Β' ΦΑΣΗ Α ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Κ. Μπονίδης, υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τις Φ. Τολούδη, Γ. Λώλου και Ό.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β' ΦΑΣΗ Α ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Κ. Μπονίδης, υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τις Φ. Τολούδη, Γ. Λώλου και Ό."

Transcript

1 Β' ΦΑΣΗ Α ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΕ 2015 Κ. Μπονίδης, υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τις Φ. Τολούδη, Γ. Λώλου και Ό. Δημητρίου

2 Η β φάση του Α Κύκλου υλοποιείται κατά το εαρινό εξάμηνο από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη φάση του 1 ου Κύκλου της Πρακτικής Άσκησης.

3 Η φάση αυτή αποβλέπει στην εξοικείωση των φοιτητών/ τριών / ώ με το έργο του φιλολόγου και το σύνολο των δραστηριοτήτων του (διδακτικών, ώ παιδαγωγικών και γραφειοκρατικών) στη σχολική μονάδα.

4 Στη διάρκεια της β Φάσης του 1ου Κύκλου της Πρακτικής Άσκησης φοιτητές και φοιτήτριες ανά 2 5 επισκέπτονται τρεις (3) ημέρες ένα σχολείο, την Πέμπτη 5, 12 και και παρακολουθούν τοημερήσιο πρόγραμμα συγκεκριμένου φιλολόγου, τη διδακτική του/της δράση στην τάξη, τις παιδαγωγικές γ του/της/ δραστηριότητες η (επαφή με γονείς και μαθητές/ τριες), τις σχολικές δραστηριότητες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, εντός του σχολείου, στα οποία συμμετέχει κ.λπ.

5 Τα ζεύγη ή ομάδες φοιτητών και φοιτητριών επισκέπτονται τη Δευτέρα 2 ή την Τρίτη 3 Μαρτίου το σχολείο στο οποίο θα ασκηθούν πρακτικά, γνωρίζουν την εκπαιδευτικό ή τον εκπαιδευτικό μέντορα, ενημερώνονται για το πρόγραμμά της/του και συνεννοούνται για τη διεξαγωγή γή της άσκησής τους.

6 Ο διευθυντής του σχολείου δεν εμπλέκεται σε αυτόν τον κύκλο της Πρακτικής Άσκησης, απλώς, έχουν την υποχρέωση να τον ενημερώσουν για την εκεί παρουσία τους. Η/ο εκπαιδευτικός κρατά παρουσιολόγιο, το υπογράφει και οι φοιτητές/τριες το παραδίδουν στη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης.

7 Μελετούν το πρόγραμμα σπουδών και το Αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών, το βιβλίο του/της εκπαιδευτικού και του μαθητή των ενοτήτων που διδάσκει ο/η εκπαιδευτικός.

8 Συζητούν με το/τη φιλόλογο για: το σχεδιασμό και την προετοιμασία της διδασκαλίας, τις δυσκολίες που συναντά και τις πρακτικές του, καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους, κρατούν ημερολόγιο και καταγράφουν τον αναστοχασμό τους. διατυπώνουντις απορίες και τις απόψεις τους στον/στην εκπαιδευτικό σχετικά με το έργοτου/της και αν είναι εφικτό, τον/την βοηθούν στη δδ διδασκαλία ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

9 Προϋποθέσεις για τις παρατηρήσεις και τη διδασκαλία: Άριστη ηγνώση του διδακτικού αντικειμένου και των επίσημων προδιαγραφών της διδασκαλίας (προγράμματος ρ ς σπουδών,, ββ βιβλίο εκπαιδευτικού και μαθητή/τριας, λογισμικό) τουλάχιστον στις ενότητες που συμμετέχουν. Χρήση οδηγού παρατήρησης της διδασκαλίας που παρατηρούν. Συγγραφή ημερολογίου

10 Προτροπή: Παράγουν με τον/την εκπαιδευτικό εκπαιδευτικό υλικό Βοηθούν τον εκπαιδευτικό στη χρήση της διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου Βοηθούν τον/την εκπαιδευτικό όποτε είναι δυνατόν Να είναι ευγενικοί/ ές και λειτουργήσουν σαν «κριτικοίί φίλοι» του/της εκπαιδευτικού

11 Παραδοτέα: Ένα portfolio με τους εξής υποφακέλους: 1. Ημερολόγιο μρ του φοιτητή/ τριας ηή/ 2. «Το ημερολόγιο» του/της φιλολόγου καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων μιας ςμέρας από την αρχή ως το τέλος του ωραρίου 3. Παρατήρηση ητης διδασκαλίας του/της / εκπαιδευτικού (καταγραφή των παιδαγωγικών πόρων που χρησιμοποιεί και των παιδαγωγικών γ πρακτικών που εφαρμόζει, της σχέσης προγράμματος σπουδών βιβλίων ββ και διδασκαλίας, των καινοτομιών που εισάγει, της διαφοροποίησης της διδασκαλίας, της προσέγγισης της διαφορετικότητας, των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού μαθητών/ τριών κ.λπ.)

12 4. Αναστοχασμός αναφορικά με τις διδασκαλίες που παρατηρούν 5. Υλικό που ενδεχομένως παράγουν ατομικά ή ομαδικά 6. Αξιολόγηση του Β κύκλου Πρακτικής Άσκησης. Το portfolio παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης, ενώ οι φοιτητές και οι φοιτήτριες το εντάσσουν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο portfolio που κρατούν ως αρχείο για την πρακτική τους άσκηση.