ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Άξονας προτεραιότητας: 7 - «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» Κωδικός θέματος προτεραιότητας: 61 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠAΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης Τηλ.: Fax: ΟΣΑΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ» ΔΡΑΣΗ: Eκσυγχρονισμός Δημοτικού Φωτισμού για Εξοικονόμιση Ενέργειας σε Κοινόχρηστους Χώρους της Παλιάς Πόλης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Μαρία Γκιζελή Γρηγορίου Ε 50, Τηλ.: Fax: Προμήθεια Εξοπλισμού Οδοφωτισμού στα Πλαίσια του Έργου «Εκσυγχρονισμός Δημοτικού Φωτισμού για Εξοικονόμιση Ενέργειας σε Κοινόχρηστους Χώρους της Παλιάς Πόλης» του Ο.Σ.Α.Α. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 1 2 Σκοπός Τεχνικές Προδιαγραφές Σκοπός των παρόντων προδιαγραφών είναι να καθορίσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Δήμου Χανίων, που αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού οδοφωτισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων. Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί από τα συνεργεία του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού. Η παρούσα προμήθεια χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. Κρήτης & νήσων Αιγαίου , Ο.Σ.Α.Α. Παλιάς Πόλης Χανίων. Ορισμοί Με τον όρο εξοπλισμό οδοφωτισμού σε αυτήν την προκήρυξη εννοούμε τα εξής: φωτιστικών σωμάτων επί στύλου, επί επιτοίχιου βραχίονα, αναρτώμενων φωτιστικών από συρματόσκοινο ή αλυσίδα κρέμασης, καλωδίων, αγωγών γείωσης, ράβδων (ηλεκτροδίων) γείωσης, συρματόσχοινου και μικροϋλικών στήριξης, χυτοσίδηρων καλυμμάτων φρεατίων. 3 Τεχνικές προδιαγραφές και ποιότητα 3.1 Γενικά Όσον αφορά στα προς προμήθεια ηλεκτρολογικά υλικά και φωτιστικά σώματα αυτά πρέπει να διαθέτουν όλα τα συστήματα/ μηχανισμούς/διατάξεις που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή οδηγία (CE) και να είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες ΕΝ (ανάλογα με το υλικό), διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την ασφαλή λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός πρέπει να είναι εγκεκριμένος CE και να φέρει και την αντίστοιχη σήμανση. Όλα τα ηλεκτρολογικά υλικά του εξοπλισμού προς προμήθεια πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση πιστότητας (CE) του κατασκευαστή/εισαγωγέα. Ειδικά για τους στύλους φωτισμού το πιστοποιητικό CE δεν είναι αυτό-πιστοποίηση του κατασκευαστή αλλά πρέπει να έχει χορηγηθεί από εξουσιοδοτημένο εξωτερικό φορέα. Για τα φωτιστικά σώματα απαιτείται εκτός από πιστοποιητικό CE (αυτό-πιστοποιήση του κατασκευαστή) και πιστοποιητικό ENEC από εξουσιοδοτημένο φορέα/εργαστήριο δοκοιμών (π.χ.

3 ΕΛΟΤ ή άλλο εξουσιοδοτημένο ευρωπαϊκό φορέα όπως VDE, IMQ κ.λ.π.). Τα παραπάνω πιστοποιητικά είναι απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού (για παράδειγμα φωτιστικά σώματα και στύλοι που δε συνοδεύονται από τα παραπάνω πιστοποιητικά ENEC και CE, αντίστοιχα, αποκλείονται από το διαγωνισμό). Όσον αφορά στα συρματόσχοινα, θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας κι αντοχής. Ποιότητα και καταλληλότητα Για τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών θα δοθούν από τον προσφέροντα όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους υλικών. Απαραίτητες επί ποινή αποκλεισμού είναι οι εγκρίσεις ποιότητας ISO (πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας-iso 9001 της κατασκευαστικής εταιρείας του κάθε υλικού) ή άλλης ισοδύναμης μεθοδολογίας πιστοποίησης Χαλύβδινο τηλεσκοπικός ιστός φωτισμού κλασσικού τύπου ύψους περίπου 3.4μ για μονό φωτιστικό σώμα (φανάρι) Ο ιστός θα είναι από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, βαμμένος ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα. Η βάση έδρασης του ιστού θα είναι από χυτό αλουμίνιο και θα συνοδεύεται από τέσσερα αγκύρια στήριξης και τα αντίστοιχα παξιμάδια ασφαλείας, ροδέλες και τάπες ασφαλείας. Το χρώμα του ιστού θα είναι γκρι ανθρακί και όμοιο με αυτό του φωτιστικού σώματος που θα τοποθετηθεί στην κορυφή του ιστού. Όπως φαίνεται και στο σχήμα ο ιστός θα έχει υπέργειο ύψος περίπου 3,4 μέτρα. Το πρώτο τμήμα (περιλαμβάνει και τη βάση) θα φέρει τη θυρίδα επίσκεψης και τα διακοσμητικά στοιχεία του ιστού. Οι ενδεικτικές διατομές και τα ύψη του κάθε τμήματος φαίνονται στην Εικόνα 1. Το διακοσμητικό κάλυμα και όλα τα διακοσμητικά στοιχεία τα οποία καλύπτουν τα σημεία αλλαγής της διατομής του ιστού θα είναι είτε από χυτό αλουμίνιο είτε από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, βαμμένο ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα. Η Θυρίδα επίσκεψης θα είναι από χυτό αλουμίνιο και θα φέρει τα διακριτικά του Δήμου Χανίων (και/ή το θυρεό του Δήμου). Η θυρίδα επίσκεψης θα ασφαλίζει πάνω στον ιστό με μια βίδα ασφαλείας (allen). Το ακροκιβώτιο θα είναι αποσπώμενο για ευκολότερη συντήρηση και πρόσβαση και θα φέρει 2 (δύο) ασφαλειοθήκες και 2 (δύο) ασφάλειες των 10 ή16 A. Ο ιστός θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ και θα είναι κατάσκευασμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς UNI ΕΝ 40-5 (απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού), EN 40/3-1 και EN 40/3-3. Ο ιστός θα φέρει πιστοποίηση CE (πιστοποίηση από εξουσιοδοτημένο εξωτερικό φορέα όχι αυτόπιστοποίηση κατασκευαστή- σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό ΕΝ 40. Ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:

4 Εικόνα 2: Ενδεικτικό φωτιστικό σώμα για τοποθέτηση επί στύλου ή βραχίονα. Διαστάσεις ± 5%. Εικόνα 3: Βραχίονας για επιτοίχια στήριξη φωτιστικού σώματος (ενδεικτικό σχέδιο) Διαστάσεις ± 5%. Εικόνα 1: Τηλεσκοπικός Στύλος Φωτισμού συνολικού ύψους περίπου 3,4μέτρα (ενδεικτικές διαστάσεις ±5%) και όψη τηλεσκοπικού στύλου με μονό Φ.Σ. (φανάρι) D Εικόνα 4: Ενδεικτική κάτοψη ιστού με 2 φωτιστικά σώματα (φανάρια). Ενδεικτικές διαστάσεις ανοίγματος D = 2,00 2,10m Εικόνα 5: Κρεμαστό Φανάρι κι ενδεικτικό σχέδιο αλυσίδας 3

5 3.1.2 Φωτιστικό σώμα κορυφής ιστού, παραδοσιακού τύπου, στεγανο IP66 με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 70W Το φωτιστικό σώμα (Φ.Σ.) θα είναι βαθμού προστασίας IP 66, κλάσης μόνωσης ΙΙ, αντοχής σε κρούση ΙΚ08 και θα φέρει θερμική προστασία (ενσωματωμένο θερμικό). Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ και ΕΝ Το φωτιστικό σώμα θα έχει σήμανση ασφαλείας ENEC από ανεξάρτητο πιστοποιημένο/εγκεκριμένο φορέα. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και βαμμένο σε δύο στάδια. Το τελικό χρώμα θα είναι γκρι ανθρακί όμοιο με αυτό του ιστού και ιδίου κατασκευαστή για ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση είτε σε ιστό είτε σε βραχίονα, με κατάληξη περίπου 60mm, θα έχει κεραμική λυχνιολαβή με επαργυρωμένες επαφές και παρέμβυσμα σιλικόνης (το οποίο επιτυγχάνει το βαθμό προστασίας ΙP 66). Ο ανταυγαστήρας θα είναι από γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας (τουλάχιστον 99%). Ο Διαχύτης (κάλυμμα) θα είναι από αμμοβολημένο γυαλί μεγάλης θερμικής και μηχανικής αντοχής, πάχους τουλάχιστον 5mm. Το άνω κάλυμμα του φωτιστικού θα συγκρατείται στο σώμα με ανοξείδωτες βίδες (οι βίδες δε θα εξέχουν του σώματος ώστε να είναι ορατές). Θα είναι ανοιγόμενο και κατά τη διάρκεια της συντήρησης-αντικατάστασης του λαμπτήρα, θα παραμένει στερεωμένο στο σώμα του φωτιστικού (ειδική διάταξη ασφαλείας θα το συγκρατεί ανοιχτό για την αποφυγή ατυχημάτων) Με το άνοιγμα του άνω καλύμματος η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος θα διακόπτεται για λόγους ασφαλείας μέσω μαχαιρωτού διακόπτη. Τα όργανα έναυσης θα είναι προκαλωδιωμένα με εύκαμπτο καλώδιο με διπλή μόνωση σιλικόνης και θα φέρουν σύστημα ταχείας σύνδεσης-αποσύνδεσης (quick connectors) ενώ η αποσύνδεση των οργάνων έναυσης θα γίνεται χωρίς τη χρήση εργαλείων (toolfree). Τα όργανα έναυσης θα βρίσκονται τοποθετημένα πάνω σε ένα αποσπώμενο δίσκο από πλαστικό, για εύκολη συντήρηση. Η αφαίρεση του δίσκου αυτού θα γίνεται χωρίς τη χρήση εργαλείων (toolfree). 2 Για την τροφοδοσία του, το φωτιστικό θα φέρει διπολική κλέμα για καλώδιο μέγιστης διατομής 2,5mm. Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι προκαλωδιωμένο με εύκαμπτο καλώδιο και στο ελεύθερο άκρο του φέρει fast connector για ασφαλή και ταχεία σύνδεση-αποσύνδεση. Φωτοτεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΞΟΝΑΣ :συμμετρική κατανομή φωτισμού ΑΞΟΝΑΣ :ασύμμετρη κατανομή φωτισμού Κατασκευασμένο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους κατά της φωτορύπανσης. Λαμπτήρες Το φωτιστικό θα επιδέχεται τους παρακάτω λαμπτήρες με τα αντίστοιχα όργανα έναυσης CDΟ-ΤΤ 70W-Ε27 (Μεταλλικών Αλογονιδίων με κεραμικό καυστήρα), Φωτεινή ροή 6300 Lm Ο Λαμπτήρας και τα όργανα έναυσης περιλαμβάνονται Χαλύβδινος ιστός φωτισμού κλασσικού τύπου ύψους 4,00m εξοπλισμένος με δύο βραχίονες Ο ιστός θα είναι από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, βαμμένος ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα. Η βάση έδρασης του ιστού θα είναι από αλουμίνιο και θα συνοδεύεται από τέσσερα αγκύρια στήριξης και τα αντίστοιχα παξιμάδια ασφαλείας, ροδέλες και τάπες ασφαλείας. Το χρώμα του ιστού θα είναι γκρι ανθρακί και όμοιο με αυτό των δύο Φ.Σ. που θα τοποθετηθούν στην κορυφή του πάνω σε βραχίονες (εκατέρωθεν της κορυφής). Ο ιστός θα έχει υπέργειο ύψος περίπου 4 μέτρα. Θα φέρει θυρίδα επίσκεψης και διακοσμητικά στοιχεία όμοια με αυτά του ιστού με μονό φωτιστικό σώμα. 4

6 Το διακοσμητικό κάλυμα, και όλα τα διακοσμητικά στοιχεία τα οποία καλύπτουν τα σημεία αλλαγής της διατομής του ιστού θα είναι είτε από χυτό αλουμίνιο είτε από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, βαμμένο ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα. Η Θυρίδα επίσκεψης θα είναι από χυτό αλουμίνιο και θα φέρει τα διακριτικά του Δήμου Χανίων (και/ή το θυρεό του Δήμου). Η θυρίδα επίσκεψης θα ασφαλίζει πάνω στον ιστό με μια βίδα ασφαλείας (allen). Το ακροκιβώτιο θα είναι αποσπώμενο για ευκολότερη συντήρηση και πρόσβαση και θα φέρει 2 (δύο) ασφαλειοθήκες και 2 (δύο) ασφάλειες των 10 ή16 A. Ο ιστός θα φέρει δύο βραχίονες (στο ίδιο ύψος βλέπε κάτοψη ιστού εικόνα 4) για την τοποθέτηση δύο φωτιστικών σωμάτων και κατάλληλα εξαρτήματα (τάπες, συνδετικά) για τη σύνδεση των βραχιόνων με το κύριο σώμα του ιστού. Οι βραχίονες και τα συνδετικά τους εξαρτήματα θα είναι βαμμένα στο ίδιο χρώμα με τον ιστό και θα είναι από χυτό αλουμίνιο (ή εναλλακτικά από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, βαμμένο ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα). Ο ιστός θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ και θα είναι κατάσκευασμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς UNI ΕΝ 40-5 (απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού), EN 40/3-1 και EN 40/3-3. Ο ιστός θα φέρει πιστοποίηση CE (πιστοποίηση από εξουσιοδοτημένο εξωτερικό φορέα όχι αυτόπιστοποίηση κατασκευαστή- σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό ΕΝ 40. Ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001: Φωτιστικό σώμα (φανάρι) με λαμπτήρα ισχύος 150W πάνω σε επιτοίχιο βραχίονα Το φωτιστικό σώμα θα είναι βαθμού προστασίας IP 66, κλάσης μόνωσης ΙΙ, αντοχής σε κρούση ΙΚ08 και θα φέρει θερμική προστασία (ενσωματωμένο θερμικό). Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ και ΕΝ Το φωτιστικό σώμα θα έχει σήμανση ασφαλείας ENEC από ανεξάρτητο πιστοποιημένο/εγκεκριμένο φορέα. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και βαμμένο σε δύο στάδια. Το τελικό χρώμα θα είναι γκρι ανθρακί πανομοιότυπο με αυτό του ιστού. Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση είτε σε ιστό είτε σε βραχίονα, με κατάληξη περίπου 60mm, θα έχει κεραμική λυχνιολαβή με επαργυρωμένες επαφές και παρέμβυσμα σιλικόνης (το οποίο επιτυγχάνει το βαθμό προστασίας ΙP 66). Ο ανταυγαστήρας θα είναι από γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας (τουλάχιστον 99%). Ο Διαχύτης (κάλυμμα) θα είναι από αμμοβολημένο γυαλί μεγάλης θερμικής και μηχανικής αντοχής, πάχους τουλάχιστον 5mm. Το άνω κάλυμμα του φωτιστικού θα συγκρατείται στο σώμα με ανοξείδωτες βίδες (οι βίδες δε θα εξέχουν του σώματος ώστε να είναι ορατές). Θα είναι ανοιγόμενο και κατά τη διάρκεια της συντήρησης-αντικατάστασης του λαμπτήρα, θα παραμένει στερεωμένο στο σώμα του φωτιστικού (ειδική διάταξη ασφαλείας θα το συγκρατεί ανοιχτό για την αποφυγή ατυχημάτων) Με το άνοιγμα του άνω καλύμματος η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος θα διακόπτεται για λόγους ασφαλείας μέσω μαχαιρωτού διακόπτη. Τα όργανα έναυσης θα είναι προκαλωδιωμένα με εύκαμπτο καλώδιο με διπλή μόνωση σιλικόνης και θα φέρουν σύστημα ταχείας σύνδεσης-αποσύνδεσης (quick connectors) ενώ η αποσύνδεση των οργάνων έναυσης θα γίνεται χωρίς τη χρήση εργαλείων (toolfree). Τα όργανα έναυσης θα βρίσκονται τοποθετημένα πάνω σε ένα αποσπώμενο δίσκο από πλαστικό, για εύκολη συντήρηση. Η αφαίρεση του δίσκου αυτού θα γίνεται χωρίς τη χρήση εργαλείων (toolfree). Για την τροφοδοσία του, το φωτιστικό θα φέρει διπολική κλέμα για καλώδιο μέγιστης διατομής 2 2,5mm. Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι προκαλωδιωμένο με εύκαμπτο καλώδιο και στο ελεύθερο άκρο του φέρει fast connector για ασφαλή και ταχεία σύνδεση-αποσύνδεση. 5

7 Φωτοτεχνικά Χαρακτηριστικά Ομοιόμορφη κατανομή φωτισμού. Κατασκευασμένο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους κατά της φωτορύπανσης. Λαμπτήρες Το φωτιστικό θα επιδέχεται τους παρακάτω λαμπτήρες με τα αντίστοιχα όργανα έναυσης. 150W- G12 Μεταλλικών Αλογονιδίων με κεραμικό καυστήρα (τύπου CDΜ-Τ) Φωτεινή ροή Lm (+-5%) Ο Λαμπτήρας και τα όργανα έναυσης περιλαμβάνονται. Βραχίονας Οι βραχίονες των φωτιστικών σωμάτων θα είναι κατασκευασμένοι από χυτό αλουμίνιο και θα είναι βαμμένοι στο ίδιο χρώμα με τα φωτιστικά σώματα (γκρι ανθρακί) και από την ίδια κατασκευαστική εταιρεία για ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Το ενδεικτικό σχέδιο του βραχίονα φαίνεται στην Εικόνα 3. Οι βραχίονες θα είναι κυλινδρικής διατομής περίπου 60mm και θα στερεώνονται στον τοίχο με βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι. Θα είναι προκαλωδιωμένοι με εύκαμπτο καλώδιο με διπλή μόνωση διατομής 1mm 2 ή 1.5mm 2. Ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001: Φωτιστικό σώμα (φανάρι) με λαμπτήρα ισχύος 150W κρεμαστό από αλυσίδα Ίδια με αυτά του αντίστοιχου παραδοσιακού φωτιστικού σώματος με λαμπτήρα ισχύος 150W (βλέπε 3.1.5) με τη διαφορά ότι το φωτιστικό σώμα αντί να φέρει κατάλληλο υποδοχέα για την τοποθέτησή του πάνω σε ιστό θα φέρει στο άνω κάλυμμα κατάλληλο υποδοχέα (κρίκο βλέπε εικόνα 5) για την ανάρτηση του από αλυσίδα ή ράβδο κρέμασης. Ο κρίκος θα είναι από αλουμίνιο όπως και το Φ.Σ. και ίδιο χρώμα (γκρι ανθρακί). Η αλυσίδα κρέμασης θα είναι κι αυτή το ίδιο χρώμα με το Φ.Σ., θα είναι από ατσάλι και θα καταλήγει σε ροζέτα (διακοσμητικό στοιχείο στο σημείο στήριξης από στοά) ιδίου χρώματος η οποία μπορεί να είναι είτε ατσάλινη είτε αλουμινένια. Η αλυσίδα (με τη ροζέτα) θα έχει ελάχιστο μήκος 0.4 μέτρα και μέγιστο μήκος 0.6 μέτρα. Φωτοτεχνικά Χαρακτηριστικά Ομοιόμορφη κατανομή φωτισμού. Κατασκευασμένο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους κατά της φωτορύπανσης. Λαμπτήρες Το φωτιστικό θα επιδέχεται τους παρακάτω λαμπτήρες με τα αντίστοιχα όργανα έναυσης 150W Μεταλλικών Αλογονιδίων με κεραμικό καυστήρα -Φωτεινή ροή Lm (+-5%) Ο Λαμπτήρας, τα όργανα έναυσης και η αλυσίδα κρέμασης περιλαμβάνονται Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα ισχύος 100W κατάλληλο για ανάρτηση από συρματόσχοινο. Το φωτιστικό σώμα θα είναι βαθμού προστασίας IP 66, κλάσης μόνωσης ΙΙ, αντοχής σε κρούση ΙΚ09 και θα φέρει θερμική προστασία (ενσωματωμένο θερμικό). Θα είναι κατασκευασμένo σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ60598, ΕΝ61547 και CEI Το φωτιστικό σώμα θα έχει σήμανση ασφαλείας ENEC από ανεξάρτητο πιστοποιημένο/εγκεκριμένο φορέα. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και βαμμένο σε δύο στάδια. Το τελικό χρώμα θα είναι μαύρο γραφίτη ή γκρι ανθρακί.

8 Ο ανταυγαστήρας θα είναι από πρεσσαριστό ανοδειωμένο γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας (τουλάχιστον 99,5%) και πάχους τουλάχιστον 3mm. Ο Διαχύτης (κάλυμμα) θα είναι από θερμοανθεκτικό γυαλί μεγάλης θερμικής και μηχανικής αντοχής, πάχους τουλάχιστον 5mm. Η λυχνιολαβή θα είναι κεραμική με επαργυρωμένες επαφές. Τα όργανα έναυσης θα είναι προκαλωδιωμένα με εύκαμπτο καλώδιο, θα φέρουν σύστημα ταχείας σύνδεσης-αποσύνδεσης (quick connectors) και θα βρίσκονται τοποθετημένα πάνω σε ένα αποσπώμενο δίσκο, για εύκολη συντήρηση. Για την σύνδεση του στο ηλεκτρικό δίκτυο θα φέρει τριπολική κλέμα κατάλληλη για μέγιστη 2 διατομή καλωδίου 2.5mm. Το κάτω κάλυμμα θα είναι ανοιγόμενο και κατά τη διάρκεια της συντήρησης-αντικατάστασης του λαμπτήρα, θα παραμένει στερεωμένο στο σώμα του φωτιστικού. Το κάλυμμα θα συγκρατείται πάνω στο σώμα του φωτιστικού με τέσσερα (4) clips ασφαλείας απο χυτό αλουμίνιο τα οποία θα ανοίγουν χωρίς τη χρήση εργαλείων (toolfree). Με το άνοιγμα του κάτω καλύμματος, μαχαιρωτός διακόπτης θα διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για λόγους ασφαλείας. Η λυχνιολαβή θα είναι προσαρτημένη σε μια bayonet βάση η οποία θα αφαιρείται επίσης χωρίς εργαλεία με περιστροφή ενός τετάρτου (1/4) για εύκολη αντικατάσταση του λαμπτήρα. Για την αποφυγή δημιουργίας σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού, λόγω της διαφοράς μεταξύ της θερμοκρασίας του φωτιστικού (εσωτερικά) και του περιβάλλοντος το φωτιστικό σώμα θα φέρει βαλβίδα εκτόνωσης (anti-condesation filter). Όσον αφορά στην είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας το φωτιστικό θα φέρει ένα γωνιακό στυπιοθλίπτη, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα (υποδομή) και για δεύτερο (βλέπε Εικόνα 7), ώστε να είναι δυνατή η είσοδος κι έξοδος του καλωδίου μέχρι το επόμενο φωτιστικό (αν αυτό απαιτείται από την εγκατάσταση). Το φωτιστικό θα αναρτηθεί από συρματόσκοινο (βλέπε Εικόνες 6, 7), με τη βοήθεια κατάλληλου εξαρτήματος από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304 ή AISI 316). Το εξάρτημα κρέμασης θα είναι από τον ίδιο κατασκευαστή με το φωτιστικό και θα επιτρέπει την ελεγχόμενη περιστροφή του φωτιστικού ώστε η κατανομή του να είναι ακριβώς παράλληλη με το διαμήκη άξονα του δρόμου και θα είναι διαβαθμισμένο σε μοίρες ώστε να επιτυγχάνεται η ακριβής περιστροφή του. Ο λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικού καυστήρα ισχύος 100W καθώς και τα αντίστοιχα όργανα έναυσης περιλαμβάνονται. Εικόνα 6: Ενδεικτικές διαστάσεις (+-5%) Εικόνα 7: Κρέμαση φωτιστικού από συρματόσκοινο 7

9 3.1.7 Καλώδιο τύπου J1VV-R 5G10 RN 1KV IEC Καλώδιο ισχύος τύπου J1VV-R (ΝΥΥ - πολύκλωνος αγωγός) 5x10mm 2, ονομαστικής τάσης 600/1000V σύμφωνα με την προδιαγραφή ΙΕC Η κατασκευαστική εταιρεία του καλωδίου πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001: Αγωγός γειώσεως 16mm 2 χάλκινος. Αγωγός χαλκού 16mm 2 RM Ηλεκτρόδια (ράβδος) γείωσης Ράβδος γείωσης κυκλικής διατομής κατά ΕΛΟΤ & 2, μήκους 1,5m διατομής Φ14mm με χαλύβδινη ψυχή και πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 254μm Συρματόσχοινο ανοξείδωτο 7x19 5mm Συρματόσχοινο ανοξείδωτο inox AISI 316 7x19 5mm και φορτίο θραύσης τουλάχιστον 1270 kg Ανοξείδωτα εξαρτήματα για κρέμαση συρματόσχοινου κατά πλάτος του δρόμου - Ροδάντζες inox AISI 316 5mm - Εντατήρες δίχαλο-δίχαλο κλειστού τύπου inox AISI 316 8mm - Σφικτήρες inox AISI 316 5mm - Μάπες inox AISI 316 8mm x 80mm με ούπα μεταλλικό Κάλυμμα φρεατίου στεγανό τύπου Β125 για φρεάτιο 40x40 cm (καθαρού ανοίγματος 32x32cm) Κάλυμμα με αντίστοιχο πλαίσιο φρεατίου για φρεάτιο διαστάσεων 40x40 cm σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ129/94, τύπου Β125 (φορτίο δοκοιμής 12,5 τόνοι), κατασκευασμένο από ελατό χυτοσίδηρο σύμφωνα με το πρότυπο ΙSΟ 1083, grade και με μονή ή διπλή βάση έδρασης. 4 Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη Ποιότητα εξυπηρέτησης Οι προμηθευτές των φωτιστικών σωμάτων υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέτουν ανταλλακτικά στην υπηρεσία για τα προσφερόμενα φωτιστικά σώματα, δέκα (10) έτη τουλάχιστον ο οποίος είναι συνήθως και ο συμβατικός χρόνος για τον οποίο δεσμεύονται οι κατασκευαστές καθώς και εγγύηση παράδοσης των ανταλλακτικών μικρότερο των δέκα (10) ημερών (υπεύθυνη δήλωση). Προμηθευτές που παρέχουν την δυνατότητα διάθεσης ανταλλακτικών πέραν των δέκα (10) ετών οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους αντίστοιχες δηλώσεις των επιμέρους κατασκευαστών εξαρτημάτων για την αποδοχή του πρόσθετου χρόνου διάθεσης ανταλλακτικών. Εμπειρία ειδίκευση. Με την προσφορά πρέπει να δοθεί λίστα με τις πωλήσεις του συγκεκριμένου ή παρομοίου εξοπλισμού (και το αντίστοιχο έτος πώλησης), στο δημόσιο ή σε ιδιώτες στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες, από την προσφαίρουσα εταιρεία ή από άλλες (συνοπτική αναφορά). Επίσης πρέπει να δοθούν στοιχεία με το συνολικό χρόνο δραστηριοποίησης της εταιρείας στην κατασκευή (ή εισαγωγή του εξοπλισμού) και την τεχνική υποστήριξη παρομοίου τύπου. 8

10 4.3 5 Χρόνος και τόπος παράδοσης Ο προμηθευτής πρέπει να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στα συνεργεία οδοφωτισμού του Δήμου Χανίων, σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το κόστος μεταφορά των προσφερόμενων ειδών βαρύνει τον προμηθευτή. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παραταθεί μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Η παραλαβή θα γίνει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης. Εγγυήσεις Τα προσφερόμενα φωτιστικά σώματα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για πέντε (5) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους από τον Δήμο. Ο λοιπός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (καλώδια, ράβδοι γείωσης) πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών. Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση, προσφορές που οι εγγυήσεις αναφέρονται σε επιμέρους εξαρτήματα ή υλικά. Οι εγγυήσεις πρέπει να παρέχονται από τον προμηθευτή και όχι από κατασκευαστές. 6 Συμπληρωματικοί όροι 6.1 Ουσιώδεις απαιτήσεις Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις, για τις οποίες αναφέρεται επί ποινή αποκλεισμού, θεωρούνται ουσιώδεις. 6.2 Εγκρίσεις - Παρελκόμενα Για τα προς προμήθεια φωτιστικά σώματα, οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδώσουν δύο (2) σειρές βιβλίων χρήσης (user manuals), στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, επιθυμητό και σε ηλεκτρονική μορφή αν υπάρχουν. 7 Κριτήριο Κατακύρωσης Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Ανάδοχος της προμήθειας της ομάδας ή των ομάδων κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για όλα τα προσφερόμενα είδη της ομάδας ή των ομάδων αντίστοιχα. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. Αν σε κάποια ομάδα (ή ομάδες) ο διαγωνισμός βγει άγονος, αυτός επαναλαμβάνεται με τους ίδιους όρους του αρχικού διαγωνισμού (ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό της ομάδας). ΧΑΝΙΑ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ. Μαρία Γκιζελή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αλεξία Λακιωτάκη Πολιτικός Μηχανικός 9

11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ στα πλαίσια του Έργου «Εκσυγχρονισμός Δημοτικού Φωτισμού για Εξοικονόμιση Ενέργειας σε Κοινόχρηστους Χώρους της Παλιάς Πόλης» του Ο.Σ.Α.Α. Δήμου Χανίων. Προϋπολογισμός Μελέτης ( ) Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια του εξοπλισμού ανέρχεται στο ποσό των ,97 συν Φ.Π.Α. 23% ,03 δηλαδή σε ,00 με Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβάνει τα κόστη μεταφοράς κι εγκατάστασης του προς προμήθεια εξοπλισμού στις αποθήκες των Συνεργείων του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Χανίων. Το συνολικό προϋπολογισθέν κόστος μοιράζεται σε δύο ομάδες ως εξής: Α/Α Είδος Ποσότητα Κοστολόγηση oμάδας χωρίς ΦΠΑ OMAΔΑ 1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΣΤΥΛΟΥ, EΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ Η ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Χαλύβδινος τηλεσκοπικός ιστός κλασσικού τύπου, γαλβανισμένος και βαμμένος, υπέργειου ύψους περίπου 3.40m, με θυρίδα επίσκεψης και ακροκιβώτιο Χαλύβδινος ιστός κλασσικού τύπου, γαλβανισμένος και βαμμένος, υπέργειου ύψους 4,00m με θυρίδα επίσκεψης, ακροκιβώτιο, και βραχίονες για την τοποθέτηση 2 φωτιστικών σωμάτων κορυφής παραδοσιακού τύπου Φωτιστικό σώμα κορυφής ιστού παραδοσιακού τύπου (φανάρι), στεγανό IP66, με έναν λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 70W. Βραχίονας επίτοιχης τοποθέτησης, κατάλληλος για την προσάρτηση φωτιστικού σώματος κορυφής παραδοσιακού τύπου Φωτιστικό σώμα κορυφής παραδοσιακού τύπου (φανάρι), στεγανό IP66, με έναν λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 150W. Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για κρέμαση από αλυσίδα ή ράβδο παραδοσιακού τύπου (φανάρι), στεγανό IP66, με έναν λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 150W και αλυσίδα κρέμασης μήκους περίπου μ. Καλώδιο τύπου J1VV-R 5G10 RN 1KV IEC μέτρα 8 Αγωγός χαλκού 16mm2 RM 11,5 κιλά 9 10 Ράβδος γείωσης κυκλικής διατομής κατά ΕΛΟΤ & 2, μήκους 1,5m διατομής Φ14mm με χαλύβδινη ψυχή και πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 254μm. Χυτοσίδηρο κάλυμμα φρεατίου με πλαίσιο στεγανό τύπου Β125 για φρεάτιο 40x40 14 τεμάχια 12 τεμ. Κοστολόγηση oμάδας με ΦΠΑ 23% , ,00

12 Α/Α Είδος Ποσότητα Κοστολόγηση oμάδας χωρίς ΦΠΑ Κοστολόγηση oμάδας με ΦΠΑ 23% ΟΜΑΔΑ 2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ, ΣΥΡΜΑΤΟΣΚΟΙΝΑ ΚΙ ΕΞΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 1 Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για ανάρτηση από συρματόσχοινο, στεγανό ΙΡ66, με έγχρωμο κάλυμμα με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 100W και με κατάλληλο εξάρτημα ανάρτησης/ στήριξης φωτιστικού σώματος από συρματόσχοινο 2 Συρματόσχοινο inox AISI 316 Φ5mm, 7x μέτρα , ,00 3 Ροδάντζες inox AISI 316-5mm 110 τεμ. 4 Εντατήρες δίχαλο-δίχαλο κλειστού τύπου inox AISI 316-8mm 55 τεμάχια 5 Σφικτήρες inox AISI 316-5mm 110 τεμ. 6 Μάπες inox AISI 316-8mm x 80mm με ούπα μεταλλικό 110 τεμ. ΧΑΝΙΑ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ. Μαρία Γκιζελή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αλεξία Λακιωτάκη Πολιτικός Μηχανικός

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 204.999,16 47.149,81 252.148,97 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΣΥΝΟΛΟ : Ευρώ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 204.999,16 47.149,81 252.148,97 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΣΥΝΟΛΟ : Ευρώ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΗΜΟΣ : ΠΙΣΤΩΣΗ : ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/10-3-2014 ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ Ο- ΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Ε.Τ.Π.Α. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περαία, 09.03.2015 Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών ------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 14-19/02 / 2015 Προϋπολογισµός: 20.000,00 µε το Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ: Κοραής Ιωάννης Τηλ : 2221079604 Fax : 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Γαβριήλ Μαρινάκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012 Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια Οδηγός Επιλογής 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή 0/2 Βιομηχανικά κουτιά Thalassa TBS - TBP Θερμοπλαστικά βιομηχανικά κουτιά 1/1 Επίτοιχα ερμάρια Spacial CRN Ερμάρια από χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 10/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους 341 00, Χαλκίδα Τηλ: 2221355155 FAX : 2221035000 Χαλκίδα : 11-4

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ Έργο: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΧΑΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ: 150.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή: Πράσινο

Διαβάστε περισσότερα