ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ε.Θ.Ε - Μάρτιος 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ε.Θ.Ε - Μάρτιος 2006"

Transcript

1 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ε.Θ.Ε - Μάρτιος 2006

2 Περιεχόµενα το Όραµά µας Συνοπτικά Στοιχεία Προϊόντα Εταιρείας Οµίλου Κύριοι Τοµείς ραστηριότητας - Ιχθυοκαλλιέργεια - Ιχθυοτροφές - Ζαχαρώδη Προϊόντα - Πωλήσεις / Τοµέα - Εξαγωγές Οικονοµικά Στοιχεία Κλάδου - Οµίλου Επιχειρηµατική Αναδιάρθρωση Επιχειρησιακή Στρατηγική & Στόχοι Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου - Εταιρείας - Αποτελέσµατα 2005 Εκτιµήσεις χρήσης Οικον. Κατ/σεις Cash Flow Στοιχεία Μετοχής Επενδυτικοί Στόχοι Περιβαλλοντική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ιοίκηση Management Επικοινωνία

3 Το Όραµά µας η διατήρηση της ηγετικής µας θέσης και η δραστηριοποίησή µας διεθνώς στους τοµείς ιχθυοκαλλιέργειας, µεταποίησης ιχθυηρών, αλιευµάτων και ιχθυοτροφών, µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση τόσο των συνεργατών και πελατών µας, όσο και των µετόχων µας Αριστείδης Μπελλές Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος

4 ... κοιτώντας πάντα µπροστά, και κάνοντας πράξη τη φιλοσοφία και τις αξίες µας για διαρκή αναζήτηση του καλύτερου επένδυση στην τεχνολογία αυστηρό έλεγχο, σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης ευαισθησία στο περιβάλλον δηµιουργία εµπιστοσύνης µε τους πελάτες µας κατακτήσαµε την κορυφή της Ευρώπης µεταξύ των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας διαθέτοντας µονάδες επεξεργασίας και παραγωγής στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο, συνεχίζουµε να προσφέρουµε προϊόντα και υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας, στην παραγωγή γόνου και ιχθύων, στη µεταποίηση αλιευµάτων και προµαγειρευµένων φαγητών και στην εµπορία- διάθεσή τους στην ελληνική και διεθνή αγορά

5 ΝΗΡΕΥΣ - Όµιλος, Συνοπτικά Στοιχεία Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ, αποτελεί τον µεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα τσιπούρας και λαβρακίου παγκοσµίως, µε διανοµή σε πάνω από 25 χώρες. Σήµερα, διαθέτει µια πλήρως καθετοποιηµένη δοµή µε µονάδες αναπαραγωγής, πάχυνσης και καλλιέργειας ιχθύων σε όλη την Ελλάδα, µεταποίησης προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας και αλιείας, και παρασκευής ιχθυοτροφών. Λειτουργεί διαθέτοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, ικανοποιώντας τα πρότυπα και τις ανάγκες των πελατών, διεθνώς. Κατέχει το 4,% της συνολικής παραγωγής νωπών ιχθύων και το 26,9% της παραγωγής γόνου στην Ελλάδα (κλαδικά στοιχεία µε ), υπερέχοντας σηµαντικά έναντι όλων των άλλων εταιριών του κλάδου σε πωλήσεις, κέρδη και ίδια κεφάλαια. Η δυναµική του, συνεχίζεται και κατά το 2006, µε διαρκώς αυξανόµενα µερίδια αγοράς. Παραµένει, διεθνώς, πρωτοπόρος στον τοµέα της ιχθυοκαλλιέργειας, ενισχύει την ηγετική του θέση, την σειρά των προϊόντων του, την παραγωγικότητα και αποδοτικότητά του, εγκαθιδρύοντας µακροπρόθεσµο ορίζοντα επικοινωνίας και συνεργασίας µε πελάτες, µετόχους και το πολύτιµο ανθρώπινο δυναµικό του, µέσα από τον καθορισµό και την εφαρµογή ολοκληρωµένου επιχειρηµατικού σχεδίου και στόχων, µε σεβασµό στην κοινωνία, το περιβάλλον, και τον άνθρωπο. Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. απασχολεί.34 άτοµα.

6 Προϊόντα Εταιρείας - Οµίλου γόνος * τσιπούρα µεταποιηµένα * απεντερωµένα ιχθυηρά * λαβράκι * φιλέτα ιχθυηρών * καπνιστά - λαδερά νωπά ιχθυηρά * λαδερά - µαρινάτα ιχθυοτροφές * τσιπούρα * τσιπούρα * προµαγειρευµένα γεύµατα * λαβράκι * λαβράκι * λοιπές * µυτάκι ilknak S.A. * γόνος NΗΡΕΥΣ Α.Ε. Business Units Ό µ ι λ ο ς * λοιπά * ιχθ/γεια ζαχαρώδη * ζαχαρώδη * τσίκλες µεσογειακός τόνος * blue fin tuna BLUE FIN TUNA HELLAS A.E. εξοπλισµός * ιχθυοκλωβοί ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Ε. * δίχτυα * λοιπά ερυθρός µεσογειακός τόνος SEAFARM IONIAN Α.Ε Ανάληψη του management από τη NΗΡΕΥΣ Α.Ε. Συµµετοχή της ΝΗΡΕΥΣ ως στρατηγικού επενδυτή, για τα επόµενα 5 έτη, σε συνεργασία µε τα κυριότερα πιστωτικά ιδρύµατα. BLUEFIN TUNA A.E. (25%), ιδρύθηκε τον Ιούνιο του έδρα Αθήνα, εγκαταστάσεις Αστακός Αιτωλοακ/νίας Πάχυνση -µεταποίηση - εµπορία τόνου. EUROCATERERS Α.B.E.Ε.Τ. (95,3%), - έδρα Κορωπί. Παραγωγή-εµπορία µεταποιηµένων ιχθυηρών, τυποποιηµένων εδεσµάτων για µονάδες µαζικής εστίασης (catering), και καταστηµάτων λιανικής πώλησης. ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε. (50%), - έδρα Καρδάµυλλα Χίου. Παραγωγή εξοπλισµού όπως ιχθυοκλωβοί, δίχτυα, κ.λπ. ιχθ/κών µονάδων.

7 Κύριοι Τοµείς ραστηριότητας ιχθυοκαλλιέργεια υτική & Στερεά Ελλάδα Εύβοια Χίος - Τουρκία εµπορικό σήµα ΝΗΡΕΥΣ µεταξύ µεγέθη Αυξηµένα : παραγωγική δυναµικότητα: Γόνος Νωπά 2005 : 55,0 εκατ. τεµάχια 2005 : 25 χιλ. τόνοι 2004 : 75,4 εκατ. τεµάχια 2004 : 3 χιλ. τόνοι + 06% + 92% Ιχθυογεννητικός Σταθµός Εύβοιας Μονάδας Πάχυνσης Συστοιχία Ιχθυοκλωβών Συσκευαστήρια * 7 ιχθυογεννητικοί σταθµοί * 2 τµήµατα έρευνας και ανάπτυξης * 52 µονάδες πάχυνσης (8 µονάδες πάχυνσης υπό ίδρυση την ερχόµενη τριετία) * 3 σύγχρονα συσκευαστήρια 2006: ιεύρυνση πωλήσεων, επέκταση σε νέες αγορές ιεθνώς

8 κύκλος παραγωγής νωπών ιχθυηρών τσιπούρα λαυράκι µυτάκι blue fin tuna µεσογειακός τόνος µε διάρκεια από 5 έως 8 µήνες, απαιτεί σηµαντικά Κεφάλαια Κίνησης Λοιπά

9 Κύριοι Τοµείς ραστηριότητας (συνέχεια) ιχθυοκαλλιέργεια Ιχθυογεννητικοί Σταθµοί Μονάδες Πάχυνσης Συσκευαστήρια ΠΕΡΙΟΧΗ 2004 Ιχθ/κοί Σταθµοί Παραγωγική δυναµικότητα σε τεµάχια 2005 Ιχθ/κοί Σταθµοί Παραγωγική δυναµικότητα σε τεµάχια ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ,500,000 ΦΩΚΙ Α 42,400,000 54,000,000 ΕΥΒΟΪΚΟΣ 2 2,500, ,000,000 ΑΡΓΟΛΙ Α ,500,000 ΧΙΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ,500, ,000,000 9,000,000 ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2004 Μονάδες Πάχυνσης 5 δυναµικότητα σε τόνους, Μονάδες Πάχυνσης 7 δυναµικότητα σε τόνους 3,50 ΣΥΣΚΕΥΑ ΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 4 75,400, ,000,000 ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ 8 3, ,700 3 ΦΩΚΙ Α 3,200 3,300 ΕΥΒΟΪΚΟΣ 6 2, ,50 ΒΟΙΩΤΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΡΓΟΛΙ Α ,650 2 ΣΕΡΙΦΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΧΙΟΣ 6 2, ,900 ΦΘΙΩΤΙ Α ΤΟΥΡΚΙΑ ,000 ΣΥΝΟΛΟ 33 2, : ιεύρυνση πωλήσεων,επέκταση σε νέες αγορές ιεθνώς 25,200 3

10 Κύριοι Τοµείς ραστηριότητας (συνέχεια) ιχθυοτροφές Πάτρα / εµπορικό σήµα Εργοστάσιο παραγωγής ιχθυοτροφών Πάτρα - πωλήσεις: 39χιλ. τόνοι το 04, έναντι 64χιλ. τόνων το 05 (40χιλ. τόνοι από εργοστάσιο Πάτρας) -5 κωδικοί προϊόντων: * Micro Line 3 κωδικοί - για γόνο * Blue Line 5 κωδικοί - υψηλής ενέργειας για πάχυνση ιχθυδίων (τσιπούρα, λαβράκι) * Aqua Line 4 κωδικοί - µέσης ενέργειας για πάχυνση ιχθυδίων (τσιπούρα, λαβράκι) * Τrout Line 2 κωδικοί - πάχυνση πέστροφας * Red Line κωδικός - για λιθρίνια, φαγκριά τα ιχθυάλευρα που χρησιµοποιούνται είναι εξαιρετικής ποιότητας και πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τον ισχύοντα στην Ε.Ε. Νόµο, έχοντας λάβει ειδική µέριµνα ώστε να αποκλείονται αυστηρά, διεθνείς και εγχώριοι προµηθευτές που εµπορεύονται µεταλλαγµένα δηµητριακά. 2006: Επέκταση παραγωγής (νέες συµφωνίες/παραγωγικές εγκαταστάσεις), λόγω αυξηµένης ζήτησης

11 Κύριοι Τοµείς ραστηριότητας (συνέχεια) ζαχαρώδη προϊόντα Χίος / εµπορικό σήµα Εργοστάσιο ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ζαχαρώδη, στη Χίο φηµισµένα παραδοσιακά γλυκά κουταλιού -πάνω από 25 είδη * µαστίχα-βανίλια 5 είδη * τσίκλα -µαστίχα 2 είδη * ζαχαρώδεις χυµοί -4 είδη * µέλι, λουκούµια, καραµέλες, καρύδες life drops 2005: ξεκίνησε στη Χίο, το νέο σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων τσίκλας µε βάση τη φυσική µαστίχα, επένδυση συνολικού ύψους 2,5 εκ. ευρώ, που στοχεύει στην παγκόσµια αγορά.

12 Λοιπές ραστηριότητες - Προϊόντα γόνος φιλέτα φιλέτα κα π ν ι σ τ ο - λα δ ε ρ ά σολωµός ιχθυοκλωβοί δίχτυα

13 Πωλήσεις ανά ραστηριότητα Business Unit ΟΌµιλος δραστηριοποιείται σε τρεις κυρίως τοµείς: Ιχθυοκαλλιέργεια (γόνος και νωπά ιχθυηρά), Ιχθυοτροφές, Ζαχαρώδη, και Λοιπά. σε εκατ. Ιχθυοκ/γιες & Τρόφιµα & Λοιπά Ιχθυοτροφές Ζαχαρώδη * * * Σύνολο Συνολικές Μικτές Πωλήσεις ανά Τοµέα Ενδοτµηµατ Πωλήσεις Καθαρές Πωλήσεις Λειτουργικά Κέρδη Χρηµ/κά Έσοδα -'Εξοδα Κέρδη προ Φόρων Επίσης, αναπτύσσει συνεχή και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα: * Περιλαµβάνει : - Eurocaterers Α.Ε., που αναδιοργανώνεται, µε σκοπό την εµφάνιση θετικών αποτ/σµάτων από το Τη δραστηριότητα ζαχαρωδών που περιλαµβάνει και τη νέα γραµµή παραγωγής προϊόντων µε βάση τη φυσική µαστίχα Χίου. Η έναρξη εργασιών της, θα βελτιώσει σηµαντικά την πορεία του τοµέα ζαχαρωδών. - Αλπίνο Α.Ε., η οποία τερµάτισε τη δραστηριότητά της. Η όλη εικόνα αυτού του τοµέα, αναµένεται πολύ καλύτερη το ** Περιλαµβάνει την εταιρεία ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Ε., που εξειδικεύεται στην παραγωγή ιχθυοκλωβών, διχτύων, και λοιπού εξοπλισµού ιχθυοκαλλιέργειας. ΟΜΙΛΟΣ '04-'05 Πωλήσεις Οµίλου % 2005 % Ελλάδα ΕΛΛΑΣ % % 42% Ε.Ε % % Λοιποί % % Λοιπές Ε.Ε. Σύνολο % % 6% 52%

14 Ανάλυση Εξαγωγών (3-2-05) Η υψηλή συµµετοχή των εξαγωγών στον Κύκλο Εργασιών, αντανακλά τη διεθνή ανταγωνιστικότητα τιµής - προϊόντων του Οµίλου. ΟΜΙΛΟΣ Εξαγωγές στην Ε.Ε. χώρα εκατ. % ITALY % SPAIN % FRANCE.7 5.7% U.K % GERMANY % PORTUGAL % HOLLAND % IRELAND.20.7% AUSTRIA % SLOVENIA % POLAND % BELGIUM % CZECH Pep % DENMARK % CYPRUS % MALTA % Σύνολο % ΟΜΙΛΟΣ Εξαγωγές σε Λοιπές (εκτός Ε.Ε.) χώρες χώρα εκατ. % Turkey % USA % Rest non E.U. Europe.4 4.0% Balkans % CANADA % Middle East % East. Europe 0.6.9% Russia 0.3.6% Australia % South Africa % Σύνολο % η εξαγωγική δραστηριότητα του Οµίλου δεν εµπεριέχει σηµαντικό βαθµό ρίσκου, καθόσον σύµφωνα µε στοιχεία στις , περισσότερο από 90% των εξαγωγών, κατευθύνεται προς χώρες της E.Ε.

15 Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου - Κλάδος Η συγκριτικά µε τον Κλάδο ιχθ/ών πορεία µας στο 9µηνο 2005, επιβεβαιώνει την ηγετική θέση Εταιρείας και Οµίλου: 9-µηνο 2005 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΕΡ Η π.φ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΕΡ Η π.φ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ σε εκατ. σε εκατ. σε εκατ. ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε FEEDUS Α.Ε.Β.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘ/ΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε ΓΑΛΑΞΙ Ι Α.Ε ΙΑΣ ΙΧΘ/ΡΓΕΙΕΣ Α.Ε INTERFISH Α.Ε SEA FARM IONIAN Α.Ε ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Ε ΚΕGΟ Α.Ε * τον Νοέµβριο 2005, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της Feedus ΑΕΒΕ από τη Νηρεύς ΑΕ. Οι πωλήσεις του Οµίλου αυξήθηκαν από 09,6 εκ. το 2004, σε 38, εκ. το Έχοντας επιτύχει από το 997 έως το 2004 µέσo ετήσιο ρυθµό αύξησης (CAGR) Πωλήσεων άνω του 8%, και µέσo ετήσιο ρυθµό αύξησης (CAGR) Λειτουργικών Κερδών EBITDA άνω του 0%, ο Όµιλος αποτελεί µια υγιή και οικονοµικά εύρωστη επιχειρηµατική οντότητα µε ηγετικό ρόλο στον κλάδο.

16 Λειτουργικός & Επιχειρησιακός Ανασχεδιασµός Επιδιώκοντας περαιτέρω, την εκλογίκευση της λειτουργίας του οµίλου προχωρήσαµε σε: χρηµατοοικονοµικό ανασχεδιασµό για τη βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής δοµής και την ενίσχυση της αξίας Εταιρείας και Οµίλου. Στα πλαίσια αυτά, ο Όµιλος προχώρησε στη σύναψη 7ετούς κοινού Οµολογιακού δανείου ύψους 50 εκ.,αναδιαρθρώνοντας τις δανειακές υποχρεώσεις σε µακροχρόνια βάση και εξασφαλίζοντας 0 εκ. σε νέα κεφάλαια για κάλυψη µελλοντικών επενδύσεων. λειτουργικό ανασχεδιασµό προωθώντας την καθαρότητα του αντικειµένου και των δραστηριοτήτων µας τερµατίζοντας τη λειτουργία ή και συγχωνεύοντας οµοειδούς αντικειµένου θυγατρικές µας, µε σηµαντικότερη τη συγχώνευση µε απορρόφηση της FEEDUS AEBE (παραγωγή εµπορία ιχθυοτροφών και ζαχαρωδών) από τη ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ. Επιπλέον, συνάψαµε οµολογιακό δάνειο ύψους 5 εκ., για την είσοδό µας στη SEAFARM IONIAN.

17 Επιχειρησιακή Στρατηγική Ξέρουµε τι: Νέα µονάδa προπάχυνσης (γόνος 0 gr.) Γενετική επιλογή/βελτίωση Mονάδα ψαριού γλώσσας Νέο Συσκευαστήριο Νέο τµήµα R & D για νέα είδη Εργοστάσιο µεταποίησης στη. Ελλάδα Αστακός Εργοστάσια ιχθ/ργειας και ιχθυοτροφών σε Τουρκία / Ισπανία, Λατ. Αµερική νέες κερδοφόρες δραστηριότητες αναπτύσσονται: ανάληψη management άλλων εταιρειών περαιτέρω επέκταση συνεργιών παραγωγή facon για τη ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. περαιτέρω εκµετάλλευση know-how διάθεση γόνου 0 gr. µείωση θνησιµότητας κύκλου παραγωγής Ξέρουµε γιατί: φιλετοποίηση ιχθυηρών καταναλωτικά εύχρηστο, ποιοτικό προϊόν επώνυµο ψάρι σε αλυσίδες καταστηµάτων ποιοτική υπεροχή - ιχνηλασιµότητα άλλα νέα προϊόντα ερυθρός τόνος, γλώσσα, κ.λπ. προϊόντα τσίχλας φυσική µαστίχα µοναδικό προϊόν/ονοµασία χώρας προέλευσης επέκταση σε άλλες χώρες κ/ξ, είσοδος στρατηγ. επενδυτή / γόνος - ιχθυηρά

18 Επιχειρησιακή Στρατηγική - Στόχοι βελτίωση κόστους αύξηση πωλήσεων εκλογίκευση λειτουργίας, αύξηση αποδοτικότητάς Οµίλου νέες επενδύσεις νέες κερδοφόρες δραστηριότητες Ξέρουµε Πώς! σηµαντικές συνέργιες ιεθνοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο

19 Οικονοµικά Στοιχεία Xρήσης 2005 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ GROUP COMPANY σε εκατ. /-3/2/2005 /-3/2/2004 /-3/2/2005 /-3/2/2004 Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη/(Ζηµίες) Κέρδη/(Ζηµίες) από Αποτίµηση σε εύλογη αξία Βιολογικών Στοιχείων Κέρδη/(Ζηµίες) προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Κέρδη/(Ζηµίες) προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων (EBIT) (0.47) 0.70 (.06) Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων (EBT) Μείον (Φόροι) (3.44) (6.97) (3.08) (4.35) Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από Φόρους Κατανεµόµενα σε: Μετόχους Εταιρείας ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Αριθµός Μετοχών 40,368,54 29,005,67 Ταµιακή Ροή ανά Μετοχή σε (0.056) Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή σε Λογιστική Αξία / µετοχή σε Προτεινόµενο Μέρισµα ανά µετοχή σε Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής εταιρείας, µε το σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στη διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των ίδιων κοινών µετοχών που αγοράστηκαν από την επιχείρηση (ίδιες µετοχές). Εύλογη Αξία Βιολογικών Αποθεµάτων - IFRS 4 : Το 2005, εισήχθηκε και εφαρµόστηκε για πρώτη φορά η έννοια της Εύλογης Αξίας, και άλλαξε ο τρόπος αποτίµησης των λεγόµενων Βιολογικών Αποθεµάτων Σύµφωνα µε αυτή, τα βιολογικά αποθέµατα θα πρέπει να αποτιµώνται στην Εύλογη Αξία τους, και όχι ως ίσχυε, στην κατ είδος κατώτερη τιµή κτήσης τους. Ως Εύλογη Αξία, θεωρείται η Αγοραία Αξία που έχουν τα βιολογικά αποθέµατα, σε κάποια καθορισµένη χρονική στιγµή

20 Μεγέθη Εκτιµήσεις 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ σε εκατ (e) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ % µεταβολή 26.0% 23.% EBITDA % µεταβολή 7.0% 30.8% EBT (µετά από ικ.μειοψηφίας) % µεταβολή 43.4% 43.%

21 2005 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εύλογη Αξία Βιολογικών Αποθεµάτων -IFRS 4- Το 2005, εφαρµόστηκε για πρώτη φορά η έννοια της Εύλογης Αξίας, αλλάζοντας τον τρόπο αποτίµησης των λεγόµενων Βιολογικών Αποθεµάτων Σύµφωνα µε αυτή, τα βιολογικά αποθέµατα θα πρέπει να αποτιµώνται στην Εύλογη Αξία τους, και όχι ως ίσχυε, στην κατ είδος κατώτερη τιµή κτήσης τους. Ως Εύλογη Αξία, θεωρείται η Αγοραία Αξία που έχουν τα βιολογικά αποθέµατα, σε κάποια καθορισµένη χρονική στιγµή σε εκατ. 3/2/05 3/2/04 3/2/05 3/2/04 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε Ακίνητα Υπεραξία Επιχείρησης Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Αποθέµατα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Πελάτες & Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις Νέον (2.09) (4.98) ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Επιχορηγήσεις Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

22 2005 CASH FLOW ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε εκατ. 3/2/2005 3/2/2004 3/2/2005 3/2/2004 Κέρδη χρήσης προ φόρων Αποσβέσεις χρήσης Επιχορηγήσεις Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Μείωση / (αύξηση) των αποθεµάτων Μείωση / (αύξηση) των απαιτήσεων (Μείωση) / Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα Καταβεβληµένοι Φόροι Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων Εισπράξεις από επιχορηγήσεις Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσµατα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια Μερίσµατα πληρωθέντα Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

23 Χρηµατιστηριακά Στοιχεία η Εταιρεία έχει µετοχικό κεφάλαιο ,5, ( µετοχές x ονοµ. αξία.25 εκάστη) η µετοχή περιλαµβάνεται στους δείκτες FTSE/ASE 80 και FTSE/ASE 40, ενώ.σύµφωνα µε τη νέα...κλαδοποίηση, κατατάσσεται στον κλάδο Γεωργία & Αλιεία. η µετοχή έχει αυξητική πορεία από τον Μάρτιο 2003, ενώ έχει ξεπεράσει σε απόδοση το Γενικό... είκτη καθώς και το δείκτη FTSE ASE 80 - Σύµβολο Μετοχής: ΝΗΡ Κεφαλαιοποίηση Χρηµατιστηριακή Αξία (4 Μαρ. 2006) 2,6 εκατ. bid ask spread : 0,625 π.µ. (-28 Φεβ. 2006) NIREUS vs' FTSE ASE 80 Small Cap & ASE General Index (=00) Μαρ- Απρ- Ιουν- Αυγ- Οκτ- Νοε- Ιαν-04 Μαρ- Μαϊ-04 Ιουν- Αυγ- Οκτ- Νοε- Ιαν-05 Μαρ- Απρ- Ιουν- Αυγ- Σεπ- Νοε- Ιαν NIREUS FTSE ASE 80 ASE GENERAL INDEX Reuters: NIRr.ΑΤ Bloomberg: NIR GA ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. - 0/03/2006 µετοχές % Βασικοί Μέτοχοι 9,656, % Θεσµικοί Επενδυτές 7,780,59 9.3% Θεσµικοί Επενδυτές Εξωτερικού,668,245 4.% Λοιποί, Ευρύ Επενδυτικό Κοινό,263, % Σύνολο 40,368, %

24 Συγκεντρωτικά Στοιχεία & Πολλαπλασιαστές ΟΜΙΛΟΣ * * ROE Καθαρός Κέρδη προ Κέρδη µετά µετά από * * * ανεισµός Μικτό Φόρων µετά από Φόρους Φόρους Ενεργητικό Πωλήσεις EBITDA προς Κέρδος από και EBITDA EBT EAT βάσει µ.ο. Ιδ.Κεφ. περιθώριο ικ.μειοψ. ικ.μειοψ. περιθώριο περιθώριο περιθώριο Ιδ. Κεφ % % 7.3% 4.3% % % % 5.3% 2.% % % % -.3% -4.9% % % % 5.2% 2.7% % % % 7.0% 3.5% % % % 7.9% 5.4% % * σε εκατ βάσει ΕΓΛΣ, 2005 βάσει ΛΠ ΟΜΙΛΟΣ EPS προ Φόρων και µετά από ικ.μειοψ. P/E προ Φόρων και µετά από ικ.μειοψ. P/E µετά από Φόρους και ικ.μειοψ. * EVA EVA / EBITDA EVA / Πωλήσεις P/BV * σε εκατ. ** βάσει του µηνιαίου µ.ο. ηµερήσιων τιµών κλεισίµατος και όγκου µετοχής για κάθε αντίστοιχο έτος ή περίοδο

25 Επενδυτικοί Στόχοι Συνεχής επικοινωνία µε την επενδυτική κοινότητα ώστε να γίνουν αισθητές οι προοπτικές της Εταιρείας, και να ενισχυθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη µετοχή της. Παροχή ικανοποιητικού µερίσµατος προς τους µετόχους µας, ετησίως. Αύξηση συµµετοχής των θεσµικών επενδυτών στο µετοχικό µας κεφάλαιο. Αύξηση του ηµερήσιου όγκου συναλλαγών µετοχής και κεφαλαιοποίησης της Εταιρείας.

26 Περιβαλλοντική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ε.Κ.Ε. ΗΕταιρεία αναπτύσσεται µέσα σε τρεις βασικούς άξονες, το σεβασµό στον επενδυτή, στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Για αυτό η εταιρεία έχει αναλάβει έως τώρα σηµαντικές δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και σκοπεύει να τις αναπτύξει περαιτέρω στο µέλλον. Είναι πιστοποιηµένη κατά το πρότυπο ISO 900: 2000, για το σύστηµα...διαχείρισης ποιότητας στην οργανωτική δοµή και λειτουργία της. Όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής εφαρµόζουν σύστηµα ασφάλειας και υγιεινής τροφίµων HACCP. Τέσσερα παραγωγικά κέντρα έχουν πιστοποιήσει το εφαρµοζόµενο σύστηµα ασφάλειας και υγιεινής σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 46. Στόχος της εταιρίας είναι εντός του 2006 η προσαρµογή του συστήµατος, ώστε να πιστοποιηθεί έως τα τέλη του 2006, µε το νέο διεθνές πρότυπο ISO 22000: 2005 Το 2005 ολοκληρώθηκε η πλήρης ανάπτυξη και εφαρµογή του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) των παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρίας µε στόχο την πιστοποίηση του ΣΠ σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 400: 2004, εντός του πρώτου εξαµήνου του Την ίδια στιγµή ο Όµιλος µετέχει στο Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Για την συσκευασία των προϊόντων του Οµίλου χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ανακυκλούµενα υλικά. Επίσης η Εταιρία µετέχει στο πρόγραµµα ανακύκλωσης µπαταριών µέσω της εταιρίας ΑΦΗΣ. Η εταιρία έχει αναπτύξει και εφαρµόζει από το 999 σύστηµα ιχνηλασιµότητας και σε συνδυασµό µε την υλοποίηση του έργου ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ που ολοκληρώνεται το Α Εξάµηνο 2006 επιχειρείται η ψηφιακή καταγραφή και αποτύπωση της ποιοτικής πληροφορίας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Νηρέα, µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών µας.

27 Περιβαλλοντική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ε.Κ.Ε. Για την επίτευξη των στόχων, η ιοίκηση παρέχει στο προσωπικό της : Καλό εργασιακό κλίµα Επαρκή πληροφόρηση και εκπαίδευση για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους Επιπλέον παροχές και διευκολύνσεις στο προσωπικό (άτοκα δάνεια, χρηµατικές ενισχύσεις κ.λ.π.) Υποτροφίες σε παιδιά εργαζοµένων της που φοιτούν σε Ανώτατες Σχολές Σε συνεργασία µε το Νοσοκοµείο Αµαλία Φλέµιγκ η Εταιρία ανέλαβε την πρωτοβουλία για την δηµιουργία Τράπεζας Αίµατος. Στο πλαίσιο της κοινωνικής δραστηριότητας, ο Όµιλος Νηρέα πραγµατοποιεί πολιτιστικές χορηγίες και οικονοµικές ενισχύσεις κυρίως στις περιοχές που δραστηριοποιείται. Από το 2005 η Εταιρία είναι Κύριο Μέλος του ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (http://www.csrhellas.gr), στο οποίο µετέχουν οι εταιρίες που εφαρµόζουν στην Ελλάδα πρακτικές Ε.Κ.Ε.

28 ιοικητικό Συµβούλιο - Το ιοικητικό Συµβούλιο, απαρτίζουν άνθρώποι µε εξειδικευµένη εµπειρία, την οποία εφαρµόζουν επιτυχώς κατά την τελευταία δεκαπενταετία στον κλάδο ιχθυοκαλλιεργειών ) Αριστείδης Μπελλές, Πρόεδρος και /νων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 2) Νικόλαος Χαβιάρας, Αντιπρόεδρος & Β /νων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Στελέχη Οµίλου Τa ανώτατα στελέχη του Οµίλου, διαθέτουν επίσης πολύχρονη διοικητική και εργασιακή εµπειρία στους τοµείς που έχουν αναλάβει Χρήστος Τριανταφύλλου ηµήτρης Παπανικολάου Γενικός /ντης Ιχθυοκαλλιέργειας Οµίλου Γενικός Οικονοµικός /ντης Οµίλου 3) Αντώνης Χαχλάκης, Αναπληρωτής /νων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 4) ηµήτριος Λουµπούνης, Εντεταλµένος Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 5) Παντελής Λαµπρινούδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος 6) Ιωάννα Καραχάλιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 7) Επαµεινώνδας Λαµπαδάριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 8) Νικόλαος Βουτσίνος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος 9) Κωνσταντίνος Λαµπρινόπουλος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Αφροδίτη Μπαρελιέ Στέλιος Μπογιατζής Θεόδωρος Αλεξάκος Γεράσιµος Μπαλωµένος Γιώργος Καϊµενάς Ρέα Ελευθεράκη Γενική /ντρια Κλάδου Ζαχαρωδών Γενικός /ντης Κλάδου Ζωοτροφών /ντης Πωλήσεων Κλάδου Ιχθυοκαλλιέργειας Οµίλου /ντης Παραγωγής Ιχθυοκαλλιέργειας /ντης Πληροφορικής Οµίλου /ντρια Ανθρωπίνων Πόρων & ιοικητικών Υπηρεσιών Οµίλου Λεωνίδας Παπαχαρίσης /ντης Ποιοτικού Ελέγχου Γιώργος Γούλιας Μαρία Λαµπρινού Γιώργος Αλούπης /ντης Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Προϊσταµένη Νοµικών Υπηρεσιών Υπεύθυνος /νσης Σχέσεων µε Επενδυτές Οµίλου

29 Εταιρική ιακυβέρνηση Η Εταιρία έχει θεσπίσει ένα σύγχρονο σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης από κανόνες, πολιτικές και µηχανισµούς ελέγχου, που περιλαµβάνονται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της, βασιζόµενο στην εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας και στην προαιρετική υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που χρησιµοποιούνται διεθνώς. Το σύστηµα αυτό διέπεται κυρίως από τις ακόλουθες αρχές που εξασφαλίζουν: προστασία των δικαιωµάτων των µετόχων, και όσων έλκουν συµφέροντα από αυτήν ίση µεταχείριση όλων των µετόχων έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση στρατηγική καθοδήγηση της Εταιρείας αποτελεσµατική παρακολούθηση της διοίκησης από το ιοικητικό Συµβούλιο υπευθυνότητα του ιοικητικού Συµβουλίου έναντι της Εταιρείας και των µετόχων ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που έχουν οι δραστηριότητες της Εταιρίας στο περιβάλλον, µε ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέµατα ποιότητας και προστασίας του καταναλωτή. ΗΕταιρική ιακυβέρνηση, ασκείται µέσω ενός αριθµού επιτροπών πλαισιωµένων από ένα ευέλικτο και αποτελεσµατικό µηχανισµό διοικητικών οργάνων: Επιτροπές του.σ. - Ελεγκτική -(Αudit Committee) - Αµοιβών και Παροχών - Στρατηγικού Σχεδιασµού & Επενδύσεων - Εταιρικής ιακυβέρνησης Τµήµατα Υπαγόµενα στο.σ. - Εσωτερικού Ελέγχου - Εταιρικών Ανακοινώσεων - Σχέσεων µε τους Επενδυτές - Εξυπηρέτησης Μετόχων Λοιπά Όργανα ιοίκησης - Συµβούλιο ιοίκησης Εταιρείας - Συµβούλιο ιεύθυνσης Οµίλου - Εκτελεστική Επιτροπή Οµίλου - Μονάδα Τεκµηρίωσης Οργάνωσης & Σχεδιασµού

30 Πλεονεκτήµατα προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας Σε πολλές χώρες, σταθµοί ιχθυοκαλλιέργειας στις εκβολές ποταµών, χρησιµοποιούνται ως µέσον για την ανίχνευση τυχόν βλαβερών ουσιών, αφού τυχόν περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις επηρεάζουν άµεσα την επιβίωση των ιχθυηρών, καθ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Οι αυστηρές και πιστοποιηµένες συνθήκες εκτροφής και οι άριστες πρώτες ύλες ιχθυοτροφών που χρησιµοποιούµε, εγγυώνται υγιή ψάρια απαλλαγµένα από ασθένειες αλλά και συσσωρεύσεις επικίνδυνων ουσιών, εν συγκρίσει µε τα αντίστοιχα αµφιβόλου ποιότητας ιχθυηρά ελεύθερης αλιείας, ενώ εφαρµόζουµε πρακτικές πλήρους ιχνηλασιµότητας σε όλη τη διαδικασία παραγωγής. Η ταχεία - βαθιά κατάψυξη διατηρεί την ποιότητα, τη φρεσκάδα, τη γεύση και όλες τις θρεπτικές ουσίες των προϊόντων για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα κατεψυγµένα µε τη µέθοδο αυτή ιχθυηρά αποτελούν σηµαντική πηγή πρωτεϊνών, λευκωµάτων, ιχνοστοιχείων και βιταµινών. Η κατανάλωσή τους µειώνει τριγλυκερίδια και χοληστερίνη, βοηθά την πηκτικότητα του αίµατος, τις ρευµατικές παθήσεις, το νευρικό σύστηµα και την ανάπτυξη του µυϊκού ιστού, συµβάλλοντας στην πρόληψη καρδιαγγειακών νόσων. Τα πολυακόρεστα λιπαρά Οξέα Ω3 και Ω6 που περιέχουν συµβάλλουν στην εγκεφαλική λειτουργία, προστατεύουν από δερµατοπάθειες, αποτρέπουν την κατακράτηση λίπους στα αγγεία µε αποτέλεσµα τη σωστή αιµάτωση και την αποφυγή θροµβώσεων. Λαυράκι Τσιπούρα Μυτάκι Λοιπά

31 Σας ευχαριστούµε πολύ Επικοινωνήσετε µαζί µας Γιώργος Αλούπης, Υπεύθυνος Σχέσεων µε Επενδυτές Τηλ: , Fax:

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006

Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006 Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006 AGENDA Ο Όµιλος Γενικά Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης Οικονοµικά Στοιχεία Σελ. 2 Εταιρικό Προφίλ Ένας από τους µεγαλύτερους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ÅôÞóéï Äåëôßï 2007 ÍÇÑÅÕÓ É ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÅ

ÅôÞóéï Äåëôßï 2007 ÍÇÑÅÕÓ É ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÅ ÅôÞóéï Äåëôßï 2007 ÍÇÑÅÕÓ É ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÅ Ετήσιο ελτίο 2007 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Περιεχόµενα ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ.. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.... Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ.

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ. Περιεχόμενα 1. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 6. ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2014 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρόόνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία Σεπτέµβριος 2012 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς χώρες (Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία).

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

SEAFARM IONIAN Α.Ε ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 605401000. Πρωην ΑΡ.Μ.Α.Ε.:20391/04/Β/89/240 (06) Ετήσια οικονοµική έκθεση.

SEAFARM IONIAN Α.Ε ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 605401000. Πρωην ΑΡ.Μ.Α.Ε.:20391/04/Β/89/240 (06) Ετήσια οικονοµική έκθεση. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 605401000 Πρωην ΑΡ.Μ.Α.Ε.:20391/04/Β/89/240 (06) Ετήσια οικονοµική έκθεση για τη χρήση 2013 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006 Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2006 Σκοπός Αξίες - Όραμα Ο σκοπός μας Η Euromedica είναι παροχέας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Οι αξίες μας Θεωρούμε την υγεία ως το υπέρτατο αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 ΜΑΪΟΣ 2014 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία FOODLINK Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/3/2008 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάμεσες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 01/01/2005 µέχρι 31/03/2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. www.nireus.gr ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2008 από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 322 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 322 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 322 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 2003 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 1996 42% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 1972 1972-1995 1995 50% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 100% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 42% SAUDI ARAMCO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Ρήτρα µη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 1 Περιεχόµενα Ανασκόπηση Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 Ανασκόπηση Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ατομικές και Ενοποιημένες περιόδου (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template Το «INTRANEMMA» είναι Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διά βίου μάθησης LDV - Leonardo Da Vinci - Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ TELEFAX : 2103842642

ΑΠΟΦΑΣΗ TELEFAX : 2103842642 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Β Αθήνα 16-12 - 2008 Αριθµ. πρωτ. : Κ2-11365 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιουλίου 2014 31 Μαρτίου 2015

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιουλίου 2014 31 Μαρτίου 2015 CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1 Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

KLEEMANN ΙΣΤΟΡΙΚΟ. 1983: Σύµβαση αγοράς τεχνογνωσίας από την KLEEMANN

KLEEMANN ΙΣΤΟΡΙΚΟ. 1983: Σύµβαση αγοράς τεχνογνωσίας από την KLEEMANN KLEEMANN ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1983: Σύµβαση αγοράς τεχνογνωσίας από την KLEEMANN HUBTECHNIK GmbH Γερµανίας και ίδρυση της KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ 1985: Ολοκλήρωση των παραγωγικών εγκαταστάσεων στην ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς 1986:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 814,06 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,02 εκατ. εκ των οποίων 0,70 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. 20 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. 25 στην υπόλοιπη Ελλάδα. 3 στην Κύπρο.

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. 20 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. 25 στην υπόλοιπη Ελλάδα. 3 στην Κύπρο. 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Ισχυρό δίκτυο καταστημάτων με 45 καταστήματα στην Ελλάδα, 3 στην Κύπρο και 6 στη Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. Μέσοςόρος επιφάνειαςκαταστημάτωνπερίπου7.700 m²

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. Μέσοςόρος επιφάνειαςκαταστημάτωνπερίπου7.700 m² 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Ισχυρό δίκτυο καταστημάτων Μέσοςόροςεργαζομένωνγιατο2010: 2.808μόνιμο προσωπικό και 579 έκτακτο

Διαβάστε περισσότερα