βαφή εποξειδικής πούδρας με πάχος επικάλυψης 50-70μm, χρώματος που θα επιλεγεί από την επίβλεψη βάσει χρωματολογίου. Το χρωματολόγιο, τόσο για τις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "βαφή εποξειδικής πούδρας με πάχος επικάλυψης 50-70μm, χρώματος που θα επιλεγεί από την επίβλεψη βάσει χρωματολογίου. Το χρωματολόγιο, τόσο για τις"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω αφορούν την προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό των χώρων της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής. 2. Τα έπιπλα θα παραδοθούν επί τόπου και θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τα σχέδια διάταξης των επίπλων, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, σε αριθμό τεμαχίων και είδος, σύμφωνα με τον πίνακα ειδών εξοπλισμού και τα σχέδια. Πριν από κάθε προμήθεια ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί επί τόπου του έργου προκειμένου να έχει ο ίδιος αντίληψη των χώρων και των συνθηκών αυτών. 3. Γενικά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των επίπλων και των λοιπών ειδών εξοπλισμού, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, μεγάλης αντοχής και από τα καλύτερα που κυκλοφορούν στην αγορά. Η κατασκευή τους θα είναι στέρεη και ανθεκτική με άψογο φινίρισμα, χωρίς κατασκευαστικές ατέλειες ή κακοτεχνίες, ακόμα και στα αφανή μέρη. Τα υλικά θα πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και δεν θα χρησιμοποιηθούν πρώτες ύλες που αποδεδειγμένα προκαλούν προβλήματα υγείας. 4. Οι προδιαγραφές των ειδών που ακολουθούν είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας, οι διαστάσεις του μεγέθους των ειδών που αναγράφονται είναι οι επιθυμητές και δεν θα γίνουν δεκτές μεγάλες αποκλίσεις από αυτές (περίπου 2%), εκτός εάν αυτό ρητώς αναφέρεται στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της προμήθειας. 5. Τα έπιπλα θα πρέπει να αντέχουν σε έντονη και βαριά χρήση, δεδομένου ότι θα χρησιμοποιηθούν σε δημόσιο χώρο. 6. Η μορφή των επίπλων θα πρέπει να είναι αισθητικά άψογη. 7. Τα έπιπλα θα είναι τυποποιημένης κατασκευής (χωρίς να αποκλείονται οι ιδιοκατασκευές) επωνύμων εγχωρίων ή ξένων εργοστασίων, ή αναγνωρισμένων επίσημων αντιπροσώπων. Πριν την προμήθειά τους από τον ανάδοχο, θα υποβληθούν απαραιτήτως στην Υπηρεσία ενημερωτικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασίων παραγωγής, με πλήρη αναφορά των ιδιοτήτων τους και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών τους. Μετά την έγκρισή τους από την Υπηρεσία θα γίνει η προμήθεια τους από τον ανάδοχο. Τα προσφερόμενα είδη επίπλωσης θα πρέπει να έχουν τα ίδια τεχνικά, μορφολογικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. 8. Τα έπιπλα που θα είναι ιδιοκατασκευές, τα υλικά, η μορφή, ο τρόπος κατασκευής και το φινίρισμα θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές με τα αντίστοιχα σχέδια των επίπλων, εφάμιλλης ποιότητας και αντοχής με τα τυποποιημένα, ενώ θα υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς με αυτά (πιστοποίηση, εγγύηση, τεχνική υποστήριξη). 9. Στη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας είναι να ζητήσει να προσκομιστούν στην Υπηρεσία δείγματα των προσφερομένων ειδών και να ελέγξει τη δυνατότητα ύπαρξης ανταλλακτικών και παροχής service. 10. Όλες οι ξύλινες επιφάνειες θα είναι λουστραρισμένες με ματ πολυουρεθανικό βερνίκι, αφού θα έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες προεργασίες. Εάν κριθεί απαραίτητο, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα βαφής του ξύλου σε χρώμα της εγκρίσεως της επιβλέψεως. Οι μεταλλικές επιφάνειες βάφονται με ηλεκτροστατική 1

2 βαφή εποξειδικής πούδρας με πάχος επικάλυψης 50-70μm, χρώματος που θα επιλεγεί από την επίβλεψη βάσει χρωματολογίου. Το χρωματολόγιο, τόσο για τις ξύλινες επιφάνειες, όσο και για τις μεταλλικές, θα προσκομιστεί από τους προμηθευτές μαζί με την προσφορά τους και θα αξιολογηθούν από την επιτροπή διαγωνισμού οι δυνατότητες που προσφέρει ο καθένας. 11. Οι προμηθευτές θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν εμπειρία σε παρόμοιες προμήθειες βιβλιοθηκών, που με τα ίδια συστήματα που προσφέρουν, λειτουργούν επιτυχώς στην Ελλάδα. 12. Για όλα τα είδη των επίπλων θα προσκομιστεί γραπτή εγγύηση καλής κατασκευής και λειτουργίας, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 13. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO και συγκεκριμένα: * Οι κατασκευάστριες εταιρείες κατά ISO 9001:2008 και 14001:2004 * Οι προμηθεύτριες εταιρείες κατά ISO 9001:2008 (με δεδομένη την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και 14001:2004 των κατασκευαστριών εταιρειών). 14. Αναλυτική περιγραφή εξοπλισμού καθώς και αναλυτικά CPV ορίζονται στο τεύχος του προϋπολογισμού των ειδών της προμήθειας. 2

3 ΤΜΗΜΑ 1 ο Βιβλιοστάσια ορόφων ΓΕΝΙΚΑ Τα βιβλιοστάσια είναι κατασκευασμένα από υλικά άριστης ποιότητας. Τα μέρη που αποτελούν την κατασκευή συναρμολογούνται με εύκολο τρόπο και δε χρειάζονται συγκολλήσεις. Τα ράφια μετακινούνται εύκολα, ανάλογα με τις ανάγκες και το μέγεθος των βιβλίων. Σε κάθε ράφι υπάρχει από ένας βιβλιοδείκτης, από διάφανο υλικό, που τοποθετείται στην πρόσοψη των ραφιών, μέσα σε ειδική μεταλλική θήκη ή γαντζώνει σε αυτήν και αφαιρείται εύκολα εάν χρειασθεί, ύψους 25χιλ. και αντίστοιχου με το ράφι πλάτους και φέρει ειδική υποδοχή για χάρτινη ή άλλη (αφαιρούμενη) ετικέτα. Όλα τα συνεχόμενα βιβλιοστάσια μονής ή διπλής όψεως, αποτελούνται από τη βασική μονάδα (Β.Μ.) και τη μονάδα επέκτασης (Μ.Ε), δηλαδή κάθε δεύτερη μονάδα κάνει χρήση του ενός πλευρικού στοιχείου της πρώτης για συγκράτηση των ραφιών της. Όλες οι επιφάνειες είναι άψογα επεξεργασμένες, λείες, χωρίς κοφτερές ή οξείες απολήξεις. Όλα τα φέροντα στοιχεία είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας χάλυβα, η βαφή τους είναι ηλεκτροστατική, υψηλής ποιότητας με εποξειδική πούδρα πάχους μm, χρώματος της εγκρίσεως της επιβλέψεως. Οι πλαϊνοί ορθοστάτες είναι κατασκευασμένοι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων (Ε1 οικολογική) επενδυμένη αμφίπλευρα με επικάλυψη μελαμίνης, συνολικού πάχους 25χιλ. με περιθώρια από PVC πάχους 2 χιλιοστών. Πριν από κάθε προμήθεια, ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταβεί επί τόπου του έργου για να έχει ο ίδιος αντίληψη των ακριβών διαστάσεων του χώρου, όπως αυτός θα έχει διαμορφωθεί με το πέρας των οικοδομικών εργασιών. Για το λόγο αυτό θα είναι δυνατή η προσθήκη μικρότερης ή μεγαλύτερης μονάδας βιβλιοστασίου σε σημεία που αυτό θα κριθεί απαραίτητο, όπως μεταξύ των υποστυλωμάτων π.χ. ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι αρμονικό και να καλύπτει κατά το δυνατόν όλο τον προσφερόμενο χώρο ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ Β.Μ. ΔΙΑΣΤ. 0.90Χ0.30Χ2.10Μ. Βιβλιοστάσιο μονής όψεως, γενικών διαστάσεων 0,90x0,30μ. και ύψους 2,10μ. Αποτελείται από τη βασική μονάδα και τη μονάδα επέκτασης. Η βασική μονάδα αποτελείται από τα ράφια, τα πλαϊνά, πάνω στα οποία στηρίζονται τα ράφια και το μεταλλικό πλαίσιο. Τα πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων (Ε1 οικολογική) επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη, συνολικού πάχους 25χιλ. με περιθώρια από PVC πάχους 2 χιλιοστών. Τα ράφια είναι κατασκευασμένα από ενιαίο φύλλο λαμαρίνας, άριστης ποιότητας, πάχους 1,25 χιλ. χωρίς ραφές, άψογα φορμαρισμένο και επεξεργασμένο, χωρίς κοφτερές και οξείες απολήξεις. Η διαμόρφωση των ραφιών στο εμπρός και πίσω μέρος επιτρέπει την τοποθέτηση βιβλιοστατών κρεμαστών. 3

4 Το εμπρός και το πίσω μέρος έχουν τριπλή ή πενταπλή αναδίπλωση της λαμαρίνας. Τα πλαϊνά των ραφιών έχουν διπλή αναδίπλωση για να προσαρμόζονται τα εξαρτήματα στήριξης και οι ενισχύσεις των ραφιών. Το συνολικό πάχος των ραφιών στις αναδιπλώσεις θα είναι τουλάχιστον 25χιλ. Η πίσω πλευρά των ραφιών φέρει υποδοχή για τοποθέτηση σταθερής ή αφαιρούμενης κατά βούληση, πλαστικής ή μεταλλικής πλάτης ύψους 40-70χιλ. περίπου (stop). Τα ράφια, 6 τεμάχια στο ύψος και ένα ράφι οροφής, θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται στο ύψος (συνεχής διάτρηση ανά 25χιλ). Για τη στήριξη των ραφιών χρησιμοποιούνται χαλύβδινα γατζάκια πάχους 1,5χιλ. ή παρεμφερές σύστημα με ειδική διαμόρφωση τα οποία προσαρμόζονται σταθερά στη διάτρηση των ορθοστατών και αποκρύπτονται από το ράφι. Η όλη κατασκευή σταθεροποιείται με μεταλλικό πλαίσιο διατομής 30x20χιλ. περίπου και πάχους 1,5χιλ. που τοποθετείται στο πίσω μέρος της βασικής μονάδας του βιβλιοστασίου και αποτελεί το πλαίσιο στήριξής της. Το σύστημα των ραφιών διαθέτει στη βάση του, ρυθμιζόμενα πέλματα για την οριζοντίωση του συστήματος, πάνω στην επιφάνεια του εδάφους. Κάθε ράφι θα έχει στοπ βιβλίων, ένα βιβλιοστάτη και ένα βιβλιοδείκτη. Ο μεταλλικός κινούμενος βιβλιοστάτης με ελάχιστη πίεση προσαρμόζεται σε ειδικές ράγες-οδηγούς που βρίσκονται στην επιφάνεια κάθε μεταλλικού ραφιού. Με την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης ο βιβλιοστάτης μπορεί να αφαιρεθεί από το ράφι. Όταν βρίσκεται στη θέση του μπορεί να σύρεται δεξιά-αριστερά, ώστε να διατηρούνται τα βιβλία σε κατακόρυφη θέση. Κατασκευάζεται από ισχυρό έλασμα χάλυβα, χρωμιωμένο ή βαφής ηλεκτροστατικής, σε χρώμα που θα επιλεγεί από την επίβλεψη. Στο επάνω μέρος οι απολήξεις είναι κατασκευασμένες από συνθετικό υλικό, ώστε η κύλισή τους κατά πλάτος του ραφιού να είναι αθόρυβη ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ Μ.Ε. ΔΙΑΣΤ. 0.88Χ0.30Χ2.10Μ. Βιβλιοστάσιο μονής όψεως, γενικών διαστάσεων 0,88x0,30μ. και ύψους 2,10μ. με ένα πλαϊνό ορθοστάτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι αναλυτικά αναφέρεται στην προδιαγραφή του βιβλιοστασίου μονής όψεως (ΒΜ) στην παράγραφο 1.1 της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ Β.Μ. ΔΙΑΣΤ. 0.90Χ0.60Χ2.10Μ. Βιβλιοστάσιο διπλής όψεως, γενικών διαστάσεων 0,90x0,60(30+30)μ. και ύψους 2,10μ. Αποτελείται από τη βασική μονάδα και τη μονάδα επέκτασης. Η βασική μονάδα αποτελείται από τα ράφια, τα πλαϊνά (ορθοστάτες) πάνω στα οποία στηρίζονται τα ράφια και το μεταλλικό πλαίσιο που τοποθετείται στο μέσον των ορθοστατών. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στην προδιαγραφή του βιβλιοστασίου μονής όψεως (ΒΜ) στην παράγραφο 1.1 της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής. 4

5 1.4. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ Μ.Ε. ΔΙΑΣΤ. 0.88Χ0.60Χ2.10Μ. Βιβλιοστάσιο διπλής όψεως, γενικών διαστάσεων 0,88x0,60μ. και ύψους 2,10μ. με ένα πλαϊνό ορθοστάτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στην προδιαγραφή του βιβλιοστασίου μονής όψεως (ΒΜ) στην παράγραφο 1.1 της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ Β.Μ. ΔΙΑΣΤ. 0.80Χ0.30Χ2.10Μ. Βιβλιοστάσιο μονής όψεως, γενικών διαστάσεων 0,80x0,30μ. και ύψους 2,10μ. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρεται στην προδιαγραφή του βιβλιοστασίου μονής όψεως (ΒΜ) στην παράγραφο 1.1 της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής ΡΑΦΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Συρόμενο ράφι που είναι τοποθετημένο κάτω από το ράφι του βιβλιοστασίου και σύρεται προς τα έξω, σαν βοηθητική επιφάνεια. Το ράφι θα έχει βάθος χιλ., μήκος ανάλογο με το μήκος του ραφιού κάτω από το οποίο σύρεται και πάχος 22-30χιλ. Θα είναι κατασκευασμένο από μονοκόμματο ατσάλινο φύλλο λαμαρίνας, πάχους 1,25 χιλ. στραντζαριστό σε 5 σημεία. Το ράφι θα σύρεται σε μεταλλικούς οδηγούς και ο μηχανισμός που το συγκρατεί θα είναι ισχυρότατος. Τέλος όταν εισχωρεί εντός του βιβλιοστασίου, θα προεξέχει ελαφρώς έτσι ώστε να εντοπίζεται εύκολα, χωρίς να εμποδίζει τη διέλευση των χρηστών ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Τραπέζι ημικυκλικό αναφοράς βιβλιοστασίων, γενικών διαστάσεων 600x600χιλ. και ύψους 1000χιλ., που θα τοποθετηθεί στην άκρη των βιβλιοστασίων διπλής όψεως, σε σημεία που θα καθοριστούν από την επίβλεψη, για την εξυπηρέτηση των βιβλιοθηκονόμων (επεξεργασία βιβλίων, επανατοποθέτησή τους στα ράφια κ.λ.π.) αλλά και των χρηστών της βιβλιοθήκης. Η ημικυκλική επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (Ε1 οικολογική) επενδυμένη αμφίπλευρα με επικάλυψη μελαμίνης, συνολικού πάχους 25χιλ., με περιθώρια από PVC πάχους 2 χιλιοστών. Η επιφάνεια στηρίζεται σε μεταλλικό σκελετό που αποτελείται από ένα κατακόρυφο ατσάλινο σωληνωτό πόδι, πάχους 1,5χιλ., διατομής 32χιλ., το οποίο απολήγει σε πέλμα από συνθετικό ή μεταλλικό υλικό και ένα οριζόντιο ημικυκλικό υποστήριγμα από κουρμπαρισμένο σωλήνα πάχους 1,5χιλ. και διατομής 25χιλ., που βρίσκεται στο κάτω μέρος, παράλληλα με την επιφάνεια εργασίας και σε συμμετρία με αυτή, περίπου στο μέσον του κάθετου σωληνωτού ποδιού, σημείο στο οποίο ενώνεται με αυτό. Η βαφή του σκελετού είναι ηλεκτροστατική με εποξειδική πούδρα. Η ημικυκλική επιφάνεια εργασίας και το ημικυκλικό μεταλλικό υποστήριγμα προσαρμόζονται στο πλαϊνό ορθοστάτη του βιβλιοστασίου με ισχυρή σύνδεση σε 4 συνολικά σημεία. 5

6 1.8. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ) με ράφια οπτικοακουστικού υλικού (ΒΜ) Σε βιβλιοστάσια μονής όψεως που βρίσκονται στην Μουσική Βιβλιοθήκη γενικών διαστάσεων 0,90x0,30μ. και ύψους 2,10μ, τα ράφια θα είναι διαμορφωμένα κατάλληλα για την τοποθέτηση CD,DVD κ.λ.π. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν 6 ράφια για CD, DVD και 1 ράφι μονάδα έκθεσης LP με κατακόρυφες ακρυλικές θήκες. Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 1.1 της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ) με ράφια οπτικοακουστικού υλικού (ΜΕ) Βιβλιοστάσιο μονής όψεως γενικών διαστάσεων 0,88x0,30μ. και ύψους 2,10μ. με ράφια οπτικοακουστικού υλικού με ένα πλαϊνό ορθοστάτη, κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναλυτικά περιγράφονται στις παραγράφους 1.1 και 1.8 της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής. ΤΜΗΜΑ 2 ο Κινητά βιβλιοστάσια (2 ο Υπόγειο) ΓΕΝΙΚΑ Στο υπόγειο της βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής, όπως στο αντίστοιχο σχέδιο κατόψεως του χώρου ορίζεται, θα υπάρχουν μεταλλικά βιβλιοστάσια, για τοποθέτηση βιβλίων, σταθερά, μονής όψεως και κινητά διπλής όψεως, κυλιόμενα σε ράγες. Τα βιβλιοστάσια θα είναι χαλύβδινα υψηλής ποιότητας κατασκευής και φινιρίσματος, χωρίς αιχμές και ανωμαλίες. Τα τροχήλατα θα είναι διπλής όψεως και θα διαθέτουν τροχήλατη βάση ώστε να κινούνται επάνω σε ράγες (Μηχανοκίνητο σύστημα). Ο διάδρομος εργασίας σε όλες τις συστοιχίες θα έχει πλάτος τουλάχιστον 1,50μ.περίπου. Οι διαστάσεις που αναφέρονται για τις μονάδες των βιβλιοστασίων στις τεχνικές προδιαγραφές είναι οι επιθυμητές ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ (ΒΜ) Βιβλιοστάσιο μεταλλικό μονής όψεως, σε διάταξη που καθορίζεται στο σχέδιο κατόψεως του 2 ου Υπογείου της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής, στο επίπεδο Α1, γενικών διαστάσεων 0,90x0,30μ. με 6 ράφια στο ύψος και ράφι οροφής, συνολικού ύψους 2,10μ. περίπου. Αποτελείται από τη βασική μονάδα και τη μονάδα επέκτασης. 6

7 Η βασική μονάδα αποτελείται από τα ράφια, τα πλαϊνά, πάνω στα οποία στηρίζονται τα ράφια και το μεταλλικό πλαίσιο. Τα πλαϊνά του βιβλιοστασίου και η πλάτη είναι μεταλλικά και κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 1.1 της παρούσης τεχνικής περιγραφής ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ (ΜΕ) Βιβλιοστάσιο μονής όψεως, γενικών διαστάσεων 0,88x0,30μ. με ένα πλαϊνό (μονάδα επέκτασης). Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στην προδιαγραφή του βιβλιοστασίου μονής όψεως (ΒΜ) στις παραγράφους 1.1 και 2.1 της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ κινητή μονάδα (ΒΜ) Κινητά μεταλλικά βιβλιοστάσια διπλής όψεως, σε διάταξη που καθορίζεται στο σχέδιο κατόψεως του χώρου του υπογείου της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής. Η κάθε κινητή μονάδα βιβλιοστασίου διπλής όψεως, γενικών διαστάσεων 0,90x0,60μ. και ύψους 2,10μ. περίπου, αποτελείται από τη βασική μονάδα και τη μονάδα επέκτασης. Η βασική μονάδα και η μονάδα επέκτασης αποτελείται από τους ορθοστάτες, τα ράφια, όπως αυτά αναλυτικά στο βιβλιοστάσιο μονής όψεως στις παραγράφους 1.1 και 1.2 της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής περιγράφεται. Η κάθε κινητή μονάδα βιβλιοστασίου αποτελείται από τη βάση, όπου είναι προσαρμοσμένοι οι τροχοί κύλισης και ο άξονας μετάδοσης της κίνησης στους κινητήριους τροχούς, την κατασκευή πάνω από αυτήν και το σύστημα κίνησης. Η κίνηση επιτυγχάνεται με την περιστροφή του χειριστηρίου τιμονιού η οποία μέσω ενός μηχανικού συστήματος, μεταδίδεται στους τροχούς οι οποίοι κυλούν επάνω σε γαλβανισμένες χαλύβδινες σιδηροτροχιές που εφάπτονται του εδάφους. Σε περίπτωση που η κατασκευή εξέχει από το δάπεδο θα πρέπει να προβλεφθεί πρόσθετο δάπεδο απόλυτα σταθερό, με μεταλλική ή από άλλο κατάλληλο υλικό ράμπα πρόσβασης, από και προς τον κεντρικό διάδρομο. Η βαφή των μεταλλικών μερών είναι αυτή που αναφέρεται στα «ΓΕΝΙΚΑ» της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής. Το χειριστήριο-τιμόνι είναι τοποθετημένο στον εξωτερικό ορθοστάτη της συστοιχίας (στο προσβάσιμο από το χρήστη άκρο), η περιστροφή του οποίου με ελάχιστη εφαρμογή δύναμης, προκαλεί τη μετακίνηση και ασφάλιση της συστοιχίας. Επίσης, για την ασφάλεια των χρηστών ο μηχανισμός θα πρέπει να καλύπτεται και να υπάρχει σύστημα μπλοκαρίσματος των συστοιχιών, καθώς και «στοπ» ασφαλείας στα άκρα τους, που εκμηδενίζουν την ισχύ πρόσκρουσης κατά τη σύμπτυξη ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ κινητή μονάδα (ΜΕ) Κινητό μεταλλικό βιβλιοστάσιο διπλής όψεως με ένα πλαϊνό. Kατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναλυτικά στην παράγραφο 2.3 της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής περιγράφονται. 7

8 ΤΜΗΜΑ 3 ο Βιβλιοθήκη σπάνιων βιβλίων Ειδικές κατασκευές Τραπέζια αναγνωστηρίου - Εκθετήρια περιοδικών ΓΕΝΙΚΑ Η βιβλιοθήκη σπάνιων βιβλίων βρίσκεται σε ειδικό χώρο, στο επίπεδο Α4 του κτηρίου. Τα βιβλιοστάσια στη βιβλιοθήκη σπάνιων βιβλίων θα είναι ανοιχτά και κλειστά. Τα μονής όψεως, που βρίσκονται περιμετρικά της αίθουσας, θα έχουν ύψος 3,00μ. Τα διπλής όψεως θα έχουν ύψος 2,10μ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ (ΒΜ) Βιβλιοστάσιο μονής όψεως ανοικτό, γενικών διαστάσεων 0,90x0,40μ. και ύψους 3,00μ. Αποτελείται από τη βασική μονάδα και τη μονάδα επέκτασης. Η βασική μονάδα αποτελείται από τα πλαϊνά-ορθοστάτες, τα ράφια και την πλάτη. Τα πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων (Ε1 οικολογική) επενδυμένη αμφίπλευρα με καπλαμά οξιάς, συνολικού πάχους 23-25χιλ., με περιθώρια οξιάς κατάλληλης διατομής, με ακμές στρογγυλεμένες. Η πλάτη είναι από κόντρα πλακέ οξιάς πάχους 6χιλ. Τα ράφια είναι κατασκευασμένα από ενιαίο φύλλο λαμαρίνας, άριστης ποιότητας, πάχους 1,25χιλ., χωρίς ραφές, άψογα φορμαρισμένο και επεξεργασμένο, χωρίς κοφτερές και οξείες απολήξεις. Η διαμόρφωση των ραφιών στο εμπρός και πίσω μέρος επιτρέπει την τοποθέτηση βιβλιοστατών κρεμαστών. Το εμπρός και το πίσω μέρος έχουν τριπλή ή πενταπλή αναδίπλωση της λαμαρίνας. Τα πλαϊνά των ραφιών έχουν διπλή αναδίπλωση για να προσαρμόζονται τα εξαρτήματα στήριξης και οι ενισχύσεις των ραφιών. Το συνολικό πάχος των ραφιών στις αναδιπλώσεις θα είναι τουλάχιστον 25χιλ. Τα ράφια, 8 τεμάχια στο ύψος και 1 ράφι οροφής, θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται στο ύψος (συνεχής διάτρηση ανά 25χιλ). Για τη στήριξη των ραφιών χρησιμοποιούνται χαλύβδινα γαντζάκια πάχους 1,5χιλ. ή παρεμφερές σύστημα με ειδική διαμόρφωση, τα οποία προσαρμόζονται σταθερά στη διάτρηση των ορθοστατών και αποκρύπτονται από το ράφι. Η όλη κατασκευή σταθεροποιείται με μεταλλικό πλαίσιο διατομής 30x20χιλ. περίπου και πάχους 1,5χιλ. που τοποθετείται στο πίσω μέρος της βασικής μονάδας του βιβλιοστασίου και αποτελεί το πλαίσιο στήριξής της. Το βιβλιοστάσιο θα στερεωθεί στον τοίχο, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Όλα τα ξύλινα μέρη θα είναι λουστραρισμένα σε τόνο της εγκρίσεως της επιβλέψεως. 8

9 3.2. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ (ΜΕ) Μονάδα επέκτασης βιβλιοστασίου μονής όψεως, με ένα πλαϊνό. Kατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναλυτικά στην παράγραφο 3.1 της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής περιγράφονται ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ (ΒΜ & ΜΕ) Το βιβλιοστάσιο μονής όψεως με πόρτες αποτελείται από τη βασική μονάδα και τη μονάδα επέκτασης. Οι πόρτες κατασκευάζονται από σκελετό από μασίφ ξύλο οξιάς και διπλό τζάμι 3χιλ. και έχουν χερούλι και κλειδαριά ασφαλείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναλυτικά στις παραγράφους 3.1 & 3.2 της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής περιγράφονται ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ (ΒΜ & ΜΕ) Βιβλιοστάσιο διπλής όψεως, γενικών διαστάσεων 0,90x0,70μ. και ύψους 2,10μ. Αποτελείται από τη βασική μονάδα και τη μονάδα επέκτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναλυτικά στις παραγράφους 3.1 & 3.2 της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής περιγράφονται ΠΡΟΘΗΚΗ ΒΙΤΡΙΝΑ (Σπάνια βιβλία) Προθήκη βιτρίνα ξύλινη, ενδεικτικών διαστάσεων πλάτους 1,10μ., βάθους 0,40-0,50μ., ύψους 1,80μ. Η βιτρίνα θα πρέπει να είναι κατάλληλη να δεχθεί βιβλία προς έκθεση, με ράφια από κρύσταλλο σε διάφορα ύψη και να κλείνει μπροστά με τζαμένιες πόρτες, οι οποίες θα πρέπει να κλειδώνουν με ασφάλεια. Η βιτρίνα θα είναι παραδοσιακής μορφής. Όλα τα ξύλινα μέρη θα είναι λουστραρισμένα σε τόνο της εγκρίσεως της επιβλέψεως ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (Σπάνια βιβλία) Ερμάριο μεταλλικό απλής μορφής, για τη φύλαξη χειρογράφων, διαστάσεων μήκους 1,20 μ., βάθους 0,40-0,50μ.ύψους 1,80μ. Το ερμάριο θα κλείνει μπροστά με δύο πόρτες, οι οποίες θα πρέπει να κλειδώνουν και θα φέρει εσωτερικά επτά ράφια. Το ερμάριο θα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή από εποξειδική σκόνη πούδρας, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας μας, αφού προηγουμένως έχει απολιπανθεί με φωσφορούχο υλικό και έχει πλυθεί και στεγνωθεί για χρωμική παθητικότητα και πολυμερική προστασία πάχους μm. Τέλος θα ψηθεί σε θερμοκρασία 200 ο C ΤΡΑΠΕΖΙ Η/Υ ΟΡΘΙΩΝ Τραπέζι για τοποθέτηση Η/Υ για την εύρεση της βιβλιογραφίας που θα τοποθετηθεί στην είσοδο της βιβλιοθήκης, στο επίπεδο Α2. 9

10 Το τραπέζι, που προορίζεται για χρήση από ορθίους, είναι γενικών διαστάσεων 0,85x0,52μ., σε σχήμα οβάλ και ύψος 1,10μ. Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους 25χιλ. με επένδυση αμφίπλευρα καπλαμά οξιάς και περιθώριο οξιάς μασίφ με ακμές στρογγυλεμένες κατάλληλης διατομής. Η επιφάνεια στηρίζεται σε κεντρικό ατσάλινο πόδι κολώνα. Το ξύλινο μέρος λουστράρεται σε χρώμα της εγκρίσεως της επιβλέψεως και το μεταλλικό φέρει ηλεκτροστατική βαφή εποξειδικής πούδρας. Στην επιφάνεια του τραπεζιού θα υπάρχουν καλύπτρες, που τοποθετούνται σε διαμπερή ανοίγματα της μοριοσανίδας, διαμέτρου 60χιλ., για τη διέλευση των καλωδίων. Οι καλύπτρες θα αποτελούνται από πλαστικά δακτύλια πολυστερίνης ΓΚΙΣΕ (ΘΥΡΩΡΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ) Το γκισέ βρίσκεται στο χώρο υποδοχής της βιβλιοθήκης, στο επίπεδο Α2. Το γκισέ είναι απλής μορφής, όπως στο σχέδιο κατόψεως των χώρου ορίζεται, γενικών διαστάσεων συνολικού μήκους 2,50μ. περίπου, πλάτους 0,75μ. και ύψους 0,72μ-1,10μ. (oι ακριβείς μετρήσεις θα γίνουν από τον ανάδοχο). Αποτελείται από 1 ορθογώνιο διαστάσεων 1,80x0,75μ., ένα ημικυκλικό διαστάσεων 0,75Χ0,75μ. και ένα ορθογώνιο 0,75Χ1,10μ., τα οποία με το σύστημα της βασικής μονάδας και της μονάδας επέκτασης συνδέονται μεταξύ τους και αποτελούν το γκισέ. Το γκισέ έχει επιφάνεια εργασίας σε ύψος 0,72μ., η οποία καλύπτεται από ανωδομή γκισέ ύψους 0,35μ. περίπου και πλάτους 0,32μ. για την εξυπηρέτηση των χρηστών της βιβλιοθήκης. Τέλος στα σημεία που αυτό επιτρέπεται, υπάρχει εξωτερικό ράφι πλάτους 0,18μ., για την εξυπηρέτηση των χρηστών (τσάντες κ.λ.π.). Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (Ε1 οικολογική) πάχους 22-25χιλ., με επένδυση αμφίπλευρα από καπλαμά οξιάς άριστης ποιότητας. Στηρίζεται σε πλαϊνά πάνελ (η βασική μονάδα και σε ένα η μονάδα επέκτασης) που είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα (Ε1 οικολογική) πάχους 25χιλ. και καλύπτεται αμφίπλευρα από καπλαμά οξιάς. Οι ακμές καλύπτονται από μασίφ οξιά κατάλληλου πάχους με στρογγυλεμένες γωνίες. Το ίδιο ισχύει και για τις ακμές της επιφάνειας εργασίας (πηχάκι μασίφ 60x30χιλ.). Το γκισέ μπροστά κλείνει με πάνελ πρόσοψης που είναι ίδιας κατασκευής και επεξεργασίας, όπως τα πλαϊνά πάνελ, πάχους 19-20χιλ. Όλες οι συνδεσμολογίες είναι αφανείς. Κάθε πλαϊνό πάνελ, στην κάτω οριζόντια ακμή του, φέρει υποδοχές όπου τοποθετούνται βίδες ρύθμισης ύψους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του επίπλου. Στο κάτω μέρος της πρόσοψης τοποθετείται πάνελ με εξωτερική επένδυση ταυτόσημη με αυτήν της επιφάνειας εργασίας (καπλαμάς οξιάς ), ενώ εσωτερικά θα υπάρχει κανάλι μέσα στο οποίο θα «τρέχουν» τα καλώδια των συσκευών που θα υπάρχουν στην επιφάνεια εργασίας. Θα προβλεφθούν οπές για τη διέλευση των καλωδίων που θα κλείνουν με πλαστικό κάλυμμα. Κάτω από την επιφάνεια εργασίας, τοποθετούνται τροχήλατη συρταροθήκη (1 τεμ.) και τροχήλατο ερμάριο (1 τεμ.). Η τροχήλατη συρταροθήκη, είναι ενδεικτικών διαστάσεων πλάτους 0,40μ, βάθους 0,55μ. και ύψους 0,60μ. Κατασκευάζεται, η βάση και η οροφή, από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 18χιλ., επενδυμένη με καπλαμά οξιάς με πηχάκι οξιάς μασίφ στις ακμές. Η πλάτη και τα πλαϊνά 10

11 από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 16χιλ., ίδιας επεξεργασίας, όπως πιο πάνω περιγράφεται. Το σώμα της συρταροθήκης στηρίζεται σε 4 δίδυμους τροχούς που στερεώνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι δύο πρόσθιοι τροχοί είναι εφοδιασμένοι με φρένο ασφαλείας. Η συρταροθήκη έχει 4 συρτάρια με κεντρικό κλείδωμα ασφαλείας. Η πρόσοψη των συρταριών είναι ίδιας κατασκευής και επεξεργασίας. Το εσωτερικό των συρταριών είναι μεταλλικό ή ξύλινο με ελαστικά «στοπ» πάχους 2χιλ. στο εσωτερικό μέρος της πρόσοψης για την απορρόφηση των κραδασμών κατά το κλείσιμο των συρταριών. Τα συρτάρια σύρονται σε ισχυρούς ατσάλινους οδηγούς και περιλαμβάνουν το πρώτο- μολυβοθήκη με διαμόρφωση θέσεων από συνθετικό υλικό, τα υπόλοιπα από ένα εσωτερικό διαχωριστικό. Το ερμάριο είναι τροχήλατο ενδεικτικών διαστάσεων πλάτους 0,40μ, βάθους 0,55μ, ύψους 0,60μ. και κλείνει μπροστά με πόρτα που κλειδώνει με κλειδαριά ασφαλείας ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ ΔΙΑΣΤ. 1,22Χ0,30Χ2,00 (ΕΙΔ. ΚΑΤ.-Ισόγειο Α2) Εκθετήριο περιοδικών μονής όψεως, στο ισόγειο του κτιρίου, διαστάσεων 1,22μ μήκος Χ 0,30μ βάθος Χ 2,00μ ύψος, που αποτελείται από στήλες ραφιών με κεκλιμένα πτυσσόμενα επίπεδα στην όψη, για την έκθεση των περιοδικών και ράφια πίσω από κάθε κεκλιμένο επίπεδο, για αποθηκευτικό χώρο. Το εκθετήριο περιοδικών θα είναι χωρισμένο σε τρία ίσα μέρη (στο μήκος). Αποτελείται από ορθοστάτες από MDF με επένδυση από καπλαμά οξιά, πάχους 2,5εκ. και πέντε (5) μεταλλικά κινητά ράφια. Θα διαθέτει μπάζα 8εκ. στο κάτω μέρος, κορνίζα 5εκ. στο πάνω μέρος του και πλάτη 8χιλ., όλα από MDF με επένδυση από καπλαμά οξιά. Τα περιθώρια θα είναι από μασίφ πηχάκι οξιάς στρογγυλεμένο στις άκρες. Όλα τα ξύλινα μέρη θα λουστραριστούν με βερνίκια αδιάβροχα δύο συστατικών σε χρώμα οξιάς. Τα ράφια για αποθήκευση, θα κλείνουν μπροστά με πτυσσόμενα κεκλιμένα ράφιαπόρτες τα οποία θα σταθεροποιούνται όταν ανοίγουν- σε οριζόντια θέση. Κατασκευάζονται από ενιαίο φύλλο λαμαρίνας πάχους 1,25 χιλ., χωρίς ραφές, άψογα φορμαρισμένο και επεξεργασμένο, στραντζάρισμένο με την μέθοδο της ψυχρής αναδίπλωσης. Η πρόσοψή τους διαμορφώνεται με τριπλό λύγισμα δημιουργώντας θέση για το περιοδικό, έχει ύψος 30 χιλ. και επιδέχεται ταμπέλα για τους τίτλους των περιοδικών. Τα ράφια θα βαφτούν με ηλεκτροστατική βαφή από εποξειδική σκόνη πούδρας, χρώματος επιλογής της επιβλέψεως, αφού προηγουμένως έχουν απολιπανθεί με φωσφορούχο υλικό και έχουν πλυθεί και στεγνωθεί για χρωμική παθητικότητα και πολυμερική προστασία πάχους μm. Τέλος θα ψηθούν σε θερμοκρασία 200 ο C. Οι αναδιπλούμενες πόρτες κινούνται οριζόντια προς το βάθος του εκθετηρίου. Η κίνηση αυτή γίνεται με 4 ράουλα εκ των οποίων τα δύο είναι σε οδηγό στο κάτω μέρος του ραφιού. Στο σημείο επαφής της πόρτας και του ραφιού τοποθετούνται στοπ από πλαστικό. Οι ακριβείς μετρήσεις θα γίνουν επιτόπου από τον ανάδοχο. 11

12 3.12.ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ ΔΙΑΣΤ. 0,88Χ0,30Χ2,00(ΕΙΔ. ΚΑΤ.- Ισόγειο Α2) Εκθετήριο περιοδικών μονής όψεως διαστάσεων 0,88μ. μήκος Χ 0,30μ βάθος Χ 2,00μ ύψος. Το εκθετήριο περιοδικών θα είναι χωρισμένο σε δύο ίσα μέρη (στο μήκος). Οι ακριβείς μετρήσεις θα γίνουν επιτόπου από τον ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι στην παράγραφο 3.11 της παρούσης Τεχνικής Προδιαγραφής ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ ΔΙΑΣΤ. 1,80Χ0,32Χ2,00 (ΕΙΔ. ΚΑΤ.- Ισόγειο Α2) Βιβλιοστάσιο μονής όψεως διαστάσεων 1,80μ. μήκος Χ 0,32μ. βάθος Χ 2,00μ ύψος. Οι ακριβείς μετρήσεις θα γίνουν επιτόπου από τον ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι στην παράγραφο 3.11 της παρούσης Τεχνικής Προδιαγραφής ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ ΔΙΑΣΤ. 0,80Χ0,32Χ2,00 (ΕΙΔ. ΚΑΤ.- Ισόγειο Α2) Βιβλιοστάσιο μονής όψεως διαστάσεων 0,80μ μήκος Χ 0,32μ βάθος Χ 2,00μ ύψος. Οι ακριβείς μετρήσεις θα γίνουν επιτόπου από τον ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι στην παράγραφο 3.11 της παρούσης Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΡΜΑΡΙΟ ΔΙΦΥΛΛΟ (ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ στο Ισόγειο Α2) ΜΗΚΟΥΣ 1,75Μ. Ερμάριο δίφυλλο, συνολικών διαστάσεων 1,75μ μήκος Χ 0,45μ βάθος Χ 2,00μ ύψος. Θα διαθέτει δίφυλλη πόρτα μήκους 1,20μ, μπάζα 8εκ. στο κάτω μέρος, κορνίζα 5εκ. στο πάνω μέρος του και πλάτη 8χιλ. όλα από MDF καπλαμά οξιά. Όλο το ερμάριο θα λουστραριστεί με βερνίκια αδιάβροχα δύο συστατικών σε χρώμα οξιάς. Οι ακριβείς μετρήσεις θα γίνουν επιτόπου από τον ανάδοχο ΕΡΜΑΡΙΟ ΔΙΦΥΛΛΟ (ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ στο Ισόγειο Α2) ΜΗΚΟΥΣ 1,85Μ. Ερμάριο δίφυλλο, συνολικών διαστάσεων 1,85μ μήκος Χ 0,32μ βάθος Χ 2,00μ ύψος. Οι ακριβείς μετρήσεις θα γίνουν επιτόπου από τον ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι στην παράγραφο 3.15 της παρούσης Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (2 ος όροφος - επίπεδο Α4) Το κάλυμμα του κλιματιστικού θα είναι διαστάσεων 1,10μ. μήκος Χ 0,30μ. βάθος Χ 0,66μ. ύψος. Θα κατασκευαστεί από MDF με επένδυση από καπλαμά οξιά. Τα περιθώρια του καλύμματος θα έχουν ξύλινο πηχάκι από μασίφ οξιά. Το μπροστινό μέρος 12

13 θα είναι αποσπώμενο με αφανείς συνδέσμους. Το επάνω μέρος έχει κάλυμμα με κινητές περσίδες. Στα πλάγια θα υπάρχει πορτάκι αλουμινίου έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στο χειρισμό του μηχανήματος. Όλο το κάλυμμα θα λουστραριστεί με βερνίκια αδιάβροχα δύο συστατικών σε χρώμα οξιάς. Οι ακριβείς μετρήσεις θα γίνουν επιτόπου από τον ανάδοχο ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΟΥΣ 0,60Μ (2 ος όροφος - επίπεδο Α4) Ο πάγκος ανάγνωσης είναι τοποθετημένος ανάμεσα σε εσοχές που δημιουργούνται στο κτίριο, όπως στο αντίστοιχο σχέδιο κατόψεως του ορόφου καθορίζεται. Ο πάγκος, βάθους 0,60μ., θα τοποθετηθεί σε ύψος 0,74μ., το δε μήκος του θα επιμετρηθεί ακριβώς επιτόπου. Θα είναι κατασκευασμένος από μοριοσανίδα (Ε1 οικολογική) συνολικού πάχους 30χιλ., με επένδυση αμφίπλευρα καπλαμά οξιάς και ατόφια σκληρή ξυλεία οξιάς 20x50χιλ., στην ακμή του κουρμπαρισμένη. Η στερέωση του πάγκου θα γίνεται στις κολώνες και η υποστήριξη σε κάθε 2,00μ. μήκους περίπου με κάθετες επιφάνειες που θα επιτρέπουν όμως την απρόσκοπτη χρήση του ΤΡΑΠΕΖΙ (Φ 1,20μ. ) στο Ισόγειο - επίπεδο Α2 Τραπέζι εργασίας στρογγυλό με μεταλλικό πόδι χρώματος της εγκρίσεως της επίβλεψης, απλής μορφής, γενικών διαστάσεων Φ1,20x0,74μ και ιδίας κατασκευής με το τραπέζι της παραγράφου 3.20 της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ στο Ισόγειο - επίπεδο Α2 Τραπέζι αναγνωστηρίου, απλής μορφής γενικών διαστάσεων πλάτους 0,95 μ., μήκους 2,30μ. και ύψους 0,74μ. Το τραπέζι αναγνωστηρίου αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας και τα πόδια. Η επιφάνεια εργασίας θα κατασκευασθεί από μοριοσανίδα τριών στρώσεων (Ε1 οικολογική) πάχους 25 χιλιοστών, επικαλυμμένη αμφίπλευρα με βακελίτη (φορμάϊκα) επικολλημένο, πάχους 1χιλ. τουλάχιστον, σε χρώμα της εγκρίσεως της επίβλεψης και θα περιβάλλεται από ατόφια ξυλεία οξιάς διατομής 30Χ40mm. Τα πόδια του τραπεζιού θα είναι κατασκευασμένα από ατόφια ξυλεία οξιάς, διατομής 65 Χ65 mm, με σκοτίες στα πλαϊνά και θα στηρίζονται σε τραβέρσες από ατόφια ξυλεία οξιάς διατομής 80Χ25 χιλιοστά. Εσωτερικά ο σκελετός θα έχει δύο τουλάχιστον κάθετες τραβέρσες ίδιας διατομής. Στη βάση των ποδιών θα υπάρχουν ειδικά πέλματα για την μείωση των θορύβων. Όλα τα ξύλινα μέρη του τραπεζιού λουστράρονται με άοσμα ατοξικά λούστρα. ΓΕΝΙΚΑ Το τραπέζι αναγνωστηρίου θα είναι αρίστης κατασκευής με άψογο φινίρισμα στα ορατά και μη ορατά του μέρη. Η συναρμολόγησή του θα είναι απλή, αλλά θα εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στις συνεχείς τριβές και φορτώσεις. Από αισθητική άποψη η εμφάνιση των τραπεζιών πρέπει να είναι τέτοια ώστε το αναγνωστήριο να δημιουργεί προϋποθέσεις για ευχάριστη παραμονή και εργασία. 13

14 3.21. ΤΡΑΠΕΖΙ Η/Υ Τα τραπέζια θα τοποθετηθούν στο χώρο των Η/Υ στον 2 ο όροφο του κτιρίου (επίπεδο Α4). Το τραπέζι Η/Υ απλής μορφής είναι γενικών διαστάσεων πλάτους 2,20μ., βάθους 0,80μ. και ύψους 0,74μ. Στην επιφάνεια του τραπεζιού θα υπάρχουν καλύπτρες που τοποθετούνται σε διαμπερή ανοίγματα της μοριοσανίδας διαμέτρου 60χιλ. για τη διέλευση των καλωδίων. Οι καλύπτρες θα αποτελούνται από πλαστικά δακτύλια πολυστερίνης. Οι αναμονές του κτιρίου θα βρίσκονται στο δάπεδο ή στον τοίχο και θα πρέπει να τοποθετηθεί κανάλι για τη διέλευση των καλωδίων, κάτω από την επιφάνεια εργασίας σε θέση μη εμφανή. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3.20 της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ (ΒΜ) Τα εκθετήρια περιοδικών-βιβλίων νέας κυκλοφορίας βρίσκονται στο χώρο υποδοχής του ισογείου του κτηρίου. Το εκθετήριο βιβλίων διπλής όψεως αποτελείται από στήλες ραφιών με κεκλιμένα πτυσσόμενα επίπεδα στην όψη και ράφια πίσω από κάθε κεκλιμένο επίπεδο, για αποθηκευτικό χώρο. Οι διαστάσεις κάθε στήλης είναι πλάτους 0,40μ. βάθους 0,60μ. και ύψους 1,20μ. Στο μέσον κάθε στήλης υπάρχει πλάτη πάχους 8 χιλ., επενδυμένη αμφίπλευρα με φυσικό καπλαμά οξιάς. Οι ορθοστάτες η οροφή και η βάση είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων (τύπου Ε1 οικολογική), επενδυμένη αμφίπλευρα με φυσικό καπλαμά οξιάς συνολικού πάχους 25 χιλ. και με περιθώριο οξιάς μασίφ κατάλληλης διατομής. Τα ράφια για αποθήκευση, που κλείνουν μπροστά με πτυσσόμενα κεκλιμένα ράφια πόρτες τα οποία θα σταθεροποιούνται όταν ανοίγουν- σε οριζόντια θέση. Τα ράφια είναι κατασκευασμένα από ενιαίο φύλλο λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 1χιλ. με φορμαρισμένη αναδίπλωση σε 4 σημεία οριζόντια και δεξιά και αριστερά σε άλλα 4 (2 σε κάθε πλευρά). Η πρόσοψη διαμορφώνεται με τριπλό λύγισμα δημιουργώντας θέση για το περιοδικό. Οι αναδιπλούμενες πόρτες κινούνται οριζόντια προς το βάθος του εκθετηρίου. Η κίνηση αυτή γίνεται με 4 ράουλα εκ των οποίων τα δύο είναι σε οδηγό στο κάτω μέρος του ραφιού. Στο σημείο επαφής της πόρτας και του ραφιού τοποθετούνται στοπ από πλαστικό ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ-ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ (ΜΕ) Μονάδα επέκτασης του εκθετηρίου περιοδικών-βιβλίων διπλής όψεως με έναν ορθοστάτη, κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στην προδιαγραφή του εκθετηρίου περιοδικών διπλής όψεως (βασική Μονάδα) στο άρθρο 3.22 της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΚΙΣΕ 14

15 Σε τρία σπουδαστήρια της Φιλοσοφικής Σχολής (Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας & Φιλοσοφίας) θα γίνει η αποσυναρμολόγηση των υπαρχόντων γκισέ, θα μεταφερθούν τα απαιτούμενα τεμάχια για τη δημιουργία νέου γκισέ συνολικού μήκους 8μ. περίπου στο ισόγειο της νέας Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής και θα συναρμολογηθούν σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και της εντολές της επίβλεψης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τυχόν μικρές διορθώσεις στα υπό συναρμολόγηση τεμάχια ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε δύο αίθουσες του Διδασκαλείου Ελληνικής Γλώσσας θα γίνει η αποσυναρμολόγηση ατομικών θέσεων εργασίας, οι οποίες θα μεταφερθούν στο ισόγειο της νέας Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής και θα συναρμολογηθούν σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 4 ο Κάθισμα αναγνωστηρίου απλής μορφής, αποτελούμενο από το σκελετό έδρασης, την έδρα, την πλάτη και τα τέσσερα πόδια. Η έδρα και η πλάτη κατασκευάζονται από φύλλα μασίφ οξιάς, πάχους 10 mm και επενδύονται με αφρώδες υλικό και ύφασμα. Η έδρα έχει πάχος 40 mm με την ένδυση και υποστηρίζεται από πλαίσιο μασίφ οξιάς, διατομής 55Χ22 mm. Τα πόδια κατασκευάζονται από φύλλα μασίφ οξιάς διατομής 32Χ32 mm, κουρμπαρισμένα σε επιλεγμένα σημεία. Τα μπροστινά πόδια με λύγισμα 90 ο συναντούν τις ακμές της πλάτης, οι οποίες με τη σειρά τους, αποτελούν προέκταση των πίσω ποδιών. Η πλάτη στηρίζεται στην κατακόρυφη προέκταση των πίσω ποδιών και έχει πάχος με την ένδυση 30 mm. Στα πέλματα των ποδιών τοποθετούνται ειδικά προστατευτικά μείωσης των θορύβων. Όλες οι ακμές είναι καμπύλες, ενώ οι τελικές επιφάνειες είναι απόλυτα λείες. Όλα τα ξύλινα μέρη λουστράρονται με άοσμο ατοξικό λούστρο. ΤΜΗΜΑ 5 ο 5.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ (ΚΑΠΛΑΜΑΣ ΚΑΡΥΔΙΑ) Γραφείο Διευθυντή απλής μορφής, γενικών διαστάσεων 2,00x0,80x0,74μ. με βοηθητικό γραφείου προέκταση- διαστάσεων 1,20x0,60x0,74μ. 15

16 Το γραφείο αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας, δύο πλαϊνές κάθετες επιφάνειες στήριξης και μετώπη. Η επιφάνεια εργασίας θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τριών στρώσεων (τύπου Ε1 οικολογική) πάχους 38χιλ. η οποία επενδύεται αμφίπλευρα με καπλαμά καρυδιάς. Οι πλαϊνές κάθετες επιφάνειες στηρίζουν την επιφάνεια εργασίας και είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό και επεξεργασία όπως η επιφάνεια του γραφείου, πάχους 25χιλ. Η στήριξη θα γίνει με κατάλληλες βίδες που βιδώνουν σε μεταλλικά εμφυτεύματα στη μοριοσανίδα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή σταθερότητα της κατασκευής. Στην όψη του γραφείου θα τοποθετηθεί μετώπη πάχους 18χιλ. Η προέκταση του γραφείου θα στηρίζεται σε ένα πλαϊνό και στο γραφείο και θα είναι από το ίδιο υλικό και επεξεργασία, η δε στήριξή της θα γίνει με συνδετικές λάμες που βιδώνουν κάτω από τις επιφάνειες. Για την οριζοντίωση της επιφάνειας εργασίας και τη ρύθμιση του ύψους θα υπάρχουν πέλματα (ζεύγη ρεγουλατόρων) από κράμα αλουμινίου ή άλλο κατάλληλο υλικό. Όλες οι ακμές καλύπτονται από πηχάκι μασίφ ξυλείας καρυδιάς, κατάλληλου πάχους με στρογγυλεμένες ακμές ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ (ΚΑΠΛΑΜΑΣ ΚΑΡΥΔΙΑ) Συρταριέρα τροχήλατη απλής μορφής, ενδεικτικών διαστάσεων 0,45x0,50x0,60μ. που θα περιλαμβάνει ένα περιμετρικό κουτί με πλάτη, συρόμενη μολυβοθήκη και τρία ίδιου μεγέθους συρτάρια. Τα πλαϊνά, η βάση και η πλάτη της συρταροθήκης κατασκευάζονται από μοριοσανίδα 3 στρώσεων (τύπου Ε1 οικολογική) επενδυμένη με καπλαμά καρυδιάς. Τα πλαϊνά και η βάση έχουν πάχος 25χιλ., η πλάτη 8χιλ. Το καπάκι είναι ίδιας κατασκευής πάχους 22χιλ. με επένδυση καπλαμά. Τα στοιχεία του κουτιού θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με καβίλιες και κόλλα. Η συρταροθήκη θα έχει 4 τροχούς πλήρους περιστροφής. Οι μετώπες των συρταριών είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων (τύπου Ε1 οικολογική) πάχους 25χιλ., επενδυμένη με καπλαμά καρυδιάς. Το εσωτερικό των συρταριών θα είναι κατασκευασμένο από κόντρα πλακάζ πάχους 12χιλ. για τα πλευρά και ξυλοτέξ 4χιλ. για τη βάση με επικάλυψη σε απομίμηση ξύλου ή από άλλο υλικό αντίστοιχης αντοχής και εμφάνισης. Η μολυβοθήκη έχει διαμορφωμένες θέσεις για είδη γραφείου από κατάλληλο υλικό. Τα συρτάρια και η μολυβοθήκη θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακριβείας εντός μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους μετατόπιση. Θα είναι αθόρυβα και θα έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν κατά 80% τουλάχιστον. Τα συρτάρια και η μολυβοθήκη θα ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας ΕΡΜΑΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΑΣΤ.0,90Χ0,40Χ2,00Μ. (ΚΑΠΛΑΜΑΣ ΚΑΡΥΔΙΑ) Ερμάριο στο γραφείο του Διευθυντή απλής μορφής γενικών διαστάσεων 0,80x0,40x2,00μ., κλειστό κάτω - με κρυστάλλινες πόρτες επάνω. Το ερμάριο θα τοποθετηθεί στο γραφείο του Διευθυντή. Ο σκελετός του ερμαρίου πλαϊνά, καπάκι, βάση, πλάτη, κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων (τύπου Ε1 οικολογική) επενδυμένη με καπλαμά καρυδιάς, συνολικού πάχους 18χιλ., εκτός της πλάτης, η οποία έχει πάχος 8χιλ. Περιμετρικά τα σόκορα καλύπτονται με πήχη 16

17 ατόφιας ξυλείας καρυδιάς κατάλληλης διατομής. Η επάνω επιφάνεια του ερμαρίου καλύπτεται από πρόσθετο καπάκι από μοριοσανίδα πάχους 25χιλ. με επένδυση καπλαμά καρυδιάς ίδιας κατασκευής και επεξεργασίας. Το ερμάριο κλείνει μπροστά με δύο πόρτες από μοριοσανίδα πάχους 22χιλ. με επένδυση καπλαμά καρυδιάς και δύο πόρτες που κατασκευάζονται από σκελετό από μασίφ ξύλο καρυδιάς και διπλό τζάμι 3χιλ. και έχουν χερούλι και κλειδαριά ασφαλείας. Όλο το ερμάριο είναι λυόμενο και συνδέεται με καβίλιες και μεταλλικά φεράμια κατάλληλα για την εξασφάλιση της απαιτούμενης αντοχής της κατασκευής. Εσωτερικά το ερμάριο έχει ράφια κινητά από το ίδιο υλικό και επεξεργασία που στερεώνονται σε μεταλλικά στηρίγματα. Οι πόρτες στηρίζονται στο σκελετό από ζεύγη μεντεσέδων χωνευτών τύπου, που να εξασφαλίζουν το αθόρυβο άνοιγμα και κλείσιμο των φύλλων. Τα ερμάρια θα έχουν χειρολαβή και κλειδαριά ασφαλείας ΕΡΜΑΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΑΣΤ.0,90Χ0,40Χ1,00Μ. (ΚΑΠΛΑΜΑΣ ΚΑΡΥΔΙΑ) Ερμάριο στο γραφείο του Διευθυντή, απλής μορφής, γενικών διαστάσεων 0,90x0,40x1,00μ. που κλείνει με δύο πόρτες και φέρει ράφι κινητό στο εσωτερικό. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι στην παράγραφο 5.3 της παρούσης τεχνικής περιγραφής ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤ.1,60Χ0,70Μ. ΜΕ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΗ ΣΥΡΤΑΡ. (ΚΑΠΛΑΜΑΣ ΟΞΙΑ) Γραφείο απλής μορφής, γενικών διαστάσεων 1,60x0,70x0,74μ. Το γραφείο αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας, δύο πλαϊνές κάθετες επιφάνειες στήριξης, μετώπη και δύο συρτάρια ανηρτημένα. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι στην παράγραφο 5.1 της παρούσης τεχνικής περιγραφής ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤ.1,40Χ0,70Μ.ΜΕ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΗ ΣΥΡΤΑΡ. (ΚΑΠΛΑΜΑΣ ΟΞΙΑ) Γραφείο απλής μορφής, γενικών διαστάσεων 1,40x0,70x0,74μ. Το γραφείο αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας, δύο πλαϊνές κάθετες επιφάνειες στήριξης, μετώπη και δύο συρτάρια ανηρτημένα. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι στην παράγραφο 5.1 της παρούσης τεχνικής περιγραφής ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Υ ΔΙΑΣΤ. 1,80Χ0,80-0,80Χ0,60Μ. Γραφείο εργασίας στο χώρο των γραφείων προσωπικού, απλής μορφής, γενικών διαστάσεων 1,80x0,80μ. με βοηθητικό γραφείου 0,80x0,60μ., ύψους 0,72μ. Το γραφείο αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας δύο πλαϊνές κάθετες επιφάνειες στήριξης και μετώπη. Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων (Ε1 οικολογική) πάχους 25χιλ., επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χρώματος της εγκρίσεως της επιβλέψεως. 17

18 Οι πλαϊνές κάθετες επιφάνειες στηρίζουν την επιφάνεια εργασίας και είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό και την ίδια επεξεργασία, όπως η επιφάνεια εργασίας. Η στήριξη θα γίνει με κατάλληλες βίδες, που βιδώνουν με μεταλλικά εμφυτεύματα (φωλιές) στη μοριοσανίδα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή σταθερότητα της κατασκευής. Στην όψη του γραφείου θα τοποθετηθεί επιφάνεια (μετώπη) από το ίδιο υλικό και επεξεργασία πάχους 18χιλ.και θα στερεωθεί με τον ίδιο τρόπο. Η προέκταση του γραφείου θα έχει επιφάνεια από το ίδιο υλικό και επεξεργασία και μετώπη. Στην επιφάνεια του γραφείου θα υπάρχουν καλύπτρες που τοποθετούνται σε διαμπερή ανοίγματα της μοριοσανίδας διαμέτρου 60χιλ. για τη διέλευση των καλωδίων. Οι καλύπτρες θα αποτελούνται από πλαστικά δακτύλια πολυστερίνης. Όλα τα σόκορα καλύπτονται από πλαστικό προφίλ P.V.C. 2χιλ., ίδιου χρώματος με την επιφάνεια του γραφείου. Όλες οι ακμές είναι στρογγυλεμένες. Για τη ρύθμιση της οριζοντίωσης της επιφάνειας εργασίας θα υπάρχουν ζεύγη ρεγουλατόρων από ενισχυμένο πολυαμίδιο, στο κάτω άκρο των πλαϊνών κάθετων επιφανειών ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Υ ΔΙΑΣΤ. 1,80Χ0,80-1,00Χ0,60Μ. Γραφείο εργασίας στο χώρο των γραφείων προσωπικού, απλής μορφής, γενικών διαστάσεων 1,80x0,80μ., με βοηθητικό γραφείου 1,00x0,60μ., ύψους 0,72μ. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι στην παράγραφο 5.7 της παρούσης τεχνικής περιγραφής ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Υ ΔΙΑΣΤ. 1,60Χ0,80-0,80Χ0,60Μ. Γραφείο εργασίας στο χώρο των γραφείων προσωπικού, απλής μορφής, γενικών διαστάσεων 1,80x0,80μ., με βοηθητικό γραφείου 0,80x0,60μ., ύψους 0,72μ. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι στην παράγραφο 5.7 της παρούσης τεχνικής περιγραφής ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Υ ΔΙΑΣΤ. 1,60Χ0,80-1,00Χ0,60Μ. Γραφείο εργασίας στο χώρο των γραφείων προσωπικού, απλής μορφής, γενικών διαστάσεων 1,80x0,80μ., με βοηθητικό γραφείου 0,80x0,60μ., ύψους 0,72μ. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι στην παράγραφο 5.7 της παρούσης τεχνικής περιγραφής ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ Συρταριέρα τροχήλατη, απλής μορφής, γενικών διαστάσεων 0,43x0,60μ. και ύψους συνολικού 0,60μ. που θα περιλαμβάνει, ένα περιμετρικό κουτί με πλάτη, συρόμενη μολυβοθήκη και τρία ιδίου μεγέθους συρτάρια. Το κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) θα είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων (Ε1 οικολογική) ελάχιστου πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χρώματος της εγκρίσεως της επιβλέψεως. Η πλάτη θα είναι επίσης από το ίδιο υλικό και ίδια επεξεργασία πάχους 16χιλ. και επειδή θα είναι ορατή θα είναι φινιρισμένη και εμφανίσιμη. Τα στοιχεία του κουτιού θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με καβίλιες και κόλλα. Η συρταροθήκη θα έχει 4 τροχούς πλήρους περιστροφής. Τα συρτάρια θα κατασκευαστούν από χυτοπρεσσαριστό 18

19 θερμοπλαστικό μεγάλης αντοχής ή από άλλο υλικό αντίστοιχης αντοχής (αντοχή σε φορτία από 20-40kg). Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από πλαστικό μεγάλης αντοχής με κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα διάφορα είδη γραφείου. Οι μετώπες των συρταριών και της μολυβοθήκης θα κατασκευασθούν από μοριοσανίδα 3 στρώσεων (Ε1 οικολογική) ελάχιστου πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χρώματος της εγκρίσεως της επιβλέψεως. Τα συρτάρια και η μολυβοθήκη θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακριβείας, εντός μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους μετατόπιση. Θα είναι αθόρυβα και θα έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν κατά 80% τουλάχιστον. Τα συρτάρια και η μολυβοθήκη θα ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας. Η συρταροθήκη θα είναι άριστης κατασκευής με άψογο φινίρισμα και θα επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση τμημάτων της σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν γενικά (κόλλες κ.λ.π.) θα πρέπει να μην είναι επιβλαβή για την υγεία. Όλες οι ακμές θα καλυφθούν από πήχη P.V.C. ιδίου χρώματος με τις επιφάνειες, πάχους 2χιλ. Όλες οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες. Οι συρταροθήκες θα συνοδεύουν τα αντίστοιχα γραφεία ΕΡΜΑΡΙΟ (α) ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΑΣΤ. 0,80Χ0,40Χ2,00Μ. Ερμάριο κλειστό απλής μορφής, γενικών διαστάσεων 0,80x0,40μ., ύψους 2,00μ. Ο σκελετός του ερμαρίου (περιμετρικό κουτί και ράχη) είναι κατασκευασμένος από μοριοσανίδα τριών στρώσεων (Ε1 οικολογική) πάχους 25χιλ. με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης χρώματος της εγκρίσεως της επιβλέψεως. Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με καβίλιες και συνδετικά μεταλλικά φεράμια κατάλληλα για την εξασφάλιση της απαιτούμενης αντοχής της κατασκευής. Εσωτερικά υπάρχουν ράφια κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό και επεξεργασία. Τα ράφια και στις δύο περιπτώσεις έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται στο ύψος και αναρτώνται σε μεταλλικά στηρίγματα. Τα ερμάρια θα κλείνουν με φύλλα 2 επάνω, 2 κάτω. Οι πόρτες θα είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό και επεξεργασία, ελάχιστου πάχους 18χιλ. και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες, που θα ασφαλίζουν το αθόρυβο άνοιγμα των φύλλων κατά 90. Οι πόρτες έχουν χειρολαβές και θα κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας. Τα ερμάρια θα έχουν ρεγουλατόρους (4τεμ.) από ενισχυμένο πολυαμίδιο για ρύθμιση της οριζοντίωσής τους ΕΡΜΑΡΙΟ (β) ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΑΣΤ. 0,80Χ0,40Χ1,00Μ. Ερμάριο (β) κλειστό, απλής μορφής γενικών διαστάσεων εκάστου 0,80x0,40μ. και ύψους 1,00μ. Κατά τα λοιπά ότι αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 5.12 ερμάριο (α) της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής ΕΡΜΑΡΙΟ (γ) ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΣΤ. 1,40Χ0,30Χ2,00Μ. 19

20 Ερμάριο (γ) ανοικτό, απλής μορφής γενικών διαστάσεων 1,40x0,30μ. και ύψους 2,00μ. Κατά τα λοιπά ότι αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 5.12 ερμάριο (α) της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής ΕΡΜΑΡΙΟ (δ) ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΣΤ. 1,40Χ0,30Χ1,00Μ. Ερμάριο (δ) ανοιχτό, απλής μορφής γενικών διαστάσεων 1,40x0,30μ. και ύψους 1,00μ. Κατά τα λοιπά ότι αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 5.12 ερμάριο (α) της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής ΕΡΜΑΡΙΟ ΔΙΑΣΤ. 0,80Χ0,40Χ1,10Μ.( ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ) Σειρά ερμαρίων που θα τοποθετηθούν πίσω από το Γραφείο Δανεισμού, για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων. Κάθε ερμάριο, γενικών διαστάσεων πλάτους 0,80μ., βάθους 0,40μ.,ύψους 1,10μ. είναι κατασκευασμένο πλαϊνά, ράχη- από μοριοσανίδα (Ε1 οικολογική) πάχους τουλάχιστον 18χιλ., με επένδυση αμφίπλευρα καπλαμά οξιάς άριστης ποιότητας. Εσωτερικά το ερμάριο έχει 2 ράφια από το ίδιο υλικό και επεξεργασία πάχους 22χιλ., με δυνατότητα να μετακινούνται στο ύψος. Το ερμάριο κλείνει μπροστά με δύο φύλλα που είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό και επεξεργασία πάχους 22χιλ., έχει χειρολαβή και κλειδώνει με κλειδαριά ασφαλείας. Όλες οι ακμές είναι καλυμμένες με πήχη από μασίφ οξιά κατάλληλου πάχους στρογγυλεμένη στα άκρα. Τα ερμάρια θα πρέπει να είναι ίδιας κατασκευής και μορφής με το γραφείο δανεισμού, του οποίου θα αποτελούν και συμπλήρωμα ΕΡΜΑΡΙΟ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ Ερμάριο ιματιοθήκη, απλής μορφής, γενικών διαστάσεων μήκους 1,80μ., βάθους 0,60μ., ύψους 2,00μ. Το ερμάριο είναι χωρισμένο σε τρία μέρη στο μήκος και σε δύο στο ύψος. Στο κάτω μέρος διαμορφώνονται θέσεις για κρέμασμα ρούχων (εσωτερικό ύψος 1,35μ.) με βέργα μεταλλική. Είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα (Ε1 οικολογική) πάχους 18χιλ. περιμετρικό κουτί, ράχη - επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη, χρώματος της εγκρίσεως της επιβλέψεως και περιθώρια από PVC πάχους 2 χιλ. Οι επιφάνειες συνδέονται μεταξύ τους με καβίλιες και συνδετικά μεταλλικά φεράμια, κατάλληλα για την εξασφάλιση της απαιτούμενης αντοχής της κατασκευής. Εσωτερικά τα κάτω ερμάρια έχουν βέργα μεταλλική για ανάρτηση κρεμαστρών και τα επάνω, από ένα ράφι από το ίδιο υλικό και επεξεργασία με δυνατότητα μετακίνησης στο ύψος. Το ερμάριο κλείνει με φύλλα που είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό και επεξεργασία, ελάχιστου πάχους 18χιλ. και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες, που θα εξασφαλίζουν το αθόρυβο άνοιγμα των φύλλων κατά 90. Οι πόρτες έχουν χειρολαβές και κλειδαριές ασφαλείας. Η Προϊσταμένη Μελετών Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Η Συντάκτρια 20

21 ΕΥΘ.ΚΥΡΙΑΖΗ Θεωρήθηκε. Ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Φρειδερίκη Μαργαρίτου Τηλέφωνο : 2331350207 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις προμήθειας και τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν για την προμήθεια των παρακάτω ξύλινων επίπλων: α) Ερμάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ε.Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ Αριθ. Μελέτης: AK 28 / 8-8-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.93,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 4.997,39 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ... 4 ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Αθήνα, 19-10-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000266 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140 Χ 80 εκ. Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό, χρώματος γκρί ανθρακί, ο οποίος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) Θεσσαλονίκη, 23-03-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Τεχνικά στοιχεία Α.2.1. Η εγκάρσια τραβέρσα κατασκευάζεται από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x3 mm.

Α.2. Τεχνικά στοιχεία Α.2.1. Η εγκάρσια τραβέρσα κατασκευάζεται από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x3 mm. Κατηγορίες Α. Κάθισμα αναμονής IKAROS N B. Κάθισμα αναμονής IKAROS V Γ. Κάθισμα αναμονής IKAROS ZETA IKAROS Α. IKAROS N Α.1. Περιγραφή Α.1.1. Το κάθισμα αναμονής IKAROS N αποτελείται από ανεξάρτητα, συνεργαζόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Ιωάννινα: 21/1/2016 Αρ. πρωτ.: 1061 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Κ. Ζάχος ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

Γεώργιος Κ. Ζάχος ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Γεώργιος Κ. Ζάχος ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001 ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Το ΤΕΙ Λαµίας έχει ανεγείρει ένα σύγχρονο κτίριο στο οποίο µπορεί να αναπτύξει µια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Γραφείο Προϊσταμένου 1.1. Γενική Περιγραφή 1.1.1. Το γραφείο του Προϊσταμένου μπορεί να είναι ελεύθερου σχεδιασμού (design) και θα αποτελείται από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Γραφείο Προϊσταμένου 1.1. Γενική Περιγραφή 1.1.1. Το γραφείο του Προϊσταμένου μπορεί να είναι ελεύθερου σχεδιασμού (design) και θα αποτελείται από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.: ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του:. Δ/νση: Τηλ.: Α/ Α ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 39121100-7 10 2 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 39130000-2 10 3 ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (α) (β) (γ) (δ) (ε) Ξύλινη καρέκλα εστιατορίου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (α) (β) (γ) (δ) (ε) Ξύλινη καρέκλα εστιατορίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΗΣ 8/07 ΔΙΑΚ/ΞΗΣ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ.(Δ3) Χανιά, 07 Ιουλ 7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (α) (β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για τη Γεωτεχνική Υπηρεσία Α.Μ. : Π 94/2012 ΠΡΟYΠ: 6.132.78 (με

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα, 13/06/2014. Ο ήµαρχος. Αντώνης Χατζηδιαµαντής

Μύρινα, 13/06/2014. Ο ήµαρχος. Αντώνης Χατζηδιαµαντής Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήµος Λήµνου Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τηλέφωνο: 2254350015 FAX : 2254050050 Ηλεκτ. ιεύθυνση: www.limnos.gov.gr Μύρινα, 13 Ιουνίου 2014 Αρ. Πρωτ: 10303 Θέµα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091270 2015-09-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

15PROC003091270 2015-09-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα, 25-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90)

1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) (3) ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, για την προµήθεια: 1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.467,00 ΕΥΡΩ Πέµττη 3-6-04 Ω /09:00 2. ΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (γραφεία, συρταροθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-9-12 Αριθμ. Πρωτ.: 22776 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.: ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του:. Δ/νση: Τηλ.: Α / Α ΕΙΔΟΣ - ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 39121100-7 5 2 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 39130000-2 5 3 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Μαριολέν Σχαλλίγ, Μυτιλήνη, 30-09-2016 Τηλ.: 22510 36925, Αριθ. Πρωτ.7938

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ. Συνολικός Προϋπολογισμός,00 Ευρώ ( ) με τον ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ. Συνολικός Προϋπολογισμός,00 Ευρώ ( ) με τον ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ «Όπου γίνεται αναφορά σε εμπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002836135 2015-06-10

15PROC002836135 2015-06-10 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήµος Λήµνου Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τηλέφωνο: 2254350015 FAX : 2254050050 Ηλεκτ. ιεύθυνση: www.limnos.gov.gr Μύρινα, 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: 8223 Θέµα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ % ΚΑ , , , ,01 και

Τηλ % ΚΑ , , , ,01 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ α)προµήθεια επίπλων & σκευών για τις Υπηρεσίες του ήµου ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Α.15.7133.01, 10.7133.01, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: Δημοτικό κτίριο Ανδρόγεω 2 Τηλ.: 2810 399-214 FAX: 2810 280-780 ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΕ 9347)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΕ 9347) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15002/719762 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια κινητών και σταθερών αρχειοθηκών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια κινητών και σταθερών αρχειοθηκών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων Ταχ. Δ/νση : Δικαστικό Μέγαρο Ταχ. Κωδ. : 546 26 Πληροφορίες : Δ. Βεργετίδης Θεσσαλονίκη 27-06-2016 Αρίθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2. Γραφεία διευθυντικά με φυσικό καπλαμά και μοριοσανίδα πάχους 25 mm με επένδυση καπλαμά ξύλου

Α.1.2. Γραφεία διευθυντικά με φυσικό καπλαμά και μοριοσανίδα πάχους 25 mm με επένδυση καπλαμά ξύλου Κατηγορίες A. Γραφεία B. Τράπεζες συσκέψεων Γ. Σταθμοί εργασίας Δ. Επικαθήμενα διαχωριστικά ΝΕΟ A. Γραφεία NEO A.1. Είδη γραφείων Α.1.1. Γραφεία με επιφάνεια από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 18/3/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 882 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ. Προ πολογισµό : ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 18/3/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 882 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ. Προ πολογισµό : ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 18/3/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 882 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Θέµα : «Προµήθεια επίπλων γραφείου και κυλικείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΣ 202Μ7 ΚΑΙ 202Μ8 ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΣ 202Μ7 ΚΑΙ 202Μ8 ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Μάιος 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΣ 202Μ7 ΚΑΙ 202Μ8 ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Για τη διαμόρφωση εργαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: «Εσωτερική διαρρύθμιση χώρων υγιεινής με ελαφριά διαχωριστικά, στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 16.855,93 ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ Ε.Ο. &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 30/03/2015 Α.Π.: 1774 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΑΣΚ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση χώρου πωλητηρίου ΤΑΠ σε υφιστάμενο κτήριο στον Αρχαιολογικό Χώρο Φιλίππων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σε κτήριο που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002815356 2015-06-02

15SYMV002815356 2015-06-02 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26ης Οκτωβρίου 1-3 Τ.Κ.54626 Πληρ.: Πέτρος Κοταμανίδης Τηλέφωνο: 2310 507454 Φαξ: 2310 541848 E-mail : efetthess.egr@gmail.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741763 2015-04-30

15PROC002741763 2015-04-30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 30/04/2015 Α.Π.: 2848 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 3/2015) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 9/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αριθ.Πρωτ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 9/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αριθ.Πρωτ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 9/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 27719 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. Μελέτης: 168 /2016 Προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες των γραφείων διοίκησης έργου του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 26/10/2016 Αριθμ. Πρωτ.: 5657 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός συνεργείου

Εξοπλισμός συνεργείου Εργονομία UNIOR προστατέψτε τα χέρια σας Εξοπλισμός συνεργείου Εργαλειοφορείς Πάγκοι εργασίας Εργαλειοθήκες Εργαλειοθήκες Ντουλάπια Ερμάρια ιματιοθήκης Καθαρή αποθήκευση του εργαλείου Ο εξοπλισμός συνεργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΊΣ ...8 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΕ ΘΗΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΕΣ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΊΣ ...8 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΕ ΘΗΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΕΣ ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΕ ΘΗΚΕΣ... 0 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ... 3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 4... 6 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΊΣ ΜΕ ΡΆΦΙΑ... 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΊΟΥ... 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΕΣ... 9 ΣΥΛΛΟΓΈΣ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Μάρτιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίπλωση γραφειακών χώρων της Υπηρεσίας Γραφείων Βουλευτών του επί της οδού Μητροπόλεως 1 κτιρίου της Βουλής, σύμφωνα με τις λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς SYNTHIA

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς SYNTHIA H σειρά SYNTHIA καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στις οποίες πρωτεύουσα σημασία έχει η αντοχή και η άνεση χρήσης σε συνδυασμό με την λειτουργικότητα. Δίνει λύσεις σε συνεδριακούς χώρους σχολείων, ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Μ.2/2011 ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Περιγραφές Προϊόντων

Τεχνικές Περιγραφές Προϊόντων Τεχνικές Περιγραφές Προϊόντων Επιφάνειες Εργασίας 1) 38 χιλ. 2) Υλικό βάσης Μοριοσανίδα τριών στρώσεων 3) Υλικό επιφάνειας Μεβράνη απο θερμοπλαστικές ρητίνες (CPL/ HPL) 4) στρώματος 0,6 0,8 χιλ. 5) Δομή

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ 15REQ002945912 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 16/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 1722 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV «Αναρτητέα στο διαδίκτυο και στο Μητρώο» 14SYMV002419940 2014-11-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. 3. Αναλυτική περιγραφή των ειδών Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ. 3.1. Καθίσµατα 3.1.1 Κάθισµα θεάτρου

Α.1. 3. Αναλυτική περιγραφή των ειδών Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ. 3.1. Καθίσµατα 3.1.1 Κάθισµα θεάτρου 3. Αναλυτική περιγραφή των ειδών Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 3.1. Καθίσµατα 3.1.1 Κάθισµα θεάτρου Είδος: Κάθισµα θεάτρου Κωδικός αριθµός είδους 1 Ποσότητα: 281 τεµάχια Α.1 Περιγραφή καθίσµατος

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 11/2010 (Τµήµα Ηλεκτρολογίας σελ. 29-31)

ιακήρυξη 11/2010 (Τµήµα Ηλεκτρολογίας σελ. 29-31) ιακήρυξη 11/2010 (Τµήµα Ηλεκτρολογίας σελ. 29-31) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 Γραφεία εκπαιδευτικών 2 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: 140cm Χ 80cm και τροχήλατη συρταριέρα (Τριών συρταριών, µολυβοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 10/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη 03-10-2016 Αριθ. Πρωτ.7970 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρoϋπ :59009.25 περ. Φ.Π.Α 23%. Πηγή : Ιδίοι Πόροι

Πρoϋπ :59009.25 περ. Φ.Π.Α 23%. Πηγή : Ιδίοι Πόροι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια: «Έπιπλα, σκεύη» Φορέας : ήµος ιονύσου Πρoϋπ :59009.25 περ. Φ.Π.Α 23%. Πηγή : Ιδίοι Πόροι ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 19 / 2012 ΦΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το παρόν Υποέργο 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση καθισμάτων θεάτρου και αναμονής, καθώς και την προμήθεια και μεταφορά συμπληρωματικών επίπλων στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για ερμάρια βάσης

Εξοπλισμός για ερμάρια βάσης ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 15άρι-συρόμενο βάσης Σελίδα 2 3 Για προσόψεις 90 και 45 με πολλαπλές λειτουργίες Συρόμενο βάσης COMFORT Σελίδα 2 9 Για προσόψεις 90 και 45 COMFORT DISPENSA Junior Σελίδα 2 15 Εξοπλισμός για

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυµνο 13/04/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 4431

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυµνο 13/04/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 4431 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυµνο 13/04/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 4431 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ µε φπα, #2.500,00

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ µε φπα, #2.500,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. Ν. ΠΑΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη ΠΕΝΤΕΛΗ, 09-10-2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προµηθειών Αρ. Πρωτ.: 10939/13-10-2015 Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Πάτρα 30/06/2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Πάτρα 30/06/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α. «Ετήσια Προμήθεια και τοποθέτηση στορ σκίασης και ρόλερ ολικής συσκότισης (blackout)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ. Προϋπολογισμού: 70.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ. Προϋπολογισμού: 70.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 72/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ. 1 ΓΡΑΦΕΙΟ τεµ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ τεµ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ τεµ ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ τεµ.

Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ. 1 ΓΡΑΦΕΙΟ τεµ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ τεµ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ τεµ ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ τεµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΣΥ ΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠ.: 5.975,56 Κ.Α.: 10.7133 ΧΡΗΣΗ: 2017 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ A. Οι παρούσες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6400mm Απαιτούμενος χώρος 9550Χ8700mm Μήκος 7850mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 2100 mm Ύψος 3300mm Ηλικία χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 57, ΠΥΛΑΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΖΕΙ Η ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Λιβαδειά 20 Δεκεμβρίου 2016 Αρ Πρωτ: 31240 Δ/ΣΗ: ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Πληροφορίες: Ι Τσινόπουλος Θ Στεφάνου Τηλέφωνο: 2261350829 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.16/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 39313000-9 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.16/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 39313000-9 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς SYNTHIA

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς SYNTHIA H σειρά SYNTHIA καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στις οποίες πρωτεύουσα σημασία έχει η αντοχή και η άνεση χρήσης σε συνδυασμό με την λειτουργικότητα. Δίνει λύσεις σε συνεδριακούς χώρους σχολείων, ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα...

Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα... Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα... Κοιμηθείτε άφοβα με ανοικτές τις μπαλκονόπορτες Πτυσσόμενο Παντζούρι Ασφαλείας Ασφάλεια και Λειτουργικότητα. Δυνατότητα κλειδώματος με 4 έως 8 κρυφούς πείρους Φ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Mελέτης: 51/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εξοπλισμού Επίπλων Για τις ανάγκες του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας

Αριθμ. Mελέτης: 51/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εξοπλισμού Επίπλων Για τις ανάγκες του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Αριθμ. Mελέτης: 51/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εξοπλισμού Επίπλων Για τις ανάγκες του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ M.M.D.R.S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ M.M.D.R.S ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ M.M.D.R.S 0 Τα Χειροκίνητα Διαιρούμενα Ρολά αποτελούν διατάξεις οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων (>12m), όπου καθίσταται αδύνατη η τοποθέτηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) Τα επιδαπέδια SERVER-RACK Εσωτερικού Χώρου παρέχουν υψηλή ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυµνο 03/10/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 12720

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυµνο 03/10/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 12720 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυµνο 03/10/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 12720 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών: 46/2012 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 756 / 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 756 / 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 756 / 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ραφιών (κυλιόμενων και σταθερών)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του:. Δ/νση: Τηλ.: Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΚΡΕΒΑΤΙΑ 39143110-0 ΤΕΜ 70 2 ΣΤΡΩΜΑΤΑ 39143110-0 ΤΕΜ 70 3 ΚΟΜΟΔΙΝΑ 39143000-6 ΤΕΜ 140 4 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (απόφαση πρύτανη 17337/ ΑΔΑ: 6ΚΑ9469Β7Γ-Ζ6Λ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (απόφαση πρύτανη 17337/ ΑΔΑ: 6ΚΑ9469Β7Γ-Ζ6Λ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυμνο 08/12/2017 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 17518 Τμήμα :Προμηθειών Ταχ. Δ/νση :Παν/πολη Ρεθύμνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :28310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S 0 Τα Ηλεκτροκίνητα Διαιρούμενα Ρολά αποτελούν διατάξεις οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων (>12m), όπου καθίσταται αδύνατη η τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου ΙΙ. Μαστρογιώργος Αθανάσιος

Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου ΙΙ. Μαστρογιώργος Αθανάσιος Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου ΙΙ Μαστρογιώργος Αθανάσιος Συνοπτική παρουσίαση υλικών-υλικά μεγάλων διαστάσεων υπό μορφή πάνελ MDF(Medium Density Fibreboard) Το MDF(Medium Density Fibreboard)(Ινοσανίδα Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των δομών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των δομών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Πληρ.: Κουνελάκη Αικατερίνη Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213 41630 Fax: 28210 95292 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης Ταχ.Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αποστολία Σόφη Τηλέφωνο: 2421094180 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. 10/2017. Κ.Α (Έτους 2017)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. 10/2017. Κ.Α (Έτους 2017) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. 10/2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΡΕΚΛΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 70.000,00 ΕΥΡΩ Κ.Α 10.7133.0002 (Έτους 2017) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (2)

Διαβάστε περισσότερα

επιπλέον έκπτωση 10%!!!

επιπλέον έκπτωση 10%!!! Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Ε ι δ ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά!!! Εάν πάρετε όλον τον εξοπλισμό (1+2+3+4), επιπλέον έκπτωση 10%!!! 2 1) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Περιγραφή: Κτηνιατρικό τραπέζι πολλαπλών χρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ LF 201/LF 211 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ LF 201/LF 211 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΣ LF 201/LF 211 ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα γραμμικά στόμια LF-201, LF-211 είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε αεραγωγό, τοίχο, ή ψευδοροφή. Η σειρά των στομίων LF είναι κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήμερα 7/07/05, ημέρα Παρασκευή μεταξύ: ) Aφενός του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚΩΞΕ-ΘΩΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΚΩΞΕ-ΘΩΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, 29-4 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 280 Αρµόδιος υπάλληλος. Παλαιολόγος Tηλ επικοινωνίας 2132020244 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1. Γενικά Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα δημόσιο κτίριο ή δημόσιος χώρος προσβάσιμος, είναι η ύπαρξη τουαλέτας W.C, κατάλληλα διαμορφωμένης και με τον απαραίτητο εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. µελ.: 4 /2012 Προϋπολογισµός: ,00 Α..Σ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. µελ.: 4 /2012 Προϋπολογισµός: ,00 Α..Σ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κινητού εξοπλισµού για ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τις ανάγκες λειτουργίας της αίθουσας ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ηµοτικού Συµβουλίου στο πρώην /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ηµαρχείο Νεάπολης

Διαβάστε περισσότερα