Ανάπτυξη Συστήµατος Πληροφοριών µε τη ζωή και τις ρήσεις των επιφανών ανδρών της Αρχαίας Ελλάδας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη Συστήµατος Πληροφοριών µε τη ζωή και τις ρήσεις των επιφανών ανδρών της Αρχαίας Ελλάδας"

Transcript

1 Ανάπτυξη Συστήµατος Πληροφοριών µε τη ζωή και τις ρήσεις των επιφανών ανδρών της Αρχαίας Ελλάδας Π. Ζεντέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής. Ε.Μ.Π. Κτηµατολόγιο - Τοµέας Τοπογραφίας Σ.Α.Τ.Μ.-Ε.Μ.Π. Μ. Φούκα, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Α. Λαµπρόπουλος, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός - Υ.. Ε.Μ.Π. Κτηµατολόγιο - Τοµέας Τοπογραφίας Σ.Α.Τ.Μ.-Ε.Μ.Π. Περίληψη Η σοφία των Αρχαίων Ελλήνων, όπως αυτή έχει καταγραφεί από τους ιστορικούς και τους ερευνητές, ανέκαθεν αποτελούσε εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείµενο µελέτης, και σπουδής της κλασσικής παιδείας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Αρχαίο Ελληνικό πνεύµα απέκτησε διάρκεια και παγκοσµιότητα λόγω της κορύφωσης του ανθρώπινου λόγου, µε τη διπλή έννοια της νόησης-έκφρασης. Η υπεράσπιση µε περιεκτικό λόγο των διαχρονικά σταθερών αξιών και οι αναφερόµενες αναµφισβήτητες αλήθειες αποτέλεσαν και αποτελούν δια µέσου των αιώνων το σύνολο της σοφίας της Αρχαίας Ελληνικής σκέψης. Η παρούσα εργασία αποδεικνύει πως το ενδιαφέρον αυτό δεν περιορίζεται µόνο σε ιστορικούς και φιλολογικούς κύκλους, αλλά αποκτά όλο και µεγαλύτερο έρεισµα και στον τεχνικό κόσµο. Η σύγχρονη τεχνολογία και ειδικότερα αυτή των GIS, σήµερα µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά στην οργάνωση και υλοποίηση των ερευνών, στην καταγραφή και αξιοποίηση των συµπερασµάτων καθώς και στη διαχείριση και προβολή των δεδοµένων προς το ευρύτερο κοινό. Η δυναµική που παρουσιάζουν οι ρήσεις των επιφανών προσώπων της Αρχαίας Ελλάδας σε σχέση µε τη ζωή και την πορεία τους στη λεκάνη της Μεσογείου, αποτέλεσαν το ερέθισµα για την ανάπτυξη ενός Συστήµατος Πληροφοριών µε στόχο τη χωρική τους οργάνωση και παρουσίαση και µε δυνατότητα απάντησης στο ερώτηµα: «ποιός είπε για κάθε θέµα, τί, πότε και πού». Ειδικότερα το Σύστηµα Πληροφοριών µε τις Ρήσεις των Αρχαίων Ελλήνων (ΣΠΡΑΕ): βασίζεται στο GIS λογισµικό ArcView 3.2 περιλαµβάνει µε τη µετάφρασή τους ρήσεις, ήτοι µικρά αποσπάσµατα, επιµελώς επιλεγµένα, που µέσα στη ζώσα σιωπή τους, «όµορφα σαν αρχαία και επίκαιρα σαν νέα», εξακολουθούν να είναι για εµάς διδαχή, αφετηρία της σκέψης και τέρψη της ψυχής αναφέρεται κατ αντιστοιχία σε 76 προσωπικότητες της Αρχαίας Ελλάδας που ταξινοµούνται κατά κατηγορία (φιλόσοφοι, λυρικοί, τραγικοί, ιστορικοί, πολιτικοί, συγγραφείς κ.ά.) και για τους οποίους αναφέρονται βιογραφικά στοιχεία και κυρίως εκείνα που εξυπηρετούν τη γεωγραφική τους συσχέτιση εµπεριέχει ρήσεις, οι οποίες καλύπτουν µεγάλο διάστηµα της κλασσικής περιόδου και είναι ταξινοµηµένες ανάλογα µε τη θεµατολογία τους Συµπερασµατικά ο φιλόδοξος στόχος του ΣΠΡΑΕ είναι να αντλούνται µε σύγχρονο και άµεσο τρόπο συνδυασµένες πληροφορίες από τη ζωή, την πορεία και τις ρήσεις των επιφανών προσώπων της αρχαιότητας. Το µικρό τµήµα των ρήσεων που περιλαµβάνεται στο Σύστηµα αποτυπώνει την ψυχή και τη σκέψη του Αρχαίου Ελληνικού πνεύµατος σε θέµατα που σήµερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να εξακολουθούµε να θυµόµαστε.

2 Εισαγωγή Η σοφία των Αρχαίων Ελλήνων όπως αυτή έχει καταγραφεί από τους ιστορικούς και τους ερευνητές, ανέκαθεν αποτελούσε εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείµενο µελέτης. Η παρούσα εργασία αποδεικνύει πως το ενδιαφέρον αυτό δεν περιορίζεται σε ιστορικούς και φιλολογικούς κύκλους, αλλά αποκτά όλο και µεγαλύτερο έρεισµα και στον τεχνικό κόσµο. Η σύγχρονη τεχνολογία, έχοντας κάνει τεράστια βήµατα προόδου τα τελευταία χρόνια, συµβάλλει καθοριστικά πλέον στην οργάνωση και υλοποίηση των ερευνών, στην καταγραφή και αξιοποίηση των ευρηµάτων, καθώς και στη διαχείριση και προβολή της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς προς το ευρύτερο κοινό. Η πολύ ισχυρή επεξεργαστική ικανότητα των σύγχρονων υπολογιστικών συστηµάτων, βοηθά την αναλυτική και συνδυαστική αντιµετώπισή τους. Τεχνικές προσοµοίωσης και εικονικής πραγµατικότητας βοηθούν στη σε βάθος κατανόηση του αντικειµένου αλλά και στη ρεαλιστική αναπαράστασή του. Ήδη το τρίτο συνέδριο µε τίτλο «Πολιτισµική σύγκλιση και ψηφιακή τεχνολογία» είναι γεγονός, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται σηµαντικές πρωτοβουλίες από το ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, το Ευγενίδιο Ίδρυµα κ.α. για την τεχνολογική προσέγγιση της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. Η δυναµική που παρουσιάζουν η ζωή και οι ρήσεις των επιφανών ανδρών της αρχαίας Ελλάδας, αποτέλεσαν λοιπόν το ερέθισµα για την ανάπτυξη ενός Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών µε στόχο τη χωρική τους οργάνωση και παρουσίαση. Στην εργασία που ακολουθεί, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση της ίδιας της εφαρµογής και του περιεχοµένου της, ενώ µικρότερη αναφορά γίνεται σε τεχνικά θέµατα. Ο Αρχαίος Ελληνικός λόγος Στα κείµενα των Αρχαίων Ελλήνων αποτυπώνεται η ψυχή και η σκέψη τους µε ζώντα και επίκαιρο λόγο, ως «άνθος τιτάνιου νου». Στα κείµενα αυτά εµπεριέχεται βαθειά γνώση, νόηση και σοφία. Το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό επειδή, κατά Αριστοτέλη, «η σοφία είναι µορφή αγαθού... µία άλλη µορφή νόησης». Το συνεχές ενδιαφέρον για µελέτη και σπουδή της κλασσικής παιδείας, οφείλεται στο γεγονός ότι το αρχαίο ελληνικό πνεύµα απέκτησε διάρκεια και παγκοσµιότητα λόγω της κορύφωσης του ανθρώπινου λόγου, µε τη διπλή έννοια της νόησης-έκφρασης. Η υπεράσπιση µε περιεκτικό λόγο των διαχρονικά σταθερών αξιών και οι αναφερόµενες αναµφισβήτητες αλήθειες αποτέλεσαν και αποτελούν δια µέσου των αιώνων το σύνολο της σοφίας της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Τα γνωρίσµατα του αρχαίου ελληνικού πνεύµατος που του έδωσαν διάρκεια και παγκοσµιότητα είναι: το γνώρισµα του ωραίου: ο έρωτας του κάλλους, η απέριττη οµορφιά, η ευγενική απλότητα και το ήρεµο µεγαλείο το γνώρισµα της αλήθειας και της ευθύτητας: η ειλικρίνεια και η γενναιότητα, η ίσια µατιά, το πάθος για το γνήσιο και τη γυµνή αλήθεια το γνώρισµα της ελευθερίας: η παρρησία, η ανεξαρτησία, η ανεµπόδιστη θεώρηση των πάντων το γνώρισµα της ψυχικής υγείας και πολυµέρειας: η ισόρροπη αρµονία, η εσωτερική γαλήνη, µαζί µε το ολόπλευρο κοίταγµα και άγγιγµα της ζωής το γνώρισµα του ανθρωπισµού: ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του, η καλλιέργεια και η ευτυχία του ανθρώπου Ο αρχαίος ελληνικός λόγος, µε τα ανωτέρω αναφερθέντα γνωρίσµατα έχει διατυπωθεί από τους Προσωκρατικούς Φιλοσόφους, του Λυρικούς, τους Τραγικούς, τους Κωµικούς, τους Ιστορικούς, τους Φιλόσοφους, τους Επικούς, τους Ρήτορες, τους Σοφιστές κ.ά. Τα

3 χαρακτηριστικά του λόγου των κυριοτέρων κατηγοριών της κατάταξης αυτής αναφέρονται κατωτέρω: Προσωκρατικοί: αποτελούν το λίκνο του φιλοσοφικού στοχασµού. Ο νους τους συστρέφεται ορµητικός (πρωτίστως στις αρχές του 6 ου π.χ. αιώνα) και κατακτητικός, αντίθετα στην ως τότε δυναστεία του µύθου για την ερµηνεία του κόσµου. Η φιλοσοφία τους έχει το χαρακτήρα του πρωτογενούς, του θεµελιακού και του υπερχρονικού µε θεµελίωση της ορθολογικής εξήγησης του κόσµου. Λυρικοί: η αρχαία λυρική ποίηση ( π.χ.) αναφέρεται στο εγώ και στο εµείς και µε την ποικιλία των ρυθµών και των στίχων εκφράζει τις πιο λεπτές αποχρώσεις της σκέψης και των συναισθηµάτων. Τραγικοί: ήταν δάσκαλοι και οδηγοί του καιρού τους µε έργα που απολυτρώνουν τον νου και φτάνουν ως τα άκρα της σκέψης ( π.χ.). Έδωσαν έργα υψηλού φρονήµατος και ανώτατης έκφρασης του πολιτισµού. είχνουν το φιλελεύθερο ελληνικό πνεύµα που διασχίζει µε τη ζώσα φωνή του τους αιώνες και συγκλονίζει µε το µεγαλείο του τους απανταχού ανθρώπους, επειδή η τραγωδία προσφέρεται σαν τρόπος ανίχνευσης και γνώσης της ανθρώπινης ζωής και του κόσµου. Κωµικοί: έδωσαν έργα που είχαν ως σκοπό τη συνδυασµένη µε ευχαρίστηση ηθική τελείωση και ανύψωση του πολίτη, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να βλέπουµε κάτω από την επιφάνεια των πραγµάτων ( π.χ.) Φιλόσοφοι: η αρχαία ελληνική φιλοσοφία είχε ως κυρίαρχο σκοπό να ανακαλύψει την αλήθεια για τον κόσµο, την πορεία της παγκόσµιας ζωής, τη γέννηση και εξέλιξη της ψυχής καθώς και τον τρόπο της τελειοποίησης του ανθρώπινου βίου. Όλοι οι στοχαστές που δηµιούργησαν τον αρχαίο ελληνικό λόγο προτείνουν µία ορθολογική εξήγηση του κόσµου. Αυτό ήταν µία αποφασιστική στροφή στην ιστορία της σκέψης, επειδή η σκέψη αναγνωρίζεται στην ικανότητα καθορισµού µιας λογικής συµπεριφοράς και στη δυνατότητα διανοητικής παράστασης και αφαίρεσης. Τα συµπεράσµατα όλων των σχολών της αρχαίας ελληνικής σκέψης και όλων των εµπειριών µας ανήκουν δικαιωµατικά και δείχνουν σε κάθε νόηµα την αγάπη για τη σοφία (φιλο-σοφία). Ένα µέρος των συµπερασµάτων και των εµπειριών αυτών περιλαµβάνονται στα κείµενα των αποφθεγµάτων, των γνωµικών, των ρητών και των παροιµιών, που απεικονίζουν µε τρόπο µεστό και καθάριο τις εκλάµψεις του ελληνικού πνεύµατος. Πρόκειται για µικρά κείµενα ευφυή, πρακτικά στη σκέψη, συνετά, διατυπωµένα µε ευθυκρισία και συνήθως απλά, άµεσα και χρήσιµα, τα οποία χρονολογικά δείχνουν την πνευµατική και κοινωνική εξέλιξη. Κάθε ένα από τα κείµενα αυτά µπορεί να θεωρηθεί ως: απόφθεγµα: σύντοµη ρήση στην οποία διατυπώνονται κρίσεις ως αξιώµατα, απόψεις που θεωρούνται ότι έχουν αδιαµφισβήτητο κύρος και διδακτικό χαρακτήρα. γνωµικό: σύντοµη και περιεκτική διατύπωση µε αποφθεγµατικό και διδακτικό χαρακτήρα ρητό : έκφραση µιας γενικής αλήθειας ή αρχής κυρίως αποφθεγµατικού ή αξιωµατικού χαρακτήρα παροιµία : σύντοµο λαϊκό απόφθεγµα που εκφράζει αλληγορικά ή σκωπτικά µία αλήθεια, που αποτελεί προϊόν µακρόχρονης πείρας και που λέγεται για να παραδειγµατίσει, να διδάξει ή να σχολιάσει µία κατάσταση. Κορυφαία θέση σ αυτούς που συνάθροισαν και ερµήνευσαν παροιµίες κατέχει ο Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης Τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών και ο πρώτος διδάξας Αν θεωρήσουµε ότι στοιχεία ή δεδοµένα θεωρούνται τα µεµονωµένα ή ανεξάρτητα γεγονότα που αντιπροσωπεύουν ποσότητες, ενέργειες ή πράγµατα και περιγράφουν αντικειµενικά την πραγµατικότητα και αν θεωρήσουµε επίσης ότι πληροφορία είναι το αποτέλεσµα οποιασδήποτε επεξεργασίας στοιχείων ή δεδοµένων τότε ως Σύστηµα Πληροφοριών ορίζεται

4 το σύστηµα που συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία, δηµιουργεί και διαχειρίζεται πληροφορίες. Κατ επέκταση ένα Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφορικών (ΣΓΠ) είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και απόδοσης πληροφοριών σχετικών µε φαινόµενα που εξελίσσονται στον γεωγραφικό χώρο. Το ζητούµενο κάθε φορά είναι να έχουµε γρήγορα πληροφορίες πρωτογενείς ή επεξεργασµένες, οι οποίες να είναι αξιόπιστες, επαρκείς και ενήµερες. Ο Αριστοτέλης µπορεί να θεωρηθεί ο πρώτος που συγκρότησε ένα σύστηµα πληροφοριών µε τα χαρακτηριστικά ΣΓΠ. Αυτό επειδή οι κατ εξοχήν δραστηριότητες στη σχολή του Αριστοτέλη περιλαµβάνουν την φιλοσοφική ζωή η οποία εµφανίζεται εκεί µε τα χαρακτηριστικά αυτού που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε µεγάλο επιστηµονικό εγχείρηµα. Μέσα από µια τέτοια οπτική ο Αριστοτέλης αναδεικνύεται ως ένας µεγάλος διοργανωτής της έρευνας. Η σχολή του Αριστοτέλη επιδίδεται σε ένα τεράστιο κυνήγι δεδοµένων και πληροφοριών µε χρονική και συχνά γεωγραφική συσχέτιση σε όλους τους τοµείς. Συγκεντρώνουν κάθε είδους δεδοµένα, ιστορικά, κοινωνιολογικά, ψυχολογικά ή φιλοσοφικά. Συλλέγουν επίσης αµέτρητες ζωολογικές και βοτανολογικές παρατηρήσεις. Αυτή η παράδοση θα παραµείνει εξέχουσα για χρόνια στην αριστοτελική σχολή. Όµως όλο αυτό το υλικό δεν προορίζεται να ικανοποιήσει µια µάταια περιέργεια. Ο αριστοτελικός ερευνητής δεν είναι ένας απλός συλλέκτης δεδοµένων,. Τα δεδοµένα συλλέγονται για να επιτρέψουν συγκρίσεις και αναλογίες, ταξινόµηση των φαινοµένων, διαπίστωση των αιτιών µε τη στενή συνεργασία της παρατήρησης και του συλλογισµού. Άρα τα δεδοµένα συλλέγονται, επεξεργάζονται αναλύονται, και αποδίδονται. Έχουν δηλαδή τα χαρακτηριστικά ενός manual ΣΓΠ Σήµερα µε την ψηφιακή τεχνολογία ένα ΣΓΠ είναι «ένα οργανωµένο σύστηµα από υπολογιστές, λογισµικό, γεωγραφικά δεδοµένα και προσωπικό σχεδιασµό για την αποτελεσµατική συλλογή, αποθήκευση, ενηµέρωση, διαχείριση, ανάλυση και παρουσίαση όλων των µορφών των γεωγραφικά αναφερόµενων πληροφοριών» [ESRI Press, 1997]. Με την έννοια χωρικά δεδοµένα εννοούµε τα αντικείµενα, τα φαινόµενα, τις παρατηρήσεις ή τα γεγονότα που µπορούν να κωδικοποιηθούν σε σχέση µε το χώρο. Ειδικότερα, τα χωρικά δεδοµένα σε ένα ΣΓΠ περιλαµβάνουν πληροφορίες για τη θέση, την τοπολογία και τα θεµατικά χαρακτηριστικά τους. Οι τρεις βασικότερες δυνατότητες ενός ΣΓΠ είναι οι ακόλουθες: η χαρτογραφική απεικόνιση των δεδοµένων σε δυναµικούς χάρτες, µε την ταυτόχρονη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων χαρτοσύνθεσης αναλογικών θεµατικών διαγραµµάτων η οργάνωση Βάσεων εδοµένων, στις οποίες υποβάλλοντας λογικά ερωτήµατα, τυποποιηµένα ή µη, προκύπτουν άµεσα χρήσιµα συµπεράσµατα µέσα από συγκριτικά στοιχεία, στατιστικά διαγράµµατα και πίνακες η χωρική ανάλυση, µε χρήση των χωρικών δεδοµένων σε λογικά ή µαθηµατικά µοντέλα για σκοπούς ανάλυσης, σχεδιασµού ή λήψης απόφασης Ειδικές µορφές ΣΓΠ που έχουν αναπτυχθεί αφορούν σχεδόν κάθε µορφή της ανθρώπινης δραστηριότητας Περιεχόµενο του ΣΠΡΑΕ Το Σύστηµα Πληροφοριών µε τις Ρήσεις των Αρχαίων Ελλήνων (ΣΠΡΑΕ) είναι ένα ΣΓΠ, όπως ορίστηκε προηγουµένως, το οποίο περιλαµβάνει δεδοµένα, ώστε να µπορεί να δίδει πληροφορίες για τη ζωή και τις ρήσεις των επιφανών ανδρών της αρχαίας Ελλάδος και επίσης να µπορεί να απαντά άµεσα στο ερώτηµα «ποιός είπε για κάθε θέµα, τί, πότε και πού». Μερικά ενδεικτικά ερωτήµατα που δείχνουν τις δυνατότητες του ΣΠΡΑΕ περιλαµβάνονται στο Σχ. 1,2,3.

5 Σχήµα 1. Να δοθούν στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Θαλή του Μιλήσιου και τις µετακινήσεις του κατά τη διάρκεια της ζωής του Figure 1. Provide information about the life, the course and the works of Thales Milissios ΣΟΛΩΝ ΠΛΑΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σχήµα 2. Τί είπε ο Σόλων ο Αθηναίος για την εξουσία; Τί είπε ο Πλάτων, ο Πυθαγόρας και ο Σωκράτης για τη δικαιοσύνη; Ποιός από αυτούς µίλησε για το χρόνο; Figure 2. What did Solon say about authority? What did Plato, Pythagora and Socrates say about justice? Who among them talked about time? Σχήµα 3. Ποιός είπε το αναγραφόµενο ρητό; Πότε ειπώθηκε το αναγραφόµενο ρητό, από ποιόν και πού; Figure 3. Who said the inscripted saying? When was it said, where and by whom?

6 Το ΣΠΡΑΕ: περιλαµβάνει µε τη µετάφρασή τους ρήσεις, ήτοι µικρά αποσπάσµατα, επιµελώς επιλεγµένα, που µέσα στη ζώσα σιωπή τους, «όµορφα σαν αρχαία και επίκαιρα σαν νέα», εξακολουθούν να είναι για εµάς διδαχή, αφετηρία της σκέψης και τέρψη της ψυχής αναφέρεται κατ αντιστοιχία σε 76 προσωπικότητες της Αρχαίας Ελλάδας (Πιν.1) που ταξινοµούνται κατά κατηγορία (φιλόσοφοι, λυρικοί, τραγικοί, ιστορικοί, πολιτικοί, συγγραφείς κ.ά.) και για τους οποίους αναφέρονται βιογραφικά στοιχεία και κυρίως εκείνα που εξυπηρετούν τη γεωγραφική τους συσχέτιση ΑΓΑΘΩΝ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΙΣΧΙΝΗΣ ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΑΙΣΩΠΟΣ ΑΛΚΑΙΟΣ ΑΛΚΜΑΝ ΑΝΑΚΡΕΩΝ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ ΑΝΤΙΦΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΩΝΥΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΒΑΚΧΥΛΙ ΗΣ ΒΙΑΣ Ο ΠΡΙΗΝΕΥΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ Πίνακας 1: Όνοµα επιφανούς προσώπου Τable 1: Name of great man ΕΜΠΕ ΟΚΛΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ ΕΠΙΧΑΡΜΟΣ ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ ΕΦΗΒΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΖΗΝΩΝ Ο ΕΛΕΑΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΗΡΟ ΟΤΟΣ ΗΣΙΟ ΟΣ ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΘΕΟΓΝΙΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Ο ΡΟ ΙΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΛΥΣΙΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΣ ΜΕΝΑΝ ΡΟΣ ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΟΜΗΡΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΑΝ ΡΟΣ Ο ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΙΝ ΑΡΟΣ ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΣΑΠΦΩ ΣΗΜΩΝΙ ΗΣ Ο ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΣΙΜΩΝΙ ΗΣ Ο ΚΕΙΟΣ ΣΟΛΩΝ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΝΕΟΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΣΣΕΣ ΜΑΝΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΦΙΛΗΜΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β ΧΑΡΩΝ ΑΣ ΧΙΛΩΝ Ο ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΣ αναφέρεται σε 22 ιδιότητες των ανωτέρω προσωπικοτήτων της αρχαίας Ελλάδας (Πιν.2) ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΕΠΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ 7 ΣΟΦΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΥΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΚΩΜΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΤΡΙΑ Πίνακας 2: Ιδιότητα επιφανούς προσώπου Table 2: Attributes of great men ΛΥΡΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΕΙ ΥΛΛΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΡΗΤΟΡΑΣ ΣΟΦΙΣΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΣΤΩΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ (ΕΛΕΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛ) ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ (ΙΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ) εµπεριέχει ρήσεις, οι οποίες καλύπτουν µεγάλο διάστηµα της κλασσικής περιόδου και είναι ταξινοµηµένες σε 150 κατηγορίες ανάλογα µε τη θεµατολογία τους (Πιν.3)

7 Αγαθά-Αξίες Αγάπη-Έρωτας Αδικία Αιδώς Αισιοδοξία-Ενθουσιασµός Αισχροκέρδεια-Άδικος Πλουτισµ. Αιτία-Αιτιοκρατία Αλαζονεία-Υπερηφάνεια Αλήθεια Αλληλεγγύη-Βοήθεια Αµάθεια Αµαρτία Αµαρτία-Σφάλµα Άµιλλα Αναβλητικότητα-Ευκαιρίες Ανάγκη Αναρχία Ανδρεία Άνθρωπος Ανταµοιβή Αποταµίευση Αργία-Οκνηρία Αρετή Αρµονία Αρχή-Έναρξη Άρχοντες Αυτογνωσία Αυτοκυριαρχία Αφροσύνη Αχαριστία Βάσανα Βία Βιασύνη Γάµος Γέλιο Γεωργία Γη Γήρας Γήρας-Νεότητα Γλώσσα Γνώµη-Γνωµικά Γνώση Γονείς Γυναίκα ειλία ηµιουργία ιάφορα ικαιοσύνη- ίκαιο όξα-υπόληψη ουλεία Πίνακας 3: Θεµατολογία ρήσεων επιφανών προσώπων Table 3: Subjects of great men sayings ύναµη υστυχία ώρο Εγκράτεια Ειρήνη Εκδίκηση Εκπαίδευση-Μόρφωση Ελευθερία Ελλάδα-Έλληνες Ελπίδα Εµπειρία Εξουσία Επάγγελµα Έπαινος Επίγραµµα Επιθυµία Επιµέλεια Επιµονή Επιστήµη Εργασία-Εργατικότητα Ευεργεσία Ευτυχία Έχθρα-Μίσος Ζωή Ζωή-Θάνατος Ηδονή Θάλασσα Θάνατος Θάρρος-Τόλµη Θεός-Θρησκεία Ιατρός Ισότητα Κακία Καλό-Κακό Καλοσύνη Κολακεία Λογική-Νους Λόγος Μάθηση Ματαιότητα Μέλλον Μεταβολές Μετριοπάθεια Μίµηση-Παράδειγµα Νεότητα Νίκη Νόµος Οικογένεια Οίνος Οµόνοια Οργή Όρκος Όροι Παιδεία Παρρησία-Θάρρος Γνώµης Πατρίδα Πειθαρχία Πειθώ Πενία Πεπρωµένο Πλεονεξία-Φιλαργυρία Πλούτος Πόλεµος Πόλη-Κράτος Πολίτες-Λαός Πολίτευµα Πράξεις-Έργα Προνοητικότητα Σεβασµός Σιωπή-Λακωνικότητα Σοφία Συκοφαντία- υσφήµηση Συµβουλή Συµπεριφορά Συναναστροφή Συνείδηση Σύνεση-Φρόνηση Τάξη Ταπείνωση Τέκνα Τιµή-Τιµιότητα Τιµωρία Τύχη Ύβρις Υγεία Υπερβολή Ύπνος Υποµονή Φαινόµενα Φθόνος Φιλία-Φίλοι Φιλοσοφία Φόβος Χαρά Χαρακτήρας Χρήµα Χρόνος Ψεύδος Ψυχή Ωραίο-Φιλοκαλία περιλαµβάνει τη γεωγραφική απεικόνιση της ζωής των επιφανών ανδρών που εµπεριέχονται στο σύστηµα. Η ζωή των αρχαίων ελλήνων και ιδιαίτερα των φιλοσόφων ήταν γεµάτη ταξίδια. Οι περισσότεροι ταξίδεψαν εντός και εκτός Ελλάδος για να µάθουν

8 και να διδάξουν. Πολλοί απ αυτούς άφησαν γραπτά της διδασκαλίας τους. Άλλοι έγιναν γνωστοί µέσα από τα έργα των µαθητών τους. Σε όποια όµως κατηγορία κι αν ανήκουν, όπου κι αν βρίσκονταν, ό,τι κι αν είπαν υπάρχουν πληροφορίες γι αυτούς διασκορπισµένες σε ένα τεράστιο όγκο βιβλιογραφίας. Το πιο δύσκολο τµήµα της εργασίας αυτής ήταν η γεωγραφική απεικόνιση των µετακινήσεων και η χωροθέτηση των αρχαίων ρήσεων, όπου υπήρχαν καταγεγραµµένα στοιχεία. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο Σύστηµα µπορούν να αντλούνται από ένα ευρύτερο κοινό και αποτυπώνουν την ψυχή και τη σκέψη του Αρχαίου Ελληνικού πνεύµατος σε θέµατα που σήµερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να εξακολουθούµε να θυµόµαστε. Συµπερασµατικά ο φιλόδοξος στόχος του ΣΠΡΑΕ είναι να αντλούνται µε σύγχρονο και άµεσο τρόπο συνδυασµένες πληροφορίες από τη ζωή, την πορεία και τις ρήσεις των επιφανών προσώπων της αρχαιότητας. Ανάπτυξη του ΣΠΡΑΕ Το ΣΠΡΑΕ είναι ένα σύστηµα ανοικτής αρχιτεκτονικής µε δυνατότητα επέκτασης των περιεχοµένων πληροφοριών και των λειτουργιών του. Τα βασικά βήµατα για την ανάπτυξη του ΣΠΡΑΕ περιλαµβάνουν: τη συλλογή στοιχείων. εδοµένου ότι το θέµα που πραγµατεύεται η εργασία µοιάζει ανεξάντλητο, η έρευνα περιορίστηκε σε ευρύτερα γνωστές ρήσεις επιφανών προσώπων της αρχαιότητας, σε παροιµιώδεις ρήσεις και σε γνωµικά. Ο κύριος όγκος των δεδοµένων αντλήθηκε από σχετικές συλλογές («Κιβωτός», «Αρχαία Ελληνική Κληρονοµιά», Θησαυρός Αρχαίας Σοφίας» κ.ά.) και συµπληρώθηκε από ελληνική αλλά και ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Χρησιµοποιώντας εκτός των άλλων σχολικά βιβλία και εγκυκλοπαίδειες αποδόθηκαν οι ρήσεις σε αυτούς που τις είπαν ή τις έγραψαν, ενώ ανατρέχοντας σε βιογραφίες, ιστορικά στοιχεία και µαρτυρίες, έγινε δυνατή η τοποθέτησή τους χωρικά. το περιβάλλον εργασίας. Το Σύστηµα Πληροφοριών δηµιουργήθηκε στο περιβάλλον του GIS ArcView 3.2, λογισµικό το οποίο έχει δυνατότητα ανάπτυξης ιδιαίτερων εφαρµογών, όσο και ευκολία στη χρήση ακόµη και από µη έµπειρους χρήστες Η/Υ. την επεξεργασία στοιχείων. Οι ρήσεις συγκεντρώθηκαν, κωδικοποιήθηκαν, ταξινοµήθηκαν και οργανώθηκαν σε πίνακα του MS Excel, ο οποίος περιλαµβάνει τα ακόλουθα πεδία: θέµα, ρητό, µετάφραση, πρόσωπο, ιδιότητα, έργο/πηγή, στίχος/κεφάλαιο & πόλη. Για την ορθή προβολή των αρχαίων ρητών εγκαταστάθηκε πολυτονική γραµµατοσειρά (Palatino Linotype). Στη συνέχεια, η πληροφορία αυτή πέρασε στη Βάση εδοµένων του GIS. Επειδή το ArcView δεν υποστηρίζει πολυτονικές γραµµατοσειρές, οι ρήσεις στην αρχαία Ελληνική µαζί µε τη µετάφρασή τους στη νέα Ελληνική εξήχθησαν υπό τη µορφή εικόνων και συνδέθηκαν κατ αυτόν τον τρόπο µε το σύστηµα. τη διαµόρφωση περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης (GUI). Το περιβάλλον εργασίας της εφαρµογής διαµορφώθηκε κατάλληλα, ώστε οι λειτουργίες του να είναι αντιληπτές από οποιονδήποτε χρήστη, εξοικειωµένο µε τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών ή µη. Προστέθηκαν νέα εργαλεία, κουµπιά & αναδιπλούµενοι κατάλογοι, τα οποία συνδέθηκαν µε ρουτίνες προγραµµατισµού που δηµιουργήθηκαν (βλ. Λειτουργία του συστήµατος), για να καλύψουν εξειδικευµένες λειτουργίες που καλείται να αντιµετωπίσει το σύστηµα. Λειτουργία του ΣΠΡΑΕ. Ο χρήστης του συστήµατος έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί σε αυτό και να ανακτήσει τις πληροφορίες που επιθυµεί µε διάφορους τρόπους. Ο πρώτος τρόπος αναζήτησης πληροφορίας γίνεται µε στοιχείο εισόδου το όνοµα ενός συγκεκριµένου προσώπου (Σχ.4). Επιλέγοντας το κουµπί, εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου, όπου πληκτρολογώντας το όνοµα, το σύστηµα επιστρέφει τη γεωγραφική απεικόνιση της διαδροµής που έχει ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της πορείας του.

9 Σχήµα 4: Επιλογή του προσώπου που µας ενδιαφέρει Figure 4: Selecting a person Σχήµα 5: Εµφάνιση διαδροµής Αριστοτέλη Figure 5: Projection of Aristotle s course Σχήµα 6: Εµφάνιση διαδροµής ηµόκριτου Figure 6: Projection of Democritus course Με υπόβαθρο το χάρτη της ευρύτερης περιοχής στην οποία κινήθηκε το εν λόγω πρόσωπο, παρουσιάζονται οι πόλεις από τις οποίες έχει διέλθει και στις οποίες έχουν καταγραφεί ρήσεις του, ενώ εµφανίζεται ενδεικτικά και η φορά των µετακινήσεών του από πόλη σε πόλη, εντός και εκτός του τότε Ελληνικού Χώρου (Σχ.5, 6). Σε αυτήν τη φάση δίνονται όλα τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε ο χρήστης να µπορεί να µετακινηθεί ή να εστιάσει στο χάρτη και στις οντότητες που αυτός περιέχει. Ακόµη, χρησιµοποιώντας το εργαλείο και επιλέγοντας κάποια από τις διαδροµές του χάρτη, το σύστηµα εµφανίζει σύντοµη βιογραφία του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί, σε µορφή κειµένου του MS Word (Σχ.7). Με το εργαλείο και επιλέγοντας κάποια από τις πόλεις των οποίων το όνοµα είναι υπογραµµισµένο, το σύστηµα εµφανίζει διαδοχικά σε µορφή εικόνων, όλες τις ρήσεις που έχουν ως σηµείο αναφοράς την εν λόγω πόλη (Σχ.8). Λόγω του µεγάλου όγκου των ρήσεων που ψηφιοποιήθηκαν (2.278) και εντάχθηκαν στο σύστηµα, συνεπώς και αυτών που αντιστοιχούν σε κάποιες από τις πόλεις, δηµιουργήθηκε ακόµη ένα εργαλείο το οποίο περιορίζει τα αποτελέσµατα σε όσα φέρονται να ειπώθηκαν από ένα συγκεκριµένο πρόσωπο (Σχ.4) της επιλογής του χρήστη. Τέλος η επιστροφή στην κεντρική οθόνη γίνεται µε το κουµπί. Σχήµα 7: Εµφάνιση Βιογραφίας ηµόκριτου Σχήµα 8: Προβολή ρητών στις Θερµοπύλες Figure 7: Projection of Democritus course Figure 8: Projection of sayings in Thermopylae

10 Ο δεύτερος τρόπος εισόδου στο σύστηµα, αφορά την εύρεση αρχαίων ρήσεων βάσει τεσσάρων παραµέτρων αναζήτησης που παρέχονται. Κατ αρχήν, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης βάσει της θεµατολογίας των ρήσεων (Σχ.9), µέσω του συνόλου των 150 αλφαβητικά ταξινοµηµένων περιεχοµένων κατηγοριών (Σχ.10). Σχήµα 9: Εύρεση ρήσεων σύµφωνα µε το θέµα Σχήµα 10: Αλφαβητική επιλογή θέµατος Figure 9: Finding saying according to subject Figure 10: Selecting a subject alphabetically Η επιλογή µίας από τις κατηγορίες αυτές οδηγεί σε αναζήτηση στη βάση δεδοµένων και επιστροφή των εγγραφών εκείνων που πληρούν την παραπάνω συνθήκη, συνοδευόµενων από τις περιγραφικές πληροφορίες που υπάρχουν στα υπόλοιπα πεδία του πίνακα (Σχ.11) Σχήµα 11: Επιλογή των σχετικών εγγραφών Σχήµα 12: Ρήση από την επιλεγµένη κατηγορία Figure 11: Selection of the relevant records Figure 12: A saying of the selected category Επόµενη δυνατότητα αναζήτησης δίνεται µέσω της διαφοροποίησης της ρήσης ως προς την ιδιότητα του εκφραστή της, την τεχνοτροπία κλπ. Στα Σχ.13 & Σχ.14 φαίνονται οι αντίστοιχες επιλογές αναζήτησης. Από κατάλληλη λίστα επιλογής (Σχ.15), επιλέγουµε το πρόσωπο στο οποίο θέλουµε να αναφέρεται η ρήση. Αντίστοιχα κι εδώ, γίνεται αναζήτηση στη βάση δεδοµένων και προκύπτουν ως αποτέλεσµα οι δύο εγγραφές του Σχ.16.

11 Σχήµα 13: Εύρεση ρήσεων σύµφωνα µε ιδιότητα Σχήµα 14: Αλφαβητική επιλογή ιδιότητας Figure 13: Finding a saying according to attribute Figure 14: Selecting attributes aplphab/ly Σχ.15 Σχήµα 16: Επιλογή των σχετικών εγγραφών Σχήµα 17: Ρήση από την επιλεγµένη κατηγορία Figure 16: Selection of the relevant records Figure 17: A saying of the selected category Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε να αναζητήσουµε ρήσεις απ ευθείας βάσει του προσώπου το οποίο φέρεται να τις έχει εκφράσει (Σχ.18-21). Σχήµα 18: Εύρεση ρήσεων σύµφωνα µε πρόσωπο Σχήµα 19: Αλφαβητική επιλογή προσώπου Figure 18: Finding a saying according to person Figure 19: Selecting person alphabetically

12 Σχήµα 20: Επιλογή των σχετικών εγγραφών Σχήµα 21: Ρήση από την επιλεγµένη κατηγορία Figure 20: Selection of the relevant records Figure 21: A saying of the selected category Τέλος, µε ανάλογο τρόπο µπορούµε να αναζητήσουµε πληροφορίες που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένη ρήση, εφ όσον τη γνωρίζουµε, εισάγοντάς την εξ ολοκλήρου ή εν µέρει (Σχ.22-25). Σχήµα 22: Αναζήτηση βάσει του ίδιου του ρητού Σχήµα 23: Εισαγωγή τµήµατος του ρητού Figure 22: Searching the saying itself Figure 23: Inserting part of the saying Σχήµα 24: Επιλογή των σχετικών εγγραφών Σχήµα 25: Προβολή του ρητού που ενδιαφέρει Figure 24: Selection of the relevant records Figure 25: Projection of the saying of interest

13 Συµπεράσµατα Το γενικό συµπέρασµα από την παρούσα εργασία προκύπτει από τις κάτωθι ιεραρχηµένες προτάσεις: το αρχαίο ελληνικό πνεύµα απέκτησε διάρκεια και παγκοσµιότητα λόγω της κορύφωσης του ανθρώπινου λόγου µε τη διπλή έννοια της νόησης έκφρασης. Ως εκ τούτου ενδιαφέρει ένα ευρύτερο κοινό πέραν των φιλολογικών κύκλων η σοφία των αρχαίων Ελλήνων, µε κείµενα που χαρακτηρίζονται από βαθειά γνώση και νόηση, µπορεί να είναι προσιτή, σε ένα ευρύτερο κοινό µε τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, και ειδικότερα αυτής των ΣΓΠ. Έτσι τα συµπεράσµατα όλων των στοχαστών, όλων των σχολών της αρχαίας ελληνικής σκέψης και όλων των εµπειριών µπορούν να γίνουν εύκολα κτήµα του καθ ενός. Η συσχέτιση των πληροφοριών των κειµένων ή των προσώπων µε το χρόνο και το γεωγραφικό χώρο, που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη ΣΓΠ, δεν είναι δεδοµένη και αποτελεί στοιχείο έρευνας, συχνά επίπονης Η ανάπτυξη σχετικών ΣΓΠ µπορεί να δώσει γρήγορα µε επάρκεια και αξιοπιστία, µετά από επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση, πρωτογενή ή επεξεργασµένη πολυεπίπεδη πληροφορία που εµπεριέχει χρονική και γεωγραφική αναφορά. Τα ΣΓΠ : o πρέπει να είναι εκ του σχεδιασµού τους ανοικτής αρχιτεκτονικής, προκειµένου να επιδέχονται επέκταση µε πρόσθετες πληροφορίες ή πρόσθετες κατηγορίες πληροφοριών o µπορεί να εµπεριέχουν και multimedia χαρακτηριστικά (video, εικόνες, κ.ά) και επίσης µπορούν να είναι προσιτά σε κάθε χρήστη µέσω διαδικτύου. Η ανάπτυξη ΣΓΠ, πέραν της εφαρµογής της παρούσας εργασίας, µπορεί να αφορά, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, και άλλες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις εφαρµογών µε αποτελέσµατα που µπορούν να εµπεριέχουν και στατιστική επεξεργασία Ειδικότερα το ΣΠΡΑΕ: o έχει ως φιλόδοξο στόχο την άντληση µε σύγχρονο τρόπο συνδυασµένων πληροφοριών από τη ζωή, την πορεία και τις ρήσεις των επιφανών προσώπων της αρχαιότητας. o είναι ένα ανοικτό και άρα επεκτάσιµο ΣΓΠ, που απαντά στο ερώτηµα, «ποιός είπε για κάθε θέµα, τί, πότε και πού» µε βάση ένα υποσύνολο από αποφθέγµατα, γνωµικά, ρητά και παροιµίες. o είναι µια πρώτη προσπάθεια για εύκολη και συνδυαστική πρόσβαση στη σχετική γνώση από πολλούς χρήστες. Έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και µπορεί να καταστεί ένα εργαλείο οργανωµένης ή ιδιωτικής εκπαίδευσης. Βιβλιογραφία Edmonds J.M., «Greek Elegy and iambus (II with Anacreontea)», ESRI Press, «Understanding GIS: The ArcInfo Method». ISBN: , 1997 Hall F.W., Geldart W.M., «Aristophanis Comoediae», Huxhold W., «An introduction to Geographic Information Systems», Oxford University Press, 1991 Koch Th., «Commicorum Atticorum Fragmenta», Korte G., «The GIS book», Onward Press, 1997 Lloyd H, Jones, «Aeschylus», Loeb Classical Library, 1971 Long H.S., «Diogenis Laertii Vitae Philosophorum», Oxford University Press, 1964 Maguire D, Goodchild M, Rhind D., «Geographical Information Systems» Longman Scientific & Technical, 1991 Nauk A., «Tragicorum Graecorum Fragmenta», Hildescheim ed Olms G, 1964 Pearson A.C., «Sophoclis Fabulae», Oxford University Press, 1964

14 Κεσσόπουλος Α., «Θησαυρός Αρχαίας Σοφίας», Εκδόσεις Θ. Κοντέος, Θεσσαλονίκη, 1971 Μουλακάκης Ν., «Σειρά: Αρχαία ελληνική κληρονοµιά - Αρχαία ελληνικά γνωµικά Ι-VI» Εκδόσεις Επικαιρότητα, Αθήνα, Μπαχαράκης Μ.Ι., «Σειρά Κιβωτός: Προσωκρατικοί / Λυρικοί / Τραγικοί / Κωµικοί», Εκδόσεις Μ.Ι.Μπαχαράκης, Θεσσαλονίκη, 1994 Νατσούλης Τ., «Αρχαίο ελληνικό πνεύµα, ανέκδοτα (γνωµικά και στιγµιότυπα από τη ζωή των αρχαίων Ελλήνων)», Εκδόσεις Ι.Χιωτέλλη, Αθήνα, 1982 Development of an Information System about the life and the Sayings of the Great Men of Ancient Hellas P. Zentelis, Associate Professor, N.T.U.A. Department of Topography, School of Rural and Surveying Engineering, N.T.U.A. M. Fouka, Surveying Engineer A. Labropoulos, Surveying Engineer - PhD Candidate of N.T.U.A. Department of Topography, School of Rural and Surveying Engineering, N.T.U.A. Abstract The wisdom of the Ancient Hellenes, as it has been historically recorded, has always been an extremely interesting field of study in classical education. This is because of the long duration and globalization of the ancient Hellenic spirit through the climax of human intellect, mentality and expression. The defending of stable values through time with comprehensive speech and the undisputed truths constitute the whole of the wisdom of ancient Hellenic mentality through ages. This project proves that interest in ancient intellect is not confined only to historical and philological circles, but is getting more and more approached by technical circles. Current technology, especially Geographic Information Systems, can crucially contribute to the organization and materialization of relevant research, as well as to the registration and utilization of the conclusions and to the management of information and its communication to the public. The dynamic of the sayings of great men in ancient Hellas relative to their lives and life courses in the Mediterranean Basin, has stimulated the development of an Information System aiming at their spatial organization and presentation in order to give answers to the questions: who said what about each subject, when and where. In more detail, the Information System about the Sayings of Ancient Hellenes (ISSAH): is based on ArcView 3.2 GIS software includes sayings with their translation refers to 76 great men of ancient Hellas, organized in categories as philosophers, lyrical poets, tragic poets, historians, politicians, kings, writers etc), including their biographical data and spatial presence covers most of the Classical period with sayings categorized according to their subject. As a conclusion, ISSAH is ambitiously aiming to instantly and contemporarily provide combined information on the lives, the life course and the sayings of the great men of ancient Hellas. The comparatively small segment of sayings included in the system imprints the soul and the mentality of the ancient Hellenic spirit, in issues that today, more than ever, we should continue to have in mind.

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, «ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» ΤΑΞΗ: Γ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Αρετή Πότσιου, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: Νίκος Κοκκινάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες με την ίδια λέξη, τη διεθνή σήμερα λέξη «λόγος»,

Διαβάστε περισσότερα

3. Η θεωρία του Αριστοτέλη για τη µεσότητα

3. Η θεωρία του Αριστοτέλη για τη µεσότητα 3. Η θεωρία του Αριστοτέλη για τη µεσότητα Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Σε ποια θεµελιακή θεωρία στηρίζει ο Αριστοτέλης την ηθική του φιλοσοφία; Να την αναπτύξετε σύντοµα. 2. Πώς προσδιορίζει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κεφάλαιο 1 ο 1.1 ΆΝΘΡΩΠΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΝ 1/6 Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

1.6.3 Ιατρικές και βιολογικές θεωρίες στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη Η αρχαία ελληνική ιατρική µετά τον Ιπποκράτη

1.6.3 Ιατρικές και βιολογικές θεωρίες στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη Η αρχαία ελληνική ιατρική µετά τον Ιπποκράτη 1 2 Περιεχόµενα Πρόλογος...5 Εισαγωγή: Οι Απαρχές της Ελληνικής Επιστήµης...8 Κεφάλαιο 1: Η Αρχαία Ελληνική Επιστήµη...24 1.1 Οι φυσικές θεωρίες των Προσωκρατικών φιλοσόφων...25 1.1.1 H πρώιµη ιωνική φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι:

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι: Χωρική Ανάλυση Ο σκοπός χρήσης των ΣΓΠ δεν είναι μόνο η δημιουργία μίας Β.Δ. για ψηφιακές αναπαραστάσεις των φαινομένων του χώρου, αλλά κυρίως, η βοήθειά του προς την κατεύθυνση της υπόδειξης τρόπων διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµα Α1 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον καθένα: Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α1 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Θεματικά επίπεδα πληροφοριών Ένα θεματικό επίπεδο πληροφορίας αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ἰσοκράτους Ἀρεοπαγιτικός

Ἰσοκράτους Ἀρεοπαγιτικός Ἰσοκράτους Ἀρεοπαγιτικός 124 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Ἀρεοπαγιτικός λόγος του Ισοκράτη είναι το τελευταίο από τα ρητορικά κείµενα που διδάσκεται σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών στη Θεωρητική Κατεύθυνση της

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων.

1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων. 2.1.2. Κοινοί εσµοί των Αρχαίων Ελλήνων - Παιδεία Eρωτήσεις ανάπτυξης 1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων. 2. Να αναλύσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος. 1 Ο πολιτισμός ευαθείον του ανθρώπου, η φαντασία της προόδου και ο φετιχισμός της τεχνικής

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος. 1 Ο πολιτισμός ευαθείον του ανθρώπου, η φαντασία της προόδου και ο φετιχισμός της τεχνικής ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Για τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1.Ο Πρωταγόρας παρουσιάζει στο σημείο αυτό μια ιδιαιτέρως ρηξικέλευθη τοποθέτηση σχετικά με την έννοια και το σκοπό της τιμωρίας. Η τιμωρία, σύμφωνα με τον Πρωταγόρα δεν είναι εκδίκηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σπύρου Ν. Πνευµατικού Καθηγητή Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΚ ΟΣΕΙΣ Γ. Α. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 2005 Σ. Ν. Πνευµατικός Η αναπαραγωγή ολικά ή µερικά ή περιληπτικά, ή η αντιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Η έννοια πρόβληµα Ανάλυση προβλήµατος Με τον όρο πρόβληµα εννοούµε µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή ούτε προφανής. Μερικά προβλήµατα είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Τι είναι η φιλοσοφία; Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με: ερωτήματα προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ. του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας»

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ. του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας» Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας» Μέσα μας υπάρχουν περισσότερα πλούτη απ ό,τι μπορούμε ποτέ να συσσωρεύσουμε σ αυτή τη Γη.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου Κατόχου Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ορισμός Βάσης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΣΔΒΔ (DBMS) Χαρακτηριστικά προσέγγισης συστημάτων αρχειοθέτησης Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Ενότητα 4 η Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. - krasvas@mail.ntua.gr Β.

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων 1 Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων Αθήνα --- ευτέρα 16 Σε τεµβρίου 2013 2 Κύριε ήµαρχε, Κυρία Πρόεδρε του

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής ομάδας 2 ώρες Υλοποίηση δράσεων από υπο-ομάδες για συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης.

Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης. Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης. Ν. Καρανικόλας, Π. Λαφαζάνη, Μ. Μυρίδης. * Περίληψη Οι πληροφορίες που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα Τίτλος: Ο τόπος µας, Γιάννη Ρίτσου ηµιουργός: Μπούρα Ευφροσύνη Το σενάριο δοκιµάστηκε στην τάξη. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: αφορά το µάθηµα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, «...Πλαστήκαµε για να µην είµαστε µονάχοι. Για τούτο η καρδιά µας ασταµάτητα διψά για τους άλλους. Χωρίς το διάλογο των υπάρξεων µας η ζωή φαίνεται αδειανή, ερηµωµένη, αδικαιολόγητη. Ζούµε και πλησιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 5. Πρόλογος

Πρόλογος 5. Πρόλογος Πρόλογος 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό, μαζί με το ϖρώτο βιβλίο με τίτλο «Ανθολόγιο αρχαϊκής λυρικής ϖοίησης», χαιρετίζει την εϖιστροφή της αρχαίας λυρικής ϖοίησης στη Μέση Εκϖαίδευση. Γνωρίζουμε ότι το είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής 541 24 Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου Tel.: +30 2310998051, Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/theodoru Περί της Ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά,

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, http://www.amis-kazantzaki.gr./ Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, ταξιδιωτικά Τα πιο γνωστά του έργα: Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α 323 Α) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Για όποιον εξετάζει το πολίτευμα, δηλαδή ποια είναι η ουσία του κάθε πολιτεύματος και ποια τα χαρακτηριστικά του, το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Με την συγχρηµατοδότηση. της Ελλάδας και. της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Με την συγχρηµατοδότηση. της Ελλάδας και.  της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης www.prosonolotahos.gr www.espa.gr Περιεχόμενα Περιεχόμενα 2 1 Εισαγωγή 3 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1.1 Εφαρμογή HealthGuide 3 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τότε και Τώρα. Μερικά σηµερινά...αρχαία

Τότε και Τώρα. Μερικά σηµερινά...αρχαία Τότε και Τώρα Μερικά σηµερινά...αρχαία ΑΘΗΝΑ 2011 1 2 Πρόλογος Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί µια ευσύνοπτη ανθολόγηση αρχαίων ελληνικών γνωµικών και αποφθεγµάτων. Τα γνωµικά αυτά, απαυγάσµατα παντοτινής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του «Ταξινομούμε»

Εγχειρίδιο Χρήσης του «Ταξινομούμε» Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φ.Π.Ψ., Τομέας Παιδαγωγικής Διευθυντής: Καθ. Χ. Κυνηγός Εγχειρίδιο Χρήσης του «Ταξινομούμε» Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ Μέσα μας υπάρχουν περισσότερα πλούτη απ ό,τι μπορούμε ποτέ να συσσωρεύσουμε σ αυτήν τη γη.

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

1ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου. Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής Αρχαία ελληνική φιλοσοφία

1ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου. Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής Αρχαία ελληνική φιλοσοφία 1ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής Αρχαία ελληνική φιλοσοφία προκριματική φάση 18 Φεβρουαρίου 2012 υπό την Αιγίδα του ΥΠΔΒΜΘ Διοργάνωση Τμήμα Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος.

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας : Ελίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. (479: τέλος Περσικών πολέμων)

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. (479: τέλος Περσικών πολέμων) ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 750 479 (479: τέλος Περσικών πολέμων) Γιατί ονομάστηκε «αρχαϊκή» Σε αυτή την εποχή σημειώνεται η αρχή (οι απαρχές) της οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του ελληνικού κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α Λ Ι Μ Ο Υ. Χουρδάκης Γ. Μιχαήλ. Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ για τις εργασίες

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α Λ Ι Μ Ο Υ. Χουρδάκης Γ. Μιχαήλ. Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ για τις εργασίες ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α Λ Ι Μ Ο Υ Χουρδάκης Γ. Μιχαήλ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ για τις εργασίες Άλιμος, Νοέμβριος 2014 Στην Jwella ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οδηγίες για τις εργασίες... 5 ΕΠΙΛΟΓΟΣ... 6 Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

Human souls Continuation of our rehearsals! It isn't so easy, the students work a lot!!! Every Thursday we meet after the school lessons.

Human souls Continuation of our rehearsals! It isn't so easy, the students work a lot!!! Every Thursday we meet after the school lessons. Human souls Continuation of our rehearsals! It isn't so easy, the students work a lot!!! Every Thursday we meet after the school lessons. 7-5-2010 144 The performance!! 10-5-2010 Πρόσκληση Η θεατρική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

α) «άτοµα» β) «απεικάσµατα» γ) «επιθυµητικό». Μονάδες 12

α) «άτοµα» β) «απεικάσµατα» γ) «επιθυµητικό». Μονάδες 12 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2004-05-25 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΟΜΑ Α Α Α.1 Να µεταφέρετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα