Λαγχάνω (ᾰ - βραχύ σε Αόριστο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λαγχάνω (ᾰ - βραχύ σε Αόριστο)"

Transcript

1 Λ Λαγχάνω (ᾰ - βραχύ σε Αόριστο) Συντάξεις: απόλυτα = παίρνω κλήρο, μου πέφτει ο κλήρος αμετάβατο = πέφτω στο μερίδιο κάποιου + Αιτ. = παίρνω με κλήρο, παίρνω το μερίδιο που μου ανήκει / προστατεύω κάποιον τόπο + Αιτ. (Αντ.) + Αιτ. (Κτγρ.) = ορίζω (με κλήρο) κάποιον ως + τελικό απρμφ. = εκλέγομαι με κλήρο να + Γεν. = γίνομαι κάτοχος, απολαμβάνω Σημ.: Το ρήμα με τη σημασία του προστατεύω συναντάται στον Πλάτωνα (Τίμαιος 23D) στη φράση: μάλιστα δέ τῆς θεοῦ χάριν, ἥ τήν τε ὑμετέραν καί τήνδε ἔλαχεν = και κυρίως για χάρη της θεάς, η οποία προστάτευσε και τη δική σας και αυτήν εδώ τη χώρα. Επίσης, ως ρήμα απόλαυσης συντάσσεται με Γενική (κατ άλλους η γενική αυτή είναι διαιρετική και όχι Αντικείμενο). Φράσεις: λαγχάνω δίκην (τινί ή πρός τινα) = παίρνω την άδεια να παρουσιάσω αγωγή (εναντίον κάποιου), π.χ. εἰ δέ μή, ἐκείνῳ τῷ διδασκάλῳ λάχε δίκην πρότερον ἤ ἐμοί = διαφορετικά, πάρε την άδεια να παρουσιάσεις αγωγή εναντίον εκείνου του δασκάλου πριν από μένα (Πλάτων, Εὐθύφρων 5Β) λαγχάνω ἀρχήν = αναλαμβάνω με κλήρο δημόσιο αξίωμα (λεγόταν στην Αθήνα για τους δημόσιους άρχοντες) οἱ λαχόντες = εκείνοι στους οποίους έπεσε ο κλήρος, π.χ. τρεῖς δ ἔστωσαν οἱ λαχόντες = ας είναι τρεις αυτοί στους οποίους έπεσε ο κλήρος (Πλάτων, Νόμοι 765C) τό λαχόν μέρος = το μερίδιο που έπεσε στον κλήρο, π.χ. (δεῖ) καθιερῶσαι τό λαχόν μέρος ἑκάστῳ τῷ θεῷ = (πρέπει) να αφιερώσει στον κάθε θεό το μερίδιο που του έπεσε στον κλήρο (Πλάτων, Νόμοι 745D) Ενστ. λαγχάνω λαγχάνομαι Πρτ. ἐλάγχανον Μέλλ. λήξομαι Παθ. Μ. Αόρ. ἔλαχον (Β ) Παθ. Α. ἐλήχθην (Α ) Πρκμ. εἴληχα 1 εἴληγμαι 2 Υπερσ. εἰλήχειν 1. ΠΡΟΣΟΧΗ! εἴληχα Πρκμ. του λαγχάνω εἴληφα Πρκμ. του λαμβάνω. 2. ΠΡΟΣΟΧΗ! εἴληγμαι Πρκμ. του λαγχάνομαι εἴλημμαι Πρκμ. του λαμβάνομαι συνείλεγμαι Πρκμ. του συλλέγομαι.

2 Λεξικό Ρημάτων 273 Σύνθετα: Επισημάνσεις: Το ρήμα ανήκει στα βαρύτονα αφωνόληκτα ουρανικόληκτα (αρχικό θέμα λαχ-). Αξιοσημείωτο είναι ότι έχει Μέσο Μέλλοντα και Αόριστο Β. Ο Παρακείμενος σχηματίζεται αναλογικά προς το εἴληφα (του λαμβάνω). Τέλος είναι ελλιπές στη Μέση φωνή. ἀντιλαγχάνω = παίρνω κι εγώ κάτι με κλήρο / ζητώ αναθεώρηση δικαστικής απόφασης ἀπολαγχάνω = παίρνω το μερίδιό μου με κλήρο / αποτυγχάνω-χάνω στην κλήρωση διαλαγχάνω = διαιρώ-χωρίζω κάτι με κλήρο, μοιράζω, κόβω σε τεμάχια ἐπιλαγχάνω = μου πέφτει ο κλήρος μετά από άλλον, έρχομαι δεύτερος μεταλαγχάνω = παίρνω μέρος με κλήρο, μετέχω προσλαγχάνω = κάνω επιπλέον αγωγή εναντίον κάποιου συλλαγχάνω = πετυχαίνω με κλήρο μαζί με κάποιον Συνώνυμα: αἱροῦμαι, κληρόομαι-οῦμαι (ἐκληρούμην - κληρωθήσομαι - ἐκληρωσάμην & ἐκληρώθην κληρῶ - ἐκλήρουν - κληρώσω - ἐκλήρωσα από το ουσ. ὁ κλῆρος Ν.Ε.: κλήρωση - αποκλήρωση, κληρωτός, κληρωτίδα) Αντίθετα: ἀπολαγχάνω, ἐξαιροῦμαι, χειροτονοῦμαι λαγχάνω (= εκλέγομαι με κλήρο) αλλά χειροτονοῦμαι (= εκλέγομαι με ανάταση των χεριών) Λέξεις-Φράσεις από την Α.Ε. έως τη Ν.Ε. (θ. λαχ- ασθενές, ληχ- ισχυρό): λαχαίνω - όπως λάχει - άμα λάχει, λαχείο - λαχνός, λαχειοπώλης, λαχειοφόρος αγορά, «πρώτος επιλαχών» Στην Α.Ε.: λῆξις 1 (= κλήρωση, διορισμός με κλήρωση), λῆξις δίκης (= έγγραφη κατηγορία), τό λάχος (= το με κλήρο οριζόμενο μερίδιο), λαχμός (= κλήρος, λαχνός), ληκτέος (ρηματικό επίθετο) Από το λαγχάνω παράγεται και η Λάχεσις, η μία από τις τρεις Μοίρες κατά την ελληνική μυθολογία, και ήταν αυτή που αντιπροσώπευε το μέλλον, αυτή που διέθετε τους κλήρους των ανθρώπων, που μετρούσε δηλ. τη διάρκεια ζωής του καθενός. Οι άλλες δύο ήταν: η Κλωθώ (από το κλώθω = γνέθω) που αντιπροσώπευε το παρόν, που έγνεθε με το νήμα της το πεπρωμένο - τη ζωή του καθενός που τον συνόδευε μέχρι το θάνατό του και η Άτροπος (α- στερ + τρέπω = στρέφω) που αντιπροσώπευε το παρελθόν, το αμετάκλητο, το αναπόφευκτο, αυτό που δε γυρίζει πίσω και έκοβε με το ψαλίδι της το νήμα της ζωής κάποιου. Και στη νέα ελληνική ποίηση: «Κι η αχτίδα του ήλιου * γίνηκεν, ιδέστε / ο μίτος του Θανάτου! / Ω πικρές γυναίκες * με το μαύρο ρούχο / παρθένες και μητέρες / που σιμά στη βρύση * δίνατε να πιούνε / στ αηδόνια των αγγέλων / Έλαχε να δώσει * και σ εσάς ο Χάρος / τη φούχτα του γεμάτη / Μέσ απ τα πηγάδια * τις κραυγές τραβάτε / αδικοσκοτωμένων» (Ο. Ελύτης, Το άξιον εστί) Λαμβάνω (ᾰ - βραχύ σε Αόριστο) Συντάξεις: απόλυτα = συμβαίνω, γίνομαι + Αιτ. ή Γεν. (επιμεριστική) = παίρνω / πιάνω, κυριεύω, κατέχω / βρίσκω, ανακαλύπτω / δένω, υποχρεώνω / προσβάλλω, αρπάζω / αντιλαμβάνομαι (με τις αισθήσεις), αποδίδω σημασία, καταλαβαίνω / καθορίζω, εκτιμώ + Αιτ. (Αντ.) + Αιτ. (Κτγρ.) = νομίζω, θεωρώ + Αιτ. + Κτγρ. μτχ. = πιάνω-βρίσκω κάποιον να λαμβάνομαι (Μέσο) + Γεν. = καταλαμβάνω, πιάνομαι από κάτι / φέρομαι σκληρά, κατακρίνω / καταφεύγω (σε κάποιον τόπο) (Παθ.) = πιάνομαι, συλλαμβάνομαι 1. ΠΡΟΣΟΧΗ! λῆξις (= κλήρωση) του λαγχάνω λῆξις (= τέλος) του λήγω.

3 274 Καλλιόπη Βέβα - Αθανάσιος Κολιαλής Φράσεις: δίκην (ή ζημίαν ή τιμωρίαν ή ποινάς) λαμβάνω παρά τινος = παίρνω ικανοποίηση, τιμωρώ, π.χ. τόν δέ τῆς πόλεως νόμον ἠξίουν εἶναι κυριώτερον, καί ταύτην ἔλαβον τήν δίκην = και θεωρούσα ότι ο νόμος της πόλεως είναι ισχυρότερος, και τον τιμώρησα μ αυτή την τιμωρία (Λυσίας, Ὑπέρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου 29) Το παθητικό του δίκην λαμβάνω παρά τινος δίκην δίδωμί τινι (= τιμωρούμαι) λαμβάνω ἡλικίαν = φτάνω σε ηλικία, π.χ. καί πρός τό μνηστεύεσθαι λαβούσης ἡλικίαν ἅπαντες οἱ τότε βασιλεύοντες καί δυναστεύοντες τήν αὐτήν γνώμην ἔσχον περί αὐτῆς = και αφού έφτασε σε ηλικία γάμου, όλοι οι τότε βασιλείς και δυνάστες είχαν την ίδια γνώμη γι αυτήν (Ισοκράτης, Ἑλένη 39) λαμβάνω λόγον τινός (ή ἀπό τινος) = απαιτώ λογαριασμό-εξηγήσεις από κάποιον, π.χ. ὅτι ἠναγκάζετο καί λαμβάνειν (λόγον) παρ ἄλλων, ὁπότε δικάζοι = επειδή αναγκαζόταν και να ζητά εξηγήσεις από τους άλλους, κάθε φορά που δίκαζε (Ξενοφών, Κύρου Παιδεία Α, IV, 3) λαμβάνω ὅρκον (ή πιστά) = παίρνω ένορκες διαβεβαιώσεις λαμβάνω αἰδῶ / φόβον / ὀργήν = ντρέπομαι / φοβάμαι / οργίζομαι λαμβάνω ὕψος / αὔξησιν = υψώνομαι / αυξάνομαι λαμβάνω ἀρχήν / πεῖραν = αρχίζω / προσπαθώ ζημίαν λαμβάνω ὑπό τινος (ή ζημιοῦμαι) = βλάπτομαι, τιμωρούμαι, π.χ. ἔτι δέ τῶν μέν πολλῶν ἐάν ἁμάρτῃ τις, ζημίας κατά τήν ἀξίαν εἴληφεν = και ακόμη, αν κάποιος από τους πολλούς κάνει ένα σφάλμα, τιμωρείται αναλόγως (Δημοσθένης, Πρός τήν ἐπιστολήν Φιλίππου 12) Το ενεργητικό του ζημίαν λαμβάνω ὑπό τινος ζημιῶ τινα (= βλάπτω) αἰτίαν λαμβάνω (ή ἔχω) ὑπό τινος = κατηγορούμαι, π.χ. Αἰτίαν δέ οὐκ ἐλαχίστην Ἀρχίδαμος ἔλαβεν ἀπ αὐτοῦ = γι αυτό το λόγο ο Αρχίδαμος κατηγορήθηκε πάρα πολύ (Θουκυδίδης, Β 18) Το ενεργητικό του αἰτίαν λαμβάνω ὑπό τινος αἰτιῶμαι ή ἐν αἰτίᾳ ἔχω τινά (= κατηγορώ) λαμβάνομαι τῶν ὀρῶν = καταφεύγω στα όρη, π.χ. καί λαβόμενοι τῶν ὀρῶν διαφεύγουσιν ἐς τάς Ἀθήνας, ἄνδρες δώδεκα καί διακόσιοι ἀπό πλειόνων = και αφού κατέφυγαν στα όρη, διέφυγαν στην Αθήνα, διακόσιοι δώδεκα άνδρες, ενώ ήταν πριν περισσότεροι (Θουκυδίδης Γ 24) τοῦ καιροῦ λαμβάνομαι = εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία Ενστ. λαμβάνω λαμβάνομαι Πρτ. ἐλάμβανον ἐλαμβανόμην Μέλλ. λήψομαι 1 Παθ. Μ. ληφθήσομαι (Α ) Αόρ. ἔλαβον (Β ) ἐλαβόμην (Β ) Παθ. Α. ἐλήφθην (Α ) Πρκμ. εἴληφα εἴλημμαι Υπερσ. εἰλήφειν εἰλήμμην Επισημάνσεις: Το ρήμα ανήκει στα βαρύτονα αφωνόληκτα χειλικόληκτα (αρχικό θέμα λαβ-). Αξιοσημείωτο είναι ότι έχει Μέσο Μέλλοντα με σημασία ενεργητική (= θα λάβω). Ο Αόριστος Β επίσης (ἔλαβον) στο β ενικό Προστακτικής τονίζεται στη λήγουσα (λαβέ) μαζί με τα ἐλθέ (ἔρχομαι), εὑρέ (εὑρίσκω), ἰδέ (ὁρῶ), εἰπέ (λέγω). 1. ΠΡΟΣΟΧΗ! λήξομαι Μέλλ. του λαγχάνω λήψομαι Μέλλ. του λαμβάνω (ἐπί) λήσομαι Μέλλ. του ἐπιλανθάνομαι.

4 Λεξικό Ρημάτων 275 Σύνθετα: 1 ἀμφιλαμβάνω = κρατώ κάτι από παντού ἀναλαμβάνω = παίρνω κάτι στα χέρια μου, αποκτώ / επιχειρώ, υιοθετώ, δέχομαι / επανέρχομαι, ανακτώ τις δυνάμεις μου / σταματώ - ἀναλαμβάνομαι = επιχειρώ ἐπαναλαμβάνω = επαναλαμβάνω προσαναλαμβάνω = λαμβάνω επιπλέον / ανακτώ τις δυνάμεις μου (με ανάπαυση) ἀντιλαμβάνω = παίρνω ως αντάλλαγμα - ἀντιλαμβάνομαι = παίρνω στα χέρια μου, πιάνω, κρατώ / πιάνομαι από κάτι, επιχειρώ / βοηθώ, αναλαμβάνω / φτάνω, καταλαμβάνω / αντιλαμβάνομαι ἀπολαμβάνω = παίρνω κάτι από κάποιον, παίρνω πίσω / αφαιρώ, αποκλείω, εμποδίζω, αναχαιτίζω / ακούω / παίρνω - οδηγώ κάποιον παράμερα ἀνταπολαμβάνω = απολαμβάνω αμοιβαία ἐναπολαμβάνω = περιλαμβάνω μέσα διαλαμβάνω = διακρίνω, διαιρώ, διαχωρίζω, διακόπτω / ορίζω, συζητώ / σημειώνω κατά διαστήματα / συμπεριλαμβάνω / μνημονεύω ἐκλαμβάνω = αποσπώ βίαια, αρπάζω / εννοώ, αντιλαμβάνομαι με κάποιο τρόπο / εκλέγω - ἐκλαμβάνομαι = υπολογίζομαι ἐλλαμβάνομαι = τυλίγομαι σε κάτι / καταπιάνομαι ἐπιλαμβάνω = καταλαμβάνω (αιφνίδια), προσβάλλω / φτάνω, εκτείνομαι / πιάνω, κρατώ, σταματώ / καταλαμβάνω χώρο - ἐπιλαμβάνομαι = πιάνομαι, κρατιέμαι, καταπιάνομαι / επιτίθεμαι / συλλαμβάνω, πιάνω / αγγίζω, επιχειρώ / παίρνω το λόγο, διαφωνώ / εγείρω αξιώσεις προσεπιλαμβάνω = παίρνω μαζί με άλλον, συμμετέχω / αναφέρω επιπλέον συνεπιλαμβάνομαι = παίρνω κι εγώ μέρος, συμβοηθώ καταλαμβάνω = πιάνω, κυριεύω, συλλαμβάνω / βρίσκω / προλαβαίνω, σταματώ / κρατώ, δένω, αναγκάζω / καταλαβαίνω, αποδέχομαι - καταλαμβάνει (απρόσ.) = συμβαίνει, υπάρχει ενδιαφέρον ἐγκαταλαμβάνω = καταλαμβάνω σε κάποιον τόπο / εξαναγκάζω, περιορίζω με όρκους προκαταλαμβάνω = καταλαμβάνω από πριν / ματαιώνω συγκαταλαμβάνω = παίρνω συγχρόνως στην κατοχή μου μεταλαμβάνω = συμμετέχω, παίρνω από κάτι ένα μέρος / διεκδικώ / κατηγορώ, επιτίθεμαι / αποκρίνομαι, μαθαίνω / ανταλλάσσω παραλαμβάνω = παίρνω στην κατοχή μου / κληρονομώ, διαδέχομαι (σε αξίωμα) / προσκαλώ, προσλαμβάνω / βρίσκω, εξακριβώνω / αιχμαλωτίζω / περιμένω - παραλαμβάνομαι = γίνομαι δεκτός προσπαραλαμβάνω = παίρνω μαζί μου περιλαμβάνω = περικυκλώνω, αγκαλιάζω, πολιορκώ / περικλείω, περιέχω - περιλαμβάνομαι = παγιδεύομαι, συλλαμβάνομαι προλαμβάνω = προκαταλαμβάνω, κυριεύω, παίρνω από πριν, προλαβαίνω / προηγούμαι, προτρέχω, προσπερνώ / αντιλαμβάνομαι προσλαμβάνω = παίρνω επιπλέον ή μαζί μου, προσθέτω / ωφελούμαι, παραδέχομαι επιπλέον / πιάνω, στερεώνω - προσλαμβάνομαι = είμαι συνεργός, βοηθώ συλλαμβάνω = συγκεντρώνω, συνδέω / πιάνω, φυλακίζω / αντιλαμβάνομαι / περικλείω, συντελώ / καταπιάνομαι, απολαμβάνω ὑπολαμβάνω = παίρνω από το χέρι κάποιου / νομίζω, θεωρώ, υποψιάζομαι / παίρνω το λόγο / προσελκύω, συναντώ, προλαβαίνω / εμποδίζω, κυριεύω / ακολουθώ (για γεγονότα) / παραδέχομαι, δέχομαι ευχαρίστως Συνώνυμα: αἱρῶ, ἁρπάζω, δέχομαι δέχομαι = παίρνω κάτι που μου προσφέρουν λαμβάνω = παίρνω κάτι από μόνος μου Αντίθετα: ἀφίημι, δίδωμι, παρέχω 1. Το ρήμα σύνθετο απαντάται με όλες σχεδόν τις προθέσεις (πλην των ὑπέρ - εἰς).

5 276 Καλλιόπη Βέβα - Αθανάσιος Κολιαλής Λέξεις-Φράσεις από την Α.Ε. έως τη Ν.Ε. (θ. λαβ- ασθενές): λαμβάνω - λάβετε θέσεις - λάβετε φάγετε (Εκκλησ.) - λαμβάνει χώραν (= συμβαίνει) - λαμβάνει σάρκα και οστά (= υλοποιείται) - λαμβάνω γνώσιν (= γνωρίζω) - λαμβάνω υπ όψιν μου (= υπολογίζω), λαβή - χειρολαβή, λαβίδα, λάφυρο, εργολάβος - δικολάβος, αναλαμβάνω - επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνομαι - απολαμβάνω, εκλαμβάνω, επιλαμβάνομαι - «θα επιληφθώ της υπόθεσης», καταλαμβάνω -καταλαβαίνω, μεταλαμβάνω, παραλαμβάνω - παραλαβή, περιλαμβάνω - συμπεριλαμβάνω, προλαμβάνω - προλαβαίνω, συλλαμβάνω - προσλαμβάνω (θ. ληβ- ισχυρό): λήψη - λήψη ζητουμένου (Λογική), λήμμα, ηχολήπτης, δειγματοληψία, ανάληψη - ανάληψη ευθυνών - ανειλημμένη υποχρέωση, επανάληψη - επαναληπτικός - επαναληπτικές ασκήσεις - επανειλημμένος, αντίληψη - αντιληπτός - αντιληπτικός - αντιληπτική ικανότητα, επιληπτικός - επιληπτική κρίση - επιληψία - επιλήψιμος, κατάληψη - καταληψίας - ακατάληπτος, μετάληψη - Θεία μετάληψη (Εκκλησ.), παραλήπτης, περίληψη - περιληπτικός, πρόληψη - προληπτικός - προλήψεις και δεισιδαιμονίες, προκατάληψη - απροκατάληπτος, πρόσληψη, σύλληψη - ασύλληπτος, υπόληψη - ανυποληψία, εύληπτος, ανυπόληπτος - ευυπόληπτος, θρησκόληπτος - θρησκοληψία Στην Α.Ε.: συλλήβδην (= περιληπτικά), ἀντιλήπτωρ (= βοηθός), ἀμφιλαφής (= αυτός που περιβάλλει από παντού, αυτός που εκτείνεται σε πλάτος), ἀνδροληψία (= σύλληψη ενόχου για φόνο), ληπτέον (ρηματικό επίθετο) Το ρήμα μας θυμίζει και τη θρυλική απάντηση «Μολών λαβέ» (= έλα να τα πάρεις, αν τολμάς) που έδωσε ο Λεωνίδας στον Πέρση βασιλιά Ξέρξη όταν ζήτησε από τους Έλληνες που βρίσκονταν στις Θερμοπύλες να παραδώσουν τα όπλα τους. Και στη νέα ελληνική ποίηση (θ. λαβ-): «Καλημέρα ποταμάκι μου, είμαι μονάχος, είμαστε κι οι δυο / μονάχοι μας. Τα κρύσταλλα ευωδιάσανε, τώρα μας λείπει μόνο ένα καράβι / Ένα μαντίλι μόνο για να διαγνώσουμε το τέλος / Γιατί τόσους φακέλους έλαβα γεμάτους σύννεφα και θύελλες / που διψώ ένα στόμα να μου πει: ουρανός, και να πλεύσουμε μαζί / στο δέλτα των ελπίδων» (Ο. Ελύτης, Οι κλεψύδρες του αγνώστου γ ) (θ. ληβ-): «Και τώρα πια μπορούμε να το πούμε / Καμιά δοσοληψία εμπορική / Καμιά κατήχησις / Καμιά συσκότισις / Κανένα ψεύδος / Δεν θα εμποδίσουν τους πιστούς και θερμόαιμους / Να μην αφήσουν να χαθῄ μια τέτοια ώρα / Η ωραία χώρα των νεφών η «Νεφελώδης» / Να γίνῃ απτή συγκεκριμένη χώρα / Η χώρα της εκδηλώσεως πλήρους συμμετοχής» (Α. Εμπειρίκος, Μέθεξις) Λανθάνω (ᾰ - βραχύ σε Αόριστο) Συντάξεις: + Αιτ. = διαφεύγω την προσοχή, μένω απαρατήρητος + Κτγρ. μτχ. (του Υποκ.) = κρυφά, απροσδόκητα, χωρίς να το καταλάβω - χωρίς να γίνω αντιληπτός + ρήμα + Αιτ. + δευτ/σα πρότ. = ξεφεύγω την προσοχή κάποιου ἐπιλανθάνομαι + Γεν. = λησμονώ, ξεχνώ Σημ.: Όταν το ρήμα συντάσσεται με Κατηγορηματική μετοχή, μεταφράζεται το λανθάνω ως επίρρημα και η μετοχή ως ρήμα, π.χ. ὅπως μή λήσουσιν αὐτούς αἱ νῆες ἐκ τῶν Κεγχρειῶν ἀφορμηθεῖσαι = για να μην αναχωρήσουν από τις Κεγχρειές τα πλοία κρυφά απ αυτούς (Θουκυδίδης, Η, 10). Επίσης, ισοδύναμος τύπος του λανθάνω είναι και το λήθω, το οποίο απαντάται στον Ξενοφώντα (Συμπόσιον, IV 48): ὥστε διά τό ἐπιμελεῖσθαί μου οὔποτε λήθω αὐτούς οὔτε νυκτός οὔθ ἡμέρας = ώστε επειδή με φροντίζουν, δε διαφεύγω της προσοχής τους (ενν. των θεών) ούτε νύχτα ούτε μέρα. Στη Μέση φωνή το ρήμα είναι πάντα σύνθετο (ἐπιλανθάνομαι) και ως ρήμα μνήμης-λήθης συντάσσεται με Γενική.

6 Λεξικό Ρημάτων 277 Σύνθετα: Ενστ. λανθάνω ἐπιλανθάνομαι Πρτ. ἐλάνθανον ἐπελανθανόμην Μέλλ. λήσω 1 ἐπιλήσομαι Παθ. Μ. Αόρ. ἔλαθον (Β ) 2 ἐπελαθόμην (Β ) Παθ. Α. Πρκμ. λέληθα (Β ) ἐπιλέλησμαι Υπερσ. ἐλελήθειν ἐπελελήσμην Επισημάνσεις: Το ρήμα ανήκει στα βαρύτονα αφωνόληκτα οδοντικόληκτα (αρχικό θέμα λαθ-) και έχει Αόριστο Β και Παρακείμενο-Υπερσυντέλικο Β. διαλανθάνω = διαφεύγω την προσοχή κάποιου ἐκλανθάνω = εντελώς διαφεύγω την προσοχή κάποιου -ἐκλανθάνομαι = λησμονώ εντελώς παραλανθάνω = διαφεύγω την προσοχή κάποιου, είμαι κρυμμένος ὑπολανθάνω = υποβόσκω, κρύβομαι Συνώνυμα: ἀμνημονῶ (= δε θυμάμαι, ξεχνώ), διαφεύγω Αντίθετα: μέμνημαι, μνημονεύω, φανερός - δῆλός εἰμι Λέξεις-Φράσεις από την Α.Ε. έως τη Ν.Ε. (θ. λαθ- ασθενές): «γλώσσα λανθάνουσα τ αληθή λέγει» (γνωμικό) - λάθε βιώσας (= να ζεις στην αφάνεια), λάθος - λαθεύω, λαθεμένος - αλάθητος - το αλάθητο του Πάπα, λανθασμένος - αλάνθαστος - λαθραίος, λάθρᾳ (= κρυφά) - λάθρᾳ και κρυφίως, λαθρέμπορος - λαθρεμπόριο, λαθρεπιβάτης - λαθροκυνηγός - λαθρομετανάστης - λαθραναγνώστης (θ. ληθ- ισχυρό): λήθη - λήθαργος, αλήθεια - αληθεύω, αληθής - αναληθής, αληθινός, λησμονώ - λησμονιά, αλησμόνητος - αλησμόνητα χρόνια - νεκρός αλήστου μνήμης, επιλήσμων (= αυτός που ξεχνά) Στην Α.Ε.: ἄληστος (= αλησμόνητος), λεληθότως (= κρυφά), ἀλάστωρ (= θεότητα που δεν ξεχνά και τιμωρεί το έγκλημα) Και στη νέα ελληνική ποίηση: «Δεν είναι λάθος φίλε μου. / Είναι μια πρόωρη ανάπτυξη αδυναμίας. / Δείξε μου εσύ ένα ύψιλον / που να κατάφερε ποτέ σωστά να μας ενώσει / Συνδυασμοί πολλοί αλλά πόσοι γνώρισαν / τη ρηματική του ζω απεραντοσύνη. / Απ τη σκοπιά του καθενός η ορθογραφία. / Πάρε παράδειγμα / τι κινητά που γράφεται το ψέμα» (Κ. Δημουλά, Γράψε λάθος) (θ. ληθ-): «Πότε με είχες φέρει εδώ / να με ξεναγήσεις στους χρησμούς; / Να ρωτήσω τη μάντιδα Μνήμη. / Η άλλη, η διπλανή ιέρεια Λήθη, / έχει πολύ κόσμο πνίγεται στη δουλειά / αμάσητα καταπίνει τα καπνώδη φύλλα / των λησμονητέων. / Βρέχει από χτες. / Ό,τι βλέπω απ το παράθυρο του εστιατορίου / θέλει να χαθεί. Με το ζόρι συγκρατώ αντίκρυ /τους κίονες μην πέσουν της Αθηνάς Προναίας» (Κ. Δημουλά, Αναερείπωση) 1. ΠΡΟΣΟΧΗ! λήσω Μέλλ. του λανθάνω λύσω Μέλλ. του λύω. 2. ΠΡΟΣΟΧΗ! ἔλαθον Αόρ. Β του λανθάνω ἔλαβον Αόρ. Β του λαμβάνω ἔλαχον Αόρ. Β του λαγχάνω.

αμφισβητεί τις αυθεντίες, ειρωνεύεται τη ματαιοδοξία των ανθρώπων, τα σύμβολα και τις ξεπερασμένες ιδέες. σκέψη καθαρή και γοργή, διάλογοί

αμφισβητεί τις αυθεντίες, ειρωνεύεται τη ματαιοδοξία των ανθρώπων, τα σύμβολα και τις ξεπερασμένες ιδέες. σκέψη καθαρή και γοργή, διάλογοί Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 10 Έ ν α ς δ ύ σ κ ο λ ο ς αντίπαλος Ο Λουκιανός καυτηριάζει στο σύνολο του έργου του τις δεισιδαιμονίες των συγχρόνων του, την προσποίηση και τις παρεξηγήσεις των φιλοσόφων, τις ανθρώπινες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ εγχειρίδιο για διδασκάλους

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ εγχειρίδιο για διδασκάλους ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ εγχειρίδιο για διδασκάλους - 2 - - 3 - Εισαγωγή. Οι ρόλοι της διδασκαλίας και της μάθησης είναι στη πραγματικότητα αντεστραμμένος στη σκέψη του κόσμου. Η αντιστροφή είναι χαρακτηριστική.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΞΗ του ΕΡΩΤΑ Έφη

Η ΕΛΞΗ του ΕΡΩΤΑ Έφη 1 Η έλη του έρωτα 2 Η έλη του έρωτα Η ΕΛΞΗ του ΕΡΩΤΑ Αφιερωμένο στην πανέμορφη μέσα-έξω κόρη μου Έφη, που είναι η αγάπη, η χαρά, η ζεστασιά και ο παράδεισος στη ζωή μου. 3 Ζήτησα ένα σωρό πράγματα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ. Τα ειδη της ΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ. Τα ειδη της ΜΕΤΟΧΗΣ Η ΜΕΤΟΧΗ - ΓΕΝΙΚΑ Είναι ρηματικό επίθετο. Ως ρηματικός τύπος έχει φωνή, διάθεση, χρόνο, υποκείμενο, αντικείμενο κλπ. Ως επίθετο έχει τρία γένη, πτώσεις, αριθμούς κλπ. Κάθε μετοχή συμφωνεί με το υποκείμενό

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από την Εισαγωγή στα Πολιτικά, που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στη σελίδα του βιβλίου τους, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη στενότατη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

MARCUS TULLIUS CICERO. Για τη φύση των θεών

MARCUS TULLIUS CICERO. Για τη φύση των θεών MARCUS TULLIUS CICERO DE NATURA DEORUM ΚΙΚΕΡΩΝ Για τη φύση των θεών Βιβλίο 1ο Μετάφραση Λεωνίδας Α. Αλεξανδρίδης 2012 www.epicuros.gr Λεωνίδας Α.Αλεξανδρίδης 1 Πρόλογος της έκδοσης Η παρούσα έκδοση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ Λόγοι επιλεγμένοι από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές Επιμέλεια (επιλογή & επεξεργασία): Παναγιώτης Ντάτζης Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2015 Αλήθεια είναι αυτό που ποτέ δεν πέφτει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Παρουσίαση..2. Ο Σωκράτης και η μεταβίβαση (Εζενί Λμουάν-Λουτσιονί)...5. Διοτίμα ο άλλος του Σωκράτη (Ζωή Φραγκοπούλου)..

Πίνακας περιεχομένων. Παρουσίαση..2. Ο Σωκράτης και η μεταβίβαση (Εζενί Λμουάν-Λουτσιονί)...5. Διοτίμα ο άλλος του Σωκράτη (Ζωή Φραγκοπούλου).. 1 Πίνακας περιεχομένων Κείμενα στα ελληνικά Παρουσίαση..2 Ο Σωκράτης και η μεταβίβαση (Εζενί Λμουάν-Λουτσιονί)...5 Διοτίμα ο άλλος του Σωκράτη (Ζωή Φραγκοπούλου)..14 Υποκείμενο! Υποκείμενο! Που είσαι;

Διαβάστε περισσότερα

A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια

A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας ΕΝΟΤΗΤΑ11 1 A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο Ηρόδοτος γεννήθηκε γύρω στο 485 π.χ. στην Αλικαρνασσό, πόλη των νοτιοδυτικών παραλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ TOY A. Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ _Τα είδη του λόγου, τα συντακτικά σύνολα και η τεχνική σύνταξης της ελληνικής γλώσσας. & Τα ψεύδη που λέγονται για τη σύνταξη της ελληνικής γλώσσας _Για

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΝΑΝΑ ΜΕΡΚΒΙΛΑΤΖΕ ΑΘΗΝΑ 2013

Ι ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΝΑΝΑ ΜΕΡΚΒΙΛΑΤΖΕ ΑΘΗΝΑ 2013 Ι ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΛΧΑΖΙ ΤΖΙΝΟΡΙΑ: «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ». (1929-1995) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 / IANOYΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ ISSN 1450-2240 Μιλάει ο Θεός /Bρήκα σήμερα;/ ΣΕΛ. 4 το /Χάρη και Πως

Διαβάστε περισσότερα

CICERO DE FINIBUS ΚΙΚΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ

CICERO DE FINIBUS ΚΙΚΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ CICERO DE FINIBUS BONORUM ET MALORUM LIBER PRIMUS ΚΙΚΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΤΑΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΕΡΤΑΤΑ ΚΑΚΑ ΒΙΒΛΙΟ 1ο Μετάφραση Λεωνίδας Α.Αλεξανδρίδης www.epicuros.gr Λεωνίδας Α.Αλεξανδρίδης Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Επιμέλεια:Όλγα Παλαιοχωρινού

Βασικό λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Επιμέλεια:Όλγα Παλαιοχωρινού ἄβατος = ο μη βατός, αδιάβατος, απαραβίαστος. ἀβέβαιος = ασταθής, άστατος. ἀβίωτος = ανυπόφορος ἀβίωτόν ἐστι τινὶ = ο βίος είναι ανυπόφορος σε κάποιον. ἀβοητὶ = χωρίς βοή. ἀβουλεύω = δεν θέλω να ἀβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ς Μ ο υ τ σ ά ν α ς Π α ι δ ί α τ ρ ο ς Ο ρόλος της ανατροφής στην ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων

Ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ς Μ ο υ τ σ ά ν α ς Π α ι δ ί α τ ρ ο ς Ο ρόλος της ανατροφής στην ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων Ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ς Μ ο υ τ σ ά ν α ς Π α ι δ ί α τ ρ ο ς Ο ρόλος της ανατροφής στην ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων Φιλολογική επιμέλεια Ζωή Κατσιαμπούρα Παλαμάς 2012 Στον Στέλιο και την Κατερίνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β.Ι, 16-19 Οι Αθηναίοι έχοντας ορµητήριο τη Σάµο λεηλατούσαν τη χώρα του βασιλιά και έπλεαν εναντίον της Χίου και της Εφέσου και προετοιµάζονταν για ναυµαχία και εξέλεξαν ως στρατηγούς

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε προσευχή, κάθε σκέψη, κάθε δήλωση, κάθε συναίσθηµα, είναι όλα δηµιουργικά.

Κάθε προσευχή, κάθε σκέψη, κάθε δήλωση, κάθε συναίσθηµα, είναι όλα δηµιουργικά. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ ΒΙΒΛΙΟ 1 Του ΝEALE DONALD WALSH Περίπου σελίδα 31 «Ο Θεος» Καµιά προσευχή - και µια προσευχή δεν είναι τίποτε περισσότερο από µια ένθερµη δήλωση εκείνου που είναι έτσι και δεν µένει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΛΦΡΕΝΤ ΡΕΝΙΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΛΦΡΕΝΤ ΡΕΝΙΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΛΦΡΕΝΤ ΡΕΝΙΙ ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ψάχνεις για κανέναν, αγαπητέ µου 'Ιπποκράτη; ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Όχι, Σωκράτη, γιατί τον βρήκα κιόλας. Είσαι εσύ. Έψαχνα παντού να σε βρω. Κάποιος στην αγορά µου 'πε

Διαβάστε περισσότερα

Περί αγάπης Εισαγωγή

Περί αγάπης Εισαγωγή Περί αγάπης Εισαγωγή Η πραγματικότητα που βιώνουμε τα τελευταία δύο χρόνια είναι εφιαλτική και κάθε μέρα γίνεται ακόμα πιο αβάσταχτη και αδιέξοδη. Όλοι αισθανόμαστε ανήμποροι, πιασμένοι μέσα σε μια πανίσχυρη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΗΜΕΡΑ;

ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΗΜΕΡΑ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΗΜΕΡΑ; Εισήγηση στην Παγκρήτια Σύναξη Νέων 3 Ἰανουαρίου 2015 Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο για την

Διαβάστε περισσότερα

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη (+1988) επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Το παρόν κείμενο είναι το μεγαλύτερο μέρος μιας εργασίας του εν Χριστώ αδελφού Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους,

Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, Λεξιλόγιο Αρχαίας Ελληνικής ἀρξάμενος εὐθὺς για τους μαθητές της Θεωρητικής καθισταμένου Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Β ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Β ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Β ΤΜΗΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα, 19 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00', στην Αίθουσα 151 του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Το λεξιλόγιο περιλαµβάνει το σύνολο, σχεδόν, των λέξεων και των εννέα ενοτήτων του βιβλίου 1.

Εισαγωγή. Το λεξιλόγιο περιλαµβάνει το σύνολο, σχεδόν, των λέξεων και των εννέα ενοτήτων του βιβλίου 1. Εισαγωγή Το λεξιλόγιο περιλαµβάνει το σύνολο, σχεδόν, των λέξεων και των εννέα ενοτήτων του βιβλίου 1. Οι λέξεις παρουσιάζονται µε αλφαβητική σειρά σε ενιαίο σύνολο, όχι ανά ενότητα, ώστε η χρήση του λεξιλογίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλη, Πολιτικά. Ερωτήσεις Υπουργείου

Αριστοτέλη, Πολιτικά. Ερωτήσεις Υπουργείου Αριστοτέλη, Πολιτικά Ερωτήσεις Υπουργείου Ενότητα 11 1. «Ἐπειδὴ ὁρῶμεν»: Χρησιμοποιώντας τη λέξη «ὁρῶμεν» ο Αριστοτέλης δηλώνει, στην πραγματικότητα, ότι τα (λογικά) επιχειρήματά του συχνά τα συλλέγει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων

Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Παναγιώτης Κουτρουβίδης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΩΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ALFRED RENYI: 1965 ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1979 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ: ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΩΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Ψάχνεις για κανέναν, αγαπητέ µου Ιπποκράτη ; ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : "Όχι, Σωκράτη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Έλξη του Πλούτου 1

Η Έλξη του Πλούτου 1 1 Η Έλξη του Πλούτου 2 Η Έλξη του Πλούτου Αφιερωμένο στους γονείς μου και στον αδελφό μου Άρη, που μου προσέφεραν περισσότερα από όσα πίστευα. 3 Ήρθα σε αυτήν την γη, όχι για να σου μάθω κάτι σπουδαίο

Διαβάστε περισσότερα