Πρόεδρος της 1. Λιονή Μαρία Π.Ε. Ρεθύµνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόεδρος της 1. Λιονή Μαρία Π.Ε. Ρεθύµνου"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω διαπίστωσης λαθών από τη ιεύθυνση Οικονοµικού στη διατύπωση των συνόλων, κατά την καταχώρηση των οικονοµικών στοιχείων στο λογιστικό πρόγραµµα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Απόσπασµα Πρακτικού 12/ Αριθµός Απόφασης 256/2012 Στο Ηράκλειο σήµερα 5 Ιουνίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήµατος Ηρακλείου, η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ.: 52194/21874/ πρόσκληση της Προέδρου της. Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη, ήταν παρόντες: Αντιπεριφερειάρχης Πρόεδρος της 1. Λιονή Μαρία Π.Ε. Ρεθύµνου Επιτροπής 2. Ξυλούρης Νικόλαος Περιφερειακός Σύµβουλος Αντιπρόεδρος 3. Κακογιαννάκης Νικόλαος»» Τακτικό Μέλος 4. Γουλιδάκης Ιωάννης»»»» 5. Σηµανδηράκης Παναγιώτης»»»» 6. Μπαντουβάς Κωνσταντίνος»»»» 7. Σερµάκης Νεκτάριος»»»» 8. Λεονταράκης Γιάννης»» ως Τακτικό µέλος 9. Παπαβασιλείου Νεκτάριος»» ως Τακτικό µέλος Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν από τα τακτικά µέλη οι κ.κ.: Αλεξάκης Μανόλης και Σταθάκης Γεώργιος. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόµα οι κ.κ.: Κουκιαδάκης Ευριπίδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου, Βρέντζου - Σκορδαλάκη Θεανώ Αντιπεριφερειάχης, Ορφανός Στέλιος Περιφερειακός Σύµβουλος, Ελευθερίου Χρύσα Γενική ιευθύντρια Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, αµιανάκη Μαρία Γενική ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας, Λυπάκης Γιώργος Νοµικός Σύµβουλος Περιφέρειας Κρήτης, Παπαδάκης Γεώργιος Προϊστάµενος της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Οικονοµικού, Καµπάνης Νίκος Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ηµόσιας Υγείας, Παρασύρη Χαρά Προϊσταµένη Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μηλάκης Γιώργος Προϊστάµενος της ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου, Κουγιουµτζόγλου Ειρήνη Προϊσταµένη Τµήµατος Προµηθειών της ιεύθυνσης Οικονοµικού, Βολικού Ελβίτα Προϊσταµένη Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου, Τσελέντης Γιάννης υπάλληλος της ιεύθυνσης ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Λασιθίου, Κακουδάκη Μαρία υπάλληλος της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου - µέλος της Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 Π.. 242/96, Μανουσάκης Γεώργιος Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ηρακλείου, Ψαρολογάκης Νίκος εκπρόσωπος της εταιρίας «ΡΑ ΙΟ ΜΑΚΡΑΚΗ» και για την τήρηση των πρακτικών η Βαρδιάµπαση Νίκη, η Κογεράκη Μαρίνα και η Σουλτάτου Ιωάννα υπάλληλοι του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων. 1

2 Η Πρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1 ο : Κατάρτιση σχεδίου για τη 3 η Τροποποίηση προϋπολογισµού Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύµνου, Ηρακλείου και Λασιθίου οικονοµικού έτους 2012 και εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο της ψήφισής του. Η Οικονοµική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν.. 496/1974: «Περί λογιστικού των Ν.Π... σε συνδυασµό µε τις όµοιες του άρθρου 1 του Π.. 697/76, β) του Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», γ) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», ε) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. 2. Τη µε αριθµ / κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Οικονοµικών µε θέµα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισµού των Περιφερειών, οικονοµικού έτους 2012». 3. Το Π.. 149/2010 µε θέµα: «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης», (ΦΕΚ 242/ , τεύχος Α ). 4. Τη µε αριθµ. 3/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 5. Τη µε αριθµ. πρωτ.: 2702/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισµό Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής. 6. Τη µε αριθµ. πρωτ.: 50900/21327/ συνοπτική έκθεση και τις µε αρ /21324/ και 50897/21326/ εισηγητικές εκθέσεις της ιεύθυνσης Οικονοµικού Περιφέρειας Κρήτης. 7. Τη µε αριθµ.: Φ33.2/4039/ εισηγητική έκθεση της ιεύθυνσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Ρεθύµνου. 8. Τη µε αριθµ.: 15698/ εισηγητική έκθεση της ιεύθυνσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Χανίων. 9. Τη µε αριθµ.: 8516/ εισηγητική έκθεση της ιεύθυνσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Λασιθίου. 10. Την αριθµ. 5/2012 σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση της 3 ης τροποποίησης προϋπολογισµού Περιφέρειας Κρήτης και Π.Ε. Ηρακλείου, Ρεθύµνου, Χανίων και Λασιθίου οικονοµικού έτους 2012 και υποβολή σχετικής εισήγησης στην Οικονοµική Επιτροπή ως εξής: ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η 3 Η ΝΕΑ ΕΣΟ Α+ΤΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/- ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/ , , , , ,58 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ , , , , ,85 02 ΡΕΘΥΜΝΟ , , , , ,57 03 ΧΑΝΙΑ , , , , ,25 04 ΛΑΣΙΘΙ , , , , ,80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,05 όπως αναλυτικά φαίνεται στις εισηγητικές εκθέσεις και τους συνηµµένους πίνακες της ιεύθυνσης Οικονοµικού Περιφέρειας Κρήτης και των ιευθύνσεων ιοικητικού Οικονοµικού των Π.Ε. Λασιθίου, Ρεθύµνου και Χανίων. 2

3 11. Την εισήγηση της κας Μαρίας Ραπτάκη Προϊσταµένης της ιεύθυνσης Οικονοµικού, µε την οποία µεταξύ άλλων ανέφερε: «Προτείνονται µεταβολές στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κρήτης οικονοµικού έτους 2012 σύµφωνα µε τη συνοπτική έκθεση και τις εισηγητικές εκθέσεις της ιεύθυνσης Οικονοµικού και των ιευθύνσεων ιοικητικού-οικονοµικού των Περιφερειακών Ενοτήτων: Ηρακλείου 01, Ρεθύµνου 02, Χανίων 03 και Λασιθίου 04 για τη 3 η τροποποίηση των επιµέρους προϋπολογισµών τους και ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας Κρήτης διαµορφώνεται ως εξής: ΕΝΟΤΗΤΑ Συνοπτική έκθεση 3 ης τροποποίησης Προϋπολογισµού Περιφέρειας Κρήτης οικονοµικού έτους Έχοντας υπόψη Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Το Π.. 149/10 (ΦΕΚ 242 Α / ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» 3. Το Ν.. 496/74 «Περί λογιστικού ΝΠ» (ΦΕΚ 204 Α ), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε. 4. Την αρίθµ. οικ.50699/ ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών µε θέµα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισµού των Περιφερειών, οικονοµικού έτους 2012». 5. Τις προτάσεις της /νσης Οικονοµικού (00-01) και των /νσεων ιοικητικού-οικονοµικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύµνου 02, Χανίων 03 και Λασιθίου 04 για την τροποποίηση των επιµέρους προϋπολογισµών τους. Θέτουµε στην κρίση σας την 3 η τροποποίηση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2012 ως εξής: 3 Η 3 ΑΔΑ: Β4ΛΓ7ΛΚ-98Κ 3 Η ΝΕΑ ΕΣΟ Α+ΤΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/- ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/ , , , , ,58 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ , , , , ,85 02 ΡΕΘΥΜΝΟ , , , , ,57 03 ΧΑΝΙΑ , , , , ,25 04 ΛΑΣΙΘΙ , , , , ,80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,05 Α. Εισηγητική έκθεση για τη 3 η τροποποίηση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Κρήτης Ενότητας Περιφέρειας 00, για το οικονοµικό έτος Η ιεύθυνση Οικονοµικού έχοντας υπόψη τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της µέχρι σήµερα προτείνει τις παρακάτω µεταβολές στον προϋπολογισµό της Ενότητας Περιφέρειας Κρήτης 00 για το οικονοµικό έτος Στον Φορέα Υπηρεσίες Προγραµµατισµού Σχεδιασµού επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: Α) Σύµφωνα µε την αρ. 46/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, αποφασίστηκε η αποδοχή υλοποίησης του Προγράµµατος «Ενιαία ψηφιακή πλατφόρµα πολλαπλών χρήσεων για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης µέσα από υπηρεσίες & εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» και διακριτικό τίτλο eenviper στα πλαίσια του Προγράµµατος- Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία », προϋπολογισµού για την Περιφέρεια Κρήτης ,00. Η πίστωση αυτή εγγράφεται στον ΚΑΕ εσόδων «Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς - Πρόγραµµα eenviper» και στον ΚΑΕ εξόδων «Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα eenviper». Β) Σύµφωνα µε την αρ. 65/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, αποφασίστηκε η αποδοχή υλοποίησης του Προγράµµατος «Αξιοποιώντας τη µετανάστευση για την Ανάπτυξη Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασµό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» στα πλαίσια του Προγράµµατος «Νοτιοανατολική Ευρώπη», προϋπολογισµού για την Περιφέρεια Κρήτης ,00. Η πίστωση αυτή εγγράφεται στον ΚΑΕ εσόδων «Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς - Πρόγραµµα Αξιοποιώντας τη µετανάστευση για την Ανάπτυξη» και στον ΚΑΕ εξόδων «Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα - Αξιοποιώντας τη µετανάστευση για την Ανάπτυξη».

4 2. Στον Φορέα Υπηρεσίες ιοίκησης επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: Α) Μειώνουµε τον ΚΑΕ εξόδων «Τακτικό Αποθεµατικό» κατά ,00 και αυξάνουµε τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων: 0716 Έξοδα µετακίνησης λοιπ. προσώπων στο εσωτ. κατά , Έξοδα µετακ/σης λοιπ. προσώπων από εσωτ. στο εξωτ. κατά , Ύδρευση και Αποχέτευση κατά 2.000, ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά κατά 7.000, Συντήρηση & επισκευή µτφ µέσων κατά 5.000, Επιχ/σεις, εισφορές & συνδροµές σε οργανισµούς κατά , Στον Φορέα Υπηρεσίες Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: Α) Το ταµειακό υπόλοιπο έτους 2011 του λογ/σµού ποσού 5.456,79 από επιχορήγηση του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης για δαπάνες λειτουργίας προνοιακών ιδρυµάτων που είχε εγγραφεί στον Κ.Α. ΤΑΜΥ.02 και στον ΚΑΕ εξόδων 2569, και το οποίο δεν πρόλαβε να κατανεµηθεί στις Π.Ε. πριν την 31/12/2011, µεταφέρεται στις Π.Ε. σύµφωνα µε την αρ.42232/17661/ απόφαση κατανοµής του Περιφερειάρχη Κρήτης. Μετά τις ανωτέρω αλλαγές ο προϋπολογισµός της Ενότητας Περιφέρειας 00 διαµορφώνεται ως παρακάτω: 3 η ΝΕΑ ΕΣΟ Α+ΤΥ , , ,58 ΕΞΟ Α , , ,58 Β. Εισηγητική έκθεση για τη 3 η τροποποίηση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Κρήτης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 01, για το οικονοµικό έτος Η ιεύθυνση Οικονοµικού έχοντας υπόψη τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της µέχρι σήµερα προτείνει τις παρακάτω µεταβολές στον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 01 για το οικονοµικό έτος Στον Φορέα Υπηρεσίες Προγραµµατισµού Σχεδιασµού επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: Α) Σύµφωνα µε υποδείξεις του Γ.Λ.Κ. - /νση 53, ο ΚΑΕ 5333 απάνες Περιφερειακής Ανάπτυξης Πρόγραµµα SE RISK αντικαθίσταται από τον ΚΑΕ 5331 µε την ίδια περιγραφή, και η πίστωση του 5333 ποσού ,19 µεταφέρεται στον ΚΑΕ Στον Φορέα Υπηρεσίες ιοίκησης επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: Α) Εγγράφουµε πίστωση για πληρωµή εκλογικού επιδόµατος σε υπαλλήλους ποσού ,00 στον ΚΑΕ εσόδων 0159 Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» και στον ΚΑΕ εξόδων 5262 «Οδοιπορικά, αποζηµίωση & έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται µε τη διενέργεια εκλογών». B) Μειώνουµε τον ΚΑΕ εξόδων «Τακτικό αποθεµατικό» κατά ,00 και τον 5261 κατά ,00 και αυξάνουµε τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων: 3199 Λοιπές επιστροφές εσόδων κατά 3.000, απάνες εθνικού χαρακτήρα κατά , Έξοδα προσώπων που ασχολ/νται µε τη διενέργεια εκλογών κατά , Στον Φορέα Υπηρεσίες Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: Α) Σύµφωνα µε την αρ /17661/ απόφαση κατανοµής του Περιφερειάρχη Κρήτης, εγγράφουµε ταµειακό υπόλοιπο έτους 2011 ποσού 3.865,53 από επιχορήγηση του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης για δαπάνες λειτουργίας προνοιακών ιδρυµάτων στον Κ.Α. ΤΑΜΥ.38 και στον ΚΑΕ εξόδων 2569, το οποίο δεν πρόλαβε να κατανεµηθεί στην Π.Ε. πριν την 31/12/ Στον Φορέα Υπηρεσίες Παιδικών Εξοχών Κατασκηνώσεων επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: A) Με την εκτέλεση της ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του ήµου Χερσονήσου για την λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι, τα πληρωθέντα έξοδα της κατασκηνωτικής περιόδου 2011 που πληρώθηκαν µέσα στο 2012 ανήλθαν στο ποσό των 4

5 82.977,83. Το υπόλοιπο από την µεταβιβασθείσα πίστωση των ,00, ποσού ( , ,83=) ,17 πρόκειται να επιστραφεί στον ήµο Χερσονήσου. Επιπλέον, σύµφωνα µε το αρ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και το αρ. 1922/ έγγραφο της /νσης Κοινωνικής Μέριµνας, το αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων προηγουµένων ετών από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι ποσού ,19 πρόκειται να επιστραφεί στο Υπουργείο Υγείας. Για τους ανωτέρω λόγους, αυξάνουµε τον ΚΑΕ εξόδων 3199 Λοιπές επιστροφές εσόδων κατά (97.022, ,19=) ,36 και µειώνουµε αντίστοιχα τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων: 0342 Αµοιβές εποχιακού προσωπικού κατά , Εισφορές σε λοιπ. ασφαλ. οργανισµούς κατά , Αποζηµίωση µελών συλ. οργάνων κατά 2.000, Υποχρεώσεις από παροχή τηλ. υπηρεσιών κατά 2.316, Ύδρευση και Άρδευση κατά 3.934, Ηλεκτρική ενέργεια κατά 6.026, ιαφηµίσεις & δηµοσιεύσεις γενικά κατά 500, Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων κατά 4.000, Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπ. εξοπλισµού κατά 455, Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας κατά 181, Λοιπές ειδικές αµοιβές κατά , Προµήθεια χαρτιού κλπ κατά 624, Προµήθεια υγειον & φαρµακ. υλικού κατά 1.431, Προµήθεια ειδών καθαριότητας κατά 2.691, Προµήθεια ειδών συντ. & επισκευής εγκαταστάσεων κατά 5.567, Προµήθεια τροφίµων, ποτών & καπνού κατά , Προµήθεια στολών, υφασµάτων, κλπ κατά 500, Προµήθεια σκευών µαγειρείου & εστίασης κατά 2.000, Προµήθεια ειδών άθλησης κατά 3.000, Καύσιµα θέρµανσης κατά 1.000, Λοιπές προµήθειες υλικών κατά 4.092, Προµήθεια επίπλων κατά 3.000, Προµήθεια γραφοµηχανών κλπ κατά 500, Προµήθεια Η/Υ, κλπ κατά 1.931, Προµήθεια κάθε είδους µηχ, & λοιπ εξοπλισµού κατά 6.000, Στον Φορέα Υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: Α) Μειώνουµε τον ΚΑΕ εξόδων «Τακτικό αποθεµατικό» κατά 3.000,00 και αυξάνουµε τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων: 0831 «Ύδρευση και Άρδευση» κατά 1.000, «Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας» κατά 2.000, Στον Φορέα Υπηρεσίες ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: Α) Μειώνουµε τον ΚΑΕ εξόδων «Τακτικό αποθεµατικό» κατά 8.000,00 και αυξάνουµε τον ΚΑΕ εξόδων 0875 «Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας» κατά 8.000, Στον Φορέα Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: Α) Εγγράφουµε πίστωση ύψους ,00 για την πληρωµή της Α/βάθµιας και Β/βάθµιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών έτους 2012 στον ΚΑΕ εσόδων 0159 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» και στον ΚΑΕ εξόδων 0871 «Αµοιβές φυσικών προσώπων». Μετά τις ανωτέρω αλλαγές ο προϋπολογισµός της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 01 διαµορφώνεται ως παρακάτω: ΝΕΑ ΕΣΟ Α+ΤΥ , , ,85 ΕΞΟ Α , , ,85 3 η 5

6 Γ. Εισηγητική έκθεση για τη 3 η τροποποίηση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Κρήτης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου 02, για το οικονοµικό έτος Σας στέλνουµε πρόταση αναγκαίων τροποποιήσεων του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου, λόγω απαραίτητων εσωτερικών µεταβολών ή νέων εσόδων.και κυρίως στην αναπροσαρµογή και τέλος την λογιστική τακτοποίηση των διαµορφωµένων µε την 2 η τροποποίηση «Ταµειακών Υπολοίπων» συνολικά κατά 61,17, σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 2 η Αυξήσεις Τ.Υ. Μειώσεις Τ.Υ. ΟΡΙΣΤΙΚΟ Τ.Υ ,16 18, , ,48 0, , ,14 492, ,79 118, , , , , ,54 30, , ,00 0, ,31 27, , , , ,44 854, , , , , , , ,71 0, , ,33 76, , , , , , , ,33 ΣΥΝΟΛΑ ,60 106,65 45, ,77 Τα Ταµ. Υπόλοιπα αυτά αναπτύσσονται στα Έξοδα κατά Ειδ. Φορέα και Κ.Α. Εξόδων, καλύπτουν το ισόποσο Έλλειµµα του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 και τον Ισοσκελίζουν. Μετά τα παραπάνω κρίνεται αναγκαίο να γίνει Αναµόρφωση- Τροποποίηση του Πρ/σµού Π.Ε. Ρεθύµνης οικ. έτους 2012, όπως: 1. Ε.Φ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ (Π..Ε.)» Α) Το Ταµ. Υπόλοιπο 2011 του λογ (Κ.Α. ΤΑΜΥ.03) ανήλθε τελικά στο συνολικό ποσό των « ,96», λόγω λογιστικής εγγραφής του συνολικού ποσού των 76,62 που παρακρατήθηκε από την τότε τράπεζα (Α.Τ.Ε.) από προµήθειες τριών (3) εγγυητικών επιστολών που είχαν εκδοθεί υπέρ της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύµνης για καλή εκτέλεση λόγω συµµετοχή της σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράµµατα και λόγω µεταφοράς 0,01 από τον ΤΑΜΥ.04, επιφέρουµε έτσι τις παρακάτω µεταβολές: Λογαρ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ & Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΚΑΠ ,33 76, , ΤΕΛΗ Α ΕΙΑΣ & ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧ ,19 0, ,18 Αυξάνοµε την πίστωση του ΤΑΜΥ.03 κατά 76,62 και αντίστοιχα την πίστωση του Κ.Α. Εξόδων «Συντήρηση και εκτέλεση έργων από Ίδια έσοδα», στη συνέχεια αυξάνουµε επιπλέον την πίστωση του ΤΑΜΥ.03 κατά 0,01 µειώνοντας ισόποσα τον ΤΑΜΥ.04. Β) Λόγω της συµµετοχής της Π.Ε. Ρεθύµνης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την ανάπτυξη της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών και της ενδοχώρας µε την επωνυµία GRISI-PLUS του INTERREG IVC, σύµφωνα µε την Νο 5/ και Αριθµό 45/2012/Θέµα 5.4 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης, έτσι :

7 1) Εγγράφουµε τον ΝΕΟ Κ.Α. Εσόδων «Έσοδα προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας «GRISI-PLUS» του INTERREG IVC» και τον Πιστώνουµε µε το ποσό των « ,00» και αντίστοιχα, 2) Εγγράφουµε τον ΝΕΟ Κ.Α. Εξόδων «Έξοδα προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας «GRISI-PLUS» του INTERREG IVC» και τον Πιστώνουµε µε το ποσό των « ,00». 2. Ε.Φ «ΙΟΙΚΗΣΗΣ» Α) Το Ταµ. Υπόλοιπο 2011 του λογ (Κ.Α. ΤΑΜΥ.01) ανήλθε τελικά στο συνολικό ποσό των « ,97», λόγω λογιστικής εγγραφής του ποσού των (-)18,19 από µία ανεξόφλητη επιταγή, από αυτό στον παρόντα Φορέα 072 αντιστοιχεί το ποσό των « ,33», επιφέρουµε έτσι τις παρακάτω µεταβολές: Λογαρ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ (2 η /2012) ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΚΑΠ ,52 18, ,33 Μειώνοµε την πίστωση του ΤΑΜΥ.01 του παρόντος Ειδικού Φορέα κατά 18,19 και αντίστοιχα την πίστωση του Κ.Α. Εξόδων 0711 «Έξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µονίµου προσωπικού (τακτικοί -Ι..Α.Χ.).». Β) Το Ταµ. Υπόλοιπο 2011 του λογ (Κ.Α. ΤΑΜΥ.26) ανήλθε τελικά στο συνολικό ποσό των «26.593,50», λόγω λογιστικής εγγραφής του ποσού των 0.02 από µία εκ παραδροµής επιπλέον εξοφληθείσα επιταγή από την Τράπεζα, από αυτό στον παρόντα Φορέα 072 αντιστοιχεί αυτό το ποσό, επιφέρουµε έτσι τις παρακάτω µεταβολές: Λογαρ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ (2 η /2012) ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 0,00 0,02 0,02 Εγγράφουµε τον ΝΕΟ Κ.Α. ταµ. υπολοίπου «ΤΑΜΥ.26» και τον πιστώνουµε µε το ποσό των 0,02 και αντίστοιχα αυξάνουµε ισόποσα την πίστωση του Κ.Α. Εξόδων 1511 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών». Γ) Λόγω πρόβλεψης για κάλυψη δαπανών διεξαγωγής Βουλευτικών Εκλογών της 17 ης Ιουνίου 2012, από Κρατική Επιχορήγηση εγγράφουµε συνολικά το ποσό των ,00 στον Κ.Α. Εσόδων 0159 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» και αντίστοιχα στους Κ.Α. Εξόδων 5261 «ιάφορες δαπάνες για την διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δηµοτικών εκλογών και ευρωεκλογών» το ποσό των «5.000,00» και στον 5262 «Οδοιπορικά, αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται µε την διενέργεια εκλογών» το ποσό των «21.200,00». ) Λόγω πρόβλεψης ότι οι εισπράξεις εσόδων από τέλη οχηµάτων θα είναι αυξηµένες προβαίνουµε στις επιπλέον εγγραφή του ποσού των 5.000,00, έτσι αυξάνουµε ισόποσα την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων «Έσοδα από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους µεταβίβασης αυτοκινήτων οχηµάτων (λογ/σµός )» και αντίστοιχα αυτήν του Κ.Α. Εξόδων «Μισθώµατα κτιρίων (καταβολή από τον λογ )». Ε) Λόγω υπηρεσιακών αναγκών, όπως καταβολή εφάπαξ, υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους και αποζηµίωση ελεγκτή ιατρού, προβαίνουµε στις παρακάτω εσωτερικές µεταβολές σε Κ.Α. Εξόδων, όπως: 1) Για καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης σε υπάλληλο, µειώνοµε την πίστωση του Κ.Α «Επίδοµα δυσµενών και ειδικών συνθηκών εργασίας (ΚΑΠ)» κατά «15.000,00» και αυξάνοµε αντίστοιχα την πίστωση του Κ.Α «Βοηθήµατα εφ' άπαξ (εξαιρούνται αυτών του Ν.103/75)». 2) Για καταβολή υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους και αποζηµίωση ελεγκτή ιατρού, µειώνοµε την πίστωση του Κ.Α «Μισθώµατα κτιρίων (καταβολή από τον λογ )» κατά «55.200,00» και αυξάνοµε αντίστοιχα τις πιστώσεις των Κ.Α «Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία» κατά «40.000,00», του Κ.Α «Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες» κατά «15.000,00» και τέλος του Κ.Α «Αµοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα» κατά «200,00». 3) Λόγω της ανάγκης προµήθειας οργάνων προσδιορισµού θέσης (GPS) και για ταχυδροµικά, µεταφέρουµε πιστώσεις Κ.Α.Π. µισθοδοσίας για αντίστοιχες λειτουργικές δαπάνες µέσω Εσόδων, έτσι στα Έσοδα αυξάνουµε την πίστωση του Κ.Α «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές & λοιπές ανάγκες» κατά ,00 και µειώνουµε αντίστοιχα τον Κ.Α «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές & λοιπές ανάγκες (µισθοδοσία Υπαλ. Μερικής Απασχ. κλπ Ορισµ. Χρόνου)» και στην συνέχεια στα Έξοδα µειώνουµε την πίστωση του Κ.Α «Επίδοµα 7

8 δυσµενών και ειδικών συνθηκών εργασίας (ΚΑΠ)» ξανά κατά ,00 ο οποίος πριµοδοτεί τις πιστώσεις των Κ.Α. Εξόδων 0823 «Ταχυδροµικά» κατά 3.900,00 και του 1725 «Προµήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, µετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισµού» κατά ,00. Ζ) Σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. οικ.30895/13116/ Απόφαση κατανοµής της περιφέρειας Κρήτης εγγράφουµε ως ταµ. Υπόλοιπο έτους 2011 του λογ το ποσό των 4.200,00 από επιχορήγηση έτους 2011, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτου που αφορούσε την αποκατάσταση ζηµιών από της πυρκαγιές στον Άγιο Βασίλειο, στον Κ.Α ταµ. υπολοίπου «ΤΑΜΥ.01» µειώνοντας τον Κ.Α. Εσόδων 0159 αντίστοιχα (χωρίς µεταβολή σε Κ.Α. Εξόδων 5152 που ήδη είναι εγγεγραµµένη από την 1 η Τροποποίηση 2012), επειδή δεν ήταν δυνατή η κατανοµή του στην Π.Ε. Ρεθύµνης από την Περιφέρεια Κρήτης πριν της 31/12/ Ε.Φ «ΥΓΕΙΑΣ» Σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. οικ.42232/17661/ Απόφαση κατανοµής της περιφέρειας Κρήτης εγγράφουµε ως ταµ. Υπόλοιπο έτους 2011 του λογ «ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» το ποσό των 302,91 από επιχορήγηση έτους 2011, του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης που αφορούσε την επιχορήγηση των πιστοποιηµένων Ιδρυµάτων Πρόνοιας του Νοµού, στον Κ.Α ταµ. υπολοίπου «ΤΑΜΥ.38» και στον τον Κ.Α. Εξόδων 2551αντίστοιχα, επειδή δεν ήταν δυνατή η κατανοµή του στην Π.Ε. Ρεθύµνης από την Περιφέρεια Κρήτης πριν της 31/12/ Ε.Φ «ΓΕΩΡΓΙΑΣ» Α) Το Ταµ. Υπόλοιπο 2011 του λογ (Κ.Α. ΤΑΜΥ.33) ανήλθε τελικά στο συνολικό ποσό των « ,03», λόγω λογιστικής εγγραφής του ποσού των (-) 27,28 από µία ανεξόφλητη επιταγή,, επιφέρουµε έτσι τις παρακάτω µεταβολές: Λογαρ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ (2 η /2012) ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ,31 27, ,03 Μειώνοµε την πίστωση του ΤΑΜΥ.33 κατά 27,28 και αντίστοιχα την πίστωση του Κ.Α. Εξόδων «Έξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µονίµου προσωπικού (τακτικοί - Ι..Α.Χ.).(Λογ/σµός )». Β) Σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. οικ.30895/13116/ Απόφαση κατανοµής της περιφέρειας Κρήτης εγγράφουµε ως ταµ. Υπόλοιπο έτους 2011 του λογ το συνολικό ποσό των 7.500,00 από επιχορήγηση έτους 2011, του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξης & Τροφίµων, που αφορούσε οδοιπορικά και ηµερήσιες αποζηµιώσεις υπαλλήλων των προγραµµάτων Γεωργοπεριβαντολογικά (µε ποσό 4.000,00 ) και για το πρόγραµµα RICA (µε ποσό 3.500,00 ), έτσι στον Κ.Α ταµ. υπολοίπου «ΤΑΜΥ.33» και µε αντίστοιχη συνολική αύξηση του τον Κ.Α. Εξόδων , επειδή δεν ήταν δυνατόν η κατανοµή τους στην Π.Ε. Ρεθύµνης από την Περιφέρεια Κρήτης πριν της 31/12/ Ε.Φ «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ» Σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 5935/ Απόφαση του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξης & Τροφίµων µας µεταφέρονται πιστώσεις ποσού 1.077,00 για µισθοδοσία ενός (1) Κτηνίατρου που πραγµατοποίησε πρακτική άσκηση επαγγέλµατος στην Π.Ε. Ρεθύµνης, έτσι εγγράφουµε το ποσό αυτό στον Κ.Α. Εσόδων 0111 «Επιχορηγήσεις για δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού» και αντίστοιχα στους ΝΕΟΥΣ Κ.Α. Εξόδων 0345 «Αµοιβές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις δηµόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελµα» µε ποσό 857,00 και στον 0355 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς όσων πραγµατοποιούν επαγγελµατική άσκηση στις δηµόσιες υπηρεσίες» µε ποσό 220, Ε.Φ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Το Ταµ. Υπόλοιπο 2011 του λογ (Κ.Α. ΤΑΜΥ.06) ανήλθε τελικά στο συνολικό ποσό των « ,54», λόγω λογιστικής εγγραφής του ποσού των 30,00 από µία εκ παραδροµής επιπλέον εξοφληθείσα εντολή µεταφοράς από την Τράπεζα, επιφέρουµε έτσι τις παρακάτω µεταβολές: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ Λογαρ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ (2 η ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /2012) ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ,54 30, ,54 8

9 Αυξάνοµε την πίστωση του ΤΑΜΥ.06 του παρόντος Ειδικού Φορέα κατά 30,00 και αντίστοιχα την πίστωση του Κ.Α. Εξόδων 0879 «Λοιπές αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες-εργολάβοι Ψεκασµών». 7. Ε.Φ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» Σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. οικ.30895/13116/ Απόφαση κατανοµής της περιφέρειας Κρήτης εγγράφουµε ως ταµ. Υπόλοιπο έτους 2011 του λογ το ποσό των 1.964,00 από επιχορήγηση έτους 2011, του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορούσε την αποζηµίωση των µελών κλιµακίου µέτρων και σταθµών, στον Κ.Α ταµ. υπολοίπου «ΤΑΜΥ.01» µειώνοντας τον Κ.Α. Εσόδων 0159 του παρόντος Φορέα αντίστοιχα (χωρίς µεταβολή σε Κ.Α. Εξόδων 0515 που ήδη είναι εγγεγραµµένη από την 1 η Τροποποίηση 2012), επειδή δεν ήταν δυνατή η κατανοµή του ποσού στην Π.Ε. Ρεθύµνης από την Περιφέρεια Κρήτης πριν της 31/12/ Ε.Φ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Σύµφωνα µε το αρ. πρωτ. 2/32660/ του Υπ. Οικονοµικών/ΓΛΚ µας µεταφέρονται πιστώσεις «52.800,00» από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για αποζηµίωση Ιατρών εξεταστών υποψηφίων οδηγών, έτσι την εγγράφουµε στον Κ.Α. Εσόδων 0159 και στον αντίστοιχο Κ.Α. Εξόδων 0871 «Αµοιβές φυσικών προσώπων». 9. : Μετά τις παραπάνω µεταβολές, ο Προϋπολογισµός οικ. έτους 2012 της Π.Ε. Ρεθύµνης, έχει την νέα τελική διαµόρφωση: ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΝΕΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΔΑ: Β4ΛΓ7ΛΚ-98Κ ΕΣΟ Α , , , ,59 ΕΞΟ Α , , , ,57 ΕΛΛΕΙΜΜΑ , , , ,98 Το Έλλειµµα καλύπτεται από το ισόποσο Οριστικό πλέον Ταµ. Υπόλοιπο οικ. έτους 2011 των τραπεζικών λογ/σµών, που τηρούνται στην Παγκρήτια Τράπεζα. Όλες οι µεταβολές πραγµατοποιήθηκαν µέσω του «Τακτ. Αποθεµατικού», µε συνολικές αυξήσεις ,93 και συνολικές µειώσεις ,93 (άρα η πίστωσή του παραµένει στα 9.926,45 ), οι οποίες εµφανίζονται και στον συνηµµένο Φύλλο Μεταβολών της 3 ης Τροποποίησης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2012».. Εισηγητική έκθεση για τη 3 η τροποποίηση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Κρήτης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 03, για το οικονοµικό έτος Η ιεύθυνση ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων λαµβάνοντας υπόψη της τα παρακάτω : 1. την µε αριθµό 171/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας Κρήτης οικονοµικού έτους την αριθµ / απόφαση του Υπ.Εσωτερικών σχετικά µε την «κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισµού των Περιφερειών, οικονοµικού έτους 2012», µε την οποία επέρχεται µείωση των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους κατά 15% σε σχέση µε αυτούς που έλαβε η κάθε Περιφέρεια για το έτος Με βάση την απόφαση αυτή θα πρέπει το σύνολο των εσόδων από Κ.Α.Π. που είχε προβλεφθεί στον Π/Υ 2012, να µειωθούν κατά το ποσό των ,51 (ΚΑΠ λειτουργικών ,72Χ15%). 3. Τις διαµορφωθείσες ανάγκες των υπηρεσιών και οργανικών µονάδων της για αναµόρφωση του εγκριθέντα Προϋπολογισµού 2012, προτείνει τις ακόλουθες µεταβολές στον Π/Υ της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (03) οικ. Έτους Τα ταµειακά υπόλοιπα της χρήσης οικ. Έτους 2011, όπως αναλύθηκαν στην 2 η τροποποίηση Π/Υ οικ. Έτους 2012 της Π.Ε. Χανίων διαµορφώθηκαν τελικά στο ποσό στο ποσό των ,31 έναντι του ποσού των ,13 που είχαν περιληφθεί στην προηγούµενη τροποποίηση. ιαµορφώθηκαν δηλαδή λιγότερα κατά το ποσό ,82 Λαµβάνοντας υπόψη µας τα παραπάνω Εισηγούµαστε 9

10 την 3 η τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. Έτους 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων όπως παρακάτω: 1. Ειδικός Φορέας: 071 «Υπηρεσίες Προγραµµατισµού - Σχεδιασµού» Έχοντας υπόψη: -Τα ταµειακά υπόλοιπα του Ε.Φ. 071 όπως είχαν διαµορφωθεί και συµπεριληφθεί στην 2 η τροπ/ση του Π/Υ οικ. Έτους 2012 είχαν ανέλθει στο ποσό ,86. Όµως µε την οριστική τακτοποίηση εκκρεµοτήτων των λογαριασµών εσόδων και εξόδων κατά το οικ. Έτος 2011 του Ε.Φ.071, προέκυψε επιπλέον αύξηση του Ταµειακού. Υπολοίπου 2011 που µεταφέρεται στο οικ. Έτος 2012 κατά 1.101,40 και ως εκ τούτου επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: ΚΑΕ Εσόδου Εγκριθείσα Αρχική πίστωση ιαµορφωθείσα κατά την προηγούµενη τροποποίηση Αυξήσεις Μειώσεις Τελική διαµόρφωση Ταµυ , , ,26 Σύνολο , , ,26 ΚΑΕ Εξόδου Αρχική πίστωση ιαµορφωθείσα κατά την προηγούµενη τροποποίηση Αυξήσεις Μειώσεις Τελική διαµόρφωση 10 Παρατηρήσεις Παρατηρήσεις , , , ,59 Κ.Α.Π. Οδικού δικτύου Σύνολο 1.101,4 2) Στον Ειδικό Φορέα 072 ( /νση ιοίκησης-οικονοµικού) έχοντας υπόψη - Την διαµόρφωση των ταµειακών υπολοίπων οικ.έτους 2011 που µεταφέρονται στη χρήση του οικ.έτους 2012, είναι τελικά µειωµένα κατά το ποσό των ,01 έναντι αυτών που περιλήφθηκαν στην προηγούµενη τροπ/ση του Π/Υ 2012 και διαµορφώνονται τελικά µετά την ολοκλήρωση και τακτοποίηση όλων των εκκρεµοτήτων στο ποσό των ,83. Όµως µε την 2 η τροπ/ση του 2012 συµπεριλήφθηκε ποσό από Ταµ.Υπόλοιπο της Περιφέρειας ποσού 1265,40 από επιχορήγηση έτους 2011 που αφορά καταβολή αποζηµίωσης κλιµακίων Ελέγχων Μέτρων & Σταθµών. - Τις υπηρεσιακές ανάγκες για αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων, τροποποιούµε τον Π/Υ των εσόδων και εξόδων του Ειδ.Φορέα 072, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα µεταβολών: ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΤΑΜΥ ΤΑΜΥ. 01 ΠΙΣΤΩΣΗ Α. Ε ΣΟ Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 6.440,51 519, ,00 Ταµειακό Υπόλοιπο , , , ,83 Ταµειακό Υπόλοιπο 2011 ΕΣΟ ΩΝ ,61 ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΙΣΤΩΣΗ Β. Ε Ξ Ο Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ , , ,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβ. ορισµένου.χρόνου Ιατρ. Επισκεπτών , , , , , , , , , ,00 Μισθώµατα κτιρίων , , , ,00 Ταχυδροµικά τέλη Υποχρεώσης από παροχή τηλεπ/κών , , , ,99 τελών , , ,00 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία , , ,00 Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας , , , ,00 Αµοιβές Νοµικών προσώπων , , ,000,00 Ύδρευση-Άρδευση Λοιπές αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές , , , ,00 υπηρεσίες

11 , ,00 0, , , ,00 Επιµόρφωση εκπαίδευση µετεκπαίδευση Προµ.χαρτιού, γραφ.ειδών κλπ συναφών ειδών , , , ,00 Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης , , , ,00 Προµ.Η/Υ προγ/των κλπ υλικών , , , ,00 Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ ΕΞΟ ΩΝ , ,61 3. Στον Ε.Φ. 151 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - Την διαµόρφωση των ταµειακών υπολοίπων οικ.έτους 2011 που µεταφέρονται στη χρήση του οικ.έτους 2012, για επιδόµατα σε νεφροπαθείς, είναι τελικά µειωµένα κατά το ποσό των 352,96 έναντι αυτών που περιλήφθηκαν στην προηγούµενη τροπ/ση του Π/Υ 2012 ποσού ,35 και διαµορφώνονται τελικά µετά την ολοκλήρωση και τακτοποίηση όλων των εκκρεµοτήτων στο ποσό των ,35 - Την κατανοµή ποσού 841,98 από ταµειακά υπόλοιπα της Περιφέρειας για δαπάνες Προνοιακών Ιδρυµάτων και την ως εκ τούτου τροποποίηση των εσόδων και εξόδων του Ειδ.Φορέα 151, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα µεταβολών: Α. Ε ΣΟ Α ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΑΜΥ ,35 352, ΤΑΜΥ ,98 841,98 ΕΣΟ ΩΝ 352,96 Β. Ε Ξ Ο Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ , , , , , , , ,71 841, ,69 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ταµειακό Υπόλοιπο 2011 Ταµειακό Υπόλοιπο 2011 Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς & µεταµ/νους καρδιάς, ήπατος κλπ Επιχ.σε ιδρύµατα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης ΕΞΟ ΩΝ 841,98 352,96 4. Ειδ.Φορέας 153: Παιδικές Εξοχές Κατασκηνώσεις : Τα ταµειακά υπόλοιπα του Ε.Φ. 153 όπως είχαν διαµορφωθεί και συµπεριληφθεί στην 2 η τροπ/ση του Π/Υ οικ. Έτους 2012 είχαν ανέλθει στο ποσό ,60. Όµως µε την οριστική τακτοποίηση εκκρεµοτήτων των λογαριασµών εσόδων και εξόδων κατά το οικ. Έτος 2011 του Ε.Φ.071, προέκυψε επιπλέον αύξηση του Ταµειακού. Υπολοίπου 2011 που µεταφέρεται στο οικ. Έτος 2012 κατά 945,86 τα οποία διαµορφώνονται τελικά στο ποσό των ,46 και ως εκ τούτου επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: Α. Ε ΣΟ Α ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤαΜΥ.05 0, ,60 945,86 ΕΣΟ ΩΝ 945,86 Β. Ε Ξ Ο Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ , ,60 945, ,46 ΕΞΟ ΩΝ 945,86 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ταµειακό Υπόλοιπο 2011 Επιστροφές χρηµάτων επιχορηγήσεων που δεν απορροφήθηκαν. 5. Ειδ.Φορέας 291 /νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής : προτείνουµε τις παρακάτω µεταβολές: Λαµβάνοντας υπόψη µας την διαµόρφωση των ταµειακών υπολοίπων οικ.έτους 2011 που µεταφέρονται στη χρήση του οικ.έτους 2012, είναι τελικά µειωµένα κατά το ποσό των ,11 έναντι αυτών που περιλήφθηκαν στην προηγούµενη τροπ/ση του Π/Υ 2012 ποσού ,63 και διαµορφώνονται τελικά µετά την ολοκλήρωση και τακτοποίηση όλων των εκκρεµοτήτων στο ποσό των ,52. Κατόπιν των παραπάνω τροποποιούµε τα έσοδα και έξοδα του Ειδ.Φορέα 291, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα µεταβολών: 11

12 Α. Ε ΣΟ Α ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΑΜΥ , , , ,52 Ταµειακό Υπόλοιπο 2011 ΕΣΟ ΩΝ ,11 Β. Ε Ξ Ο Α , , , ,84 Μισθώµατα κτιρίων , , , ,00 Λοιπές µεταφορές , , , ,00 Εκδόσεις-Εκτ/σεις-Βιβλιοδεσία , , ,00 0 Προµ.καυσίµων και λιπαντικών , , , ,00 Λοιπές προµ.υλικών , , ,00 0 Προµήθειες επίπλων , , ,00 0 Προµ.γραφοµηχανών, µηχ/των φωτοαντιγραφής κλπ µηχ.γραφείου ΕΞΟ ΩΝ 1.000, ,11 6. Ειδ.Φορέας 295 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : προτείνουµε τις παρακάτω µεταβολές: Την διαµόρφωση των ταµειακών υπολοίπων οικ.έτους 2011 που µεταφέρονται στη χρήση του οικ.έτους 2012, είναι τελικά µειωµένα κατά το ποσό των 3.500,00 έναντι αυτών που περιλήφθηκαν στην προηγούµενη τροπ/ση του Π/Υ 2012 ποσού ,79 και διαµορφώνονται τελικά µετά την ολοκλήρωση και τακτοποίηση όλων των εκκρεµοτήτων στο ποσό των ,79 και την ως εκ τούτου τροποποίηση των εσόδων και εξόδων του Ειδ.Φορέα 295, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα µεταβολών: Α. Ε ΣΟ Α ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤαΜΥ , , ,00 ΕΣΟ ΩΝ 3.500,00 Β. Ε Ξ Ο Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ , , , ,00 ΕΞΟ ΩΝ 3.500,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ταµειακό Υπόλοιπο 2011 Μετά τις ανωτέρω αλλαγές ο προϋπολογισµός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων διαµορφώνεται ως παρακάτω: ΕΣΟ Α 3η TY (ΕΣΟ Α-ΕΞΟ Α) , ,56 ΕΞΟ Α 3η , , , ,25 Ε. Εισηγητική έκθεση για τη 3 η τροποποίηση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Κρήτης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 04, για το οικονοµικό έτος Η ιεύθυνση ιοικητικού Οικονοµικού έχοντας υπόψη τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της µέχρι σήµερα προτείνει τις παρακάτω µεταβολές στον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 04 για το οικονοµικό έτος 2012: 1. Στο φορέα Υπηρεσίες ιοίκησης Αυξάνουµε τον ΚΑΕσόδων «Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές» και τον ΚΑΕξόδων «Λοιπές απάνες» κατά 4.648,58 ευρώ. Αυξάνουµε τον προϋπολογισµό του ΚΑΕσόδων 0159 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες» κατά ευρώ και τον ΚΑΕξόδων 5261 «ιάφορες απάνες για τη διενέργεια εκλογών..» ευρώ και 5262 «οδοιπορικά & έξοδα.. που απασχολ. µε τις εκλογές» ευρώ λόγω επανάληψη 12

13 βουλευτικών εκλογών. Μειώνουµε τον ΚΑΕξόδων 1723 «Προµηθ. Η/Υ» και αυξάνουµε αντίστοιχα τον ΚΑΕξόδων 0813 «Μισθώµα ακινήτων» κατά ευρώ 2. Στο φορέα Υπηρεσίες Οικονοµικού Αυξάνουµε τον ΚΑΕσόδων 3412 «Έσοδα από µίσθωση καταστηµάτων» και αντίστοιχα τον ΚΑΕξόδων 1321 «προµηθ. Ειδών συντ...µεταφορών ξηράς» κατά 3.129,66 ευρώ. 3. Στο φορέα Υπηρεσίες Υγείας Αυξάνουµε τον ΚΑΕσόδων 5511 «επιστροφή χρηµ από ΧΕΠ» και αντίστοιχα τον ΚΑΕξόδων 2713 «Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς.» κατά 2.501,40 ευρώ. 3η ΝΕΑ ΕΣΟ Α , , ,80 ΕΞΟ Α , , ,80 Η ιεύθυνση Οικονοµικού έχοντας υπόψη τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της µέχρι σήµερα προτείνει τις παραπάνω µεταβολές στον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 04 για το οικονοµικό έτος 2012». 12. Τις απόψεις της Προέδρου και των µελών της Μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την κατάρτιση του σχεδίου για την 3 η τροποποίηση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Κρήτης, οικονοµικού έτους 2012 και εισηγείται στο Περιφερειακό Συµβούλιο την ψήφισή του, ο οποίος διαµορφώνεται ως εξής: ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η 3 Η ΝΕΑ ΕΣΟ Α+ΤΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/- ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/ , , , , ,58 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ , , , , ,85 02 ΡΕΘΥΜΝΟ , , , , ,57 03 ΧΑΝΙΑ , , , , ,25 04 ΛΑΣΙΘΙ , , , , ,80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,05 όπως αναλυτικά φαίνεται στις εισηγητικές εκθέσεις και τους συνηµµένους πίνακες της ιεύθυνσης Οικονοµικού Περιφέρειας Κρήτης και των ιευθύνσεων ιοικητικού Οικονοµικού των Π.Ε. Λασιθίου, Ρεθύµνου και Χανίων, σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: Ηράκλειο, Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Τα Μέλη Μαρία Λιονή Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύµνου 13

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3/09-02-2012 Αριθµός Απόφασης 33/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 9 Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 1 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7ΛΡ-2ΔΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7ΛΡ-2ΔΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013 ΘΕΜΑ 2 ο : Πέµπτη (5 η ) Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1846 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Πέμπτη (5η) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθµός Απόφασης: 105/2012 Στο Ηράκλειο, σήµερα Πέµπτη 28 Ιουνίου 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ17Λ7-0ΨΖ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΛΛ17Λ7-0ΨΖ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Ω7Λ7-Ν9Υ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β43Ω7Λ7-Ν9Υ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 23/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 23/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 23 η. Θέµα 4 ο. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2015.

Συνεδρίαση 23 η. Θέµα 4 ο. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 14-10-2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. οικ.: 101548/39338/16-10- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται.

Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται. Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται. ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 793/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 793/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Β4167ΛΚ-ΚΧ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 25 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 29531 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΘΕΜΑ 7 ο : Εισήγηση επί του Οικονομικού Απολογισμού οικονομικού έτους 2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Ενίσχυση της πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Ενίσχυση της πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο νέο Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν3463/2006) θεσπίστηκε, για πρώτη φορά, η υποχρεωτική κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους δήµους µε πληθυσµό άνω των δέκα χιλιάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στο 19ο σκέλος της αναµόρφωσης λόγω λάθους στην εισήγηση της Οικ.Υπηρεσίας ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 41 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 16 η Σεπτεµβρίου 2014 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: 213-20.20.075 Fax: 213-20.20.059

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 234 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1 ης Τροποποίησης Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα