Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι"

Transcript

1 Ενότητα 2: Η οργάνωση της ζωής Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 3: Η οργάνωση των οργανισμών Γενικοί Στόχοι: Φύλλα Εργασίας 3α Ανθρώπινος οργανισμός οργανικά συστήματα όργανα Α Να διακρίνουν τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής και να αναγνωρίζουν την αύξηση της πολυπλοκότητας που παρατηρείται από επίπεδο σε επίπεδο (κύτταρο, ιστός, όργανο, οργανικό σύστημα, οργανισμός). Α Να περιγράφουν τα επίπεδα οργάνωσης του ανθρώπινου οργανισμού. Α Να διερευνούν τη δομή και οργάνωση του ανθρώπινου οργανισμού. Φύλλα Εργασίας 3β Από τα οργανικά συστήματα και τα όργανα στους ιστούς και τα κύτταρα. Α Να αναγνωρίζουν την αύξηση της πολυπλοκότητας με το πέρασμα από επίπεδο σε επίπεδο. Α Να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του μικροσκοπίου και να μπορούν να κάνουν παρατηρήσεις, να τις απεικονίζουν, να συγκρίνουν και ερμηνεύουν τις πληροφορίες από τη μικροσκοπική παρατήρηση, να εξάγουν τα συμπεράσματα από τις παρατηρήσεις και να τα εξηγούν χρησιμοποιώντας την επιστημονική γνώση. (Ε) Φύλλα Εργασίας 3γ Κύτταρο: Η Μονάδα της Ζωής. Α Να ανακαλύπτουν και να μελετούν τα βασικά μέρη των κυττάρων και τη λειτουργία τους. Α Να αναγνωρίζουν/εντοπίζουν βασικά μέρη/δομές/οργανίδια του κυττάρου (πυρήνας, κυτταρική μεμβράνη, κυτταρόπλασμα, κυτταρικό τοίχωμα, DNA (χρωματίνη), μιτοχόνδρια, χλωροπλάστης, χυμοτόπια). Α Να μπορούν να περιγράφουν αδρομερώς τις λειτουργίες των βασικών κυτταρικών οργανιδίων. Α Να εντοπίζουν και να περιγράφουν τους διαφορετικούς τύπους κυττάρων που υπάρχουν. Α Να εντοπίζουν και να περιγράφουν διαφορές μεταξύ ζωικού και φυτικού κυττάρου. (Ε) Α Να κατανοούν τις διαφορές μεταξύ προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων μέσα από μικροσκοπική παρατήρηση. (Ε) Α Να εντοπίζουν και να περιγράφουν τη σχέση μεταξύ της δομής και της λειτουργίας των κυττάρων. Α Να εντοπίζουν και να περιγράφουν τη σημασία της σχέσης δομής και λειτουργίας για την ύπαρξη της ζωής. 1

2 Α Να συσχετίζουν τη δομή των κυττάρων με τις λειτουργίες που επιτελούν στο πλαίσιο ενός πολυκύτταρου οργανισμού. Α Να κατανοούν το περιεχόμενο της κυτταρικής θεωρίας και τη σημασία των δομών των κυττάρων. Α Να προσδιορίζουν και να ονομάζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κυττάρων. Α Να κατανοούν και να περιγράφουν τα βασικά στάδια της κυτταρικής διαίρεσης. Α Να δημιουργούν μια ομαδική εργασία τύπου prject κατά την οποία θα συλλέγουν και θα παρουσιάζουν στοιχεία που αφορούν στο θέμα: «Οι μεταμοσχεύσεις και η σημασία τους για τη ζωή - Η περίπτωση της Κύπρου». 2

3 Ειδικοί Στόχοι: Φύλλα Εργασίας 3α Ανθρώπινος οργανισμός οργανικά συστήματα όργανα Να σχεδιάζουν, να δημιουργούν και να παρουσιάζουν ομαδική εργασία τύπου prject με θέμα τις μεταμοσχεύσεις. Να μπορούν να αναφέρουν όργανα του ανθρώπινου οργανισμού που σήμερα μπορούν να μεταμοσχευθούν και όργανα που δεν μπορούν να μεταμοσχευθούν. Να εντοπίζουν τη θέση διαφόρων οργάνων στον ανθρώπινο οργανισμό. Να αναγνωρίζουν τα κυριότερα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Να μπορούν να εντοπίζουν από μια σειρά λειτουργιών ποιες βασικές λειτουργίες αντιστοιχούν σε διάφορα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού (πνεύμονες, συκώτι, καρδιά, στομάχι, λεπτό έντερο, νεφροί, αιμοφόρα αγγεία). Να κατανοούν ότι τα διάφορα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού συνεργάζονται μεταξύ τους για να επιτελέσουν την ίδια λειτουργία. Να γνωρίζουν ότι τα διάφορα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους για να επιτελέσουν την ίδια λειτουργία συναποτελούν ένα οργανικό σύστημα. Να αναγνωρίζουν τα κυριότερα οργανικά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού (αναπνευστικό, γεννητικό, ερειστικό, μυϊκό, κυκλοφορικό). Να γνωρίζουν τα βασικά όργανα των κυριότερων οργανικών συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού. Να αναγνωρίζουν σε ποιο οργανικό σύστημα ανήκουν τα βασικά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Να αναγνωρίζουν τη βασική λειτουργία των κυριότερων οργανικών συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού. Να αναφέρουν ποια ειδικότητα ιατρού ασχολείται με τα κυριότερα οργανικά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Να κατανοούν ότι διάφορα οργανικά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού συνεργάζονται μεταξύ τους για την επιτέλεση μιας λειτουργίας. Να γνωρίζουν τον ορισμό της έννοιας οργανισμού. Να κατανοούν ότι και οι φυτικοί οργανισμοί διαθέτουν διαφορετικά όργανα. Να ονομάζουν τα βασικά όργανα των φυτικών οργανισμών. Να αναφέρουν παραδείγματα έμβιων και άβιων συστημάτων από την καθημερινή ζωή. Να εντοπίζουν τα διάφορα μέρη ενός συστήματος. Να κατανοούν ότι ένα σύστημα περιλαμβάνει τόσο μέρη όσο και διαδικασίες. Να διερευνούν πώς συνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους τα συστήματα Ερειστικό (στηρικτικό) και Μυϊκό για να επιτελέσουν τη λειτουργία της κίνησης. 3

4 Φύλλα Εργασίας 3β Από τα οργανικά συστήματα και τα όργανα στους ιστούς και τα κύτταρα. Να γνωρίζουν το είδος του μικροσκοπίου (φωτονικό) που χρησιμοποιείται στο σχολικό εργαστήριο Βιολογίας. Να ονομάζουν τους φακούς που διαθέτει ένα σχολικό μικροσκόπιο, και οι οποίοι επιτρέπουν τη μεγέθυνση των διαφόρων αντικειμένων τα οποία παρατηρούμε. Να υπολογίζουν τη συνολική μεγεθυντική ικανότητα ενός μικροσκοπίου όταν γνωρίζουν τη μεγεθυντική ικανότητα του προσοφθάλμιου και του αντικειμενικού φακού. Να κατανοούν ότι η τελική μεγέθυνση ενός αντικειμένου, το οποίο μπορεί να παρατηρήσει κάποιος στο μικροσκόπιο, εξαρτάται από τη μεγεθυντική ικανότητα του προσοφθάλμιου και του αντικειμενικού φακού. Να γνωρίζουν ότι για την ετοιμασία παρασκευασμάτων για μικροσκοπική παρατήρηση, είναι απαραίτητη η χρήση γυάλινων αντικειμενοφόρων πλακών και καλυπτρίδων. Να κατέχουν τις πρακτικές επιστημονικές δεξιότητες για την ετοιμασία ενός παρασκευάσματος από φυτικά όργανα (επιδερμίδα χιτώνα βολβού κρεμμυδιού). Να ρίχνουν με το σταγονόμετρο 1-2 σταγόνες διαλύματος ιωδίου στο κέντρο της αντικειμενοφόρου πλάκας. Να κόβουν, με ένα μαχαίρι, ένα βολβό κρεμμυδιού σε τέσσερα τεταρτημόρια. Να αποσπούν από ένα τεταρτημόριο έναν ενδιάμεσο λευκό χιτώνα και να τον σπάζουν στη μέση. Να χαράσσουν, με το ξυραφάκι, ένα μικρό τετράγωνο στην εσωτερική πλευρά του χιτώνα. Με τη λαβίδα να αφαιρέσετε προσεκτικά τη μεμβράνη που καλύπτει τον χιτώνα. Να τοποθετούν, τη μεμβράνη, με τη βοήθεια της λαβίδας και της βελόνας ανατομίας, πάνω από τη σταγόνα ιωδίου. Να τοποθετούν πάνω από τη μεμβράνη μια καλυπτρίδα. Να χρησιμοποιούν διηθητικό χαρτί για να απορροφήσουν το τυχόν πλεόνασμα διαλύματος ιωδίου που βρίσκεται γύρω από την καλυπτρίδα. Να κατέχουν τις πρακτικές επιστημονικές δεξιότητες για την ετοιμασία ενός παρασκευάσματος από ζωικά όργανα (βλεννογόνο επιδερμίδας στοματικής κοιλότητας). Να τοποθετούν στο κέντρο μιας αντικειμενοφόρου πλάκας μια σταγόνα διαλύματος μπλε του μεθυλενίου. Να συλλέγουν κύτταρα του βλεννογόνου της επιδερμίδας της στοματικής κοιλότητας με τη βοήθεια του χοντρού άκρο μιας οδοντογλυφίδας. 4

5 Να αναμιγνύουν το ξύσμα από το μάγουλό τους, που βρίσκεται στην άκρη της οδοντογλυφίδας, με τη σταγόνα του μπλε του μεθυλενίου, αναδεύοντας για μερικά δευτερόλεπτα. Να τοποθετούν πάνω από το δείγμα καλυπτρίδα. Να χρησιμοποιούν διηθητικό χαρτί για να απορροφήσουν το τυχόν πλεόνασμα διαλύματος μπλε του μεθυλενίου στα όρια της καλυπτρίδας. Να κατανοούν γιατί οι αντικειμενοφόρες πλάκες και οι καλυπτρίδες πρέπει να είναι πολύ καθαρές. Να κατανοούν γιατί το δείγμα μικροσκοπικής παρατήρησης πρέπει να είναι πολύ λεπτό. Να κατέχουν τις πρακτικές δεξιότητες χρησιμοποίησης και ρύθμισης του μικροσκοπίου και να κατανοούν γιατί ακολουθείται το κάθε βήμα. Να τοποθετούν στην τράπεζα του μικροσκοπίου την αντικειμενοφόρο πλάκα, με το έτοιμο παρασκεύασμα προς τα πάνω, και να την ακινητοποιούν χρησιμοποιώντας τα πίεστρα. Να επιλέγουν και να τοποθετούν στη θέση μικροσκόπησης τον αντικειμενικό φακό με τη μικρότερη μεγέθυνση. Να ανάβουν τη φωτεινή πηγή του μικροσκοπίου και να ανοίγουν το διάφραγμα έτσι ώστε να περνά όσο γίνεται περισσότερο φως. Να μπορούν να μετακινούν αργά την αντικειμενοφόρο πλάκα (αν χρειάζεται) έτσι ώστε αυτό που θέλουν να παρατηρήσουν να είναι στο κέντρο του οπτικού πεδίου. Να εστιάζουν χρησιμοποιώντας τον μεγάλο (αδρό) και τον μικρομετρικό κοχλία εστιάσης. Να αιτιολογούν γιατί όταν κάποιος ξεκινά την παρατήρηση ενός αντικειμένου στο μικροσκόπιο, πρέπει να χρησιμοποιήσει αντικειμενικό φακό μικρής μεγέθυνσης. Να αιτιολογούν γιατί όταν κάποιος παρατηρεί στο μικροσκόπιο ένα αντικείμενο με τον αντικειμενικό φακό μεγάλης μεγέθυνσης, πρέπει να εστιάζει με τον μικρομετρικό κοχλία. Να σχεδιάζουν τις παρατηρήσεις που κάνουν στο μικροσκόπιο. Να εντοπίζουν τη μεγεθυντική ικανότητα του κάθε φακού που έχουν χρησιμοποιήσει κατά τη μικροσκοπική παρατήρηση. Να υπολογίζουν την τελική μεγέθυνση του αντικειμένου που παρατηρούν στο μικροσκόπιο. Να συγκρίνουν τις μικροσκοπικές παρατηρήσεις τους με αντίστοιχες εικόνες από μικροσκοπική παρατήρηση. Να διαπιστώνουν από τι είναι κατασκευασμένη η επιδερμίδα του κρεμμυδιού που έχουν παρατηρήσει στο μικροσκόπιο. Να εντοπίζουν ποια σχέση έχουν μεταξύ τους, τα κύτταρα της επιδερμίδας του κρεμμυδιού, όσον αφορά τη μορφή τους. 5

6 Να αποφαίνονται (συμπεράνουν) για το αν τα κύτταρα της επιδερμίδας του κρεμμυδιού κάνουν την ίδια λειτουργία ή όχι. Να ονομάζουν το σύνολο των κυττάρων που έχουν όμοια μορφολογικά χαρακτηριστικά και είναι ειδικευμένα να κάνουν την ίδια λειτουργία ως ιστός. Να ορίζουν τι είναι ιστός. Να διαπιστώνουν από τι είναι κατασκευασμένος ο βλεννογόνος της στοματικής κοιλότητας που έχουν παρατηρήσει στο μικροσκόπιο. Να εντοπίζουν ποια σχέση έχουν μεταξύ τους, τα κύτταρα του βλεννογόνου της επιδερμίδας της στοματικής κοιλότητας, όσον αφορά τη μορφή τους. Να αποφαίνονται για το αν τα κύτταρα του βλεννογόνου της επιδερμίδας της στοματικής κοιλότητας κάνουν την ίδια λειτουργία ή όχι. Να μπορούν να αναγνωρίσουν αν μια εικόνα αντιπροσωπεύει ζωντανό οργανισμό, οργανικό σύστημα, όργανο, ιστό ή κύτταρο. Να αντιστοιχούν τις έννοιες: ζωντανός οργανισμός, οργανικό σύστημα, όργανο, ιστός, κύτταρο, με τους ορισμούς τους. Να ιεραρχούν τις έννοιες: ζωντανός οργανισμός, οργανικό σύστημα, όργανο, ιστός, κύτταρο, κατά σειρά αυξανόμενης ή/και μειούμενης πολυπλοκότητας. Να τοποθετούν στη σωστή σειρά τα βήματα για τον ορθό χειρισμό του μικροσκοπίου. 6

7 Φύλλα Εργασίας 3γ Το κύτταρο. Να μελετούν μοντέλα ευκαρυωτικού κυττάρου φυτικού και ζωικού και να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές ως προς τα βασικά μέρη και δομές ή οργανίδια που διαθέτουν (να επικεντρωθούν οι μαθητές στα εξής: πυρήνας, κυτταρική μεμβράνη, κυτταρόπλασμα, κυτταρικό τοίχωμα, DNA (γενετικό υλικό), μιτοχόνδρια, χλωροπλάστης, χυμοτόπια). Να αναγνωρίζουν/εντοπίζουν και να ονομάζουν τα βασικά οργανίδια/δομές του κυττάρου (πυρήνας, κυτταρική μεμβράνη, κυτταρόπλασμα, κυτταρικό τοίχωμα, DNA (γενετικό υλικό), μιτοχόνδρια, χλωροπλάστης, χυμοτόπια). Να γνωρίζουν την κυριότερη λειτουργία των βασικών οργανιδίων/δομών του κυττάρου. Κυτταρικό τοίχωμα: σχηματισμός που προσφέρει στήριξη και προστασία στο φυτικό κύτταρο. Κυτταρική μεμβράνη: οργανίδιο που περιβάλλει και οριοθετεί το κύτταρο. Επιτρέπει επιλεκτικά μόνο σε ορισμένες ουσίες να εισέρχονται και να εξέρχονται από το κύτταρο Πυρήνας: οργανίδιο που περιέχει το γενετικό υλικό (DNA) στο οποίο βρίσκονται γραμμένες οι πληροφορίες με τις οποίες το κύτταρο ελέγχει τη δομή, την ανάπτυξη και τις λειτουργίες του καθώς και ολόκληρου του οργανισμού. Μιτοχόνδριο: οργανίδιο στο οποίο γίνεται διάσπαση θρεπτικών ουσιών και απελευθέρωση ενέργειας για τις ανάγκες του κυττάρου. Χλωροπλάστης: οργανίδιο στο οποίο γίνεται η σύνθεση θρεπτικών ουσιών με ενέργεια που δεσμεύει από τον ήλιο (φωτοσύνθεση). Χυμοτόπιο: οργανίδιο στο οποίο γίνεται η αποθήκευση νερού, αλάτων και άλλων ουσιών του φυτικού κυττάρου. Να κατανοούν ότι το Κυτταρόπλασμα είναι χώρος μεταξύ πυρήνα και κυτταρικής μεμβράνης στο οποίο υπάρχουν τα οργανίδια του κυττάρου. Να μελετούν μοντέλα ευκαρυωτικού και προκαρυωτικού κυττάρου και να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές. Να συγκρίνουν μεταξύ τους διαφορετικά κύτταρα του ίδιου οργανισμού και να εντοπίζουν διαφορές στη δομή τους. Να αιτιολογούν γιατί σε ένα πολυκύτταρο οργανισμό υπάρχουν κύτταρα με εξειδικευμένη δομή. Να μπορούν να συσχετίζουν τη δομή διαφορετικών κυττάρων με την εξειδικευμένη λειτουργία που επιτελούν. Να γνωρίζουν τις τρεις βασικές παραδοχές της κυτταρικής θεωρίας (το κύτταρο αποτελεί τη θεμελιώδη μονάδα της ζωής, όλοι οι οργανισμοί αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα, κάθε κύτταρο μπορεί να προέλθει από ένα προηγούμενο κύτταρο με διαίρεση) 7

8 Να περιγράφουν τα βασικά στάδια της κυτταρικής διαίρεσης (μίτωσης) που παρουσιάζονται σε εικόνες. Να μπορούν να αναγνωρίζουν τα βασικά είδη μεταμόσχευσης (κυττάρων, ιστών και οργάνων). Να μπορούν να αποφασίζουν αν ένα κύτταρο είναι προκαρυωτικό ή ευκαρυωτικό φυτικό ζωικό. Να αιτιολογούν πότε μια θεωρία είναι επιστημονική. 8

Σχέδια μαθήματος για τις

Σχέδια μαθήματος για τις ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Σχέδια μαθήματος για τις Για το Γυμνάσιο Περιεχόμενα Πρόλογος - Εισαγωγή 2 Η άσκηση μικροσκοπικής παρατήρησης φυτικού κυττάρου 2 Η άσκηση παρατήρησης φυτικών και ζωικών ιστών (Γ τάξη) 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Για το Γυμνάσιο

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Για το Γυμνάσιο ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Για το Γυμνάσιο Περιεχόμενα ασκήσεων Παρατήρηση των μικρών γραμμάτων εφημερίδας Παρατήρηση φυτικών κυττάρων του φλοιού του κρεμυδιού (Allium cepa των Lilliaceae) Παρατήρηση πυρήνων φυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Α τάξη Γυμνασίου 3 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ ΩΝ 2002 2004 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών. Ασκήσεις Γενικής Βοτανικής. Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Κ. Φασσέας

Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών. Ασκήσεις Γενικής Βοτανικής. Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Κ. Φασσέας Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών Ασκήσεις Γενικής Βοτανικής Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Κ. Φασσέας Αθήνα 2008 1 Οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φωτογραφίες από αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Σε έναν κόσμο όπου ο καθένας, για να κάνει τις επιλογές του, είναι απαραίτητο να καταφεύγει καθημερινά σε επιστημονικές πληροφορίες, η αναγκαιότητα παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 175 1. Εισαγωγή 176 Σε έναν κόσμο όπου ο καθένας, για να κάνει τις επιλογές του, είναι απαραίτητο να καταφεύγει καθημερινά σε επιστημονικές πληροφορίες, η αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Σύνολο διδακτικών ωρών: 48)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Σύνολο διδακτικών ωρών: 48) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Σύνολο διδακτικών ωρών: 48) ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Η επιστήμη της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή Ο ρόλος των βιολογικών επιστημών στην αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Τα χαρακτηριστικά των οργανισμών 1. Ποια τα κοινά χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών; Οι οργανισμοί τρέφονται Αναπνέουν Απεκκρίνουν Αναπαράγονται Αναπτύσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών

Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡ/ΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών Εργαστηριακές Σημειώσεις Μάρθα Λαζαρίδου -Αθανασιάδου Καθηγήτρια ΤΕΙ 2009 Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ανακαλύπτοντας το Αναπνευστικό μας Σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ανακαλύπτοντας το Αναπνευστικό μας Σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ανακαλύπτοντας το Αναπνευστικό μας Σύστημα Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Ανακαλύπτοντας το Αναπνευστικό μας Σύστημα Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ; ^ ^ : ν -» Μ. jsm. Γενικής Τΐα/δαας. Β' Τάξης Γενικού Λυκείου ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ; ^ ^ : ν -» Μ. jsm. Γενικής Τΐα/δαας. Β' Τάξης Γενικού Λυκείου ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ; ^ ^ : ν -» Μ 1 jsm Γ" ΐ Γενικής Τΐα/δαας Β' Τάξης Γενικού Λυκείου ΑΘΗΝΑ Οδηγός Εργαστηριακών Αοκήοεων Βιολογίας Β ΓΕΝΙΚΟΊ ASKBIOS ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη πορεία δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Κ.Ε. ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Κ.Ε. ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στο εγχειρίδιο Βιολογίας της Γ Γυμνασίου, έγινε μια σημαντική προσπάθεια να παρουσιαστούν όλα τα θέματα που πραγματεύεται το σχολικό βιβλίο, με τρόπο σαφή, κατανοητό και με εμβάθυνση στα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ! Β'

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α BIΒΛΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α BIΒΛΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α BIΒΛΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη πορεία δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ

EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ ã Àª π À O στόχος αυτού του βιβλίου είναι διπλός, δηλαδή, αφενός να βοηθήσει το µαθητή να κατανοήσει πιο εύκολα το µάθηµα της Βιολογίας, που εξαιτίας της ορολογίας και του λεξιλογίου

Διαβάστε περισσότερα

4. H OPΓANΩΣH THΣ ZΩHΣ.

4. H OPΓANΩΣH THΣ ZΩHΣ. 4. H OPΓANΩΣH THΣ ZΩHΣ. KYTTAPO: H MONAΔA THΣ ZΩHΣ 4.1 Ποια είναι η σημασία του κυττάρου και πώς ανακαλύφθηκε; Tο κύτταρο είναι η μικρότερη, και επομένως η βασική, μονάδα (δομή) που μπορεί να εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ; ^ ^ : ν -» Μ. jsm. Γενικής Τΐα/δαας. Β' Τάξης Γενικού Λυκείου ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ; ^ ^ : ν -» Μ. jsm. Γενικής Τΐα/δαας. Β' Τάξης Γενικού Λυκείου ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ; ^ ^ : ν -» Μ 1 jsm Γ" ΐ Γενικής Τΐα/δαας Β' Τάξης Γενικού Λυκείου ΑΘΗΝΑ Οδηγός Εργαστηριακών Αοκήοεων Βιολογίας Β ΓΕΝΙΚΟΊ ASKBIOS ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14306 Β6 (ΚΕΦ. 2, 3) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΙΙ. Στο φυτικό κύτταρο συνυπάρχουν δύο οργανίδια τα οποία διαθέτουν γενετικό υλικό και τα οποία σχετίζονται λειτουργικά, στο πλαίσιο δύο βασικών μεταβολικών διεργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

m 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ * ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ -, Τw! 1 isiiiifil Ο.ΕΑΒ. - ΑΘΗΝΑ f ϊ

m 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ * ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ -, Τw! 1 isiiiifil Ο.ΕΑΒ. - ΑΘΗΝΑ f ϊ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ * ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ : :.' ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ f ϊ, ί!. m 1 -, Τw! 1 isiiiifil Ο.ΕΑΒ. - ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 2... 3... ΜΟΝΑΔΕΣ:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 2... 3... ΜΟΝΑΔΕΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:..... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1.. 2..... 3..... ΜΟΝΑΔΕΣ: ΜΕΡΟΣ Α Κυτταρική ανάπτυξη και διάχυση ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Διάχυση: Με τον όρο διάχυση, γενικά, χαρακτηρίζουμε την τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» 1. Ειδικοί σκοποί Με το µάθηµα "Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο" στο ηµοτικό επιδιώκεται η συστηµατική εισαγωγή του µαθητή στις έννοιες και στον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 3 Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1. Ποια είναι τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής και ποια τα χημικά χαρακτηριστικά της; Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ Βασικές γνώσεις - Φύλλα εργασίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ Βασικές γνώσεις - Φύλλα εργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ Βασικές γνώσεις - Φύλλα εργασίας ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΛ Γ Τάξη Ι.Ε.Π. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα