ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS"

Transcript

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS

2

3

4 04ΕΤΑΙΡΙΑ 05COMPANY IΣΤΟΡΙΑ Η ΚΑRINA ιδρύθηκε το 1970 από τους αδελφούς Παναγιώτη και Νίκο Παζάρα. Από τότε µέχρι σήµερα η εταιρία έχει εξελιχθεί σε µία µεγάλη βιοµηχανική µονάδα παραγωγής πλαστικών σωλήνων και εξαρτηµάτων από χλωριούχο πολυβινύλιο, πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο, και λειτουργεί ως Ανώνυµη Βιοµηχανία. Σήµερα είναι µία από τις πλέον σύγχρονες και δυναµικές επιχειρήσεις στον βιοµηχανικό κλάδο των πλαστικών σωλήνων στην χώρα µας, και όχι µόνο. Εδώ και πολλά χρόνια η KARINA καταφέρνει να βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων σε πλαστικούς σωλήνες και εξαρτήµατα στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα ενισχύει ολοένα και πιο δυναµικά την παρουσία της στις αγορές των Βαλκανίων, της Κύπρου και αλλού. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η ανοδική πορεία της εταιρίας µας όλα αυτά τα χρόνια βασίζεται σε κάποιες σταθερές αξίες, που όλοι εµείς τηρούµε, και αποτελούν τα θεµέλια της πορείας της KARINA µέσα στο χρόνο. Το ανθρώπινο δυναµικό εκτός από τις γνώσεις και τις δυνατότητες που διαθέτει, είναι αφοσιωµένο στους στόχους της εταιρίας που αφορούν την άριστη ποιότητα και τη σωστή εξυπηρέτηση. Η KARINA εφαρµόζει µε µεγάλη συνέπεια το Πιστοποιηµένο Συστήµα Ποιότητας κατά EN ISO 9001 σε ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία και ταυτόχρονα αποδεικνύει τη δέσµευσή της για καθαρότερο περιβάλλον και καλύτερη ποιότητα ζωής στο τοπικό αλλά και ευρύτερο περιβάλλον, εφαρµόζοντας το Πιστοποιηµένο Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρησης ΕΝ ISO 01. Ο εκσυγχρονισµός των παραγωγικών πόρων της επιχείρησης (µηχανολογικός εξοπλισµός, εγκαταστάσεις, ανθρώπινο δυναµικό), συντελούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας, που αποτελεί άµεση προτεραιότητα για την υποστήριξη των αναγκών των πελατών µας. Η συστηµατική εργαστηριακή έρευνα για την ανάπτυξη νέων και βελτιωµένων προϊόντων, παρέχει ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα στους συνεργάτες µας, ενισχύοντας την αξιοπιστία τους. Αυτές είναι οι αρχές που στηρίζουν την πορεία της εξέλιξης της KARINA σε µία πρωτοπόρο βιοµηχανία στον ευρωπαϊκό χώρο των πλαστικών σωλήνων. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σε ένα χώρο που ξεπερνά τα.000 τ.µ., εντός του οποίου υπάρχουν σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις περίπου τ.µ, στη Νέα Σάντα του Νοµού Κιλκίς, περιλαµβάνονται γραφεία διοίκησης εφοδιασµένα µε υπερσύγχρονα συστήµατα πληροφορικής και επικοινωνιών και ειδικούς χώρους για διοργάνωση σεµιναρίων, βιοµηχανικές µονάδες παραγωγής σωλήνων και εξαρτηµάτων, καθώς και αποθηκευτικός χώρος έτοιµων προϊόντων και πρώτων υλών. Σήµερα η εταιρία διαθέτει ένα ολοκληρωµένο λογισµικό πρόγραµµα πληροφόρησης της διοίκησης, τα οποία παρέχουν καθηµερινά την απαραίτητη υποστήριξη για την πρόβλεψη των πωλήσεων και τον έγκαιρο προγραµµατισµό της παραγωγής. Οι γραµµές παραγωγής σωληνών είναι εφοδιασµένες µε αυτόµατα συστήµατα ελέγχου, διόρθωσης και καταγραφής των παραµέτρων της παραγωγής ώστε να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα των τελικών προϊόντων. Τέλος, το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου διαθέτει µηχανήµατα υψηλής τεχνολογίας προσανατολισµένα στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων και βελτιωµένων προϊόντων, καθώς και στον αυστηρό έλεγχο της ποιότητας των έτοιµων προϊόντων και των πρώτων υλών. HISTORY The company was founded in 1970 by Panagiotis and Nikolaos Pazaras. Since then, the company has evolved into a big industrial unit for the production of plastic pipes and fittings made of polyvinyl chloride, polypropylene and polyethylene and today operates as a jointstock company. Currently it is classified among the few most dynamic businesses in the industrial sector of plastic pipes in Greece. For many years, KARINA holds one of the first positions in the sales of plastic pipes and fittings in Greece, while we have been reinforcing our presence in the markets of the Balkans, Cyprus and elsewhere. PHILOSOPHY The upward course of our company during all those years is based on some timeless values that we all here in the company respect and constitute the foundations of KARINA's course through time. The manpower of our company, apart from scientific knowledge and practical skills, is dedicated to our goals of the company regarding excellent quality and proper service. The company applies with great consistency the Certified Quality Management System according to EN ISO 9001 in the whole productive procedure and, at the same time, demonstrates its commitment to a cleaner environment and better quality of life in the local and wider environment, by applying the Certified Environmental Management System according to EN ISO 01. The modernization of the KARINA's productive resources (mechanical equipment, industrial plants, manpower), all contribute to the improvement of productivity, which ensures that we can always support our clients' needs. The systematic laboratory research for the development of new and improved products offers particular advantages to our partners, by reinforcing their reliability. Following those principles, our goal is to establish KARINA in the European market as an innovative industry providing products of high specifications and excellent quality. PRODUCTION FACILITIES In an area covering over.000 m², which includes modern factory plants of around m², in Nea Santa in the Prefecture of Kilkis, lie the headquarters of the company equipped with the latest technology information and communications systems, as well as special premises for seminars. A big indoor and outdoor wharehouse area of ready made products and raw materials, ensures that all of our products are properly stored. Our production plants are equipped with fully automated production lines, with automatic monitoring systems, which provide the system with all the necessary information in order to ensure the excellent quality of the final products. Finally, the quality control laboratory is equipped with hightechnology testing equipment and is dedicated to the development of new and improved products, as well as to thorough inspection of the quality of all our products and raw materials.

5 06ΕΤΑΙΡΙΑ 07COMPANY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τα προϊόντα της KARINA έχουν εφαρµογή στους τοµείς των τεχνικών έργων, της οικοδοµής, των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, αλλά και της γεωργίας. Το ολοκληρωµένο δίκτυο των πωλήσεών µας, µε πελάτες τεχνικές εταιρίες σε όλη την Ελλάδα, εργολάβους δηµοσίων έργων και µεγάλα καταστήµατα υδραυλικών ειδών, αποτελεί τον σηµαντικότερο υποστηρικτή µας. ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ως βασική αρχή της φιλοσοφίας µας, είναι όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες µας προς τους πελάτες να χαρακτηρίζονται από άριστη ποιότητα. Η εφαρµογή του Συστήµατος Ποιότητας ΕΝ ISO 9001 εξασφαλίζει τον έλεγχο και την τήρηση των διαδικασιών σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας, από τις αυτοµατοποιηµένες γραµµές παραγωγής µέχρι τον εργαστηριακό έλεγχο σε ιδιόκτητο ερευνητικό εργαστήριο και σε συνεργασία µε διεθνώς αναγνωρισµένους φορείς όπως ο ΕΛΟΤ, το Frauenhofer Institute of Building Physics (IBP) και τον TZW. Κατά την παραγωγή όλων των προϊόντων µας, εκτός από τα εναρµονισµένα εθνικά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, τηρούνται αυστηρά και πολλές διεθνείς εξειδικευµένες προδιαγραφές όπως DIN, EN, ΙSO κ.ά. Το πλήρως εξοπλισµένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου είναι ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα και η συνεχής ερευνητική δραστηριότητα σε συνεργασία µε άλλους φορείς, όπως πανεπιστήµια και ερευνητικά ινστιτούτα, στοχεύει στην ανάπτυξη των κατάλληλων προϊόντων για τις ανάγκες των πελατών µας. Η αφοσίωση στο περιβάλλον αποτελεί µία ακόµη στρατηγική επιλογή της εταιρίας που σχετίζεται µε τη συνεισφορά της στην καλύτερη ποιότητα ζωής των εργαζοµένων της, των κατοίκων της περιοχής καθώς και όλων όσων χρησιµοποιούν τα προϊόντα της εταιρίας. Η απόκτηση του Πιστοποιητικού Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ΕΝ ΙSO 01 αποτελεί απόδειξη της έµπρακτης αφοσίωσης της εταιρίας στην δέσµευσή της για καθαρότερο περιβάλλον. Το ΕΝ ΙSO 01 σηµατοδοτεί µία νέα προσέγγιση στην προστασία του περιβάλλοντος, µε κύριο στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής, τόσο στο χώρο εργασίας όσο και στο τοπικό αλλά και ευρύτερο περιβάλλον. Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης που διαθέτει η εταιρεία είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο µε το οποίο η επιχείρηση ελέγχει όλες τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της, ώστε να µην υπάρχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιπλέον, από το 9, η KARINA παράγει προϊόντα χωρίς µόλυβδο και άλλα βαρέα µέταλλα, χρησιµοποιώντας στην παραγωγική της διαδικασία αποκλειστικά και µόνο οικολογικούς σταθεροποιητές, συµµορφούµενη µε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης REACH. Η ΚΑRΙΝΑ ξεκίνησε πρώτη την εφαρµογή του πιστοποιηµένου από τον ΕΛΟΤ συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης και ποιότητας για την παραγωγή οικολογικών προϊόντων από PVC µε οικολογικούς σταθεροποιητές µε την ονοµασία ECO KARINA. ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Η σωστή εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί µία άλλη βασική παράµετρο της πολιτικής µας. εσµευόµαστε ώστε να εδραιώσουµε µια σταθερή και ειλικρινή σχέση εµπιστοσύνης µε τον πελάτη, που βασίζεται στην παροχή ολοκληρωµένων λύσεων στις εφαρµογές, σε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, στους ανταγωνιστικούς όρους πώλησης και στην αποτελεσµατική τεχνική υποστήριξη πριν και µετά την πώληση. APPLICATIONS KARINA s products apply to the sector of technical works, the construction sector, the industrial sector, natural gas installation projects, and of course the agricultural sector. Our integrated sales network, having as clients technical companies all over Greece, public works contractors and big outlets of hydraulic products, all constitute our most important supporters. QUALITY & THE ENVIRONMENT The basic principal of our philosophy is that all our products and services are marked by excellent quality. The application of the Quality Management System EN ISO 9001 assures the careful inspection of all the production and business activity procedures, from the automated production lines, to the laboratory testing of all finished products and raw materials, in our privatelyowned research laboratory and in collaboration with internationally recognized organizations like ΕLΟΤ, the Frauenhofer Institute of Building Physics (IBP) and TZW. The production of all our products, follows Greek national and international standards and specifications like DIN, EN, ISO etc. The fully equipped laboratory of quality control is classified among the best in Greece and the constant research activity in collaboration to other organizations, like universities and research institutes, aims at the development of the most suitable products for the needs of our clients. The devotion of the company to the environmental protection, is one of its most important strategic choices, which contributes to a better quality of life for its workforce, the habitants of the surrounding areas, as well as for all the endusers of its products. In the year 0, the company was awarded with the Environmental Management Certificate EN ISO 01, which proves its real dedication for a cleaner environment. This system is a reliable tool for checking and controlling the environmental effects of all the products, processes and services of the company. By aiming at the continuous improvement of the environment, KARINA continuously tries to inform its employees, its suppliers and its customers about environmental issues, proving its respect to the society as a whole. Moreover, since 9, KARINA has started the production of pipes and fittings by using only 100% ecological stabilizers, under the brand name of ECO KARINA. The new production line is free from lead or any other heavymetals, fully complying to the European Environmental REACH regulations. IMMEDIATE SERVICE The proper service of our clients is another basic parameter of our policy. We commit to establish a stable and sincere relationship based on trust with the client, by providing integrated solutions for various applications, products with high specifications of quality, competitive terms of sale and efficient technical support before and after sale.

6 08ΠΡΟΪΟΝΤΑ 09PRODUCTS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ECO KARINA Η εταιρία ήδη από το 9 έχει εξαλείψει τη χρήση µολυβδούχων σταθεροποιητών και γενικά όλων των σταθεροποιητών που περιέχουν βαρέα µέταλλα, από όλη την παραγωγική της διαδικασία, συµµορφούµενη πρώτη µε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις την Ευρωπαϊκής Ένωσης REACH. Τα προϊόντα τα οποία παραδίδονται στους πελάτες, διακρίνονται για την άριστη ποιότητά τους και παράγονται σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή πρότυπα, ενώ η εταιρία διαθέτει πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001 και το πιστοποιηµένο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EN ISO 01. Η ποιότητα των προϊόντων εξασφαλίζεται µε την εφαρµογή πλήρως αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών κατά την παραγωγική διαδικασία και τον σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό. Σε όλες τις γραµµές παραγωγής υπάρχει εγκατεστηµένο σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου του πάχους τοιχώµατος των σωλήνων µε υπερήχους. Σωλήνες και εξαρτήµατα από πολυπροπυλένιο (PP) ECO UNIKAR LOCK PP Σύνδεση µε ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, ΕΛΟΤ ΕΝ 1451/Β, DIN 4102/B1 µε αντικαυστικές ιδιότητες Σωλήνες και εξαρτήµατα από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVCU) (παράγονται εξ ολοκλήρου µε οικολογικούς σταθεροποιητές) Κτιριακή αποχέτευση Σωλήνες και εξαρτήµατα ΕCO UNIKAR LOCK PVC (Σύνδεση µε ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, EΛΟΤ ΕΝ 19/B, DIN 4109 για υψηλή ηχοµόνωση) Σωλήνες και εξαρτήµατα ECO UNIKAR PLUS (Σύνδεση µε κόλλα, ΕΛΟΤ ΕΝ 19/B, DIN 4109 για υψηλή ηχοµόνωση) Σωλήνες και εξαρτήµατα κλειστών υδρορροών 6X10, ECO UNILUX PLUS (ΕΛΟΤ ΕΝ 19/B) Σωλήνες και εξαρτήµατα ανοιχτών υδρορροών ECO UNIFLOW PLUS (ΕΝ 607) Σωλήνες ECO DOMOKAR (DIN 8062) & ECO DOMOSOL Σωλήνες και καµπύλες πίεσης ECO HYDROKAR, σύµφωνα µε ΕΝ καθώς και τα νέα πρότυπα DIN 8061/62:9 Σωλήνες και εξαρτήµατα υπονόµων ECO DRAINKAR, σύµφωνα µε ΕΝ 11, καθώς και τα παλιά πρότυπα ΕΛΟΤ 476 Σωλήνες γεώτρησης ECO GEOKAR, σύµφωνα µε BS 35 / 36 και ΕΝ Σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) Σωλήνες µεταφοράς πόσιµου νερού POLYDRINK, σύµφωνα µε ΕΝ , DIN 8074/ και ISO 4427 Σωλήνες προστασίας καλωδίων και µεταφοράς λυµάτων TECHNOTHENE, σύµφωνα µε EN , ISO 4427, DIN 8074/ Σωλήνες αγροτικής χρήσης AGROKAR, σύµφωνα µε EN , DIN 8074/ Σωλήνες ύδρευσης εντός κτιριακών εγκαταστάσεων KARIDRINK, σύµφωνα µε EN , DIN 8074/ και ISO 4427 Σωλήνες µεταφοράς φυσικού αερίου KARIGAS, σύµφωνα µε EN 15551, ΕΝ και ΕΠΑ PEMS 07 PRODUCTION LINE ECO KARINA The products that reach the final customer are distinguished for their excellent quality and are produced according to EN ISO 9001 and EN ISO 01. The quality of the products is assured by a system of fully automated procedures during the production process and by hightech equipment. All of the production lines are equipped with automated control systems, which check and control the wall thickness and the diameter of the pipes by the use of ultrasounds. Moreover, the company has been using only ecological, leadfree and heavymetal free stabilizers to its whole production line since 9, being the first company in Greece to comply with the European REACH regulations, regarding product safety and the environment. Pipes and fittings from Polypropylene (PP) ECO UNIKAR LOCK PP (Rubber ring jointing, EN 1451/B, DIN 4102/B1 with antiflammable properties) Pipes and fittings from unplasticised polyvinyl chloride (PVCU) Building drainage ECO UNIKAR LOCK PVC pipes and fittings (Rubber ring jointing, EN 19/B, DIN 4109 with high soundproof properties) ECO UNIKAR PLUS pipes and fittings (Jointing with glue, EN 19/B, DIN 4109 with high soundproof properties) ECO UNILUX PLUS 6X10 closed raingutter pipes and fittings (EN 19/B) ECO UNIFLOW PLUS open raingutter pipes and fittings (EN 607) ECO DOMOKAR pipes (DIN 8062) & ECO DOMOSOL pipes ECO HYDROKAR pressure pipes and bends, according to EN 14522, as well as the new standards DIN 8061/62: 9 ECO DRAINKAR sewer pipes and fittings, according to EN 11, as well as the old standards ELOT 476 ECO GEOKAR drilling pipes, according to BS 35/36 & EN Polyethylene (PE) pipes POLYDRINK pipes for drinking water supply, according to EN , DIN 8074/ and ISO 4427 TECHNOTHENE pipes for cable protection and wastewater drainage, according to EN , ISO 4427, DIN 8074/ AGROKAR pipes for agricultural applications, according to EN , DIN 8074/ KARIDRINK pipes for drinking water supply inside buildings, according to EN , DIN 8074/ and ISO 4427 KARIGAS pipes for gas networks, according to EN 15551, and DEPA (Greek Public Gas Corporation) PEMS 07.

7 10ECOUNIKAR LOCKPP ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ EN 1451B, DIN 4102B1 Προδιαγραφές ελαστικού δακτυλίου: ΕΝ 6811 Χρώµα: Γκρι, σύµφωνα µε RAL 7045 Μήκος σωλήνα: 0.µ., 0.µ.,1µ.,1.5µ., 2µ., 3µ. Εφαρµογές: Χρησιµοποιούνται σε εσωτερικές εγκαταστάσεις κτηριακής αποχέτευσης, για αποχέτευση κτιριακών λυµάτων χαµηλής & υψηλής θερµοκρασίας. Πλεονεκτήµατα: Ειδική συνταγή µε αντικαυστικές ιδιότητες κατά DIN 4102B1. Μικρό βάρος σε σχέση µε άλλους πλαστικούς σωλήνες. Αντοχή σε λύµατα υψηλής θερµοκρασίας, έως και 95 C. Αντοχή στη διάβρωση από χηµικούς παράγοντες (οξέα, βάσεις, άλατα κλπ). Πλήρης στεγανότητα, λόγω της σύνδεσης µε ειδικό δακτύλιο στεγανότητας. Μικρός συντελεστής τριβής. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PRODUCT CERTIFICATE OD 1,8 1,8 0,217 0,247 11ECOUNIKAR LOCKPP POLYPROPYLENE PIPES & FITTINGSFOR BUILDING DRAINAGE Specifications: ELOT EN 1451B, DIN 4102B1 Rubber ring specifications: EN 6811 Colour: Grey, according to RAL 7045 Pipe length: 0.m, 0.m,1m,1.5m, 2m, 3m Applications: They are used for the drainage of building waste of low and high temperatures, in both internal and external applications. Advantages: Produced with special flameretardant materials. Small weight compared to other plastic pipes. Hot water resistant, up to 95 C. Increased resistance to corrosion from chemicals such as acids. Quick and easy installations, which ensures no leaks (due to rubbe ring). Low friction coefficient. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PRODUCT CERTIFICATE

8 12ECOUNIKAR LOCKPVC ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVCU (ΣΥΝ ΕΣΗ ME ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΚΤΥΛΙΟ) Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΕΝ 19/Β, DIN 4109 Προδιαγραφές ελαστικού δακτυλίου: ΕΝ 6811 Χρώµα: Γκρι ανοιχτό, λευκό (µε ιδιαίτερη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία) και κεραµιδί (µόνο σε OD). Μήκος σωλήνα: 1, 2 και 3 µέτρα. Σύνδεση: Μούφα µε ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας. Εφαρµογές: Χρησιµοποιούνται σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρµογές κτηριακών εγκαταστάσεων, για επιφανειακά και υπόγεια δίκτυα αποχέτευσης κτιριακών λυµάτων, χαµηλής και υψηλής θερµοκρασίας καθώς και σε δίκτυα εξαερισµού. Πλεονεκτήµατα Τέλος στις θραύσεις δικτύων, λόγω της απορρόφησης των συστολών διαστολών µε τη χρήση ελαστικού δακτυλίου. Υψηλότερη ταχύτητα εγκατάστασης, καθώς δεν απαιτείται χρήση κόλλας. Ευελιξία, λόγω της εύκολης σύνδεσης, περιστροφής και αποσύνδεσης των εξαρτηµάτων. Υψηλή ηχοµονωτική απόδοση κατά DIN 4109 (µε πιστοποίηση από το Ινστιτούτο Φυσικής οµικών Υλικών της Στουτγκάρδης). Μικρός συντελεστής τριβής, ελάχιστη συσσώρευση λιπώναλάτων κατά τη χρήση. Το µοναδικό οικολογικό σύστηµα κτιριακής αποχέτευσης χωρίς σταθεροποιητές βαρέων µετάλλων που συνδυάζει σωλήνες και εξαρτήµατα από PVC µε ελαστικό δακτύλιο. PVCU PIPES AND FITTINGS FOR BUILDING DRAINAGE (JOINTING WITH RUBBER RING) Specifications: ELOT ΕΝ 19/Β, DIN 4109 Rubber ring specifications: EN 6811 Colour: Light grey, white (with increased resistance to solar radiation) and Indian red (only OD). Pipe length: 1, 2 and 3 meters. Jointing: Integral rubber ring socket joint. Applications: They are used for the drainage of building waste of low and high temperatures, as well as in ventilation networks and for the outflow of rain water, in both internal and external applications. Advantages No more ruptured networks, due to the ring seal system, that absorbs contractions and expansions. Installation is quicker, since no glue of any kind is required. Flexibility of the installation procedure, due to easy removal and reconnection of all the parts of the system. High sound insulation properties, in compliance with the DIN 4109 international standard (certified by the Frauenhofer Institute for Building Physics in Frankfurt). Small friction coefficient. The only ecological building sewage system produced by using organic stabilisers to combine PVC pipes and fittings with rubber ring jointing. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PRODUCT CERTIFICATE Nr. 80/ /1011 OD 100 0,86 1,03 1,39 1,87 13ECOUNIKAR PLUS ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVCU (ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΚΟΛΛΑ) Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΕΝ 19/Β, DIN 4109 Χρώµα: Γκρι ανοικτό, λευκό (µε ιδιαίτερη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία) και κεραµιδί (µόνο σε OD). Μήκος σωλήνα: 1, 2 και 3 µέτρα. Σύνδεση: Μούφα ποτήρι και σύνδεση µε ειδική κόλλα συγκολλήσεως PVC. Εφαρµογές: Χρησιµοποιούνται σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρµογές κτηριακών εγκαταστάσεων για επιφανειακά και υπόγεια δίκτυα αποχέτευσης κτιριακών λυµάτων, χαµηλής και υψηλής θερµοκρασίας καθώς και σε δίκτυα εξαερισµού. Πλεονεκτήµατα Υψηλή αντοχή στην κρούση. Υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Υψηλή ελαστικότητα κατά τη θερµική επεξεργασία. Υψηλή ηχοµονωτική απόδοση κατά DIN 4109 (µε πιστοποίηση από το Ινστιτούτο Φυσικής οµικών Υλικών της Στουτγκάρδης). Αντοχή σε λύµατα υψηλής θερµοκρασίας (έως 93 C). PVCU PIPES AND FITTINGS FOR BUILDING DRAINAGE (JOINTING WITH GLUE) Specifications: ELOT ΕΝ 19/Β, DIN 4109 Colour: Light grey, white (with increased resistance to solar radiation) and Indian red (only OD). Pipe length: 1, 2 and 3 meters. Jointing: Solvent cement socket. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PRODUCT CERTIFICATE 3,9 Applications: They are used for the drainage of building waste of low and high temperatures, as well as in ventilation networks and for the outflow of rain water. Advantages Increased Impact Resistance. Increased Resistance To Solar Radiation. Increased Elasticity When Heated. Hot water resistant, up to 93 C. High sound insulation properties, in compliance with the DIN 4109 international standard (certified by the Frauenhofer Institute for Building Physics in Frankfurt). OD 100 Nr. 80/ /9 0,42 0,53 0,67 0,86 1,03 1,39 1,87 2,11 2,41 3,62

9 14ECOUNILUX PLUS ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ Υ ΡΟΡΡΟΩΝ ΑΠΟ PVCU (6Χ10) Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΕΝ 19/B Χρώµα: Γκρι ανοιχτό, λευκό (µε ιδιαίτερη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία). Μήκος σωλήνα: 3 µέτρα. Σύνδεση: Η σύνδεση γίνεται µε ειδικά εξαρτήµατα και χρήση κόλλας PVC. Εφαρµογές: Χρησιµοποιούνται για την απορροή των νερών της βροχής. PVCU PIPES FOR RAINWATER DRAINAGE (6X10) Specifications: EN 19/B Colour: Light grey, white (with increased resistance to solar radiation). Pipe length: 3 meters. Jointing: With special fittings and PVC glue. Applications: They are used for rainwater drainage. Eco Unilux 6X10 1,390 15ECOUNIFLOW PLUS ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ Υ ΡΟΡΡΟΩΝ ΑΠΟ PVCU Προδιαγραφές: EN 607 Χρώµα: Γκρι ανοιχτό, λευκό (µε ιδιαίτερη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία) και κεραµιδί. Μήκος σωλήνα: 3 µέτρα. Σύνδεση: Η σύνδεση γίνεται µε ειδικά εξαρτήµατα και χρήση κόλλας PVC. Εφαρµογές: Χρησιµοποιούνται για την απορροή των νερών της βροχής σε κεραµοσκεπείς στέγες. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Νέο προφίλ βαρέως τύπου, µε ενισχυµένα άκρα που προσδίδουν ακαµψία. Ηµικυκλική διατοµή διαµέτρου DNmm. * Για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής προτείνεται η εξωτερική βαφή µε πλαστικό χρώµα. PVCU OPEN RAIN GUTTER PIPES AND FITTINGS Specifications: EN 607 Colour: Light grey, white (with increased resistance to solar radiation) and Indian red. Gutter length: 3 meters. Jointing: With the use of special fittings and PVC glue. Applications: They are used for the outflow of rain water on tiled roofs. Special characteristics: Semicircle intersection diameter of mm, with reinforced ends that provide extra rigidness. * For longer life guarantee, it is advisable to paint with plastic colour. Eco Uniflow plus 2,3 0,830

10 ECO DOMOSOL ECO DOMOKAR 16ECODOMOKAR & ECODOMOSOL ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ PVCU Προδιαγραφές διαστάσεων: DIN 8062 Χρώµα: Γκρι ανοιχτό για PN3 και γκρι σκούρο για PN6 Μήκος σωλήνα: 3 µέτρα. Σύνδεση: Μούφα ποτήρι και σύνδεση µε ειδική κόλλα συγκολλήσεως PVC. Εφαρµογές: Χρησιµοποιούνται σε δίκτυα αποχέτευσης λυµάτων, για εγκαταστάσεις συστηµάτων εξαερισµού και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις δικτύων αποχέτευσης. PVCU PIPES FOR GENERAL DRAINAGE PURPOSES Size Specifications: DIN 8062 Colour: Light grey for PN3 and dark grey for PN6 Pipe length: 3 meters. Jointing: Solvent cement socket. Applications: They are used in special applications of waste drainage, in ventilation networks, as well as in various other building drainage applications. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ PVCU Προδιαγραφές: Εργοστασιακές. Χρώµα: Γκρι ανοιχτό. Μήκος σωλήνα: 3 µέτρα. Σύνδεση: Μούφα ποτήρι και σύνδεση µε ειδική κόλλα συγκολλήσεως PVC. Εφαρµογές: Χρησιµοποιούνται για την αποχέτευση όµβριων υδάτων, σε συστήµατα εξαερισµού κτιρίων και σε άλλες τεχνικές εφαρµογές ελαφρού τύπου. PVCU PIPES FOR VENTILATION Specifications: Factory standards. Colour: Light grey. Pipe length: 3 meters. Jointing: Solvent cement socket. Applications: They are used for rainwater drainage, in ventilation networks, as well as in various other smallscale technical applications ,2 1,2 1,2 1,3 1,6 1,8 2,0 2,3 2,9 3 atm 6 atm 0,18 0,23 0,29 0,39 0,59 0,82 1,19 1,53 1,96 2,82 OD 1,8 1,8 1,8 1,9 2,2 3,7 4,1 4,7 5,9 OD ,27 0,33 0,42 0,56 0,78 1,38 2,13 2,65 3,44 5, ECOHYDROKAR ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ PVCU Προδιαγραφές σωλήνων και καµπύλων: ΕΛΟΤ ΕΝ 14522, καθώς και τα παλιά πρότυπα DIN 8061/8062: 9 Προδιαγραφές ελαστικού δακτυλίου: EN 6811 Χρώµα: Σκούρο γκρι (RAL 7011). Μήκος σωλήνα: 6 µέτρα. Σύνδεση: Μούφα µε ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας. Εφαρµογές: Χρησιµοποιούνται σε υπόγεια δίκτυα µεταφοράς πόσιµου νερού, δίκτυα άρδευσης, καθώς επίσης και σε δίκτυα µεταφοράς διαβρωτικών βιοµηχανικών αποβλήτων υπό πίεση. Συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για Μεταφορά Πόσιµου Νερού από τον Γερµανικό φορέα TZW (Technologie Zentrum für Wasser). PVCU PRESSURE PIPES AND BENDS Specifications: New standards EN 14522, as well as old standards DIN 8061/8062: 9 Rubber ring specifications: EN 6811 Colour: Dark grey (RAL 7011). Pipe length: 6 meters. Jointing: Integral rubber ring socket joint. Applications: They are used for underground water supply networks, irrigation networks, as well as for the conveyance of corrosive industrial waste under pressure. Awarded with Certificate for Potable Water Transportation by German Organisation TZW. ONOM. ΙΑΜ. NOM.DIAM. DN dmin dmax ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ NOMINAL PRESSURE ΕΞΩΤ. ΙΑΜ. EXT.DIAM.,0 6,0 90,0,0,0,0,0,0 225,0 2,0 280,0,0,0,0 0,0 ΕΞΩΤ. ΙΑΜ. EXT.DIAM.,2,2,3 90,3,3,3,4,4,4 225,5 2,5 280,5,6,7,7 0,9 1,5 1,9 2,2 2,7 2,7 3,1 3,5 4,0 4,9 5,5 6,2 6,9 7,7 8,7 9,8 12,3 0,36 0,58 0,78 1,13 1,41 1,84 2,31 2,99 4,56 5,77 7,22 8,95 11,20 14,30 18,10 28,30 1,6 2,0 2,3 2,8 3,7 4,1 4,7 5,9 6,6 7,3 8,2 9,2 10,4 11,7 0,38 0,59 0,82 1,17 1,66 2,16 2,69 3,49 5,44 6,85 8,43 10,60 13,30 17,00 21, 2,0 2,5 2,9 3,5 3,4 3,9 4,3 4,9 6,2 6,9 7,7 8,6 9,7 10,9 12,3 ΕΝ bar 7.5 bar 8 bar 10 bar 12.5 bar 16 bar 20 bar 0,469 0,739 1,01 1,46 1,73 2,24 2,78 3,58 5,67 7,05 8,74 10,92 13,83 17,48 22,25 2,4 3,6 4,3 4,2 4,8 5,4 6,2 7,7 8,6 9,6 10,7 12,1 13,6 15,3 0,56 0,866 1,24 1,77 2,14 2, 3,47 4,55 7,02 8,81 10,91 13,44 17,12 21,62 27,41 3,8 4,5 5,4 5,3 6,0 6,7 7,7 9,6 10,8 11,9 13,4 15,0 16,9 19,1 0,68 1,08 1,52 2,18 2,65 3,39 4,24 5,55 8,64 10,90 13,30 16,80 21,20 26,80 34,20 3,7 4,7 5,6 6,7 6,6 7,4 8,3 9,5 11,9 13,4 14,8 16,6 18,7 21,1 23,7 0,82 1,31 1,85 2,64 4 4,13 5,18 6, 10, 13, 16, 20,33 26,00 33,10 41,80 4,6 5,8 6,8 8,2 8,1 9,2 10,3 11,8 14,7 16,6 18,4 20,6 2 26,1 29,4 0,995 1,57 2,19 3,17 3,91 5,04 6,30 8,23 12,80 16,20 20,00 25,10 31,80,20 51,00 DIN 8061/ bar 10 bar 12.5 bar 16 bar OD , 1,90 2,20 2,70 0 3,70 4,10 4,70 5,90 6,60 7,30 8,20 9,20 10, 11,70 14,60 0,366 0,58 0,78 1,13 1,66 2,16 2,69 3,49 5,44 6,85 8,43 10,60 13,30 17,00 21, 33, 2,4 3,6 4,3 5,3 6,0 6,7 7,7 9,6 10,8 11,9 13,4 15,0 16,9 19,1 0,560 0,866 1,24 1,77 2,65 3,39 4,24 5,55 8,64 10,90 13,30 16,80 21,20 26,80 34,20 3,8 4,5 5,4 6,6 7,4 8,3 9,5 11,9 13,4 14,8 16,8 18,7 21,1 23,7 0,678 1,08 1,52 2,18 4 4,13 5,18 6, 10, 13, 16, 20,80 26,00 33,10 41,80 3,7 4,7 5,6 6,7 8,2 9,2 10,3 11,8 14,7 16,6 18,4 20,6 2 26,1 29,4 0,821 1,31 1,85 2,64 3,91 5,04 6,30 8,23 12,80 16,20 20,00 25,10 31,80,20 51,0

11 18ECODRAINKAR ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΑΠΟ PVCU Προδιαγραφές: Καινούρια πρότυπα ΕΝ 11 και ΕΛΟΤ 476 Προδιαγραφές ελαστικού δακτυλίου: EN 6811 Χρώµα: Πορτοκαλί RAL 8023 (σειρά 41 και 51) και γκρι ανοικτό RAL 7045 (σειρά 81). Μήκος σωλήνα: 6 µέτρα. Σύνδεση: Μούφα µε ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας υπονόµων ή µούφα ποτήρι για Σειρά 81. Εφαρµογές: Χρησιµοποιούνται σε εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων (υπονόµων) µεταφοράς λυµάτων οικιστικών περιοχών και κτιριακών συγκροτηµάτων. PVCU SEWER PIPES AND FITTINGS Specifications: New standards EN 11 and ELOT 476 Rubber ring specifications: EN 6811 Colour: Orange RAL 8023 (SDR 41 and 51) and light grey RAL 7045 (SDR 81). Pipe length: 6 meters. Jointing: Integral rubber ring socket joint, or solvent cement socket for SDR 81. Applications: They are used in underground sewer and drainage networks, for the conveyance of residential waste. 19ECOGEOKAR ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ PVCU Προδιαγραφές: BS 35 / 36 Χρώµα: Λευκό (µε αυξηµένη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία). Σύνδεση: ιαµορφωµένη µούφα µε σπείρωµα. Εφαρµογές: Χρησιµοποιούνται σε έργα γεωτρήσεων για την υποστήριξη της οπής της γεώτρησης. PVCU DRILLING PIPES Specifications: BS 35 / 36 Colour: White (with increased resistance to solar radiation). Jointing: Modulated threaded coupling. Applications: They are used in drilling installations for supporting the venthole of the drilling installation. Σειρά/SDR 41 Σειρά/SDR 51 Σειρά/SDR 81 OD 2 0 ΕΛΟΤ / ΕLΟΤ Σειρά: Λόγος διαµέτρου προς πάχος τοιχώµατος / SDR: Standard Dimendsion Ratio Σειρά/SDR 41 Σειρά/SDR 51 Σειρά/SDR 34 OD 2 0 EN 11 4,0 4,9 6,2 7,7 8,7 9,8 12,3 1,70 1,94 2,98 4,65 7,36 11,45 14,56 18,46 28,89 3,9 4,9 6,2 7,0 7,9 9,8 1,58 1,81 2,47 3, 5,85 9,29 11,80 15,00 23,19 3,7 4,7 5,9 7,3 9,2 10,4 11,7 14,6 1,70 2,20 3,56 5,55 8,59 13,60 17,29 21,86 34,04 6 bar 9 bar OD 170 (1) (2) 4.7 2,1 3, ,4 8,3 (1) Η εξ. ιάµετρος είναι mm / External diameter is mm (2) Η εξ. ιάµετρος είναι mm / External diameter is mm Οι σωλήνες διαθέτονται µε ελικοειδή µούφα. ΜΟΥΦΑΣ SOCKET 12 bar ΙΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤA BS 35 ME ΕΛΙΚΟΕΙ Η ΜΟΥΦΑ SOCKET DIMENSIONS ΣΩΛΗΝΑ PIPE OD ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ NOMINAL PRESSURE bar ΑΡΣΕΝΙΚΟ/MALE ΘΗΛΥΚΟ/FEMALE ΑΡΣΕΝΙΚΟ/MALE ΘΗΛΥΚΟ/FEMALE ΑΡΣΕΝΙΚΟ/MALE ΘΗΛΥΚΟ/FEMALE ΑΡΣΕΝΙΚΟ/MALE ΘΗΛΥΚΟ/FEMALE ΑΡΣΕΝΙΚΟ/MALE ΘΗΛΥΚΟ/FEMALE OD 134,5 147,8 134,5 148,6 170,0 186,9 177,6 195,2 224,3 247,3 ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ LENGTH OF SRIRAL JOINT mm (± 5) ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PIPE LENGTH m 3,15 0 3, ΜΗΚΟΣ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ PENETRATION LENGTH mm (± 5)

12 20POLYDRINK CE100 ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Οι σωλήνες POLYDRINK CE100 παράγονται από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), MRS10. Προδιαγραφές: EN , DIN 8074/ και ISO 4427 Χρώµα: Μπλε σκούρο για υπόγεια δίκτυα, Μαύρο µε µπλε ρίγα για υπόγεια και υπέργεια δίκτυα. Συσκευασία: από έως 0 mm, σε ευθέα µήκη έως 12 µέτρα, από έως mm, σε κουλούρες των 100 µέτρων. Σύνδεση: µετωπική θερµοσυγκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση και µε ειδικά µεταλλικά εξαρτήµατα (ρακόρ) µόνο για µικρά διαµετρήµατα Εφαρµογές: Μεταφορά πόσιµου νερού για υπόγεια και υπέργεια δίκτυα. Συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για Μεταφορά Πόσιµου Νερού από τον Γερµανικό φορέα TZW (Technologie Zentrum für Wasser). PIPES FOR DRINKING WATER SUPPLY FROM 3rd GENERATION POLYETHYLENE POLYDRINK CE100 pipes are produced from high density polyethylene (HDPE), MRS 10. Specifications: EN , DIN 8074/ & ISO 4427 Colour: Dark blue for underground networks, Black with blue line for underground and surface networks. Packaging: from to 0 mm, in straight lengths up to 12 meters, from to mm in 100m coils. Jointing: Electrofusion welding, Butt fusion welding, Special metal fittings only for small diameters. Applications: They are used in underground and surface drinking water supply networks. Awarded with Certificate for Potable Water Transportation by German Organisation TZW (Technologie Zentrum für Wasser). SDR 26 / 6 bar* SDR 21 / 8 bar SDR 17 / 10 bar SDR 1 / 12.5 bar OD * Γι αυτή τη στήλη η πίεση λειτουργίας αντιστοιχεί σε 6.4 bar For this range working pressure corresponds to 6.4 bar SDR 11 / 16 bar SDR 9 / 20 bar SDR 7.4 / 25 bar SDR 6 / bar POLYDRINK CE80 ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Οι σωλήνες POLYDRINK CE80 παράγονται από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), MRS 8. Προδιαγραφές: EN , DIN 8074/99 και ISO 4427 Χρώµα: Γαλάζιο για υπόγεια δίκτυα, Μαύρο µε µπλε ρίγα για υπόγεια και υπέργεια δίκτυα. Συσκευασία: από έως 0 mm, σε ευθέα µήκη έως 12 µέτρα, από έως mm, σε κουλούρες των 100 µέτρων. Σύνδεση: µετωπική θερµοσυγκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση και µε ειδικά µεταλλικά εξαρτήµατα (ρακόρ) µόνο για µικρά διαµετρήµατα. Εφαρµογές: Επιφανειακά, υπόγεια και υποθαλάσσια δίκτυα µεταφοράς πόσιµου νερού. PIPES FOR DRINKING WATER SUPPLY FROM 2nd GENERATION POLYETHYLENE POLYDRINK CE80 pipes are produced from high density polyethylene (HDPE), MRS 8. Specifications: EN , DIN 8074/99 and ISO 4427 Colours: Light blue for underground networks, Black with blue line for underground and surface networks. Packaging: from to 0 mm, in straight lengths up to 12 meters, from to mm in 100m coils. Jointing: Electrofusion welding, Butt fusion welding, Special metal fittings only for small diameters. Applications: They are used in underground, surface and underwater drinking water supply networks. SDR 33 / 4 bar SDR 26 / 5 bar SDR 21 / 6 bar* SDR 1 / 10 bar OD * Γι αυτή τη στήλη η πίεση λειτουργίας αντιστοιχεί σε 6.3 bar For this range working pressure corresponds to 6.3 bar SDR 11 / 12.5 bar SDR 9 / 16 bar

13 22TECHNOTHENE CE100 ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Οι σωλήνες TECHNOTHENE CE100 παράγονται από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), MRS 10. Προδιαγραφές: EN , ISO 4427 και DIN 8074/ Χρώµα: Μαύρο. Συσκευασία: από έως 0 mm, σε ευθέα µήκη έως 12 µέτρα, από έως mm, σε κουλούρες των 100 µέτρων. Σύνδεση: µετωπική θερµοσυγκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση και µε ειδικά µεταλλικά εξαρτήµατα (ρακόρ) µόνο για µικρά διαµετρήµατα. Εφαρµογές: Επιφανειακά, υπόγεια και υποθαλάσσια δίκτυα µεταφοράς λυµάτων και προστασίας καλωδίων. PIPES FOR WASTE DRAINAGE FROM 3rd GENERATION POLYETHYLENE TECHNOTHENE CE100 pipes are produced from high density polyethylene (HDPE), MRS 10. Specifications: EN , ISO 4427 and DIN 8074/ Colour: Black. Packaging: from to 0 mm, in straight lengths up to 12 meters, from to mm in 100m coils. Jointing: Electrofusion welding, Butt fusion welding, Special metal fittings only for small diameters. Applications: Surface, underground and underwater waste drainage networks and cable protection. 23TECHNOTHENE CE80 ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Οι σωλήνες TECHNOTHENE CE80 παράγονται από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), MRS 8. Προδιαγραφές: DIN 8074/99 και ΕΝ Χρώµα: Μαύρο. Συσκευασία: από έως 0 mm, σε ευθέα µήκη έως 12 µέτρα, από έως mm, σε κουλούρες των 100 µέτρων. Σύνδεση: µετωπική θερµοσυγκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση και µε ειδικά µεταλλικά εξαρτήµατα (ρακόρ) µόνο για µικρά διαµετρήµατα. Εφαρµογές: Επιφανειακά, υπόγεια και υποθαλάσσια δίκτυα µεταφοράς λυµάτων και προστασίας καλωδίων. PIPES FOR WASTE DRAINAGE FROM 2nd GENERATION POLYETHYLENE TECHNOTHENE CE80 pipes are produced from high density polyethylene (HDPE), MRS 8. Specifications: EN , DIN 8074/99 Colour: Black. Packaging: from to 0 mm, in straight lengths up to 12 meters, from to mm in 100m coils. Jointing: Electrofusion welding, Butt fusion welding, Special metal fittings only for small diameters. Applications: Surface, underground and underwater waste drainage networks and cable protection. SDR 26 / 6 bar* SDR 21 / 8 bar SDR 17 / 10 bar OD * Γι αυτή τη στήλη η πίεση λειτουργίας αντιστοιχεί σε 6.4 bar For this range working pressure corresponds to 6.4 bar SDR 33 / 4.0 bar SDR 26 / 5.0 bar SDR 21 / 6 bar* SDR 17 / 8 bar OD * Γι αυτή τη στήλη η πίεση λειτουργίας αντιστοιχεί σε 6.3 bar For this range working pressure corresponds to 6.3 bar SDR 1 / 10 bar SDR 11 / 12.5 bar SDR 9 / 16 bar

14 24AGROKAR CE80 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Οι σωλήνες AGROKAR CE80 παράγονται από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), MRS 8. Προδιαγραφές: DIN 8074/ και ΕΝ Χρώµα: Μαύρο. Συσκευασία: από έως 0 mm, σε ευθέα µήκη έως 12 µέτρα, από έως mm, σε κουλούρες των 100 µέτρων. Σύνδεση: µετωπική θερµοσυγκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση, σύνδεση µε ειδικά πλαστικά εξαρτήµατα (ρακόρ) µόνο για µικρά διαµετρήµατα. Εφαρµογές: Επιφανειακά και υπόγεια δίκτυα µεταφοράς νερού για αγροτική χρήση. PIPES FOR AGRICULTURAL APPLICATIONS FROM 2nd GENERATION POLYETHYLENE AGROKAR CE80 pipes are produced from high density polyethylene (HDPE), MRS 8. Specifications: DIN 8074/ & EN Colour: Black. Packaging: from to 0 mm, in straight lengths up to 12 meters, from to mm in 100m coils. Jointing: Electrofusion welding, Butt fusion welding, special plastic adaptor fittings for small diameters. Applications: Surface and underground water supply networks for agricultural use. SDR 21 / 6.4 bar SDR 17 / 8 bar SDR 1 / 10 bar SDR 11 / 12.5 bar OD SDR 9 / 16 bar KARIDRINK PE80 ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΤHΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Οι σωλήνες KARIDRINK PE80 παράγονται από σκληρό πολυαιθυλένιο (ΗDPE), MRS 8. Προδιαγραφές: ΕΝ , DIN 8074/ και ISO 4427 Χρώµα: Γαλάζιο και µαύρο. Συσκευασία: 18 και 22 mm σε κουλούρες των 100 µέτρων, 28 και σε κουλούρες των µέτρων. Σύνδεση: Ειδικά µεταλλικά εξαρτήµατα (ρακόρ). Εφαρµογές: Μεταφορά πόσιµου νερού εντός κτιριακών εγκαταστάσεων. PIPES FOR INSIDEBUILDING DRINKING WATER SUPPLY FROM 2nd GENERATION POLYETHYLENE KARIDRINK PE80 pipes are produced from high density polyethylene (HDPE), MRS 8. Specifications: EN , DIN 8074/ and ISO 4427 Colour: Light blue and black. Packaging: 18 and 22 mm in 100m coils, 28 and in m coils. Jointing: Metal fittings. Applications: Drinking water supply inside buildings. OUTSIDE OD ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATIONAL PRESSURE bar

15 26KARIGAS PE80 & PE100 ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 2ης & 3ης ΓΕΝΙΑΣ Οι σωλήνες KARIGAS παράγονται από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), MRS 8 και MRS 10. Προδιαγραφές: ΕΝ 15551, ΕΝ και ΕΠΑ PEMS 07 Χρώµα: Κίτρινο (για PE80) και πορτοκαλί (για PE100). Συσκευασία: Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγγελίας. Σύνδεση: Mετωπική θερµοσυγκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση. Εφαρµογές: Υπόγεια δίκτυα µεταφοράς φυσικού αερίου. PE80 AND PE100 GAS PIPES, FROM 2nd & 3rd GENERATION POLYETHYLENE KARIGAS pipes are produced from high density polyethylene (HDPE) MRS 8 and MRS 10. Specifications: EN 15551, EN and DEPA (Greek Public Gas Corporation) PEMS 07 Colour: Yellow (for PE80) and orange (for PE100). Packaging: According to customer requirements. Jointing: Electrofusion welding, Butt fusion welding. Applications: Underground natural gas networks. SDR 11 SDR 17.6 OD ,70 4,60 5,80 6,80 8,20 10,00 11, 12,70 14,60 18,20 20, 22,70 25, 28,60,30 36, 0,123 0,161 0,208 0,274 0,423 0,657 1,038 1,449 2,101 3,114 4,0 5,035 6,609 10, ,034 20,102 25,445,384 41,104 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,9 3,6 4,3 5,2 6,3 7,1 8,0 9,1 11,4 12,8 14,2 15,9 17,9 20,2 22,8 0,101 0,131 0,168 0,219 0,278 0,431 0,6 0,960 1,389 2,051 2, ,298 6,708 8,455 10, ,530 21,049 26,720

16

17 ECOKARINA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ / INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS N. Σάντα, 60 Kιλκίς / Ν. Santa, 60 Kilkis, Greece / T / F /

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα (Contents)

Περιεχόμενα (Contents) ISOPIPE TC Περιεχόμενα (Contents) Μόνωση - Insulation Systems 5 Isopipe TC, UV - UV PLUS - HD... 8 Isopipe HT, UV - UV PLUS - HD... 20 Isosound - Isochip - Accessories... 30 Υδρευση - Plumbing 39 Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ.................................................................................4 Company ÔÌ....................................................................................10

Διαβάστε περισσότερα

Ðïéïß åßìáóôå. About us

Ðïéïß åßìáóôå. About us Ðïéïß åßìáóôå Η ΜΑRAC ιδρύθηκε το 1976 στον Πειραιά με αρχικό αντικείμενο τα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας και επικοινωνιών για πλοία. Η θετική και καταξιωμένη πορεία της στην αγορά, της έδωσε παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

BASILEIOU LABORATORY FURNITURE

BASILEIOU LABORATORY FURNITURE BASILEIOU LABORATORY FURNITURE CHAPTER SECTION 01 THE COMPANY ABOUT US H ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΕΙΣ 02 DESIGN LABORATORY SPACE OPTIMIZATION ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ TAILOR - MADE SOLUTIONS ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ. Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Eπαγγελματική. Πράσινες Στέγες. Καταναλωτική συνήθεια στη κρίση. Οικιακή κομποστοποίηση

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ. Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Eπαγγελματική. Πράσινες Στέγες. Καταναλωτική συνήθεια στη κρίση. Οικιακή κομποστοποίηση Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Υπό την αιγίδα: Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΙΕΘΝΗΣ Eπαγγελματική ΕΚΘΕΣΗ για το πράσινο Επιστημονικά θέματα: Πράσινες Στέγες σελ. 28 Καταναλωτική

Διαβάστε περισσότερα

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση έκδοση 12.2013 GEOSAN ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Κορυφαία σχεδίαση & μέγιστη ασφάλεια... 05

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζοντας την Drop. Getting to know Drop

Γνωρίζοντας την Drop. Getting to know Drop COMPANY PROFILE Γνωρίζοντας την Drop Getting to know Drop Η Drop είναι μια εταιρεία γεννημένη στη δεκαετία του 80 που εξακολουθεί να κινείται σταθερά προς τα εμπρός ακολουθώντας το δρόμο της αναγνωρισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Για τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό, εμπιστευθείτε μια αναγνωρισμένη αξία.

Για τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό, εμπιστευθείτε μια αναγνωρισμένη αξία. Για τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό, εμπιστευθείτε μια αναγνωρισμένη αξία. Η εταιρία Γρ. Σαράντης ιδρύθηκε το 1930 στην Κωνσταντινούπολη, με βασική δραστηριότητα την εμπορία καλλυντικών. Σήμερα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ SPONSORS - EXHIBITORS

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ SPONSORS - EXHIBITORS ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ SPONSORS - EXHIBITORS 1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο -NTUA 2. Τοµέας Μηχανικής, ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ 3. ACUTECH Ε.Π.Ε. 4. Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος 5. ENVIROCOUSTICS ABEE Non Destructive Testing

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Contents. Ταυτότητα 04 Identity. Όραμα 05 Vision. Ιστορική διαδρομή 06-07 History. Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors

Περιεχόμενα. Contents. Ταυτότητα 04 Identity. Όραμα 05 Vision. Ιστορική διαδρομή 06-07 History. Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors ENERGY POWER GROWTH Περιεχόμενα Contents Ταυτότητα 04 Identity Όραμα 05 Vision Ιστορική διαδρομή 06-07 History Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors Οι άνθρωποί μας 12-13 Our People Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

HYETOS. Consulting Engineers

HYETOS. Consulting Engineers HYETOS Consulting Engineers υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας, και τούτο

Διαβάστε περισσότερα

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines Αποστολή του ΕΟΦ Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων ιδρύθηκε το 1983 µε το Ν. 1316 και είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

agencies catalogue 2015

agencies catalogue 2015 agencies catalogue 2015 THE ART OF KNOWHOW Πάρα πολλά άλλαξαν στην Επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία έφερε κυριολεκτικά τα πάνω-κάτω: οι απίστευτες δυνατότητες Η κάθε μια απ αυτές τις εταιρείες-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline www.hdi-gerling.gr HDI-Gerling Sicherheitstechnik Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα... αποκτούν αυξανόμενη σημασία τόσο ως εμπορικές όσο και ως οικιακές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny An international property development And investment CompAny GLiC Ltd Contents Περιεχόμενα 4 8 12 14 28 34 68 82 88 92 94 96 97 Foreword Εισαγωγή About us ή ΕταιρΕια μασ

Διαβάστε περισσότερα

Building energy solutions

Building energy solutions Building energy solutions Build. Create. Innovate. ÐñïçãìÝíåò Λýóåéò όµησης Η ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. είναι από µια τις πρωτοπόρες και δυναµικότερες εταιρείες του κλάδου κατεργασίας µετάλλων µε µακρά ιστορία που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

for a contemporary LIFESTYLE!

for a contemporary LIFESTYLE! for a contemporary LIFESTYLE! For a contemporary lifestyle! Το έργο Dolce Vita θα ανεγερθεί στη περιοχή Πάνθεα, μια από τις γνωστότερες και οικιστικά αναπτυσσόμενες περιοχές στη Λεμεσό, στην οδό Προμηθέα

Διαβάστε περισσότερα

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Contract. Woodwork. Solutions. Woodwork History Service Page 06 & Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Page 08 Team Page 10 Craftsmanship

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

BUFFET RESTAURANT BAR

BUFFET RESTAURANT BAR Δημιουργική πορεία ανάπτυξης Αναγνωρισμένη από την ICAP Group ως μία από τις Strongest Companies in Greece. Οι «Strongest Companies in Greece» είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα