Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/35"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/35 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών (Το παρόν κείμενο ακυρώνει και αντικαθιστά το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293 της 2ας Δεκεμβρίου 2009, σ. 1) (2009/C 303/15) EL Διορθωτικό στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών (Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ) Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας της CENELEC EN 41003:1998 Ειδικές απαιτήσεις για εξοπλισμό που προορίζεται να συνδεθεί σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα EN 41003:1996 ( ) α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) CENELEC EN 50360:2001 Πρότυπο προϊόντος για την επίδειξη συμμόρφωσης των κινητών τηλεφώνων με τους βασικούς περιορισμούς που αφορούν την ανθρώπινη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (300 ΜΗz 3 GHz) CENELEC EN 50364:2001 Περιορισμός της ανθρώπινης έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από συσκευές που λειτουργούν στο εύρος συχνοτήτων 0 Ηz ως 10GHz, που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική επιτήρηση αντικειμένων ( EAS), στην αναγνώριση ραδιοσυχνότητας (RFID) και σε παρόμοιες εφαρμογές CENELEC EN 50371:2002 Γένικο Πρότυπο προϊόντος για την επίδειξη συμμόρφωσης των χαμηλής ισχύος ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών με τους βασικούς περιορισμούς σχετικά με την έκθεση του ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (10 MHz-300GHz) - Ευρύ κοινό CENELEC EN 50385:2002 Πρότυπο προϊόντος για την επίδειξη συμμόρφωσης των ραδιοσταθμών βάσης και σταθερών τερματικών σταθμών για ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα με βασικούς περιορισμούς ή επίπεδα αναφοράς σχετικά με την έκθεση του ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων (110MHz-40GHz) - Ευρύ κοινό CENELEC EN 50401:2006 Πρότυπο προϊόντος για την επίδειξη συμμόρφωσης σταθερού εξοπλισμού για ραδιομετάδοση (110MHz-40GHz) που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με τους βασικούς περιορισμούς ή τα επίπεδα αναφοράς σχετικά με την έκθεση του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων, όταν πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία ΚΑΝΕΝΑ α) ΚΑΝΕΝΑ α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) ΚΑΝΕΝΑ α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) ΚΑΝΕΝΑ α) ΚΑΝΕΝΑ α)

2 C 303/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της CENELEC EN 55022:1998 Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών Χαρακτηριστικές ραδιοδιαταραχών - Όρια και μέθοδοι μέτρησης [CISPR 22:1997 (Τροποποιημένο)] EN 55022: A1: A2:1997 ( ) Τροποποίηση A1:2000 του EN 55022:1998 (CISPR 22:1997/A1:2000) Τροποποίηση A2:2003 του EN 55022:1998 (CISPR 22:1997/A2:2002) Και τα τέσσερα πρότυπα που αναφέρονται στη συνέχεια παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης έως την : EN 55022:1998 EN 55022: A1:2000 EN 55022: A2:2003 EN 55022: A1: A2:2003 CENELEC EN 55022:2006 Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών Χαρακτηριστικές ραδιοδιαταραχών - Όρια και μέθοδοι μέτρησης [CISPR 22:2005 (Τροποποιημένο)] EN 55022:1998 και οι τροποποιήσεις του Τροποποίηση A1:2007 του EN 55022:2006 (CISPR 22:2005/A1:2005) Σημείωση CENELEC EN 55024:1998 Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών Χαρακτηριστικά ατρωσίας Όρια και μέθοδοι μέτρησης Σχετικό(-α) γένικο (-α) πρότυπο (-α) ( ) [CISPR 24:1997 (Τροποποιημένο)] Σημείωση 2.3 Τροποποίηση A1:2001 του EN 55024:1998 (CISPR 24:1997/A1:2001) Σημείωση 3 ( ) Τροποποίηση A2:2003 του EN 55024:1998 (CISPR 24:1997/A2:2002) Σημείωση 3 ( ) CENELEC EN 60065:2002 Ακουστικές, οπτικές και παρόμοιες ηλεκτρονικές συσκευές Απαιτήσεις ασφαλείας [IEC 60065:2001 (Τροποποιημένο)] EN 60065:1998 ( ) α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) Τροποποίηση A1:2006 του EN 60065:2002 (IEC 60065:2001/A1:2005 (Τροποποιημένο)) Σημείωση 3 ( ) CENELEC EN 60215:1989 Απαιτήσεις ασφαλείας για συσκευές ραδιοηλεκτρικής εκπομπής (IEC 60215:1987) ΚΑΝΕΝΑ α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) Τροποποίηση A1:1992 του EN 60215:1989 (IEC 60215:1987/A1:1990) Τροποποίηση A2:1994 του EN 60215:1989 (IEC 60215:1987/A2:1993) Σημείωση 3 Σημείωση 3 ( ) ( )

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/37 της CENELEC EN :1994 Ασφάλεια ακτινοβολίας προϊόντων λέιζερ - Μέρος 1: Ταξινόμηση εξοπλισμού, απαιτήσεις και οδηγίες για το χρήστη (IEC :1993) ΚΑΝΕΝΑ α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) Τροποποίηση A1:2002 του EN :1994 (IEC :1993/A1:1997) Τροποποίηση A2:2001 του EN :1994 (IEC :1993/A2:2001) EN :1994/ A11:1996 Σημείωση 3 Σημείωση 3 ( ) ( ) CENELEC EN :2007 Ασφάλεια προϊόντων λέιζερ - Μέρος 1: Ταξινόμηση του εξοπλισμού και απαιτήσεις (IEC :2007) EN :1994 και οι τροποποιήσεις του α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) CENELEC EN :2004 Ασφάλεια προϊόντων λέιζερ - Μέρος 2: Ασφάλεια επικοινωνιακών συστήματων οπτικών ινών (OFCS) (IEC :2004) EN :2000 ( ) α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) Τροποποίηση A1:2007 του EN :2004 (IEC :2004/A1:2006) Σημείωση CENELEC EN :1997 Ασφάλεια προϊόντων λέιζερ - Μέρος 4: Προστατευτικά λέιζερ (IEC :1997) ΚΑΝΕΝΑ α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) Τροποποίηση A1:2002 του EN :1997 (IEC :1997/A1:2002) Τροποποίηση A2:2003 του EN :1997 (IEC :1997/A2:2003) Σημείωση 3 Σημείωση 3 ( ) ( ) CENELEC EN :2006 Ασφάλεια προϊόντων λέιζερ - Μέρος 4: Προστατευτικά λέιζερ (IEC :2006) EN :1997 και οι τροποποιήσεις του α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) Τροποποίηση A1:2008 του EN :2006 (IEC :2006/A1:2008) Σημείωση CENELEC EN :2004 Ασφάλεια προϊόντων λέιζερ Μέρος 12: Ασφάλεια οπτικών συστημάτων επικοινωνιών ελεύθερου χώρου που χρησιμοποιούνται για μετάδοση πληροφοριών (IEC :2004) ΚΑΝΕΝΑ α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ)

4 C 303/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της CENELEC EN :2001 Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών Ασφάλεια Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις [IEC :2001 (Τροποποιημένο)] EN 60950:2000 ( ) α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) Τροποποίηση A11:2004 του EN :2001 Σημείωση 3 CENELEC EN :2006 Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις [IEC :2005 (Τροποποιημένο)] EN :2001 και οι τροποποιήσεις του α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) CENELEC EN :2006 Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών - Ασφάλεια - Μέρος 22: Εξοπλισμός εγκατεστημένος σε εξωτερικό χώρο [IEC :2005 (Τροποποιημένο)] ΚΑΝΕΝΑ α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) CENELEC EN :2006 Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών - Ασφάλεια - Μέρος 23: Εξοπλισμός αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων (IEC :2005) ΚΑΝΕΝΑ α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) CENELEC EN :2006 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC) - Μέρος 3-2: Όρια - Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος (ρεύμα εισόδου συσκευής μέχρι και 16 Α ανά φάση) (IEC :2005) EN : A2:2005 ( ) CENELEC EN :1995 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Μέρος 3-3: Όρια Περιορισμός των διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος σε δημόσια συστήματα παροχής χαμηλής τάσης για συσκευές με ονομαστικό ρεύμα μέχρι και 16 Α ανά φάση και χωρίς να υπόκεινται σε σύνδεση υπό συνθήκη Σχετικό(-α) γένικο (-α) πρότυπο (-α) Σημείωση 2.3 ( ) (IEC :1994) Τροποποίηση A1:2001 του EN :1995 (IEC :1994/A1:2001) Σημείωση 3 ( ) CENELEC EN :2008 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) - Μέρος 3-3: Όρια - Περιορισμός μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσης και τρεμοσβήματος σε δημόσια συστήματα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης,για συσκευές που έχουν ονομαστικό ρεύμα μέχρι και 16 Α ανά φάση και δεν υπόκεινται σε υπό συνθήκη σύνδεση (IEC :2008) EN :1995 και οι τροποποιήσεις του

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/39 της CENELEC EN :2000 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC) Μέρος 3-11: Περιορισμοί μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσης και τρεμοσβήματος σε δημόσια συστήματα τροφοδότησης χαμηλής τάσης Συσκευές με ονομαστικό ρεύμα <= 75Α και υποκείμενες σε υπό συνθήκη σύνδεση Σχετικό(-α) γένικο (-α) πρότυπο (-α) Σημείωση 2.3 ( ) (IEC :2000) CENELEC EN :2005 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) - Μέρος 3-12: Όρια - Όρια αρμινού ρεύματος που παράγεται από εξοπλισμό συνδεδεμένο σε δημόσια συστήματα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16 Α και χαμηλότερο από ή ίσο με 75 A ανά φάση Σχετικό(-α) γένικο (-α) πρότυπο (-α) Σημείωση 2.3 ( ) (IEC :2004) CENELEC EN :2001 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC)- Μέρος 6-1: Γενικά πρότυπα Ατρωσία για οικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα EN :1997 ( ) (IEC :1997 (Τροποποιημένο)) CENELEC EN :2007 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC)- Μέρος 6-1: Γενικά πρότυπα -Ατρωσία για οικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα (IEC :2005) CENELEC EN :2005 EN : Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) - Μέρος 6-2: Γενικά πρότυπα - Ατρωσία για βιομηχανικά περιβάλλοντα (IEC :2005) EN :2001 ( ) CENELEC EN :2001 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC) Μέρος 6-3.Γενικά πρότυπα Πρότυπο εκπομπής για οικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα EN :1992 ( ) (CISPR/IEC :1996 (Τροποποιημένο)) Τροποποίηση A11:2004 του EN :2001 Σημείωση 3 ( ) CENELEC EN :2007 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC) - Μέρος 6-3: Γενικά πρότυπα - Πρότυπο εκπομπής σε οικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα (IEC :2006) CENELEC EN :2001 EN :2001 και οι τροποποιήσεις του Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC) Μέρος 6-4: Γενικά πρότυπα Πρότυπο εκπομπής για βιομηχανικά περιβάλλοντα EN :1993 ( ) (IEC :1997 (Τροποποιημένο))

6 C 303/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της CENELEC EN :2007 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC) - Μέρος 6-4: Γενικά πρότυπα - Πρότυπο εκπομπής σε βιομηχανικά περιβάλλοντα (IEC :2006) EN : CENELEC EN 62311:2008 Αξιολόγηση ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού σχετικά με τους περιορισμούς της έκθεσης του ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz GHz) [IEC 62311:2007 (Τροποποιημένο)] ΚΑΝΕΝΑ α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) EN (ERM) - Τηλεγραφικός εξοπλισμός στενοζωνικής άμεσης εκτύπωσης για λήψη μετεωρολογικών ή ναυσιπλοϊκών πληροφοριών (NAVTEX) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN (ERM) Στενοζωνικός τηλεγραφικός εξοπλισμός άμεσης εκτύπωσης για λήψη μετεωρολογικών ή ναυσιπλοϊκών πληροφοριών (NAVTEX) Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Τηλεγραφικός εξοπλισμός στενοζωνικής άμεσης εκτύπωσης για λήψη μετεωρολογικών ή ναυσιπλοϊκών πληροφοριών (NAVTEX) - Μέρος 3: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.3(e) της Άρθρο 3 παρ. 3 EN (ERM) Τηλεγραφικός εξοπλισμός στενοζωνικής άμεσης εκτύπωσης για λήψη μετεωρολογικών ή ναυσιπλοϊκών πληροφοριών (NAVTEX) Μέρος 3: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.3 (e) της EN (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Ραδιοεξοπλισμός με εσωτερικό ή εξωτερικό σύνδεσμο RF που προορίζεται κυρίως για αναλογική ομιλία - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της ETS /A2 ( ) ( ) EN (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Ραδιοεξοπλισμός με εσωτερικό ή εξωτερικό σύνδεσμο RF που προορίζεται κυρίως για αναλογική ομιλία - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/41 της EN V1.4.1 (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Ραδιοσυσκευές που προορίζονται για τη μετάδοση δεδομένων (και/ή ομιλίας) με τη χρησιμοποίηση διαμόρφωσης σταθερής ή μη σταθερής περιβάλλουσας και διαθέτουν σύνδεσμο κεραίας - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V EN (ERM) - Ραδιοεξοπλισμός ζώνης ραδιοσυχνοτήτων πολιτών με διαμόρφωση γωνίας (CEPT PR 27 Radio Equipment) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της ETS / A1:1997 ( ) EN (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Ραδιοεξοπλισμός ζώνης ραδιοσυχνοτήτων πολιτών (CB) - Ραδιοεξοπλισμός ζώνης ραδιοσυχνοτήτων πολιτών με διαμόρφωση γωνίας (Ραδιοεξοπλισμός PR 27) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του αρθρου 3.2 της EN EN (ERM) - Πομποί και δέκτες ραδιοτηλεφώνου για τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία που λειτουργεί στις ζώνες VHF - Μέρος 3: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.3(e) της EN V1.1.2 ( ) Άρθρο 3 παρ. 3 EN (ERM) - Πομποί και δέκτες ραδιοτηλεφώνου για τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία που λειτουργεί στις ζώνες VHF - Μέρος 3: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.3(e) της EN ( ) Άρθρο 3 παρ. 3

8 C 303/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EN (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Ραδιοεξοπλισμός που εκπέμπει σήματα για την εκκίνηση είδιας απόκρισης στο δέκτη - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της της EN V2.1.2 (ERM) - Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) - Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται να χρησιμοποιείται στην περιοχή συχνοτήτων 25 MHz ως MHz με στάθμες ισχύος μέχρι 500 mw -Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της EN V EN Ηλεκτρoμαγvητική Συμβατότητα και Θέματα Ραδιoφάσματoς (ERM) - Υπηρεσία επιτόπιας τηλεειδoπoίησης - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιεί ενσωματωμένες κεραίες και προορίζεται κυρίως για αναλογική ομιλία- Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της EN Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) Κινητή Υπηρεσία Ξηράς Ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιεί ενσωματωμένες κεραίες και προορίζεται κυρίως για αναλογική ομιλία Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V1.7.1 (*) (ERM) - Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης - Εξοπλισμός μετάδοσης δεδομένων που λειτουργεί στη ζώνη ISM 2,4 GHz και χρησιμοποιεί τεχνικές ευρυζωνικής διαμόρφωσης - Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της (*) Η παρούσα έκδοση του προτύπου συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/5/ΕΚ σύμφωνα με τον ακόλουθο όρο: Ο εξοπλισμός θα εφαρμόσει τον κατάλληλο μηχανισμό μερισμού του φάσματος, π.χ. LBT (Listen Before Talk), DAA (Detect And Avoid), κλπ., με σκοπό τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο της παρούσας έκδοσης. Ο εν λόγω μηχανισμός θα διευκολύνει τον μερισμό των διάφορων υφιστάμενων τεχνολογιών και εφαρμογών και, σε περίπτωση συμφόρησης, θα εξασφαλίζεται για τους χρήστες ίση πρόσβαση (με συνέπεια την ελεγχόμενη υπολειτουργία της υπηρεσίας για όλους τους χρήστες) Το, στο σχέδιο EN v 1.5.1, πρότεινε εναρμονισμένους τρόπους αξιολόγησης αυτών των πρόσθετων απαιτήσεων. EN V1.6.1 ( )

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/43 της EN V1.3.1 (ERM) - Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) - Ραδιοεξοπλισμός στην περιοχή συχνοτήτων 9 khz ως 25 MHz και συστήματα επαγωγικού βρόχου στην περιοχή συχνοτήτων 9 khz ως 30 MHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη του Άρθρου 3.2 της EN ( ) EN Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς(rp02) - Ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιεί ενσωματωμένη κεραία και εκπέμπει σήματα για την εκκίνηση είδιας απόκρισης στο δέκτη - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN Άρθρο 3 παρ. 3 (ERM) - Πομποί και δέκτες ναυτιλιακής κινητής επικοινωνίας για χρήση στις ζώνες MF και HF - Μέρος 3: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.3(e) της EN Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται για τη μετάδοση δεδομένων (και ομιλίας) και χρησιμοποιεί ενσωματωμένη κεραία - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN Ηλεκτρoμαγvητική Συμβατότητα και Θέματα Ραδιoφάσματoς (ERM) - Ασυρματικά μικρόφωνα στην περιοχή συχνοτήτων 25 MHz ως 3 GHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της ETS / A1:1997 ( ) EN Ηλεκτρoμαγvητική Συμβατότητα και Θέματα Ραδιoφάσματoς (ERM) - Ασυρματικά μικρόφωνα στην περιοχή συχνοτήτων 25 MHz ως 3 GHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN V1.2.2 (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Ραδιοεξοπλισμός ζώνης συχνοτήτων πολιτών με διαμόρφωση πλάτους διπλής πλευρικής ζώνης (DSB) και/ή μονοπλευρικής ζώνης (SSB) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN ( )

10 C 303/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της EN V1.1.2 (ERM) - Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) - Ραδιοεξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή συχνοτήτων 1 GHz ως 40 GHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN ( ) EN V1.1.2 (ERM) - Συσκευές μικρής εμβέλειας - Ραδιοεξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή συχνοτήτων 1 GHz ως 40 GHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN ( ) EN (ERM) Συσκευές Μικρής Εμβέλειας Ραδιοεξοπλισμός για χρήση στην περιοχή συχνοτήτων 1 GHz έως 40 GHz Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V EN V1.3.1 Ηλεκτρoμαγvητική Συμβατότητα και Θέματα Ραδιoφάσματoς (ERM) - Ευρυζωνικές ακουστικές ζεύξεις - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Κανόνες για Πρόσβαση και το Μερισμό των κοινών χρησιμοποιούμενων καναλιών από εξοπλισμό που συμμορφώνεται με το ΕΝ Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Τηλεπληροφορική οδικών μεταφορών και οδικής κυκλοφορίας (RTTT) - Εξοπλισμός μετάδοσης της Αποκλειστικής Επικοινωνίας Μικρής Εμβέλειας (DSRC) (500 kbit/s/ 250 kbit/s) που λειτουργεί στη βιομηχανο-επιστημο-ιατρική (ISM) ζώνη συχνοτήτων 5,8 GHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της - Υπο-μέρος 1: Απαιτήσεις για τις παρόδιες μονάδες (RSU) EN (ERM) - Τηλεπληροφορική οδικών μεταφορών και οδικής κυκλοφορίας (RTTT) - Εξοπλισμός μετάδοσης της Αποκλειστικής Επικοινωνίας Μικρής Εμβέλειας (DSRC) (500 kbit/s/ 250 kbit/s) που λειτουργεί στη βιομηχανο-επιστημο-ιατρική (ISM) ζώνη συχνοτήτων 5,8 GHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της - Υπο-μέρος 2: Απαιτήσεις για τις εποχούμενες μονάδες (OBU)

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/45 της EN (ERM) - Πομποί και δέκτες ραδιοτηλεφώνου για τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία οι οποίοι λειτουργούν στις ζώνες VHF που χρησιμοποιούνται σε χερσαίους υδατόδρομους - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Πομποί και δέκτες ραδιοτηλεφώνου για τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία οι οποίοι λειτουργούν στις ζώνες VHF που χρησιμοποιούνται σε χερσαίους υδατόδρομους - Μέρος 3: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.3 (e) της Άρθρο 3 παρ. 3 EN (ERM) - Ραδιοφάροι χιονοστιβάδας - Συστήματα πομπούδέκτη - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Ραδιοφάροι χιονοστιβάδας - Συστήματα πομπούδέκτη - Μέρος 3: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.3e της Άρθρο 3 παρ. 3 EN (ERM) - Ραδιοφάροι χιονοστιβάδας - Συστήματα πομπούδέκτη - Μέρος 3: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.3e της EN ( ) Άρθρο 3 παρ. 3 EN (ERM) - Επινήια συστήματα και εξοπλισμός επικοινωνιών πάρα πολύ υψηλής συχνότητας (UHF) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE EN (ERM) - Επινήια συστήματα και εξοπλισμός επικοινωνιών πάρα πολύ υψηλής συχνότητας (UHF) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE EN EN Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) - Συσκευές Μικρής Εμβέλειας (SRD) - Αυτόματη Αναγνώριση Ταυτότητας Οχήματος (AVI) για σιδηροδρόμους που λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 2,45 GHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο πρότυπο που καλύπτει ουσιώδεις απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της

12 C 303/46 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της EN V1.3.1 (ERM) - Συσκευή ραδιοτηλεφώνου VHF για γενικές επικοινωνίες και συσχετισμένος εξοπλισμός για ψηφιακή επιλεκτική κλήση (DSC) κατηγορίας D - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN ( ) EN V1.3.1 (ERM) - Συσκευή ραδιοτηλεφώνου VHF για γενικές επικοινωνίες και συσχετισμένος εξοπλισμός για ψηφιακή επιλεκτική κλήση (DSC) κατηγορίας D - Μέρος 3: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.3 (e) της EN ( ) Άρθρο 3 παρ. 3 EN V1.3.2 (ERM) - Συσκευές μικρής εμβέλειας - Τηλεπληροφορική Οδικών Μεταφορών και Οδικής Κυκλοφορίας (RTTT) - Εξοπλισμός ραντάρ που λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 76 GHz ως 77 GHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN ( ) EN (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Ραδιοεξοπλισμός ο οποίος προορίζεται για αναλογική και/ή ψηφιακή επικοινωνία (ομιλίας και/ή δεδομένων) και ο οποίος λειτουργεί σε στενοζωνικά κανάλια και διαθέτει σύνδεσμο κεραίας - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN EN V1.2.2 (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Ραδιοεξοπλισμός ο οποίος προορίζεται για αναλογική και/ή ψηφιακή επικοινωνία (ομιλίας και/ή δεδομένων) και ο οποίος λειτουργεί σε στενοζωνικά κανάλια και διαθέτει σύνδεσμο κεραίας - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN EN V1.2.2 (ERM) - Φορητή συσκευή ραδιοτηλεφώνου πολύ υψηλών συχνοτήτων (VHF) για τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία που λειτουργεί στις ζώνες VHF (μόνο για εφαρμογές μη GMDSS) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN ( ) EN V1.3.1 (ERM) - Ακόρδονες συσκευές ακουστικών συχνοτήτων στην περιοχή 25 MHz ως MHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN ( )

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/47 της EN V1.4.1 (ERM) - Ακόρδονες συσκευές ακουστικών συχνοτήτων στην περιοχή 25 MHz ως MHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN V EN Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο ΕΝ για δορυφορικά διαδραστικά τερματικά (SIT) και δορυφορικά τερματικά χρήστη (SUT) που εκπέμπουν προς γεωστατικούς δορυφόρους στις ζώνες συχνοτήτων 27,5 ως 29,5 GHz, για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V1.1.3 ( ) EN V1.5.1 Βελτιωμένες Ψηφιακές Ακόρδονες Τηλεπικοινωνίες (DECT) - Εναρμονισμένο ΕΝ για Βελτιωμένες Ψηφιακές Ακόρδονες Τηλεπικοινωνίες (DECT), για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της - Γένια ραδιοπρόσβαση EN V1.4.1 ( ) EN V2.1.1 Βελτιωμένες Ψηφιακές Ακόρδονες Τηλεπικοινωνίες (DECT) Εναρμονισμένο EN για Βελτιωμένες Ψηφιακές Ακόρδονες Τηλεπικοινωνίες (DECT), για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Γένια ραδιοπρόσβαση EN V EN V4.0.1 Ψηφιακό κυψελοειδές τηλεπικοινωνιακό σύστημα (Φάση 2) (GSM) - Απαιτήσεις προσάρτησης για το Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - Μέρος 1: Κινητοί σταθμοί στις ζώνες GSM 900 και DCS Πρόσβαση (GSM παραλλαγή 4.0.1) EN V5.1.1 Ψηφιακό κυψελοειδές τηλεπικοινωνιακό σύστημα (Φάση 2+) - Απαιτήσεις προσάρτησης για το Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - Πολυθυριδικοί κινητοί σταθμοί υψίρρυθμων δεδομένων κυκλωματομεταγωγής (HSCSD) - Πρόσβαση (GSM παραλλαγή Κυκλοφορία 1996) EN V5.0.2 Ψηφιακό κυψελοειδές τηλεπικοινωνιακό σύστημα (Φάση 2+) - Απαιτήσεις προσάρτησης για το Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - προηγμένες υπηρεσίες φωνητικών κλήσεων (ASCI) - Κινητοί σταθμοί - Πρόσβαση (GSM παραλλαγή Κυκλοφορία 1996) EN V5.0.2 Ψηφιακό κυψελοειδές τηλεπικοινωνιακό σύστημα (Φάση 2+) - Απαιτήσεις προσάρτησης για το Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - Σιδηροδρομική ζώνη GSM (R- GSM) - Κινητοί σταθμοί - Πρόσβαση (GSM παραλλαγή Κυκλοφορία 1996)

14 C 303/48 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της EN (ERM) - Εναρμονισμένο πρότυπο για το Επίγειο Σύστημα Τηλεπικοινωνιών εν Πτήσει για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της TBR 23: 1998 ( ) EN Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο ΕΝ για χαμηλού ρυθμού δεδομένων κινητούς επίγειους δορυφορικούς σταθμούς ξηράς (LMES) και ναυτιλιακούς κινητούς επίγειους δορυφορικούς σταθμούς (MMES) μη προοριζόμενους για επικοινωνίες κινδύνου και ασφάλειας που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 1,5 G/1,6 GHz που καλύπτουν ουσιώδεις απαιτήσεις στο πλαίσιο του άρθρου 3.2 της EN ( ) EN Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο EN για χαμηλού ρυθμού δεδομένα Κινητών δορυφορικών επίγειων σταθμών (MES) εκτός των κινητών δορυφορικών επίγειων σταθμών αεροναυτικής, που λειτουργούν στην ζώνη συχνοτήτων 11/12/14 GHz για την κάλυψη ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της EN ( ) EN V1.3.1 Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο EN για τερματικό με κεραία πολύ μικρού ανοίγματος (VSAT) - Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί μόνο εκπομπής, εκπομπής-λήψης ή μόνο λήψης που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 11/12/14 GHz, για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN ( ) EN Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο ΕΝ για μεταφερτούς επίγειους σταθμούς Δορυφορικής συλλογής ειδήσεων (SNG TES) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 11-12/13-14 GHz καλύπτοντας ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.2 της οδηγίας R&TTE TBR 30: 1998 ( ) EN Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο ΕΝ για κινητούς επίγειους σταθμούς (MES), συμπεριλαμβανομένων και χειρόφερτων επίγειων σταθμών, για δορυφορικά δίκτυα προσωπικών επικοινωνιών (S-PCN) στις ζώνες 1,6/2,4 GHz στο πλαίσιο της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας (MSS) που καλύπτουν ουσιώδεις απαιτήσεις στο πλαίσιο του Άρθρου 3.2 της TBR 41: 1998 ( ) EN Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο ΕΝ για κινητούς επίγειους σταθμούς (MESs), συμπεριλαμβανομένων και χειρόφερτων επίγειων σταθμών, για δορυφορικά δίκτυα προσωπικών επικοινωνιών (S-PCN) στις ζώνες 2,0 GHz στο πλαίσιο της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας (MSS) που καλύπτει ουσιώδεις απαιτήσεις του Άρθρου 3.2 της TBR 42: 1998 ( )

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/49 της EN V1.3.1 Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο EN για τερματικό με κεραία πολύ μικρού ανοίγματος (VSAT) - Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί μόνο εκπομπής, εκπομπής και λήψης ή μόνο λήψης που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 4 GHz και 6 GHz, για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE EN ( ) EN Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο ΕΝ για κινητούς επίγειους σταθμούς ξηράς (LMES) που λειτουργούν στις ζώνες 1,5 GHz και 1,6 GHz για παροχή φωνητικής επικοινωνίας και / ή επικοινωνίας Δεδομένων για κάλυψη ουσιωδών απαιτήσεων στο πλαίσιο του Άρθρου 3.2 της TBR 44: 1998 ( ) EN Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο EN για δορυφορικούς επινήιους επίγειους σταθμούς (ESV) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 4/6 GHz, οι οποίες έχουν καταχωρισθεί στη Σταθερή Δορυφορική Υπηρεσία (FSS), για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Εναρμονισμένο EN για σταθμούς βάσης φασματικής εξάπλωσης CDMA που λειτουργούν στην κυψελοειδή ζώνη 450 MHz (CDMA 450) και στις ζώνες PAMR 410, 450 και 870 MHz (CDMA-PAMR) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V1.4.1 Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο ΕΝ για δορυφορικά διαδραστικά τερματικά (SIT) και δορυφορικά τερματικά χρήστη (SUT) που εκπέμπουν προς δορυφόρους σε γεωστατική τροχιά στις ζώνες συχνοτήτων 29,5 ως 30,0 GHz, για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V EN V1.6.1 για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 1: Κοινές τεχνικές απαιτήσεις EN V1.5.1 ( ) EN V1.8.1 για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 1: Κοινές τεχνικές απαιτήσεις EN V EN V1.3.1 για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 10: Είδιες συνθήκες για συσκευές ακόρδονου τηλεφώνου Πρώτης (CT1 και CT1+) και δεύτερης (CT2) γενιάς EN ( )

16 C 303/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της EN V1.3.1 για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 11: Είδιες συνθήκες για πομπούς επίγειας υπηρεσίας ραδιοφωνικών εκπομπών EN ( ) EN για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 12: Είδιες συνθήκες για διαδραστικούς δορυφορικού επίγειους σταθμούς τερματικού με κεραία πολύ μικρού ανοίγματος (VSAT) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων μεταξύ 4 GHz και 30 GHz στη σταθερή δορυφορική υπηρεσία (FSS) EN ( ) EN V2.2.2 για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 12: Είδιες συνθήκες για διαδραστικούς δορυφορικού επίγειους σταθμούς τερματικού με κεραία πολύ μικρού ανοίγματος (VSAT) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων μεταξύ 4 GHz και 30 GHz στη σταθερή δορυφορική υπηρεσία (FSS) EN EN για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 13: Είδιες συνθήκες για ραδιοεξοπλισμό ζώνης ραδιοσυχνοτήτων πολιτών (CB) και βοηθητικό εξοπλισμό (ομιλιακό και μη ομιλιακό) EN ( ) EN για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 14: Είδιες συνθήκες για πομπούς υπηρεσίας αναλογικής και ψηφιακής επίγειας τηλεοπτικής ευρυεκπομπής EN ( ) EN για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 15: Είδιες συνθήκες για εμπορικά διαθέσιμο ραδιοεξοπλισμό ραδιοερασιτεχνών EN ( ) EN για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 16: Είδιες συνθήκες για εξοπλισμό αναλογικών κυψελοειδών ραδιοεπικοινωνιών,κινητό και φορητό EN ( )

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/51 της EN για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 17: Είδιες συνθήκες για ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης 2,4 GHz και 5 GHz εξοπλισμό RLAN υψηλής επίδοσης EN ( ) EN V1.3.2 (ERM) Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 17: Είδιες συνθήκες για ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης 2,4 GHz, εξοπλισμό RLAN υψηλής επίδοσης 5 GHz και συστήματα μετάδοσης ευρυζωνικών δεδομένων 5,8 GHz EN EN V2.1.1 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό Μέρος 17: Είδιες συνθήκες για ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης EN V /1/2011 EN V1.3.1 (ERM) Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 18: Είδιες συνθήκες για εξοπλισμό Επίγειων Συγκαναλικών Ραδιοεπικοινωνιών (TETRA) EN ( ) EN (ERM) Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 19: Είδιες συνθήκες για κινητούς επίγειους σταθμούς μόνο λήψης (ROMES) που λειτουργούν στη ζώνη 1,5 GHz παρέχοντας επικοινωνία δεδομένων EN ( ) EN V1.3.1 (ERM) Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 2: Είδιες συνθήκες για συσκευές ραδιοτηλεειδοποίησης EN ( ) EN (ERM) Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 20: Είδιες συνθήκες για κινητούς επίγειους σταθμούς (MES) που χρησιμοποιούνται στις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (MSS) EN ( ) EN V1.3.1 (ERM) Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) που αφορά ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 22: Είδιες συνθήκες για εδαφοπαγή κινητό και σταθερό αεροναυτικό ραδιοεξοπλισμό VHF EN ( )

18 C 303/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της EN V1.3.1 (ERM) Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 23: Είδιες συνθήκες για ραδιοεξοπλισμό σταθμού βάσης, επαναλήπτη και βοηθητικό εξοπλισμό IMT-2000 CDMA άμεσης εξάπλωσης (UTRA) EN EN V1.4.1 (ERM) Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 24: Είδιες συνθήκες για IMT-2000 CDMA άμεσης εξάπλωσης (UTRA) για κινητό και φορητό (UE) ραδιοεξοπλισμό και βοηθητικό εξοπλισμό EN V1.3.1 EN V EN V2.3.2 (7-2005) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 25: Είδιες συνθήκες για κινητούς σταθμούς IMT-2000 CDMA πολλαπλής φέρουσας και βοηθητικό εξοπλισμό EN V2.2.1 ( ) EN V2.3.2 για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 26: Είδιες συνθήκες για σταθμούς βάσης φασματικής εξάπλωσης CDMA 1x, επαναλήπτες και βοηθητικό εξοπλισμό EN V2.2.1 ( ) EN για θαλάσσιες ραδιοσυσκευές και υπηρεσίες - Μέρος 27: Είδιες συνθήκες για ενεργητικά ιατρικά εμφυτεύματα υπερχαμηλής ισχύος (ULP-AMI) και σχετικές περιφερειακές διατάξεις (ULP-AMI-P) EN για ραδιοσυσκευές και υπηρεσίες - Μέρος 28: Είδιες συνθήκες για ασύρματες ψηφιακές βιντεοζεύξεις EN (ERM) Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 29: Είδιες συνθήκες για συσκευές υπηρεσίας ιατρικών δεδομένων (MEDS) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων μεταξύ 401 MHz και 402 MHz και μεταξύ 405 MHz και 406 MHz

19 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/53 της EN V1.4.1 για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 3: Είδιες συνθήκες για συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που λειτουργούν σε συχνότητες μεταξύ 9 khz και 40 GHz EN V1.3.1 ( ) EN (ERM) - Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 31: Είδιες συνθήκες για εξοπλισμό στη ζώνη συχνοτήτων 9 έως 315 khz για ενεργητικά ιατρικά εμφυτεύματα υπερχαμηλής ισχύος (ULP-AMI) και σχετιζόμενες περιφερειακές διατάξεις (ULP-AMI-P) EN (ERM) - Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 32: Είδιες συνθήκες για εφαρμογές ραντάρ ανίχνευσης εδάφους και ραντάρ ανίχνευσης τοίχων EN (ERM) Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 33: Είδιες συνθήκες για συσκευές υπερευρυζωνικής (UWB) επικοινωνίας EN V1.3.1 (ERM) Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 4: Είδιες συνθήκες για σταθερές ραδιοζεύξεις και βοηθητικό εξοπλισμό και υπηρεσίες EN ( ) EN V1.4.1 (ERM) Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 4: Είδιες συνθήκες για σταθερές ραδιοζεύξεις, σταθμούς βάσης ευρυζωνικών συστημάτων μετάδοσης δεδομένων και βοηθητικό εξοπλισμό και υπηρεσίες EN V EN V1.3.1 (ERM) Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 5: Είδιες συνθήκες για ιδιωτικές κινητές ραδιοεπικοινωνίες ξηράς (PMR) και βοηθητικό εξοπλισμό (ομιλιακό και μη ομιλιακό) EN ( ) EN για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 6: Είδιες συνθήκες για εξοπλισμό Βελτιωμένων Ψηφιακών Ακόρδονων Τηλεπικοινωνιών (DECT) EN ( )

20 C 303/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της EN V1.3.1 για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 6: Είδιες συνθήκες για εξοπλισμό Βελτιωμένων Ψηφιακών Ακόρδονων Τηλεπικοινωνιών (DECT) EN EN V1.3.1 (ERM) Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 7: Είδιες συνθήκες για κινητή και φορητή ραδιοσυσκευή και βοηθητικό εξοπλισμό ψηφιακών κυψελοειδών συστημάτων ραδιοτηλεπικοινωνιών (GSM και DCS) EN ( ) EN (ERM) Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 8: Είδιες συνθήκες για σταθμούς βάσης GSM EN ( ) EN V1.3.1 για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 9: Είδιες συνθήκες για ασύρματα μικρόφωνα, παρόμοιο ραδιοσυχνικό (RF) εξοπλισμό και ενδοωτικές συσκευές παρακολούθησης EN ( ) EN V1.4.1 για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 9: Είδιες συνθήκες για ασύρματα μικρόφωνα, παρόμοιο ραδιοσυχνικό (RF) εξοπλισμό και ενδοωτικές συσκευές παρακολούθησης EN V EN V8.1.2 Εναρμονισμένο ΕΝ για το Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - Εξοπλισμός σταθμού βάσης και επαναλήπτη για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της ( GSM παραλλαγή Κυκλοφορία 1999) EN V7.0.1 ( ) EN V9.0.2 Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - Εναρμονισμένο ΕΝ για κινητούς σταθμούς στις ζώνες GSM 900 και GSM 1800 για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της (1999/5/ΕΚ) EN V7.0.1 ( ) EN (ERM) - Εναρμονισμένο EN για κινητούς σταθμούς φασματικής εξάπλωσης CDMA που λειτουργούν στην κυψελοειδή ζώνη 450 MHz (CDMA 450) και στις ζώνες PAMR 410, 450 και 870 MHz (CDMA-PAMR) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της

