ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΚΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΚΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΚΤΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Δελτία παρουσίασης των αλλαγών για κάθε ακτή)... 30

2 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΓΕΝΙΚΆ Με την υπ αριθ. ΚΥΑ Η.Π. 8600/416/Ε103/ «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006», καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την ποιότητα και τα μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ». Δεδομένου ότι, κατά την πρώτη εφαρμογή της υπ αριθμ. οικ / εγκυκλίου περί της διαδικασίας αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης το έτος 2012, υποβλήθηκε από τους ενδιαφερόμενους φορείς σημαντικός αριθμός εκπρόθεσμων αιτημάτων προσθήκης και αφαίρεσης ακτών, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ προέβη στην έκδοση νέας εγκυκλίου (Εγκύκλιος με αριθ. πρωτ / «Διαδικασία αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης»), για την εκ νέου αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Το πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης για την περίοδο έχει δρομολογηθεί από το 2013, με πρόβλεψη για αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης το έτος Η βασική αρχή της αναδιαμόρφωσης του μητρώου των κολυμβητικών ακτών είναι η αντιστοίχηση ενός σημείου παρακολούθησης σε κάθε ακτή, ενώ στη διαδικασία αυτή λήφθηκαν υπόψη οι υποδείξεις και τα αιτήματα των Δ/νσεων Υδάτων σε εφαρμογή της Εγκυκλίου Αριθμ. πρωτ. οικ /2013 καθώς και οι απεντάξεις ακτών που αναφέρονται στο με Α.Π / Έγγραφο της ΕΓΥ του ΥΠΕΚΑ και συγκεκριμένα: 1. Το με αριθ. πρωτ. 2563/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Κρήτης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (αρ. πρωτ. ΕΓΥ / ). 2. Το με αριθ. πρωτ /1956/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (αρ. πρωτ. ΕΓΥ / ). 3. Το με αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης (αρ. πρωτ. ΕΓΥ / ). 4. Το με αριθ. πρωτ /2304/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου (αρ. πρωτ. ΕΓΥ / ). 5. Το με αριθ. πρωτ /10845/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (αρ. πρωτ. ΕΓΥ / ).

3 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6. Το με αριθ. πρωτ /4144/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Πελ/σου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου (αρ. πρωτ. ΕΓΥ / ). 7. Τα σχέδια απόφασης με αριθ. πρωτ. 2042/207121/ της Διεύθυνσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας που αφορούν το ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και το ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (αρ. πρωτ. ΕΓΥ / ). 3

4 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η βασική αρχή της αναδιαμόρφωσης του μητρώου των κολυμβητικών ακτών είναι η αντιστοίχηση ενός και μόνο αντιπροσωπευτικού σημείου παρακολούθησης σε κάθε ακτή κολύμβησης, όπως ορίζεται από την Οδηγία 2006/7/EC. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, μια ακτή που παρακολουθείται σε περισσότερα του ενός σημεία δειγματοληψίας θα πρέπει να παρακολουθείται στο πλέον αντιπροσωπευτικό σημείο. Σε περιπτώσεις ακτών μεγάλου μήκους που εμφανίζουν ποικίλες και αυξημένες πιέσεις ρύπανσης κατά μήκος τους οι οποίες να δικαιολογούν την ανάγκη ύπαρξης περισσότερων του ενός σημείων παρακολούθησης έγινε η παραδοχή κατ αρχήν να διατηρούνται τα περισσότερα του ενός αντιπροσωπευτικά σημεία δειγματοληψίας - παρακολούθησης με την ταυτόχρονη δημιουργία χωριστών ακτών (δημιουργία δύο ανεξάρτητων πολυγώνων - ακτών). Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιαμόρφωσης του δικτύου παρακολούθησης, τα σημεία δειγματοληψίας μετατοπίστηκαν σε πιο αντιπροσωπευτική θέση εντός της παρακολουθούμενης ακτής, διατηρώντας την ιστορικότητά τους. Η επιλογή της θέσης του σημείου, αλλά και γενικότερα της παρακολούθησης μιας ακτής, έγινε με βάση τα άρθρα 1 και 3 της Οδηγίας, ήτοι : 1. Το σημείο δειγματοληψίας να βρίσκεται στον τόπο των υδάτων κολύμβησης όπου αναμένεται: Α) το μεγαλύτερο πλήθος λουομένων, ή Β) ο μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης σύμφωνα με την ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης και 2. Όπου η αρμόδια αρχή αναμένει ότι θα κολυμπά μεγάλος αριθμός ατόμων και όπου δεν έχει επιβάλει μόνιμη απαγόρευση της κολύμβησης ή δεν έχει εκδώσει μόνιμη σύσταση κατά της κολύμβησης. 4 Η λεκτική περιγραφή των σημείων παρακολούθησης προτείνεται να έχει πλέον γεωγραφικό χαρακτήρα (π.χ. 100 μ. από το ΒΔ άκρο της ακτής). Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα στο σημείο είναι δυνατή, συμπληρωματικά της γεωγραφικής περιγραφής, να γίνεται και περιγραφή βάσει του χαρακτηριστικού γνωρίσματος. Είναι πάντως σκόπιμο να αποφεύγονται παροδικά ή μεταβλητά χαρακτηριστικά (όπως π.χ. ονομασίες παρακείμενων σημείων αναφοράς, επιχειρήσεων κ.λπ.). Ως άκρα ακτής νοούνται τα όρια την κολυμβητικής περιοχής όπως αυτή αποτυπώνεται στο αντίστοιχο πολύγωνο της ακτής. Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του 2013, και σε συνεργασία με τους αναδόχους των αντίστοιχων συμβάσεων παρακολούθησης σε κάθε Περιφέρεια (εργαστήρια, δειγματολήπτες), έγινε επανέλεγχος της ορθότητας των συντεταγμένων των σημείων δειγματοληψίας. Διαπιστώθηκαν ορισμένες αποκλίσεις στις συντεταγμένες των σημείων όπως αυτά αποτυπώνονται στη βάση δεδομένων που τηρεί η ΕΓΥ σε σχέση με τη λεκτική περιγραφή και τη θέση δειγματοληψίας στην πράξη. Διαπιστώθηκαν και ελάχιστες περιπτώσεις όπου οι συντεταγμένες αναφέρονταν σε διαφορετική ακτή. Τα αποτελέσματα

5 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ του ελέγχου αυτού αξιολογήθηκαν και ενσωματώθηκαν στην παρούσα αναδιαμόρφωση του δικτύου παρακολούθησης. Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν το 2011 από τις ομάδες επιτόπιων επισκέψεων και την ομάδα σύνταξης του Μητρώου Ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην Οριστική Έκθεση υποβολής του Μητρώου, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ακτών στις οποίες η κολύμβηση δεν αποτελεί την επικρατέστερη χρήση των υδάτων. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν για τις ακτές συνοπτικά ήταν: 1. Καταγραφή χρήσεων στην ακτή ή τη θαλάσσια περιοχή που δεν συνάδουν με τον κολυμβητικό χαρακτήρα των υδάτων (Αλιευτικά καταφύγια, Βιομηχανικές περιοχές, Ιχθυοκαλλιέργειες, Καρνάγια, Δρόμοι κ.λπ.). 2. Οπτική παρατήρηση περιορισμένης ή και καθόλου χρήσης των υδάτων για κολύμβηση κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου όταν θα έπρεπε να αναμένεται αιχμή (Σαββατοκύριακα, ημέρες αργίας, μέσα Αυγούστου) και σε ώρες αιχμής μεταξύ (11:00πμ και 3:00 μμ), που τεκμηριώνεται από το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό. 3. Αποδείξεις ότι δεν υφίστανται ή έχουν εγκαταλειφθεί υποδομές που προάγουν τον κολυμβητικό χαρακτήρα μιας ακτής, όπως ομπρέλες, ξαπλώστρες, αποδυτήρια, ντους κ.λπ. 4. Παρατηρήσεις και υποδείξεις τοπικών φορέων ή και απλών πολιτών που να επιβεβαιώνουν τη μη χρήση της ακτής για κολύμβηση. 5. Εντοπισμός πινακίδων ή αποφάσεων που απαγορεύουν την κολύμβηση. 5 Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του 2013 και μέσα από την νεοεισαχθείσα διαδικασία της ηλεκτρονικής καταχώρησης των αποτελεσμάτων από τους αναδόχους των συμβάσεων παρακολούθησης της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων, συλλέχθηκαν επιπλέον πληροφορίες για τις ακτές. Όλα τα ανωτέρω χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία της αναδιαμόρφωσης του δικτύου παρακολούθησης. Τέλος, για τα όρια των πολυγώνων των κολυμβητικών ακτών συστήνεται με την παρούσα, η αλλαγή τους λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον των ανωτέρω τα κάτωθι: δεν ενδείκνυται η κολύμβηση σε αλιευτικά καταφύγια το σημείο εκβολής λυμάτων ανεξαρτήτως βαθμού καθαρισμού και απολυμάνσεως αυτών, θα πρέπει να απέχει 200 μέτρα (κατ ελάχιστον) από τα όρια των κολυμβητικών υδάτων (ΥΑ Ε1β 221/65).

6 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Το δίκτυο παρακολούθησης της περιφέρειας Θεσσαλίας, με έτος αναφοράς το 2013 (εφεξής υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης), περιλαμβάνει 127 σημεία δειγματοληψίας (Χάρτης 3.1, Πίνακας 3.1), που αντιστοιχούν σε 106 ακτές κολύμβησης. Αριθμός σημείων δειγματοληψίας Αριθμός ακτών Χάρτης 3.1: Υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης υδάτων κολύμβησης στη Περιφέρεια Θεσσαλίας. Από το σύνολο των 127 σημείων, 22 σημεία έχουν λάβει το βραβείο της γαλάζιας σημαίας την κολυμβητική περίοδο 2013, τα οποία αντιστοιχούν σε 17 κολυμβητικές ακτές. Όλες οι ακτές είναι ενταγμένες στο δίκτυο παρακολούθησης και τους αντιστοιχούν συνολικά 24 σημεία δειγματοληψίας από το υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης.

7 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πίνακας 3.1: Υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης ακτών α/α Κωδικός ακτής Όνομα ακτής Δήμος Μήκος Αριθμός σημείων Αριθμός Γαλάζιων Κωδικός σημείου δειγματοληψίας ακτής δειγματοληψίας Σημαιών GRBW Λουτρός Αλμυρού GR GRBW Αχίλλειο Βόρεια Αλμυρού GR GR GRBW Πηγάδι Ροδιάς Αλμυρού GR GRBW Λευκή Αγία Μαρίνα Αλμυρού GR GRBW Παναγιά Αλμυρού GR GRBW Αχίλλειο Νότια Αλμυρού GR GRBW Μεγάλος Μουρτιάς Αλοννήσου GR GRBW Άγιος Δημήτριος Αλοννήσου GR GRBW Ρουσούμ Γιαλός Αλοννήσου GR GRBW Βότση Αλοννήσου GR GRBW Μαρπούντα Αλοννήσου GR GRBW Λεφτός Γιαλός Αλοννήσου GR GRBW Χρυσή Μηλιά Αλοννήσου GR GRBW Κοκκινόκαστρο Αλοννήσου GR GRBW Γλύφα Αλοννήσου GR GRBW Τρούλλος Σκιάθου GR GRBW Μάραθα Σκιάθου GR GRBW Τζανεριά Σκιάθου GR GRBW Ασέληνος Σκιάθου GR GRBW Βασιλιάς Σκιάθου GR GRBW Κουκουναριές Σκιάθου GR GR GRBW Γούρνες - Ελιά Σκιάθου GR GRBW Αγία Παρασκευή - Πλατανιάς Σκιάθου GR GRBW Καναπίτσα Σκιάθου GR GRBW Μεγάλη Άμμος Σκιάθου GR GR GRBW Αχλαδιές Σκιάθου GR GRBW Βρωμόλιμνος Σκιάθου GR GRBW Αντρίνα Σκοπέλου GR

8 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ α/α Κωδικός ακτής Όνομα ακτής Δήμος Μήκος Αριθμός σημείων ακτής δειγματοληψίας Κωδικός σημείου δειγματοληψίας 29 GRBW Καστάνι Σκοπέλου GR GRBW Καλύβες Σκοπέλου GR GRBW Άγιος Κωνσταντίνος Σκοπέλου GR GRBW Αγνώντας Σκοπέλου 70 1 GR GRBW Αρμενόπετρα Σκοπέλου GR GRBW Έλιος Σκοπέλου GR GRBW Λιμνονάρι Σκοπέλου GR GRBW Γλυστέρι Σκοπέλου GR GRBW Βελανιό Σκοπέλου GR GRBW Καρκατζούνα Σκοπέλου GR GRBW Στάφυλος Σκοπέλου GR GR GRBW Χόβολο Σκοπέλου GR GRBW Μηλιά Σκοπέλου GR GRBW Πάνορμος Σκοπέλου GR GRBW Κόκκινο Νερό Αγιάς GR GRBW Κουτσουπιάς Αγιάς GR GRBW Στρίτζος Αλεξανδρινή Αγιάς GR GR GRBW Πλατιά Άμμος Αγιάς GR GRBW Καλύβι Αγιάς 95 1 GR GRBW Παλιουριά Αγιάς GR GRBW Στόμιο Αγιάς GR GR GR GR GRBW Σωτηρίτσα Βελίκα Αγιάς GR GR GR GRBW Αγιόκαμπος Αγιάς GR GR GR GRBW Νέα Μεσαγγάλα Τεμπών GR GR Αριθμός Γαλάζιων Σημαιών

9 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ α/α Κωδικός ακτής Όνομα ακτής Δήμος Μήκος Αριθμός σημείων Αριθμός Γαλάζιων Κωδικός σημείου δειγματοληψίας ακτής δειγματοληψίας Σημαιών GRBW Αλμυρός Αλμυρού GR GRBW ΝΗΣΟΣ ΚΙΚΥΝΘΟΣ Αλμυρού 30 1 GR GRBW Άγιος Ιωάννης Τσιγγελίου Αλμυρού GR GRBW Νηές 1 Αλμυρού 40 1 GR GRBW Νηές 2 Αλμυρού GR GRBW Αμαλιάπολη Αλμυρού GR GRBW Χρυσή Ακτή Παναγιάς Βόλου GR GRBW Κάτω Λεχώνια Άγιος Μηνάς Βόλου GR GRBW Πλάκες Βόλου 30 1 GR GRBW Ξενία Βόλου GR GRBW Πευκάκια Δημοτική GR Βόλου Ακτή Βόλου GR GRBW Αμαρυλλίς Βόλου GR GRBW Αμφανών Βόλου GR GRBW Πλατανίδια Βόλου GR GRBW Κάτω Λεχώνια Πούντα Βόλου GR GRBW Σουτραλί Αγριάς Βόλου GR GR GRBW Νέα Αγχίαλος 2 Βόλου GR GRBW Αλυκές Βόλου GR GRBW Άναυρος Βόλου GR GRBW Νέα Αγχίαλος 1 Βόλου GR GRBW Άγιος Γεώργιος Κυνηγών Βόλου 20 1 GR GRBW Άγιος Ιωάννης 1 Ζαγοράς - Μουρεσίου GR GRBW Νταμούχαρη Ζαγοράς - Μουρεσίου GR GRBW Πλάκα Ζαγοράς - Μουρεσίου GR GRBW Μυλοπόταμος Ζαγοράς - Μουρεσίου GR GRBW Χορευτό Ζαγοράς GR

10 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ α/α Κωδικός ακτής Όνομα ακτής Δήμος 79 GRBW Λιμνιώνας 80 GRBW Άγιοι Σαράντα 81 GRBW Ανάληψη 82 GRBW Παπά Νερό 83 GRBW Άγιος Ιωάννης 2 84 GRBW Καλά Νερά 2 85 GRBW Μικρό 86 GRBW Καλά Νερά 1 Μουρεσίου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ζαγοράς - Μουρεσίου Νοτίου Πηλίου Νοτίου Πηλίου Νοτίου Πηλίου Μήκος ακτής Αριθμός σημείων δειγματοληψίας Κωδικός σημείου δειγματοληψίας GR GR GR GR GR GR GR Αριθμός Γαλάζιων Σημαιών GR GR GR GR GR GRBW Παλτσή Νοτίου Πηλίου GR GRBW Κάλαμος Νοτίου Πηλίου GR GRBW Αγία Μαρίνα Νοτίου Πηλίου GR GRBW Καστρί Νοτίου Πηλίου GR GRBW Μαραθιάς Νοτίου Πηλίου GR GRBW Συκιά Νοτίου Πηλίου GR GRBW Αμποβός Νοτίου GR Πηλίου GR GRBW Λυρή Νοτίου GR

11 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ α/α Κωδικός ακτής Όνομα ακτής Δήμος 95 GRBW Πλατανιάς 96 GRBW Ηρώο Μηλίνας 97 GRBW Μύλος - Αγία Κυριακή 98 GRBW Κορόπη - Μπούφα 99 GRBW Χόρτο 100 GRBW Πράσινη Άμμος 101 GRBW Ποτιστικά 102 GRBW Λεφόκαστρο 103 GRBW Καλλιφτέρη 104 GRBW Μαλάκι 105 GRBW Άγιος Ιωάννης - Παλαιό Τρικέρι 106 GRBW Καμάρι Πηλίου Νοτίου Πηλίου Νοτίου Πηλίου Νοτίου Πηλίου Νοτίου Πηλίου Νοτίου Πηλίου Νοτίου Πηλίου Νοτίου Πηλίου Νοτίου Πηλίου Νοτίου Πηλίου Νοτίου Πηλίου Νοτίου Πηλίου Ρήγα Φερραίου Μήκος ακτής Αριθμός σημείων δειγματοληψίας Κωδικός σημείου δειγματοληψίας GR GR GR GR Αριθμός Γαλάζιων Σημαιών GR GR GR GR GR GR GR GR GR

12 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι περισσότερες ακτές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν μήκος (Σχήμα 2.1) από 100μ. με 500 μ. με μέγιστο ΜΉ7600 μ. στην ακτή GRBW Επίσης μόνο το 3% των ακτών έχει μήκος μεγαλύτερο από 2500 μ. Σχήμα 2.1: Η κατανομή του μήκους των κολυμβητικών ακτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας Στο Σχήμα 2.2 παρουσιάζεται η κατανομή των ακτών και των σημείων δειγματοληψίας στους Δήμους. Ειδικότερα, ο εξωτερικός κύκλος απεικονίζει την ποσοστιαία κατανομή των κολυμβητικών ακτών ανά δήμο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ ο εσωτερικός κύκλος απεικονίζει την ποσοστιαία κατανομή των σημείων δειγματοληψίας ανά δήμο % 1% 14% 13% 2% 13% 11% 1% 21% 21% 9% 9% 1% 9% Αγιάς 11% 10% 9% 7% 13% 14% Αλμυρού Αλοννήσου Βόλου Ζαγοράς - Μουρεσίου Νοτίου Πηλίου Ρήγα Φερραίου Σκιάθου Σκοπέλου Τεμπών Σχήμα 2.2: Ποσοστιαία κατανομή των ακτών και των σημείων δειγματοληψίας στους Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με το υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης

13 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4. ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προτεινόμενο δίκτυο υδάτων κολύμβησης, στο οποίο θα βασιστεί το πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης της περιόδου , περιλαμβάνει 103 ακτές με ισάριθμο αριθμό σημείων δειγματοληψίας (Χάρτης 4.1, Πίνακας 4.1). 13 Χάρτης 4.1: Προτεινόμενο δίκτυο παρακολούθησης υδάτων κολύμβησης στη Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο συνολικός αριθμός των ακτών κολύμβησης είναι 103, ενώ παράλληλα κάθε ακτή θα παρακολουθείται πλέον από ένα σημείο το οποίο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 2, θεωρείται ως αντιπροσωπευτικό αυτής. Επιπλέον, τέσσερις ακτές από το σύνολο των 106 ακτών του υφιστάμενου δικτύου παρακολούθησης, προτείνεται να απενταχθούν από το δίκτυο παρακολούθησης με αναλυτικά στοιχεία τεκμηρίωσης να παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 5. Με βάση το προτεινόμενο δίκτυο προκύπτει ότι 2 σημεία που αντιστοιχούν σε γαλάζιες σημαίες για το έτος 2013 έχουν συγχωνευτεί. Ωστόσο σημειώνεται ότι καμία από τις 17 ακτές που φέρουν το 2013 γαλάζιες σημαίες, δεν προτείνεται να απενταχθεί.

14 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ α/α Πίνακας 4.1: Προτεινόμενο δίκτυο παρακολούθησης υδάτων Υφιστάμενος Κωδικός ακτής Όνομα ακτής Δήμος Μήκος ακτής Κωδικός αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας 1 GRBW Στόμιο Αγιάς 2500 GR GRBW Κόκκινο Νερό Αγιάς 480 GR GRBW Καλύβι Αγιάς 95 GR GRBW Πλατιά Άμμος Αγιάς 370 GR GRBW Στρίτζος Αλεξανδρινή Αγιάς 4500 GR GRBW Σωτηρίτσα Βελίκα Αγιάς 6100 GR GRBW Κουτσουπιάς Αγιάς 780 GR GRBW Παλιουριά Αγιάς 2000 GR GRBW Αγιόκαμπος Αγιάς 2300 GR GRBW Αλμυρός Αλμυρού 2100 GR GRBW Άγιος Ιωάννης Τσιγγελίου Αλμυρού 1700 GR GRBW Παναγιά Αλμυρού 180 GR GRBW Λευκή Αγία Μαρίνα Αλμυρού 320 GR GRBW Λουτρός Αλμυρού 300 GR GRBW Πηγάδι Ροδιάς Αλμυρού 180 GR GRBW Αχίλλειο Νότια Αλμυρού 290 GR GRBW Αχίλλειο Βόρεια Αλμυρού 130 GR GRBW Νηές 2 Αλμυρού 1150 GR GRBW Αμαλιάπολη Αλμυρού 100 GR GRBW Άγιος Δημήτριος Αλοννήσου 400 GR GRBW Βότση Αλοννήσου 150 GR GRBW Γλύφα Αλοννήσου 300 GR GRBW Μαρπούντα Αλοννήσου 200 GR GRBW Μεγάλος Μουρτιάς Αλοννήσου 150 GR GRBW Ρουσούμ Γιαλός Αλοννήσου 100 GR GRBW Χρυσή Μηλιά Αλοννήσου 300 GR GRBW Κοκκινόκαστρο Αλοννήσου 300 GR GRBW Λεφτός Γιαλός Αλοννήσου 200 GR GRBW Αλυκές Βόλου 900 GR GRBW Άναυρος Βόλου 400 GR GRBW Πευκάκια Δημοτική Ακτή Βόλου 1000 GR Βόλου 32 GRBW Αμφανών Βόλου 200 GR GRBW Αμαρυλλίς Βόλου 150 GR GRBW Ξενία Βόλου 150 GR GRBW Πλάκες Βόλου 30 GR GRBW Σουτραλί Αγριάς Βόλου 350 GR GRBW Χρυσή Ακτή Παναγιάς Βόλου 900 GR GRBW Πλατανίδια Βόλου 120 GR GRBW Κάτω Λεχώνια Άγιος Μηνάς Βόλου 160 GR GRBW Κάτω Λεχώνια Πούντα Βόλου 200 GR GRBW Άγιος Γεώργιος Βόλου 20 GR

15 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ α/α Υφιστάμενος Κωδικός ακτής Όνομα ακτής Δήμος Μήκος ακτής Κωδικός αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Κυνηγών 42 GRBW Νέα Αγχίαλος 1 Βόλου 430 GR GRBW Νέα Αγχίαλος 2 Βόλου 330 GR GRBW Άγιοι Σαράντα Ζαγοράς - Μουρεσίου 550 GR GRBW Ανάληψη Ζαγοράς - Μουρεσίου 1000 GR GRBW Χορευτό Ζαγοράς - Μουρεσίου 1700 GR GRBW Μυλοπόταμος Ζαγοράς - Μουρεσίου 130 GR GRBW Άγιος Ιωάννης 1 Ζαγοράς - Μουρεσίου 330 GR GRBW Άγιος Ιωάννης 2 Ζαγοράς - Μουρεσίου 470 GR GRBW Ζαγοράς - Μουρεσίου 500 GR GRBW Νταμούχαρη Ζαγοράς - Μουρεσίου 160 GR GRBW Παπά Νερό Ζαγοράς - Μουρεσίου 600 GR GRBW Λιμνιώνας Ζαγοράς - Μουρεσίου 60 GR GRBW Κάλαμος Νοτίου Πηλίου 600 GR GRBW Λεφόκαστρο Νοτίου Πηλίου 350 GR GRBW Χόρτο Νοτίου Πηλίου 100 GR GRBW Παλτσή Νοτίου Πηλίου 500 GR GRBW Ποτιστικά Νοτίου Πηλίου 450 GR GRBW Μαλάκι Νοτίου Πηλίου 700 GR GRBW Καλλιφτέρη Νοτίου Πηλίου 500 GR GRBW Αμποβός Νοτίου Πηλίου 410 GR GRBW Κορόπη - Μπούφα Νοτίου Πηλίου 400 GR GRBW Συκιά Νοτίου Πηλίου 270 GR GRBW Καλά Νερά 1 Νοτίου Πηλίου 630 GR GRBW Καλά Νερά 2 Νοτίου Πηλίου 220 GR GRBW Μαραθιάς Νοτίου Πηλίου 250 GR GRBW Μικρό Νοτίου Πηλίου 450 GR GRBW Αγία Μαρίνα Νοτίου Πηλίου 280 GR GRBW Ηρώο Μηλίνας Νοτίου Πηλίου 250 GR GRBW Καστρί Νοτίου Πηλίου 300 GR GRBW Λυρή Νοτίου Πηλίου 200 GR GRBW Πλατανιάς Νοτίου Πηλίου 300 GR GRBW Μύλος - Αγία Κυριακή Νοτίου Πηλίου 60 GR GRBW Πράσινη Άμμος Νοτίου Πηλίου 150 GR GRBW Καμάρι Ρήγα Φερραίου 450 GR GRBW Αγία Παρασκευή - Πλατανιάς Σκιάθου 700 GR GRBW Ασέληνος Σκιάθου 480 GR GRBW Αχλαδιές Σκιάθου 500 GR GRBW Βρωμόλιμνος Σκιάθου 350 GR GRBW Καναπίτσα Σκιάθου 300 GR GRBW Κουκουναριές Σκιάθου 660 GR GRBW Γούρνες - Ελιά Σκιάθου 650 GR GRBW Μεγάλη Άμμος Σκιάθου 900 GR GRBW Τζανεριά Σκιάθου 200 GR GRBW Τρούλλος Σκιάθου 350 GR GRBW Βασιλιάς Σκιάθου 520 GR GRBW Μάραθα Σκιάθου 250 GR GRBW Αγνώντας Σκοπέλου 70 GR GRBW Αντρίνα Σκοπέλου 130 GR GRBW Βελανιό Σκοπέλου 630 GR

16 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ α/α Υφιστάμενος Κωδικός ακτής Όνομα ακτής Δήμος Μήκος ακτής Κωδικός αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας 91 GRBW Γλυστέρι Σκοπέλου 130 GR GRBW Καστάνι Σκοπέλου 150 GR GRBW Λιμνονάρι Σκοπέλου 300 GR GRBW Μηλιά Σκοπέλου 730 GR GRBW Πάνορμος Σκοπέλου 700 GR GRBW Άγιος Κωνσταντίνος Σκοπέλου 150 GR GRBW Στάφυλος Σκοπέλου 220 GR GRBW Αρμενόπετρα Σκοπέλου 200 GR GRBW Έλιος Σκοπέλου 360 GR GRBW Καρκατζούνα Σκοπέλου 260 GR GRBW Χόβολο Σκοπέλου 300 GR GRBW Νέα Μεσαγγάλα Τεμπών 4600 GR GRBW Νέα Μεσαγγάλα Τεμπών 2100 GR % 2% 9% 10% Αγιάς Αλμυρού Αλοννήσου 12% 9% Βόλου Ζαγοράς - Μουρεσίου 16 1% Νοτίου Πηλίου Ρήγα Φερραίου 20% 10% 14% Σκιάθου Σκοπέλου Τεμπών Σχήμα 4.1: Ποσοστιαία κατανομή των ακτών και των σημείων δειγματοληψίας στους Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με το προτεινόμενο δίκτυο παρακολούθησης Η γενική εικόνα του δικτύου παρακολούθησης στο υφιστάμενο και το προτεινόμενο δεν αλλάζει ουσιαστικά, ενώ λεπτομερή στοιχεία για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις παρουσιάζονται στη συνέχεια, όπου παρουσιάζεται ο τρόπος διαχείρισης: των ακτών με ένα σημείο δειγματοληψίας και των ακτών με περισσότερα του ενός σημεία δειγματοληψίας

17 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4.2. ΑΚΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Το δίκτυο παρακολούθησης υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2013 περιλαμβάνει 91 ακτές, που έχουν έκαστη ένα σημείο δειγματοληψίας (Πίνακας 4.2.1). Για τρεις από τις ακτές προτείνεται να μετατοπιστούν τα σημεία δειγματοληψίας τους σε πιο αντιπροσωπευτικές θέσεις, όπου παρουσιάζεται μεγαλύτερη συγκέντρωση λουομένων. Επίσης σε πέντε από τις ακτές διορθώθηκαν οι συντεταγμένες των σημείων δειγματοληψίας τους ώστε να απεικονίζονται σωστά στις ταυτότητές, ενώ σε δυο ακτές διορθώθηκε το πολύγωνο τους. 17

18 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πίνακας 4.2.1: Προτεινόμενες αλλαγές στο δίκτυο παρακολούθησης υδάτων για τις ακτές που έχουν ένα σημείο δειγματοληψίας α/α Υφιστάμενος Κωδικός σημείου Μήκος Όνομα ακτής Δήμος κωδικός ακτής δειγματοληψίας ακτής Αλλαγές 1 GRBW Κόκκινο Νερό Αγιάς GR Διόρθωση συντεταγμένων καθώς είχε λάθος συντεταγμένες στην απεικόνιση της ταυτότητας 2 GRBW Καλύβι Αγιάς GR Διόρθωση συντεταγμένων καθώς είχε λάθος συντεταγμένες στην απεικόνιση της ταυτότητας 3 GRBW Πλατιά Άμμος Αγιάς GR GRBW Κουτσουπιάς Αγιάς GR GRBW Παλιουριά Αγιάς GR GRBW Αλυκές Βόλου GR GRBW Άναυρος Βόλου GR GRBW Αμφανών Βόλου GR GRBW Αμαρυλλίς Βόλου GR GRBW Ξενία Βόλου GR Διόρθωση συντεταγμένων καθώς είχε λάθος συντεταγμένες στην απεικόνιση της ταυτότητας 11 GRBW Πλάκες Βόλου GR Διόρθωση συντεταγμένων καθώς είχε λάθος συντεταγμένες στην απεικόνιση της ταυτότητας 12 GRBW Χρυσή Ακτή Παναγιάς Βόλου GR GRBW Αλμυρός Αλμυρού GR GRBW Άγιος Ιωάννης Τσιγγελίου Αλμυρού GR GRBW Άγιος Δημήτριος Αλοννήσου GR GRBW Βότση Αλοννήσου GR GRBW Γλύφα Αλοννήσου GR GRBW Μαρπούντα Αλοννήσου GR GRBW Μεγάλος Μουρτιάς Αλοννήσου GR GRBW Ρουσούμ Γιαλός Αλοννήσου GR GRBW Χρυσή Μηλιά Αλοννήσου GR GRBW Κοκκινόκαστρο Αλοννήσου GR GRBW Λεφτός Γιαλός Αλοννήσου GR Μετακίνηση σημείου δειγματοληψίας σε πιο αντιπροσωπευτική θέση (Μεγαλύτερη συγκέντρωση λουομένων και μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης) Μετακίνηση σημείου δειγματοληψίας σε πιο αντιπροσωπευτική θέση (Μεγαλύτερη συγκέντρωση λουομένων και μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης) 18

19 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ α/α Υφιστάμενος Κωδικός σημείου Μήκος Όνομα ακτής Δήμος κωδικός ακτής δειγματοληψίας ακτής Αλλαγές 24 GRBW Κάλαμος Νοτίου Πηλίου GR GRBW Λεφόκαστρο Νοτίου Πηλίου GR GRBW Χόρτο Νοτίου Πηλίου GR Διόρθωση συντεταγμένων καθώς είχε λάθος συντεταγμένες στην απεικόνιση της ταυτότητας 27 GRBW Παλτσή Νοτίου Πηλίου GR GRBW Ποτιστικά Νοτίου Πηλίου GR GRBW Πλατανίδια Βόλου GR GRBW Μαλάκι Νοτίου Πηλίου GR GRBW Κάτω Λεχώνια Άγιος Μηνάς Βόλου GR Τροποποίηση πολυγώνου 32 GRBW Κάτω Λεχώνια Πούντα Βόλου GR GRBW Καλλιφτέρη Νοτίου Πηλίου GR GRBW Άγιοι Σαράντα Ζαγοράς - Μουρεσίου GR GRBW Ανάληψη Ζαγοράς - Μουρεσίου GR GRBW Κορόπη - Μπούφα Νοτίου Πηλίου GR GRBW Συκιά Νοτίου Πηλίου GR GRBW Καλά Νερά 2 Νοτίου Πηλίου GR Τροποποίηση πολυγώνου 39 GRBW Μυλοπόταμος Ζαγοράς - Μουρεσίου GR GRBW Άγιος Ιωάννης 1 Ζαγοράς - Μουρεσίου GR GRBW Άγιος Ιωάννης 2 Ζαγοράς - Μουρεσίου GR GRBW Πλάκα Ζαγοράς - Μουρεσίου GR GRBW Νταμούχαρη Ζαγοράς - Μουρεσίου GR GRBW Παπά Νερό Ζαγοράς - Μουρεσίου GR GRBW Λιμνιώνας Ζαγοράς - GR

20 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ α/α Υφιστάμενος κωδικός ακτής Όνομα ακτής Δήμος Κωδικός σημείου δειγματοληψίας Μουρεσίου 46 GRBW Άγιος Γεώργιος Κυνηγών Βόλου GR GRBW Νέα Αγχίαλος 1 Βόλου GR Μήκος ακτής 48 GRBW Νέα Αγχίαλος 2 Βόλου GR GRBW Παναγιά Αλμυρού GR GRBW Λευκή Αγία Μαρίνα Αλμυρού GR GRBW Λουτρός Αλμυρού GR GRBW Πηγάδι Ροδιάς Αλμυρού GR GRBW Αχίλλειο Νότια Αλμυρού GR GRBW Μαραθιάς Νοτίου Πηλίου GR GRBW Μικρό Νοτίου Πηλίου GR GRBW Αγία Μαρίνα Νοτίου Πηλίου GR GRBW Ηρώο Μηλίνας Νοτίου Πηλίου GR GRBW Καστρί Νοτίου Πηλίου GR GRBW Λυρή Νοτίου Πηλίου GR GRBW Αγία Παρασκευή - Πλατανιάς Σκιάθου GR GRBW Ασέληνος Σκιάθου GR GRBW Αχλαδιές Σκιάθου GR GRBW Βρωμόλιμνος Σκιάθου GR GRBW Καναπίτσα Σκιάθου GR GRBW Γούρνες - Ελιά Σκιάθου GR GRBW Τζανεριά Σκιάθου GR GRBW Τρούλλος Σκιάθου GR GRBW Βασιλιάς Σκιάθου GR GRBW Μάραθα Σκιάθου GR GRBW Αγνώντας Σκοπέλου GR GRBW Αντρίνα Σκοπέλου GR Αλλαγές Μετακίνηση σημείου δειγματοληψίας σε πιο αντιπροσωπευτική θέση (Μεγαλύτερη συγκέντρωση λουομένων και μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης) Διόρθωση συντεταγμένων καθώς είχε λάθος συντεταγμένες στην απεικόνιση της ταυτότητας Διόρθωση συντεταγμένων καθώς είχε λάθος συντεταγμένες στην απεικόνιση της ταυτότητας 20

21 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ α/α Υφιστάμενος Κωδικός σημείου Μήκος Όνομα ακτής Δήμος κωδικός ακτής δειγματοληψίας ακτής 72 GRBW Βελανιό Σκοπέλου GR GRBW Γλυστέρι Σκοπέλου GR GRBW Καστάνι Σκοπέλου GR GRBW Λιμνονάρι Σκοπέλου GR GRBW Μηλιά Σκοπέλου GR GRBW Πάνορμος Σκοπέλου GR GRBW Άγιος Κωνσταντίνος Σκοπέλου GR GRBW Αρμενόπετρα Σκοπέλου GR GRBW Έλιος Σκοπέλου GR GRBW Καρκατζούνα Σκοπέλου GR GRBW Χόβολο Σκοπέλου GR GRBW Νηές 2 Αλμυρού GR GRBW Αμαλιάπολη Αλμυρού GR GRBW Καμάρι Ρήγα Φερραίου GR GRBW Μύλος - Αγία Κυριακή Νοτίου Πηλίου GR GRBW Πράσινη Άμμος Νοτίου Πηλίου GR Αλλαγές 21

22 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4.3. ΑΚΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Το δίκτυο παρακολούθησης κολυμβητικών ακτών του 2013 περιλαμβάνει 15 κολυμβητικές ακτές που παρακολουθούνται με περισσότερα από ένα σημεία δειγματοληψίας. Σε 14 ακτές κολύμβησης, τα σημεία δειγματοληψίας τους συγχωνευτήκαν έτσι ώστε η κάθε ακτή να παρακολουθείται από ένα αντιπροσωπευτικό σημείο. Παράλληλα 1 ακτή, όπου αντιστοιχούσαν 3 σημεία δειγματοληψίας, προτείνεται να διασπαστούν με αποτέλεσμα να προκύψουν συνολικά 2 ακτές κολύμβησης, με ισάριθμα αντιπροσωπευτικά σημεία δειγματοληψίας ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΚΤΗ Στις 14 ακτές του Πίνακα το 2013 αντιστοιχούσαν 33 σημεία δειγματοληψίας. Στο νέο δίκτυο παρακολούθησης προτείνεται από τα 33 σημεία να διατηρηθούν τα 14 ως αντιπροσωπευτικά, ένα για κάθε ακτή (Πίνακες 4.3.2). Επίσης σε έξι ακτές διορθώθηκαν οι συντεταγμένες του αντιπροσωπευτικού σημείου τους, ώστε να απεικονίζεται σωστά στην ταυτότητα. Τέλος, σε δυο από τις ακτές προτείνεται η τροποποίηση των πολυγώνων. Πίνακας 4.3.1: Προτεινόμενα σημεία προς κατάργηση ως μη αντιπροσωπευτικά της ακτής α/α Κωδικός σημείου Περιγραφή σημείου Δήμος Κωδικός ακτής Όνομα ακτής δειγματοληψίας δειγματοληψίας 1 GR ΚΑΦΕ 'ΦΛΟΙΣΒΟΣ' Αγιάς GRBW Στόμιο 2 GR Στρίτζος Αγιάς GRBW Στρίτζος Αλεξανδρινή 3 GR ΚΕΝΤΡΟ ΒΛΑΧΟΥ Αγιάς GRBW Σωτηρίτσα Βελίκα 4 GR Μ ΔΕΞΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ Αγιάς GRBW Σωτηρίτσα Βελίκα ΒΛΑΧΟΥ 5 GR ΜΕΤΡΑ ΔΕΞΙΑ Αγιάς GRBW Σωτηρίτσα Βελίκα ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΑΣ 6 GR ΚΕΝΤΡΟ ΣΦΥΡΙ Αγιάς GRBW Σωτηρίτσα Βελίκα 7 GR ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΕΛΙΓΚΑ Αγιάς GRBW Αγιόκαμπος 8 GR PUB 'OVERDOSE' Αλμυρού GRBW Αχίλλειο Βόρεια 9 GR ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ Βόλου GRBW Πευκάκια Δημοτική Ακτή Βόλου 10 GR ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ Βόλου GRBW Σουτραλί Αγριάς 11 GR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ζαγοράς - GRBW Χορευτό ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ Μουρεσίου 12 GR ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ "ΜΗΛΟ ΤΗΣ Ζαγοράς - GRBW Χορευτό ΕΡΙΔΟΣ " Μουρεσίου 13 GR μ. ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΤΙΟ Νοτίου GRBW Αμποβός ΑΚΡΟ ΑΚΤΗΣ Πηλίου 14 GR ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Νοτίου GRBW Καλά Νερά 1 ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ Πηλίου 15 GR ΝΟΤΙΑ 50 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ Νοτίου GRBW Καλά Νερά 1 ΓΕΦΥΡΑΚΙ Πηλίου 16 GR ΔΕΞΙΟ ΑΚΡΟ Νοτίου GRBW Πλατανιάς Πηλίου 17 GR Μ.ΑΠΟ ΔΕΞΙΟ ΑΚΡΟ Σκιάθου GRBW Κουκουναριές ΑΚΤΗΣ 18 GR ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΝΟΤΙΟ Σκιάθου GRBW Μεγάλη Άμμος ΑΚΡΟ ΑΚΤΗΣ 19 GR Μ. ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΑΚΤΗΣ Σκοπέλου GRBW Στάφυλος 22

23 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πίνακας 4.3.2: Προτεινόμενες αλλαγές στο δίκτυο παρακολούθησης υδάτων για τις ακτές που έχουν παραπάνω από ένα σημείο δειγματοληψίας σημείο δειγματοληψίας. α/α Υφιστάμενος κωδικός ακτής Όνομα ακτής Δήμος Κωδικός αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Αριθμός σημείων δειγματοληψίας (2013) 1 GRBW Στόμιο Αγιάς GR GRBW Στρίτζος Αλεξανδρινή Αγιάς GR GRBW Σωτηρίτσα Βελίκα Αγιάς GR GRBW Αγιόκαμπος Αγιάς GR GRBW Αχίλλειο Βόρεια Αλμυρού GR GRBW Πευκάκια Δημοτική Ακτή Βόλου Μήκος ακτής Βόλου GR GRBW Σουτραλί Αγριάς Βόλου GR GRBW Χορευτό 9 GRBW Αμποβός 10 GRBW Καλά Νερά 1 Ζαγοράς - Μουρεσίου Νοτίου Πηλίου Νοτίου Πηλίου GR GR GR Αλλαγές Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Μετακίνηση σημείου δειγματοληψίας σε πιο αντιπροσωπευτική θέση (Μεγαλύτερη συγκέντρωση λουομένων και μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης) - Τροποποίηση πολυγώνου Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Μετακίνηση σημείου δειγματοληψίας σε πιο αντιπροσωπευτική θέση (Μεγαλύτερη συγκέντρωση λουομένων και μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης) Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας - Τροποποίηση πολυγώνου Μετακίνηση σημείου δειγματοληψίας σε πιο αντιπροσωπευτική θέση (Μεγαλύτερη συγκέντρωση λουομένων και μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης) Μετακίνηση σημείου δειγματοληψίας σε πιο αντιπροσωπευτική θέση (Μεγαλύτερη συγκέντρωση λουομένων και μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης) 23

24 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 11 GRBW Πλατανιάς Νοτίου Πηλίου GR GRBW Κουκουναριές Σκιάθου GR GRBW Μεγάλη Άμμος Σκιάθου GR GRBW Στάφυλος Σκοπέλου GR Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Μετακίνηση σημείου δειγματοληψίας σε πιο αντιπροσωπευτική θέση (Μεγαλύτερη συγκέντρωση λουομένων και μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης) Μετακίνηση σημείου δειγματοληψίας σε πιο αντιπροσωπευτική θέση (Μεγαλύτερη συγκέντρωση λουομένων και μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης) Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας 24

25 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ Στο αναθεωρημένο δίκτυο προτείνεται να διαχωριστεί μια ακτή (Πίνακας 4.3.3) διαδικασία από την οποία προκύπτουν συνολικά 2 ακτές. Συγκριμένα: Η ακτή Νέα Μεσαγγάλα (GRBW ) προτείνεται να διασπαστεί σε δυο τμήματα για την καλύτερη παρακολούθηση τις ποιότητας των υδάτων. Λόγω της γεωμορφολογίας τους (ακρωτήρι), δύο ξεχωριστές ακτές σχηματίζονται σε κάθε περίπτωση, με την ποιότητα των υδάτων να επηρεάζεται από διαφορετικούς παράγοντες. Πίνακας 4.3.3: Προτεινόμενες ακτές που θα διασπαστούν και θα δημιουργηθούν καινούριες ακτές α/α Υφιστάμενος κωδικός ακτής 1 GRBW GRBW Όνομα ακτής Νέα Μεσαγγάλα Νέα Μεσαγγάλα Δήμος Κωδικός σημείου δειγματοληψίας Μήκος ακτής Τεμπών GR Τεμπών GR Αλλαγές Διαχωρισμός πολυγώνου - Μετακίνηση σημείου δειγματοληψίας σε πιο αντιπροσωπευτική θέση (Μεγαλύτερη συγκέντρωση λουομένων και μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης) Διαχωρισμός πολυγώνου - Μετακίνηση σημείου δειγματοληψίας σε πιο αντιπροσωπευτική θέση (Μεγαλύτερη συγκέντρωση λουομένων και μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης) Πίνακας 4.3.4: Προτεινόμενα σημεία προς κατάργηση ως μη αντιπροσωπευτικά της ακτής 25 α/α Κωδικός σημείου δειγματοληψίας 1 GR Περιγραφή σημείου δειγματοληψίας ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΟΛΥΖΟΥ Δήμος Κωδικός ακτής Όνομα ακτής Τεμπών GRBW Νέα Μεσαγγάλα

26 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Από την διαδικασία της αναθεώρησης του δικτύου προτείνεται η απένταξη από το μητρώο παρακολούθησης, τεσσάρων ακτών. Οι συγκεκριμένες ακτές έχουν ήδη προταθεί για απένταξη στην Τελική έκθεση Δημιουργίας Μητρώου Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης 9/4/2012 (Υποκεφάλαιο Ακτές με άλλη επικρατούσα χρήση, σελ. 25). Οι ακτές αυτές είναι οι εξής: 1. GRBW Άγιος Ιωάννης Παλαιό Τρικέρι Η ακτή Άγιος Ιωάννης - Παλαιό Τρικέρι βρίσκεται στον οικισμό της νήσου Παλαιό Τρικέρι και αποτελεί το παράλιο τμήμα ενός κλειστού κόλπου μήκους 370 μ. Η παράκτια ζώνη και ο θαλάσσιος πυθμένας αποτελείται από χονδρόκοκκο υλικό (βότσαλο). Τα ύδατα στα πρώτα μέτρα είναι αβαθή και η κλίση του πυθμένα είναι ήπια (η ισοβαθής των 5 μ. βρίσκεται σε απόσταση 70 μ. από την ακτή). Η παράκτια ζώνη είναι τροποποιημένη, καθώς στο ανατολικό και δυτικό άκρο αλλά και στα ανάντη της ακτής υπάρχουν κτίσματα όπου οριοθετούν την παρόχθια ζώνη. Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται από θαλάσσης και συγκεκριμένα από τον Αλογόπορο (Νότιο Πήλιο - Ηπειρωτική Μαγνησία) με θαλάσσιο ταξί. Η ακτή δεν χρησιμοποιείται για κολύμβηση αλλά κυρίως για αγκυροβόλιο μικρών σκαφών, ενώ ασκείται αλιευτική δραστηριότητα, κυρίως σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Ανάντη της ακτής υπάρχουν εστιατόρια και αναψυκτήρια. Νότια, σε απόσταση 50 μ από την ακτή, υπάρχει μικρό αλιευτικό καταφύγιο, που αποτελεί τις βασικές λιμενικές εγκαταστάσεις του νησιού. 26

27 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η ακτή παρακολουθείται από το 1991 στο σημείο δειγματοληψίας GR ΑΦΕΝΤΙΚΑ το οποίο προτείνεται να καταργηθεί. 2. GRBW Νηές 1 Η ακτή Νηές 1 βρίσκεται στα δυτικά παράλια του ημίκλειστου όρμου Νηές και έμπροσθεν του ομώνυμου οικισμού. Η παράκτια ζώνη είναι τροποποιημένη λόγω των μόνιμων κτισμάτων επί της ακτής. 27 Τα ύδατα στα πρώτα μέτρα είναι αβαθή, ενώ η κλίση του πυθμένα είναι ήπια (η ισοβαθής των 5 μ. βρίσκεται σε απόσταση 50 μ. από την ακτή). Η πρόσβαση στην ακτή είναι δύσκολη και γίνεται αρχικά μέσω του επαρχιακού δρόμου, με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, και έπειτα από μονοπάτια εντός ιδιωτικών εκτάσεων.

28 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η παραλία δεν είναι οργανωμένη και δεν παρουσιάζει αξιόλογη επισκεψιμότητα. Η ακτή παρακολουθείται από το 1991 στο σημείο δειγματοληψίας GR ΝΗΕΣ το οποίο προτείνεται να καταργηθεί. 3. GRBW Νήσος Κίκυθνος Η ακτή Νήσος Κίκυθνος βρίσκεται στην ομώνυμο νήσο, βορειοανατολικά του οικισμού της Αμαλιάπολης. Η παράκτια ζώνη και ο θαλάσσιος πυθμένας είναι βραχώδεις. Τα ύδατα στα πρώτα μέτρα έχουν κανονικό βάθος, ενώ η κλίση του πυθμένα είναι απότομη (η ισοβαθής των 5 μ. βρίσκεται σε απόσταση 25 μ. από την ακτή). Η παράκτια ζώνη είναι μερικώς τροποποιημένη, καθώς έχει κατασκευαστεί μικρή προβλήτα από σκυρόδεμα στο βόρειο τμήμα στη ζώνη κυματωγής. Η πρόσβαση γίνεται μέσω θαλάσσης από ιδιωτικά μέσα μεταφοράς. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη και εμφανίζει περιορισμένη επισκεψιμότητα. 28 Η ακτή παρακολουθείται από το 1991 στο σημείο δειγματοληψίας GR ΠΡΟΒΛΗΤΑ το οποίο προτείνεται να καταργηθεί. 4. GRBW Καλύβες Η παράκτια περιοχή Καλύβες βρίσκεται στα δυτικά παράλια της Σκοπέλου και βρίσκεται περίπου 22 χλμ. βορειοδυτικά της Χώρας της Σκοπέλου. Η παράκτια ζώνη και ο θαλάσσιος πυθμένας αποτελείται από χονδρόκοκκο υλικό (βότσαλο). Η παράκτια ζώνη είναι μερικώς τροποποιημένη, καθώς επάνω στη ακτή υπάρχει μόνιμο κτίσμα (αποθήκη) ενώ στο ανώτερο τμήμα της ακτής υπάρχουν τοιχία τα οποία περιορίζουν στο ελάχιστο το χερσαίο παράκτιο μέτωπο της. Η πρόσβαση στην ακτή γίνεται οδικώς από δύσβατο δρόμο με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς.

29 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η ακτή που όπως προαναφέρθηκε είναι σχεδόν ανύπαρκτη, δεν είναι οργανωμένη και εμφανίζει ελάχιστη επισκεψιμότητα, ενώ την ημέρα διενέργειας της επιτόπιας επίσκεψης δεν υπήρχε κανείς λουόμενος σ αυτή. 29 Η ακτή παρακολουθείται από το 1991 στο σημείο δειγματοληψίας GR ΚΑΛΥΒΕΣ το οποίο προτείνεται να καταργηθεί.

30 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Δελτία παρουσίασης των αλλαγών για κάθε ακτή) 30

31 Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Π εριφέρειαθεσσαλίας ΔΗΜΟΣ:Αλμυρού ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:Λουτρό ς ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Σημείοδειγματοληψ ίας Όριαακτής 1cm =30meters

32 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Περιφέ ρειαθεσσαλίας ΔΗΜ ΟΣ:Αλμυρού ΟΝΟΜ ΑΑΚΤΗΣ:Αχίλλειο Βόρεια ΚΩ ΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Σημείο δειγ ματοληψίας Μ ετακίνηση σημείου δειγ ματοληψίας σεπιο αντιπροσωπευτικήθέ ση (Μ εγ αλύτερη συγ κέ ντρωση λουομέ νωνκαιμεγ αλύτερος κίνδυνος ρύπανσης )-Τροποποίηση πολυγ Όριαακτής ώνου 1cm =15meters

33 Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Π εριφ έρειαθεσσαλίας ΔΗΜΟΣ:Αλμυρού ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:Π ηγάδιροδιάς ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Σημείοδειγματοληψ ίας Όριαακτής 1cm =25meters

34 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Περιφ έρειαθεσ σ αλίας ΔΗΜΟ Σ:Αλμυρού Ο ΝΟ ΜΑΑΚΤΗΣ:Λευκή ΑγίαΜαρίνα ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΚΤΗΣ:GRBW Διόρθωσ ησ υντεταγμένων καθώς είχελάθος σ υντεταγμένες σ την απ εικόνισ ητης ταυτότητας Σημείοδειγματοληψίας Όριαακτής 1cm =50meters

35 ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑ:Περιφ έρειαθεσσαλίας ΔΗΜΟΣ:Αλμυρού ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:Παναγιά ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Σημείοδειγματοληψ ίας Όριαακτής 1cm =24meters

36 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Περιφ έρειαθεσ σ αλίας ΔΗΜΟ Σ:Αλμυρού Ο ΝΟ ΜΑΑΚΤΗΣ:Αχ ίλλειονότια ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΚΤΗΣ:GRBW Σημείοδειγματοληψίας Όριαακτής 1cm =26meters

37 Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ:Π εριφέρεια Θ εσσαλίας Δ ΗΜΟΣ:Αλοννήσου ΟΝ ΟΜΑΑΚ ΤΗΣ:ΜεγάλοςΜουρτιάς Κ ΩΔ ΙΚ ΟΣΑΚ ΤΗΣ:GRBW GR Source:Esri,Dig italglobe,geoey e,i-cubed,usda, USGS,AEX,Getmapping,Aerog rid,ign,igp, sw isstopo,andthegisusercommunity Source:Esri,Dig italglobe,geoey e,i-cubed,usda, USGS,AEX,Getmapping,Aerog rid,ign,igp, sw isstopo,andthegisusercommunity Σημείοδειγματοληψίας Όρια ακ τής 1cm =15meters

38 ΠΕ ΡΙΦΕΡΕ ΙΑ :ΠεριφέρειαΘ εσσαλίας Δ Η ΜΟΣ:Α λοννήσου ΟΝ ΟΜΑ Α ΚΤΗ Σ:Ά γ ιοςδ ημήτριος ΚΩΔ ΙΚΟΣ Α ΚΤΗ Σ:GRBW GR Source:Esri,Digita lglobe,geoeye,i-cubed,usda, USGS,AEX,Getm a p p ing,aerogrid,ign,igp, sw isstop o,a ndthegisuser Com m unity Source:Esri,Digita lglobe,geoeye,i-cubed,usda, USGS,AEX,Getm a p p ing,aerogrid,ign,igp, sw isstop o,a ndthegisuser Com m unity Μετακίνηση σημείουδειγ ματοληψίαςσεπιο αντιπροσωπευτικήθέση(μεγ αλύτερησυγ κέντρωσηλουομένων καιμεγ αλύτεροςκίνδυνοςρύπανσης) Σημείο δειγ ματοληψίας Ό ριαακτής 1cm =68m eters

39 ΠΕ ΡΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ :Περιφέρεια Θ εσσαλίας Δ Η Μ ΟΣ:Α λοννήσου ΟΝ ΟΜ Α Α ΚΤΗ Σ:ΡουσούμΓιαλός ΚΩΔ ΙΚΟΣΑ ΚΤΗ Σ:GRBW GR Sou rce:esri,digitalglobe,geoeye,i-cu bed,usda, USGS,AEX,Getmapping,Aerogrid,IGN,IGP, swisstopo,and thegisusercommu nity Sou rce:esri,digitalglobe,geoeye,i-cu bed,usda, USGS,AEX,Getmapping,Aerogrid,IGN,IGP, swisstopo,and thegisusercommu nity Ση μείοδειγματολη ψίας Ό ρια ακτής 1cm =20meters

40 ΠΕ ΡΙΦΕ ΡΕ ΙΑ :Περιφέρεια Θ εσσαλίας Δ Η ΜΟ Σ:Α λοννήσου Ο Ν Ο ΜΑ Α Κ ΤΗ Σ:Β ότση Κ ΩΔ ΙΚ Ο Σ Α Κ ΤΗ Σ:GRBW GR Sou rce :Esri,DigitalGlobe,Ge oeye,i-cu be d,usda, USGS,AEX,Ge tmapping,ae rogrid,ign,igp, sw isstopo,andthe GISUse rcommu nity Sou rce :Esri,DigitalGlobe,Ge oeye,i-cu be d,usda, USGS,AEX,Ge tmapping,ae rogrid,ign,igp, sw isstopo,andthe GISUse rcommu nity Σημείο δειγματοληψίας Όρια ακτής 1cm =27me te rs

41 Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ :Π εριφέρεια Θ εσσαλίας Δ Η Μ Ο Σ:Α λοννήσου Ο ΝΟ Μ Α Α Κ ΤΗ Σ:Μ αρπούντα Κ ΩΔ ΙΚ Ο ΣΑ Κ ΤΗ Σ:GRBW GR Sou rce :Esri,DigitalGlobe,Ge oeye,i-cu be d,usda, USGS,AEX,Ge tmapping,ae rogrid,ign,igp, sw isstopo,andthe GISUse rcommu nity Sou rce :Esri,DigitalGlobe,Ge oeye,i-cu be d,usda, USGS,AEX,Ge tmapping,ae rogrid,ign,igp, sw isstopo,andthe GISUse rcommu nity Σημείοδειγματοληψίας Όρια ακ τής 1cm =36me te rs

42 Π Ε ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑ :Π ε ριφέρε ιαθ ε σσαλίας Δ Η Μ ΟΣ:Α λοννήσου ΟΝΟΜ Α Α ΚΤΗ Σ:Λ ε φτόςγιαλός ΚΩΔ ΙΚΟΣΑ ΚΤΗ Σ:GRBW GR Sou rce:esri,digitalglobe,geoeye,i-cu bed,usda, USGS,AEX,Getmapping,Aerogrid,IGN,IGP, swisstopo,and thegisusercommu nity Sou rce:esri,digitalglobe,geoeye,i-cu bed,usda, USGS,AEX,Getmapping,Aerogrid,IGN,IGP, swisstopo,and thegisusercommu nity Σημε ίο δε ιγματοληψίας Ό ριαακτής 1cm =22meters

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία σύνταξης εντύπου: 15/01/2015 Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 3/7/2015 Έκδοση: Α' Πίνακας: 01

Ημερομηνία σύνταξης εντύπου: 15/01/2015 Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 3/7/2015 Έκδοση: Α' Πίνακας: 01 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΕ χωρικη ενοτητα 1 05 ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ ιδιαίτερο ιστορικό 1 050101 Τρικέριον 1.107 ΠΔ 1- Ν.Π. Α 2 050102 Αγία Κυριακή 195 ΠΔ 1- Ν.Π. Β 3 050103 Αγία Σοφία 8 ΠΔ 1- Λ.Π. 050104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 4.2. ΑΚΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ... 15 4.3. ΑΚΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 4.2. ΑΚΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ... 15 4.3. ΑΚΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ... ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΓΕΝΙΚΆ... 2 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προτεινόμενο δίκτυο υδάτων κολύμβησης, στο οποίο θα βασιστεί το πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΠΕ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε Χ (αφορά την ΠΕ Σποράδων)

ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΠΕ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε Χ (αφορά την ΠΕ Σποράδων) ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΠΕ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε Χ (αφορά την ΠΕ Σποράδων) 1] ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΚΙΑΘΟΥ α] Στην περιφερειακή οδό β] Στο κέντρο της πόλης γ] Στην οδό Μιαούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ε ι δ ι κ ή Γρ α μ μ α τ ε ί α Υδ ά τ ων ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτος αναφοράς 2013 ΜΑΪΟΣ 2014 1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Λουτράκι ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Λουτράκι ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Λουτράκι 23-6 - 2017 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘEΟΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ε ι δ ι κ ή Γρ α μ μ α τ ε ί α Υ Υδ ά τ ων ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτος αναφορά φοράς 2012 ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτος αναφοράς 2012 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Γραμματεία Υδάτων ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτος αναφοράς 2016 ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ελτίο ειγµατοληψίας - Επιβεβαίωση βασικών χαρακτηριστικών Ακτής Κολύµβησης - Αποτελέσµατα αναλύσεων

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ελτίο ειγµατοληψίας - Επιβεβαίωση βασικών χαρακτηριστικών Ακτής Κολύµβησης - Αποτελέσµατα αναλύσεων 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ελτίο ειγµατοληψίας - Επιβεβαίωση βασικών χαρακτηριστικών Ακτής Κολύµβησης - Αποτελέσµατα αναλύσεων 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ελτίο ειγµατοληψίας - Επιβεβαίωση βασικών χαρακτηριστικών Ακτής Κολύµβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Γραμματεία Υδάτων ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτος αναφοράς 2014 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Κατάλληλες και Aκατάλληλες παραλίες στο Μαλιακό και Παγασητικό Κόλπο. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 165/

Έρευνα: Κατάλληλες και Aκατάλληλες παραλίες στο Μαλιακό και Παγασητικό Κόλπο. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 165/ Έρευνα: Κατάλληλες και Aκατάλληλες παραλίες στο Μαλιακό και Παγασητικό Κόλπο. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 165/22-07-2016 Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), συνεχίζει τη μεγάλη έρευνα που πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5- ΑΠΟΦΑΣΗ 489/ ΘΕΜΑ: 50 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης έργων δηµοσίων επενδύσεων, που

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

του Υδατικού Διαμερίσματος

του Υδατικού Διαμερίσματος των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας των Λεκανών Απορροής Ποταμών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ του Υδατικού Διαμερίσματος ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Δυτικής Πελοποννήσου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 6 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Α.Π. : οικ. 84726 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πειραιάς, 6 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Α.Π. : οικ. 84726 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Πειραιάς, 6 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Α.Π. : οικ. 84726 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Απάντηση στο : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση: α) πρακτικού Νο 1 Τεχνικών Προδιαγραφών και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Γ Ι Α

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Γ Ι Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (Γραφεία Πώλησης Εκδόσεων) Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας ΤΓΝ 1040, ΑΘΗΝΑ Τηλ: (+30) 210 6551772 (+30) 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014. (πριν από τις εκλογές )

Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014. (πριν από τις εκλογές ) Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014 (πριν από τις εκλογές ) Γενικά στοιχεία Στις Δημοτικές Εκλογές 2014, για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών σε 325 δήμους, συμμετέχουν 1.441 υποψήφιοι συνδυασμοί (120

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 00 Βόλος 06 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 1008 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 51 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 48 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 58 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες»

Τα Νέα του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Νίκης 20 Αθήνα 105 57 Τηλ.: 210 3314563 Fax: 210 3225285 E mail: hspn@hol.gr Website: www.eepf.gr Τα Νέα του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» Απρίλιος 2008/1 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΕΟΒ-ΒΨΨ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α Α: ΒΙΕΟΒ-ΒΨΨ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 11527

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-04 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π.: 2442/51879 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ 4 ο Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Η πατρίδα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη είναι ένα νησί προικισμένο από τη φύση. Η Σκιάθος έχει κοσμοπολίτικο χαρακτήρα και ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 5/5/2017 Αριθμ. πρωτ.: οικ ΑΠΟΦΑΣΗ. Κοιν.: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Διάρκεια κολυμβητικής περιόδου για το έτος 2017»

Αθήνα, 5/5/2017 Αριθμ. πρωτ.: οικ ΑΠΟΦΑΣΗ. Κοιν.: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Διάρκεια κολυμβητικής περιόδου για το έτος 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων.

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Προϋπολογισμός: 46.635,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Γ Ι Α

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Γ Ι Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (Γραφεία Πώλησης Εκδόσεων) Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας ΤΓΝ 1040, ΑΘΗΝΑ Τηλ: (+30) 210 6551772 (+30) 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΚΟΙΝ.: Το αριθ /7151/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ ΠΙΝ

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΚΟΙΝ.: Το αριθ /7151/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ ΠΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Γ Ι Α

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Γ Ι Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (Γραφεία Πώλησης Εκδόσεων) Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας ΤΓΝ 1040, ΑΘΗΝΑ Τηλ: (+30) 210 6551772 (+30) 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΘΙΚ "

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΘΙΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ - ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ 2009 Τετρακόσιες Είκοσι Πέντε (425) ακτές και Οκτώ (8) μαρίνες κέρδισαν εφέτος το βραβείο ποιότητας ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Ανακοινώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 11 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 62617/2308 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαπιστώσεις επιτόπιων ελέγχων στη νήσο Μακρόνησο»

ΘΕΜΑ: «Διαπιστώσεις επιτόπιων ελέγχων στη νήσο Μακρόνησο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ Χρόνος Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /30-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 709/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /30-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 709/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /30-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 709/2015 ΘΕΜΑ: 6 ο Αποτελέσματα του πρώτου σταδίου έλεγχος / αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΑΚΤΩΝ Έλεγχος σε κάθε ακτή και καταγραφή των : 1. Κλιµατολογικών συνθηκών 2. Παρουσία φυκών, µεδουσών, αλγών κλπ 3. Ύπαρξη µπουκαλιών, σακούλων, πλαστικών και λοιπών σκουπιδιών στην

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Γ Ι Α

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Γ Ι Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (Γραφεία Πώλησης Εκδόσεων) Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας ΤΓΝ 1040, ΑΘΗΝΑ Τηλ: (+30) 210 6551772 (+30) 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο δικύκλων μοτοσικλετών με έδρα την Περιφέρεια Αττικής ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΉΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο δικύκλων μοτοσικλετών με έδρα την Περιφέρεια Αττικής ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΉΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11-12-2012 Αρ. Πρωτ.: οικ. 2670 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο δικύκλων μοτοσικλετών

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Πατησίων 147 Τ.Κ. : 112 51 Πληροφορίες : Δρ Χ. Βερβέρης Τηλέφωνο : 210 8646065 FAX: : 210 8662024

Δ/νση : Πατησίων 147 Τ.Κ. : 112 51 Πληροφορίες : Δρ Χ. Βερβέρης Τηλέφωνο : 210 8646065 FAX: : 210 8662024 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα 27 / 5 / 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, Α.Π. 17770/792 ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε ΠΑΣΜ για ΠΑΥ κατηγορίας Β, Γ, Δ.

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε ΠΑΣΜ για ΠΑΥ κατηγορίας Β, Γ, Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υ.Π.ΕΝ.) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS

VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS W A L K t h e B L U E Η γεωγραφική θέση των Κυκλάδων, google earth -2- Περιδιαβαίνοντας τον Ασφοντυλίτη Αιγιάλη Μινώα Αρκεσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 09-07-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 09-07-2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 09-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2022/2005 NHΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΕΞΑΡΣΕΙΣ ΒΥΘΟΥ. 1016/2008 ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. 1118/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2833 12 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 217 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος Παιδόπολης Αγριάς, του Δήμου Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ρυθμίσεις σύμφωνα με τους Ν. 4014/2011 & Ν. 4178/2013 σε Αριθμούς και Διαγράμματα

Οι Ρυθμίσεις σύμφωνα με τους Ν. 4014/2011 & Ν. 4178/2013 σε Αριθμούς και Διαγράμματα Οι Ρυθμίσεις σύμφωνα με τους Ν. 4014/2011 & Ν. 4178/2013 σε Αριθμούς και Διαγράμματα Δρ. Ν. Παναγιωτόπουλος 1 Εισαγωγή Ο Ν. 4178/2013 συμπληρώνει 24 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του και έχει ενσωματωθεί

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΜ-Β8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΜ-Β8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετα λιμενικά έργα στο Πατητήρι Αλοννήσου Τροποποίηση ΑΕΠΟ για τη δημιουργία υδατοδρομίου εντός ΧΖΛ Πατητηρίου Αλοννήσου

Πρόσθετα λιμενικά έργα στο Πατητήρι Αλοννήσου Τροποποίηση ΑΕΠΟ για τη δημιουργία υδατοδρομίου εντός ΧΖΛ Πατητηρίου Αλοννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβάλλοντος συντάσσεται στο πλαίσιο του απαιτούμενου Φακέλου Τροποποίησης της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ του έργου Πρόσθετα λιμενικά έργα στο Πατητήρι Αλοννήσου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 19/6/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 41134 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 19/6/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 41134 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΣ ΣΤΟ ΟΡΘΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 19/6/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 41134 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Αρ. Διεκπ.: ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω στηρίζονται στα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Υγιεινολόγος ΜSc EPFL Υγ.. & Ασφάλειας Εργασίας, ΜSc RWTH-Aachen Δ/ντρια Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 22.11.2011 Αρ. Πρωτ. οικ. 65 Προς: Κοιν. ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Παρασκευή, 30 Ιούλιος 2010. Παρασκευή, 30 Ιούλιος 2010. Παρασκευή, 30 Ιούλιος 2010 ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Παρασκευή, 30 Ιούλιος 2010 ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Παρασκευή, 30 Ιούλιος 2010. Παρασκευή, 30 Ιούλιος 2010. Παρασκευή, 30 Ιούλιος 2010 ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Παρασκευή, 30 Ιούλιος 2010 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ 2010 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ Δ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΚΤΗ ΝΟΜΟΣ 82010101 ΚΥΜΑΤΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 82010201

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 30-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 30-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 166 Απόσπασμα από το πρακτικό της 30-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL11)

ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL11) ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL11) 1 Προστατευόμενες περιοχές Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Οδηγίας, τα ΚΜ εξασφαλίζουν τη δημιουργία μητρώου όλων των περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2.959 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΕΩΣ 13.09.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2.959 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΕΩΣ 13.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥ 2.959 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΕΩΣ 13.09.2015 Οι μερικοί επιτόπιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4.135 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 31.08.2015 ΕΩΣ 06.09.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4.135 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 31.08.2015 ΕΩΣ 06.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4.135 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 31.08.2015 ΕΩΣ 06.09.2015 Οι μερικοί επιτόπιοι

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/7/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 80022/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕ Ο ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ. ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο ΗΓΙΑ 00//EC ΠΡΙΝ ΜΟΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΩΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟTΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟTΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟTΗΣΗΣ Αθήνα 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, Α.Π. 17787 / 790 ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 573 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 132350/11127 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού Παραλίας στην περιοχή Παραλίας Πλατάνου Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 4-8-2016 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.60165 ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

FAX : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

FAX : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 εκεµβρίου 2015 Αριθ. πρωτ.: οικ. 153914 Tαχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ''6'' ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ (ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ)

ΠΕΡΙΟΧΗ ''6'' ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ (ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ) ΠΕΡΙΟΧΗ ''6'' ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ (ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ) ΠΕΡΙΟΧΗ ''6'' ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ (ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΜΑΛ Α.Ε

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΜΑΛ Α.Ε ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΜΑΛ Α.Ε ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΜΑΛ Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ακαταλληλότητα για κολύμβηση των ακτών της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ακαταλληλότητα για κολύμβηση των ακτών της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 22-7- 2013 & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Αριθ. πρωτ. ΔΥΓ2/οικ.69525 ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/9/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/9/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/9/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.:11316 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Λ. Αθηνών 58,

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποίηση ΣΕΠΕΗΥ - Εργαστήρια σχολείων ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑ( 37) Κάντε κλικ εδώ για εκτύπωση. 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

Επικαιροποίηση ΣΕΠΕΗΥ - Εργαστήρια σχολείων ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑ( 37) Κάντε κλικ εδώ για εκτύπωση. 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ Σελίδα 1 από 8 Επικαιροποίηση ΣΕΠΕΗΥ - Εργαστήρια σχολείων ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Κάντε κλικ εδώ για εκτύπωση ΓΥΜΝΑΣΙΑ( 37) Α/Α Έτος Έργο Τύπος επεξεργαστή Αρ. Η/Υ Αρ. Η/Υ σε λειτουργία Αντικατάσταση 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 Αιγιαλός και Παραλία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 285).

1. Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 Αιγιαλός και Παραλία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 285). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα 9/ 6 / 05 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, Α.Π. 809/803 ΕΔΑΦΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------

---------------------------- Προς : 1 Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Πέτρο Τατούλη, 2) Τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας κ. Ευάγγελο Γιαννακούρα, 3) Τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Πελ/σου, 4) Το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΝΟΙΚΤΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΝΟΙΚΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗ ΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠ ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝ ΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ Πιστοί στη δέσμευση μας για την προστασία του μοναδικού και ευαίσθητου περιβάλλοντος του νησιού μας και σύμφωνοι με τις αρχές της αειφόρους και βιώσιμης ανάπτυξης, εργαστήκαμε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο μηχανοκίνητων δικύκλων ( μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο μηχανοκίνητων δικύκλων ( μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11-12-2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 2681 Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κώδικας: 117 43, Αθήνα E-mail: gdme@patt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Πατησίων 147 Τ.Κ. : Πληροφορίες : Δρ Χ. Βερβέρης Τηλέφωνο : FAX: :

Δ/νση : Πατησίων 147 Τ.Κ. : Πληροφορίες : Δρ Χ. Βερβέρης Τηλέφωνο : FAX: : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα 27 / 5 / 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, Α.Π. 18970/831 ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θάλασσα και Παραλία Συχνά Ερωτήματα (FAQ)

Θάλασσα και Παραλία Συχνά Ερωτήματα (FAQ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Θάλασσα και Παραλία Συχνά Ερωτήματα (FAQ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ποιος είναι ο διαχειριστής της παραλίας? Σύμφωνα με τον Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο, αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα