ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το 2004, η Επιτροπή εξέδωσε τις τελευταίες κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών 1 (στο εξής «κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές»). Στο κείμενο διευκρινίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα επανεξεταστούν εντός επτά ετών από την ημερομηνία εφαρμογής τους. Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να καλέσει τα κράτη μέλη, άλλα όργανα και τα ενδιαφερόμενα μέρη να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στον κλάδο, πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές και τα αποτελέσματά τους, καθώς και τυχόν σχόλια και προτάσεις σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Η παρούσα διαβούλευση προσφέρει στα κράτη μέλη, σε άλλους οργανισμούς και στα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα ποικίλα ζητήματα που τίθενται. Η Επιτροπή θα αναλύσει επιμελώς τα αποτελέσματα της διαβούλευσης πριν αποφασίσει σε ποιο βαθμό επιβάλλονται τροποποιήσεις στους ισχύοντες κανόνες και, αν το κρίνει αναγκαίο, θα παρουσιάσει πρόταση για την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη θέση όσον αφορά ενδεχόμενη τροποποίηση των υφιστάμενων κατευθυντηρίων γραμμών. B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τα κράτη μέλη και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις μπορούν να υποβληθούν σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Λόγω των ενδεχόμενων καθυστερήσεων στη μετάφραση των παρατηρήσεων που υποβάλλονται σε ορισμένες γλώσσες, η μετάφραση των απαντήσεων στα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά θα επιτρέψει στην Επιτροπή να προχωρήσει ταχύτερα στην επεξεργασία τους. Ορισμένες ερωτήσεις απευθύνονται συγκεκριμένα σε δημόσιες αρχές ή σε ορισμένους ενδιαφερομένους και, ως εκ τούτου, οι ερωτώμενοι δεν οφείλουν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις. Εάν κάποια ερώτηση δεν σας αφορά απαντήστε «άνευ αντικειμένου». Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στο ερωτηματολόγιο, οι ερωτήσεις απευθύνονται τόσο στις δημόσιες αρχές όσο και στα ενδιαφερόμενα μέρη. 1 ΕΕ C 13 της , σ.3

2 Ευπρόσδεκτη θα είναι κάθε υποβαλλόμενη παρατήρηση και πληροφορία πέραν των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, ιδίως άλλα έγγραφα, εκθέσεις, μελέτες, πηγές δεδομένων κ.λπ. που μπορεί να παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Η προθεσμία για τις απαντήσεις είναι η 14η Μαΐου Οι απαντήσεις θα πρέπει να σταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διεύθυνση: European Commission, DG COMP, Unit F-2, B-1049 Brussels, κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση με την ένδειξη «για τη διαβούλευση» «HT2744 Επανεξέταση των κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών». 2

3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω ερωτηματολόγιο ακολουθεί τη δομή των κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.. Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τη σειρά των ερωτήσεων, αν και δεν σας ζητείται να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε συμπληρωματικές πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι σημαντικές και που δεν αναφέρονται στις ερωτήσεις του παρόντος ερωτηματολογίου. A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ Περιγράψτε τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας/οργανισμού/ένωσης που εκπροσωπείτε. Αναφέρατε παρακάτω τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Ονομασία Οργανισμός τον οποίο εκπροσωπείτε Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών είναι μια επαγγελματική οργάνωση πλοιοκτητών που εκπροσωπεί ελληνόκτητα εμπορικά πλοία άνω των gt υπό ελληνική και άλλες σημαίες. Ο ελεγχόμενος στόλος από την ΕΕΕ ισοδυναμεί με το 14,83% της χωρητικότητας σε dwt του παγκόσμιου στόλου, αντιπροσωπεύει το 40% του κοινοτικού στόλου και λειτουργεί σε παγκόσμια βάση. Οι Έλληνες εφοπλιστές μεταφέρουν φορτία μεταξύ τρίτων χωρών σε αυστηρή εφαρμογή του νόμου προσφοράς / ζήτησης. Τα πολλαπλά επιχειρηματικά ενδιαφέροντά τους αναπτύσσονται κυρίως στον τομέα tramp με φορτηγά πλοία / δεξαμενόπλοια. Ο Ελληνικός στόλος πλοίων κοντέινερς κατά βάση ναυλώνεται από επιχειρήσεις τακτικών γραμμών άλλων χωρών. Τόπος (χώρα) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ακτή Μιαούλη 85, Πειραιάς 18538, Ελλάδα Για λόγους διαφάνειας, η Επιτροπή σχεδιάζει να καταστήσει προσβάσιμες, στον δικτυακό της τόπο, τις απαντήσεις στο παρόν ερωτηματολόγιο. Αν δεν απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις, η Επιτροπή θα συναγάγει ότι οι απαντήσεις σας δεν περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία και μπορούν να δημοσιευτούν αυτούσιες. Για τους κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βλ. δικτυακό τόπο EUROPA: A.1. Έχετε αντίρρηση να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας; ΟΧΙ A.2. Ισχύει για τις απαντήσεις σας κάποια από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 1 ς; Εάν ναι, παρακαλείσθε να προσδιορίσετε σαφώς ποια τμήματα δεν πρέπει να κοινοποιηθούν, να αιτιολογήσετε την ανάγκη για αυτήν την εμπιστευτική μεταχείριση και να υποβάλετε μια μη εμπιστευτική εκδοχή της απάντησής σας για δημοσίευση στον δικτυακό μας τόπο. ΟΧΙ 1 ΕΕ L 145 της 31ης Μαΐου 2001, σ

5 B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ B.1. Αξιολόγηση της αγοράς/κανονιστικές εξελίξεις B.1.1 Βάσει όσων γνωρίζετε και βάσει των πληροφοριών που έχετε στη διάθεσή σας, ποιες είναι οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στον ναυτιλιακό κλάδο μετά το 2004 όσον αφορά τα ακόλουθα a) παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο 2, αριθμός μεταφερόμενων εμπορευματοκιβωτίων 3, συνολική χωρητικότητα του παγκόσμιου στόλου 4 ; Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης; Διαφαίνονται ήδη σημάδια ανάκαμψης; Ει δυνατόν, διαβιβάστε τα ίδια στοιχεία ανά χώρα, ανά εταιρεία και για τα έτη μετά το ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύμφωνα με στοιχεία της UNCTAD το δια θαλάσσης διακινούμενο διεθνές εμπόριο κατά την περίοδο σημείωσε την εξής αύξηση: - Οι μεταφορές των κυρίως χύδην φορτίων (σιδηρομεταλλεύματος, σιτηρών, άνθρακος, βωξίτη / αλουμίνας και φωσφορικού άλατος) που το 2004 υπολογίζοντο σε τόνους, το 2011 αυξήθηκαν σε εκατ. τόνους, ήτοι σημειώθηκε αύξηση κατά 45,6%. - Οι μεταφορές άλλων ξηρών φορτίων που το 2004 υπολογίζοντο 1,852 εκατ. τόνους, το 2011 αυξήθηκαν σε εκατ. τόνους, ήτοι σημειώθηκε αύξηση κατά 13,6%. - Η μεταφορά πετρελαίου και παραγώγων του που υπολογίζοντο το 2004 σε εκατ. τόνους, το 2011 αυξήθηκε σε εκατ. τόνους, ήτοι σημειώθηκε αύξηση κατά 16,4%. - Οι μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων που το 2004 υπολογίζοντο σε 118 εκατ. TEU, το 2011 αυξήθηκαν σε 170 εκατ. TEU, ήτοι σημειώθηκε αύξηση κατά 44,1%. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Σύμφωνα με στοιχεία της UNCTAD, ο παγκόσμιος στόλος κατά την περίοδο αυξήθηκε από 857 εκατ. dwt σε εκατ. dwt, ήτοι παρουσίασε αύξηση κατά 62%. Η παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία εξεδηλώθη το 2008, δεν άφησε ανεπηρέαστη τη διεθνή ναυτιλία. Ο τομέας των θαλασσίων μεταφορών είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένος με τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο. Οι ναυτιλιακές αγορές, αν και παρουσίασαν το 2010 θετικά σημεία βελτίωσης έναντι του 2009 και αυτό οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη των αναδυομένων οικονομιών, εμφανίζουν αβεβαιότητα και αστάθεια. Ο ναυτιλιακός τομέας συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από υπερπροσφορά χωρητικότητας, αύξηση του αριθμού των ναυπηγήσεων, έλλειψη χρηματοδότησης και έντονο ανταγωνισμό. Οι παράγοντες αυτοί Υπολογιζόμενο σε τόνους και τονοχιλιόμετρα. Υπολογιζόμενο σε ισοδύναμο είκοσι ποδών (TEU). Υπολογιζόμενο σε μεταφορική ικανότητα ή ολική χωρητικότητα. 5

6 αναπόφευκτα συμπιέζουν σημαντικά τις τιμές των ναύλων και καθυστερούν την ανάκαμψη. β) θέση του ναυτιλιακού κλάδου της ΕΕ στην αγορά (πλοία ελεγχόμενα από την ΕΕ και πλοία που φέρουν σημαία ΕΕ; Πώς θα περιγράφατε την τρέχουσα ανταγωνιστική κατάσταση των διαφόρων εταιρειών της ΕΕ στον ναυτιλιακό κλάδο σε σύγκριση με εταιρείες εκτός ΕΕ και με τον υπόλοιπο κόσμο 5? Όπου είναι διαθέσιμα, παρακαλείσθε να δώσετε τα σχετικά στοιχεία όσον αφορά, για παράδειγμα, τους ηγετικούς φορείς, τα μερίδια αγοράς, την εξέλιξη των μεριδίων αγοράς στις οικείες αγορές, κ.λπ.. Η ευρωπαϊκή ναυτιλία δραστηριοποιείται σε ένα ελεύθερο και παγκόσμιο περιβάλλον με σχετικά ελάχιστα εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά φορτίων και υπό καθεστώς οξύτατου ανταγωνισμού. Οι ανταγωνιστές της είναι κυρίως ναυτιλίες Ασιατικών χωρών και ανοικτών νηολογίων, οι οποίες λειτουργούν υπό χαμηλό κόστος, έχουν στη διάθεσή τους διάφορες μορφές κρατικής υποστήριξης καθώς και άλλα προστατευτικά μέτρα, προς στήριξή τους. Το γεγονός αυτό είχε ιδίως κατά την περίοδο δυσμενείς επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή ναυτιλία, της οποίας η δύναμη σταδιακά εμειώνετο εξαιτίας της διαγραφής πλοίων από τα κοινοτικά νηολόγια, της απώλειας θέσεων εργασίας και κυρίως της μεταφοράς της ναυτικής τεχνογνωσίας (know-how) εκτός Ευρώπης. Τις δυσμενείς αυτές επιπτώσεις ήρθαν να αντιμετωπίσουν οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1997 και οι οποίες ανανεώθηκαν το Ο κύριος στόχος των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές που αντανακλά το κοινό συμφέρον της ΕΕ είναι η προαγωγή και διαφύλαξη μιας ισχυρής ευρωπαϊκής ναυτιλίας στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Η εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές είχε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, διότι σε πρώτη φάση ανεσχέθη η διαρροή των πλοίων από τα κοινοτικά νηολόγια και στη συνέχεια οδήγησαν σε μία, βαθμιαία αύξηση του κοινοτικού στόλου. Είναι ενδεικτικό ότι την περίοδο , δηλαδή, κατά την περίοδο εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές ο κοινοτικός στόλος αυξήθηκε κατά 41,5% σε χωρητικότητα και κατά 38% σε dwt. Παρά ταύτα, σημειώνεται ότι κατά την ίδια περίοδο, ο παγκόσμιος στόλος αυξήθηκε κατά 711,2% σε χωρητικότητα με συνέπεια το ποσοστό συμμετοχής του υπό κοινοτικές σημαίες ευρωπαϊκού στόλου στον παγκόσμιο να περιοριστεί στο 21,9% το Ωστόσο, ο ευρωπαϊκών συμφερόντων στόλος, ο οποίος δραστηριοποιείται υπό κοινοτικές ή και ξένες σημαίες σημείωσε κατά την ίδια περίοδο σημαντική αύξηση από 239 εκατ. gt σε 412 εκατ. gt, ήτοι αυξήθηκε κατά 72%. Η εξέλιξη αυτή είχε επίσης θετικά αποτελέσματα για την σταθερότητα ή ακόμα και την αύξηση των θέσεων εργασίας των ναυτικών, στη συνεισφορά της ναυτιλίας στα δημοσιονομικά έσοδα των κρατών μελών και στην ανάπτυξη σειράς υποβοηθητικών επαγγελμάτων στον ευρύτερο ναυτιλιακό χώρο. 5 Υπολογιζόμενη με διάφορους δείκτες, όπως: αριθμός στόλων ελεγχόμενων από την ΕΕ και νηολογημένων στην ΕΕ, χωρητικότητα (υφιστάμενα και νεοναυπηγηθέντα πλοία ), θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και άλλα είδη ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, εθνικότητα των εταιρειών με τις καλύτερες επιδόσεις, κτλ. 6

7 γ) αριθμός μεταφερόμενων επιβατών και επιβατοχιλιομέτρων η συνολική χωρητικότητα του στόλου επιβατηγών πλοίων, κατανεμημένη ανά είδος σκάφους Η ΕΕΕ εκπροσωπεί μόνο συμφέροντα εμπορικών (ποντοπόρων φορτηγών) πλοίων και όχι επιβατηγά πλοία. δ) κανονιστικές αλλαγές (σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο) όσον αφορά, για παράδειγμα, τις προδιαγραφές ασφαλείας και προστασίας, τα πρότυπα εργασίας στη θάλασσα και την ξηρά, τις απαιτήσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης, τις απαιτήσεις που αφορούν την αναλογία νηολόγησης διεθνείς συμφωνίες, μεταφορά και ανταγωνισμός με άλλα μέσα μεταφοράς, τουρισμός, φορολογικές πολιτικές, διαδοχικές διευρύνσεις της ΕΕ το 2004 και το 2007 Οι κανονιστικές αλλαγές που αναφέρονται στο εν λόγω ερώτημα, αφορούν κυρίως ρυθμίσεις (Τροποποιήσεις - Συμπληρώσεις, Δ.Σ. SOLAS / Goal-based Standards, Κώδικας ISPS, Δ.Σ. STCW / Manila Amendments, Δ.Σ. Ναυτικής Εργασίας 2006 / Maritime Labour Convention) που υιοθετούνται στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών (ΙΜΟ και ILO) και της ΕΕ και δευτερευόντως στην εθνική νομοθεσία. Η Ελλάδα ενσωματώνει κατά ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό τις εν λόγω κανονιστικές ρυθμίσεις στην έννομη τάξη της και η ελληνική ναυτιλία εφαρμόζει αυτές πιστά και απαρεγκλίτως κατατασσόμενη μεταξύ των κατεξοχήν ποιοτικών σημαιών. Είναι ενδεικτικό ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην Λευκή Λίστα (White List) του Μνημονίου των Παρισίων (Paris MOU) και στην αντίστοιχη Αμερικανική ποιοτική Λίστα (Qualship). Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενδεικτικά σημειώνεται η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών του 3 ου Νομοθετικού Πλαισίου Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (2009/16 Έλεγχος Κράτους Λιμένα, 2009/21 Συμμόρφωση Κράτους Σημαίας, 2009/18 Διερεύνηση Ναυτικών Ατυχημάτων, 2009/20 Αστική Ευθύνη Πλοιοκτητών κ.α.). Επίσης, η Ελλάδα εφαρμόζει τον κοινοτικό Κανονισμό που αφορά στον Κώδικα ISPS και την κοινοτική Οδηγία για την Ασφάλεια των Λιμένων. Σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να σημειωθεί η πρόσφατη ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του νόμου 4058/2012 περί «Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις». Επίσης, οι νόμοι 4037/2012 «Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας 2009/123 (Ποινικές κυρώσεις για ρύπανση από πλοία)», 4033/2011 «Διερεύνηση Ναυτικών Ατυχημάτων» και 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος /Πλήρης απελευθέρωση περιηγητικών πλόων». ε) κύριες τεχνολογικές, κανονιστικές, κτλ. εξελίξεις μετά τη θέσπιση των κατευθυντηρίων γραμμών, οι οποίες επηρέασαν τις συνθήκες εργασίας και, ειδικότερα, το κόστος εργασίας. Ποιες είναι οι πιθανές εξελίξεις στο μέλλον; Η υπό κρίση περίοδος χαρακτηρίζεται από μία έντονη τάση του εφοπλισμού να ανανεώνει τα παλαιότερα και ολιγότερο αποδοτικά πλοία με νέες τεχνολογικά προηγμένες ναυπηγήσεις που επιτυγχάνουν και οικονομίες κλίμακος. Η εξέλιξη αυτή προβλέπεται να συνεχισθεί και εκτιμάται ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα διότι θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο τα επίπεδα ασφαλείας της ναυσιπλοΐας και προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα μειώνεται και η μέση ηλικία του στόλου. Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν το επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλά προσόντα για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 7

8 τεχνολογικές εξελίξεις. Πέραν των ανωτέρω, διεθνείς ρυθμίσεις που προωθήθηκαν στον ΙΜΟ και ILO και κυρίως μέσω της Maritime Labour Convention 2006 βελτίωσαν τους όρους απασχόλησης των ναυτικών και τις συνθήκες εργασίας τους. Τέλος, όσον αφορά το κόστος εργασίας, αυτό καθορίζεται δια συλλογικών συμβάσεων που συνάπτονται ελευθέρως μεταξύ των εργοδοτικών (πλοιοκτητών) και ναυτεργατικών οργανώσεων. Σημειώνεται ότι η επιβολή υποχρεωτικής σύνθεσης στα υπό ελληνική σημαία πλοία οδήγησε σε αθέμιτη αύξηση των μισθών με συνέπεια την μέγιστη έξοδο από το νηολόγιο την δεκαετία του Το κόστος αυτό εξακολουθεί να είναι υψηλό στην ΕΕ σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες. Εξ αυτού του λόγου, είναι αναγκαία η ανανέωση των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές που στοχεύουν στην επίτευξη ανταγωνιστικού κόστους εργασίας. Τέλος, μία σημαντική εξέλιξη στον τομέα της ναυτικής απασχόλησης είναι το συνεχώς παρατηρούμενο φαινόμενο, τόσο στα πλαίσια της ΕΕ όσο και άλλες χώρες της ποινικοποίησης του ναυτικού επαγγέλματος που έχει ως συνέπεια την άδικη μεταχείριση των ναυτικών και αρνητικές επιπτώσεις στην προσπάθεια προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα. στ) σημαία που φέρουν τα πλοία: αναλογία (και η συν τω χρόνω μεταβολή της) του στόλου που ελέγχει η έχει στην ιδιοκτησία του κράτος μέλος υπό τη σημαία του, υπό τη σημαία άλλων κρατών μελών και υπό σημαία χωρών εκτός ΕΕ έκταση της αλλαγής σημαίας με την πάροδο του χρόνου μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ χωρών ΕΕ και χωρών εκτός ΕΕ (και πιθανοί λόγοι της αλλαγής αυτής ). Συγκεκριμένα, γνωρίζετε πηγές που περιέχουν στατιστικές σχετικά με την ιστορία της νηολόγησης του στόλου της ΕΕ (π.χ. μετεγγραφή σκαφών μεταξύ νηολογίων της ΕΕ, ή μεταξύ νηολογίων χωρών ΕΕ και χωρών εκτός ΕΕ); Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από την εξέλιξη των νηολογίων ΕΕ συν τω χρόνω (από πλευράς αριθμού πλοίων και/ή χωρητικότητας). Να γίνει διάκριση ανάμεσα στους παράγοντες που αφορούν μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κατευθυντηρίων γραμμών ή άλλα μέτρα περί κρατικών ενισχύσεων και τους εξωγενείς παράγοντες (που αφορούν π.χ. τις τεχνολογικές εξελίξεις, τη ζήτηση υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών, τις πολιτικές χωρών εκτός ΕΕ, κτλ.) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Ο ελληνόκτητος στόλος που αποτελείται από πλοία υπό ελληνική σημαία και σημαία κρατών μελών και τρίτων χωρών, παρουσίασε αύξηση κατά την περίοδο που αντιπροσωπεύει ποσοστό 23,35% ως προς την μεταφορική ικανότητα (dwt). Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της UNCTAD, ο ελληνόκτητος στόλος άνω των gt το 2011 αντιπροσώπευε πλοία συνολικής μεταφορικής ικανότητας dwt. Εξ αυτών, 32% αντιπροσωπεύει πλοία νηολογημένα υπό ελληνική σημαία, 20% πλοία νηολογημένα σε άλλα κράτη μέλη και 48% πλοία νηολογημένα σε τρίτα κράτη. Η ως άνω εξέλιξη εμφανίζεται στο παρακάτω γράφημα. 8

9 Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του πλοιοκτήτη να νηολογήσει το πλοίο του υπό μία σημαία, είναι το κύρος της σημαίας, η σταθερότητα του θεσμικού πλαισίου, η νομική βεβαιότητα αναφορικά με το δημοσιονομικό και φορολογικό καθεστώς, η ύπαρξη κατάλληλης διοικητικής δομής στον τομέα της ναυτιλίας, η ύπαρξη τεχνογνωσίας περί τη ναυτιλία και η ύπαρξη βασικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τη ναυτιλία, η ευχέρεια πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και γενικότερα το κατάλληλο ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Υπό το ανωτέρω πνεύμα, οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές και η κατάλληλη εφαρμογή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κράτος νηολόγησης έχουν πρωταρχική σημασία για την επιβίωση και ανάπτυξη της κοινοτικής ναυτιλίας. ζ) απασχόληση στη θάλασσα πολιτών ΕΕ και εκτός ΕΕ από πλοιοκτήτες τα πλοία των οποίων είναι νηολογημένα σε χώρες της ΕΕ ή σε χώρες εκτός ΕΕ η) απασχόληση στην ξηρά πολιτών ΕΕ και εκτός ΕΕ από πλοιοκτήτες τα πλοία των οποίων είναι νηολογημένα σε χώρες της ΕΕ ή σε χώρες εκτός ΕΕ και θ) απασχόληση πολιτών ΕΕ και πολιτών εκτός ΕΕ σε πλέγματα ναυτιλιακών δραστηριοτήτων (maritime clusters) Όσον αφορά τις ανωτέρω ερωτήσεις, να παράσχετε σχετικά στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας ή να επισημάνετε πηγές για την ανεύρεση ανάλογων στοιχείων και συναφών πληροφοριών. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Το 2010, ο συνολικός αριθμός απασχολουμένων ναυτικών επί πλοίων υπό ελληνική σημαία ανήρχετο σε Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας από τους ανωτέρω ναυτικούς ήταν κοινοτικοί ναυτικοί ενώ ήταν μη κοινοτικοί ναυτικοί. Στους ανωτέρω ναυτικούς δεν συμπεριλαμβάνονται ναυτικοί οι οποίoι δεν ασχολούνται με καθήκοντα ναυσιπλοΐας. Η εξέλιξη της απασχόλησης αποτυπώνεται στο κατωτέρω γράφημα. 9

10 Επίσης, το 2010, ο συνολικός αριθμός ναυτικών που ήταν ναυτολογημένοι σε ελληνόκτητα πλοία υπό τρίτες σημαίες ανήρχετο σε Εξ αυτών ήταν κοινοτικοί και ναυτικοί τρίτων χωρών. Η εξέλιξη της απασχόλησης αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα. Η εισαγωγή σπουδαστών αξιωματικών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μεταξύ των ετών εμφανίζεται στο παρακάτω γράφημα. 10

11 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ Η απασχόληση το 2010 στα ναυτιλιακά γραφεία πολιτών ΕΕ ανέρχετο σε άτομα. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 28,1% την περίοδο και εμφανίζεται στο παρακάτω γράφημα. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ (CLUSTER) Δεν υπάρχουν σύγχρονα στοιχεία, αλλά σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας περί τα τέλη του 2008 η απασχόληση στο ευρύτερο ναυτιλιακό τομέα (cluster) ανήρχετο σε άτομα, ενώ ο αριθμός των ναυτιλιακών εταιριών ανήρχετο σε B.1.2 Σε ποιο βαθμό οι εξελίξεις αυτές θα μπορούσαν να αποδοθούν σε μέτρα κρατικής ενίσχυσης και όχι σε άλλους εξωγενείς παράγοντες; Διευκρινίστε και διαβιβάστε σχετικά στοιχεία, εάν υπάρχουν. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Όπως προαναφέρθηκε, η εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές του έτους 1997 και η παράτασή τους το 2004 είχαν σαν αποτέλεσμα την αρχική συγκράτηση του ελληνικού νηολογίου από ένα κύμα διαρροής προς τρίτες σημαίες και τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την επαναφορά τους στην σημαία, καθώς και την προσέλκυση νέων πλοίων. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ Μολονότι η Ελλάδα με σημαντική καθυστέρηση εφάρμοσε μέτρα που προβλέπουν οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές για την μείωση του κόστους εργασίας, σημειώνεται ότι από την εφαρμογή αυτών των μέτρων από το 2007 και εντεύθεν υπήρξαν θετικά αποτελέσματα, διότι απετράπη η διαγραφή πλοίων από το ελληνικό νηολόγιο με συνέπεια να διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν νέες. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η συμβολή της ναυτιλίας στην εθνική μας οικονομία και τη διαμόρφωση του ΑΕΠ είναι σημαντική. Σημειώνεται ότι στην δεκαετία , η ναυτιλία συνεισέφερε 140 δις 11

12 σε εισπράξεις από ξένο συνάλλαγμα (Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση 2011), ήτοι 3,5 φορές των εισπράξεων της Ελλάδας από την ΕΕ για την περίοδο που ανέρχονται σε 46 δις. Συνεπώς, η εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές συμβάλλει μέσω του εισαγόμενου ναυτιλιακού συναλλάγματος και της απασχόλησης στη σημαντική βελτίωση της εθνικής μας οικονομίας. B.1.3 Πώς εξελίχθηκαν τα επιχειρηματικά μοντέλα των ναυτιλιακών εταιρειών μετά την έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών; Περιγράψτε τις κυριότερες διαφορές, εάν υπάρχουν, μεταξύ των επιχειρηματικών μοντέλων πλοιοκτητών με έδρα την Ευρώπη και πλοιοκτητών με έδρα εκτός Ευρώπης. Το επιχειρησιακό μοντέλο των ναυτιλιακών εταιριών δεν φαίνεται να έχει επηρεασθεί από την ύπαρξη των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές. Η ελληνική ναυτιλία στηρίζεται κυρίως σε οικογενειακές επιχειρήσεις μικρομεσαίου μεγέθους που εξασφαλίζουν ευελιξία, ταχύτητα λήψεως αποφάσεων, προσαρμοστικότητα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκοσμίως οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον, υγιή ανταγωνισμό και σθένος σε περιόδους κρίσης, όπως η σημερινή. Οι ναυτιλιακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν δύνανται να υπαχθούν στον ορισμό της «μικρομεσαίας επιχείρησης» βάσει της Ευρωπαϊκής Χάρτας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και του Small Business Act. Συνεπώς, δεν δύνανται να επωφεληθούν των ευεργετικών διατάξεών τους όσον αφορά τη χρηματοδότηση, πρόσβαση στην αγορά, μείωση του διοικητικού κόστους γραφειοκρατικών εμποδίων. Συνεπώς, θα μπορούσαν να επωφεληθούν τουλάχιστον από την παράταση των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή μέτρων συμβατών με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές διευκολύνει την λειτουργία των ανωτέρω ναυτιλιακών επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισμό, ιδιαίτερα από ναυτιλίες χωρών που εφαρμόζουν προστατευτικά μέτρα. B.1.4 Ποιοι είναι, κατά την άποψή σας, οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή από τους ευρωπαίους πλοιοκτήτες της χώρας νηολόγησης των πλοίων τους και της χώρας φορολόγησής τους; Θεωρείτε ότι οι παράγοντες αυτοί θα μεταβληθούν στο μέλλον; α) σε ποιο βαθμό η επιλογή καθορίζεται από πτυχές που σχετίζονται με τις κρατικές ενισχύσεις; β) σε ποιο βαθμό η επιλογή καθορίζεται από άλλους παράγοντες (για παράδειγμα, καλύτερες, ταχύτερες και/ή φθηνότερες διοικητικές υπηρεσίες, ευνοϊκή εργατική νομοθεσία ή ο τρόπος εφαρμογής της, κτλ. Τεκμηριώστε την άποψή σας με συγκεκριμένα στοιχεία και παραδείγματα. γ) ποιες χώρες θεωρούνται οι καλύτερες στην ΕΕ/στον κόσμο για νηολόγηση και φορολόγηση και γιατί; Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του πλοιοκτήτη σε σχέση με την χώρα νηολόγησης του πλοίου και τη σημαία που αυτό θα φέρει, αναφέρθηκαν στην απάντησή μας της παρ. Β.1.1 (στ). Όπως άλλωστε επισημάνθηκε, η εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές έχει πρωταρχική σημασία για την ανάπτυξη της κοινοτικής ναυτιλίας, καθόσον τα κράτη μέλη διευκολύνονται στην λήψη μέτρων που προβλέπουν οι ως άνω Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές, υποστηρικτικών της ναυτιλιακής δραστηριότητας. 12

13 Ιδιαίτερα θετική επίπτωση έχουν η καθιέρωση φορολογικού καθεστώτος βασιζόμενου επί του φόρου επί της χωρητικότητας (tonnage tax system), η πρόβλεψη φορολογικών ελαφρύνσεων σε σχέση με το φορολογικό εισόδημα των ναυτικών και η μείωση του κόστους απασχόλησης κοινοτικών ναυτικών με την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών. Το ανωτέρω πλέγμα μέτρων συνιστά ένα ελκυστικό πλαίσιο για τη λειτουργία της κοινοτικής ναυτιλίας και η σταθερότητα του μαζί με την κατάλληλη εφαρμογή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμβάλλουν αποφασιστικά και αποτελεσματικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της κοινοτικής ναυτιλίας. Η μεγάλη χρήση ανοικτών νηολογίων από τις ναυτιλίες των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ γενικότερα οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες: στην ευελιξία και ελευθερία στην επάνδρωση και στη σταθερότητα του θεσμικού πλαισίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μεγάλα ανοικτά νηολόγια τηρούν πολύ υψηλά επίπεδα ασφαλείας και διαχείρισης. B.1.5 Ποιοι είναι οι νομικοί, τεχνικοί ή διοικητικοί φραγμοί για τη νηολόγηση ενός πλοίου ή για τη μεταφορά των κεντρικών γραφείων μιας εταιρείας από μία χώρα σε άλλη; Η ευρωπαϊκή ναυτιλία δραστηριοποιείται σε ένα ελεύθερο και παγκόσμιο περιβάλλον με σχετικά ελάχιστα εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά φορτίων και υπό καθεστώς οξύτατου ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, εμφανίζει υψηλή κινητικότητα σε σχέση με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την εγκατάσταση / μετακίνηση των περιουσιακών της στοιχείων. Πέραν των διοικητικών τυπικών προϋποθέσεων που συντρέχουν κατά περίπτωση δεν υπάρχουν σοβαρά εμπόδια. B.1.6 Σε ποιο βαθμό οι κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές υποβοηθούν/εμποδίζουν αυτή την εξέλιξη; Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες αλλαγής νηολογίου ή μετεγκατάστασης της έδρας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Συμβάλλουν όμως στη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών λειτουργίας για τη ναυτιλία των κρατών μελών, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών παγκοσμίως που εφαρμόζουν υψηλά διεθνή πρότυπα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, προστασίας έναντι έκνομων ενεργειών και συνθηκών / όρων απασχόλησης, ανεξαρτήτως της σημαίας του πλοίου. B.1.7 Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθιστούν τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μοναδικό από πλευράς ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων; Παραθέστε κατάλογο των ουσιωδών τομεακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που κρίνετε αναγκαίους βάσει των χαρακτηριστικών αυτών. Εξηγήστε ποιες πτυχές του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά με οριζόντιους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Παρακαλούμε η απάντησή σας να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένη, και επίσης να αναφέρετε τις αναμενόμενες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τομεακών κανόνων. Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές το 1997 και η ανανέωσή τους το 2004 απέβλεπε στο να αντιμετωπιστεί ο οξύτατος ανταγωνισμός που υφίστανται στον παγκόσμιο στίβο οι ευρωπαϊκές ναυτιλιακές επιχειρήσεις από τους ανταγωνιστές τους. Τούτο δε σε αντίθεση με την επιδίωξη των τομεακών κανόνων κρατικών ενισχύσεων ή των Οριζόντιων 13

14 Γραμμών να αντιμετωπίσουν τη στρέβλωση ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά. Ο ως άνω δικαιολογητικός λόγος για την υιοθέτηση των ως άνω Κατευθυντήριων Γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές κατεξοχήν βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ναυτιλιακού τομέα που τον καθιστούν μοναδικό από πλευράς των κρατικών ενισχύσεων. Ειδικότερα, όπως έχει αναφερθεί και σε άλλες παραγράφους του υπόψη ερωτηματολογίου, η ευρωπαϊκή ναυτιλία δραστηριοποιείται σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με σχετικά ελάχιστα εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά φορτίων και αντιμετωπίζει οξύτατο ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός προέρχεται και από ναυτιλίες χωρών που διαθέτουν κρατικές ενισχύσεις και προστατευτικά μέτρα για την στήριξή τους. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές υιοθετήθηκαν για να καταστήσουν ικανές τις ευρωπαϊκές ναυτιλιακές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τον οξύτατο ανταγωνισμό και να επιβιώσουν στις παγκόσμιες αγορές έναντι των ανταγωνιστών τους που απολαμβάνουν φορολογικών απαλλαγών ή πολύ χαμηλής φορολογικής μεταχείρισης, ή ελαστικών προϋποθέσεων ως προς την επάνδρωση των πλοίων και το πολύ χαμηλότερο κόστος απασχόλησης των ναυτικών που είναι σημαντικό στοιχείο των λειτουργικών εξόδων. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές με το πλέγμα των μέτρων (δημοσιονομικά, απασχόλησης, εκπαίδευσης) που προβλέπουν, παρέχουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη με ευέλικτο τρόπο να εφαρμόσουν κατ επιλογή τους ορισμένα εξ αυτών και να στηρίξουν τη ναυτιλία τους, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος της περαιτέρω ανάπτυξης της κοινοτικής ναυτιλίας, της βελτίωσης της απασχόλησης και της διατήρησης της ναυτιλιακής τεχνογνωσίας. Επιπροσθέτως, ο ελεγκτικός μηχανισμός που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τη διαδικασία γνωστοποίησης και ελέγχου της συμβατότητας των μέτρων προς τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές διασφαλίζει την σχεδόν παντελή έλλειψη στρέβλωσης του ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών. B.2. Στόχοι των κατευθυντηρίων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές και τρέχουσες αλλαγές στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών Οι γενικοί στόχοι των κατευθυντηρίων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές περιλαμβάνονται στο τμήμα 2.2. B.2.1 Ποιες είναι, κατά την άποψή σας, οι πιθανές εξελίξεις και ποιες θεωρείτε τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών βραχυπρόθεσμα (εντός του επόμενου έτους) και μεσοπρόθεσμα (την επόμενη τριετία); Θεωρείτε πιθανό να υπάρξουν επιπτώσεις όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών; Η παγκόσμια ύφεση έχει οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε παρατεταμένη επιβράδυνση. Οι υψηλοί ρυθμοί της Κίνας, Ινδίας και Βραζιλίας δεν διατηρήθηκαν, η οικονομία των ΗΠΑ παρουσιάζει ισχνή απόδοση και η ΕΕ έχει οδηγηθεί σε ελαφρά αλλά εμφανή ύφεση. Η κρίση χρέους της Ευρωζώνης επηρεάζει επίσης αρνητικά τον ρυθμό ανάπτυξης και η παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά εμφανίζει αστάθεια και αβεβαιότητα. Η συνεχιζόμενη υποχώρηση της ζήτησης και η υπερπροσφορά χωρητικότητας παραμένουν τα βασικά προβλήματα. Επιπλέον προβλήματα που υπογραμμίζουν τις 14

15 αρνητικές τάσεις είναι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και η έλλειψη τραπεζικής χρηματοδότησης. Η υπερπροσφορά χωρητικότητας και οι χαμηλές τιμές των ναύλων έχουν προκαλέσει πτώση και των τιμών των πλοίων, πράγμα που καθιστά την αναχρηματοδότηση ακόμα δυσκολότερη. Οι ευρωπαϊκές ναυτιλιακές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν κατά τη δύσκολη αυτή συγκυρία να λειτουργούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και να αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες και διεθνή ναυτιλιακά κέντρα στις ιδιαίτερα από πλευράς ζήτησης ασταθείς αγορές, ενώ παράλληλα, θα πρέπει να προβούν και σε επενδύσεις στη ναυπήγηση νέων πλοίων περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον, η ναυπήγηση των οποίων συνεπάγεται σημαντικό κόστος. Εξαιτίας του παγκοσμιοποιημένου χαρακτήρα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, η δυνατότητα αυτής να ανταπεξέλθει στον οξύτατο ανταγωνισμό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες παρέχουν ένα λειτουργικό πλαίσιο μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ναυτιλίας, αλλά και της γενικότερης ναυτιλιακής δραστηριότητας και των υποβοηθητικών αυτής υπηρεσιών. Η ευρωπαϊκή ναυτιλία αποτελεί ηγετικό τομέα (leader industry) στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ σε παγκόσμια βάση. Χωρίς τη διατήρηση των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές υπάρχει ο κίνδυνος της διαρροής πλοίων προς τα νηολόγια τρίτων χωρών, της απώλειας θέσεων εργασίας και ναυτιλιακής τεχνογνωσίας και μετεγκατάστασης των ναυτιλιακών εταιριών σε ανταγωνιστικά προς την ΕΕ διεθνή ναυτιλιακά κέντρα. Επίσης, η μείωση του ευρωπαϊκού στόλου θα έχει ως συνέπεια η ΕΕ να στερηθεί των υπηρεσιών αυτού σε περιόδους στρατιωτικής κρίσης ή επιχειρήσεων προς το σκοπό διαφύλαξης της διεθνούς ειρήνης. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονισθεί ότι το κόστος των προϊόντων αποτελεί σημαντικό παράγοντα της πολιτικής της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain policy) στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς. Η θαλάσσια μεταφορά συντελεί στο χαμηλό τελικό κόστος των μεταφερόμενων δια θαλάσσης αγαθών στον καταναλωτή. Συνεπώς, η σημασία της θαλάσσιας μεταφοράς για την εφοδιαστική αλυσίδα της ΕΕ (διατηρώντας χαμηλό στο κόστος των προϊόντων) πρέπει να συμπεριληφθεί στα πλεονεκτήματα υπέρ της διατήρησης των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές. B.2.2 Θεωρείτε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές έθεσαν τις βάσεις για μια ικανοποιητική πολιτική κρατικών ενισχύσεων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών σήμερα; Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές πράγματι έθεσαν τις βάσεις για την εφαρμογή μιας ικανοποιητικής πολιτικής κρατικών ενισχύσεων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Η ελληνική ναυτιλία με την εφαρμογή των μέτρων (φορολογία εταιριών βασιζόμενη σε φόρο επί της χωρητικότητας των πλοίων / tonnage tax system, μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές για τα εισοδήματα των ναυτικών, επιδότηση υπό προϋποθέσεις των ασφαλιστικών εισφορών πλοιοκτητών και ναυτικών) κατόρθωσε να επιτύχει την ανάσχεση της διαρροής πλοίων από το ελληνικό νηολόγιο και την εγγραφή σε αυτό νεότευκτων πλοίων μεγαλύτερης χωρητικότητας, την σταθεροποίηση και μερική βελτίωση των θέσεων εργασίας των ναυτικών και την αύξηση σημαντικά των νεοεισερχόμενων σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Σχετικά στοιχεία παρατίθενται στην παρ. Β.1.1(στ). 15

16 Επιπρόσθετα, η εγγραφή στο ελληνικό νηολόγιο νέων πλοίων βελτίωσε κατά πολύ τον μέσο όρο ηλικίας των πλοίων σε σχέση με αυτόν του παγκόσμιου στόλου και συγκεκριμένα, ο μέσος όρος ηλικίας ανέρχεται σε 12.8 έτη σε σχέση με τον αριθμό των πλοίων, σε 8.4 έτη σε σχέση με την χωρητικότητα (gt) και 7,9 έτη σε σχέση με την μεταφορική ικανότητα (dwt). Η εγγραφή νέων πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο επίσης, βελτίωσε και τα λειτουργικά πρότυπα (standards) των πλοίων που προβλέπουν οι διεθνείς Κανονισμοί για τη ναυτιλία σε σχέση με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, λόγω της ενσωμάτωσης των καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές είχαν επίσης θετική επίπτωση και στην ανάπτυξη των υποβοηθητικών της ναυτιλίας δραστηριοτήτων, ενδεικτικά αναφέροντας την εγκατάσταση σημαντικού αριθμού (1.200) ναυτιλιακών επιχειρήσεων και την απασχόληση ατόμων σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του έτους B.2.3 Θεωρείτε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι στόχοι που αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές; Θα πρέπει να τροποποιηθούν και, αν ναι, με ποιον τρόπο; Θεωρείτε ότι θα πρέπει να ταξινομηθούν και να σταθμιστούν και, αν ναι, με ποιον τρόπο; Δικαιολογήστε την άποψή σας και φροντίστε να είστε όσο το δυνατόν σαφέστερος/η, αναφέροντας στοιχεία και περιγραφικές επεξηγήσεις. Οι στόχοι που αναφέρονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές ισχύουν περισσότερο από ποτέ άλλοτε υπό το σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον λειτουργίας της ναυτιλίας. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων αυτών τόσο για τα επιμέρους κράτη μέλη αλλά και το σύνολο της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και ναυτιλιακής δραστηριότητας γενικότερα, όπως αυτό αναφέρθηκε σε προηγούμενες παραγράφους του παρόντος ερωτηματολογίου. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η αμετάβλητη διατήρηση των στόχων αυτών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν κοινά συμφέροντα των κρατών μελών και εξ αυτών επωφελούνται τόσο η ΕΕ όσο και η ναυτιλία. B.2.4 Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι αδυναμίες της αγοράς στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών (ή, γενικότερα, οι στόχοι κοινού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με αυτόν), οι οποίες αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς από τα τρέχοντα μέτρα κρατικής ενίσχυσης και ποιες είναι εκείνες που δεν έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς; Στην τελευταία περίπτωση, κρίνετε ανεπαρκείς τις γενικές διατάξεις των κατευθυντηρίων γραμμών ή την υλοποίησή τους από τα κράτη μέλη; Ποιος είναι κατά την άποψή σας ο αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης των αδυναμιών της αγοράς που εντοπίζονται στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών; Η ευρωπαϊκή ναυτιλία δραστηριοποιείται σε ένα ελεύθερο και παγκόσμιο περιβάλλον με σχετικά ελάχιστα εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά φορτίων και υπό καθεστώς οξύτατου ανταγωνισμού. Οι ανταγωνιστές της είναι κυρίως ναυτιλίες Ασιατικών χωρών και ανοικτών νηολογίων, οι οποίες λειτουργούν υπό χαμηλό κόστος, έχουν στη διάθεσή τους διάφορες μορφές κρατικής υποστήριξης καθώς και άλλα προστατευτικά μέτρα, προς στήριξή τους. Το γεγονός αυτό είχε ιδίως κατά την περίοδο δυσμενείς επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή ναυτιλία, της οποίας η δύναμη σταδιακά εμειώνετο εξαιτίας της διαγραφής πλοίων από τα κοινοτικά νηολόγια, της απώλειας θέσεων εργασίας και κυρίως της μεταφοράς της ναυτικής τεχνογνωσίας (know-how) εκτός Ευρώπης. 16

17 Τις δυσμενείς αυτές επιπτώσεις ήρθαν να αντιμετωπίσουν οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1997 και οι οποίες ανανεώθηκαν το Η εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές είχε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, διότι σε πρώτη φάση ανεσχέθη η φυγή των πλοίων από τα κοινοτικά νηολόγια και στη συνέχεια οδήγησαν σε μία, βαθμιαία αύξηση του κοινοτικού στόλου, ενώ παράλληλα, επιτεύχθηκε βελτίωση στην απασχόληση τόσο επί του πλοίου όσο και στην ξηρά και οι ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρίες κατέστη δυνατό να ανταπεξέλθουν στον οξύ ανταγωνισμό τρίτων χωρών και των ραγδαίως εξαπλούμενων ναυτιλιακών κέντρων (Κίνας, Ντουμπάι, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρης). Ο κύριος στόχος των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές που αντανακλά κοινά συμφέροντα των κρατών μελών της ΕΕ είναι η προαγωγή και διατήρηση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής ναυτιλίας μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. B.2.5 Θεωρείτε ότι υπάρχουν θετικές ή αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις που συνδέονται με τη νηολόγηση πλοίων υπό σημαία χωρών της ΕΕ; Επεξηγήστε την απάντησή σας. Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι επιδράσεις; Τεκμηριώστε την απάντησή σας με στοιχεία, εφόσον υπάρχουν. Όπως αναφέρθηκε στην παρ. Β.1.1.(στ) του παρόντος ερωτηματολογίου, η επιλογή του πλοιοκτήτη να νηολογήσει το πλοίο του υπό μία σημαία εξαρτάται από το κύρος της σημαίας, τη σταθερότητα του θεσμικού πλαισίου, τη νομική βεβαιότητα αναφορικά με το δημοσιονομικό και φορολογικό καθεστώς, την ύπαρξη κατάλληλης διοικητικής δομής στον τομέα της ναυτιλίας, την ύπαρξη τεχνογωσίας περί τη ναυτιλία και την ύπαρξη βασικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τη ναυτιλία, η ευχέρεια πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και γενικότερα το κατάλληλο ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Βεβαίως, η έλλειψη αξιωματικών στην ΕΕ είναι μία αρνητική παράμετρος για τη νηολόγηση πλοίων υπό σημαίες κρατών μελών. Η εγγραφή πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο υποδηλώνει προτίμηση του πλοιοκτήτη στην ελληνική σημαία που διακρίνεται για το υψηλό κύρος της (συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών του white list του Paris MOU), την αποτελεσματική εφαρμογή υψηλών προτύπων ασφαλείας ναυσιπλοΐας, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ποιοτικών όρων και υψηλών προδιαγραφών απασχόλησης και εργασίας των ναυτικών επί των πλοίων. Η ως άνω επιλογή, πέραν από τους ανωτέρω παράγοντες, επηρεάζεται όχι ευθέως αλλά εμμέσως από την εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές, στο βαθμό που η εφαρμογή του ευέλικτου πλαισίου μέτρων που προβλέπουν οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές, διευκολύνει την δραστηριοποίηση των ευρωπαϊκών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, οι οποίες και εφαρμόζουν υψηλά διεθνή standards. Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι το επιλεγόμενο κράτος μέλος, στο νηολόγιο του οποίου εγγράφονται τα πλοία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο προάγοντας την ποιοτική ναυτιλία, ενώ παράλληλα αποκτά και ιδιαίτερο πολιτικό βάρος μεταξύ των παραδοσιακών ναυτιλιακών χωρών στη διαχείριση των διεθνών ναυτιλιακών θεμάτων. 17

18 B.2.6 Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη μέτρων κρατικής ενίσχυσης που θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να επιβάλλουν αυστηρότερες απαιτήσεις στον κλάδο όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και τις περιβαλλοντικές πτυχές χωρίς να οδηγούν σε μετεγκατάσταση; Η ναυτιλία, ως κατεξοχήν διεθνής και παγκοσμιοποιημένη δραστηριότητα ρυθμίζεται από Αποφάσεις, Κανονισμούς και Διεθνείς Συμφωνίες που υιοθετούν οι αρμόδιοι Διεθνείς Οργανισμοί ΙΜΟ και ILO. Η ενδεχόμενη χρησιμοποίηση των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές ως εργαλείου για την αυστηροποίηση των απαιτήσεων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, εκπαίδευσης των ναυτικών και ρύθμισης κατάλληλων όρων και συνθηκών απασχόλησης και εργασίας των ναυτικών επί του πλοίου, πέραν του γεγονότος ότι δεν ακολουθεί την ορθή νομοθετική διαδικασία και παρεμβαίνει στο έργο των Διεθνών Οργανισμών, εκτιμάται ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή ναυτιλία. Ειδικότερα, λόγω του παγκοσμιοποιημένου χαρακτήρα της ναυτιλίας και της ευελιξίας και κινητικότητας που απολαμβάνει ως διεθνοποιημένη δραστηριότητα, μία τέτοια ενέργεια θα στερήσει την ευρωπαϊκή ναυτιλία από το ευέλικτο λειτουργικό πλαίσιο, με συνέπεια τη διαγραφή πλοίων από τα κοινοτικά νηολόγια, την απώλεια θέσεων εργασίας και ναυτιλιακής τεχνογνωσίας και μετεγκατάσταση της έδρας ή της κύριας εγκατάστασης των ευρωπαϊκών ναυτιλιακών εταιριών σε ανταγωνιστικά προς την Ευρώπη διεθνή ναυτιλιακά κέντρα. B.3. Εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές Πληροφορίες που ζητούνται από τις δημόσιες αρχές Μετά το 2004, χορήγησαν οι αρχές της χώρας σας, κρατικές ενισχύσεις βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές; Εάν ναι: 18

19 B.3.1 Αναφέρατε το συνολικό ποσό ενίσχυσης (σε εκατ. ευρώ) που χορήγησαν, σε ετήσια βάση, οι αρχές της χώρας σας (περιφέρεια/κράτος μέλος) βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ 2004 και Δεκεμβρίου Προσδιορίστε τα ποσά ενίσχυσης που χορηγήθηκαν βάσει κάθε επιμέρους διάταξης των κατευθυντήριων γραμμών κάνοντας, στο μέτρο του δυνατού, διάκριση ανάμεσα στις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν βάσει εγκεκριμένου καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων και στις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε μεμονωμένη βάση. - Φορολογικές ενισχύσεις με τη μορφή φόρου χωρητικότητας και άλλων φορολογικών μέτρων - Κάλυψη συναφούς προς την εργασία κόστους για ναυτικούς μείωση/απαλλαγή από κοινωνικές εισφορές και μείωση/ απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος - Ενισχύσεις για αντικατάσταση των πληρωμάτων - Επενδυτικές ενισχύσεις - Περιφερειακές ενισχύσεις - Ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση - Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης - Ενισχύσεις για θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων - Αντισταθμίσεις καταβληθείσες για επιβολή υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και υπογραφή δημοσίων συμβάσεων B.3.2 Αναφέρατε τον συνολικό αριθμό δικαιούχων που έλαβαν ενίσχυση βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών κατά την προαναφερθείσα περίοδο. Διακρίνατε τους δικαιούχους σε α) ναυπηγεία ή β) άλλες συναφείς οντότητες. Πληροφορίες που ζητούν δημόσιες αρχές και επιχειρήσεις B.3.3 Σε γενικές γραμμές, ποια είναι η εμπειρία σας από την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών; Θεωρείτε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές επηρέασαν τη νηολόγηση υπό σημαία ΕΕ (εμποδίζοντας τη νηολόγηση σε τρίτες χώρες) και την απασχόληση ναυτικών στην ΕΕ ή διάφορα είδη επενδύσεων (επαγγελματική εκπαίδευση, επικοινωνία επί των πλοίων, κτλ.)? Τεκμηριώστε την απάντησή σας με σχετικά στοιχεία, εφόσον υπάρχουν. B.3.4 Ποιες είναι οι θετικές/αρνητικές συνέπειες της ενίσχυσης; Όταν απαντάτε στις ερωτήσεις α) έως η) παρακάτω, να είστε όσο γίνεται πιο συγκεκριμένοι, παρέχοντας συγκεκριμένα στοιχεία και λεπτομερείς περιγραφικές επεξηγήσεις προσπαθήστε να προσδιορίσετε ποσοτικά κάθε επίπτωση. α) Ποιος είναι ο αντίκτυπός της στη συνολική οικονομική θέση του ναυτιλιακού κλάδου της ΕΕ (από πλευράς μεριδίου αγοράς, κύκλου εργασιών, 19

20 μεγέθους και χωρητικότητας ελεγχόμενου και/ή καταχωρισμένου στόλου, κτλ.)? β) Έχει αντίκτυπο στα επίπεδα απασχόλησης στον ναυτιλιακό κλάδο, π.χ. από άποψη αριθμού και ποιότητας των συνολικών θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ή χάνονται; γ) Ποιος είναι ο αντίκτυπος στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ναυτικούς εν γένει και ναυτικούς με ιθαγένεια ΕΕ/ΕΟΧ, ειδικότερα; δ) Ποιος είναι ο αντίκτυπος στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον τομέα των θαλάσσιων δραστηριοτήτων των ναυτιλιακών εταιρειών στην ξηρά; ε) Ποιος είναι ο αντίκτυπος στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο πλέγμα ναυτιλιακών δραστηριοτήτων (maritime cluster) συνολικά; στ) Προάγει την αναβάθμιση των προσόντων των εργαζομένων, των περιβαλλοντικών συνθηκών ή των προϊόντων; ζ) Έχει θετικά ή αρνητικά άμεσα ή έμμεσα αποτελέσματα σε άλλες πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας των κρατών μελών [περιφερειακές, πλέγμα ναυτιλιακών δραστηριοτήτων (maritime cluster), κτλ]); B.3.5 Θεωρείτε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να αναθεωρηθούν συνεπεία των εξελίξεων στον κλάδο; Εναλλακτικά, θεωρείτε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές (i) δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν ή (ii) θα πρέπει να καταργηθούν ώστε να εφαρμοστούν οι γενικοί κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις; Ποιες άλλες ενέργειες θεωρείτε ενδεδειγμένες; B.3.6 Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να αναθεωρηθούν, ποιες αλλαγές, από άποψη δομής και ουσιαστικών σημείων, αφενός, και άλλων μικρότερης σημασίας σημείων, αφετέρου, θα συνιστούσατε και γιατί; Τα υπόψη ερωτήματα απευθύνονται στις Δημόσιες Αρχές. B.4. Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών βάσει άλλων μέσων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων πληροφορίες που ζητούνται από δημόσιες αρχές Οι εταιρείες που διενεργούν θαλάσσιες μεταφορές είναι επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει των οριζόντιων μέσων κρατικών ενισχύσεων. B.4.1 Εάν οι δημόσιες αρχές του οικείου κράτους μέλους έχουν χορηγήσει κρατικές ενισχύσεις σε εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών βάσει μέσων κρατικής ενίσχυσης διαφορετικών από τις κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές: α) Αναφέρατε το συνολικό ποσό ενίσχυσης (σε εκατ. ευρώ) που χορηγήθηκε, σε ετήσια βάση από το 2004 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011, στον ναυτιλιακό κλάδο βάσει οριζόντιων μέσων κρατικής ενίσχυσης, προσδιορίζοντας τη νομική βάση και τον στόχο. β) Αναφέρατε το ποσοστό ενίσχυσης που χορηγήθηκε, σε ετήσια βάση από το 2004 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011, στον ναυτιλιακό κλάδο αντίστοιχα βάσει 20

21 των κατευθυντηρίων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές και βάσει οριζόντιων μέσων κρατικής ενίσχυσης, προσδιορίζοντας τη νομική βάση. Τα υπόψη ερωτήματα απευθύνονται στις Δημόσιες Αρχές. B.5. Αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ B.5.1 Θεωρείτε ότι υπάρχουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών της ΕΕ που συνδέονται με παρερμηνείες/εσφαλμένη εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών ή των αποφάσεων της Επιτροπής; Τεκμηριώστε την άποψή σας με συγκεκριμένα παραδείγματα και στοιχεία. B.5.2 Πώς κρίνετε το ενδεχόμενο ενός αγώνα δρόμου επιδοτήσεων ανάμεσα στα κράτη μέλη; B.5.3 Υπάρχουν εθνικές διατάξεις στην ΕΕ εντός των ορίων των κατευθυντηρίων γραμμών (όπως ο φόρος χωρητικότητας και φορολογικές μειώσεις ή απαλλαγές από τις εισφορές κοινωνικής πρόνοιας και από τον φόρο εισοδήματος) που καθιστούν ένα συγκεκριμένο εθνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ευνοϊκότερο σε σχέση με τα άλλα υφιστάμενα στην ΕΕ καθεστώτα; Ποιες είναι οι συγκεκριμένες διατάξεις/προϋποθέσεις που καθιστούν αυτό το καθεστώς ευνοϊκότερο; Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές το 1997 και η ανανέωσή τους το 2004 απέβλεπε στο να αντιμετωπιστεί ο οξύτατος ανταγωνισμός που υφίστανται στον παγκόσμιο στίβο οι ευρωπαϊκές ναυτιλιακές επιχειρήσεις από τους ανταγωνιστές τους. Τούτο δε σε αντίθεση με την επιδίωξη των τομεακών κανόνων κρατικών ενισχύσεων ή των Οριζόντιων Γραμμών να αντιμετωπίσουν τη στρέβλωση ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά. Ο ανταγωνισμός προέρχεται κυρίως από τις ναυτιλίες χωρών που διαθέτουν κρατικές ενισχύσεις και προστατευτικά μέτρα για την στήριξή τους, ή σημαντικά χαμηλότερο κόστος λειτουργίας τους. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές υιοθετήθηκαν για να καταστήσουν ικανές τις ευρωπαϊκές ναυτιλιακές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τον οξύτατο ανταγωνισμό και να επιβιώσουν στις παγκόσμιες αγορές έναντι των ανταγωνιστών τους που απολαμβάνουν φορολογικών απαλλαγών ή πολύ χαμηλής φορολογικής μεταχείρισης, ή ελαστικών προϋποθέσεων ως προς την επάνδρωση των πλοίων, το κόστος, τις συνθήκες και τους όρους απασχόλησης των ναυτικών. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές με το πλέγμα των μέτρων (δημοσιονομικά, απασχόλησης, εκπαίδευσης) που προβλέπουν, παρέχουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη με ευέλικτο τρόπο να εφαρμόσουν κατ επιλογή τους ορισμένα εξ αυτών και να στηρίξουν τη ναυτιλία τους, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος της περαιτέρω ανάπτυξης της κοινοτικής ναυτιλίας, της βελτίωσης της απασχόλησης και της διατήρησης της ναυτιλιακής τεχνογνωσίας. B.6. Πεδίο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές και επιλέξιμες δραστηριότητες B.6.1 Θεωρείτε ενδεδειγμένη στο πεδίο εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές τη συμπερίληψη ρυμουλκών και βυθοκόρων; Εάν ναι, είναι κατάλληλος ο κανόνας του 50 %; Το ποσοστό θα πρέπει να 21

22 αυξηθεί ή να μειωθεί; Ποιοι είναι οι ισχύοντες εθνικοί κανόνες/διοικητικές πρακτικές όσον αφορά αυτό το είδος πλοίων; B.6.2 Θεωρείτε ενδεδειγμένη στο πεδίο εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές τη συμπερίληψη πλοίων πόντισης καλωδίων και σωλήνων και ερευνητικών σκαφών; Αν ναι, θα πρέπει να θεσπιστεί κανόνας ανάλογος με τον κανόνα του 50 % που εφαρμόζεται στα ρυμουλκά και τις βυθοκόρους; Ποιοι είναι οι ισχύοντες εθνικοί κανόνες/διοικητικές πρακτικές όσον αφορά αυτό το είδος πλοίων; B.6.3 Θεωρείτε ότι και άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη θάλασσα θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για κρατικές ενισχύσεις βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές, όπως, ενδεικτικά, φορτηγίδες 6, σκάφη επιδιόρθωσης καλωδίων, σκάφη υποστήριξης καταδύσεων, σκάφη για την τόνωση φρεάτων πετρελαίου, πλοηγίδες 7, υδρογραφικά πλοία, υδρογραφική τοπογράφηση και κατασκευή σε θαλάσσιο περιβάλλον, πλοία που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής θαλάσσης (off shore), κινητές εξέδρες, κτλ.; Αν ναι, θα πρέπει να εφαρμοστεί κανόνας ανάλογος του 50 % που ισχύει για τα ρυμουλκά και τις βυθοκόρους; Ποιοι είναι οι ισχύοντες εθνικοί κανόνες/διοικητικές πρακτικές όσον αφορά αυτό το είδος πλοίων; B.6.4 Οι υπηρεσίες κρουαζιέρας θα πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να είναι επιλέξιμες για κρατικές ενισχύσεις βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές; Σε ποιο βαθμό οι εθνικοί νόμοι/εθνικές διοικητικές πρακτικές επιτρέπουν ήδη σήμερα τη χορήγηση ενισχύσεων σχετικά με τις κρουαζιέρες; Σε ποιο βαθμό οι δραστηριότητες των πλοίων αυτών εν πλω (καζίνο, ιαματικά λουτρά (spa), ψυχαγωγικές υπηρεσίες, ξενοδοχειακές υπηρεσίες κατά την παραμονή στα λιμάνια, κτλ.) είναι επικουρικές στη μεταφορά των επιβατών ή μήπως συνιστούν τα βασικά έσοδα αυτών των πλοίων; Σε ποιο βαθμό οι εν λόγω υπηρεσίες χρεώνονται χωριστά και σε ποιο βαθμό τιμολογούνται μαζί ως ταξιδιωτικό πακέτο; Σε ποιο βαθμό το προσωπικό θαλάσσης και ξηράς στον κλάδο αυτόν ανταποκρίνεται σε απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων ταυτόσημες ή ανάλογες εκείνων των «τυπικών» θαλάσσιων μεταφορών; Αντιμετωπίζει ο κλάδος ανταγωνιστικούς περιορισμούς προερχόμενους εκτός ΕΕ; B.6.5 Θα πρέπει, κατά τη γνώμη σας, οι παρεπόμενες δραστηριότητες που συνδέονται με τη μεταφορά φορτίου και επιβατών να είναι επιλέξιμες για κρατικές ενισχύσεις βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές; Αν ναι, ποια είδη δραστηριοτήτων; Κρίνετε ενδεδειγμένη τη διαφοροποίηση την οποία έχει μέχρι σήμερα καθιερώσει η Επιτροπή μεταξύ επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων; 8? Ποιος θα πρέπει να είναι 6 Το σκάφος αυτό, παρόμοιο με τον πλωτό γερανό, χρησιμοποιείται για κατασκευή εξέδρας γεώτρησης ανοικτής θαλάσσης και είναι κατάλληλο για εργασίες σε τρικυμιώδεις θάλασσες. 7 Οι πλοηγίδες χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίζουν την επιβίβαση σε μεγαλύτερα πλοία 8 Η επιλεξιμότητα δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα επί των επιβατηγών πλοίων έχει περιοριστεί στην κατανάλωση επί του πλοίου αγαθών και υπηρεσιών εγγενών σε θαλάσσιο ταξίδι, καθώς και σε έσοδα προερχόμενα από την εκμίσθωση διαφημιστικών πινακίδων επί του πλοίου. Στη βάση αυτή, η Επιτροπή αρνήθηκε να θεωρήσει επιλέξιμα κέρδη προερχόμενα από τυχερά παιχνίδια, καζίνο, από την πώληση πολυτελών ειδών και από εκδρομές που διοργανώνονται για τους επιβάτες. Ομοίως, τα ακόλουθα κέρδη κρίθηκαν επιλέξιμα για φόρο χωρητικότητας: εκμίσθωση εμπορευματοκιβωτίων, χειρισμός φορτίων με ίδια μέσα και έξοδα φόρτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων, αποθήκευση και εκτελωνισμός, υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων και εκμετάλλευση τερματικών σταθμών επιβατών, και εκμετάλλευση γραφειακών εγκαταστάσεων σε συνάφεια με ναυτιλιακές δραστηριότητες που υπόκεινται στον φόρο χωρητικότητας. 22

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εμπορική Ναυτιλία. Φορολογία και Συγκριτικά Πλεονεκτήματα

Κυπριακή Εμπορική Ναυτιλία. Φορολογία και Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Κυπριακή Εμπορική Ναυτιλία Φορολογία και Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Συγκριτικά πλεονεκτήματα Κυπριακών Ναυτιλιακών Εταιρειών Ο νόμος Περί Εμπορικής Ναυτιλίας, Ν44(Ι)/2010, ο οποίος ψηφίστηκε από τη βουλή

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ CGV ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ Δικηγόροι Νομικοί Σύμβουλοι ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φόρος Χωρητικότητας Ναυτιλιακές Εταιρείες και Εταιρείες Διαχείρισης Πλοίων Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία

Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία Μάιος 2013 Η πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη στο http://www.bcg.gr/media - 1 - Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1992 ΕΩΣ 2003 ------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Καριέρα στη Ναυτιλία Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Επαγγελματικός Σύνδεσμος Εγχώριας Ναυτιλιακής Βιομηχανίας Ιανουάριος 1989: Ίδρυση ΚΝΕ από 17 Μέλη Στόχοι: Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11 -2012 Αρ. Πρωτ. : Κ1-1960 Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ59-84Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Λ59-84Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητά μέλη, φίλοι και φίλες σας καλωσορίζω στην φετινή ετήσια γενική συνέλευσή μας.

Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητά μέλη, φίλοι και φίλες σας καλωσορίζω στην φετινή ετήσια γενική συνέλευσή μας. Στις 26/03/2014 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης η ετήσια επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μελών της. Παρακάτω παραθέτουμε την ομιλία του Προέδρου κ. Χαράλαμπου Σημαντώνη Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σκουταρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 150 East 58 th Str. (17 th Floor), New York, NY 10155 Tel.: 1-212-751-2404, Fax: 1-212-593-2278, E-mail: greektradeoffice@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ9-61Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ9-61Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

στους καταλόγους του Μνηµονίου των Παρισίων. ΜΕΡΟΣ V - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ

στους καταλόγους του Μνηµονίου των Παρισίων. ΜΕΡΟΣ V - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4241, 14.5.2010 Ν. 44(Ι)/2010 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΆΡΘΡΩΝ KAI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουνίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη.

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Οκτώβριος 2013. α. Οδηγοί Φορτηγών Νομοθεσία Ν. 3887/2010

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα Κ Ο Ι Ν Η Γ Ν Ω Μ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΚΑΡΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ!

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΚΑΡΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ! ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΚΑΡΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ! Εισαγωγή Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν την πιο αποτελεσματική, συμφέρουσα και ασφαλή λύση για τη μεταφορά μεγάλης μάζας φορτίων, χύδην και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εκδήλωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ. αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ Πειραιά, 07.04.2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εκδήλωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ. αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ Πειραιά, 07.04.2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εκδήλωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ Πειραιά, 07.04.2014 Ομιλία Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τουρκολιά με θέμα «Χρηματοδότηση της Ναυτιλίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ HULL, LIABILITY & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ «Αρθρογραφία» ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Του Νίκου Κλήμη Στη χώρα μας, με τα αμέτρητα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Δεκέμβριος 2009 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύντομη αυτή ενημέρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «Το φορολογικό καθεστώς του ναυτιλιακού τομέα και οι επιπτώσεις του στην Ελληνική ναυτιλία και οικονομία» Παππά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αγνή XIONOY του Κωνσταντίνου (Α. Μ. 032/02) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα