6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ"

Transcript

1 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκεντρωτική προμέτρηση των εργασιών του εν λόγω έργου. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, άμμου εγκιβωτισμού, προϊόντων επίχωσης, θραυστού υλικού λατομείου, ασφάλτου κλπ., υπολογίζονται στις αντίστοιχες τιμές εργασιών του προϋπολογισμού, με βάση τις θέσεις του ΧΥΤΑ Λήμνου, του συγκροτήματος ασφαλτομίγματος της νήσου και του εγκεκριμένου λατομείου σε σχέση με την περιοχή μελέτης. Η τιμή του μεταφορικού έργου κάθε εργασίας υπολογίστηκε σύμφωνα με την εγκύκλιο 7/2013 και την υπ αριθμ. Πρωτ. Δ11γ/ο/3/20/ Απόφαση του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΡΟΗΣ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Εκσκαφές 1. ΟΡΥΓΜΑΤΑ από πίνακα 1 V1= 230 m 3 2. ΦΡΕΑΤΙΑ τεμ. m 3 /τεμ. V Τύπος Α 7 x 7,85 = 54,94 Tύπος Β 2 x 14,86 = 29,7 Τύπος Γ 1 x 4,84 = 4,8 Σύνολο 2 10 V2= 90 m 3 3. Απρόβλεπτα - στρογγυλοποίηση V3= 30 m 3 Γενικό Σύνολο εκσκαφών ΣV= 350 m 3 ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Χαρακτηρισμός εκσκαφών Γαιώδεις - ημιβραχώδεις 50% Βραχώδεις 50% 1. Γαιώδεις-ημιβραχ. βάθους < 4,00 m 350 x 50% + = 175 m 3 2. Bραχώδεις βάθους < 4,00 m 350 x 50% + = 175 m Εκσκαφές σε συνθήκες στενότητος χώρου κατ' εκτίμηση 100 m Εκσκαφές με πρόσθετες δυσχέρειες λόγω ΟΚΩ κατ' εκτίμηση 100 ΜΜ Διάνοιξη οπής επί σκυροδέματος κατ' εκτίμηση 5 τεμ Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο Από πίνακα εκσκαφών 80 m 3 Επιχώσεις 1. ΟΡΥΓΜΑΤΑ Από Πίνακα 1 V 1= 130 m 3 2. ΦΡΕΑΤΙΑ τεμ. m 3 /τεμ. V Τύπος Α 7 5,23 36,6 Tύπος Β 2 8,85 17,7 Τύπος Γ 1 3,58 3,6 Σύνολο 2 10 V2= 58 m 3 3. Απρόβλεπτα - στρογγυλοποίηση V3= 32 m 3 Γενικό Σύνολο επιχώσεων ΣV= 220 m 3 Επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου Κατ εκτίμηση 90% x 220 = Για συνολικό πάχος έως 50cm 20% x 198 = 40 Απρόβλεπτα - στρογγ. 0 Συνολικός όγκος ΣV= 40 m Για συνολικό πάχος ανω των 50cm 80% x 198 =

2 Απρόβλεπτα - στρογγ. 2 Συνολικός όγκος ΣV= 160 m Επίχωση με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής Κατ εκτίμηση 10% x 220 = 22 m 3 Με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 100% x 22 = 22 Απρόβλεπτα - στρογγ. -2 Συνολικός όγκος ΣV= 20 m Φορτοεκφόρτωση - μεταφορά προιόντων εκσκαφής 1. Γαιώδη - ημιβραχώδη Vεκσ. 175 Vεπιχ Συνολικός όγκος ΣV= 150 m 3 2. Βραχώδη Vεκσ Συνολικός όγκος ΣV= 180 m Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επι χειροκίνητων μεταφορικών μέσων Κατ εκτίμηση Συνολικό βάρος ΣG= 150 ton Μεταφορά προιόντων εκσκαφής με μονότροχο μέση απόσταση μεταφοράς 50 m 5 10μετρα Ποσότητα 150 ton Συνολική μεταφορά 750 t*10m Κοπή οδοστρωμάτων 1. Τσιμεντόστρωτα 30 m 2. στρογγυλοποίηση 20 ΣL = 100 MΜ Διαμόρφωση σκάφης οδοστρώματος 1. Τσιμεντόστρωτα ΤΣΙΜ. 29 m 2 ΤΣΙΜ m 2 2. Λιθόστρωτα ΛΙΘ m 2 3. Απρόβλεπτα-στρογγυλοποίηση 35 m Βάση οδοστρωσίας 1. Τσιμεντόστρωτα Ε2= 30 m 2 2. Χωματοδρομοι Ε3= 45 m 2 3. Απρόβλεπτα-στρογγυλοποίηση 25 m 2 Συνολικό εμβαδόν ΣΕ= m 2 Συνολικό εμβαδόν ΣΕ= 100 m Σκυρόδεμα C 12/15 εξυγειαντικών - εξομαλυντικών στρώσεων 1. Έδρασης φρεατίων Τύπος Α 7 x 0,32 = 2,27 Tύπος Β 2 x 0,44 = 0,88 Τύπος Γ 1 x 0,20 = 0,20 Αθροισμα V1= 3,35 m 3 2. Λιθόστρωτα Εμβαδό Ε = m 2 Πάχος d= 0,10 m Όγκος V2= 100 m 3 3. Εγκιβωτισμός αγωγών Από Πίνακα 1 V3 = 30 m 3 4. Απρόβλεπτα - στρογγυλοποίηση 17 m 3 Συνολικός όγκος ΣV= 150 m Σκυρόδεμα C 16/20 ρείθρων κλπ. Από Πίνακα 3 Μήκος L = 708 ΜΜ

3 Σκυρόδεμα C 16/20 οδοστρωσίας 1. Τσιμεντόστρωτα από Πίνακα 3 Εμβαδόν Ε 1 = 380 m 2 Πάχος d = 0,15 m Όγκος V1 = 57 m 3 2. Απρόβλεπτα 3 m 3 V= = 90 m 3 Συνολικός όγκος ΣV= 60 m Κατασκευή λιθοστρώτων με ακανόνιστες πλάκες ΣΕ = 900 m Αντιστηριξεις πρανών 1. Ξυλοζεύγματα αντιστήριξης πρανών (κατ εκτίμηση) 50 m 2 2. Αντιστηρίξεις τύπου Κrings (κατ εκτίμηση) 100 m ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Εκσκαφές 1. ΟΡΥΓΜΑΤΑ από πίνακα 1 V1= 200 m 3 2. ΦΡΕΑΤΙΑ τεμ. m 3 /τεμ. V Μιας δικλείδας 6 x 6,79 = 40,71 Δύο δικλείδων 4 x 7,38 = 29,50 Σύνολο 2 V2= 70 m 3 3. Απρόβλεπτα - στρογγυλοποίηση V3= 30 m 3 Γενικό Σύνολο εκσκαφών ΣV= 300 m 3 ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Χαρακτηρισμός εκσκαφών Γαιώδεις - ημιβραχώδεις 20% Βραχώδεις 80% 1. Γαιώδεις-ημιβραχ. 300 x 20% + 0 = 60 m 3 2. Bραχώδεις 300 x 80% + 0 = 240 m Εκσκαφές σε συνθήκες στενότητος χώρου κατ' εκτίμηση 100 m Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 1. Από πίνακα εκσκαφών V= 70 m 3 2. Για αγωγό ύδρευσης προς ΕΕΛ Απρόβλεπτα - στρογγυλοποίηση 0 m 3 Συνολικός όγκος ΣV= 120 m 3 Επιχώσεις 1. ΟΡΥΓΜΑΤΑ Από Πίνακα 1 V 1= 80 m 3 2. ΦΡΕΑΤΙΑ Μιας δικλείδας 6 x 4,52 = 27,10 Δύο δικλείδων 4 x 4,79 = 19,16 Σύνολο 2 V2= 46 m 3 3. Απρόβλεπτα - στρογγυλοποίηση V3= 24 m 3 Γενικό Σύνολο επιχώσεων ΣV= 150 m 3 Επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου Κατ εκτίμηση 90% x 150 = Για συνολικό πάχος έως 50cm 20% x 135 = 27 Απρόβλεπτα - στρογγ. 3 Συνολικός όγκος ΣV= 30 m

4 1.2.5 Για συνολικό πάχος ανω των 50cm 80% x 135 = 108 Απρόβλεπτα - στρογγ. 2 Συνολικός όγκος ΣV= 110 m Επίχωση με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής Κατ εκτίμηση 10% x 150 = 15 m 3 Με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 100% x 15 = 15 Απρόβλεπτα - στρογγ. 5 Συνολικός όγκος ΣV= 20 m Φορτοεκφόρτωση - μεταφορά προιόντων εκσκαφής 1. Γαιώδη - ημιβραχώδη Vεκσ. 60 Vεπιχ Συνολικός όγκος ΣV= 40 m 3 2. Βραχώδη Vεκσ Συνολικός όγκος ΣV= 240 m Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επι χειροκίνητων μεταφορικών μέσων Κατ εκτίμηση Συνολικό βάρος ΣG= 60 ton Μεταφορά προιόντων εκσκαφής με μονότροχο μέση απόσταση μεταφοράς 50 m 5 10μετρα Ποσότητα 60 ton Συνολική μεταφορά 300 t*10m Βάσης οδοστρωσίας 1. Χωματοδρομοι L = 150 (μέσο πλάτος) b = 3,00 Ε= 450 m 2 2. Απρόβλεπτα-στρογγυλοποίηση 0 m 2 Συνολικό εμβαδόν ΣΕ= 450 m 2 2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 2.1 ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΡΟΗΣ Προμήθεια-Τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης (PVC σειρά 41) Συνολικό μήκος από πίνακα αγωγών L= 250 m 1. Φ MM 2. Φ MM Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο 1. Αποχέτευσης 12 x 50 = 600 Απρόβλεπτα - στρογγυλοποίηση 0 Συνολικός βάρος ΣG = 600 Kg Χυτοσιδηρές βαθμίδες Φρεάτια λυμάτων τεμ. Kg/τεμ. G Κυκλικό Τύπος Α 7 x 7,00 = 49,00 Τύπος B 2 x 17,50 = 35,00 Απρόβλεπτα - στρογγυλοποίηση 6,00 Συνολικός βάρος ΣG = 90 Kg Απλές σιδηρές κατασκευές Κατ εκτίμηση ΣG = 10 Kg Συνδέσεις με υφιστάμενο δικτυο ακαθάρτων Κατ εκτίμηση 5 τεμ

5 2.2 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Προμήθεια - Τοποθέτηση σωλήνων PE Συνολικό μήκος απο πίνακα αγωγών L = 300 m α) Πίεσης 10 at 1. Φ63 κατ' εκτίμηση για εκκενώσεις 50 MM 2. Φ MM 3. Φ63 (ύδρευση προς ΕΕΛ) 150 MM Καλύμματα φρεατίων και εσχάρες από ελατό χυτοσίδηρο 1. ύδρευσης 10 x 100 = Kg Δικλείδες 1. Φ50 11 τεμ. 2. Φ125 4 τεμ Αερεξαγωγοί διπλής ενέργειας 6 τεμ Συνδέσεις με υφιστάμενο δικτυο 1. Ύδρευση 4 τεμ. 3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ 3.1 ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΡΟΗΣ Σκυρόδεμα C 16/20 1. Φρεάτια τεμ. m 3 /τεμ. V Τύπος Α 7 x 1,60 = 11,17 Tύπος Β 2 x 3,58 = 7,17 Τύπος Γ 1 x 0,92 = 0,92 Σύνολο 1 V1= 19 m 3 2. Απρόβλεπτα - στρογγυλοποίηση V2= 1 m 3 Συνολικός όγκος ΣV= 20 m Στεγανωτικό μάζης 1. Στο σκυρόδεμα φρεατίων αποχετευσης V= 20 m 3 kg / M3 σκυροδέματος 4 Kg /m 3 Απαιτούμενο υλικό 80 Kg 2. Απρόβλεπτα - Στογγυλοποίηση 0 Kg Συνολικό βάρος ΣG= 80 Kg Ξυλότυποι καμπύλων επιφανειών λυόμενοι 1. Φρεάτια τεμ. m 2 / τεμ ΣE Τύπος Α 7 x 11,56 = 80,93 Tύπος Β 2 x 22,26 = 44,52 Τύπος Γ 1 x 7,29 = 7,29 Σύνολο 1 10 E1= 133 m 2 2. Απρόβλεπτα - στρογγυλοποίηση E2= 2 m 2 Συνολική επιφάνεια ΣΕ= 135 m Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 1. Φρεάτια τεμ. m 2 / τεμ ΣE Τύπος Α 7 x 0,79 = 5,5 Tύπος Β 2 x 1,13 = 2,3-15 -

6 Τύπος Γ 1 x 0,00 = 0,0 Σύνολο 1 E1= 8 m 2 2. Απρόβλεπτα - στρογγυλοποίηση E2= 2 m 2 Συνολική επιφάνεια ΣΕ= 10 m Σιδηρούς οπλισμός 1. Φρεάτια τεμ. Kgr / τεμ ΣE Τύπος Α 7 x 79,80 = 559 Tύπος Β 2 x 179,17 = 358 Τύπος Γ 1 x 45,87 = 46 Σύνολο 1 E1= 963 Kgr 2. Απρόβλεπτα - στρογγυλοποίηση E2= 37 Kg Συνολικό βάρος ΣG= Kgr Στεγάνωση με τσιμεντοειδές στεγανωτικό 1. Φρεάτια τεμ. Kg/τεμ. ΣG Τύπος Α 7 x 14,61 = 102,3 Tύπος Β 2 x 27,71 = 55,4 Τύπος Γ 1 x 7,63 = 7,6 Σύνολο 1 G1= 165 Kg 2. Απρόβλεπτα - Στρογγυλοποίηση G2= 35 Kg Συνολική επιφάνεια ΣG= 200 Kg Επάλειψη με ασφαλτικό υλικό 1. Φρεάτια τεμ. m 2 /τεμ. ΣΕ Τύπος Α 7 x 7,48 = 52,3 Tύπος Β 2 x 14,15 = 28,3 Τύπος Γ 1 x 5,03 = 5,0 Σύνολο 1 Ε1= 86 m 2 2. Απρόβλεπτα - Στρογγυλοποίηση E2= 14 m 2 Συνολικό βάρος ΣE= 100 m Ξύλινη στέγη ΣE= 20 m Σανίδωμα ΣE= 20 m Επικεράμωση ΣE= 20 m ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Σκυρόδεμα C 16/20 1. ΦΡΕΑΤΙΑ Μιας δικλείδας 6 x 1,56 = 9,34 Δύο δικλείδων 4 x 1,74 = 6,96 Σύνολο 1 V1= 16 m 3 2. Σώματα αγκύρωσης V2= 2 3. Απρόβλεπτα - στρογγυλοποίηση V3= 2 m 3 Συνολικός όγκος ΣV= 20 m Στεγανωτικό μάζης Στο σκυρόδεμα φρεατίων V= 20 m 3 kg / M3 σκυροδέματος 4 Kg /m 3 Απαιτούμενο υλικό 80 Kg Απρόβλεπτα - Στογγυλοποίηση 0 Kg Συνολικό βάρος ΣG= 80 Kg Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 1. ΦΡΕΑΤΙΑ Μιας δικλείδας 6 x 11,69 = 70,1 Δύο δικλείδων 4 x 12,83 = 51,3-16 -

7 Σύνολο 1 E1= 121 m 2 2. Απρόβλεπτα - στρογγυλοποίηση E2= 4 m 2 Συνολική επιφάνεια ΣΕ= 125 m Σιδηρούς οπλισμός 1. ΦΡΕΑΤΙΑ Μιας δικλείδας 6 x 77,80 = 467 Δύο δικλείδων 4 x 87,00 = 348 Σύνολο 1 G1= 815 Kg 2. Απρόβλεπτα - στρογγυλοποίηση G2= 5 Kg Συνολικό βάρος ΣG= 820 Kgr Β. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (Βάσει της Τ.Α του Ε.Σ.Π.ΕΛ.) 1.1 Αποξήλωση υφιστάμενου οδοστρώματος Μήκος L= 650 m Μέσο πλάτος b= 2,5 m Εμβαδον Ε= m 2 μέσο βάθος h= 0,05 m 19 ΣV= 100 m Γενικές εκσκαφές Γαιώδεις-ημιβραχ Μήκος L= 650 m Μέσο πλάτος b= 4 m Εμβαδον Ε= m 2 μέσο βάθος h= 0,6 m 40 ΣV= m Σκύρα Μήκος L= 650 m Μέσο πλάτος b= 4 m Εμβαδον Ε= m 2 μέσο βάθος h= 0,3 m ΣV= 780 m Υπόβαση οδοστρωσίας Μήκος L= 650 m μεταβλητού πάχους Πλάτος b= 3 m Εμβαδον m 2 πάχος d= 0,13 m ογκος V= 260 m 3 0 m 3 ΣV = 260 m Βάση οδοστρωσίας (2 στρώσεις) ΣΕ= m Κοπή ασφαλτικού ΣL = 650 MΜ 1.7 Ασφαλτική προεπάλειψη Μήκος L= 650 m Μέσο Πλάτος b= 2,5 m Εμβαδον Ε = m 2 Απρόβλεπτα 25 ΣΕ= m Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας ( 1 στρώση) ΣΕ= m

8 Μυτιλήνη, Απρίλιος 2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Μυτιλήνη, ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ Ακινδύνα Χατζηαντωνίου Πολ. Μηχανικός