Εισαγωγή Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό υποστηρίζει τα EuroFire Level 2 κριτήρια επάρκειας EF6: Εφαρμόστε τεχνικές ελεγχόμενης καύσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό υποστηρίζει τα EuroFire Level 2 κριτήρια επάρκειας EF6: Εφαρμόστε τεχνικές ελεγχόμενης καύσης."

Transcript

1 Ενότητα EF 6: EF6: Εφαρμόστε τεχνικές ελεγχόμενης καύσης. Εισαγωγή Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό υποστηρίζει τα EuroFire Level 2 κριτήρια επάρκειας EF6: Εφαρμόστε τεχνικές ελεγχόμενης καύσης. Αυτό το έγγραφο απευθύνεται σε ανθρώπους που πρέπει να χρησιμοποιήσουν εξοπλισμό καύσης για να κάψουν την καύσιμη ύλη. Είναι για καταστάσεις όπου η εργασία είναι απλή, το ρίσκο είναι μικρό, η συμπεριφορά της πυρκαγιάς είναι ήπια, και ο εργάτης βρίσκεται υπό άμεση επίβλεψη. Οι τεχνικές καύσεις είναι συνήθως μια ελεγχόμενη διαδικασία. Η κρατική και τοπική νομοθεσία που αφορά τις τεχνικές καύσης πρέπει να ακολουθείται εξ ολοκλήρου. Η εκμάθηση αυτής της ενότητας μπορεί να γίνει μέσω επίσημης εκπαίδευσης, καθοδήγησης και προπόνησης. Η αυτοδιδασκαλία πρέπει να περιορίζεται μόνο στην κατανόηση του υλικού και όχι στην πρακτική εφαρμογή, η οποία πρέπει να γίνεται μόνο υπό άμεση επίβλεψη. Οι τυπικές ώρες εκμάθησης αυτής την ενότητας ανέρχονται στις ώρες. Το EuroFire είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αξιολογηθεί ως μέρος μιας συνεχής διαδικασίας. Μια φόρμα υποβολής σχολίων περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα Το υλικό αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους που δουλεύουν στη δασοπυρόσβεση, στη γεωργία, στη δασοπονία, στη διαχείριση της θήρας, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στη διαχείριση χερσαίων οικσυστημάτων, και οι οποίοι αναλαμβάνουν κάποιον ρόλο στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ως ολική ή μερική απασχόληση. Σχέση μεταξύ EuroFire προτύπων επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων Αναφορές στα EuroFire πρότυπα επάρκειας πρέπει να γίνονται για να κατανοηθεί όλο το εύρος της απαιτούμενης διδασκαλίας. Αυτά χωρίζονται στις εξής υποκατηγορίες: τίτλος ενότητας, τίτλος μέρους, σχετικά με αυτήν την ενότητα, λέξεις και φράσεις κλειδιά, τι πρέπει να είστε ικανοί να κάνετε, αυτό το μέρος καλύπτει, τι πρέπει να γνωρίζετε. Το βοηθητικό υλικό για όλα τα EuroFire πρότυπα επάρκειας είναι σχεδιασμένο να υποστηρίζει μια ευελιξία στην μετάδοση της εκπαίδευσης. Μπορεί να τροποποιηθεί και να διαμορφωθεί για την εξυπηρέτηση κάποιου συγκεκριμένου κοινού. Το εκπαιδευτικό υλικό αυτής της ενότητας πρέπει να χρησιμοποιηθεί μαζί με το βοηθητικό υλικό των άλλων ενοτήτων έτσι ώστε να καλυφθεί όλο το φάσμα των γνωστικών απαιτήσεων. Υπάρχουν πολλές διατάξεις της ΕΕ οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας κάθε χώρας της ΕΕ. Αυτή η νομοθεσία είναι σχεδιασμένη να βελτιώνει τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο, και να ελαττώνει τα εργασιακά ατυχήματα. Η νομοθεσία περί ασφάλειας, και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων που αφορούν την τοποθεσία σας, το φορέα σας ή τον οργανισμό σας, πρέπει να ακολουθούνται.

2 2 Προαπαιτούμενη εκπαίδευση: EF1 Σιγουρευτείτε ότι οι ενέργειές σας χώρο εργασίας ελαττώνουν τις πιθανότητες τραυματισμού προς εσάς και τους άλλους. EF2 Εφαρμόστε τεχνικές και τακτικές ελέγχου πυρκαγιάς Συμπληρωματική εκπαίδευση: EF3 Επικοινωνείτε με την ομάδα και τους επόπτες κατά την διάρκεια πυρκαγιών EF4 Χρησιμοποιήστε εργαλεία χειρός για να θέσετε υπό έλεγχο πυρκαγιές. EF5 Θέστε υπό έλεγχο πυρκαγιές χρησιμοποιώντας αντλίες νερού Εκπαιδευτικοί στόχοι: Να προετοιμάζετε συσκευές καύσης και βοηθητικό εξοπλισμό. Να χρησιμοποιείτε συσκευές καύσης σε συγκεκριμένα αντιπυρικά σχέδια. Λέξεις και φράσεις κλειδιά: Ασφαλές σημείο δασοπυρόσβεσης, Αντιπύρ, Αντιπυρική ζώνη, Φλόγιστρο, Πυρικό περιβάλλον, Συμπεριφορά του πυρός, Ποσοστό υγρασίας καύσιμης ύλης, Ποσότητα καύσιμης ύλης, Είδος καύσιμης ύλης, Σχέδιο καύσης, Προδιαγεγραμμένη καύση Εφαρμογή: Οι τεχνικές καύσης εφαρμόζονται στις παρακάτω αποστολές: Δημιουργία αντιπυρός Προδιαγεγραμμένη (ελεγχόμενη) καύση Η ελεγχόμενη καύση βοηθάει στην καταπολέμηση μιας πυρκαγιάς με το να καίει και να απομακρύνει καύσιμη ύλη από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Οι πυρκαγιές που ανάβονται με αυτόν τον τρόπο πρέπει να βρίσκονται ανάμεσα στα ελεγχόμενα όρια (π.χ. ο ρυθμός εξάπλωσης και η ένταση της πυρκαγιάς πρέπει να βρίσκονται σε ελεγχόμενα για τις ομάδες επίπεδα). Τα σχέδια καύσης στοχεύουν στην επίτευξη μιας επιθυμητής συμπεριφοράς της πυρκαγιάς. Αυτό επιτυγχάνεται αυξάνοντας ή μειώνοντας της επιρροή των ακόλουθων παραγόντων στην ένταση και το ρυθμό εξάπλωσης: καύσιμη ύλη, άνεμος, κλίση και έκθεση της πλαγιάς. 1 Προετοιμασία συσκευών καύσης και βοηθητικού εξοπλισμού Συσκευές καύσης: Αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται για να αναφλέξουν καύσιμη ύλη σε προδιαγεγραμμένη καύση ή όταν διενεργείτε αντιπύρ. Κάθε εργαλείο έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του.

3 3 Φλόγοβόλο πετρελαίου Λαβή χειρός Φυτίλι καύσης Πώμα γεμίσματος Ντεπόζι Σχήμα EF 6.1. Φλογοβόλο πετρελαίου Αυτό το εργαλείο αποτελείται από δύο μέρη: Καυστήρας Σωλήνας όπου το υγρό καύσιμο ρέει και καταλήγει στο φυτίλι, καίγοντάς το Ντεπόζιτο Μεταλλικός κύλινδρος με χερούλι και πώμα γεμίσματος που περιέχει το υγρό καύσιμο Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί πετρέλαιο μόνο. Παράγει μια μικρή φλόγα κατάλληλη για σημειακές αναφλέξεις σε ξηρή καύσιμη ύλη. Πρέπει να το γεμίζετε με ένα χωνί, σε ορθή στάση, και να καθαρίζετε τυχόν υγρό καύσιμο που έχει χυθεί. Πρέπει να αποφεύγεται η άμεση επαφή του ντεπόζιτου με τη θερμότητα. Σημείο αέρος Πώμα γεμίσματος Λαβή Φυτίλι Ρυθμιστής αναστροφής Βαλβίδα αέρος Ντεπόζιτο καυσίμου Σχήμα EF 6.2. Φορητό φλόγιστρο

4 4 Αυτή η συσκευή είναι από τις πλέον δημοφιλείς. Αποτελείται από τρία μέρη: Καυστήρας Σωλήνας που καταλήγει σε ακροφύσιο με φυτίλι Στόμιο Κομμάτι του καυστήρα που αποτρέπει τις φλόγες των αναφλεγμένων καύσιμων υλών από το να εισχωρήσουν μέσα Ντεπόζιτο Μεταλλικός κύλινδρος με χερούλι, καπάκι γεμίσματος και αεραγωγό που περιέχει το υγρό καύσιμο Χρησιμοποιεί μείγμα από βενζίνη και πετρέλαιο. Η κηροζίνη μπορεί να αντικαταστήσει το diesel. Μπορεί να αναφλέξει πιο υγρές καύσιμες ύλες είτε σημειακά είτε σε γραμμή. Είναι ένα ευέλικτο εργαλείο που μπορεί να δημιουργήσει τα περισσότερα σχέδια καύσης. Η προτεινόμενη αναλογία βενζίνης προς πετρέλαιο είναι: 4:1 για ξηρή καύσιμη ύλη 3:1 για χλωρή καύσιμη ύλη Γέμισμα του drip torch 1. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν το γέμισμα. 2. Οι ατμοί από το πετρέλαιο είναι αόρατοι και μπορούν να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις αν χυθεί υγρό καύσιμο. Κρατήστε απόσταση ασφαλείας από φωτιές και άλλες εστίες ανάφλεξης. 3. Αναμείξτε εκ των προτέρων την απαιτούμενη αναλογία και φυλάξτε το μείγμα σε ένα σημειωμένο δοχείο. 4. Γεμίστε το drip torch μέχρι τα ¾ με τη βοήθεια ενός χωνιού για να μην χυθεί το μείγμα απ έξω. Καθαρίστε τυχόν υγρό καύσιμο που έχει χυθεί. 5. Τοποθετείστε τη κουλούρα του χωνιού να βλέπει προς τα έξω μακριά από το χερούλι. 6. Αντικαταστείτε το καπάκι μετά το γέμισμα. Σιγουρευτείτε ότι το δαχτυλιδάκι ασφαλείας του καπακιού είναι καλά στη θέση του. Καθαρίστε τυχόν λεκέδες από υγρό καύσιμο πριν ξεκινήσετε την καύση. 7. Αποφύγετε την επαφή του υγρού καυσίμου με το δέρμα. Αν μπει στα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο αποστειρωμένο νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

5 5 Βαλβιδα άνοιγματος/κλεισίματος αερίου Ντεπόζιτ ι αερίου Στόμιο Σπινθήρας Σχήμα EF 6.3. Φλόγοβόλο υγραερίου Αυτή η συσκευή αποτελείται από τρία μέρη: Στόμιο Μεταλλικός σωλήνας απ όπου διέρχεται το υγραέριο Αναφλεκτήρας Μικρός αναφλεκτικός μηχανισμός πάνω στο στόμιο Ντεπόζιτο Κύλινδρος γεμάτος με πεπιεσμένο προπάνιο ή βουτάνιο Το φλογοβόλο υγραερίου θεωρείται καθαρή συσκευή που είναι χρήσιμη για εφαρμογή σημειακής καύσης. Χρειάζεται προσοχή όμως να μην φθαρεί, τρυπηθεί ή θερμανθεί το ντεπόζιτο. Οι υποδείξεις του κατασκευαστή πρέπει να τηρηθούν. Μεταφορά και φύλαξη συσκευών καύσης και καυσίμων: 1. Τα Drip torches πρέπει να έχουν κλειστές όλες τις βαλβίδες και τα φυτίλια σβησμένα. 2. Οι συσκευές που περιέχουν υγρά καύσιμα πρέπει να φυλάσσονται και να μεταφέρονται σε όρθια στάση για να μην χυθούν. 3. Οι συσκευές υγραερίου πρέπει να ασφαλίζονται σε ασφαλή θέση πριν τη μεταφορά και τα άδεια ντεπόζιτα πρέπει να τα πετάτε σύμφωνα με τις υποδείξεις ασφαλείας του κατασκευαστή. 4. Τα ντεπόζιτα πρέπει να είναι σχεδιασμένα και πιστοποιημένα για γέμισμα με πετρέλαιο ή βενζίνη. Πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, με ευδιάκριτη σήμανση, και με καπάκια που εφαρμόζουν τέλεια. 5. Φυλάξτε τα καύσιμα μακριά από φωτιές για να μην αναφλέξουν τους ατμούς. Διαλέξτε ένα σκιερό μέρος μακριά από ρεύματα ή αποχετεύσεις νερού.

6 6 Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός (ΠΠΕ) Ο ΠΠΕ που πρέπει να φέρει κάποιος που κάνει καύσεις περιγράφεται στην εκπαιδευτική ύλη EF1: Σιγουρευτείτε ότι οι ενέργειές σας κατά τη δασοπυρόσβεση μειώνουν τις πιθανότητες τραυματισμού προς εσάς και τους άλλους. -Κράνος -Γυαλιά -Πυρανθεκτικός ρουχισμός -Μπότες -Γάντια -Παγούρι με νερό Σχήμα EF 6.4. Ατομικός εξοπλισμός ασφαλείας 2 Χρήση συσκευών καύσης σε συγκεκριμένα αντιπυρικά σχέδια Όταν χρησιμοποιείτε συσκευές υγρών καυσίμων: 1. Κρατήστε τη συσκευή έτσι, ώστε το φυτίλι να κοιτάει στο έδαφος όπου και θα αρχίσει η καύση. 2. Αφήστε το υγρό καύσιμο να μουσκέψει το φυτίλι. Σιγουρευτείτε ότι όλες οι βαλβίδες είναι αρκετά ανοιχτές ώστε να ρέει με ευκολία το καύσιμο. 3. Ανάψτε το φυτίλι με ένα σπίρτο ή αναπτήρα. 4. Ρυθμίστε το ροή του μείγματος των υγρών καυσίμων που πέφτουν πάνω στο φυτίλι και στη βλάστηση χρησιμοποιώντας τις βαλβίδες. 5. Ξεχωρίστε την καύσιμη ύλη που σας υπέδειξαν στο σχέδιο καύσης και αναφλέξτε τις. Αφήστε τις υπόλοιπες άκαυτες. 6. Μετά την καύση, στήστε προσεκτικά όρθια τη συσκευή, κλείστε όλες τις βαλβίδες και σβήστε τη φωτιά στο φυτίλι, είτε φυσώντας δυνατά, είτε πιέζοντάς το με γάντια. 7. Μην προσπαθήσετε να σβήσετε το φυτίλι βουτώντας το στο χώμα γιατί μπορεί να χαλάσει η συσκευή.

7 7 Όταν χρησιμοποιείτε συσκευές υγραερίου: 1. Κρατήστε τη συσκευή με το στόμιο κάθετα στο έδαφος όπου και θα ξεκινήσει η καύση. 2. Ανοίξτε τη βαλβίδα αερίου. 3. Πατήστε τον αναφλεκτήρα. 4. Ρυθμίστε τη ροή του υγραερίου όπως αρμόζει. 5. Ξεχωρίστε τις καύσιμες ύλες που σας υπέδειξαν στο σχέδιο καύσης και αναφλέξτε τις. Αφήστε τις υπόλοιπες άκαυτες. 6. Μετά την καύση, κρατήστε το στόμιο μακριά από καύσιμες ύλες, ανθρώπους και εξοπλισμούς, κλείστε τη βαλβίδα αερίου και αφήστε το υγραέριο να σβήσει. Μια καύση θεωρείται επιτυχής όταν επιτυγχάνει την επιθυμητή αλλαγή στη συμπεριφορά της πυρκαγιάς. Η επιθυμητή συμπεριφορά του πυρός είναι μέσα στα όρια όπου οι διαθέσιμοι πόροι μπορούν να επιτύχουν τον έλεγχο της κατάστασης. Όπως περιγράφεται στο EF2: Εφαρμόστε τεχνικές και τακτικές ελέγχου πυρκαγιών, η συμπεριφορά του πυρός καθορίζεται από παράγοντες όπως η καύσιμη ύλη, οι καιρικές συνθήκες και η τοπογραφία. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν εξ ίσου μικρές και μεγάλες περιοχές. Σε αυτό το μοτίβο, η συμπεριφορά της φωτιάς σχετίζεται με: Το ρυθμό εξάπλωσης Το μήκος φλόγας Την ένταση Την σημειακή δραστηριότητα. Πίνακας 6.1. Η επιρροή του περιβάλλοντος της φωτιάς στις τεχνικές καύσης. Καύσιμη ύλη: Είδος Περιγραφικά χαρακτηριστικά Χόρτα, καλλιέργειες, θάμνοι, δέντρα, τύρφη ή ρίζες Τι επηρεάζει; Την πιθανότητα για υπόγεια, έρπουσα ή επικόρυφη πυρκαγιά Ποσότητα Τόνοι ή εκτάρια Την ένταση της πυρκαγιάς Διάταξη Εναέρια και υπερυψωμένη ή πυκνύ και επίγεια Το ρυθμό εξάπλωσης, την ένταση της πυρκαγιάς και την πιθανότητα χαμηλής υποβόσκουσας πυρκαγιάς Ποσοστό υγρασίας Που, τι και πως καίγεται κάτι Την καύση, το διαθέσιμο καύσιμο και το ρυθμό απελευθέρωσης ενέργειας Καιρικές συνθήκες: Περιγραφικά Τι επηρεάζει; χαρακτηριστικά Άνεμος Ένταση και διεύθυνση Το που θα γίνει καύση και τι πρέπει να αποφεύγεται

8 8 Θερμοκρασία και σχετική υγρασία Ξηρότητα καύσιμης ύλης Την κατάλληλη στιγμή της ημέρας για καύση Ατμοσφαιρική σταθερότητα Ασταθείς άνεμοι Την πιθανότητα ξαφνικής αναζωπύρωσης Τοπογραφία Περιγραφικά Τι επηρεάζει; χαρακτηριστικά Κλίση εδάφους Πιθανά σημεία ανάφλεξης Τα ζητήματα που προκύπτουν από τη θέση (ανηφορικά κατηφορικά ενδιάμεσα) Έκθεση πλαγιάς Ρυθμός ξηρότητας και θέρμανσης της καύσιμης ύλης Την κατάλληλη στιγμή της ημέρας για καύση Οι ελεγχόμενες καύσεις συνήθως εφαρμόζονται στο στάδιο της εξουδετέρωσης και του περιορισμού. Κατά τη διάρκεια της εξουδετέρωσης, οι ελεγχόμενες καύσεις αποτελούν μέρος των παράλληλων και έμμεσων προσβολών. Πίνακας 6.2. Μήκος φλόγας, τεχνικές και στρατηγικές Μήκος φλόγας Σημασία (μ) 0-0,5 Η πυρκαγιά συνήθως σβήνει από μόνη της 0,5-1,5 Χαμηλή έντασης πυρκαγιά Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία χειρός σε άμεση προσβολή 1,5-2,5 Πυρκαγιά πολύ έντονη για άμεση προσβολή με εργαλεία χειρός Πεπιεσμένο νερό ή μπουλντόζες ίσως χρειαστούν Προτείνεται πλευρική/παράλληλη προσβολή 2,5-3,5 Πυρκαγιά πολύ έντονη για άμεση προσβολή από την αντιπυρική λωρίδα Ελικόπτερα και αλλά εναέρια οχήματα ίσως χρειαστούν Πλευρική/παράλληλη προσβολή ανάλογα με το τοπικό μήκος φλόγας 3,5-8 Πολύ έντονη πυρκαγιά Τα αντιπύρ ίσως εξουδετερώσουν το μέτωπο Πλευρική/παράλληλη και έμμεση προσβολή ανάλογα με το τοπικό μήκος φλόγας 8+ Ανεξέλεγκτη συμπεριφορά της πυρκαγιάς Προτείνονται αμυντικές τακτικές Τα μαρκαρισμένα πεδία δείχνουν σε ποια μήκη φλόγας συνηθίζεται ή εφαρμογή τεχνικών ελεγχόμενης καύσης. Τα όρια ελέγχου, σε συνδυασμό με τους συνολικούς διαθέσιμους πόρους, πρέπει να ληφθούν υπ όψιν πριν δοθεί έγκριση για ελεγχόμενη καύση. Δείτε το παρακάτω σχήμα για να εξετάσετε τα μέρη όπου συνηθίζεται η ελεγχόμενη καύση.

9 9 Πλευρά Μέτωπο Διεύθυνση του ανέμου Νώτα πυρκαγιάς Πλευρά Σημείο έναρξης πυρκαγιάς Νώτα πυρκαγιάς Πλευρική πυρκαγιά Κυρίως μέτωπο πυρκαγιάς Σχήμα EF 6.5. Σχήμα δασικής πυρκαγιάς Το σχήμα αυτό δείχνει μια συνηθισμένη φωτιά από ψηλά και από τα πλάγια, της οποίας το μήκος φλόγας δεν είναι ίδιο σε όλο το μήκος της περιμέτρου. Αυτό το σχήμα είναι συνηθισμένο για μια φωτιά που εξαπλώνεται χάρις τον άνεμο ή την κλίση. Αυτοί είναι επίσης και οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς. Για να τεθεί μια πυρκαγιά σε ελεγχόμενα όρια, τουλάχιστον ένας παράγοντας που επηρεάζει τη συμπεριφορά πρέπει να εξαλειφθεί. Για να κρατήσετε τις πυρκαγιές μικρές και εντός των ελεγχόμενων ορίων, μπορείτε να τις ανάψετε κόντρα στον άνεμο ή κατηφορικά. Το αντιπυρ μπορείτε να το εκτελέσετε σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας ή σε διαφορετικές πλαγιές για να επωφεληθείτε από την έκθεση (παρουσία ή απουσία ήλιου), ή τη νύχτα που είναι δροσερά. Διαφορετικές καύσιμες ύλες μπορούν να καούν σε διαφορετικές στιγμές και με διαφορετικούς τρόπους. Αντιπυρικές ζώνες και ασφαλή σημεία δασοπυρόσβεσης Αναλυτικές πληροφορίες για τις αντιπυρικές ζώνες/λωρίδες μπορείτε να βρείτε στο EF4: Χρησιμοποιήστε εργαλεία χειρός για να θέσετε υπό έλεγχο πυρκαγιές. Το ασφαλές σημείο δασοπυρόσβεσης είναι ένα πλεονεκτικό σημείο όπου δεν υπάρχει καύσιμη ύλη και που δεν μπορεί να περικυκλώσει η πυρκαγιά. Συνήθως είναι ένα μέρος όπου ένας δρόμος ή ένα ποτάμι συνδέεται με την αντιπυρική ζώνη/λωρίδα. Μπορεί επίσης να είναι μια βραχώδης περιοχή, μια λίμνη ή οτιδήποτε άλλο που δεν έχει καύσιμη ύλη.

10 10 Για να αναχαιτίσετε μια φωτιά, η αντιπυρική λωρίδα πρέπει να είναι μιάμιση φορές μεγαλύτερη από το ύψος της περιβάλλουσας βλάστησης. Εναλλακτικά, μπορεί απλά να είναι δυόμιση φορές μεγαλύτερη από το μήκος φλόγας. Απομάκρυνση της δένδρων σε απόσταση όσο 1,5 φορά το ύψος τους Απομάκρυνση των θάμνων σε απόσταση όσο 1,5 φορά το ύψος τους Απομάκρυνση των χόρτων σε απόσταση όσο 1,5 φορά το ύψος τους Σχήμα EF 6.6. Πλάτος αντιπυρικής γραμμής ανάλογα με το ύψος της βλάστησης Προσοχή πρέπει να δίνεται σε καύτρες που προσπερνάνε την αντιπυρική ζώνη και δημιουργούν καινούριες σημειακές εστίες. Είναι σημαντικό να έχετε άτομα να περιπολούν την αντιπυρική ζώνη και να παρακολουθούν την πυρκαγιά. Τεχνικές καύσης Τα είδη των τεχνικών καύσης που εφαρμόζονται για να πετύχουν την επιθυμητή συμπεριφορά της πυρκαγιάς περιλαμβάνουν: οπισθοχωρητική, πλευρική, σημειακή, λουριδωτή και μετωπική λουριδωτη. Οι τεχνικές καύσεις λειτουργούν σε δύο επίπεδα. Την εφαρμογή της τεχνικής αυτής καθεαυτής και την ομαδική δημιουργία του σχεδίου. Όλη η διαδικασία ελεγχόμενης καύσης είναι μια συνεχής αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά της φωτιάς, ειδικά ο άνεμος, η κλίση, η έκθεση και η καύσιμη ύλη. Δηλαδή, ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων εντείνει ή μετριάζει τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς; Θα μεταβληθούν αυτοί οι παράγοντες ή θα παραμείνουν στάσιμοι; Κάθε καύση στοχεύει στην επίτευξη και διατήρηση μιας επιθυμητής συμπεριφοράς και έντασης, δηλαδή σε αποδεκτό ρυθμό εξάπλωσης, μήκος φλόγας και κάψιμο της καύσιμης ύλης. Κάθε καύση μπορεί να επηρεάσει αυτό αν γίνει: Ανηφορικά ή κατηφορικά Κόντρα ή με τη φορά του ανέμου Σημειακά (πολλές μικρές φωτιές) ή μη (λίγες μεγάλες φωτιές) Σε κρύα ή ζεστή έκθεση. Οι συσκευές καύσεις που θα διαλέξετε για κάθε περίσταση θα επηρεάσει το πόσο γρήγορα θα καεί η επιλεγμένη περιοχή και πως θα αλλάξει η συμπεριφορά της πυρκαγιάς.

11 11 Αντιπυρ Αυτή η πυρκαγιά ανάβεται κόντρα στον άνεμο, κατηφορικά ή και τα δύο. Με αυτόν τον τρόπο, ο ρυθμός εξάπλωσης και το μήκος φλόγας μειώνονται. Με την στέρηση της καύσιμης ύλης, του ανέμου και της κλίσης, η πυρκαγιά δεν μπορεί να επωφεληθεί από αυτούς τους παράγοντες. Διεύθυνση αντιπυρ Ασφαλές σημείο δασοπυρόσβεσης Διεύθυνση ανάφλεξης Γραμμή ελέγχου Διεύθυνση ανέμου Σχήμα EF 6.7. Έναρξη απλού αντιπυρός Διεύθυνση ανάφλεξης Διεύθυνση αντιπυρκαγιάς Ασφαλές σημείο δασοπυρόσβεσης Διεύθυνση ανέμου Γραμμή ελέγχου Σχήμα EF 6.8. Ομαδική έναρξη αντιπυρός Πλευρική καύση Αυτή η καύση διενεργείται είτε προσήνεμα, είτε κόντρα στην κλίση της πλαγιάς, επιτρέποντας στη φωτιά να απλωθεί προς δύο αντίθετες πλευρές ταυτόχρονα. Ο ρυθμός εξάπλωσης και το μήκος φλόγας είναι υψηλότερα απ ότι στο αντιπύρ καθώς οι σχετικοί παράγοντες βρίσκονται σε καλύτερη ευθυγράμμιση. Πυρκαγιές χαμηλής προς μέτριας έντασης από την καύση είναι αναμενόμενες.

12 12 Σημείο έναρξης της ανάφλεξης Ασφαλή σημεία δασοπυρόσβεσης Γραμμή ελέγχου Διεύθυνση ανέμου Διεύθυνση πλευρικής πυρκαγιάς Σχήμα EF 6.9. Ατομική ανάφλεξη σε λωρίδες Έναρξη ανάφλεξης Δειύθυνση ανέμου Ασφαλές σημείο δασοπυρόσβεσης Γραμμή ελέγχου Πραγματοποιήστε ανάφλεξη ενώ κινήστε προς τα πίσω αντίθετα με τη διεύθυνση του ανέμου και προς την κατωφέρεια Σχήμα EF Ομαδική ανάφλεξη σε λωρίδες

13 13 Σημειακή καύση Όταν μια πυρκαγιά αρχίζει να εξαπλώνεται από το σημείο έναρξής της, η έντασή της είναι ακόμα χαμηλή. Πολλές σημειακές καύσεις σε σχήμα που θυμίζει πλέγμα μπορούν να εφαρμοστούν για να μειώσετε την ένταση πυρκαγιών. Όμως, αν συναντηθούν δύο η περισσότερες φωτιές, η ένταση θα αυξηθεί και θα είναι πιθανή η δημιουργία καυτρών και καινούριων σημειακών εστιών. Πρέπει να υπολογίζετε καλά τις αποστάσεις μεταξύ των σημειακών καύσεων. Καλύτερα να αναφλέγετε λιγότερα σημεία, παρά περισσότερα. Σημείο ανάφλεξης Κατεύθυνση ανέμου / ανηφορικά Μέτωπο πυρκαγιάς -Υψηλά μήκη φλογών -Υψηλής ταχύτητητας πυρκαγιά -Έντονο καψάλισμα δένδρων Πλευρά πυρκαγιάς -Μέσο ύψος και μήκος φλογών -Μέτριας ταχύτητας πυρκαγιά -Περιστασιακό καψάλισμα των δένδρων Σχήμα EF Σημειακή καύση Ελεγχόμενη καύση 1, 2 και 3 Ταχύτητα ανέμου / ανηφορικά Γραμμή ελέγχου Αντιπυρ Ασφαλές σημείο δασοπυρόσβεσης Σχήμα EF Σημειακή καύση σε σχήμα κανάβου

14 14 Ελεγχόμενη καύση σε λωρίδες Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει την καύση στενών λωρίδων που είναι κάθετες της διεύθυνσης του ανέμου ή της κλίσης, δημιουργώντας μια φωτιά που εξαπλώνεται όπως ένα κανονικό μέτωπο. Όσο μεγαλώνει το μέτωπο, τόσο αυξάνεται ο ρυθμός εξάπλωσης και το μήκος φλόγας. Η έντασή της ελέγχεται επίσης από το πλάτος της καμένης λωρίδας. Όσο πλατύτερη η λωρίδα, τόσο επιταχύνει η φωτιά. Κατεύθυνση ανέμου Κατεύθυνση πυρκαγιάς Κατεύθυνση πυρκαγιάς Αντιπυρ -Χαμηλό μήκος φλόγας -Χαμηλή ταχύτητα διάδοσης Μέτωπο πυρκαγιάς -Υψηλό μήκος φλογών -Υψηλή ταχύτητα διάδοσης Σχήμα EF Ελεγχόμενη καύση σε λωρίδες Η ελεγχόμενη καύση σε λωρίδες, ακόμα και αν απλωθεί σε μικρές αποστάσεις, μπορεί να παρουσιάσει υψηλή ένταση επειδή οι σχετικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς είναι σε ευθυγράμμιση. Επιβάλλεται προσοχή με αυτήν την τεχνική.

15 15 Αναφλέξεις 1 & 3 Διέθυνση ανέμου / Ασφαλές σημείο έναρξης Γραμμή ελέγχου Έναρξη σημείων ανάφλεξης Αντιπύρ Περιμετρική ανάφλεξη 1 Σχήμα EF Ομαδική καύση σε λωρίδες Μετωπική καύση σε λωρίδες Αυτή η τεχνική αναφλέγει την καύσιμη ύλη και αφήνει την πυρκαγιά να εξαπλωθεί ελεύθερα με τη βοήθεια του ανέμου και της κλίσης. Συνήθως χρησιμοποιείται σε ελλιπείς συνθήκες καύσεις, ή για να παρουσιαστεί υψηλή ένταση πυρκαγιάς σε καλές συνθήκες καύσης. Συνήθως αυτή η τεχνική περιλαμβάνει και μια αντιπυρική λωρίδα με την οποία αναμένεται να «συγκρουστεί» το μέτωπο της πυρκαγιάς. Αυτή η τεχνική είναι υψηλής επικινδυνότητας καθώς μπορεί να βγει εκτός ελέγχου. Начало зажигани Фронтальный огонь Направление ветра/вверх по склону Тыловой огонь Фланговый огонь Опорная точка Ход зажигания 2 Σχήμα EF Μετωπική καύση σε λωρίδες

16 16 Καύση σε παράλληλη προσβολή Όταν το μήκος φλόγας μιας πυρκαγιάς είναι μεγαλύτερο των 3 μέτρων, μια άμεση προσβολή είναι δύσκολη. Μια παράλληλη προσβολή που ξεκινάει από μια αντιπυρική λωρίδα κοντά στη περίμετρο της πυρκαγιάς είναι μια καλύτερη επιλογή. Οι περισσότερες μέθοδοι κατασκευής αντιπυρικών λωρίδων είναι χρονοβόρες και όσο μεγαλύτερο πλάτος πρέπει να είναι η λωρίδα, τόσο καθυστερεί η κατασκευή της. Μπορείτε όμως να ανάψετε μια πλευρική ή οπισθοχωρητική χαμηλή φωτιά δίπλα στην αντιπυρική λωρίδα. Αυτό επιταχύνει την κατασκευή της λωρίδας καθώς αφαιρούνται οι καύσιμες ύλες που βρίσκονται ανάμεσα στη λωρίδα και στη πυρκαγιά. Αυτή η τακτική εφαρμόζεται συνήθως ως κομμάτι μιας παράλληλης προσβολής. Διέθυνση ανέμου Μέτωπο πυρκαγιάς Ασφαλές σημείο δασοπυρόσβεσης Έναρξη καύσης Γραμμή ελέγχου Σχήμα EF Καύση σε παράλληλη προσβολή Η αφαίρεση της καύσιμης ύλης ανάμεσα στη πυρκαγιά και την αντιπυρική λωρίδα μπορεί επίσης να μειώσει το χρόνο εκκαθάρισης, να ενσωματώσει σημειακές εστίες μέσα στη περίμετρο της πυρκαγιάς, να αυξήσει το μέγεθος της αντιπυρικής λωρίδας, και να δημιουργήσει κάποιες φορές μια ζώνη ασφαλείας. Ο ασφαλέστερος τρόπος να προσεγγίσετε μια πυρκαγιά είναι από πίσω ή από ένα ασφαλές σημείο. Όταν ολοκληρωθούν οι αντιπυρικές λωρίδες, οι ελεγχόμενες καύσεις μπορούν να ξεκινήσουν για να διευρύνουν τη λωρίδα. Πρέπει να υπάρχει κάποιος που να παρατηρεί την πυρκαγιά και κάποιοι περίπολοι που θα προσέχουν για τυχόν σημειακές εστίες έξω από την αντιπυρική ζώνη. Καύση σε έμμεση προσβολή Μια έντονη πυρκαγιά που εξαπλώνεται γρήγορα με τεράστιες φλόγες είναι πολύ επικίνδυνη να προσβληθεί άμεσα. Επίσης, μια πυρκαγιά που καίει μια απομακρυσμένη περιοχή μπορείτε να την αφήσετε να καίει μέχρι να διαλέξετε την καταλληλότερη τοποθεσία δράσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η καλύτερη τακτική είναι η έμμεση προσβολή σε ασφαλής απόσταση από την περίμετρο της φωτιάς.

17 17 Αντιπυρ Ο αρμόδιος υπεύθυνος θα εκτιμήσει το ρυθμό εξάπλωσης της κύριας πυρκαγιάς και θα διαλέξει τη θέση όπου θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Η θέση αυτή πρέπει να δίνει στην ομάδα αρκετό χρόνο για να ολοκληρώσει το αντιπυρ. Η ελεγχόμενη καύση ξεκινάει από ένα ασφαλές σημείο ή από ένα τμήμα της αντιπυρικής λωρίδας. Η φωτιά τότε ανάβεται κατά μήκος της λωρίδας. Η καύσιμη ύλη ανάμεσα στην πυρκαγιά και τη λωρίδα σταδιακά καίγεται με χαμηλής συνήθως έντασης πυρκαγιά. Περαιτέρω καύσεις μπορούν να γίνουν ανάμεσα στην πυρκαγιά και την πρώτη λωρίδα καύσης για να επιταχυνθεί το αντιπυρ. Το προσωπικό πρέπει να έχει συνεχώς πρόσβαση στις διόδους διαφυγής και τις ζώνες ασφαλείας. Γραμμή ελέγχου Πλήρης ανάφλεξη στην γραμμή ελέγχου Ασφαλές σημείο δασοπυρόσβεσης Διεύθυνση αναφλέξεων Πολλαπλές καύσεις 1,2,3 Διεύθυνση ανέμου / ανηφορικά Σχήμα EF Αντιπύρ Γραμμή ελέγχου πυρός Παρόμοια με το αντιπύρ με τη διαφορά ότι ανάβεται μια πυρκαγιά μπροστά από την κύρια πυρκαγιά ώστε τα ρεύματα αέρα να σπρώξουν τη φωτιά προς την πυρκαγιά. Αυτή η τακτική, υπό καλά ελεγχόμενες συνθήκες, μειώνει την ποσότητα της καύσιμης ύλης που έχει στη διάθεση της η πυρκαγιά. Αυτή η τακτική πρέπει να συντονίζεται με τις υπόλοιπες εργασίες στο πεδίο της πυρκαγιάς. Η γραμμή ελέγχου πυρός ενέχει υψηλή επικινδυνότητα. Είναι επικίνδυνη όταν την διεξάγετε σε ακατάλληλες συνθήκες και αγνοείτε την γενικότερη κατάσταση. Ως εκ τούτου, πρέπει να διεξάγεται υπό την επίβλεψη ενός αρμόδιου ατόμου.

18 18 Ανάφλεξη 2 Ανάφλεξη 1 Γραμμή ελέγχου Γραμμή ελέγχου πυρός Αντιπύρ Κύριο μέτωπο πυρκαγιάς Διεύθυνση ανέμου Σχήμα EF Γραμμή ελέγχου πυρός Προδιαγεγραμμένη καύση Είναι η σχεδιασμένη και ελεγχόμενη εφαρμογή της φωτιάς σε φυσικά καύσιμα, σε ελεγχόμενα όρια, με σκοπό τον έλεγχο της συμπεριφοράς μελλοντικής πυρκαγιάς στην περιοχή αυτή, αλλά και διάφορους διαχειριστικούς σκοπούς. Το εύρος των στόχων αυτών περιλαμβάνει: Δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων Μείωση της ποσότητας της καύσιμης ύλης Βελτίωση των βιοτόπων της άγριας φύσης Σκοπούς καλλιέργιας του δάσους Βελτίωση βοσκοτόπων Απομάκρυνση της επιφανειακής βλάστησης για να διευκολυνθεί ή φυσική ανάπλαση των δέντρων και των θάμνων Αφαίρεση των κλαδιών της κόμης μετά το κόψιμο των δέντρων Παροχή φυσικού λιπάσματος στο έδαφος Συντήρηση υπαίθριων πολιτισμικών τοπίων Διατήρηση σημαντικών γεωργικών οικοσυστημάτων Υποστήριξη δασολογικής έρευνας Η αναμενόμενη ένταση και συμπεριφορά της πυρκαγιάς θα ελέγχονται για να επιτευχθούν οι διαχειριστικοί στόχοι. Όπως και με τις άλλες τεχνικές καύσεις, η επιθυμητή συμπεριφορά επιτυγχάνεται με την αύξηση/μείωση των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά της φωτιάς, και με διάφορα σχέδια καύσης. Γενικά, αυτό έχει ως αποτέλεσμα δύο κατηγορίες καύσης: Προδιαγεγραμμένη καύση χαμηλής έντασης: Επιθυμητή εκεί όπου ο στόχος είναι να απομακρυνθεί ένα τμήμα της επιφανειακής καύσιμης ύλης με λίγη ζημιά στην υπόλοιπη βλάστηση. Τέτοιες καύσεις ενδείκνυνται σε προγράμματα μείωσης κινδύνων και σε ορισμένους οικολογικούς στόχους όπου μόνο τα χαμηλά τμήματα της βλάστησης χρειάζονται να τροποποιηθούν.

19 19 Προδιαγεγραμμένη καύση υψηλής έντασης: Συνήθως ο στόχος είναι: Απομάκρυνση μεγάλης ποσότητας καύσιμης ύλης Εξαφάνιση κάποιων συγκεκριμένων ειδών Χρησιμοποιείται επίσης για: Να τεθεί υπό έλεγχο η παρείσφρηση θάμνων και δέντρων σε ορισμένες περιοχές Να καούν υπολείμματα ξυλείας (μειώνονται οι κίνδυνοι, επιταχύνεται η ανάπλαση) Λοιπούς οικολογικούς στόχους (ωφέλεια για την χλωρίδα και την πανίδα) Πίνακας6.3. Σύνοψη σχεδίων καύσης Σχέδιο καύσης Χαρακτηριστικά Πιθανοί Κίνδυνοι Οπισθοχωρητική Κόντρα στον άνεμο ή κατηφορικά πυρκαγιά χαμηλής έντασης μικρή ταχύτητα Πλευρική Κάθετα της διεύθυνσης του ανέμου ή της κλίσης πυρκαγιά μέτριας έντασης Σημειακή Σχήμα σαν πλέγμα η απόσταση μεταξύ των σημείων καθορίζει την κατανομή των υπόλοιπων σχεδίων πυρκαγιά υψηλής έντασης αν ενωθούν οι σημειακές φωτιές Λουριδωτή Παράλληλα της αντιπυρικής λωρίδας το πλάτος της λωρίδας σχετίζεται με την ένταση της πυρκαγιάς Μετωπική λουριδωτή Για ελλιπείς συνθήκες καύσης ή για την επίτευξη υψηλής έντασης σε καλές συνθήκες καύσης προϋποθέτει την καύση μιας αντιπυρικής λωρίδας με οπισθοχωρητική καύση Μεταβολές στη διεύθυνση και ταχύτητα του ανέμου κηλιδοποίηση Μεταβολές στη διεύθυνση και ταχύτητα του ανέμου κηλιδοποίηση Υψηλής έντασης πυρκαγιά και έναρξη σημειακών πυρκαγιών Ανεπάρκεια επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας αποσυγχρονισμός καύσης Αυξημένη πιθανότητα να ξεφύγει η πυρκαγιά πολύ υψηλή ένταση

20 20 Ομαδική δουλειά Δουλεύοντας με τον επόπτη: Η χρήση της φωτιάς ενάντια των πυρκαγιών ή κατά τη διάρκεια προδιαγεγραμμένης καύσης ενέχει πολλούς κινδύνους. Η επικινδυνότητα της καύσης περιορίζεται σημαντικά όταν την επωμίζεται μια καλά οργανωμένη ομάδα. Η σωστή ομαδική δουλειά γίνεται με καλή αλληλοϋποστήριξη και επικοινωνία με τον επόπτη, προς επίτευξη ενός καθαρού στόχου. Οι σαφείς αναφορές από τους αρχηγούς της ομάδας είναι καίριες για την επιτυχία. Αυτοί που συμμετέχουν σε ελεγχόμενες καύσεις καλό είναι να μπορούν να αφομοιώνουν γρήγορα τις αναφορές των αρχηγών. Πίνακας 6.4. Προτεινόμενη διάρθρωση αναφορών σχετικά με τις προδιαγεγραμμένες καύσεις Θέμα Σχετικές αναφορές 1. Γενικές συνθήκες Γενική εκτίμηση των γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής καιρικές προβλέψεις για την περίοδο καύσης τωρινή και προσδοκώμενη επικινδυνότητα πυρκαγιάς γενικό πλαίσιο αποστολής 2. Στόχοι Γενικός στόχος της καύσης επιμέρους σκοπούς 3. Σχέδιο καύσης Είδος και σχέδιο καύσης που θα επιτελέσει τους επιθυμητούς σκοπούς πρόγραμμα με ορόσημα και χρονοδιαγράμματα 4. Σχέδιο περιορισμού Διαχείριση αντιπυρικών ζωνών, ομάδων, πόρων, καπνού κτλ. 5. Επιμέρους εργασίες Ατομικές εργασίες ομαδικές εργασίες 6. Επικοινωνία Ποιο άτομο πρέπει να λαμβάνει αναφορές ποιοι είναι οι αρχηγοί προτεινόμενη μέθοδος επικοινωνίας με συντρόφους και συναδέλφους πως θα μεταφέρονται οι αναφορές στην διοικητική κλίμακα 7. Κίνδυνοι Τυχόν κίνδυνοι που μπορεί να εντοπιστούν στην περιοχή όπου έχει προγραμματιστεί καύση 8. Δίοδοι διαφυγής και ζώνες ασφαλείας 9. Σχέδια έκτακτης ανάγκης Κατά πόσο το προσωπικό γνωρίζει που βρίσκονται οι δίοδοι διαφυγής και οι ζώνες ασφαλείας Προγραμματισμένη δράση σε περίπτωση ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς, ατυχημάτων, τραυματισμών, απώλειας επικοινωνίας κτλ. Η σωστή ομαδική δουλειά γίνεται και με την παρουσία ενός «συντρόφου/συναδέλφου», ο οποίος μεριμνεί για τον άλλο «σύντροφο/συνάδελφο» με διάφορους τρόπους. Η σύναψη στενής σχέσης με έναν σύντροφο/συνάδελφο εξασφαλίζει την ασφάλεια, την επικοινωνία και την αποδοτικότητα.

21 21 Γενικοί περιοριστικοί παράγοντες Καπνός Καπνός θα υπάρχει σε όλες τις ελεγχόμενες καύσεις. Ο καπνός μπορεί να σας ζαλίσει και να σας αποπροσανατολίσει. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε που είστε ανά πάσα στιγμή και ποιες είναι οι δίοδοι διαφυγής. Πρέπει επίσης να είστε σε συνεχή επικοινωνία με την υπόλοιπη ομάδα και τον επόπτη σας. Ο καπνός των προδιαγεγραμμένων καύσεων μερικές φορές περιορίζει την ορατότητα σε δημόσιους δρόμους. Θα πρέπει να τοποθετήσετε σήματα για να ενημερώσετε τους οδηγούς ότι διενεργείται ελεγχόμενη καύση στη γύρω περιοχή. Ο καπνός μπορεί επίσης να προκαλέσει γενικά προβλήματα υγείας και ερεθισμού, ειδικά σε άτομα με ορισμένες παθήσεις. Οικολογικοί περιορισμοί Πολλές περιοχές όπου προβλέπεται ελεγχόμενη καύση θεωρούνται προστατευόμενες. Σε αυτές τις περιοχές, τα σχέδια καύσης πρέπει να εξετασθούν από έναν ειδήμονα για να μην χρησιμοποιηθούν ακατάλληλοι μέθοδοι κατάσβεσης, όπως συμπύκνωμα συνθετικού αφρού. Γενικά «πρέπει» και «δεν πρέπει» σε ελεγχόμενες καύσεις Να ξεκινάτε πάντα από ένα ασφαλές σημείο δασοπυρόσβεσης ή από μια ασφαλής αντιπυρική ζώνη Να σιγουρεύεστε ότι κατανοήσατε τις οδηγίες και ότι τα ακόλουθα είναι σαφή: ο στόχος της καύσης, οι επιθυμητοί μέθοδοι, οι κίνδυνοι, τα μέτρα ελέγχου και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης Να μεταδίδετε στην υπόλοιπη ομάδα και τον επόπτη οποιαδήποτε αλλαγή στη συμπεριφορά της πυρκαγιάς και οτιδήποτε δεν λειτουργεί σύμφωνα με το σχέδιο Να καίτε κατηφορικά αν μπορείτε Να καίτε κόντρα στον άνεμο αν μπορείτε Να ξεκινάτε από την κεφαλή, να προχωράτε κατά μήκος των πλευρών και να φτάνετε στα νώτα αν μπορείτε Να καίτε από την πίσω μεριά των κορυφογραμμών όποτε είναι δυνατόν Να καίτε τις καμπύλες των κορυφογραμμών και από τις δύο πλευρές ταυτόχρονα Να προσαρμόζετε το σχέδιο καύσης ανάλογα με την περίσταση Να καίτε επί τόπου όταν βρείτε ευνοϊκές συνθήκες. Μην χρονοτριβείτε, αλλιώς μπορεί να είναι αργά πλέον Να καίτε μικρά τμήματα κάθε φορά ώστε αν παρουσιαστεί πρόβλημα, να μπορείτε εύκολα να το διευθετήσετε Μην ανάβετε περισσότερες φωτιές απ όσες μπορούν να διαχειριστούν οι διαθέσιμοι πόροι. Όλες οι ελεγχόμενες καύσεις απαιτούν κατάλληλη προετοιμασία της περιοχής με αντιπυρικές λωρίδες. Εναλλακτικά, μπορούν να γίνουν εντός φυσικών φραγμών.

22 22 Βιβλιογραφία Αποποίηση ευθύνης Κάθε προσπάθεια έχει καταβληθεί ώστε να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των ανωτέρω πληροφοριών, βασισμένες σε τρέχουσες πρακτικές οι οποίες θεωρούνται αρμοστές από το Παγκόσμιο Κέντρο Παρακολούθησης Δασικών Πυρκαγιών, τον Διεθνή Όμιλο Πυρόσβεσης και Διάσωσης και την «Πρωτοβουλίες Ανάπτυξης Υπαίθρου (σε συνεργασία με τους EuroFire Partners ) κατά την ημερομηνία σύνταξής τους. Δεν έχουν σκοπό να είναι πλήρεις και ενδελεχείς, και το περιεχόμενό τους είναι ανοιχτό σε κάθε αναθεώρηση. Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για γενικούς πληροφοριακούς σκοπούς και δεν πρέπει να στηρίζεστε σε αυτές τις πληροφορίες για κάποιον ιδιαίτερο σκοπό. Οι πληροφορίες έχουν συνταχθεί για να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τους κανονισμούς και τις συστάσεις οποιουδήποτε φορέα, καθώς και με τις επαγγελματικές συμβουλές του σχετικού οργανισμού. Το άτομο ή ο όμιλος που διαβάζει αυτές τις πληροφορίες αναλαμβάνει την ευθύνη να εκτιμά κάθε κίνδυνο που πιθανόν να ενέχει οποιαδήποτε ενέργεια. Οι πληροφορίες προστατεύονται από το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και, εκτός και αν δηλώνεται ρητά ή με ενυπόγραφη συμφωνία, επιτρέπεται μόνο να χρησιμοποιήσετε ή να αντιγράψετε αυτές τις πληροφορίες για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση, εφόσον αποδώσετε την προσφυή αναγνώριση (credit) στο δημιουργό του υλικού. Η παροχή αυτών των πληροφοριών και η χρήση αυτών διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Σκωτίας, και όλοι οι χρήστες αυτών των πληροφοριών συναινούν αμετάκλητα στη νομοθετική δικαιοδοσία των σκοτσέζικων δικαστηρίων όσον αφορά αξιώσεις ή άλλες ενέργειες που συνδέονται με τις πληροφορίες αυτές ή τη χρήση τους.

Ενότητα EF6: Μέρος 1.1: Μέρος 1.2:

Ενότητα EF6: Μέρος 1.1: Μέρος 1.2: Ενότητα EF6: Μέρος 1.1: Μέρος 1.2: Εφαρµόστε τεχνικές ελεγχόµενης καύσης της βλάστησης Ετοιµάστε συσκευές ανάφλεξης και βοηθητικό εξοπλισµό για να χρησιµοποιηθούν στην κατάσβεση πυρκαγιών Ενεργοποιήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Αν το σπίτι σας βρίσκεται µέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση...

Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Αν το σπίτι σας βρίσκεται µέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση... Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς... Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών. Μην ανάβετε τους θερινούς µήνες υπαίθριες ψησταριές στα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα EF4: Χρησιµοποιήστε εργαλεία χειρός για να θέσετε υπό έλεγχο τις πυρκαγιές. Εισαγωγή

Ενότητα EF4: Χρησιµοποιήστε εργαλεία χειρός για να θέσετε υπό έλεγχο τις πυρκαγιές. Εισαγωγή Ενότητα EF4: Χρησιµοποιήστε εργαλεία χειρός για να θέσετε υπό έλεγχο τις πυρκαγιές. Εισαγωγή Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό υποστηρίζει τα EuroFire επίπεδο 2 κριτήρια επάρκειας EF4: Χρησιµοποιήστε εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το παρόν έντυπο επιμελήθηκε από τον Εθελοντή Αρχιπυροσβέστη Φιλιππόπουλο Νίκο για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Ομάδας Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών Εκάλης. Η ανατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει Αυτό το χειμώνα Δεκέμβρης 2013 Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει και όχι να μας κάψει Συμβουλές για τη χρήση των εναλλακτικών πηγών θέρμανσης, αυτό το δύσκολο χειμώνα Τα τελευταία χρόνια, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Βασικές Αρχές ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Η ανάκτηση των ατμών γίνεται με την βοήθεια ενός συστήματος σωληνώσεων από την δεξαμενή και τις εξαερώσεις μέχρι το βυτίο και έχει ως σκοπό να μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. - /νση Περιβάλλοντος Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09 1 Παραδείγματα Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09

Διαβάστε περισσότερα

Δεκάλογος της πρόληψης ή έστω της μείωσης του κινδύνου μιας πυρκαγιάς :

Δεκάλογος της πρόληψης ή έστω της μείωσης του κινδύνου μιας πυρκαγιάς : ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ --------------- ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ «ΛΟΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ» ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά στην κατασκήνωση ή κάπου κοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 1907/2006/EC, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1/6 Ημερομηνία εκτύπωσης 1 Περιγραφή ουσίας Λεπτομέρειες προϊόντος Αριθμός προϊόντος: V 605 A/A Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος σπρέι επίπλων teak Κατασκευαστής/Διανομέας: ICI Hellas AE Γραβιάς

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΡΙΠΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑ; ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΤΡΙΠΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑ; ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΡΙΠΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑ; ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Τι κάνετε με την άδεια συσκευασία του αγροχημικού όταν αδειάσει; Άσχετα με το ποιο τρόπο μια άδεια συσκευασία αγροχημικού θα αποσυρθεί, θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Biopet ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BIOPET Κωδικός: 2.10.041 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας Καύση είναι η χημική ένωση του οξυγόνου με μεγάλη ποικιλία στοιχείων και ενώσεων, η οποία συνοδεύεται με έκλυση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ατυχήματα και Τραυματισμοί

Ατυχήματα και Τραυματισμοί Ατυχήματα και Τραυματισμοί 1 Τι πρέπει να γνωρίζω από την πρώτη μέρα στο εργαστήριο; Να έχεις ενημερωθεί για τη θέση και τη χρήση των πυροσβεστήρων, του κιβωτίου πρώτων βοηθειών (φαρμακείου), των κουβερτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Γιώργος Ευτυχίδης ασολόγος Τι είναι τα ΠΣΔΠ? Συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του έργου της διαχείρισης των πυρκαγιών.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ το κάπνισμα η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα η διέλευση πεζών η κατάσβεση με νερό Μη πόσιμο νερό Μην αγγίζετε η είσοδος στους μη έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινα Δώματα. Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος. Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Πράσινα Δώματα. Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος. Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου Πράσινα Δώματα Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου Ποθητός Σταματιάδης, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D)

ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D) ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D) Μετά την παραλαβή της θερμάστρας, εφ όσον είστε κάτοικος Αθηνών, Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ (BG-SENTINEL Trap) Παγίδα κουνουπιών με μοναδικό σχεδιασμό και ελαφριά κατασκευή ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πτυσσόμενη για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά καθώς και γρήγορη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

Απόψεις για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Απόψεις για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Ιωάννης Ραυτογιάννης, Susanna Nocentini and Enrico Marchi, Rafael Calama Sainz and Carlos Garcia Guemes, Ivan Pilas and

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Οδηγίες χρήσης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές υποδείξεις...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της κουζίνας 1 1 2 9 3 7 4 5 6 8 Εικόνα Νο. 1 Κουζίνα REGULAR-46 1. Κάλυμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 21/1/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ O κίνδυνος πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί Κίνδυνοι έκρηξης Ορισµοί «Καύση»: σύνολο φυσικών και χηµικών διεργασιών πουαλληλεπιδρούν. λ Η σηµαντικότερη από αυτές, η οποία και χαρακτηρίζει την καύση, είναι η ταχεία και αυτοσυντηρούµενη χηµική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος της. www.nrgline.eu. Εγχειρίδιο εγκατάστασης Καθαρού Υδρογόνου ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ AΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέλος της. www.nrgline.eu. Εγχειρίδιο εγκατάστασης Καθαρού Υδρογόνου ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ AΣΦΑΛΕΙΑΣ Μέλος της www.nrgline.eu Εγχειρίδιο εγκατάστασης Καθαρού Υδρογόνου ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις προφυλάξεις ασφάλειας για να αποφύγετε τους κινδύνους.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE) TOPINE PLUS Ισχύει από : 01/12/2001 Αντικαθιστά έκδοση από : 1. Ονομασία σκευάσματος και εταιρίας Στοιχεία προϊόντος; Μικροβιοκτόνο-Απολυμαντικό επιφανειών Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid)

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/CO2/FWR/Rev. 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άοσμο, άχρωμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM περόνη προφυλακτήρας πάνω πώμα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μελετήστε καλά τις οδηγίες πριν τη χρήση. Επιμένετε όλοι οι παίκτες

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τα Τζάκια. Τα τζάκια χωρίζονται σε χτιστά, προκατασκευασμένα και ενεργειακά.

Λίγα λόγια για τα Τζάκια. Τα τζάκια χωρίζονται σε χτιστά, προκατασκευασμένα και ενεργειακά. Λίγα λόγια για τα Τζάκια Τα τζάκια χωρίζονται σε χτιστά, προκατασκευασμένα και ενεργειακά. Χτιστά τζάκια είναι αυτά που χτίζονται επιτόπου στο χώρο που θα τοποθετηθούν Τα πλεονεκτήματα του είναι πως δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΆ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ KOMBI ATMOS ΛΕΙΤΟΥΡΓÍΑ Καινούργια σειρά των λεβήτων KOMBI DC 18 SP (L), DC 25 SP (L), DC 32 SP (L) επιτρέπει καύση ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008 - CLP.

Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κριτήρια ταξινόμησης - Κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Εκπαίδευση νέων χημικών REACH-CLP, Αθήνα 14,15,16/10/2013, ΓΧΚ

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά Diesel EGR 3-1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Επαγγελματική χρήση Diesel EGR 3 Καθαρίζει το Σύστηµα Εισαγωγής Αέρα, τις Βαλβίδες Εισαγωγής, τον Αισθητήρα Ροής Αέρα, το EGR (σύστηµα επανακυκλοφορίας απαγόµενων καυσαερίων) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3-1996)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η-1501. Η-1501 rev1.0 www.ready.gr

Η-1501. Η-1501 rev1.0 www.ready.gr ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ Η-1501 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟ ΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση!

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Τεχνολογία Συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1. Σοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης PCI SILCOFERM S No 44 TOPAS Χρήση: Προϊόν για χημικά πρόσθετα κατασκευών Εταιρεία: PCI Augsburg GmbH 86159

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007

Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007 Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ... 7

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ... 7 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ... 7 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ... 8 5. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ... 9 6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΞΥΛΟΛΙΟ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Τα συµπτώµατα της έκθεσης περιλαµβάνουν αίσθηση καψίµατος, πρήξιµο, κοκκινίλες, θολή όραση,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Η ιστορία Το έτος 2006 ξεκίνησε η συνεργασία της Adam Opel GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Υπ αριθ. 9/2000 (ΦΕΚ Β 1459/30-11-2000) Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα