ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 Αρ. Προϊόντος : 3G6/ Μάιος 2012 Όνοµα προϊόντος : Danadim Progress 40 EC Αντικαθιστά εκέµβριο 2011 Σελίδα 1 από 19 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Danadim Progress 40 EC ( , DIMETHOATE 400 g/l EC) Αναθεώρηση: Τµήµατα που περιέχουν αναθεωρήσεις ή νέες πληροφορίες σηµειώνονται µε το σύµβολο. 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: Danadim Progress 40 EC ( , DIMETHOATE 400 g/l EC) Περιέχει Dimethoate, Cyclohexanone και διαλύτη naphtha (petroleum, light aromatic) Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις 1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας 1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο ως εντοµοκτόνο. Προσδιορισµένες κατηγορίες: Πλήρωση των τελικών προς χρήση δοχείων (PROC 9) Ως φυτοπροστατευτικό προϊόν στην γεωργία (PROC 19, PROC 11) Παρασκευαστής: CHEMINOVA A/S - ανία ιάθεση: Σ.Ε.Γ.Ε. ΑΒΕΕ Εθν. Αντιστάσεως , Αθήνα Τηλ: Fax: Τηλ. Κέντρου ηλητηριάσεων: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος DPD ταξινόµηση του προϊόντος σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/EC όπως έχει τροποποιηθεί CLP ταξινόµηση του προϊόντος σύµφωνα µε τον Καν. 1272/2008 όπως έχει τροποποιηθεί WHO ταξινόµηση... Οδηγία 2009 για την ταξινόµηση Βλέπε τµήµα 16 για πλήρες κείµενο των R φράσεων και των δηλώσεων κινδύνου. R10 Xn;R20/22 R43 N;R51/53 Εύφλεκτο υγρό: Κατηγορία 3 (Η226) Οξεία από στόµατος τοξικότητα: Κατηγορία 4 (Η302) Τοξικότητα δια εισπνοής: Κατηγορία 4 (Η332) Ευαισθητοποίηση δέρµα: Κατηγορία 1Β (Η317) Τοξικότητα αναρρόφησης: Κατηγορία 1 (Η304) Κίνδυνοι για το υδάτινο περιβάλλον: Χρόνια Τοξ. Κατηγορία 2 (Η411) Κλάση II: Μέτρια επικίνδυνο

2 Όνοµα προϊόντος: Danadim Progress 40 EC Σελίδα 2 από 19 Φυσικοχηµικοί κίνδυνοι... Κίνδυνοι για την υγεία... Το προϊόν είναι εύφλεκτο Το προϊόν είναι επιβλαβές από αναπνοής και µε κατάποση. Μπορεί να είναι ελαφρά έως µέτρια ερεθιστικό στο δέρµα και τα µάτια. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. Το δρων συστατικό dimethoate είναι ένα δηλητήριο (παρεµποδιστής της χοληνεστεράσης). Εισέρχεται ταχύτατα στο σώµα σε επαφή µε όλα τα σηµεία του δέρµατος και τα µάτια. Επαναλαµβανόµενη έκθεση στους παρεµποδιστές χοληνεστεράσης, όπως το dimethoate, µπορεί χωρίς προειδοποίηση, να προκαλέσει αυξηµένη ευαισθησία σε δόσεις οποιουδήποτε παρεµποδιστή χοληνεστεράσης. Κίνδυνοι για το περιβάλλον... Το προϊόν είναι τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς Στοιχεία επισήµανσης Σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί Σύµβολα κινδύνου. Xn N Επιβλαβές Επικίνδυνο για το περιβάλλον Περιέχει Dimethoate και Cyclohexanone. R-φράσεις... R10 Εύφλεκτο. R20/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης. R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. R51/53 Τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. S-φράσεις... S25 Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια. S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια. S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό) S 61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. Άλλες αναφορές... Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συµµορφώνεστε µε τις οδηγίες χρήσης. Πρόσθετες φράσεις για τελική χρήση του προϊόντος ως φυτοπροστατευτικό S2 S13 S23 S29 Φυλάξτε µακριά από παιδιά. Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. Μην το αδειάζετε σε υπονόµους.

3 Όνοµα προϊόντος: Danadim Progress 40 EC Σελίδα 3 από 19 SP1 Μη µολύνετε το νερό µε το προϊόν ή τη συσκευασία του (Να µην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η µόλυνση µέσω των συστηµάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόµους). Σύµφωνα µε τον Κανονισµό EU Reg. 1272/2008 όπως έχει τροποποιηθεί Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος.. Εµπορική ονοµασία: Danadim Progress 40 EC ( , DIMETHOATE 400 g/l EC) Περιέχει Dimethoate, Cyclohexanone και διαλύτη naphtha (petroleum, light aromatic). Εικονογράµµατα κινδύνων (GHS02, GHS07,GHS08, GHS09) Προειδοποιητική λέξη... Κίνδυνος ηλώσεις κινδύνου... H226 Υγρό και ατµοί εύφλεκτα H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. Συµπληρωµατική δήλωση κινδύνου Συµπληρωµατική φράση για τελική χρήση του προϊόντος ως φυτοπροστατευτικό ηλώσεις προφυλάξεων... EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συµµορφώνεστε µε τις οδηγίες χρήσης SP1 Μη µολύνετε το νερό µε το προϊόν ή τη συσκευασία του (Να µην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η µόλυνση µέσω των συστηµάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόµους). P261 Αποφύγετε την εισπνοή ατµών. P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια και προστασία µατιών/ προσώπου P310 Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό P303+P361+P352 ΑΝ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟ ΕΡΜΑ (ή τα µαλιά): Αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα. Πλυθείτε µε άφθονο νερό και σαπούνι. P301+P330 ΑΝ ΚΑΤΑΠΟΘΕΙ: Ξεπλύνετε το στόµα. P501 ιαθέστε το περιεχόµενο/περιέκτες σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι... Καµία από τις ουσίες δεν πληρεί τα κριτήρια ΑΒΤ (Ανθεκτικές- Βιοσυσσωρευτικές-Τοξικές) ή αααβ (άκρως Ανθεκτικές - άκρως Βιοσυσσωρευτικές).

4 Όνοµα προϊόντος: Danadim Progress 40 EC Σελίδα 4 από ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3.1. Oυσίες... Το προϊόν είναι µείγµα, όχι ουσία Μείγµατα... Βλέπε τµήµα 16 για πλήρες κείµενο R-φράσεων και δηλώσεων κινδύνου. ραστική ουσία Dimethoate... Ονοµασία CAS... Συγκέντρωση: 39% κατά βάρος Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl S-[2-(methylamino)- 2-oxoethyl] ester Αριθµός CAS Ονοµασία κατά IUPAC... O,O-Dimethyl S-methylcarbamoylmethyl phosphorodithioate Άλλες ονοµασίες... O,O-Dimethyl S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate Ονοµασία ISO /Ονοµασία EU... Dimethoate EC no. (EINECS no.) EU index no DSD ταξινόµηση της ουσίας... Xn;R21/22 CLP ταξινόµηση της ουσίας... Οξεία από στόµατος τοξικότητα: Κατηγορία 4 (Η302) Οξεία δια δέρµατος τοξικότητα: Κατηγορία 4 (Η312) Συντακτικός τύπος... S CH 3 O P CH 3 O SCH 2 CONHCH 3 Συστατικά άξια αναφοράς Cyclohexanone... Solvent naphtha (petroleum), light aromatic Reg. No Συγκέντρωση: 48% β/β CAS no.: , EC no. (EINECS no.): DSD ταξινόµηση: R10 Xn;R20 - Eπιβλαβές CLP ταξινόµηση: Εύφλ. Υγρό 3 (H226) Οξεία Τοξ. 4 (H332) Συγκέντρωση: 8% β/β CAS no.: , EC no. (EINECS no.): DSD ταξινόµηση: R10 Xn;R65 Xi;R37 R66 R67 N; R51/53 Eπιβλαβές, Επικίνδυνο για το περιβάλλον. CLP ταξινόµηση: Εύφλ. Υγρό 3 (H226) STOT SE 3 (H335 + H336) Τοξ. δια της αναρ. 1 (H304) Οξεία Τοξ. 4 (H332) Υδ. Περ. Χρόνια Τοξ. 2 (Η411) 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών Σε περίπτωση έκθεσης, µην περιµένετε να εµφανισθούν συµπτώµατα αλλά ξεκινήστε αµέσως τις παρακάτω διαδικασίες. Αναπνοή... Αν εµφανισθεί κάποια αδιαθεσία, αµέσως αποµακρύνετε τον παθόντα από την περιοχή έκθεσης. Σε µη σοβαρές περιπτώσεις: Κρατήστε τον παθόντα υπό παρακολούθηση. Ζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια αν εµφανισθούν συµπτώµατα. Σε σοβαρές περιπτώσεις: Ζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια ή καλέστε ασθενοφόρο. Αν η αναπνοή σταµατήσει, αρχίστε αµέσως τεχνητή αναπνοή και συνεχίστε µέχρι κάποιος γιατρός να αναλάβει τον παθόντα.

5 Όνοµα προϊόντος: Danadim Progress 40 EC Σελίδα 5 από 19 Επαφή µε το δέρµα... Αµέσως αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Ξεπλυθείτε µε άφθονο νερό. Πλυθείτε µε νερό και σαπούνι. Ζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια αν εµφανισθούν συµπτώµατα. Επαφή µε τα µάτια... Κατάποση Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες και µεταγενέστερες 4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Οδηγίες για τον γιατρό... Παρεµπόδιση χοληνεστεράσης Θεραπεία Αµέσως ξεπλύνετε τα µάτια µε άφθονο νερό ή οφθαλµικό διάλυµα, ανοίγοντας περιοδικά τα βλέφαρα, µέχρι να εξαφανισθεί κάθε ίχνος χηµικού. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής µετά από µερικά λεπτά και ξεπλύνετε τα µάτια ξανά. Ζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια. Καλέστε γιατρό ή ζητήστε ιατρική βοήθεια αµέσως. Βάλτε το θύµα να ξεπλύνει το στόµα µε νερό και να πιεί 1-2 ποτήρια νερό ή γάλα. Προκαλέστε εµετό µόνο αν: 1. Μεγάλη ποσότητα (πάνω από µια µπουκιά) έχει καταποθεί 2. Ο ασθενής έχει πλήρως τις αισθήσεις του 3. εν υπάρχει άµεση ιατρική βοήθεια 4. εν έχει περάσει πάνω από µια ώρα από την κατάποση. Προκαλέστε εµετό βάζοντας το δάχτυλο στο πίσω µέρος του φάρυγγα. Αν προκληθεί εµετός, φροντίστε αυτός να µην εισέλθει στις αναπνευστικές οδούς. Βάλτε το θύµα να ξεπλύνει πάλι το στόµα του και να πιεί υγρά ξανά. Σε περίπτωση επαφής, τα πρώτα συµπτώµατα που εµφανίζονται µπορεί να είναι ο ερεθισµός. Συµπτώµατα περεµπόδισης της χοληνεστεράσης: ναυτία, πονοκέφαλος, εµετός, κράµπες, αδυναµία, θολή όραση, συστολή της κόρης των οφθαλµών, σφίξιµο στο στήθος, δυσκολία αναπνοής, νευρικότητα, εφίδρωση, δάκρυα, αφροί και σάλια από στόµα και µύτη, µυϊκοί σπασµοί και κώµα. Αν εµφανιστεί κάποιο από τα συµπτώµατα παρεµπόδισης χοληνεστεράσης, αµέσως καλέστε γιατρό ή µεταβείτε σε νοσοκοµείο. Εξηγήστε ότι το θύµα έχει εκτεθεί σε dimethoate, ένα οργανοφωσφορικό εντοµοκτόνο. Περιγράψτε την κατάσταση του παθόντα και το µέγεθος της έκθεσης. Αποµακρύνετε αµέσως το θύµα από την περιοχή που το προϊόν είναι παρόν. Σε εργοστασιακό χώρο, το αντίδοτο atropine sulphate πρέπει να είναι διαθέσιµο στο χώρο εργασίας. Μπορεί να είναι χρήσιµο να δείξετε στον γιατρό αυτό το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. Το Dimethoate είναι ένας παρεµποδιστής χοληνεστεράσης που επηρεάζει το κεντρικό και περιφερειακό νευρικό σύστηµα προκαλώντας καταστολή της αναπνευστικής λειτουργίας. Το προϊόν περιέχει παράγωγα πετρελαίου που µπορεί να προκαλέσουν πνευµονία αναρρόφησης. Πολλές πληροφορίες για την παρεµπόδιση της (acetyl)cholinesterase από οργανοφωσφορικά εντοµοκτόνα και τις θεραπείες, µπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο. Συχνά απαιτούνται διαδικασίες αποµόλυνσης όπως πλύσιµο όλου του σώµατος, πλύση στοµάχου και λήψη ενεργού άνθρακα. Αντίδοτο: Αν υπάρχουν συµπτώµατα (βλέπε 4.2.), χορηγήστε atropine sulphate, που συχνά είναι ένα σωτήριο αντίδοτο, σε µεγάλες δόσεις, ΥΟ έως ΤΕΣΣΕΡΑ mg ενδοφλέβια ή ενδοµυϊκά, το συντοµότερο δυνατόν. Επαναλάβετε µε µεσοδιαστήµατα 5 έως 10 λεπτών µέχρι να εµφανιστούν τα συµπτώµατα ατροπινισµού και διατηρήστε πλήρη ατροπινισµό µέχρι όλο το οργανοφωσφορικό να µεταβολιστεί.

6 Όνοµα προϊόντος: Danadim Progress 40 EC Σελίδα 6 από 19 Obidoxime chloride (Toxogonin) ή pralidoxime chloride (2-PAM), µπορεί να χορηγηθούν συµπληρωµατικά, αλλά όχι να αντικαταστήσει την atropine sulphate. Θεραπεία µε oξίµες πρέπει να διατηρηθούν για όσο διάστηµα χορηγείται atropine sulphate. Ειδικά στην περίπτωση του dimethoate, η θεραπεία µε atropine sulphate είναι απαραίτητη. Αποτελέσµατα θεραπείας µε οξίµες σε περιπτώσεις δηλητηρίασης µε dimethoate είναι γνωστό ότι ποικίλουν και µπορεί οι οξίµες να µην έχουν κανένα θετικό αποτέλεσµα. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται οξίµες αντί για atropine sulphate. Με τα πρώτα συµπτώµατα πνευµονικού οιδήµατος στον ασθενή, πρέπει να χορηγηθεί συµπληρωµατικά οξυγόνο και να γίνει συµπτωµατική θεραπεία. Μπορεί να συµβεί υποτροπή µετά από την αρχική βελτίωση. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΟΛΥ ΣΤΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 48 ΩΡΕΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ. 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1. Μέσα πυρόσβεσης... Ξηρά χηµικά ή διοξείδιο του άνθρακα για µικρές φωτιές, ψεκασµός νερού ή αφρός για µεγάλες φωτιές Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα Τα σηµαντικά προϊόντα αποικοδόµησης είναι ουσίες πτητικές, δύσοσµες, τοξικές, ερεθιστικές και εύφλεκτες όπως υδρόθειο, θειώδες διµεθύλιο, µέθυλο µερκαπτάνη, διοξείδιο του θείου, µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια αζώτου και πεντοξείδιο του φωσφόρου. Το προϊόν (dimethoate) µπορεί να αποικοδοµηθεί γρήγορα αν θερµανθεί, το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη Συστάσεις για τους πυροσβέστες Χρησιµοποιήστε ψεκασµό νερού για να διατηρήσετε τα εκτεθειµένα στη φωτιά δοχεία δροσερά. Προσεγγίστε τη φωτιά από τη κατεύθυνση του αέρα για να αποφύγετε επικίνδυνους ατµούς και τοξικά προϊόντα αποικοδόµησης. Αντιµετωπίστε τη φωτιά από προστατευµένο µέρος ή από τη µεγαλύτερη δυνατή απόσταση. Σκάψτε την περιοχή για να αποτρέψετε τη διαρροή του νερού. Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική συσκευή και προστατευτική ενδυµασία. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Συνιστάται να υπάρχει ένα προµελετηµένο σχέδιο χειρισµού των διαρροών. Κενά δοχεία µε δυνατότητα κλεισίµατος για την συλλογή της διαρροής πρέπει να είναι διαθέσιµα. Σε περίπτωση µεγάλης διαρροής (10 τόνοι προϊόντος ή περισσότερο): 1. Χρησιµοποιείστε ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό (Βλέπε τµήµα 8). 2. Eνηµερώστε τις αρµόδιες για επείγουσες καταστάσεις αρχές. Λάβετε όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας και ασφάλειας όταν καθαρίζετε διαρροές. Χρησιµοποιείτε ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό. Ανάλογα µε το µέγεθος της διαρροής αυτός µπορεί να είναι η χρήση αναπνευστήρα, µάσκα προσώπου ή προστατευτικό µατιών, ρούχα ανθεκτικά στα χηµικά, γάντια και µπότες.

7 Όνοµα προϊόντος: Danadim Progress 40 EC Σελίδα 7 από 19 Σταµατήστε την πηγή της διαρροής αµέσως, αν αυτό µπορεί να γίνει µε ασφάλεια. Κρατήστε απροστάτευτα άτοµα µακριά από την περιοχή της διαρροής. Αποµακρύνετε πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε και µειώστε όσο το δυνατόν τη δηµιουργία ατµών Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Περιορίστε τη διαρροή για να αποτρέψετε περαιτέρω µόλυνση της επιφάνειας, του εδάφους ή των υδάτων. Τα νερά πλυσίµατος δεν πρέπει να φτάσουν σε αποχετεύσεις. Σε περίπτωση µη ελεγχόµενης διαρροής σε ύδατα, πρέπει να ενηµερωθούν άµεσα οι αρµόδιες αρχές Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό Συνιστάται να µελετήσετε πιθανούς τρόπους για να αποφευχθούν καταστρεπτικές επιπτώσεις από διαρροές, όπως είναι η δηµιουργία τοιχωµάτων και η διαδικασία κάλυψης. Βλέπε GHS (παράρτηµα 4, τµήµα 6). Χρησιµοποιείστε µη σπινθηρογόνα εργαλεία και εξοπλισµό. Αν χρειαστεί, πρέπει να γίνεται κάλυψη των επιφανειακών αποχετεύσεων. Μικρές διαρροές στο πάτωµα ή σε άλλες αδιαπέραστες επιφάνειες πρέπει να συλλέγονται µε απορροφητικά υλικά όπως γενικά εξουδετερωτικά, υδράσβεστο, γη του Fuller s ή άλλους απορροφητικούς αργίλους. Συλλέξτε το µολυσµένο απορροφητικό υλικό σε κατάλληλο περιέκτη. Ξεπλύνετε την περιοχή µε σόδα και πολύ νερό. Συλλέξτε το υγρό ξεπλύµατος µε απορροφητικό υλικό και τοποθετήστε το σε κατάλληλο περιέκτη. Οι χρησιµοποιηµένοι περιέκτες πρέπει να κλειστούν κατάλληλα και να σηµανθούν. Σε διαρροές που εµποτίστηκαν στο έδαφος, πρέπει να σκαφθεί το έδαφος και να µεταφερθεί σε κατάλληλους παριέκτες. ιαρροές σε ύδατα πρέπει να περιοριστούν σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο βαθµό µε αποµόνωση του µολυσµένου νερού. Το µολυσµένο νερό πρέπει να µεταφερθεί για περαιτέρω µεταχείριση ή διάθεση Παραποµπή σε άλλα τµήµατα Βλέπε υποτµήµα 7.1 για αποφυγή πυρκαγιάς. Βλέπε υποτµήµα 8.2 για ατοµική προστασία. Βλέπε τµήµα 13 για τη διάθεση. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό Το προϊόν είναι εύφλεκτο. Είναι πιθανή η δηµιουργία εκρηκτικών µειγµάτων ατµού αέρα. Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα αποφυγής φωτιάς. Κρατήστε µακριά πηγές ανάφλεξης και προστατέψτε από έκθεση σε φωτιά και ζέστη. Λάβετε µέτρα για την αποφυγή ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Αν η θερµοκρασία του υγρού είναι κάτω από 38 C, δηλαδή 10 C βαθµούς µικρότερη από το σηµείο ανάφλεξης που είναι 48 C, ο κίνδυνος φωτιάς και έκρηξης θεωρείται µικρός. Σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες ο κίνδυνος βαθµιαία αυξάνει. Σε βιοµηχανικό περιβάλλον συνιστάται η αποφυγή κάθε ατοµικής επαφής µε το προϊόν, αν είναι δυνατόν χρησιµοποιώντας κλειστά συστήµατα µε συστήµατα τηλεχειρισµού. Αλλιώς το υλικό είναι προτιµότερο να χειρίζεται όσο το δυνατό περισσότερο µε µηχανικά µέσα. Επαρκής εξαερισµός ή τοπικό σύστηµα εξαερισµού είναι απαραίτητο. Τα αέρια του εξαερισµού πρέπει να φιλτράρονται ή να χειρίζονται ανάλογα. Για ατοµική προστασία σε αυτή την περίπτωση, συµβουλευθείτε στο τµήµα 8.

8 Όνοµα προϊόντος: Danadim Progress 40 EC Σελίδα 8 από 19 Για τη χρήση του σαν εντοµοκτόνο, πρώτα αναζητήστε τις προφυλάξεις και τα µέτρα ατοµικής προστασίας που αναφέρονται στην επίσηµα εγκεκριµένη ετικέτα της συσκευασία του ή αναζητήστε άλλη επίσηµη οδηγία ή ισχύουσα πολιτική. Αν δεν υπάρχουν τα ανωτέρω, συµβουλευθείτε το τµήµα 8. Κρατήστε όλα τα απροστάτευτα άτοµα και τα παιδιά µακριά από το χώρο εργασίας. Αφαιρέστε αµέσως τα µολυσµένα ρούχα. Πλυθείτε καλά µετά το χειρισµό του προϊόντος. Πριν βγάλετε τα γάντια, πλύνετέ τα µε νερό και σαπούνι. Μετά την εργασία, βγάλτε όλα τα ρούχα και παπούτσια. Πλυθείτε µε νερό και σαπούνι. Φοράτε µόνο καθαρά ρούχα όταν φεύγετε από τη δουλειά. Πλύνετε την προστατευτική ενδυµασία και τον προστατευτικό εξοπλισµό µε νερό και σαπούνι µετά από κάθε χρήση. Οι αναπνευστικές συσκευές πρέπει να είναι καθαρές και τα φίλτρα να αντικαθίσταται, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή τους. Η εισπνοή ατµών του προϊόντος µπορεί να προκαλέσει σύγχιση, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο σε περίπτωση χειρισµού µηχανηµάτων ή οδήγησης. Μην απορρίπτετε το προϊόν στο περιβάλλον. Συλλέξτε όλα τα απόβλητα, τα µολυσµένα µέσα καθαρισµού του εξοπλισµού κ.ά., προκειµένου να τα απορρίψετε ως επικίνδυνα απόβλητα. Βλέπε τµήµα 13 για την απόρριψη Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων. Το προϊόν είναι σταθερό όταν αποθηκεύεται σε θερµοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 25 C. Να προστατεύεται από υψηλές θερµοκρασίες λόγω έκθεσης στον ήλιο ή σε άλλες πηγές θερµότητας π.χ. φωτιά. Σε χαµηλές θερµοκρασίες µπορεί να σχηµατιστούν κρύσταλλοι. Αποθηκεύστε το προϊόν σε κλεισµένους και σηµασµένους περιέκτες. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι κατασκευασµένος µε πυρίµαχα υλικά, κλειστός, ξηρός, αεριζόµενος και µε αδιαπέραστο πάτωµα, χωρίς πρόσβαση σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα ή παιδιά. Συνιστάται η ύπαρξη πινακίδας κινδύνου µε την ένδειξη ΗΛΗΤΗΡΙΟ. Ο χώρος να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για αποθήκευση χηµικών. Τροφές, ποτά, ζωοτροφές ή σπόροι δεν πρέπει να υπάρχουν στο χώρο. Στο χώρο πρέπει να υπάρχει διαθέσιµη βρύση για το πλύσιµο των χεριών Ειδική τελικά χρήση Το προϊόν είναι ένα εγκεκριµένο εντοµοκτόνο που µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο για τις χρήσεις για τις οποίες έχει εγκριθεί και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη, από τις αρµόδιες αρχές, ετικέτα του. 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1. Παράµετροι ελέγχου Ατοµικά επίπεδα έκθεσης Έτος Dimethoate ACGIH (USA) TLV 2011 εν έχει τεθεί; BEI OSHA (USA) PEL 2011 εν έχει τεθεί

9 Όνοµα προϊόντος: Danadim Progress 40 EC Σελίδα 9 από 19 EU, 2000/39/EC όπως έχει τροποποιηθεί Germany, MAK HSE (UK) WEL 2009 εν έχει τεθεί 2011 εν έχει τεθεί; BAT 2007 εν έχει τεθεί Cyclo- ACGIH (USA) TLV 2011 TWA 20 ppm (50 mg/m 3 ); δερµατική έκθεση hexanone OSHA (USA) PEL 2011 TWA 50 ppm (200 mg/m 3 ) EU, 2000/39/EC όπως έχει τροποποιηθεί hr TWA 10 ppm (40.8 mg/m 3 ) Επίπεδο κορυφής 20 ppm (81.6 mg/m 3 ); max. διάρκεια 15 min. ερµατική έκθεση Germany, MAK 2011 ερµατική έκθεση; EKA HSE (UK) WEL hr TWA 10 ppm (41 mg/m 3 ) STEL 20 ppm (82 mg/m 3 ); 15-λεπτά περίοδος αναφοράς ερµατική έκθεση; BMGV Solvent naphtha... Μέθοδοι παρακολούθησης Dimethoate DNEL, δέρµατος... PNEC, υδάτινο περιβάλλον ppm συνολικοί υδρογονάνθρακες, συνιστάται. Ο διαλύτης naphtha περιέχει trimethyl benzene για το οποίο το ACGIH συνιστά TLV-TWA 25 ppm (123 g/m 3 ) Όµως, άλλα επίπεδα ατοµικής έκθεσης µπορεί να έχουν τεθεί από τοπικές αρχές και πρέπει να ληφθούν υπ όψη. Τα άτοµα που εργάζονται µε αυτό το προϊόν για µεγάλο χρονικό διάστηµα πρέπει να κάνουν συχνά εξετάσεις αίµατος για τα επίπεδα της χοληνεστεράσης. Αν τα επίπεδα της χοληνεστεράσης πέσουν κάτω από το όριο, δεν πρέπει να επιτραπεί περαιτέρω έκθεση µέχρις ότου διαπιστωθεί, µε ανάλυση αίµατος, ότι τα επίπεδα χοληνεστεράσης έχουν επανέλθει στο κανονικό. 0,025 mg/kg σώµατος/ηµέρα 0,0008 mg/l Cycloexanone DNEL, δέρµατος mg/kg σώµατος/ηµέρα DNEL, αναπνοής mg/m 3 PNEC, υδάτινο περιβάλλον... 0,0329 mg/l Solvent naphtha DNEL, δέρµατος mg/kg σώµατος/ηµέρα DNEL, αναπνοής mg/m Έλεγχοι έκθεσης Όταν το προϊόν χρησιµοποιείται σε κλειστό σύστηµα, ο ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός δεν είναι απαραίτητος. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να ανοιχθεί το κλειστό σύστηµα, καταστήστε τον εξοπλισµό και το σύστηµα σωληνώσεων ακίνδυνο. Όταν η χρήση κλειστού συστήµατος δεν είναι εφικτή, συνιστάται να αποφεύγεται η ατοµική έκθεση όσο το δυνατόν, µε µηχανικά µέσα π.χ. κάλυψη προστασίας, εξαερισµός. Για την πλήρωση του προϊόντος στα τελικά δοχεία συσκευασίας, στις καθορισµένες εγκαταστάσεις, απαιτείται να χρησιµοποιούνται γάντια προστασίας, ενδυµασία/ποδιά ανθεκτική στα χηµικά και προστασία αναπνοής. Όταν η χρήση αναπνευστικής συσκευής ή η προσωπίδα για αέρια δεν είναι επιθυµητή, τότε η έκθεση δια της αναπνοής πρέπει να µειωθεί µε άλλους τρόπους όπως είναι µεγαλύτερος εξαερισµός.

10 Όνοµα προϊόντος: Danadim Progress 40 EC Σελίδα 10 από 19 Για τη χρήση του ως φυτοπροστατευτικό προϊόν, απαιτείται να χρησιµοποιούνται γάντια προστασίας. Σε περίπτωση που υπάρξει τυχαίος κίνδυνος µεγάλης έκθεσης στο προϊόν, µπορεί να χρειαστεί να ληφθούν αυστηρότερα µέτρα προστασίας όπως αναπνευστική συσκευή, προσωπίδα, ολόσωµη ενδυµασία ανθεκτική στα χηµικά. Αν τα πιο πάνω αναφερόµενα όρια ατοµικής έκθεσης για το κυκλοεξάνιο ή τον διαλύτη naphtha είναι µεγαλύτερα, τότε απαιτείται προστασία αναπνοής. Αναπνευστική προστασία Σε περίπτωση διαφυγής του υλικού από ατύχηµα, όπου παράγονται ατµοί ή σταγονίδια, οι εργάτες πρέπει να φορέσουν εγκεκριµένη αναπνευστική συσκευή µε καθολικό φίλτρο που περιλαµβάνει και φίλτρο κατακράτησης σωµατιδίων. Προστατευτικά γάντια Φοράτε γάντια ανθεκτικά στα χηµικά, όπως πλαστικά αδιαπέραστα, από καουτσούκ (butyl rubber ή nitrile rubber). Οι χρόνοι παλαίωσης αυτών των υλικών για το προϊόν είναι άγνωστοι. Γενικά όµως, η χρήση προστατευτικών γαντιών θα προσφέρει µόνο µερική προστασία στη δερµατική έκθεση. Μικρές τρύπες στα γάντια καθώς και επιµόλυνση µπορεί να συµβεί εύκολα. Συνιστάται η συχνή αλλαγή γαντιών και ο περιορισµός της εργασίας που γίνεται χειρονακτικά. Προστασία µατιών... Φοράτε γυαλιά ασφαλείας. Συνιστάται να υπάρχει άµεσα διαθέσιµη στο χώρο εργασίας εγκατάσταση για πλύσιµο των µατιών, όταν υπάρχει πιθανότητα επαφής του προϊόντος µε τα µάτια. Άλλη προστασία δέρµατος Φοράτε κατάλληλη ενδυµασία ανθεκτική στα χηµικά, για να αποφύγετε επαφή µε το δέρµα, η οποία εξαρτάται από τον βαθµό έκθεσης. Κατά τη διάρκεια των περισσοτέρων κανονικών συνθηκών εργασίας, όπου η έκθεση στο υλικό δεν µπορεί να αποφευχθεί για περιορισµένο µικρό χρονικό διάστηµα, τότε η χρήση αδιάβροχου παντελονιού και ποδιάς ανθεκτικά στα χηµικά ή η χρήση ολόσωµης ενδυµασίας από πολυαιθυλένιο, είναι επαρκή. Η ολόσωµη ενδυµασία πολυαιθυλενίου πρέπει να απορρίπτεται µετά τη χρήση, αν έχει µολυνθεί. Σε περιπτώσεις αξιόλογης ή παρατεταµένης έκθεσης, µπορεί να απαιτείται χρήση ολόσωµης αδιαπέραστης ενδυµασίας. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 9.1. Στοιχεία για τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες Όψη... Οσµή... Όριο οσµής... Υγρό µπλε χρώµατος Αρωµατική, όπως αµυγδάλου. εν προσδιορίζεται ph... 1% διάλυση σε νερό: 3,14 στους 25 C Σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως... Κάτω από 0 C Μπορεί να κρυσταλλώσει από τους 0 C και κάτω.

11 Όνοµα προϊόντος: Danadim Progress 40 EC Σελίδα 11 από 19 Αρχικό σηµείο ζέσης και περιοχή ζέσης... Σηµείο ανάφλεξης... Ταχύτητα εξάτµησης... Αναφλεξιµότητα (στερεό/αέριο)... Αναφλεξιµότητα ή όρια ανάφλεξης εν προσδιορίζεται Dimethoate : αποδοµείται Cyclohexanone : 156 C Solvent naphtha : C 48 C (Setaflash closed cap) (Butyl acetate=1) Cyclohexanone : 0,3 Solvent naphtha : 0,15 Μη εφαρµόσιµο (το προϊόν είναι υγρό) Cyclohexanone : 1 9,4 vol% ( 1-9,4 kpa) Solvent naphtha : 0,8 7,0 vol% ( 0,8-7 kpa) Τάση ατµών... Dimethoate : 1,35 x 10-4 Pa στους 25 C Cyclohexanone : 0,47 kpa στους 20 C Solvent naphtha : 0,20 kpa στους 20 C 0,71 kpa στους 38 C Πυκνότητα ατµών... (Αέρας =1) Cyclohexanone : 3,4 Solvent naphtha : > 1 Σχετική πυκνότητα... εν προσδιορίζεται Πυκνότητα: 1,06 g/ml στους 20 C ιαλυτότητα / ιαλυτότητες... ιαλυτότητα του Dimethoate στους 25 C σε : acetonitrile 1420 g/l methanol 1590 g/l cyclohexanone 1220 g/l isopropanol l 200 g/l toluene 1030 g/l xylenes 313 g/l νερό 39,8 g/l Συντελεστής κατανοµής : n-octanol/νερό... Dimethoate : log K ow = 0,704 Cyclohexanone : log K ow = 0,86 στους 25 C Solvent naphtha : κάποια από τα κύρια συστατικά του έχουν log K ow = 3,4-4,1 στους 25 C (µοντέλο υπολογισµού) Θερµοκρασία αυτανάφλεξης C Θερµοκρασία αποσύνθεσης... εν προσδιορίζεται (όµως, βλέπε υποτµήµα 10.2) Ιξώδες... 6,4 cp στους 20 C, 4,0 cp στους 40 C Εκρηκτικές ιδιότητες... Μη εκρηκτικό Οξειδωτικές ιδιότητες Άλλες πληροφορίες Αναµειξιµότητα... Μη οξειδωτικό 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Το προϊόν είναι γαλακτωµατοποιήσιµο στο νερό Αντιδρασιµότητα... Σύµφωνα µε τις γνώσεις µας, το προϊόν δεν έχει ειδικές αντιδρασιµότητες Χηµική σταθερότητα... Το προϊόν (dimethoate) µπορεί να αποικοδοµηθεί γρήγορα αν θερµανθεί και αυτό µπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Προτείνεται να µην θερµαίνεται το προϊόν ποτέ πάνω από 80 C. Απ ευθείας τοπική θέρµανση όπως µε ηλεκτρισµό ή µε διοχέτευση θερµού

12 Όνοµα προϊόντος: Danadim Progress 40 EC Σελίδα 12 από 19 αέρα, πρέπει να αποφεύγεται. Η αποικοδόµηση σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται από το χρόνο και τη θερµοκρασία λόγω αυτο-επιταχυνόµενων εξωθερµικών και αυτοκαταλυτικών αντιδράσεων. Οι αντιδράσεις περιλαµβάνουν επαναδιάταξη και πολυµερισµό απελευθερώνοντας πτητικές δύσοσµες και εύφλεκτες ουσίες όπως θειώδη διµεθύλια και µεθυλο µερκαπτάνη Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων... Καµία γνωστή Συνθήκες προς αποφυγή... Η θέρµανση του προϊόντος θα προκαλέσει παραγωγή επιβλαβών και ερεθιστικών ατµών. Το προϊόν είναι εύφλεκτο και µπορεί να αναφλεγεί π.χ. µε φλόγα, σπινθήρα ή ζεστή επιφάνεια Μη συµβατά υλικά... Ισχυρές αλκαλικές και ισχυρές οξειδωτικές ουσίες. Το προϊόν µπορεί να διαβρώσει µέταλλα ( αλλά δεν πληρεί τα κριτήρια για ταξινόµηση) Επικίνδυνα προϊόντα αποδόµησης Βλέπε υποτµήµα ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Προϊόν Οξεία τοξικότητα... Το προϊόν είναι επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης. Θεωρείται λιγότερο επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα. Η οξεία τοξικότητα, όπως µετρήθηκε, είναι: Οδός(οι) εισόδου - κατάποση LD 50, στόµατος, επίµυες : approx. 550 mg/kg (µέθοδος OECD 425) ιάβρωση /ερεθισµός του δέρµατος Σοβαρή βλάβη / ερεθισµός των µατιών... - δέρµα LD 50, δέρµατος, επίµυες : > 2000 mg/kg (µέθοδος OECD 402) - αναπνοή LC 50, αναπνοής, επίµυες: approx. 3 mg/l/4 ώρες (µέτρηση παρόµοιου προϊόντος, µέθοδος FIFRA 81.03) Μη ερεθιστικό στο δέρµα (µέθοδος OECD 404). Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. Μέτρια ερεθιστικό στα µάτια (µέθοδος OECD 405). Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος... Ελαφρώς ευαισθητοποιητικό (µέθοδος OECD 429). Κίνδυνος αναρρόφησης... Συµπτώµατα και επιπτώσεις, οξείες και καθυστερηµένες... Το προϊόν είναι επικίνδυνο για πνευµονία από αναρρόφηση. Σε επαφή, τα πρώτα συµπτώµατα που εµφανίζονται µπορεί να είναι ερεθισµός και αλλεργικές αντιδράσεις. Συµπτώµατα περεµπόδισης της χοληνεστεράσης: ναυτία, πονοκέφαλος, εµετός, κράµπες, αδυναµία, θολή όραση, συστολή της κόρης των οφθαλµών, σφίξιµο στο στήθος, δυσκολία αναπνοής, νευρικότητα, εφίδρωση, δάκρυα, αφροί και σάλια από στόµα και µύτη, µυϊκοί σπασµοί και κώµα.

13 Όνοµα προϊόντος: Danadim Progress 40 EC Σελίδα 13 από 19 Dimethoate Οξεία τοξικότητα... Το dimethoate είναι επιβλαβές αν εισπνευσθεί και αν καταποθεί. Θεωρείται λιγότερο επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα. Η οξεία τοξικότητα όπως µετρήθηκε είναι: Οδός(οι) εισόδου - κατάποση LD 50, στόµατος, επίµυες: 386 mg/kg (µέθοδος FIFRA 81.01) - δέρµα LD 50, δέρµατος, επίµυες : > 2000 mg/kg (µέθοδος FIFRA 81.02) - αναπνοή LC 50, αναπνοής, επίµυες: approx. 1,6 mg/l/4 ώρες ιάβρωση /ερεθισµός του δέρµατος Σοβαρή βλάβη / ερεθισµός των µατιών... Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος... Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων... Καρκινογένεση... Τοξικότητα για την αναπαραγωγή STOT εφάπαξ έκθεση... Ελαφρά ερεθιστικό στο δέρµα (µέθοδος FIFRA 81.05). Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. Μέτρια ερεθιστικό στα µάτια (µέθοδος FIFRA 81.04). Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. εν προκαλεί ευαισθητοποίηση (µέθοδος OECD 429). Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. Tα αποτελέσµατα δοκιµών in vitro µε Dimethoate είναι αµφιλεγόµενα, αλλά το Dimethoate δεν ήταν µεταλλαξιγόνο σε δοκιµές in vivo (µέθοδος OECD 478). Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. εν έχουν παρατηρηθεί καρκινογενετικές επιπτώσεις µε dimethoate (4 µελέτες). Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. εν παρατηρήθηκαν επιπτώσεις στη γονιµότητα µε µη τοξικές δόσεις dimethoate σε µητρικό επίπεδο (4 µελέτες). εν παρατηρήθηκαν τερατογενέσεις (ανωµαλίες γεννήσεων) (5 µελέτες). Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. εν παρατηρήθηκαν ειδικές επιπτώσεις, άλλες από αυτές που ήδη αναφέρθηκαν, µετά από εφάπαξ έκθεση στο dimethoate. Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. STOT επαναλαµβανόµενη έκθεση Cycloexanone Οξεία τοξικότητα... Όργανο στόχος: Νευρικό σύστηµα (παρεµπόδιση χοληνεστεράσης) LOAEL: 25 ppm (2,5 mg/kg βάρους σώµατος /ηµέρα) σε µελέτη 90 ηµερών µε επίµυες. Σε αυτό το επίπεδο έκθεσης, η παρεµπόδιση της χοληνεστεράσης ήταν µικρή και η οποία γενικά δεν οδήγησε σε αξιοπαρατήρητες επιπτώσεις ή ανησυχία. LOEL: approx. 40 mg/kg βάρους σώµατος /ηµέρα. Πρέπει να θεωρείται συζητήσιµο αν η παρεµπόδιση της χοληνεστεράσης που βρέθηκε σε αυτό το επίπεδο αποτελεί επίπτωση που δικαιολογεί ταξινόµηση. Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. Η Cyclohexanone είναι επιβλαβής αν εισπνευσθεί. Μπορεί να έχει επικίνδυνες επιπτώσεις σε περίπτωση κατάποσης και επίσης σε επαφή µε το δέρµα. Τα αποτελέσµατα µελέτης για την τοξικότητα από αναπνοή αποκλίνουν. Η οξεία τοξικότητα όπως µετρήθηκε είναι: Οδός(οι) εισόδου - κατάποση LD 50, στόµατος, επίµυες : 1820 mg/kg (µέσος όρος αποτελεσµάτων από 6 µελέτες)

14 Όνοµα προϊόντος: Danadim Progress 40 EC Σελίδα 14 από 19 - δέρµα LD 50, δέρµατος, κουνέλι : 950 mg/kg (µέσος όρος αποτελεσµάτων από 5 µελέτες) - αναπνοή LC 50, αναπνοής, επίµυες : 3-30 mg/l/4 ώρες ιάβρωση / ερεθισµός του δέρµατος Σοβαρή βλάβη / ερεθισµός των µατιών... Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος... Η Cyclohexanone έχει ερεθιστικές ιδιότητες στο δέρµα, όπως βρέθηκε σε διάφορες µελέτες. εν είναι ξεκάθαρο αν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόµησης. Η Cyclohexanone έχει ερεθιστικές ιδιότητες στα µάτια, όπως βρέθηκε σε διάφορες µελέτες. εν είναι ξεκάθαρο αν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόµησης. Σύµφωνα µε όσα γνωρίζουµε, δεν έχουν αναφερθεί ενδείξεις για αλλεργιογόνες επιπτώσεις. Tα αποτελέσµατα που βρέθηκαν σε αριθµό δοκιµών ήταν αρνητικά. Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων... Μόνο αρνητικά αποτελέσµατα βρέθηκαν σε 7 δοκιµές (CHO, recessive lethal, dominant lethal and sperm morphology). Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. Καρκινογένεση... εν παρατηρήθηκαν ενδείξεις καρκινογένεσης (2 δοκιµές). Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. Τοξικότητα για την αναπαραγωγή STOT εφάπαξ έκθεση... εν παρατηρήθηκαν επιπτώσεις στη γονιµότητα, σε 3 δοκιµές από αναπνοή σε επίµυες (έκθεση έως 1400 ppm (5600 mg/cm 3 ) για 33 εβδοµάδες (nominal; 6 ώρες/ηµέρα, 5 ηµέρες/εβδοµάδα)). Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. Η Cyclohexanone σε υψηλές δόσεις µπορεί να έχει ναρκωτικές επιπτώσεις. Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. STOT επαναλαµβανόµενη έκθεση Οι οργανικοί διαλύτες γενικά είναι ύποπτοι ότι, σε επαναλαµβανόµενη έκθεση, προκαλούν µη αντιστρεπτές βλάβες στο νευρικό σύστηµα. Για την κυκλοεξανόνη, η επίδραση αυτή παρατηρήθηκε στους ανθρώπους µετά από έκθεση περ. 40 ppm (0,160 mg/l) κατά τις ώρες εργασίας για πολλά χρόνια. Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. Κίνδυνος αναρρόφησης... Η Cyclohexanone δεν θεωρείται συνήθως ότι είναι µια ουσία που µπορεί να προκαλέσει πνευµονία από αναρρόφηση, αλλά µπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο αναρρόφησης ανάλογα µε τις περιστάσεις. Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. Solvent naphtha (petroleum), light aromatic Οξεία τοξικότητα... H ουσία δεν θεωρείται ως επιβλαβής. Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. Η οξεία τοξικότητα όπως µετρήθηκε είναι: Οδός(οι) εισόδου - κατάποση LD 50, στόµατος, επίµυες : >3000 mg/kg (µέτρηση σε παρόµοιο προϊόν) - δέρµα LD 50, δέρµατος, επίµυες : > 3160 mg/kg

15 Όνοµα προϊόντος: Danadim Progress 40 EC Σελίδα 15 από 19 ιάβρωση /ερεθισµός του δέρµατος Σοβαρή βλάβη / ερεθισµός των µατιών... Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος... Καρκινογένεση... STOT εφάπαξ έκθεση... - αναπνοή LC 50, αναπνοής, επίµυες : > 5 mg/l/4 ώρες Μέτρια ερεθιστικό στο δέρµα, σε παρατεταµένη έκθεση. Μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος. Μπορεί να προκαλέσει µέτρια και µικρής διάρκειας ενόχληση στα µάτια. Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. Σύµφωνα µε όσα γνωρίζουµε, δεν έχουν αναφερθεί ενδείξεις για αλλεργιογόνες ιδιότητες. Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. Γενικά για τους διαλύτες πετρελαίου, βάσει IARC, θεωρείται ότι οι ενδείξεις για καρκινογένεση δεν είναι επαρκείς. Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται. Το προϊόν δεν περιέχει ποσότητες κανενός αρωµατικού υδρογονάνθρακα ταξινοµηµένου ως καρκινογόνο. Οι ατµοί είναι ερεθιστικοί στο αναπνευστικό σύστηµα και µπορεί να προκαλέσουν πονοκέφαλο και ζάλη. STOT επαναλαµβανόµενη έκθεση Οι οργανικοί διαλύτες γενικά είναι ύποπτοι ότι σε επαναλαµβανόµενη έκθεση προκαλούν µη αντιστρεπτές βλάβες στο νευρικό σύστηµα. Για κάποια από τα κύρια συστατικά του διαλύτη naphtha (trimethyl benzenes), η επίπτωση αυτή παρατηρήθηκε στους ανθρώπους µετά από έκθεση σε περίπου 0,3 mg/l (occupational exposure) για χρονική περίοδο από 10 έως 21 ηµέρες. LOEL: 0.3 mg/l/ηµέρα. Κίνδυνος αναρρόφησης... Παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη επαφή µε το δέρµα µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό ή δερµατίτις. Ο διαλύτης naphtha παρουσιάσει κίνδυνο αναρρόφησης. 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τοξικότητα Οικοτοξικότητα... Το προϊόν είναι τοξικό στα υδρόβια ασπόνδυλα και πολύ τοξικό στα έντοµα. Μπορεί να είναι επιβλαβές στα πτηνά. εν είναι τοξικό στα ψάρια, τα υδρόβια φυτά, τους γαιοσκώληκες και τους εδαφικούς µακρο και µικροοργανισµούς. Η οξεία οικοτοξικότητα που µετρήθηκε είναι: - Ψάρια Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus) h LC 50 : > 100 mg/l - Ασπόνδυλα Daphnids (Daphnia magna) h EC 50 : 8,9 mg/l - Άλγη Green algae (Pseudokirchneriella subcapitata) h IC 50 : 246 mg/l -Μέλισσα Honeybee(Apis mellifera) h LC 50, contact: 0,37 µg/µέλισσα 48-h LC 50, oral: 0,29 µg/ µέλισσα Εµµονή και ικανότητα αποικοδόµησης... Το δρων συστατικό dimethoate είναι βιοαποικοδοµήσιµο. Αποικοδοµείται στο περιβάλλον και σε εγκαταστάσεις χειρισµού λυµάτων. εν έχουν παρατηρηθεί δυσµενείς επιδράσεις σε συγκεντρώσεις µέχρι 100 mg/l, σε εγκαταστάσεις χειρισµού λυµάτων. Η αποικοδόµηση γίνεται αερόβια και αναερόβια καθώς και βιολογικά και µη βιολογικά.

16 Όνοµα προϊόντος: Danadim Progress 40 EC Σελίδα 16 από 19 Σε αερόβιες συνθήκες, σε χώµα και νερό, το dimethoate διασπάται ταχέως µε ηµιπεριόδους ζωής µερικών ηµερών. Το ph έχει µεγάλη επίδραση. Η διάσπαση αυξάνεται σε υψηλότερο ph. Τα προϊόντα διάσπασης δεν θεωρούνται ότι είναι επικίνδυνα για τους οργανισµούς του εδάφους ή τους υδρόβιους οργανισµούς και ανοργανοποιούνται σχετικά γρηγορα. Η Cyclohexanone είναι άµεσα βιοαποικοδοµήσιµη. Ο διαλύτης naphtha δεν είναι άµεσα βιοαποικοδοµήσιµος. Όµως αναµένεται να αποικοδοµείται στο περιβάλλον µε µέτριο ρυθµό. Ο λόγος BOD 5 /COD µετρήθηκε ότι είναι 0,43. Όταν εξατµίζεται, αναµένεται ότι αποδοµείται γρήγορα στον αέρα υνατότητα βιοσυσσώρευσης... Βλέπε τµήµα 9 για το συντελεστή κατανοµής octanol/νερό. Το δρων συστατικό dimethoate δεν βιοσυσσωρεύεται, αλλά µεταβολίζεται ταχέως και αποβάλλεται. Το Cyclohexanone δεν αναµένεται να βιοσυσσωρεύεται. Ο διαλύτης naphtha έχει µέτρια δυναµική βιοσυσσώρευσης, εφόσον διατηρείται συνεχή έκθεση. Τα περισσότερα συστατικά µπορούν να µεταβολιστούν από πολλούς οργανισµούς, βακτήρια, µύκητες κά. Κάποια από τα κύρια συστατικά έχουν BCF (µοντέλο υπολογισµού) Κινητικότητα στο έδαφος... Το Dimethoate έχει υψηλό δυναµικό κινητικότητας στο έδαφος, αλλά είναι σχετικά ασταθές. Τα προϊόντα αποδόµησης δεν είναι κινητικά στο έδαφος. Το Cyclohexanone έχει υψηλή κινητικότητα στο περιβάλλον. Θα εξατµιστεί ταχέως. Ο διαλύτης naphtha δεν είναι κινητικός στο περιβάλλον αλλά είναι πολύ πτητικός και αν απελευθερωθεί στο νερό ή στην επιφάνεια του εδάφους τότε θα εξατµιστεί ταχέως στον αέρα Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και ααββ... Καµία από τις ουσίες δεν πληρεί τα κριτήρια για ΑΒΤ (Ανθεκτικές- Βιοσυσσωρευτικές - Τοξικές) ή αααβ (άκρως Ανθεκτικές - άκρως Βιοσυσσωρευτικές) Άλλες αρνητικές επιπτώσεις... εν είναι γνωστές άλλες σχετικά βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Τα απόβλητα του υλικού καθώς και οι κενές αλλά µολυσµένες συσκευασίες του, να θεωρούνται ως επικίνδυνα απόβλητα. ιάθεση του προϊόντος... Σύµφωνα µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη πρώτα η πιθανότητα επαναχρησιµοποίησης ή επαναεπεξεργασίας. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, το υλικό µπορεί να διατεθεί µε µεταφορά του σε εγκεκριµένο εργοστάσιο καταστροφής ή µε ελεγχόµενη αποτέφρωση µε διερχόµενο αέριο. Το Dimethoate υδρολύεται ταχέως σε ph > 8. Μη µολύνετε νερά, τρόφιµα, ζωοτροφές ή σπόρους µε την αποθήκευση ή διάθεση. Μην το απορρίπτεται στους υπονόµους.

17 Όνοµα προϊόντος: Danadim Progress 40 EC Σελίδα 17 από 19 ιάθεση των συσκευασιών... Τα δοχεία µπορούν να δέχονται τριπλό ξέπλυµα (ή ισοδύναµο) και να οδηγούνται για ανακύκλωση ή reconditioning. Εναλλακτικά, οι συσκευασίες µπορούν να τρυπηθούν για να µην ξαναχρησιµοποιηθούν για άλλους σκοπούς και µετά να διατεθούν σε υγειονοµικό χώρο ταφής. Ελεγχόµενη αποτέφρωση µε δίοδο αερίου είναι δυνατή σε εύφλεκτα υλικά συσκευασίας. Η διάθεση των αποβλήτων και των υλικών συσκευασίας πρέπει να γίνεται πάντα σύµφωνα µε όλους τους εφαρµόσιµους τοπικούς κανονισµούς. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ADR/RID/ IMDG/ IATA/ICAO ταξινόµηση UN αριθµός Οικεία ονοµασία αποστολής UN. Εύφλεκτο υγρό, n.o.s. (Cyclohexanone, alkyl(c3-c4)benzenes και dimethoate) Κλάση κινδύνου κατά τη µεταφορά Οµάδα συσκευασίας... III Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι... Θαλάσσιος ρύπος Ειδικές προφυλάξεις για το χρήστη Μην το απορρίπτεται στο περιβάλλον Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC Το προϊόν δεν µεταφέρεται χύδην µε δεξαµενόπλοια. 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα Κατηγορία Seveso που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι, µέρος 2 της Οδηγίας 96/82/ΕΚ: Εύφλεκτο εύτερη κατηγορία Seveso: Επικίνδυνο για το περιβάλλον Νέοι άνθρωποι ηλικίας κάτω των 18 ετών, δεν επιτρέπεται να εργάζονται µε το προϊόν. Όλα τα συστατικά καλύπτονται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τα χηµικά Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας Έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας. 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αλλαγές στο Α... Έχουν προστεθεί τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης χηµικής ασφάλειας. Συντοµογραφίες... ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists BAT Biologische Arbeitsstoff-Toleranzwert BEI Biological Exposure Index BMGV Biological Monitoring Guidance Value CAS Chemical Abstracts Service CHO CLP Chinese Hamster Ovary cells Classification, Labelling and Packaging; refers to EU regulation 1272/2008 as amended

18 Όνοµα προϊόντος: Danadim Progress 40 EC Σελίδα 18 από 19 Παραποµπές... Μέθοδος ταξινόµησης... DNEL Derived No Effect Level DPD Dangerous Preparation Directive; refers to Dir. 1999/45/EC as amended DSD Dangerous Substance Directive; refers to Dir. 67/548/EEC as amended EC European Community, or Emulsifiable Concentrate EC50 50% Effect Concentration EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances EKA Expositionsäquivalent für Krebserzeugende Arbeitsstoffe FIFRA Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act GHS Globally Harmonized classification and labelling System of chemicals, Fourth revised edition 2011 HSE Health & Safety Executive, UK IARC International Agency for Research on Cancer IBC International Bulk Chemical code IC50 50% Inhibition Concentration ISO International Organisation for Standardization IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry LC50 50% Lethal Concentration LD50 50% Lethal Dose LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level LOEL Lowest Observed Effect Level MAK Maximale Arbeitspaltz-Konzentration MARPOL Set of rules from the International Maritime Organisation (IMO) for prevention of sea pollution N.o.s. Not otherwise specified OECD Organisation for Economic Cooperation and Development OSHA Occupational Safety and Health Administration PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic PE Polyethylene PEL Personal Exposure Limit PNEC Predicted No Effect Concentration PROC Process Category Reg. Regulation R-phrase Risk phrase SDS Safety Data Sheet SP Safety Precaution S-phrase Safety phrase STEL Short-Term Exposure Limit STOT Specific Target Organ Toxicity TLV Threshold Limit Value TWA Time Weighed Average vpvb very Persistent, very Bioaccumulative WEL Workplace Exposure Limit WHO World Health Organisation Τα δεδοµένα µέτρησης σε αυτό και σε παρόµοιο προϊόν, είναι αδηµοσίευτα στοιχεία της εταιρείας. Τα δεδοµένα για τα συστατικά είναι διαθέσιµα από δηµοσιευµένη βιβλιογραφία και µπορεί να βρεθεί σε διάφορα µέρη. Εύφλεκτο υγρό: δεδοµένα δοκιµών Οξεία τοξικότητα από το στόµα: δεδοµένα δοκιµών Τοξικότητα από αναπνοή: όπως αναφέρεται Ευαισθητοποίηση- έρµα: δεδοµένα δοκιµών Τοξικότητα αναρρόφησης: δεδοµένα δοκιµών

19 Όνοµα προϊόντος: Danadim Progress 40 EC Σελίδα 19 από 19 Κίνδυνοι για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιοι: µέθοδος υπολογισµού R-φράσεις που χρησιµοποιήθηκαν R10 Εύφλεκτο. R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται. R20/21 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα R20/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης. R21/22 Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης. R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα. R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. R51/53 Τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R65 Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης. R66 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. R67 Η εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. CLP δηλώσεις κινδύνου που χρησιµοποιήθηκαν... H226 Υγρό και ατµοί εύφλεκτα H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H312 Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συµµορφώνεστε µε τις οδηγίες χρήσης. Συστάσεις για κατάρτιση... Αυτό το υλικό πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο από άτοµα που έχουν ενηµερωθεί για τις επικίνδυνες ιδιότητες και έχουν κατανοήσει τις απαιτούµενες προφυλάξεις ασφαλείας. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το ελτίο εδοµένων Ασφαλείας, θεωρείται ότι είναι ακριβείς και αξιόπιστες αλλά η χρήση του προϊόντος ποικίλει και µπορεί να υπάρξουν καταστάσεις που δεν έχουν προβλεφθεί από την Cheminova A/S. Ο χρήστης του υλικού πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητα των πληροφοριών κάτω από τις τοπικές συνθήκες. Σύνταξη : Cheminova A/S Μετάφραση: Σ.Ε.Γ.Ε. ΑΒΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ORGANO Pb 24 ΧΡΗΣΗ: Στεγνωτικό χρώµατος βάθους ΕΤΑΙΡΙΑ: ιεύθυνση: Γ. Ανδρούτσου 5 Κουκάκι Αθήνα Τηλέφωνο: 22620 30982 Τηλετυπία: 22620

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : POLIFOS 28,4 EC Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : POLIFOS 28,4 EC 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK RUNNER SC 240 1/5 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν RUNNER SC 240 Κωδικός προϊόντος (UVP) 05302609 Χρήση εντοµοκτόνο Εταιρεία Bayer

Διαβάστε περισσότερα

MAVRIK AQUAFLOW 24EW

MAVRIK AQUAFLOW 24EW MAVRIK AQUAFLOW 24EW 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MAVRIK AQUAFLOW 24EW Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΞΥΛΟΛΙΟ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Τα συµπτώµατα της έκθεσης περιλαµβάνουν αίσθηση καψίµατος, πρήξιµο, κοκκινίλες, θολή όραση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ Κεφάλαιο 1: Στοιχεία ουσία/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ACTIVUS 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης: ACTIVUS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : FELMON 5,5 EW Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : FELMON 5,5% EW 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο- Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Χημικός τύπος: Χημική οικογένεια: Τύπος προϊόντος και χρήση: Υπεύθυνος για τη διάθεση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ g Cheminova A/S Phone (+45) 96 90 96 90 Αρ. Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 13 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ALIAL 80 WDG ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1. Προσδιορισμός σκευάσματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO HIPOLISH Πάστα στίλβωσης 68042 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK PLURAL SL 200 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν PLURAL SL 200 Κωδικός προϊόντος (UVP) 06364284 Χρήση εντοµοκτόνο Εταιρεία Bayer

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ VASTHERM OIL 32 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ VASOIL CO LTD Νίκου Παττιχη 52,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Εµπορικό όνοµα : ΝΕΟTOPSIN 50 SC 1.2 Χρήση σκευάσµατος : Mυκητοκτόνο για γεωργική χρήση 1.3 Παρασκευαστής : NIPPON SODA Co Ltd

1.1 Εµπορικό όνοµα : ΝΕΟTOPSIN 50 SC 1.2 Χρήση σκευάσµατος : Mυκητοκτόνο για γεωργική χρήση 1.3 Παρασκευαστής : NIPPON SODA Co Ltd ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ηµεροµηνία : ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 Χώρα : ΕΛΛΑ Α Προϊόν : ΝΕΟTOPSIN 50 SC Έκδοση : 1 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : ΝΕΟTOPSIN 50 SC 1.2 Χρήση σκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

F O S A L U M 8 0 W P

F O S A L U M 8 0 W P ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Αναθεώρηση 3 η : 17/07/08 1. Ταυτότητα προϊόντος Ονοµασία προϊόντος ραστική ουσία: Κωδικός GIFAP: Χρήση: Παρασκευαστής: Υπεύθυνος για τις παρεχόµενες πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : ZYPERN 76 WGR Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : ZYPERN 76 WGR 1.2 Χρήση: Μυκητοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής : Κ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ταξινόμηση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό CLP-Παραδείγματα ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK CONFIDOR FORTE 200 SL 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν CONFIDOR FORTE 200 SL Κωδικός προϊόντος (UVP) 05919835 Χρήση εντοµοκτόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1. Σοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης PCI SILCOFERM S No 44 TOPAS Χρήση: Προϊόν για χημικά πρόσθετα κατασκευών Εταιρεία: PCI Augsburg GmbH 86159

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

LANDED 10WG Έκδοση 1.1 Ημερομηνία 05.06.2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα

LANDED 10WG Έκδοση 1.1 Ημερομηνία 05.06.2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορικό όνομα : Χρήση: Εταιρία : Μυκητοκτόνο ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα Τηλέφωνο +30 2310 334377 FAX +30 2310 334378 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ultramid A34 01 Χημικό όνομα: πολυαμίδιο (PA 66) Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος μ μ μ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ Αριθ. 1907/2006 της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (REACH) PROGIBB 40SG

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ Αριθ. 1907/2006 της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (REACH) PROGIBB 40SG Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: +30 2102481105, +30 2108328433 Fax: +30 210 2474927 e-mail: info@apollon.com.gr website: www.apollon.com.gr. Carc. Cat. 3

Τηλ: +30 2102481105, +30 2108328433 Fax: +30 210 2474927 e-mail: info@apollon.com.gr website: www.apollon.com.gr. Carc. Cat. 3 Σελίδα: 1/8 1 Προσδιορισµός ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/ επιχείρησης Πληροφορίες για το προϊόν Χρήση της ουσίας / παρασκευάσµατος Γυαλιστικό µαρµάρων Παραγωγός/προµηθευτής: ΑΠΟΛΛΩΝ ΨΑΛΤΗΡΑΣ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΧΚ 30.11-01.12.2010 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Na 2 O 2 EC No 215-209-4 CAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ROCKET 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ROCKET 50 SC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/58/EEC. Lentemul

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/58/EEC. Lentemul 1. Ταυτότητα της ουσίας/σκεύασµατος και της εταιρίας Πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν Εµπορική ονοµασία : Χρήση : Εταιρία : Τηλέφωνο επείγουσας ανάγκης : ιανοµέας: ιεύθυνση: Τηλέφωνο: 2310-568771 Αριθµοός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) DOBLE 1.8 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Koινή ονομασία: Τύπος προϊόντος και χρήση: Εταιρεία: DOBLE 1.8 EC Abamectin Εντομοκτόνο/ Γαλακτωματοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Berelex 40 WG Valent BioSciences

Berelex 40 WG Valent BioSciences 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ονομασία προϊόντος Χρήση Κάτοχος Έγκρισης Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων email Στοιχεία Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρμαρόσκονη Διονύσου

Μαρμαρόσκονη Διονύσου Μαρμαρόσκονη Διονύσου 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: Αριθμός CAS : 1317-65-3 Μαρμαρόσκονη Διονύσου Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας : Φυσικό λεπτόκοκκο αδρανές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.06.2011 Αναθεώρηση: 11.09.2012 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

PROVENTUS DS σελίδα 1/6

PROVENTUS DS σελίδα 1/6 PROVENTUS DS σελίδα 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος: PROVENTUS DS 1.2 Προβλεπόµενη χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος: Ξηρή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία MOBILGEAR 600 XP 460 ExxonMobile MOBILGEAR 634 ExxonMobile Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO LIQUID

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO LIQUID Ημερομηνία αναθεώρησης 30/10/13 Aναθεώρηση Issue 1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εταιρεία Pathcom Systems Corp 6759 Sierra Ct. Suite# L Δουβλίνο, CA 94568 Τηλέφωνο 1-925-829-5500 Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ)

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) Σύνταξη του Α 7/07/2009 Ενηµέρωση 1η έκδοση 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονοµασία προϊόντος ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820 PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος PENDIGAN 33 EC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα