Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ"

Transcript

1 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Τ Ω Ν Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ω Ν Π Α Τ Ε Ρ Ω Ν) 1) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ Β ΚΥΡΙΑΚΗΣ (απόσπασµα) Νικηφόρου Θεοτόκη, Αρχιεπισκόπου Αστραχάν και Σταυρουπόλεως 2) Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ιονυσίου, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ. Κ ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: , ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΝΑΟΥ:

2 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 7 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ Κυριακῆς µεγαλομάρτυρος, Θωμᾶ σίου τοῦ ἐν Μαλεῷ. Μνήμη πάντων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διαλαμψάντων Πατέρων. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ Β ΚΥΡΙΑΚΗΣ Νικηφόρου Θεοτόκη, Αρχιεπισκόπου Αστραχάν και Σταυρουπόλεως (18 ος αιώνας, 1731Κέρκυρα Μόσχα) (απόσπασµα) Σε κάθε έργο του Θεού βλέπεις και την πρόνοια και τη φιλανθρωπία βλέπεις Αυτόν τον Ίδιο Προνοητή συγχρόνως και Ευεργέτη. Τούτο το ψυχωφελές µάθηµα µάς διδάσκει και η σήµερον αναγνωσθείσα υπόθεση του Ευαγγελίου. Έργο της θείας προνοίας η εκλογή των Αποστόλων «Ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου» (Ιω. ιε 19). Εκλέγει τους εξαιρέτους πάντων των ανθρώπων οικουµενικούς διδασκάλους των υψηλοτάτων δογµάτων της ευσεβείας. Αυτή η προνοητική εκλογή είναι γεµάτη θείας φιλανθρωπίας. ιότι ο σκοπός του κηρύγµατος της πίστεως τίποτα άλλο δεν είναι, παρά η σωτηρία των ανθρώπων. Και σ αυτά τα θαύµατα και τις ιατρείες κάθε νόσου και κάθε µαλακίας, τα υπό του Ιησού Χριστού τελεσθέντα µετά την εκλογή και πρόσκληση των Αποστόλων, βλέπουµε την προνοητική Αυτού φιλανθρωπία. Ποιούσε φιλανθρωπία επί τους ασθενείς προνοητικώς και θεράπευε αυτούς, ώστε και αυτοί οι θεραπευθέντες και οι θεατές της θαυµατουργίας να πιστέψουν το µέγα µυστήριο της ενσάρκου οικονοµίας. Στον αιγιαλό της θαλάσσης της Γαλιλαίας περπατώντας ο Κύριος είδε δύο αδελφούς, Σίµωνα τον λεγόµενο Πέτρο και Ανδρέα τον αδελφό του, οι οποίοι έβαλλαν τα δίκτυα στη θάλασσα ήσαν αλιείς. Επειδή προείδε ο Χριστός, ότι κατ εκείνην την ώρα θα ευρίσκοντο στη θάλασσα της Γαλιλαίας ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ήλθε εκεί, για να τους προσκαλέσει στην αποστολή του Ευαγγελικού κηρύγµατος. Οι πρώτοι µαθητές του Χριστού ήταν αλιείς, δηλ. πτωχοί, απλούστατοι, αγράµµατοι. Τέτοιους κήρυκες

3 του Ευαγγελίου εξέλεξε ο Θεός, «ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ» (Α Κορ. α 29). Όλο το καύχηµα της πίστεως είναι θείο, όλο έργο της θείας χάριτος. ύο αδελφούς πρώτους µαθητές Του κάλεσε ο εσπότης, για να διδάξει ότι όλοι οι χριστιανοί είναι αδελφοί και έχουν αδελφική αγάπη προς αλλήλους. Ο Υιός του Θεού ελθών εκεί, λέει προς αυτούς «Δεῦτε ὀ- πίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων» δε θα βγάλετε ψάρια από τη θάλασσα, αλλά θα αναβιβάσετε ανθρώπους από το βυθό της απιστίας ανθρώπους να σώσετε, όχι να αλιεύσετε ιχθύες. Ο Ανδρέας και ο Πέτρος προσκαλεσθέντες υπό του Χριστού, ευθύς άφησαν τα δίκτυα και Τον ακολούθησαν. Καθώς τότε ο Θεάνθρωπος κάλεσε τους Αποστόλους, λέγοντας «Δεῦτε ὀπίσω μου» έτσι κάθε ηµέρα προσκαλεί όλους µας, λέγοντας «Δεῦτε πρός με πάντες» (Ματθ. ια 28). Οι Απόστολοι άφησαν ευθέως τα δίκτυα των ιχθύων, συ άφησε ευθύς τα δίκτυα των σαρκικών σου επιθυµιών. Εκείνοι άφησαν ευθέως το πλοίο και ακολούθησαν το Χριστό, συ άφησε ευθύς την κακία σου και φύλαττε τις εντολές Του. Όταν ο Θεός κράζει, ούτε αναβολή, ούτε πρόφαση έχει τόπο. «Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς». Βλέπε πρώτον, ότι ο Ευαγγελιστής είπε, Ιάκωβο τον υιό του Ζεβεδαίου και Ιωάννη τον α- δελφό αυτού ώστε δύο φορές να αναφέρει το όνοµα, αδελφός, και να παραστήσει πάλι, ότι δια τούτου εκλέγονται οι δύο πρώτοι µαθητές αδελφοί, οµοίως και οι δύο δεύτεροι, για να καταλάβουµε ότι όλοι οι πιστεύοντες εις Αυτόν χρέος έχουν, να αγαπώνται ως αδελφοί. εύτερον σηµείωσε πόση ήταν η πτωχεία των Αποστόλων. ιότι το, καταρτίζοντες τα δίκτυα, σηµαίνει ότι µε τα ίδια τους τα χέρια ανακαίνιζαν τα πεπαλαιωµένα τους δίκτυα. Τρίτον, ότι κέρδιζαν τα αναγκαία προς το ζην δια των ιδίων κόπων και ι- δρώτων. Αφού άκουσαν το δεσποτικό κάλεσµα, ευθύς άφησαν, τα δίκτυα, το πλοίο και τον πατέρα τους και ακολούθησαν το Χριστό.

4 Τ Ο Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο Τ Η Σ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ (Ματθ. δ 18-23) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς καὶ λέγει αὐτοῖς Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ περιῆγεν ὅ- λην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η Τ Η Σ Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ Εκείνο τον καιρό, καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην ό- χθη της λίµνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέρφια, τον Σίµωνα, που τον έλεγαν και Πέτρο, και τον αδελφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίµνη, γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε µε», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Κι αυτοί αµέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από κει, είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό του τον Ιωάννη. Βρίσκονταν στο ψαροκάικο µαζί µε τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο και τακτοποιούσαν τα δίχτυα τους. Τους κάλεσε, κι αυτοί άφησαν αµέσως το καΐκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία. ίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυττε το χαρµόσυνο µήνυµα για τον ερχοµό της βασιλείας του Θεού, και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε α- σθένεια και κάθε αδυναµία. (ΕΚΛΟΓΑ ΙΟΝ)

5 Ο Κύριος δίδασκε στις Συναγωγές της Γαλιλαίας και κήρυττε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, δηλ. τα δόγµατα της ευσεβείας, τα µυστήρια της πίστεως, τα κεφάλαια του νόµου, τα µαθήµατα της χρηστοήθειας, µε τα οποία ο άνθρωπος γίνεται κληρονόµος της Βασιλείας του Θεού. Βλέπε όµως τη διαφορά µεταξύ των έργων, τα οποία εποίησε ο Θεός, όταν έδωσε το Μωσαϊκό νόµο στους ανθρώπους και όταν κήρυξε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Στο Όρος Σινά, όπου ο Θεός έδωσε το νόµο, αστραπές και βροντές, πυρ καιόµενο και σάλπιγγες σφοδρώς ηχούσαν, όρος καπνιζόµενο και γνόφος βαθύς. Στη Γαλιλαία, πρόσκληση διδασκαλική, θαύµατα φιλάνθρωπα, ιατρεία ἐν παντὶ τῷ λαῷ πάσης νόσου, δηλ. πάσης βαρείας και ανιάτου ασθενείας, και πάσης µαλακίας, δηλ. πάσης ελαφράς και ευκολοθεραπεύτου αρρωστίας. Στο Σινά φόβος και τρό- µος, στη Γαλιλαία θάρρος και παρρησία, στο Σινά κρίσις και δικαιοσύνη, στη Γαλιλαία έλεος και ευσπλαχνία. Διὰ Μωσέως ἐδόθη νόμος, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ χάρις ἐγένετο καὶ ἀλήθεια (Ιω. α 17). Νικηφόρου Θεοτόκη, απόσπασµα από την Ερµηνεία εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον της Β Κυριακής, Κυριακοδρόµιον Ν. Θ. Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ιονυσίου, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης (20 ος αι., γεν. στην Άνδρο το Στις εξεδήµησε εις Κύριον. Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης ) Η αγία Κυριακή ήταν θυγατέρα ευσεβών γονέων. Ο πατέρας της ωρόθεος κι η µητέρα της Ευσεβία δεν είχαν παιδιά. Προσεύχονταν και παρακαλούσαν το Θεό να τους δώσει ένα παιδί και να του το αφιερώσουν. Ο Θεός άκουσε την προσευχή τους, και µια Κυριακή γεννήθηκε ένα ωραίο κοριτσάκι. Ο ωρόθεος και η Ευσεβία, πιστοί στην υπόσχεσή τους, το ονόµασαν Κυριακή και το ανάθρεψαν µε κάθε φροντίδα και επιµέλεια. Στο διωγµό που κήρυξε ο ιοκλητιανός (που βασίλεψε από το 284 ως το 305) εναντίον των χριστιανών, η Κυριακή θα ήταν µια παιδούλα ούτε ως είκοσι ακόµα ετών. Τότε οι γονείς και η θυγατέρα κατηγορήθηκαν και πιάστηκαν ως χριστιανοί. Το ωρόθεο και την Ευσεβία τούς πήγαν προς την Αρµενία, την Κυριακή την ο- δήγησαν στη Νικοµήδεια. Εκεί ο ηγεµόνας, ανακρίνοντάς την και βλέποντας τη σταθερή της πίστη, έδωσε διαταγή να τη µαστιγώσουν.

6 Αυτή σε κάθε ερώτηση απαντούσε «Είµαι χριστιανή». Και σε κάθε απειλή του ηγεµόνα έλεγε «Μην πλανιέσαι και µη σε ξεγελάει ο λογισµός σου µε βοηθάει ο Θεός και δε θα µε νικήσεις». Ύστερα από εξαντλητική ανάκριση, οδήγησαν την αγία Κυριακή στο ναό, για να θυσιάσει στα είδωλα. Εκείνη, µπαίνοντας στο ναό, παρακαλούσε µέσα της το Χριστό να τη βοηθήσει. Ένας δυνατός τότε σεισµός κατατρόµαξε τους δηµίους και τα αγάλµατα του ναού έπεσαν κι έγιναν κοµµάτια. Άναψαν ύστερα φωτιά για να την κάψουν ζωντανή, µα όπως τη βάτο του Μωϋσή, την κύκλωσαν οι φλόγες, µα δεν την έκαψαν. Την έριξαν ύστερα στα θηρία, µα κι εκείνα δεν την πείραξαν, παρόµοια όπως το ανιήλ, όταν τον έριξαν στο λάκκο των λεόντων. Ο ηγεµόνας τυφλωµένος από οργή έδωσε διαταγή να αποκεφαλίσουν το αθώο κι αγνό κορίτσι. Η αγία Κυριακή, πριν ο δήµιος εκτελέσει τη διαταγή, ζήτησε να την αφήσουν να προσευχηθεί. Γονάτισε τότε κι άρχισε να προσεύχεται. Προσευχήθηκε για ώρα πολλή κι ύστερα έγειρε στη γη. Όταν ο δήµιος πλησίασε, είδε πως η αγία Κυριακή ήταν νεκρή. Η ψυχή της παιδούλας πέταξε σαν µικρό πουλί, και φωτεινός άγγελος την πήρε, για να τη φέρει στο Νυµφίο Χριστό. Ας µείνουµε στο όνοµα της αγίας Κυριακής, στο γεγονός δηλ. ότι οι ευσεβείς γονείς της την ονόµασαν έτσι, επειδή γεννήθηκε ηµέρα Κυριακή. Το όνοµα συνδέεται τόσο µε τον άνθρωπο, που γίνεται ένα µ αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουµε την καλή συνήθεια των ευσεβών χριστιανών να δίνουν στα παιδιά τους ονόµατα Αγίων της πίστης. Με αυτό τον τρόπο και µε την ευκαιρία που η Εκκλησία κάθε χρόνο εορτάζει τα ιερά της πρόσωπα, ο κάθε χριστιανός στο όνοµά του έχει µια συνεχή υπόµνηση της ευσέβειας. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος λέει πως µε το όνοµα εισάγει «εις την οικίαν έκαστος την εαυτού τον άγιον». Αµήν. (απόσπασµα από το βιβλίο του ιονυσίου, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης, «Εικόνες έµψυχοι», Κηρύγµατα αγιολογικά, εκδ. Αποστολική ιακονία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ Η Λ Ι Α ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 7:00µ.µ. Σάββατο 20 Ιουλίου 2013, Όρθρος και Θεία Λειτουργία 7:00π.µ. ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ , ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: , ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΝΑΟΥ:

Η Αγία Κυριακή. St. Kyriaki

Η Αγία Κυριακή. St. Kyriaki STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ 1) ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (απόσπασµα) Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ) Υ 1) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Α Γ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Τ Η Σ Κ Λ Ι Μ Α Κ Ο Σ)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Α Γ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Τ Η Σ Κ Λ Ι Μ Α Κ Ο Σ) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Α Γ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Τ Η Σ Κ Λ Ι Μ Α Κ Ο Σ) 1) ΟΙ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Τ Ο Υ Λ Ο Υ Κ Α

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Τ Ο Υ Λ Ο Υ Κ Α ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Τ Ο Υ Λ Ο Υ Κ Α 1) Η ΤΑΠΕΙΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΛΚΥΕΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Α Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Ο Ξ Ι Α Σ)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Α Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Ο Ξ Ι Α Σ) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Α Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Ο Ξ Ι Α Σ) 1) ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΣ (αποσπάσµατα)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Π Ρ Ο Τ Ω Ν Φ Ω Τ Ω Ν

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Π Ρ Ο Τ Ω Ν Φ Ω Τ Ω Ν ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Π Ρ Ο Τ Ω Ν Φ Ω Τ Ω Ν ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ (µέρος α ) Αναστασίου Γιαννουλάτου, Αρχιεπισκόπου Τιράνων,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Η Σ Α Π Ο Κ Ρ Ε Ω

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Η Σ Α Π Ο Κ Ρ Ε Ω ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Η Σ Α Π Ο Κ Ρ Ε Ω ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ & ΠΕΡΙ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Α Τ Ο Υ Λ Ο Υ Κ Α

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Α Τ Ο Υ Λ Ο Υ Κ Α ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Α Τ Ο Υ Λ Ο Υ Κ Α 1) ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ (απόσπ.) Αρχιµ. Νικηφόρου Πασσά, Ιεροκήρυκος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ µεσιτεύει µεταποστολική Μαρτύριο αγ. Πολυκάρπου 18 Τερτυλλιαvός Κυπριανός Κύριλλος Ιεροσολύµων

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ µεσιτεύει µεταποστολική Μαρτύριο αγ. Πολυκάρπου 18 Τερτυλλιαvός Κυπριανός Κύριλλος Ιεροσολύµων ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται τα µνηµόσυνα και γενικά τις προσευχές υπέρ των κεκοιµηµένων αδελφών. Η πίστη σε προσωπική ύπαρξη µετά θάνατο και ο τρυφερός δεσµός της αγάπης πού µας συνδέει µε τούς

Διαβάστε περισσότερα

EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας Ἀριθμ. 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 IANOYAΡΙΟΥ 2010 Μνήμη Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ημερολόγιο Μαρωνίτικου Λειτουργικού Έτους 2013-2014 1 2 Νοέμβριος 2013 Εξαγιασμού της Εκκλησίας (Εβρ. 9/1-12) 3 (Ματ. 16/13-20) Ο Σίμωνας Πέτρος είπε: Εσύ είσαι ο Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (απόσπ.) Ι ε ρ ά Μ ε γ ί σ τ η Μ ο ν ή Β α τ ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Παναγία στη ζωή της εκκλησίας και του λαού

Η Παναγία στη ζωή της εκκλησίας και του λαού Η Παναγία στη ζωή της εκκλησίας και του λαού Σεβασµιώτατε Άγιε έσποτα Σεβαστοί Πατέρες και Αγαπητοί αδελφοί οξάζω και ευχαριστώ τον Κύριόν µας και την Κυρία Θεοτόκο, που µε αξίωσαν να βρίσκοµαι κοντά σας,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορίες από την Καινή Διαθήκη

Ιστορίες από την Καινή Διαθήκη Ιστορίες από την Καινή Διαθήκη Ιστορίες από την Καινή Διαθήκη Εκδόθηκε από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών Σωλτ Λέηκ Σίτυ, Γιούτα Εξώφυλλο: Η γέννηση του Χριστού, υπό Paul

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρου του Τήρων ος 4524 Μοναγρούλλι, Λεμεσός Έτος6ο, Αρ. Τεύχος 10ο, Ιούλιος 2013 http://o-tiron.blogspot.

Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρου του Τήρων ος 4524 Μοναγρούλλι, Λεμεσός Έτος6ο, Αρ. Τεύχος 10ο, Ιούλιος 2013 http://o-tiron.blogspot. Μηνιαία Έκδοση «Ο ΤΗΡΩΝ» Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος 4524 Μοναγρούλλι, Λεμεσός Έτος6 ο, Αρ. Τεύχος 10 ο, Ιούλιος 2013 http://o-tiron.blogspot.com Μηνιαία Έκδοση «Ο ΤΗΡΩΝ» - Το παρόν διανέμεται δωρεάν,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟΝ Το πρώτον Αποστολικόν κήρυγμα εις την Πάφον Πράξ. ιγ, 6-12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΑΡ.423-424 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Απόστολος: Β Κορ. α 21-β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4)

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Τα τέσσερα (4) «ζώα» «οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) Β. Η Ουράνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ - Μ. ΕΒ ΟΜΑ Α του πρωτοπρεσβ. Αλεξάνδρου Σµέµαν

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ - Μ. ΕΒ ΟΜΑ Α του πρωτοπρεσβ. Αλεξάνδρου Σµέµαν ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Ω Ν Β Α Ϊ Ω Ν - Μ Ε Γ Α Λ Η Ε Β Ο Μ Α Α 2 0 1 3 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ - Μ. ΕΒ ΟΜΑ Α του πρωτοπρεσβ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΙΟ ΡΟ ΑΡΙΟ. Προσευχή της οικογένειας

ΤΟ ΑΓΙΟ ΡΟ ΑΡΙΟ. Προσευχή της οικογένειας ΤΟ ΑΓΙΟ ΡΟ ΑΡΙΟ Προσευχή της οικογένειας Σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Αγίου Ιωάννη-Παύλου Β, Πάπα στην Αποστολική Επιστολή Rosarium Virginis Mariae της 16 ης Οκτωβρίου 2002 2 η Έκδοση Καθολικής Επισκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΛΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΡ.414

ΕΤΟΣ ΛΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΡ.414 ΕΤΟΣ ΛΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΡ.414 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΛΟΥΚΑ Απόστολος: Εφεσ. Ε 8-19 Ευαγγέλιο: Λουκ. ΙΓ 10-17 7 Δεκεμβρίου 2014 «Και ιδού γυνή ήν πνεύμα έχουσα ασθενείας έτη δέκα και οκτώ, και ήν συγκύπτουσα» Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Κοντά στον Χριστό υπερβαίνονται οι κρίσεις. Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013

Κοντά στον Χριστό υπερβαίνονται οι κρίσεις. Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013 Ἡ γέννησίς

Διαβάστε περισσότερα

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου (Από την οµιλία του ιεροµoνάχου πατρός Σεραφείµ Ρόουζ, στη συνάντηση της νεολαίας της εκτός Ρωσίας Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας, στο Σαν Φρανσίσκο στις 3/8/1981).

Διαβάστε περισσότερα

05. Κάποια φορά, ο Γέροντας «είχε φύγει» από το σώμα του. Όταν επέστρεψε, μετά από ώρες, είπε τι είδε και που πήγε:

05. Κάποια φορά, ο Γέροντας «είχε φύγει» από το σώμα του. Όταν επέστρεψε, μετά από ώρες, είπε τι είδε και που πήγε: Διδακτικά και προφητικά αποφθέγματα του γέροντος Αμβροσίου Λάζαρη Πνευματικού της Ι. Μovής Δαδίου «Παναγία η Γαυριώτισσα» (21/12/1912-2/12/2006) Από τον Β τόμο 1 Επιλογή και σχόλια υπό Λεοντίου Μοναχού

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Λευκωσία 2015 Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Σύµης 15, 2044 Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος τ.:

Διαβάστε περισσότερα

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη (+1988) επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Το παρόν κείμενο είναι το μεγαλύτερο μέρος μιας εργασίας του εν Χριστώ αδελφού Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΩΝ, ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Υπό ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΤΙΝΟΗΣ (Εφησυχάζοντος Μητροπολίτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ερµηνεία στο «Πάτερ ηµών»

Ερµηνεία στο «Πάτερ ηµών» Ερµηνεία στο «Πάτερ ηµών» Άγιος Μακάριος Νοταράς «Πάτερ ηµών ο εν τοις ουρανοίς» Πραγµατικά, αδελφοί µου, είναι µεγάλη η ευσπλαγχνία του Κυρίου µας και ανερµήνευτη η φιλανθρωπία που έδειξε και δείχνει

Διαβάστε περισσότερα