21 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/55 της EN V1.3.2 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο ΕΝ για κινητούς επίγειους σταθμούς (MES) των συστημάτων γεωστατικών κινητών δορυφόρων, συμπεριλαμβανομένων χειρόφερτων επίγειων σταθμών, για δορυφορικά δίκτυα προσωπικών επικοινωνιών (S-PCN) στις ζώνες 1,5/1,6 GHz με βάση την κινητή δορυφορική υπηρεσία (MSS) για κάλυψη ουσιωδών απαιτήσεων στο πλαίσιο του Άρθρου 3.2 της EN ( ) EN Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο EN για κινητούς επίγειους σταθμούς (MES) που παρέχουν χαμηλόρρυθμες επικοινωνίες δεδομένων (LBRDC) χρησιμοποιώντας δορυφόρους σε χαμηλές γήινες τροχιές (LEO) που λειτουργούν κάτω από 1 GHz για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE EN ( ) EN (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Εμπορικά διαθέσιμος ραδιοεξοπλισμός ραδιοερασιτεχνών - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Εναρμονισμένο EN για συσκευές ακόρδονου τηλεφώνου CT1 και CT1+ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Εναρμονισμένο EN για συσκευή ακόρδονου τηλεφώνου CT2 για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) - Ενεργητικά ιατρικά εμφυτεύματα υπερχαμηλής ισχύος (ULP-AMI) και περιφερειακές διατάξεις (ULP-AMI-P) που λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων από 402 MHz ως 405 MHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN EN Ηλεκτρoμαγvητική Συμβατότητα και Θέματα Ραδιoφάσματoς (ERM) - Ψηφιακά ραδιομικρόφωνα που λειτουργούν στην εναρμονισμένη κατά CEPT ζώνη MHz ως MHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN για θαλάσσιες ραδιοσυσκευές και υπηρεσίες - Μέρος 1: Κοινές τεχνικές απαιτήσεις EN ( )

22 C 303/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της EN για θαλάσσιες ραδιοσυσκευές και υπηρεσίες -Μέρος 2: Είδιες συνθήκες για πομπούς και δέκτες ραδιοτηλεφώνου VHF EN ( ) EN για θαλάσσιες ραδιοσυσκευές και υπηρεσίες - Μέρος 4: Είδιες συνθήκες για δέκτες NAVTEX στενοζωνικής άμεσης εκτύπωσης (NBDP) EN ( ) EN (ERM) Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για θαλάσσιες ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 5: Είδιες συνθήκες για ραδιοτηλεφωνικούς πομπούς και δέκτες MF/HF EN για θαλάσσιες ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 6: Είδιες συνθήκες για επινήιους επίγειους σταθμούς που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων άνω των 3 GHz EN V1.4.1 (**) Ευρυζωνικά Δίκτυα Ραδιοπρόσβασης (BRAN) - RLAN υψηλής επίδοσης 5 GHz - Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE (**) Η παρούσα έκδοση του προτύπου παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/5/ΕΚ υπό τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις: ο μηχανισμός δυναμικής επιλογής συχνότητας (DFS) που χρησιμοποιείται από εξοπλισμό ο οποίος εκπέμπει στη ζώνη συχνοτήτων MHz πρέπει να μπορεί επίσης να ανιχνεύει μετεωρολογικά ραντάρ που εκπέμπουν παλμούς σε μη σταθερά χρονικά διαστήματα. Αυτές οι συχνότητες επανάληψης παλμών (PRF), στις οποίες χρησιμοποιούνται έως και 3 διαφορετικές τιμές PRF, αναφέρονται συχνά ως κλιμακωτές ή παρεμβαλλόμενες. Από την 1η Απριλίου 2009 η απαίτηση για ανίχνευση των εν λόγω κλιμακωτών ή παρεμβαλλόμενων PRF επεκτείνεται στις ζώνες συχνοτήτων MHz και MHz. Από την ίδια ημερομηνία ο εξοπλισμός που εκπέμπει στη ζώνη συχνοτήτων MHz πρέπει επίσης να μπορεί να ανιχνεύει εύρος παλμού έως 0,8 μs και να εκτελεί δεκάλεπτο έλεγχο διαθεσιμότητας διαύλου (CAC) ή ισοδύναμο ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα μετεωρολογικά ραντάρ μπορούν να εκτελούν σαρώσεις βαθμονόμησης θορύβου μόνο ως δέκτες.. EN V

23 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/57 της EN V1.5.1 Ευρυζωνικά Δίκτυα Ραδιοπρόσβασης (BRAN) - RLAN υψηλής επίδοσης 5 GHz - Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE EN V EN V3.2.1 (ERM) - Σταθμοί βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 1: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, εισαγωγή και κοινές απαιτήσεις, για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V2.2.1 ( ) EN V2.1.1 (ERM) - Σταθμοί βάσης (BS), επαναλήπτες και εξοπλισμός χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 10: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, FDMA/ TDMA (DECT) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN ( ) EN V4.1.1 (ERM) Σταθμοί βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 10: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT), για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V3.2.1 (ERM) - Σταθμοί Βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για Κυψελοειδή Δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 11: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, CDMA άμεσης εξάπλωσης (UTRA FDD) (Επαναλήπτες) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της EN V2.3.1 ( ) EN V3.1.1 (ERM) - Σταθμοί βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 12: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, CDMA πολλαπλής φέρουσας (cdma2000) (Επαναλήπτες) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V3.2.1 (ERM) - Σταθμοί βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, CDMA Άμεσης Εξάπλωσης (UTRA FDD) (UE) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V2.2.1 ( )

24 C 303/58 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της EN V3.2.1 (ERM) - Σταθμοί βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 3: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, CDMA άμεσης εξάπλωσης (UTRA FDD) (BS) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V2.2.1 ( ) EN V3.2.1 (ERM) - Σταθμοί βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 4: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, CDMA πολλαπλής φέρουσας (cdma2000) (UE) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V EN V3.2.1 (ERM) - Σταθμοί βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 5: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, CDMA πολλαπλής φέρουσας (cdma2000) (BS) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V EN V3.2.1 (ERM) - Σταθμοί βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 6: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V EN V3.2.1 (ERM) - Σταθμοί βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 7: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V2.2.2 & EN V2.2.1 ( ) EN Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) - Σταθμοί Βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για IMT-2000 Κυψελοειδή δίκτυα τρίτης Γενιάς - Μέρος 8: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, TDMA Μονής φέρουσας (UWC 136) (UE) που καλύπτει ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.2 της EN Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) - Σταθμοί Βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για IMT-2000 Κυψελοειδή δίκτυα τρίτης Γενιάς - Μέρος 9: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, TDMA Μονής φέρουσας (UWC 136) (BS) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE

25 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/59 της EN (ERM) - Πομποί και δέκτες VHF ως Παράκτιοι Σταθμοί για GMDSS και άλλες εφαρμογές στη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN ( ) EN Μετάδοση και Πολυπλεξία (TM) - Πολυσημειακές συσκευές - Ραδιοσυσκευές για χρήση σε ασυρματικά συστήματα πολυμέσων (MWS) στη ζώνη συχνοτήτων 40,5 GHz ως 43,5 GHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) -Εξοπλισμός εκπομπής για την υπηρεσία ραδιοφωνικών εκπομπών διαμόρφωσης πλάτους (AM) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη του Άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Εξοπλισμός εκπομπής για την υπηρεσία ραδιοφωνικών εκπομπών διαμόρφωσης συχνότητας (FM) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN ( ) EN (ERM) - Μετεωρολογικά βοηθήματα (Met Aids) - Ραδιοβολίδες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή συχνοτήτων 400,15 MHz ως 406 MHz με στάθμες ισχύος ανερχόμενες μέχρι και στα 200 mw - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Ασυρματικές βιντεοζεύξεις (WVL) που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 1,3 GHz ως 50 GHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Υπερευρυζωνικές τεχνολογιες (UWB) για επικοινωνιακούς σκοπούς - Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) Εφαρμογές ραντάρ ανίχνευσης εδάφους και ραντάρ ανίχνευσης τοίχων Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της

26 C 303/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της EN (ERM) Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) Εφαρμογές ραντάρ ανίχνευσης εδάφους και ραντάρ ανίχνευσης τοίχων Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της EN EN V (ERM) - Εξοπλισμός εκπομπής για την υπηρεσία Επίγειας Ψηφιακής Ακουστικής Ευρυεκπομπής (T-DAB) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN Δορυφορικοί Σταθμοί Εδάφους και Δορυφορικά Συστήματα Εναρμονισμένο ΕΝ για Κινητούς Δορυφορικούς Σταθμούς Αεροσκαφών που λειτουργούν στις συχνότητες 11/12/14 GHz, που καλύπτει τις ουσιώδεις απαιτήσεις του Άρθρου 3.2 της EN V1.1.2 (ERM) Ραντάρ ναυσιπλοΐας που χρησιμοποιείται σε χερσαίους υδατοδρόμους Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της EN (3-2004) (ERM) - Ραδιοεξοπλισμός που λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 9 khz έως 315 khz για ενεργητικά ιατρικά εμφυτεύματα υπερχαμηλής ισχύος (ULP-AMI) και παρελκόμενα - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της EN V (ERM) - Εξοπλισμός Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 865 MHz έως 868 MHz με στάθμες ισχύος μέχρι και στα 2 W - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της EN (ERM) Εξοπλισμός ραδιοσυχνικής αναγνώρισης που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 865 MHz έως 868 MHz με στάθμες ισχύος μέχρι και στα 2 W Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της EN EN V1.2.3 Σταθερά Ραδιοσυστήματα Χαρακτηριστικά και απαιτήσεις για δισημειακές συσκευές και κεραίες Μέρος 2-2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της για ψηφιακά συστήματα που λειτουργούν σε ζώνες συχνοτήτων όπου εφαρμόζεται συντονισμός συχνοτήτων EN V

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Νισσήµ Μπενµαγιώρ ιπλ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16-8-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 399/34 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το

Διαβάστε περισσότερα

I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος

I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. II. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος Τσατάλας Στέλιος Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος Α Εργαστήριο Ηλεκτροµαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Συντάκτης Έκθεσης: Νικόλαος Ε. Παπανικολάου Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ραδιοηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36703 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2512 7 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 624/216 (1) Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνο τήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2910 Κ.Δ.Π.318/2005 Αρ. 4013, 15.7.2005 Αριθμός 318 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Σ Ζ Ω Ν Ω Ν Σ Υ Χ Ν Ο Τ Η Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα σαν Πόρος, οι Χρήσεις και η Διαχείριση του Γεώργιος Δ. Σταμούλης

Το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα σαν Πόρος, οι Χρήσεις και η Διαχείριση του Γεώργιος Δ. Σταμούλης Το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα σαν Πόρος, οι Χρήσεις και η Διαχείριση του Γεώργιος Δ. Σταμούλης Μάρτιος 2012 1 Το Φάσμα σαν Οικονομικός Πόρος Ο πλήρης ορισμός του πόρου γίνεται βάσει: της ζώνης συχνοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Φίλιππος Κωνσταντίνου Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών Έκθεση στην Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 006 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Ι, Πρακτικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Λήξη ηµεροµηνίας Status Quo Σχέδιο τεχνικού κανονισµού "Υπουργική Απόφαση - Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, Στοιχεία αναφοράς. Τίτλος λήψης.

Λήξη ηµεροµηνίας Status Quo Σχέδιο τεχνικού κανονισµού Υπουργική Απόφαση - Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, Στοιχεία αναφοράς. Τίτλος λήψης. Σχέδιο τεχνικού κανονισµού "Υπουργική Απόφαση - Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, Ελλάς 2014/364/GR καθισµάτων, και αγκυρώσεων ζωνών - 2014-07-25 2014-10-27 καθισµάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1.1 Ορισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους:

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους: Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες είναι ενεργειακά πεδία που δημιουργούνται από ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Υπάρχουν φυσικές ακτινοβολίες (η ηλιακή και άλλες κοσμικές ακτινοβολίες, το μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΟΒΡΟΥΤΣΙ ΑΤ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 60 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεόραση είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά επικοινωνιακά συστήματα Δεν υπάρχει άνθρωπος, στις ανεπτυγμένες χώρες, που να μην αφιερώνει ορισμένες ώρες την ημέρα μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

MW1 LTX Fx Ασύρματοι πομποί ζώνης

MW1 LTX Fx Ασύρματοι πομποί ζώνης Συστήματα επικοινωνίας MW1 LTX Fx Ασύρματοι πομποί ζώνης MW1 LTX Fx Ασύρματοι πομποί ζώνης www.boschsecrity.gr 193 επιλέξιμα κανάλια UHF Τεχνολογία σύνδεσης με PLL Οθόνη LCD με ενδείξεις για την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: MAKRICH-X2

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού Μελέτες ραδιοεκπομπών-μετρήσεις Δρ. Ε. Καραμπέτσος Υπεύθυνος Γραφείου Μη-Ιοντιζουσών Ε.Ε.Α.Ε. Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για τα Ραδιοερασιτεχνικά δίκτυα δεδομένων. 24 Απριλίου 2012

Παρουσίαση για τα Ραδιοερασιτεχνικά δίκτυα δεδομένων. 24 Απριλίου 2012 Παρουσίαση για τα Ραδιοερασιτεχνικά δίκτυα δεδομένων. 24 Απριλίου 2012 Ημερίδα Ασύρματου Μητροπολιτικού ικτύου Αθηνών στο αμφιθέατρο του Υ.Υ.Μ... Από τον Μάνο αρκαδάκη SV1IW Πρόεδρο της Ε.Ε.Ρ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή

Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή Ψηφιακή Τηλεόραση: Όχημα για το μέλλον Νέες δυνατότητες στην αξιοποίηση του φάσματος Πέρασμα στην Ψηφιακή Εποχή 2015: αναλογικό switch off διεθνώς 2012: η

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας Εργαστήριο Ασύρματης Τηλεπικοινωνίας Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 17-08-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3517/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7270 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( FORTHNET Α.Ε.), Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2 Σύγχρονες τεχνικές μετάδοσης σημάτων video & audio Ιστορική Αναδρομή Αναλογική Τηλεόραση Συστήματα PAL, SECAM, NTSC Εύρος Ζώνης Σήματος 6MHz, Καναλιού 8MHz Μετάδοση μέσω ασυρματικών ζεύξεων μέσω ΟΕ και

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΤΜΗΜΑΑ3 1.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ 2. ΓΚΟΡΙΤΣΑΚΡΙΣΤΙΑΝΟ 3, ΗΛΙΑ ΗΣΛΑΖΑΡΟΣ 4. ΚΟΛΕΤΣΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5. ΚΟΥΡΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ 6. ΚΥΡΙΑΖΗΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 7. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣΣΤΑΥΡΟΣ 8. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση Αναφορικά με τον. Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων. και τη Διαδικασία Χορήγησής τους

Δημόσια Διαβούλευση Αναφορικά με τον. Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων. και τη Διαδικασία Χορήγησής τους Δημόσια Διαβούλευση Αναφορικά με τον Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 1800 MHz και τη Διαδικασία Χορήγησής τους Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2015 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων» Διπλωματική Εργασία: «Η Μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση: Ψηφιακό Μέρισμα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5707/02-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5707/02-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5707/02-11-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

9ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Θέμα: «Άνθρωποι και μηχανές. Πώς έχουν βοηθήσει οι μηχανές στην επικοινωνία ;» Από την μπλε ομάδα : Ασκούνης Ιωάννης Καρακίτσος Γεώργιος Πεφτίκογλου Παντελής Σταυρίδης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ιδάσκων Μανώλης Σαγκριώτης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ιδάσκων Μανώλης Σαγκριώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ιδάσκων Μανώλης Σαγκριώτης Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ DATA ( Ε ΟΜΕΝΩΝ( Ε ΟΜΕΝΩΝ) ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Εγκύκλιος Θέμα : Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Δίκτυα Επικοινωνίες Κάποιες Συμβουλές 4,5 3. Σταθμοί βάσης και κυψέλες..6,7,8 4. Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) N 304 Μάϊος 2006 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες Η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Η ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Έκθεσης από Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών

Εκτίμηση της Έκθεσης από Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών Εκτίμηση της Έκθεσης από Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών Ιωάννης Ν. Σάχαλος Καθηγητής Ραδιοεπικοινωνιών Α.Π.Θ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα Μάρτιος 2015 01 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ... 3 02 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ... 6 03 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual Οδηγίες Χρήσης 1 ΛΕΠΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Αγαπητέ μας πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε την Ασύρματη Πρίζα Τηλεφώνου Wireless Phone Jack και/ή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Κεφάλαιο 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Παρουσίαση των τεχνολογιών πρόσβασης των χρηστών στο ιαδίκτυο. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Σε ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών πολλών χρηστών, όπου περισσότεροι από ένας χρήστες στέλνουν πληροφορίες μέσω ενός κοινού καναλιού,

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στα θέµατα υγείας, που σχετίζονται µε την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα επιστηµονικά δεδοµένα.

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Πως λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία; Για να έχουμε την δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CODE EL 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Κύριες λειτουργίες ραδιοφωνικών δεκτών

Κύριες λειτουργίες ραδιοφωνικών δεκτών Εμπορικοί δέκτες Κύριες λειτουργίες ραδιοφωνικών δεκτών Αποδιαμόρφωση λήψη του σήματος πληροφορίας Συντονισμός φέροντος επιλογή του σταθμού Φιλτράρισμα απαλοιφή θορύβου και παρεμβολών Ενίσχυση αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 4 Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Δορυφορική τηλεόραση: Η εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος από επίγειους σταθμούς μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτές Διαμορφωτές Διαμορφωτές Σύστημα 5 Καλωδίων Πολυδιακόπτες Απομακρυσμένης Πολυδιακόπτες Διαδοχικής Σύνδεσης Τροφοδοσίας Πολυδιακόπτες

Διαμορφωτές Διαμορφωτές Διαμορφωτές Σύστημα 5 Καλωδίων Πολυδιακόπτες Απομακρυσμένης Πολυδιακόπτες Διαδοχικής Σύνδεσης Τροφοδοσίας Πολυδιακόπτες Ενισχυτές SAT IF TERRA Ενισχυτές Splitband 2 Ενισχυτές Ιστού 3 Διακόπτες DiSeqC 3 Ενισχυτές Γραμμής 4 Diplexer 4 SAT IF splitter 4 Τροφοδοτικό ενισχυτών ιστού 4 1 Επίγεια TV TERRA Diplexer 5 Ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

Avea Auto-FiO 2 Option (CLiO 2 ) Παράρτημα εγχειριδίου χειρισμού

Avea Auto-FiO 2 Option (CLiO 2 ) Παράρτημα εγχειριδίου χειρισμού Avea Auto-FiO 2 Option (CLiO 2 ) Avea Auto-FiO 2 Option (CLiO 2 ) ii Αναθεώρηση E L2814 112 Avea Auto-FiO 2 Option (CLiO 2 ) Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από Νόμους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων στις

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως:

Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως: ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Πλεονεκτήματα: Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως: Αύξηση απαίτησης εύρους

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Πρόκειται για το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Δορυφορικές Επικοινωνίες

Δορυφορικές Επικοινωνίες Δορυφορικές Επικοινωνίες Έκδοση εύτερη Timothy Pratt Charles W. Bostian Department of Electrical & Computer Engineering Virginia Polytechnic Institute and State University Jeremy E. Allnutt Department

Διαβάστε περισσότερα

(Ονοµατεπώνυµο /Επωνυµία).. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ. Λεωφ. Κηφισίας 60 ΤΚ15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

(Ονοµατεπώνυµο /Επωνυµία).. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ. Λεωφ. Κηφισίας 60 ΤΚ15125, ΜΑΡΟΥΣΙ (Ονοµατεπώνυµο /Επωνυµία).. ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 60 ΤΚ15125, ΜΑΡΟΥΣΙ ΘΕΜΑ : Αποστολή αίτησης για την αδειοδότηση ειδικού ραδιοδικτύου Σας αποστέλλουµε συνηµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» h>p://www.medianetlab.gr Μέρος του προγράμματος «Ψηφιακές Επικοινωνίες» του Ι.Π&Τ. Κατά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ραδιοδίαυλοι Ιδανικός Ραδιοδίαυλος Το λαµβανόµενο σήµα αποτελείται από ένα απευθείας λαµβανόµενο σήµα, από το οποίο ανακατασκευάζεται πλήρως το εκπεµπόµενο

Διαβάστε περισσότερα

18/3/2009. Ορισμός ευαισθησίας μικροφώνων. Ορισμός στάθμης ευαισθησίας μικροφώνων. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής

18/3/2009. Ορισμός ευαισθησίας μικροφώνων. Ορισμός στάθμης ευαισθησίας μικροφώνων. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Επανάληψη: Ευαισθησία μικροφώνων Ορισμός ευαισθησίας μικροφώνων Μάθημα: «Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων» Διάλεξη 4 η :«Μικρόφωνα Τρόποι χρήσης» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Ορισμός στάθμης ευαισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/013 ΘΕΜΑ 1 ο 1) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αυτοπροστασίας σε κινητές, σταθερές και ασύρματες επικοινωνίες. Παναγιώτης Θ. Τρακάδας, Ph.D. Ε.Ε.Π./Α.Δ.Α.Ε.

Μέτρα Αυτοπροστασίας σε κινητές, σταθερές και ασύρματες επικοινωνίες. Παναγιώτης Θ. Τρακάδας, Ph.D. Ε.Ε.Π./Α.Δ.Α.Ε. Μέτρα Αυτοπροστασίας σε κινητές, σταθερές και ασύρματες επικοινωνίες Παναγιώτης Θ. Τρακάδας, Ph.D. Ε.Ε.Π./Α.Δ.Α.Ε. Περιεχόμενα Σταθερά Δίκτυα «Ευάλωτα» σημεία Μέθοδοι/συσκευές παραβίασης απορρήτου Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα