ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ε.Θ.Ε - Μάρτιος 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ε.Θ.Ε - Μάρτιος 2006"

Transcript

1 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ε.Θ.Ε - Μάρτιος 2006

2 Περιεχόµενα το Όραµά µας Συνοπτικά Στοιχεία Προϊόντα Εταιρείας Οµίλου Κύριοι Τοµείς ραστηριότητας - Ιχθυοκαλλιέργεια - Ιχθυοτροφές - Ζαχαρώδη Προϊόντα - Πωλήσεις / Τοµέα - Εξαγωγές Οικονοµικά Στοιχεία Κλάδου - Οµίλου Επιχειρηµατική Αναδιάρθρωση Επιχειρησιακή Στρατηγική & Στόχοι Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου - Εταιρείας - Αποτελέσµατα 2005 Εκτιµήσεις χρήσης Οικον. Κατ/σεις Cash Flow Στοιχεία Μετοχής Επενδυτικοί Στόχοι Περιβαλλοντική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ιοίκηση Management Επικοινωνία

3 Το Όραµά µας η διατήρηση της ηγετικής µας θέσης και η δραστηριοποίησή µας διεθνώς στους τοµείς ιχθυοκαλλιέργειας, µεταποίησης ιχθυηρών, αλιευµάτων και ιχθυοτροφών, µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση τόσο των συνεργατών και πελατών µας, όσο και των µετόχων µας Αριστείδης Μπελλές Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος

4 ... κοιτώντας πάντα µπροστά, και κάνοντας πράξη τη φιλοσοφία και τις αξίες µας για διαρκή αναζήτηση του καλύτερου επένδυση στην τεχνολογία αυστηρό έλεγχο, σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης ευαισθησία στο περιβάλλον δηµιουργία εµπιστοσύνης µε τους πελάτες µας κατακτήσαµε την κορυφή της Ευρώπης µεταξύ των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας διαθέτοντας µονάδες επεξεργασίας και παραγωγής στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο, συνεχίζουµε να προσφέρουµε προϊόντα και υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας, στην παραγωγή γόνου και ιχθύων, στη µεταποίηση αλιευµάτων και προµαγειρευµένων φαγητών και στην εµπορία- διάθεσή τους στην ελληνική και διεθνή αγορά

5 ΝΗΡΕΥΣ - Όµιλος, Συνοπτικά Στοιχεία Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ, αποτελεί τον µεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα τσιπούρας και λαβρακίου παγκοσµίως, µε διανοµή σε πάνω από 25 χώρες. Σήµερα, διαθέτει µια πλήρως καθετοποιηµένη δοµή µε µονάδες αναπαραγωγής, πάχυνσης και καλλιέργειας ιχθύων σε όλη την Ελλάδα, µεταποίησης προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας και αλιείας, και παρασκευής ιχθυοτροφών. Λειτουργεί διαθέτοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, ικανοποιώντας τα πρότυπα και τις ανάγκες των πελατών, διεθνώς. Κατέχει το 4,% της συνολικής παραγωγής νωπών ιχθύων και το 26,9% της παραγωγής γόνου στην Ελλάδα (κλαδικά στοιχεία µε ), υπερέχοντας σηµαντικά έναντι όλων των άλλων εταιριών του κλάδου σε πωλήσεις, κέρδη και ίδια κεφάλαια. Η δυναµική του, συνεχίζεται και κατά το 2006, µε διαρκώς αυξανόµενα µερίδια αγοράς. Παραµένει, διεθνώς, πρωτοπόρος στον τοµέα της ιχθυοκαλλιέργειας, ενισχύει την ηγετική του θέση, την σειρά των προϊόντων του, την παραγωγικότητα και αποδοτικότητά του, εγκαθιδρύοντας µακροπρόθεσµο ορίζοντα επικοινωνίας και συνεργασίας µε πελάτες, µετόχους και το πολύτιµο ανθρώπινο δυναµικό του, µέσα από τον καθορισµό και την εφαρµογή ολοκληρωµένου επιχειρηµατικού σχεδίου και στόχων, µε σεβασµό στην κοινωνία, το περιβάλλον, και τον άνθρωπο. Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. απασχολεί.34 άτοµα.

6 Προϊόντα Εταιρείας - Οµίλου γόνος * τσιπούρα µεταποιηµένα * απεντερωµένα ιχθυηρά * λαβράκι * φιλέτα ιχθυηρών * καπνιστά - λαδερά νωπά ιχθυηρά * λαδερά - µαρινάτα ιχθυοτροφές * τσιπούρα * τσιπούρα * προµαγειρευµένα γεύµατα * λαβράκι * λαβράκι * λοιπές * µυτάκι ilknak S.A. * γόνος NΗΡΕΥΣ Α.Ε. Business Units Ό µ ι λ ο ς * λοιπά * ιχθ/γεια ζαχαρώδη * ζαχαρώδη * τσίκλες µεσογειακός τόνος * blue fin tuna BLUE FIN TUNA HELLAS A.E. εξοπλισµός * ιχθυοκλωβοί ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Ε. * δίχτυα * λοιπά ερυθρός µεσογειακός τόνος SEAFARM IONIAN Α.Ε Ανάληψη του management από τη NΗΡΕΥΣ Α.Ε. Συµµετοχή της ΝΗΡΕΥΣ ως στρατηγικού επενδυτή, για τα επόµενα 5 έτη, σε συνεργασία µε τα κυριότερα πιστωτικά ιδρύµατα. BLUEFIN TUNA A.E. (25%), ιδρύθηκε τον Ιούνιο του έδρα Αθήνα, εγκαταστάσεις Αστακός Αιτωλοακ/νίας Πάχυνση -µεταποίηση - εµπορία τόνου. EUROCATERERS Α.B.E.Ε.Τ. (95,3%), - έδρα Κορωπί. Παραγωγή-εµπορία µεταποιηµένων ιχθυηρών, τυποποιηµένων εδεσµάτων για µονάδες µαζικής εστίασης (catering), και καταστηµάτων λιανικής πώλησης. ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε. (50%), - έδρα Καρδάµυλλα Χίου. Παραγωγή εξοπλισµού όπως ιχθυοκλωβοί, δίχτυα, κ.λπ. ιχθ/κών µονάδων.

7 Κύριοι Τοµείς ραστηριότητας ιχθυοκαλλιέργεια υτική & Στερεά Ελλάδα Εύβοια Χίος - Τουρκία εµπορικό σήµα ΝΗΡΕΥΣ µεταξύ µεγέθη Αυξηµένα : παραγωγική δυναµικότητα: Γόνος Νωπά 2005 : 55,0 εκατ. τεµάχια 2005 : 25 χιλ. τόνοι 2004 : 75,4 εκατ. τεµάχια 2004 : 3 χιλ. τόνοι + 06% + 92% Ιχθυογεννητικός Σταθµός Εύβοιας Μονάδας Πάχυνσης Συστοιχία Ιχθυοκλωβών Συσκευαστήρια * 7 ιχθυογεννητικοί σταθµοί * 2 τµήµατα έρευνας και ανάπτυξης * 52 µονάδες πάχυνσης (8 µονάδες πάχυνσης υπό ίδρυση την ερχόµενη τριετία) * 3 σύγχρονα συσκευαστήρια 2006: ιεύρυνση πωλήσεων, επέκταση σε νέες αγορές ιεθνώς

8 κύκλος παραγωγής νωπών ιχθυηρών τσιπούρα λαυράκι µυτάκι blue fin tuna µεσογειακός τόνος µε διάρκεια από 5 έως 8 µήνες, απαιτεί σηµαντικά Κεφάλαια Κίνησης Λοιπά

9 Κύριοι Τοµείς ραστηριότητας (συνέχεια) ιχθυοκαλλιέργεια Ιχθυογεννητικοί Σταθµοί Μονάδες Πάχυνσης Συσκευαστήρια ΠΕΡΙΟΧΗ 2004 Ιχθ/κοί Σταθµοί Παραγωγική δυναµικότητα σε τεµάχια 2005 Ιχθ/κοί Σταθµοί Παραγωγική δυναµικότητα σε τεµάχια ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ,500,000 ΦΩΚΙ Α 42,400,000 54,000,000 ΕΥΒΟΪΚΟΣ 2 2,500, ,000,000 ΑΡΓΟΛΙ Α ,500,000 ΧΙΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ,500, ,000,000 9,000,000 ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2004 Μονάδες Πάχυνσης 5 δυναµικότητα σε τόνους, Μονάδες Πάχυνσης 7 δυναµικότητα σε τόνους 3,50 ΣΥΣΚΕΥΑ ΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 4 75,400, ,000,000 ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ 8 3, ,700 3 ΦΩΚΙ Α 3,200 3,300 ΕΥΒΟΪΚΟΣ 6 2, ,50 ΒΟΙΩΤΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΡΓΟΛΙ Α ,650 2 ΣΕΡΙΦΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΧΙΟΣ 6 2, ,900 ΦΘΙΩΤΙ Α ΤΟΥΡΚΙΑ ,000 ΣΥΝΟΛΟ 33 2, : ιεύρυνση πωλήσεων,επέκταση σε νέες αγορές ιεθνώς 25,200 3

10 Κύριοι Τοµείς ραστηριότητας (συνέχεια) ιχθυοτροφές Πάτρα / εµπορικό σήµα Εργοστάσιο παραγωγής ιχθυοτροφών Πάτρα - πωλήσεις: 39χιλ. τόνοι το 04, έναντι 64χιλ. τόνων το 05 (40χιλ. τόνοι από εργοστάσιο Πάτρας) -5 κωδικοί προϊόντων: * Micro Line 3 κωδικοί - για γόνο * Blue Line 5 κωδικοί - υψηλής ενέργειας για πάχυνση ιχθυδίων (τσιπούρα, λαβράκι) * Aqua Line 4 κωδικοί - µέσης ενέργειας για πάχυνση ιχθυδίων (τσιπούρα, λαβράκι) * Τrout Line 2 κωδικοί - πάχυνση πέστροφας * Red Line κωδικός - για λιθρίνια, φαγκριά τα ιχθυάλευρα που χρησιµοποιούνται είναι εξαιρετικής ποιότητας και πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τον ισχύοντα στην Ε.Ε. Νόµο, έχοντας λάβει ειδική µέριµνα ώστε να αποκλείονται αυστηρά, διεθνείς και εγχώριοι προµηθευτές που εµπορεύονται µεταλλαγµένα δηµητριακά. 2006: Επέκταση παραγωγής (νέες συµφωνίες/παραγωγικές εγκαταστάσεις), λόγω αυξηµένης ζήτησης

11 Κύριοι Τοµείς ραστηριότητας (συνέχεια) ζαχαρώδη προϊόντα Χίος / εµπορικό σήµα Εργοστάσιο ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ζαχαρώδη, στη Χίο φηµισµένα παραδοσιακά γλυκά κουταλιού -πάνω από 25 είδη * µαστίχα-βανίλια 5 είδη * τσίκλα -µαστίχα 2 είδη * ζαχαρώδεις χυµοί -4 είδη * µέλι, λουκούµια, καραµέλες, καρύδες life drops 2005: ξεκίνησε στη Χίο, το νέο σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων τσίκλας µε βάση τη φυσική µαστίχα, επένδυση συνολικού ύψους 2,5 εκ. ευρώ, που στοχεύει στην παγκόσµια αγορά.

12 Λοιπές ραστηριότητες - Προϊόντα γόνος φιλέτα φιλέτα κα π ν ι σ τ ο - λα δ ε ρ ά σολωµός ιχθυοκλωβοί δίχτυα

13 Πωλήσεις ανά ραστηριότητα Business Unit ΟΌµιλος δραστηριοποιείται σε τρεις κυρίως τοµείς: Ιχθυοκαλλιέργεια (γόνος και νωπά ιχθυηρά), Ιχθυοτροφές, Ζαχαρώδη, και Λοιπά. σε εκατ. Ιχθυοκ/γιες & Τρόφιµα & Λοιπά Ιχθυοτροφές Ζαχαρώδη * * * Σύνολο Συνολικές Μικτές Πωλήσεις ανά Τοµέα Ενδοτµηµατ Πωλήσεις Καθαρές Πωλήσεις Λειτουργικά Κέρδη Χρηµ/κά Έσοδα -'Εξοδα Κέρδη προ Φόρων Επίσης, αναπτύσσει συνεχή και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα: * Περιλαµβάνει : - Eurocaterers Α.Ε., που αναδιοργανώνεται, µε σκοπό την εµφάνιση θετικών αποτ/σµάτων από το Τη δραστηριότητα ζαχαρωδών που περιλαµβάνει και τη νέα γραµµή παραγωγής προϊόντων µε βάση τη φυσική µαστίχα Χίου. Η έναρξη εργασιών της, θα βελτιώσει σηµαντικά την πορεία του τοµέα ζαχαρωδών. - Αλπίνο Α.Ε., η οποία τερµάτισε τη δραστηριότητά της. Η όλη εικόνα αυτού του τοµέα, αναµένεται πολύ καλύτερη το ** Περιλαµβάνει την εταιρεία ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Ε., που εξειδικεύεται στην παραγωγή ιχθυοκλωβών, διχτύων, και λοιπού εξοπλισµού ιχθυοκαλλιέργειας. ΟΜΙΛΟΣ '04-'05 Πωλήσεις Οµίλου % 2005 % Ελλάδα ΕΛΛΑΣ % % 42% Ε.Ε % % Λοιποί % % Λοιπές Ε.Ε. Σύνολο % % 6% 52%

14 Ανάλυση Εξαγωγών (3-2-05) Η υψηλή συµµετοχή των εξαγωγών στον Κύκλο Εργασιών, αντανακλά τη διεθνή ανταγωνιστικότητα τιµής - προϊόντων του Οµίλου. ΟΜΙΛΟΣ Εξαγωγές στην Ε.Ε. χώρα εκατ. % ITALY % SPAIN % FRANCE.7 5.7% U.K % GERMANY % PORTUGAL % HOLLAND % IRELAND.20.7% AUSTRIA % SLOVENIA % POLAND % BELGIUM % CZECH Pep % DENMARK % CYPRUS % MALTA % Σύνολο % ΟΜΙΛΟΣ Εξαγωγές σε Λοιπές (εκτός Ε.Ε.) χώρες χώρα εκατ. % Turkey % USA % Rest non E.U. Europe.4 4.0% Balkans % CANADA % Middle East % East. Europe 0.6.9% Russia 0.3.6% Australia % South Africa % Σύνολο % η εξαγωγική δραστηριότητα του Οµίλου δεν εµπεριέχει σηµαντικό βαθµό ρίσκου, καθόσον σύµφωνα µε στοιχεία στις , περισσότερο από 90% των εξαγωγών, κατευθύνεται προς χώρες της E.Ε.

15 Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου - Κλάδος Η συγκριτικά µε τον Κλάδο ιχθ/ών πορεία µας στο 9µηνο 2005, επιβεβαιώνει την ηγετική θέση Εταιρείας και Οµίλου: 9-µηνο 2005 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΕΡ Η π.φ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΕΡ Η π.φ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ σε εκατ. σε εκατ. σε εκατ. ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε FEEDUS Α.Ε.Β.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘ/ΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε ΓΑΛΑΞΙ Ι Α.Ε ΙΑΣ ΙΧΘ/ΡΓΕΙΕΣ Α.Ε INTERFISH Α.Ε SEA FARM IONIAN Α.Ε ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Ε ΚΕGΟ Α.Ε * τον Νοέµβριο 2005, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της Feedus ΑΕΒΕ από τη Νηρεύς ΑΕ. Οι πωλήσεις του Οµίλου αυξήθηκαν από 09,6 εκ. το 2004, σε 38, εκ. το Έχοντας επιτύχει από το 997 έως το 2004 µέσo ετήσιο ρυθµό αύξησης (CAGR) Πωλήσεων άνω του 8%, και µέσo ετήσιο ρυθµό αύξησης (CAGR) Λειτουργικών Κερδών EBITDA άνω του 0%, ο Όµιλος αποτελεί µια υγιή και οικονοµικά εύρωστη επιχειρηµατική οντότητα µε ηγετικό ρόλο στον κλάδο.

16 Λειτουργικός & Επιχειρησιακός Ανασχεδιασµός Επιδιώκοντας περαιτέρω, την εκλογίκευση της λειτουργίας του οµίλου προχωρήσαµε σε: χρηµατοοικονοµικό ανασχεδιασµό για τη βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής δοµής και την ενίσχυση της αξίας Εταιρείας και Οµίλου. Στα πλαίσια αυτά, ο Όµιλος προχώρησε στη σύναψη 7ετούς κοινού Οµολογιακού δανείου ύψους 50 εκ.,αναδιαρθρώνοντας τις δανειακές υποχρεώσεις σε µακροχρόνια βάση και εξασφαλίζοντας 0 εκ. σε νέα κεφάλαια για κάλυψη µελλοντικών επενδύσεων. λειτουργικό ανασχεδιασµό προωθώντας την καθαρότητα του αντικειµένου και των δραστηριοτήτων µας τερµατίζοντας τη λειτουργία ή και συγχωνεύοντας οµοειδούς αντικειµένου θυγατρικές µας, µε σηµαντικότερη τη συγχώνευση µε απορρόφηση της FEEDUS AEBE (παραγωγή εµπορία ιχθυοτροφών και ζαχαρωδών) από τη ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ. Επιπλέον, συνάψαµε οµολογιακό δάνειο ύψους 5 εκ., για την είσοδό µας στη SEAFARM IONIAN.

17 Επιχειρησιακή Στρατηγική Ξέρουµε τι: Νέα µονάδa προπάχυνσης (γόνος 0 gr.) Γενετική επιλογή/βελτίωση Mονάδα ψαριού γλώσσας Νέο Συσκευαστήριο Νέο τµήµα R & D για νέα είδη Εργοστάσιο µεταποίησης στη. Ελλάδα Αστακός Εργοστάσια ιχθ/ργειας και ιχθυοτροφών σε Τουρκία / Ισπανία, Λατ. Αµερική νέες κερδοφόρες δραστηριότητες αναπτύσσονται: ανάληψη management άλλων εταιρειών περαιτέρω επέκταση συνεργιών παραγωγή facon για τη ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. περαιτέρω εκµετάλλευση know-how διάθεση γόνου 0 gr. µείωση θνησιµότητας κύκλου παραγωγής Ξέρουµε γιατί: φιλετοποίηση ιχθυηρών καταναλωτικά εύχρηστο, ποιοτικό προϊόν επώνυµο ψάρι σε αλυσίδες καταστηµάτων ποιοτική υπεροχή - ιχνηλασιµότητα άλλα νέα προϊόντα ερυθρός τόνος, γλώσσα, κ.λπ. προϊόντα τσίχλας φυσική µαστίχα µοναδικό προϊόν/ονοµασία χώρας προέλευσης επέκταση σε άλλες χώρες κ/ξ, είσοδος στρατηγ. επενδυτή / γόνος - ιχθυηρά

18 Επιχειρησιακή Στρατηγική - Στόχοι βελτίωση κόστους αύξηση πωλήσεων εκλογίκευση λειτουργίας, αύξηση αποδοτικότητάς Οµίλου νέες επενδύσεις νέες κερδοφόρες δραστηριότητες Ξέρουµε Πώς! σηµαντικές συνέργιες ιεθνοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο

19 Οικονοµικά Στοιχεία Xρήσης 2005 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ GROUP COMPANY σε εκατ. /-3/2/2005 /-3/2/2004 /-3/2/2005 /-3/2/2004 Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη/(Ζηµίες) Κέρδη/(Ζηµίες) από Αποτίµηση σε εύλογη αξία Βιολογικών Στοιχείων Κέρδη/(Ζηµίες) προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Κέρδη/(Ζηµίες) προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων (EBIT) (0.47) 0.70 (.06) Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων (EBT) Μείον (Φόροι) (3.44) (6.97) (3.08) (4.35) Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από Φόρους Κατανεµόµενα σε: Μετόχους Εταιρείας ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Αριθµός Μετοχών 40,368,54 29,005,67 Ταµιακή Ροή ανά Μετοχή σε (0.056) Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή σε Λογιστική Αξία / µετοχή σε Προτεινόµενο Μέρισµα ανά µετοχή σε Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής εταιρείας, µε το σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στη διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των ίδιων κοινών µετοχών που αγοράστηκαν από την επιχείρηση (ίδιες µετοχές). Εύλογη Αξία Βιολογικών Αποθεµάτων - IFRS 4 : Το 2005, εισήχθηκε και εφαρµόστηκε για πρώτη φορά η έννοια της Εύλογης Αξίας, και άλλαξε ο τρόπος αποτίµησης των λεγόµενων Βιολογικών Αποθεµάτων Σύµφωνα µε αυτή, τα βιολογικά αποθέµατα θα πρέπει να αποτιµώνται στην Εύλογη Αξία τους, και όχι ως ίσχυε, στην κατ είδος κατώτερη τιµή κτήσης τους. Ως Εύλογη Αξία, θεωρείται η Αγοραία Αξία που έχουν τα βιολογικά αποθέµατα, σε κάποια καθορισµένη χρονική στιγµή

20 Μεγέθη Εκτιµήσεις 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ σε εκατ (e) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ % µεταβολή 26.0% 23.% EBITDA % µεταβολή 7.0% 30.8% EBT (µετά από ικ.μειοψηφίας) % µεταβολή 43.4% 43.%

21 2005 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εύλογη Αξία Βιολογικών Αποθεµάτων -IFRS 4- Το 2005, εφαρµόστηκε για πρώτη φορά η έννοια της Εύλογης Αξίας, αλλάζοντας τον τρόπο αποτίµησης των λεγόµενων Βιολογικών Αποθεµάτων Σύµφωνα µε αυτή, τα βιολογικά αποθέµατα θα πρέπει να αποτιµώνται στην Εύλογη Αξία τους, και όχι ως ίσχυε, στην κατ είδος κατώτερη τιµή κτήσης τους. Ως Εύλογη Αξία, θεωρείται η Αγοραία Αξία που έχουν τα βιολογικά αποθέµατα, σε κάποια καθορισµένη χρονική στιγµή σε εκατ. 3/2/05 3/2/04 3/2/05 3/2/04 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε Ακίνητα Υπεραξία Επιχείρησης Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Αποθέµατα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Πελάτες & Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις Νέον (2.09) (4.98) ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Επιχορηγήσεις Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

22 2005 CASH FLOW ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε εκατ. 3/2/2005 3/2/2004 3/2/2005 3/2/2004 Κέρδη χρήσης προ φόρων Αποσβέσεις χρήσης Επιχορηγήσεις Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Μείωση / (αύξηση) των αποθεµάτων Μείωση / (αύξηση) των απαιτήσεων (Μείωση) / Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα Καταβεβληµένοι Φόροι Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων Εισπράξεις από επιχορηγήσεις Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσµατα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια Μερίσµατα πληρωθέντα Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

23 Χρηµατιστηριακά Στοιχεία η Εταιρεία έχει µετοχικό κεφάλαιο ,5, ( µετοχές x ονοµ. αξία.25 εκάστη) η µετοχή περιλαµβάνεται στους δείκτες FTSE/ASE 80 και FTSE/ASE 40, ενώ.σύµφωνα µε τη νέα...κλαδοποίηση, κατατάσσεται στον κλάδο Γεωργία & Αλιεία. η µετοχή έχει αυξητική πορεία από τον Μάρτιο 2003, ενώ έχει ξεπεράσει σε απόδοση το Γενικό... είκτη καθώς και το δείκτη FTSE ASE 80 - Σύµβολο Μετοχής: ΝΗΡ Κεφαλαιοποίηση Χρηµατιστηριακή Αξία (4 Μαρ. 2006) 2,6 εκατ. bid ask spread : 0,625 π.µ. (-28 Φεβ. 2006) NIREUS vs' FTSE ASE 80 Small Cap & ASE General Index (=00) Μαρ- Απρ- Ιουν- Αυγ- Οκτ- Νοε- Ιαν-04 Μαρ- Μαϊ-04 Ιουν- Αυγ- Οκτ- Νοε- Ιαν-05 Μαρ- Απρ- Ιουν- Αυγ- Σεπ- Νοε- Ιαν NIREUS FTSE ASE 80 ASE GENERAL INDEX Reuters: NIRr.ΑΤ Bloomberg: NIR GA ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. - 0/03/2006 µετοχές % Βασικοί Μέτοχοι 9,656, % Θεσµικοί Επενδυτές 7,780,59 9.3% Θεσµικοί Επενδυτές Εξωτερικού,668,245 4.% Λοιποί, Ευρύ Επενδυτικό Κοινό,263, % Σύνολο 40,368, %

24 Συγκεντρωτικά Στοιχεία & Πολλαπλασιαστές ΟΜΙΛΟΣ * * ROE Καθαρός Κέρδη προ Κέρδη µετά µετά από * * * ανεισµός Μικτό Φόρων µετά από Φόρους Φόρους Ενεργητικό Πωλήσεις EBITDA προς Κέρδος από και EBITDA EBT EAT βάσει µ.ο. Ιδ.Κεφ. περιθώριο ικ.μειοψ. ικ.μειοψ. περιθώριο περιθώριο περιθώριο Ιδ. Κεφ % % 7.3% 4.3% % % % 5.3% 2.% % % % -.3% -4.9% % % % 5.2% 2.7% % % % 7.0% 3.5% % % % 7.9% 5.4% % * σε εκατ βάσει ΕΓΛΣ, 2005 βάσει ΛΠ ΟΜΙΛΟΣ EPS προ Φόρων και µετά από ικ.μειοψ. P/E προ Φόρων και µετά από ικ.μειοψ. P/E µετά από Φόρους και ικ.μειοψ. * EVA EVA / EBITDA EVA / Πωλήσεις P/BV * σε εκατ. ** βάσει του µηνιαίου µ.ο. ηµερήσιων τιµών κλεισίµατος και όγκου µετοχής για κάθε αντίστοιχο έτος ή περίοδο

25 Επενδυτικοί Στόχοι Συνεχής επικοινωνία µε την επενδυτική κοινότητα ώστε να γίνουν αισθητές οι προοπτικές της Εταιρείας, και να ενισχυθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη µετοχή της. Παροχή ικανοποιητικού µερίσµατος προς τους µετόχους µας, ετησίως. Αύξηση συµµετοχής των θεσµικών επενδυτών στο µετοχικό µας κεφάλαιο. Αύξηση του ηµερήσιου όγκου συναλλαγών µετοχής και κεφαλαιοποίησης της Εταιρείας.

26 Περιβαλλοντική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ε.Κ.Ε. ΗΕταιρεία αναπτύσσεται µέσα σε τρεις βασικούς άξονες, το σεβασµό στον επενδυτή, στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Για αυτό η εταιρεία έχει αναλάβει έως τώρα σηµαντικές δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και σκοπεύει να τις αναπτύξει περαιτέρω στο µέλλον. Είναι πιστοποιηµένη κατά το πρότυπο ISO 900: 2000, για το σύστηµα...διαχείρισης ποιότητας στην οργανωτική δοµή και λειτουργία της. Όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής εφαρµόζουν σύστηµα ασφάλειας και υγιεινής τροφίµων HACCP. Τέσσερα παραγωγικά κέντρα έχουν πιστοποιήσει το εφαρµοζόµενο σύστηµα ασφάλειας και υγιεινής σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 46. Στόχος της εταιρίας είναι εντός του 2006 η προσαρµογή του συστήµατος, ώστε να πιστοποιηθεί έως τα τέλη του 2006, µε το νέο διεθνές πρότυπο ISO 22000: 2005 Το 2005 ολοκληρώθηκε η πλήρης ανάπτυξη και εφαρµογή του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) των παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρίας µε στόχο την πιστοποίηση του ΣΠ σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 400: 2004, εντός του πρώτου εξαµήνου του Την ίδια στιγµή ο Όµιλος µετέχει στο Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Για την συσκευασία των προϊόντων του Οµίλου χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ανακυκλούµενα υλικά. Επίσης η Εταιρία µετέχει στο πρόγραµµα ανακύκλωσης µπαταριών µέσω της εταιρίας ΑΦΗΣ. Η εταιρία έχει αναπτύξει και εφαρµόζει από το 999 σύστηµα ιχνηλασιµότητας και σε συνδυασµό µε την υλοποίηση του έργου ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ που ολοκληρώνεται το Α Εξάµηνο 2006 επιχειρείται η ψηφιακή καταγραφή και αποτύπωση της ποιοτικής πληροφορίας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Νηρέα, µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών µας.

27 Περιβαλλοντική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ε.Κ.Ε. Για την επίτευξη των στόχων, η ιοίκηση παρέχει στο προσωπικό της : Καλό εργασιακό κλίµα Επαρκή πληροφόρηση και εκπαίδευση για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους Επιπλέον παροχές και διευκολύνσεις στο προσωπικό (άτοκα δάνεια, χρηµατικές ενισχύσεις κ.λ.π.) Υποτροφίες σε παιδιά εργαζοµένων της που φοιτούν σε Ανώτατες Σχολές Σε συνεργασία µε το Νοσοκοµείο Αµαλία Φλέµιγκ η Εταιρία ανέλαβε την πρωτοβουλία για την δηµιουργία Τράπεζας Αίµατος. Στο πλαίσιο της κοινωνικής δραστηριότητας, ο Όµιλος Νηρέα πραγµατοποιεί πολιτιστικές χορηγίες και οικονοµικές ενισχύσεις κυρίως στις περιοχές που δραστηριοποιείται. Από το 2005 η Εταιρία είναι Κύριο Μέλος του ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (http://www.csrhellas.gr), στο οποίο µετέχουν οι εταιρίες που εφαρµόζουν στην Ελλάδα πρακτικές Ε.Κ.Ε.

28 ιοικητικό Συµβούλιο - Το ιοικητικό Συµβούλιο, απαρτίζουν άνθρώποι µε εξειδικευµένη εµπειρία, την οποία εφαρµόζουν επιτυχώς κατά την τελευταία δεκαπενταετία στον κλάδο ιχθυοκαλλιεργειών ) Αριστείδης Μπελλές, Πρόεδρος και /νων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 2) Νικόλαος Χαβιάρας, Αντιπρόεδρος & Β /νων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Στελέχη Οµίλου Τa ανώτατα στελέχη του Οµίλου, διαθέτουν επίσης πολύχρονη διοικητική και εργασιακή εµπειρία στους τοµείς που έχουν αναλάβει Χρήστος Τριανταφύλλου ηµήτρης Παπανικολάου Γενικός /ντης Ιχθυοκαλλιέργειας Οµίλου Γενικός Οικονοµικός /ντης Οµίλου 3) Αντώνης Χαχλάκης, Αναπληρωτής /νων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 4) ηµήτριος Λουµπούνης, Εντεταλµένος Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 5) Παντελής Λαµπρινούδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος 6) Ιωάννα Καραχάλιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 7) Επαµεινώνδας Λαµπαδάριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 8) Νικόλαος Βουτσίνος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος 9) Κωνσταντίνος Λαµπρινόπουλος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Αφροδίτη Μπαρελιέ Στέλιος Μπογιατζής Θεόδωρος Αλεξάκος Γεράσιµος Μπαλωµένος Γιώργος Καϊµενάς Ρέα Ελευθεράκη Γενική /ντρια Κλάδου Ζαχαρωδών Γενικός /ντης Κλάδου Ζωοτροφών /ντης Πωλήσεων Κλάδου Ιχθυοκαλλιέργειας Οµίλου /ντης Παραγωγής Ιχθυοκαλλιέργειας /ντης Πληροφορικής Οµίλου /ντρια Ανθρωπίνων Πόρων & ιοικητικών Υπηρεσιών Οµίλου Λεωνίδας Παπαχαρίσης /ντης Ποιοτικού Ελέγχου Γιώργος Γούλιας Μαρία Λαµπρινού Γιώργος Αλούπης /ντης Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Προϊσταµένη Νοµικών Υπηρεσιών Υπεύθυνος /νσης Σχέσεων µε Επενδυτές Οµίλου

29 Εταιρική ιακυβέρνηση Η Εταιρία έχει θεσπίσει ένα σύγχρονο σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης από κανόνες, πολιτικές και µηχανισµούς ελέγχου, που περιλαµβάνονται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της, βασιζόµενο στην εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας και στην προαιρετική υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που χρησιµοποιούνται διεθνώς. Το σύστηµα αυτό διέπεται κυρίως από τις ακόλουθες αρχές που εξασφαλίζουν: προστασία των δικαιωµάτων των µετόχων, και όσων έλκουν συµφέροντα από αυτήν ίση µεταχείριση όλων των µετόχων έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση στρατηγική καθοδήγηση της Εταιρείας αποτελεσµατική παρακολούθηση της διοίκησης από το ιοικητικό Συµβούλιο υπευθυνότητα του ιοικητικού Συµβουλίου έναντι της Εταιρείας και των µετόχων ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που έχουν οι δραστηριότητες της Εταιρίας στο περιβάλλον, µε ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέµατα ποιότητας και προστασίας του καταναλωτή. ΗΕταιρική ιακυβέρνηση, ασκείται µέσω ενός αριθµού επιτροπών πλαισιωµένων από ένα ευέλικτο και αποτελεσµατικό µηχανισµό διοικητικών οργάνων: Επιτροπές του.σ. - Ελεγκτική -(Αudit Committee) - Αµοιβών και Παροχών - Στρατηγικού Σχεδιασµού & Επενδύσεων - Εταιρικής ιακυβέρνησης Τµήµατα Υπαγόµενα στο.σ. - Εσωτερικού Ελέγχου - Εταιρικών Ανακοινώσεων - Σχέσεων µε τους Επενδυτές - Εξυπηρέτησης Μετόχων Λοιπά Όργανα ιοίκησης - Συµβούλιο ιοίκησης Εταιρείας - Συµβούλιο ιεύθυνσης Οµίλου - Εκτελεστική Επιτροπή Οµίλου - Μονάδα Τεκµηρίωσης Οργάνωσης & Σχεδιασµού

30 Πλεονεκτήµατα προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας Σε πολλές χώρες, σταθµοί ιχθυοκαλλιέργειας στις εκβολές ποταµών, χρησιµοποιούνται ως µέσον για την ανίχνευση τυχόν βλαβερών ουσιών, αφού τυχόν περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις επηρεάζουν άµεσα την επιβίωση των ιχθυηρών, καθ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Οι αυστηρές και πιστοποιηµένες συνθήκες εκτροφής και οι άριστες πρώτες ύλες ιχθυοτροφών που χρησιµοποιούµε, εγγυώνται υγιή ψάρια απαλλαγµένα από ασθένειες αλλά και συσσωρεύσεις επικίνδυνων ουσιών, εν συγκρίσει µε τα αντίστοιχα αµφιβόλου ποιότητας ιχθυηρά ελεύθερης αλιείας, ενώ εφαρµόζουµε πρακτικές πλήρους ιχνηλασιµότητας σε όλη τη διαδικασία παραγωγής. Η ταχεία - βαθιά κατάψυξη διατηρεί την ποιότητα, τη φρεσκάδα, τη γεύση και όλες τις θρεπτικές ουσίες των προϊόντων για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα κατεψυγµένα µε τη µέθοδο αυτή ιχθυηρά αποτελούν σηµαντική πηγή πρωτεϊνών, λευκωµάτων, ιχνοστοιχείων και βιταµινών. Η κατανάλωσή τους µειώνει τριγλυκερίδια και χοληστερίνη, βοηθά την πηκτικότητα του αίµατος, τις ρευµατικές παθήσεις, το νευρικό σύστηµα και την ανάπτυξη του µυϊκού ιστού, συµβάλλοντας στην πρόληψη καρδιαγγειακών νόσων. Τα πολυακόρεστα λιπαρά Οξέα Ω3 και Ω6 που περιέχουν συµβάλλουν στην εγκεφαλική λειτουργία, προστατεύουν από δερµατοπάθειες, αποτρέπουν την κατακράτηση λίπους στα αγγεία µε αποτέλεσµα τη σωστή αιµάτωση και την αποφυγή θροµβώσεων. Λαυράκι Τσιπούρα Μυτάκι Λοιπά

31 Σας ευχαριστούµε πολύ Επικοινωνήσετε µαζί µας Γιώργος Αλούπης, Υπεύθυνος Σχέσεων µε Επενδυτές Τηλ: , Fax:

ÅôÞóéï Äåëôßï 2007 ÍÇÑÅÕÓ É ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÅ

ÅôÞóéï Äåëôßï 2007 ÍÇÑÅÕÓ É ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÅ ÅôÞóéï Äåëôßï 2007 ÍÇÑÅÕÓ É ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÅ Ετήσιο ελτίο 2007 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Περιεχόµενα ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ.. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.... Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

µήνυµα προέδρου... 5 η εταιρία µας... 6 ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας αρωγός της ελληνικής οικονοµίας... 16 οι άνθρωποί µας...

µήνυµα προέδρου... 5 η εταιρία µας... 6 ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας αρωγός της ελληνικής οικονοµίας... 16 οι άνθρωποί µας... περιεχόµενα µήνυµα προέδρου... 5 η εταιρία µας... 6 ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας αρωγός της ελληνικής οικονοµίας... 16 οι άνθρωποί µας... 20 η εκπαίδευσή τους... 22 προσφορά ζωής- προσφορά αίµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2007 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

απολογισμός εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

απολογισμός εταιρικής κοινωνικής ευθύνης απολογισμός εταιρικής κοινωνικής ευθύνης περιεχόμενα το όραμά μας, εταιρικές αξίες...4 μήνυμα Προέδρου...6 η ιστορία μας...8 σημαντικά γεγονότα...10 η οργάνωσή μας...12 συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία...14

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ TOY ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ. «GLOBAL EQUITIES CAPITAL MARKETS S.A.» CIB 18353, SIREN 421368465 23, rue Balzac, 75406 Παρίσι, Cedex 08

ΕΚΘΕΣΗ TOY ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ. «GLOBAL EQUITIES CAPITAL MARKETS S.A.» CIB 18353, SIREN 421368465 23, rue Balzac, 75406 Παρίσι, Cedex 08 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ «GLOBAL EQUITIES CAPITAL MARKETS S.A.» CIB 18353, SIREN 421368465 23, rue Balzac, 75406 Παρίσι, Cedex 08 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006 «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 322 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 322 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 322 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

εφοδιαστική αλυσίδα... 32 το περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα... 34 περιβαλλοντική διαχείριση... 39

εφοδιαστική αλυσίδα... 32 το περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα... 34 περιβαλλοντική διαχείριση... 39 περιεχόµενα µήνυµα προέδρου... 5 η εταιρεία µας συνοπτικά επιχειρηµατικά στοιχεία... 6 οικονοµικά στοιχεία... 8 σε συνεχή πορεία ανάπτυξης... 12 θυγατρικές... 14 KEGOagri... 14 ΠΡΩΤΕΥΣ... 15 η δοµή µας...

Διαβάστε περισσότερα

μήνυμα προέδρου... 4 ο όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 στοιχεία πωλήσεων... 10 ο κλάδος της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας...

μήνυμα προέδρου... 4 ο όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 στοιχεία πωλήσεων... 10 ο κλάδος της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας... περιεχόμενα μήνυμα προέδρου... 4 ο όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 στοιχεία πωλήσεων... 10 ο κλάδος της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας... 12 θυγατρικές... 16 KEGOagri... 16 ΠΡΩΤΕΥΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 15ο χιλ. Ε.Ο. Ρεθύµνου - Ηρακλείου ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. www.nireus.gr ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2008 από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΗΡΕΑΣ είναι ομεγαλύτερος παραγωγός Μεσογειακών ψαριών και μία από τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας στο κόσμο.

ΟΝΗΡΕΑΣ είναι ομεγαλύτερος παραγωγός Μεσογειακών ψαριών και μία από τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας στο κόσμο. ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ Ετήσια Έκθεση 2010 Εταιρικό προφίλ και επικοινωνία ΟΝΗΡΕΑΣ είναι ομεγαλύτερος παραγωγός Μεσογειακών ψαριών και μία από τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας στο κόσμο. Ηεταιρεία ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Ρ Ε Υ Σ Α. Ε. Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2011

Ν Η Ρ Ε Υ Σ Α. Ε. Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2011 Ν Η Ρ Ε Υ Σ Α. Ε. Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2011 από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 1ο χλµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις (Ενοποιηµένες & Εταιρικές) περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2010 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

FEEDUS A.E.B.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2004

FEEDUS A.E.B.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2004 FEEDUS A.E.B.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, Ιούνιος 2005 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 20 ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια 13 Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου 01/01/2008 31/03/2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ετήσια. Οικονοµική Έκθεση. της χρήσης 2014

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ετήσια. Οικονοµική Έκθεση. της χρήσης 2014 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 7852901000 (Πρώην: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2014 από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

μήνυμα προέδρου... 5 ο Όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 οικονομικά στοιχεία... 7 κατανομή πωλήσεων 2012... 8 πορεία ανάπτυξης...

μήνυμα προέδρου... 5 ο Όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 οικονομικά στοιχεία... 7 κατανομή πωλήσεων 2012... 8 πορεία ανάπτυξης... 2 μήνυμα προέδρου... 5 ο Όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 οικονομικά στοιχεία... 7 κατανομή πωλήσεων 2012... 8 πορεία ανάπτυξης... 10 ο κλάδος της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας... 12 θυγατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ετήσια. Οικονοµική Έκθεση. της χρήσης 2014

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ετήσια. Οικονοµική Έκθεση. της χρήσης 2014 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 7852901000 (Πρώην: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2014 από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ετήσια. Οικονοµική Έκθεση. της χρήσης 2013

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ετήσια. Οικονοµική Έκθεση. της χρήσης 2013 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 1ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 Σύμφωνα με την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σέρρες, Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ KAI THN ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και κατ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 6 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 6 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 6 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 15ο χιλ. Ε.Ο. Ρεθύµνου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12 Θεση Ανεμοκάμπι, ΤΚ 330 52 Γαλαξιδι Φωκίδας Τηλ: 2265041840, Fax: 2265041197 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα