σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα Παραδοτέο 2/3: Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα Παραδοτέο 2/3: Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης"

Transcript

1 Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα Παραδοτέο 2/3: Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης Υπεύθυνος Εγγράφου: Κανέλλα Πουλή Έκδοση: v1 Ημερομηνία: 21 Ιανουαρίου 2011

2 Εισαγωγή... 4 Ιστορικό υπόβαθρο... 4 Σήμερα... 7 Ανώτατη εκπαίδευση... 9 Στοχοθεσία Τύποι ιδρυμάτων ΔΗΜΟΣΙΑ ιδρύματα με χαρακτήρα επιστημονικό, πολιτιστικό και επαγγελματικό (établissements publics à caractère scientifique, culturel et prfessinnel, EPCSCP) ΔΗΜΟΣΙΑ ιδρύματα με χαρακτήρα διοικητικό (établissements publics à caractère administrative, EPA) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ινστιτούτα και σχολές Τύποι προγραμμάτων σπουδών Κριτήρια εισαγωγής Διάρθρωση σπουδών - Επίπεδα Επίπεδο 1 ο : Πτυχίο Επίπεδο 2 ο : Μεταπτυχιακό Επίπεδο 3ο: Διδακτορικό Φοιτητικές παροχές Διοίκηση EPCSCP EPA Ιδιωτικά ινστιτούτα και σχολές Προσωπικό Καθηγητές-ερευνητές Λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό Στατιστικά Παράρτημα Ι Ιδρύματα με χαρακτήρα επιστημονικό, πολιτιστικό και επαγγελματικό (établissements publics à caractère scientifique, culturel et prfessinnel, EPCSCP) Πανεπιστήμια (ανά ακαδημία σε αλφαβητική σειρά) Εθνικά πολυτεχνικά ινστιτούτα (instituts natinaux plytechniques, INP) Ινστιτούτα και σχολές που είναι εξωτερικά των πανεπιστημίων (instituts et écles extérieurs aux universités) Ανώτατες Παιδαγωγικές Ακαδημίες (écles nrmales supérieures) Γαλλικές σχολές στο εξωτερικό (écles françaises à l'étranger) Ανώτατα ιδρύματα (grands établissements) Πανεπιστημιακά ινστιτούτα εκπαίδευσης δασκάλων (insituts universitaires de frmatin des maîtres) Παράρτημα ΙΙ Ιδρύματα με χαρακτήρα διοικητικό (établissements publics à caractère administratifs, EPA) Ανώτατες εθνικές σχολές για μηχανικούς (écles natinales supérieures d'ingénieurs) Ινστιτούτα πολιτικών σπουδών της επαρχίας (instituts d'études plitiques de prvince) Αυτόνομα Ιδρύματα με χαρακτήρα διοικητικό (établissements publics à caractère administratifs, EPA) Ακρωνύμια

3 Παρατηρήσεις-Διευκρινίσεις Το σύνολο των πληροφοριών που παρατίθενται στη συνέχεια αφορούν την ηπειρωτική Γαλλία και όχι τις υπερπόντιες περιοχές. Οι ονομασίες των διάφορων τύπων ιδρυμάτων δίνονται πάντα και στις δύο γλώσσες: πρώτα στην ελληνική μετάφραση και κατόπιν, εντός παρενθέσεως, στην πρωτότυπη γαλλική η οποία συνοδεύεται από το ακρωνύμιό της, όπου αυτό υπάρχει. Αυτό γίνεται: α) για αποφυγή σύγχυσης εφόσον υπάρχουν διάφοροι τρόποι απόδοσης στην ελληνική της ίδιας ονομασίας τύπου ιδρύματος, και β) για άρση αμφισημίας καθώς μία μετάφραση στα ελληνικά αποδίδει παραπάνω από μία φράσεις στα γαλλικά: για παράδειγμα, με τον όρο Ανώτατες Σχολές αποδίδεται τόσο ο όρος Grandes Écles όσο και ο όρος Écles supérieures. Οι ονομασίες των ιδρυμάτων παρατίθενται μόνο στα γαλλικά. Καθ όλη την έκταση του κειμένου γίνεται αναφορά στον κώδικα της εκπαίδευσης (Cde de l éducatin) που ισχύει μετά την μεταρρύθμιση του Για λόγους οικονομίας γίνεται παραπομπή απευθείας στο άρθρο που περιλαμβάνει τις σχετικές διατάξεις με τη μορφή του λατινικού L που ακολουθείται από αριθμό. Οι διατάξεις των άρθρων έχουν αποδοθεί λιγότερο ή περισσότερο περιληπτικά και δεν συνιστούν ακριβή μετάφραση. 3

4 Εισαγωγή Ιστορικό υπόβαθρο Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης που βρίσκεται σε ισχύ. Ωστόσο, αυτό είναι αδύνατον να γίνει χωρίς μία σύντομη αναδρομή στις πιο σημαντικές στιγμές του παρελθόντος 1 προκειμένου να γίνει αντιληπτό από που πηγάζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής. 12 ος αιώνας 18 ος αιώνας 19 ος αιώνας Τα πρώτα πανεπιστήμια ιδρύθηκαν στη Γαλλία τον 12 ο αιώνα. Ήταν ανεξάρτητα ιδρύματα και παρείχαν εκπαίδευση (που την πιστοποιούσαν με πτυχία) σε όσους προορίζονταν να καταλάβουν τα ανώτατα δημόσια και εκκλησιαστικά αξιώματα. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης δημιουργήθηκαν οι Ανώτατες Σχολές (Grandes Écles) προκειμένου να μορφωθεί η ελίτ. Οι Ανώτατες Σχολές είναι η συνέχεια των Ειδικών και Κεντρικών Σχολών που δημιούργησε η Συνέλευση (νόμος της 15 ης Σεπτεμβρίου 1793) λόγω δυσπιστίας προς την τότε παρεχόμενη εκπαίδευση από τα Πανεπιστήμια. Από τις σχολές αυτές αποφοιτούσαν οι στρατιωτικοί και μηχανικοί του Κράτους. Η Συνέλευση ίδρυσε το Πολυτεχνείο, την Πρότυπη Σχολή για τη δημιουργία δασκάλων, τη Σχολή των Γεφυρών και τη Σχολή των Ορυχείων, η εξέλιξη των οποίων υπάρχει μέχρι σήμερα. Η εκπαίδευση στη Γαλλία όπως είναι σήμερα έχει τις βάσεις της στην περίοδο διακυβέρνησης του Ναπολέοντα. Ένας από τους κύριους στόχους του Ναπολέοντα ήταν να αποκτήσει τον έλεγχο του εκπαιδευτικού συστήματος. Για να το επιτύχει αυτό δημιούργησε έναν κεντρικό φορέα άσκησης ελέγχου: το Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο (Université Impériale). Με νόμο της 10 ης Μαΐου 1806 το Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο επιφορτιζόταν με τον έλεγχο της δημόσιας εκπαίδευσης σε όλη την έκταση της αυτοκρατορίας. Τα διάφορα εκπαιδευτικά κέντρα την εποχή εκείνη ήταν: τα δημοτικά, τα οικοτροφεία (pensinnats), τα ινστιτούτα (instituts) - ανεξάρτητα σχολεία, τα γυμνάσια (cllèges) - σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα λύκεια (lycées) - που στην ουσία ήταν οικοτροφεία, και οι σχολές (facultés) - συνολικά 5 (Θεολογίας, Νομικής, Ιατρικής, Φιλολογίας και Επιστημών). 1 Eurybase (The Infrmatin Database n Educatin Systems in Eurpe), Organisatin du système éducatif en France, 2007/8, σελ

5 Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν ήταν προτεραιότητα του Ναπολέοντα. Αντιθέτως, δόθηκε έμφαση στη δευτεροβάθμια με δύο προγράμματα σπουδών για όσους θα ακολουθούσαν καριέρα δημοσίου υπαλλήλου και στρατιωτικού και, για τη συνέχεια των σπουδών, δημιουργήθηκαν τα λύκεια. Το Πανεπιστήμιο ενσωμάτωσε τις σχολές (facultés) και τα ινστιτούτα (instituts) που υπήρχαν σε διάφορες πόλεις (27 τον αριθμό) ενώ τέθηκε ως προϋπόθεση για όποιον ενδιαφέρονταν να ανοίξει σχολείο η φοίτηση ή η ιδιότητα μέλους του Πανεπιστημίου. Για την εκπαίδευση των δασκάλων δημιουργήθηκε στο Παρίσι η Pensinnat Nrmal (η οποία μετεξελίχθηκε στην Écle Nrmale Supérieure). Με τον τρόπο αυτό ο Ναπολέων πέτυχε τον περιορισμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην εκπαίδευση και κυρίως τη δημιουργία νέων ιδιωτικών σχολείων. Το Πανεπιστήμιο είχε ως διοικητή έναν (grand-maître) διορισμένο από τον Αυτοκράτορα και ως αρωγούς έναν θησαυροφύλακα και έναν καγκελάριο. Επίσης υπήρχε ένα πανεπιστημιακό συμβούλιο (cnseil de l Université) με 30 μέλη, τα οποία προέρχονταν αποκλειστικά από το Πανεπιστήμιο. Χωροταξικά θεσμοθετήθηκε, επίσης, μία ακαδημία ανά Εφετείο με επικεφαλής ένα πρύτανη και ένα ακαδημαϊκό συμβούλιο σε επικουρικό ρόλο. Στα πρώτα χρόνια της Αποκατάστασης 2 (Restauratin) το συμβούλιο του Πανεπιστημίου μετονομάστηκε σε επιτροπή δημόσιας εκπαίδευσης (Cmmisin d instructin publique) και εν συνεχεία σε βασιλικό συμβούλιο για τη δημόσια εκπαίδευση (Cnseil ryal de l'instructin publique). Το Πανεπιστήμιο καταργήθηκε το 1850 και τη θέση του πήρε το Πανεπιστήμιο της Γαλλίας (Université de France) 3. Εν συνεχεία, με τη διάκριση της Γαλλίας σε 16 ακαδημαϊκές περιφέρειες καταργήθηκε και αυτό και τη θέση του πήραν οι Σχολές που διοικούνταν από Πρυτάνεις. Οι σχολές αυτές μετονομάστηκαν σε πανεπιστήμιο το ος αιώνας Κατά την 4 η Δημοκρατία ( ) δεν υπήρξε ενδιαφέρον για την ανώτατη εκπαίδευση. Διατηρήθηκε και παρέμεινε σημαντικό το δίπολο Ανώτατες Σχολές - πανεπιστήμια. Το 1968 συνιστά ορόσημο για την εκπαίδευση στη Γαλλία. Μετά τα γεγονότα του Μάη του 68 έγινε μια βαθιά μεταρρύθμιση στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης: τα πανεπιστήμια μετατράπηκαν σε ανεξάρτητα πολυ-επιστημονικά ιδρύματα. Ο νόμος πλαίσιο γνωστός ως νόμος 2 Η περίοδος αυτή εκτείνεται χρονικά από το Ή απλώς Université (το οποίο γράφεται πάντα με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα). 5

6 Edgar Faure δημιούργησε έναν νέο τύπο ιδρύματος το δημόσιο ίδρυμα με χαρακτήρα επιστημονικό και πολιτιστικό (établissement public à caractère scientifique et culturel, EPCSC). Οι σχολές (facultés) 4 αντικαταστάθηκαν από τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές μονάδες (unités d enseignement et de recherche, UER). Κάποιες από τις σχολές μετατράπηκαν σε πανεπιστήμια τη στιγμή της μεταρρύθμισης (1968) ή αργότερα. Παρέμεινε η διάκριση σε Ανώτατες Σχολές (Grandes Écles) και Πανεπιστήμια (Ιδρύματα UER). Το 1984 με το νόμο Savary (της 26 ης Ιανουαρίου 1984) εισήχθη η έννοια του πολυετούς συμβολαίου (cntrat) στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές μονάδες μετονομάστηκαν από unités d enseignement et de recherche (UER) σε unités de frmatin et de recherche (UFR). 21 ος αιώνας Το 2007 το σύστημα εκπαίδευσης μεταρρυθμίστηκε για μία ακόμη φορά. Ο νόμος Pécresse (της 10 ης Αυγούστου 2007), ο οποίος είναι γνωστός και ως LRU (από τον πλήρη τίτλο: Li n du 10 aût 2007 relative aux Libertés et Respnsabilités des Universités) έθεσε ως στόχους 5 : α) την προσέλκυση φοιτητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, β) τη διόρθωση της διοικητικής παραλυσίας, και γ) τη διεθνοποίηση της πανεπιστημιακής έρευνας. Ο νόμος κινήθηκε γύρω από τους άξονες της αποστολής, διοίκησης και στρατηγικής των πανεπιστημίων 6 τις οποίες άλλαξε θέτοντας καινούργιες ευθύνες αλλά και δυνατότητες για αυτά. Ενίσχυσε τους δεσμούς του πανεπιστημίου με το τοπικό και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Επέτρεψε τη συμμετοχή των τοπικών αρχών στον καθορισμό της πολιτικής της εκπαίδευσης, της διαχείρισης του προσωπικού και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης, όπως επίσης και τη συμμετοχή οικονομικών και κοινωνικών εταίρων στο συμβούλιο διοίκησης του πανεπιστημίου ενώ δημιούργησε συνεργασίες μεταξύ των πανεπιστημίων και άλλων εταίρων από τον κόσμο της γνώσης. 4 Η ονομασία σχολή (faculté) παραμένει σε ισχύ σε πολλά πανεπιστήμια και επίσημα έγγραφα αλλά δεν έχει καμία νομική υπόσταση. 5 Li relative aux libertés et respnsabilités des universités (άρθρο της Wikipedia για το γαλλικό νόμο ), διαθέσιμο στο nsabilit%c3%a9s_des_universit%c3%a9s. 6 Τα πανεπιστήμια είναι μία μορφή ανώτατης εκπαίδευσης στη Γαλλία (περισσότερα στο κεφάλαιο για τους τύπους των ιδρυμάτων, σελ.14). 6

7 Σήμερα Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Γαλλίας η εκπαίδευση, σε όλα τα επίπεδα, είναι κοσμική 7 και ελεύθερη, δηλαδή δημόσια και ιδιωτική 8 ενώ το εκπαιδευτικό σύστημα διαρθρώνεται ως ακολούθως 9 : Από την ηλικία των 2 έως την ηλικία των 6 ετών τα παιδιά πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο, που είναι προαιρετικό. Εν συνεχεία ακολουθεί η υποχρεωτική εκπαίδευση (από την ηλικία των 6 έως την ηλικία των 16 ετών): το δημοτικό (6-11), το γυμνάσιο (11-15) και το λύκειο (15-18). Όσον αφορά στο λύκειο υπάρχουν δύο επιλογές: το γενικό και τεχνολογικό λύκειο (που οδηγούν αντίστοιχα στο γενικό και τεχνολογικό baccalauréat), το επαγγελματικό λύκειο. Η επιλογή κατεύθυνσης γίνεται μετά τη συμπλήρωση της 1 ης τάξης του Λυκείου. Υπάρχουν 3 γενικές κατευθύνσεις: οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες, φιλολογικές επιστήμες (θετικές) επιστήμες και 6 τεχνολογικές κατευθύνσεις: επιστήμες και τεχνολογίες της διοίκησης (sciences et technlgies de la gestin, STG) βιομηχανικές επιστήμες και τεχνολογίες (sciences et technlgies industrielles, STI) επιστήμες και τεχνολογίες του εργαστηρίου (sciences et technlgies de labratire, STL), επιστήμες και τεχνολογίες υγείας και κοινωνικές επιστήμες (sciences et technlgies de la santé et du scial, ST2S) τεχνικές της μουσικής και του χορού (techniques de la musique et de la danse, TMD) τουριστικές επιχειρήσεις (hôtellerie) επιστήμες και τεχνολογίες της γεωπονίας και των όντων (sciences et technlgies de l agrnmie et du vivant, STAV). Το επαγγελματικό λύκειο προετοιμάζει τους φοιτητές σε 2 χρόνια για το πρώτο επίπεδο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας που οδηγεί στο πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης (certificat d aptitude prfessinnelle, CAP), στο δίπλωμα επαγγελματικών σπουδών (brevet d études prfessinnelles, BEP) και στο επαγγελματικό baccalauréat (baccalauréat prfessinnel). Στην παρούσα μελέτη δεν θα μας απασχολήσει η επιλογή του 7 L141-1 έως L L151-1 έως L Eurydice, Fiches natinale de synthèse des systèmes d enseignement en Eurpe et des réfrmes en curs, Éditin 2010, σελ

8 επαγγελματικού λυκείου καθώς δεν οδηγεί στην ανώτατη εκπαίδευση παρά μόνο στον επαγγελματικό στίβο. Το baccalauréat είναι προαπαιτούμενο για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. νηπιαγωγείο(écle maternelle): 2-6 δημοτικό(écle élémentaire): 6-11 κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (cllège): ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση/ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση (lycée d'enseignement généralet technlgique/lycée prfessinel): επιστήμες και τεχνολογίες της διοίκησης βιομηχανικές επιστήμες και τεχνολογίες επιστήμες και τεχνολογίες του εργαστηρίου επιστήμες και τεχνολογίες υγείας και κοινωνικές επιστήμες τεχνικές της μουσικής και του χορού τουριστικές επιχειρήσεις επιστήμες και τεχνολογίες της γεωπονίας και των όντων επαγγελματικό baccalauréat γενικό και τεχνολογικό baccalauréat Ανώτατη Εκπαίδευση ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες φιλολογικές επιστήμες θετικές επιστήμες 8

9 Ανώτατη εκπαίδευση Το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι αποκεντρωμένο. Το κράτος έχει εκχωρήσει κάποιες από τις αρμοδιότητές του στις τοπικές αρχές. Η Γαλλία χωρίζεται σε 30 ακαδημαϊκές περιφέρειες, διοικητικές διαιρέσεις, που επιτρέπουν την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής που καθορίζει η κυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο. Κάθε ακαδημία διοικείται από έναν πρύτανη, η ιδιότητα του οποίου είναι ασυμβίβαστη με αυτή του προέδρου ενός δημοσίου ιδρύματος επιστημονικού, πολιτιστικού και επαγγελματικού χαρακτήρα και του διευθυντή μίας ερευνητικής εκπαιδευτικής μονάδας 10. Υπουργείο Παιδείας Πρύτανης 1... Πρύτανης 30 ακαδημία 1... ακαδημία 30 Ο πρύτανης διασφαλίζει τον συντονισμό της ανώτατης εκπαίδευσης με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθμίδες και λειτουργεί άμεσα εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας. Είναι ταυτόχρονα και καγκελάριος (chancelier) των πανεπιστημίων της ακαδημίας του. Ασκεί έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους με τον τρόπο του νομάρχη (prefect) στις τοπικές αρχές. Παραλαμβάνει πρακτικά των συναντήσεων των διοικητικών συμβουλίων των πανεπιστημίων της ακαδημίας του καθώς και τους προϋπολογισμούς. Σε περίπτωση προβλήματος της λειτουργίας του πανεπιστημίου, ο πρύτανης-καγκελάριος μπορεί να διορίσει κάποιον προσωρινό ελεγκτή (administrateur prvisire). 11 Το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος εποπτεύεται από διάφορους φορείς 12. Ενδεικτικά αναφέρουμε: τη Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Παιδείας (Inspectin Générale de l Éducatin Natinale, IGEN), τη Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Παιδείας και της Έρευνας (Inspectin Générale de l Éducatin Natinale et de la Recherche, IGAENR), τη Γενική Επιθεώρηση Βιβλιοθηκών (Inspectin Générale des Biblithèques, IGB). 10 L L L241-1 έως L

10 Στοχοθεσία Σκοπός 13 της δημόσιας εκπαίδευσης, τόσο σε σχολικό όσο και σε πανεπιστημιακό επίπεδο, είναι η μετάδοση στοιχείων γενικής κουλτούρας και γνώσεων επιστημονικών που δίνουν τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική ζωή 14 σε όλους ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική κατάσταση, την καταγωγή τους ή την υγεία τους 15. Συγκεκριμένα η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση συμβάλλει 16 : στην ανάπτυξη της έρευνας και στην ανύψωση του επιστημονικού, πολιτιστικού και επαγγελματικού επιπέδου του έθνους και των ατόμων που το απαρτίζουν, στην οικονομική ανάπτυξη -σε τοπικό και εθνικό επίπεδο- καθώς και στην υλοποίηση μιας πολιτικής επαγγελματικής απασχόλησης που θα λαμβάνει υπ όψιν της τις πραγματικές ανάγκες καθώς και θα προβλέπει τις πιθανές εξελίξεις, στη μείωση των κοινωνικών και πολιτισμικών ανισοτήτων και στην εφαρμογή της ισότητας των δύο φύλων διασφαλίζοντας σε όσους και όσες έχουν τη θέληση και τις ικανότητες πρόσβαση στις πιο αναπτυγμένες μορφές πολιτισμού και έρευνας. στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνας 17. Στόχοι 18 της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης είναι: 1. η αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, 2. η επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, η διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, 3. ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η εισαγωγή στον επαγγελματικό στίβο, 4. η διάδοση του πολιτισμού και της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, 5. η συμμετοχή στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας, 6. η διεθνής συνεργασία. Η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση αναπτύσσει σε όλες τις επιστήμες και κυρίως στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές, τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και την τεχνολογία με τους ακόλουθους τρόπους 19 : 13 Οι γενικές αρχές της εκπαίδευσης αναφέρονται στις διατάξεις L111-1 έως L111-5 ενώ οι γενικοί σκοποί και στόχοι αναφέρονται στις διατάξεις L121-1 έως L L L112-1 έως L112-5 και L L Προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας καθώς και της Διεθνούς Συνεργασίας, η νομοθεσία επιτρέπει στα γαλλικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης να συνάψουν σύμβαση με ένα ή περισσότερα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού. 18 L123-3 και L L

11 συμμετέχει στην πολιτική της επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, γνωστής και ως «εθνική προτεραιότητα», σε σχέση με μεγάλους διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς, συνεισφέρει στην υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει ο κώδικας της έρευνας, συμμετάσχει στην ανάπτυξη της περιφέρειας με την ίδρυση και την ανάπτυξη κέντρων επιστημονικής αριστείας, ενισχύει τους δεσμούς του ιδιωτικού και δημόσιου κοινωνικο-οικονομικού τομέα, βελτιώνει το επιστημονικό δυναμικό του έθνους με το να ενθαρρύνει το έργο των νέων ερευνητών και των νέων ομάδων καθώς και των ήδη υπαρχόντων, με το να ευνοεί την προσέγγιση ομάδων που προέρχονται από συμπληρωματικές επιστήμες ή από διαφορετικά ιδρύματα, με το να αναπτύσσει διάφορες μορφές συνεργασίας με μεγάλους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς και με το να διατηρεί μια πολιτική συνεργασίας και προόδου με τη βιομηχανική έρευνα και το σύνολο του παραγωγικού τομέα. Τύποι ιδρυμάτων Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει διακρίνονται τρεις διαφορετικοί τύποι ιδρυμάτων ΔΗΜΟΣΙΑ ιδρύματα με χαρακτήρα επιστημονικό, πολιτιστικό και επαγγελματικό (établissements publics à caractère scientifique, culturel et prfessinnel, EPCSCP) 21 Είναι προσανατολισμένα στη διαμόρφωση μηχανικών, ερευνητών και ειδικών της γνώσης 22 και παρέχουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς (θετικές επιστήμες, τεχνολογία κτλ.). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 23 : 1.1. Τα πανεπιστήμια, με τα οποία έχουν εξομοιωθεί τα εθνικά πολυτεχνικά ινστιτούτα (instituts natinaux plytechniques, INP). Τα ιδρύματα αυτά είναι οργανωμένα σε 24 : α) εκπαιδευτικές και ερευνητικές μονάδες (unites de frmatin et de recherche, UFR), εργαστήρια και κέντρα έρευνας, καθώς και β) εσωτερικά ινστιτούτα και σχολές, όπως τα πανεπιστημιακά τεχνολογικά ινστιτούτα (instituts universitaires de technlgie, IUT) και τα πανεπιστημιακά επαγγελματικά ινστιτούτα (instituts universitaires prfessinnalisés, IUP). 20 Eurydice, Fiches natinale de synthèse des systèmes d enseignement en Eurpe et des réfrmes en curs, Éditin 2010, σελ Το καθεστώς τους ορίζεται στο βιβλίο VII του κώδικα της εκπαίδευσης (L711-1 έως L762-3). 22 L L Κατάλογος των ιδρυμάτων που ανήκουν στην κατηγορία EPCSCP παρατίθεται στο παράρτημα Ι. Βλ. επίσης Eurybase (The Infrmatin Database n Educatin Systems in Eurpe), Organisatin du système éducatif en France 2007/08, σελ. 125 κ.ε.. 24 L

12 Τα περισσότερα πανεπιστήμια καλύπτουν 3 ή 4 διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς Τα ινστιτούτα και τις σχολές που είναι εξωτερικά των πανεπιστημίων Τις ανώτατες παιδαγωγικές Ακαδημίες (écles nrmales supérieures): θεωρούνται από τις πιο περίβλεπτες Ανώτατες Σχολές (Grandes écles). Εποπτεύονται από τον υπουργό Ανώτατης Εκπαίδευσης. Όσοι φοιτούν σε αυτές φέρουν τον τίτλο nrmalien 25, έχουν καθεστώς δημοσίου υπαλλήλου υπό δοκιμή και πληρώνονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (για τέσσερα χρόνια). Η εισαγωγή γίνεται κατόπιν εξετάσεων. Όσοι επιτύχουν υπογράφουν δεκαετή σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των χρόνων φοίτησης) με τον όρο ότι θα παράσχουν τις υπηρεσίες τους στο κράτος (τις διάφορες αρχές του, τις δημόσιες υπηρεσίες του κτλ.) τις γαλλικές σχολές στο εξωτερικό (écles françaises à l'étranger), και 1.5. τα ανώτατα ιδρύματα (grands établissements) Τα πανεπιστημιακά ινστιτούτα εκπαίδευσης δασκάλων (insituts universitaires de frmatin des maîtres, IUFM). Τα ινστιτούτα αυτά άρχισαν να λειτουργούν το ακαδημαϊκό έτος Αρχικώς υπάγονταν στο καθεστώς των EPA. Από 1ης Ιανουαρίου , με τις διατάξεις του άρθρου L713-9, έχουν εξομοιωθεί με τις ενσωματωμένες στα πανεπιστήμια σχολές. 27 Ένα EPCSCP μπορεί είτε να συνδεθεί 28 είτε να ενσωματώσει ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, δημόσιο ή ιδιωτικό, το οποίο θα διατηρεί τη νομική του υπόσταση και την οικονομική του αυτονομία. 29 Επίσης, μπορεί να ιδρύσει στους κόλπους του ένα ή περισσότερα ιδρύματα που και αυτά να διατηρούν την οικονομική τους αυτονομία ΔΗΜΟΣΙΑ ιδρύματα με χαρακτήρα διοικητικό (établissements publics à caractère administrative, EPA) 31. Τα ιδρύματα αυτά μπορούν να εποπτεύονται από διάφορα υπουργεία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: 25 Δεν είναι, ωστόσο, όλοι οι φοιτητές των Ανώτατων Παιδαγωγικών Ακαδημιών σε αυτό το καθεστώς. 26 Eurybase (The Infrmatin Database n Educatin Systems in Eurpe), Organisatin du système éducatif en France, σελ L Με τον τρόπο που συνδέθηκαν οι IUFM μπορούν να συνδεθούν και άλλες EPA. Βλ. Eurybase (The Infrmatin Database n Educatin Systems in Eurpe), Organisatin du système éducatif en France, σελ L L Το καθεστώς όσων EPA εποπτεύονται από το υπουργείο ανώτατης εκπαίδευσης ορίζεται στο βιβλίο VII του κώδικα της εκπαίδευσης (L741-1). 12

13 2.1. Ανώτατες εθνικές σχολές για μηχανικούς (écles natinales supérieures d'ingénieurs) 2.2. ινστιτούτα πολιτικών σπουδών της επαρχίας (instituts d'études plitiques de prvince) 2.3. αυτόνομα Ιδρύματα με χαρακτήρα διοικητικό (établissements publics à caractère administratifs, EPA) που επιμερίζονται σε: πιστοποιημένες σχολές που δίνουν δίπλωμα μηχανικού, και άλλα ιδρύματα Η μετατροπή του καθεστώτος ενός ιδρύματος από τη μορφή EPCSCP σε EPA και αντίστροφα καθορίζεται με διάταγμα ΙΔΙΩΤΙΚΑ ινστιτούτα και σχολές Η ανώτατη ιδιωτική εκπαίδευση 33 περιλαμβάνει δύο τύπους ιδρυμάτων : 1.1. τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που παρέχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση γενικού τύπου, και 1.2. τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που παρέχουν γνώσεις τεχνικές ή διοίκησης επιχειρήσεων. Τα ιδρύματα αυτά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να πάρουν τον τίτλο του πανεπιστημίου. Τα πτυχία που παρέχουν είναι πιστοποιημένα- αναγνωρισμένα (habilité) από το Κράτος αλλά δεν μπορούν να φέρουν τον τίτλο baccalauréat, licence, dctrat. 34 Τύποι προγραμμάτων σπουδών Ανάλογα με το είδος του το κάθε ίδρυμα μπορεί να παράσχει έναν από τους ακόλουθους τύπους εκπαίδευσης: Πανεπιστημιακή εκπαίδευση Η εκπαίδευση αυτού του τύπου είναι κυρίως προσανατολισμένη στη διαμόρφωση ερευνητών και ειδικών της γνώσης. Προπαρασκευαστικές τάξεις για τις Ανώτατες Σχολές (Classes Préparatires aux Grandes Écles, CPGE) Πρόκειται για μαθήματα που γίνονται μέσα στα λύκεια και προετοιμάζουν τους κατόχους του baccalauréat για τις ανταγωνιστικές εξετάσεις υψηλού επιπέδου από τις οποίες θα επιλεγούν όσοι θα φοιτήσουν στις Ανώτατες Σχολές (Grandes Écles). Όσοι έχουν παρακολουθήσει μαθήματα στις τάξεις αυτές και δεν επιτύχουν στις 32 L L731-1 έως L L και L

14 εξετάσεις μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κάποιο πανεπιστήμιο. Οι CPGE διακρίνονται σε α) λογοτεχνικές, β) επιστημονικές και γ) οικονομικέςεμπορικές. Ανώτατες Σχολές (Grandes Écles) 35 και ειδικευμένες σχολές (écles spécialisées) 36 Είναι δημόσιες και ιδιωτικές σχολές μηχανικών (écles d'ingénieurs 37 ), ιδιωτικές - κυρίως - σχολές εμπορίου και διοίκησης (écles de cmmerce et de gestin 38 ), δημόσιες ανώτατες παιδαγωγικές ακαδημίες (écles nrmales supérieures) και κτηνιατρικές σχολές (écles vétérinaires). Τα διπλώματα που απονέμουν στους αποφοίτους τους, τους καθιστούν την πρώτη επιλογή για τη στελέχωση θέσεων αυξημένων απαιτήσεων. τμήματα Ανώτερων Τεχνικών (Sectins de Techniciens Supérieurs, STS) Είναι τμήματα που γίνονται συνήθως σε λύκεια για φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν το δίπλωμα ανώτερου τεχνικού (brevet de technicien supérieur, BTS) που τους προετοιμάζει για άμεση ένταξη στον επαγγελματικό βίο. Το δίπλωμα αυτό είναι αναγνωρισμένο ιδιαίτερα στους τομείς των ξενοδοχειακών επαγγελμάτων, της βιομηχανίας, των εφαρμοσμένων τεχνών, της διοίκησης επιχειρήσεων και της γεωργίας και επιτρέπει σε όποιον το επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του. Ο συνδυασμός των τριών διαφορετικών τύπων ιδρυμάτων με τα πέντε προγράμματα που παρέχονται επιτρέπει τη δημιουργία ενός δικτύου ανώτατης εκπαίδευσης αρκετά σύνθετου και πολυποίκιλου. Για παράδειγμα, οι Ανώτατες Σχολές (Grandes Écles) μπορούν να διέπονται είτε από το θεσμικό πλαίσιο των πανεπιστημίων, όπως συμβαίνει με τις ανώτατες παιδαγωγικές Ακαδημίες (écles nrmales supérieures) είτε από το θεσμικό πλαίσιο των δημόσιων ιδρυμάτων με χαρακτήρα διοικητικό (établissements publics à caractère administrative, EPA), όπως συμβαίνει με την Εθνική Σχολή Διοίκησης (Écle Natinal d Administratin, ENA). Ενίοτε, Ανώτατες Σχολές με το ίδιο αντικείμενο μπορούν να διέπονται από διαφορετικό καθεστώς. Αυτό συμβαίνει με τα Ινστιτούτα Πολιτικών Σπουδών (Instituts d' Études Plitiques, IEP): το Institut d' Études Plitiques de Paris (IEP) διέπεται από καθεστώς πανεπιστημιακό ενώ τα IEP των Aix-en-Prvence, Brdeaux, Grenble, Lyn, Tuluse, Lille, 35 Δεν υπάρχει εξαντλητικός επίσημος κατάλογος για τις ανώτατες σχολές. Με απόφαση της 27 ης Αυγούστου 1992 σχετικής με την ορολογία στην εκπαίδευση (Arrêté du 27 aût 1992 relatif à la terminlgie de l'éducatin) αναφέρεται ότι οι Ανώτατες Σχολές είναι ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που επιλέγουν τους φοιτητές τους με διαγωνισμό και διασφαλίζουν εκπαίδευση ανώτατου επιπέδου. Η εποπτεία των Ανώτατων Σχολών γίνεται από κάποιο Υπουργείο αλλά όχι κατ ανάγκη από το Υπουργείο Παιδείας. Για παράδειγμα η Πολυτεχνική Σχολή εποπτεύεται από το Υπουργείο Άμυνας κτλ. Ο όρος "grandes écles"- Ανώτατες Σχολές δεν εμφανίζεται στον κώδικα της εκπαίδευσης. Αντ αυτού χρησιμοποιείται ο πιο γενικός όρος "écles supérieures" 36 L751-1 έως L Υπάρχουν περίπου Υπάρχουν περίπου

15 Rennes, Strasburg διέπονται από το καθεστώς των EPA. Ωστόσο, τα IEP της δεύτερης κατηγορίας είναι συνδεδεμένα με διάφορα πανεπιστήμια. Μπορούν, επίσης, να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τις προπαρασκευαστικές τάξεις εφόσον γίνονται μέσα στις τάξεις των λυκείων. Κριτήρια εισαγωγής Τα κριτήρια εισαγωγής 39 τίθενται από τον κάθε τύπο ιδρύματος και δεν είναι καθολικά. Ωστόσο βασική προϋπόθεση είναι η απόκτηση του baccalauréat ή ισοδύναμου τίτλου. Όσοι κατέχουν τίτλο του εξωτερικού, ισοδύναμο με το baccalauréat μπορούν να τον επικυρώσουν. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως επικύρωση των κεκτημένων (validatin des acquis de l'expérience, VAE 40 ). Διακρίνονται οι ακόλουθοι τρόποι εισαγωγής 41 : Τρόπος εισαγωγής ΆΜΕΣΑ με την κατοχή του baccalauréat (ή ισοδύναμου πτυχίου) χωρίς διαδικασία επιλογής ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ (Η επιλογή γίνεται με βάση ένα φάκελο που καταθέτει ο υποψήφιος. Καθοριστικής σημασίας είναι ο τύπος του baccalauréat και οι βαθμοί των δύο τελευταίων τάξεων του λυκείου) Ίδρυμα Σε όλα τα πανεπιστήμια με εξαίρεση τα πανεπιστημιακά τεχνολογικά ινστιτούτα (Instituts Universitaires de Technlgie, IUT) προπαρασκευαστικές τάξεις για τις ανώτατες σχολές (classes préparatires aux Grandes écles, CPGE) τμήματα ανώτερων τεχνικών (Sectins de Techniciens Supérieurs, STS) πανεπιστημιακά τεχνολογικά ινστιτούτα (Instituts Universitaires de Technlgie, IUT) και ειδικευμένες σχολές (écles spécialisées) ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ κυρίως μετά το πτυχίο (licence) ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για τις οποίες οι μαθητές προετοιμάζονται δύο χρόνια στις προπαρασκευαστικές τάξεις για τις ανώτατες σχολές (classes préparatires aux Grandes écles, CPGE) πανεπιστημιακά ινστιτούτα εκπαίδευσης δασκάλων (institutes universitaires de frmatin des maîtres, IUFM). Ανώτατες Σχολές (Grandes écles), που είναι και τα πιο επιφανή ιδρύματα 39 L L613-3 έως Eurydice, Fiches natinale de synthèse des systèmes d enseignement en Eurpe et des réfrmes en curs, Éditin 2010, σελ.7. 15

16 Διάρθρωση σπουδών - Επίπεδα Η εξέλιξη των ανώτατων σπουδών γίνεται σε κύκλους. Ο αριθμός, η φύση, η διάρκεια και οι σκοποί των κύκλων μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με το αντικείμενο 42. Κάθε κύκλος ανάλογα με τους στόχους του, συνιστά μέρος της κατεύθυνσης των φοιτητών, της γενικότερης εκπαίδευσής τους, της απόκτησης στοιχείων επαγγελματικής κατάρτισης, της ερευνητικής τους δραστηριότητας, της ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους, της αίσθησης ευθύνης και της ικανότητας για εργασίας ατομικά ή ομαδικά. Τα πτυχία Licence, Master, Dctrat απονέμονται αντίστοιχα στον πρώτο, δεύτερο και τρίτο κύκλο. 43 Η Γαλλία έχει εφαρμόσει το σύστημα LMS σύμφωνα με την συνθήκη/διαδικασία της Μπολόνια (prcessus de Blgne). Η χρήση του συστήματος αυτού καθώς και της διάκρισης των σπουδών σε τρία επίπεδα, που συνολικά φέρουν την ονομασία LMS (Licence = Πτυχίο, Master = Μεταπτυχιακό, Dctrat = Διδακτορικό), έχει γίνει προκειμένου να εξυπηρετηθεί η κινητικότητα των φοιτητών στον ευρωπαϊκό χώρο, τόσο από τη μία χώρα στην άλλη όσο και από το ένα ίδρυμα στο άλλο. Για την αντιστοίχιση των διάφορων επιπέδων σπουδών χρησιμοποιείται το σύστημα ECTS (Eurpean Credit Transfer and Accumulatin System) βάσει του οποίου κάθε ακαδημαϊκό έτος λαμβάνει 60 μονάδες (ενώ μπορεί να μην έχει τον ίδιο αριθμό διδακτικών ωρών ανάλογα με τη χώρα). Η απόκτηση πτυχίων 44 αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό μονάδων όπως αναλύεται στη συνέχεια. Επίπεδο 1 ο : Πτυχίο 45 Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών πρέπει ο φοιτητής να 46 : 1. αποκτήσει, εμβαθύνει και διευρύνει τις γνώσεις του στις βασικές επιστήμες που καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα της ανθρώπινης δραστηριότητας καθώς και να κατακτήσει μεθόδους εργασίας και να ευαισθητοποιηθεί στην έρευνα, 2. αξιολογήσει τις ικανότητες του αναφορικά με την αφομοίωση επιστημονικών βάσεων που αποκτά σε κάθε επίπεδο και τύπο εκπαίδευσης και να συγκεντρώσει τα στοιχεία της επαγγελματικής επιλογής του, 42 Ειδικές διατάξεις ισχύουν για την οργάνωση των τριών κύκλων σπουδών και την απονομή διπλωμάτων όσον αφορά: τις νομικές, οικονομικές και πολιτικές επιστήμες και τη διοίκηση (L621-1 έως 621-3), τις θετικές επιστήμες και τις επιστήμες τεχνολογίας (L622-1), τις φιλολογικές, γλωσσολογικές, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες (L623-1), τις επιστήμες της φυσικής αγωγής (L624-1 έως L624-2), τα πανεπιστημιακά ινστιτούτα εκπαίδευσης δασκάλων (L625-1), τις επιστήμες υγείας (L631-1 έως L635-1), τις επιστήμες του τεχνολογικού τομέα και τις επιστήμες των μηχανικών (L641-1 έως L642-12). τις γεωργικές και κτηνιατρικές επιστήμες (L671-1 έως 671-2), τις στρατιωτικές σχολές (675-1). 43 L Οι γενικοί κανόνες για την απονομή διπλωμάτων δίνονται στις διατάξεις των άρθρων L613-1 έως L L612-2 έως L L

17 3. να προσανατολιστεί με την κατάλληλη προετοιμασία είτε για τον δεύτερο κύκλο σπουδών που θα ακολουθήσει στη συνέχεια είτε για την είσοδό του στην επαγγελματική ζωή μετά την απόκτηση ενός πτυχίου ή διπλώματός. Μετά τη συμπλήρωση 2 χρόνων (120 πιστωτικών μονάδων) από τη λήψη του baccalauréat μπορεί κανείς να αποκτήσει: πτυχίο τεχνολογικού πανεπιστημίου (Diplôme Universitaire de Technlgie, DUT), επιστημονικό και τεχνολογικό πανεπιστημιακό πτυχίο (Diplôme d Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques, DEUST): το πτυχίο αυτό δίνει πρόσβαση στο 3 ο πανεπιστημιακό έτος, πτυχίο καλλιτεχνικών (Diplôme des Métiers d Art, DMA) δίπλωμα ανώτερου τεχνικού (brevet de technicien supérieur, BTS), πτυχίο γενικών πανεπιστημιακών σπουδών (Diplôme d Études Universitaires Générales, DEUG) Μετά τη συμπλήρωση 3 χρόνων (180 πιστωτικών μονάδων) από τη λήψη του baccalauréat μπορεί κανείς να αποκτήσει: εθνικό δίπλωμα ειδίκευσης στην τεχνολογία (Diplôme Natinal de Technlgie Spécialisée, DNTS), επαγγελματικό πτυχίο (licence prfessinnelle), πτυχίο (licence). Επίπεδο 2 ο : Μεταπτυχιακό Η εισαγωγή στα μαθήματα του δεύτερου κύκλου είναι ελεύθερη σε όλους τους πτυχιούχους του πρώτου κύκλου 47. Στο 2 ο επίπεδο γίνεται εμβάθυνση σε γενικές γνώσεις, επιστημονικές και τεχνικές, ανώτατου επιπέδου που προετοιμάζουν για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις ή την έρευνα 48. Μετά τη συμπλήρωση 4 χρόνων (240 πιστωτικών μονάδων) από τη λήψη του baccalauréat μπορεί κανείς να αποκτήσει: μεταπτυχιακό τίτλο (master 1) Μετά τη συμπλήρωση 5 χρόνων (300 πιστωτικών μονάδων) από τη λήψη του baccalauréat μπορεί κανείς να αποκτήσει: πτυχίο προχωρημένων σπουδών (Diplôme d Etudes Apprfndies, DEA), πτυχίο ανώτατων ειδικευμένων σπουδών (Diplma d Etudes Supérieures Spécialisées, DESS) 47 Καθώς και σε όσους μπορούν να επωφεληθούν από τις διατάξεις του άρθρου L613-5 ή τις παρεκκλίσεις των ρυθμιστικών κειμένων (L612-6). 48 L

18 Επίπεδο 3ο: Διδακτορικό Στόχος του τρίτου κύκλου σπουδών είναι η εκπόνηση πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών σε επίπεδο ατομική ή ομαδικό. Η εκπόνηση διδακτορικού πρέπει να γίνεται αφού έχουν ληφθεί υπ όψιν οι ανάγκες της εθνικής πολιτικής και της έρευνας και καινοτομίας και συνιστούν ένα διεθνές άνοιγμα. Στο τρίτο επίπεδο επιδιώκεται η υψηλή εξειδίκευση και η εκπαίδευση στην έρευνα. Γίνεται επιλογή από τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου. Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου αποκτούν πρόσβαση στο σώμα των καθηγητών πανεπιστημίου. Για τη λήψη του απαιτείται η συμπλήρωση 480 πιστωτικών μονάδων (μετά την απόκτηση του baccalauréat). Όσον αφορά στις ιατρικές σπουδές ισχύουν τα ακόλουθα: Χρειάζονται 8 χρόνια για την απόκτηση του τίτλου του γενικού γιατρού και για την απόκτηση ειδίκευσης. Χρειάζονται 6 χρόνια για την απόκτηση τίτλου οδοντιάτρου και φαρμακοποιού. Χρειάζονται 9-10 χρόνια για την απόκτηση τίτλου ειδίκευσης στη φαρμακευτική. Τα διάφορα πτυχία και ο χρόνος διάρκειας σπουδών για την απόκτησή τους απεικονίζονται στο ακόλουθο σχήμα 49 : 49 Ministère de l Éducatin natinale, Ministère de l Enseignement supérieur et de la Recherche, Apres le bac, chisir ses études supérieures,guide pur la rentrée

19

20 Φοιτητικές παροχές Ως φοιτητές λογίζονται όλοι όσοι μετέχουν στην αρχική, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση (frmatin cntinue) και την έρευνα. 50 Προκειμένου να εξαλειφθούν οι κοινωνικές ανισότητες το Κράτος παρέχει στους φοιτητές των πανεπιστημίων, διευκολύνσεις υπό τη μορφή επιδομάτων, στέγασης σε εστίες κτλ. Διευκολύνσεις, υπό προϋποθέσεις, παρέχονται και σε όσους φοιτούν σε ιδιωτικά ανώτατα ιδρύματα. 51 Στους φοιτητές παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κοινωνική ασφάλιση 52. Στα πανεπιστήμια έχουν συσταθεί βάσει νόμου 53 γραφεία διασύνδεσης. Τα γραφεία αυτά προσφέρουν στους φοιτητές πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές διεξόδους μετά την απόκτηση του πτυχίου και τους βοηθούν στην έρευνά τους για την ανεύρεση εργασίας. Επίσης, συντάσσουν ετησίως μία αναφορά για την επαγγελματική απορρόφηση των φοιτητών τους από τους διάφορους οργανισμούς, φορείς κτλ. Τα γραφεία αυτά δημοσιοποιούν και στατιστικά αναφορικά με δείκτες επιτυχίας σε εξετάσεις και απόκτησης διπλωμάτων, συνέχισης σπουδών και εισόδου στην επαγγελματική ζωή. Διοίκηση 1. EPCSCP Τα ιδρύματα αυτά συνάπτουν πολυετή συμβόλαια (cntrats) 54 με το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας τα οποία καθορίζουν: την εκπαίδευση, την έρευνα, και την τεκμηρίωση. Τα συμβόλαια αυτά περιορίζονται από τις δημοσιονομικές δυνατότητες κάθε έτους 55. Τα ιδρύματα λογοδοτούν για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει συντάσσοντας εκθέσεις που υποβάλλουν στην Αρχή Αξιολόγησης της έρευνας και ανώτατης εκπαίδευσης (Agence d'évaluatin de la recherche et de l'enseignement supérieur). Το Κράτος λαμβάνει σοβαρά υπ όψιν του την αναφορά της Αρχής Αξιολόγησης για να συνεχίσει ή να τροποποιήσει τις οικονομικές δεσμεύσεις που λαμβάνει έναντι του ιδρύματος. 50 L L821-1 έως L L L L L712-9

Σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα. Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο. Πολύτιμη εμπειρία. . Επαγγελματικές προοπτικές

Σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα. Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο. Πολύτιμη εμπειρία. . Επαγγελματικές προοπτικές Σπουδάζω στη Γαλλία Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο. Επαγγελματικές προοπτικές Πολύτιμη εμπειρία Σπουδές ανοικτές σε όλους -2 200 000 φοιτητές στη Γαλλία -289.000

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλία. Μία ανταγωνιστική και πολυδιάστατη οικονομία. 4η οικονομική δύναμη παγκοσμίως. 2η βιομηχανία στην Ευρώπη και 4η στον κόσμο. !

Η Γαλλία. Μία ανταγωνιστική και πολυδιάστατη οικονομία. 4η οικονομική δύναμη παγκοσμίως. 2η βιομηχανία στην Ευρώπη και 4η στον κόσμο. ! Έκθεση ATOUT FRANCE Γιατί να επιλέξετε τη Γαλλία; Η Γαλλία Μία ανταγωνιστική και πολυδιάστατη οικονομία! Paris 4η οικονομική δύναμη παγκοσμίως 2η βιομηχανία στην Ευρώπη και 4η στον κόσμο Η Γαλλία Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία Το Γαλλικό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές από το αντίστοιχο Ελληνικό και βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις πανεπιστηµιακές σπουδές και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στη Γαλλία. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 25 Νοεμβρίου 2014

Μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στη Γαλλία. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 25 Νοεμβρίου 2014 Μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στη Γαλλία Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 25 Νοεμβρίου 2014 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο. Επαγγελματικές προοπτικές Πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010 Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010 Σπουδέςανοικτέςσεόλους -2 200 000 φοιτητές στη Γαλλία -270.000 ξένοι φοιτητές (12% ) -4η χώρα υποδοχής ξένων φοιτητών Οι ξένοι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πολυτεχνείο Κρήτης 8 Απριλίου 2013 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές Στην καρδιά της

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα

Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα Παραδοτέο 3/3: Σύντομη συγκριτική ανάλυση/μελέτη του γαλλικού συστήματος ανώτατης Υπεύθυνος Εγγράφου:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 198(Ι) του 2003 74(Ι) του 2005 79(Ι) του 2007 105(Ι) του 2007 133(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ Η εκπαίδευση στην Ελλάδα χωρίζεται κυρίως σε τρία επίπεδα, ονομασμένα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ένα επιπρόσθετο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ: 2006 Αθήνα, 28 Μαΐου 2014

Αρ. πρωτ: 2006 Αθήνα, 28 Μαΐου 2014 Αρ. πρωτ: 2006 Αθήνα, 28 Μαΐου 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (MASTER) ΕΤΟΥΣ 2014 2015 (3 ος κύκλος) Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αντικείμενο του Τμήματος Το Τμήμα ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων, των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 281 Πίνακας περιεχομένων Ν. 4009/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Ακαδημαϊκή ελευθερία Άρθρο 4 Αποστολή των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. και µεταπτυχιακές σπουδές

Τ.Ε.Ι. και µεταπτυχιακές σπουδές Τ.Ε.Ι. και µεταπτυχιακές σπουδές Με αφορµή τη συζήτηση που έγινε για τις προτάσεις που υποβλήθησαν στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. σχετικά µε νέα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών, κρίνω ότι θα ήταν χρήσιµος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

Προς: κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ζωγράφου, 11-8-2011 Αρ. Πρωτ. 253 Προς: κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Κοιν.: κ. Β. Παπάζογλου, Ειδικό Γραμματέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Α) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Μέση τιμή εξαετίας: 16,4 ΙΔΙΩΤΙΚΑ Μέση τιμή εξαετίας: 21,6 17,3 16,6 16,1 16,2 16,2 16,0 22,9 22,4 22,5 20,7 20,5 20,4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε

Διαβάστε περισσότερα