ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ."

Transcript

1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Αναλυτής: 1. Να λειτουργεί υπό τάση 220 V, 2. Nα είναι σύγχρονης τεχνολογίας. 3. Η επεξεργασία των δειγμάτων να γίνεται με τεχνολογία τυχαίας προσπέλασης (RANDOM ACCESS) 4. Nα είναι υψηλής παραγωγικότητας 300 τουλάχιστον φωτομετρικών εξετάσεων ανά ώρα, χωρίς να υπολογίζονται οι εξετάσεις που εκτελούνται με ηλεκτρόδια. 5. Να υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης ηλεκτρολυτών Κ, Νa Cl, Li με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ΙSΕ). 6. Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλου αριθμού εξετάσεων ταυτόχρονα (πάνω από 32). 7. Να δέχεται τοποθέτηση μεγάλου αριθμού δειγμάτων στον δειγματολήπτη του πάνω από 70), και να έχει επιπλέον θέσεις επειγόντων δειγμάτων που θα αναλύονται χωρίς αφαίρεση δειγμάτων ρουτίνας από τον δειγματολήπτη, και να αναγνωρίζονται με αναγνώστες bar code ενσωματωμένους στους αναλυτές. 8. Η επεξεργασία των επειγόντων δειγμάτων ( STAT) να ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων του δείγματος που αναλύεται την στιγμή της φόρτωσης του στο αναλυτή.(να περιγραφεί ο τρόπος). 9. Να δέχεται δείγματα διαφόρων υγρών ταυτόχρονα (ορού, ούρων, ΕΝΥ κλπ.). 10. Να είναι ανοιχτός, ώστε να μπορεί να δεχθεί αντιδραστήρα του εμπορίου για κάποιες εξετάσεις,να αναφερθεί ο αριθμός των εξετάσεων που μπορούν να προγραμματισθούν. 11. Να χρησιμοποιεί κυβέττες μιας χρήσεως 12. Να έχει ψυχόμενο δίσκο αντιδραστηρίων μεγάλης χωρητικότητας για εφάπαξ φόρτωση των απαραίτητων για την διενέργεια των εξετάσεων αντιδραστηρίων.να διαθέτει ψυχόμενες θέσεις και για calibrators και Controls. 13. Το ψυγείο φύλαξης αντιδραστηρίων να έχει ενσωματωμένο bar code για την αναγνώριση των αντιδραστηρίων. 14. Να δίνουν την δυνατότητα φόρτωσης back up αντιδραστηρίων διαφορετικής παρτίδας (lot number) μεταξύ τους. 15. Η στάθμη όλων των υγρών (δείγματα αντιδραστήρια, απόβλητα, τυχόν απορρυπαντικά, αντιδραστήρια ISE) να ελέγχεται με σύστημα ελέγχου στάθμης ( όχι υπολογιστικά) και να ειδοποιείται ο χειριστής. 16. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης θρόμβων αρκετά ευαίσθητο ώστε να ανιχνεύει φυσαλίδες και θρόμβους και μικρο-θρόμβους που δεν φράσσουν το ρύγχος δείγματος. Να περιγραφεί ο τρόπος. 17. Να φέρουν σύστημα ελέγχου ποιότητας.(qc). Nα γίνει εκτενή και πλήρης περιγραφή. 18. Αποτελέσματα εκτός ορίων γραμμικότητας να επαναλαμβάνονται αυτόματα μετά από αραίωση χωρίς καμία παρέμβαση του χειριστή. 19. Το πρόγραμμα λειτουργίας να είναι φιλικό προς τον χρήστη, με οθόνες βοήθειας σε κάθε σημείο του MENU. 20. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και σύστημα παροχής οδηγιών σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας. 21. Να παρέχει δυνατότητα εντοπισμού βλαβών κατά προτίμηση μέσω MODEM. Γ.Ν. Κ.Υ ΙΚΑΡΙΑΣ -[1]- ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

2 22. Τα αποτελέσματα να τυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά με εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας και να υπάρχει σύστημα διαχείρισης και λεπτομερούς καταγραφής των στοιχείων του αριθμού και του είδους των εξετάσεων. 23. Να συνδέεται με οn line σύστημα διαχείρισης ασθενών στην ελληνική. 24. Επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από υπολογιστή, εκτυπωτή, πρόγραμμα επεξεργασίας ασθενών στα ελληνικά, και ότι άλλο απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του. Όλα τα παραπάνω να είναι έτοιμα προς χρήση. 25. Να υποστηρίζεται το αναλυτικό σύστημα από συστήματα αδιάλειπτης παροχής τάσης ( UPS), με δαπάνη του μειοδότη. 26. Να χρησιμοποιεί ελάχιστους όγκους δειγμάτων και αντιδραστηρίων. 27. Προδιαγραφές που δεν τεκμηριώνονται σε έντυπα του κατασκευαστή (prospectus, manuals κλπ). Θα απορρίπτονται ως τεχνικά απαράδεκτες. 28. Ο αναλυτής να εκτελεί της εξετάσεις που αναγράφονται στον πίνακα Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια θα πρέπει να έχουν μεγάλη ημερομηνία λήξεως. 30. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι με την υπογραφή της σύμβασης η μειοδότρια εταιρεία θα έχει σε πρώτη προτεραιότητα το νοσοκομείο Ικαρίας, κρατώντας το ανάλογο στοκ σε αντιδραστήρια λόγω του ότι δεν υπάρχει άλλο εργαστήριο εντός της νήσου και ότι το Νοσοκομείο βρίσκεται σε παραμεθόριο περιοχή έχοντας αραιές συγκοινωνιακές επικοινωνίες. 31. Ο Αναλυτής αποτελεί συνοδό εξοπλισμό. Τα έξοδα συντήρησης του εξοπλισμού επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Σε περίπτωση βλάβης αυτού η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποκαταστήσει την βλάβη σε 48 ώρες. ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον. 2. Κατά την διάρκεια της εγγύησης ο Προμηθευτής υποχρεούται σε μηνιαίο έλεγχο και συντήρηση των προσφερομένων μηχανημάτων χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. 3. Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε 48 ώρες από τηλεφωνική κλήση να αποκαταστήσει τυχούσα βλάβη, να κατατεθεί σχετική δήλωση δέσμευση, άλλως θα αποκλείεται η προσφορά. 4. Σε περίπτωση μεγάλης βλάβης που δεν μπορεί να επισκευαστεί σε 48 ώρες ο προμηθευτής υποχρεούται σε αντικατάσταση του αναλυτή. 5. Όσον αφορά το περιοδικό service να γίνει ιδιαίτερη μνεία στην οικονομική προσφορά, αναφέροντας παράλληλα την περιοδικότητα που αυτό θα γίνεται. 6. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του μηχανήματος, θα επακολουθήσει εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών του Νοσοκομείου, τόσο στην χρήση, όσο και στην συντήρηση. 7. Ο χρόνος έναρξης της εκπαίδευσης, καθώς και η διάρκειά της, θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια τμήματα το ταχύτερο δυνατό και όχι πέραν των 10 ημερών. 8. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης θα πρέπει να χορηγηθούν τα εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και τεχνικής φροντίδας ( service manual), που θα είναι στα ελληνικά και σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (δηλώσεις συμμόρφωσης, σήμανση CE, κ.τ.λ.). 9. Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα από τον οργανισμό που τα εξέδωσε. Γ.Ν. Κ.Υ ΙΚΑΡΙΑΣ -[2]- ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

3 10. ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ οι εταιρείες θα καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση ότι μετά από κάθε συντήρηση ή επισκευή του εξοπλισμού που θα πραγματοποιούν θα παραδίδουν πλήρες πρωτόκολλο τεχνικής επάρκειας. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ. 1. Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσης του να μην έχουν παρέλθει τα 2/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του. 2. Οι συσκευασίες των αντιδραστηρίων που θα διατίθενται στα Νοσοκομείο θα πρέπει να περιέχουν τόσα σετ εξετάσεων ή βαθμονόμησης των μηχανημάτων, έτσι ώστε με βάση τον προδιαγεγραμμένο αριθμό εξετάσεων που θα διενεργούνται μηνιαίως να μην υπάρχει πρόβλημα παρέλευσης της ημερομηνίας λήξης τους πριν από την χρησιμοποίησή τους. 3. Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του και ενώ έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεως του, να υποχρεούται ο προμηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητος. 4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά του Δ/ντού του Εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη. 5. Όλα τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα αξιολογηθούν κατά την διαδικασία της προμήθειας και θα ελέγχονται κατά την διαδικασία της παραλαβής. 6. Να έχουν σήμανση CE και ISO γεγονός που θα τεκμηριώνεται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων αντιδραστηρίων σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα περιγραφή. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ BIOXHMIKΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 1. Τα αντιδραστήρια να είναι σε πλήρεις συσκευασίες με μεγάλους χρόνους λήξης. 2. Να έχουν σήμανση CE και ISO γεγονός που θα τεκμηριώνεται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα. 3. Τα αντιδραστήρια θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσης του να μην έχουν παρέλθει τα 2/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του. 4. Οι συσκευασίες των αντιδραστηρίων που θα διατίθενται στα Νοσοκομείο θα πρέπει να περιέχουν τόσα σετ εξετάσεων ή βαθμονόμησης των μηχανημάτων, έτσι ώστε με βάση τον προδιαγεγραμμένο αριθμό εξετάσεων που θα διενεργούνται μηνιαίως να μην υπάρχει πρόβλημα παρέλευσης της ημερομηνίας λήξης τους πριν από την χρησιμοποίησή τους. 5. Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του και ενώ έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες Γ.Ν. Κ.Υ ΙΚΑΡΙΑΣ -[3]- ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

4 συντηρήσεως του, να υποχρεούται ο προμηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητος. 6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά του Δ/ντού του Εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη. 7. Όλα τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα αξιολογηθούν κατά την διαδικασία της προμήθειας και θα ελέγχονται κατά την διαδικασία της παραλαβής. 8. Τα αντιδραστήρια αφορούν τις εξετάσεις που αναγράφονται στον πίνακα 2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Φορητός αναλυτής αερίων αίματος-ηλεκτρολυτών και αιματοκρίτη I STAT της Abbot. Οι κασέτες να διατηρούνται σε θερμοκρασία συντήρησης 2-8ο C για χρονικό διάστημα 1 έτους περίπου και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 2 μήνες. Οι κασέτες να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα για τον ποιοτικό έλεγχο υλικά έτσι ώστε να προηγείται ο ποιοτικός έλεγχος της μέτρησης ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (Κ.Α ) Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ TESTS ΤΙΜΗ ΑΝΑ TEST ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΑΚΧΑΡΟ ,00 0,00 2 ΟΥΡΙΑ ,00 0,00 3 ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ,00 0,00 4 ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ,00 0,00 5 ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ ,00 0,00 6 ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ-HDL ,00 0,00 7 ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ-LDL ,00 0,00 8 ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ,00 0,00 9 CK ,00 0,00 10 CK-MB ,00 0,00 11 LDH ,00 0,00 12 GOT ,00 0,00 13 GPT ,00 0,00 14 ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ,00 0,00 15 γ GT ,00 0,00 16 ΟΛΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ,00 0,00 17 ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ,00 0,00 18 ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ,00 0,00 19 ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ,00 0,00 20 AMYLASE 900 0,00 0,00 21 K ,00 0,00 Γ.Ν. Κ.Υ ΙΚΑΡΙΑΣ -[4]- ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

5 22 Nα ,00 0,00 23 ΧΛΩΡΙΟ ,00 0,00 24 ΑΣΒΕΣΤΙΟ ,00 0,00 25 ASTO ,00 0,00 26 CRP-ULTRA SENSITIVE 200 0,00 0,00 27 ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΟΥΡΩΝ 300 0,00 0,00 28 ΦΩΣΦΟΡΟΣ ,00 0,00 29 ΣΙΔΗΡΟΣ ,00 0,00 30 B-2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 180 0,00 0,00 31 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΙgA 100 0,00 0,00 32 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgM 100 0,00 0,00 33 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgG 100 0,00 0,00 34 ΨΕΥΔΟΧΟΛΗΝEΣΤΕΡΑΣΗ 200 0,00 0,00 35 DIGOXIN 40 0,00 0,00 36 Φεριτίνη ,00 0,00 37 HbA1c ,00 0,00 38 Mg ,00 0,00 39 RF 200 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ 0.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Φορητός αναλυτής αερίων αίματος-ηλεκτρολυτών και αιματοκρίτη I STAT (Κάλιο, Νάτριο, ph, pco2, po2, Αιματοκρίτης και υπολογιζόμενες) Οι κασέτες να διατηρούνται σε θερμοκρασία συντήρησης 2-8ο C για χρονικό διάστημα 1 έτους περίπου και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 2 μήνες. Οι κασέτες να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα για τον ποιοτικό έλεγχο υλικά έτσι ώστε να προηγείται ο ποιοτικός έλεγχος της μέτρησης. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΚΑΣΣΕΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 20 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 0.000,00 Γ.Ν. Κ.Υ ΙΚΑΡΙΑΣ -[5]- ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ Κ.Υ.ΕΥΔΗΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΊΝΑΙ ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΌ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Vitros DT 60- Kodac ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ Κ.Υ.ΕΥΔΗΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ TESTS ΤΙΜΗ ΑΝΑ TEST ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΑΚΧΑΡΟ ,00 0,00 2 ΟΥΡΙΑ (UREAL) ,00 0,00 3 ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ (CREA) ,00 0,00 4 ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ(UA2) ,00 0,00 5 ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ (CHOL2) ,00 0,00 6 HDL-C ,00 0,00 7 ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ (TRIGL) ,00 0,00 8 ΚΑΛΙΟ (K) 500 0,00 0,00 9 ΝΑΤΡΙΟ(Na) 500 0,00 0,00 10 ΑΣΒΕΣΤΙΟ (CA) 500 0,00 0,00 11 ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Phos) 500 0,00 0,00 12 ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ (BIL T) 500 0,00 0,00 13 ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΟΡΟΥ ΟΛΙΚΑ (TP) 750 0,00 0,00 14 SGOT ,00 0,00 15 SGPT ,00 0,00 16 γ-gt ,00 0,00 17 LDH ,00 0,00 18 CPK 500 0,00 0,00 18 CK-MB ,00 0,00 19 ΑΜΥΛΑΣΗ (AMYL2) 500 0,00 0,00 20 ΣΙΔΗΡΟΣ 800 0,00 0,00 21 ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Μg) 400 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ 0.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛ/ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ 0.000,00 Γ.Ν. Κ.Υ ΙΚΑΡΙΑΣ -[6]- ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