ΑΠΟΦΑΣΗ. Έγκριση σχεδίων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Έγκριση σχεδίων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),"

Transcript

1 Μαρούσι, ΑΡΙΘ ΑΠ: 544/59 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση σχεδίων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΠΔ 44/2002 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α το Ν3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), β το ΠΔ 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α/ ) και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 παράγραφος 2, γ το ΠΔ 39/2001 «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ», δ την υπ αριθ 17225/655/2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)» (ΦΕΚ 399/Β/2006), ε την υπ αριθ 38960/1619/2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Αναθεώρηση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων» (ΦΕΚ 1979/Β/2008) [Τροποποίηση της υπ αριθμ 17225/655/2006 (Β 399/342006) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)»], στ Απόφαση της Επιτροπής 2006/771/ΕΚ της 9ης Νοεμβρίου 2006, για την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας, 1

2 ζ Απόφαση της Επιτροπής 2008/432/EK της 23ης Μαΐου 2008, για την τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας, η Απόφαση της Επιτροπής 2009/381/EK της 13ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας, θ την ΑΠ 331/70/ Απόφαση της ΕΕΤΤ «Τελικά Κείμενα Διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΠΔ 44/2002», ι την Εισήγηση αριθ 18757/Φ600/ της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (κ Συρίγου), Αποφασίζει : 1 Την έγκριση των παρακάτω σχεδίων ραδιοδιεπαφών : 101 Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιο khz και 13,553 13,567 MHz 102 Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιο 26,957 27,283 MHz 103 Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιο 40,660 40,700 MHz 104 Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιο 433, ,790 MHz 105 Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιο 868,0 868,6 MHz, 868,7 869,2 MHz, 869,4 869,65 MHz, 869,7 870,0 MHz 106 Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στη ζώνη ραδιο ,5 MHz 107 Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στη ζώνη ραδιο MHz 108 Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιο 24,0 24,25 2

3 GHz, 61,0 61,5 GHz, 122, GHz, GHz 109 Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στη ζώνη ραδιο 138,2-138,45 MHz 2011 Συσκευές μικρής εμβέλειας χρησιμοποιούμενες για τοπικά ραδιοδίκτυα (RLANs) οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιο ,5 MHz 2012 Ασύρματα συστήματα πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων των τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) τα οποία λειτουργούν στις ζώνες ραδιο MHz, MHz, MHz και 17,1 17,3 GHz 202 Συσκευές μικρής εμβέλειας χρησιμοποιούμενες για ανίχνευση κίνησης και επιφυλακή οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιο ,5 MHz, ΜΗz, ΜΗz, 10,5 10,6 GHz, 13,4 14,0 GHz, 24,05 24,25 GHz 203 Συσκευές μικρής εμβέλειας χρησιμοποιούμενες για συναγερμούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιο 868,60 868,70 MHz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30 MHz, 869,30 869,40 MHz,869,65 869,70 MHz 204 Συσκευές μικρής εμβέλειας χρησιμοποιούμενες για τηλεχειρισμό μοντέλων οι οποίες λειτουργούν στις ραδιοσυχνότητες 26,995MHz, 27,045MHz, 27,095MHz, 27,145MHz 27,195 MHz, 34,995 35,225 MHz, 40,665MHz, 40,675MHz, 40,685MHz και 40,695 MHz 2051 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιο 9 59,750 khz, 59,750 60,250 khz, 60, khz, khz, khz, khz, ,5 khz, 148,5-5000kHz, khz, khz, 5-30MHz, khz, khz, 26,957-27,283 MHz 2052 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιο khz και 13,553 13,567 MHz 2061 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για Ενεργά Ιατρικά Εμφυτεύματα οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιο MHz 2062 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για Ενεργά Ιατρικά Εμφυτεύματα οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιο khz, khz 2071 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για ραδιομικρόφωνα τα οποία λειτουργούν στις 3

4 ραδιοσυχνοτήτες 30, 30,5, 31, 35, 36,5, 36,7,37,1,37,5 MHz και στις ζώνες ραδιο MHz, MHz, MHz, MHz 2072 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για ασύρματες ακουστικές εφαρμογές τα οποία λειτουργούν στις ζώνες ραδιο MHz, 864,8 865ΜΗz, 87,5-108,0 MHz, MHz 2081 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές ραδιοσυχνοτικής αναγνώρισης, οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιο ,6 MHz, 865,6-867,6 MHz, 867,6-868 MHz 2082 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές ραδιοσυχνοτικής αναγνώρισης, οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιο MHz 210 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για αυτόματη αναγνώριση οχήματος (AVI) σιδηροδρόμων οι οποίες λειτουργούν στην περιοχή ραδιο 2,45 GHz 211 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για τη συντονισμένη εισαγωγή τηλεματικών συστημάτων οδικών μεταφορών και οδικής κυκλοφορίας και που λειτουργούν στις ζώνες ραδιο ΜΗz, GHz και GHz 212 Συσκευές μικρής εμβέλειας χρησιμοποιούμενες για τη μέτρηση της στάθμης περιεχομένου δεξαμενών (Tank Level Probing Radar TLPR) οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιο 4,5-7,0 GΗz, 8,5-10,6 GHz, 24,05-27,0 GHz, GHz και GHz 2 Την αποστολή των ανωτέρω σχεδίων διεπαφών στον ΕΛΟΤ, ο οποίος θα προβεί και στην περαιτέρω ανακοίνωση αυτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 39/2001 Σημειώνεται ότι οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή άλλων κρατών μελών, πάνω στα σχέδια των διεπαφών θα αποστέλλονται στην ΕΕΤΤ μέσω του ΕΛΟΤ και θα ληφθούν υπόψη για την προετοιμασία των τελικών χαρακτηριστικών ραδιοεδιεπαφών 3 Την περαιτέρω τροποποίηση του υπό στοιχείο δ) σχετικού κειμένου διεπαφών κατά τα ανωτέρω και μετά την ενσωμάτωση τυχόν παρατηρήσεων 4

5 Απαίτησεις διεπαφών ραδιοεξοπλισμού Συσκευών μικρής εμβέλειας ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΕ : 5

6 1 Πρόλογος Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 99/5/ΕΚ σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (οδηγία R&TTE) έγινε με το ΠΔ 44/2002 Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999 (ΦΕΚ 44/Α) Επίσης στη ΚΥΑ αριθ 1555/2002 Ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών (ΦΕΚ 47/Β/ ) περιέχονται κανόνες σχετικοί με την ταξινόμηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών Οι παρούσες Απαιτήσεις Διεπαφών, οι οποίες δημοσιεύονται σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ 1 και 8 παρ 2 του ΠΔ 44/2002 (άρθρα 4 παρ1 και 7 παρ2 της Οδηγίας 1999/5/EΚ αντίστοιχα), περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις για τη χρήση συσκευών μικρής εμβέλειας(srds) Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελλάδα υπόκειται σε περιορισμούς (πχ εκχώρηση συχνότητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός εξαιρείται από Κανονισμούς Αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στις παρούσες Απαιτήσεις Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιο Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτροπής, της 6 ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών αναγνώρισης (EE L 97, της , σ13-14), εξοπλισμός που μπορεί να τεθεί στην αγορά στο σύνολο της Κοινότητας και που μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την Κλάση 1 Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισμού ανά Κλάση δημοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ στην οποία περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 99/5/ΕΚ ( Οι παρούσες Απαιτήσεις Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα αναθεωρούνται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για λόγους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλληλη χρήση του φάσματος 6

7 2 Παραπομπές Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/C 168/02 [EE C168 της , σ2-26] στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλίου 1999/5/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής 2007/90/EK, της 12ης Φεβρουαρίου 2007, για την τροποποίηση της απόφασης 2005/513/ΕΚ σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση του ραδιοφάσματος στη ζώνη των 5 GHz για την υλοποίηση συστημάτων ασύρματης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) Απόφαση της Επιτροπής 2006/771/ΕΚ της 9ης Νοεμβρίου 2006, για την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας Απόφαση της Επιτροπής 2008/432/EK της 23ης Μαΐου 2008, για την τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας Απόφαση της Επιτροπής 2009/381/EK της 13ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών ERC/REC σχετικά με τη χρήση συσκευών μικρής εμβέλειας (SRD) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών ERC/DEC(01)02 σχετικά με τις εναρμονισμένες συχνότητες, τεχνικά χαρακτηριστικά και εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής άδειας Συσκευών Μικρής Εμβέλειας Μη Συγκεκριμένης Εφαρμογής που λειτουργούν στις ζώνες MHz Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών ERC/DEC(01)03 σχετικά με τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση μη καθορισμένων συσκευών μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιο 40,660 40,700 MHz Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών ERC/DEC(01)07 σχετικά με τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για τοπικά ραδιοδίκτυα και λειτουργούν στη ζώνη ραδιο ,5 MHz Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών ERC/DEC(01)08 σχετικά με τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση συσκευών μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στη ζώνη ραδιο ,5 MHz Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (ERC)(01)10 σχετικά με τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για για τηλεχειρισμό μοντέλων οι οποίες λειτουργούν στις ραδιοσυχνότητες 26,995-27,045-27,095-27,145 και 27,195 MHz Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (ERC)(01)11 σχετικά με τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για τηλεχειρισμό ιπτάμενων μοντέλων και λειτουργούν στη ζώνη ραδιο 34,995 35,225 MHz 1 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (ERC) (01)12 σχετικά με τις 7

8 εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για τηλεχειρισμό μοντέλων και λειτουργούν στις ραδιο συχνότητες 40,675 40,685 και 40,695 ΜΗz Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (ERC)(01)16 σχετικά με τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση μη καθορισμένων συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιο 26,957 27,283 MHz Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (ERC)(01)17 σχετικά με τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για Ιατρικά Εμφυτεύσιμα και που λειτουργούν στη ζώνη ραδιο MHz Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επικοινωνιών ECC/DEC (04)08 σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση της ζώνης 5 GHz για την υλοποίηση ασύρματων συστημάτων πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων των τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επικοινωνιών ECC/DEC/(04)01 σχετικά με τις εναρμονισμένες ραδιοσυχνότητες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης ειδικής άδειας Συσκευών Μικρής Εμβέλειας για εντοπισμό Θυμάτων Χιονοστιβάδων που λειτουργούν στη συχνότητα 457 khz ΕΝ : «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM) Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης Συσκευή μετάδοσης δεδομένων που λειτουργεί στη ζώνη ISM 2,4 GHz και χρησιμοποιεί τεχνικές διαμόρφωσης φασματικής εξάπλωσης» ΕΝ : «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) -Συσκευές Μικρής Εμβέλειας (SRD) - Αυτόματη Αναγνώριση Ταυτότητας Οχήματος (AVI) για σιδηροδρόμους που λειτουργεί στην περιοχή 2,45 GHz» ΕΝ : «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM)- Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD)- Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή ραδιο από 25 MHz έως MHz με στάθμη ισχύος ανερχόμενη μέχρι και 500» EN : «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ERM)- Διατάξεις μικρής εμβέλειας (SRD) - Ραδιοεξοπλισμός στην περιοχή ραδιο 9 khz ως 25 MHz και συστήματα επαγωγικού βρόχου στην περιοχή ραδιο 9 khz ως 30 MHz» EN : «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) Διατάξεις μικρής εμβέλειας Ραδιοσυσκευές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή 1 GHz ως 40 GHz» ΕΝ : «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM)- Ραδιοεξοπλισμός στην περιοχή από 402 MHz έως 405 MHz για Ενεργητικά Ιατρικά Εμφυτεύσιμα και Παρελκόμενα υπερχαμηλής ισχύος» 8

9 ΕΝ : «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) -Συσκευές Μικρής Εμβέλειας (SRD) Επαγωγικός εξοπλισμός επικοινωνίας δεδομένων κοντινής εμβέλειας που λειτουργεί στα 13,56 MHz» EN : «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM) Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) Συστήματα υπηρεσίας ιατρικών δεδομένων υπερχαμηλής ισχύος που λειτουργούν στη ζώνη 401 MHz έως 402 MHz και 405 MHz έως 406 MHz» EN : «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM) Ραδιοεξοπλισμός που λειτουργεί στην περιοχή 9 khz έως 315 khz για ενεργητικά ιατρικά εμφυτεύματα υπερχαμηλής ισχύος (ULP-AMI) και παρελκόμενα» EN : «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) - Ράδιο-φάροι εντοπισμού θυμάτων χιονοστιβάδας Συστήματα Εκπομπής-Λήψης» EN : «Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) Τηλεπληροφορική οδικών μεταφορών και οδικής κυκλοφορίας (RTTT) Εξοπλισμός μετάδοσης της Αποκλειστικής Επικοινωνίας Μικρής Εμβέλειας (DSRC) (500kbit/s/250kbit/s) που λειτουργεί στη βιομηχανο-επιστημο-ιατρική (ISM) ζώνη 5,8 GHz» EN : «Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) Συσκευές μικρής εμβέλειας Τηλεπληροφορική οδικών μεταφορών και οδικής κυκλοφορίας (RTTT) Εξοπλισμός ραντάρ που λειτουργεί στη ζώνη 76 GHz ως 77 GHz» ES : «Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) Τηλεπληροφορική οδικών μεταφορών και οδικής κυκλοφορίας (RTTT) Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι ελέγχου για εξοπλισμό μετάδοσης δεδομένων υψηλής ταχύτητας που λειτουργεί στη βιομηχανο-επιστημο-ιατρική (ISM) ζώνη 5,8 GHz» EN : «Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) - Συσκευές μικρής εμβέλειας Εξοπλισμός Ανίχνευση Κίνησης Εξοπλισμός χρησιμοποιούμενος για τη μέτρηση της στάθμης περιεχομένου δεξαμενών (Tank Level Probing Radar TLPR) οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιο 5,8, 10, 25, 61 and 77 GHz» Σύσταση ITU-R SA 1346: «Κοινή χρήση μεταξύ της υπηρεσίας Μετεωρολογικών Βοηθημάτων και Συστημάτων Επικοινωνιών Ιατρικών Εμφυτεύσιμων (MICS) που λειτουργούν στην κινητή υπηρεσία στη ζώνη ραδιο MHz» 9

10 3 Απαιτήσεις διεπαφών Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 101 Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιο khz και 13,553 13,567 MHz 1 Συχνότητα / Ζώνες khz 13,553 13,567 MHz 3 Εφαρμογή Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας (εξαιρούνται εφαρμογές video) 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών Μπορεί να χρησιμοποιείται η συνολική αναφερόμενη ζώνη ραδιο/ Οποιαδήποτε 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής 42 dbµa/m στα 10 μέτρα 6 Κανόνες κατοχής διαύλου Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο δράσης 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 11 Παραπομπές EN παραπομπής Ε7 του ΕΚΚΖΣ 10

11 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 102 Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιο 26,957 27,283 MHz 1 Συχνότητα / Ζώνες 26,957 27,283 MHz 3 Εφαρμογή Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας (εξαιρούνται εφαρμογές video) 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών Μπορεί να χρησιμοποιείται η συνολική αναφερόμενη ζώνη ραδιο/ Οποιαδήποτε 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής 10 mw ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς (erp), που αντιστοιχεί σε 42 dβμα/m σε 10 μέτρα 6 Κανόνες κατοχής διαύλου Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο δράσης 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 11 Παραπομπές ΕΝ , EN παραπομπής Ε12 του ΕΚΚΖΣ 11

12 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 103 Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιο 40,660 40,700 MHz 1 Συχνότητα / Ζώνες 40,660 MHz 40,700 MHz 3 Εφαρμογή Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας (εξαιρούνται εφαρμογές video) 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών Μπορεί να χρησιμοποιείται η συνολική αναφερόμενη ζώνη ραδιο/ Οποιαδήποτε 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής 10 mw erp 6 Κανόνες κατοχής διαύλου Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο δράσης 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 11 Παραπομπές ΕΝ παραπομπής Ε12 του ΕΚΚΖΣ 12

13 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 104 Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιο 433, ,790 MHz 1 Συχνότητα / Ζώνες 433, ,040 MHz 434, ,790 MHz 3 Εφαρμογή Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας (Ακουστικά και φωνητικά σήματα καθώς και εφαρμογές video εξαιρούνται) 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση Στην υποζώνη 434, ,790 MHz για erp 10 mw και κύκλο δράσης μέχρι 100% η διαπόσταση καναλιών είναι έως 25 khz Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών Μπορεί να χρησιμοποιείται η συνολική αναφερόμενη ζώνη ραδιο/ Οποιαδήποτε διαμόρφωση 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής 433, ,790 MHz 6 Κανόνες κατοχής διαύλου 433, ,790 MHz 433, ,040 MHz 434, ,790 MHz 10 mw erp 1 mw erp Πυκνότητα ισχύος περιορισμένη σε 13 dbm/10 khz για διαμόρφωση εύρους ζώνης μεγαλύτερου από 250 khz Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο δράσης για 1 mw erp Κύκλος δράσης < 10% για 10 mw erp Κύκλος δράσης < 10% για 10 mw erp Κύκλος δράσης μέχρι 100% για 10 mw erp και διαπόσταση καναλιών έως 25kHz 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 10 Υποθέσεις σχετικά με το σχεδιασμό 11 Παραπομπές ΕΝ παραπομπής Ε12 του ΕΚΚΖΣ 13

14 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 105 Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιο 868,0 868,6 MHz, 868,7 869,2 MHz, 869,4 869,65 MHz, 869,7 870,0 MHz 1 Συχνότητα / Ζώνες 863,0 868,0 MHz 868,0 868,6 MHz 868,7 869,2 MHz 869,4 869,65 MHz 869,7 870,0 MHz 3 Εφαρμογή Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας (Δεν περιλαμβάνονται εφαρμογές βίντεο) 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής 6 Κανόνες κατοχής διαύλου Στη ζώνη 869,4 869,65 MHz: για erp 500 mw η διαπόσταση καναλιών είναι 25 khzή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνολική ζώνη ραδιο ως μοναδικού καναλιού δεδομένων υψηλής ταχύτητας Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών Μπορεί να χρησιμοποιείται η συνολική αναφερόμενη ζώνη ραδιο/ Οποιαδήποτε διαμόρφωση 863,0 868,0 MHz: 25 mw erp (εξαιρούνται ακουστικά και φωνητικά σήματα) 868,0 868,6 MHz: 25 mw erp 868,7 869,2 MHz: 25 mw erp 869,4 869,65 MHz, 500 mw erp ή 25 mw erp (εξαιρούνται ακουστικά και φωνητικά σήματα) 869,7 870 MHz 5 mw erp (εξαιρούνται ακουστικές εφαρμογές) ή 25 mw erp (εξαιρούνται ακουστικά και φωνητικά σήματα) Για όλες τις ζώνες πλην της 869,7 870 MHz με μέγιστη ισχύ 5 mw erp: Για τη ζώνη 869,7 870 MHz με μέγιστη ισχύ 5 mw erp 7 Αμφίδρομη Αμφίδρομη/Μονόδρομη επικοινωνία / 8 Καθεστώς Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση Πρέπει να χρησιμοποιούνται τεχνικές πρόσβασης στο φάσμα και εξομάλυνσης παρεμβολών οι οποίες εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμες επιδόσεις με τις τεχνικές που περιγράφονται στα εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία έχουν εγκριθεί με βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ Εναλλακτικά, κύκλος δράσης: 863,0 868,0 MHz και 869,7 870 MHz: 0,1% (δεν περιλαμβάνονται ακουστικά και φωνητικά σήματα) 868,0 868,6 MHz και 868,7 869,2 MHz: 1% (ή 0,1% εάν δεν περιλαμβάνονται ακουστικά και φωνητικά σήματα) 869,4 869,65 MHz: 10% (ή 0,1% εάν δεν περιλαμβάνονται ακουστικά και φωνητικά σήματα) Επιτρέπονται φωνητικές εφαρμογές με προηγμένες τεχνικές περιορισμού (εξαιρούνται ακουστικές εφαρμογές) 14

15 αδειοδότησης 9 Πρόσθετες βασικές απαιτήσεις Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στις εξής (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από τη παρεμβολή 10 Υποθέσεις σχετικά με το σχεδιασμό 11 Παραπομπές ΕΝ παραπομπής Ε27 β του ΕΚΚΖΣ 15

16 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 106 Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στη ζώνη ραδιο ,5 MHz 1 Συχνότητα / Ζώνες ,5 MHz 3 Εφαρμογή Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών Μπορεί να χρησιμοποιείται η συνολική αναφερόμενη ζώνη ραδιο/ Οποιαδήποτε 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής 10 mw eirp 6 Κανόνες κατοχής διαύλου Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο δράσης Αμφίδρομη/Μονόδρομη 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 11 Παραπομπές ΕΝ παραπομπής E12 του ΕΚΚΖΣ 16

17 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 107 Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στη ζώνη ραδιο MHz 1 Συχνότητα / Ζώνες MHz 3 Εφαρμογή Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών Μπορεί να χρησιμοποιείται η συνολική αναφερόμενη ζώνη ραδιο/ Οποιαδήποτε 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής 25 mw eirp 6 Κανόνες κατοχής διαύλου Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο δράσης Αμφίδρομη/Μονόδρομη 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 11 Παραπομπές ΕΝ παραπομπής E47 του ΕΚΚΖΣ 17

18 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 108 Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιο 24,0 24,25 GHz, 61,0 61,5 GHz, 122, GHz, GHz 1 Συχνότητα / Ζώνες 24,0 24,25 GHz 61 61,5 GHz 122, GHz GHz 3 Εφαρμογή Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών Μπορεί να χρησιμοποιείται η συνολική αναφερόμενη ζώνη ραδιο/ Οποιαδήποτε 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής 100 mw eirp 6 Κανόνες κατοχής διαύλου Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο δράσης Αμφίδρομη/μονόδρομη 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 11 Παραπομπές ΕΝ παραπομπής E53α του ΕΚΚΖΣ 1 Για τη ζώνη 24,0 24,25GHz 18

19 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 109 Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν στη ζώνη ραδιο 138,2-138,45 MHz 1 Συχνότητα / Ζώνες 138,2-138,45 MHz 3 Εφαρμογή Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών Μπορεί να χρησιμοποιείται η συνολική αναφερόμενη ζώνη ραδιο/ Οποιαδήποτε 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής 10mW erp 6 Κανόνες κατοχής διαύλου <10% 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 11 Παραπομπές EN παραπομπής Ε12 του ΕΚΚΖΣ 19

20 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2011 Συσκευές μικρής εμβέλειας χρησιμοποιούμενες για τοπικά ραδιοδίκτυα (RLANs) οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιο ,5 MHz 1 Συχνότητα / Ζώνες ,5 MHz 3 Εφαρμογή Τοπικά ραδιοδίκτυα (RLAN) 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών Μπορεί να χρησιμοποιείται η συνολική αναφερόμενη ζώνη ραδιο/ Οποιαδήποτε 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής 100 mw eirp Για διαμορφώσεις ευρείας ζώνης πέραν της FHSS η μέγιστη πυκνότητα ισχύος φάσματος περιορίζεται σε 10 mw/mhz 6 Κανόνες κατοχής διαύλου Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο δράσης Αμφίδρομη/μονόδρομη 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 11 Παραπομπές ΕΝ παραπομπής E44 του ΕΚΚΖΣ και την απόφαση της Επιτροπής 2009/381/ΕΚ 20

21 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2012 Ασύρματα συστήματα πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων των τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) τα οποία λειτουργούν στις ζώνες ραδιο MHz, MHz, 17,1 17,3 GHz και GHz 1 Συχνότητα / Ζώνες MHz MHz 17,1 17,3 GHz GHz 3 Εφαρμογή Ασύρματα συστήματα πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων των τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) Στη ζώνη MHz η χρήση περιορίζεται σε εσωτερικό χώρο 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών Μπορεί να χρησιμοποιείται η συνολική αναφερόμενη ζώνη ραδιο 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής Μέγιστη μέση eirp MHz 200 mw MHz Μέγιστη μέση eirp 1 W 4 17,1 17,3 GHz 100 mw eirp 5 40 dbm eirp και 13 dbm/mhz eirp πυκνότητα (η χρήση περιορίζεται σε εσωτερικό χώρο) GHz 25 dbm eirp και πυκνότητα -2 dbm/mhz eirp (δεν επιτρέπονται σταθερές εγκαταστάσεις σε εξωτερικούς χώρους) 6 Κανόνες κατοχής διαύλου Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο δράσης 8 Καθεστώς αδειοδότησης Eξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 2 Η μέση eirp αναφέρεται στην eirp μεσοσταθμισμένη στη ριπή εκπομπής στην υψηλότερη θέση ρύθμισης ισχύος 3 Η μέγιστη μέση πυκνότητα eirp περιορίζεται σε 10 mw/mhz σε οποιαδήποτε ζώνη του 1 MHz 4 Η μέγιστη μέση πυκνότητα eirp περιορίζεται σε 50 mw/mhz σε κάθε ζώνη του 1 MHz 5 Αναφέρεται στην ενεργό ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύ περιβάλλουσας κορυφής 21

22 10 Υποθέσεις σχετικά με το σχεδιασμό 11 Παραπομπές ΕΝ παραπομπής Ε46 του ΕΚΚΖΣ και την απόφαση της Επιτροπής 2009/381/ΕΚ 6 Τα WAS/RLAN που λειτουργούν στις ζώνες των MHz και MHz χρησιμοποιούν τεχνικές μετριασμού που παρέχουν τουλάχιστον ίση προστασία με τις απαιτήσεις ανίχνευσης, επιχειρησιακής λειτουργίας και απόκρισης που περιγράφονται στο EN , ώστε να εξασφαλίζεται συμβατή επιχειρησιακή λειτουργία με συστήματα ραδιοκαθορισμού Με τις εν λόγω τεχνικές μετριασμού επιτυγχάνονται ίσες πιθανότητες επιλογής ενός συγκεκριμένου καναλιού για όλα τα διαθέσιμα κανάλια, ώστε να εξασφαλίζεται, κατά μέσο όρο, την σχεδόν ομοιόμορφη διασπορά φόρτωσης του ραδιοφάσματος 22

23 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 202 Συσκευές μικρής εμβέλειας χρησιμοποιούμενες για ανίχνευση κίνησης και επιφυλακή οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιο ,5 MHz, ΜΗz, ΜΗz, 10,5 10,6 GHz, 13,4 14,0 GHz, 17,1-17,3GHz, 24,05 24,25 GHz 1 Συχνότητα / Ζώνες ,5 MHz ΜΗz ΜΗz 10,5 10,6 GHz 13,4 14,0 GHz 17,1-17,3GHz 24,05 24,25 GHz 3 Εφαρμογή Ανίχνευση κίνησης και επιφυλακή Για την ζώνη 17,1-17,3GHz, μόνο για επίγεια συστήματα (Ground Based Synthetic Aperture Radar - GBSAR) 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών Μπορεί να χρησιμοποιείται η συνολική αναφερόμενη ζώνη ραδιο/ Οποιαδήποτε 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής ,5 ΜΗz 25 mw eirp ΜΗz 25 mw eirp ΜΗz 25 mw eirp 10,5 10,6 GHz 500 mw eirp 13,4 14 GHz 25 mw eirp 17,1-17,3 GHz 26 dbm eirp 24,05 24,25 GHz 100 mw eirp 6 Κανόνες κατοχής διαύλου Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο δράσης Για τη χώνη 17,1-17,3 GHz πρέπει να χρησιμοποιούνται τεχνικές πρόσβασης στο φάσμα και εξομάλυνσης παρεμβολών οι οποίες εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμες επιδόσεις με τις τεχνικές που περιγράφονται στα εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία έχουν εγκριθεί με βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 23

24 11 Παραπομπές ΕΝ Παρατηρήσεις Η λειτουργία επιτρέπεται σε εφαρμογή των παραπομπών Ε44 και Ε49 του ΕΚΚΖΣ και την απόφαση της Επιτροπής 2009/381/ΕΚ 24

25 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 203 Συσκευές μικρής εμβέλειας χρησιμοποιούμενες για συναγερμούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιο 868,60 868,70 MHz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30 MHz, 869,30 869,40 MHz,869,65 869,70 MHz 1 Συχνότητα / Ζώνες 868,60 868,70 MHz 869,20 869,25 MHz 869,25 869,30 MHz 869,30 869,40 MHz 869,65 869,70 MHz 3 Εφαρμογή Συστήματα συναγερμών (Η ζώνη 869,20 869,25 MHz διατίθεται για συστήματα συναγερμού κοινωνικού χαρακτήρα) 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση 25 khz Όλη η ζώνη ραδιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό κανάλι για μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας στη ζώνη 868,60 868,70 MHz 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής 10 mw erp στις ζώνες 868,60 868,70 ΜΗz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30 MHz και 869,30 869,40 MHz 25 mw erp στη ζώνη 869,65 869,70 MHz 6 Κανόνες κατοχής διαύλου 0,1 % στις ζώνες 869,20 869,25 MHz και 869,25 869,30 MHz 1 % στις ζώνες 868,60 868,70 MHz και 869,30 869,40 MHz 10 % στη ζώνη 869,65 869,70 MHz Αμφίδρομη/μονόδρομη 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 11 Παραπομπές ΕΝ παραπομπής Ε27 γ και δ του ΕΚΚΖΣ 25

26 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 204 Συσκευές μικρής εμβέλειας χρησιμοποιούμενες για τηλεχειρισμό μοντέλων οι οποίες λειτουργούν στις ραδιοσυχνότητες 26,995MHz, 27,045MHz, 27,095MHz, 27,145MHz 27,195 MHz, 34,995 35,225 MHz, 40,665MHz, 40,675MHz, 40,685MHz και 40,695 MHz 1 Συχνότητα / Ζώνες 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz, 27,195 MHz 34,995 35,225 MHz 40,665MHz, 40,675MHz, 40,685MHz και 40,695 MHz 3 Εφαρμογή Τηλεχειρισμός μοντέλων (στη ζώνη 34,995 35,225 MHz μόνο ιπτάμενων μοντέλων) 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση 10 khz Δείτε επίσης τους πίνακες 1 & 2 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής 100 mw erp 6 Κανόνες κατοχής διαύλου Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο δράσης Μονόδρομη 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 11 Παραπομπές ΕΝ παραπομπής E13 του ΕΚΚΖΣ 26

27 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ραδιοσυχνότητες για τηλεχειρισμό ιπτάμενων μοντέλων στη ζώνη 34,995 35,225 ΜΗz Κανάλι Ραδιοσυχνότητα (MHz) Κανάλι Ραδιοσυχνότητα (MHz) Κανάλι Ραδιοσυχνότητα (MHz) 60 35, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,150 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ραδιοσυχνότητες για τηλεχειρισμό μοντέλων στις συχνότητες 40,665MHz, 40,675MHz, 40,685MHz και 40,695 MHz 40,665MHz κανάλι 50 40,675MHz κανάλι 51 40,685MHz κανάλι 52 40,695 MHz κανάλι 53 27

28 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2051 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιο 9 59,750 khz, 59,750 60,250 khz, 60, khz, khz, khz, khz, ,5 khz, 148, khz, khz, khz, 5-30 MHz, khz, khz, 26,957-27,283 khz 1 Συχνότητα / Ζώνες 9 59,750 khz, 59,750 60,250 khz 60,250 70,000 khz khz khz khz 140,0-148,5 khz 148, khz khz khz 3 Εφαρμογή Εφαρμογές επαγωγικού βρόχου 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής 9 59,750 khz 59,750 60,250 khz, khz, khz, khz 5 30 MHz khz, khz, khz 72 dbµa/m στα 10 m (στους 30 khz μειούμενη κατά 3 db/oct) 42 dbµa/m στα 10 m 60,250 70,000 khz 69 dbµa/m στα 10 m 6 Κανόνες κατοχής διαύλου 7 Αμφίδρομη επικοινωνία / 8 Καθεστώς αδειοδότησης 9 Πρόσθετες βασικές απαιτήσεις khz 66 dbµa/m στα 10 m 140,0 148,5 khz 37,7 dbµa/m στα 10 m -15 dbµa/m στα 10 m για εύρος ζώνης έως 10 khz (Επιπλέον η συνολική ένταση πεδίου είναι 148, khz -5 dbµa/m στα 10 m για συστήματα που λειτουργούν σε εύρη ζώνης μεγαλύτερα από 10 khz) khz 7-8 dbµa/m στα 10 m khz 13,5 dbµa/m στα 10 m -20 dbµa/m στα 10 m για εύρος ζώνης έως 10 khz (Επιπλέον η συνολική ένταση πεδίου είναι 5 30 MHz -5 dbµa/m στα 10 m για συστήματα που λειτουργούν σε εύρη ζώνης μεγαλύτερα από 10 khz) khz, 9 dbµa/m στα 10 m khz Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο δράσης Μονόδρομη Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στις εξής παρεμβολή 7 Δεν επιτρέπονται άλλες εφαρμογές εκτός από Επαγωγικές Εφαρμογές Ραδιοσυχνοτικής Αναγνώρισης (RFID) 28

29 (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 10 Υποθέσεις σχετικά με το σχεδιασμό 11 Παραπομπές ΕΝ Παρατηρήσεις Η λειτουργία επιτρέπεται σε εφαρμογή των παραπομπών E1 και Ε6 του ΕΚΚΖΣ 29

30 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2052 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιο khz και 13,553 13,567 MHz 1 Συχνότητα / Ζώνες khz 13,553 13,567 MHz 3 Εφαρμογή Εφαρμογές επαγωγικού βρόχου 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών Μπορεί να χρησιμοποιείται η συνολική αναφερόμενη ζώνη ραδιο 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής khz 42 dbµa/m στα 10 m 13,553 13,567 MHz 42 dbµa/m στα 10 m 60 dbµa/m στα 10 m 8 6 Κανόνες κατοχής διαύλου Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο δράσης Μονόδρομη 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 11 Παραπομπές ΕΝ , EN (για τα 13 ΜΗz) απόφασης της Επιτροπής 2009/381/ΕΚ 8 Δεν επιτρέπονται άλλες εφαρμογές εκτός από Επαγωγικές Εφαρμογές Ραδιοσυχνοτικής Αναγνώρισης (RFID) και Ηλεκτρονικής Επιτήρησης Αντικειμένων (ΗΕΑ- EAS) 30

31 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2061 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για Ενεργά Ιατρικά Εμφυτεύματα οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιο MHz 1 Συχνότητα / Ζώνες MHz 3 Εφαρμογή Ενεργά Ιατρικά Εμφυτεύματα Η κατηγορία αυτή καλύπτει το τμήμα ραδιοεπικοινωνίας των ενεργών εμφυτεύσιμων ιατρικών βοηθημάτων, κατά τον ορισμό της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1990, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα και τα περιφερειακά τους 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση 25 khz 9 Μεμονωμένοι πομποί δύναται να συνδυάσουν περισσότερους του ενός συνεχόμενους διαύλους για την επίτευξη αυξημένου εύρους ζώνης έως 300 khz στην υπο-ζώνη MHz και έως 100 khz στις υπο-ζώνες MHz και MHz Μεμονωμένοι πομποί είναι δυνατόν να συνδυάζουν παρακείμενα κανάλια για αυξημένο εύρος ζώνης, ακόμα και μεγαλύτερο των 300 khz, στην υπο-ζώνη MHz με προηγμένες τεχνικές εξομάλυνσης που εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμες επιδόσεις με τις τεχνικές που περιγράφονται στα εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία έχουν εγκριθεί με βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής 25 μw erp 6 Κανόνες κατοχής διαύλου Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο δράσης στην υπο-ζώνη MHz Έως 0,1% στις υπο-ζώνες MHz και MHz ή εναλλακτικά χρήση μηχανισμού LBT 10 χωρίς περιορισμό ως προς τον κύκλο δράσης Μονόδρομη 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 9 Η κεντρική ραδιοσυχνότητα του πρώτου καναλιού βρίσκεται σε απόσταση ίση με το μισό της διαπόστασης καναλιών από το χαμηλότερο άκρο της ζώνης ραδιο 10 Listen Before Talk 31

32 11 Παραπομπές ΕΝ , ΕΝ παραπομπής Ε23 του ΕΚΚΖΣ 32

33 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2062 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για Ενεργά Ιατρικά Εμφυτεύματα οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιο khz, khz και 30-37,5 MHz 1 Συχνότητα / Ζώνες khz khz 30-37,5 MHz 3 Εφαρμογή Ενεργά Ιατρικά Εμφυτεύματα Η κατηγορία αυτή καλύπτει το τμήμα ραδιοεπικοινωνίας των ενεργών εμφυτεύσιμων ιατρικών βοηθημάτων, κατά τον ορισμό της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1990, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα και τα περιφερειακά τους 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής khz 30 dbμα/m στα 10 m khz -5 dbμα/m στα 10 m 30-37,5 MHz 1 mw erp 6 Κανόνες κατοχής διαύλου <10% Μονόδρομη 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 11 Παραπομπές EN , EN παραπομπής Ε2, Ε23 του ΕΚΚΖΣ 33

34 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2071 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για ραδιομικρόφωνα τα οποία λειτουργούν στις ραδιοσυχνοτήτες 30, 30,5, 31, 35, 36,5, 36,7,37,1,37,5 MHz και στις ζώνες ραδιο MHz, MHz, MHz, MHz 1 Συχνότητα / Ζώνες 30, 30,5, 31, 35, 36,5, 36,7,37,1,37,5 MHz, MHz, MHz, MHz, MHz 3 Εφαρμογή Ραδιομικρόφωνα (ασύρματα μικρόφωνα ) Αφορούν μικρούς, χαμηλής ισχύος πομπούς σχεδιασμένους για να φοριούνται στο σώμα ή να κρατούνται στο χέρι, για τη μετάδοση ήχου 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση Για τις συχνότητες 30, 30,5, 31, 35, 36,5, 36,7, 37,1, 37,5 MHz, διαπόσταση καναλιών 50 khz Για τις υπόλοιπες ζώνες δεν καθορίζεται διαπόσταση 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής Για τις συχνότητες / ζώνες 30, 30,5, 31, 35, 36,5, 36,7,37,1,37,5 10 mw MHz, MHz, MHz Για τις ζώνες MHz, MHz, MHz 50 mw 6 Κανόνες κατοχής διαύλου Έως και 100% 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση για συσκευές με ισχύ ως 10mW Χρειάζεται ατομική αδειοδότηση για συσκευές με ισχύ μεγαλύτερη των 10mW (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 11 Παραπομπές EN , ΕΝ παραπομπής Ε11, Ε21 του ΕΚΚΖΣ 34

35 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2072 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για ασύρματες ακουστικές εφαρμογές οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιο 87,5-108,0 MHz,, MHz, 864,8 865 ΜΗz, και MHz 1 Συχνότητα / Ζώνες 87,5-108,0 MHz, MHz, 864,8 865,0 ΜΗz, MHz 3 Εφαρμογή Aσύρματες ακουστικές εφαρμογές 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση Για τη ζώνη 864,8 865ΜΗz, διαπόσταση καναλιών 50 khz Για την υπο-ζώνη 87,5-108,0 MHz μέγιστη διαπόσταση καναλιών 200 khz Για τις υπόλοιπες ζώνες δεν καθορίζεται διαπόσταση 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής 87,5-108,0 MHz 50 nw MHz 10 mw 864,8 865ΜΗz 10 mw MHz 20 mw 6 Κανόνες κατοχής διαύλου Έως και 100% 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 11 Παραπομπές EN , ΕΝ παραπομπής Ε27α του ΕΚΚΖΣ 35

36 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2081 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές ραδιοσυχνοτικής αναγνώρισης, οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιο 865,0-865,6 MHz, 865,6-867,6 MHz, 867,6-868,0 MHz 1 Συχνότητα / Ζώνες 865,0-865,6 MHz, 865,6-867,6 MHz, 867,6-868,0 MHz 3 Εφαρμογή Εφαρμογές ραδιοσυχνοτικής αναγνώρισης (RFID) 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση 200 khz 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής ,6 MHz 100 mw erp 865,6-867,6 MHz 2 W erp 867,6-868 MHz 500 mw erp 6 Κανόνες κατοχής διαύλου Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο δράσης 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 11 Παραπομπές EN παραπομπής Ε27ε του ΕΚΚΖΣ 36

37 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2082 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές ραδιοσυχνοτικής αναγνώρισης, οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιο MHz 1 Συχνότητα / Ζώνες MHz 3 Εφαρμογή Εφαρμογές ραδιοσυχνοτικής αναγνώρισης (RFID) 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής 500 mw eirp Έως και 100% 6 Κανόνες κατοχής διαύλου 4 W eirp Επίπεδα ισχύος <=15% >500mW περιορίζονται για χρήση εντός των ορίων κτιρίου 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 11 Παραπομπές EN παραπομπής Ε44γ του ΕΚΚΖΣ 37

38 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 210 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για αυτόματη αναγνώριση οχήματος (AVI) σιδηροδρόμων οι οποίες λειτουργούν στην περιοχή ραδιο 2,45 GHz 1 Συχνότητα / Ζώνες MHz 3 Εφαρμογή Μετάδοση δεδομένων για αυτόματη αναγνώριση οχήματος σιδηροδρομικών συρμών (AVI) 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση 5 κανάλια, εύρους 1,5 ΜΗz το καθένα στη ζώνη MHz/ Δυφιορροές σύμφωνα με το ΕΝ Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής 500 mw eirp 6 Κανόνες κατοχής διαύλου Εκπομπή μόνο σε παρουσία συρμών Αμφίδρομη 8 Καθεστώς αδειοδότησης Άδεια για τους σταθερά εγκατεστημένους ερωτηματοθέτες 9 Πρόσθετες βασικές απαιτήσεις Tεχνικά χαρακτηριστικά όπως ορίζονται στα Πρότυπα του ETSI 11 Παραπομπές ΕΝ παραπομπής Ε43 του ΕΚΚΖΣ 38

39 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 211 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για τη συντονισμένη εισαγωγή τηλεματικών συστημάτων οδικών μεταφορών και οδικής κυκλοφορίας και που λειτουργούν στις ζώνες ραδιο ΜΗz, GHz και GHz 1 Συχνότητα / Ζώνες ΜΗz, GHz και GHz 3 Εφαρμογή Εισαγωγή τηλεματικών συστημάτων οδικών μεταφορών και οδικής κυκλοφορίας 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών Μπορεί να χρησιμοποιείται η συνολική αναφερόμενη ζώνη ραδιο/ Οποιαδήποτε 11 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής ΜΗz 2W ή 8W eirp GHz GHz 55 dbm μέγιστο eirp 50 dbm μέση ισχύς -23,5 dbm μέση ισχύς μόνο για παλμικά ραντάρ 6 Κανόνες κατοχής διαύλου Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο δράσης 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση στις ζώνες ραδιο ΜΗz, GHz και GHz Ατομική αδειοδότηση στη ζώνη ραδιο ΜΗz (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 11 Παραπομπές EN EN ES Η ζώνη ΜΗz συστήνεται: για συστήματα διαπόστασης καναλιών 5 MHz στις συχνότητες: MHz, MHz, MHz και MHz για συστήματα διαπόστασης καναλιών 10 MHz στις συχνότητες: 5800 MHz, και 5810 MHz 12 Η μέγιστη ισχύς 8 W eirp επιτρέπεται για συστήματα υψηλού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων (1 Mbit/s) ενώ για συστήματα χαμηλότερου ρυθμού μετάδοσης δεδομένων η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς εκπομπής είναι 2 W eirp 39

40 παραπομπής Ε48 του ΕΚΚΖΣ 40

41 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 212 Συσκευές μικρής εμβέλειας χρησιμοποιούμενες για τη μέτρηση της στάθμης περιεχομένου δεξαμενών (Tank Level Probing Radar TLPR) οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιο 4,5-7,0 GΗz, 8,5-10,6 GHz, 24,05-27,00 GHz, GHz και GHz 1 Συχνότητα / Ζώνες 4,5-7,0 GΗz 8,5-10,6 GHz 24,05-27,00 GHz GHz 3 Εφαρμογή Μέτρηση της στάθμης περιεχομένου δεξαμενών (Tank Level Probing Radar TLPR) 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση Δεν καθορίζεται διαπόσταση καναλιών Μπορεί να χρησιμοποιείται η συνολική αναφερόμενη ζώνη ραδιο/ Οποιαδήποτε 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής 4,5-7,0 GΗz 24 dbm eirp 8,5-10,6 GHz 30 dbm eirp 24,05-27,00 GHz GHz GHz 43 dbm eirp 6 Κανόνες κατοχής διαύλου Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο δράσης 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 11 Παραπομπές ΕΝ παραπομπής Ε50A του ΕΚΚΖΣ 41

42 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 213 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για το ραδιοεντοπισμό θυμάτων χιονοστιβάδων και λειτουργούν στη ραδιοσυχνότητα 457 khz 1 Συχνότητα / Ζώνες 457 khz 3 Εφαρμογή Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για τον ραδιοεντοπισμό θυμάτων χιονοστιβάδων 4 Διαυλοποίηση / διαμόρφωση Συνεχές σήμα χωρίς διαμόρφωση 5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής 7 dbµa/m στα 10 m 6 Κανόνες κατοχής διαύλου Έως και 100% 8 Καθεστώς αδειοδότησης Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από την παρεμβολή 11 Αναφορά EN παραπομπής Ε3 του ΕΚΚΖΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δρ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι ΚΑΝΕΛΛΟΣ Ανακοίνωση / Εσωτερική Διανομή 1 Διεύθυνση Φάσματος 2 Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών 42

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1040 7 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002. H ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 211 V.1.0

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 211 V.1.0 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 211 V.1.0 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLA) τα οποία λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 203 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για συναγερµούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,60 868,70 MHz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/50/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/50/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 201 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για τοπικά ραδιοδίκτυα (RLAs) οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 2 400 2 483,5 MHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/46/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/46/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 105 V.1.0: Μη καθορισµένες συσκευές µικρής εµβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,0 868,6 MHz, 868,7 869,2 MHz, 869,4 869,65 MHz, 869,7 870,0 MHz ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/55/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/55/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2043 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για τηλεχειρισµό µοντέλων οι οποίες λειτουργούν στις ραδιοσυχνότητες 40,665-40,675-40,685 και 40,695 MHz ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 104 V.1.0: Μη καθορισµένες συσκευές µικρής εµβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 433, ,790 MHz

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 104 V.1.0: Μη καθορισµένες συσκευές µικρής εµβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 433, ,790 MHz Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 104 V.1.0: Μη καθορισµένες συσκευές µικρής εµβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 433,050 434,790 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/45/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/56/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/56/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2051 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 9 59,750, 59,750 60,250,60,250-70,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/60/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/60/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2061V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για Ιατρικά Εµφυτεύσιµα οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 402 405 MHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεπικοινωνίας 502 V.1.0

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεπικοινωνίας 502 V.1.0 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεπικοινωνίας 502 V.1.0 Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται για χρήση στην κινητή υπηρεσία ξηράς 98/34/ΕΚ Κοινοποίηση αριθ.: 2007/0625/GR 1 1. Πρόλογος Η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026 Μαρούσι, 11-10-11 Αρ. Πρωτ.: 623/026 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002 Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται για χρήση στην σταθερή και κινητή υπηρεσία ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/61/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/61/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2062V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για Ιατρικά Εµφυτεύσιµα οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 9-315kHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/61/GR

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/242/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση Διεπαφής Ραδιοεπικοινωνιών 300 Έκδοση 1.0

Απαίτηση Διεπαφής Ραδιοεπικοινωνιών 300 Έκδοση 1.0 Απαίτηση Διεπαφής Ραδιοεπικοινωνιών 300 Έκδοση 1.0 Ψηφιακά δισημειακά συστήματα ραδιοαναμετάδοσ που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων τ σταθερής υπηρεσίας (1.4 GHz - 55 GHz) 98/34/ΕΚ Κοινοποίηση αριθ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/113/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/113/GR Απαίτηση ιεπαφής Ραδιοεξοπλισµού 4091V 1.0 αυτικοί θεσιδεικτικοί ραδιοφάροι (ΘΡΕΑ) που προορίζονται για χρήση στη συχνότητα 121.5 MHz και 243 MHz µόνο για σκοπούς προσέγγισης (homing) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΑΚΟΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 21-07-2010 Απόφαση.: 572/007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/110/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/110/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 404 V.1.0:αυτιλιακός ραδιοτηλεφωνικός εξοπλισµός VHF (περιλαµβανοµένων των πλωτών οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας) για γενική επικοινωνία και σχετικός εξοπλισµός για ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/244/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/244/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 407 V.1.0: Φορητές ραδιοτηλεφωνικές συσκευές της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες VHF (µόνο για εφαρµογές που δεν εντάσσονται στο GMDSS) ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/752/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/752/ΕΕ) EL 13.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/17 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 401 V.1.0: Ναυτιλιακοί κινητοί ποµποί και δέκτες για χρήση στις ζώνες MF και HF

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 401 V.1.0: Ναυτιλιακοί κινητοί ποµποί και δέκτες για χρήση στις ζώνες MF και HF Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 401 V.1.0: αυτιλιακοί κινητοί ποµποί και δέκτες για χρήση στις ζώνες MF και HF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΑΚΟΙΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/108/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 406 V.1.0: Ραδιοτηλεφωνικοί ποµποί και δέκτες της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες VHF

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 406 V.1.0: Ραδιοτηλεφωνικοί ποµποί και δέκτες της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες VHF Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 406 V.1.0: Ραδιοτηλεφωνικοί ποµποί και δέκτες της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες VHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/243/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 131/2014 Αρ. 4764, Αριθμός 131 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 131/2014 Αρ. 4764, Αριθμός 131 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2012 464 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 131/2014 Αρ. 4764, 28.2.2014 Αριθμός 131 ΚΔΠ 326/2009 ΚΔΠ 405/2009 ΚΔΠ 35/2010 ΚΔΠ 129/2010 ΚΔΠ 185/2010 ΚΔΠ 229/2010 ΚΔΠ 256/2010 ΚΔΠ 281/2010 ΚΔΠ 322/2010 ΚΔΠ 362/2010 ΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Παράγραφος 3(γ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Παράγραφος 3(γ) 456 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παράγραφος 3(γ) Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Εξοπλισμού Τεχνολογίας Υπερευρείας Ζώνης (Καθορίζονται στην Απόφαση 2007/131/ΕΚ και στην Απόφαση 2009/343/ΕΚ) Mέγιστες πυκνότητες ισοδύναμης ισότροπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2011 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-10-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ: 624/216 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Μάιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 667 16 Απριλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 472/154 Έγκριση τελικών κείμενων διεπαφής σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του π.δ. 44/2002.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 5-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 521/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το Ν.3431/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16-8-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 399/34 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3006 28 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 623/026 Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 31/3/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 598/002

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 31/3/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 598/002 Μαρούσι, 31/3/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 598/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ 521/32/5-5-2009 Απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 1010/Β/28-5-2009) Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 130/2014 Αρ. 4764, Αριθμός 130 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 130/2014 Αρ. 4764, Αριθμός 130 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012 428 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 130/2014 Αρ. 4764, 28.2.2014 Αριθμός 130 Επίσημη Εφημερίδα της E.Ε. L.241, 13.07.2004, σ. 66. Επίσημη Εφημερίδα της E.Ε. L.21, 25.01.2005, σ. 15. ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36703 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2512 7 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 624/216 (1) Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνο τήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε την εναρµόνιση της ζώνης συχνοτήτων 2010-2025 MHz για φορητές ή κινητές ασύρµατες βιντεοζεύξεις και ασύρµατες κάµερες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή προγράµµατος και

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-10-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ: 626/006 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003 «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Μάιος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 17-08-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3517/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7270 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( FORTHNET Α.Ε.), Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη MHz

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη MHz Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 1452-1492 MHz Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΚΕΡΑΤΕΑ ( ).

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΚΕΡΑΤΕΑ ( ). Μαρούσι, 16-09-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6702/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7898 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΚΕΡΑΤΕΑ (1402690). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ ( ).

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ ( ). Μαρούσι, 06-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5720/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7678 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ (1400685).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 2965/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 4012A ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 2965/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 4012A ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 04-06-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 2965/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 4012A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 262/16/9-9-2002 Απόφασης της ΕΕΤΤ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/ ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/ ), Μαρούσι, 18-10-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3887/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7328 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή «Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» παρουσίαση στο Forum, «WiFi SatCom Forum 2009» ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Εισηγητής: Κ. Μπακάλης Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/ ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/ ), Μαρούσι, 09072010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3283/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7264 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 08-12-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4395/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-2324A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 234/10/31-10-2001 Απόφασης της ΕΕΤΤ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/47 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/47 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 08-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/47 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/35

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/35 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/35 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

13460/15 ΓΒ/γπ/ΔΛ 1 DGE 2B

13460/15 ΓΒ/γπ/ΔΛ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0119 (NLE) 13460/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006) Μαρούσι, 22/7/2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ : 573/001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Χορήγηση γνώμης της ΕΕΤΤ, κατ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3592/2007, επί του Σχεδίου Χάρτη Συχνοτήτων αναλογικής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 26 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 721/2 Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνο τήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 6-2-14 Αρ. Πρωτ.: 706/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 97-001-02. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφόρος Κηφισίας 60, Μαρούσι Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφόρος Κηφισίας 60, Μαρούσι Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για τη προσωρινή χρήση ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας Σελ. 1 / 7 Πρόλογος Το παρόν Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Μαρούσι, 14-2-2003 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:276/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου της πενταμελούς Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου του προγράμματος «Μακροχρόνια Παύση Εκμετάλλευ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 19-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/ 048 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Δ. Τρίγλιας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 20-2-2014 Α. Π.: 708/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 01-004-04. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

«Νομικό πλαίσιο και διαδικασίες αδειοδότησης κατασκευών κεραιών»

«Νομικό πλαίσιο και διαδικασίες αδειοδότησης κατασκευών κεραιών» «Νομικό πλαίσιο και διαδικασίες αδειοδότησης κατασκευών κεραιών» Γερωνυμάκης Χάρης, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Φάσματος, ΕΕΤΤ Δεκέμβριος 2015 Περιεχόμενα Κατηγορίες Κατασκευών Κεραιών Αρμόδιες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 30-1-2014 Α. Π.: 705/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 01-004-06. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει Μαρούσι, 3-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 513/014 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 14-05-2014 ΑΡΙΘ. : 718/1 Αρ. Εγγρ. Κεραίας : 8618A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΑΠ 694/1/18-6-2013 Απόφασης της ΕΕΤΤ µε την οποία χορηγήθηκε στην Εταιρεία Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 21-3 - 2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 472 / 155 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης «Κανονισμός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων για Νόμιμους Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνιών Εγκατεστημένους

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση. αναφορικά με τους Όρους Γενικών Αδειών. που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών. από Παρόχους Δικτύων. όταν

Δημόσια Διαβούλευση. αναφορικά με τους Όρους Γενικών Αδειών. που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών. από Παρόχους Δικτύων. όταν Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τους Όρους Γενικών Αδειών που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών από Παρόχους Δικτύων όταν παράγουν ή μεταδίδουν ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα Μαρούσι, Νοέμβριος 2008 Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµοσίευση των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων της ΕΕΤΤ όπως αυτά προκύπτουν από τις µη εµπιστευτικές απαντήσεις των ενδιαφεροµένων µερών αναφορικά µε τη διαµόρφωση ρυθµιστικού πλαισίου για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Μάιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Μάιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την εφαρμογή της Εκτελεστικής Απόφασης της ΕΕ 2017/191 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/166/ΕΕ, με σκοπό την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ζωνών συχνοτήτων για τις

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Τυποποίησης Υ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/50 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/297/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010 Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010 ΑΠΟΦΑΣΗ Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για τον καθορισμό του πλαισίου αδειοδότησης των Συστημάτων Παροχής Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών στη ζώνη συχνοτήτων 2 GHz, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Ιούνιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 698/30 Έγκριση Διακήρυξης Ανοικτού Δ ιεθνούς Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για το Έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μάιος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Α. Γενικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες (Κεραίες τηλεφωνίας, Ασύρματα δίκτυα, Ραντάρ, Ραδιοτηλεοπτικές κεραίες, Δίκτυα ασύρματου Διαδικτύου WiMax, ) Επίσης απο

Διαβάστε περισσότερα

1. της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 4173/2013 «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση», (Α 169),

1. της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 4173/2013 «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση», (Α 169), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Παρουσίαση στην εσπερίδα του ΕΛΟΤ,

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Παρουσίαση στην εσπερίδα του ΕΛΟΤ, «ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΡΤΤΕ) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ» Παρουσίαση στην εσπερίδα του ΕΛΟΤ, «ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»,

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 686/47/26-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 694/29 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 694/29 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 18-06-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 694/29 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Διακήρυξης ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση για τον καθορισμό του πλαισίου αδειοδότησης των Συστημάτων

Δημόσια Διαβούλευση για τον καθορισμό του πλαισίου αδειοδότησης των Συστημάτων Δημόσια Διαβούλευση για τον καθορισμό του πλαισίου αδειοδότησης των Συστημάτων Παροχής Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών στη ζώνη συχνοτήτων 2 GHz, που πρόκειται να υλοποιήσουν οι εταιρίες Inmarsat Ventures

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. β. το Ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α / ) και ιδίως τα άρθρα 63 και 64 αυτού,

ΑΠΟΦΑΣΗ. β. το Ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α / ) και ιδίως τα άρθρα 63 και 64 αυτού, Μαρούσι, 30/11/2007 Αριθ.Απ. 461/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης «Κανονισμός Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Διαύλων στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς (Τ/Σ) Εθνικής Εμβέλειας οι οποίοι κατέχουν άδεια ιδρύσεως

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24.8.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 201/1 I (Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα