Οδηγίες χρήσης. Ψυγειοκαταψύκτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης. Ψυγειοκαταψύκτης"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης ) Ψυγειοκαταψύκτης

2 Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά της συσκευής μας. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση της. Ο ψυγειοκαταψύκτης (στα επόμενα αναφέρεται ως η συσκευή) αποτελείται από δύο τμήματα: το πάνω τμήμα είναι ο θάλαμος συντήρησης, και το κάτω τμήμα είναι ο θάλαμος κατάψυξης. Ο θάλαμος συντήρησης προορίζεται για οικιακή χρήση, για την αποθήκευση νωπών τροφίμων σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 0 C. Ο θάλαμος κατάψυξης προορίζεται για οικιακή χρήση, για το πάγωμα νωπών τροφίμων και για την μακρόχρονη αποθήκευση των κατεψυγμένων τροφίμων (έως ένα έτος, ανάλογα με τον τύπο του τροφίμου). Σημαντικές προειδοποιήσεις... 3 Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας... 5 Περιγραφή συσκευής... 6 Εγκατάσταση και σύνδεση... 8 Αλλαγή της πλευράς ανοίγματος της πόρτας Λειτουργία συσκευής με μηχανικά χειριστήρια Συσκευή με ηλεκτρονικά χειριστήρια Εξοπλισμός εσωτερικού συσκευής Συνιστώμενη κατανομή τροφίμων στη συσκευή Αποθήκευση τροφίμων στο θάλαμο συντήρησης. 27 Αποθήκευση τροφίμων στο συρτάρι FreshZone.. 28 Αποθήκευση τροφίμων στο συρτάρι ZeroZone Κατάψυξη και αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων Απόψυξη της συσκευής Καθαρισμός της συσκευής Επίλυση προβλημάτων Πληροφορίες για το θόρυβο της συσκευής

3 Σημαντικές προειδοποιήσεις Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί σε συμφωνία με τις σχετικές οδηγίες ασφαλείας. Ωστόσο, συνιστάται να χρησιμοποιείται από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών, άτομα με φυσικές, κινητικές, ή νοητικές αδυναμίες ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση μόνο κάτω από την επίβλεψη και τις οδηγίες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση και επίγνωση των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής. Πριν συνδέσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης που περιγράφουν τη συσκευή και τη σωστή και ασφαλή χρήση της. Οι οδηγίες ισχύουν για διάφορους τύπους/μοντέλα επομένως, ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιγραφές ρυθμίσεων και εξοπλισμού που πιθανόν να μην είναι διαθέσιμες για το ψυγείο σας. Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν τους τύπους/ μοντέλα με τη λειτουργία NO FROST στον καταψύκτη που είναι εξοπλισμένος με ανεμιστήρα και στα οποία η διαδικασία απόψυξης είναι αυτόματη. Αφαιρέστε τη συσκευασία που προορίζεται για την προστασία της συσκευής ή των αντίστοιχων τμημάτων της κατά τη μεταφορά. Οι αποστάτες είναι προσαρμοσμένοι στις γωνίες των θυρών. Αφαιρέστε τους και τοποθετήστε τα παρεχόμενα βύσματα στις σχισμές τους (μόνο για μερικά μοντέλα). Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, η συσκευή πρέπει να παραμείνει σε όρθια θέση για τουλάχιστον 2 ώρες, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες εμφάνισης προβλημάτων κατά τη λειτουργία στο σύστημα ψύξης λόγω της μεταφοράς. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή ρεύματος και να γειωθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους και δεν πρέπει να μένει εκτεθειμένη στη βροχή. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος (αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης από την πρίζα) πριν τον καθαρισμό. Εάν καταστραφεί το καλώδιο, πρέπει να αντικατασταθεί από πεπειραμένο τεχνικό ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο. Εάν η συσκευή πρόκειται να μη χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε τη με το αντίστοιχο κουμπί και αποσυνδέστε τη από την πρίζα. Αδειάστε τη συσκευή, κάνετε απόψυξη, καθαρίστε τη, και αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη. 3

4 Για την προστασία του περιβάλλοντος, η αποκομιδή της συσκευής μετά από την παρέλευση του χρόνου ζωής της γίνεται σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο αποκομιδής ηλεκτρικών συσκευών. Τα υλικά της συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορούν να ανακυκλωθούν, να απορριφθούν, ή να καταστραφούν χωρίς κίνδυνο για το περιβάλλον. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Η πινακίδα τεχνικών στοιχείων με τις βασικές πληροφορίες για τη συσκευή βρίσκεται στο εσωτερικό της. Εάν η πινακίδα τεχνικών στοιχείων δεν είναι στην γλώσσα σας, να την αντικαταστήσετε με αυτήν που παρέχεται με τη συσκευή. Προειδοποίηση! Οι γρίλιες εξαερισμού της συσκευής ή του ντουλαπιού εντοιχισμού πρέπει να είναι καθαρές και να μην παρεμποδίζονται. Προειδοποίηση! Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή εργαλεία για την απόψυξη του ψυγείου σας, ούτε άλλες μεθόδους από εκείνες που συστήνει ο κατασκευαστής. Προειδοποίηση! Κατά την εγκατάσταση, καθαρισμό, ή μετακίνηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η μόνωση του συστήματος ψύξης δεν έχει καταστραφεί. Έτσι προστατεύετε το περιβάλλον. Προειδοποίηση! Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του ψυγείου ή του καταψύκτη, εκτός από εκείνες που επιτρέπονται ρητά από τον κατασκευαστή. Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του δηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ως οικιακό απόβλητο. Αντίθετα πρέπει να μεταφερθεί σε εξουσιοδοτημένο σημείο περισυλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας την κατάλληλη αποκομιδή του προϊόντος, προστατεύετε από πιθανές αρνητικές επιπτώσεις το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που θα προκαλούσε η μη κατάλληλη αποκομιδή του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο δήμο σας και στην σχετική υπηρεσία αποκομιδής οικιακών συσκευών ή στο κατάστημα απ όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. 4

5 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας για το ψυγείο σας Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης. Μην ανοίγετε την πόρτα της συσκευής πιο συχνά απ ότι είναι απαραίτητο. Κατά διαστήματα ελέγχετε αν ο αέρας κυκλοφορεί ελεύθερα στο πίσω μέρος της συσκευής. Η μονάδα συμπύκνωσης στο πίσω τοίχωμα της συσκευής πρέπει να διατηρείται καθαρή (δείτε ενότητα «Καθαρισμός της συσκευής»). Αν το λάστιχο καταστραφεί ή χαλαρώσει, αντικαταστήστε το το συντομότερο δυνατόν. Αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε κλειστά δοχεία ή άλλη κατάλληλη συσκευασία. Πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα στο ψυγείο, αφήστε τα να πάρουν τη θερμοκρασία δωματίου. Αποψύχετε τα παγωμένα τρόφιμα στο θάλαμο συντήρησης. Αφαιρέστε τα συρτάρια του καταψύκτη όπως περιγράφεται στις οδηγίες, για να εκμεταλλευτείτε επιπλέον χώρο. Αποψύξτε τον συμβατικό καταψύκτη σας όταν σχηματιστεί ένα στρώμα πάγου πάχους περίπου 3-5 χιλιοστά στις επιφάνειες του θαλάμου κατάψυξης. Τοποθετείτε ομοιόμορφα τα ράφια και βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα είναι τοποθετημένα με τρόπο που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα (ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την διευθέτηση των τροφίμων που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης). Για συσκευές με ανεμιστήρα οι γρίλιες πρέπει να μένουν ανοικτές. 5

6 Περιγραφή της συσκευής Συμβατική συσκευή A A Θάλαμος συντήρησης 1 Πίνακας ελέγχου 2 Λάμπα led του εσωτερικού του 8 θαλάμου 3 Ανεμιστήρας με ιονιστή αέρα (+ διακόπτης on/off)* 4 Ράφι φιαλών* 9 5 Συρόμενο γυάλινο ράφι (ρυθμιζόμενου ύψους) 6 Συρτάρι FreshZone* 7 Συρτάρι φρούτων και λαχανικών 10 CrispZone με ρύθμιση υγρασίας 8 Δοχείο Multibox* 9 Ράφι πόρτας SimpleSlide ρυθμιζόμενου ύψους 10 Χώρος φιαλών 11 B B Θάλαμος κατάψυξης (για συσκευές ενεργειακής κλάσης A+) 11 Θάλαμος αποθήκευσης 12 Θάλαμος αποθήκευσης 13 Θάλαμος κατάψυξης B Θάλαμος κατάψυξης (για συσκευές ενεργειακής κλάσης A++ και A+++) 11 Θάλαμος κατάψυξης 12 Θάλαμος αποθήκευσης 13 Θάλαμος αποθήκευσης 14 Ροδάκι* 15 Πόδι* Ο εσωτερικός εξοπλισμός της συσκευής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Τα ράφια διαθέτουν σύστημα προστασίας για την αποφυγή ακούσιας πτώσης. Αν θέλετε να αφαιρέσετε ένα ράφι, σύρετέ το πλήρως προς τα έξω, μετά ανασηκώστε το εμπρός τμήμα του και αφαιρέστε το. Μερικά μοντέλα διαθέτουν επίσης ένα πίνακα ελέγχου στην πόρτα. * Μόνο σε ορισμένα μοντέλα 6

7 Συσκευή NoFrost A B A Θάλαμος συντήρησης 1 Πίνακας ελέγχου 2 Λάμπα led του εσωτερικού του 9 θαλάμου 10 3 Ιονιστής αέρα IonAir (+ διακόπτης on/off) 4 Ράφι φιαλών* 5 Συρόμενο γυάλινο ράφι (ρυθμιζόμενου ύψους) 6 Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης* 11 7 Συρτάρι FreshZone* 8 Συρτάρι φρούτων και λαχανικών CrispZone με ρύθμιση υγρασίας 9 Δοχείο Multibox* 10 Ράφι πόρτας SimpleSlide ρυθμιζόμενου ύψους 11 Χώρος φιαλών B Θάλαμος κατάψυξης 12 Θάλαμος κατάψυξης 13 Θάλαμος αποθήκευσης 14 Θάλαμος αποθήκευσης 15 Ροδάκι* 16 Πόδι* Ο εσωτερικός εξοπλισμός της συσκευής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Τα ράφια διαθέτουν σύστημα προστασίας για την αποφυγή ακούσιας πτώσης. Αν θέλετε να αφαιρέσετε ένα ράφι, σύρετέ το πλήρως προς τα έξω, μετά ανασηκώστε το εμπρός τμήμα του και αφαιρέστε το. Μερικά μοντέλα διαθέτουν επίσης ένα πίνακα ελέγχου στην πόρτα. * Μόνο σε ορισμένα μοντέλα 7

8 Εγκατάσταση και σύνδεση Επιλογή του χώρου Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε έναν ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Η συσκευή θα λειτουργεί σωστά εάν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κυμαίνεται μέσα στα όρια που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Η κατηγορία της συσκευής αναφέρεται στην πινακίδα με τις βασικές πληροφορίες για τη συσκευή. Κατηγορία SN (ψυχρό) N (κανονικό) ST (υποτροπικό) T (τροπικό) Θερμοκρασία από +10 C ως +32 C από +16 C ως +32 C από +16 C ως +38 C από +16 C ως +43 C Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος τοποθέτησης της συσκευής είναι επαρκής. Αντιστοιχούν τουλάχιστον 1 m 3 χώρου ανά 8 γραμμάρια ψυκτικού υλικού. Η ποσότητα του ψυκτικού αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων στο εσωτερικό της συσκευής. Τοποθέτηση της συσκευής Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει από δύο τουλάχιστον άτομα για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού ή ζημιάς της συσκευής. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε όρθια θέση και σε σταθερό έδαφος. Η συσκευή διαθέτει δύο ρυθμιζόμενα πόδια στο εμπρός μέρος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευθυγράμμισή της. Η πίσω πλευρά της συσκευής διαθέτει ροδάκια (σε επιλεγμένα μοντέλα μόνο) που διευκολύνουν την τοποθέτησή της στον επιλεγμένο χώρο. Πρέπει πάνω από τη συσκευή να υπάρχει κενός χώρος τουλάχιστον 5 εκατοστών, για να εξασφαλίζεται ο ικανοποιητικός αερισμός της μονάδας του συμπυκνωτή. Με τη συσκευή παρέχονται δύο αποστάτες που πρέπει να τοποθετηθούν στο κάτω μέρος του χώρου τοποθέτησης για την σωστή απόσταση της συσκευής από τον τοίχο. Τοποθέτηση χωρίς τους αποστάτες ίσως προκαλέσει αυξημένη κατανάλωση ρεύματος. Μην εκθέτετε τη συσκευή στο άμεσο ηλιακό φως και μην την τοποθετήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, εγκαταστήστε κατάλληλο μονωτικό. 8

9 1199 mm 1249 mm 687 mm 637 mm Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί ανεξάρτητη ή εντοιχισμένη σε έπιπλα κουζίνας ή τον τοίχο. Φροντίστε να υπάρχει κατάλληλη απόσταση για να ανοίγει η πόρτα και να βγαίνουν τα συρτάρια και τα ράφια (δείτε το διάγραμμα εγκατάστασης). 600 mm 644 mm Σύνδεση της συσκευής Χρησιμοποιήστε το καλώδιο για να συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. Η πρίζα πρέπει να διαθέτει γείωση (πρίζα ασφάλειας). Η τάση και η συχνότητα αναφέρονται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων της συσκευής. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή και να γειωθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς. Η συσκευή δεν επηρεάζεται από μικρής διάρκειας αποκλίσεις από την ονομαστική τάση, αρκεί να μην ξεπερνούν το +/-6%. 9

10 Αλλαγή της πλευράς ανοίγματος της πόρτας Έκδοση I χειριστήρια στο εσωτερικό της συσκευής Απαιτούμενα εργαλεία: γαλλικό κλειδί No. 8, Phillips κατσαβίδι, torx 25, επίπεδο κατσαβίδι Για την αλλαγή της πλευράς ανοίγματος της πόρτας απαιτούνται δύο άτομα. 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του πάνω μεντεσέ (A). 2. Αφαιρέστε τον πάνω μεντεσέ (B) και αφαιρέστε την πάνω πόρτα (C). 3. Αφαιρέστε τα καλύμματα (D), ξεβιδώστε το μεσαίο μεντεσέ (E) και αφαιρέστε την κάτω πόρτα (F) από τον κάτω μεντεσέ (G). 4. Γείρετε την συσκευή προς τα πίσω (βεβαιωθείτε ότι δεν πιέζετε τον συμπυκνωτή στο πίσω τοίχωμα της συσκευής γιατί μπορεί να καταστραφεί το σύστημα ψύξης), ξεβιδώστε τον κάτω μεντεσέ (G) και το πόδι (H) και τοποθετήστε τα στην απέναντι πλευρά. Βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι τοποθετήθηκε όπως πριν. 5. Μεταφέρετε τους μεντεσέδες της πόρτας (I) στην απέναντι πλευρά. 6. Βάλτε το μεσαίο μεντεσέ (E) στην κάτω πόρτα (F) και τοποθετήστε την κάτω πόρτα στον κάτω μεντεσέ (G). Σφίξτε τον μεσαίο μεντεσέ (η πόρτα πρέπει να παραμένει ανοικτή όλη αυτή την ώρα). Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε τα παξιμάδια (J) και τα καλύμματα (D) όπως ήταν πριν. 7. Τοποθετήστε την πάνω πόρτα (C) στον μεσαίο μεντεσέ (E), αφαιρέστε το κάλυμμα (K) και σφίξτε τον πάνω μεντεσέ (B). 8. Τοποθετήστε το κάλυμμα του J πάνω μεντεσέ (A) και το προστατευτικό κάλυμμα (K). 9. Αλλάξτε τη θέση της χειρολαβής (L): αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα, ξεβιδώστε τις βίδες και βιδώστε την χειρολαβή στην απέναντι πλευρά. Τοποθετήστε στη θέση τους τα προστατευτικά καλύμματα. D E K H E G A B D H D I G I I D F C L 10

11 Έκδοση ΙI χειριστήρια στην πόρτα Απαιτούμενα εργαλεία: γαλλικό κλειδί No. 8, Phillips κατσαβίδι, torx 25, επίπεδο κατσαβίδι Για την αλλαγή της πλευράς ανοίγματος της πόρτας απαιτούνται δύο άτομα. 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του πάνω μεντεσέ (A) και το κάλυμμα του συνδέσμου (B1). 2. Βγάλτε τον σύνδεσμο (C), ξεβιδώστε τον πάνω μεντεσέ (D) και αφαιρέστε την πάνω πόρτα (E). 3. Αφαιρέστε τα πλευρικά πλαίσια (F) και (G), μετά ξεβιδώστε και αφαιρέστε το μεσαίο πλαίσιο (H). 4. Μετακινήστε τον πάνω μεντεσέ (A) και τον σύνδεσμο και βάλτε τα στην απέναντι πλευρά. Αντικαταστήστε και τα τρία πλαίσια (F), (G), και (H). Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διατρέχει το αυλάκι στα πλαίσια όπως πριν. 5. Μετά αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα (I), ξεβιδώστε το μεσαίο μεντεσέ (J) και αφαιρέστε την κάτω πόρτα (K) από τον κάτω μεντεσέ (L). 6. Γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω, βγάλτε τον κάτω μεντεσέ F (L) και το πόδι (M) και τοποθετήστε τους στην απέναντι πλευρά. Βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι τοποθετήθηκε όπως πριν. 7. Αφαιρέστε τους μεντεσέδες (N) στην απέναντι πλευρά. 8. Τοποθετήστε τον μεσαίο μεντεσέ (J) στην κάτω πόρτα (K) και την πόρτα στον κάτω μεντεσέ (L). Σφίξτε τον μεσαίο I μεντεσέ (η πόρτα πρέπει να παραμένει ανοικτή). Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε τα O J παξιμάδια (O) και τα καλύμματα (I) όπως ήταν πριν. 9. Βάλτε την πάνω πόρτα (E) στον μεσαίο μεντεσέ (J). Αφαιρέστε τα καλύμματα (P) και (B2). Συνδέστε τον σύνδεσμο (C) και σφίξτε τον πάνω μεντεσέ. 10.Τοποθετήστε το κάλυμμα από τον πάνω μεντεσέ (A), το κάλυμμα του συνδέσμου (Β1), και τα καλύμματα (P) και (B2). 11. Αλλαγή της χειρολαβής (R): αφαιρέστε τα καλύμματα, βγάλτε τις βίδες και σφίξτε τη χειρολαβή στην απέναντι πλευρά. Τοποθετήστε τα καλύμματα στην απέναντι πλευρά. P M H J G L A D B1 I I M I C N L N K B2 E R 11

12 Λειτουργία συσκευής με μηχανικά χειριστήρια ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 A B A Επιλογέας ρύθμισης θερμοκρασίας και επιλογέαςon/off B Ένδειξη on/off Ενεργοποίηση της συσκευής on/off Ενεργοποίηση: περιστρέψτε τον επιλογέα A προς τα δεξιά. Απενεργοποίηση: περιστρέψτε τον επιλογέα A στη θέση με το βέλος στο σύμβολο (προσοχή: η συσκευή παραμένει σε σύνδεση, δηλ. τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα). Ρύθμιση της θερμοκρασίας Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, περιστρέψτε τον επιλογέα A προς τα δεξιά. Αλλαγή στη θερμοκρασία περιβάλλοντος επηρεάζει τη θερμοκρασία της συσκευής. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ανάλογα με τον επιλογέα A. Οι θέσεις προς το παχύ μέρος της σήμανσης σημαίνει χαμηλότερες θερμοκρασίες στη συσκευή (πιο ψυχρή). Ρυθμίσεις προς το λεπτό μέρος της σήμανσης σημαίνει υψηλότερες θερμοκρασίες (πιο θερμή). 12

13 Αν η θερμοκρασία του χώρου τοποθέτησης της συσκευής είναι κάτω από 16 C, σας προτείνουμε να ρυθμίσετε τη θέση A της θερμοκρασίας προς το παχύ μέρος της σήμανσης. Συσκευή με ηλεκτρονικά χειριστήρια ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 A Ρύθμιση θερμοκρασίας και επιλογέας on/off A Ενεργοποίηση της συσκευής on/off Ενεργοποίηση: περιστρέψτε τον επιλογέα A προς τα δεξιά. Απενεργοποίηση: περιστρέψτε τον επιλογέα A στη θέση με το βέλος στο σύμβολο (προσοχή: η συσκευή παραμένει σε σύνδεση, δηλ. τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα). A 13

14 Ρύθμιση της θερμοκρασίας Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, περιστρέψτε τον επιλογέα A προς τα δεξιά. Συνιστώμενη θέση του επιλογέα A η θέση eco. Αλλαγή στη θερμοκρασία περιβάλλοντος επηρεάζει τη θερμοκρασία στη συσκευή. Ρυθμίστε ανάλογα τη θέση του επιλογέα A. Οι θέσεις προς το παχύ μέρος της σήμανσης σημαίνει χαμηλότερες θερμοκρασίες στη συσκευή (πιο ψυχρή). Ρυθμίσεις προς το λεπτό μέρος της σήμανσης σημαίνει υψηλότερες θερμοκρασίες (πιο θερμή). A Αν η θερμοκρασία του χώρου τοποθέτησης της συσκευής είναι κάτω από 16 C, σας προτείνουμε να ρυθμίσετε τη θέση του επιλογέα A της θερμοκρασίας προς το παχύ μέρος της σήμανσης. A Λειτουργία super freeze (ταχεία κατάψυξη) (σε επιλεγμένα μοντέλα) Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση μετά την ενεργοποίηση για πρώτη φορά της συσκευής, πριν τον καθαρισμό, ή 24 ώρες πριν την τοποθέτηση μεγάλης ποσότητας τροφίμων. Ενεργοποίηση της λειτουργίας super freeze: Περιστρέψτε τον A στη θέση. Μετά το τέλος ενός κύκλου super freeze, περιστρέψτε τον επιλογέα A στην επιθυμητή θέση. A Αν η λειτουργία super freeze δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 2 μέρες. Μετά η θερμοκρασία του καταψύκτη επανέρχεται στην τελευταία ρύθμιση (η θέση του κοχλία παραμένει στο ). 14

15 Λειτουργία συμβατικής συσκευής ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 3 D C1 B A Λειτουργία συσκευής NoFrost D C2 B A A Διακόπτης On/off B Ρύθμιση θερμοκρασίας και πλήκτρο super freeze C1 Ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης C2 Ένδειξη θερμοκρασίας καταψύκτη D Ένδειξη λειτουργίας super freeze Ενεργοποίηση της συσκευής on/off Η συσκευή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με το πλήκτρο A. 15

16 Ρύθμιση της θερμοκρασίας Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία με το πλήκτρο B. Πατήστε το πλήκτρο B μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία. C1 Συμβατική συσκευή Ένδειξη θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης Συνιστώμενη ρύθμιση 5 C. Αν η θερμοκρασία του χώρου τοποθέτησης της συσκευής είναι κάτω από 16 C, σας προτείνουμε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους 5 C ή χαμηλότερα. Συσκευή NoFrost Ένδειξη θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης Συνιστώμενη ρύθμιση -18 C. Αν η θερμοκρασία του χώρου τοποθέτησης της συσκευής είναι κάτω από 16 C, σας προτείνουμε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους -18 C ή χαμηλότερα. Λειτουργία super freeze (ταχεία κατάψυξη) Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία super freeze, πατήστε το πλήκτρο B μέχρι να ανάψει το σύμβολο D. Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση μετά την ενεργοποίηση για πρώτη φορά της συσκευής, πριν τον καθαρισμό, ή 24 ώρες πριν την τοποθέτηση μεγάλης ποσότητας τροφίμων. Αν η λειτουργία super freeze δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 2 μέρες. 16

17 Χειριστήριο θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης (μόνο για συσκευές NoFrost) Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο για να ρυθμίσετε την εισροή ψυχρού αέρα από την κατάψυξη και να φτάσει η επιθυμητή θερμοκρασία στο θάλαμο συντήρησης. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία με το κουμπί που βρίσκεται στο θάλαμο συντήρησης. Αλλαγή θερμοκρασία περιβάλλοντος θα επηρεάσει τη θερμοκρασία της συσκευής. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ανάλογα. Οι θέσεις προς το παχύ μέρος της σήμανσης σημαίνει χαμηλότερες θερμοκρασίες στη συσκευή (πιο ψυχρή). Ρυθμίσεις προς το λεπτό μέρος της σήμανσης σημαίνει υψηλότερες θερμοκρασίες (πιο θερμή). Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 16 C, σας προτείνουμε να ρυθμίσετε προς το λεπτότερο μέρος της σήμανσης. Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 32 C, σας προτείνουμε να ρυθμίσετε προς το παχύτερο μέρος της σήμανσης. Προσοχή: Ο αισθητήρας θερμοκρασίας βρίσκεται πίσω από τις σχισμές κάτω από το χειριστήριο. Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής, σε αυτό το χώρο δεν πρέπει να βάζετε υπερβολική ποσότητα τροφίμων. 17

18 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 Χειριστήρια στο εσωτερικό της συσκευής A B C D E J I H G F Χειριστήρια στην πόρτα A B C A Πλήκτρο on συσκευής και πλήκτρο off θαλάμου συντήρησης B Πλήκτρο απενεργοποίησης ηχητικής ειδοποίησης C Πλήκτρο on/off λειτουργίας Super cool D Πλήκτρα θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης E Ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης F Πλήκτρο on καταψύκτη και πλήκτρο off συσκευής G Πλήκτρο on/off λειτουργίας ECO H Πλήκτρο on/off λειτουργίας Super freeze I Πλήκτρα θερμοκρασίας καταψύκτη J Ένδειξη θερμοκρασίας καταψύκτη E D J I H G F 18

19 Ενεργοποίηση on/off της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής: Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας για λίγο το πλήκτρο A. Σε αυτό το μοντέλο, είναι δυνατόν να ενεργοποιήσετε τον καταψύκτη ενώ ο θάλαμος συντήρησης είναι απενεργοποιημένος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους - πατήστε για λίγο το πλήκτρο F για να ενεργοποιήσετε μόνο τον καταψύκτη, ή - πατήστε πρώτα για λίγο το πλήκτρο A για να ενεργοποιήσετε συνολικά τη συσκευή. Μετά, πατήστε παρατεταμένα (για 3 δευτερόλεπτα) το πλήκτρο A για να απενεργοποιήσετε το θάλαμο συντήρησης. Όταν πατήσετε το πλήκτρο A ξανά, ο θάλαμος συντήρησης θα ενεργοποιηθεί πάλι. Απενεργοποίηση της συσκευής: Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα (για 3 δευτερόλεπτα) το πλήκτρο F (προσοχή: η συσκευή παραμένει σε σύνδεση, δηλ. τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα). Ρύθμιση της θερμοκρασίας Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο θάλαμο συντήρησης χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα D: Χαμηλότερη Υψηλότερη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία στο θάλαμο συντήρησης μπορεί να ρυθμιστεί από +1 C ως +9 C. Αφού πατήσετε ένα από τα πλήκτρα D, η πιο πρόσφατη θερμοκρασία θα αναβοσβήνει στην ένδειξη E. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο D για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Τρία δευτερόλεπτα μετά, η πιο πρόσφατη θερμοκρασία αποθηκεύεται για το θάλαμο συντήρησης. 19

20 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στον καταψύκτη χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I: Χαμηλότερη Υψηλότερη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία στον καταψύκτη μπορεί να ρυθμιστεί από -24 C ως -16 C. Αφού πατήσετε ένα από τα πλήκτρα I, η πιο πρόσφατη θερμοκρασία θα αναβοσβήνει στην ένδειξη J. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Τρία δευτερόλεπτα μετά, η πιο πρόσφατη θερμοκρασία αποθηκεύεται για τον καταψύκτη. Λειτουργία Super Freeze (ταχεία κατάψυξη) Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση μετά την ενεργοποίηση για πρώτη φορά της συσκευής, πριν τον καθαρισμό, ή 24 ώρες πριν την τοποθέτηση μεγάλης ποσότητας τροφίμων. Ενεργοποίηση της λειτουργίας super freeze: Πατήστε το πλήκτρο H. Θα εμφανιστεί η ένδειξη FF στο J. Αν η λειτουργία super freeze δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 2 μέρες. Στη συνέχεια η θερμοκρασία του καταψύκτη επιστρέφει στην πιο πρόσφατη ρύθμιση. 20

21 Γρήγορο πάγωμα (άνω συρτάρι του καταψύκτη) Για την γρήγορη κατάψυξη νωπών τροφίμων, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία XtremeFreeze που είναι ενεργή μόνο στο άνω συρτάρι του καταψύκτη. Παροχετεύει με ένταση ψυχρό αέρα σε αυτό το τμήμα της συσκευής. Η γρήγορη κατάψυξη διατηρεί τις περισσότερες βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία, και τα θρεπτικά συστατικά στα τρόφιμα για μεγαλύτερο χρόνο. Ενεργοποίηση της λειτουργίας XtremeFreeze: Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο H για 3 δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί η ένδειξη EF στη θέση J. Με αυτή τη ρύθμιση, ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς και η θερμοκρασία στον καταψύκτη μειώνεται σημαντικά. Αν η λειτουργία δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, (πατώντας το πλήκτρο»h«), θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 1 μέρα. Στη συνέχεια η θερμοκρασία του καταψύκτη επιστρέφει στην πιο πρόσφατη ρύθμιση. Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να παγώσετε μικρές ποσότητες τροφίμων (μέχρι 2 κιλά) στο άνω συρτάρι. Όταν παγώνετε μεγαλύτερες ποσότητες τροφίμων, η ρύθμιση πρέπει να ενεργοποιηθεί 12 ώρες νωρίτερα από την τοποθέτηση των τροφίμων στον καταψύκτη. Λειτουργία Super Cool (ταχεία ψύξη) (θάλαμος συντήρησης) Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση μετά την ενεργοποίηση για πρώτη φορά της συσκευής, πριν τον καθαρισμό, ή 24 ώρες πριν την τοποθέτηση μεγάλης ποσότητας τροφίμων. Ενεργοποίηση της λειτουργίας super cool: Πατήστε το πλήκτρο C. Αν η λειτουργία δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 6 ώρες. Στη συνέχεια η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης επιστρέφει στην πιο πρόσφατη ρύθμιση. 21

22 Ηχητική ειδοποίηση Αν η θερμοκρασία στη συσκευή ανέβει πολύ, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση (ενδιάμεσος τόνος) και θα αναβοσβήνει η ένδειξη B. Αναγνωρίστε και κλείστε την ηχητική ειδοποίηση πατώντας το πλήκτρο B. Η ηχητική ειδοποίηση θα ενεργοποιείται κάθε 24 ώρες αν η θερμοκρασία της συσκευής δεν είναι αρκετά χαμηλή και υπάρχει κίνδυνος να αλλοιωθούν τα τρόφιμα. Η ηχητική ειδοποίηση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις πέσει η θερμοκρασία στον καταψύκτη σε επίπεδο που δεν υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης των τροφίμων. Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η συσκευή, υπάρχει μια 24ωρη καθυστέρηση στη λειτουργία της ηχητικής ειδοποίησης επειδή δεν έχει επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία στη συσκευή. Έτσι, εμποδίζεται η άσκοπη ενεργοποίηση της ηχητικής ειδοποίησης. Ηχητική ειδοποίηση ανοίγματος της πόρτας: Αν μείνει ανοικτή η πόρτα του θαλάμου συντήρησης ή του καταψύκτη για πάνω από 2 λεπτά, θα ενεργοποιηθεί η ηχητική ειδοποίηση και θα αναβοσβήνει το πλήκτρο B. Όταν κλείσει η πόρτα, θα απενεργοποιηθεί η ηχητική ειδοποίηση. Μπορείτε ακόμα να την απενεργοποιήσετε πατώντας το πλήκτρο B. Λειτουργία Εco Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco, πατήστε το πλήκτρο G. Με ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία, η συσκευή θα λειτουργεί με τις βέλτιστες ρυθμίσεις. 22

23 Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν δεν θέλετε τη χειροκίνητη ρύθμιση της συσκευής. Για ενεργοποίηση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο B (για τρία δευτερόλεπτα); Θα εμφανιστεί η ένδειξη L στη E. Κλειδώνουν όλα τα πλήκτρα εκτός από το B. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο B για τρία δευτερόλεπτα. Εξοπλισμός εσωτερικού συσκευής (* Ο εξοπλισμός εξαρτάται από το μοντέλο) Ράφι 1 2 Για ευκολότερη πρόσβαση στα τρόφιμα, υπάρχει δυνατότητα να σύρετε μερικώς τα ράφια προς τα έξω. Τα ράφια μπορούν να ρυθμιστούν σε επιλεγμένες θέσεις πάνω στους οδηγούς στο εσωτερικό της συσκευής. Για να αφαιρέσετε ένα ράφι από το ψυγείο, τραβήξτε μέχρι το σημείο τερματισμού στον οδηγό. Μετά, ανασηκώστε το ελαφρώς και τραβήξτε το. Αποθηκεύετε τα ευαίσθητα τρόφιμα στο πίσω μέρος που η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη. Ράφι πλέγμα φιαλών* Μερικά μοντέλα διαθέτουν ένα ράφι πλέγμα για φιάλες. Το ράφι για φιάλες έχει σύστημα προστασίας από ακούσιο τράβηγμα. Μπορεί να βγει μόνο όταν είναι άδειο. Για να το βγάλετε, ανασηκώστε ελαφρώς από πίσω και τραβήξτε το προς το μέρος σας. Τοποθετήστε το ράφι φιαλών έτσι ώστε το μέγεθος των φιαλών να μην εμποδίζει το σωστό κλείσιμο της πόρτας. Το ράφι μπορεί να δεχτεί το πολύ 9 φιάλες των 0.75-λίτρων ή 13 κιλά συνολικό βάρος δείτε την πινακίδα στη δεξιά πλευρά στο εσωτερικό της συσκευής. Μπορείτε επίσης να βάλετε αναψυκτικά στο ράφι φιαλών (κατά μήκος ή κάθετα). 23

24 Ελαστική βάση φιαλών* Μερικά μοντέλα διαθέτουν μια ελαστική βάση φιαλών ή αναψυκτικών. Η βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τοποθέτηση καυτών μαγειρικών σκευών. CrispZone δοχείο φρούτων και λαχανικών με ρύθμιση υγρασίας Το δοχείο στο κάτω μέρος του θαλάμου συντήρησης είναι κατάλληλο για αποθήκευση φρούτων και λαχανικών. Παρέχει κατάλληλη υγρασία και εμποδίζει την ξήρανση των τροφίμων. Τοποθετείστε τα τρόφιμα κατάλληλα συσκευασμένα για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών. Το δοχείο έχει ενσωματωμένο ρυθμιστή υγρασίας που επιτρέπει τη ρύθμιση της υγρασίας σύμφωνα με την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων. Μικρότερες ποσότητες τροφίμων σύρετε το χειριστήριο δεξιά; Μεγαλύτερες ποσότητες τροφίμων - σύρετε το χειριστήριο αριστερά; Αφαίρεση του δοχείου: - Τραβήξτε το δοχείο ως το τέλος. Μετά, ανασηκώστε το εμπρός μέρος και τραβήξτε το πλήρως. 1 2 Εσωτερική πλευρά της πόρτας του ψυγείου Στην πόρτα του ψυγείου βρίσκονται χώροι (ράφια ή δοχεία), που προορίζονται για την αποθήκευση τυριού, βουτύρου, αυγών, γιαουρτιού και άλλων μικρότερων πακέτων, σωληναρίων, αναψυκτικών, κλπ. Υπάρχει ένα ράφι για φιάλες στο κάτω μέρος της πόρτας.. 24

25 Ρύθμιση ραφιών πόρτας Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος των ραφιών χωρίς να χρειαστεί να τα βγάλετε από τη συσκευή. Σύρετε τους δύο πλευρικούς μοχλούς στο ράφι προς το μέρος σας και κατεβάστε το ράφι προς τα κάτω. Αν θέλετε υψηλότερα το ράφι, ελευθερώστε τους δύο μοχλούς. Για να αφαιρέσετε ένα ράφι από τη συσκευή, ανασηκώστε το μέχρι το τέλος και τραβήξτε το. Δοχείο αποθήκευσης (MultiBox)* Ανεμιστήρας* Ιονιστής (IonAir)* Το δοχείο MultiBox προσφέρει ένα βολικό τρόπο αποθήκευσης τροφίμων με έντονη μυρωδιά, π.χ. blue cheese, λουκάνικα, κρεμμύδια, βούτυρο, κλπ. Το καπάκι σιλικόνης σφραγίζει αεροστεγώς το δοχείο για την αποτροπή της ξήρανσης των τροφίμων και της διαρροής οσμών σε όλο το ψυγείο. Tο καπάκι σιλικόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυγοθήκη. ή παγοθήκες. Αν το εύκαμπτο καπάκι χρησιμοποιηθεί ως αυγοθήκη, τοποθετήστε το στο κάτω μέρος του δοχείου της πόρτας και το ανοικτό κάτω τμήμα του δοχείου Multibox για να αποθηκεύσετε μικρότερες συσκευασίες τροφίμων πατέ, μαρμελάδες, μικρότερα δοχεία. Ο ανεμιστήρας βρίσκεται κάτω από την οροφή του θαλάμου συντήρησης ή κρυμμένος στον καταψύκτη και εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας και μειώνει το σχηματισμό υγρασίας στις επιφάνειες. Ο Ιονιστής αέρα βρίσκεται στο θάλαμο συντήρησης και αφαιρεί τα περισσότερα βακτήρια, ιούς, αέρια, και δυσάρεστες οσμές και διατηρεί φρέσκο τον αέρα του ψυγείου. Τα τρόφιμα μένουν φρέσκα και διατηρούν τη γεύση τους Ο Ιονιστής αέρα μπορεί να απενεργοποιηθεί με το διακόπτη που βρίσκεται δίπλα στον ανεμιστήρα ή στην πλευρά του πύργου ψύξης (ανάλογα με το μοντέλο). 25

26 Έξυπνο σύστημα προσαρμογής (μόνο για τις μονάδες ελέγχου 3 και 4) Μια καινοτόμος τεχνολογία αισθητήρων δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης της λειτουργίας της συσκευής σύμφωνα με τις συνήθειες ή τη συμπεριφορά του χρήστη. Το έξυπνο σύστημα προσαρμογής παρακολουθεί, αναλύει, και καταγράφει σε εβδομαδιαία βάση τη χρήση της συσκευής και υιοθετεί λειτουργία σύμφωνα με τα αντιληπτά πρότυπα. Αν η συσκευή ανιχνεύσει αυξημένη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, θα μειώνει αυτόματα τη θερμοκρασία πριν από αυτό, για την αποφυγή της θέρμανσης των τροφίμων όσο η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά. Συνιστώμενη κατανομή τροφίμων στη συσκευή Συνιστώμενη κατανομή τροφίμων στη συσκευή Περιοχές θαλάμου συντήρησης: - πάνω περιοχή: τρόφιμα σε κονσέρβα/ με συντηρητικά, ψωμί,. κρασί, γλυκά, κτλ - μέση περιοχή: γαλακτοκομικά, έτοιμα γεύματα, επιδόρπια, χυμοί, μπύρες, μαγειρεμένα τρόφιμα, κτλ. - Δοχείο Fresh/Zero: - κρέας, προϊόντα κρέατος, delicatessen; - Δοχείο φρούτων και λαχανικών: φρέσκα φρούτα, λαχανικά, σαλάτες, βολβοί, πατάτες, κρεμμύδια, σκόρδο, ντομάτες, τροπικά φρούτα, ξινολάχανο, γογγύλια, κτλ. Περιοχές πόρτας θαλάμου συντήρησης: - Δοχεία πάνω. Μέση πόρτας: αυγά, βούτυρο, τυρά κτλ. - Δοχεία κάτω μέρος πόρτας: ποτά, αναψυκτικά, φιάλες κτλ. Τμήματα καταψύκτη: - κατεψυγμένα, αποθήκευση παγωμένων τροφίμων (δείτε Κατάψυξη και αποθήκευση παγωμένων τροφίμων). 26

27 Αποθήκευση τροφίμων στο θάλαμο συντήρησης Σημαντικές οδηγίες για την αποθήκευση τροφίμων Η σωστή χρήση της συσκευής, η κατάλληλη συσκευασία των τροφίμων, η ρύθμιση της κατάλληλης θερμοκρασίας και η συμμόρφωση με τις οδηγίες υγιεινής επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα της αποθήκευσης τροφίμων. Παρατηρήστε το χρόνο λήξης των προϊόντων που αναφέρεται στη συσκευασία. Τα τρόφιμα που αποθηκεύονται στο ψυγείο πρέπει να τοποθετηθούν σε κλειστά δοχεία ή σε κατάλληλες συσκευασίες για την αποφυγή συγκέντρωσης οσμών και υγρασίας. Μην τοποθετείτε εύφλεκτες, πτητικές, και εκρηκτικές ουσίες στο ψυγείο. Τα μπουκάλια με υψηλή περιεκτικότητα σε οινόπνευμα πρέπει να είναι καλά σφραγισμένα και να τοποθετούνται σε όρθια θέση. Μερικά οργανικά διαλύματα, αιθέρια έλαια από φλούδες λεμονιού και πορτοκαλιού, βουτυρικό οξύ, κλπ. μπορεί να φθείρουν τις πλαστικές επιφάνειες σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής, προκαλώντας πρόωρη φθορά αυτών των υλικών. Η τυχόν δυσάρεστη οσμή αποτελεί ένδειξη κακού καθαρισμού της συσκευής ή χαλασμένων τροφίμων (δείτε την ενότητα Καθαρισμός και Συντήρηση). Απομακρύνετε τα υπολείμματα από το ψυγείο αν πρόκειται να απουσιάσετε για μεγάλη περίοδο από το σπίτι. Χρόνοι αποθήκευσης τροφίμων Συνιστώμενος χρόνος αποθήκευσης στο θάλαμο συντήρησης Τύπος τροφίμων αυγά, μαριναρισμένο κρέας, καπνιστό κρέας τυρί βολβοί βούτυρο επιδόρπια, φρούτα, έτοιμα γεύματα, ωμές μπριζόλες ψάρι, ωμός κιμάς, θαλασσινά Χρόνος έως 10 ημέρες έως 10 ημέρες έως 8 ημέρες έως 7 ημέρες έως 2 ημέρες έως 1 ημέρα 27

28 Αποθήκευση τροφίμων στο συρτάρι FreshZone Στο θάλαμο FreshZone, τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ ότι σε ένα συμβατικό ψυγείο, διατηρώντας την γεύση τους και τα θρεπτικά τους στοιχεία. Η αλλοίωση και η απώλεια μάζας καθυστερούν, με συνέπεια τα φρούτα και τα λαχανικά να παραμένουν φρέσκα και φυσικά για μεγαλύτερο διάστημα. Για καλύτερη απόδοση, το συρτάρι πρέπει να παραμένει κλειστό. Όταν αγοράζετε τρόφιμα, βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκα γιατί αυτό θα καθορίσει την ποιότητα του τροφίμου, όπως και το χρόνο διατήρησης στο ψυγείο. Φυλάσσετε τα τρόφιμα σε κλειστά δοχείο ή κατάλληλα συσκευασμένα για να εμποδίσετε την εκπομπή ή απορρόφηση δυσάρεστων οσμών. Βγάλτε τα τρόφιμα από το συρτάρι λεπτά πριν τη χρήση για αναπτυχθεί το άρωμα και η γεύση τους σε θερμοκρασία δωματίου. Ευαίσθητα στη χαμηλή θερμοκρασία τρόφιμα ή ακατάλληλα για φύλαξη στο συρτάρι FreshZone είναι τα ακόλουθα: ανανάς, αβοκάντο, μπανάνες, ελιές, πατάτες, μελιτζάνες, αγγούρια, φασόλια, πιπεριές, πεπόνια, καρπούζια, κολοκύθες, σκουός, κολοκύθια, κλπ. Για να αφαιρέσετε το συρτάρι: - Τραβήξτε το συρτάρι μέχρι το τέρμα. - Στη συνέχεια, ανασηκώστε το εμπρός και τραβήξτε το. 28

29 Αποθήκευση τροφίμων στο συρτάρι ZeroZone Το συρτάρι ZeroZone δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλης ποικιλίας τροφίμων για τρεις φορές περισσότερο χρόνο απ ότι τα συμβατικά ψυγεία. Τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και διατηρούν την γεύση τους και τα θρεπτικά τους στοιχεία. Η θερμοκρασία στο συρτάρι είναι γύρω στους 0 C. Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος της συσκευής είναι κάτω από 16 ο C, συστήνουμε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης στους 4 C ή χαμηλότερα. Για καλύτερη απόδοση, το συρτάρι πρέπει να παραμένει κλειστό. Όταν αγοράζετε τρόφιμα, βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκα γιατί αυτό θα καθορίσει την ποιότητα του τροφίμου, όπως και το χρόνο διατήρησης στο ψυγείο. Φυλάσσετε τα τρόφιμα σε κλειστά δοχείο ή με κατάλληλη συσκευασία για να εμποδίσετε την εκπομπή ή απορρόφηση δυσάρεστων οσμών και υγρασίας. Βγάλτε τα τρόφιμα από το συρτάρι λεπτά πριν τη χρήση για αναπτυχθεί το άρωμα και η γεύση τους σε θερμοκρασία δωματίου. Ευαίσθητα στη χαμηλή θερμοκρασία τρόφιμα ή ακατάλληλα για φύλαξη στο συρτάρι ZeroZone είναι τα ακόλουθα: ανανάς, αβοκάντο, μπανάνες, ελιές, πατάτες, μελιτζάνες, αγγούρια, φασόλια, πιπεριές, πεπόνια, καρπούζια, κολοκύθες, σκουός, κολοκύθια, κλπ. Για όσο το δυνατόν περισσότερη φρεσκάδα στα τρόφιμα του συρταριού ZeroZone, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης στον 1 C. Η πραγματική θερμοκρασία στο συρτάρι ZeroZone μπορεί να είναι κάτω από 0 C. Έτσι, τοποθετήστε τα ευαίσθητα στο πάγωμα τρόφιμα σε ένα από τα πάνω τμήματα του ψυγείου ή στο θάλαμο φρούτων και λαχανικών. Για να αφαιρέσετε το συρτάρι: - Τραβήξτε το συρτάρι μέχρι το τέρμα. - Στη συνέχεια, ανασηκώστε το εμπρός και τραβήξτε το. 29

30 Μέσος χρόνος αποθήκευσης στο συρτάρι ZeroZone* Τρόφιμο λουκάνικα, αλλαντικά, μοσχάρι, χοιρινό, κυνήγι, ωμό κρέας πουλερικά ψάρι θαλασσινά Λαχανικά: λάχανο, σκόρδο, καρότα σέλινο, βότανα μαρούλι, κουνουπίδι, ραντίτσιο, ραβέντι μπρόκολο, σπαράγγια, λάχανο, κινέζικο λάχανο, κράμβες σγουρές, ραπανάκι κρεμμύδια, μανιτάρια, σπανάκι, μπιζέλια Φρούτα: μήλα αχλάδια, ακτινίδια σταφύλια, κυδώνια ροδάκινα φραγκοστάφυλα, δαμάσκηνα βερίκοκα, μούρα, κεράσια σμέουρα, φράουλες Άλλο: γάλα βούτυρο τυρί Χρόνος έως 7 ημέρες έως 5 ημέρες έως 4 ημέρες έως 3 ημέρες έως 180 ημέρες έως 30 ημέρες έως 21 ημέρες έως 14 ημέρες έως 7 ημέρες έως 180 ημέρες έως 120 ημέρες έως 90 ημέρες έως 30 ημέρες έως 21 ημέρες έως 14 ημέρες έως 3-5 ημέρες έως 7 ημέρες έως 30 ημέρες έως 30 ημέρες * ανάλογα με την ποιότητα και τη φρεσκάδα του τροφίμου 30

31 Κατάψυξη νωπών και αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων Διαδικασία κατάψυξης Η μέγιστη ποσότητα φρέσκων τροφίμων που μπορούν να εισαχθούν κάθε φορά στη συσκευή αναφέρεται στην πινακίδα με τις βασικές πληροφορίες για τη συσκευή. Εάν υπερβείτε αυτή την ποσότητα, η ποιότητα κατάψυξης θα επιδεινωθεί, όπως και η ποιότητα των ήδη κατεψυγμένων τροφίμων. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία super freeze 24 ώρες πριν από το πάγωμα νωπών τροφίμων: - Μονάδα ελέγχου 1: περιστρέψτε τον επιλογέα A προς το παχύ τμήμα της σήμανσης. - Μονάδα ελέγχου 2: περιστρέψτε το A προς. - Μονάδα ελέγχου 3: Πατήστε το πλήκτρο B μέχρι να ανάψει το πλήκτρο D. - Μονάδα ελέγχου 4: πατήστε το πλήκτρο H. Μετά από αυτό, τοποθετήστε νωπά τρόφιμα στον καταψύκτη. Βεβαιωθείτε ότι τα νωπά τρόφιμα δεν έρχονται σε επαφή με τα ήδη παγωμένα. Όταν παγώνετε μικρότερες ποσότητες τροφίμων (1-2 κιλά), δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της λειτουργίας super freeze. 24 ώρες μετά, μπορείτε να μεταφέρετε τα παγωμένα τρόφιμα σε άλλα τμήματα του καταψύκτη και μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παγώματος, περιστρέψτε τον επιλογέα A στην επιθυμητή θέση (μόνο για τις μονάδες ελέγχου 1 και 2). Για να αυξήσετε το χώρο κατάψυξης μπορείτε να αφαιρέσετε όλα τα συρτάρια και τα γυάλινα ράφια. Σημαντικές οδηγίες για την κατάψυξη νωπών τροφίμων Ο καταψύκτης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το πάγωμα τροφίμων που είναι κατάλληλα για αυτό. Τα τρόφιμα πρέπει να είναι πάντα φρέσκα και σε καλή κατάσταση. Επιλέξτε μια κατάλληλη συσκευασία για τα τρόφιμα και συσκευάστε τα σωστά. Η συσκευασία πρέπει να είναι αεροστεγής και υδατοστεγής για την αποφυγή απώλειας της υγρασίας ή των βιταμινών από τα τρόφιμα. Σημειώστε τον τύπο τροφίμων, την ποσότητα, και την ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε συσκευασία τροφίμων. Είναι σημαντικό τα τρόφιμα να καταψύχονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, επομένως, πρέπει να προτιμηθούν μικρότερες συσκευασίες. Πριν καταψυχθούν τα τρόφιμα πρέπει να κρυώσουν. 31

32 Αποθήκευση προκατεψυγμένων τροφίμων Χρόνοι αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων Κατά την αποθήκευση ή τη χρήση κατεψυγμένων τροφίμων, σημειώστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η θερμοκρασία και η ημερομηνία λήξης αναφέρονται στη συσκευασία. Επιλέγετε μόνο τρόφιμα με άθικτη τη συσκευασία, που αποθηκεύονται σε καταψύκτες σε θερμοκρασία -18 C ή χαμηλότερη. Μην αγοράζετε μια συσκευασία τροφίμων καλυμμένη με πάγο, γιατί αυτό είναι σημάδι ότι τα τρόφιμα έχουν ξεπαγώσει ελαφρώς αρκετές φορές. Τέτοια τρόφιμα είναι χαμηλότερης ποιότητας. Κατά τη μεταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων, αποφύγετε το ξεπάγωμα / απόψυξη. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα οδηγήσει σε μικρότερο χρόνο αποθήκευσης και χαμηλότερη ποιότητα τροφίμων. Συνιστώμενοι χρόνοι αποθήκευσης στον καταψύκτη Τρόφιμο φρούτα, βοδινό λαχανικά, μοσχάρι, πουλερικά ελάφι χοιρινό κιμάς ή τεμαχισμένο κρέας ψωμί, ζυμαρικά, έτοιμα γεύματα, άπαχο εντόσθια ψάρι καπνιστό λουκάνικο, λιπαρό ψάρι Χρόνος από 10 έως 12 μήνες από 8 έως 10 μήνες από 6 έως 8 μήνες από 4 έως 6 μήνες 4 μήνες 3 μήνες 2 μήνες 1 μήνας Απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων Οι μικροοργανισμοί δεν καταστρέφονται με την κατάψυξη. Μετά την απόψυξη, επαναδραστηριοποιούνται, πιο έντονα, και τα τρόφιμα μπορούν να χαλάσουν γρήγορα. Επομένως, καταναλώστε τα ξεπαγωμένα τρόφιμα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η μερική απόψυξη μειώνει τη θρεπτική αξία των τροφίμων, ιδιαίτερα των φρούτων, των λαχανικών, και των έτοιμων φαγητών. Απόψυξη της συσκευής Αυτόματη απόψυξη ψυγείου Το ψυγείο δεν χρειάζεται απόψυξη, καθώς ο πάγος που συσσωρεύεται στο πίσω τοίχωμα του εσωτερικού του θαλάμου συντήρησης λειώνει αυτόματα. Ο συσσωρευμένος πάγος λιώνει όταν δεν λειτουργεί ο συμπιεστής. Οι σταγόνες στάζουν μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου σε ένα δοχείο πάνω από το συμπιεστή, όπου και εξατμίζονται. Εάν συσσωρευτεί υπερβολικό στρώμα πάγου στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου (3-5 mm), η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί και να απομακρυνθεί ο πάγος με το χέρι. 32

33 Απόψυξη συμβατικού καταψύκτη Απόψυξη καταψύκτη με NO FROST Η απόψυξη του καταψύκτη είναι αναγκαία όταν σχηματιστεί στρώμα πάγου πάχους 3-5 mm. 24 ώρες πριν την απόψυξη, ενεργοποιήστε τη λειτουργία super freeze για πρόσθετη ψύξη των τροφίμων (δείτε την ενότητα»διαδικασία παγώματος«). Μετά από αυτή την περίοδο, αφαιρέστε τα παγωμένα τρόφιμα από τον καταψύκτη και φροντίστε να μην αποψυχθούν. Απενεργοποιήστε τη συσκευή (δείτε το κεφάλαιο on/off της συσκευής) και βγάλτε τη από την πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε σπρέι απόψυξης γιατί μπορεί να λιώσουν τα πλαστικά μέρη ή να βλάψουν την υγεία σας. Μη χρησιμοποιείται μαχαίρια ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέστε τον πάγο, μπορεί να καταστρέψετε τις σωληνώσεις του συστήματος ψύξης. Για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, τοποθετήστε ένα δοχείο με ζεστό νερό στο γυάλινο ράφι. Καθαρίστε και σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής (δείτε Καθαρισμός της Συσκευής). Πριν τοποθετήσετε πάλι τα τρόφιμα στον καταψύκτη, ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιστρέψτε το διακόπτη A στην επιθυμητή θέση (μόνο για τις μονάδες ελέγχου 1 και 2). Ο καταψύκτης NO FROST αποψύχεται αυτόματα. Πάγος μπορεί να εμφανίζεται περιοδικά στα τοιχώματα που θα λιώνει αυτόματα. Καθαρισμός της συσκευής Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα απενεργοποιήστε της συσκευή (δείτε On/Off της συσκευής και βγάλτε τη από την πρίζα. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για να καθαρίσετε όλες τις επιφάνειες. Τα καθαριστικά που περιέχουν τραχιές επιφάνειες, οξέα, ή διαλύτες, δεν είναι κατάλληλα δεδομένου ότι θα βλάψουν την επιφάνεια. Καθαρίστε τη συσκευή εξωτερικά με νερό ή με διάλυμα μαλακού απορρυπαντικού. Επιφάνειες λάκας ή αλουμινίου μπορούν να καθαριστούν με χλιαρό νερό με μαλακό απορρυπαντικό. Επιτρέπεται η χρήση καθαριστικών με χαμηλή συγκέντρωση οινοπνεύματος (π.χ. καθαριστικά τζαμιών). Τα καθαριστικά που περιέχουν οινόπνευμα δεν είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό των πλαστικών περιοχών. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με χλιαρό νερό στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε λίγο ξίδι. 33

34 Κάτω από τον πίνακα ψύξης που ψύχει το εσωτερικό του ψυγείου βρίσκεται ένα αυλάκι με ένα άνοιγμα μέσω του οποίου απομακρύνεται το νερό απόψυξης από το εσωτερικό της συσκευής. Το αυλάκι και το άνοιγμα δεν πρέπει ποτέ να είναι φραγμένα, επομένως να το ελέγχετε συχνά και να το καθαρίζετε αν είναι ανάγκη (π.χ. με ένα πλαστικό καλαμάκι). Ένα στρώμα πάγου πάχους 3-5 mm προκαλεί αύξηση στην κατανάλωση ρεύματος, επομένως πρέπει να αφαιρείται περιοδικά (αυτό δεν ισχύει για τον καταψύκτη NO FROST). Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, διαλύτες, ή σπρέι. Η μονάδα συμπυκνωτή στο (εξωτερικό) πίσω τοίχωμα πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνη ή αποθέσεις από καπνιά της κουζίνας. Περιοδικά καθαρίστε τη σκόνη με μια μαλακή μη μεταλλική βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα. Επίσης καθαρίστε το δοχείο πάνω από τον συμπιεστή του ψυγείου. Εάν το αφαιρέσετε για να το καθαρίσετε, τοποθετήστε το πάλι στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο βρίσκεται σε οριζόντια θέση. Μετά τον καθαρισμό, ενεργοποιήστε τη συσκευή και τοποθετήστε μέσα τα τρόφιμα. Επίλυση προβλημάτων Πρόβλημα: Μετά τη σύνδεση της συσκευής με το ρεύμα αυτή δεν λειτουργεί. Το σύστημα ψύξης λειτουργεί συνεχώς για μεγάλη χρονική περίοδο: A B Αιτία ή επίλυση: Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι έχετε τοποθετήσει το βύσμα στην πρίζα. Πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλο διάστημα. Η πόρτα δεν κλείνει σωστά (ρύποι ανάμεσα στην πόρτα και το ψυγείο, η πόρτα έχει γείρει, έλεγχος λάστιχου, κλπ.). Τοποθετήθηκαν πάρα πολλά νωπά τρόφιμα. Ο αισθητήρας στο ψυγείο (A ή B) εμποδίζεται από νωπά τρόφιμα. Εξασφαλίστε την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα γύρω από τον αισθητήρα (μόνο για επιλεγμένα μοντέλα). Ανεπαρκής ψύξη του συμπιεστή και του συμπυκνωτή. Ελέγξτε ότι κυκλοφορεί αέρας πίσω από τη συσκευή. Καθαρίστε τον συμπυκνωτή. 34

35 Πρόβλημα: Υπερβολική συγκέντρωση πάγου στο πίσω τοίχωμα του εσωτερικού του ψυγείου μπορεί να προκύψει από τα εξής: Συγκέντρωση υγρασίας στο ράφι πάνω από τα συρτάρια: Διαρροή νερού από το ψυγείο: Το πλήκτρο B αναβοσβήνει (μονάδα ελέγχου 4). Η πόρτα ανοίγει δύσκολα: Δεν λειτουργεί η ένδειξη LED: Ένδειξη σφάλματος στην οθόνη (μόνο σε κάποια μοντέλα): Πολύ υψηλή θερμοκρασία στον καταψύκτη: Αιτία ή επίλυση: Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλο διάστημα. Τοποθετήθηκαν θερμά τρόφιμα στο ψυγείο. Τρόφιμα σε επαφή με το εσωτερικό πίσω τοίχωμα του ψυγείου. Η πόρτα δεν ασφαλίζει καλά. Εάν το λάστιχο είναι βρώμικο ή χαλασμένο, καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το. Ανοίξτε τον έλεγχο υγρασίας. Συσκευάστε τα τρόφιμα σε σακούλες ή αεροστεγή συσκευασία. Έφραξε το άνοιγμα απορροής νερού ή στάζει νερό από την απορροή νερού. Καθαρίστε το φραγμένο άνοιγμα, με ένα καλαμάκι. Αν σχηματιστεί στρώμα πάγου, αποψύξτε τη συσκευή (δείτε Απόψυξη της συσκευής). Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλο διάστημα. Η πόρτα δεν κλείνει σωστά (ρύποι ανάμεσα στην πόρτα και το ψυγείο, η πόρτα έχει γείρει, έλεγχος λάστιχου, κλπ.). Διακοπή ρεύματος. Τοποθετήθηκαν πάρα πολλά νωπά τρόφιμα. Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε την πόρτα του καταψύκτη αμέσως αφού την έχετε κλείσει, θα συναντήσετε δυσκολία. Όταν ανοίγετε την πόρτα, ψυχρός αέρας εξέρχεται της συσκευής και εισέρχεται θερμός αέρας. Όταν αυτός ψύχεται, δημιουργείται υποπίεση που εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας. Μετά από λίγα λεπτά, οι συνθήκες γίνονται κανονικές και η πόρτα ανοίγει πάλι εύκολα. Καλέστε έναν τεχνικό. Αν εμφανιστεί η ένδειξη E στην οθόνη, καλέστε τεχνικό. Ρυθμίστε το πτερύγιο χειροκίνητα (βρίσκεται πίσω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών) πατώντας το κουμπί και βάλτε το στη θέση

36 Πρόβλημα: Πολύ υψηλή θερμοκρασία στο ψυγείο: Αιτία ή επίλυση: Ρυθμίστε το πτερύγιο χειροκίνητα (βρίσκεται πίσω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών) πατώντας το κουμπί και βάλτε το στη θέση Αν κάποια από τις παραπάνω οδηγίες δεν επιλύσουν το πρόβλημα, καλέστε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικού ελέγχου και δηλώστε τον τύπο, το μοντέλο και τον αριθμό σειράς που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. Πληροφορίες για το θόρυβο της συσκευής Η ψύξη στους ψυγειοκαταψύκτες οφείλεται στο σύστημα ψύξης μέσω συμπιεστή (και σε μερικές συσκευές μέσω ενός ανεμιστήρα), ο οποίος παράγει ένα ορισμένο επίπεδο θορύβου κατά τη λειτουργία. Το επίπεδο του θορύβου εξαρτάται από την εγκατάσταση, την κατάλληλη χρήση, και την ηλικία της συσκευής. Μετά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, ο συμπιεστής μπορεί να λειτουργεί, ή ο ήχος ροής υγρού, ελαφρώς πιο έντονα. Αυτό δεν είναι σημάδι δυσλειτουργίας και δεν έχει επιπτώσεις στο χρόνο ζωής της συσκευής. Σταδιακά, το επίπεδο αυτού του θορύβου θα μειωθεί. Περιστασιακά, μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικός ή δυνατότερος θόρυβος κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, που θα φαίνεται ασυνήθιστος: είναι συνήθως αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης: - Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί οριζόντια και σταθερά σε μια στερεή βάση. - Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον τοίχο ή με παρακείμενα στοιχεία. - Σιγουρευτείτε ότι ο εσωτερικός εξοπλισμός της συσκευής έχει τοποθετηθεί κατάλληλα και ότι ο θόρυβος δεν προκαλείται από δοχεία που ακουμπούν, μπουκάλια, ή άλλα δοχεία που βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους. ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. COMBI FS-600 en (03-13)

Οδηγίες χρήσης. Ψυγείο - Καταψύκτης

Οδηγίες χρήσης. Ψυγείο - Καταψύκτης GR Οδηγίες χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά της συσκευής μας. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση της. Ο ψυγείο-καταψύκτης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Καταψύκτης EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Ο καταψύκτης προορίζεται για οικιακή χρήση, για

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης. Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε αγοράζοντας αυτή την συσκευή και συγχαρητήρια για την εξαιρετική επιλογή σας. Ελπίζουμε να σας εξυπηρετήσει επιτυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια.

Καταψύκτης. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Καταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης είναι μία συσκευή σχεδιασμένη για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης Καταψύκτης Μπαούλο EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης μπαούλο είναι μία συσκευή σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης. Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε αγοράζοντας αυτή την συσκευή και συγχαρητήρια για την εξαιρετική επιλογή σας. Ελπίζουμε να σας εξυπηρετήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης CI-350 NF. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης CI-350 NF. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης CI-350 NF "Teka" Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αγοράζοντας τη συσκευή αυτή και σας συγχαίρουμε για την έξοχη επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 250609 7084376-01 CN(es)... 3 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA körting ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA Οδηγίες Χρήσεως 20 Οδηγίες Χρήσεως Ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως. Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσεως. Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης GR Οδηγίες Χρήσεως Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αγοράζοντας τη συσκευή αυτή και σας συγχαίρουμε για την έξοχη επιλογή σας.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΣ RF 238 KK660 KKS 640 KKS 660 KK 257 CLA KK 317 CLA ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΣ RF 238 KK660 KKS 640 KKS 660 KK 257 CLA KK 317 CLA ΟΔΗΓΙΕΣ körting ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΣ RF 238 KK660 KKS 640 KKS 660 KK 257 CLA KK 317 CLA ΟΔΗΓΙΕΣ Εγκατάστασης Λειτουργίας Συντήρησης 17 Ψυγείο με κατάψυξη Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 22/08 7082670-01 CN(es)... 3 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Εντοιχιζόμενες οικιακές συσκευές. Νοέμβριος 2009

Εντοιχιζόμενες οικιακές συσκευές. Νοέμβριος 2009 Εντοιχιζόμενες οικιακές συσκευές Νοέμβριος 2009 Στην Pitsos φροντίζουμε να δικαιώνουμε καθημερινά την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε εδώ και τόσα χρόνια. Οι συσκευές Pitsos βρίσκονται στα περισσότερα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. Θάλαμος καταψύκτη 1. Παγοθήκη 2. Πλαστικά ράφια 3. Ζώνη ψύξης (με/χωρίς πορτάκι) 4. Διαμέρισμα συντήρησης κατεψυγμένων τροφίμων 5. Ράφια πόρτας καταψύκτη για πίτσα ή άλλα κατεψυγμένα προϊόντα με μικρό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Συσκευή αποθήκευσης κρασιού κυμαινόμενης θερμοκρασίας με θάλαμο κατάψυξης SBes 7155 Η συσκευή συνοπτικά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή συνοπτικά... 2 1.1 Όρια χρήσης της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ με μικρή ΚΑΤΑΨΥΞΗ (TFI-130 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΤΚΙ-145.1 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (TGI-120.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ με μικρή ΚΑΤΑΨΥΞΗ (TFI-130 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΤΚΙ-145.1 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (TGI-120. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ με μικρή ΚΑΤΑΨΥΞΗ (TFI-130 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΤΚΙ-145.1 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (TGI-120.1 D) "Teka" 2 Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας

Διαβάστε περισσότερα

Το ψυγείο είναι για εσωτερική χρήση µόνο και προορίζεται για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίµων σε θερµοκρασία υψηλότερη των 0 C.

Το ψυγείο είναι για εσωτερική χρήση µόνο και προορίζεται για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίµων σε θερµοκρασία υψηλότερη των 0 C. Περιεχόµενα Πριν τη χρήση...2 Τοποθέτηση και εγκατάσταση...3 Περιγραφή της συσκευής...4 Έλεγχος λειτουργίας...5 Χρήση...5 Συντήρηση και καθαρισµός...6 Οδηγός σφαλµάτων...6 Οδηγίες τοποθέτησης...7 Το ψυγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Περιεχόμενα ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ 3 3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ 4 3.1. Επιλέγοντας τη θέση 4 3.2. Τοποθετώντας και ευθυγραμμίζοντας την συσκευή 4 3.3. Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Εξαφανίστε την υγρασία Εξοικονοµήστε χρήµατα Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Στεγνώστε τα ρούχα σας κατάλογος 2015 Rise 8 έως 100 *30/330/650 Χαμ./Μεσ./Υψ. [db] 39/43/48 Αφυγραντήρας Desiccant χωρίς συμπιεστή.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες

Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες ΕΦΕΤ Διεύθυνση Διατροφικής Πολιτικής & Ερευνών Ιούνιος 2006 Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες Εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ... 3 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 3.1 Επιλέγοντας τη θέση... 4 3.2 Προσδιορισμός θέσης και ευθυγράμμιση της συσκευής... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.. PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 22/08 7082672-01 CN(es)... 6 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

7081 872-00 KTP 14../KT/K

7081 872-00 KTP 14../KT/K Εγχειρίδιο χρήσης για ψυγεία μικρού και κανονικού μεγέθους 7081 872-00 KTP 14../KT/K 1606 Η συσκευή με μία ματιά Στοιχεία χειρισμού, Σχ. A1: 1 Άνοιγμα/κλείσιμο και Ρυθμιστής θερμοκρασίας 1 = θερμό 7 =

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη φρυγανιέρας... 9 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

BCB 332 AAI. Φυλλάδιο οδηγιών. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα

BCB 332 AAI. Φυλλάδιο οδηγιών. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Φυλλάδιο οδηγιών Ψυγειοκαταψύκτης GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας τη συσκευή Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση Θερμά συγχαρητήρια! Έχετε αγοράσει μια συσκευή της Nova. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

MTM 1911 F MTM 1913 F

MTM 1911 F MTM 1913 F Φυλλάδιο οδηγιών Δίπορτο Ψυγείο GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Αξεσουάρ, 5 Τμήμα συντήρησης Τμήμα κατάψυξης Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ερωτήσεις & απαντήσεις για τον αρτοπαρασκευαστή Πρόβληµα Αιτία Λύση Η συσκευή ή η οθόνη δεν λειτουργούν Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική άποψη Εκκίνηση και Χρήση, 4 Ξεκινώντας τη συσκευή Χρήση της κατάψυξης στη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7082 547-01 CBN 5113 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7082 547-01 CBN 5113 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7082 547-01 CBN 5113 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7083 271-00 CN 5113

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7083 271-00 CN 5113 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7083 271-00 CN 5113 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 043-01 CP 46.. 1008

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 043-01 CP 46.. 1008 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 για ψυγειοκαταψύκτες 7080 043-01 CP 46.. 1008 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά φύλλα!

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 223-00 CN 5113 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 223-00 CN 5113 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7081 223-00 CN 5113 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως HKΧ-740 "Teka" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗKΧ-740 1. Πλήκτρο πρόσβασης στα προγράμματα μαγειρέματος 3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 2. Ηλεκτρονικό ρολόι 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα