ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Σύνταξη Ερωτηματολογίων Συμπλήρωση ερωτηματολογίων Αξιολόγηση ερωτηματολογίων Η ειδικότητα των ατόμων που απάντησαν στα ερωτηματολόγια Αξιολόγηση του προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού Αξιολόγηση των σεμιναρίων Γενικά σχόλια Συμπεράσματα... 14

2 1. Εισαγωγή Σκοπός του Πακέτου Εργασίας 4 είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού για την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος, που αναπτύχθηκε και ολοκληρώθηκε στα προηγούμενα πακέτα εργασίας, καθώς και της απήχησης που είχε στις ομάδες που απευθύνεται. Το εκπαιδευτικό υλικό κρίνεται και αξιολογείται για: Την καινοτομία του. Είναι σημαντικό το γεγονός οτι δεν προϋπάρχει παρόμοιο εκπαιδευτικό υλικό στον Ελλαδικό χώρο, τόσο ως προς το αντικείμενο μελέτης, όσο και ως προς τη μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθείται. Την ευελιξία για περαιτέρω ανάπτυξη και προσάρτησή του σε άλλα παρεμφερή πακέτα. Αξιολογείται το κατά πόσο το εκαιδευτικό υλικό μπορεί να αναπτύσσεται και να εμπλουτίζεται δυναμικά σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης για την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος, αλλά και κατά πόσο μπορεί να συμπληρώνει άλλα εκπαιδευτικά πακέτα που αφορούν σε παρεμφερή θέματα. Την φιλικότητα προς τον εκπαιδευόμενο. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πακέτου από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους αποτελεί σημαντική πληροφορία τόσο για το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού πακέτου, όσο και για τη διδακτική μεθοδολογία που ακολουθείται. Την προσαρμοστικότητα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Είναι σημαντικό να διαπιστωθεί μέσω της αξιολόγησης το κατά πόσο το εκπαιδευτικό υλικό καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων σε επίπεδο έρευνας και γνώσης, αλλά και τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς στον τομέα της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος. Η αξιολόγηση του εκαιδευτικού πακέτου πραγματοποιήθηκε με την συμπλήρωση ερωτηματολογίων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) που μοιράστηκαν σε εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος, αλλά και από ειδικούς στην ποιότητα και την υγεία του εσωτερικού περιβάλλοντος που μελέτησαν το εκπαιδευτικό πακέτο. 2

3 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πακέτου συντάχθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία απευθύνονταν στους εκπαιδευόμενους των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της διάχυσης των δράσεων της ομάδας του προγράμματος. Τα ερωτηματολόγια αποτελούνταν από λίγες ερωτήσεις και ήταν εύκολα στη συμπλήρωσή τους, ώστε να μην κουράζουν τους εκπαιδευόμενους, αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικά και επαρκή για την λήψη των επιθυμητών πληροφοριών. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Ερωτήσεις που αφορούν στην ειδικότητα και την απασχόληση του εκπαιδευόμενου (Ερώτηση 1 και 2) και επιβεβαιώνουν το οτι απευθυνόμαστε στις επιθυμητές ομάδες (μηχανικούς, ερευνητές, φοιτητές). Ερωτήσεις που αφορούν στην αξιολόγηση του εκπαιδετικού πακέτου τόσο ως προς το περιεχόμενο, τη σαφήνεια, το επίπεδο δυσκολίας αλλά και τη φιλικότητα αυτού (Ερώτηση 3-5). Προτάσεις βελτίωσης του εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευόμενους αλλά και πληροφορίες για παρόμοια εκπαιδευτικά υλικά στη χώρα μας (Ερώτηση 6 και 7) Ερωτήσεις που αφορούν στην ποιότητα και τον τρόπο διεξαγωγής των σεμιναρίων και που ουσιαστικά αξιολογούν τις δράσεις διάχυσης του προγράμματος (Ερώτηση 8-11). Γενικά σχόλια των εκπαιδευόμενων που αφορούν συνολικά το πρόγραμμα «Πυθαγόρας» (Ερώτηση 12). Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας αναφοράς 3. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στα 4 σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος. Τα σεμινάρια ήταν: Στα Χανιά, 5 Μαΐου 26 3

4 Στα Ιωάννινα, 15 Μαΐου 26 Στην Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 26 Στη Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου 26 Συμπληρώθηκαν συνολικά 65 ερωτηματολόγια. Στον παρακάτω Πίνακα φαίνεται ο αριθμός των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν σε κάθε σεμινάριο. Πίνακας 1: Αριθμός ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν στα σεμινάρια ΠΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Χανιά 2 Ιωάννινα 34 Αθήνα 14 Θεσσαλονίκη 15 ΣΥΝΟΛΟ Αξιολόγηση ερωτηματολογίων 4.1. Η ειδικότητα των ατόμων που απάντησαν στα ερωτηματολόγια Οι ειδικότητες των ατόμων που απάντησαν στα ερωτηματολόγια ήταν κυρίως φοιτητές, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες αλλά και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων όπως Χημικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Βιολόγοι κλπ. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοστά των ατόμων σε σχέση με την ειδικότητά τους. Πίνακας 2: Η ειδικότητες των ατόμων που απάντησαν στα ερωτηματολόγια ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Φοιτητές Μηχ.Μηχανικοί Ηλεκτ.Μηχανικοί

5 Πολιτικοί Μηχανικοί 7.77 Αρχιτέκτονες Άλλες Ειδικότητες 7.77 Σύνολο 65. Τα ποσοστά απεικονίζονται στο επόμενο διάγραμμα Ειδικότητες των ερωτηθέντων Φοιτητές Μηχ.Μηχανικοί Ηλεκτ.Μηχανικοί Πολιτικοί Μηχανικοί Αρχιτέκτονες Άλλες Ειδικότητες Διάγραμμα 1: Οι ειδικότητες των ερωτηθέντων στα σεμινάρια Ο τομέας εργασίας στον οποίο απασχολούνται οι εργαζόμενοι από τους ερωτηθέντες παρουσιάζεται στον επόμενο Πίνακα και το αντίστοιχο διάγραμμα. Πίνακας 3: Οι τομείς στους οποίους εργάζονται οι ερωτηθέντες ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας Ελεύθερος επαγγελματίας ΣΥΝΟΛΟ 34 5

6 Τομέας εργασίας των ερωτηθέντων Δημόσιο τομέα Ιδιωτικό τομέα Ελεύθερος επαγγελματίας Διάγραμμα 2: Ο τομέας στον οποίο εργάζονται οι ερωτηθέντες 4.2. Αξιολόγηση του προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού Οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν τη σαφήνεια τόσο του σκοπού όσο και του υλικού του προγράμματος «Πυθαγόρας» σε κλίμακα πέντε βαθμών. Οι αξιολογήσεις παρουσιάζονται στους επόμενους πίνακες και τα αντίστοιχα διαγράμματα. Πίνακας 4: Αξιολόγηση της σαφήνειας του σκοπού του προγράμματος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Ασαφής Σαφής Πίνακας 5: Αξιολόγηση της σαφήνειας του υλικού του προγράμματος 6

7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Ασαφής Σαφής Σαφήνεια του σκοπού του προγράμματος Ασαφής Σαφής Διάγραμμα 3: Αξιολόγηση της σαφήνειας του σκοπού του προγράμματος Σαφήνεια του υλικού του Προγράμματος Ασαφής Σαφής 7

8 Διάγραμμα 4: Αξιολόγηση της σαφήνειας του υλικού του προγράμματος Στο ερωτηματολόγιο ζητείται να αξιολογηθεί το επίπεδο του εκπαιδευτικού υλικού σε μία κλίμακα από «πολύ εύκολο» έως «πολύ δύσκολο». Οι απαντήσεις παρουσιάζονται στον πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθεί. Πίνακας 6: Αξιολόγηση του επιπέδου του εκπαιδευτικού υλικού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Πολύ εύκολο Σχετικά εύκολο Επαρκές/καλό Σχετικά δύσκολο Πολύ δύσκολο Δεν αξιολογώ Αξιολόγηση του επιπέδου του εκπαιδευτικού υλικού Διάγραμμα 5: Αξιολόγηση του επιπέδου του εκπαιδευτικού υλικού Στη συνέχεια αξιολογείται η καταλληλότητα του υλικού ως εκπαιδευτικό υλικό. 8

9 Πίνακας 7: Αξιολόγηση της καταλληλότητας του υλικού ως εκπαιδευτικό υλικό ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Ναι Όχι 7.77 Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ 26 4 Καταλληλότητα του υλικού για εκπαιδευτικό υλικό Ναι Όχι Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ Διάγραμμα 6: Αξιολόγηση της καταλληλότητας του υλικού ως εκπαιδευτικό υλικό Τα σχόλια που σημειώθηκαν όσον αφορά στην καταλληλότητα του υλικού ως εκαπιδευτικό υλικό είναι: Το υλικό είναι κατάλληλο για Πανεπιστήμια, Πολυτεχνικές Σχολές και ΤΕΙ σε προπτυχιακό αλλά και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το υλικό είναι κατάλληλο για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος σε ευρύ κοινό. Το υλικό είναι πλήρες και καλά δομημένο. Θα μπορούσε να δοθεί πληρέστερο υλικό σε ηλεκρονική μορφή. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει περισσότερες πρακτικές εφαρμογές ως παραδείγματα και περισσότερες πληροφορίες για λογισμικά πακέτα ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων. 9

10 Από τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων προκύπτει οτι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν γνωρίζουν άλλο αντίστοιχο υλικό στη χώρα μας. Πίνακας 8: Γνώση άλλου αντίστοιχου υλικού στη χώρα μας ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Ναι Όχι Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ Τα άτομα που απάντησαν οτι γνωρίζουν αντίστοιχο υλικό με αυτό του Προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ανέφεραν τα εξής: Αντίστοιχο υλικό στα πλαίσια μαθημάτων των Πολυτεχνικών σχολών της χώρας μας Το λογισμικό της 4Μ Γνώση άλλου αντίστοιχου υλικού Ναι Όχι Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ Διάγραμμα 7: Γνώση άλλου αντίστοιχου υλικού στη χώρα μας

11 4.3. Αξιολόγηση των σεμιναρίων Προκειμένου να αξιολογηθούν τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να απαντήσουν στις εξής ερωτήσεις: Αν πιστεύουν ότι το σεμινάριο προσέφερε πρακτική γνώση για την βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος. Αν πιστέυουν οτι το σεμινάριο προσέφερε λύσεις για την βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος. Επίσης τους ζητήθηκε να κρίνουν τα θέματα που παρουσιάστηκαν στα σεμινάρια σε μία κλίμακα από «πολύ ενδιαφέροντα» έως «καθόλου ενδιαφέροντα». Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους επόμενους πίνακες και τα αντίστοιχα διαγράμματα. Πίνακας 9: Αξιολόγηση της πρακτικής γνώσης που προσέφερε το σεμινάριο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Ναι Όχι Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ Προσφορά πρακτικής γνώσης από το σεμινάριο Ναι Όχι Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ Διάγραμμα 8: Αξιολόγηση της πρακτικής γνώσης που προσέφερε το σεμινάριο 11

12 Σχόλια: Οι περισσότεροι σημείωσαν ότι το σεμινάριο προσέφερε σημαντική πρακτική γνώση για τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος. Σημειώθηκε η επιθυμία για πιο λεπτομερή παρουσίαση των θεμάτων. Πίνακας : Αξιολόγηση των λύσεων που προσέφερε το σεμινάριο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Ναι Όχι Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ Προσφορά λύσεων από το σεμινάριο Ναι Όχι Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ Διάγραμμα 9: Αξιολόγηση των λύσεων που προσέφερε το σεμινάριο Σχόλια: Οι περισσότεροι σημείωσαν οτι το σεμινάριο προσέφερε συγκεκριμένες λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος. Εκφράστηκαν επίσης και σχόλια για: Πιο πρακτικές λύσεις Αρχιτεκτονικές/ κατασκευαστικές προτάσεις βελτίωσης των κτιρίων 12

13 Πίνακας 11: Αξιολόγηση των θεμάτων που παρουσιάστηκαν στα σεμινάρια ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Πολύ ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Λίγο ενδιαφέροντα Καθόλου ενδιαφέροντα Δεν απαντώ Αξιολόγηση των θεμάτων που παρουσιάστηκαν στα σεμινάρια πολύ ενδιαφέροντα ενδιαφέροντα λίγο ενδιαφέροντα καθόλου ενδιαφέροντα δεν απαντώ Διάγραμμα : Αξιολόγηση των θεμάτων που παρουσιάστηκαν στα σεμινάρια Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σημείωσε ότι τα σεμινάρια κάλυψαν πλήρως τη θεματολογία που αφορά στην ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος. Τα θέματα που σημειώθηκαν οτι δεν καλύφθηκαν από τα σεμινάρια είναι: 13

14 Η μόλυνση των αεραγωγών κλιματισμού Λύσεις αυτοματισμού και πρακτικές λύσεις με χαμηλό κόστος Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων Υλικά φιλικά προς το περιβάλλον Θόρυβος και φωτισμός εσωτερικών χώρων Ζητήματα κόστους που αφορούν στην υιοθέτηση τεχνολογιών για βελτίωση της ποιότητας αέρα και της άνεσης εσωτερικών χώρων και συσχέτισή τους με την αποτελεσματικότητα των μεθόδων 4.4. Γενικά σχόλια Τέλος ως γενικά σχόλια αναφέρουμε τα παρακάτω: Το πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε ως μία πολύ θετική ενέργεια και πρωτοβουλία για ένα θέμα τόσο σημαντικό όπως η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος. Θετικά σχόλια αποδόθηκαν σε όλη την ομάδα που εργάσθηκε για το πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. Η ημερίδα πέτυχε τους στόχους της και προσέφερε σημαντική γνώση Μεγάλος ο όγκος πληροφοριών για τα πλαίσια μιας ημερίδας Περισσότερη ενημέρωση για την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος. Παρουσίαση κτιρίων-προτύπων Επιθυμία για διοργάνωση ανάλογων σεμιναρίων 5. Συμπεράσματα Από την μελέτη και την ανάλυση των ερωτηματολογίων καταλήγουμε σε σημαντικά συμπεράσματα τόσο για το εκπαιδευτικό υλικό όσο και για την απήχηση που είχε στο κοινό στο οποίο απευθύνεται. Από τις ειδικότητες των ατόμων που συμμετείχαν στα σεμινάρια θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε οτι καλύφθηκε η πλειοψηφία των ομάδων στόχων στους οποίους απευθύνεται το Πρόγραμμα, με σημαντική τη συμμετοχή των φοιτητών (44.62). 14

15 Ο σκοπός του προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ κρίνεται σαφής από την πλειοψηφία των εκπαιδευομένων (5.77). Το ίδιο ισχύει και για τον σκοπό του εκπαιδευτικού υλικού που για το των ερωτηθέντων κρίνεται σαφής. Το επίπεδο του εκπαιδευτικού υλικού κρίνεται επαρκές/καλό σε ποσοστό Η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων (49.23) θεωρεί το υλικό του προγράμματος κατάλληλο ως εκπαιδευτικό υλικό τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι εκπαιδευόμενοι δεν είχαν γνώση άλλου αντίστοιχου υλικού στη χώρα μας, αφού μόλις το.77 απάντησε οτι γνωρίζει κάποιο παρόμοιο πακέτο, γεγονός που ενισχύει την σημαντικότητα του υλικού και τη συνεισφορά του στη γνώση και εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν στην ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έκρινε ότι το σεμινάριο προσέφερε τόσο πρακτική γνώση όσο και λύσεις για την βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος, ενώ τα θέματα που καλύφθηκαν κρίθηκαν ενδιαφέροντα. Οι προτάσεις για θέματα που θα μπορούσαν να καλυφθούν στα πλαίσια των σεμιναρίων εστιάζουν στην ηχορύπανση, σε πρακτικές λύσεις, στο κόστος των λύσεων και σε παρουσίαση πρακτικών εφαρμογών σε κτίρια-παραδείγματα. Τα σχόλια ήταν πολύ θετικά στην πλειοψηφία τους και ενθαρυντικά για την προσπάθεια της ομάδας που εργάσθηκε για την υλοποίηση του Προγράμματος. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο εκφράζοντας τις εντυπώσεις σας για το Σεμινάριο Ποιότητας Αέρα Εσωτερικού Περιβάλλοντος και τις απόψεις σας για το υλικό του προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ». 1. Ποιό είναι το επάγγελμά σας; (π.χ. αρχιτέκτονας, μηχανολόγος μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, φοιτητής κλπ) Σε ποιό τομέα εργάζεστε; (συμπληρώστε με x την κατάλληλη επιλογή) Στον δημόσιο τομέα Στον ιδιωτικό τομέα Ελεύθερος επαγγελματίας 3. Σαφήνεια του σκοπού του προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (συμπληρώστε με x την κατάλληλη επιλογή στην ακόλουθη κλίμακα) Ασαφής σκοπός Σαφής σκοπός Σχόλια: 4. Σαφήνεια του υλικού του προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (συμπληρώστε με x την κατάλληλη επιλογή στην ακόλουθη κλίμακα) Ασαφής σκοπός Σαφής σκοπός Σχόλια: 5. Αξιολογήστε το επίπεδο του εκπαιδευτικού υλικού (συμπληρώστε με x την κατάλληλη επιλογή) πολύ εύκολο επαρκές/καλό σχετικά εύκολο σχετικά δύσκολο 16

17 πολύ δύσκολο 6. Θεωρείτε πως το υλικό είναι κατάλληλο ως εκπαιδευτικό υλικό; Εάν ναι, σε τί επίπεδο; Δώστε προτάσεις βελτίωσης 7. Γνωρίζετε άλλο αντίστοιχο υλικό στη χώρα μας; Αν ναι ποιό είναι αυτό;.. 8. To Σεμινάριο προσέφερε πρακτική γνώση για την βελτίωση της ποιότητας αέρα του εσωτερικού περιβάλλοντος; Ναι Οχι Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ Σχόλια: 9. Το Σεμινάριο προσέφερε λύσεις για την βελτίωση της ποιότητας αέρα του εσωτερικού περιβάλλοντος; Ναι Οχι Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ Σχόλια:... Πως κρίνετε τα θέματα που παρουσιάστηκαν; Πολύ ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Λίγο ενδιαφέροντα Καθόλου ενδιαφέροντα 11. Υπάρχουν θέματα που δεν καλύφθηκαν στο σεμινάριο ή στο εκπαιδευτικό πακέτο και τα οποία θεωρείτε σημαντικά; Αν ναι, ποιά είναι αυτά; 17

18 12. Γενικά Σχόλια

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2011 Ελλάδα 2011 Πρόλογος 3 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση & Χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η διδασκαλία του μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές στο Επαγγελματικό Λύκειο με τη χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών (επαγγελματικό-εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης http://aidromon.gr/ Αγαπητοί μαθητές και γονείς, Λόγω της σύνθετης και ρευστής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης η εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις με αποτέλεσμα να βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Έκθεση Αποτελεσμάτων της Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών

Συγκριτική Έκθεση Αποτελεσμάτων της Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Συγκριτική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα