Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "----------------------------"

Transcript

1 Προς : 1 Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Πέτρο Τατούλη, 2) Τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας κ. Ευάγγελο Γιαννακούρα, 3) Τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Πελ/σου, 4) Το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας και 5) Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας και 6) Προς το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ή στο νόμιμο αναπληρωτή του. Α Ι Τ Η Σ Η Του πολιτιστικού-εξωραϊστκού συλλόγου Αρκαδικού Χωριού Κυνουρίας του Ν.Αρκαδίας με την επωνυμία ΡΕΠΟΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ, που εδρεύει στο Αρκαδικό Χωριό του τοπικού διαμερίσματος Αγίου Ανδρέα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού Παναγιώτη Καραχάλιο, κάτοικο Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας Κύριοι, Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε, που ήδη λειτουργεί μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στον όρμο ΚΑΤEΛΑΝΟΣ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας δυνάμει της υπ αριθμ. 2599/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, επιδιώκει την μετεγκατάσταση-επέκταση-αύξηση της ετήσιας δυναμικότηταςαδειοδότησηυποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων κλπ, εντός του ιδίου ως άνω όρμου. Όπως γνωρίζετε, για τις υδατοκαλλιέργειες, πέραν των λοιπών υπουργικών αποφάσεων και νόμων, ισχύει η υπ αριθμ / απόφαση περί έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού της επιτροπής συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού και της αειφόρου ανάπτυξης (ΦΕΚ 2505/ τεύχος Β). Στην παραπάνω απόφαση ρητώς προβλέπονται τα παρακάτω : Α) άρθρο 5.1 : οι μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας αναπτύσσονται σε επιλεγμένες ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη χωροθέτηση υδατοκαλλιεργητικών μονάδων (ΠΑΥ).Μέσα στις ΠΑΥ προσδιορίζονται ζώνες,είτε οργανωμένες με φορέα διαχείρισης (ΠΟΑΥ), είτε με μορφή άτυπων συγκεντρώσεων (ΠΑΣΜ). Χωροθέτηση νέων μονάδων γίνεται σε ΠΟΑΥ και ΠΑΣΜ αναλυτικότερα : α. χωροθέτηση εντός Π.Α.Υ γίνεται σε οργανωμένες υποδοχείς υπό τη μορφή Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης

2 Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ).σε Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ).,που οι μονάδες να απέχουν μεταξύ τους από 500 μ. έως δύο χιλιόμετρα μετρούμενο σε ευθεία. Β) άρθρο 5.V : Μετεγκατάσταση μονάδων πραγματοποιείται με τους όρους που ισχύουν για νέες μονάδες, με επιπλέον τους παρακάτω όρους και περιορισμούς : Η μετεγκατάσταση μονάδων επιτρέπεται εντός της ιδίας ΠΑΥ ή μεταξύ ΠΑΥ της ιδίας ή γειτονικών περιφερειακών ενοτήτων.η μ ε τ ε γ κ α τ ά σ τ α σ η μ ο ν ά δ ω ν σ ε Π Α Υ κ α τ η γ ο ρ ί α ς Α κ α ι Β ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι μ ε τ ά τ η θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ Γ) άρθρο 7 παρ.1.α.ι : Σε περίπτωση χωροθέτησης μονάδων ή ζωνών υδατοκαλλιεργειών σε κλειστούς κόλπους ή στενούς θαλάσσιους διαύλους, οι εγκαταστάσεις των μονάδων θα πρέπει να απέχουν μ. από νομίμους υφιαστάμενους οικισμούς ή οικιστικές περιοχές προβλεπόμενες από εγκεκριμένα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ. Δ άρθρο 7 παρ.1.α.ιι : η ελαχίστη απόσταση μεταξύ γειτονικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας είναι πεντακόσια (500) μέτρα. Ε) άρθρο 7 παρ.1.α.ι :... Η χωροθέτηση νέων μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας πρέπει να αποφεύγεται στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως αναπτυγμένες τουριστικά ή παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού όλες οι ανωτέρω αποστάσεις μετρούνται σε ευθεία. Η αιτούμενη από την άνω εταιρεία μετεγκατάσταση-επέκτασηαύξηση της ετήσιας δυναμικότητας-αδειοδότηση υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων κλπ, εντός του όρμου ΚΑΤΕΛΑΝΟΣ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας, παραβιάζει ευθέως όλες τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις. Συγκεκριμένα : 1) στις ακτές της Αρκαδίας δεν υπάρχει οριοθετημένη ΠΟΑΥ, όπως προκύπτει από το συνημμένο υπ αριθμ. πρωτ. Οικ.481/ έγγραφο της Δνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/ νσηςχωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2) η απόσταση της εν λόγω μονάδας από τα όρια του Αρκαδικού Χωριού (που είναι νόμιμα υφιαστάμενος οικισμός με ΓΠΣ) είναι μέτρα, όπως τούτο προκύπτει από το συνημμένο σχέδιο (δηλαδή κάτω από την ελαχίστη προβλεπόμενη απόσταση των μέτρων), υπόψη δε ότι η άνω μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας βρίσκεται εντός μικρού όρμου κυρίως όμως εντός των ορίων κλειστού κόλπου, μέχρι τον οποίο φθάνουν τα όρια του σχεδίου του Αρκαδικού Χωριού και εντός του οποίου κλειστού κόλπου υπάρχει η μοναδική οργανωμένη παραλία του Χωριού,

3 3) η απόσταση της εν λόγω μονάδας από τη γειτονική μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας,που λειτουργεί στο διπλανό όρμο, είναι 400 μέτρα, όπως τούτο προκύπτει από το συνημμένο σχέδιο (δηλαδή κάτω από την ελαχίστη νόμιμη απόσταση των 500 μέτρων), 4) το Αρκαδικού Χωριό αποτελεί πρότυπο πιλοτικό πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής από ομογενείς Αρκάδες, διαθέτει δε ήδη 180 κατοικίες, προβλέπονται δε η ανέγερση επιπλέον 200 κατοικιών, καθώς επίσης και η ανέγερση ξενοδοχειακού συγκροτήματος, η θέση του οποίου και ο χώρος του ο προοριζόμενος για τη διαμόρφωση παραλίας για τους λουόμενους χρήστες του ξενοδοχείου, όπως αυτά προβλέπονται από το σχέδιο πόλης, είναι ακριβώς απέναντι από την εν λόγω μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας και σε άμεση οπτική επαφή μ αυτή, η λειτουργία δε μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας τόσο κοντά στον οικισμό του Αρκαδικού Χωριού όχι μόνο δεν ευνοεί την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αντιθέτως οδηγεί σε τεράστια υποβάθμιση αυτής και σε πλήρη απαξία του Αρκαδικού Χωριού, συνεπώς δεν επιτρέπεται να χωροθετούνται τέτοιες μονάδες σε τουριστικές περιοχές, όπως ρητώς αναφέρεται στην άνω απόφαση. 5) Υπόψη ότι στο συγκεκριμένο όρμο ΚΑΤΕΛΑΝΟΣ είχε εγκατασταθεί και λειτουργούσε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, επ ονόματι της εταιρείας DEEP A Α.Ε.Β.Ε, δυνάμει : α) της υπ αριθμ. Α.Ποικ / / κοινής απόφασης του Γενικού Διευθυντού Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και του Γενικού Διευθυντού Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας και β) της υπ αριθμ. 79/ απόφασης του Νομάρχη Αρκαδίας. Κατόπιν προσφυγής μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο αυτό Δικαστήριο με την υπ αριθμ 46/2005 απόφασή του ακύρωσε τις παραπάνω αποφάσεις, λόγω έλλειψης χωροθέτησης του άνω ιχθυοτροφείου. Παρ όλα αυτά, κατά παράβαση του σκεπτικού της άνω δικαστικής απόφασης, αν και καθ όλο το μήκος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας δεν υπήρχαν χαρακτηρισμένες περιοχές οργάνωσης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ), χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ η υπ αριθμ. πρωτ.2599/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελ/σου περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Μετατόπιση,εκσυχρονισμός και αλλαγή επωνυμίας φορέα ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ, στη θέση ΚΑΤΕΛΑΝΟΣ Δ.Δ Αγίου Ανδρέα του Δήμου Β.Κυνουρίας Ν.Αρκαδίας θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων και δυναμικότητας 230 τόνων ετησίως», στην παραπάνω δευπ αριθμ. 2599/2008 απόφαση προσδιορίζεται επακριβώς η θέση στην οποία μετατοπίσθηκε η μονάδα. Πλην όμως η άνω εταιρεία, κατά παράβαση της άνω υπ αριθμ. 2599/2008 απόφασης, μέχρι σήμερα συνεχίζει να λειτουργεί τη μονάδα στην ίδια θέση, που είχε προσδιορισθεί για τη μονάδα με την αρχική άδεια λειτουργίας της, η οποία ακυρώθηκε με την άνω απόφαση του ΣτΕ, κατά τα άνω αναφερόμενα.

4 Κατόπιν όλων των ανωτέρω ΖΗΤΟΥΜΕ Για του παραπάνω αναφερόμενους λόγους Α) από τους πέντε (5) πρώτους, προς τους οποίους απευθύνετε η παρούσα : 1) να μη συναινέσετε, καθ οιονδήποτε τρόπο, στην αιτουμένη μετεγκατάσταση-επέκταση-αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας-αδειοδότηση υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων κλπ της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε, στον όρμο ΚΑΤEΛΑΝΟΣ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας, αφού τούτο παραβιάζει ευθέως το Νόμο, και 2) να εκφράσετε ρητώς και προς πάσα κατεύθυνση την αντίθεσή σας στην κατά τα άνω αιτουμένη μετεγκατάσταση-επέκτασηαδειοδότηση και γενικώς στη λειτουργία μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στην εν λόγω περιοχή και Β) από τον 6 ο απ αυτούς, που απευθύνεται η παρούσα, δηλαδή το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ή το νόμιμο αναπληρωτή του : 1) να μη προβείτε σε οιαδήποτε απόφαση περί έγκρισης μετεγκατάστασης, επέκτασης, αύξησης της ετήσιας δυναμικότητας, αδειοδότηση υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων κλπ της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε, ή σε χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας αυτής, στον όρμο ΚΑΤEΛΑΝΟΣ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας, 2) να μην προβείτε σε εκμίσθωση θαλάσσιας έκτασης στον όρμο ΚΑΤEΛΑΝΟΣ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας, όπως κατ αρχήν έχετε εγκρίνει με την υπ αριθμ.πρωτ.91032/ απόφασή σας, την οποία πρέπει άμεσα να ανακαλέσετε, αφού δεν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι έκδοσή της, 3) στην απροσδόκητη δε περίπτωση, που τυχόν εκδοθεί οποιαδήποτε τέτοια απόφασή σας εκ των ανωτέρω αναφερομένων ή σε περίπτωση που λάβει χώρα η άνω αναφερομένη εκμίσθωση, να μας χορηγηθεί άμεσα επίσημο αντίγραφο της απόφασής σας ή του συμβολαίου εκμίσθωσης, προκειμένου να ασκήσουμε όλα τα δικαιώματά μας ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων (Διοικητικών,πολιτικών,ποινικών), 4) να ελέγξετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες σας : α) τη νομιμότητα της υπ αριθμ. 2599/2008 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελ/σου, που εκδόθηκε παρά τη μη ύπαρξη Π.Ο.Α.Υ στην εν λόγω περιοχή, και να προβείτε στην άμεση ανάκλησή της, και! β ) τ η ν τ ή ρ η σ η ή μ η, α π ό τ η ν ε τ α ι ρ ε ί α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ε Σ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε, όσων προβλέπονται στην άνω υπ αριθμ. 2599/2008 απόφαση και σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησή των όρων

5 αυτής να επιβληθούν στην άνω εταιρεία οι νόμιμες κυρώσεις, που προβλέπει η νομοθεσία και η παραπάνω υπ αριθμ. 2599/2008 απόφαση. Παρακαλούμε η όποια απάντησή σας στα ανωτέρω να σταλεί στον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Παναγιώτη Καραχάλιο, κάτοικο Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας (κεντρική πλατεία). Αρκαδικό Χωριό 13/3/2015 Για τον αιτούντα Ο Πρόεδρος αυτού Παναγιώτης Καραχάλιος

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

«Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020»

«Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ «Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες.

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες. Ιωάννινα 8-9 - 2011 Αριθμ. Πρωτ 521 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ ΚΟΡΑΗ 4-454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: 26510 21927 26510 31427 FAX: 26510 31 427 E-mail : geoteeip@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 15/3/2012 Αρ. Πρωτ. Π

Βόλος, 15/3/2012 Αρ. Πρωτ. Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, 15/3/2012 Αρ. Πρωτ. Π ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213 56825 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) Γνωμοδότηση του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το σχέδιο ΚΥΑ του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή τoυ νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ Α 66)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή τoυ νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ Α 66) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2.5.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 1204/51539 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΛΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΟΛΟ-ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 210 56 - Τ.Θ. 69 - Web Site: www.tolo.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΛΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΟΛΟ-ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 210 56 - Τ.Θ. 69 - Web Site: www.tolo.gr ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Στην θαλάσσια περιοχή της Νήσου Πλατειάς στο Αργολικό Κόλπο αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια διάφορες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Η λειτουργία των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ [Α] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ [Α] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο)

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο) ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο) Μάιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Γενικά... 3 Άρθρο 1 Σκοπός του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων... 3 Άρθρο 2 Ορισμός κοινόχρηστου χώρου... 3 Άρθρο 3 Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ Αθήνα, Ιούλιος 2009 Ο Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Προς: Περιφέρειες της Χώρας. 1. Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 296/2012 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 29 Aυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4282 Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το αριθμ. 14720/2185/20-6-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015. της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν. 3463/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015. της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν. 3463/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν. 3463/2006 ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Συνεδρίασης της 16 ης Φεβρουαρίου 2015 της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ν. 3074/02) ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ν. 3074/02) ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ν. 3074/02) ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Από το πρακτικό 7/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 13 Η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 3251/2003 ΣτΕ

Νομολογία 3251/2003 ΣτΕ Νομολογία 3251/2003 ΣτΕ Υπόθεση προστασίας αρχαιολογικού χώρου Σχολιασμός:Νικολαϊδου Ελένη Αριθμός 3251/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε «Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν

Διαβάστε περισσότερα