Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο { Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για Δήμους της Κρήτης } ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :07/2012 Αναθέτουσα Αρχή: :{ Δήμος Αρχανών Αστερουσίων} Προϋπολογισμός: ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 18 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14/04/14 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Συντομογραφίες... 6 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 8 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 8 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης... 9 Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 22 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.3.1 Άξονας Α. Καθορισμός μεθοδολογίας υλοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 44 Α3.3.2 Άξονας Β «Πιστοποίηση Χρήστη Ανώτερου βαθμού» Α3.3.3 «Προώθηση καινοτόμων πρωτοβουλιών προς τον πολίτη ευαισθητοποιώντας τον σε διάφορα θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Προώθηση της συμμετοχικότητας του πολίτη στα κοινά» 48 Α3.3.4 «Παροχή Προσωποποιημένων πληροφοριών στον δημότη με άντληση πληροφοριών από τη βάση δεδομένων της πιστοποίησης χρήστη και αποστολή προσωπικού newsletter» Α3.3.5 «Φωνητική πύλη εξυπηρέτησης του πολίτη IVR» Α3.3.6 «Παροχή νέων διαδικτυακών υπηρεσιών (web 2)» Α3.3.7 Δημιουργία κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων Α3.3.8 «Δημιουργία ενός on line δικτύου για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των μεταναστών» Σελίδα 2 από 111

3 Α3.3.9 «Διαχειριστικό σύστημα προβολής έργων τεχνικής υπηρεσίας του δήμου στο διαδίκτυο με προβολή σε ψηφιακό χάρτη και ενημέρωση του πολίτη για το στάδιο υλοποίησης τους» 59 Α «Σύστημα διαχείρισης αιτημάτων πολιτών προς την τεχνική υπηρεσία» Α «On line υπηρεσία ψηφιακής οπτικοακουστικής μετάδοσης και αποθήκευσης των ανοιχτών διαδικασιών λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής μέσω διαδικτύου και ανάπτυξη συστήματος παρέμβασης μέσω web κατά την on line παρακολούθηση των Δ.Σ.» Α «On line υπηρεσία ψηφιακής οπτικοακουστικής μετάδοσης και αποθήκευσης των δημοσίων θεαμάτων, εικαστικών δρώμενων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.α. μέσω διαδικτύου» 63 Α «Εμφάνιση Ιστορικού συναλλαγών του Δημότη με ειδική ανάλυση CRM (Customer Relationship Management)» Α «Δημιουργία Λογισμικού Διαλειτουργικότητας αναβαθμίζοντας και επιταχύνοντας - προς όφελος του πολίτη- την επικοινωνία των εσωτερικών υπηρεσιών με άλλους φορείς» Α «Υπηρεσία Εύρεσης Εργασίας» Α «Ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού GIS για τη δημιουργία γέφυρας με το λογισμικό (τύπου) google maps που θα προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής και προβολής σημείων, από δεδομένα GPS φορητής συσκευής» Α «Ενοποίηση των portal των συνενωμένων στον Καλλικρατικό δήµων και ενσωμάτωση τους στην ιστοσελίδα του δήµου έδρας και εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων εικονικοποίησης» Α «Έξυπνο σύστημα διαχείρισης και παρουσίασης προκηρύξεων-διαγωνισμώνπρομηθειών και ενημέρωση του ενδιαφερομένου» Α «Άξονας Γ αναγκαίος εξοπλισμός» Α3.4 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Α3.5 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α3.6 Διαλειτουργικότητα Α3.7 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.8 Ανοιχτά δεδομένα W3C XML Α3.9 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α3.11 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.12 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α3.13 Πίνακας Παραδοτέων Α3.14 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α4.5 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Σελίδα 3 από 111

4 Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Α5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου Σελίδα 4 από 111

5 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το έργο αυτό αποτελεί εκπόνημα μεγάλης κλίμακας, στην υλοποίηση του οποίου προσδίδουμε τεράστια σημασία εφόσον η εφαρμογή του συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς το στόχο της ριζικής αναμόρφωσης των ΟΤΑ σε ποικίλους τομείς, όπως για παράδειγμα σε θέματα διαδικασιών εξυπηρέτησης, υποδομών, συναλλαγών, στην παροχή διευρυμένων προϊόντων και υπηρεσιών και γενικότερα στην προσπάθεια περαιτέρω αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η μεγάλη κλίμακα του έργου έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε τρείς δήμους, με κύριο δήμο υλοποίησης τον δήμο «Αρχανών Αστερουσίων» και ταυτόχρονη εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων στους δήμους Μίνωα Πεδιάδας και Χερσονήσου επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την συνεργασία των δήμων και την διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Βασικές συνιστώσες του έργου αποτελούν : Α) Η ανάπτυξη ενός μοντέλου εφαρμογής για τη Διαφάνεια την Κοινωνική Συμμετοχή, την Εκπαίδευση και την Επικοινωνία. Το μοντέλο εφαρμογής θα υλοποιηθεί μέσω μιας κοινής πλατφόρμας με λογισμικό εφαρμογών ανοικτού κώδικα και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών αιχμής που θα αναπτυχθούν βάσει των αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Β) H κοινή πλατφόρμα θα αναπτυχθεί και θα εγκατασταθεί παράλληλα σε όλους τους συμμετέχοντες Δήμους. Στις περιπτώσεις των ειδικών απαιτήσεων λειτουργικότητας των Δήμων, οι εφαρμογές μπορούν να προσαρμοστούν βάσει των Υπηρεσιών παραμετροποίησης. Γ ) Το λογισμικό που έχει προβλεφτεί θα έχει τη δυνατότητα πολλαπλής εγκατάστασης σε ένα κεντρικό CPU Room με τεχνολογίες εικονικοποίησης πόρων ( Virtual machines ) με στόχο την εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού Δήμων. Δ) Συνολικά το εγχείρημα διασφαλίζει τον κεντρικό έλεγχο και αξιολόγηση, την απόκτηση της αναγκαίας τεχνογνωσίας, διευκολύνει την εξειδίκευση, την εξέλιξη, τη διαρκή αναβάθμιση, την επέκταση, σε μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας καθώς κάθε καλή πρακτική θα διαχέεται σε ολόκληρο το Δίκτυο των ΟΤΑ και θα αποτελεί κοινό πεδίο έρευνας και δημιουργίας καινοτομιών. Σελίδα 5 από 111

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες 1. Εργοδότης ή Κύριος του Έργου (ΚτΕ) : Δήμος Αρχανών Αστερουσίων 2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αρχανών Αστερουσίων 3. Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού: Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, Πεζά 70100, Ηράκλειο Κρήτης 4. Επιτροπή ή Ε.Δ.Δ.: Η αρμοδίως συσταθείσα Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. 5. Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠΕ): ομάδα προσώπων που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή με Απόφαση του και την εκπροσωπεί στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τη Σύμβαση και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. 6. Συμβατικά τεύχη διαγωνισμού: Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας. 7. Προσφέρων ή Συμμετέχων: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων στα πλαίσια του Διαγωνισμού. 8. Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών. 9. Συμβατικό Τίμημα: Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα αποτελέσει το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 10. Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών ή και προμήθειας η οποία καταρτίζεται μετά την κατακύρωση. 11. Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. Σελίδα 6 από 111

