Ανάπτυξη Συστήµατος Πληροφοριών µε τη ζωή και τις ρήσεις των επιφανών ανδρών της Αρχαίας Ελλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη Συστήµατος Πληροφοριών µε τη ζωή και τις ρήσεις των επιφανών ανδρών της Αρχαίας Ελλάδας"

Transcript

1 Ανάπτυξη Συστήµατος Πληροφοριών µε τη ζωή και τις ρήσεις των επιφανών ανδρών της Αρχαίας Ελλάδας Π. Ζεντέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής. Ε.Μ.Π. Κτηµατολόγιο - Τοµέας Τοπογραφίας Σ.Α.Τ.Μ.-Ε.Μ.Π. Μ. Φούκα, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Α. Λαµπρόπουλος, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός - Υ.. Ε.Μ.Π. Κτηµατολόγιο - Τοµέας Τοπογραφίας Σ.Α.Τ.Μ.-Ε.Μ.Π. Περίληψη Η σοφία των Αρχαίων Ελλήνων, όπως αυτή έχει καταγραφεί από τους ιστορικούς και τους ερευνητές, ανέκαθεν αποτελούσε εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείµενο µελέτης, και σπουδής της κλασσικής παιδείας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Αρχαίο Ελληνικό πνεύµα απέκτησε διάρκεια και παγκοσµιότητα λόγω της κορύφωσης του ανθρώπινου λόγου, µε τη διπλή έννοια της νόησης-έκφρασης. Η υπεράσπιση µε περιεκτικό λόγο των διαχρονικά σταθερών αξιών και οι αναφερόµενες αναµφισβήτητες αλήθειες αποτέλεσαν και αποτελούν δια µέσου των αιώνων το σύνολο της σοφίας της Αρχαίας Ελληνικής σκέψης. Η παρούσα εργασία αποδεικνύει πως το ενδιαφέρον αυτό δεν περιορίζεται µόνο σε ιστορικούς και φιλολογικούς κύκλους, αλλά αποκτά όλο και µεγαλύτερο έρεισµα και στον τεχνικό κόσµο. Η σύγχρονη τεχνολογία και ειδικότερα αυτή των GIS, σήµερα µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά στην οργάνωση και υλοποίηση των ερευνών, στην καταγραφή και αξιοποίηση των συµπερασµάτων καθώς και στη διαχείριση και προβολή των δεδοµένων προς το ευρύτερο κοινό. Η δυναµική που παρουσιάζουν οι ρήσεις των επιφανών προσώπων της Αρχαίας Ελλάδας σε σχέση µε τη ζωή και την πορεία τους στη λεκάνη της Μεσογείου, αποτέλεσαν το ερέθισµα για την ανάπτυξη ενός Συστήµατος Πληροφοριών µε στόχο τη χωρική τους οργάνωση και παρουσίαση και µε δυνατότητα απάντησης στο ερώτηµα: «ποιός είπε για κάθε θέµα, τί, πότε και πού». Ειδικότερα το Σύστηµα Πληροφοριών µε τις Ρήσεις των Αρχαίων Ελλήνων (ΣΠΡΑΕ): βασίζεται στο GIS λογισµικό ArcView 3.2 περιλαµβάνει µε τη µετάφρασή τους ρήσεις, ήτοι µικρά αποσπάσµατα, επιµελώς επιλεγµένα, που µέσα στη ζώσα σιωπή τους, «όµορφα σαν αρχαία και επίκαιρα σαν νέα», εξακολουθούν να είναι για εµάς διδαχή, αφετηρία της σκέψης και τέρψη της ψυχής αναφέρεται κατ αντιστοιχία σε 76 προσωπικότητες της Αρχαίας Ελλάδας που ταξινοµούνται κατά κατηγορία (φιλόσοφοι, λυρικοί, τραγικοί, ιστορικοί, πολιτικοί, συγγραφείς κ.ά.) και για τους οποίους αναφέρονται βιογραφικά στοιχεία και κυρίως εκείνα που εξυπηρετούν τη γεωγραφική τους συσχέτιση εµπεριέχει ρήσεις, οι οποίες καλύπτουν µεγάλο διάστηµα της κλασσικής περιόδου και είναι ταξινοµηµένες ανάλογα µε τη θεµατολογία τους Συµπερασµατικά ο φιλόδοξος στόχος του ΣΠΡΑΕ είναι να αντλούνται µε σύγχρονο και άµεσο τρόπο συνδυασµένες πληροφορίες από τη ζωή, την πορεία και τις ρήσεις των επιφανών προσώπων της αρχαιότητας. Το µικρό τµήµα των ρήσεων που περιλαµβάνεται στο Σύστηµα αποτυπώνει την ψυχή και τη σκέψη του Αρχαίου Ελληνικού πνεύµατος σε θέµατα που σήµερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να εξακολουθούµε να θυµόµαστε.

2 Εισαγωγή Η σοφία των Αρχαίων Ελλήνων όπως αυτή έχει καταγραφεί από τους ιστορικούς και τους ερευνητές, ανέκαθεν αποτελούσε εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείµενο µελέτης. Η παρούσα εργασία αποδεικνύει πως το ενδιαφέρον αυτό δεν περιορίζεται σε ιστορικούς και φιλολογικούς κύκλους, αλλά αποκτά όλο και µεγαλύτερο έρεισµα και στον τεχνικό κόσµο. Η σύγχρονη τεχνολογία, έχοντας κάνει τεράστια βήµατα προόδου τα τελευταία χρόνια, συµβάλλει καθοριστικά πλέον στην οργάνωση και υλοποίηση των ερευνών, στην καταγραφή και αξιοποίηση των ευρηµάτων, καθώς και στη διαχείριση και προβολή της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς προς το ευρύτερο κοινό. Η πολύ ισχυρή επεξεργαστική ικανότητα των σύγχρονων υπολογιστικών συστηµάτων, βοηθά την αναλυτική και συνδυαστική αντιµετώπισή τους. Τεχνικές προσοµοίωσης και εικονικής πραγµατικότητας βοηθούν στη σε βάθος κατανόηση του αντικειµένου αλλά και στη ρεαλιστική αναπαράστασή του. Ήδη το τρίτο συνέδριο µε τίτλο «Πολιτισµική σύγκλιση και ψηφιακή τεχνολογία» είναι γεγονός, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται σηµαντικές πρωτοβουλίες από το ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, το Ευγενίδιο Ίδρυµα κ.α. για την τεχνολογική προσέγγιση της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. Η δυναµική που παρουσιάζουν η ζωή και οι ρήσεις των επιφανών ανδρών της αρχαίας Ελλάδας, αποτέλεσαν λοιπόν το ερέθισµα για την ανάπτυξη ενός Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών µε στόχο τη χωρική τους οργάνωση και παρουσίαση. Στην εργασία που ακολουθεί, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση της ίδιας της εφαρµογής και του περιεχοµένου της, ενώ µικρότερη αναφορά γίνεται σε τεχνικά θέµατα. Ο Αρχαίος Ελληνικός λόγος Στα κείµενα των Αρχαίων Ελλήνων αποτυπώνεται η ψυχή και η σκέψη τους µε ζώντα και επίκαιρο λόγο, ως «άνθος τιτάνιου νου». Στα κείµενα αυτά εµπεριέχεται βαθειά γνώση, νόηση και σοφία. Το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό επειδή, κατά Αριστοτέλη, «η σοφία είναι µορφή αγαθού... µία άλλη µορφή νόησης». Το συνεχές ενδιαφέρον για µελέτη και σπουδή της κλασσικής παιδείας, οφείλεται στο γεγονός ότι το αρχαίο ελληνικό πνεύµα απέκτησε διάρκεια και παγκοσµιότητα λόγω της κορύφωσης του ανθρώπινου λόγου, µε τη διπλή έννοια της νόησης-έκφρασης. Η υπεράσπιση µε περιεκτικό λόγο των διαχρονικά σταθερών αξιών και οι αναφερόµενες αναµφισβήτητες αλήθειες αποτέλεσαν και αποτελούν δια µέσου των αιώνων το σύνολο της σοφίας της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Τα γνωρίσµατα του αρχαίου ελληνικού πνεύµατος που του έδωσαν διάρκεια και παγκοσµιότητα είναι: το γνώρισµα του ωραίου: ο έρωτας του κάλλους, η απέριττη οµορφιά, η ευγενική απλότητα και το ήρεµο µεγαλείο το γνώρισµα της αλήθειας και της ευθύτητας: η ειλικρίνεια και η γενναιότητα, η ίσια µατιά, το πάθος για το γνήσιο και τη γυµνή αλήθεια το γνώρισµα της ελευθερίας: η παρρησία, η ανεξαρτησία, η ανεµπόδιστη θεώρηση των πάντων το γνώρισµα της ψυχικής υγείας και πολυµέρειας: η ισόρροπη αρµονία, η εσωτερική γαλήνη, µαζί µε το ολόπλευρο κοίταγµα και άγγιγµα της ζωής το γνώρισµα του ανθρωπισµού: ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του, η καλλιέργεια και η ευτυχία του ανθρώπου Ο αρχαίος ελληνικός λόγος, µε τα ανωτέρω αναφερθέντα γνωρίσµατα έχει διατυπωθεί από τους Προσωκρατικούς Φιλοσόφους, του Λυρικούς, τους Τραγικούς, τους Κωµικούς, τους Ιστορικούς, τους Φιλόσοφους, τους Επικούς, τους Ρήτορες, τους Σοφιστές κ.ά. Τα

3 χαρακτηριστικά του λόγου των κυριοτέρων κατηγοριών της κατάταξης αυτής αναφέρονται κατωτέρω: Προσωκρατικοί: αποτελούν το λίκνο του φιλοσοφικού στοχασµού. Ο νους τους συστρέφεται ορµητικός (πρωτίστως στις αρχές του 6 ου π.χ. αιώνα) και κατακτητικός, αντίθετα στην ως τότε δυναστεία του µύθου για την ερµηνεία του κόσµου. Η φιλοσοφία τους έχει το χαρακτήρα του πρωτογενούς, του θεµελιακού και του υπερχρονικού µε θεµελίωση της ορθολογικής εξήγησης του κόσµου. Λυρικοί: η αρχαία λυρική ποίηση ( π.χ.) αναφέρεται στο εγώ και στο εµείς και µε την ποικιλία των ρυθµών και των στίχων εκφράζει τις πιο λεπτές αποχρώσεις της σκέψης και των συναισθηµάτων. Τραγικοί: ήταν δάσκαλοι και οδηγοί του καιρού τους µε έργα που απολυτρώνουν τον νου και φτάνουν ως τα άκρα της σκέψης ( π.χ.). Έδωσαν έργα υψηλού φρονήµατος και ανώτατης έκφρασης του πολιτισµού. είχνουν το φιλελεύθερο ελληνικό πνεύµα που διασχίζει µε τη ζώσα φωνή του τους αιώνες και συγκλονίζει µε το µεγαλείο του τους απανταχού ανθρώπους, επειδή η τραγωδία προσφέρεται σαν τρόπος ανίχνευσης και γνώσης της ανθρώπινης ζωής και του κόσµου. Κωµικοί: έδωσαν έργα που είχαν ως σκοπό τη συνδυασµένη µε ευχαρίστηση ηθική τελείωση και ανύψωση του πολίτη, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να βλέπουµε κάτω από την επιφάνεια των πραγµάτων ( π.χ.) Φιλόσοφοι: η αρχαία ελληνική φιλοσοφία είχε ως κυρίαρχο σκοπό να ανακαλύψει την αλήθεια για τον κόσµο, την πορεία της παγκόσµιας ζωής, τη γέννηση και εξέλιξη της ψυχής καθώς και τον τρόπο της τελειοποίησης του ανθρώπινου βίου. Όλοι οι στοχαστές που δηµιούργησαν τον αρχαίο ελληνικό λόγο προτείνουν µία ορθολογική εξήγηση του κόσµου. Αυτό ήταν µία αποφασιστική στροφή στην ιστορία της σκέψης, επειδή η σκέψη αναγνωρίζεται στην ικανότητα καθορισµού µιας λογικής συµπεριφοράς και στη δυνατότητα διανοητικής παράστασης και αφαίρεσης. Τα συµπεράσµατα όλων των σχολών της αρχαίας ελληνικής σκέψης και όλων των εµπειριών µας ανήκουν δικαιωµατικά και δείχνουν σε κάθε νόηµα την αγάπη για τη σοφία (φιλο-σοφία). Ένα µέρος των συµπερασµάτων και των εµπειριών αυτών περιλαµβάνονται στα κείµενα των αποφθεγµάτων, των γνωµικών, των ρητών και των παροιµιών, που απεικονίζουν µε τρόπο µεστό και καθάριο τις εκλάµψεις του ελληνικού πνεύµατος. Πρόκειται για µικρά κείµενα ευφυή, πρακτικά στη σκέψη, συνετά, διατυπωµένα µε ευθυκρισία και συνήθως απλά, άµεσα και χρήσιµα, τα οποία χρονολογικά δείχνουν την πνευµατική και κοινωνική εξέλιξη. Κάθε ένα από τα κείµενα αυτά µπορεί να θεωρηθεί ως: απόφθεγµα: σύντοµη ρήση στην οποία διατυπώνονται κρίσεις ως αξιώµατα, απόψεις που θεωρούνται ότι έχουν αδιαµφισβήτητο κύρος και διδακτικό χαρακτήρα. γνωµικό: σύντοµη και περιεκτική διατύπωση µε αποφθεγµατικό και διδακτικό χαρακτήρα ρητό : έκφραση µιας γενικής αλήθειας ή αρχής κυρίως αποφθεγµατικού ή αξιωµατικού χαρακτήρα παροιµία : σύντοµο λαϊκό απόφθεγµα που εκφράζει αλληγορικά ή σκωπτικά µία αλήθεια, που αποτελεί προϊόν µακρόχρονης πείρας και που λέγεται για να παραδειγµατίσει, να διδάξει ή να σχολιάσει µία κατάσταση. Κορυφαία θέση σ αυτούς που συνάθροισαν και ερµήνευσαν παροιµίες κατέχει ο Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης Τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών και ο πρώτος διδάξας Αν θεωρήσουµε ότι στοιχεία ή δεδοµένα θεωρούνται τα µεµονωµένα ή ανεξάρτητα γεγονότα που αντιπροσωπεύουν ποσότητες, ενέργειες ή πράγµατα και περιγράφουν αντικειµενικά την πραγµατικότητα και αν θεωρήσουµε επίσης ότι πληροφορία είναι το αποτέλεσµα οποιασδήποτε επεξεργασίας στοιχείων ή δεδοµένων τότε ως Σύστηµα Πληροφοριών ορίζεται

4 το σύστηµα που συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία, δηµιουργεί και διαχειρίζεται πληροφορίες. Κατ επέκταση ένα Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφορικών (ΣΓΠ) είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και απόδοσης πληροφοριών σχετικών µε φαινόµενα που εξελίσσονται στον γεωγραφικό χώρο. Το ζητούµενο κάθε φορά είναι να έχουµε γρήγορα πληροφορίες πρωτογενείς ή επεξεργασµένες, οι οποίες να είναι αξιόπιστες, επαρκείς και ενήµερες. Ο Αριστοτέλης µπορεί να θεωρηθεί ο πρώτος που συγκρότησε ένα σύστηµα πληροφοριών µε τα χαρακτηριστικά ΣΓΠ. Αυτό επειδή οι κατ εξοχήν δραστηριότητες στη σχολή του Αριστοτέλη περιλαµβάνουν την φιλοσοφική ζωή η οποία εµφανίζεται εκεί µε τα χαρακτηριστικά αυτού που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε µεγάλο επιστηµονικό εγχείρηµα. Μέσα από µια τέτοια οπτική ο Αριστοτέλης αναδεικνύεται ως ένας µεγάλος διοργανωτής της έρευνας. Η σχολή του Αριστοτέλη επιδίδεται σε ένα τεράστιο κυνήγι δεδοµένων και πληροφοριών µε χρονική και συχνά γεωγραφική συσχέτιση σε όλους τους τοµείς. Συγκεντρώνουν κάθε είδους δεδοµένα, ιστορικά, κοινωνιολογικά, ψυχολογικά ή φιλοσοφικά. Συλλέγουν επίσης αµέτρητες ζωολογικές και βοτανολογικές παρατηρήσεις. Αυτή η παράδοση θα παραµείνει εξέχουσα για χρόνια στην αριστοτελική σχολή. Όµως όλο αυτό το υλικό δεν προορίζεται να ικανοποιήσει µια µάταια περιέργεια. Ο αριστοτελικός ερευνητής δεν είναι ένας απλός συλλέκτης δεδοµένων,. Τα δεδοµένα συλλέγονται για να επιτρέψουν συγκρίσεις και αναλογίες, ταξινόµηση των φαινοµένων, διαπίστωση των αιτιών µε τη στενή συνεργασία της παρατήρησης και του συλλογισµού. Άρα τα δεδοµένα συλλέγονται, επεξεργάζονται αναλύονται, και αποδίδονται. Έχουν δηλαδή τα χαρακτηριστικά ενός manual ΣΓΠ Σήµερα µε την ψηφιακή τεχνολογία ένα ΣΓΠ είναι «ένα οργανωµένο σύστηµα από υπολογιστές, λογισµικό, γεωγραφικά δεδοµένα και προσωπικό σχεδιασµό για την αποτελεσµατική συλλογή, αποθήκευση, ενηµέρωση, διαχείριση, ανάλυση και παρουσίαση όλων των µορφών των γεωγραφικά αναφερόµενων πληροφοριών» [ESRI Press, 1997]. Με την έννοια χωρικά δεδοµένα εννοούµε τα αντικείµενα, τα φαινόµενα, τις παρατηρήσεις ή τα γεγονότα που µπορούν να κωδικοποιηθούν σε σχέση µε το χώρο. Ειδικότερα, τα χωρικά δεδοµένα σε ένα ΣΓΠ περιλαµβάνουν πληροφορίες για τη θέση, την τοπολογία και τα θεµατικά χαρακτηριστικά τους. Οι τρεις βασικότερες δυνατότητες ενός ΣΓΠ είναι οι ακόλουθες: η χαρτογραφική απεικόνιση των δεδοµένων σε δυναµικούς χάρτες, µε την ταυτόχρονη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων χαρτοσύνθεσης αναλογικών θεµατικών διαγραµµάτων η οργάνωση Βάσεων εδοµένων, στις οποίες υποβάλλοντας λογικά ερωτήµατα, τυποποιηµένα ή µη, προκύπτουν άµεσα χρήσιµα συµπεράσµατα µέσα από συγκριτικά στοιχεία, στατιστικά διαγράµµατα και πίνακες η χωρική ανάλυση, µε χρήση των χωρικών δεδοµένων σε λογικά ή µαθηµατικά µοντέλα για σκοπούς ανάλυσης, σχεδιασµού ή λήψης απόφασης Ειδικές µορφές ΣΓΠ που έχουν αναπτυχθεί αφορούν σχεδόν κάθε µορφή της ανθρώπινης δραστηριότητας Περιεχόµενο του ΣΠΡΑΕ Το Σύστηµα Πληροφοριών µε τις Ρήσεις των Αρχαίων Ελλήνων (ΣΠΡΑΕ) είναι ένα ΣΓΠ, όπως ορίστηκε προηγουµένως, το οποίο περιλαµβάνει δεδοµένα, ώστε να µπορεί να δίδει πληροφορίες για τη ζωή και τις ρήσεις των επιφανών ανδρών της αρχαίας Ελλάδος και επίσης να µπορεί να απαντά άµεσα στο ερώτηµα «ποιός είπε για κάθε θέµα, τί, πότε και πού». Μερικά ενδεικτικά ερωτήµατα που δείχνουν τις δυνατότητες του ΣΠΡΑΕ περιλαµβάνονται στο Σχ. 1,2,3.

5 Σχήµα 1. Να δοθούν στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Θαλή του Μιλήσιου και τις µετακινήσεις του κατά τη διάρκεια της ζωής του Figure 1. Provide information about the life, the course and the works of Thales Milissios ΣΟΛΩΝ ΠΛΑΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σχήµα 2. Τί είπε ο Σόλων ο Αθηναίος για την εξουσία; Τί είπε ο Πλάτων, ο Πυθαγόρας και ο Σωκράτης για τη δικαιοσύνη; Ποιός από αυτούς µίλησε για το χρόνο; Figure 2. What did Solon say about authority? What did Plato, Pythagora and Socrates say about justice? Who among them talked about time? Σχήµα 3. Ποιός είπε το αναγραφόµενο ρητό; Πότε ειπώθηκε το αναγραφόµενο ρητό, από ποιόν και πού; Figure 3. Who said the inscripted saying? When was it said, where and by whom?

6 Το ΣΠΡΑΕ: περιλαµβάνει µε τη µετάφρασή τους ρήσεις, ήτοι µικρά αποσπάσµατα, επιµελώς επιλεγµένα, που µέσα στη ζώσα σιωπή τους, «όµορφα σαν αρχαία και επίκαιρα σαν νέα», εξακολουθούν να είναι για εµάς διδαχή, αφετηρία της σκέψης και τέρψη της ψυχής αναφέρεται κατ αντιστοιχία σε 76 προσωπικότητες της Αρχαίας Ελλάδας (Πιν.1) που ταξινοµούνται κατά κατηγορία (φιλόσοφοι, λυρικοί, τραγικοί, ιστορικοί, πολιτικοί, συγγραφείς κ.ά.) και για τους οποίους αναφέρονται βιογραφικά στοιχεία και κυρίως εκείνα που εξυπηρετούν τη γεωγραφική τους συσχέτιση ΑΓΑΘΩΝ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΙΣΧΙΝΗΣ ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΑΙΣΩΠΟΣ ΑΛΚΑΙΟΣ ΑΛΚΜΑΝ ΑΝΑΚΡΕΩΝ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ ΑΝΤΙΦΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΩΝΥΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΒΑΚΧΥΛΙ ΗΣ ΒΙΑΣ Ο ΠΡΙΗΝΕΥΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ Πίνακας 1: Όνοµα επιφανούς προσώπου Τable 1: Name of great man ΕΜΠΕ ΟΚΛΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ ΕΠΙΧΑΡΜΟΣ ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ ΕΦΗΒΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΖΗΝΩΝ Ο ΕΛΕΑΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΗΡΟ ΟΤΟΣ ΗΣΙΟ ΟΣ ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΘΕΟΓΝΙΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Ο ΡΟ ΙΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΛΥΣΙΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΣ ΜΕΝΑΝ ΡΟΣ ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΟΜΗΡΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΑΝ ΡΟΣ Ο ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΙΝ ΑΡΟΣ ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΣΑΠΦΩ ΣΗΜΩΝΙ ΗΣ Ο ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΣΙΜΩΝΙ ΗΣ Ο ΚΕΙΟΣ ΣΟΛΩΝ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΝΕΟΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΣΣΕΣ ΜΑΝΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΦΙΛΗΜΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β ΧΑΡΩΝ ΑΣ ΧΙΛΩΝ Ο ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΣ αναφέρεται σε 22 ιδιότητες των ανωτέρω προσωπικοτήτων της αρχαίας Ελλάδας (Πιν.2) ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΕΠΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ 7 ΣΟΦΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΥΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΚΩΜΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΤΡΙΑ Πίνακας 2: Ιδιότητα επιφανούς προσώπου Table 2: Attributes of great men ΛΥΡΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΕΙ ΥΛΛΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΡΗΤΟΡΑΣ ΣΟΦΙΣΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΣΤΩΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ (ΕΛΕΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛ) ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ (ΙΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ) εµπεριέχει ρήσεις, οι οποίες καλύπτουν µεγάλο διάστηµα της κλασσικής περιόδου και είναι ταξινοµηµένες σε 150 κατηγορίες ανάλογα µε τη θεµατολογία τους (Πιν.3)

7 Αγαθά-Αξίες Αγάπη-Έρωτας Αδικία Αιδώς Αισιοδοξία-Ενθουσιασµός Αισχροκέρδεια-Άδικος Πλουτισµ. Αιτία-Αιτιοκρατία Αλαζονεία-Υπερηφάνεια Αλήθεια Αλληλεγγύη-Βοήθεια Αµάθεια Αµαρτία Αµαρτία-Σφάλµα Άµιλλα Αναβλητικότητα-Ευκαιρίες Ανάγκη Αναρχία Ανδρεία Άνθρωπος Ανταµοιβή Αποταµίευση Αργία-Οκνηρία Αρετή Αρµονία Αρχή-Έναρξη Άρχοντες Αυτογνωσία Αυτοκυριαρχία Αφροσύνη Αχαριστία Βάσανα Βία Βιασύνη Γάµος Γέλιο Γεωργία Γη Γήρας Γήρας-Νεότητα Γλώσσα Γνώµη-Γνωµικά Γνώση Γονείς Γυναίκα ειλία ηµιουργία ιάφορα ικαιοσύνη- ίκαιο όξα-υπόληψη ουλεία Πίνακας 3: Θεµατολογία ρήσεων επιφανών προσώπων Table 3: Subjects of great men sayings ύναµη υστυχία ώρο Εγκράτεια Ειρήνη Εκδίκηση Εκπαίδευση-Μόρφωση Ελευθερία Ελλάδα-Έλληνες Ελπίδα Εµπειρία Εξουσία Επάγγελµα Έπαινος Επίγραµµα Επιθυµία Επιµέλεια Επιµονή Επιστήµη Εργασία-Εργατικότητα Ευεργεσία Ευτυχία Έχθρα-Μίσος Ζωή Ζωή-Θάνατος Ηδονή Θάλασσα Θάνατος Θάρρος-Τόλµη Θεός-Θρησκεία Ιατρός Ισότητα Κακία Καλό-Κακό Καλοσύνη Κολακεία Λογική-Νους Λόγος Μάθηση Ματαιότητα Μέλλον Μεταβολές Μετριοπάθεια Μίµηση-Παράδειγµα Νεότητα Νίκη Νόµος Οικογένεια Οίνος Οµόνοια Οργή Όρκος Όροι Παιδεία Παρρησία-Θάρρος Γνώµης Πατρίδα Πειθαρχία Πειθώ Πενία Πεπρωµένο Πλεονεξία-Φιλαργυρία Πλούτος Πόλεµος Πόλη-Κράτος Πολίτες-Λαός Πολίτευµα Πράξεις-Έργα Προνοητικότητα Σεβασµός Σιωπή-Λακωνικότητα Σοφία Συκοφαντία- υσφήµηση Συµβουλή Συµπεριφορά Συναναστροφή Συνείδηση Σύνεση-Φρόνηση Τάξη Ταπείνωση Τέκνα Τιµή-Τιµιότητα Τιµωρία Τύχη Ύβρις Υγεία Υπερβολή Ύπνος Υποµονή Φαινόµενα Φθόνος Φιλία-Φίλοι Φιλοσοφία Φόβος Χαρά Χαρακτήρας Χρήµα Χρόνος Ψεύδος Ψυχή Ωραίο-Φιλοκαλία περιλαµβάνει τη γεωγραφική απεικόνιση της ζωής των επιφανών ανδρών που εµπεριέχονται στο σύστηµα. Η ζωή των αρχαίων ελλήνων και ιδιαίτερα των φιλοσόφων ήταν γεµάτη ταξίδια. Οι περισσότεροι ταξίδεψαν εντός και εκτός Ελλάδος για να µάθουν

8 και να διδάξουν. Πολλοί απ αυτούς άφησαν γραπτά της διδασκαλίας τους. Άλλοι έγιναν γνωστοί µέσα από τα έργα των µαθητών τους. Σε όποια όµως κατηγορία κι αν ανήκουν, όπου κι αν βρίσκονταν, ό,τι κι αν είπαν υπάρχουν πληροφορίες γι αυτούς διασκορπισµένες σε ένα τεράστιο όγκο βιβλιογραφίας. Το πιο δύσκολο τµήµα της εργασίας αυτής ήταν η γεωγραφική απεικόνιση των µετακινήσεων και η χωροθέτηση των αρχαίων ρήσεων, όπου υπήρχαν καταγεγραµµένα στοιχεία. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο Σύστηµα µπορούν να αντλούνται από ένα ευρύτερο κοινό και αποτυπώνουν την ψυχή και τη σκέψη του Αρχαίου Ελληνικού πνεύµατος σε θέµατα που σήµερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να εξακολουθούµε να θυµόµαστε. Συµπερασµατικά ο φιλόδοξος στόχος του ΣΠΡΑΕ είναι να αντλούνται µε σύγχρονο και άµεσο τρόπο συνδυασµένες πληροφορίες από τη ζωή, την πορεία και τις ρήσεις των επιφανών προσώπων της αρχαιότητας. Ανάπτυξη του ΣΠΡΑΕ Το ΣΠΡΑΕ είναι ένα σύστηµα ανοικτής αρχιτεκτονικής µε δυνατότητα επέκτασης των περιεχοµένων πληροφοριών και των λειτουργιών του. Τα βασικά βήµατα για την ανάπτυξη του ΣΠΡΑΕ περιλαµβάνουν: τη συλλογή στοιχείων. εδοµένου ότι το θέµα που πραγµατεύεται η εργασία µοιάζει ανεξάντλητο, η έρευνα περιορίστηκε σε ευρύτερα γνωστές ρήσεις επιφανών προσώπων της αρχαιότητας, σε παροιµιώδεις ρήσεις και σε γνωµικά. Ο κύριος όγκος των δεδοµένων αντλήθηκε από σχετικές συλλογές («Κιβωτός», «Αρχαία Ελληνική Κληρονοµιά», Θησαυρός Αρχαίας Σοφίας» κ.ά.) και συµπληρώθηκε από ελληνική αλλά και ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Χρησιµοποιώντας εκτός των άλλων σχολικά βιβλία και εγκυκλοπαίδειες αποδόθηκαν οι ρήσεις σε αυτούς που τις είπαν ή τις έγραψαν, ενώ ανατρέχοντας σε βιογραφίες, ιστορικά στοιχεία και µαρτυρίες, έγινε δυνατή η τοποθέτησή τους χωρικά. το περιβάλλον εργασίας. Το Σύστηµα Πληροφοριών δηµιουργήθηκε στο περιβάλλον του GIS ArcView 3.2, λογισµικό το οποίο έχει δυνατότητα ανάπτυξης ιδιαίτερων εφαρµογών, όσο και ευκολία στη χρήση ακόµη και από µη έµπειρους χρήστες Η/Υ. την επεξεργασία στοιχείων. Οι ρήσεις συγκεντρώθηκαν, κωδικοποιήθηκαν, ταξινοµήθηκαν και οργανώθηκαν σε πίνακα του MS Excel, ο οποίος περιλαµβάνει τα ακόλουθα πεδία: θέµα, ρητό, µετάφραση, πρόσωπο, ιδιότητα, έργο/πηγή, στίχος/κεφάλαιο & πόλη. Για την ορθή προβολή των αρχαίων ρητών εγκαταστάθηκε πολυτονική γραµµατοσειρά (Palatino Linotype). Στη συνέχεια, η πληροφορία αυτή πέρασε στη Βάση εδοµένων του GIS. Επειδή το ArcView δεν υποστηρίζει πολυτονικές γραµµατοσειρές, οι ρήσεις στην αρχαία Ελληνική µαζί µε τη µετάφρασή τους στη νέα Ελληνική εξήχθησαν υπό τη µορφή εικόνων και συνδέθηκαν κατ αυτόν τον τρόπο µε το σύστηµα. τη διαµόρφωση περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης (GUI). Το περιβάλλον εργασίας της εφαρµογής διαµορφώθηκε κατάλληλα, ώστε οι λειτουργίες του να είναι αντιληπτές από οποιονδήποτε χρήστη, εξοικειωµένο µε τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών ή µη. Προστέθηκαν νέα εργαλεία, κουµπιά & αναδιπλούµενοι κατάλογοι, τα οποία συνδέθηκαν µε ρουτίνες προγραµµατισµού που δηµιουργήθηκαν (βλ. Λειτουργία του συστήµατος), για να καλύψουν εξειδικευµένες λειτουργίες που καλείται να αντιµετωπίσει το σύστηµα. Λειτουργία του ΣΠΡΑΕ. Ο χρήστης του συστήµατος έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί σε αυτό και να ανακτήσει τις πληροφορίες που επιθυµεί µε διάφορους τρόπους. Ο πρώτος τρόπος αναζήτησης πληροφορίας γίνεται µε στοιχείο εισόδου το όνοµα ενός συγκεκριµένου προσώπου (Σχ.4). Επιλέγοντας το κουµπί, εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου, όπου πληκτρολογώντας το όνοµα, το σύστηµα επιστρέφει τη γεωγραφική απεικόνιση της διαδροµής που έχει ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της πορείας του.

9 Σχήµα 4: Επιλογή του προσώπου που µας ενδιαφέρει Figure 4: Selecting a person Σχήµα 5: Εµφάνιση διαδροµής Αριστοτέλη Figure 5: Projection of Aristotle s course Σχήµα 6: Εµφάνιση διαδροµής ηµόκριτου Figure 6: Projection of Democritus course Με υπόβαθρο το χάρτη της ευρύτερης περιοχής στην οποία κινήθηκε το εν λόγω πρόσωπο, παρουσιάζονται οι πόλεις από τις οποίες έχει διέλθει και στις οποίες έχουν καταγραφεί ρήσεις του, ενώ εµφανίζεται ενδεικτικά και η φορά των µετακινήσεών του από πόλη σε πόλη, εντός και εκτός του τότε Ελληνικού Χώρου (Σχ.5, 6). Σε αυτήν τη φάση δίνονται όλα τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε ο χρήστης να µπορεί να µετακινηθεί ή να εστιάσει στο χάρτη και στις οντότητες που αυτός περιέχει. Ακόµη, χρησιµοποιώντας το εργαλείο και επιλέγοντας κάποια από τις διαδροµές του χάρτη, το σύστηµα εµφανίζει σύντοµη βιογραφία του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί, σε µορφή κειµένου του MS Word (Σχ.7). Με το εργαλείο και επιλέγοντας κάποια από τις πόλεις των οποίων το όνοµα είναι υπογραµµισµένο, το σύστηµα εµφανίζει διαδοχικά σε µορφή εικόνων, όλες τις ρήσεις που έχουν ως σηµείο αναφοράς την εν λόγω πόλη (Σχ.8). Λόγω του µεγάλου όγκου των ρήσεων που ψηφιοποιήθηκαν (2.278) και εντάχθηκαν στο σύστηµα, συνεπώς και αυτών που αντιστοιχούν σε κάποιες από τις πόλεις, δηµιουργήθηκε ακόµη ένα εργαλείο το οποίο περιορίζει τα αποτελέσµατα σε όσα φέρονται να ειπώθηκαν από ένα συγκεκριµένο πρόσωπο (Σχ.4) της επιλογής του χρήστη. Τέλος η επιστροφή στην κεντρική οθόνη γίνεται µε το κουµπί. Σχήµα 7: Εµφάνιση Βιογραφίας ηµόκριτου Σχήµα 8: Προβολή ρητών στις Θερµοπύλες Figure 7: Projection of Democritus course Figure 8: Projection of sayings in Thermopylae

10 Ο δεύτερος τρόπος εισόδου στο σύστηµα, αφορά την εύρεση αρχαίων ρήσεων βάσει τεσσάρων παραµέτρων αναζήτησης που παρέχονται. Κατ αρχήν, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης βάσει της θεµατολογίας των ρήσεων (Σχ.9), µέσω του συνόλου των 150 αλφαβητικά ταξινοµηµένων περιεχοµένων κατηγοριών (Σχ.10). Σχήµα 9: Εύρεση ρήσεων σύµφωνα µε το θέµα Σχήµα 10: Αλφαβητική επιλογή θέµατος Figure 9: Finding saying according to subject Figure 10: Selecting a subject alphabetically Η επιλογή µίας από τις κατηγορίες αυτές οδηγεί σε αναζήτηση στη βάση δεδοµένων και επιστροφή των εγγραφών εκείνων που πληρούν την παραπάνω συνθήκη, συνοδευόµενων από τις περιγραφικές πληροφορίες που υπάρχουν στα υπόλοιπα πεδία του πίνακα (Σχ.11) Σχήµα 11: Επιλογή των σχετικών εγγραφών Σχήµα 12: Ρήση από την επιλεγµένη κατηγορία Figure 11: Selection of the relevant records Figure 12: A saying of the selected category Επόµενη δυνατότητα αναζήτησης δίνεται µέσω της διαφοροποίησης της ρήσης ως προς την ιδιότητα του εκφραστή της, την τεχνοτροπία κλπ. Στα Σχ.13 & Σχ.14 φαίνονται οι αντίστοιχες επιλογές αναζήτησης. Από κατάλληλη λίστα επιλογής (Σχ.15), επιλέγουµε το πρόσωπο στο οποίο θέλουµε να αναφέρεται η ρήση. Αντίστοιχα κι εδώ, γίνεται αναζήτηση στη βάση δεδοµένων και προκύπτουν ως αποτέλεσµα οι δύο εγγραφές του Σχ.16.

11 Σχήµα 13: Εύρεση ρήσεων σύµφωνα µε ιδιότητα Σχήµα 14: Αλφαβητική επιλογή ιδιότητας Figure 13: Finding a saying according to attribute Figure 14: Selecting attributes aplphab/ly Σχ.15 Σχήµα 16: Επιλογή των σχετικών εγγραφών Σχήµα 17: Ρήση από την επιλεγµένη κατηγορία Figure 16: Selection of the relevant records Figure 17: A saying of the selected category Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε να αναζητήσουµε ρήσεις απ ευθείας βάσει του προσώπου το οποίο φέρεται να τις έχει εκφράσει (Σχ.18-21). Σχήµα 18: Εύρεση ρήσεων σύµφωνα µε πρόσωπο Σχήµα 19: Αλφαβητική επιλογή προσώπου Figure 18: Finding a saying according to person Figure 19: Selecting person alphabetically

12 Σχήµα 20: Επιλογή των σχετικών εγγραφών Σχήµα 21: Ρήση από την επιλεγµένη κατηγορία Figure 20: Selection of the relevant records Figure 21: A saying of the selected category Τέλος, µε ανάλογο τρόπο µπορούµε να αναζητήσουµε πληροφορίες που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένη ρήση, εφ όσον τη γνωρίζουµε, εισάγοντάς την εξ ολοκλήρου ή εν µέρει (Σχ.22-25). Σχήµα 22: Αναζήτηση βάσει του ίδιου του ρητού Σχήµα 23: Εισαγωγή τµήµατος του ρητού Figure 22: Searching the saying itself Figure 23: Inserting part of the saying Σχήµα 24: Επιλογή των σχετικών εγγραφών Σχήµα 25: Προβολή του ρητού που ενδιαφέρει Figure 24: Selection of the relevant records Figure 25: Projection of the saying of interest

13 Συµπεράσµατα Το γενικό συµπέρασµα από την παρούσα εργασία προκύπτει από τις κάτωθι ιεραρχηµένες προτάσεις: το αρχαίο ελληνικό πνεύµα απέκτησε διάρκεια και παγκοσµιότητα λόγω της κορύφωσης του ανθρώπινου λόγου µε τη διπλή έννοια της νόησης έκφρασης. Ως εκ τούτου ενδιαφέρει ένα ευρύτερο κοινό πέραν των φιλολογικών κύκλων η σοφία των αρχαίων Ελλήνων, µε κείµενα που χαρακτηρίζονται από βαθειά γνώση και νόηση, µπορεί να είναι προσιτή, σε ένα ευρύτερο κοινό µε τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, και ειδικότερα αυτής των ΣΓΠ. Έτσι τα συµπεράσµατα όλων των στοχαστών, όλων των σχολών της αρχαίας ελληνικής σκέψης και όλων των εµπειριών µπορούν να γίνουν εύκολα κτήµα του καθ ενός. Η συσχέτιση των πληροφοριών των κειµένων ή των προσώπων µε το χρόνο και το γεωγραφικό χώρο, που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη ΣΓΠ, δεν είναι δεδοµένη και αποτελεί στοιχείο έρευνας, συχνά επίπονης Η ανάπτυξη σχετικών ΣΓΠ µπορεί να δώσει γρήγορα µε επάρκεια και αξιοπιστία, µετά από επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση, πρωτογενή ή επεξεργασµένη πολυεπίπεδη πληροφορία που εµπεριέχει χρονική και γεωγραφική αναφορά. Τα ΣΓΠ : o πρέπει να είναι εκ του σχεδιασµού τους ανοικτής αρχιτεκτονικής, προκειµένου να επιδέχονται επέκταση µε πρόσθετες πληροφορίες ή πρόσθετες κατηγορίες πληροφοριών o µπορεί να εµπεριέχουν και multimedia χαρακτηριστικά (video, εικόνες, κ.ά) και επίσης µπορούν να είναι προσιτά σε κάθε χρήστη µέσω διαδικτύου. Η ανάπτυξη ΣΓΠ, πέραν της εφαρµογής της παρούσας εργασίας, µπορεί να αφορά, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, και άλλες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις εφαρµογών µε αποτελέσµατα που µπορούν να εµπεριέχουν και στατιστική επεξεργασία Ειδικότερα το ΣΠΡΑΕ: o έχει ως φιλόδοξο στόχο την άντληση µε σύγχρονο τρόπο συνδυασµένων πληροφοριών από τη ζωή, την πορεία και τις ρήσεις των επιφανών προσώπων της αρχαιότητας. o είναι ένα ανοικτό και άρα επεκτάσιµο ΣΓΠ, που απαντά στο ερώτηµα, «ποιός είπε για κάθε θέµα, τί, πότε και πού» µε βάση ένα υποσύνολο από αποφθέγµατα, γνωµικά, ρητά και παροιµίες. o είναι µια πρώτη προσπάθεια για εύκολη και συνδυαστική πρόσβαση στη σχετική γνώση από πολλούς χρήστες. Έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και µπορεί να καταστεί ένα εργαλείο οργανωµένης ή ιδιωτικής εκπαίδευσης. Βιβλιογραφία Edmonds J.M., «Greek Elegy and iambus (II with Anacreontea)», ESRI Press, «Understanding GIS: The ArcInfo Method». ISBN: , 1997 Hall F.W., Geldart W.M., «Aristophanis Comoediae», Huxhold W., «An introduction to Geographic Information Systems», Oxford University Press, 1991 Koch Th., «Commicorum Atticorum Fragmenta», Korte G., «The GIS book», Onward Press, 1997 Lloyd H, Jones, «Aeschylus», Loeb Classical Library, 1971 Long H.S., «Diogenis Laertii Vitae Philosophorum», Oxford University Press, 1964 Maguire D, Goodchild M, Rhind D., «Geographical Information Systems» Longman Scientific & Technical, 1991 Nauk A., «Tragicorum Graecorum Fragmenta», Hildescheim ed Olms G, 1964 Pearson A.C., «Sophoclis Fabulae», Oxford University Press, 1964

14 Κεσσόπουλος Α., «Θησαυρός Αρχαίας Σοφίας», Εκδόσεις Θ. Κοντέος, Θεσσαλονίκη, 1971 Μουλακάκης Ν., «Σειρά: Αρχαία ελληνική κληρονοµιά - Αρχαία ελληνικά γνωµικά Ι-VI» Εκδόσεις Επικαιρότητα, Αθήνα, Μπαχαράκης Μ.Ι., «Σειρά Κιβωτός: Προσωκρατικοί / Λυρικοί / Τραγικοί / Κωµικοί», Εκδόσεις Μ.Ι.Μπαχαράκης, Θεσσαλονίκη, 1994 Νατσούλης Τ., «Αρχαίο ελληνικό πνεύµα, ανέκδοτα (γνωµικά και στιγµιότυπα από τη ζωή των αρχαίων Ελλήνων)», Εκδόσεις Ι.Χιωτέλλη, Αθήνα, 1982 Development of an Information System about the life and the Sayings of the Great Men of Ancient Hellas P. Zentelis, Associate Professor, N.T.U.A. Department of Topography, School of Rural and Surveying Engineering, N.T.U.A. M. Fouka, Surveying Engineer A. Labropoulos, Surveying Engineer - PhD Candidate of N.T.U.A. Department of Topography, School of Rural and Surveying Engineering, N.T.U.A. Abstract The wisdom of the Ancient Hellenes, as it has been historically recorded, has always been an extremely interesting field of study in classical education. This is because of the long duration and globalization of the ancient Hellenic spirit through the climax of human intellect, mentality and expression. The defending of stable values through time with comprehensive speech and the undisputed truths constitute the whole of the wisdom of ancient Hellenic mentality through ages. This project proves that interest in ancient intellect is not confined only to historical and philological circles, but is getting more and more approached by technical circles. Current technology, especially Geographic Information Systems, can crucially contribute to the organization and materialization of relevant research, as well as to the registration and utilization of the conclusions and to the management of information and its communication to the public. The dynamic of the sayings of great men in ancient Hellas relative to their lives and life courses in the Mediterranean Basin, has stimulated the development of an Information System aiming at their spatial organization and presentation in order to give answers to the questions: who said what about each subject, when and where. In more detail, the Information System about the Sayings of Ancient Hellenes (ISSAH): is based on ArcView 3.2 GIS software includes sayings with their translation refers to 76 great men of ancient Hellas, organized in categories as philosophers, lyrical poets, tragic poets, historians, politicians, kings, writers etc), including their biographical data and spatial presence covers most of the Classical period with sayings categorized according to their subject. As a conclusion, ISSAH is ambitiously aiming to instantly and contemporarily provide combined information on the lives, the life course and the sayings of the great men of ancient Hellas. The comparatively small segment of sayings included in the system imprints the soul and the mentality of the ancient Hellenic spirit, in issues that today, more than ever, we should continue to have in mind.

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, «ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» ΤΑΞΗ: Γ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Αρετή Πότσιου, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: Νίκος Κοκκινάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1.Ο Πρωταγόρας παρουσιάζει στο σημείο αυτό μια ιδιαιτέρως ρηξικέλευθη τοποθέτηση σχετικά με την έννοια και το σκοπό της τιμωρίας. Η τιμωρία, σύμφωνα με τον Πρωταγόρα δεν είναι εκδίκηση και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Τι είναι η φιλοσοφία; Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με: ερωτήματα προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά,

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η φιλοσοφία; Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Τι είναι η φιλοσοφία; Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Τι είναι η φιλοσοφία; Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Μια απόπειρα ορισµού Έντονη, εσωτερικήδιάθεσηγιαέρευνα, γνώση, µάθηση. ΗΦιλοσοφίαδεµένειστοεπίπεδοτης απλής εµπειρίας ή περιέργειας αλλά γίνεται σοβαρή, µεθοδική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α 323 Α) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Για όποιον εξετάζει το πολίτευμα, δηλαδή ποια είναι η ουσία του κάθε πολιτεύματος και ποια τα χαρακτηριστικά του, το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α Λ Ι Μ Ο Υ. Χουρδάκης Γ. Μιχαήλ. Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ για τις εργασίες

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α Λ Ι Μ Ο Υ. Χουρδάκης Γ. Μιχαήλ. Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ για τις εργασίες ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α Λ Ι Μ Ο Υ Χουρδάκης Γ. Μιχαήλ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ για τις εργασίες Άλιμος, Νοέμβριος 2014 Στην Jwella ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οδηγίες για τις εργασίες... 5 ΕΠΙΛΟΓΟΣ... 6 Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

(v6.0) www.stoxos.edu.gr

(v6.0) www.stoxos.edu.gr ΑΡΙΣΤΟΝ Τεστ Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (v6.0) Σταθµισµένο µε βάση την ελληνική πραγµατικότητα ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ " Σ Τ Ο Χ Ο Σ " Σοφούλη

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υπεύθυνη Συντονισµού Διδακτικού Μαθησιακού Αντικειµένου της Γεωγραφίας: Αικατερίνη Κλωνάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου

Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου Β. Σουβατζόγλου Πειραματικό Γυμνάσιο Τρίπολης basou@sch.gr Περίληψη Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης:

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης: ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (European politechnical university)

ΓΙΑΤΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (European politechnical university) ΓΙΑΤΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (European politechnical university) ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Σπουδές πληροφορικής στη βουλγαρία, αγγλόφωνες σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

FROM TESTOTA.REGISTRY

FROM TESTOTA.REGISTRY ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Βc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): Στόχος της άσκησης είναι η εµβάθυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link]

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών Βασικά ζητήµατα σχεδίασης Η διαδικασία ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Η οµάδα ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ

O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ Σ αυτό το πακέτο etwinning οι µαθητές φτιάχνουν σε οµάδες µια ψηφιακή παρουσίαση - «ο Πολιτισµός σε ένα κουτί» - για τη χώρα του συνεργάτη τους. Οι µαθητές κάθε σχολείου θα συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κώστας Ν. Τσιαντής Πρόβλημα που τέθηκε από τους διοργανωτές της διημερίδας Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1-2 Περιοδικά φαινόμενα. 1-3 Απλή αρμονική ταλάντωση. 1-4

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Organic.Edunet Web portal

Organic.Edunet Web portal Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Σεναρίων µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Παγκόσµιου Ιστού Πέτρος Λαµέρας Ελληνογερµανική Αγωγή 29 Απριλίου 2010 Τοέργο Organic.Edunet Στόχος να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Η νομική διάσταση των σπάνιων νοσημάτων.

Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Η νομική διάσταση των σπάνιων νοσημάτων. 1 Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Θέμα ημερίδας: Χρόνος ημερίδας: Σπάνια νοσήματα και Ε.Σ.Υ. 21-6-09, ώρα 09:30 π.μ. 13:30 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012

www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012 www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012 Οι 10 μεγαλύτεροι φόβοι του ανθρώπου 10. Σκύλοι 9. Μοναξιά 8. Πτήσεις 7. Θάνατος 6. Ασθένειες 5. Βαθιές Θάλασσες

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

http://62.103.162.99/pilot/ Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή

http://62.103.162.99/pilot/ Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή http://62.103.162.99/pilot/ Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή Τι σηµαίνει i2dealer (για τον Μεταπωλητή και τη Βιοµηχανία) Κοινή Βάση εδοµένων, Εύκολη Εισαγωγή / Εξαγωγή εδοµένων, Κοινές Αναφορές,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ηλεκτρονικά Καταστήµατα Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ορισµός Τα Ηλεκτρονικά Καταστήµατα αποτελούν το ψηφιακό αντίστοιχο µιας επιχείρησης στο Internet που παρουσιάζει την ίδια και τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ»

1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» 1 Β Λυκείου: 1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» ( σύμφωνα με τις ερωτήσεις αξιολόγησης του υπουργείου Παιδείας) α ) Tο δράμα 1) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMIC INFO - CLASSICAL STUDIES

ACADEMIC INFO - CLASSICAL STUDIES ΟΡΟΙ Αρχαιολογία Αρχαιολογία (σύνδεσμοι) Βιβλιογραφικές βάσεις Βιβλιογραφικές βάσεις (σύνδεσμοι) Γλώσσα ΑΕ Γλώσσα ΑΕ (σύνδεσμοι) Γλώσσα λατινική Γλώσσα λατινική (σύνδεσμοι) Γλώσσες κλασικές: Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-2008 1 ος Τόµος ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 (ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ 100) ΥΠΟΕΡΓΑΣΙΑ 2.Α Βαθµοί:....... 60

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ Ψηλές Ικανότητες 2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρώτο Σημαντικό Βήμα Σωστή Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγει ο Ευκλείδης;

Να φύγει ο Ευκλείδης; Να φύγει ο Ευκλείδης; Σωτήρης Ζωιτσάκος Βαρβάκειο Λύκειο Μαθηματικά στα ΠΠΛ Αθήνα 2014 Εισαγωγικά Dieudonné: «Να φύγει ο Ευκλείδης». Douglas Quadling: «Ο Ευκλείδης έχει φύγει, αλλά στο κενό που άφησε πίσω

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κύρια έννοια: Φιλία ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ «Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής των φίλων µας;» ευτερεύουσες έννοιες: Κριτήρια επιλογής Ζητούµενο: Το θέµα Φιλία αποκαλείται το κοινωνικό συναίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα. Σκοπός : απαθανάτιση : κατορθώµατα/επιτεύγµατα ηγεµόνων.

Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα. Σκοπός : απαθανάτιση : κατορθώµατα/επιτεύγµατα ηγεµόνων. Ιστοριογραφία (περιγραφικός ορισµός): Επιστήµη γεγονότα : χρονολογική σειρά χρονική περίοδος κριτικός έλεγχος των πηγών ανάλυση αιτίων και συνθηκών Ιστορική αναδροµή Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα.

Διαβάστε περισσότερα

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Γιατί εξακολουθεί να είναι σηµαντικό να σπουδάζουµε αρχαία Ελληνικά και Λατινικά, γλώσσες που σπάνια πια χρησιµοποιούνται στη σύγχρονη κοινωνία; Γιατί να ξοδεύουµε

Διαβάστε περισσότερα