ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 À π π π º π Δ ƒ π ΤΕΥΧΟΣ 31 π À π - À À Δ - Δ ªμƒπ 2007 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÙÔ ΔÔÌ apple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ Î È μèôìë ÓÈÎ ÀÁÈÂÈÓ, À ŒÏÏÂÈ Ë appleóô Î È ÂÚÁ fiìâóôè ÛÂ Ú È ÔÛfiÙËÙ apple Ú ÁfiÌÂÓˆÓ ÌÔÏ ÛÌ ÙÈÎÒÓ appleô Ï ÙˆÓ applefi ÙÚ ÌÂÁ Ï ÓÔÛÔÎÔÌ ÙË ÙÙÈÎ Í : appleïô appleôïôáèûìô ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË ÙË Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË ÔÍ ÁfiÓÔ Î È ÈÔÍÂÈ Ô ÙÔ ÓıÚ Î ÛÙÔÓ Ú ÙˆÓ ÒÚˆÓ ÂÚÁ Û πª π π π øƒ ø - π Δ πª Δ

2 ƒπ à ª Δ Ó ÙÔ.π.À... ÈÂıÓ Ó ÚÈÔ Ì ٠ÙÏÔ «apple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ Î Ó ÓÔÈ ÁÈ ÙÔ ÂÚÁ fiìâóô ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙË Á : appleúôîï ÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ appleúfiïë Ë»....1 ÈÔ ÁÈ ÙËÓ ÂÓ Ó ÌˆÛË ÙÔ ΔÌ Ì ÙÔ appleèıâòúëûë ÚÁ Û Î È ÙÔ Â Ú ÙÂ- ÚÔ ËÌfiÛÈÔ Î È È ÈˆÙÈÎÔ ÙÔÌ ÙË appleúô....2 ÚÔÁÚ ÌÌ Ù ÚËÌ ÙÔ fiùëûë ÙË ÚÂ Ó ÁÈ Ó Ô Î È Ó ÔÌ ÓÔ ÎÈÓ ÓÔ ÛÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË....3 ÁÎÚfiÙËÛË ÔÌ ÂÚÁ Û ÁÈ ÙÔÓ Î ıôúèûìfi ÙˆÓ appleúô appleôı ÛÂˆÓ ÁÈ ÙËÓ Î Ô- ÛË ÂÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ appleô ı ÂÎÙÂÏÔ Ó Î Ù ÊÈÛÙÈÎ ÚÁ ÂÚÁ Û Â Ê ÚÂÛË ÌÈ ÓÙÔ....3 ÌÌÂÙÔ ÙÔ.π.À... ÛÙËÓ 9Ë ÓÂÏÏ ÓÈ ŒÎıÂÛË «πƒøδπ 2007» ÛÙ πˆ ÓÓÈÓ....4 ÌÂÚ ÛÙË Ã ÏÎÈ ÈÎ ÁÈ ÙËÓ À ÛÙÈ ÍÂÓÔ Ô ÂÈ Î ÌÔÓ Â....4 appleôîù Ì Ù ÙË È ÏÈÔı ÎË - πô ÓÈÔ ÂÌÈÓ ÚÈÔ ÁÈ appleúòùâ Ô ıâèâ...6 EappleÈÌÔÚʈÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ ÚÈÔ apple Ú ÛÊ ÏÂÈ ÂappleÈapple Ô...7 ΔÔ ÙÔ π À ÛÙËÓ ı Ó....7 Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ apple Ú ÚÙ Ì ÙÔ ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË....7 Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ apple Ú ÚÙ Ì ÙÔ πˆ ÓÓ ÓˆÓ....8 Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ apple Ú ÚÙ Ì ÙÔ ΔÚ appleôïë....9 Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ apple Ú ÚÙ Ì ÙÔ μfiïô....9 ÕÚıÚ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÙÔ ΔÔÌ apple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ Î È μèôìë ÓÈÎ ÀÁÈÂÈÓ, ıóèî ÔÏ ËÌfiÛÈ ÀÁÂ.. ÙÔ ÓÈ...10 ŒÏÏÂÈ Ë appleóô Î È ÂÚÁ fiìâóôè ÛÂ Ú ÈÂ. ÈÎ. Î È ı. ªapple Î...13 ÔÛfiÙËÙ apple Ú ÁfiÌÂÓˆÓ ÌÔÏ ÛÌ ÙÈÎÒÓ appleô Ï ÙˆÓ applefi ÙÚ ÌÂÁ Ï ÓÔÛÔÎÔÌ ÙË ÙÙÈÎ.. ÂÓ ÎË Î È. Ù ÛÈÓfi...22 Í ÁÈ ÙËÓ ÁÂ Î È ÙËÓ ÛÊ ÏÂÈ appleïô appleôïôáèûìô ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË ÙË Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË ÙÔ ÔÍ ÁfiÓÔ Î È ÙÔ ÈÔ- ÍÂÈ Ô ÙÔ ÓıÚ Î ÛÙÔÓ Ú ÙˆÓ ÒÚˆÓ ÂÚÁ Û. appleèì ÏÂÈ :. ƒ ÓÙ Ó...17 ÈÂıÓ ÂÚÈÛÎfiappleÈÔ Î Ï ÂÚÁÔ ÔÛ Û ÈÂıÓ appleúôôappleùèî : Ë ÓÓÔÈ ÙË Ù ÈÚÈÎ ÔÈÓˆÓÈÎ ı - ÓË (...) Ë ÓÔ Ô ÙË ÈÂıÓÔ ÚÁ ÓˆÛË ÚÁ Û (ILO) ÛÙË ÂÓÂ Ë ÚÂÙ fiùè appleèì ÏÂÈ :. Ù Á...29 fiáô Î È ÈÎfiÓ È fiú Ù applefiïâè. appleèì ÏÂÈ :. ÔÓÙ...30 appleèî ÈÚfiÙËÙ ÎÛÙÚ Ù ÁÈ ÙËÓ ÛÊ ÏÂÈ Î È ÙËÓ Á ÛÙËÓ ÂÚÁ Û...31 μú Â Î Ï appleú ÎÙÈÎ ÔÌÔıÂÙÈÎ ÂÍÂÏ ÍÂÈ. appleèì ÏÂÈ :. ÎÔ...32 Ó ÚÈ - ÌÂÚ Â - Îı ÛÂÈ. appleèì ÏÂÈ :. ÏË...33 μè ÏÈÔÁÚ Ê ª ÔÛÎÂÏÂÙÈÎ apple ı ÛÂÈ ( Ì ÚÔ ). appleèì ÏÂÈ : º. ˆÌ ÎË...35 μè ÏÈÔapple ÚÔ Û ÛË apple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÎıÂÛË Û ÔÚÁ ÓÈÎÔ È Ï ÙÂ Î È ÂappleÈappleÙÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÈÎ ÁÂ. appleèì ÏÂÈ :. ÔÓÙ...37 ËÌ ˆÌ ÙË ÓÙ ÍË Είναι γνωστό ότι ο τόπος μας πάσχει από την έλλειψη ειδικών στην επαγγελματική και τη βιομηχανική υγιεινή. Οι ρυθμοί δημιουργίας ειδικευμένων γιατρών εργασίας είναι απελπιστικά αργοί και ουσιαστικά φρενάρουν την προσπάθεια σχηματισμού μιας κρίσιμης μάζας ανθρώπων που θα μπορέσουν να εφαρμόσουν, στο ποσοστό που τους αντιστοιχεί, αυτή την ίδια τη νομοθεσία στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Στον τομέα της σχετικής εκπαίδευσης ο ρόλος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας είναι ανεκτίμητος και παρουσιάζεται συνοπτικά σε άρθρο του τεύχους. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που αφορά τη δημόσια υγεία γενικότερα είναι τα μολυσματικά απόβλητα των νοσοκομείων. Σε άρθρο εξετάζονται οι ποσότητες των αποβλήτων αυτού του είδους από τρία μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Ένα τρίτο άρθρο εξετάζει τις επιπτώσεις από την έλλειψη ύπνου σε ανθρώπους που εργάζονται σε βάρδιες. Η πυξίδα, τέλος, προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τον υπολογισμό του διαθέσιμου οξυγόνου σ' ένα χώρο εργασίας, καθώς και της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στον αέρα ως δείκτη εξαερισμού. Καλό καλοκαίρι σ' όλους με υγεία και ασφάλεια, τόσο στην εργασία όσο και έξω απ' αυτήν! π π ΔπΔ ÀΔ À π π π º π Δ ƒ π π ÈÔÎÙ ÙË : ÏÏËÓÈÎfi πóûùèùô ÙÔ ÀÁÈÂÈÓ Î È ÛÊ ÏÂÈ ÙË ÚÁ Û Î fiùë : μ Û ÏÂÈÔ ª ÎÚfiappleÔ ÏÔ ÓÙ ÎÙÈÎ appleèùúôapple : Ë ÂˆÚÁÈ Ô, apple ÚÔ ÔÓÙ, Ù Ù Á, ˆÓ/ÓÙ Ó ÏË ΔÔ.. ÙÔ.π.À...: μ Û ÏÂÈÔ ª ÎÚfiappleÔ ÏÔ ( Úfi ÚÔ ) πˆ ÓÓË Ú apple ÓÈÒÙË Î È Ó Ú ÔÏÏ ( ÓÙÈappleÚfi ÚÔÈ) πˆ ÓÓË Ì ÎË, Âfi ˆÚÔ Â, ÈÎfiÏ Ô ˆÌfiappleÔ ÏÔ, ËÌ ÙÚÈÔ ÓÙ Ô, Ó ÛÙ ÛÈÔ ÓÙÂÏ ÎË Î È ÚÈ ÎÔ ÈÔ Ï (ª ÏË) ΔËÏ.: , º Í: È ı ÓÛË ÛÙÔ ÓÙÂÚÓÂÙ: Δ. È ı ÓÛË: ÈÔÛ ˆÓ 143 Î È ÂÈÚÛ Ô 6, ı Ó ISSN: Δ Î ÌÂÓ Î È ÙËÓ Î ÔÛË ÂappleÈÌÂÏÂ Ù È Ë Ù Ù Á applefi ÙÔ ΔÌ Ì Î fiûâˆó ÙÔ ÓÙÚÔ ΔÂÎÌËÚ ˆÛË Î È ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙÔ π À. È applefi ÂÈ Î È ÔÈ Ó Ï ÛÂÈ ÙˆÓ ÚıÚˆÓ Î È ÙˆÓ ÂappleÈÛÙÔÏÒÓ ÂÓ ÂÎÊÚ Ô Ó apple Ú ÙËÙ ÙÈ ı ÛÂÈ ÙÔ appleâúèô ÈÎÔ. ÏÏÈÙ ÓÈÎ appleèì ÏÂÈ - ÎÙ appleˆûë - BÈ ÏÈÔ ÂÛ : ƒδπ ƒ ºπ Δ Ã μ ÌÈ Ô 25 ƒ ÓÙË, ΔËÏ: , º Í: ÀÁÈÂÈÓ Î È ÛÊ ÏÂÈ ÙË ÚÁ Û - ΔÂ Ô 31

3 ΤΕΥΧΟΣ 31, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ÈÂıÓ Û Ó ÚÈÔ.π.À... Î È πssa, ÛÙËÓ ı Ó, 4-6 πô Ó Ô 2007 Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κύριου Κάρολου Παπούλια, πραγματοποιήθηκε διεθνές συνέδριο για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στον τομέα της υγείας, που διοργάνωσε το ΕΛΙΝΥΑΕ σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή του τομέα υγείας της ISSA (International Social Security Association), στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Hilton, 4-6 Ιουνίου Στην Ελλάδα εργαζόμενοι παρέχουν καθημερινά υπηρεσίες περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας. Αποτελούν έναν σημαντικό κλάδο του τριτογενούς τομέα της οικονομίας μας, ο οποίος αντιμετωπίζει πολυσύνθετους επαγγελματικούς κίνδυνους: κίνδυνους από λοιμώξεις, από επικίνδυνες χημικές ουσίες, από την ακτινοβολία, εργονομικούς κίνδυνους, κίνδυνους που συνδέονται με την οργάνωση εργασίας, ψυχική καταπόνηση, βία κ.α. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η πρόληψη της υγείας των εργαζόμενων στον τομέα της υγείας, αποτελεί το επίκεντρο ενός διεθνούς φόρουμ ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας: από το Ιράν μέχρι τον Καναδά, από την Πορτογαλία μέχρι την Τυνησία. Απώτερος στόχος: «η εφαρμογή πολιτικών πρόληψης για την υγεία όλων αυτών που καθημερινά μεριμνούν για την υγεία των άλλων», όπως χαρακτηριστικά είπε ο οικοδεσπότης Καθ. Β. Μακρόπουλος, Πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., επικρίνοντας την πολιτική του Επιμηθέα (φωτο 1). Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας, Κύριος Κωνσταντόπουλος, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου (φωτό 2). Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Κύριος Κοντός, (φωτό 3), ο Πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Ε., Κύριος Παναγόπουλος (φωτό 4), ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε. Κύριος Αρμενάκης, (φωτό 5) ο Πρόεδρος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Κύριος Παπασπύρος (φωτό 6), ο Αντιπρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Κύριος Δραπανιώτης ως εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β. (φωτό 7), ο Πρόεδρος της Επιτροπής του τομέα υγείας της ISSA, Καθ. Μehrtens (φωτό 8). Εισαγωγικές ομιλίες έκαναν επίσης ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής του τομέα υγείας της ΙSSA και Γενικός Διευθυντής του ΙΝRS, Κύριος Μarié και ο Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής του τομέα υγείας της ΙSSA, Καθ. Brondenburg. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Ειδικός Γραμματέας Σ.ΕΠ.Ε., ÀÁÈÂÈÓ Î È ÛÊ ÏÂÈ ÙË ÚÁ Û - ΔÂ Ô 31 1

4 ΤΕΥΧΟΣ 31, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Κύριος Χρήστος Κουρούσης. Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με την απονομή βραβείων σε πέντε posters, που επιλέχθηκαν από την επιτροπή βράβευσης. Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο χορηγήθηκαν 15 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD), σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS. Τα πρακτικά του συνεδρίου (cd rom) θα διατεθούν στους συμμετέχοντες στις αρχές Σεπτεμβρίου. Φωτογραφίες του συνεδρίου διατίθενται στον διαδικτυακό κόμβο: ÈÔ ÁÈ ÙËÓ ÂÓ Ó ÌˆÛË ÙÔ ΔÌ Ì ÙÔ appleèıâòúëûë ÚÁ Û Î È ÙÔ Â Ú ÙÂÚÔ ËÌfiÛÈÔ Î È È ÈˆÙÈÎÔ ÙÔÌ ÙË appleúô Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., η Γερμανική Ομοσπονδία των Επαγγελματικών Συνδέσμων (HVBG: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften) και ο Γερμανικός Επαγγελματικός Σύνδεσμος για τα Κατασκευαστικά Έργα (BG BAU: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) συγκρότησαν συνεταιρισμό (κοινοπραξία) και ανέλαβαν την εκτέλεση ενός φιλόδοξου έργου που στόχους έχει να ενδυναμώσει: α) το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ιδιαίτερα στους τομείς των κατασκευών, των εξορυκτικών βιομηχανιών και των λιμενικών εργασιών β) τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις (διευθυντικά στελέχη, επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό) στους πιο πάνω τομείς, για την αποτελεσματική συμμόρφωσή τους με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιθεωρητές εργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) της Κύπρου καθώς και σε οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες από τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα στο δημόσιο τομέα απευθύνεται: σε κυβερνητικά τμήματα, τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών, των εξορυκτικών βιομηχανιών και των λιμενικών εργασιών (νομοθετική ρύθμιση, διαχείριση, έλεγχος) σε ημικρατικούς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών, των λιμενικών εργασιών, δηλαδή την Αρχή Λιμένων Κύπρου σε δήμους των ελευθέρων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών. Στον ιδιωτικό τομέα απευθύνεται: σε οργανισμούς, οργανώσεις και επαγγελματικούς φορείς των μελετητών, εργοληπτών, εργοδοτών και συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών, των λιμενικών εργασιών και των εξορυκτικών βιομηχανιών. Το περιεχόμενο του προγράμματος επιμερίζεται σε τρεις ενότητες 1) Προγράμματα Εκπαίδευσης για το προσωπικό του ΤΕΕ και τους εργαζομένους στους τομείς των κατασκευών, των εξορυκτικών βιομηχανιών και των λιμενικών εργασιών Στα πλαίσια της ενότητας αυτής θα διοργανωθούν προγράμματα εκπαίδευσης για τους εργαζομένους των τριών κλάδων και για τους λειτουργούς και τους επιθεωρητές του ΤΕΕ. Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν θεωρία, περιπτωσιακές μελέτες, ομαδική εργασία και συζήτηση για το κάθε θέμα. Το εύρος των εξεταζομένων θεμάτων θα είναι ιδιαίτερα μεγάλο: εισαγωγικά θέματα, διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας, επικίνδυνοι παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον, χώροι εργασίας και εξοπλισμός εργασίας κ.λπ. Ο ανάδοχος θα ετοιμάσει σχετικά εγχειρίδια εκπαίδευσης. 2) Μελέτη για την Εκτίμηση των Επαγγελματικών Κινδύνων και ετοιμασία των Οδηγών Καλής Πρακτικής Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας θα γίνει αξιολόγηση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία στους τομείς των κατασκευών, των εξορυκτικών βιομηχανιών και των λιμενικών εργασιών. Έχουν προγραμματισθεί: επισκέψεις σε εργοτάξια, εξορυκτικές βιομηχανίες και λιμενικές εγκαταστάσεις προετοιμασία εκθέσεων για τις συνθήκες (επίπεδα) ασφάλειας και υγείας για τους παραπάνω χώρους σχεδιασμός συστήματος ταξινόμησης των διαφόρων δραστηριοτήτων στους παραπάνω τομείς και προετοιμασία οδηγών που θα περιλαμβάνουν τη σχετική ταξινόμηση σε κάθε τομέα ετοιμασία καθοδηγητικών προτύπων εκτίμησης του κινδύνου για κάθε κλάδο ετοιμασία οδηγών καλής πρακτικής για τον κάθε κλάδο και εκπαίδευση στην ορθή χρήση τους 3) Ετοιμασία Καθοδηγητικών Προτύπων Σχεδίου και Εγγράφου Ασφάλειας και Υγείας για τους τομείς των κατασκευών και των εξορυκτικών βιομηχανιών. Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής οι ανάδοχοι, μετά από επιτόπιες εκθέσεις, θα μελετήσουν την τεχνολογία, τα 2 ÀÁÈÂÈÓ Î È ÛÊ ÏÂÈ ÙË ÚÁ Û - ΔÂ Ô 31

5 ΤΕΥΧΟΣ 31, IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 υλικά και τις μεθόδους εργασίας που χρησιμοποιούνται στους τομείς των κατασκευών και των εξορυκτικών βιομηχανιών. Οι ανάδοχοι θα ετοιμάσουν καθοδηγητικά πρότυπα σχέδια, δύο για τα κατασκευαστικά έργα (ένα για τις οικοδομικές εργασίες και ένα για τα τεχνικά έργα) και ένα για τις εργασίες εξόρυξης. ÚÔÁÚ ÌÌ Ù ÚËÌ ÙÔ fiùëûë ÙË ÚÂ Ó ÁÈ Ó Ô Î È Ó ÔÌ ÓÔ ÎÈÓ ÓÔ ÛÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË Στις 14 και 15 Ιουνίου, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος NEW OSH ERA για τους νέους και τους αναδυομένους κινδύνους στους χώρους εργασίας, έγινε στη Βαρσοβία η παρουσίαση της τελικής έκθεσης που περιγράφει τους μηχανισμούς και τα προγράμματα χρηματοδότησης σε κάθε χώρα των ερευνών για τους σχετικούς κινδύνους. Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα NEW OSH ERA και είχε αναλάβει την υποχρέωση να περιγράψει το ερευνητικό τοπίο στην Ελλάδα. Η σύγκριση μεταξύ χωρών ανάλογου πληθυσμού δεν είναι διόλου κολακευτική για τη χώρα μας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός για τα σχετικά προγράμματα (εκπεφρασμένος σε χιλιάδες ευρώ) ανέρχεται στην Ελλάδα στις 632, το Βέλγιο τις , τη Δανία τις , τη Φιλανδία τις και την Ουγγαρία τις Τα αποτελέσματα που αφορούσαν στην ελληνική πραγματικότητα παρουσίασε το στέλεχος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. κ. Σπύρος Δοντάς. ÁÎÚfiÙËÛË ÔÌ ÂÚÁ Û ÁÈ ÙÔÓ Î ıôúèûìfi ÙˆÓ appleúô appleôı ÛÂˆÓ ÁÈ ÙËÓ Î ÔÛË ÂÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ appleô ı ÂÎÙÂÏÔ Ó Î ÙÂ- ÊÈÛÙÈÎ ÚÁ ÂÚÁ Û Â Ê ÚÂÛË ÌÈ ÓÙÔ Πρόσφατα συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας, έργο της οποίας θα είναι η σχετική γνωμοδότηση από τη Γενική Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προς το Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας για τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων που θα εκτελούν κατεδαφιστικά έργα ή εργασίες αφαίρεσης αμιάντου. Στην Ομάδα Εργασίας συμμετέχουν: ο κ. Κραψίτης Ιωάννης, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με αναπληρωτή τον κ. Πετίνη Κων/νο, προϊστάμενο του Κέντρου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας από το ΥΠΕΧΩΔΕ ο κ. Καρασαββίδης Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός, με αναπληρώτρια την κ. Τσαρτίνογλου Ευφροσύνη, Πολιτικό Μηχανικό ο κ. Μπεχράκης Νικόλαος, Υποδιοικητής της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής, με αναπληρωτή τον κ. Αννόπουλο Ανδρέα, επίσης Υποδιοικητή στην ίδια Υπηρεσία από τη Νομαρχία Αθηνών ο κ. Καρδοματέας Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός, με αναπληρώτρια την κ. Παπαμικρούλη Αθανασία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων ο κ. Στάθης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, με αναπληρωτή τον κ. Φιλιππάκο Δημήτριο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Αραβώσης Κωνσταντίνος από το ΕΛΙΝΥΑΕ η κ. Κουκουλάκη Θεώνη, Τοπογράφος Μηχανικός, υπεύθυνη του Κέντρου Ασφάλειας του Ινστιτούτου με αναπληρώτρια την κ. Γεωργιάδου Εύη, Χημικό Μηχανικό του ίδιου κέντρου από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ο κ. Τραυλός Αναστάσιος, Φυσικός, με αναπληρωτή τον κ. Μπούκο Νικόλαο, Φυσικό ο κ. Χαλδούπης Λάζαρος, Γιατρός Εργασίας ο κ. Δρίβας Σπύρος, Γιατρός Εργασίας ο κ. Ελευθεριάδης Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ο κ. Χασιώτης Κωνσταντίνος, υπάλληλος του ΚΥΑΕ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ- ÀÁÈÂÈÓ Î È ÛÊ ÏÂÈ ÙË ÚÁ Û - ΔÂ Ô 31 3

6 ΤΕΥΧΟΣ 31, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 στασίας. Πρόεδρος της ομάδας εργασίας ορίσθηκε ο κ. Ι. Κραψίτης. ÌÌÂÙÔ ÙÔ.π.À... ÛÙËÓ 9Ë ÓÂÏÏ ÓÈ ŒÎıÂÛË «πƒøδπ 2007» ÛÙ πˆ ÓÓÈÓ Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. συμμετείχε στην 9η Πανελλήνια Έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2007» που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα από 5 έως 13 Μαΐου Στα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν παρουσία του Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ, κ. Σταύρου Καλογιάννη, και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Γιάννη Μπενόπουλου. Παραβρέθηκαν επίσης, ο νομάρχης και ο δήμαρχος Ιωαννίνων κ.κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης και Νίκος Γκόντας, οι στρατιωτικές αρχές, βουλευτές του Νομού και πλήθος κόσμου. Η έκθεση λειτούργησε στο εκθεσιακό κέντρο της Λιμνοπούλας και, σύμφωνα με στοιχεία της διοργανώτριας εταιρίας, ο αριθμός των επισκεπτών ήταν περίπου Μεταξύ των εκθετών ήταν υπηρεσίες της πόλης όπως, το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, το Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τα Εσπερινά Λύκεια (ΕΠΑΛ), η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, ο Δήμος Ιωαννιτών. Επίσης συμμετείχε η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ και ιδιωτικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Το περίπτερο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., επισκέφτηκαν, εκτός από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της πόλης, πολλοί άλλοι επισκέπτες, κυρίως Μηχανικοί, Τεχνικοί Ασφάλειας, Γιατροί, Εργοδότες, Δικηγόροι, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Διευθυντές Υπηρεσιών, Εργαζόμενοι, Εκπαιδευτικοί Τεχνικών αλλά και Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης. Σ' αυτούς διανεμήθηκε το έντυπο υλικό του Ινστιτούτου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι επισκέπτες για τα νέα έντυπα που εξέδωσε το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και αφορούν συγκεκριμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας ÌÂÚ ÛÙË Ã ÏÎÈ ÈÎ ÁÈ ÙËÓ À ÛÙÈ ÍÂÓÔ Ô ÂÈ Î ÌÔÓ Â Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., έπειτα από αίτημα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής, πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα: «Υγεία και Ασφάλεια στις ξενοδοχειακές μονάδες». Στην ημερίδα έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης για την εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στα ξενοδοχεία την οποία εκπόνησε το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25/5/07, στα Νέα Μουδανιά, σε αίθουσα του ξενοδοχείου Oceanis. Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης έκανε ο κ. Γ. Ραχιώτης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας σε ομιλία με θέμα: Εκτίμηση και πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στις ξενοδοχειακές υπηρεσίες. Τους κινδύνους για την ασφάλεια στις ξενοδοχειακές μονάδες ανέπτυξε ο κ. Α. Ταργουτζίδης (φωτο), Μηχανολόγος Μηχανικός (Παράρτημα Θεσσαλονίκης ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ενώ για την ανίχνευση λεγιονέλλας σε συστήματα κυκλοφορίας νερού σε ξενοδοχεία της Αθήνας μίλησε η κ. Σοφία Κωνσταντοπούλου, Μηχανικός Περιβάλλοντος ΤΕ, MSc, Διαχείριση Περιβάλλοντος (Κέντρο Υγείας - Υγιεινής της Εργασίας, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε). Η εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων. 4 ÀÁÈÂÈÓ Î È ÛÊ ÏÂÈ ÙË ÚÁ Û - ΔÂ Ô 31

7 appleôîù Ì Ù ÙË È ÏÈÔı ÎË - πô ÓÈÔ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 31, IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Η Βιβλιοθήκη του ΕΛΙΝΥΑΕ στα πλαίσια εμπλουτισμού του υλικού της παρουσιάζει μερικά από τα καινούργια βιβλία της. Agricultural safety / Keith E. Barenklau. -- Boca Raton : Lewis Publishers, c σ. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο ISBN Asbestos blues: labour, capital, physicians & the state in South Africa / Jock McCulloch. -- Oxford : James Currey : Indiana University Press. -- xx, 223 σ.. -- (African issues) Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο ISBN Agrochemical and pesticide safety handbook / Michael F. Waxman. -- Boca Raton : Lewis Publishers, c σ. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο ISBN Beyond limits? dealing with chemical risks at work in Europe / David Walters, Karola Grodzki. -- Amsterdam : Elsevier, c xiii, 416 σ. Περιέχει ευρετήριο ISBN Air monitoring for toxic exposures / Henry J. McDermott. -- 2η εκδ.. -- New Jersey : John Wiley & Sons, c xii, 688 σ. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο Biological effects of electromagnetic fields: mechanisms, modeling, biologing effects, therapeutic effects, international standards, exposure criteria / Peter Stavroulakis (ed.). -- Berlin : Springer, c xv, 793 σ. Περιέχει βιβλιογραφία ISBN Analytical method development and validation / Michael Swartz, Ira S. Krull. -- New York : Marcel Dekker, c σ. Περιέχει βιβλιογραφία ISBN Building a culture of respect : managing bullying at work / Noreen Tehrani (ed.). -- London : Taylor and Francis, c xv, 230 σ. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο ISBN ÀÁÈÂÈÓ Î È ÛÊ ÏÂÈ ÙË ÚÁ Û - ΔÂ Ô 31 5

8 ΤΕΥΧΟΣ 31, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Critical incident stress management in aviation / Jorg Leonhardt, Joachim Vogt (eds.). -- Hampshire : Ashgate, c xiv, 180 σ. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο ISBN Engineering for patient safety : issues in minimally invasive procedures / Jenny Dankelamn, Cornelis A. Grimbergen, Henk G. Stassen. -- Mahway, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, c xx, 300 σ. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο Domestic violence and family safety: a systematic approach to working with violence in families / Jan Cooper, Arlene Vetere. -- London : Whurr Publishers, c xvii, 120 σ. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο ISBN Engineering psychology and human performance / Christopher D. Wickens, Justin G. Hollands. -- 3η εκδ.. -- New Jersey : Prentice Hall, c xv, 573 σ. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο ISBN Elevated work platforms and scaffolding : job site safety manual / Matthew J. Burkart, Michael McCann, Daniel M. Paine. -- NewYork : McGraw-Hill, c xxxii, 543 σ. Περιέχει ευρετήριο ISBN Enhancing occupational safety and health / Geoff Taylor, Kellie Easter, Roy Hegney. -- Amsterdam : Elsevier, c xviii, 599 σ. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο ISBN ÂÌÈÓ ÚÈÔ ÁÈ μô ıâèâ Το Ινστιτούτο στην προσπάθειά του για συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων του, οργάνωσε την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2007, σεμινάριο με θέμα «Α Βοήθειες». Το σεμινάριο, είχε διάρκεια 2 ώρες και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΚΕΚ στην Αθήνα. Περιελάμβανε θεωρητικό μέρος με θέμα τη βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (βασική ΚΑΡΠΑ) τεχνητή αναπνοή και καρδιακή μάλαξη. Ακολόυθησε πρακτική άσκηση εφαρμογής σε κούκλα. Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Ευάγγελος Δούσης, Νοσηλευτής Εκπαίδευσης. 6 ÀÁÈÂÈÓ Î È ÛÊ ÏÂÈ ÙË ÚÁ Û - ΔÂ Ô 31

9 EappleÈÌÔÚʈÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ ÚÈÔ apple Ú ÛÊ ÏÂÈ ÂappleÈapple Ô ΤΕΥΧΟΣ 31, IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. σε συνέχεια της συνεργασίας του με το πυροσβεστικό σώμα, στις 14/6/2007 διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο πυρασφάλειας, β' επιπέδου για την ομάδα πυρασφάλειας στα κτήρια της Αθήνας, υπό την καθοδήγηση του αξιωματικού κ. Αναστασόπουλου. Αξιολογήθηκαν οι μέθοδοι και οι διαδικασίες παθητικής πυρασφάλειας, ενώ την ολοκλήρωση της θεωρητικής διδασκαλίας ακολούθησε πρακτική άσκηση χειρισμού μιας επικείμενης πυρκαγιάς από την ομάδα. Ευχαριστούμε θερμά το Πυροσβεστικό Σώμα που στηρίζει τις προσπάθειές μας. ΔÔ K ÙÔ.π.À... ÛÙËÓ ı Ó Από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, το ΚΕΚ υλοποίησε τα παρακάτω σεμινάρια: στις 3/5/07, ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» σε στελέχη της εταιρείας Ιντερμπετόν, συνολικής διάρκειας 7 ωρών, το οποίο παρακολούθησαν 27 άτομα κατά τις ημερομηνίες 7/5/07-15/5/07 & 21/5/07-30/5/07, δύο σεμινάρια εργοδοτών - εργαζομένων σε επιχειρήσεις Β' κατηγορίας επικινδυνότητας, με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας», συνολικής διάρκειας 35 ωρών, τα οποία παρακολούθησαν 27 άτομα στις 12/5/07 & 13/5/07 σεμινάριο εργοδοτών επιχειρήσεων Γ κατηγορίας επικινδυνότητας, με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» συνολικής διάρκειας 10 ωρών, το οποίο παρακολούθησαν 6 άτομα από τις 30/5/07-27/6/07 σεμινάριο για Τεχνικούς Ασφάλειας για επιχειρήσεις Α' κατηγορίας επικινδυνότητας με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια - Πρόληψη Ατυχημάτων», συνολικής διάρκειας 100 ωρών, το οποίο περιελάμβανε 75 ώρες θεωρία και 25 ώρες πρακτική και το παρακολούθησαν 24 άτομα επιπέδου ΑΕΙ - ΤΕΙ. Προγραμματίζονται: σεμινάρια για ΤΑ Α' κατηγορίας, με θέμα «Υγιεινή & Ασφάλεια - Πρόληψη Ατυχημάτων», διάρκειας 100 ωρών και απευθύνονται σε απόφοιτους ΑΕΙ - ΤΕΙ σεμινάρια διάρκειας δέκα 10 ωρών και 35 ωρών, για εργοδότες επιχειρήσεων Β' και Γ' κατηγορίας επικινδυνότητας ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια (κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων). Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές καθημερινά στα γραφεία του ΚΕΚ (Λιοσίων 143 και Θειρσίου 6, Πλατεία Αττικής) είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου (http://www.elinyae.gr). Πληροφορίες: τηλ.: , , , φαξ: È Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÙÔ apple Ú ÚÙ Ì ÙÔ ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË Ολοκληρώθηκε, στο πλαίσιο του προγράμματος Collection and analysis of statistical and survey data aiming at the establishment of European Risk Observatory for the European Agency for Health and Safety at Work (PREVENT), η δεύτερη για το 2007 μελέτη με θέμα Hotel, Restaurant and Catering workers για την Ελλάδα και την Κύπρο. Κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 07, το επιστημονικό προσωπικό του παραρτήματος -κατόπιν αιτήματος- προγραμμάτισε και υλοποίησε 13 επισκέψεις σε ισάριθμες επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με σκοπό τη διενέργεια μετρήσεων βλαπτικών παραγόντων. Το ΚΕΚ του παραρτήματος, από τις 14/5-22/63 υλοποίησε σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας για επιχειρή- ÀÁÈÂÈÓ Î È ÛÊ ÏÂÈ ÙË ÚÁ Û - ΔÂ Ô 31 7

10 ΤΕΥΧΟΣ 31, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 σεις Α' κατηγορίας επικινδυνότητας με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια - Πρόληψη ατυχημάτων» για απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, ειδικοτήτων οι οποίες σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 δύνανται να ασκήσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας. Το σεμινάριο ήταν διάρκειας 100 ωρών και συμμετείχαν 25 άτομα. Στα πλαίσια του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν και τρεις πρωινές επισκέψεις στις επιχειρήσεις: ΜΕΛ Α.Ε. Χαρτοβιομηχανία Μακεδονίας Kleemann Hellas, εταιρία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων. Προγραμματίζονται: Σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας Α' Κατηγορίας Επικινδυνότητας, διάρκειας 100 ωρών, με θέμα: «Υγιεινή και Ασφάλεια- Πρόληψη Ατυχημάτων». Απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ μετά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Σεμινάρια Εργοδοτών Β' Κατηγορίας Επικινδυνότητας για την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας. Σεμινάρια Εργοδοτών Γ' Κατηγορίας Επικινδυνότητας για την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας. Σεμινάρια «Υγιεινή και Ασφάλεια στα Τρόφιμα», στα πρότυπα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) που θα ελέγχονται από τον ΕΦΕΤ για εργαζόμενους βιομηχανιών τροφίμων. Τα σεμινάρια αυτά θα είναι διάρκειας 20 ωρών και οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση του ΕΦΕΤ. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές καθημερινά στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑΕ Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 90, Περιοχή Σφαγεία, PORTO CENTER, Κτήριο Γ1, 1ος όροφος) ή μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου Πληροφορίες: κα Τσαμπάζη Σοφία, τηλ.: , , φαξ: È Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ ÙÔ apple Ú ÚÙ Ì ÙÔ πˆ ÓÓ ÓˆÓ Το προσωπικό του παραρτήματος διοργάνωσε τη συμμετοχή του Ινστιτούτου στην 9η Πανελλήνια Έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2007» που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα από 5 έως 13 Μαΐου 2007 (δες σελ. 4). Στις 27 Απριλίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, υλοποιήθηκε διάλεξη στους μαθητές των σχολών του ΟΑΕΔ Ιωαννίνων μετά από σχετικό αίτημα. Τη διάλεξη παρακολούθησαν 143 μαθητές. Το ΚΕΚ του παραρτήματος πραγματοποίησε τα εξής επιμορφωτικά σεμινάρια: - στις 2/5/07 σεμινάριο με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους κομμωτηρίων» το οποίο παρακολούθησαν 54 μαθητές του 2ου και 3ου έτους, του TEE Φιλοθέης Άρτας με ειδικότητα κομμωτική - στις 4 και 6/6/07 σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών για εργοδότες επιχειρήσεων Γ κατηγορίας επικινδυνότητας, το οποίο παρακολούθησαν 16 άτομα - από και 23-25/6/07 σεμινάριο για εργοδότες και εργαζόμενους επιχειρήσεων Β κατηγορίας επικινδυνότητας, το οποίο παρακολούθησαν 17 αρτοποιοί και ζαχαροπλάστες. Στις 15/5 το επιστημονικό προσωπικό του παραρτήματος έκανε διάλεξη με θέμα «Η σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας» σε μαθητές του Εσπερινού Γυμνασίου Ιωαννίνων μετά από σχετικό αίτημα. Προγραμματίζονται: σεμινάριο επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια-Πρόληψη Ατυχημάτων» διάρκειας 100 ωρών. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί από Σεπτεμβρίου και από 8-19 Οκτωβρίου (Δευτέρα έως Παρασκευή), απογευματινές ώρες στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου από το ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ (Καπλάνη 7, 1ος όροφος). Στους εκπαιδευόμενους, με το πέρας του σεμιναρίου, θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης που αποτελεί αποδεικτικό για μείωση της απαιτούμενης προϋπηρεσίας για ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας (Ν. 3144/2003). σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών επιχειρήσεων Β και Γ κατηγορίας επικινδυνότητας. Το παράρτημα συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση σεμιναρίων εργοδοτών επιχειρήσεων Β και Γ κατηγορίας επικινδυνότητας, αιτήματα για ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων και μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές καθημερινά, στα γραφεία του ΚΕΚ (Καπλάνη 7) είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου (http://www.elinyae.gr). Πληροφορίες: τηλ.: (κα Κωνσταντίνα Ζορμπά και κα Λίτσα Στέφου), φαξ: ÀÁÈÂÈÓ Î È ÛÊ ÏÂÈ ÙË ÚÁ Û - ΔÂ Ô 31

11 È Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ ÙÔ apple Ú ÚÙ Ì ÙÔ ΔÚ appleôïë ΤΕΥΧΟΣ 31, IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Κατόπιν αιτήματος του ΟΑΕΔ Τρίπολης, το επιστημονικό προσωπικό του παραρτήματος στις 27/4/07 πραγματοποίησε ενημερωτική επίσκεψη με θέμα: «Υγεία και Ασφάλεια στις σχολικές μονάδες», στις σχολές μαθητείας του. Παρακολούθησαν μαθητές από όλα τα τμήματα των σχολών. Στις 14/5/07 κατόπιν αιτήματος, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο 1ο Γυμνάσιο Τρίπολης με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών και των καθηγητών πάνω σε θέματα υγείας και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες. Στις 16, 17 και 18/5/07 διενεργήθηκαν μετρήσεις θορύβου και φωτισμού στους χώρους εργασίας του προσωπικού των γραμμών εμφιάλωσης, στο εργοστάσιο της Coca Cola - Τρία Έψιλον Αιγίου, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας. Το παράρτημα της Τρίπολης πρόκειται να πραγματοποιήσει σεμινάριο Τ.Α., επιπέδου ΑΕΙ - ΤΕΙ, από 3 Σεπτεμβρίου έως 17 Οκτωβρίου Το παράρτημα συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για την υλοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ, διάρκειας 100 ωρών και εργοδοτών επιχειρήσεων Β και Γ κατηγορίας επικινδυνότητας καθώς και αιτήματα για μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές καθημερινά στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Τρίπολης (Λαμπράκη και Σπηλιοπούλου 1, Πλατεία Κολοκοτρώνη) είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου (http://www.elinyae.gr). Πληροφορίες: κα Παπαγεωργίου Γεωργία, τηλ: , φαξ: È Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ ÙÔ apple Ú ÚÙ Ì ÙÔ μfiïô Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία πραγματοποιήθηκε διάλεξη επιμόρφωσης των μαθητών των σχολών του ΟΑΕΔ στο Βόλο. Επίσης πραγματοποιήθηκε σεμινάριο επιμόρφωσης στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Βόλου σε θέματα υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον. Συνολικά τις παραπάνω εκδηλώσεις παρακολούθησαν πάνω από 300 άτομα. 1/6/07 υλοποίησε σεμινάριο τεχνικών ασφάλειας με θέμα «Υγιεινή και ασφάλεια - Πρόληψη ατυχημάτων» και διάρκεια 100 ώρες εκ των οποίων οι 75 αφορούσαν θεωρητική κατάρτιση και οι 25 πρακτική άσκηση. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 25 άτομα τα οποία απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν ως τεχνικοί ασφαλείας και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου στο Βόλο. Πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις στο 1ο ΣΕΚ/2ο ΤΕΕ Νέας Ιωνίας προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στο επαγγελματικό περιβάλλον. Ειδικότερα οι διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν τις ειδικότητες ηλεκτρονικών, πληροφορικής, ηλεκτρολόγων εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρικών συστημάτων αυτοκινήτου. Σε συνεργασία με το παράρτημα Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε βιομηχανίες της περιοχής. Το ΚΕΚ του παραρτήματος από τις 23/4 ως την Το παράρτημα Βόλου πρόκειται να υλοποιήσει σεμινάριο επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας επιπέδου ΑΕΙ- ΤΕΙ διάρκειας 100 ωρών. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές καθημερινά στα γραφεία του παραρτήματος στο Βόλο (Αλαμάνας 33 και Κωλέττη), είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου (http://www.elinyae.gr) Πληροφορίες: , φαξ: ÀÁÈÂÈÓ Î È ÛÊ ÏÂÈ ÙË ÚÁ Û - ΔÂ Ô 31 9

-δησεόγραμμα. Περιεχόμενα Η ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΩΡΟ ΖΩΗΣ - ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΤΗΣ. Τα Νέα του ΕΛΙΝΥΑΕ 3

-δησεόγραμμα. Περιεχόμενα Η ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΩΡΟ ΖΩΗΣ - ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΤΗΣ. Τα Νέα του ΕΛΙΝΥΑΕ 3 Ιανουάριος 2008 -δησεόγραμμα Τεύχος 32 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) Περιεχόμενα Τα Νέα του ΕΛΙΝΥΑΕ 3 Νομοθετικά Νέα 11 Εργασιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 52 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ελληνικές Θαλασσοκαλλιέργειες: τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας) Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

EXWFYLLO_YGEIA 14Ô 21-05-09 12:37 ÂÏ 2 ÀÁÂÈ 25/5/2009. π π Ú ÛË+ ˆ Δ Ì ÛÙÈÎ ÙÔ. È Ù Ì Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ. ΔÔ È ÓÈÎfi appleóô ˆÌ ÙÈÔ

EXWFYLLO_YGEIA 14Ô 21-05-09 12:37 ÂÏ 2 ÀÁÂÈ 25/5/2009. π π Ú ÛË+ ˆ Δ Ì ÛÙÈÎ ÙÔ. È Ù Ì Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ. ΔÔ È ÓÈÎfi appleóô ˆÌ ÙÈÔ EXWFYLLO_YGEIA 14Ô 21-05-09 12:37 ÂÏ 2 25/5/2009 π π ÀÁÂÈ Ú ÛË+ ˆ º π ƒ ø ª appleóô Δ Ì ÛÙÈÎ ÙÔ È Ù Ì Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ Δ appleúô Ï Ì Ù appleô Ì Í ÁÚ appleóô Ó ΔÔ È ÓÈÎfi appleóô ˆÌ ÙÈÔ 2 YG14_002_002_TR

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2000)[2]

(Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2000)[2] ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Απόψεις και Στάσεις των Εργαζομένων στο Κέντρο Υγείας Μήλου) 1. ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Υγεία. Νομοθετικές Εξελίξεις για το Υγραέριο. Κείμενο Συμπερασμάτων του 1st /nternationa/ Είστε σίγουροι για την ποιότητα

Ασφάλεια & Υγεία. Νομοθετικές Εξελίξεις για το Υγραέριο. Κείμενο Συμπερασμάτων του 1st /nternationa/ Είστε σίγουροι για την ποιότητα Ασφάλεια & Υγεία το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Σχέση μεταξύ εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία Νομοθετικές Εξελίξεις για το Υγραέριο Κείμενο Συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση 2006 Η Κοινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση του 2006, εκδίδεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως αυτόνομη έκδοση, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Πρακτικά Συνεδρίου 19 20 Ιουνίου 2008 ΒΟΛΟΣ ISBN 978 960 407 198 2 Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου: Βασιλική Περάκη Παναγιώτης Μαντάς

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης http://aidromon.gr/ Αγαπητοί μαθητές και γονείς, Λόγω της σύνθετης και ρευστής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης η εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις με αποτέλεσμα να βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ εις ν ÊÈ ÚˆÌ ÛÙËÓ. ÓÙÔÌ ÛÙË ÒÚ Ì ÙÔ ÂÌ fiïèô ÓÙÈ- PV. . ªappleÔ Ú ÓÙ «M ËÁÂÛ Î È ÔÌ ÂappleÈÙ Á ÓÔÓÙ È apple ÁÎfiÛÌÈ ÂappleÈ fiûâè»

ΥΓΕΙΑ εις ν ÊÈ ÚˆÌ ÛÙËÓ. ÓÙÔÌ ÛÙË ÒÚ Ì ÙÔ ÂÌ fiïèô ÓÙÈ- PV. . ªappleÔ Ú ÓÙ «M ËÁÂÛ Î È ÔÌ ÂappleÈÙ Á ÓÔÓÙ È apple ÁÎfiÛÌÈ ÂappleÈ fiûâè» COVER SALONI 08/12/2006 15:26 Σελίδα 2 ΥΓΕΙΑ εις ν. ªappleÔ Ú ÓÙ «M ËÁÂÛ Î È ÔÌ ÂappleÈÙ Á ÓÔÓÙ È apple ÁÎfiÛÌÈ ÂappleÈ fiûâè» EMμƒπ 2006 Δ Àà 56 Â Ó ÂappleÔ appleâúó ÙÔ À π Ì ÙË MARFIN ÊÈ ÚˆÌ ÛÙËÓ

Διαβάστε περισσότερα

MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ

MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ EΛΛHNIKO INΣTITOYTO YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ THΣ EPΓAΣIAΣ MÂıÔ ÔÏÔÁÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È appleúfiïë Ë ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ. Ú K. ZÔÚÌapple. KÔ ÎÔ Ï ÎË B έκδοση A HNA 2000 EΛΛHNIKO INΣTITOYTO

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

hυgeίa εργασiα hυgeίa@εργασiα 2(2)

hυgeίa εργασiα hυgeίa@εργασiα 2(2) ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ SHARΕ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ TOY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων 2008-2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ της ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες

Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Έργο: Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Ανερχόμενοι επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δέσποινα Σ. Γαλανάκη Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια του Συνεδριακού Κέντρου του ΤΕΙ Αθήνας

Εγκαίνια του Συνεδριακού Κέντρου του ΤΕΙ Αθήνας Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Εγκαίνια του Συνεδριακού Κέντρου του ΤΕΙ Αθήνας Οι ατέλειες και τα προβλήματα του Ν. 3549/2007 για την εφαρμογή του στα ΤΕΙ Αλλεργιογόνα τρόφιμα και

Διαβάστε περισσότερα