7 12. Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από την επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου. 13. Ανάδοχος: ο Προσφέρων που θα επιλεγεί από την παρούσα διαδικασία να παρέχει τις υπηρεσίες. 14. Δήλωση: Η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντα, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες της χώρας προέλευσης της εταιρίας (π.χ. ένορκη δήλωση) συνοδευμένο απαραίτητα από επίσημη μετάφραση του στα ελληνικά και επικυρωμένο κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 15. Φορέας υλοποίησης: Δήμος Αρχανών Αστερουσίων 16. Φορέας Λειτουργίας: Δήμος Αρχανών Αστερουσίων 17. ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 18. ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 19. ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 20. ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου 21. ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση 22. Portal: διαδικτυακή πύλη 23. CMS : σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. 24. SMS ( Short Message Service ) Υπηρεσία αποστολής και λήψης σύντοµων µηνυµάτων µέσω κινητών συσκευών. 25. ΣΔΒΔ : Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων Σελίδα 7 από 111

8 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου, που αποτελεί διαδημοτική πρόταση 3 Δήμων της Ενδοχώρας του Νομού Ηρακλείου είναι ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων που αποτελεί και τελικό δικαιούχο για τους Δήμους: Μινώα Πεδιάδας και Χερσονήσου. Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων: Είναι Δήμος της Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Η σημερινή σύνθεσή του προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Αρχανών, Ν. Καζαντζάκης και Αστερουσίων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87, ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Η έκταση του Δήμου είναι 337 τ.χλμ. και ο πληθυσμός του περίπου κάτοικοι σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του Έδρα του Δήμου είναι τα Πεζά. Από κοινού συμπράττοντες φορείς του έργου είναι οι Δήμοι : Δήμος Μινώα Πεδιάδας : Είναι Δήμος της Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Η σημερινή σύνθεσή του προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87, ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Η έκταση του Δήμου είναι 398 τ.χλμ. και ο πληθυσμός του περίπου κάτοικοι σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του Έδρα του Δήμου είναι ο Ευαγγελισμός. Δήμος Χερσονήσου : Είναι Δήμος της Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Η σημερινή σύνθεσή του προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Μαλίων, Γουβών, Επισκοπής και Χερσονήσου σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87, ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Η έκταση του Δήμου είναι 272 τ.χλμ. και ο πληθυσμός του περίπου κάτοικοι σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του Έδρα του Δήμου είναι Σελίδα 8 από 111

9 οι Γούρνες. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου : ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 4. Νομική Υπηρεσία 5. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : α) Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού β) Γραφείο Αστυνόμευσης ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας β) Γραφείο Προγραμματισμού ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μία Διεύθυνση Δημοτικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες 1. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών α) Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Σελίδα 9 από 111

10 β)γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης γ) Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού Διοικητικής Μέριμνας δ)γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ε) Γραφείο Διαφάνειας στ) Γραφείο Οργάνωσης και Εσωτερικού ελέγχου 2. Τμήμα ΚΕΠ α) Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών β) Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης 3. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας γ) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού 4. Τμήμα οικονομικών υπηρεσιών α) Γραφείο Προϋπολογισμού - Λογιστηρίου β) Γραφείο εσόδων και Δημοτικής περιουσίας γ) Γραφείο Ταμείου. 5. Τμήμα Τεχνικών έργων με αρμοδιότητα τα κτιριακά έργα και τα έργα διαμόρφωσης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρωπου περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία : α) Γραφείο έργων β) Γραφείο μελετών γ) Γραφείο δημοτικών κοιμητηρίων δ) Γραφείο Προμηθειών ε) Γραφείο αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων στ) Γραφείο Πρασίνου 6. Τμήμα έργων υποδομής με αρμοδιότητες τα υδραυλικά έργα, τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα, τα συγκοινωνιακά έργα, τα έργα ηλεκτροφωτισμού και σήμανσης, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία : α) Γραφείο έργων β) Γραφείο μελετών γ) Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων Σελίδα 10 από 111

11 δ) Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών ε) Γραφείο Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων στ) Γραφείο Περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας ζ) Γραφείο Συγκοινωνιών και Μεταφορών η) Γραφείο αποθήκης 7. Τμήμα Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία : α) Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών β) Γραφείο Πολεοδομικών χωροταξικών Εφαρμογών γ) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου. ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΝΕΣ 1.Γραφείο ΚΕΠ. 2.Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 3.Γραφείο Συντήρησης Υποδομών 4. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 5. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΥΡΓΟ 1. Γραφείο ΚΕΠ. 2. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 3.Γραφείο Συντήρησης Υποδομών 4. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 5. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Σελίδα 11 από 111

12 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού : (α) Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών (σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3854/2007, οι συγκεκριμένες θέσεις είναι ισάριθμες με τις θέσεις των Αντιδημάρχων) (β) Μία (1) θέση Δικηγόρου, (σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 3584/2007 μπορούν να συσταθούν στο δήμο μας έως δύο (2) θέσεις Δικηγόρων Με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο χωροταξικός χάρτης και οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ αλλάζουν και συνεπάγεται αφενός ανασυγκρότηση σε επίπεδο Περιφέρειας και αφετέρου ριζική εσωτερική αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87), ο δήμος διοικείται από το Δημοτικό συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή της ποιότητας ζωής, την Εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο. Οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται στο έργο είναι : - Τεχνική Υπηρεσία - Οικονομική Υπηρεσία - ιοικητικές Υπηρεσίες - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΝΕΣ Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΥΡΓΟ Σελίδα 12 από 111

13 Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας Επιπλέον ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων κάθε χρόνο αναθέτει υπηρεσίες συντήρησης του έργου ΕΞΥΠΝΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ που έχει να κάνει με την διαχείριση αντιστοίχων υπηρεσιών. Ο παραπάνω ανάδοχος θα λειτουργήσει επικουρικά και συμβουλευτικά για τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου. Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Οι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου πλην του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων είναι οι Δήμοι Χερσονήσου και Μινώα Πεδιάδας. Επίσης Θα υπάρξει συνεργασία με το εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα Πληροφορικής των συνεργαζόμενων με τον Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας, Δήμων (Μινώα Πεδιάδας και Χερσονήσου) που θα είναι αποδέκτες του έργου. Αναλυτικότερα οι εµπλεκόµενοι φορείς δεν θα έχουν καµιά εµπλοκή στο έργο µέχρι να ξεκινήσει η πιλοτική εφαρµογή του Έργου στον εκάστου ήµο. Οι Σελίδα 13 από 111

14 υπηρεσίες που θα εµπλακούν στην λειτουργία του έργου είναι οι ίδιες εµπλεκόµενες υπηρεσίες που έχουν περιγραφεί και για τον ήµο Αστερουσίων, εφ όσον είναι οι ίδιες και οι υπηρεσίες που παρέχονται 1. Τεχνική Υπηρεσία 2. Οικονοµική Υπηρεσία 3. ιοικητικές Υπηρεσίες 4. Γραφείο ιοικητικών θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 5. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων 6. Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου. 7. Γραφείο Επικοινωνίας και ηµοσίων Σχέσεων 8. Γραφείο ιοικητικής Βοήθειας Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Τόσο ο διαγωνισμός όσο και οι παραλαβές θα διενεργηθούν από Επιτροπές, που θα οριστούν από τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Υπεύθυνος Έργου, σύμφωνα με την υπ' αριθ 1080 / 2012 απόφαση Δημάρχου, είναι Βελεγράκης Ιωάννης, με αναπληρωτή την Παρασκευά Χαρίκλεια Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, η «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)». Αρμοδιότητα της ΕΔΔΑΠ αποτελεί η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών του παρόντος Έργου. Επίσης Θα συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου απαρτιζόμενη από εξειδικευμένους υπηρεσιακούς παράγοντες και εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. Θα οριστεί υπάλληλος του Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σελίδα 14 από 111

15 Αρχανών Αστερουσίων, ως «υπόλογος» διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού του Έργου. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων θα λάβει τις τελικές αποφάσεις κατακύρωσης του διαγωνισμού και θα εγκρίνει τις τμηματικές και την τελική πληρωμή του Αναδόχου. Τέλος θα εγκρίνει τα πρακτικά των τυχόν προσωρινών, διοικητικών και της οριστικής παραλαβής του Έργου. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση Περιγραφή Υποδομών στήριξης των υπαρχόντων υπηρεσιών Portal στους Δήμους Αρχανών Αστερουσίων, Μίνωα Πεδιάδας και Χερσονήσου. Οι συνεργαζόμενοι στο έργο Δήμοι έχουν υλοποιήσει προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης για τη δημιουργία των διαδικτυακών πυλών τους. Και στους τρεις Δήμους έχουν υλοποιηθεί έργα με ίδια τεχνολογία και φυσικό αντικείμενο το οποίο περιγράφεται στη συνέχεια. Για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων το έργο είχε τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και επέκταση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών Δήμου Ν. Καζαντζάκης», υποέργο «Ανάπτυξη συστήματος διάθεσης δημόσιας πληροφορίας και Δικτυακή Πύλη - Εφαρμογές παροχής ψηφιακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής κυβέρνησης Δήμου Ν. Καζαντζάκης» 1ο πακέτο εργασίας Δημιουργία δικτυακής πύλης και υπηρεσίες βάσης Πρωτόκολλο - αρχειοθέτηση εγγράφων Ληξιαρχικές πράξεις - καρτέλα δημότη Αιτήματα και καταγγελίες πολιτών Ενημέρωση για αποφάσεις συλλογικών οργάνων 2ο πακέτο εργασίας Οδηγός του πολίτη με φόρμες και δικαιολογητικά για υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος και σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών υπηρεσιών Εύρεση εργασίας - διαγωνισμοί του Δήμου Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών Σελίδα 15 από 111

16 Υπηρεσίες υγείας - πρόνοιας 3ο πακέτο εργασίας Υπηρεσία διαγωνισμού του Δήμου Υπηρεσία sms Ψηφιακή κατασκευή όλων των εντύπων - φορμών και αιτημάτων Παραμετροποίηση και εγκατάσταση και πειραματική λειτουργία Εισαγωγή γενικών πληροφοριών του Δήμου και παρουσίασης της Δημοτικής αρχής και των συλλογικών οργάνων του Δήμου στο portal Για το Δήμο Χερσονήσου το έργο είχε τίτλο «Σύστημα διάθεσης δημόσιας πληροφορίας και ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής κυβέρνησης μέσω διαδικτύου του Δήμου Χερσονήσου και Δικτυακής Πύλης του Δήμου σε συνδυασμό με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών G2C ( Κυβέρνηση-προς-Πολίτες ) και G2B (Κυβέρνηση-προς-Επιχειρήσεις)» και αφορούσε στα παρακάτω τρία πακέτα εργασίας : 1ο πακέτο εργασίας Δημιουργία δικτυακής πύλης και υπηρεσίες βάσης Πρωτόκολλο - αρχειοθέτηση εγγράφων Ληξιαρχικές πράξεις - καρτέλα δημότη Αιτήματα και καταγγελίες πολιτών Ενημέρωση για αποφάσεις συλλογικών οργάνων 2ο πακέτο εργασίας Οδηγός του πολίτη με φόρμες και δικαιολογητικά για υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος και σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων Εύρεση εργασίας - διαγωνισμοί του Δήμου Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών Υπηρεσίες υγείας - πρόνοιας 3ο πακέτο εργασίας Υπηρεσία διαγωνισμού του Δήμου Υπηρεσία sms Ψηφιακή κατασκευή όλων των εντύπων - φορμών και αιτημάτων Παραμετροποίηση και εγκατάσταση και πειραματική λειτουργία Εισαγωγή γενικών πληροφοριών του Δήμου και παρουσίασης της Δημοτικής αρχής και των συλλογικών οργάνων του Δήμου στο portal Σελίδα 16 από 111

17 Για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας (πρώην Δήμο Αρκαλοχωρίου) το έργο είχε τίτλο «Δημιουργία συστήματος διάθεσης δημόσιας πληροφορίας και ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής κυβέρνησης μέσω διαδικτύου του Δήμου Αρκαλοχωρίου και Δικτυακής Πύλης του Δήμου σε συνδυασμό με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών G2C (Κυβέρνηση-προς-Πολίτες) και G2B (Κυβέρνηση-προς Επιχειρήσεις)-Υποέργο 2» 1ο πακέτο εργασίας Δημιουργία δικτυακής πύλης και υπηρεσίες βάσης Πρωτόκολλο - αρχειοθέτηση εγγράφων Ληξιαρχικές πράξεις - καρτέλα δημότη Αιτήματα και καταγγελίες πολιτών Ενημέρωση για αποφάσεις συλλογικών οργάνων 2ο πακέτο εργασίας Οδηγός του πολίτη με φόρμες και δικαιολογητικά για υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος και σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων Εύρεση εργασίας - διαγωνισμοί του Δήμου Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών Υπηρεσίες υγείας - πρόνοιας 3ο πακέτο εργασίας Υπηρεσία διαγωνισμού του Δήμου Υπηρεσία sms Ψηφιακή κατασκευή όλων των εντύπων - φορμών και αιτημάτων Παραμετροποίηση και εγκατάσταση και πειραματική λειτουργία Εισαγωγή γενικών πληροφοριών του Δήμου και παρουσίασης της Δημοτικής αρχής και των συλλογικών οργάνων του Δήμου στο portal Τα υλοποιημένα έργα έχουν σαν αποτέλεσμα την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων των συνεργαζόμενων Δήμων με τη δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας η οποία δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε όλες τις υπηρεσίες με αποτέλεσμα την ηλεκτρονική πληροφόρηση των πολιτών, καθώς και την ολοκληρωμένη και ταχεία εξυπηρέτηση ηλεκτρονικά και με ασφάλεια όλων των πιθανών Σελίδα 17 από 111

18 αιτημάτων τους. Ο πολίτης έχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, είναι πλήρως ενημερωμένος σχετικά τις δραστηριότητες του και μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά όλες τις απαιτούμενες φόρμες δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του. Επίσης μπορεί να παρακολουθεί άμεσα την πορεία του αιτήματός του βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου που λαμβάνει αυτόματα. Οι διαδραστικές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί καλύπτουν όλες τις πτυχές της επικοινωνίας του δημότη με το Δήμο, καθιστώντας δυνατή συγχρόνως την ισότιμη πρόσβαση όλων των κοινωνικών στρωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και A.M.E.A.). Έμφαση έχει δοθεί στην εκμετάλλευση της ενιαίας διαδημοτικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταγραφή παραπόνων και προτάσεων από τους δημότες, καθώς και στην υποβοήθηση των επιχειρήσεων, μέσω της προβολής τους από τη Διαδικτυακή Πύλη. Η καταγραφή, ταξινόμηση και οργάνωση των στοιχείων έχει γίνει κατά τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζει την ευέλικτη διαχείριση και την ασφαλή και ταχεία ανάσυρση των δεδομένων για εσωτερική χρήση του Δήμου και για την ικανοποίηση σχετικών αιτημάτων των εξουσιοδοτημένων δημοτών μέσω του πληροφοριακού κόμβου. Όλοι οι εμπλεκόμενοι Δήμοι έχουν το ίδιο λογισμικό. Χρησιμοποιούν λογισμικό διαχείρισης βάσης δεδομένων PostgreSQL έκδοση 9. Το λογισμικό είναι ανοιχτού κώδικα και έχει αναπτυχτεί με χρήση PHP, JAVA και AJAX. Οι διαδικτυακές πύλες (Protal) των δήμων προσφέρουν τις παρακάτω υπηρεσίες: Υπηρεσία διαχείρισης περιεχομένου: Η διαχείριση της Διαδικτυακής Πύλης γίνεται κεντρικά από το ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, μέσα από το οποίο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Αναθέτουσας Αρχής μπορούν να διαχειρίζονται την εισαγωγή και την ενημέρωση του πληροφοριακού υλικού, όπως και τα επιμέρους υποσυστήματα. Οποιαδήποτε λειτουργία πραγματοποιείται από την κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης. Ένα από τα υποσυστήματα αυτού του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου είναι και η πιστοποίηση χρηστή. Στην πιστοποίηση αυτή έχουν ληφθεί υπ όψιν πεδία που καλύπτουν τις ανάγκες της υπάρχουσας διαδικτυακής πύλης που τώρα λειτουργεί στους εμπλεκόμενους Δήμους. Σε αυτό το τεύχος αναλύεται η δυνατότητα ανώτερης και ειδικευμένης πιστοποίησης του χρήστη μέσα από το σύστημα των πολλαπλών ερωτήσεων αλλά και προσθήκη νέων στοιχείων του χρήστη. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει κατάλληλες αλλαγές για να Σελίδα 18 από 111

19 εξυπηρετεί τις ανάγκες του νέου λογισμικού και πιστοποίησης του χρήστη. Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Αρχειοθέτηση Εγγράφων: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για την καταγραφή των στοιχείων του Πρωτοκόλλου του Δήμου, και συγχρόνως διαθέτει προηγμένες δυνατότητες δόμησης, αναζήτησης και πρόσβασης στα δεδομένα που αποθηκεύονται. Οι βασικές Λειτουργίες Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου είναι η διαχείριση εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και η διαχείριση χρεώσεων και παρακολούθηση εγγράφων. Η εφαρμογή πρωτοκόλλου εκτός από τις απλές διαδικασίες πρωτοκόλλου έχει την δυνατότητα να ψηφιοποιεί όλα τα επισυναπτόμενα έντυπα του αιτήματος του Δημότη και να τα χρεώνει στον εκάστοτε προϊστάμενο του εκάστοτε τμήματος. Είναι δηλαδή διασυνδεμένη με το σύστημα διαχείρισης (Work Flow) διαδικασιών. Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει να διασυνδεθεί με το υποσύστημα της καρτέλας πολίτη ώστε να προβάλλονται όλα τα αιτήματα που έχει κάνει ο Δημότης. Εφαρµογή διαχείρισης διαδικασιών και διακίνησης εγγράφων Η εφαρμογή αυτή έχει την δυνατότητα να δημιουργεί μια διαδικασία η οποία απορρέει από ένα αίτημα του δημότη, μια νέα διαδικασία που δημιουργείτε από τους υπαλλήλους του Δήμου, ακόμα και από ειδική φόρμα που ο υπάλληλος συμπληρώνει μετά από αίτημα του δημότη. Εν συνεχεία το αίτημα - διαδικασία προσκολλάτε αυτόματα και να χρεώνετε στον υπεύθυνο προϊστάμενο του εκάστοτε τμήματος ο οποίος με την σειρά του το χρεώνει σε ένα η πολλαπλούς υπαλλήλους του Δήμου. Επίσης ο προϊστάμενος έχει την δυνατότητα να ορίζει μέγιστη ημερομηνία που θα πρέπει να διεκπεραιωθεί το αίτημα όπως και δυνατότητα εσωτερικής επικοινωνίας μέσο γραπτού λόγου με τους υφισταμένους. Διατηρείται ιστορικό διαδικασιών και παρατηρήσεων ώστε να υπάρχει πλήρη εικόνα του τρόπου διεκπεραίωσης του αιτήματος. Επίσης υπάρχει δυνατότητα έκδοσης στατιστικών για την παραγωγικότητα των υπαλλήλων και των τμημάτων του Δήμου. Τα έγγραφα αφού ψηφιοποιηθούν από το πρωτόκολλο η αναρτηθούν από την αυτόματη φόρμα του δημότη επισυνάπτονται στο αίτημα όπου υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης εκδόσεων εγγράφων. Ληξιαρχικές Πράξεις (πολίτες): Ο πολίτης μπορεί μέσα από το Διαδίκτυο να κάνει αίτηση για τις Ληξιαρχικές Πράξεις (π.χ. Γεννήσεως, Γάμου, Θανάτου κτλ.). Εφ όσον συνδεθεί ο Σελίδα 19 από 111

20 πολίτης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Εξυπηρέτησης (δίνοντας το σειριακό αριθμό και το PIN του, που θα του έχουν αποδοθεί) έχει την ευκαιρία να ζητάει κάποιο από τα διαθέσιμα έγγραφα. Εφ όσον γίνει πιστοποίηση των στοιχείων του πολίτη, το σύστημα καταγράφει την αίτηση. Αιτήματα & Καταγγελίες Πολιτών: Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αιτήματα και καταγγελίες προς την Αναθέτουσα Αρχή. Τα αιτήματα μπορούν να είναι οποιασδήποτε φύσεως, όπως αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, παράπονα, ενημέρωση σχετική με διάφορα προβλήματα, παρατηρήσεις κλπ. Το αίτημα του πολίτη περνάει από το Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων και καταλήγει στην αρμόδια υπηρεσία. Διαχείριση αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου: Αυτή η υπηρεσία έχει ως βασικό στόχο την ηλεκτρονική οργάνωση των μηνιαίων αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων της Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα, επιτρέπει την γρήγορη δημιουργία των αποσπασμάτων των αποφάσεων καθώς και του ενιαίου πρακτικού της Συνεδρίασης. Σημειώνεται ότι η ισχυρή διαδικασία αναζήτησης επιτρέπει τη γρήγορη εύρεση μιας απόφασης, καθώς και την αποστολή της σε άλλη υπηρεσία. Εύρεση Εργασίας: Η εν λόγω υπηρεσία αφορά την απλή δημοσίευση στον δικτυακό τόπο, αγγελιών εύρεσης εργασίας που αφορούν τον ΔΗΜΟ και τις επιχειρήσεις του. Υπηρεσία Υγείας-Πρόνοιας: Η υπηρεσία υγείας και πρόνοιας παρέχει στους πολίτες πληροφοριακό υλικό σχετικά με τις υποστηριζόμενες παροχές υγείας της δημοτικής αρχής, όπως π.χ. ιατρική περίθαλψη από το σπίτι και «Φροντίδα στο σπίτι» κ.α. Παράλληλα παρέχονται πληροφοριακό υλικό σχετικό με υπάρχοντα δημοτικά ιατρεία και δημόσια νοσοκομεία, πληροφορίες για εφημερεύοντα νοσοκομεία-ιατρικά κέντρα και στοιχεία επικοινωνίας όπως επίσης και ειδικές αιτήσεις με μορφή doc, odt και pdf, μέσω των οποίων θα δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να αιτηθεί την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Υπηρεσία ανακοίνωσης διαγωνισμών: Μέσω της υπηρεσίας γίνεται υποβολή προκηρύξεων και διαγωνισμών από την ίδια τη δημοτική αρχή, από άλλους δημόσιους φορείς και από οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσω ενιαίας πλατφόρμας διαχείρισης του υποσυστήματος, ώστε οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί, επιχειρήσεις, φορείς και πολίτες να Σελίδα 20 από 111

21 μπορούν να ενημερωθούν. Παράλληλα ενημερώνονται οι επιχειρήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι για τους τρέχοντες διαγωνισμούς του Δήμου Υπηρεσίες ενημέρωσης: Οι υπηρεσίες ενημέρωσης επιτρέπουν στους χρήστες του συστήματος να ενημερώνονται πάνω σε ζητήματα που αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή και την τοπική κοινωνία ( Υπηρεσία Νewsletter σε απλό πληροφοριακό επίπεδο, Ανακοινώσεις, Forum συζητήσεων) Οι εφαρμογές των τριών Portal των συμμετεχόντων Δήμων σε επίπεδο διαχειριστικού συστήματος πύληςback office αλλά και σε επίπεδο διαδικτυακής πύλης - Front office είναι πλήρως βασισμένες και αναπτυγμένες με τεχνολογίες web. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την εγκατάσταση των εφαρμογών σε εξωτερικούς φορείς οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξηςοι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο εν λόγο έργο θα πρέπει να είναι αντίστοιχης τεχνολογίας με τις εφαρμογές της υφιστάμενης κατάστασης για να μπορεί το νέο λογισμικό να φιλοξενηθεί στις ίδιες εγκαταστάσεις όπως ακριβώς γίνετε τώρα χωρίς κανένα επιπλέον κόστοςτο έργο θα φιλοξενηθεί στον συμπληρωματικό εξοπλισμό που θα αποκτηθεί. Ο κάθε Δήμος θα έχει το δικό του περιβάλλον λειτουργίας σε εξυπηρετητή (server) που θα είναι εγκατεστημένος στο χώρο του. Ο κάθε Δήμος θα αποφασίσει αν θέλει να αναπτύξει υπηρεσίες εικονικοποίησης (virtualization) στον εν λόγω εξυπηρετητή για την φιλοξενία των υπο-ανάπτυξη εφαρμογών. Ο ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες εικονικοποίησης χωρίς επιπλέον κόστος από τον ανάδοχο. Όλοι οι υπάλληλοι των συμμετεχόντων Δήμων έχουν στοιχεία πιστοποίησης στις εφαρμογές του Διαχειριστικού συστήματος (Back-office εφαρμογές ) των Δήμων και χρησιμοποιούν καθημερινά την εφαρμογή διαχείρισης διαδικασιών και διακίνησης εγγράφων για την διεκπεραίωση και παρακολούθηση εσωτερικών και εισερχόμενων αιτημάτων του Δήμου. Όλοι έχουν λάβει βασική εκπαίδευση στην χρήση των εφαρμογών και επιπλέον, ανάλογα την θέση εργασίας στο Δήμο, υπάρχουν υπάλληλοι με περαιτέρω εκπαίδευση στα υποσυστήματα. Στη πλειοψηφία τους έχουν ικανή εμπειρία χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και είναι πλήρως εξοικειωμένοι με την χρήση εφαρμογών διαδικτύου. Σελίδα 21 από 111

22 Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων προβλέπεται: Γραφείο Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Το Τμήμα είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν / 2010 (ΦΕΚ Α 166). (Αρμοδιότητες στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ) 1) Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2) Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήμος για την υποστήριξη των λειτουργιών του. 3) Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων ΤΠΕ και την υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστημάτων και των χρηστών των εφαρμογών. 4) Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠΕ με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων. 5) Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων ΤΠΕ, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα συστήματα. (Αρμοδιότητες διαχείρισης συστημάτων ΤΠΕ) 1) Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του Δήμου. 2) Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδομένων που τηρούνται στα συστήματα ΤΠΕ του Δήμου. Σελίδα 22 από 111

23 3) Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήμος για τις ανάγκες του. 4) Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης δεδομένων για τα συστήματα ΤΠΕ που λειτουργούν στο Δήμο. 5) Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με σχετικές ανάγκες του Δήμου. 6) Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου και μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συστήματα. Μεριμνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών. 7) Μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης με την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα του Δήμου. 8) Μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητά τους. 9) Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδομένων του Δήμου. (Αρμοδιότητες διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ) 1) Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού. 2) Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών. 3) Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠΕ. 4) Μεριμνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων. 5) Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστημάτων ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών. Σελίδα 23 από 111

24 6) Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ του Δήμου. Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, ως δημόσιος φορέας έχει αναπτύξει μία σειρά από υπηρεσίες που μεταθέτουν σταδιακά το πλαίσιο υλοποίησης και εφαρμογής των λειτουργιών που σχετίζονται με όλους τους τομείς οργάνωσής του, στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής, όπως αυτή οριοθετείται με την τρέχουσα στάθμη της τεχνικής στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή λειτουργούν στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων συστήματα που αφορούν στην μηχανοργάνωση του Δήμου και την εξυπηρέτηση των δημοτών, όπως οι παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Διαχείρισης περιεχομένου διαδικτυακής πύλης Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Αιτημάτων Καταγγελιών Διαχείρισης εργασιών Διαχείρισης αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ενημέρωσης Υπηρεσίες εύρεσης εργασίας. Λόγω της πολυπλοκότητας των παραπάνω διαδικασιών και των νέων σχέσεων (αύξηση αρμοδιοτήτων, αύξηση πληθυσμού κ.α.) που δημιουργήθηκαν με την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτη», κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση των παρακάνω υπηρεσιών σε πολλαπλά επίπεδα (λειτουργικό, επικοινωνιακό κ.λ.π.) στο μέτρο που περιγράφουμε στην παράγραφο Α3του τεύχους. Οι υπηρεσίες που θα αναβαθμιστούν είναι : 1. Η υπηρεσία πιστοποίησης χρήστη (αποτελεί βασικό υποσύστημα της διαδικτυακής πύλης μέσα από το οποίο γίνεται πιστοποίηση των χρηστών για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών) θα αναβαθμιστεί σε υπηρεσία «Πιστοποίηση Χρήστη Ανώτερου Βαθμού» 2. Στις διαδικασίες των υπηρεσιών «Αιτήματα & Καταγγελίες Πολιτών» θα προστεθεί το «Διαχειριστικό σύστημα προβολής έργων τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου στο διαδίκτυο, με προβολή σε ψηφιακό χάρτη και ενημέρωση του πολίτη για το στάδιο υλοποίησης τους". Σελίδα 24 από 111

25 3. Στις διαδικασίες των υπηρεσιών «Αιτήματα & Καταγγελίες Πολιτών» θα προστεθεί το «Σύστημα διαχείρισης αιτημάτων πολιτών προς την Τεχνική Υπηρεσία». 4. Η υπηρεσία «Εμφάνιση ιστορικού συναλλαγών του Δημότη με ειδική ανάλυση CRM (Customer Relationship Management)» θα εγκατασταθεί για να συλλέγει πληροφορίες τόσο από τις εφαρμογές της υφιστάμενης κατάστασης όσο και από τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου. 5. Υπηρεσία Εύρεσης Εργασίας. Οι υπηρεσίες που θα ηλεκτρονικοποιηθούν : 1. Προώθηση καινοτόμων πρωτοβουλιών του δήμου προς τον πολίτη ευαισθητοποιώντας τον σε διάφορα θέματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος κ.α. Προώθηση της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά. 2. Παροχή Προσωποποιημένων πληροφοριών στον δημότη με άντληση πληροφοριών από τη βάση δεδομένων της πιστοποίησης χρήστη και αποστολή προσωπικού newsletter 3. Φωνητική πύλη εξυπηρέτησης του πολίτη. 4. Παροχή νέων διαδικτυακών υπηρεσιών (web 2.0). 5. Δημιουργία κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων. 6. Δημιουργία ενός Online δικτύου για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των μεταναστών. 7. On-line υπηρεσία ψηφιακής οπτικοακουστικής μετάδοσης των ανοιχτών διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, και ανάπτυξη συστήματος παρέμβασης μέσω web κατά την On line παρακολούθηση των Δ.Σ. 8. On-line υπηρεσία ψηφιακής οπτικοακουστικής μετάδοσης και αποθήκευσης των δημόσιων θεαμάτων, εικαστικών δρώμενων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.α. μέσω διαδικτύου. 9. Δημιουργία Λογισμικού Διαλειτουργικότητας αναβαθμίζοντας και επιταχύνοντας -προς όφελος του πολίτη- την επικοινωνία των εσωτερικών υπηρεσιών με άλλους φορείς. Στόχος της δράσης είναι ο εμπλουτισμός και η πληρέστερη απεικόνιση του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης του Δήμου. 10. Ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού GIS για τη δημιουργία γέφυρας με το λογισμικό των Gοogle Maps που θα προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής και προβολής σημείων, από δεδομένα GPS φορητής συσκευής. 11. Ενοποίηση των portal των υπό συνένωση Δήμων (όπως περιγράφονται στην παράγραφο Α1.2) κατά την υλοποίηση του Καλλικράτη και ενσωμάτωση τους στην ιστοσελίδα του Δήμου έδρας και εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων εικονικοποίησης. Σελίδα 25 από 111

26 12. Έξυπνο σύστημα διαχείρισης και παρουσίασης προκηρύξεων διαγωνισμών Προμηθειών και ενημέρωση ενδιαφερομένου. Αντίστοιχες υπηρεσίες έχουν υλοποιηθεί και στους συνεργαζόμενους δήμους. Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Οι διαθέσιμες υποδομές (servers, λογισμικά και λειτουργικά συστήματα) στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων έχουν αυξηθεί από την συμμετοχή των πρώην Καποδιστριακών Δήμων σε προσκλήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας, του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητας» και του ΠΕΠ Κρήτης. Οι πρώην Δήμοι Ν. Καζαντζάκης και Αρχανών, έχουν δημιουργήσει ψηφιακό υλικό, μέσω του έργου «ΔΙΑΒΑΤΗΣ» το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» - Συντονισμένο Πρόγραμμα «Πολιτισμός Τουρισμός Έντασης Γνώσης» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ ΚΠΣ). Οι Δήμοι Ν. Καζαντζάκης Αρχανών και Επισκοπής, έχουν συνεργαστεί στην δημιουργία του Portal με χρηματοδότηση από τη Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» Κέντρα Πληροφόρησης Πολιτών από το ΠΕΠ Κρήτης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», έργο του ΥΠΕΣΔΔΑ, με το οποίο έχει αναπτυχθεί και εκσυγχρονιστεί η τηλεπικοινωνιακή υποδομή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Νέα Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου Σύστημα Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτημάτων Σύστημα αποστολής - λήψης mail Εξυπηρετητής Βάσης Δεδομένων Εξυπηρετητής Web Εξυπηρετητής GIS Εξυπηρετητής Video Streaming Σύστημα Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτημάτων Γεωγραφικό Σύστημα WEB-GIS Ασύρματο Δίκτυο WiFi σε μεγάλη έκταση του Δήμου, (τοποθεσίες: Αρχάνες, Πατσίδες, Χάρακας, Πύργος, Αστρίτσι, Αγίες Παρασκιές) Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Σελίδα 26 από 111

27 Εφαρμογή Οικονομικής Διαχείρισης Εφαρμογή Δημοσίευσης Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής Δίκτυο Οπτικών Ινών Εγκατάσταση Web-Camera στο κτίριο ΔΙΑΣ και προβολή ζωντανής εικόνας μέσω Ίντερνετ Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Το έργο αναπτύσσεται και κινείται σε τρεις οριζόντιους άξονες: Α, Β, Γ. Οι δράσεις του άξονα Α αφορούν τον προσδιορισμό των ιδιαίτερων αναγκών που μπορεί να έχει ο κάθε Δήμος αλλά και των εργαλείων Διαλειτουργικότητας των συστημάτων ώστε να επιτευχθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των δράσεων του άξονα Β που αφορούν στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών που θα προσφέρει ο Δήμος στους πολίτες. Σε αυτές τις υπηρεσίες εντάσσεται μια ειδική πλατφόρμα με σκοπό την ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων υποστηρίζοντας παράλληλα την προώθηση πληροφοριών και διάχυση γνώσης. Ο άξονας Γ αφορά τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υλοποίηση του έργου. Η ψηφιακή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η αποτελεσματικότερη λειτουργία τους θα εξασφαλίσουν τη σωστή οργάνωση και προώθηση της γνώσης και της συμμετοχικότητας των δημοτών. To σύνολο του λογισμικού που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος, περιλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα, της τεκμηρίωσης, δοκιμαστικών αρχείων, κτλ, θα πρέπει να προσφερθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή με άδεια που θα της επιτρέπει: (α) να μελετά τον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού, (β) να το προσαρμόζει στις ανάγκες της, (γ) να αναδιανέμει αντίγραφα του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό και σε οποιονδήποτε, (δ) να βελτιώνει και να δημοσιεύει ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο τις βελτιώσεις του προϊόντος λογισμικού που έχει επιφέρει σε οποιονδήποτε. Επίσης σε περίπτωση που απαιτηθούν γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, τα γεωχωρικά δεδομένα που θα χρησιμοποιούνται και τα οποία διαθέτει ήδη οποιαδήποτε δημόσια αρχή, θα μπορούν να αποκτηθούν από τον δυνητικό Δικαιούχο/Φορέα Πρότασης χωρίς οποιοδήποτε κόστος σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν. 3882/2010 και δεν συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της χρηματοδότησης. Οποιαδήποτε νέα γεωχωρικά δεδομένα παράγονται θα πρέπει να είναι διαθέσιμα προς περαιτέρω χρήση σύμφωνα με τους όρους των Ν. 3882/2010 και 3979/2011. Σελίδα 27 από 111

28 ΑΞΟΝΑΣ Α. Αντικείμενο του άξονα Α. αποτελεί η σχεδίαση και ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας των εφαρμογών και των εργαλείων που θα αναπτύξουν το λογισμικό Αναβάθμισης των Υπηρεσιών και της Διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Απώτερος στόχος, όπως διαμορφώθηκε μέσα από την ερευνητική ενασχόληση των τελευταίων ετών, είναι η πρόταση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής για την ενδυνάμωση και της αναβάθμισης των υπηρεσιών και της Συμμετοχικότητας του πολίτη. Αναλυτικότερα, οι επιμέρους στόχοι θα περιλαμβάνουν: (α) την θεωρητική διερεύνηση των ζητημάτων αναβάθμισης των υπηρεσιών και της Διαλειτουργικότητας σε περιβάλλοντα των ΟΤΑ, (β) τη σχεδίαση και τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας των προϊόντων λογισμικού για την αναβάθμιση των ψηφιακών διεργασιών, ψηφιοποίηση εγγράφων για την παροχή υπηρεσιών τρίτου, τετάρτου και πέμπτου επιπέδου, ή και των επιμέρους εργαλείων διαχείρισης ψηφιοποιημένων εγγράφων και τεχνικών διασύνδεσης τους με το workflow αιτημάτων. (γ) Διερεύνηση αναγκών για την ανάπτυξη Λογισμικού Διαλειτουργικότητας. Η Διαλειτουργικότητα διαδικασιών, δεδομένων και συστημάτων, αναγνωρίζεται σήμερα ως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό για την επίτευξη νέων επιπέδων ποιότητας και κόστους στην παροχή υπηρεσιών από Δημόσια Διοίκηση και για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη τόσο η μελέτη όσο και η υλοποίηση αυτής. Η Μελέτη θα ολοκληρωθεί με την παράθεση ενός συνόλου συμπερασμάτων, προϋποθέσεων και γενικών οδηγιών (guidelines) για την αναβάθμιση των υπηρεσιών τη Διαλειτουργικότητα και την συμμετοχικότητα των πολιτών. (δ) Απώτερος στόχος είναι η συλλογή αιτημάτων και η εξέταση όλων των στοιχείων που θα βοηθήσουν στην υποστήριξη της υλοποίησης της ειδικής πλατφόρμας συμμετοχικότητας των πολιτών ( e-participation). ΑΞΟΝΑΣ Β. Προώθηση πληροφοριών και διάχυση γνώσης προς τον δημότη. Δημιουργία μιας ενεργής online κοινωνίας πολιτών που συμμετέχει ενεργά στα τεκταινόμενα, όπως επίσης και την δυνατότητα στοχευμένης πληροφόρησης. Πρόκειται για την αξιοποίηση της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη συμμετοχή των πολιτών σε διαδικασίες ανταλλαγής απόψεων που οδηγούν στη λήψη αποφάσεων για το κοινό καλό. Η ανάπτυξη της «πλατφόρμας e- participation» θα εμπεριέχει το σύνολο των τεχνολογικών υποδομών και των διαδικασιών που υποστηρίζουν τη διενέργεια της διαδικασίας e- participation. Η ηλεκτρονική συμμετοχή είναι μια προσπάθεια να ενισχυθεί η δημοκρατική ελευθερία και ανεξαρτησία των πολιτών με την παροχή καναλιών που θα εμπλέκουν τους πολίτες στα Σελίδα 28 από 111

29 μεσοδιαστήματα των εκλογών διευρύνοντας και εμβαθύνοντας την ελεύθερη συμμετοχή τους στη πολιτική διαδικασία. Η τεχνολογία διαθέτει τα μέσα για να αυξηθεί τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται παγκοσμίως. Η ηλεκτρονική δημοκρατία αποτελεί προϊόν αυτής της εξέλιξης στον τομέα των πληροφοριών. Όμως η πρόσβαση στην τεχνολογία δεν βελτιώνει ούτε αυξάνει αυτομάτως τη δημοκρατία. Η μετουσίωση της πληροφορίας σε γνώση, η μετατροπή της ανταλλαγής απόψεων σε ουσιαστικό διάλογο, η σύγκρουση διαφορετικών αντιλήψεων, η επεξεργασία και όχι απλή συσσώρευση στοιχείων αποτελούν ευθύνη αυτών που μεσολαβούν σ αυτούς τους νέους παγκόσμιους χώρους. Οι δημοκρατίες μας βασίζονται στην παραδοχή ότι υπάρχει μια ελάχιστη ποσότητα πληροφοριών στις οποίες όλοι διαθέτουμε πρόσβαση, ενώ απαιτεί ενημερωμένο και ενασχολούμενο με τα κοινά σύνολο πολιτών. Περιλαμβάνει : 1. Πιστοποίηση Χρήστη ανώτερου βαθμού 2. Προώθηση καινοτόμων πρωτοβουλιών του δήμου προς τον πολίτη ευαισθητοποιώντας τον σε διάφορα θέματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος κ.α. Προώθηση της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά. 3. Παροχή Προσωποποιημένων πληροφοριών στον δημότη με άντληση πληροφοριών από τη βάση δεδομένων της πιστοποίησης χρήστη και αποστολή προσωπικού newsletter 4. Φωνητική πύλη εξυπηρέτησης του πολίτη. 5. Παροχή νέων διαδικτυακών υπηρεσιών (web 2.0). 6. Δημιουργία κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων. 7. Δημιουργία ενός Online δικτύου για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των μεταναστών. 8. Διαχειριστικό σύστημα προβολής έργων τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου στο διαδίκτυο, με προβολή σε ψηφιακό χάρτη και ενημέρωση του πολίτη για το στάδιο υλοποίησης τους. 9. Σύστημα διαχείρισης αιτημάτων πολιτών προς την Τεχνική Υπηρεσία. 10. On-line υπηρεσία ψηφιακής οπτικοακουστικής μετάδοσης των ανοιχτών διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, και ανάπτυξη συστήματος παρέμβασης μέσω web κατά την On line παρακολούθηση των Δ.Σ. 11. On-line υπηρεσία ψηφιακής οπτικοακουστικής μετάδοσης και αποθήκευσης των δημόσιων θεαμάτων, εικαστικών δρώμενων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.α. μέσω διαδικτύου. 12. Εμφάνιση ιστορικού συναλλαγών του Δημότη με ειδική ανάλυση CRM (Customer Relationship Management). Σελίδα 29 από 111

30 13. Δημιουργία Λογισμικού Διαλειτουργικότητας αναβαθμίζοντας και επιταχύνοντας -προς όφελος του πολίτη- την επικοινωνία των εσωτερικών υπηρεσιών με άλλους φορείς. Στόχος της δράσης είναι ο εμπλουτισμός και η πληρέστερη απεικόνιση του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης του Δήμου. 14. Υπηρεσία Εύρεσης Εργασίας. 15. Ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού GIS για τη δημιουργία γέφυρας με το λογισμικό των Gοogle Maps που θα προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής και προβολής σημείων, από δεδομένα GPS φορητής συσκευής. 16. Ενοποίηση των διαδικτυακών πυλών (Portal) των υπό συνένωση Δήμων (όπως περιγράφονται στην παράγραφο Α1.2) κατά την υλοποίηση του Καλλικράτη και ενσωμάτωση τους στην ιστοσελίδα του Δήμου έδρας και εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων εικονικοποίησης. 17. Έξυπνο σύστημα διαχείρισης και παρουσίασης προκηρύξεων διαγωνισμών Προμηθειών και ενημέρωση ενδιαφερομένου. ΑΞΟΝΑΣ Γ Αναγκαίος εξοπλισμός Γ.1 Προμήθεια συστήματος disk array για την αποθήκευση δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών του έργου. Οι Δήμοι ήδη διαθέτουν Servers που είναι εγκατεστημένοι σε φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες Hosting και θα υποδεχθούν της νέες εφαρμογές, όμως για την ψηφιοποίηση και διάθεση πολιτισμικού υλικού και συνεδριάσεων Δημοτικού συμβουλίου που προτείνεται στο άξονα Β θα χρειαστούν επιπλέων αποθηκευτικό χώρο. Για τον λόγο αυτόν απαιτείται η αγορά τριών disk array (3) εξωτερικών SCSI συστοιχιών δίσκων. Αναλυτικότερα, Ο εξοπλισμός που προτείνεται να εγκατασταθεί σε κάθε Δήμο αποτελείται από σύστημα συστοιχίας δίσκων (Storage Array) διαθέτει δυνατότητα συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 12,5 ΤΒ σκληρών δίσκων τύπου SAS 3,5in. Ο αριθμός των δίσκων που προτείνεται αρχικά για αγορά είναι 3 SAS 300 GB 15k RPM. Γ.2 Αγορά καμερών για την αναμετάδοση του δημοτικού συμβουλίου. Περιλαμβάνει την προμήθεια έξι συνολικά καμερών υψηλής ανάλυσης με δυνατότητες κίνησης και αναπαραγωγής ήχου με δυνατότητες Video Streaming. Και switch για την διασύνδεση αυτών με το υπόλοιπο δίκτυο του φορέα Γ3. Αγορά ασύρματων καμερών για την αναπαραγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σελίδα 30 από 111

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Η/Υ και Περιφερειακών Δήμου Αλμωπίας

Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Η/Υ και Περιφερειακών Δήμου Αλμωπίας Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Η/Υ και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 1 Τεχνική Περιγραφή 2 Αρ. Μελέτης: 2/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συνεργασία: Πανεπιστήμιο Κρήτης Ομάδα Εκπαίδευσης Υ.Κ. Εργαστήριο Πολυμέσων Gennet S.A. Φορείς Χρηματοδότησης: Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης

Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης Βιτσάκης Γιώργος Ομάδα Επεξεργασίας δεδομένων Πανεπιστήμιο Κρήτης e Government: Τι είναι? Μια ευρεία πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακή Σύγκλιση» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 323.300,00 Δικαίωμα Προαίρεσης:

«Ψηφιακή Σύγκλιση» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 323.300,00 Δικαίωμα Προαίρεσης: Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Διάρκεια : 16 μήνες Κωδ. ΟΠΣ: 327777 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα 1 η Οκτωβρίου 2008 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗ ΣΤΟ 10 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «THE GREEK ICT FORUM»- «Από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 1 ì Οδικός Χάρτης Εφαρμογής του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μιχάλης Ψαλλίδας, Ομάδα Σχεδιασμού Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ορεστιάδας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» 1. Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης Σοφία Πλούμπη 6-10-2010 1 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» Άξονες Παρέμβασης ΚτΠ Α.Ε «Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Δήμων/Περιφερειών». Π/Υ : 22.000.000 «Ηλεκτρονικός-ή Δήμος/Περιφέρεια/

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια»

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια» Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr To πρόγραμμα«διαύγεια»

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 7. Εκτυπωτικό Σύστημα Πληροφορικής. Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 7. Εκτυπωτικό Σύστημα Πληροφορικής. Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 7 Εκτυπωτικό Σύστημα Πληροφορικής του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση

Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση Μιχάλης Ταµήλος - ήµαρχος Τρικκαίων Πρόεδρος της επιτροπής νέων τεχνολογιών και τοπικής διακυβέρνησης της ΚΕ ΚΕ www.themegallery.com Η παρούσα κατάσταση 1 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ρ9-Κ39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44Ρ9-Κ39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4457ΛΚ-ΧΘΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4457ΛΚ-ΧΘΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες

Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες Μετατροπή της παραδοσιακής λειτουργίας ενός Σ.Ε.Κ. 2 Σ.Ε.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Μετατροπή της παραδοσιακής λειτουργίας ενός Σ.Ε.Κ. Τα Σχολικά Εργαστηριακά

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980)

ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980) Μ Ε Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Κ Α Τ Ο Π Ι Ν Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Σ Υ Λ Λ Ο

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών" με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.432/ΨΣ5169-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.432/ΨΣ5169-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 8 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Στασής ΥΠΕΣΔΔΑ 1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Λειτουργεί εξολοκλήρου ψηφιακά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντικείμενο του Έργου.

1. Αντικείμενο του Έργου. Σχεδιασμός διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής καρτέλας αδειών του προσωπικού της Βουλής. 1. Αντικείμενο του Έργου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» Της Πράξης: «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 3319 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας Η Επαγγελματική Χρήση-Εκμετάλλευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Ηλεκτρονικών Μέσων Δικτύων και Επικοινωνιών στον Κλάδο των Ανεξάρτητων Επισκευαστών Αυτοκινήτων Οχημάτων Ολοκληρωμένο Δίκτυο Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα