Tudor Dinu Η εικόνα του ηγεµόνος στο Βίο του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου του Πέτρου Δεπάστα του Πελοποννησίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tudor Dinu Η εικόνα του ηγεµόνος στο Βίο του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου του Πέτρου Δεπάστα του Πελοποννησίου"

Transcript

1 Tudor Dinu Η εικόνα του ηγεµόνος στο Βίο του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου του Πέτρου Δεπάστα του Πελοποννησίου Εκπαιδευµένος σ ένα ευνοϊκό πνευµατικό περιβάλλον, επιµελής αναγνώστης των βιβλίων της εντυπωσιακής βιβλιοθήκης που είχε συγκεντρώσει ο πατέρας του 1, βαθύς γνώστης της ελληνικής, λατινικής, τουρκικής, ρουµανικής, γαλλικής και ιταλικής 2, τρέφοντας µία εκτενέστατη διανοητική περιέργεια, ο Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος ήταν ένας µεγάλος λάτρης και προστάτης του πολιτισµού, ο οποίος άνοιξε τις πύλες των Παραδουνάβιων Ηγεµονιών προς τη δυτική επίδραση 3. Ενδιαφερόµενος όχι µόνο για τις πολιτικές εξελίξεις της Ευρώπης, συνδροµητής σηµαντικών δυτικών περιοδικών 4 όπου και δηµοσίευσε τη µεταρρυθµιστική του νοµοθεσία 5, αντάλλασσε αλληλογραφία µε διαπρεπείς Ευρωπαίους διανοούµενους, ενηµερωνόταν συνεχώς για την πορεία των ιδεών και προσπαθούσε να σχηµατίσει δικές του απόψεις σχετικά µε όσο το δυνατόν περισσότερα θέµατα. Ταυτόχρονα, αυτός συνεισέφερε στη µεταρρύθµιση και στην ενίσχυση της ρουµανικής παιδείας 6, στην ανύψωση της θρησκευτικής και πολιτιστικής στάθµης του κλήρου, στην άνθιση της γραµµατείας και της ιστοριογραφίας, µεταµορφώνοντας τις Ρουµανικές Ηγεµονίες σ ένα γνήσιο κέντρο ακτινοβολίας του Διαφωτισµού. Σε αυτές τις συνθήκες στην αυλή του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου βρήκαν φιλοξενία και προστασία επιφανείς λόγιοι, οι οποίοι όχι µόνο ανταποκρίθηκαν στις προσωπικές ανάγκες του ηγέτη, αλλά και συνέπραξαν στην υλοποίηση των πολιτιστικών του σχεδίων. Μεταξύ αυτών απαριθµούνται, παραδείγµατος χάριν, ο Γενουάτης ζωγράφος Liotard, ο µεγαλύτερος Έλληνας ποιητής της εποχής Κωνσταντίνος (Καισάριος) Δαπόντες, ο µελλοντικός µητροπολίτης της Ουγγροβλαχίας Νεόφυτος ο Κρης, ο γεωγράφος Μάρκος Κατσαΐτης και ο τυπογράφος Δούκας Σωτήριοβιτς από τη Θάσο 7. Πολύ πιο συνδεδεµένος από όλους αυτούς µε το Φαναριώτη ηγεµόνα, κοντά στον οποίο παραβρέθηκε τόσο σε δύσκολες όσο και σε καλές στιγµές, ήταν ο Πέτρος Δεπάστας, Έλληνας, ο οποίος καταγόταν από το Μοριά της Πελοποννήσου. Ταυτόχρονα, γιατρός και φιλόσοφος, καθώς αυτοπαρουσιάζεται µε κατάδηλη υπερηφάνεια 8, αυτός φαίνεται να έχει τεθεί πρώιµα στην υπηρεσία του Φαναριώτη ηγεµόνα. Βρισκόταν σίγουρα στο Βουκουρέστι το 1739, ως προσωπικός ιατρός του Μαυροκορδάτου, ο οποίος τον αποστέλλει να θεραπεύσει το Μεµίς Πασά 9. Δέκα χρόνια αργότερα το 1749 ο Δεπάστας συνοδεύει τον καθαιρεθέντα προστάτη του στο δρόµο του προς την οθωµανική πρωτεύουσα και συµµερίζεται την αγωνία του (320, 47-48). Επιπλέον, όταν ο Μαυροκορδάτος εξορίζεται στο νησί της Λήµνου, ο Δεπάστας τον επισκέπτεται, ενθαρρύνοντάς τον να αντέξει τις δυστυχίες που τον είχαν πλήξει 1 Markos A. Katsaitis, Călătorie de la Constantinopol la Iaşi şi de la Iaşi la Bucureşti în anul 1742, ediţie de Elena Moisiuc şi D. Limona, στο Saeculum, Documente inedite, Editura Junimea, Iaşi, 1977, σελ Ένθα αν., σελ Κ.Θ. Δηµαράς, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας, ρουµανική µετάφραση, Βουκουρέστι, 1968, σελ Remus Niculescu, Jean-Etienne Liotard a Jassy, στη Genova, XXX (1981), σελ Anne-Marie Cassoly, Autour de l insertion dans le "Mercure de France" de la "Constitution" de Constantin Mavrocordato, στη Revue des études sud est européennes, XIX, 1981, 4, σελ Ariadna Camariano-Cioran, Les Académies princières de Bucarest et de Jassy et leur professeurs, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, 1974, σελ Nicolae Iorga, Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea ( ), vol. I, Editura Didactică şi pedagogică, Βουκουρέστι, 1969, σελ Erbiceanu Constantin, Cronicari greci care au scris despre români în epoca fanariotă, Ediţie anastatică, Editura Cronicar, Βουκουρέστι, 2003, σελ Στο κείµενο αυτής της ανατυπωµένης έκδοσης παραπέµπουµε κάθε φορά στην εργασία µας. 9 Κ. Δαπόντες, Δακικαί Εφηµερίδες, έκδοση Legrand, B τόµος, σελ. 372, Παρίσι,

2 2 και φέρνει στην Κωνσταντινούπολη µία επιστολή του µε την οποία ο ηγεµόνας προσπαθούσε να ανακτήσει την εύνοια του σουλτάνου (322, , 21). Μεταγενέστερα, παρόλο που δεν το ισχυρίζεται ρητά στο έργο του, είναι πολύ πιθανόν να είχε επιστρέψει µαζί µε το Μαυροκορδάτο στις Ηγεµονίες, όπου είχε ξεκινήσει και κάποιες επιχειρηµατικές δουλειές 10. Ο βίος του θα τελευτήσει επίσης στο Βουκουρέστι το 1770, όπου θα ταφεί στο µητροπολιτικό ναό 11. Τα βήµατα τον οδήγησαν όµως και στη Βενετία, όπου αποπερατώνει το έργο του (295), µία εγκωµιαστική βιογραφία του προστάτη του. Φέρνοντας το στοµφώδη τίτλο Κωνσταντῖνος βοεβόδας ἤτοι Δακικῶν ἀπομνημονευμάτων ξυγγραφὴ τῶν περὶ ἑκατέραν δηλαδὴ ἐν τῇ Δακίᾳ ἐπικράτειαν τῆς τε τῶν Βλάχων και Μολδαβῶν, ὑπὸ τοῦ ἐκλαμπροτάτου, εὐσεβεστάτου καὶ ὑψηλοτάτου αὐθέντου και ἡγεμόνος μεγαλοπρεπεστάτου πάσης Οὐγγροβλαχίας Κυρίου Κυρίου Ιωάννου Κωνσταντίνου Νικολάου Βοεβόδα, αυτή συµπεριλαµβάνει µία αφιερωµατική επιστολή, ένα προοίµιο και την καθεαυτό βιογραφία του Φαναριώτη αυθέντη. Στα πλαίσια της πρώτης ο συγγραφέας αναπτύσσει τη θεωρία της κυκλικής κινήσεως στην οποία βασίζονται όλες οι εξελίξεις του σύµπαντος και την οποία θεωρεί εφαρµόσιµη και στο επίπεδο της πολιτικής ζωής και της ανθρώπινης ύπαρξης. Εν συνεχεία, αυτός δικαιολογεί τη δική του πρωτοβουλία να συγγράψει µία βιογραφία του Έλληνα ηγεµόνα και µας ανακαλύπτει τους στόχους που επεδίωξε στη σύνταξή της, δηλαδή τη διατήρηση για τους µεταγενέστερους των λαµπρών κατορθωµάτων του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου, τα οποία αρµόζει να αποτελέσουν παράδειγµα για όλους τους µελλοντικούς ηγέτες, αλλά και την παροχή προς τον ηγεµόνα ενός κατόπτρου το οποίο να του επιτρέψει την ανάλυση της δικής του συµπεριφοράς και την περαιτέρω βελτίωσή της. Το κυρίως προοίµιο έχει έναν ακόµα πιο κατάδηλο φιλοσοφικό και δοκιµιακό χαρακτήρα. Ο Δεπάστας δείχνει ότι οι θείοι σπόροι του λογικού, έµφυτοι στους ανθρώπους, είναι ικανοί να καθοδηγήσουν την ανθρωπότητα προς κορυφές αρετής. Μολαταύτα, οι άνθρωποι έπεσαν θύµατα των ακάθαρτων παθών, τα οποία τους παρεξέκλιναν από την ορθή οδό. Για τη διόρθωση των πεπτωκότων αποδείχθηκε αναγκαία η ίδρυση των νόµων και η σύσταση των κρατών τα οποία θα έπρεπε να τους εφαρµόσουν, αναπαριστώντας την τάξη και το φυσικό ορθολογισµό. Για την οµαλή πορεία των πραγµάτων είναι όµως απαραίτητο οι ηγέτες των κρατών να υπακούουν πλήρως στους νόµους. Η κυρίως βιογραφία του ηγεµόνα αρχίζει µε το εγκώµιο της οικογένειάς του, της οποίας οι εκπρόσωποι συνδύασαν λαµπρά την πολιτική µε την πνευµατική δραστηριότητα και συνεχίζει µε την πολύπλευρη παιδεία που παρείχε στο νέο πρίγκιπα ο πατέρας του Νικόλαος ο Μαυροκορδάτος, ο οποίος τον κατάρτιζε, παρ όλη την τρυφερή του ηλικία, για την άνοδο στο θρόνο της Μολδαβίας. Η πατρική επιθυµία θα υλοποιηθεί µόνο µετά το θάνατο του Νικολάου το 1730, όταν οι άρχοντες του τόπου εκλέγουν τον µόλις δεκαοκτάχρονο νεαρό στο πηδάλιο της Βλαχίας. Μία εξέγερση στην Οθωµανική Αυτοκρατορία οδηγεί τον ηγεµόνα να χάσει τον µόλις αποκτηθέντα θρόνο προς όφελος του Μιχαήλ Ράκοβιτσα, αλλά σύντοµα τον ανακτά χάρη στην επέµβαση του πασά του Βιδινίου, ο οποίος είχε γίνει εντωµεταξύ βεζίρης. Στη συνέχεια, ο Δεπάστας εξετάζει τις διαδοχικές ηγεµονίες του Μαυροκορδάτου στα δύο ρουµανικά κράτη µε τις αντιξοότητες που τις συνόδευσαν: τη µετάθεση στη Μολδαβία ύστερα από τις δολοπλοκίες του Γρηγρορίου Γκίκα, τους αγώνες µε τους Τατάρους, την επάνοδο για την τρίτη φορά στο θρόνο της Βλαχίας και τη συµµετοχή στον πόλεµο µεταξύ των Τούρκων και των Αυστριακών, οι οποίοι είχαν εισβάλλει στη χώρα, τα µεταρρυθµιστικά µέτρα υιοθετηµένα µετά την Τουρκική νίκη και την ενοποίηση της Ολτενίας µε τη Βλαχία, τη δεύτερη ηγεµονία στη Μολδαβία µε τις σχετικές µεταρρυθµίσεις, την τέταρτη ηγεµονία στη Βλαχία και την τρίτη στη Μολδαβία, κατά τη 10 Erbiceanu, ένθα αν., LXXI. 11 Erbiceanu, ένθα αν. LXX.

3 3 διάρκεια της οποίας λαµβάνει µέτρα ενόψει της ανάπτυξης της εκπαίδευσης και της βελτίωσης του εκκλησιαστικού βίου. Μετά την εκδίωξή του από το µολδαβικό θρόνο το 1749 για το Μαυροκορδάτο αρχίζουν τα βάσανα (η εξορία, η οικονοµική πτώχευση, οι κατηγορίες των εχθρών, οι δίκες για τα ανεξόφλητα χρέη ακόµα και η φυλάκιση), στα οποία ο συγγραφέας αφιερώνει ένα ευρύτερο χώρο παρά στις ηγεµονίες, αποσκοπώντας µόνιµα να τους αποδώσει µία φιλοσοφική και διδακτική σηµασία. Από αυτή την οπτική, η επάνοδος µετά από οκτώ έτη στο θρόνο της Βλαχίας (1757) θεωρείται µία ανταµοιβή του στωικισµού µε τον οποίο υπέφερε όλες τις δοκιµασίες. Με παρόµοιο τρόπο, η έκτη βλαχική ηγεµονία (από το 1761), που κρίνεται ως γνήσιος χρυσός αιώνας, παρουσιάζεται ως αδιαφιλονίκητη απόδειξη της θέσεως της κυκλικότητας των ιστορικών διαδικασιών την οποία είχε διατυπώσει ο Δεπάστας στην αφιερωµατική επιστολή. Η παρουσία όλων αυτών των διάσπαρτων κατά µήκος του έργου του Δεπάστα δεδοµένων θα µπορούσε να απατήσει ως προς την αληθινή του φύση. Δεν βρισκόµαστε µπροστά σε ένα καθεαυτό ιστορικό σύγγραµµα διότι τα προαναφερθέντα συγκεκριµένα δεδοµένα και γεγονότα εξαφανίζονται µέσα σε µία αχώνευτη µάζα ψευδοφιλοσοφικών κοινών τόπων, γνωµικών, λόγιων παραθεµάτων και σχηµάτων του λόγου. Ακόµα και οι πληροφορίες µε αναµφισβήτητο ιστορικό χαρακτήρα είναι αόριστες, αφού ο συγγραφέας µας κατατοπίζει, παραδείγµατος χάριν, για τις διάφορες µεταρρυθµίσεις του Φαναριώτη ηγεµόνα, αλλά είναι άκρως φειδωλός µε τις συγκεκριµένες λεπτοµέρειές τους. Αν έπρεπε να χαρακτηρίσουµε µε τη σύγχρονη ορολογία το έργο του Δεπάστα θα το θεωρούσαµε σύγγραµµα ιστορικής εκλαϊκεύσεως, στο οποίο το συγγραφέα τον ενδιαφέρει µόνο να επιβάλει στη συνείδηση των αναγνωστών την εξέχουσα προσωπικότητα του Μαυροκορδάτου, όχι και να προσφέρει µία πλήρη και ακριβή εικόνα των πράξεών του. Αλλιώς, ο Δεπάστας δεν θεωρεί τον εαυτό του ιστορικό, αλλά τρέφει φιλοδοξίες φιλοσόφου. Η φιλοσοφία του περιορίζεται όµως σε κάµποσες πολύ κοινές ιδέες, οι οποίες εκφράζονται µε ένα στοµφώδες ύφος και επαναλαµβάνονται µε ενοχλητικό τρόπο κατά µήκος του έργου. Πρόκειται, επί παραδείγµατι, για την προαναφερθείσα αντίληψη της κυκλικότητας των εξελίξεων στη φύση και στη κοινωνία ή για την ιδέα της αστάθειας των ανθρώπινων πραγµάτων. Επιπλέον, οι φιλοσοφικές κλίσεις του συγγραφέα εκδηλώνονται και µε την παροχή σύντοµων ορισµών εννοιών ή σχολίων σχετικά µε αυτές (η εξέγερση, 305, 25-28, οι ευεργεσίες, 308, 37-38, η δυστυχία, 309, 18-21, η δικαιοσύνη, 317, κτλ.) που είτε είναι προσωπικές, είτε ανήκουν σε διάσηµους διανοητές της ελληνικής αρχαιότητας, όπως ο Πλάτων (321, 4-5), ο Εµπεδοκλής (316, ,2), ο Δηµάδης (317, 15-17) ή ο Θέσπις (308, 37-38). Εξαιτίας αυτού του προσανατολισµού του Δεπάστα ο Βίος του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου γίνεται ένα σύγγραµµα µε θέση, το οποίο αποβλέπει στο να αποδείξει µε τα διάφορα επεισόδια του βίου του Μαυροκορδάτου τις λίγες προαναφερθείσες ιδέες του συγγραφέα. Επιπλέον, για το Δεπάστα η φιλοσοφία συµβαδίζει µε τη θρησκεία, έτσι ώστε οι περιπέτειες του Φαναριώτη ηγεµόνα είτε εξηγούνται διαµέσου θρησκευτικών ιδεών, είτε χρησιµοποιούνται για να τεκµηριώσουν τις τελευταίες. Αναφερόµαστε, παραδείγµατος χάριν, στην αντίληψη ότι η δυστυχία του αυθέντη και των οικείων του οφείλεται στα αµαρτήµατα που είχαν διαπράξει (320, 45-46), σε εκείνη ότι ο Θεός τιµωρεί ενόψει της διόρθωσης, και όχι για την απώλεια (328, 10-11) ή στην ιδέα του θείου ελέους που συνοδεύει τη δικαιοσύνη (328, 7-9). Περισσότερο από ιστορικός ή φιλόσοφος ο Δεπάστας είναι ένας πολυµαθής, πεπαιδευµένος στο σχολείο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού, αλλά λίγο δεκτικός των κατακτήσεων της σύγχρονης ευρωπαϊκής διανόησης, της οποίας ο µοναδικός εκπρόσωπος που χρησιµοποιεί, αλλά δεν αναφέρει ονοµαστικά είναι ο Giovanni Battista Vico (296, 29-47). Όσο εκτενής είναι η πολυµάθειά του, δεδοµένου ότι ο συγγραφέας παραθέτει πολλά χωρία των κλασικών, όπως του Πλάτωνα (314, 32-34, 321, 4-5), του Εµπεδοκλή, (316,45-317,2), του Κράτη (300, 11-12), του Οµήρου (298, 36-37, 39-41, 322, 12-13), του

4 4 Πινδάρου (301, 5-7), του Ευριπίδη (312, 18-19), του Πλουτάρχου (301, 3-10, 315,17-39), του Δηµάδη (317, 15-17) κτλ. τόσο στείρα είναι, αφού δεν οδηγεί στη διατύπωση καµίας πρωτότυπης φιλοσοφικής ιδέας ή τουλάχιστον καµίας διεισδυτικής προσωπικής παρατηρήσεως. Με παράδοξο τρόπο, αρνητικές συνέπειες έχει και η καλή γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, η οποία επιτρέπει στο συγγραφέα να σχηµατίσει ατέλειωτες φράσεις, µε σπάνιες και ποµπώδεις λέξεις, που καθιστούν πλήρως δυσανάγνωστο το κείµενο του Βίου του Μαυροκορδάτου. Δυστυχώς, ο Δεπάστας αποδεικνύεται ανίκανος να αξιοποιήσει επαρκώς το προτέρηµα της στενής προσωπικής σχέσης που είχε µε το Φαναριώτη αυθέντη. Θεωρητικά, θα ήταν προσδοκώµενο να προσφέρει στους αναγνώστες άγνωστες λεπτοµέρειες για τον άνθρωπο Κωνσταντίνο Μαυροκορδάτο και για τα βιώµατα και τις αντιδράσεις του µπροστά στις αµέτρητες δυστυχίες που τον έπληξαν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αλλά ο Δεπάστας προτιµά να υποδυθεί το ρόλο του επίσηµου, ψυχρού βιογράφου, που µας οµιλεί µε εγκωµιαστικούς, αλλά νεκρούς όρους για έναν µονάρχη που τοποθετεί πάνω σε ένα απρόσιτο βάθρο. Ένα µοναδικό απόσπασµα αντιβαίνει σ αυτή τη γενική τάση του έργου και είναι ίσως το πιο πετυχηµένο. Σε µια φράση ο συγγραφέας αναπολεί νοσταλγικά τους περιπάτους που έκανε στο νησί της Λήµνου µε τη συντροφιά του ηγεµόνα, είτε στην ακτή της θάλασσας, είτε σε ορεινά µονοπάτια, είτε στη δροσιά ενός κήπου, απολαµβάνοντας έτσι την οµορφιά της φύσης και λησµονώντας τα βάσανα (323, 41-48). Από την άλλη όµως, η προσωπική σχέση µε τον ηγεµόνα του επιτρέπει να γνωρίσει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο τον τρόπο µε τον οποίο αυτός επιθυµούσε να εµφανιστεί στα µάτια των συγχρόνων. Αυτό είναι αλλιώς και το σηµείο µεγίστου ενδιαφέροντος του έργου και το θέµα που θα µας απασχολήσει στην παρούσα ανακοίνωση: η αναπαράσταση της εικόνας του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου που διαγράφει ο Δεπάστας στη βιογραφία του. Φυσικά δε θα προσδοκούσαµε αντικειµενικότητα ή κριτικό πνεύµα, διότι, παρ όλες τις δηλωµένες προθέσεις να συµβάλει µε τα λεγόµενά του στη βελτίωση της δραστηριότητας του ηγεµόνα, ο συγγραφέας δεν διατυπώνει καµία κριτική εις βάρος του προστάτη του. Μπορούµε όµως να ελπίζουµε ότι θα συναντήσουµε µία επίσηµη προσωπογραφία που να εκφράζει και την προσωπική συναίνεση του αυθέντη. Ένα ερώτηµα στο οποίο έπρεπε να απαντήσει ο Δεπάστας ήταν σε πιο βαθµό ήταν ο Μαυροκορδάτος ένας αυτόνοµος αυθέντης ή µόνο ένας απλός υπάλληλος της Υψηλής Πύλης. Την απάντηση την έδωσε, πρώτα, στα πλαίσια του πλασµατικού, βεβαίως, λόγου που εκφώνησε ο ηγεµόνας προς τους Αυστριακούς οι οποίοι τον προέτρεπαν στην προδοσία και στους οποίους ανταποκρίθηκε ρητά ότι δεν έχει την εξουσία να τους δώσει ό,τι δεν του ανήκει (οὐκ ἔστιν, ἔφη, πρὸς ἐμοῦ δοῦναι ὅπερ οὐκ ἐμὸν, 309, 4-5). Λίγο αργότερα έµελλε να προσθέσει ότι ο θείος και ο πολιτικός νόµος τον κωλύουν από οποιαδήποτε εξέγερση κατά του σουλτάνου (ἀποσκιρτώντα βασιλέως ἐκστῆναι θεῖος ἀπείργει καὶ πολιτικὸς νόμος, 309,7-8). Παρουσιάζοντάς τον έτσι, ο Δεπάστας διαγράφει τη συµβατική εικόνα του Φαναριώτη ηγεµόνα, που θεωρεί τον εαυτό του µόνο έναν ταπεινό λειτουργό της Πύλης στην οποία οφείλει ασάλευτη πίστη και ολοκληρωτική υπακοή. Οµολογώντας αυτή την αδιαφιλονίκητη πραγµατικότητα, ο συγγραφέας δε θα επιµείνει πολύ για να µη βλάψει την εικόνα του ηγέτη Μαυροκορδάτου. Στα πλαίσια του συγγράµµατός του βρίσκουµε όµως διάσπαρτα και άλλα στοιχεία τα οποία προδίδουν τη στάση του Φαναριώτη ηγεµόνα ως υφισταµένου: όταν εκλέγεται από τη Βουλή της Χώρας, ο Κωνσταντίνος αρνείται την ενθρόνιση παρ όλες τις επιµονές των ντόπιων αρχόντων µέχρι την έλευση του αυτοκρατορικού φιρµανίου (304, 31-36) και όταν καθαιρείται από το αξίωµά του κατευθύνεται χωρίς αντίρρηση προς την Κωνσταντινούπολη, παρόλο που προαισθάνεται ότι θα εξοριστεί (320, 41-43). Επιπλέον, ούτε µετά τη νίκη στο Καµπουλούγκ εναντίον των αυστριακών στρατευµάτων, ιδιοποιείται την επιτυχία, αλλά απευθύνει θερµά συγχαρητήρια προς το βεζίρη (311, 32-35). Αντίθετα, τόσο η ακλόνητη πίστη απέναντι στο σουλτάνο, όσο

5 5 και η πλήρης ικανοποίηση των επιβαρυντικών σε πολεµικό καιρό απαιτήσεων της Πύλης παρουσιάζονται από το συγγραφέα ως αληθινά κατορθώµατα του Μαυροκορδάτου (312, 25-32). Τα αντιτουρκικά συναισθήµατα που πηγάζουν από αρκετά χωρία του συγγράµµατος του Δεπάστα εστιάζονται αποκλειστικά εναντίον των Οθωµανών στρατιωτικών και εµπόρων που διέπρατταν αυθαιρεσίες και δεν αµφισβητούν µε κανέναν τρόπο την οθωµανική κυριαρχία, ιδιαιτέρως επειδή οι επίσηµοι εκπρόσωποι της Πύλης παρουσιάζονται ερχόµενοι να αποκαθιστούν τη δικαιοσύνη (319, 16-30). Και όµως στο λόγο που απευθύνει προς τους Αυστριακούς, ο Μαυροκορδάτος δηλώνει ότι θα υπηρετήσει µε ακλόνητη πίστη εκείνους στους οποίους το Θείο θα απονείµει τη νίκη (ὁτῳ δὲ ἂν οὖν τὸ θεῖον τὴν νἰκην ἐπιβραβευόμενον δῴη κτήσεσθαι, ὡδέ ἐν πίστει ἀπεριτρέπτῳ ὑπουργησάμην, 309, 5-7), µην αποκλείοντας το ενδεχόµενο να συµπαραταχθεί µε τους Αψβούργους και να αποτινάξει έτσι τον οθωµανικό ζυγό. Για το Δεπάστα όµως η εικόνα του Μαυροκορδάτου ως πιστού της Πύλης δεν αντιτίθεται διόλου σε εκείνη του µονάρχη. Η µοίρα του Κωνσταντίνου ως ηγέτη διαγράφεται ακόµα από τα παιδικά του χρόνια όταν ο πατέρας του Νικόλαος του προσφέρει µία πολύπλευρη, ταυτόχρονα θεωρητική και πρακτική παιδεία, της οποίας τον ολοφάνερο σκοπό αποτελεί η άνοδος στο θρόνο της Μολδαβίας (τῶν Μολδάβων [...] ἡγεμόνα) (303, 47-48). Εκφραζόµενος εκούσια ασαφώς, ο Δεπάστας µιλά µε την ευκαιρία της επανόδου του Μαυροκορδάτου στο θρόνο της Βλαχίας µετά από µία µακρά περίοδο εξορίας και διωγµών για τη στέψη και την ένδυσή του µε πορφύρα (τὸ τῆς ἀρχη'ς λαμπρὸν ἀνεδήσατο στέμμα καὶ δόξης περιβέβληται τὴν ἀλουργίδα, 330, , 2). Η ορολογική ανακρίβεια που ο συγγραφέας µεταχειρίζεται δεξιοτεχνικά δίνει στον αναγνώστη την εντύπωση ότι ο Μαυροκορδάτος στέφεται ως γνήσιος βασιλέας, δίχως όµως ο συγγραφέας να ισχυριστεί όντως αυτό το γεγονός. Μην µπορώντας να παρουσιάσει από ευκολονόητους λόγους τον προστάτη του ως καθεαυτό µονάρχη, ο Δεπάστας σκιαγραφεί την προσωπογραφία του ιδανικού πολιτικού άνδρα, προσφεύγοντας γι αυτό το σκοπό στους ορισµούς που δίδει ο Πλούταρχος στα Πολιτικά Παραγγέλµατα (315, 17-39). Το µακρύ απόσπασµα αναφέρει έναν αξιοσηµείωτο αριθµό προσόντων που δεν έχουν καµία σχέση µε το συγκεκριµένο πρόσωπο του Μαυροκορδάτου και µε τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόταν, αλλά συµπεριλαµβάνει και ένα ουσιώδες συστατικό της προσωπογραφίας που διαγράφει ο Δεπάστας, την ευµένεια και τη φροντίδα για τους συνανθρώπους (ακριβέστερα, για τους υπηκόους). Συµπεριφερόµενος ως γνήσιος πατέρας της χώρας (ὅσα πατὴρ ἐγκολπωσάμενος, 312, 20-21), ο Μαυροκορδάτος καθόρισε ως θεµελιώδη αρχή των πράξεών του την ευµένεια (τῷ πάλαι προπαγέντι τῆς εὐμενείας κανόνι, 308, 35-36), η οποία, ανάλογα µε εκείνους που αφορά, εκδηλώνεται µε ποικίλες µορφές. Αυτή µπορεί να υλοποιηθεί µε ευεργεσίες, ήτοι µε απονοµές χαρών, τίτλων και αξιωµάτων, τα οποία απολαµβάνει, σύµφωνα µε το Δεπάστα, ένας πολύ µεγάλος αριθµός ατόµων, τόσο οικείων και πιστών του ηγεµόνα (307, 39, 308, 38-39), όσο καθηγητών και µαθητών (319, 42-44), ακόµα και, εν εσχάτη περιπτώσει, ξένων, οπαδών των προκατόχων του (308, 39) και αντιπάλων (307, 39-40). Αντί για να εξιδανικεύσει τη γενναιοδωρία του αυθέντη, ο βιογράφος µας ανακαλύπτει τα βαθύτερα ελατήρια αυτής της συµπεριφοράς, συγκεκριµένα την επιθυµία του Μαυροκορδάτου να υποχρεώσει και να υποτάξει µε αυτό τον τρόπο όσο περισσότερους θα µπορούσαν να του είναι µεταγενέστερα ωφέλιµοι (307, 40-41). Στην περίπτωση της ευρείας µάζας των υπηκόων, η ευµένεια αποκτά τη µορφή της προστασίας, η οποία αποτελεί µία από τις µείζονες ασχολίες του ηγεµόνα. Αποδεικνύοντας ένα φλογερό ζήλο για την υπεράσπιση των καταδυναστευµένων, αυτός επεµβαίνει περισσότερες φορές στην Υψηλή Πύλη για να διώξει από τη χώρα τους στρατιώτες οι οποίοι επιδίδονταν σε λεηλασίες (312, 45-49) ή τους απίστους (Τούρκους, Λαζούς), που, µε την πρόφαση του εµπορίου, καταπίεζαν τους γηγενείς (316, 21-36, 318, 17-26, 319, 2-37).

6 6 Επιπροσθέτως, ο Μαυροκορδάτος γράφει στο σουλτάνο για να αποκτήσει την άφεση και τον επαναπατρισµό των Ρουµάνων που είχαν εγκαταλείψει τις εστίες τους µπροστά στην Αυστριακή εισβολή (312, 4-12, 313, 10-13). Η βελτίωση της κατάστασης των κατοίκων των Ηγεµονιών αποτελεί, κατά το Δεπάστα, µαζί µε την ανάγκη ικανοποίησης των οικονοµικών απαιτήσεων της αυτοκρατορίας, την οποία ο οξυδερκής βιογράφος δεν αγνοεί, έναν από τους λόγους της επιβολής της φορολογικής µεταρρύθµισης του Μαυροκορδάτου (314, 47-50). Αυτή η ευγενική επιθυµία εξηγεί και την απελευθέρωση των δουλοπαροίκων (318, 9-17). Μολαταύτα, σε µία προσεκτικότερη ανάλυση του κειµένου του Δεπάστα µπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι η φροντίδα του ηγεµόνα για τους υπηκόους του δεν είναι τόσο ανιδιοτελής όσο µπορεί να φανεί σε µία επιπόλαια ανάγνωση, µια και αποσκοπεί να τους καταστήσει πιστούς (ἀμοιβαίαις ἐπιχωρίων στοργαῖς και πειθήνοις φρονήμασιν ἐποχούμενος, 306, 23-24). Επιπλέον, ο ίδιος ήπιος και πατρικός Κωνσταντίνος ξέρει να είναι άκρως σκληρός µε τους υπηκόους που δεν εκπληρώνουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, οργανώνοντας µία ανελέητη εκστρατεία καταστολής των χρεοφειλετών, οι οποίοι αντιτάσσονταν πολεµικά στην περιοχή του Ρωσικού (Μολδαβικού) Καµπουλόυγκ (316, 1-13). Αυτό το διάβηµα δικαιολογείται από άλλη ουσιώδη συντεταγµένη, η οποία καθορίζει τις πράξεις του ηγεµόνα, συγκεκριµένα το αίσθηµα της δικαιοσύνης, που ο Μαυροκορδάτος ακόµα και θεωρητικοποιεί σ ένα λόγο του. Προορισµένη να εξηγήσει τη δικαστική µεταρρύθµιση, η οποία επεδίωξε, κατά το Δεπάστα, τη βελτίωση της αόριστης νοµοθεσίας και την αποβολή της διαφθοράς από τη δικαιοσύνη, αυτή η οµιλία κηρύττει την υπεροχή της αρχής της δικαιοσύνης από την οποία ο ηγεµόνας δεν πρέπει να παρεκκλίνει ούτε µε το πρόσχηµα της συµπόνιας που νιώθει για τους υπηκόους (318, 21-22). Πέραν αυτών των φανερά προπαγανδιστικών ισχυρισµών, ο βιογράφος αποδεικνύει και µε συγκεκριµένα παραδείγµατα τη φροντίδα του αυθέντη για την τήρηση της δικαιοσύνης. Εύγλωττες είναι, από αυτή την άποψη, οι ενέργειες του ηγεµόνα στην απελευθερωµένη από την αψβουργική κατοχή Ολτενία, όπου αναπαριστάνει τα δικαιώµατα των καταχρηστικά αποστερηµένων και τιµωρεί, µέσω της δικαιοσύνης, µε εξορία ή µε πρόστιµα εκείνους που είχαν διαπράξει αυθαιρεσίες. Όλες οι προαναφερθείσες ενέργειες και στάσεις του ηγεµόνα (η πίστη απέναντι στο σουλτάνο, η εκπλήρωση των απαιτήσεων της Πύλης, οι ευεργεσίες, η ευµένεια προς τους υπηκόους, η προστασία της χώρας από τις λεηλασίες κ.τ.λ.) παρουσιάζονται ως καρποί της επιδεξιότητας, της σύνεσης και των προσόντων καλού διαχειριστή, που ο Δεπάστας θεωρεί την πεµπτουσία της πλουταρχικής προσωπογραφίας του πολιτικού άνδρα (ἐμμέλειαν πολιτικοῦ φρονήματος ἐκδεικνύμενος καὶ ῥυθμὸν διοικήσεως τηλικοῦτον, 315, 43-44). Επιπλέον, η πολιτική επιδεξιότητα του Μαυροκορδάτου τεκµηριώνεται κατά µήκος του κειµένου και από άλλες ενέργειες εκτός των προαναφερθεισών όπως είναι, επί παραδείγµατι, ο τρόπος µε τον οποίο διαπραγµατεύεται µε τους Τατάρους εγκατεστηµένους κοντά στο Δνίσπερο, πείθοντάς τους µε κολακείες και άφθονα δώρα να µη βλάψουν τη Μολδαβία (307, , 11). Με τη σειρά τους, τα προσόντα καλού διαχειριστή του ηγεµόνα τεκµηριώνονται, κατά τη γνώµη του Δεπάστα, από το συνετό τρόπο µε τον οποίο αυτός διανέµει τα αξιώµατα και τα έξοδα (306, 25-28), ή από τη µεταφορά νότια του Δούναβη των αναγκαίων τροφίµων για τον εφοδιασµό των τουρκικών και ρουµανικών στρατευµάτων που µάχονταν κατά των Αυστριακών (310, 18-33). Για το Δεπάστα, ο Μαυροκορδάτος δεν είναι µόνο ο επιδέξιος και συνετός πολιτικός, αλλά και ο ενθουσιώδης προστάτης της παιδείας και του πολιτισµού, στο πνεύµα της λαµπρής οικογενειακής παράδοσης στην οποία αναφέρεται ο συγγραφέας όταν µνηµονεύει τα λογοτεχνικά και επιστηµονικά έργα του παππού του Αλεξάνδρου Εξαπορρήτων (302, 11-28) και του πατέρα του Νικολάου (302, 3-8), καθώς και την εγκυκλοπαιδική παιδεία που έλαβε ο Κωνσταντίνος στα εφηβικά του χρόνια (303, 1-7). Με τη σειρά του, αυτός έµελλε να παραδώσει και στους υιούς του την ίδια αγάπη για τα γράµµατα, αφιερώνοντάς τους πλήρως

7 7 στις Μούσες (τίτθαις ταῖς Μούσαις καθωσιώσατο, 307, 1). Ταυτόχρονα, ο Μαυροκορδάτος ιδρύει σχολεία όχι µόνο στην πρωτεύουσα, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα (315, 7-8, 316, 36-43, 332, 17), παραχωρώντας στους καθηγητές γενναιόδωρα επιδόµατα, φορολογικές διευκολύνσεις και πολυάριθµες τιµές και προσελκύοντας τους µαθητές µε δώρα και παραινέσεις (316, 39-43, 319, 38-46). Με αυτό τον τρόπο ο ηγεµόνας πετυχαίνει, κατά την εµπνευσµένη έκφραση του βιογράφου, να αναπαραστήσει στην αρχαία γη της Γετίας την ένδοξη εικόνα της Ελλάδος ( Ελλάδος ἐν Γετικῇ εἰκόνα τινα παρεμφαίνεσθαι, 319, 47-48). Επιπλέον, ο Κωνσταντίνος είναι τόσο αφοσιωµένος στη χριστιανική θρησκεία και στην εκκλησία, όσο ήταν ερωτευµένος µε τον πολιτισµό. Κυριευµένος από ένα φλογερό ζήλο για τα θεία (θείου ζήλου πυρσῷ, 320, 3-4), αυτός ιδρύει θεολογικά διδασκαλεία (315, 6-7), προσφέρει δωρεές προς τα ορθόδοξα Πατριαρχεία της Ανατολής (317, 46-47) και συγκαλεί µια εκκλησιαστική σύνοδο µε σκοπό τη διασαφήνιση κανονικών και τυπικών ζητηµάτων και την ηθική εξυγίανση των πιστών. Έτσι, τόσο χάρη στην ευλάβεια του αυθέντη, όσο και στην οργάνωση του κράτους βάσει χριστιανικών αρχών, η ηγεµονία της Βλαχίας µεταµορφώνεται σε ένα οµοίωµα της βασιλείας των ουρανών (εἰκὼν τῷ αρχετύπῳ παρείκασται τῆς θείας ἀρχῆς, 320) όπως επεδίωκε άλλοτε να είναι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Εκτός από την εικόνα του εν ενεργεία ηγεµόνος, ο Δεπάστας διαγράφει και την προσωπογραφία του Μαυροκορδάτου ως εξόριστου, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα υψηλότερο ακόµα βαθµό εξιδανίκευσης και συµβατικότητας. Μπροστά στο σωρό δυστυχιών που τον πληµµυρίζουν, ο Κωνσταντίνος προσφεύγει στην παρηγοριά της φιλοσοφίας (322, 37-39, 323, 21-26, 327, 38-39), στο συλλογισµό των θείων (327, 37) ή στις λογοτεχνικές ασχολίες (327, 37-38). Μ αυτό τον τρόπο καταλήγει σε µία πλήρη γαλήνη που του επιτρέπει να αντέξει σαν βράχος τα πλήγµατα του πεπρωµένου (322, 36-39), µπορώντας να αποσπαστεί από οποιαδήποτε εξωτερική υποστήριξη. Το ψυχικό του σθένος εκδηλώνεται και τότε που στέλνεται στη φυλακή (324, 29-32), αφού η υποµονή, η σιδηρά αντοχή και η ήρεµη αποδοχή του αναπόφευκτου τον συνοδεύουν καθ όλες τις αντιξοότητες. Αν εξαιρέσουµε το στρυφνό ύφος του συγγράµµατος και τη µεροληπτική θέση του συγγραφέα, η επίσηµη προσωπογραφία του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου που σχεδιάζει ο Δεπάστας αποδεικνύεται αρκετά περίπλοκη και λεπτή, ανακαλύπτοντας στον αναγνώστη πολλές πτυχές της πολύµορφης προσωπικότητας του Φαναριώτη ηγεµόνα. Παρ όλο τον εγκωµιαστικό χαρακτήρα του συγγράµµατος, ο Δεπάστας δεν παραµορφώνει σοβαρά την ιστορική πραγµατικότητα και δεν επινοεί ανύπαρκτες ενέργειες του ηγεµόνα για να του εξάρει αβάσιµα την προσωπικότητα. Αφοσιωµένος, εντός κάποιων ορίων, στην Πύλη που τον είχε διορίσει, ο Μαυροκορδάτος δεν διεκδικεί ούτε ενώπιον του ελληνόγλωσσου κοινού µία βασιλική θέση που δεν του ανήκει, αλλά ικανοποιείται να επιβληθεί ως µονάρχης de facto χάρη στη δραστηριότητά του στις ηγεµονίες. Ενεργώντας µε πολλή επιδεξιότητα, προσπαθεί να προσελκύσει µε τη γενναιοδωρία του την υποστήριξη σηµαντικών τοπικών κύκλων εξουσίας και να κερδίσει τη συµπάθεια του πληθυσµού µε µέτρα εµπνευσµένα από ένα οξύ αίσθηµα της δικαιοσύνης, κατανοώντας επίσης ότι η ικανοποίηση των ογκούµενων υλικών απαιτήσεων της Πύλης ήταν δυνατή µόνο κάτω από τις συνθήκες ύπαρξης µίας πλατιάς µάζας φορολογουµένων ικανών να εκπληρώσουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το δηµόσιο. Ο ίδιος προσέτρεξε σε σκληρότατα µέτρα εναντίον εκείνων που, παρά τις παραχωρηµένες διευκολύνσεις, αρνούνταν την εξόφληση των φόρων. Χωρίς να επιµείνει όπως θα έπρεπε πάνω στις µεταρρυθµίσεις του Μαυροκορδάτου, ο Δεπάστας αναφέρει τα µέτρα που έλαβε στο φορολογικό, διοικητικό, δικαστικό ή εκκλησιαστικό τοµέα. Περισσότερη σηµασία δίνει στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, χάριν της οποίας οι ηγεµονίες µεταµορφώνονται σε γνήσια κέντρα ελληνικού πολιτισµού. Στα µάτια των αναγνωστών διαγράφεται έτσι µε αρκετή σαφήνεια η εικόνα ενός πεφωτισµένου δεσπότη, η

8 8 προσωπικότητα του οποίου βρίσκεται σε φανερή αντίθεση µε τη δυσµενή εποχή κατά την οποία ζεί.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας "Το Βυζάντιο ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη Ελλάδα" ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στο Βυζαντινό Πολιτισμό Μαθητική Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες με την ίδια λέξη, τη διεθνή σήμερα λέξη «λόγος»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΟΜΑ Α Α Α.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα της Στήλης Β, που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων 1 Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων Αθήνα --- ευτέρα 16 Σε τεµβρίου 2013 2 Κύριε ήµαρχε, Κυρία Πρόεδρε του

Διαβάστε περισσότερα

Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1

Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1 Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1 (ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ - ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ) Μια σύνοψη: Κατανοώντας ορισμένες λέξεις και έννοιες προκύπτει μια ανυπολόγιστη αξία διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Γιορταμάκης Γ 1 Γυμνασίου

Μανώλης Γιορταμάκης Γ 1 Γυμνασίου Μανώλης Γιορταμάκης Γ 1 Γυμνασίου Γεννήθηκε στην πόλη Αιάκειο της Κορσικής, μόλις ένα χρόνο αφού η κυριαρχία του νησιού μεταβιβάστηκε από τη Δημοκρατία της Γένοβας στη Γαλλία. Ο πατέρας του Κάρλος Βοναπάρτης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Να γράψετε ένα κείµενο, όπου θα αναφέρετε τα στοιχεία που συναγάγουµε για τη δοµή και τη λειτουργία της αθηναϊκής πολιτείας από τον «Ὑπὲρ Μαντιθέου» λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Κριτήριο αξιολόγησης

Ε. Κριτήριο αξιολόγησης 57 Ε. Κριτήριο αξιολόγησης Παιδιά, σ αυτό το σημείο σας δίνουμε ένα κριτήριο αξιολόγησης για συμπληρωματική εξάσκηση πάνω σε λεξιλογικές ασκήσεις και σε ανάπτυξη θεμάτων έκθεσης. Καλή επιτυχία!!! Η Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία»

Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» Η πρώτη Ελληνίδα συγγραφέας γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1801 Είχε ιδιαίτερη έφεση στα γράµµατα και κατάφερε να µορφωθεί σχεδόν µόνη της Ξεχωρίζει από τους δασκάλους

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά,

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, http://www.amis-kazantzaki.gr./ Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, ταξιδιωτικά Τα πιο γνωστά του έργα: Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Στόχοι Οι μαθητές να: αναφέρουν και επεξηγούν ανάγκες που ικανοποιούνται μέσα από το γάμο. δικαιολογούν τη σημασία που έχει ο γάμος ως κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

7. Τα νέα ελληνιστικά βασίλεια

7. Τα νέα ελληνιστικά βασίλεια 7. Τα νέα ελληνιστικά βασίλεια Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ΠΗΓΗ 1 Ο Ευµένης (βασιλιάς των Σελευκιδών), παρέδωσε τις αποµακρυσµένες πόλεις στη διακυβέρνηση των φίλων του, τους έκανε φρούραρχους και τους διόρισε

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο [Η αξιολόγηση του µαθητή]

Κείµενο [Η αξιολόγηση του µαθητή] 41 Διαγώνισµα 121 Κριτική Κείµενο [Η αξιολόγηση του µαθητή] Η αξιολόγηση των µαθητών στο σχολείο είναι µια διαδικασία στενά συνυφασµένη µε τη διδακτική πράξη και κατ επέκταση µε τη συνολική κοινωνική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Ν. Μιχαήλ Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μιχάλης Ν. Μιχαήλ Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Μιχάλης Ν. Μιχαήλ Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου Περιγράφοντας τις εντυπώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ1 Χρήση γλώσσας Γ1 Χρήση γλώσσας 1

Επίπεδο Γ1 Χρήση γλώσσας Γ1 Χρήση γλώσσας 1 Γ1 1 Επίπεδο Γ1 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη για τη σημασία της τέχνης στη ζωή μας. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη, όταν γράφει, και

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 3. Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 1. Η ΖΩΗ ΤΟΥ 1. Να δώσετε βασικές πληροφορίες για την καταγωγή του Ξενοφώντα και για το οικογενειακό περιβάλλον µέσα στο οποίο µεγάλωσε. 2. Σε ποια εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµα Α1 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον καθένα: Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α1 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Φραντζή: Χρονικό (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 38-41)

Γ. Φραντζή: Χρονικό (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 38-41) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γ. Φραντζή: Χρονικό (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 38-41) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Εάν συγκρίνετε τον λόγο του Μωάµεθ µε αυτόν του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο και πιο συχνά κάνει την εµφάνισή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. Α.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Β. ΑΠΟΤΗΡΩΜΗΣΤΟΒΥΖΑΝΤΙΟ 1 Τα ελληνιστικά βασίλεια Ελληνιστικός : από το ρήµα ελληνίζω, δηλ. µιµούµαι τους Έλληνες Ήταν τα βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 22/5/2012 INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS Κεφαλληνού Λουκία

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 22/5/2012 INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS Κεφαλληνού Λουκία ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 22/5/2012 INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS Κεφαλληνού Λουκία Γιώργος Θεοτοκάς Κωνσταντινούπολη 1905- Αθήνα 1966 Αργώ (Θέλω γράμματα) 1 Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ .1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Τηλεόραση & Φιλαναγνωσία ΚΕΙΜΕΝΟ Ένα σηµαντικό ζήτηµα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιµήσεων του κοινού συνδέεται µε τις επιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθανασίου Γεωργία Μόσχος Παύλος Τσορδιά Ειρήνη Γεωργία Τσορδιάς Δημήτρης Πάτρα,12 Δεκεμβρίου 2012 2 Ευχαριστίες : Ευχαριστούµε πολύ την επιβλέπουσα καθηγήτρια αυτής της εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ H ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ Στην εποχή του Θουκυδίδη πραγματοποιείται ένα σπουδαίο γεγονός που έγινε βασική αιτία να εξασθενίσουν οι Αρχαίες Ελληνικές πόλεις καθώς να συντριβή το πολιτισμικό μεγαλείο της αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ π.χ. (σελ ) 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ π.χ. (σελ ) 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 480-323 π.χ. (σελ. 98-114) 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β 1. Κίμων Α. Έκλεισε ειρήνη για 30 χρόνια 2. Εφιάλτης Β. Αριστοκρατικός, υπέρμαχος της συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παγκοσμιοποίηση έχει διαταράξει την παραδοσιακή διεθνή κατάσταση. Σαρωτικές αλλαγές, οικονομικές και κοινωνικές συντελούνται ήδη, η ροή των γεγονότων έχει επιταχυνθεί και η πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Να επισηµάνετε τους παράγοντες που συνετέλεσαν στη µετατροπή της Χριστιανικής Κοινοπολιτείας (Respublica Christiana) σε Πολιτεία των

1. Να επισηµάνετε τους παράγοντες που συνετέλεσαν στη µετατροπή της Χριστιανικής Κοινοπολιτείας (Respublica Christiana) σε Πολιτεία των ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Οι Ευρωπαίοι της Αναγέννησης Ερώτηση ανάπτυξης 1. Να επισηµάνετε τους παράγοντες που συνετέλεσαν στη µετατροπή της Χριστιανικής Κοινοπολιτείας (Respublica Christiana) σε Πολιτεία των Γραµµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2007 ÏÅÖÅ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ιονύσιο Σολωµό «Ο Κρητικό» Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007

ÈÅÌÁÔÁ 2007 ÏÅÖÅ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ιονύσιο Σολωµό «Ο Κρητικό» Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ιονύσιο Σολωµό «Ο Κρητικό» 3 3 4 σαν πέτρες µε βυθίζουν! 4 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Θέµατα της Επτανησιακής Σχολής που απαντούν στα δοθέντα αποσπάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η Μάχη της Κρήτης έχει µια ξεχωριστή θέση στη ροή των γεγονότων του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Ο Ελληνικός λαός στη Κρήτη, εγκαταλελειµµένος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) μεγάλες εδαφικές απώλειες ενίσχυση ελληνικότητας νέοι θεσμοί πλαίσιο μέσα στο οποίον το Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης Βαλδουίνος της Φλάνδρας Βασίλειο Θεσσαλονίκης Θρακικά, μακεδονικά εδάφη Βονιφάτιος Μομφερατικός Δουκάτο Αθηνών Καταλανοί (πρωτεύουσα Θήβα) Μαγιόλοι Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία του ωφελιµ ισµ ού

7. Η θεωρία του ωφελιµ ισµ ού 7. Η θεωρία του ωφελιµ ισµ ού Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Ποιοι είναι οι κύριοι εκπρόσωποι της θεωρίας του ωφελιµισµού και µε βάση ποιο κριτήριο θα πρέπει, κατ αυτούς, να αξιολογούνται οι πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη Γ Γυμνασίου. Διδακτικό εγχειρίδιο «Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας» (Ο.Ε.Δ.Β. 2006 Α )

Τάξη Γ Γυμνασίου. Διδακτικό εγχειρίδιο «Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας» (Ο.Ε.Δ.Β. 2006 Α ) Τάξη Γ Γυμνασίου Διδακτικό εγχειρίδιο «Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας» (Ο.Ε.Δ.Β. 2006 Α ) Διδακτική Ενότητα προς ανάπτυξη: Κεφάλαιο Α - Διδακτική Ενότητα 5: «Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών» (σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Σελίδα 1

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Σελίδα 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΑΝΘ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΘΕΜΑ 162ον (17691) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/14 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1. Φ.Β. Σελ. 86 Ήδη όμως, κύριοι βουλευτές...για τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009. Κλάδος: ΠΕ 02 Φιλολόγων ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009. Κλάδος: ΠΕ 02 Φιλολόγων ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009 Κλάδος: ΠΕ 02 Φιλολόγων ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ερώτημα 1 Ο α) Στόχοι - να γνωρίσουν οι μαθητές το στρατηγικό σχέδιο του Περικλή και να το εντάξουν στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Η επιστολή ή το γράμμα είναι ένα είδος επικοινωνιακού λόγου, πολύ χρήσιμο για την κοινωνική μας ζωή. Υπάρχουν διάφορα είδη επιστολών. Μια επιστολή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός»

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Η Αφροδίτη Βακάλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και είναι εκπαιδευτικός. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

5. Στίχοι 100-161 (από µετάφραση)

5. Στίχοι 100-161 (από µετάφραση) 5. Στίχοι 100-161 (από µετάφραση) 5.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 1. Μετά τον πρόλογο ακολουθεί η είσοδος του χορού, η πάροδος. α) Με ποια διάταξη και από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη λέξη του

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.α. Το κείμενο: Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματα στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 στο Άργος όπου είχε οριστεί Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως

Διαβάστε περισσότερα

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας.

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας. 2.2.2. Η Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Το Ελληνικό Πνεύµα κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Η Παλαιοχριστιανική τέχνης - Μια Τέχνη Ελληνική Eρωτήσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας E ομάδας

Φύλλο εργασίας E ομάδας Φύλλο εργασίας E ομάδας «δημοκρατικὸν μὲν εἶναι τὸ κληρωτὰς εἶναι τὰς ἀρχάς, τὸ δ αἰρετὰς ὀλιγαρχικόν» (Η ανάδειξη στα αξιώματα με κλήρωση θεωρείται δημοκρατική, ενώ με εκλογή ολιγαρχική ) Αριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω θέµατα επιµελήθηκε η φιλόλογος του φροντιστηρίου µας υπεύθυνη του τοµέα Έκθεσης Έκφρασης. Βαλογιάννη Σταυρούλα

Τα παρακάτω θέµατα επιµελήθηκε η φιλόλογος του φροντιστηρίου µας υπεύθυνη του τοµέα Έκθεσης Έκφρασης. Βαλογιάννη Σταυρούλα 1 Τα παρακάτω θέµατα επιµελήθηκε η φιλόλογος του φροντιστηρίου µας υπεύθυνη του τοµέα Έκθεσης Έκφρασης Βαλογιάννη Σταυρούλα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α Οποιαδήποτε απάντηση στο ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Ο άνθρωπος είναι

Διαβάστε περισσότερα