ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ"

Transcript

1 Μ ΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝ ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ανοιχτή διαδικασία) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας» Αριθμός προκήρυξης Β-Γ 01/10 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ημέρα: ευτέρα 19 Ιουλίου 2010 και Ώρα 10:00 ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη Έως και ευτέρα 19 Ιουλίου 2010 και Ώρα 10:00 π.μ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ευρώ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Χρηματοδοτικό Μέσο Χωρών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου και σε ποσοστό 50% από το Πρόγραμμα ημοσίων Επενδύσεων (Π Ε) (εθνικούς πόρους). ΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΓΙΑ Επτά (7) μήνες Ταγδαλίδης Θεόδωρος 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, Θέρμη, τηλ εσωτ. 261, fax , Χρηματοδότηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2010

2 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος ιαγωνισμού είναι τo Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων, το οποίο εδρεύει στο 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, Θέρμη και το οποίο προκηρύσσει τον ιαγωνισμό αυτό δυνάμει της υπ' αριθμ. 554 / απόφασης του ιοικητικού του Συμβουλίου. Το κοινωφελές ίδρυμα Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (εφεξής «ΜΓΦΙ») συστάθηκε το 1964, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει την έδρα του στην Κηφισιά Αττικής. Σκοπός του ΜΓΦΙ είναι η προώθηση των φυσικών επιστημών, η εκπαίδευση και η προστασία των απειλούμενων ειδών και βιοτόπων της χώρας. Από την ίδρυσή του, το ΜΓΦΙ αποτελεί βασικό φορέα περιβαλλοντικής γνώσης στην Ελλάδα. Το 1991, το ΜΓΦΙ προχώρησε στην ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων - Υγροτόπων, παραρτήματός του με έδρα στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, που αποτελεί ερευνητικό κέντρο πρωτογενούς και εφαρμοσμένης έρευνας. Σκοπός του παραρτήματος είναι να προωθήσει την αειφορική διαχείριση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων στην Ελλάδα και, ευρύτερα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο (εφεξής «ΜΓΦΙ/ΕΚΒΥ»). Με την από 26 Νοεμβρίου 2009 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της Τοπικής Ένωσης ήμων και Κοινοτήτων Νομού Λακωνίας και του ΜΓΦΙ/ΕΚΒΥ, στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση δασών Όρους Πάρνωνα και κατευθύνσεις διατήρησης Όρους Ταΰγετου στη Λακωνία», το ΜΓΦΙ/ΕΚΒΥ ανέλαβε, μεταξύ άλλων, να αναθέσει και να παραλάβει το έργο Οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας». 2 ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΩΝ ΌΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΌΡΟΥΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ Το έργο «Αποκατάσταση δασών Όρους Πάρνωνα και κατευθύνσεις διατήρησης Όρους Ταΰγετου στη Λακωνία», συνολικού προϋπολογισμού ευρώ έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Μέσου των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με το Έγγραφο έσμευσης (Commitment Letter) του Χρηματοδοτικού Μέσου της και από Σύμβαση Χορήγησης Χρηματοδότησης (Grant Agreement), η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Χρηματοδοτικού Μέσου και του ελληνικού κράτους.

3 Συγκεκριμένα, το Χρηματοδοτικό Μέσο θα χρηματοδοτήσει το έργο σε ποσοστό 50% της συνολικής και τελικής επιλέξιμης δαπάνης του έργου και έως του ποσού των ευρώ, ενώ το υπολειπόμενο ποσό της συνολικής και τελικής επιλέξιμης δαπάνης του έργου θα καταβληθεί από πόρους του Προγράμματος ημοσίων Επενδύσεων. Η αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση των πόρων που θα διατεθούν από το Χρηματοδοτικό Μέσο των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου είναι η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών του έργου είναι η 30η Απριλίου Ο γενικός σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η προώθηση της αειφορικής διαχείρισης του ορεινού χώρου της Λακωνικής πεδιάδας μέσω της αποκατάστασης των δασών του Πάρνωνα που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007 και της ολοκλήρωσης της οικολογικής αποτύπωσης του ορεινού χώρου της Λακωνικής πεδιάδας. Οι ειδικότεροι σκοποί είναι: Η επανεγκατάσταση της φυσικής βλάστησης στις εκτάσεις των καμένων δασών στο Όρος Πάρνωνας στα οποία η φυσική αναγέννηση είναι δυσχερής και η υποβοήθηση της φυσικής αναγέννησης σε εκτάσεις όπου αυτό είναι εφικτό. Η οικολογική αποτύπωση των οικοσυστημάτων στην περιοχή του Ταΰγετου και η διατύπωση κατευθύνσεων για δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας. Β.ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι το Έργο «Οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας» που περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας Προκήρυξης. Η Προκήρυξη γίνεται με στόχο την επιλογή αναδόχου για το έργο «Οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας» με βάση: - Το καταστατικό του Ιδρύματος - Τις Γενικές Αρχές του κοινοτικού και εθνικού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων

4 - Υπουργική απόφαση Αρ /ΕΥΘΥ 1904 της (Αρ, φύλλου 1859) - Την από Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της Τοπικής Ένωσης ήμων και Κοινοτήτων του Νομού Λακωνίας και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, για την εκπόνηση του έργου «Οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας» - Την 554/ Απόφαση.Σ. του Ιδρύματος - Και συμπληρωματικά και αναλογικά όπου χωρεί το Π.. 111/ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.1. ικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Προκήρυξη έχουν: α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία ημοσίων Συμβάσεων (Σ..Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. β) Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Π.Σ. του ΠΟΕ, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή Προσφορά. Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα: Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης - ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

5 Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί ένα μέλος αυτών να διαθέτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας, εφόσον το μέλος αυτό έχει ποσοστό συμμετοχής στην ένωση/κοινοπραξία κατ ελάχιστον 30%. Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν Αποκλείονται του δικαιώματος να υποβάλουν προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι: α) σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. β) που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. γ) που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεωκοπίας βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή. 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες / Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 2.1. Οι Προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής. α) Οι Προσφέροντες πρέπει να έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την μελέτη ή έρευνα ή παρακολούθηση ή διατήρηση ή διαχείριση του περιβάλλοντος ή άλλες δραστηριότητες συναφείς με το περιεχόμενο του παρόντος έργου και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.

6 β) Οι Προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση έργων συναφούς αντικειμένου με το υπό ανάθεση Έργο, η οποία να αποδεικνύεται με την επιτυχή ολοκλήρωση, κατά την τελευταία τριετία, τουλάχιστον δύο έργων με αντικείμενο την οικολογική καταγραφή φυσικής περιοχής. γ) Η Ομάδα Έργου να απαρτίζεται από στελέχη με ειδίκευση, τεχνογνωσία και εμπειρία σε όλα τα αντικείμενα του έργου, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας και να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα κάτωθι στελέχη: Επιστήμονα με εξειδικευμένη εμπειρία στη χλωρίδα που αποδεικνύεται με τη συμμετοχή του σε τουλάχιστον δύο έργα για την καταγραφή και διατήρηση ειδών χλωρίδας. Επιστήμονα με εξειδικευμένη εμπειρία στους χερσαίους τύπους οικοτόπων που αποδεικνύεται με τη συμμετοχή του σε τουλάχιστον δύο έργα για την καταγραφή και διατήρηση χερσαίων τύπων οικοτόπων. Επιστήμονα με εξειδικευμένη εμπειρία στην ορνιθοπανίδα που αποδεικνύεται με τη συμμετοχή του σε τουλάχιστον δύο έργα για την καταγραφή και διατήρηση ειδών ορνιθοπανίδας. Επιστήμονα με εξειδικευμένη εμπειρία στα θηλαστικά που αποδεικνύεται με τη συμμετοχή του σε τουλάχιστον δύο έργα για την καταγραφή και διατήρηση ειδών θηλαστικών. Επιστήμονα με εξειδικευμένη εμπειρία στα αμφίβια-ερπετά που αποδεικνύεται με τη συμμετοχή του σε τουλάχιστον δύο έργα για την καταγραφή και διατήρηση ειδών αμφιβίων-ερπετών. Επιστήμονα με εξειδικευμένη εμπειρία στα ασπόνδυλα που αποδεικνύεται με τη συμμετοχή του σε τουλάχιστον δύο έργα για την καταγραφή και διατήρηση ειδών ασπονδύλων. Ο ίδιος επιστήμονας είναι δυνατόν να καλύπτει περισσότερες της μιας ομάδες ειδών πανίδας. δ) Οι Προσφέροντες πρέπει να έχουν μέσο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο από το 40% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου Ο Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά τους (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) ως στοιχεία τεκμηρίωσης συναφείς

7 δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες καθώς και την οικονομική / χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτά ειδικότερα προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.1. της παρούσας. 3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 3.1. Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή, μέχρι τις 19 Ιουλίου 2010 και μέχρι ώρα 10:00. Η ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής Μετά τη κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισμού / Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα Η παραλαβή του τεύχους της Προκήρυξης θα γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Αρμόδιο Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών και να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και κατά τις ώρες 10:00-14: Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής Σύνταξη Προσφορών Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω στα Σημεία της παρούσης Υποβολή Προσφορών Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στο ΕΚΒΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση

8 ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό με την ένδειξη «Αριθμός προκήρυξης: Β-Γ 01/10» εκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και μέσω : ΕΛΤΑ Εταιριών Ταχυμεταφορών Όσες Προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν μόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν, μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Προσφορά «Οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας» Προσφέρων: (επωνυμία) Ημερομηνία Προσφοράς: (ημερομηνία) «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία» εν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία των προσφερόντων που υποβάλλουν την προσφορά Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να είναι δακτυλογραφημένος και πρωτότυπα υπογεγραμμένος από το νόμιμο και εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των προσφερόντων, ενώ όλες οι σελίδες καθώς και οι τυχόν προσθήκες πρέπει να φέρουν τη μονογραφή του Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιμέρους φακέλους: 1. Φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο Σημείο 3.5.

9 2. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στο Σημείο Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού και περιέχει την Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων. Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται στο Σημείο Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των όρων της Προκήρυξης. 3.4 Ισχύς προσφορών Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 150 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα Περιεχόμενα φακέλου «ικαιολογητικά» Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, στον υποφάκελο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση μη υποβολής κάποιου δικαιολογητικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης του έργου. ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού Ειδικότερα, ο υποφάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά και έγγραφα: Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος καθώς και έγκρισης συμμετοχής και ορισμού νομίμου εκπρόσωπου σε περίπτωση νομικού προσώπου και βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια ημόσια Αρχή ή οιαδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας του προσφέροντα. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο: Για τη σύσταση του νομικού προσώπου: αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου του προσφέροντος και τυχόν τροποποιήσεις του μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται. Ενδείκνυται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού. Για την έγκριση συμμετοχής και για τον ορισμό του νομίμου εκπρόσωπου: Πρακτικά αποφάσεων του ιοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε

10 περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.), για την έγκριση συμμετοχής του στο ιαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις). Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συμφωνητικό συνεργασίας με το οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασμό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό με τον διαγωνισμό, έγγραφο. Στο συμφωνητικό αυτό θα πρέπει να ορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των μελών της, το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους καθώς και το μέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους, ποσού ευρώ, ισχύος τουλάχιστον ενός (1) ημερολογιακού μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι ενιαία στο όνομα όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της Κατακύρωσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά. Εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων που είναι (1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη

11 ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται (2) ο αριθμός της διακήρυξης (3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (4) η ημερομηνία έκδοσής της και (5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προσφέροντα από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο ιαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα τη Σύμβαση ή να καταθέσει πριν την υπογραφή της Σύμβασης την εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.4. κατωτέρω, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη συμμετοχή του στο ιαγωνισμό, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς: Ι. Ο προσφέρων (α) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση, (β) δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ (αναλυτική καταγραφή στο σώμα της υπεύθυνης δήλωσης), (γ) είναι φορολογικά ενήμερος, (δ) είναι ασφαλιστικά ενήμερος και ΙΙ. η υποβαλλόμενη προσφορά (α) συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των οποίων ο Προσφέρων έλαβε γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχεται, (β) καλύπτει το σύνολο του έργου και (γ) τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και κατά μορφή απασχόλησης Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία ολοκλήρωσαν επιτυχώς κατά την προηγούμενη τριετία και συγκεκριμένα στο διάστημα από Ιούνιος 2008 έως Ιούνιος 2010, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης

12 και του αποδέκτη του έργου, τυχόν εταίρων καθώς και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών από τα οποία να προκύπτει η επαγγελματική εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις των Στελεχών της Ομάδας Έργου σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας και να τεκμηριώνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του εδαφίου γ της Παραγράφου 1 του Άρθρου 2 της παρούσας Συμπληρωμένο τον Πίνακα 1 που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου. ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ Φυσικό / Νομικό πρόσωπο: Στέλεχος Θέση στην Ομάδα Καθήκοντα ημοσιευμένους ισολογισμούς / καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης / εκκαθαριστικά σημειώματα της Εφορείας των τριών τελευταίων ετών Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνική προσφορά» Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια: Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου. Πρόταση προσέγγισης-υλοποίησης του Έργου. Οργάνωση διοίκηση του Έργου Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου Η ενότητα «Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου» περιλαμβάνει την αντίληψη από την πλευρά των Προσφερόντων των επιμέρους απαιτήσεων και προδιαγραφών του Έργου καθώς και του βαθμού κάλυψης των αναγκών μέσω των προτεινόμενων λύσεων Πρόταση Προσέγγισης-Υλοποίησης του Έργου Η ενότητα «Πρόταση Προσέγγισης-Υλοποίησης του Έργου» περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι Προσφέροντες σκοπεύουν να προσεγγίσουν το έργο. Αναλυτικά η πρόταση προσέγγισης του έργου θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία κάλυψης των ενοτήτων του έργου, τις αναγκαίες πληροφορίες και τα

13 στοιχεία που θα συλλεχθούν-είδος και πηγή-, τα ενδεχόμενα προβλήματα που προβλέπεται να προκύψουν καθώς τον τρόπο που προτείνεται να αντιμετωπισθούν, το επίπεδο ανάλυσης, τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων και των διαπιστώσεων, τα παραδοτέα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κ.α Οργάνωση ιοίκηση του Έργου Η ενότητα Οργάνωση ιοίκηση του Έργου περιλαμβάνει: Αναλυτική περιγραφή της δομής, σύνθεσης, οργάνωσης και λειτουργίας της Ομάδας Έργου σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου, περιγραφή του οργανογράμματος, λειτουργίας, τρόπου συνεργασίας, ροής εργασιών και εξειδίκευσης ρόλων. Αναλυτική περιγραφή της διοίκησης του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους προσφέροντες για συνέντευξη προκειμένου να αιτιολογήσουν ή να επεξηγήσουν τη μεθοδολογία προσέγγισης του έργου Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική προσφορά» Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 4.1. Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισμού/αξιολόγησης Προσφορών Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισμού/αξιολόγησης Προσφορών που συγκροτήθηκε με την απόφαση 554/ του ιοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, της βαθμολόγησης και της τελικής κατάταξής τους. Η Επιτροπή συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται προς το ιοικητικό Συμβούλιο για την ανάθεση της σύμβασης ιαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης του Έργου Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα : (i) ιαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Έλεγχος ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής / Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες /

14 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.1 της παρούσας. Αξιολόγηση της Προσφοράς γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που προσφέρων δεν καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας με αιτιολογημένο πρακτικό της Επιτροπής, ενώ οι Φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής απορριφθούν προσφορές, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει και δικαιολογεί ειδικά την απόρριψη. (ii) Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». (iii) Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». (iv) Τελική Αξιολόγηση Το Έργο θα ανατεθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα προκύψει από την στάθμιση της βαθμολόγησης των κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς Η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80% στη διαμόρφωση της τελική βαθμολογίας. Η τελική βαθμολογία (Bi) προκύπτει με βάση τη βαθμολογία κάθε επιμέρους κριτηρίου επί το συντελεστή βαρύτητας αυτού. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται στην κλίμακα (1-10). Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με βάση τη σχετική βαθμολογία του ως προς την αξιολογησθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο: Τi = ( Bi / Bmax ) x 10 Όπου Bi : η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς ι Bmax : είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς. Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός (Ti) θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο Προσφέρων με την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Ti = 10).

15 Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ομάδες, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων: Ομάδα Α : Κριτήρια σαφήνειας της πρότασης και κατανόησης των απαιτήσεων του Έργου. Ο συντελεστής βαρύτητας της Ομάδας Α είναι 20% επί του συνολικού βαθμού του παρόντος κριτηρίου. Αναφορικά με την κατηγορία αυτή θα αξιολογηθούν η κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου και ειδικότερα η κατανόηση των στόχων και του περιεχόμενου του Έργου, τα κρίσιμα στοιχεία αυτού, τις προϋποθέσεις και τους κινδύνους για την υλοποίησή του καθώς και ο βαθμός κάλυψης των αναγκών από τις προτεινόμενες λύσεις Ομάδα Β : Κριτήρια Πρότασης Προσέγγισης-Υλοποίησης του Έργου. Συντελεστής βαρύτητας της Ομάδας Β : 70% του συνολικού βαθμού του παρόντος κριτηρίου. Αναφορικά με την κατηγορία αυτή θα αξιολογηθούν η ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής του, η περιγραφή των εξειδικευμένων εργαλείων για την υλοποίηση του έργου, η αποτελεσματική μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, η κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες Ομάδα Γ : Κριτήρια Οργάνωσης και ιοίκησης Ομάδας Έργου. Συντελεστής βαρύτητας της Ομάδας Γ : 10% του συνολικού βαθμού του παρόντος κριτηρίου. Αναφορικά με την κατηγορία αυτή θα αξιολογηθούν, η αποτελεσματικότητα της οργάνωσης, λειτουργίας και διοίκησης της Ομάδας Έργου Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20% επί του συνόλου της βαθμολόγησης Η αξιολόγηση βασίζεται στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο συγκριτικός βαθμός της Οικονομικής προσφοράς του (Oi) ως εξής: όπου Oi = ( Kmin / Ki ) x 10 Ki ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει το Έργο ο Προσφέρων i μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και Kmin είναι το συνολικό ποσό σε Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός (Oi) θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική

16 προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10) Ο προϋπολογισμός του έργου ( ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) αποτελεί και το ανώτατο όριο της προσφοράς που μπορούν να υποβάλουν οι υποψήφιοι. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό απορρίπτονται Τελική αξιολόγηση Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο: Λi = 80% x Ti + 20% x Oi Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία Κρίσεις Αποτελεσμάτων ιαγωνισμού Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής ιενέργειας του ιαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα: (α) να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης, (β) να αποφασίσει την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: (i) όταν η Αναθέτουσα Αρχή δεν χρειάζεται πλέον το Έργο είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να εκπονηθεί το Έργο ή (ii) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση. Σε περίπτωση ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού οι συμμετάσχοντες σε αυτόν δε θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 5. ιοικητικές Προσφυγές 5.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής Προσφέροντα σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση. Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο Προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει του άρθρου 5, παραγράφου 3της παρούσας.

17 5. 2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή ως εξής: Α. Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών ήτοι μέχρι την ευτέρα 5 Ιουλίου Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε Προσφέροντα στο ιαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα σε ιαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. Γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 5, παραγράφου 3 της παρούσας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.

18 Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον Προσφέροντα κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων η οποία ορίσθηκε με την απόφαση 554/ του ιοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα τους Ο Προσφέρων μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει σχετικών άρθρων της παρούσας να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολογήσεως Ενστάσεων. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή Νόμιμη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς την Αναθέτουσα Αρχή. 6. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ / ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6.1. ικαιολογητικά κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η ήλωση του σημείου της παρούσας, διαφορετικά θα αποκλεισθεί και θα εκπέσει η Εγγύηση Συμμετοχής στον ιαγωνισμό, την οποία έχει καταθέσει με την Προσφορά του. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης ιαγωνιζόμενο με τις ίδιες

19 προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει την Σύμβαση μαζί του. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα: Οι Έλληνες Πολίτες: α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δόλιας χρεωκοπίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης ή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ) Πιστοποιητικό όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του Προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει στο σύνολό του όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να

20 αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του Προσφέροντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου Οι Αλλοδαποί Πολίτες: α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, μεταφρασμένο από προξενική αρχή ή δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δόλιας χρεωκοπίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης ή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και, επίσης, δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης και ότι δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. δ) Πιστοποιητικό όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

21 ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται ορισμένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του Προσφέροντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας του στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του Προσφέροντα οι ανωτέρω νόμιμες καταστάσεις Τα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα: α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και «Αλλοδαπούς πολίτες». Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, το Πιστοποιητικό των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο θα προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερα ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία να δηλώνονται όλοι οι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους έχουν την υποχρέωση να είναι ασφαλισμένα. γ) Σε σχέση με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά περί του ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, διευκρινίζεται ότι απαιτείται να προσκομισθεί πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει. Τα παραπάνω Πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. δ) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της

22 υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δόλιας χρεωκοπίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης ή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. ε) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης του στοιχείου γ ανωτέρω, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο ιαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο ιαγωνισμό επιχείρησης. Αν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει στο σύνολό του όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Προσφέροντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης του Προσφέροντος, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του Προσφέροντα οι ανωτέρω νόμιμες καταστάσεις Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας Κατακύρωση - Υπογραφή σύμβασης Κατόπιν της προσήκουσας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισμού/αξιολόγησης των Προσφορών εισηγείται στο ιοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής την ανάθεση του έργου στον επικρατέστερο προσφέροντα σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Το ιοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδει απόφαση ανάθεσης και καλεί τον ανάδοχο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, προσκομίζοντας, ταυτόχρονα, τα παρακάτω στοιχεία:

23 (α) (β) (γ) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο ή ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία, το συμφωνητικό έγγραφο σύστασης της ένωσης ή κοινοπραξίας. Στην περίπτωση κοινοπραξίας, ο τύπος του εγγράφου είναι συμβολαιογραφικός. Την εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης Η Σύμβαση, η οποία θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, καταρτίζεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ με βάση την Κατακύρωση, το σχέδιο σύμβασης και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας, και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και αναλογικά οι οικείες διατάξεις του Π.. 118/2007 και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα Πληρωμές Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ τμηματικά με την πρόοδο του Έργου, ως ακολούθως: Κατά την ολοκλήρωση του Σταδίου 1 του Έργου, και εφόσον η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συμφωνεί, θα καταβληθεί το 25% του συμβατικού τιμήματος και με την ολοκλήρωση του Σταδίου 2 του έργου, την οριστική παραλαβή και την έγκριση του Έργου, καθώς και την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου, το 75% του συμβατικού τιμήματος Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, είναι δυνατό να προβλεφθεί στη Σύμβαση ότι το σύνολο των πληρωμών θα καταβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει οριστεί ως ηγέτης της ένωσης ή κοινοπραξίας (project leader). Με την ως άνω καταβολή, επέρχεται εξόφληση έναντι κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί κατά της Αναθέτουσας Αρχής.

24 6.4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος καλείται να προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% του συνολικού τιμήματος του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής ημερομηνίας οριστικής παραλαβής κατά δύο (2) μήνες και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, θα παρατείνεται, αντίστοιχα, η διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β Παρακολούθηση-Παραλαβή Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και την παραλαβή του Έργου θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα παραλαμβάνει τα επιμέρους παραδοτέα του Έργου αλλά και το σύνολο του Έργου συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, μετά από τη διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών Η διαδικασία παραλαβής των επιμέρους παραδοτέων περιλαμβάνει: Παράδοση του κάθε επί μέρους παραδοτέου στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Πιθανές παρατηρήσεις επί του παραδοτέου, από την Επιτροπή, θα παραδίδονται στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παράδοσή του. Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής στα τελικά παραδοτέα εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση που το επανυποβαλλόμενο παραδοτέο δεν ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εκθέτει εγγράφως τις παρατηρήσεις της και τις τυχόν απαιτούμενες παρεμβάσεις στο παραδοτέο του Αναδόχου εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών και ο Ανάδοχος θα πρέπει να τις ενσωματώσει στο

25 παραδοτέο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Εάν και μετά από τις επαναληπτικές παρατηρήσεις ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κινούνται οι διαδικασίες κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου. 7. ημοσίευση Περίληψης Προκήρυξης 7.1. Περίληψη της Προκήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση στο «Τεύχος ιακηρύξεων ημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης την (ημερομηνία δημοσίευσης ) Περίληψη της Προκήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο την (ηµεροµηνία δηµοσίευσης: εφημερίδες Κέρδος, Χρηματιστήριο και Μακεδονία) Η Προκήρυξη στάλθηκε στα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, ΤΕΕ) και στον ΕΟΜΜΕΧ την H Προκήρυξη καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση την Η δαπάνη της ανωτέρω δημοσίευσης βαραίνει τον Προσφέροντα που θα επιλεγεί και συνυπολογίζεται στην οικονομική προσφορά του. 8. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα Προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους Προσφέροντες, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά. 9. Εφαρμοστέο ίκαιο - Επίλυση ιαφορών 9.1. Η παρούσα Προκήρυξη και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά ικαστήρια των Αθηνών. Υπογραφή από το νομίμως εξουσιοδοτημένο όργανο

26 Παράρτημα Α: Αντικείμενο έργου με τεχνική περιγραφή και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. ΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Κεφάλαιο 1 Σκοπός και αντικείμενο του έργου Το Όρος Ταΰγετος, ένα από τα δύο κυρίαρχα ορεινά συγκροτήματα της Λακωνίας, είναι από τις σημαντικότερες περιοχές της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τη βιοποικιλότητα. Το γεγονός αυτό τεκμηριώνεται από τον χαρακτηρισμό τριών τμημάτων του ως Τόπων Κοινοτικής Σημασίας του ικτύου Natura 2000 (GR «Όρος Ταΰγετος», GR «Λαγκάδα Τρύπης» και GR «Φαράγγι Νέδωνα»), ενώ μεγάλο τμήμα του έχει επίσης ενταχθεί στο ίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (GR «Όρος Ταΰγετος Λαγκάδα Τρύπης»). Ωστόσο, ο Ταΰγετος ως σύνολο παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις στην αποτύπωση των οικολογικών γνωρισμάτων του, γνώση ιδιαιτέρως κρίσιμη για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικότερα, για ένα μεγάλο μέρος του Ταϋγέτου δεν έχει καταγραφεί η έκταση και η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων και δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς η χλωρίδα και η πανίδα του. Αν και για ορισμένες ομάδες οργανισμών (π.χ. τα πουλιά) θεωρείται ότι είναι επαρκώς γνωστά τα είδη που απαντούν στον Ταΰγετο, υπάρχουν ωστόσο σοβαρές ελλείψεις αναφορικά με την κατάσταση των πληθυσμών τους, τις θέσεις όπου απαντούν και τα