ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ /03/1999 (ΦΕΚ Β 444/ ). Aπρίλιος 1999 Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής Υποχρεωτικά όρια ασφάλισης για (i) Σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων (ii) Υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων (i)ελάχιστο ποσό Ευρώ για Θάνατο και Σωματικές Βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από θαλάσσιο ατύχημα (ii) Ελάχιστο ποσό Ευρώ για Υλικές Ζημιές επιβαινόντων και τρίτων από θαλάσσιο ατύχημα Νόμος 4256/2014 «τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 92/ ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ Α 155/ ). Επισημαίνεται ότι με τον παραπάνω Νόμο καταργήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2743/1999. Απρίλιος 2014 Επαγγελματικά πλοία/ σκάφη αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών ημερόπλοιων, Ιδιωτικά πλοία / σκάφη αναψυχής άνω των 7 μέτρων, καθώς και μικρά σκάφη (έως και 7 μέτρα) που είναι ταχύπλοα Αναλόγως του είδους του σκάφους ορίζονται υποχρεωτικά όρια ασφάλισης κατά περίπτωση για (i) Σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων, (ii) Υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων, (iii) Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης, (iv) άλλες καλύψεις Α. Τα πλοία με ολική χωρητικότητα ίση ή άνω των 300 Κ.Ο.Χ υποχρεούνται να διαθέτουν ασφάλιση σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 6/2012. (βλ. κατωτέρω) Β. Τα πλοία με ολική χωρητικότητα μικρότερη των 300 Κ.Ο.Χ υποχρεούνται να είναι ασφαλισμένα για: (i) Θάνατο και Σωματικές Βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, με ελάχιστο όριο ανά πρόσωπο και ανά συμβάν, (ii) Υλικές Ζημιές επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, με ελάχιστο όριο ανά συμβάν, (iii) Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης με ελάχιστο όριο ανά συμβάν. Γ. Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, εφόσον προεκτείνουν το ταξίδι τους σε λιμένες της αλλοδαπής και μεταφέρουν πάνω από 12 επιβάτες, υπάγονται ως προς την υποχρέωση και τα ποσά ασφάλισης στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 392/2009 (βλ. κατωτέρω). 1

2 Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 16/ ). Φεβρουάριος 2001 Πλοία που μεταφέρουν μέχρι και 2,000 τόνους πετρέλαιο χύμα ή βρίσκονται μόνιμα ή προσωρινά αγκυροβολημένα ή προσορμισμένα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και χρησιμοποιούνται για αποθήκευση ή επεξεργασία πετρελαίου χύμα (ανεξαρτήτως ποσότητας). Επίσης αφορά όλα τα Πλωτά Ναυπηγήματα και Κατασκευές εντός θαλάσσης (i) Υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης των πλοιοκτητών ή εφοπλιστών για τα έξοδα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή καταστροφής ναυαγίων κλπ. (ii) Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης για ζημίες ρύπανσης από πετρέλαιο ή εμμένοντα πετρελαιοειδή (i) Ύψος ελάχιστης ασφάλισης για ανέλκυση ναυαγίων το οριζόμενο ως όριο αστικής ευθύνης από το άρθρο 6 υποπαρ. 1β της Δ.Σ. για «τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις 1976» που κυρώθηκε με τον ν.1923/1991 (ΦΕΚ 13A ) και τροποποιήθηκε με το ν. 3743/2009 (ΦΕΚ Α 24/ ). Δηλαδή : α Μονάδες Υπολογισμού για πλοίο χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τους κόρους β. για πλοίο μεγαλύτερης χωρητικότητας, το ακόλουθο ποσό επιπλέον του ποσού που αναφέρθηκε στο ανωτέρω στο στοιχείο α, ήτοι : Μονάδες Υπολογισμού / Κ.Ο.Χ. από έως κόρους Μονάδες Υπολογισμού/ Κ.Ο.Χ. από έως κόρους και Μονάδες Υπολογισμού /Κ.Ο.Χ. από κόρους και πάνω (ii) Ύψος ελάχιστης ασφάλισης για πλοία που μεταφέρουν μέχρι τόνους πετρέλαιο χύμα 600 ΕΤΔ (SDR)/Κ.Ο.Χ. (iii) Ύψος ελάχιστης ασφάλισης πλωτών ναυπηγημάτων και κατασκευών ποσού 146,74 Ευρώ/τ.μ. επιφάνειας, που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ολικού μήκους επί το πλάτος υπολόγισής τους. 2

3 Προεδρικό Διάταγμα 286/2002 (ΦΕΚ Α 256/ ) περί Κυρώσεως της 1 (82)/ αποφάσεως της νομικής επιτροπής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού με την οποία υιοθετήθηκαν τροποποιήσεις στα περιοριστικά ποσά του Πρωτοκόλλου 1992, που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση Βρυξελλών του 1969, αναφορικά με την αστική ευθύνη για ζημίες ρύπανσης από πετρέλαιο - International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage. Νοέμβριος 2003 Πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο χύμα άνω των τόνων Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης συνέπεια ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο Μονάδες Υπολογισμού για πλοίο που δεν υπερβαίνει τους 5,000 Κ.Ο.Χ. Για πλοίο με χωρητικότητα μεγαλύτερη απ αυτή, 631 Μονάδες Υπολογισμού επιπλέον του ανωτέρω ποσού για κάθε επιπλέον μονάδα χωρητικότητας. Το συνολικό υπολογιζόμενο ποσό ευθύνης δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα Μονάδες 3

4 Νόμος 1923/1991 (ΦΕΚ Α 13/ ) «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις που υπογράφτηκε στο Λονδίνο στις 19/11/1976» και τροποποίηση ορίων ευθύνης σύμφωνα με το Νόμο 3743/2009 (ΦΕΚ Α 24 / ) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1996 σχετικά με την τροποποίηση της Σύμβασης για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις του 1976» Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, Φεβρουάριος 2009 (Ν. 3743/2009) Όλα τα εμπορικά και επιβατηγά πλοία, εκτός από αερόστρωμνα σκάφη και πλωτές εξέδρες που έχουν κατασκευαστεί για σκοπούς έρευνας ή εκμετάλλευσης των φυσικών πηγών του βυθού ή του υπεδάφους του. Δικαίωμα περιορισμού ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις κυρίως απορρέουσες από: (i) Απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη (ii) Απώλεια ή ζημία σε πράγματα (περιλαμβάνοντας ζημίες σε λιμενικά έργα, δεξαμενές, διαύλους και βοηθήματα της ναυσιπλοΐας) (iii) Ανέλκυση, μετακίνηση, καταστροφή ναυαγίου πλοίου καθώς και εξουδετέρωση επιβλαβών συνεπειών πλοίου που έχει βυθιστεί (iv) Μετακίνηση, καταστροφή ή εξουδετέρωση των επιβλαβών συνεπειών στο φορτίο του πλοίου Σε γενικές γραμμές τα όρια ευθύνης περιορίζονται ως εξής : (α) Σχετικά με απαιτήσεις για απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες : (i) Μονάδες Υπολογισμού για πλοίο ποσό επιπλέον αυτού που αναφέρθηκε στο (i) : - για κάθε κόρο από μέχρι κόρους, 800 Μονάδες Υπολογισμού - για κάθε κόρο από μέχρι κόρους, 600 Μονάδες Υπολογισμού, και - για κάθε κόρο πάνω από κόρους, 400 Μονάδες (β) Σχετικά με οποιαδήποτε άλλη απαίτηση : (i) Μονάδες Υπολογισμού για πλοίο ποσό επιπλέον αυτού που αναφέρθηκε στο (i) : - για κάθε κόρο από μέχρι κόρους, 400 Μονάδες Υπολογισμού` - για κάθε κόρο από μέχρι κόρους, 300 Μονάδες Υπολογισμού` και - για κάθε κόρο πάνω από κόρους, 200 Μονάδες (γ) Σχετικά ειδικά με απαιτήσεις για απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη επιβατών πλοίου, το όριο προσδιορίζεται σε Μονάδες Υπολογισμού, το οποίο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των επιβατών που επιτρέπεται να φέρει το πλοίο σύμφωνα με το πιστοποιητικό του. 4

5 Νόμος 3393/2005 (ΦΕΚ Α 242) περί «Κυρώσεως της Διεθνούς Σύμβασης του Λονδίνου της για την αστική ευθύνη για ζημίες από ρύπανση από πετρέλαιο κίνησης» - Bunkers Convention Νοέμβριος 2008 Όλα τα πλοία με ολική χωρητικότητα μεγαλύτερη των 1,000 τόνων (σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για την καταμέτρηση) Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης συνέπεια ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης (καύσιμα) Ποσό ισοδύναμο με τα όρια ευθύνης, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό ή διεθνές καθεστώς περιορισμού, αλλά σε κάθε περίπτωση (ποσό) που δεν υπερβαίνει το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με τη Σύμβαση για τον Περιορισμό της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις του 1976, όπως έχει τροποποιηθεί. Ήτοι : (i) Μονάδες Υπολογισμού για πλοίο ποσό επιπλέον αυτού που αναφέρθηκε στο (i) : - για κάθε κόρο από μέχρι κόρους, 400 Μονάδες Υπολογισμού` - για κάθε κόρο από μέχρι κόρους, 300 Μονάδες Υπολογισμού και - για κάθε κόρο πάνω από κόρους, 200 Μονάδες Νόμος 1922/1991 (ΦΕΚ Α 15) περί «Κυρώσεως της Διεθνούς Σύμβασης των Αθηνών Athens Convention - όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του 2002 που κυρώθηκε με το Νόμο 4195/2013 (ΦΕΚ Α 211/ ). Οκτώβριος 1991 (βλ. Ανακ. Υπ. Εξωτερικών της 5/ , ΦΕΚ Α 129) Το Πρωτόκολλο του 2002 τέθηκε διεθνώς σε ισχύ την Ωστόσο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΚ) 392/2009 (βλ. Εγκύκλιος ΥΝΑ 3139.Α.7/ ). Επιβατηγά πλοία διεθνών πλόων Δικαίωμα περιορισμού ευθύνης του μεταφορέα, για : (i) Θάνατο ή σωματική βλάβη επιβάτη (ii) Απώλεια ή ζημία των αποσκευών (iii) Απώλεια ή ζημία σε όχημα και σε αποσκευές εντός ή πάνω σε αυτό ή σε τιμαλφή που παραδόθηκαν προς φύλαξη (iv) Υποχρέωση ασφάλισης για την κάλυψη της ευθύνης λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης επιβατών, για πλοία που έχουν άδεια να μεταφέρουν περισσότερους από 12 επιβάτες. Το όριο της υποχρεωτικής ελάχιστης ασφαλιστικής κάλυψης ανέρχεται τουλάχιστον σε Μονάδες Υπολογισμού ανά επιβάτη για Σωματικές Βλάβες και Θάνατο. Το όριο ευθύνης περιορίζεται σε Μονάδες Υπολογισμού για απώλεια ή ζημιά αποσκευών καμπίνας ανά επιβάτη. Το όριο ευθύνης περιορίζεται σε Μονάδες Υπολογισμού για απώλεια ή ζημιά ανά μεταφερόμενο όχημα συμπεριλαμβανομένων και των αποσκευών εντός αυτού. 5

6 Προεδρικό Διάταγμα 6/2012 (ΦΕΚ Α 7/ ) περί «Ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ασφάλιση πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις». Directive 2009/20/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the insurance of shipowners for maritime claims. Ιανουάριος 2012 Όλα τα υπό ελληνική και ξένη σημαία πλοία χωρητικότητας άνω των 300 Κ.Ο.Χ που δραστηριοποιούνται στα ελληνικά χωρικά ύδατα και / ή εισέρχονται σε ελληνικούς λιμένες Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις που προσδιορίζονται δυνάμει της Διεθνούς Σύμβασης του Λονδίνου 1976 (Ν. 1923/1991, ΦΕΚ A 13/ ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1996 (Ν. 3743/2009, ΦΕΚ Α 24/ ). Προβλέπεται δηλαδή υποχρεωτική ασφάλιση για ναυτικές απαιτήσεις απορρέουσες κυρίως από : (i) Απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη (ii) Απώλεια ή ζημία σε πράγματα (περιλαμβάνοντας ζημίες σε λιμενικά έργα, δεξαμενές, διαύλους και βοηθήματα της ναυσιπλοΐας) (iii) Ανέλκυση, μετακίνηση, καταστροφή να αγίου πλοίου καθώς και εξουδετέρωση επιβλαβών συνεπειών πλοίου που έχει βυθιστεί (iv) Μετακίνηση, καταστροφή ή εξουδετέρωση των επιβλαβών συνεπειών στο φορτίο του πλοίου Το όριο ασφάλισης για κάθε πλοίο ανά συμβάν θα πρέπει να είναι ίσο προς το συναφές μέγιστο ποσό για τον περιορισμό της ευθύνης, όπως τούτο έχει θεσπισθεί με την ανωτέρω Διεθνή Σύμβαση του Λονδίνου του 1976 (βλ. ανωτέρω περ. 5). Ήτοι, τα όρια ευθύνης και υποχρεωτικής ασφάλισης έχουν ως εξής : (α) Σχετικά με απαιτήσεις για απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες : (i) Μονάδες Υπολογισμού για πλοίο ποσό επιπλέον αυτού που αναφέρθηκε στο (ι) :- για κάθε κόρο από μέχρι κόρους, 800 Μονάδες Υπολογισμού` - για κάθε κόρο από μέχρι κόρους, 600 Μονάδες Υπολογισμού` και - για κάθε κόρο πάνω από κόρους, 400 Μονάδες (β) Σχετικά με οποιαδήποτε άλλη απαίτηση : (i) Μονάδες Υπολογισμού για πλοίο ποσό επιπλέον αυτού που αναφέρθηκε στο (i):- για κάθε κόρο από μέχρι κόρους, 300 Μονάδες Υπολογισμού` και - για κάθε κόρο πάνω από κόρους, 200 Μονάδες (γ) Σχετικά ειδικά με απαιτήσεις για απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη επιβατών πλοίου, το όριο προσδιορίζεται σε Μονάδες Υπολογισμού, το οποίο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των επιβατών που επιτρέπεται να φέρει το πλοίο σύμφωνα με το πιστοποιητικό του. 6

7 Απόφαση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου υπ αριθμόν /04/2013/ (ΦΕΚ Β 1505/ ) σχετικά με τη «Ρύθμιση θεμάτων κάλυψης αστικής ευθύνης πλοιοκτητών δρομολογημένων πλοίων στις θαλάσσιες ενδομεταφορές», η οποία αντικατέστησε, χωρίς να μεταβάλλει το περιεχόμενό της, την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση με αριθμ /01/2012 (ΦΕΚ Β 2822/2012). Οκτώβριος 2012 (αρχικής Υπ. Απόφασης) Όλα τα δρομολογημένα πλοία στις θαλάσσιες ενδομεταφορές ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 300 Κ.Ο.Χ.. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης των πλοιοκτητών από απαιτήσεις επιβατών που έχουν αιτία ή αφορμή την : (i) Απώλεια ζωής ή/και σωματικής βλάβης (ii) Απώλεια ή/και ζημίας πράγματος που έλαβε χώρα πάνω σε πλοίο Ανά συμβάν : ως ανώτατο όριο με επιμέρους ανώτατα όρια : ανά επιβάτη για θάνατο ή σωματική βλάβη ανά επιβάτη για απώλεια ή υλική ζημία 7

8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 392/2009 σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος. Regulation (ΕC) 392/2009 on the Liability of Carriers of Passengers by Sea in the event of accident. 31 Δεκεμβρίου 2012 Ο Κανονισμός εφαρμόζεται επί του παρόντος μόνο σε επιβατηγά πλοία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές επιβατών. Επισημαίνεται ότι τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια με άδεια να μεταφέρουν πάνω από 12 επιβάτες, τα οποία εκτελούν πλόες κατηγορίας Α και Β, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 98/18/ΕΚ, αποκλειστικά εντός της Ελληνικής Επικράτειας θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού από 31 Δεκεμβρίου 2016 (κατηγορία Α) και από 31 Δεκεμβρίου 2018 (κατηγορία Β). Δικαίωμα περιορισμού ευθύνης του μεταφορέα, για : (i) Θάνατο ή σωματική βλάβη επιβάτη (ii) Απώλεια ή ζημία των αποσκευών (iii) Απώλεια ή ζημία σε όχημα και σε αποσκευές εντός ή πάνω σε αυτό ή σε τιμαλφή που παραδόθηκαν προς φύλαξη Και (iv) Υποχρέωση ασφάλισης για την κάλυψη της ευθύνης λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης επιβατών, για πλοία που έχουν άδεια να μεταφέρουν περισσότερους από 12 επιβάτες. Το όριο της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε μονάδες υπολογισμού ανά επιβάτη για κάθε επί μέρους περίπτωση. Κατευθυντήριες γραμμές ΙΜΟ: Τα πιστοποιητικά ασφάλισης πρέπει να εκδίδονται με βάση την αρχή ότι ένας ασφαλιστής καλύπτει κινδύνους κατά πολέμου και άλλος ασφαλιστής καλύπτει τους λοιπούς κινδύνους. Κάθε ασφαλιστής είναι υπεύθυνος μόνο για το μέρος της δικής του ασφάλειας. Ειδικά για την ασφάλιση κατά κινδύνων πολέμου, προβλέπεται δυνατότητα του περιορισμού της ευθύνης του ασφαλιστή για θάνατο ή σωματική βλάβη επιβάτη στο μικρότερο από τα εξής ποσά : μονάδες υπολογισμού ανά επιβάτη για κάθε επί μέρους περίπτωση, εκατομμύρια μονάδες υπολογισμού συνολικά ανά πλοίο για κάθε επί μέρους περίπτωση. Σημείωση: Μονάδα Υπολογισμού = Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα, όπως προσδιορίζονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τελευταία Ενημέρωση

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα, νηολογημένο ή όχι, αποτελεί ναυάγιο, αν παύσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοια όρων 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Εκπονήθηκε από : Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοια των Όρων 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοια όρων 1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού, οι όροι που χρησιµοποιούνται έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2743/1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 211/13.10.1999) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου

Νόμος 2743/1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 211/13.10.1999) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Νόμος 2743/1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 211/13.10.1999) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1 Περιεχόµενα Κεφάλαιο Α...4 Άρθρο 1 Ορισµοί... 4 Κεφάλαιο Β - Επαγγελµατικά Πλοία Αναψυχής...7 Άρθρο 2 - Άδεια επαγγελµατικών πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ... 4 Άρθρο 1: Σκοπός Αρµοδιότητες... 4 Άρθρο 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π. Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/Β /14-10-2010),62/14-3-2011 (ΦΕΚ 669/B/26-4-2011), 77/28-3-2011(ΦΕΚ 853/B/16-5-2011),232/28-11-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις

Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΓ, 8 Απριλίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Τουριστικά Πλοία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 22/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αριθ. Φακέλου: 631.1/15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Σχεδίου: 718 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 92 14 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4256 Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη Εφημερίδα της E.E.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΠΗΗΟΠ-ΟΘΛ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών

Διεύθυνση Προμηθειών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών Τμήμα Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Ταχ διεύθ: Ακτή Μιαούλη 10, ΤΚ 185 38 Πειραιάς Πληροφ: Αγριμανάκη Κ. Τηλ.: 210 45 50 193 Πειραιάς,09 /11/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών Τμήμα Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Ταχ διεύθ: Ακτή Μιαούλη 10, ΤΚ 185 38 Πειραιάς ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18/10/2010 Πληρ.: Σ. Δημάκη Τηλ.: 210 4550343 Fax: 210 4550187

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ / ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4339, 15/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4339, 15/6/2012 Αρ.4339, 15.6.2012 77(Ι)/2012 O περί Προστασίας Κυπριακών Πλοίων από Πράξεις Πειρατείας και άλλες Παράνομες Πράξεις Νόμος ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερμηνεία 3 Αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4150 Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4150 Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΧΕ ΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/59/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ E K Θ Ε Σ Η Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ανασυγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Κ.Δ.Π. 307/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4513 Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 2231 Αριθμός 307 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.09.15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4256/14 (ΦΕΚ 92/Α ) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4256/14 (ΦΕΚ 92/Α ) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών διευκρινίσεων Αθήνα, 30.06.2015 ΠΟΛ.1141 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα