ΜΟΝΑ Α ΟΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΡΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΑ Α ΟΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΡΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 (ΥΠΟ ΟΜΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ) Αριθµός Πρόσκλησης : 18. Φορέας Υποβολής Πρότασης : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τίτλος Προτεινόµενης Πράξης : ΜΟΝΑ Α ΟΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΡΑΣΗΣ Αιτούµενος Νέος Εξοπλισµός Κατηγορία επιλέξιµων (περιγραφή ειδών) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μονάδα µέτρησης (τεµάχιο, κλπ.) Ποσότητα Τιµή µονάδος (σε ) Προϋπολογισµός (σε ) 2009 Φασµατόµετρο FT-Raman Τεµάχιο 1 130, ,000 µε Μικροσκόπιο 2009 Φασµατόµετρο FT-IR κενού Τεµάχιο 1 130, ,000 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ) A-Φασµατόµετρο FT-Raman µε Μικροσκόπιο 260, ,000

2 Το όργανο που προτείνεται είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα φασµατοµέτρου Raman που λειτουργεί µε βάση την τεχνική FT-RAMAN και πρέπει να έχει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Να διαθέτει πηγή διέγερσης αερόψυκτου Laser τύπου YAG στα 1064 nm, ισχύος τουλάχιστον 600 mw. Να τεκµηριωθεί η ικανότητα καταγραφής αξιόπιστων φασµάτων του συστήµατος µε την συγκεκριµένης ισχύος πηγή, µε την κατάθεση φασµάτων Raman αντιπροσωπευτικών δειγµάτων πολυµερικών και υάλων, µε το προσφερόµενο σύστηµα. (σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου). 2. Να φέρει Super Notch rejection filter στα 50 cm -1 (Raman Shift value). 3. Να διαθέτει ανιχνευτή τύπου InGaAs υψηλής ευαισθησίας κατάλληλο για χρήση µε την τεχνική FT-RAMAN. 4. Να είναι διπλής γεωµετρίας σκέδασης: στις 90 ο και στις 180 ο. Η εναλλαγή από τη µία γεωµετρία σκέδασης στην άλλη να γίνεται χωρίς παρέµβαση στα µηχανικά µέρη του οργάνου. 5. Να φέρει διαχωριστή δέσµης (beam splitter) Si/CaF Να φέρει θάλαµο τοποθέτησης δείγµατος αποµονωµένο από το περιβάλλον µε θύρα η οποία θα ασφαλίζει µε µηχανισµό ασφαλείας (safety interlock). 7. Να φέρει τράπεζα για την τοποθέτηση του δείγµατος µε ικανότητα κίνησης και στους τρεις άξονες (x,y και z) ώστε να κάνει χαρτογράφηση της επιφάνειας ( mapping) σε Micro mode. 8. Να φέρει οπτικό σύστηµα κατάλληλο για macro µετρήσεις. 9. Να φέρει και οπτικό σύστηµα για micro µετρήσεις µε περίστροφο πέντε θέσεων για την ταυτόχρονη τοποθέτηση µέχρι και πέντε αντικειµενικών φακών. 10. Τα οπτικά συστήµατα για µέτρηση σε micro και macro συνθήκες θα πρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα εγκατεστηµένα στο σύστηµα έτσι ώστε να είναι άµεσα διαθέσιµα στο χρήστη. 11. Να φέρει οπτικό monitor (TV Monitor) έτσι ώστε να είναι σε θέση ο χρήστης να παρατηρεί το δείγµα εντός του θαλάµου και να είναι σε θέση να επιβεβαιώνει το ακριβές σηµείο πρόσπτωσης της ακτίνας του Laser επάνω στο δείγµα. 12. Να συνοδεύεται από σετ υλικών προετοιµασίας (δειγµατοληψίας) των δειγµάτων (sampling kit), το οποίο να δύναται να χρησιµοποιηθεί για διάφορους τύπους δειγµάτων που θα περιλαµβάνουν υγρά, σκόνες, pellets, films. Να γίνει σχετική αναφορά στη προσφορά. 13. Το διαµέρισµα τοποθέτησης του δείγµατος να συνοδεύεται από κατάλληλη πόρτα εξόδου εισόδου µε φασµατόµετρο µε ελεγχόµενη οπτική διαδροµή. 14. Να διαθέτει δυνατότητα µελλοντικής αναβάθµισης του µε προσθήκη συστήµατος πόλωσης (polarization measurement system). 15. Το λογισµικό θα είναι πλήρες για τον έλεγχο του συστήµατος, την ανάλυση, αποθήκευση και την επεξεργασία των φασµάτων (προγράµµατα fitting, µαθηµατικής επεξεργασίας και θα είναι σε θέση να δεχτεί βιβλιοθήκες φασµάτων για γρήγορη ανάλυση της δοµής των υλικών). Να παρέχει επεξεργασία τρισδιάστατων δεδοµένων και να έχει ικανότητα για mapping. 16. Να συνοδεύεται από εξωτερικό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας µε τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: Επεξεργαστή ΙNTEL Core 2 Quad ή καλύτερο, µνήµη 2GB (RAM), σκληρό δίσκο 400Gbyte ή µεγαλύτερο, Οθόνη TFT 19, Windows XP Professional, και έγχρωµο εκτυπωτή laser. Β. Φασµατόµετρο FT-IR κενού/ µικροσκοπίας Το όργανο αυτό θα είναι ένα πλήρες σύστηµα φασµατόµετρου υπερύθρου πλήρους κενού (Full Vacuum) µε µετασχηµατισµό κατά Fourier (FT-IR), και εγκατεστηµένη ικανότητα µέτρησης στο µέσο (MID-IR) 7800 έως 350cm -1 και άπω υπέρυθρο

3 (Far-IR) 600 έως 20 cm -1, ελεγχόµενο µέσω λογισµικού. Συγκεκριµένα θα πρέπει να καλύπτονται οι πιο κάτω ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις: 1. Να είναι φασµατοφωτόµετρο υπερύθρου µε µετασχηµατισµό Fourier (FTIR) πλήρους κενού (Full vacuum), συνοδευόµενο από κατάλληλη αντλία κενού. 2. Να διαθέτει οπτικά µε επικάλυψη από χρυσό. 3. Να είναι εφοδιασµένο κατάλληλα έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως έχει στη φασµατική περιοχή του µέσου υπερύθρου (Mid-IR): cm -1 και στην περιοχή του άπω υπερύθρου (Far-IR): από ~600 µέχρι 20 cm-1 ή ευρύτερη. 4. Να συνοδεύεται από διαχωριστές δέσµης των τύπων: (i) Mylar (wide range) για κάλυψη της περιοχή από: cm -1 και (ii) Mylar (25µm) για κάλυψη της περιοχή από: cm Να φέρει παράθυρο τύπου PE για κάλυψη της περιοχής από cm Να φέρει παράθυρο τύπου CaF 2 για κάλυψη της περιοχής από cm Να έχει εγκατεστηµένη και τη δυνατότητα µέτρησης στο εγγύς υπέρυθρο (Near IR) από ~ cm Να φέρει ιντερφερόµετρο τελευταίας τεχνολογίας µε οπτικά τύπου corner cube. 9. Το ιντερφερόµετρο να είναι µεταβαλλόµενης ταχύτητας κινήσεως. 10. Να έχει τιµή σήµατος προς θόρυβο ίση ή µεγαλύτερη από /1 για µέτρηση Peak to peak, 1 min στους 2200 cm Να διαθέτει διακριτική ικανότητα (resolution) οπωσδήποτε µικρότερη από 0,09 cm Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης ευθυγράµµισης των οπτικών του µερών χωρίς να απαιτεί καµία παρέµβαση εκ µέρους του χρήστη. 13. Το όργανο θα πρέπει να είναι προετοιµασµένο για λειτουργία γρήγορης σάρωσης (rapid scanning) σε ταχύτητες τουλάχιστον 20 φασµάτων/sec. 14. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα RAMAN για χρήση µε την τεχνική FT-RAMAN. 15. Να συνοδεύεται από µικροσκόπιο υπερύθρου µε τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις: Να δύναται να λειτουργεί µε τεχνικές διέλευσης και ανάκλασης. Να διαθέτει εύρος µήκους κύµατος: cm -1, µε δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης του και στην περιοχή του εγγύς υπερύθρου (µέχρι cm -1 περίπου) Να διαθέτει θέσεις για ταυτόχρονη τοποθέτηση δύο τουλάχιστον ανιχνευτών. Να φέρει ανιχνευτή τύπου MCT Mid band Να διαθέτει περίστροφο, πλήρως ελεγχόµενο µέσω του λογισµικού του συστήµατος, για την ταυτόχρονη τοποθέτηση τουλάχιστον τεσσάρων αντικειµενικών φακών τύπου Cassegrain. Να φέρει αντικειµενικό φακό τύπου Cassegrain 16x Να διαθέτει τιµή σήµατος προς θόρυβο (s/n ratio) ίση η ανώτερη από 5000/1 για µέτρηση µε τις ακόλουθες συνθήκες (διάφραγµα 100µm, διακριτική ικανότητα 4 cm -1, στα 2200 cm -1 και 1 min χρόνο λήψης δεδοµένων). Να φέρει κάµερα παρατήρησης υψηλής απόδοσης άνω των 1,2 Megapixel µε ικανότητα οπτικού zoom τουλάχιστον 3x. Να διαθέτει µηχανοκίνητη τράπεζα κινούµενη στις τρεις διαστάσεις (x,y,z). Να συνοδεύεται από κατάλληλο Joystick για την εύκολη και άνετη µετακίνηση της αντικειµενοφόρου τράπεζας. Να συνοδεύεται από εξάρτηµα τύπου ATR για χρήση µε το προσφερόµενο µικροσκόπιο υπερύθρου. Το σύστηµα ATR θα πρέπει

4 να φέρει κρύσταλλο ZnSe και ενσωµατωµένο αισθητήρα πίεσης (pressure sensor). Να προσφερθούν προς πιθανή επιλογή µας κρύσταλλοι ATR από Ge, και διαµάντι προς πιθανή επιλογή µας. Να διαθέτει δυνατότητα µελλοντικής αναβάθµισης µε προσθήκη και επιπλέον ανιχνευτών περιλαµβανοµένου ανιχνευτή MCT γραµµικής διάταξης (Linear Array MCT). 16. Ο έλεγχος, προγραµµατισµός, επεξεργασία και παρουσίαση των µετρήσεων γίνεται µε χρήση εξωτερικού ηλεκτρονικού υπολογιστή της αγοράς. 17. Να συνοδεύεται από πλήρες λογισµικό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου προγραµµατισµένο σε περιβάλλον Windows, το οποίο θα πρέπει να ελέγχει υποχρεωτικά: (i) το κυρίως όργανο (FTIR κενού), (ii) το µικροσκόπιο IR και (iii) το σύστηµα της παραγράφου Α. Ως προς το λογισµικό θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: Να διαθέτει ικανότητα άµεσης παρουσίασης των φασµάτων σε πραγµατικό χρόνο (real time display). Να διαθέτει λειτουργία αυτόµατης ολοκλήρωσης των κορυφών. Να διαθέτει δυνατότητα ταχύτατης επιλογής των βέλτιστων παραµέτρων µέτρησης. Να περιλαµβάνει δυνατότητες πλήρους ανάλυσης των φασµατικών δεδοµένων συµπεριλαµβανοµένων των ακολούθων: Ανίχνευση φασµατικών κορυφών, αριθµητικών πράξεων µεταξύ φασµάτων,, Μετατροπή κατά Kramers-Kronig, Μετατροπή κατά Kubelca Munk, Αυτόµατη επιλογή κλίµακας απορροφήσεων, Αυτόµατη αποθήκευση ληφθέντων φασµάτων, Ταυτόχρονη εµφάνιση διαφορετικών φασµάτων στο ίδιο διάγραµµα ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση ή / και συσχέτιση τους, Υπολογισµός ύψους κορυφής µε χρήση ενός ή δύο σηµείων της γραµµής βάσεως. Οι παράµετροι των ληφθέντων φασµάτων καθώς επίσης το όνοµα του δείγµατος, του αναλυτή και σχόλια να αποθηκεύονται µαζί µε τις τελευταίες τροποποιήσεις σε αυτά, ώστε να αναγνωρίζονται και τα αρχικά φασµατοσκοπικά δεδοµένα (πριν την τροποποίηση τους) για µελλοντική χρήση. Να διαθέτει ικανότητα ποσοτικής ανάλυσης µε λειτουργία αυτόµατου υπολογισµού συγκέντρωσης µε βάση καµπύλες βαθµονόµησης των τύπων: γραµµική, πολυωνυµική, τρίτης τάξεως, σηµείο προς σηµείο, σιγµοειδή, logistic. Να διαθέτει λειτουργία αυτοελέγχων (self diagnostics) ώστε να ελέγχει ο χρήστης την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας του οργάνου. Να ρυθµίζεται µέσω ειδικού µενού (environment menu) η εγκατάσταση περιφερειακών τα οποία µπορούν να προσαρµοστούν στο όργανο. Να διαθέτει αυτόµατη αναγνώριση της ύπαρξης περιφερειακών εξαρτηµάτων (automatic accessory recognition). Σε σχέση µε τη λειτουργία του µικροσκοπίου το λογισµικό θα πρέπει να διαθέτει: Λειτουργία auto mapping Λειτουργία αυτόµατης κίνησης της αντικειµενοφόρου τράπεζας Λειτουργία αυτόµατης εστίασης (auto focusing) Εµφάνιση στην οθόνη του Η/Υ της πραγµατικής εικόνας του προς µέτρηση αντικειµένου Εµφάνιση σε πραγµατικό χρόνο των ακολούθων παραµέτρων: µετρούµενου φάσµατος, χάρτη στον οποίο αποτυπώνονται οι εντάσεις σε συγκεκριµένα µήκη κύµατος και το σηµείο της µέτρησης σε σχέση και µε ολόκληρη την επιφάνεια του δείγµατος. Η επεξεργασία των φασµάτων που λαµβάνονται µε το µικροσκόπιο να συµπεριλαµβάνουν µέτρηση του ύψους των κορυφών, του εµβαδού, της µετατόπισης (peak shift) κλπ

5 Να έχει δυνατότητα προβολής της εικόνας τουλάχιστον µε τους ακόλουθους τρόπους: τριών διαστάσεων (3D), δύο διαστάσεων (2D), contour, Birds Eye, RGB και ικανότητα συγκριτικής παρουσίασης εικόνων (overlay view). 18. Το λογισµικό του συστήµατος θα πρέπει να διαθέτει ειδικά σχεδιασµένη ρουτίνα η οποία θα πρέπει να επιτρέπει: Εισαγωγή των δεδοµένων του χρήστη και αναζήτηση πληροφοριών από την βάση δεδοµένων αναφοράς καθώς και από τις προσωπικές βάσεις δεδοµένων του χρήστη. Ανάλυση των ληφθέντων φασµατικών κορυφών και των χαρακτηριστικών οµάδων των ενώσεων. Επεξεργασία των ληφθέντων φασµάτων (διόρθωση γραµµής βάσης, εξοµάλυνση κορυφών κλπ). Λειτουργία που θα επιτρέπει το σχεδιασµό των χηµικών ενώσεων και δηµιουργία αναφορών σχεδιασµό επιστηµονικών δηµοσιεύσεων κλπ. Ικανότητα δηµιουργίας από το χρήστη των δικών του φασµατικών βιβλιοθηκών. 19. Να συνοδεύεται από πρωτότυπη βιβλιοθήκη φασµάτων υπερύθρου οργανικών ενώσεων. 20. Να συνοδεύεται από επιπλέον ειδικό λογισµικό πιστοποίησης ορθής λειτουργίας (Validation Software) το οποίο συµπεριλαµβάνει µεταξύ άλλων ελέγχους για τα ακόλουθα: ακρίβεια µέτρησης µήκους κύµατος επαναληψιµότητα µήκους κύµατος µεταβολές (έλεγχος σταθερότητας) στη διαπερατότητα (% Transmitance) µεταβολές (έλεγχος σταθερότητας) στην επαναληψιµότητα της διαπερατότητας διακριτική ικανότητα (resolution) κλπ. 21. Να συνοδεύεται από τον απαραίτητο εξοπλισµό (αντλία, φίλτρα κλπ) ώστε να µπορεί να δηµιουργεί συνθήκες κενού (full vacuum) στους διάφορους χώρους του οργάνου. 22. Να συνοδεύεται από Εξωτερικό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή µε τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: πεξεργαστή ΙNTEL Core 2 Quad ή καλύτερο, µνήµη 2GB (RAM), σκληρό δίσκο 250Gbyte ή µεγαλύτερο, Οθόνη TFT 19, Windows XP Professional, και έγχρωµο εκτυπωτή laser ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Τα όργανα θα πρέπει να λειτουργούν σε ρεύµα 220 V / 50 Hz. 2. Ο προµηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήµατος θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι βάσει του προτύπου EN ISO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. 3. Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ ελάχιστο. 4. Τα όργανα να προσφερθούν πλήρη και έτοιµα για λειτουργία. 5. Να απαντηθούν υποχρεωτικά µια προς µία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συµµόρφωσης. 6. Τα στοιχεία του φύλλου συµµόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε µία παράγραφο του φύλλου συµµόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούµενες προδιαγραφές. 7. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα γίνει εκπαίδευση χρηστών στο χώρο εγκατάστασης των µηχανηµάτων για χρονική περίοδο µίας εβδοµάδας. 8. Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος µε στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή

6 λειτουργία των οργάνων. 9. Εγγύηση καλής λειτουργίας ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία εγκατάστασης των οργάνων. 10. Ο προµηθευτής να έχει οργανωµένο service για τεχνική υποστήριξη µε εκπαιδευµένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων. 11. Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) έτη. 12. Κατάθεση καταλόγου πελατών (όνοµα επώνυµο - τηλέφωνο).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 / Υποδομές εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001992944 2014-04-15

14PROC001992944 2014-04-15 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση 15/4/2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 557 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τηλέφωνο: 210 2845940 Fax: 210 2840740 14PROC001992944 2014-04-15 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΑ ΩΝ ΕΡΓΟΥ:

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΑ ΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 16646/11-12-2012 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΑ ΩΝ ΕΡΓΟΥ: ς ς 1 346961 Χ. Νίκου 1.1 CPV 346961 Χ. Νίκου 30200000

Διαβάστε περισσότερα

13.Γυναικολογικός υπέρηχος

13.Γυναικολογικός υπέρηχος Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Μαιευτικού Γυναικολογικού Τµήµατος 13.Γυναικολογικός υπέρηχος ΓΕΝΙΚΑ. 1. Να είναι της πλέον σύγχρονης, ψηφιακής τεχνολογίας κατάλληλα για νοσοκοµειακή χρήση. a. Τo προσφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 27-08-2012 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 12638 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

8. Μονάδα υπερηχητικής δόνησης για επιλεκτική κοπή

8. Μονάδα υπερηχητικής δόνησης για επιλεκτική κοπή Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός ΩΡΛ Τµήµατος 8. Μονάδα υπερηχητικής δόνησης για επιλεκτική κοπή 1. Να είναι συµβατή µε το ήδη υπάρχον χειρουργικό laser CO 2 του νοσοκοµείου καθώς και το µικροχειριστήριο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 3847/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ Α.Ε. ΣΣΜ/ ΤΕΣ/ ΥΠ. ΧΗΜΕΙΟ Αγ. Αννης 70,Αιγάλεω. Πληροφορίες: Ε. Γαργαλιώνη Τηλ. :210-34.92.227 Fax :210-34.53.198

Α ΜΗΕ Α.Ε. ΣΣΜ/ ΤΕΣ/ ΥΠ. ΧΗΜΕΙΟ Αγ. Αννης 70,Αιγάλεω. Πληροφορίες: Ε. Γαργαλιώνη Τηλ. :210-34.92.227 Fax :210-34.53.198 Α ΜΗΕ Α.Ε. ΣΣΜ/ ΤΕΣ/ ΥΠ. ΧΗΜΕΙΟ Αγ. Αννης 70,Αιγάλεω Πληροφορίες: Ε. Γαργαλιώνη Τηλ. :210-34.92.227 Fax :210-34.53.198 Προδιαγραφή για αγορά Αέριου Χρωµατογράφου Head Space για τον προσδιορισµό διαλυµένων

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης 1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΩΔ. 1 1.1 ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΘΛΙΨΗΣ- KΑΜΨΗΣ 100 ΚΝ 1.1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 11874/12-09-2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 11874/12-09-2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 11874/12-09-2012 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΑ ΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΟΜΑ Α 1: (92.000 µε ΦΠΑ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΦΡΗΣΙΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2013 Η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000.

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 48.160,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ Γενικοί όροι για τα είδη Α, B,Δ, - Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΜΑ: Φασματοσκοπία Raman και εφαρμογές Κούσουλας Νικόλαος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκοντας: Δρ. Γκανέτσος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 για την προµήθεια οχήµατος τηλεπισκόπησης αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 25/2012

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 25/2012 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 25/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002423605 2014-11-24

14PROC002423605 2014-11-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ρόδος 18/10/2006 Β Δ.Υ.ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός διακήρυξης: 6/2006 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. διεύθυνση: Ρόδος 85100

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΚΕ 2094 (80801)) Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας Σχετικά : 1. Το υπ αριθμ. 302/31-3-14 Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισµού : συµφερότερη προσφορά Προϋπολογισµός προµήθειας : 30000 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Το σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ Σ.Β. % 5 Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ψηφιακής Βιομετρίας μη επαφής για Οφθαλμολογική χρήση με εξαιρετική ακρίβεια των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων, εύκολο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ACCSEL» 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι Ανάδοχοι οφείλουν να ακολουθήσουν την οργάνωση του τεύχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ : ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ : ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ : ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ιαθωρακική ηχοβόλο κεφαλή MATRIX Phased Array, ευρέως φάσµατος συχνοτήτων, από 1,5 έως 4,0 ΜΗz, η οποία να λειτουργεί µε όλες τις µεθόδους απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.5 ηµ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο ήµου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα