Πρόεδρος της 1. Λιονή Μαρία Π.Ε. Ρεθύµνου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόεδρος της 1. Λιονή Μαρία Π.Ε. Ρεθύµνου"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω διαπίστωσης λαθών από τη ιεύθυνση Οικονοµικού στη διατύπωση των συνόλων, κατά την καταχώρηση των οικονοµικών στοιχείων στο λογιστικό πρόγραµµα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Απόσπασµα Πρακτικού 12/ Αριθµός Απόφασης 256/2012 Στο Ηράκλειο σήµερα 5 Ιουνίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήµατος Ηρακλείου, η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ.: 52194/21874/ πρόσκληση της Προέδρου της. Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη, ήταν παρόντες: Αντιπεριφερειάρχης Πρόεδρος της 1. Λιονή Μαρία Π.Ε. Ρεθύµνου Επιτροπής 2. Ξυλούρης Νικόλαος Περιφερειακός Σύµβουλος Αντιπρόεδρος 3. Κακογιαννάκης Νικόλαος»» Τακτικό Μέλος 4. Γουλιδάκης Ιωάννης»»»» 5. Σηµανδηράκης Παναγιώτης»»»» 6. Μπαντουβάς Κωνσταντίνος»»»» 7. Σερµάκης Νεκτάριος»»»» 8. Λεονταράκης Γιάννης»» ως Τακτικό µέλος 9. Παπαβασιλείου Νεκτάριος»» ως Τακτικό µέλος Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν από τα τακτικά µέλη οι κ.κ.: Αλεξάκης Μανόλης και Σταθάκης Γεώργιος. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόµα οι κ.κ.: Κουκιαδάκης Ευριπίδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου, Βρέντζου - Σκορδαλάκη Θεανώ Αντιπεριφερειάχης, Ορφανός Στέλιος Περιφερειακός Σύµβουλος, Ελευθερίου Χρύσα Γενική ιευθύντρια Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, αµιανάκη Μαρία Γενική ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας, Λυπάκης Γιώργος Νοµικός Σύµβουλος Περιφέρειας Κρήτης, Παπαδάκης Γεώργιος Προϊστάµενος της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Οικονοµικού, Καµπάνης Νίκος Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ηµόσιας Υγείας, Παρασύρη Χαρά Προϊσταµένη Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μηλάκης Γιώργος Προϊστάµενος της ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου, Κουγιουµτζόγλου Ειρήνη Προϊσταµένη Τµήµατος Προµηθειών της ιεύθυνσης Οικονοµικού, Βολικού Ελβίτα Προϊσταµένη Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου, Τσελέντης Γιάννης υπάλληλος της ιεύθυνσης ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Λασιθίου, Κακουδάκη Μαρία υπάλληλος της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου - µέλος της Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 Π.. 242/96, Μανουσάκης Γεώργιος Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ηρακλείου, Ψαρολογάκης Νίκος εκπρόσωπος της εταιρίας «ΡΑ ΙΟ ΜΑΚΡΑΚΗ» και για την τήρηση των πρακτικών η Βαρδιάµπαση Νίκη, η Κογεράκη Μαρίνα και η Σουλτάτου Ιωάννα υπάλληλοι του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων. 1

2 Η Πρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1 ο : Κατάρτιση σχεδίου για τη 3 η Τροποποίηση προϋπολογισµού Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύµνου, Ηρακλείου και Λασιθίου οικονοµικού έτους 2012 και εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο της ψήφισής του. Η Οικονοµική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν.. 496/1974: «Περί λογιστικού των Ν.Π... σε συνδυασµό µε τις όµοιες του άρθρου 1 του Π.. 697/76, β) του Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», γ) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», ε) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. 2. Τη µε αριθµ / κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Οικονοµικών µε θέµα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισµού των Περιφερειών, οικονοµικού έτους 2012». 3. Το Π.. 149/2010 µε θέµα: «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης», (ΦΕΚ 242/ , τεύχος Α ). 4. Τη µε αριθµ. 3/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 5. Τη µε αριθµ. πρωτ.: 2702/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισµό Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής. 6. Τη µε αριθµ. πρωτ.: 50900/21327/ συνοπτική έκθεση και τις µε αρ /21324/ και 50897/21326/ εισηγητικές εκθέσεις της ιεύθυνσης Οικονοµικού Περιφέρειας Κρήτης. 7. Τη µε αριθµ.: Φ33.2/4039/ εισηγητική έκθεση της ιεύθυνσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Ρεθύµνου. 8. Τη µε αριθµ.: 15698/ εισηγητική έκθεση της ιεύθυνσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Χανίων. 9. Τη µε αριθµ.: 8516/ εισηγητική έκθεση της ιεύθυνσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Λασιθίου. 10. Την αριθµ. 5/2012 σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση της 3 ης τροποποίησης προϋπολογισµού Περιφέρειας Κρήτης και Π.Ε. Ηρακλείου, Ρεθύµνου, Χανίων και Λασιθίου οικονοµικού έτους 2012 και υποβολή σχετικής εισήγησης στην Οικονοµική Επιτροπή ως εξής: ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η 3 Η ΝΕΑ ΕΣΟ Α+ΤΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/- ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/ , , , , ,58 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ , , , , ,85 02 ΡΕΘΥΜΝΟ , , , , ,57 03 ΧΑΝΙΑ , , , , ,25 04 ΛΑΣΙΘΙ , , , , ,80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,05 όπως αναλυτικά φαίνεται στις εισηγητικές εκθέσεις και τους συνηµµένους πίνακες της ιεύθυνσης Οικονοµικού Περιφέρειας Κρήτης και των ιευθύνσεων ιοικητικού Οικονοµικού των Π.Ε. Λασιθίου, Ρεθύµνου και Χανίων. 2

3 11. Την εισήγηση της κας Μαρίας Ραπτάκη Προϊσταµένης της ιεύθυνσης Οικονοµικού, µε την οποία µεταξύ άλλων ανέφερε: «Προτείνονται µεταβολές στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κρήτης οικονοµικού έτους 2012 σύµφωνα µε τη συνοπτική έκθεση και τις εισηγητικές εκθέσεις της ιεύθυνσης Οικονοµικού και των ιευθύνσεων ιοικητικού-οικονοµικού των Περιφερειακών Ενοτήτων: Ηρακλείου 01, Ρεθύµνου 02, Χανίων 03 και Λασιθίου 04 για τη 3 η τροποποίηση των επιµέρους προϋπολογισµών τους και ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας Κρήτης διαµορφώνεται ως εξής: ΕΝΟΤΗΤΑ Συνοπτική έκθεση 3 ης τροποποίησης Προϋπολογισµού Περιφέρειας Κρήτης οικονοµικού έτους Έχοντας υπόψη Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Το Π.. 149/10 (ΦΕΚ 242 Α / ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» 3. Το Ν.. 496/74 «Περί λογιστικού ΝΠ» (ΦΕΚ 204 Α ), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε. 4. Την αρίθµ. οικ.50699/ ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών µε θέµα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισµού των Περιφερειών, οικονοµικού έτους 2012». 5. Τις προτάσεις της /νσης Οικονοµικού (00-01) και των /νσεων ιοικητικού-οικονοµικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύµνου 02, Χανίων 03 και Λασιθίου 04 για την τροποποίηση των επιµέρους προϋπολογισµών τους. Θέτουµε στην κρίση σας την 3 η τροποποίηση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2012 ως εξής: 3 Η 3 ΑΔΑ: Β4ΛΓ7ΛΚ-98Κ 3 Η ΝΕΑ ΕΣΟ Α+ΤΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/- ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/ , , , , ,58 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ , , , , ,85 02 ΡΕΘΥΜΝΟ , , , , ,57 03 ΧΑΝΙΑ , , , , ,25 04 ΛΑΣΙΘΙ , , , , ,80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,05 Α. Εισηγητική έκθεση για τη 3 η τροποποίηση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Κρήτης Ενότητας Περιφέρειας 00, για το οικονοµικό έτος Η ιεύθυνση Οικονοµικού έχοντας υπόψη τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της µέχρι σήµερα προτείνει τις παρακάτω µεταβολές στον προϋπολογισµό της Ενότητας Περιφέρειας Κρήτης 00 για το οικονοµικό έτος Στον Φορέα Υπηρεσίες Προγραµµατισµού Σχεδιασµού επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: Α) Σύµφωνα µε την αρ. 46/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, αποφασίστηκε η αποδοχή υλοποίησης του Προγράµµατος «Ενιαία ψηφιακή πλατφόρµα πολλαπλών χρήσεων για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης µέσα από υπηρεσίες & εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» και διακριτικό τίτλο eenviper στα πλαίσια του Προγράµµατος- Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία », προϋπολογισµού για την Περιφέρεια Κρήτης ,00. Η πίστωση αυτή εγγράφεται στον ΚΑΕ εσόδων «Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς - Πρόγραµµα eenviper» και στον ΚΑΕ εξόδων «Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα eenviper». Β) Σύµφωνα µε την αρ. 65/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, αποφασίστηκε η αποδοχή υλοποίησης του Προγράµµατος «Αξιοποιώντας τη µετανάστευση για την Ανάπτυξη Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασµό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» στα πλαίσια του Προγράµµατος «Νοτιοανατολική Ευρώπη», προϋπολογισµού για την Περιφέρεια Κρήτης ,00. Η πίστωση αυτή εγγράφεται στον ΚΑΕ εσόδων «Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς - Πρόγραµµα Αξιοποιώντας τη µετανάστευση για την Ανάπτυξη» και στον ΚΑΕ εξόδων «Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα - Αξιοποιώντας τη µετανάστευση για την Ανάπτυξη».

4 2. Στον Φορέα Υπηρεσίες ιοίκησης επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: Α) Μειώνουµε τον ΚΑΕ εξόδων «Τακτικό Αποθεµατικό» κατά ,00 και αυξάνουµε τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων: 0716 Έξοδα µετακίνησης λοιπ. προσώπων στο εσωτ. κατά , Έξοδα µετακ/σης λοιπ. προσώπων από εσωτ. στο εξωτ. κατά , Ύδρευση και Αποχέτευση κατά 2.000, ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά κατά 7.000, Συντήρηση & επισκευή µτφ µέσων κατά 5.000, Επιχ/σεις, εισφορές & συνδροµές σε οργανισµούς κατά , Στον Φορέα Υπηρεσίες Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: Α) Το ταµειακό υπόλοιπο έτους 2011 του λογ/σµού ποσού 5.456,79 από επιχορήγηση του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης για δαπάνες λειτουργίας προνοιακών ιδρυµάτων που είχε εγγραφεί στον Κ.Α. ΤΑΜΥ.02 και στον ΚΑΕ εξόδων 2569, και το οποίο δεν πρόλαβε να κατανεµηθεί στις Π.Ε. πριν την 31/12/2011, µεταφέρεται στις Π.Ε. σύµφωνα µε την αρ.42232/17661/ απόφαση κατανοµής του Περιφερειάρχη Κρήτης. Μετά τις ανωτέρω αλλαγές ο προϋπολογισµός της Ενότητας Περιφέρειας 00 διαµορφώνεται ως παρακάτω: 3 η ΝΕΑ ΕΣΟ Α+ΤΥ , , ,58 ΕΞΟ Α , , ,58 Β. Εισηγητική έκθεση για τη 3 η τροποποίηση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Κρήτης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 01, για το οικονοµικό έτος Η ιεύθυνση Οικονοµικού έχοντας υπόψη τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της µέχρι σήµερα προτείνει τις παρακάτω µεταβολές στον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 01 για το οικονοµικό έτος Στον Φορέα Υπηρεσίες Προγραµµατισµού Σχεδιασµού επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: Α) Σύµφωνα µε υποδείξεις του Γ.Λ.Κ. - /νση 53, ο ΚΑΕ 5333 απάνες Περιφερειακής Ανάπτυξης Πρόγραµµα SE RISK αντικαθίσταται από τον ΚΑΕ 5331 µε την ίδια περιγραφή, και η πίστωση του 5333 ποσού ,19 µεταφέρεται στον ΚΑΕ Στον Φορέα Υπηρεσίες ιοίκησης επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: Α) Εγγράφουµε πίστωση για πληρωµή εκλογικού επιδόµατος σε υπαλλήλους ποσού ,00 στον ΚΑΕ εσόδων 0159 Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» και στον ΚΑΕ εξόδων 5262 «Οδοιπορικά, αποζηµίωση & έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται µε τη διενέργεια εκλογών». B) Μειώνουµε τον ΚΑΕ εξόδων «Τακτικό αποθεµατικό» κατά ,00 και τον 5261 κατά ,00 και αυξάνουµε τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων: 3199 Λοιπές επιστροφές εσόδων κατά 3.000, απάνες εθνικού χαρακτήρα κατά , Έξοδα προσώπων που ασχολ/νται µε τη διενέργεια εκλογών κατά , Στον Φορέα Υπηρεσίες Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: Α) Σύµφωνα µε την αρ /17661/ απόφαση κατανοµής του Περιφερειάρχη Κρήτης, εγγράφουµε ταµειακό υπόλοιπο έτους 2011 ποσού 3.865,53 από επιχορήγηση του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης για δαπάνες λειτουργίας προνοιακών ιδρυµάτων στον Κ.Α. ΤΑΜΥ.38 και στον ΚΑΕ εξόδων 2569, το οποίο δεν πρόλαβε να κατανεµηθεί στην Π.Ε. πριν την 31/12/ Στον Φορέα Υπηρεσίες Παιδικών Εξοχών Κατασκηνώσεων επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: A) Με την εκτέλεση της ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του ήµου Χερσονήσου για την λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι, τα πληρωθέντα έξοδα της κατασκηνωτικής περιόδου 2011 που πληρώθηκαν µέσα στο 2012 ανήλθαν στο ποσό των 4

5 82.977,83. Το υπόλοιπο από την µεταβιβασθείσα πίστωση των ,00, ποσού ( , ,83=) ,17 πρόκειται να επιστραφεί στον ήµο Χερσονήσου. Επιπλέον, σύµφωνα µε το αρ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και το αρ. 1922/ έγγραφο της /νσης Κοινωνικής Μέριµνας, το αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων προηγουµένων ετών από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι ποσού ,19 πρόκειται να επιστραφεί στο Υπουργείο Υγείας. Για τους ανωτέρω λόγους, αυξάνουµε τον ΚΑΕ εξόδων 3199 Λοιπές επιστροφές εσόδων κατά (97.022, ,19=) ,36 και µειώνουµε αντίστοιχα τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων: 0342 Αµοιβές εποχιακού προσωπικού κατά , Εισφορές σε λοιπ. ασφαλ. οργανισµούς κατά , Αποζηµίωση µελών συλ. οργάνων κατά 2.000, Υποχρεώσεις από παροχή τηλ. υπηρεσιών κατά 2.316, Ύδρευση και Άρδευση κατά 3.934, Ηλεκτρική ενέργεια κατά 6.026, ιαφηµίσεις & δηµοσιεύσεις γενικά κατά 500, Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων κατά 4.000, Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπ. εξοπλισµού κατά 455, Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας κατά 181, Λοιπές ειδικές αµοιβές κατά , Προµήθεια χαρτιού κλπ κατά 624, Προµήθεια υγειον & φαρµακ. υλικού κατά 1.431, Προµήθεια ειδών καθαριότητας κατά 2.691, Προµήθεια ειδών συντ. & επισκευής εγκαταστάσεων κατά 5.567, Προµήθεια τροφίµων, ποτών & καπνού κατά , Προµήθεια στολών, υφασµάτων, κλπ κατά 500, Προµήθεια σκευών µαγειρείου & εστίασης κατά 2.000, Προµήθεια ειδών άθλησης κατά 3.000, Καύσιµα θέρµανσης κατά 1.000, Λοιπές προµήθειες υλικών κατά 4.092, Προµήθεια επίπλων κατά 3.000, Προµήθεια γραφοµηχανών κλπ κατά 500, Προµήθεια Η/Υ, κλπ κατά 1.931, Προµήθεια κάθε είδους µηχ, & λοιπ εξοπλισµού κατά 6.000, Στον Φορέα Υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: Α) Μειώνουµε τον ΚΑΕ εξόδων «Τακτικό αποθεµατικό» κατά 3.000,00 και αυξάνουµε τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων: 0831 «Ύδρευση και Άρδευση» κατά 1.000, «Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας» κατά 2.000, Στον Φορέα Υπηρεσίες ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: Α) Μειώνουµε τον ΚΑΕ εξόδων «Τακτικό αποθεµατικό» κατά 8.000,00 και αυξάνουµε τον ΚΑΕ εξόδων 0875 «Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας» κατά 8.000, Στον Φορέα Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: Α) Εγγράφουµε πίστωση ύψους ,00 για την πληρωµή της Α/βάθµιας και Β/βάθµιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών έτους 2012 στον ΚΑΕ εσόδων 0159 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» και στον ΚΑΕ εξόδων 0871 «Αµοιβές φυσικών προσώπων». Μετά τις ανωτέρω αλλαγές ο προϋπολογισµός της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 01 διαµορφώνεται ως παρακάτω: ΝΕΑ ΕΣΟ Α+ΤΥ , , ,85 ΕΞΟ Α , , ,85 3 η 5

6 Γ. Εισηγητική έκθεση για τη 3 η τροποποίηση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Κρήτης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου 02, για το οικονοµικό έτος Σας στέλνουµε πρόταση αναγκαίων τροποποιήσεων του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου, λόγω απαραίτητων εσωτερικών µεταβολών ή νέων εσόδων.και κυρίως στην αναπροσαρµογή και τέλος την λογιστική τακτοποίηση των διαµορφωµένων µε την 2 η τροποποίηση «Ταµειακών Υπολοίπων» συνολικά κατά 61,17, σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 2 η Αυξήσεις Τ.Υ. Μειώσεις Τ.Υ. ΟΡΙΣΤΙΚΟ Τ.Υ ,16 18, , ,48 0, , ,14 492, ,79 118, , , , , ,54 30, , ,00 0, ,31 27, , , , ,44 854, , , , , , , ,71 0, , ,33 76, , , , , , , ,33 ΣΥΝΟΛΑ ,60 106,65 45, ,77 Τα Ταµ. Υπόλοιπα αυτά αναπτύσσονται στα Έξοδα κατά Ειδ. Φορέα και Κ.Α. Εξόδων, καλύπτουν το ισόποσο Έλλειµµα του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 και τον Ισοσκελίζουν. Μετά τα παραπάνω κρίνεται αναγκαίο να γίνει Αναµόρφωση- Τροποποίηση του Πρ/σµού Π.Ε. Ρεθύµνης οικ. έτους 2012, όπως: 1. Ε.Φ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ (Π..Ε.)» Α) Το Ταµ. Υπόλοιπο 2011 του λογ (Κ.Α. ΤΑΜΥ.03) ανήλθε τελικά στο συνολικό ποσό των « ,96», λόγω λογιστικής εγγραφής του συνολικού ποσού των 76,62 που παρακρατήθηκε από την τότε τράπεζα (Α.Τ.Ε.) από προµήθειες τριών (3) εγγυητικών επιστολών που είχαν εκδοθεί υπέρ της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύµνης για καλή εκτέλεση λόγω συµµετοχή της σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράµµατα και λόγω µεταφοράς 0,01 από τον ΤΑΜΥ.04, επιφέρουµε έτσι τις παρακάτω µεταβολές: Λογαρ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ & Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΚΑΠ ,33 76, , ΤΕΛΗ Α ΕΙΑΣ & ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧ ,19 0, ,18 Αυξάνοµε την πίστωση του ΤΑΜΥ.03 κατά 76,62 και αντίστοιχα την πίστωση του Κ.Α. Εξόδων «Συντήρηση και εκτέλεση έργων από Ίδια έσοδα», στη συνέχεια αυξάνουµε επιπλέον την πίστωση του ΤΑΜΥ.03 κατά 0,01 µειώνοντας ισόποσα τον ΤΑΜΥ.04. Β) Λόγω της συµµετοχής της Π.Ε. Ρεθύµνης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την ανάπτυξη της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών και της ενδοχώρας µε την επωνυµία GRISI-PLUS του INTERREG IVC, σύµφωνα µε την Νο 5/ και Αριθµό 45/2012/Θέµα 5.4 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης, έτσι :

7 1) Εγγράφουµε τον ΝΕΟ Κ.Α. Εσόδων «Έσοδα προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας «GRISI-PLUS» του INTERREG IVC» και τον Πιστώνουµε µε το ποσό των « ,00» και αντίστοιχα, 2) Εγγράφουµε τον ΝΕΟ Κ.Α. Εξόδων «Έξοδα προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας «GRISI-PLUS» του INTERREG IVC» και τον Πιστώνουµε µε το ποσό των « ,00». 2. Ε.Φ «ΙΟΙΚΗΣΗΣ» Α) Το Ταµ. Υπόλοιπο 2011 του λογ (Κ.Α. ΤΑΜΥ.01) ανήλθε τελικά στο συνολικό ποσό των « ,97», λόγω λογιστικής εγγραφής του ποσού των (-)18,19 από µία ανεξόφλητη επιταγή, από αυτό στον παρόντα Φορέα 072 αντιστοιχεί το ποσό των « ,33», επιφέρουµε έτσι τις παρακάτω µεταβολές: Λογαρ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ (2 η /2012) ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΚΑΠ ,52 18, ,33 Μειώνοµε την πίστωση του ΤΑΜΥ.01 του παρόντος Ειδικού Φορέα κατά 18,19 και αντίστοιχα την πίστωση του Κ.Α. Εξόδων 0711 «Έξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µονίµου προσωπικού (τακτικοί -Ι..Α.Χ.).». Β) Το Ταµ. Υπόλοιπο 2011 του λογ (Κ.Α. ΤΑΜΥ.26) ανήλθε τελικά στο συνολικό ποσό των «26.593,50», λόγω λογιστικής εγγραφής του ποσού των 0.02 από µία εκ παραδροµής επιπλέον εξοφληθείσα επιταγή από την Τράπεζα, από αυτό στον παρόντα Φορέα 072 αντιστοιχεί αυτό το ποσό, επιφέρουµε έτσι τις παρακάτω µεταβολές: Λογαρ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ (2 η /2012) ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 0,00 0,02 0,02 Εγγράφουµε τον ΝΕΟ Κ.Α. ταµ. υπολοίπου «ΤΑΜΥ.26» και τον πιστώνουµε µε το ποσό των 0,02 και αντίστοιχα αυξάνουµε ισόποσα την πίστωση του Κ.Α. Εξόδων 1511 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών». Γ) Λόγω πρόβλεψης για κάλυψη δαπανών διεξαγωγής Βουλευτικών Εκλογών της 17 ης Ιουνίου 2012, από Κρατική Επιχορήγηση εγγράφουµε συνολικά το ποσό των ,00 στον Κ.Α. Εσόδων 0159 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» και αντίστοιχα στους Κ.Α. Εξόδων 5261 «ιάφορες δαπάνες για την διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δηµοτικών εκλογών και ευρωεκλογών» το ποσό των «5.000,00» και στον 5262 «Οδοιπορικά, αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται µε την διενέργεια εκλογών» το ποσό των «21.200,00». ) Λόγω πρόβλεψης ότι οι εισπράξεις εσόδων από τέλη οχηµάτων θα είναι αυξηµένες προβαίνουµε στις επιπλέον εγγραφή του ποσού των 5.000,00, έτσι αυξάνουµε ισόποσα την πίστωση του Κ.Α. Εσόδων «Έσοδα από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους µεταβίβασης αυτοκινήτων οχηµάτων (λογ/σµός )» και αντίστοιχα αυτήν του Κ.Α. Εξόδων «Μισθώµατα κτιρίων (καταβολή από τον λογ )». Ε) Λόγω υπηρεσιακών αναγκών, όπως καταβολή εφάπαξ, υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους και αποζηµίωση ελεγκτή ιατρού, προβαίνουµε στις παρακάτω εσωτερικές µεταβολές σε Κ.Α. Εξόδων, όπως: 1) Για καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης σε υπάλληλο, µειώνοµε την πίστωση του Κ.Α «Επίδοµα δυσµενών και ειδικών συνθηκών εργασίας (ΚΑΠ)» κατά «15.000,00» και αυξάνοµε αντίστοιχα την πίστωση του Κ.Α «Βοηθήµατα εφ' άπαξ (εξαιρούνται αυτών του Ν.103/75)». 2) Για καταβολή υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους και αποζηµίωση ελεγκτή ιατρού, µειώνοµε την πίστωση του Κ.Α «Μισθώµατα κτιρίων (καταβολή από τον λογ )» κατά «55.200,00» και αυξάνοµε αντίστοιχα τις πιστώσεις των Κ.Α «Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία» κατά «40.000,00», του Κ.Α «Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες» κατά «15.000,00» και τέλος του Κ.Α «Αµοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα» κατά «200,00». 3) Λόγω της ανάγκης προµήθειας οργάνων προσδιορισµού θέσης (GPS) και για ταχυδροµικά, µεταφέρουµε πιστώσεις Κ.Α.Π. µισθοδοσίας για αντίστοιχες λειτουργικές δαπάνες µέσω Εσόδων, έτσι στα Έσοδα αυξάνουµε την πίστωση του Κ.Α «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές & λοιπές ανάγκες» κατά ,00 και µειώνουµε αντίστοιχα τον Κ.Α «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές & λοιπές ανάγκες (µισθοδοσία Υπαλ. Μερικής Απασχ. κλπ Ορισµ. Χρόνου)» και στην συνέχεια στα Έξοδα µειώνουµε την πίστωση του Κ.Α «Επίδοµα 7

8 δυσµενών και ειδικών συνθηκών εργασίας (ΚΑΠ)» ξανά κατά ,00 ο οποίος πριµοδοτεί τις πιστώσεις των Κ.Α. Εξόδων 0823 «Ταχυδροµικά» κατά 3.900,00 και του 1725 «Προµήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, µετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισµού» κατά ,00. Ζ) Σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. οικ.30895/13116/ Απόφαση κατανοµής της περιφέρειας Κρήτης εγγράφουµε ως ταµ. Υπόλοιπο έτους 2011 του λογ το ποσό των 4.200,00 από επιχορήγηση έτους 2011, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτου που αφορούσε την αποκατάσταση ζηµιών από της πυρκαγιές στον Άγιο Βασίλειο, στον Κ.Α ταµ. υπολοίπου «ΤΑΜΥ.01» µειώνοντας τον Κ.Α. Εσόδων 0159 αντίστοιχα (χωρίς µεταβολή σε Κ.Α. Εξόδων 5152 που ήδη είναι εγγεγραµµένη από την 1 η Τροποποίηση 2012), επειδή δεν ήταν δυνατή η κατανοµή του στην Π.Ε. Ρεθύµνης από την Περιφέρεια Κρήτης πριν της 31/12/ Ε.Φ «ΥΓΕΙΑΣ» Σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. οικ.42232/17661/ Απόφαση κατανοµής της περιφέρειας Κρήτης εγγράφουµε ως ταµ. Υπόλοιπο έτους 2011 του λογ «ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» το ποσό των 302,91 από επιχορήγηση έτους 2011, του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης που αφορούσε την επιχορήγηση των πιστοποιηµένων Ιδρυµάτων Πρόνοιας του Νοµού, στον Κ.Α ταµ. υπολοίπου «ΤΑΜΥ.38» και στον τον Κ.Α. Εξόδων 2551αντίστοιχα, επειδή δεν ήταν δυνατή η κατανοµή του στην Π.Ε. Ρεθύµνης από την Περιφέρεια Κρήτης πριν της 31/12/ Ε.Φ «ΓΕΩΡΓΙΑΣ» Α) Το Ταµ. Υπόλοιπο 2011 του λογ (Κ.Α. ΤΑΜΥ.33) ανήλθε τελικά στο συνολικό ποσό των « ,03», λόγω λογιστικής εγγραφής του ποσού των (-) 27,28 από µία ανεξόφλητη επιταγή,, επιφέρουµε έτσι τις παρακάτω µεταβολές: Λογαρ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ (2 η /2012) ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ,31 27, ,03 Μειώνοµε την πίστωση του ΤΑΜΥ.33 κατά 27,28 και αντίστοιχα την πίστωση του Κ.Α. Εξόδων «Έξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µονίµου προσωπικού (τακτικοί - Ι..Α.Χ.).(Λογ/σµός )». Β) Σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. οικ.30895/13116/ Απόφαση κατανοµής της περιφέρειας Κρήτης εγγράφουµε ως ταµ. Υπόλοιπο έτους 2011 του λογ το συνολικό ποσό των 7.500,00 από επιχορήγηση έτους 2011, του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξης & Τροφίµων, που αφορούσε οδοιπορικά και ηµερήσιες αποζηµιώσεις υπαλλήλων των προγραµµάτων Γεωργοπεριβαντολογικά (µε ποσό 4.000,00 ) και για το πρόγραµµα RICA (µε ποσό 3.500,00 ), έτσι στον Κ.Α ταµ. υπολοίπου «ΤΑΜΥ.33» και µε αντίστοιχη συνολική αύξηση του τον Κ.Α. Εξόδων , επειδή δεν ήταν δυνατόν η κατανοµή τους στην Π.Ε. Ρεθύµνης από την Περιφέρεια Κρήτης πριν της 31/12/ Ε.Φ «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ» Σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 5935/ Απόφαση του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξης & Τροφίµων µας µεταφέρονται πιστώσεις ποσού 1.077,00 για µισθοδοσία ενός (1) Κτηνίατρου που πραγµατοποίησε πρακτική άσκηση επαγγέλµατος στην Π.Ε. Ρεθύµνης, έτσι εγγράφουµε το ποσό αυτό στον Κ.Α. Εσόδων 0111 «Επιχορηγήσεις για δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού» και αντίστοιχα στους ΝΕΟΥΣ Κ.Α. Εξόδων 0345 «Αµοιβές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις δηµόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελµα» µε ποσό 857,00 και στον 0355 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς όσων πραγµατοποιούν επαγγελµατική άσκηση στις δηµόσιες υπηρεσίες» µε ποσό 220, Ε.Φ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Το Ταµ. Υπόλοιπο 2011 του λογ (Κ.Α. ΤΑΜΥ.06) ανήλθε τελικά στο συνολικό ποσό των « ,54», λόγω λογιστικής εγγραφής του ποσού των 30,00 από µία εκ παραδροµής επιπλέον εξοφληθείσα εντολή µεταφοράς από την Τράπεζα, επιφέρουµε έτσι τις παρακάτω µεταβολές: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ Λογαρ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ (2 η ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /2012) ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ,54 30, ,54 8

9 Αυξάνοµε την πίστωση του ΤΑΜΥ.06 του παρόντος Ειδικού Φορέα κατά 30,00 και αντίστοιχα την πίστωση του Κ.Α. Εξόδων 0879 «Λοιπές αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες-εργολάβοι Ψεκασµών». 7. Ε.Φ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» Σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. οικ.30895/13116/ Απόφαση κατανοµής της περιφέρειας Κρήτης εγγράφουµε ως ταµ. Υπόλοιπο έτους 2011 του λογ το ποσό των 1.964,00 από επιχορήγηση έτους 2011, του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορούσε την αποζηµίωση των µελών κλιµακίου µέτρων και σταθµών, στον Κ.Α ταµ. υπολοίπου «ΤΑΜΥ.01» µειώνοντας τον Κ.Α. Εσόδων 0159 του παρόντος Φορέα αντίστοιχα (χωρίς µεταβολή σε Κ.Α. Εξόδων 0515 που ήδη είναι εγγεγραµµένη από την 1 η Τροποποίηση 2012), επειδή δεν ήταν δυνατή η κατανοµή του ποσού στην Π.Ε. Ρεθύµνης από την Περιφέρεια Κρήτης πριν της 31/12/ Ε.Φ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Σύµφωνα µε το αρ. πρωτ. 2/32660/ του Υπ. Οικονοµικών/ΓΛΚ µας µεταφέρονται πιστώσεις «52.800,00» από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για αποζηµίωση Ιατρών εξεταστών υποψηφίων οδηγών, έτσι την εγγράφουµε στον Κ.Α. Εσόδων 0159 και στον αντίστοιχο Κ.Α. Εξόδων 0871 «Αµοιβές φυσικών προσώπων». 9. : Μετά τις παραπάνω µεταβολές, ο Προϋπολογισµός οικ. έτους 2012 της Π.Ε. Ρεθύµνης, έχει την νέα τελική διαµόρφωση: ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΝΕΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΔΑ: Β4ΛΓ7ΛΚ-98Κ ΕΣΟ Α , , , ,59 ΕΞΟ Α , , , ,57 ΕΛΛΕΙΜΜΑ , , , ,98 Το Έλλειµµα καλύπτεται από το ισόποσο Οριστικό πλέον Ταµ. Υπόλοιπο οικ. έτους 2011 των τραπεζικών λογ/σµών, που τηρούνται στην Παγκρήτια Τράπεζα. Όλες οι µεταβολές πραγµατοποιήθηκαν µέσω του «Τακτ. Αποθεµατικού», µε συνολικές αυξήσεις ,93 και συνολικές µειώσεις ,93 (άρα η πίστωσή του παραµένει στα 9.926,45 ), οι οποίες εµφανίζονται και στον συνηµµένο Φύλλο Μεταβολών της 3 ης Τροποποίησης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2012».. Εισηγητική έκθεση για τη 3 η τροποποίηση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Κρήτης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 03, για το οικονοµικό έτος Η ιεύθυνση ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων λαµβάνοντας υπόψη της τα παρακάτω : 1. την µε αριθµό 171/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας Κρήτης οικονοµικού έτους την αριθµ / απόφαση του Υπ.Εσωτερικών σχετικά µε την «κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισµού των Περιφερειών, οικονοµικού έτους 2012», µε την οποία επέρχεται µείωση των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους κατά 15% σε σχέση µε αυτούς που έλαβε η κάθε Περιφέρεια για το έτος Με βάση την απόφαση αυτή θα πρέπει το σύνολο των εσόδων από Κ.Α.Π. που είχε προβλεφθεί στον Π/Υ 2012, να µειωθούν κατά το ποσό των ,51 (ΚΑΠ λειτουργικών ,72Χ15%). 3. Τις διαµορφωθείσες ανάγκες των υπηρεσιών και οργανικών µονάδων της για αναµόρφωση του εγκριθέντα Προϋπολογισµού 2012, προτείνει τις ακόλουθες µεταβολές στον Π/Υ της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (03) οικ. Έτους Τα ταµειακά υπόλοιπα της χρήσης οικ. Έτους 2011, όπως αναλύθηκαν στην 2 η τροποποίηση Π/Υ οικ. Έτους 2012 της Π.Ε. Χανίων διαµορφώθηκαν τελικά στο ποσό στο ποσό των ,31 έναντι του ποσού των ,13 που είχαν περιληφθεί στην προηγούµενη τροποποίηση. ιαµορφώθηκαν δηλαδή λιγότερα κατά το ποσό ,82 Λαµβάνοντας υπόψη µας τα παραπάνω Εισηγούµαστε 9

10 την 3 η τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. Έτους 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων όπως παρακάτω: 1. Ειδικός Φορέας: 071 «Υπηρεσίες Προγραµµατισµού - Σχεδιασµού» Έχοντας υπόψη: -Τα ταµειακά υπόλοιπα του Ε.Φ. 071 όπως είχαν διαµορφωθεί και συµπεριληφθεί στην 2 η τροπ/ση του Π/Υ οικ. Έτους 2012 είχαν ανέλθει στο ποσό ,86. Όµως µε την οριστική τακτοποίηση εκκρεµοτήτων των λογαριασµών εσόδων και εξόδων κατά το οικ. Έτος 2011 του Ε.Φ.071, προέκυψε επιπλέον αύξηση του Ταµειακού. Υπολοίπου 2011 που µεταφέρεται στο οικ. Έτος 2012 κατά 1.101,40 και ως εκ τούτου επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: ΚΑΕ Εσόδου Εγκριθείσα Αρχική πίστωση ιαµορφωθείσα κατά την προηγούµενη τροποποίηση Αυξήσεις Μειώσεις Τελική διαµόρφωση Ταµυ , , ,26 Σύνολο , , ,26 ΚΑΕ Εξόδου Αρχική πίστωση ιαµορφωθείσα κατά την προηγούµενη τροποποίηση Αυξήσεις Μειώσεις Τελική διαµόρφωση 10 Παρατηρήσεις Παρατηρήσεις , , , ,59 Κ.Α.Π. Οδικού δικτύου Σύνολο 1.101,4 2) Στον Ειδικό Φορέα 072 ( /νση ιοίκησης-οικονοµικού) έχοντας υπόψη - Την διαµόρφωση των ταµειακών υπολοίπων οικ.έτους 2011 που µεταφέρονται στη χρήση του οικ.έτους 2012, είναι τελικά µειωµένα κατά το ποσό των ,01 έναντι αυτών που περιλήφθηκαν στην προηγούµενη τροπ/ση του Π/Υ 2012 και διαµορφώνονται τελικά µετά την ολοκλήρωση και τακτοποίηση όλων των εκκρεµοτήτων στο ποσό των ,83. Όµως µε την 2 η τροπ/ση του 2012 συµπεριλήφθηκε ποσό από Ταµ.Υπόλοιπο της Περιφέρειας ποσού 1265,40 από επιχορήγηση έτους 2011 που αφορά καταβολή αποζηµίωσης κλιµακίων Ελέγχων Μέτρων & Σταθµών. - Τις υπηρεσιακές ανάγκες για αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων, τροποποιούµε τον Π/Υ των εσόδων και εξόδων του Ειδ.Φορέα 072, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα µεταβολών: ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΤΑΜΥ ΤΑΜΥ. 01 ΠΙΣΤΩΣΗ Α. Ε ΣΟ Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 6.440,51 519, ,00 Ταµειακό Υπόλοιπο , , , ,83 Ταµειακό Υπόλοιπο 2011 ΕΣΟ ΩΝ ,61 ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΙΣΤΩΣΗ Β. Ε Ξ Ο Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ , , ,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβ. ορισµένου.χρόνου Ιατρ. Επισκεπτών , , , , , , , , , ,00 Μισθώµατα κτιρίων , , , ,00 Ταχυδροµικά τέλη Υποχρεώσης από παροχή τηλεπ/κών , , , ,99 τελών , , ,00 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία , , ,00 Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας , , , ,00 Αµοιβές Νοµικών προσώπων , , ,000,00 Ύδρευση-Άρδευση Λοιπές αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές , , , ,00 υπηρεσίες

11 , ,00 0, , , ,00 Επιµόρφωση εκπαίδευση µετεκπαίδευση Προµ.χαρτιού, γραφ.ειδών κλπ συναφών ειδών , , , ,00 Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης , , , ,00 Προµ.Η/Υ προγ/των κλπ υλικών , , , ,00 Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ ΕΞΟ ΩΝ , ,61 3. Στον Ε.Φ. 151 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - Την διαµόρφωση των ταµειακών υπολοίπων οικ.έτους 2011 που µεταφέρονται στη χρήση του οικ.έτους 2012, για επιδόµατα σε νεφροπαθείς, είναι τελικά µειωµένα κατά το ποσό των 352,96 έναντι αυτών που περιλήφθηκαν στην προηγούµενη τροπ/ση του Π/Υ 2012 ποσού ,35 και διαµορφώνονται τελικά µετά την ολοκλήρωση και τακτοποίηση όλων των εκκρεµοτήτων στο ποσό των ,35 - Την κατανοµή ποσού 841,98 από ταµειακά υπόλοιπα της Περιφέρειας για δαπάνες Προνοιακών Ιδρυµάτων και την ως εκ τούτου τροποποίηση των εσόδων και εξόδων του Ειδ.Φορέα 151, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα µεταβολών: Α. Ε ΣΟ Α ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΑΜΥ ,35 352, ΤΑΜΥ ,98 841,98 ΕΣΟ ΩΝ 352,96 Β. Ε Ξ Ο Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ , , , , , , , ,71 841, ,69 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ταµειακό Υπόλοιπο 2011 Ταµειακό Υπόλοιπο 2011 Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς & µεταµ/νους καρδιάς, ήπατος κλπ Επιχ.σε ιδρύµατα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης ΕΞΟ ΩΝ 841,98 352,96 4. Ειδ.Φορέας 153: Παιδικές Εξοχές Κατασκηνώσεις : Τα ταµειακά υπόλοιπα του Ε.Φ. 153 όπως είχαν διαµορφωθεί και συµπεριληφθεί στην 2 η τροπ/ση του Π/Υ οικ. Έτους 2012 είχαν ανέλθει στο ποσό ,60. Όµως µε την οριστική τακτοποίηση εκκρεµοτήτων των λογαριασµών εσόδων και εξόδων κατά το οικ. Έτος 2011 του Ε.Φ.071, προέκυψε επιπλέον αύξηση του Ταµειακού. Υπολοίπου 2011 που µεταφέρεται στο οικ. Έτος 2012 κατά 945,86 τα οποία διαµορφώνονται τελικά στο ποσό των ,46 και ως εκ τούτου επιφέρουµε τις παρακάτω µεταβολές: Α. Ε ΣΟ Α ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤαΜΥ.05 0, ,60 945,86 ΕΣΟ ΩΝ 945,86 Β. Ε Ξ Ο Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ , ,60 945, ,46 ΕΞΟ ΩΝ 945,86 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ταµειακό Υπόλοιπο 2011 Επιστροφές χρηµάτων επιχορηγήσεων που δεν απορροφήθηκαν. 5. Ειδ.Φορέας 291 /νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής : προτείνουµε τις παρακάτω µεταβολές: Λαµβάνοντας υπόψη µας την διαµόρφωση των ταµειακών υπολοίπων οικ.έτους 2011 που µεταφέρονται στη χρήση του οικ.έτους 2012, είναι τελικά µειωµένα κατά το ποσό των ,11 έναντι αυτών που περιλήφθηκαν στην προηγούµενη τροπ/ση του Π/Υ 2012 ποσού ,63 και διαµορφώνονται τελικά µετά την ολοκλήρωση και τακτοποίηση όλων των εκκρεµοτήτων στο ποσό των ,52. Κατόπιν των παραπάνω τροποποιούµε τα έσοδα και έξοδα του Ειδ.Φορέα 291, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα µεταβολών: 11

12 Α. Ε ΣΟ Α ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΑΜΥ , , , ,52 Ταµειακό Υπόλοιπο 2011 ΕΣΟ ΩΝ ,11 Β. Ε Ξ Ο Α , , , ,84 Μισθώµατα κτιρίων , , , ,00 Λοιπές µεταφορές , , , ,00 Εκδόσεις-Εκτ/σεις-Βιβλιοδεσία , , ,00 0 Προµ.καυσίµων και λιπαντικών , , , ,00 Λοιπές προµ.υλικών , , ,00 0 Προµήθειες επίπλων , , ,00 0 Προµ.γραφοµηχανών, µηχ/των φωτοαντιγραφής κλπ µηχ.γραφείου ΕΞΟ ΩΝ 1.000, ,11 6. Ειδ.Φορέας 295 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : προτείνουµε τις παρακάτω µεταβολές: Την διαµόρφωση των ταµειακών υπολοίπων οικ.έτους 2011 που µεταφέρονται στη χρήση του οικ.έτους 2012, είναι τελικά µειωµένα κατά το ποσό των 3.500,00 έναντι αυτών που περιλήφθηκαν στην προηγούµενη τροπ/ση του Π/Υ 2012 ποσού ,79 και διαµορφώνονται τελικά µετά την ολοκλήρωση και τακτοποίηση όλων των εκκρεµοτήτων στο ποσό των ,79 και την ως εκ τούτου τροποποίηση των εσόδων και εξόδων του Ειδ.Φορέα 295, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα µεταβολών: Α. Ε ΣΟ Α ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤαΜΥ , , ,00 ΕΣΟ ΩΝ 3.500,00 Β. Ε Ξ Ο Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ , , , ,00 ΕΞΟ ΩΝ 3.500,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ταµειακό Υπόλοιπο 2011 Μετά τις ανωτέρω αλλαγές ο προϋπολογισµός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων διαµορφώνεται ως παρακάτω: ΕΣΟ Α 3η TY (ΕΣΟ Α-ΕΞΟ Α) , ,56 ΕΞΟ Α 3η , , , ,25 Ε. Εισηγητική έκθεση για τη 3 η τροποποίηση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Κρήτης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 04, για το οικονοµικό έτος Η ιεύθυνση ιοικητικού Οικονοµικού έχοντας υπόψη τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της µέχρι σήµερα προτείνει τις παρακάτω µεταβολές στον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 04 για το οικονοµικό έτος 2012: 1. Στο φορέα Υπηρεσίες ιοίκησης Αυξάνουµε τον ΚΑΕσόδων «Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές» και τον ΚΑΕξόδων «Λοιπές απάνες» κατά 4.648,58 ευρώ. Αυξάνουµε τον προϋπολογισµό του ΚΑΕσόδων 0159 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες» κατά ευρώ και τον ΚΑΕξόδων 5261 «ιάφορες απάνες για τη διενέργεια εκλογών..» ευρώ και 5262 «οδοιπορικά & έξοδα.. που απασχολ. µε τις εκλογές» ευρώ λόγω επανάληψη 12

13 βουλευτικών εκλογών. Μειώνουµε τον ΚΑΕξόδων 1723 «Προµηθ. Η/Υ» και αυξάνουµε αντίστοιχα τον ΚΑΕξόδων 0813 «Μισθώµα ακινήτων» κατά ευρώ 2. Στο φορέα Υπηρεσίες Οικονοµικού Αυξάνουµε τον ΚΑΕσόδων 3412 «Έσοδα από µίσθωση καταστηµάτων» και αντίστοιχα τον ΚΑΕξόδων 1321 «προµηθ. Ειδών συντ...µεταφορών ξηράς» κατά 3.129,66 ευρώ. 3. Στο φορέα Υπηρεσίες Υγείας Αυξάνουµε τον ΚΑΕσόδων 5511 «επιστροφή χρηµ από ΧΕΠ» και αντίστοιχα τον ΚΑΕξόδων 2713 «Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς.» κατά 2.501,40 ευρώ. 3η ΝΕΑ ΕΣΟ Α , , ,80 ΕΞΟ Α , , ,80 Η ιεύθυνση Οικονοµικού έχοντας υπόψη τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της µέχρι σήµερα προτείνει τις παραπάνω µεταβολές στον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 04 για το οικονοµικό έτος 2012». 12. Τις απόψεις της Προέδρου και των µελών της Μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την κατάρτιση του σχεδίου για την 3 η τροποποίηση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Κρήτης, οικονοµικού έτους 2012 και εισηγείται στο Περιφερειακό Συµβούλιο την ψήφισή του, ο οποίος διαµορφώνεται ως εξής: ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η 3 Η ΝΕΑ ΕΣΟ Α+ΤΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/- ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/ , , , , ,58 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ , , , , ,85 02 ΡΕΘΥΜΝΟ , , , , ,57 03 ΧΑΝΙΑ , , , , ,25 04 ΛΑΣΙΘΙ , , , , ,80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,05 όπως αναλυτικά φαίνεται στις εισηγητικές εκθέσεις και τους συνηµµένους πίνακες της ιεύθυνσης Οικονοµικού Περιφέρειας Κρήτης και των ιευθύνσεων ιοικητικού Οικονοµικού των Π.Ε. Λασιθίου, Ρεθύµνου και Χανίων, σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: Ηράκλειο, Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Τα Μέλη Μαρία Λιονή Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύµνου 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 1/24-01-2012 Αριθμός Απόφασης: 8/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 1/24-01-2012 Αριθμός Απόφασης: 8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 1/24-01-2012 Αριθμός Απόφασης: 8/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 1 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα Πρακτικού Ν ο 30/ Αριθµός Απόφασης: 746/2016

Απόσπασµα Πρακτικού Ν ο 30/ Αριθµός Απόφασης: 746/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: Απόσπασµα Πρακτικού Ν ο 30/04-10-2016 Αριθµός Απόφασης: 746/2016 Στο Ηράκλειο σήµερα Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/ Αριθμός Απόφασης: 339/2016

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/ Αριθμός Απόφασης: 339/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/24-05-2016 Αριθμός Απόφασης: 339/2016 Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3/09-02-2012 Αριθµός Απόφασης 33/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 9 Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους

Διαβάστε περισσότερα

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43 ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Οικονοµικό έτος 2012 ΚΩ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΗ 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4.520.000,00 4.520.000,00 3.857.910,90 662.089,10 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 170.972.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα Πρακτικού Ν ο 3/02-02-2015 Αριθµός Απόφασης: 47/2015

Απόσπασµα Πρακτικού Ν ο 3/02-02-2015 Αριθµός Απόφασης: 47/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Πρακτικού Ν ο 3/02-02-2015 Αριθµός Απόφασης: 47/2015 Στο Ηράκλειο σήµερα 2 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟ Ο : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟ Ο : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθµός Απόφασης: 105/2012 Στο Ηράκλειο, σήµερα Πέµπτη 28 Ιουνίου 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 14-10-2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. οικ.: 101548/39338/16-10- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 ήµου Πάρου.

Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 ήµου Πάρου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 7432/06-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 8/2014 πρακτικό συνεδρίασης της ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικής Επιτροπής ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Β4167ΛΚ-ΚΧ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟYΣ 2011 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012 ΚΑΙ 2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟYΣ 2011 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012 ΚΑΙ 2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟYΣ 2011 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012 ΚΑΙ 2013 Ο προϋπολογισµός του οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , , , ,79

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , , , ,79 ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Οικονοµικό έτος 2013 ΚΩ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΗ 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4.121.000,00 4.121.300,00 2.558.289,42 1.563.010,58 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 149.000.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 332 (Αριθµός πρακτικού 8) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα µέλη της κ.κ. Ν. ηµόπουλο, Προεδρεύοντος, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθµός Απόφασης: 109/2012 Στο Ηράκλειο, σήµερα Πέµπτη 28 Ιουνίου 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 923/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 923/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Nοεμβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 283301/2875 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 74 η Απόφαση υπ αριθ. 2656/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 28/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 28/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 28/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΘΕΜΑ: 83 ο Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Θεσσαλίας και των /νσεων της Π.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr Νάξος 06/7/2015 Αριθ. Πρωτ. 3624 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ---------------------- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. /νση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ.: 84300 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 o. Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία Κονταρά.

Θέμα 1 o. Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία Κονταρά. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δνση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 37 η Απόφαση υπ αριθ. 133725 Στην Αθήνα, σήμερα στις 230625, ημέρα ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘ ΕΝΤΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & 0219 ΥΠΗΡΕΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ 60000,00 4459,00 0,00 ΕΠΙ ΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑ) 4200,00 317,04 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΡ-ΣΜΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2012

ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΡ-ΣΜΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2012 ΘΕΜΑ: 46 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «2 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 82116 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΠΑΛΛΑ ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης /07-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 4.490,25. Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 4.490,25 0159 125.729,56 706.385,84. Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 297.

ΕΣΟΔΑ 4.490,25. Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 4.490,25 0159 125.729,56 706.385,84. Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 297. ΕΣΟΔΑ KAE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0158 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 125.729,56 4.490,25 4.490,25 0159 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 706.385,84 297.176,00 297.176,00 1226 1227 1251

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Κέρκυρα, 20-02-2014 Αρ. Πρωτ. 7372/17967 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 952/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 952/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Νοεμβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ.274012/2756 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 /

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 20 / 23-04-23 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 3 / 23 της τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 5/18-04-2012 Αριθμός Απόφασης: 41/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 5/18-04-2012 Αριθμός Απόφασης: 41/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 5/18-04-2012 Αριθμός Απόφασης: 41/2012 Στο Φουρφουρά του Δήμου Αμαρίου, σήμερα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 151/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 982/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 982/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Νοεμβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ.273187/2751 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΤΩ7ΛΡ-ΞΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΘΕΜΑ: 50 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204993/1970 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 886/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 886/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 886/2012 ΘΕΜΑ: 39 ο Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το 13/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Απόσπασµα από το 13/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 11911/22-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ιωάννινα, 5 Αυγούστου 2015 Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2016

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 731/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 731/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204773/1951 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2012 ΘΕΜΑ: 124 ο «5 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ οικ. έτους 2012»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1239/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1239/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1239/2012 ΘΕΜΑ: 56 ο Σποράδων. Εισήγηση για έγκριση δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) Ε. Φ Εγκεκριμένος Π/Υ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) Ε. Φ Εγκεκριμένος Π/Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18/3/2016 Αριθ. Πρωτ. : 30791-18/3/2016 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1380/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1380/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19- ΑΠΟΦΑΣΗ 1380/ ΘΕΜΑ: 42 ο 'ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα Πρακτικού Ν ο 32/ Αριθµός Απόφασης: 826/2016

Απόσπασµα Πρακτικού Ν ο 32/ Αριθµός Απόφασης: 826/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: Απόσπασµα Πρακτικού Ν ο 32/04-11-2016 Αριθµός Απόφασης: 826/2016 Στο Ηράκλειο σήµερα Παρασκευή 04 Νοεµβρίου 2016 και

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 13/2015. Αρ.Πρωτ.:1955/24-02-2015 Απόσπασµα από το 3/2015 Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Απόφαση 13/2015. Αρ.Πρωτ.:1955/24-02-2015 Απόσπασµα από το 3/2015 Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:9/-0-0 Απόσπασµα από το 3/0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΜΟΣ B

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΜΟΣ B ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΜΟΣ B Απολογισμός των Εσόδων και των Εξόδων του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης οικονομικού έτους 2014 Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 1/24-01-2012 Αριθµός Απόφασης: 5/2012 Στο Ηράκλειο, σήµερα Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Απόσπασμα Πρακτικού 7/31-05-2016 Αριθμ. Απόφασης 48/2016 Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 31 Μαΐου 2016 και ώρα 14:00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 6884 /6-8-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 132/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 132/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 21 Φεβρουαρίου 2014 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ.35307/344 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ977Λ7-4ΒΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ977Λ7-4ΒΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 46 η Απόφαση υπ αριθµ. 1813/2013

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 439 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΠ.ΕΣ.), μηνός Σεπτεμβρίου 2016.

ΘΕΜΑ: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΠ.ΕΣ.), μηνός Σεπτεμβρίου 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 855/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 855/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,27 Σεπτεμβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 250043/2516 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ.Πρωτ.6475/29-07-15 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 23/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 23/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗMΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗMΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ Ταχ.Διεύθυνση : Σαμάρα 13 Τ.Κ. 49100 Τηλ. 2661362251 Fax: 26610-33632

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 707/2012 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 707/2012 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚ ΕΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,22/11/2012 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης Αρ. πρωτ. 270181/2390 & Οικονομικών σχετ. 265231/2348

Διαβάστε περισσότερα

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 2) Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 2) Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 22 Απριλίου 2015 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 105944/855 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.9912/ 9-11-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα