EÁÁÚ Ê DVD RDR-HX680/HX780/HX980. Oδηγίες Xρήσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EÁÁÚ Ê DVD RDR-HX680/HX780/HX980. Oδηγίες Xρήσης"

Transcript

1 RDR-HX680/780/980 EXOF :50 ÂÏ 1 EÁÁÚ Ê DVD Oδηγίες Xρήσης z Για χρήσιμες υποδείξεις, συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Sony, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: RDR-HX680/HX780/HX980

2 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 1 ÁÁÚ Ê DVD RDR-HX680/HX780/HX980

3 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή αυτή σε βροχή ή σε υγρασία. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το περίβλημα. Αναθέστε το σέρβις μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό. Το καλώδιο του ρεύματος πρέπει να αντικαθίσταται μόνο σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τις συσκευές που περιέχουν μπαταρίες σε έντονη θερμότητα, όπως για παράδειγμα σε ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, κλπ. Αυτή η συσκευή έχει χαρακτηριστεί ως προϊόν λέιζερ τάξης 1 (CLASS 1 LASER). Η ένδειξη προϊόντος λέιζερ τάξης 1 (CLASS 1 LASER PRODUCT MARKING) βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. ΠΡΟΣΟΧΗ Η χρήση οπτικών οργάνων με αυτή τη συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο για τα μάτια. Επειδή η ακτίνα λέιζερ που χρησιμοποιείται σε αυτόν τον εγγραφέα DVD είναι επιβλαβής για τα μάτια, μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή. Αναθέστε το σέρβις μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η ετικέτα αυτή βρίσκεται επάνω στο προστατευτικό περίβλημα του λέιζερ στο εσωτερικό της συσκευής. Προφυλάξεις Η συσκευή αυτή λειτουργεί με ρεύμα V AC, 50/60 Hz. Βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας της συσκευής είναι ίδια με την τάση του τοπικού δικτύου παροχής ρεύματος. Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρό, όπως ανθοδοχεία, επάνω στη συσκευή. Εγκαταστήστε αυτό το σύστημα έτσι ώστε το καλώδιο ρεύματος να μπορεί να αποσυνδεθεί αμέσως από την πρίζα σε περίπτωση προβλήματος. Απόρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα χωριστής συλλογής απορριμμάτων) Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του δείχνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από τη μη ενδεδειγμένη διάθεση αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθάει στην διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων, ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 2

4 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 3 Προφυλάξεις Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα χωριστής συλλογής απορριμμάτων) Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτών των μπαταριών, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από τη μη ενδεδειγμένη διάθεση της μπαταρίας. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθάει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές Δημοτικές Αρχές, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων, ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες στις οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, Konan Minato-ku, Tokyo, Japan. Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και την ασφάλεια προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέματα σέρβις ή εγγύησης, παρακαλούμε ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα σέρβις ή εγγύησης. Η συσκευή αυτή ελέγχθηκε και βρέθηκε σε συμφωνία με τα όρια που έχουν τεθεί με την Οδηγία EMC για τη χρήση καλωδίου σύνδεσης μικρότερου των 3 μέτρων. Για την ασφάλειά σας Εάν κάποιο συμπαγές αντικείμενο ή κάποιο υγρό εισχωρήσει μέσα στη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αναθέστε τον έλεγχο της συσκευής σε εξειδικευμένο προσωπικό προτού τη θέσετε ξανά σε λειτουργία. Σχετικά με το σκληρό δίσκο Ο σκληρός δίσκος έχει μεγάλη πυκνότητα αποθήκευσης, η οποία επιτρέπει εγγραφές μεγάλης διάρκειας και γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα. Ωστόσο, μπορεί να πάθει εύκολα ζημιά από χτυπήματα, κραδασμούς ή σκόνη και θα πρέπει να διατηρείται μακριά από μαγνήτες. Για να αποφύγετε την απώλεια σημαντικών δεδομένων, λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις. Προσέξτε να μην δέχεται η συσκευή ισχυρά χτυπήματα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο όπου υπόκειται σε μηχανικούς κραδασμούς, ή σε ασταθές σημείο. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε μια θερμή επιφάνεια, όπως ένα βίντεο (VCR) ή έναν ενισχυτή (δέκτη). Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρος με απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας (θερμοβαθμίδα μικρότερη από 10 o C/ώρα). Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένο το καλώδιο του ρεύματος. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία. συνεχίζεται 3

5 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 4 Προφυλάξεις Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος, θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος δεν λειτουργεί (στην οθόνη του μπροστινού πίνακα εμφανίζεται το ρολόι για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και όλες οι ενέργειες εγγραφής ή αντιγραφής έχουν σταματήσει). Μην μετακινείτε τη συσκευή για ένα λεπτό από τη στιγμή που αποσυνδέσατε το καλώδιο του ρεύματος. Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε ή να αναβαθμίσετε το σκληρό δίσκο μόνοι σας, διότι μπορεί να προκληθεί βλάβη. Εάν ο σκληρός δίσκος παρουσιάσει βλάβη, δεν μπορείτε να ανακτήσετε τα δεδομένα που χάθηκαν. Ο σκληρός δίσκος είναι ένας χώρος προσωρινής μόνο αποθήκευσης. Σχετικά με την επισκευή του σκληρού δίσκου Τα περιεχόμενα του σκληρού δίσκου ενδέχεται να ελεγχθούν κατά τη διάρκεια της επισκευής ή της επιθεώρησης στην περίπτωση βλάβης ή τροποποίησης. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν θα αντιγραφούν και δεν θα αποθηκευτούν από τη Sony. Εάν ο σκληρός δίσκος χρειάζεται διαμόρφωση ή αντικατάσταση, αυτό θα πραγματοποιηθεί κατά την κρίση της Sony. Όλα τα περιεχόμενα του σκληρού δίσκου θα διαγραφούν, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 4 Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας ρεύματος Η συσκευή δεν είναι αποσυνδεδεμένη από την τροφοδοσία ρεύματος AC (ηλεκτρικό δίκτυο) εφόσον είναι συνδεδεμένη με την πρίζα, ακόμα και αν η ίδια η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος, αφαιρέστε το φις από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο. Σχετικά με την τοποθέτηση Τοποθετήστε τη συσκευή σε μέρος με επαρκή αερισμό ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε μαλακές επιφάνειες, όπως για παράδειγμα χαλιά, που μπορεί να φράξουν τις οπές εξαερισμού. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως σε ένα ράφι βιβλιοθήκης ή παρόμοιο χώρο. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, ή σε μέρος που να εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική σκόνη ή μηχανικούς κραδασμούς. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επικλινή θέση. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί μόνο σε οριζόντια θέση. Κρατήστε τη συσκευή και τους δίσκους μακριά από μηχανήματα που διαθέτουν ισχυρούς μαγνήτες, όπως φούρνους μικροκυμάτων ή μεγάλα ηχεία. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στην συσκευή. Σχετικά με την εγγραφή Πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική εγγραφή πριν πραγματοποιήσετε την κανονική εγγραφή. Σχετικά με την αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας εγγραφών Η Sony δεν είναι υπεύθυνη και δεν θα παρέχει αποζημίωση στην περίπτωση απώλειας οποιασδήποτε εγγραφής ή παρόμοιας απώλειας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που οι εγγραφές δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω αστοχίας της συσκευής εγγραφής, ή στην περίπτωση που τα περιεχόμενα μιας εγγραφής χαθούν ή καταστραφούν ως αποτέλεσμα αστοχίας της συσκευής εγγραφής ή επισκευής που πραγματοποιήθηκε στον εγγραφέα. Η Sony δεν επαναφέρει, δεν ανακτά και δεν αντικαθιστά τα περιεχόμενα των εγγραφών σε καμία περίπτωση. Πνευματικά Δικαιώματα Τα τηλεοπτικά προγράμματα, οι ταινίες, οι βιντεοκασέτες, οι δίσκοι ή άλλο υλικό ενδέχεται να υπόκεινται στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η άνευ αδείας εγγραφή τέτοιου υλικού μπορεί να είναι αντίθετη με τις διατάξεις των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, η χρήση αυτού του εγγραφέα με καλωδιακές εκπομπές τηλεόρασης ενδέχεται να απαιτεί τη συγκατάθεση του φορέα μετάδοσης της καλωδιακής τηλεόρασης και/ή του ιδιοκτήτη του προγράμματος.

6 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 5 Το προϊόν αυτό διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων η οποία είναι προστατευμένη μέσω ευρεσιτεχνιών της μεθόδου στις Η.Π.Α, καθώς και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να έχει την έγκριση της Macrovision και προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και άλλες περιορισμένες χρήσεις θέασης, εκτός αν υπάρχει διαφορετική άδεια της Macrovision. Η αποσυναρμολόγηση και η ανάστροφη μηχανίκευση απαγορεύονται. Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει γραμματοσειρές FontAvenue κατόπιν αδείας της NEC Corporation. Το FontAvenue είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της NEC Corporation. Το και το x-application είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation. Λειτουργία προστασίας αντιγραφής (Copy guard) Επειδή αυτός ο Εγγραφέας DVD διαθέτει λειτουργία προστασίας αντιγραφής, τα προγράμματα που λαμβάνονται μέσω ενός εξωτερικού συντονιστή (δεν παρέχεται) ενδέχεται να περιέχουν σήματα προστασίας αντιγραφής (λειτουργία copy guard) και ως τέτοια, τα προγράμματα ενδέχεται να μην αντιγράφονται, ανάλογα με τον τύπο του σήματος. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προσοχή: Αυτός ο εγγραφέας έχει τη δυνατότητα να προβάλλει μια ακίνητη εικόνα ή μια οθόνη ρυθμίσεων στην τηλεόρασή σας για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Εάν η ακίνητη εικόνα ή η οθόνη ρυθμίσεων παραμείνει στην οθόνη της τηλεόρασής σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης της οθόνης της τηλεόρασης. Οι οθόνες πλάσματος και οι τηλεοράσεις προβολής είναι ιδιαίτερα ευπαθείς. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή προβλήματα σχετικά με αυτόν τον εγγραφέα DVD, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Sony. Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο Ελέγξτε το όνομα του μοντέλου σας Οι οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι για 3 μοντέλα: το RDR-HX680, το RDR-HX780 και το RDR-HX980. Ελέγξτε το όνομα του μοντέλου σας κοιτάζοντας στον μπροστινό πίνακα του εγγραφέα. Σε αυτό το εγχειρίδιο, ο εσωτερικός σκληρός δίσκος αναφέρεται ως HDD, ενώ η λέξη δίσκος αναφέρεται γενικά στον σκληρό δίσκο (HDD), στους δίσκους DVD, ή στους δίσκους CD, εκτός εάν υπάρχει άλλη συγκεκριμένη αναφορά στο κείμενο ή στις εικόνες. Τα εικονίδια, όπως το εικονίδιο που υπάρχουν στο πάνω μέρος κάθε επεξήγησης δείχνουν τι είδους μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη λειτουργία που επεξηγείται. Για λεπτομέρειες, δείτε το Δίσκοι που Μπορείτε να Εγγράψετε και να Αναπαράγετε στη σελίδα 125. Οι οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφουν τα πλήκτρα χειρισμού του τηλεχειριστηρίου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα χειρισμού της συσκευής εάν αυτά έχουν τα ίδια, ή παρόμοια ονόματα με αυτά του τηλεχειριστηρίου. Οι εικόνες που παρουσιάζουν ενδείξεις της οθόνης και χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να μην ανταποκρίνονται στα γραφικά που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασής σας. Οι επεξηγήσεις σχετικά με τους δίσκους DVD σε αυτό το εγχειρίδιο αναφέρονται σε δίσκους DVD που έχουν δημιουργηθεί με αυτόν τον εγγραφέα. Οι επεξηγήσεις δεν ισχύουν για δίσκους DVD που έχουν δημιουργηθεί από άλλες συσκευές εγγραφής και αναπαράγονται με αυτόν τον εγγραφέα. 5

7 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 6 Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ... 2 Προφυλάξεις... 3 Οδηγός Τμημάτων και Χειριστηρίων της Συσκευής Συνδέσεις και Ρυθμίσεις Σύνδεση του Εγγραφέα Βήμα 1: Σύνδεση του Καλωδίου Κεραίας Βήμα 2: Σύνδεση των Καλωδίων Βίντεο / του καλωδίου HDMI Σχετικά με τις λειτουργίες SMARTLINK (μόνο για συνδέσεις SCART) Σχετικά με τις λειτουργίες Ελέγχου HDMI για το BRAVIA Sync (μόνο για συνδέσεις HDMI) Βήμα 3: Σύνδεση των Καλωδίων Ήχου / του Καλωδίου HDMI Βήμα 4: Σύνδεση του Καλωδίου Ρεύματος Βήμα 5: Προετοιμασία του Τηλεχειριστηρίου Έλεγχος τηλεοράσεων με το τηλεχειριστήριο Εάν έχετε μια συσκευή αναπαραγωγής DVD της Sony, ή περισσότερες από μια συσκευές εγγραφής DVD της Sony Αλλαγή των θέσεων προγραμμάτων του εγγραφέα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο Βήμα 6: Εύκολη Ρύθμιση Σύνδεση ενός Βίντεο (VCR) ή Παρόμοιας Συσκευής Σύνδεση στον ακροδέκτη LINE 1/DECODER Σύνδεση στους ακροδέκτες LINE 2 IN του μπροστινού πίνακα Σύνδεση με έναν Δορυφορικό ή Ψηφιακό Συντονιστή Σύνδεση ενός Εξωτερικού Αποκωδικοποιητή Σύνδεση ενός αποκωδικοποιητή Ρύθμιση των θέσεων των αναλογικών προγραμμάτων του εξωτερικού αποκωδικοποιητή (αναλογικός αποκωδικοποιητής PAY-TV/Canal Plus) Επτά Βασικοί Χειρισμοί Εξοικείωση με τον Εγγραφέα DVD Σας 1. Τοποθέτηση ενός Δίσκου Εγγραφή ενός Προγράμματος Έλεγχος της κατάστασης του δίσκου κατά τη διάρκεια της εγγραφής Αναπαραγωγή του Καταγραμμένου Προγράμματος (Λίστα Τίτλων) Εμφάνιση του Χρόνου Αναπαραγωγής και των Πληροφοριών Αναπαραγωγής Αλλαγή του Ονόματος ενός Καταγραμμένου Προγράμματος Τιτλοφόρηση και Προστασία ενός Δίσκου Τιτλοφόρηση ενός δίσκου Προστασία ενός δίσκου Αναπαραγωγή του Δίσκου σε Άλλες Συσκευές DVD (Οριστικοποίηση) Αναίρεση της οριστικοποίησης ενός δίσκου Επαναδιαμόρφωση ενός δίσκου

8 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 7 Εγγραφή Εγγραφή με Χρονοδιακόπτη Χρήση της λειτουργίας Quick Timer Εγγραφή στερεοφωνικών ή δίγλωσσων προγραμμάτων Δημιουργία κεφαλαίων σε έναν τίτλο Έλεγχος/Αλλαγή/Ακύρωση Ρυθμίσεων Χρονοδιακόπτη (Λίστα Χρονοδιακόπτη) Εγγραφή Από Συνδεδεμένες Συσκευές Εγγραφή από συνδεδεμένες συσκευές με χρονοδιακόπτη (Synchro Rec) Εγγραφή από συνδεδεμένες συσκευές χωρίς χρονοδιακόπτη Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή Επιλογές αναπαραγωγής Επανειλημμένη αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου τμήματος (Επανάληψη Α-Β) Επανειλημμένη αναπαραγωγή (Επανάληψη) Δημιουργία του δικού σας προγράμματος (Πρόγραμμα) Προηγμένες Λειτουργίες Αναπαραγωγής Παύση μιας Τηλεοπτικής Εκπομπής (TV Pause / Pause Live TV) Αναπαραγωγή του Προγράμματος που Καταγράφετε από την Αρχή (Chase Play) Αναπαραγωγή μιας Προηγούμενης Εγγραφής Ενώ Πραγματοποιείτε μια Άλλη Εγγραφή (Ταυτόχρονη Εγγραφή και Αναπαραγωγή) Αναζήτηση ενός Τίτλου/Κεφαλαίου/Κομματιού/Χρόνου, κλπ Διαγραφή και Επεξεργασία Πριν την Επεξεργασία Διαγραφή και Επεξεργασία ενός Τίτλου Επεξεργασία πολλαπλών τίτλων (Multi-Mode) Διαγραφή τμήματος ενός τίτλου (Διαγραφή Α-Β) Διαίρεση ενός τίτλου (Διαίρεση) Διαγραφή και Επεξεργασία ενός Κεφαλαίου Διαίρεση ενός κεφαλαίου (Διαίρεση) Διαγραφή ενός κεφαλαίου (Διαγραφή) Συνένωση πολλών κεφαλαίων (Συνένωση) Δημιουργία και Επεξεργασία μιας Λίστας Αναπαραγωγής Μετακίνηση ενός τίτλου μιας Λίστας Αναπαραγωγής (Μετακίνηση) Συνένωση πολλών τίτλων Λίστας Αναπαραγωγής (Συνένωση) Διαίρεση ενός τίτλου Λίστας Αναπαραγωγής (Διαίρεση) Μετακίνηση ενός κεφαλαίου (Μετακίνηση) Αντιγραφή (HDDyDVD) Πριν την Αντιγραφή Αντιγραφή HDD/DVD Αντιγραφή με Χρήση της Λίστας Αντιγραφής Δημιουργία ενός Αντιγράφου Ασφαλείας ενός Δίσκου (Αντίγραφο Ασφαλείας DVD) συνεχίζεται 7

9 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 8 Περιεχόμενα Αντιγραφή από μια Βιντεοκάμερα HDD Πριν την Αντιγραφή από μια Βιντεοκάμερα HDD Προετοιμασία για αντιγραφή από μια βιντεοκάμερα HDD Αντιγραφή από μια Βιντεοκάμερα HDD με το Πάτημα Ενός Πλήκτρου (ONE-TOUCH DUB) Αντιγραφή από μια Βιντεοκάμερα HDD Χρησιμοποιώντας την Οθόνη (Αντιγραφή HDD-Cam) Αντιγραφή από μια Βιντεοκάμερα DV Πριν την Αντιγραφή από μια Βιντεοκάμερα DV Προετοιμασία για αντιγραφή από μια βιντεοκάμερα DV Εγγραφή μιας Ολόκληρης Κασέτας με Φορμά DV (Αντιγραφή DV με το Πάτημα Ενός Πλήκτρου) Αντιγραφή Επιλεγμένων Σκηνών (Χειροκίνητη Αντιγραφή DV) Αναπαραγωγή από μια Βιντεοκάμερα DV Μουσικό Jukebox Σχετικά με το Jukebox Προετοιμασία για τη Χρήση του Jukebox Σύνδεση της συσκευής USB Αντιγραφή κομματιών ή άλμπουμ (USB t HDD) Αντιγραφή κομματιών ήχου (DISC t HDD) Αντιγραφή κομματιών ή άλμπουμ στο σκληρό δίσκο (HDD y HDD) Αναπαραγωγή Κομματιών Ήχου με Χρήση του Jukebox / της Συσκευής USB Προσθήκη κομματιών ήχου σε μια Λίστα Αναπαραγωγής (μόνο HDD) Επιλογές αναπαραγωγής Επανειλημμένη αναπαραγωγή (Επανάληψη) Δημιουργία του δικού σας προγράμματος (Πρόγραμμα) (μόνο συσκευή USB) Διαχείριση Κομματιών Ήχου στο Μουσικό Jukebox (μόνο HDD) Άλμπουμ Φωτογραφιών Σχετικά με τη Λειτουργία Άλμπουμ Φωτογραφιών Προετοιμασία για Χρήση της Λειτουργίας Άλμπουμ Φωτογραφιών Σύνδεση της συσκευής USB Αντιγραφή αρχείων εικόνας JPEG στον Σκληρό δίσκο (DISC/USB t HDD) Αντιγραφή όλων των αρχείων εικόνας JPEG από τη συνδεδεμένη συσκευή USB (USB t DVD-RW/DVD-R) Αντιγραφή αρχείων ή άλμπουμ εικόνων JPEG στον Σκληρό δίσκο (HDD y HDD) Αντιγραφή άλμπουμ εικόνων JPEG σε έναν δίσκο (HDD t DVD-RW/DVD-R) Αντιγραφή αρχείων εικόνας JPEG σε έναν δίσκο (HDD t DVD-RW/DVD-R) Χρήση της Λίστας Άλμπουμ Φωτογραφιών Προβολή μιας παρουσίασης Δημιουργία μιας Παρουσίασης με την Αγαπημένη Σας Μουσική και Γραφικά εφέ (x-pict Story) (μόνο HDD) Διαχείριση Αρχείων Εικόνας JPEG στον Σκληρό δίσκο (HDD) Εκτύπωση Αρχείων Εικόνας JPEG

10 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 9 Προσαρμογή και Ρυθμίσεις Προσαρμογή της Ποιότητας Εικόνας Χρήση των Μενού Ρυθμίσεων Ρυθμίσεις που σχετίζονται με τους Δίσκους (Ρυθμίσεις Δίσκων) Ρυθμίσεις Εγγραφέα DVD (Βασικές) Ρυθμίσεις Λήψης Κεραίας (Συντονιστής) Ρυθμίσεις Εικόνας (Video In/Out) Ρυθμίσεις Εισόδου Ήχου (Audio In) Ρυθμίσεις Εξόδου Ήχου (Audio Out) Ρυθμίσεις Γλώσσας (Γλώσσα) Ρυθμίσεις Εγγραφής (Εγγραφή) Ρυθμίσεις Αναπαραγωγής (Αναπαραγωγή) Ρυθμίσεις HDMI (Έξοδος HDMI) Άλλες Ρυθμίσεις (Επιλογές) Άλλες Ρυθμίσεις (Επιλογές 2) Πρόσθετες Πληροφορίες Επίλυση Προβλημάτων Επαναφορά του Εγγραφέα DVD Δίσκοι που Μπορείτε να Εγγράψετε και να Αναπαράγετε Δίσκοι που Μπορείτε να Αναπαράγετε Σχετικά με τη Λειτουργία Εγγραφής/Αντιγραφής Κατάλογος Κωδικών Γλωσσών Κωδικός Χώρας / Περιοχής Σημειώσεις Σχετικά με Αυτόν τον Εγγραφέα Σημειώσεις σχετικά με τα Κομμάτια Ήχου MP3, τα Αρχεία Εικόνας JPEG, τα Αρχεία Βίντεο DivX και το i.link Τεχνικά Χαρακτηριστικά

11 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 10 Οδηγός Τμημάτων και Χειριστηρίων της Συσκευής Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις σελίδες σε παρένθεση. Τηλεχειριστήριο 1 Πλήκτρο HDD (31) Πραγματοποιεί εγγραφή ή αναπαραγωγή στο σκληρό δίσκο (HDD). Πλήκτρο DVD (31) Πραγματοποιεί εγγραφή ή αναπαραγωγή σε ένα δίσκο DVD. 2 Πλήκτρο 1/u (λειτουργίας/αναμονής) (24) Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον εγγραφέα. 3 Πλήκτρο Z (άνοιγμα/κλείσιμο) (31) Ανοίγει και κλείνει το συρτάρι των δίσκων. 4 Πλήκτρα PROG (προγραμμάτων) +/ (31) Το πλήκτρο + έχει μια ανάγλυφη κουκκίδα.* 5 Αριθμητικά πλήκτρα (56) Το αριθμητικό πλήκτρο 5 έχει μια ανάγλυφη κουκκίδα.* 6 Πλήκτρο INPUT (επιλογής εισόδου) (47) Επιλέγει μια πηγή εισόδου. 7 Πλήκτρο AUDIO (51) Το πλήκτρο AUDIO έχει μια ανάγλυφη κουκκίδα.* 8 Πλήκτρο CLEAR (37, 53, 54) 9 Πλήκτρο TV/DVD (22) Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας TV και της λειτουργίας DVD. 0 Πλήκτρο SUBTITLE (51) Επιλέγει τη γλώσσα των υπότιτλων. Πλήκτρο ANGLE (51, 90) Αλλάζει την οπτική γωνία ή περιστρέφει μια εικόνα κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης. Πλήκτρο PLAY MODE (53, 56) Πλήκτρο ZOOM (90) Κάνει ζουμ σε μια εικόνα κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης. qa Πλήκτρο SYSTEM MENU (96) Πλήκτρο TITLE LIST (33, 49, 59) Πλήκτρο TIMER (43) qs Πλήκτρο TOP MENU (49) Πλήκτρο MENU (49) Εμφανίζει το μενού του δίσκου. Πλήκτρα </M/m/, /ENTER (24) Επιλέγουν το επιθυμητό στοιχείο. Πλήκτρο O RETURN (24) qd Πλήκτρο DISPLAY (36) Εμφανίζει την κατάσταση αναπαραγωγής, ή πληροφορίες για το δίσκο. qf Πλήκτρα./> (προηγούμενο / επόμενο) (51, 81) Πλήκτρα / (άμεσης επανάληψης / άμεσης προώθησης) (51) Πλήκτρα / (αναζήτησης/αργής κίνησης/παγώματος καρέ) (51, 81) Πλήκτρο H (αναπαραγωγής) (49, 90) Πλήκτρο X (παύσης) (32, 51, 81, 90) Πλήκτρο x (στοπ) (49, 80, 90) Το πλήκτρο H έχει μια ανάγλυφη κουκκίδα.* 10

12 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 11 qg Πλήκτρο TV PAUSE (55) qh Πλήκτρο z REC (31) Πλήκτρο x REC STOP (31) Πλήκτρο HDD/DVD DUB (66) Αρχίζει την αντιγραφή του τίτλου που αναπαράγεται, ή ακυρώνει την αντιγραφή. Πλήκτρο REC MODE (31) Επιλέγει τη λειτουργία εγγραφής. qj Πλήκτρο TV \/1 (λειτουργίας/αναμονής) (22) Πλήκτρο TV t (επιλογή εισόδου) (22) Πλήκτρα TV 2 (έντασης) +/ (22) Πλήκτρα TV PROG (προγραμμάτων) +/ (22) Το πλήκτρο + έχει μια ανάγλυφη κουκκίδα.* * Χρησιμοποιείστε την ανάγλυφη κουκκίδα ως σημείο αναφοράς όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. συνεχίζεται 11

13 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 12 Οδηγός Τμημάτων και Χειριστηρίων της Συσκευής Μπροστινός πίνακας 1 Πλήκτρο \/1 (λειτουργίας/αναμονής) (24) Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον εγγραφέα. 2 (αισθητήρας τηλεχειρισμού) (22) 3 Συρτάρι δίσκων (31) 4 Οθόνη μπροστινού πίνακα (13) 5 Πλήκτρο Z (άνοιγμα/κλείσιμο) (31) Ανοίγει και κλείνει το συρτάρι του δίσκου. 6 Πλήκτρο N (αναπαραγωγής) (49, 90) Το πλήκτρο N έχει μια ανάγλυφη κουκκίδα.* 7 Πλήκτρο x (στοπ) (49, 80, 90) 8 Πλήκτρο z REC (31) 9 Πλήκτρο HDD (31) Πραγματοποιεί εγγραφή ή αναπαραγωγή τίτλων από το σκληρό δίσκο (HDD). Η ένδειξη HDD φωτίζεται όταν επιλεγεί ο σκληρός δίσκος. Πλήκτρο DVD (31) Πραγματοποιεί εγγραφή ή αναπαραγωγή τίτλων σε ένα δίσκο DVD. Η ένδειξη DVD φωτίζεται όταν επιλεγεί το DVD. 0 Πλήκτρο x REC STOP (31) qa Πλήκτρα PROGRAM +/ (31) Το πλήκτρο + έχει μια ανάγλυφη κουκκίδα.* qs Πλήκτρο INPUT (επιλογής εισόδου) (47) Επιλέγει μια πηγή εισόδου. qd Ακροδέκτες LINE 2 IN (S VIDEO / VIDEO / L (MONO) AUDIO R) (27) Σε αυτούς τους ακροδέκτες συνδέστε μια συσκευή Βίντεο (VCR) ή παρόμοια συσκευή εγγραφής. qf Πλήκτρο ONE-TOUCH DUB (72, 76) Αρχίζει την αντιγραφή από μια συνδεδεμένη ψηφιακή βιντεοκάμερα. qg Ακροδέκτης DV IN (74) Σε αυτόν τον ακροδέκτη συνδέστε μια βιντεοκάμερα DV. qh Ακροδέκτης USB (τύπου Α) (78, 84) Σε αυτόν τον ακροδέκτη συνδέστε μια συσκευή USB. qj Ακροδέκτης USB PictBridge (τύπου Β) (94) Σε αυτόν τον ακροδέκτη συνδέστε έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge. * Χρησιμοποιείστε την ανάγλυφη κουκκίδα ως σημείο αναφοράς όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Για να κλειδώσετε τον εγγραφέα DVD (Κλείδωμα για Παιδιά) Μπορείτε να κλειδώσετε όλα τα πλήκτρα του εγγραφέα για να μην ακυρωθούν οι ρυθμίσεις κατά λάθος. Ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, κρατήστε πιεσμένο το x (στοπ) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη του μπροστινού πίνακα η ένδειξη LOCKED (κλειδωμένο). Ο εγγραφέας DVD δεν λειτουργεί παρά μόνο για εγγραφή με χρονοδιακόπτη και συγχρονισμένη εγγραφή όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα για παιδιά. Για να ξεκλειδώσετε τον εγγραφέα DVD, κρατήστε πιεσμένο το x (στοπ) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη του μπροστινού πίνακα η ένδειξη UNLOCKED. 12

14 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 13 Οθόνη μπροστινού πίνακα 1 Ένδειξη SYNCHRO REC (47) Φωτίζεται όταν ο εγγραφέας είναι σε κατάσταση αναμονής για Συγχρονισμένη Εγγραφή. 2 Εμφανίζει τα ακόλουθα: Χρόνος αναπαραγωγής Τρέχων τίτλος / κεφάλαιο / κομμάτι / αριθμός ευρετηρίου Χρόνος εγγραφής / λειτουργία εγγραφής Ρολόι Θέση προγράμματος Ένδειξη TV Direct Rec (31) Το TV εμφανίζεται στα δύο τελευταία ψηφία στα δεξιά. 3 Ένδειξη NTSC (101, 106) Φωτίζεται όταν επιλεγεί το χρωματικό σύστημα NTSC. 4 Ένδειξη VPS/PDC (44) 5 Ένδειξη χρονοδιακόπτη (43) Φωτίζεται όταν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης για εγγραφή. 6 Τύπος δίσκου Φωτίζεται όταν τοποθετηθεί ένας εγγράψιμος δίσκος DVD-R ή DVD-RW. 7 Ένδειξη Λειτουργίας Τηλεχειρισμού (115) Εμφανίζει τη Λειτουργία Τηλεχειρισμού του τηλεχειριστηρίου. Όταν η Λειτουργία Τηλεχειρισμού του εγγραφέα είναι ρυθμισμένη σε 3 (προεπιλογή), δεν εμφανίζεται ούτε το 1, ούτε το 2. 8 Κατάσταση εγγραφής 9 Ένδειξη κατεύθυνσης αντιγραφής 0 Κατάσταση αναπαραγωγής συνεχίζεται 13

15 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 14 Οδηγός Τμημάτων και Χειριστηρίων της Συσκευής Πίσω μέρος 1 Ακροδέκτες AERIAL IN/OUT (16) 2 Ακροδέκτες LINE 2 OUT (R-AUDIO- L/VIDEO) (17, 20) 3 Ακροδέκτης LINE 1 / DECODER (26) 4 Ακροδέκτης HDMI OUT (έξοδος διασύνδεσης πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας) (17, 20) 5 Ακροδέκτης DIGITAL OUT (COAXIAL) (20) 6 Υποδοχή AC IN (21) 7 Ακροδέκτης LINE 3-TV (17) 8 Ακροδέκτης LINE 2 OUT (S VIDEO) (17) 9 Ακροδέκτες COMPONENT VIDEO OUT (Υ, PB/CB, PR/CR) (17) 14

16 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 15 Συνδέσεις και Ρυθμίσεις Σύνδεση του Εγγραφέα Εκτελέστε τα βήματα 1 έως 6 για να συνδέσετε και να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις του εγγραφέα. Μη συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να φτάσετε στο Βήμα 4: Σύνδεση του Καλωδίου Ρεύματος στη σελίδα 21. M Σημειώσεις Σχετικά με τα παρεχόμενα αξεσουάρ, δείτε τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά (σελίδα 136). Συνδέστε τα καλώδια σταθερά για να αποφύγετε ανεπιθύμητο θόρυβο. Ανατρέξτε στις οδηγίες των συσκευών που πρόκειται να συνδέσετε. Δεν μπορείτε να συνδέσετε αυτόν τον εγγραφέα σε μια τηλεόραση που δεν διαθέτει ακροδέκτη SCART, ή ακροδέκτη εισόδου βίντεο. Φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος κάθε συσκευής πριν από τις συνδέσεις. 15

17 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 16 Συνδέσεις και Ρυθμίσεις Βήμα 1: Σύνδεση του Καλωδίου Κεραίας Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. Τοίχος προς AERIAL IN Εγγραφέας DVD προς AERIAL OUT Τηλεόραση προς είσοδο κεραίας Καλώδιο κεραίας (συμπεριλαμβάνεται) : Ροή σήματος 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο κεραίας από την τηλεόρασή σας και συνδέστε το στον ακροδέκτη AERIAL IN στο πίσω μέρος του εγγραφέα. 2 Συνδέστε τον ακροδέκτη AERIAL OUT του εγγραφέα στην είσοδο κεραίας της τηλεόρασής σας, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο κεραίας. 16

18 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 17 Βήμα 2: Σύνδεση των Καλωδίων Βίντεο / του καλωδίου HDMI Επιλέξτε ένα από τις παρακάτω διαμορφώσεις, A έως E, ανάλογα με τον ακροδέκτη εισόδου της τηλεόρασης, του μόνιτορ, του βιντεοπροβολέα, ή της ηχητικής συσκευής σας, για παράδειγμα του ενισχυτή (δέκτη) AV σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να δείτε την εικόνα. Τηλεόραση, βιντεοπροβολέας, ή συσκευή ήχου Καλώδιο ήχου/βίντεο (δεν παρέχεται) Τηλεόραση προς LINE 2 OUT (VIDEO) (κίτρινο) Καλώδιο SCART (δεν παρέχεται) προς t LINE3-TV (πράσινο) προς COMPONENT VIDEO OUT (πράσινο) (μπλε) (μπλε) (κόκκινο) προς LINE 2 OUT (S VIDEO) Καλώδιο συνιστωσών βίντεο (δεν παρέχεται) (κόκκινο) Εγγραφέας DVD προς HDMI OUT) Καλώδιο S-Video (δεν παρέχεται) Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) Τηλεόραση, βιντεοπροβολέας, ή συσκευή ήχου : Ροή σήματος Τηλεόραση, βιντεοπροβολέας, ή συσκευή ήχου Τηλεόραση, βιντεοπρ οβολέας, ή συσκευή ήχου συνεχίζεται 17

19 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 18 Συνδέσεις και Ρυθμίσεις A Ακροδέκτης εισόδου SCART Όταν ρυθμίζετε το LINE 3 Out στη θέση S Video ή RGB στις ρυθμίσεις Video In/Out (σελίδα 105), χρησιμοποιείστε ένα καλώδιο SCART που είναι συμβατό με το επιλεγμένο σήμα. B Ακροδέκτης εισόδου βίντεο Μπορείτε να απολαύσετε εικόνα κανονικής ποιότητας. Όταν συνδέετε το βύσμα HDMI Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Ο λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ακροδέκτη και το βύσμα HDMI. 1 Ευθυγραμμίστε προσεκτικά τον ακροδέκτη HDMI στο πίσω μέρος του εγγραφέα και το βύσμα HDMI ελέγχοντας το σχήμα τους. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα δεν είναι ανάποδα και ότι δεν εισέρχεται με κλίση. C Ακροδέκτης εισόδου S VIDEO Μπορείτε να απολαύσετε εικόνα υψηλής ποιότητας. D Ακροδέκτες εισόδου συνιστωσών βίντεο (Υ, ΡΒ/CB, ΡR/CR) Θα απολαύσετε αναπαραγωγή των χρωμάτων ακριβείας και εικόνα υψηλής ποιότητας. Εάν η τηλεόρασή σας δέχεται σήματα προοδευτικού φορμά 525p/625p, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή τη σύνδεση και να ρυθμίσετε το Progressive στη θέση Compatible στην Εύκολη Ρύθμιση (σελίδα 24). Στη συνέχεια, ρυθμίστε το Component Video Out στη θέση Progressive στη ρύθμιση Video In/Out για να αποστείλετε προοδευτικά σήματα βίντεο. Για λεπτομέρειες, δείτε το Έξοδος Συνιστωσών Βίντεο στη σελίδα 105. E Ακροδέκτης εισόδου HDMI Χρησιμοποιήστε ένα πιστοποιημένο καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) για να απολαύσετε ψηφιακή εικόνα και ήχο υψηλής ποιότητας μέσω του ακροδέκτη HDMI OUT. Όταν συνδέετε μια τηλεόραση Sony που είναι συμβατή με τη λειτουργία Ελέγχου HDMI, δείτε στη σελίδα 19. Για να δείτε το σήμα από το συνδεδεμένο δέκτη set top box όταν αυτός είναι συνδεδεμένος στον εγγραφέα μόνο με χρήση ενός καλωδίου SCART, θέστε σε λειτουργία τον εγγραφέα. Το βύσμα είναι ανάποδα Δεν είναι ίσιο 2 Εισάγετε το βύσμα HDMI σε ευθεία γραμμή μέσα στον ακροδέκτη HDMI. Μην λυγίζετε και μην ασκείτε πίεση στον ακροδέκτη HDMI. M Σημειώσεις Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI όταν μετακινείτε τον εγγραφέα DVD. Μην πιέζετε τον εγγραφέα στο πίσω μέρος ενός ντουλαπιού όταν τοποθετείτε τον εγγραφέα σε ένα ντουλάπι με συνδεδεμένο το καλώδιο HDMI. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στον ακροδέκτη HDMI ή στο καλώδιο HDMI. Μην στρίβετε το βύσμα HDMI όταν τον εισάγετε ή όταν το αποσυνδέετε από τον ακροδέκτη HDMI για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στον ακροδέκτη HDMI και στο βύσμα. Όταν αναπαράγετε εικόνες ευρείας οθόνης Μερικές καταγραμμένες εικόνες ενδέχεται να μην χωράνε στην οθόνη της τηλεόρασής σας. Για να αλλάξετε το μέγεθος εικόνας, δείτε στη σελίδα 111. Εάν πραγματοποιήσετε σύνδεση με μια συσκευή Βίντεο (VCR) Συνδέστε το Βίντεό σας στον ακροδέκτη LINE 1 / DECODER του εγγραφέα (σελ. 26). 18

20 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 19 M Σημειώσεις Μη συνδέετε πάνω από έναν τύπο καλωδίων βίντεο στον εγγραφέα και στην τηλεόρασή σας ταυτόχρονα. Μην πραγματοποιήσετε ταυτόχρονα τις συνδέσεις A και E. Εάν συνδέσετε τον εγγραφέα στην τηλεόρασή σας μέσω των ακροδεκτών SCART, η πηγή εισόδου της τηλεόρασης ρυθμίζεται αυτόματα στον εγγραφέα όταν αρχίσετε την αναπαραγωγή. Εάν είναι απαραίτητο, πιέστε το TV t στο τηλεχειριστήριο για να επαναφέρετε την είσοδο στην τηλεόραση. Εάν συνδέσετε αυτόν τον εγγραφέα σε μια τηλεόραση με SMARTLINK, ρυθμίστε το LINE 3 Out στη θέση Video στις ρυθμίσεις Video In/Out. Δεν μπορείτε να συνδέσετε τον ακροδέκτη HDMI OUT (σύνδεση E) σε ακροδέκτες DVI που δεν είναι συμβατοί με το HDCP (π.χ. ακροδέκτες DVI οθονών υπολογιστών). Δεν μπορεί να εξέλθει σήμα συνιστωσών βίντεο και RGB χρησιμοποιώντας μια σύνδεση HDMI. * Αυτός ο εγγραφέας DVD διαθέτει τεχνολογία Διασύνδεσης Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας (HDMI ). Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface (Διασύνδεση Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας) είναι εμπορικά σήματα, ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC. Σχετικά με τις λειτουργίες SMARTLINK (μόνο για συνδέσεις SCART) Εάν η συνδεδεμένη τηλεόραση (ή άλλη συνδεδεμένη συσκευή όπως ένα set top box) είναι συμβατή με το SMARTLINK, το NexTView Link* 3, το MEGALOGIC* 1, το EASYLINK* 2, το CINEMALINK* 2, το Q-Link* 3, το EURO VIEW LINK* 4, ή το Τ-V LINK* 5, μπορείτε να απολαύσετε τις παρακάτω λειτουργίες SMARTLINK. Απευθείας Εγγραφή από την TV (TV Direct Rec.) (σελίδα 32) Αναπαραγωγή με Ένα Άγγιγμα (σελίδα 50) Λήψη Δεδομένων Προσυντονισμού Μπορείτε να κατεβάσετε δεδομένα προσυντονισμού του συντονιστή από την τηλεόρασή σας σε αυτόν τον εγγραφέα και να συντονίσετε τη συσκευή σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα στην Εύκολη Ρύθμιση. Λήψη NexTView Μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Λήψης NexTView στην τηλεόρασή σας. Προετοιμασία για τις λειτουργίες SMARTLINK Ρυθμίστε το LINE 3 Out σε Video στις ρυθμίσεις Video In/Out (σελίδα 105) και το SMARTLINK σε This Recorder Only στις Επιλογές (Options) (σελίδα 116). M Σημειώσεις Για σωστή σύνδεση SMARTLINK, θα χρειαστείτε ένα καλώδιο SCART το οποίο έχει και τις 21 ακίδες. Για αυτή τη σύνδεση ανατρέξτε επίσης και στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας. Δεν ανταποκρίνονται όλες οι τηλεοράσεις στις πιο πάνω λειτουργίες. *1 Το MEGALOGIC είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Grundig Corporation. *2 Το EASYLINK και το CINEMALINK είναι εμπορικά σήματα της Philips Corporation. *3 Το Q-Link και το NexTView Link είναι εμπορικά σήματα της Panasonic Corporation. *4 Το EURO VIEW LINK είναι εμπορικό σήμα της Toshiba Corporation. *5 Το T-V LINK είναι εμπορικό σήμα της JVC Corporation. Σχετικά με τις λειτουργίες Ελέγχου HDMI για το BRAVIA Sync (μόνο για συνδέσεις HDMI) Συνδέοντας συσκευές Sony που είναι συμβατές με τη Λειτουργία Ελέγχου HDMI με ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται), ο χειρισμός απλοποιείται όπως φαίνεται παρακάτω: Αναπαραγωγή με Ένα Άγγιγμα (σελίδα 50) Απενεργοποίηση Συστήματος Όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το πλήκτρο απενεργοποίησης του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης, απενεργοποιούνται αυτόματα ο εγγραφέας και οι συσκευές που είναι συμβατές με τη Λειτουργία Ελέγχου HDMI. Ωστόσο, ο εγγραφέας δεν θα ενεργοποιηθεί αν πραγματοποιείται εγγραφή ή αντιγραφή, ακόμα και αν κλείσετε την TV. Οθόνη BRAVIA Sync Μπορείτε να ελέγχετε τον εγγραφέα πιέζοντας το πλήκτρο SYNC MENU στο τηλεχειριστήριο της TV. M Σημειώσεις Ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές, η λειτουργία Ελέγχου HDMI μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη BRAVIA Sync μόνο όταν η συνδεδεμένη TV διαθέτει πλήκτρο SYNC MENU. Για λεπτομέρειες σχετικά με το BRAVIA Sync, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με την TV. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες BRAVIA Sync, ρυθμίστε το Έλεγχος HDMI στη θέση On (προεπιλογή) στις ρυθμίσεις του Έξοδος HDMI (σελίδα 115). 19

21 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 20 Συνδέσεις και Ρυθμίσεις Βήμα 3: Σύνδεση των Καλωδίων Ήχου / του Καλωδίου HDMI Επιλέξτε μια από τις παρακάτω διαμορφώσεις, A ή B, ανάλογα με τον ακροδέκτη εισόδου της τηλεόρασής σας, του βιντεοπροβολέα, ή της συσκευής ήχου, όπως για παράδειγμα ενός ενισχυτή (δέκτη) AV. Αυτό θα σας επιτρέψει να ακούτε τον ήχο. [Ηχεία] Πίσω (Α) Εμπρός (Α) Συσκευή ήχου με αποκωδικοποιητή [Ηχεία] Πίσω (Δ) Εμπρός (Δ) Κεντρικό Υπογούφερ ή προς ομοαξονική / HDMI ψηφιακή είσοδο Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) Ομοαξονικό ψηφιακό καλώδιο (δεν παρέχεται) προς HDMI OUT προς DIGITAL OUT (COAXIAL) προς LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) Εγγραφέας DVD (λευκό) (κίτρινο) A Ψηφιακός ακροδέκτης εισόδου ήχου Εάν η ηχητική συσκευή σας διαθέτει αποκωδικοποιητή Dolby * 1 Digital, DTS * 2, ή MPEG Audio και ψηφιακό ακροδέκτη εισόδου, χρησιμοποιείστε αυτή τη σύνδεση. Μπορείτε να απολαύσετε εφέ 20 (κόκκινο) (λευκό) Καλώδιο ήχου/εικόνας (κίτρινο)* (δεν παρέχεται) (κόκκινο) Τηλεόραση, βιντεοπροβολέας, ή συσκευή : Ροή σήματος ήχου * Το κίτρινο βύσμα χρησιμοποιείται για σήματα βίντεο (σελίδα 17). περιβαλλοντικού ήχου Dolby Digital (5.1 καν.), DTS (5.1 καν.) και MPEG Audio (5.1 καν.). Αν συνδέσετε μια συσκευή ήχου της Sony που είναι συμβατή με τη λειτουργία Ελέγχου HDMI, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή ήχου.

22 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 21 B Ακροδέκτες εισόδου ήχου L/R (αριστερός/δεξιός) Η σύνδεση αυτή χρησιμοποιεί τα δύο ηχεία της τηλεόρασής σας ή της ηχητικής συσκευής σας για την αναπαραγωγή του ήχου. z Υπόδειξη Για σωστή τοποθέτηση των ηχείων, δείτε τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τις συνδεδεμένες συσκευές. M Σημειώσεις Μην συνδέσετε συγχρόνως τους ακροδέκτες εξόδου ήχου της τηλεόρασής σας στους ακροδέκτες LINE IN (AUDIO L/R). Αυτό θα προκαλέσει ανεπιθύμητο θόρυβο από τα ηχεία της τηλεόρασης. Με τη σύνδεση B,μην συνδέσετε τους ακροδέκτες LINE IN (R-AUDIO-L) και LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) στους ακροδέκτες εξόδου ήχου της τηλεόρασής σας ταυτόχρονα. Αυτό θα προκαλέσει ανεπιθύμητο θόρυβο από τα ηχεία της τηλεόρασης. Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση A, πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο Έξοδος Ήχου (σελίδα 107). Διαφορετικά, δεν θα ακουστεί ήχος από τα ηχεία, ή θα ακουστεί ένας δυνατός θόρυβος. Εάν συνδέσετε τον εγγραφέα σε μια συσκευή ήχου χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI, θα χρειαστεί να κάνετε ένα από τα παρακάτω: Να συνδέσετε τη συσκευή ήχου στην TV με το καλώδιο HDMI, ή Να συνδέσετε τον εγγραφέα στην τηλεόραση με ένα καλώδιο βίντεο διαφορετικό από το καλώδιο HDMI (καλώδιο συνιστωσών βίντεο, καλώδιο S VIDEO, ή καλώδιο ήχου / βίντεο). Βήμα 4: Σύνδεση του Καλωδίου Ρεύματος Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος στον ακροδέκτη AC IN του εγγραφέα. Στη συνέχεια συνδέστε τα καλώδια ρεύματος του εγγραφέα και της Τηλεόρασης στην πρίζα. Αφού συνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος, πρέπει να περιμένετε για ένα μικρό χρονικό διάστημα πριν χρησιμοποιήσετε τον εγγραφέα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εγγραφέα από τη στιγμή που θα ανάψει η οθόνη του μπροστινού πίνακα και ο Εγγραφέας DVD θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Εάν συνδέσετε πρόσθετες συσκευές σε αυτόν τον εγγραφέα (σελίδα 26), φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος μετά την ολοκλήρωση όλων των συνδέσεων. 1 προς AC IN 2 προς την πρίζα *1 Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας των Dolby Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο με το διπλό D είναι εμπορικά σήματα των Dolby Laboratories. *2 Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας σύμφωνα με την Ευρεσιτεχνία των Η.Π.Α. 5,451,942 και άλλες ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και ολόκληρο τον κόσμο που έχουν εκδοθεί ή είναι υπό έκδοση. Το DTS και το DTS Digital Out είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα και το Σύμβολο DTS είναι εμπορικά σήματα της DTS, Inc DTS, Inc. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. 21

23 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 22 Συνδέσεις και Ρυθμίσεις Βήμα 5: Προετοιμασία του Τηλεχειριστηρίου Μπορείτε να ελέγχετε τον εγγραφέα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες R6 (μέγεθος ΑΑ) ταιριάζοντας τους πόλους 3 και # των μπαταριών με τις ενδείξεις στο εσωτερικό του διαμερίσματος των μπαταριών. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της συσκευής. Έλεγχος τηλεοράσεων με το τηλεχειριστήριο Μπορείτε να ρυθμίσετε το σήμα του τηλεχειριστηρίου σας για να ελέγχετε την τηλεόρασή σας. M Σημειώσεις Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, ενδέχεται να μην μπορείτε να ελέγχετε την τηλεόρασή σας με κάποια ή όλα τα παρακάτω πλήκτρα. Εάν εισάγετε έναν νέο κωδικό, ο προηγούμενος κωδικός θα διαγραφεί. Αριθμητικά πλήκτρα TV/DVD M Σημειώσεις Εάν το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο αλληλεπιδρά με κάποια άλλη συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής DVD της Sony που διαθέτετε, αλλάξτε τον αριθμό λειτουργίας τηλεχειρισμού αυτής της συσκευής (σελ. 23). Χρησιμοποιείστε σωστά τις μπαταρίες για να αποφύγετε πιθανή διαρροή και διάβρωσή τους. Εάν παρατηρηθεί διαρροή, μην αγγίζετε το υγρό με γυμνά χέρια. Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές: Μην χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες μαζί με παλιές, ή μπαταρίες διαφορετικών κατασκευαστών. Μην προσπαθείτε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Εάν παρατηρηθεί διαρροή υγρών μπαταρίας, σκουπίστε τα υγρά από το εσωτερικό του διαμερίσματος των μπαταριών και τοποθετήστε καινούργιες μπαταρίες. Μην εκθέτετε τον αισθητήρα τηλεχειρισμού (σημειώνεται με στον μπροστινό πίνακα) σε ισχυρό φωτισμό όπως άμεσο ηλιακό φως, ή φως από φωτιστικά σώματα. Η συσκευή μπορεί να μην ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο. Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, ο κωδικός αριθμός και η Λειτουργία Τηλεχειρισμού ενδέχεται να επανέλθουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Θέστε ξανά τον κατάλληλο κωδικό αριθμό και Λειτουργία Τηλεχειρισμού. TV 2+/ TV PROG +/ DISPLAY TV \/1 TV t 1 Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο TV \/1 που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Μην πιέσετε το πλήκτρο \/1 στο επάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου. 2 Πιέζοντας το πλήκτρο TV \/1, εισάγετε τον κωδικό του κατασκευαστή της τηλεόρασής σας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Για παράδειγμα, για να εισάγετε το 09, πιέστε το 0 και μετά το 9. Αφού εισάγετε τον τελευταίο αριθμό, αφήστε το πλήκτρο TV \/1. 22

24 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 23 Κωδικοί αριθμοί των τηλεοράσεων που μπορείτε να ελέγξετε Εάν αναγράφονται περισσότεροι από ένας κωδικοί, δοκιμάστε τους έναν κάθε φορά μέχρι να βρείτε κάποιον ο οποίος δουλεύει με την τηλεόρασή σας. Κατασκευαστής Κωδικός αριθμός Sony 01 (προεπιλογή) Hitachi 24 JVC 33 LG/Goldstar 76 Panasonic 17,49 Philips 06, 08, 72 Samsung 71 Sharp 29 Toshiba 38 Το τηλεχειριστήριο κάνει τα εξής: Πλήκτρα TV \/1 TV 2 (ένταση) +/ TV PROG +/ TV t (επιλογή εισόδου) Λειτουργίες Ανοίγει και κλείνει την τηλεόρασή σας. Ρυθμίζει την ένταση της τηλεόρασής σας. Επιλέγει το πρόγραμμα στην τηλεόρασή σας. Αλλάζει την πηγή εισόδου της τηλεόρασής σας. Χρήση του πλήκτρου TV/DVD (μόνο συνδέσεις SCART) Το πλήκτρο TV/DVD πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας DVD και της λειτουργίας TV. Πιέστε το πλήκτρο TV/DVD σε κατάσταση στοπ, ή όταν δεν εμφανίζεται κάποιο μενού στην οθόνη της TV. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή όταν χρησιμοποιείτε αυτό το πλήκτρο. Λειτουργία TV: επιλέξτε το αν χρησιμοποιείτε κυρίως το συντονιστή της TV. Όταν αρχίζετε την αναπαραγωγή, η πηγή εισόδου της TV ρυθμίζεται αυτόματα για τον εγγραφέα. Λειτουργία DVD: επιλέξτε το αν χρησιμοποιείτε κυρίως το συντονιστή του εγγραφέα. Για να ελέγξετε την τρέχουσα λειτουργία, πιέστε το DISPLAY (σελίδα 36). Εάν έχετε μια συσκευή αναπαραγωγής DVD της Sony, ή περισσότερες από μια συσκευές εγγραφής DVD της Sony Εάν το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο προκαλεί παρεμβολές στις άλλες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής DVD της Sony, επιλέξτε έναν κωδικό αριθμό τηλεχειρισμού για αυτή τη συσκευή και το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο ο οποίος να διαφέρει από αυτόν της άλλης συσκευής εγγραφής ή αναπαραγωγής DVD της Sony αφού ολοκληρώσετε το Βήμα 6: Εύκολη Ρύθμιση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση τηλεχειρισμού για αυτόν τον εγγραφέα και το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο είναι 3 (Προεπιλεγμένη ρύθμιση). Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα Λειτουργία Τηλεχειρισμού από την οθόνη του μπροστινού πίνακα. Για λεπτομέρειες, δείτε στη σελίδα 115. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση τηλεχειρισμού για αυτόν τον εγγραφέα και το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο είναι 3 (Προεπιλεγμένη ρύθμιση). Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί αν επιλεγούν διαφορετικές θέσεις λειτουργίας τηλεχειρισμού για τον εγγραφέα και το τηλεχειριστήριο. Επιλέξτε την ίδια θέση λειτουργίας τηλεχειρισμού. Αλλαγή των θέσεων προγραμμάτων του εγγραφέα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο Μπορείτε να αλλάξετε τις θέσεις των προγραμμάτων του εγγραφέα χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Παράδειγμα: για το κανάλι 50 Πιέστε 5, 0 και στη συνέχεια πιέστε ENTER. 23

25 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 24 Συνδέσεις και Ρυθμίσεις Βήμα 6: Εύκολη Ρύθμιση Πραγματοποιήστε τις βασικές ρυθμίσεις ακολουθώντας τις οδηγίες για την Εύκολη Ρύθμιση (Easy Setup) που εμφανίζονται στην οθόνη. Προσέξτε να μην αποσυνδέσετε τα καλώδια και να μην εξέλθετε από τη λειτουργία Εύκολης Ρύθμισης κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. RETURN O \/1 </M/m/, ENTER TV \/1 1 Θέστε σε λειτουργία τον εγγραφέα και την τηλεόρασή σας. Στη συνέχεια, ρυθμίστε τον επιλογέα εισόδου της τηλεόρασής σας ώστε να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης το σήμα από τον εγγραφέα. Εμφανίζεται η οθόνη Γλώσσα (Language). Αν δεν εμφανιστεί η οθόνη Γλώσσα, επιλέξτε την Εύκολη Ρύθμιση στις Βασικές (Basic) ρυθμίσεις από τις Αρχικές Ρυθμίσεις (Initial Setup) στο Μενού Συστήματος (System Menu) (σελίδα 101). 2 Επιλέξτε μια γλώσσα για τις ενδείξεις στην οθόνη χρησιμοποιώντας τα </M/m/, και πιέστε το ENTER. Θα εμφανιστεί το μήνυμα των αρχικών ρυθμίσεων. 3 Επιλέξτε το Έναρξη (Start) χρησιμοποιώντας τα M/m και πιέστε το ENTER. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις. u Αυτόματη Ρύθμιση Καναλιών Αν συνδέσετε σε αυτόν τον εγγραφέα μια τηλεόραση που δεν χρησιμοποιεί το SMARTLINK, επιλέξτε το Αυτόματη Ανίχνευση (Auto Scan). Στη συνέχεια, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας χρησιμοποιώντας τα </, και πιέστε το ENTER. Η σειρά των προγραμμάτων θα ρυθμιστεί ανάλογα με τη χώρα/περιοχή που θα επιλέξετε. Αν συνδέσετε σε αυτόν τον εγγραφέα μια τηλεόραση που χρησιμοποιεί το SMARTLINK, επιλέξτε το Λήψη από την TV (Download from TV). Στη συνέχεια, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας χρησιμοποιώντας τα </, και πιέστε το ENTER. Τα δεδομένα προσυντονισμού του συντονιστή θα μεταφερθούν από την τηλεόρασή σας σε αυτόν τον εγγραφέα. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με την τηλεόρασή σας.) Για να παραλείψετε αυτή τη ρύθμιση, επιλέξτε το Do not set. Για να ρυθμίσετε τις θέσεις των προγραμμάτων χειροκίνητα, δείτε στη σελίδα 102. u Ρύθμιση Ρολογιού Επιλέξτε το Auto (Αυτόματο) όταν ένα πρόγραμμα στην περιοχή σας εκπέμπει ένα χρονικό σήμα. Εμφανίζεται η οθόνη Αυτόματης Ρύθμισης Ρολογιού (Auto Clock Setting). Επιλέξτε τη θέση προγράμματος του σταθμού που μεταφέρει το χρονικό σήμα και το Έναρξη (Start) χρησιμοποιώντας τα </,/m και πιέστε το ENTER. Αν δεν μπορεί να βρεθεί ένα σήμα ρολογιού, πιέστε το O RETURN και ρυθμίστε το ρολόι χειροκίνητα. 24

26 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 25 Για να ρυθμίσετε το ρολόι χειροκίνητα, επιλέξτε το Manual. Εμφανίζεται η οθόνη Χειροκίνητης Ρύθμισης Ρολογιού (Manual Clock Setting). 1 Επιλέξτε τη ζώνη ώρας της περιοχής σας ή την ώρα GMT (Ώρα Γκρίνουιτς) χρησιμοποιώντας τα </, και πιέστε το m. 2 Επιλέξτε το On χρησιμοποιώντας τα </, αν είστε στην περίοδο θερινής ώρας και πιέστε το ENTER. 3 Ρυθμίστε την ημέρα, το μήνα, το έτος, την ώρα και τα λεπτά χρησιμοποιώντας τα </M/m/, και πιέστε το ENTER για να ξεκινήσει το ρολόι. u Τύπος TV (σελίδα 111) Εάν διαθέτετε μια τηλεόραση ευρείας οθόνης, επιλέξτε το Wide (16:9). Εάν διαθέτετε μια κανονική τηλεόραση, επιλέξτε το Standard (4:3). Οι ρυθμίσεις αυτές καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται οι εικόνες ευρείας οθόνης στην τηλεόρασή σας. u Progressive Αν συνδέσετε μια τηλεόραση προοδευτικού φορμά σε αυτόν τον εγγραφέα χρησιμοποιώντας τους ακροδέκτες COMPONENT VIDEO OUT, επιλέξτε το Συμβατή (Compatible). u Προειδοποιητικά μηνύματα Σκληρού δίσκου (HDD) Διαβάστε τα προειδοποιητικά μηνύματα του σκληρού δίσκου και πιέστε το ENTER. 4 Επιλέξτε το Ολοκλήρωση Ρύθμισης (Finish Setup) χρησιμοποιώντας τα M/m και πιέστε το ENTER. Η Εύκολη Ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα Πιέστε το O RETURN. z Υπόδειξη Εάν θέλετε να εκτελέσετε ξανά την Εύκολη Ρύθμιση, επιλέξτε το Εύκολη Ρύθμιση (Easy Setup) από το Basic του Initial Setup στο Μενού Συστήματος (System Menu) (σελίδα 101). 25

27 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 26 Συνδέσεις και Ρυθμίσεις Σύνδεση ενός Βίντεο (VCR) ή Παρόμοιας Συσκευής Αφού αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος του εγγραφέα από την πρίζα, συνδέστε ένα Βίντεο (VCR) ή μια παρόμοια συσκευή στους ακροδέκτες LINE IN αυτής της συσκευής. Χρησιμοποιείστε τον ακροδέκτη DV IN στον μπροστινό πίνακα εάν η συσκευή διαθέτει ακροδέκτη εξόδου DV (ακροδέκτη i.link) (σελίδα 74). Δείτε επίσης τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συνδεδεμένη συσκευή. Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή σε αυτή τη συσκευή, δείτε το τμήμα Εγγραφή Από Συνδεδεμένες Συσκευές στη σελίδα 47. Σύνδεση στον ακροδέκτη LINE 1 / DECODER Συνδέστε ένα Βίντεο (VCR) ή μια παρόμοια συσκευή εγγραφής στον ακροδέκτη LINE 1 / DECODER αυτού του εγγραφέα. Βίντεο (VCR) Tηλεόραση Καλώδιο SCART (δεν παρέχεται) προς είσοδο SCART προς i LINE1/DECODER προς T LINE3-TV Εγγραφέας DVD M Σημειώσεις Οι εικόνες που περιέχουν σήματα προστασίας από αντιγραφή που απαγορεύουν κάθε αντιγραφή δεν μπορούν να εγγραφούν. Εάν περάσετε το σήμα του εγγραφέα μέσα από το Βίντεο, ενδέχεται να μην λαμβάνετε καθαρή εικόνα στην τηλεόρασή σας. Εγγραφέας DVD B Βίντεο (VCR) Φροντίστε να συνδέσετε το Βίντεό σας στον εγγραφέα και την τηλεόρασή σας με τη σειρά που φαίνεται παρακάτω. Για να παρακολουθήσετε βιντεοταινίες, δείτε τις μέσω μιας δεύτερης εισόδου γραμμής (Line) στην τηλεόρασή σας. Είσοδος Line 1 Βίντεο (VCR) Εγγραφέας DVD TV B Οι λειτουργίες του SMARTLINK δεν είναι διαθέσιμες για συσκευές συνδεδεμένες μέσω του ακροδέκτη LINE 1 / DECODER του εγγραφέα. Για να δείτε εικόνα από το συνδεδεμένο Βίντεο (VCR) ή κάποια παρόμοια συσκευή μέσω του εγγραφέα ενώ ο εγγραφέας είναι σε κατάσταση αναμονής, ρυθμίστε το Εξοικονόμηση Ενέργειας (Power Save) στη θέση Off (προεπιλογή) στις Βασικές (Basic) ρυθμίσεις (σελίδα 101). Όταν αντιγράφετε σε ένα Βίντεο από αυτόν τον εγγραφέα, μην αλλάζετε την πηγή εισόδου σε TV πιέζοντας το πλήκτρο TV/DVD στο τηλεχειριστήριο. Εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος του εγγραφέα, δεν θα μπορείτε να δείτε τα σήματα από το συνδεδεμένο Βίντεο. 26 B B v TV Είσοδος Line 2

28 RDR_HX680/780/980 p1_ :52 ÂÏ 27 Σύνδεση στους ακροδέκτες LINE 2 IN του μπροστινού πίνακα Συνδέστε ένα Βίντεο (VCR) ή μια παρόμοια συσκευή εγγραφής στους ακροδέκτες LINE 2 IN αυτού του εγγραφέα. Εάν η συσκευή διαθέτει έναν ακροδέκτη S-Video, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο S-Video αντί για ένα καλώδιο ήχου/εικόνας. Βίντεο (VCR), κλπ. Καλώδιο S VIDEO (δεν παρέχεται) Καλώδιο ήχου/εικόνας (δεν παρέχεται) προς LINE 2 IN : Ροή σήματος Εγγραφέας DVD z Υπόδειξη Όταν η συνδεδεμένη συσκευή παρέχει μόνο μονοφωνικό ήχο, συνδέστε μόνο τους ακροδέκτες εισόδου L (MONO) και VIDEO στο μπροστινό μέρος του εγγραφέα. Μην συνδέσετε τον ακροδέκτη εισόδου R. M Σημειώσεις Μην συνδέσετε τον κίτρινο ακροδέκτη LINE IN (VIDEO) όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο S-Video. Μην συνδέσετε τον ακροδέκτη εξόδου αυτού του εγγραφέα στον ακροδέκτη εισόδου μιας άλλης συσκευής που είναι συνδεδεμένη στον ακροδέκτη εισόδου αυτής της συσκευής. Μπορεί να προκληθεί θόρυβος (ανατροφοδότηση). Μην συνδέσετε περισσότερους από έναν τύπους καλωδίων εικόνας στον εγγραφέα και την τηλεόρασή σας ταυτόχρονα. 27

ÁÁÚ Ê DVD RDR-HX650. Oδηγίες Xρήσης

ÁÁÚ Ê DVD RDR-HX650. Oδηγίες Xρήσης ÁÁÚ Ê DVD Oδηγίες Xρήσης z Για χρήσιµες υποδείξεις, συµβουλές και πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Sony, παρακαλούµε επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.sony-europe.com/myproduct

Διαβάστε περισσότερα

ÁÁÚ Ê DVD RDR-HX1020. Oδηγίες Xρήσης

ÁÁÚ Ê DVD RDR-HX1020. Oδηγίες Xρήσης ÁÁÚ Ê DVD Oδηγίες Xρήσης z Για χρήσιµες υποδείξεις, συµβουλές και πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Sony, παρακαλούµε επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.sony-europe.com/myproduct

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation Συσκευή εγγραφής DVD Οδηγίες λειτουργίας RDR-GX210 2005 Sony Corporation 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποτραπεί

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες Xρήσης. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350

Oδηγίες Xρήσης. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 Oδηγίες Xρήσης Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 ΠΡΟΣΟΧΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή αυτή σε βροχή ή σε υγρασία. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 3 ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 ΣΥΜΒΑΤΆ ΜΈΣΑ... 4 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ... 5 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΚΟΥΜΠΙΏΝ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ... 5 ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ... 5 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD BDV-NF7220 EL Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-NF7220 1 Περιεχόμενα συσκευασίας/ρύθμιση των ηχείων BDV-NF7220 2 Σύνδεση της τηλεόρασης Κύρια μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας TCI360/12. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας TCI360/12. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips TCI360/12 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου 4-435-635-21(1) (EL) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Ξεκινώντας Επιλογές αναπαραγωγής Πρόσθετες πληροφορίες HT-CT60 s ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μπάρα ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9

Μπάρα ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9 Μπάρα ήχου Οδηγός έναρξης HT-ST9 Πίνακας περιεχομένων 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P Sony Corporation

(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P Sony Corporation 4-138-184-81(1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD200. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD200. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD200 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο σύνδεσης 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD295. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD295. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD295 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 2 Το ηχείο σύνδεσης 5 Εισαγωγή 5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD420 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης 4 Εισαγωγή 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη 1.1 Σύνδεση Βήμα 1. Συνδέστε το φορτισή στην πρίζα και το καλώδιο στο tvbox Βήμα 2. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στην τηλεόραση Βήμα 3. Συνδέστε το δικτύου στο Ethernet 01

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

DigiFrame 1091 Ψηφιακή κορνίζα Full HD IPS

DigiFrame 1091 Ψηφιακή κορνίζα Full HD IPS DigiFrame 1091 Ψηφιακή κορνίζα Full HD IPS Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 Χαρακτηριστικά... 3 Περιεχόμενα συσκευασίας... 4 Χειριστήρια και συνδέσεις... 5 Τηλεχειριστήριο...

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

GR ΣΥΝΤΟΜΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

GR ΣΥΝΤΟΜΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GR ΣΥΝΤΟΜΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες 1. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες. 2. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. 3. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 4. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας Beo4, 3. Τα πλήκτρα του Beo4 με λεπτομέρειες, 4 Καθημερινή και προηγμένη λειτουργία με τα πλήκτρα του Beo4

Περιεχόμενα. Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας Beo4, 3. Τα πλήκτρα του Beo4 με λεπτομέρειες, 4 Καθημερινή και προηγμένη λειτουργία με τα πλήκτρα του Beo4 Beo4 Οδηγός Περιεχόμενα Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας Beo4, 3 Τα πλήκτρα του Beo4 με λεπτομέρειες, 4 Καθημερινή και προηγμένη λειτουργία με τα πλήκτρα του Beo4 Εξατομίκευση του Beo4, 5 Προσθήκη ενός πρόσθετου

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SBM100. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SBM100. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SBM100 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Φορητό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9 Ράβδος ήχου Οδηγός έναρξης HT-ST9 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD713 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Ελληνικά 1 Σημαντικό 4 2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας 5 Εισαγωγή 5 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP2018. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP2018. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SRP2018 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Τηλεχειριστήριο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-CT370

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-CT370 Ράβδος ήχου Οδηγός έναρξης HT-CT370 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 2 Εγκατάσταση 5 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί Απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3210/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3210/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3210/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBT50/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBT50/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBT50/00 Εγχειρίδιο χρήσης a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3014. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3014. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SRP3014 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Τηλεχειριστήριο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. HM301 Sweex Speaker Control Neckband Headset

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. HM301 Sweex Speaker Control Neckband Headset HM301 Sweex Speaker Control Neckband Headset Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Speaker Control Neckband Headset. Το ακουστικό αυτό καθιστά την ακρόαση της αγαπημένης σας μουσικής,

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD300. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD300. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD300 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 2 Το ηχείο σύνδεσης 5 Εισαγωγή 5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ENGEL AV-PLUS MV7298 ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Περιεχόμενα Συσκευασίας...4 Εγκατάσταση...4 Εκκίνηση...4 Επίλυση Προβλημάτων...5

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης Ράβδος ήχου HT-ST3 Οδηγίες χρήσης EL Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Εγκατάσταση 4 Σύνδεση της Ράβδου ηχείου και του Υπογούφερ 5 Σύνδεση 6 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-83(1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-CT770

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-CT770 Ράβδος ήχου Οδηγός έναρξης HT-CT770 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 2 Εγκατάσταση 5 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί Απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SRP3011 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Τηλεχειριστήριο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3011/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at SBA3010/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Register your product and get support at  SBA3010/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθήστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα