ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ"

Transcript

1 ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: W7258GD ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 1

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ή ηλεκτροπληξίας κατά τη χρήση του ψυγείου, ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ακολουθήστε τις βασικές οδηγίες που ακολουθούν: ιαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ή ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Η παγίδευση και η ασφυξία των παιδιών µέσα στο ψυγείο δεν είναι πρόβληµα του παρελθόντος. Άχρηστα ή παρατηµένα ψυγεία είναι ακόµα επικίνδυνα, ακόµα και αν αποθηκεύονται στην αποθήκη για λίγο µόνο καιρό. Πριν πετάξετε τον παλιό σας καταψύκτη ή ψυγείο: Βγάλτε την πόρτα. Αφήστε τα ράφια στην θέση τους, έτσι ώστε τα παιδιά να µην µπορούν να σκαρφαλώσουν εύκολα µέσα. Ποτέ µην αφήνετε παιδιά να λειτουργούν, να παίζουν, ή να µπουσουλάνε µέσα στο ψυγείο. Ποτέ µην καθαρίζετε τα µέρη του ψυγείου µε εύφλεκτα υγρά. Τα αέρια µπορούν να δηµιουργήσουν πυρκαγιά ή έκρηξη.. Ποτέ µην αποθηκεύετε ή χρησιµοποιείτε βενζίνη ή άλλες εύφλεκτα αέρια ή υγρά µέσα σε αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο ψυγείο. Τα αέρια µπορούν να δηµιουργήσουν πυρκαγιά ή έκρηξη. -Κρατήστε αυτές τις οδηγίες- Προειδοποιήσεις Ασφαλείας 1. Πριν βάλετε στην πρίζα το ψυγείο ελέγξτε την ηλεκτρική τάση να ταιριάζει µε αυτή της συσκευής. Το καλώδιο ρεύµατος πρέπει να έχει δική του ξεχωριστή πρίζα, γιατί µπορεί να προκληθεί υπερφόρτωση της ασφάλειας. 2. Μη αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά όπως, βενζίνη, υγραέριο, κόλλα κ.τ.λ. µέσα στο ψυγείο. 3. Μην βρέχετε το ψυγείο µε νερό, γιατί µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. 4. Εάν διαρρεύσει αέριο από το κύκλωµα, µην βγάλετε ή βάλετε το φις στην πρίζα. Μπορεί να προκληθούν σπινθήρες και να δηµιουργηθεί ολέθρια πυρκαγιά. 5. Εάν το καλώδιο ρεύµατος είναι χαλασµένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή από κάποιο εξουσιοδοτηµένο τεχνικό µε σκοπό την αποφυγή κινδύνων. 6. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίστε τα ανοίγµατα του ψυγείο να αερίζονται επαρκώς στον χώρο τοποθέτησης, και το σηµείο τοποθέτησης να είναι καθαρό από εµπόδια. 7. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ : Μην χρησιµοποιείτε θερµαντικές συσκευές ή άλλα µέσα για να να επιταχύνετε την απόψυξη, γιατί µπορεί να προκληθεί ζηµιά. 8. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τρυπήσετε ή καταστρέψετε το ψυκτικό κύκλωµα. 9. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές µέσα στον χώρο αποθήκευσης τροφών της συσκευής, εκτός εάν είναι ειδικά κατασκευασµένες για τέτοια χρήση 10. Αυτή η συσκευή δεν είναι φτιαγµένη για χρήση από µικρά παιδιά ή ανάπηρα άτοµα εκτός και αν εποπτεύονται από κάποιο υπεύθυνο άτοµο, που θα βεβαιώνει πως θα χρησιµοποιήσουν τη συσκευή µε ασφάλεια. 11. Η συσκευή χρησιµοποιεί εύφλεκτο ψυκτικό. Η εγκατάσταση, ο χειρισµός και η επισκευή πρέπει να ταιριάζουν µε τους διεθνείς κανονισµούς ασφαλείας. 12. Η συσκευή χρησιµοποιεί εύφλεκτο αέριο. Η διάθεση πρέπει να ταιριάζει µε τους διεθνείς κανονισµούς. 2

3 Πριν χρησιµοποιήσετε το ψυγείο σας Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βγάλτε τα εξωτερικά και εσωτερικά υλικά συσκευασίας. Πριν συνδέσετε το ψυγείο στο ρεύµα, αφήστε το να µείνει όρθιο για 2 λεπτά. Αυτό µπορεί να ελαττώσει την πιθανότητα δυσλειτουργίας στο σύστηµα ψύξης που µπορεί να προκληθεί από την µεταφορά. Καθαρίστε την επιφάνεια µε χλιαρό νερό χρησιµοποιώντας ένα µαλακό ύφασµα. Εγκαθιστώντας το ψυγείο σας Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εντοιχίζεται. Τοποθετήστε το ψυγείο σας σε πάτωµα που είναι αρκετά δυνατό να υποστηρίξει το ψυγείο όταν είναι τελείως γεµάτο. Για να ανυψώσετε το ψυγείο σας, ρυθµίστε τα ποδαράκια στη βάση του ψυγείου. Αφήστε τουλάχιστον 12 εκ. κενό στο πίσω µέρος και στα πλαϊνά του ψυγείου, που να επιτρέπουν τον σωστό αερισµό για να κρυώνει ο συµπιεστής. Τοποθετήστε το ψυγείο µακριά από το φως του ηλίου και από πηγές θερµότητας (θερµάστρες, σόµπες, καλοριφέρ κ.τ.λ.). Το φως του ηλίου µπορεί να επηρεάσει την ακρυλική επένδυση και οι πηγές θέρµανσης µπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος. Το πολύ κρύο και οι ακραίες θερµοκρασίες µπορεί να προκαλέσουν τη µη σωστή λειτουργία του ψυγείου. Αποφύγετε να τοποθετήσετε το ψυγείο σε υγρές περιοχές. Τοποθετήστε το ψυγείο σε δική του αποκλειστική και σωστά εγκατεστηµένη και γειωµένη πρίζα. Κάτω από οποιαδήποτε περίσταση, µην κόψετε ή βγάλετε την τρίτη ακίδα (γείωση) από το καλώδιο ρεύµατος. Οποιαδήποτε ερώτηση που αφορά ρεύµα ή γείωση πρέπει να απευθύνεται σε εγκεκριµένο ηλεκτρολόγο ή σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών. Αφού τοποθετήσετε το ψυγείο στην πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 2-3 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιµα στο εσωτερικό του. Ηλεκτρικές συνδέσεις Προειδοποίηση Μη σωστή χρήση του γειωµένου καλωδίου µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Εάν το καλώδιο ρεύµατος είναι χαλασµένο, αντικαταστήστε το σε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών. Αυτό το ψυγείο πρέπει να είναι σωστά γειωµένο για την ασφάλειά σας. Το καλώδιο ρεύµατος αυτής της συσκευής είναι εφοδιασµένο µε ένα φις µε τρεις ακίδες που ταιριάζει στις πρίζες τοίχου τύπου σούκο, για να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες ηλεκτροπληξίας. Το ψυγείο λειτουργεί µε τάση 220~240 Volt AC ~/50Hz σε πρίζα τύπου σούκο. Η πρίζα πρέπει να είναι σε εµφανές σηµείο πίσω από το ψυγείο και να µην την αφήνετε εκτεθειµένη για την αποφυγή ατυχήµατος. Ποτέ µην κλείνετε το ψυγείο τραβώντας το καλώδιο. Πάντα να πιάνετε από το φις και να τραβάτε ευθεία προς τα έξω από την πρίζα. Μην χρησιµοποιείτε µπαλαντέζα ρεύµατος µε αυτό το ψυγείο. Εάν το καλώδιο ρεύµατος είναι πολύ κοντό, καλέστε έναν εξουσιοδοτηµένο ηλεκτρολόγο να τοποθετήσει µια πρίζα κοντά στη συσκευή. Αλλάξτε τη κατεύθυνση ανοίγµατος της πόρτας του ψυγείου σας Αυτό το ψυγείο παρέχει την δυνατότητα να ανοίγουν οι πόρτες είτε από δεξιά είτε από αριστερά. Η συσκευή παραδίδεται σε σας µε την πόρτα να ανοίγει από τα αριστερά. Εάν θέλετε να κάνετε την πόρτα να ανοίγει από δεξιά, επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή για να πάρετε οδηγίες. 3

4 Ρυθµίστε την εσωτερική θερµοκρασία ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΣ Για να ρυθµίσετε την εσωτερική θερµοκρασία, ρυθµίστε το διακόπτη θερµοκρασίας ανάλογα µε τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος ή την χρήση που θέλετε να κάνετε. Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε τη συσκευή, ρυθµίστε την θερµοκρασία στο 6. Οι τιµές θερµοκρασίας είναι από τη θέση "OFF µέχρι τη θέση 6. Μετά από 24 µε 48 ώρες, ρυθµίστε τη θερµοκρασία στην ρύθµιση που καλύπτει τις ανάγκες σας. Η ρύθµιση 3 προορίζεται για χρήση του ψυγείου στο σπίτι και στο γραφείο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το ψυγείο δεν είναι στην πρίζα, έχει χάσει ενέργεια ή είναι κλειστό, πρέπει να περιµένετε 3 µε 5 λεπτά πριν να επανεκκινήσετε τη µονάδα. Εάν δοκιµάσετε να επανεκκινήσετε πριν από αυτό το χρόνο, το ψυγείο δεν θα ξεκινήσει. ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Απόψυξη του ψυγείου σας Κάντε απόψυξη στο ψυγείο σας όταν σχηµατιστεί πάγος πάχους περίπου 5 χιλιοστών. Ρυθµίστε το διακόπτη θερµοκρασίας στη θέση OFF. Βγάλτε τα παγωµένα και ευαίσθητα τρόφιµα. Η απόψυξη παίρνει συνήθως µερικές ώρες. Μετά την απόψυξη ξαναβάλτε το διακόπτη θερµοκρασίας στην επιθυµητή θέση. Για να αποψύξετε γρήγορα βγάλτε όλα τα φαγητά από το ψυγείο και αφήστε την πόρτα ανοιχτή. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε µαχαίρι ή άλλα µεταλλικά εργαλεία για να βγάλετε τον πάγο από τον αποστακτήρα. Καθαρίζοντας το ψυγείο σας Ρυθµίστε το διακόπτη θερµοκρασίας στη θέση "OFF". Αποσυνδέστε το ψυγείο και βγάλτε όλα τα τρόφιµα, τα ράφια και τους δίσκους. Πλύνετε τις εσωτερικές επιφάνειες µε χλιαρό νερό και µαγειρική σόδα. Βάλτε 2 κουταλιές της σούπας σόδα σε ένα λίτρο νερό. Πλύνετε τα ράφια και τους δίσκους µε ήπια καθαριστικά. Το εξωτερικό µέρος του ψυγείου πρέπει να καθαρίζεται µε ήπια καθαριστικά και χλιαρό νερό. Στύψτε καλά το ύφασµα ή το σφουγγάρι µε το οποίο καθαρίζετε, όταν βρίσκεστε στις περιοχές κοντά στους διακόπτες ή σε άλλα ηλεκτρικά µέρη. Πλύνετε το έξω µέρος µε χλιαρό νερό και ήπιο καθαριστικό. Ξεπλύνετε καλά σκουπίστε τα υγρά µε ένα στεγνό ρούχο. Περίοδος διακοπών Σύντοµες διακοπές: Αφήστε το ψυγείο να λειτουργεί όταν οι διακοπές είναι µικρότερες από τρεις βδοµάδες. Μεγάλες διακοπές: Εάν το ψυγείο δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για αρκετούς µήνες, βγάλτε όλα τα τρόφιµα και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Καθαρίστε και στεγνώστε πλήρως τον εσωτερικό χώρο. Για να προλάβετε τις µυρωδιές και τη µούχλα, αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή 4

5 και εάν χρειαστεί τοποθετήστε ένα ύφασµα στην πόρτα για να αερίζεται το εσωτερικό. Μετακίνηση του ψυγείου σας Βγάλτε όλα τα τρόφιµα. Πιάστε όλα τα αντικείµενα που βρίσκονται στο ψυγείο µε αυτοκόλλητη ταινία για ασφάλεια. Γυρίστε τις βίδες στη βάση για να ανέβει λίγο το ψυγείο σε ύψος και να αποφύγετε πιθανή ζηµιά. Κλείστε την πόρτα µε αυτοκόλλητη ταινία. Σιγουρευτείτε πως το ψυγείο παραµένει στην όρθια στάση κατά τη µεταφορά. Επίσης προστατέψτε το εξωτερικό µέρος µε µια κουβέρτα, ή κάτι παρόµοιο. Οδηγίες Εξοικονόµησης Ενέργειας Τοποθετήστε το ψυγείο στο πιο κρύο σηµείο του δωµατίου, µακριά από συσκευές που παράγουν ζέστη. Τοποθετήστε το µακριά από το φως του ηλίου. Αφήστε τα ζεστά τρόφιµα να έρθουν σε θερµοκρασία δωµατίου πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο. Η υπερφόρτωση του ψυγείου κάνει τον συµπιεστή να λειτουργεί περισσότερο. Να συσκευάζετε τα τρόφιµα σωστά και να σκουπίζετε την υγρασία από τον χώρο πριν τα τοποθετήσετε µέσα στο ψυγείο. Ο αποθηκευτικός χώρος του ψυγείου δεν πρέπει να καλύπτεται από αλουµινόχαρτο ή πετσέτα γιατί αυτό θα κάνει το ψυγείο λιγότερο αποδοτικό. Οργανώστε και βάλτε ταµπελάκια στα τρόφιµα για να µειώσετε τις φορές που ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου και τις εκτεταµένες αναζητήσεις. Πάρετε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγµατα µε ένα άνοιγµα και κλείστε την πόρτα όσο πιο γρήγορα γίνεται. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΣ Μπορείτε να λύσετε πολλά συνηθισµένα προβλήµατα εύκολα, αποφεύγοντας το κόστος µιας κλήσης στην στο κέντρο επισκευών. οκιµάστε µε τις λύσεις παρακάτω εάν µπορείτε να λύσετε το πρόβληµα πριν καλέσετε τον τεχνικό. Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Το ψυγείο δεν λειτουργεί. Ανοιγοκλείνει συχνά. ονήσεις. Το ψυγείο φαίνεται να κάνει πολύ θόρυβο. Η πόρτα δεν κλείνει σωστά. ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ εν έχει συνδεθεί στο ρεύµα. Η ασφάλεια κυκλώµατος έχει πέσει ή έχει καεί. Ο επιλογέας θερµοκρασίας του ψυγείου έχει ρυθµιστεί στο "OFF". Η θερµοκρασία του δωµατίου είναι µεγαλύτερη από τη φυσιολογική. Μεγάλη ποσότητα τροφίµων τοποθετήθηκε στο ψυγείο. Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά. Η πόρτα δεν έχει κλείσει τελείως. Ο επιλογέας θερµοκρασίας δεν έχει ρυθµιστεί σωστά. Το λαστιχάκι της πόρτας δεν αποµονώνει σωστά. Το ψυγείο δεν έχει καθαριστεί καλά. Σιγουρευτείτε πως το ψυγείο είναι επίπεδο. Ο ήχος τραντάγµατος µπορεί να προέρχεται από τη ροή του ψυκτικού, που είναι φυσιολογικό. Ανά µερικές περιόδους µπορεί να ακούτε ήχους κελαρύσµατος που είναι από το ψυκτικό υγρό που ρέει µέσα στο ψυγείο σας. Συστολή και διαστολή των εσωτερικών τοιχωµάτων µπορεί να προκαλέσει τριξίµατα. Το ψυγείο δεν είναι σε επίπεδο σηµείο. Η πόρτα έχει αλλάξει διεύθυνση και δεν 5

6 τοποθετήθηκε σωστά. Το λαστιχάκι που περιβάλει την πόρτα είναι βρώµικο. Τα ράφια, τα δοχεία ή τα καλάθια είναι εκτός θέσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Μ.Π (Π 117/2004) Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήµατα που µπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιµοποιηθούν. Το σύµβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να µεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριµµάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούµε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήµο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σηµεία συγκέντρωσης χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παρακαλούµε, βοηθήστε µας να προστατέψουµε το περιβάλλον που ζούµε! ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Το προϊόν αυτό συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: EMC-Directive: 89 / 336 / EEC όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 93/68/EEC Low Voltage Directive: 73 / 23 / EEC όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 93/68/EEC Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι το W7258GD συµµορφώνεται µε τα παρακάτω πρότυπα: EN :2000+A1 :2001+A2 :2002 EN :1997+A1 :2001 EN :2000+A2 :2005 EN :1995+A1 :2001/+A2 :2005 EN :2003+A11 :04+A1 :05 EN :2002+A11,A1 :04+A12 :06 EN :2003+A1 :2006 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αµοιρίδης Σαββίδης Α.Ε. Βασ. Όλγας 33 T.K Θεσσαλονίκη Τηλ: , , Fax: Ακτή Ποσειδώνος 45 Τ.Κ Μοσχάτο Τηλ: , Fax: / Μετάφραση στα ελληνικά IMPRESS 6

NFE 900 X. TR-Kullanma KIlavuzu

NFE 900 X. TR-Kullanma KIlavuzu NFE 900 X TR-Kullanma KIlavuzu Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις και ελέγχθηκε με τις πιο αυστηρές

Διαβάστε περισσότερα

Επισηµάνσεις Ασφαλείας

Επισηµάνσεις Ασφαλείας Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ... 3 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ... 4 3.1 Επιλέγοντας τη θέση... 4 3.2 Προσδιορισµός θέσης και ευθυγράµµιση της συσκευής... 4

Διαβάστε περισσότερα

RCD9037BT ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ

RCD9037BT ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ Ανακύκλωση Α.Μ.Π. 00510 (Π 117/2004) Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήµατα που µπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιµοποιηθούν. Το σύµβολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

TKI2 300. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL-

TKI2 300. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- 00 Manual anleitung structions strucciones TKI2 300 PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni -Εγχειρίδιο οδηγιών PL- Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Περιεχόμενα ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ 3 3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ 4 3.1. Επιλέγοντας τη θέση 4 3.2. Τοποθετώντας και ευθυγραμμίζοντας την συσκευή 4 3.3. Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΣ RF 238 KK660 KKS 640 KKS 660 KK 257 CLA KK 317 CLA ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΣ RF 238 KK660 KKS 640 KKS 660 KK 257 CLA KK 317 CLA ΟΔΗΓΙΕΣ körting ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΣ RF 238 KK660 KKS 640 KKS 660 KK 257 CLA KK 317 CLA ΟΔΗΓΙΕΣ Εγκατάστασης Λειτουργίας Συντήρησης 17 Ψυγείο με κατάψυξη Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ MODEL:

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ MODEL: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ MODEL: Αγαπητέ πελάτη, Οδηγίες λειτουργίας Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως προσεκτικά πριν την χρήση της συσκευής. Περιέχονται απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA körting ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA Οδηγίες Χρήσεως 20 Οδηγίες Χρήσεως Ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να

Διαβάστε περισσότερα

BCB 332 AAI. Φυλλάδιο οδηγιών. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα

BCB 332 AAI. Φυλλάδιο οδηγιών. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Φυλλάδιο οδηγιών Ψυγειοκαταψύκτης GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας τη συσκευή Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το ψυγείο είναι για εσωτερική χρήση µόνο και προορίζεται για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίµων σε θερµοκρασία υψηλότερη των 0 C.

Το ψυγείο είναι για εσωτερική χρήση µόνο και προορίζεται για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίµων σε θερµοκρασία υψηλότερη των 0 C. Περιεχόµενα Πριν τη χρήση...2 Τοποθέτηση και εγκατάσταση...3 Περιγραφή της συσκευής...4 Έλεγχος λειτουργίας...5 Χρήση...5 Συντήρηση και καθαρισµός...6 Οδηγός σφαλµάτων...6 Οδηγίες τοποθέτησης...7 Το ψυγείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

MSZ 801 D/HA MSZ 802 D/HA MSZ 802 DF/HA

MSZ 801 D/HA MSZ 802 D/HA MSZ 802 DF/HA Φυλλάδιο οδηγιών Ψυγείο Side By Side GR Ελληνικά Περιεχόμενα Πριν την χρήση της συσκευής, 2 Προφυλάσσοντας το περιβάλλον, 3 Προφυλάξεις και γενικές συστάσεις, 4 Εάν η συσκευή πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική άποψη Εκκίνηση και Χρήση, 4 Ξεκινώντας τη συσκευή Χρήση της κατάψυξης στη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

tmstore.gr ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο H2O MOP ULTRA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η2Ο MOP ULTRA + ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ + ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

MTM 1911 F MTM 1913 F

MTM 1911 F MTM 1913 F Φυλλάδιο οδηγιών Δίπορτο Ψυγείο GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Αξεσουάρ, 5 Τμήμα συντήρησης Τμήμα κατάψυξης Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης Καταψύκτης Μπαούλο EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης μπαούλο είναι μία συσκευή σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια.

Καταψύκτης. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Καταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης είναι μία συσκευή σχεδιασμένη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα