ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ε.Θ.Ε - Μάρτιος 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ε.Θ.Ε - Μάρτιος 2006"

Transcript

1 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ε.Θ.Ε - Μάρτιος 2006

2 Περιεχόµενα το Όραµά µας Συνοπτικά Στοιχεία Προϊόντα Εταιρείας Οµίλου Κύριοι Τοµείς ραστηριότητας - Ιχθυοκαλλιέργεια - Ιχθυοτροφές - Ζαχαρώδη Προϊόντα - Πωλήσεις / Τοµέα - Εξαγωγές Οικονοµικά Στοιχεία Κλάδου - Οµίλου Επιχειρηµατική Αναδιάρθρωση Επιχειρησιακή Στρατηγική & Στόχοι Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου - Εταιρείας - Αποτελέσµατα 2005 Εκτιµήσεις χρήσης Οικον. Κατ/σεις Cash Flow Στοιχεία Μετοχής Επενδυτικοί Στόχοι Περιβαλλοντική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ιοίκηση Management Επικοινωνία

3 Το Όραµά µας η διατήρηση της ηγετικής µας θέσης και η δραστηριοποίησή µας διεθνώς στους τοµείς ιχθυοκαλλιέργειας, µεταποίησης ιχθυηρών, αλιευµάτων και ιχθυοτροφών, µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση τόσο των συνεργατών και πελατών µας, όσο και των µετόχων µας Αριστείδης Μπελλές Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος

4 ... κοιτώντας πάντα µπροστά, και κάνοντας πράξη τη φιλοσοφία και τις αξίες µας για διαρκή αναζήτηση του καλύτερου επένδυση στην τεχνολογία αυστηρό έλεγχο, σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης ευαισθησία στο περιβάλλον δηµιουργία εµπιστοσύνης µε τους πελάτες µας κατακτήσαµε την κορυφή της Ευρώπης µεταξύ των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας διαθέτοντας µονάδες επεξεργασίας και παραγωγής στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο, συνεχίζουµε να προσφέρουµε προϊόντα και υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας, στην παραγωγή γόνου και ιχθύων, στη µεταποίηση αλιευµάτων και προµαγειρευµένων φαγητών και στην εµπορία- διάθεσή τους στην ελληνική και διεθνή αγορά

5 ΝΗΡΕΥΣ - Όµιλος, Συνοπτικά Στοιχεία Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ, αποτελεί τον µεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα τσιπούρας και λαβρακίου παγκοσµίως, µε διανοµή σε πάνω από 25 χώρες. Σήµερα, διαθέτει µια πλήρως καθετοποιηµένη δοµή µε µονάδες αναπαραγωγής, πάχυνσης και καλλιέργειας ιχθύων σε όλη την Ελλάδα, µεταποίησης προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας και αλιείας, και παρασκευής ιχθυοτροφών. Λειτουργεί διαθέτοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, ικανοποιώντας τα πρότυπα και τις ανάγκες των πελατών, διεθνώς. Κατέχει το 4,% της συνολικής παραγωγής νωπών ιχθύων και το 26,9% της παραγωγής γόνου στην Ελλάδα (κλαδικά στοιχεία µε ), υπερέχοντας σηµαντικά έναντι όλων των άλλων εταιριών του κλάδου σε πωλήσεις, κέρδη και ίδια κεφάλαια. Η δυναµική του, συνεχίζεται και κατά το 2006, µε διαρκώς αυξανόµενα µερίδια αγοράς. Παραµένει, διεθνώς, πρωτοπόρος στον τοµέα της ιχθυοκαλλιέργειας, ενισχύει την ηγετική του θέση, την σειρά των προϊόντων του, την παραγωγικότητα και αποδοτικότητά του, εγκαθιδρύοντας µακροπρόθεσµο ορίζοντα επικοινωνίας και συνεργασίας µε πελάτες, µετόχους και το πολύτιµο ανθρώπινο δυναµικό του, µέσα από τον καθορισµό και την εφαρµογή ολοκληρωµένου επιχειρηµατικού σχεδίου και στόχων, µε σεβασµό στην κοινωνία, το περιβάλλον, και τον άνθρωπο. Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. απασχολεί.34 άτοµα.

6 Προϊόντα Εταιρείας - Οµίλου γόνος * τσιπούρα µεταποιηµένα * απεντερωµένα ιχθυηρά * λαβράκι * φιλέτα ιχθυηρών * καπνιστά - λαδερά νωπά ιχθυηρά * λαδερά - µαρινάτα ιχθυοτροφές * τσιπούρα * τσιπούρα * προµαγειρευµένα γεύµατα * λαβράκι * λαβράκι * λοιπές * µυτάκι ilknak S.A. * γόνος NΗΡΕΥΣ Α.Ε. Business Units Ό µ ι λ ο ς * λοιπά * ιχθ/γεια ζαχαρώδη * ζαχαρώδη * τσίκλες µεσογειακός τόνος * blue fin tuna BLUE FIN TUNA HELLAS A.E. εξοπλισµός * ιχθυοκλωβοί ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Ε. * δίχτυα * λοιπά ερυθρός µεσογειακός τόνος SEAFARM IONIAN Α.Ε Ανάληψη του management από τη NΗΡΕΥΣ Α.Ε. Συµµετοχή της ΝΗΡΕΥΣ ως στρατηγικού επενδυτή, για τα επόµενα 5 έτη, σε συνεργασία µε τα κυριότερα πιστωτικά ιδρύµατα. BLUEFIN TUNA A.E. (25%), ιδρύθηκε τον Ιούνιο του έδρα Αθήνα, εγκαταστάσεις Αστακός Αιτωλοακ/νίας Πάχυνση -µεταποίηση - εµπορία τόνου. EUROCATERERS Α.B.E.Ε.Τ. (95,3%), - έδρα Κορωπί. Παραγωγή-εµπορία µεταποιηµένων ιχθυηρών, τυποποιηµένων εδεσµάτων για µονάδες µαζικής εστίασης (catering), και καταστηµάτων λιανικής πώλησης. ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε. (50%), - έδρα Καρδάµυλλα Χίου. Παραγωγή εξοπλισµού όπως ιχθυοκλωβοί, δίχτυα, κ.λπ. ιχθ/κών µονάδων.

7 Κύριοι Τοµείς ραστηριότητας ιχθυοκαλλιέργεια υτική & Στερεά Ελλάδα Εύβοια Χίος - Τουρκία εµπορικό σήµα ΝΗΡΕΥΣ µεταξύ µεγέθη Αυξηµένα : παραγωγική δυναµικότητα: Γόνος Νωπά 2005 : 55,0 εκατ. τεµάχια 2005 : 25 χιλ. τόνοι 2004 : 75,4 εκατ. τεµάχια 2004 : 3 χιλ. τόνοι + 06% + 92% Ιχθυογεννητικός Σταθµός Εύβοιας Μονάδας Πάχυνσης Συστοιχία Ιχθυοκλωβών Συσκευαστήρια * 7 ιχθυογεννητικοί σταθµοί * 2 τµήµατα έρευνας και ανάπτυξης * 52 µονάδες πάχυνσης (8 µονάδες πάχυνσης υπό ίδρυση την ερχόµενη τριετία) * 3 σύγχρονα συσκευαστήρια 2006: ιεύρυνση πωλήσεων, επέκταση σε νέες αγορές ιεθνώς

8 κύκλος παραγωγής νωπών ιχθυηρών τσιπούρα λαυράκι µυτάκι blue fin tuna µεσογειακός τόνος µε διάρκεια από 5 έως 8 µήνες, απαιτεί σηµαντικά Κεφάλαια Κίνησης Λοιπά

9 Κύριοι Τοµείς ραστηριότητας (συνέχεια) ιχθυοκαλλιέργεια Ιχθυογεννητικοί Σταθµοί Μονάδες Πάχυνσης Συσκευαστήρια ΠΕΡΙΟΧΗ 2004 Ιχθ/κοί Σταθµοί Παραγωγική δυναµικότητα σε τεµάχια 2005 Ιχθ/κοί Σταθµοί Παραγωγική δυναµικότητα σε τεµάχια ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ,500,000 ΦΩΚΙ Α 42,400,000 54,000,000 ΕΥΒΟΪΚΟΣ 2 2,500, ,000,000 ΑΡΓΟΛΙ Α ,500,000 ΧΙΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ,500, ,000,000 9,000,000 ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2004 Μονάδες Πάχυνσης 5 δυναµικότητα σε τόνους, Μονάδες Πάχυνσης 7 δυναµικότητα σε τόνους 3,50 ΣΥΣΚΕΥΑ ΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 4 75,400, ,000,000 ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ 8 3, ,700 3 ΦΩΚΙ Α 3,200 3,300 ΕΥΒΟΪΚΟΣ 6 2, ,50 ΒΟΙΩΤΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΡΓΟΛΙ Α ,650 2 ΣΕΡΙΦΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΧΙΟΣ 6 2, ,900 ΦΘΙΩΤΙ Α ΤΟΥΡΚΙΑ ,000 ΣΥΝΟΛΟ 33 2, : ιεύρυνση πωλήσεων,επέκταση σε νέες αγορές ιεθνώς 25,200 3

10 Κύριοι Τοµείς ραστηριότητας (συνέχεια) ιχθυοτροφές Πάτρα / εµπορικό σήµα Εργοστάσιο παραγωγής ιχθυοτροφών Πάτρα - πωλήσεις: 39χιλ. τόνοι το 04, έναντι 64χιλ. τόνων το 05 (40χιλ. τόνοι από εργοστάσιο Πάτρας) -5 κωδικοί προϊόντων: * Micro Line 3 κωδικοί - για γόνο * Blue Line 5 κωδικοί - υψηλής ενέργειας για πάχυνση ιχθυδίων (τσιπούρα, λαβράκι) * Aqua Line 4 κωδικοί - µέσης ενέργειας για πάχυνση ιχθυδίων (τσιπούρα, λαβράκι) * Τrout Line 2 κωδικοί - πάχυνση πέστροφας * Red Line κωδικός - για λιθρίνια, φαγκριά τα ιχθυάλευρα που χρησιµοποιούνται είναι εξαιρετικής ποιότητας και πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τον ισχύοντα στην Ε.Ε. Νόµο, έχοντας λάβει ειδική µέριµνα ώστε να αποκλείονται αυστηρά, διεθνείς και εγχώριοι προµηθευτές που εµπορεύονται µεταλλαγµένα δηµητριακά. 2006: Επέκταση παραγωγής (νέες συµφωνίες/παραγωγικές εγκαταστάσεις), λόγω αυξηµένης ζήτησης

11 Κύριοι Τοµείς ραστηριότητας (συνέχεια) ζαχαρώδη προϊόντα Χίος / εµπορικό σήµα Εργοστάσιο ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ζαχαρώδη, στη Χίο φηµισµένα παραδοσιακά γλυκά κουταλιού -πάνω από 25 είδη * µαστίχα-βανίλια 5 είδη * τσίκλα -µαστίχα 2 είδη * ζαχαρώδεις χυµοί -4 είδη * µέλι, λουκούµια, καραµέλες, καρύδες life drops 2005: ξεκίνησε στη Χίο, το νέο σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων τσίκλας µε βάση τη φυσική µαστίχα, επένδυση συνολικού ύψους 2,5 εκ. ευρώ, που στοχεύει στην παγκόσµια αγορά.

12 Λοιπές ραστηριότητες - Προϊόντα γόνος φιλέτα φιλέτα κα π ν ι σ τ ο - λα δ ε ρ ά σολωµός ιχθυοκλωβοί δίχτυα

13 Πωλήσεις ανά ραστηριότητα Business Unit ΟΌµιλος δραστηριοποιείται σε τρεις κυρίως τοµείς: Ιχθυοκαλλιέργεια (γόνος και νωπά ιχθυηρά), Ιχθυοτροφές, Ζαχαρώδη, και Λοιπά. σε εκατ. Ιχθυοκ/γιες & Τρόφιµα & Λοιπά Ιχθυοτροφές Ζαχαρώδη * * * Σύνολο Συνολικές Μικτές Πωλήσεις ανά Τοµέα Ενδοτµηµατ Πωλήσεις Καθαρές Πωλήσεις Λειτουργικά Κέρδη Χρηµ/κά Έσοδα -'Εξοδα Κέρδη προ Φόρων Επίσης, αναπτύσσει συνεχή και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα: * Περιλαµβάνει : - Eurocaterers Α.Ε., που αναδιοργανώνεται, µε σκοπό την εµφάνιση θετικών αποτ/σµάτων από το Τη δραστηριότητα ζαχαρωδών που περιλαµβάνει και τη νέα γραµµή παραγωγής προϊόντων µε βάση τη φυσική µαστίχα Χίου. Η έναρξη εργασιών της, θα βελτιώσει σηµαντικά την πορεία του τοµέα ζαχαρωδών. - Αλπίνο Α.Ε., η οποία τερµάτισε τη δραστηριότητά της. Η όλη εικόνα αυτού του τοµέα, αναµένεται πολύ καλύτερη το ** Περιλαµβάνει την εταιρεία ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Ε., που εξειδικεύεται στην παραγωγή ιχθυοκλωβών, διχτύων, και λοιπού εξοπλισµού ιχθυοκαλλιέργειας. ΟΜΙΛΟΣ '04-'05 Πωλήσεις Οµίλου % 2005 % Ελλάδα ΕΛΛΑΣ % % 42% Ε.Ε % % Λοιποί % % Λοιπές Ε.Ε. Σύνολο % % 6% 52%

14 Ανάλυση Εξαγωγών (3-2-05) Η υψηλή συµµετοχή των εξαγωγών στον Κύκλο Εργασιών, αντανακλά τη διεθνή ανταγωνιστικότητα τιµής - προϊόντων του Οµίλου. ΟΜΙΛΟΣ Εξαγωγές στην Ε.Ε. χώρα εκατ. % ITALY % SPAIN % FRANCE.7 5.7% U.K % GERMANY % PORTUGAL % HOLLAND % IRELAND.20.7% AUSTRIA % SLOVENIA % POLAND % BELGIUM % CZECH Pep % DENMARK % CYPRUS % MALTA % Σύνολο % ΟΜΙΛΟΣ Εξαγωγές σε Λοιπές (εκτός Ε.Ε.) χώρες χώρα εκατ. % Turkey % USA % Rest non E.U. Europe.4 4.0% Balkans % CANADA % Middle East % East. Europe 0.6.9% Russia 0.3.6% Australia % South Africa % Σύνολο % η εξαγωγική δραστηριότητα του Οµίλου δεν εµπεριέχει σηµαντικό βαθµό ρίσκου, καθόσον σύµφωνα µε στοιχεία στις , περισσότερο από 90% των εξαγωγών, κατευθύνεται προς χώρες της E.Ε.

15 Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου - Κλάδος Η συγκριτικά µε τον Κλάδο ιχθ/ών πορεία µας στο 9µηνο 2005, επιβεβαιώνει την ηγετική θέση Εταιρείας και Οµίλου: 9-µηνο 2005 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΕΡ Η π.φ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΕΡ Η π.φ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ σε εκατ. σε εκατ. σε εκατ. ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε FEEDUS Α.Ε.Β.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘ/ΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε ΓΑΛΑΞΙ Ι Α.Ε ΙΑΣ ΙΧΘ/ΡΓΕΙΕΣ Α.Ε INTERFISH Α.Ε SEA FARM IONIAN Α.Ε ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Ε ΚΕGΟ Α.Ε * τον Νοέµβριο 2005, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της Feedus ΑΕΒΕ από τη Νηρεύς ΑΕ. Οι πωλήσεις του Οµίλου αυξήθηκαν από 09,6 εκ. το 2004, σε 38, εκ. το Έχοντας επιτύχει από το 997 έως το 2004 µέσo ετήσιο ρυθµό αύξησης (CAGR) Πωλήσεων άνω του 8%, και µέσo ετήσιο ρυθµό αύξησης (CAGR) Λειτουργικών Κερδών EBITDA άνω του 0%, ο Όµιλος αποτελεί µια υγιή και οικονοµικά εύρωστη επιχειρηµατική οντότητα µε ηγετικό ρόλο στον κλάδο.

16 Λειτουργικός & Επιχειρησιακός Ανασχεδιασµός Επιδιώκοντας περαιτέρω, την εκλογίκευση της λειτουργίας του οµίλου προχωρήσαµε σε: χρηµατοοικονοµικό ανασχεδιασµό για τη βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής δοµής και την ενίσχυση της αξίας Εταιρείας και Οµίλου. Στα πλαίσια αυτά, ο Όµιλος προχώρησε στη σύναψη 7ετούς κοινού Οµολογιακού δανείου ύψους 50 εκ.,αναδιαρθρώνοντας τις δανειακές υποχρεώσεις σε µακροχρόνια βάση και εξασφαλίζοντας 0 εκ. σε νέα κεφάλαια για κάλυψη µελλοντικών επενδύσεων. λειτουργικό ανασχεδιασµό προωθώντας την καθαρότητα του αντικειµένου και των δραστηριοτήτων µας τερµατίζοντας τη λειτουργία ή και συγχωνεύοντας οµοειδούς αντικειµένου θυγατρικές µας, µε σηµαντικότερη τη συγχώνευση µε απορρόφηση της FEEDUS AEBE (παραγωγή εµπορία ιχθυοτροφών και ζαχαρωδών) από τη ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ. Επιπλέον, συνάψαµε οµολογιακό δάνειο ύψους 5 εκ., για την είσοδό µας στη SEAFARM IONIAN.

17 Επιχειρησιακή Στρατηγική Ξέρουµε τι: Νέα µονάδa προπάχυνσης (γόνος 0 gr.) Γενετική επιλογή/βελτίωση Mονάδα ψαριού γλώσσας Νέο Συσκευαστήριο Νέο τµήµα R & D για νέα είδη Εργοστάσιο µεταποίησης στη. Ελλάδα Αστακός Εργοστάσια ιχθ/ργειας και ιχθυοτροφών σε Τουρκία / Ισπανία, Λατ. Αµερική νέες κερδοφόρες δραστηριότητες αναπτύσσονται: ανάληψη management άλλων εταιρειών περαιτέρω επέκταση συνεργιών παραγωγή facon για τη ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. περαιτέρω εκµετάλλευση know-how διάθεση γόνου 0 gr. µείωση θνησιµότητας κύκλου παραγωγής Ξέρουµε γιατί: φιλετοποίηση ιχθυηρών καταναλωτικά εύχρηστο, ποιοτικό προϊόν επώνυµο ψάρι σε αλυσίδες καταστηµάτων ποιοτική υπεροχή - ιχνηλασιµότητα άλλα νέα προϊόντα ερυθρός τόνος, γλώσσα, κ.λπ. προϊόντα τσίχλας φυσική µαστίχα µοναδικό προϊόν/ονοµασία χώρας προέλευσης επέκταση σε άλλες χώρες κ/ξ, είσοδος στρατηγ. επενδυτή / γόνος - ιχθυηρά

18 Επιχειρησιακή Στρατηγική - Στόχοι βελτίωση κόστους αύξηση πωλήσεων εκλογίκευση λειτουργίας, αύξηση αποδοτικότητάς Οµίλου νέες επενδύσεις νέες κερδοφόρες δραστηριότητες Ξέρουµε Πώς! σηµαντικές συνέργιες ιεθνοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο

19 Οικονοµικά Στοιχεία Xρήσης 2005 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ GROUP COMPANY σε εκατ. /-3/2/2005 /-3/2/2004 /-3/2/2005 /-3/2/2004 Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη/(Ζηµίες) Κέρδη/(Ζηµίες) από Αποτίµηση σε εύλογη αξία Βιολογικών Στοιχείων Κέρδη/(Ζηµίες) προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Κέρδη/(Ζηµίες) προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων (EBIT) (0.47) 0.70 (.06) Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων (EBT) Μείον (Φόροι) (3.44) (6.97) (3.08) (4.35) Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από Φόρους Κατανεµόµενα σε: Μετόχους Εταιρείας ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Αριθµός Μετοχών 40,368,54 29,005,67 Ταµιακή Ροή ανά Μετοχή σε (0.056) Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή σε Λογιστική Αξία / µετοχή σε Προτεινόµενο Μέρισµα ανά µετοχή σε Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής εταιρείας, µε το σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στη διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των ίδιων κοινών µετοχών που αγοράστηκαν από την επιχείρηση (ίδιες µετοχές). Εύλογη Αξία Βιολογικών Αποθεµάτων - IFRS 4 : Το 2005, εισήχθηκε και εφαρµόστηκε για πρώτη φορά η έννοια της Εύλογης Αξίας, και άλλαξε ο τρόπος αποτίµησης των λεγόµενων Βιολογικών Αποθεµάτων Σύµφωνα µε αυτή, τα βιολογικά αποθέµατα θα πρέπει να αποτιµώνται στην Εύλογη Αξία τους, και όχι ως ίσχυε, στην κατ είδος κατώτερη τιµή κτήσης τους. Ως Εύλογη Αξία, θεωρείται η Αγοραία Αξία που έχουν τα βιολογικά αποθέµατα, σε κάποια καθορισµένη χρονική στιγµή

20 Μεγέθη Εκτιµήσεις 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ σε εκατ (e) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ % µεταβολή 26.0% 23.% EBITDA % µεταβολή 7.0% 30.8% EBT (µετά από ικ.μειοψηφίας) % µεταβολή 43.4% 43.%

21 2005 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εύλογη Αξία Βιολογικών Αποθεµάτων -IFRS 4- Το 2005, εφαρµόστηκε για πρώτη φορά η έννοια της Εύλογης Αξίας, αλλάζοντας τον τρόπο αποτίµησης των λεγόµενων Βιολογικών Αποθεµάτων Σύµφωνα µε αυτή, τα βιολογικά αποθέµατα θα πρέπει να αποτιµώνται στην Εύλογη Αξία τους, και όχι ως ίσχυε, στην κατ είδος κατώτερη τιµή κτήσης τους. Ως Εύλογη Αξία, θεωρείται η Αγοραία Αξία που έχουν τα βιολογικά αποθέµατα, σε κάποια καθορισµένη χρονική στιγµή σε εκατ. 3/2/05 3/2/04 3/2/05 3/2/04 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε Ακίνητα Υπεραξία Επιχείρησης Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Αποθέµατα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Πελάτες & Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις Νέον (2.09) (4.98) ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Επιχορηγήσεις Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

22 2005 CASH FLOW ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε εκατ. 3/2/2005 3/2/2004 3/2/2005 3/2/2004 Κέρδη χρήσης προ φόρων Αποσβέσεις χρήσης Επιχορηγήσεις Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Μείωση / (αύξηση) των αποθεµάτων Μείωση / (αύξηση) των απαιτήσεων (Μείωση) / Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα Καταβεβληµένοι Φόροι Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων Εισπράξεις από επιχορηγήσεις Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσµατα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια Μερίσµατα πληρωθέντα Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

23 Χρηµατιστηριακά Στοιχεία η Εταιρεία έχει µετοχικό κεφάλαιο ,5, ( µετοχές x ονοµ. αξία.25 εκάστη) η µετοχή περιλαµβάνεται στους δείκτες FTSE/ASE 80 και FTSE/ASE 40, ενώ.σύµφωνα µε τη νέα...κλαδοποίηση, κατατάσσεται στον κλάδο Γεωργία & Αλιεία. η µετοχή έχει αυξητική πορεία από τον Μάρτιο 2003, ενώ έχει ξεπεράσει σε απόδοση το Γενικό... είκτη καθώς και το δείκτη FTSE ASE 80 - Σύµβολο Μετοχής: ΝΗΡ Κεφαλαιοποίηση Χρηµατιστηριακή Αξία (4 Μαρ. 2006) 2,6 εκατ. bid ask spread : 0,625 π.µ. (-28 Φεβ. 2006) NIREUS vs' FTSE ASE 80 Small Cap & ASE General Index (=00) Μαρ- Απρ- Ιουν- Αυγ- Οκτ- Νοε- Ιαν-04 Μαρ- Μαϊ-04 Ιουν- Αυγ- Οκτ- Νοε- Ιαν-05 Μαρ- Απρ- Ιουν- Αυγ- Σεπ- Νοε- Ιαν NIREUS FTSE ASE 80 ASE GENERAL INDEX Reuters: NIRr.ΑΤ Bloomberg: NIR GA ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. - 0/03/2006 µετοχές % Βασικοί Μέτοχοι 9,656, % Θεσµικοί Επενδυτές 7,780,59 9.3% Θεσµικοί Επενδυτές Εξωτερικού,668,245 4.% Λοιποί, Ευρύ Επενδυτικό Κοινό,263, % Σύνολο 40,368, %

24 Συγκεντρωτικά Στοιχεία & Πολλαπλασιαστές ΟΜΙΛΟΣ * * ROE Καθαρός Κέρδη προ Κέρδη µετά µετά από * * * ανεισµός Μικτό Φόρων µετά από Φόρους Φόρους Ενεργητικό Πωλήσεις EBITDA προς Κέρδος από και EBITDA EBT EAT βάσει µ.ο. Ιδ.Κεφ. περιθώριο ικ.μειοψ. ικ.μειοψ. περιθώριο περιθώριο περιθώριο Ιδ. Κεφ % % 7.3% 4.3% % % % 5.3% 2.% % % % -.3% -4.9% % % % 5.2% 2.7% % % % 7.0% 3.5% % % % 7.9% 5.4% % * σε εκατ βάσει ΕΓΛΣ, 2005 βάσει ΛΠ ΟΜΙΛΟΣ EPS προ Φόρων και µετά από ικ.μειοψ. P/E προ Φόρων και µετά από ικ.μειοψ. P/E µετά από Φόρους και ικ.μειοψ. * EVA EVA / EBITDA EVA / Πωλήσεις P/BV * σε εκατ. ** βάσει του µηνιαίου µ.ο. ηµερήσιων τιµών κλεισίµατος και όγκου µετοχής για κάθε αντίστοιχο έτος ή περίοδο

25 Επενδυτικοί Στόχοι Συνεχής επικοινωνία µε την επενδυτική κοινότητα ώστε να γίνουν αισθητές οι προοπτικές της Εταιρείας, και να ενισχυθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη µετοχή της. Παροχή ικανοποιητικού µερίσµατος προς τους µετόχους µας, ετησίως. Αύξηση συµµετοχής των θεσµικών επενδυτών στο µετοχικό µας κεφάλαιο. Αύξηση του ηµερήσιου όγκου συναλλαγών µετοχής και κεφαλαιοποίησης της Εταιρείας.

26 Περιβαλλοντική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ε.Κ.Ε. ΗΕταιρεία αναπτύσσεται µέσα σε τρεις βασικούς άξονες, το σεβασµό στον επενδυτή, στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Για αυτό η εταιρεία έχει αναλάβει έως τώρα σηµαντικές δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και σκοπεύει να τις αναπτύξει περαιτέρω στο µέλλον. Είναι πιστοποιηµένη κατά το πρότυπο ISO 900: 2000, για το σύστηµα...διαχείρισης ποιότητας στην οργανωτική δοµή και λειτουργία της. Όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής εφαρµόζουν σύστηµα ασφάλειας και υγιεινής τροφίµων HACCP. Τέσσερα παραγωγικά κέντρα έχουν πιστοποιήσει το εφαρµοζόµενο σύστηµα ασφάλειας και υγιεινής σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 46. Στόχος της εταιρίας είναι εντός του 2006 η προσαρµογή του συστήµατος, ώστε να πιστοποιηθεί έως τα τέλη του 2006, µε το νέο διεθνές πρότυπο ISO 22000: 2005 Το 2005 ολοκληρώθηκε η πλήρης ανάπτυξη και εφαρµογή του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) των παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρίας µε στόχο την πιστοποίηση του ΣΠ σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 400: 2004, εντός του πρώτου εξαµήνου του Την ίδια στιγµή ο Όµιλος µετέχει στο Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Για την συσκευασία των προϊόντων του Οµίλου χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ανακυκλούµενα υλικά. Επίσης η Εταιρία µετέχει στο πρόγραµµα ανακύκλωσης µπαταριών µέσω της εταιρίας ΑΦΗΣ. Η εταιρία έχει αναπτύξει και εφαρµόζει από το 999 σύστηµα ιχνηλασιµότητας και σε συνδυασµό µε την υλοποίηση του έργου ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ που ολοκληρώνεται το Α Εξάµηνο 2006 επιχειρείται η ψηφιακή καταγραφή και αποτύπωση της ποιοτικής πληροφορίας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Νηρέα, µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών µας.

27 Περιβαλλοντική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ε.Κ.Ε. Για την επίτευξη των στόχων, η ιοίκηση παρέχει στο προσωπικό της : Καλό εργασιακό κλίµα Επαρκή πληροφόρηση και εκπαίδευση για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους Επιπλέον παροχές και διευκολύνσεις στο προσωπικό (άτοκα δάνεια, χρηµατικές ενισχύσεις κ.λ.π.) Υποτροφίες σε παιδιά εργαζοµένων της που φοιτούν σε Ανώτατες Σχολές Σε συνεργασία µε το Νοσοκοµείο Αµαλία Φλέµιγκ η Εταιρία ανέλαβε την πρωτοβουλία για την δηµιουργία Τράπεζας Αίµατος. Στο πλαίσιο της κοινωνικής δραστηριότητας, ο Όµιλος Νηρέα πραγµατοποιεί πολιτιστικές χορηγίες και οικονοµικές ενισχύσεις κυρίως στις περιοχές που δραστηριοποιείται. Από το 2005 η Εταιρία είναι Κύριο Μέλος του ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (http://www.csrhellas.gr), στο οποίο µετέχουν οι εταιρίες που εφαρµόζουν στην Ελλάδα πρακτικές Ε.Κ.Ε.

28 ιοικητικό Συµβούλιο - Το ιοικητικό Συµβούλιο, απαρτίζουν άνθρώποι µε εξειδικευµένη εµπειρία, την οποία εφαρµόζουν επιτυχώς κατά την τελευταία δεκαπενταετία στον κλάδο ιχθυοκαλλιεργειών ) Αριστείδης Μπελλές, Πρόεδρος και /νων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 2) Νικόλαος Χαβιάρας, Αντιπρόεδρος & Β /νων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Στελέχη Οµίλου Τa ανώτατα στελέχη του Οµίλου, διαθέτουν επίσης πολύχρονη διοικητική και εργασιακή εµπειρία στους τοµείς που έχουν αναλάβει Χρήστος Τριανταφύλλου ηµήτρης Παπανικολάου Γενικός /ντης Ιχθυοκαλλιέργειας Οµίλου Γενικός Οικονοµικός /ντης Οµίλου 3) Αντώνης Χαχλάκης, Αναπληρωτής /νων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 4) ηµήτριος Λουµπούνης, Εντεταλµένος Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 5) Παντελής Λαµπρινούδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος 6) Ιωάννα Καραχάλιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 7) Επαµεινώνδας Λαµπαδάριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 8) Νικόλαος Βουτσίνος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος 9) Κωνσταντίνος Λαµπρινόπουλος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Αφροδίτη Μπαρελιέ Στέλιος Μπογιατζής Θεόδωρος Αλεξάκος Γεράσιµος Μπαλωµένος Γιώργος Καϊµενάς Ρέα Ελευθεράκη Γενική /ντρια Κλάδου Ζαχαρωδών Γενικός /ντης Κλάδου Ζωοτροφών /ντης Πωλήσεων Κλάδου Ιχθυοκαλλιέργειας Οµίλου /ντης Παραγωγής Ιχθυοκαλλιέργειας /ντης Πληροφορικής Οµίλου /ντρια Ανθρωπίνων Πόρων & ιοικητικών Υπηρεσιών Οµίλου Λεωνίδας Παπαχαρίσης /ντης Ποιοτικού Ελέγχου Γιώργος Γούλιας Μαρία Λαµπρινού Γιώργος Αλούπης /ντης Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Προϊσταµένη Νοµικών Υπηρεσιών Υπεύθυνος /νσης Σχέσεων µε Επενδυτές Οµίλου

29 Εταιρική ιακυβέρνηση Η Εταιρία έχει θεσπίσει ένα σύγχρονο σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης από κανόνες, πολιτικές και µηχανισµούς ελέγχου, που περιλαµβάνονται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της, βασιζόµενο στην εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας και στην προαιρετική υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που χρησιµοποιούνται διεθνώς. Το σύστηµα αυτό διέπεται κυρίως από τις ακόλουθες αρχές που εξασφαλίζουν: προστασία των δικαιωµάτων των µετόχων, και όσων έλκουν συµφέροντα από αυτήν ίση µεταχείριση όλων των µετόχων έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση στρατηγική καθοδήγηση της Εταιρείας αποτελεσµατική παρακολούθηση της διοίκησης από το ιοικητικό Συµβούλιο υπευθυνότητα του ιοικητικού Συµβουλίου έναντι της Εταιρείας και των µετόχων ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που έχουν οι δραστηριότητες της Εταιρίας στο περιβάλλον, µε ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέµατα ποιότητας και προστασίας του καταναλωτή. ΗΕταιρική ιακυβέρνηση, ασκείται µέσω ενός αριθµού επιτροπών πλαισιωµένων από ένα ευέλικτο και αποτελεσµατικό µηχανισµό διοικητικών οργάνων: Επιτροπές του.σ. - Ελεγκτική -(Αudit Committee) - Αµοιβών και Παροχών - Στρατηγικού Σχεδιασµού & Επενδύσεων - Εταιρικής ιακυβέρνησης Τµήµατα Υπαγόµενα στο.σ. - Εσωτερικού Ελέγχου - Εταιρικών Ανακοινώσεων - Σχέσεων µε τους Επενδυτές - Εξυπηρέτησης Μετόχων Λοιπά Όργανα ιοίκησης - Συµβούλιο ιοίκησης Εταιρείας - Συµβούλιο ιεύθυνσης Οµίλου - Εκτελεστική Επιτροπή Οµίλου - Μονάδα Τεκµηρίωσης Οργάνωσης & Σχεδιασµού

30 Πλεονεκτήµατα προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας Σε πολλές χώρες, σταθµοί ιχθυοκαλλιέργειας στις εκβολές ποταµών, χρησιµοποιούνται ως µέσον για την ανίχνευση τυχόν βλαβερών ουσιών, αφού τυχόν περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις επηρεάζουν άµεσα την επιβίωση των ιχθυηρών, καθ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Οι αυστηρές και πιστοποιηµένες συνθήκες εκτροφής και οι άριστες πρώτες ύλες ιχθυοτροφών που χρησιµοποιούµε, εγγυώνται υγιή ψάρια απαλλαγµένα από ασθένειες αλλά και συσσωρεύσεις επικίνδυνων ουσιών, εν συγκρίσει µε τα αντίστοιχα αµφιβόλου ποιότητας ιχθυηρά ελεύθερης αλιείας, ενώ εφαρµόζουµε πρακτικές πλήρους ιχνηλασιµότητας σε όλη τη διαδικασία παραγωγής. Η ταχεία - βαθιά κατάψυξη διατηρεί την ποιότητα, τη φρεσκάδα, τη γεύση και όλες τις θρεπτικές ουσίες των προϊόντων για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα κατεψυγµένα µε τη µέθοδο αυτή ιχθυηρά αποτελούν σηµαντική πηγή πρωτεϊνών, λευκωµάτων, ιχνοστοιχείων και βιταµινών. Η κατανάλωσή τους µειώνει τριγλυκερίδια και χοληστερίνη, βοηθά την πηκτικότητα του αίµατος, τις ρευµατικές παθήσεις, το νευρικό σύστηµα και την ανάπτυξη του µυϊκού ιστού, συµβάλλοντας στην πρόληψη καρδιαγγειακών νόσων. Τα πολυακόρεστα λιπαρά Οξέα Ω3 και Ω6 που περιέχουν συµβάλλουν στην εγκεφαλική λειτουργία, προστατεύουν από δερµατοπάθειες, αποτρέπουν την κατακράτηση λίπους στα αγγεία µε αποτέλεσµα τη σωστή αιµάτωση και την αποφυγή θροµβώσεων. Λαυράκι Τσιπούρα Μυτάκι Λοιπά

31 Σας ευχαριστούµε πολύ Επικοινωνήσετε µαζί µας Γιώργος Αλούπης, Υπεύθυνος Σχέσεων µε Επενδυτές Τηλ: , Fax:

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΠΡΟΣ: Την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών, την Ethos Events και το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΧΙΟY Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΧΙΟY Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε Α.Φ.Μ. 094152228 Καρδάµυλα,823 ΧΙΟΣ- Τηλ.: (2272) 23 561-4 Fax: (2272)

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΑΠ Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2014

ΕΥ ΑΠ Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2014 ΕΥ ΑΠ Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2014 Οικονομικά Αποτελέσματα 2014 (εταιρείας) Σε χιλιάδες 2012 2013 2014 Μεταβολή Κύκλος Εργασιών 353.345 336.154 326.374-2,9% Μικτά Κέρδη 150.594 145.585 141.352-2,9%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

FEEDUS A.E.B.E. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 FEEDUS A.E.B.E.

FEEDUS A.E.B.E. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 FEEDUS A.E.B.E. FEEDUS A.E.B.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») FEEDUS A.E.B.E. Α.Φ.Μ. 094152081 ήµος Καµποσώρων, 82100 ΧΙΟΣ- Τηλ.: (22710) 41503 Fax: (22710) 41569 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 SEAFARM IONIAN Α.Ε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») SEAFARM IONIAN A.E. Α.Φ.Μ. 09276409 Οδός ηµοκρίτου, 1 ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου Βάρης, 194 00 Κορ Τηλ.: (210) 66 24 280,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Συνέχιση των ανοδικών ρυθµών ανάπτυξης πωλήσεων και κερδοφορίας Περαιτέρω ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου( χιλ.) 9M 2007 %

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Bloomberg: NIR:GA / Reuters: NIRr.AT ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008

Bloomberg: NIR:GA / Reuters: NIRr.AT ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2008 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009 ASE: ΝΗΡ Δελτίο Τύπου Bloomberg: NIR:GA / Reuters: NIRr.AT ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 To 2008 εντάθηκαν τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΣ 29 ΗΛΩΣΗ Η Εταιρία δηµιούργησε την παρουσίαση αυτή για να ενηµερώσει τους πελάτες και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 30 ης Σεπτεμβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου 3M Selonda - Παρουσίαση Οµίλου 3Μ 08

Παρουσίαση Οµίλου 3M Selonda - Παρουσίαση Οµίλου 3Μ 08 Παρουσίαση Οµίλου 3M 2008 1 Συνοπτικά Στοιχεία Ο Όµιλος Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα 44 µονάδες εκτροφής 40.000 τόνοι παραγωγική δυναµικότητα 11 χώρες εξαγωγών 18 θυγατρικές 7 µονάδες ιχθυογέννησης 7 µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 3 Σεπτεµβρίου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός... 3 2. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2007) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες ( ΛΠ 34)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριµήνου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία.........3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία...............4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ..............4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Από µέρους του.σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση πωλήσεων (21,56 %) Βελτίωση περιθωρίου µικτού κέρδους (25,84 %) Αύξησηδαπανώνλειτουργίας (18,42%) Μεγιστοποίηση επίτευξης οικονοµιών κλίµακας

Αύξηση πωλήσεων (21,56 %) Βελτίωση περιθωρίου µικτού κέρδους (25,84 %) Αύξησηδαπανώνλειτουργίας (18,42%) Μεγιστοποίηση επίτευξης οικονοµιών κλίµακας ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 23.06.2008 2 3 Σηµαντική βελτίωση παρουσίασαν τα οικονοµικά αποτελέσµατα του ΟµίλουκαιτηςΕταιρείαςκατάτηχρήσητου 2007 έναντιεκείνηςτου 2006, η οποία οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες ( ΛΠ 34)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΣ 28 ΗΛΩΣΗ Η Εταιρία δηµιούργησε την παρουσίαση αυτή για να ενηµερώσει τους πελάτες και τους

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωλήσεων Μικτό Κέρδος/Ζημία

Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωλήσεων Μικτό Κέρδος/Ζημία Κατάσταση Αποτελεσμάτων Κύκλος Εργασιών 3.616.794 3.400.084 Κόστος Πωλήσεων -2.189.052-2.152.111 Μικτό Κέρδος/Ζημία 1.427.742 1.247.973 Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 43.534 69.485 Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου και της Εταιρίας, της περιόδου από

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου και της Εταιρίας, της περιόδου από Έδρα: 3 ο χιλ. Αλεξανδρούπολης-Αεροδροµίου Αεροδροµίου 68100 Αλεξανδρούπολη Έβρου Αρ.Μητρώου α.ε 24473/06/Β/91/47 Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 Σύµφωνα µε το.λ.π. 34 Οι Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ.

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ. Περιεχόμενα 1. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 6. ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηµατιστήρια:

Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 2 Φεβρουαρίου 2005 Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Μείωση κόστους, Βελτίωση αποτελεσµάτων Περιεχόµενα Εισαγωγή 3-7 Η Αγορά 8-11 Στρατηγική 12-17 17 Οικονοµικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Πωλήσεις: 3.973,9 εκ. ευρώ, έναντι 3.977,2 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (µείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3.

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3. B.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημειώσεις 2016 2015 Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα