ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ Αθήνα, 14 Φεβ Φ.900/32/36532/Σ.32 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ /ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ε.Δ.

2 Περιεχόμενα 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1 Φορείς και Αντικείμενο Διαγωνισμού 1.2 Αφορμή, Σκοπιμότητα, Παρουσίαση Αντικειμένου Διαγωνισμού, Βασικά Κριτήρια 2.0 ΤΥΠΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.1 Τύπος Διαγωνισμού - Προϋποθέσεις Συμμετοχής 2.2 Χρονοδιάγραμμα 2.3 Υποβολή Ερωτημάτων 2.4 Φάκελος Πρότασης/Μελέτης 2.5 Ομάδα Αξιολόγησης 2.6 Βραβεία Έπαινοι - Χορηγοί 2.7 Επιστροφή Συμμετοχών 2.8 Πνευματικά Δικαιώματα 2.9 Υλοποίηση Βραβευμένων Συμμετοχών

3 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1 Φορείς Διενέργειας και Αντικείμενο Διαγωνισμού Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει διαγωνισμό μεταξύ των στελεχών των Ε.Δ. με αντικείμενο: «Ανάπτυξη Κατάλληλων Περιβαλλοντικών/Ενεργειακών Υποδομών σε Εγκαταστάσεις των Ε.Δ.» 1.2 Αντικείμενο Διαγωνισμού Αφορμή Σκοπιμότητα Παρουσίαση Βασικά Κριτήρια Αφορμή για τον παρόντα διαγωνισμό αποτελεί το γενικότερο ενδιαφέρον της εποχής για θέματα περιβάλλοντος, η απαίτηση ευαισθητοποίησης των στελεχών των Ε.Δ., η δημιουργία πιλοτικού διαγωνισμού για αντίστοιχες μελλοντικές ενέργειες και η ανάγκη ανάδειξης πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Στόχου Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Υποδομών στις Ε.Δ., για τη διαχείριση/αξιοποίηση/επεξεργασία ρευμάτων αποβλήτων Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στη διατύπωση μελετών-προτάσεων για τη βελτιστοποίηση διαχείρισης των αποβλήτων, με ανάπτυξη κατάλληλων περιβαλλοντικών/ενεργειακών υποδομών σε εγκαταστάσεις και χώρους των Ε.Δ Η αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί κεντρικό άξονα της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΘΑ. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις Ε.Δ. : α. Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου: Συλλέγονται και μεταφέρονται με στρατιωτικά απορριμματοφόρα στους κατά τόπους ΧΥΤΑ, χωρίς την καταβολή τιμήματος. β. Λοιπές κατηγορίες αποβλήτων (μη επικίνδυνα): Εμπίπτουν είτε στην εναλλακτική διαχείριση (απόβλητα συσκευασιών, ηλεκτρικών στηλών) είτε σε προγράμματα αξιοποίησης με ανταποδοτικό όφελος για την Υπηρεσία, είτε σε ειδική διαχείριση (απόβλητα μελανοδοχείων, toners εκτυπωτών κτλ). γ. Τα επικίνδυνα απόβλητα: Συγκεντρώνονται στις Μονάδες σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης και παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες, που αναλαμβάνουν την περαιτέρω διαχείρισή τους, με σημαντικό κόστος. δ. Τα βιο-απόβλητα:

4 Μόνο στην περιοχή της Αθήνας, συλλέγονται από το Δήμο Αθηναίων και επεξεργάζονται από το ΕΜΠ, ενώ εξετάζεται από το ΥΠΕΘΑ, η αξιοποίηση του συνόλου των αποβλήτων. ε. Για τις αέριες εκπομπές: Προωθούνται κατάλληλες δράσεις που στοχεύουν στην βελτίωση της διαχείρισης των βιομηχανικών εκπομπών και στον εξορθολογισμό και τη μείωση των μεταφορών στις Ε.Δ. Το αντικείμενο του Διαγωνισμού εντάσσεται επομένως στο πλαίσιο ενός ήδη ενεργού τομέα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Επιχειρεί να ενισχύσει και να αναβαθμίσει κατά το δυνατόν, την συνολική περιβαλλοντική ποιότητα και να ευνοήσει δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έρευνας στοχεύοντας στην εξοικονόμηση πόρων, τη μεγιστοποίηση οφελών (πιθανόν και ανταποδοτικών σε περίπτωση εξυπηρέτησης και λοιπών φορέων εκτός), την αποφυγή περιβαλλοντικών κινδύνων, την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων των Ε.Δ. και τη μείωση των ρύπων. Οι προτάσεις των συμμετεχόντων, μπορούν να αφορούν τόσο στην αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων όσο και σε δημιουργία νέων και να αναφέρονται ενδεικτικά στα εξής θέματα: α. Σε ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων. β. Σε κατασκευή ΧΥΤΕΑ. γ. Σε ενδιάμεση απόθεση ραδιενεργών υλικών. δ. Σε υβριδικά συστήματα ενέργειας. Ωστόσο, οι ιδέες των προτάσεων αφορούν, από την άποψη της επιλογής, αποκλειστικά τους διαγωνιζόμενους και η προκήρυξη δεν έχει σκοπό να περιορίσει τη δημιουργικότητα των ενδιαφερομένων σε ένα προδιαγεγραμμένο κατάλογο επιλογών Βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των προτάσεων είναι η εφαρμοσιμότητα (τεχνική εφικτότητα - οικονομική αποδοτικότητα) και η πληρότητα, ήτοι να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα πεδία: α. Ανάλυση περιβαλλοντικών θεμάτων που θα επιλυθούν ή θα βελτιωθούν. β. Τεχνική Ανάλυση των προς ανάπτυξη δράσεων. γ. Αναλυτική καταγραφή των σταδίων υλοποίησης συμπεριλαμβανομένων των πιθανών απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. δ. Υπολογισμό κόστους. ε. Πρόταση βέλτιστης χρηματοδότησης (τόσο για την κατασκευή όσο και για τη συντήρηση/λειτουργία)

5 στ. Ανάλυση κόστους-οφέλους. ζ. Ανάλυση πιθανών (ανταποδοτικών ή μη) οικονομικών οφελών. η. Ανάλυση κύκλου ζωής εγκατάστασης. θ. Εκτίμηση απαιτούμενου χρόνου υλοποίησης. Η τελική κατάταξη των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί με βάση την βαθμολογία των επιμέρους πεδίων (από 1 έως 9), σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, που καθορίζεται ως εξής: ΠΕΔΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Ανάλυση περιβαλλοντικών θεμάτων που θα επιλυθούν ή θα βελτιωθούν 15 Τεχνική Ανάλυση δράσεων 15 Αναλυτική καταγραφή σταδίων υλοποίησης 5 Υπολογισμό κόστους. 15 Πρόταση βέλτιστης χρηματοδότησης 10 Ανάλυση κόστους-οφέλους 15 Ανάλυση πιθανών οικονομικών οφελών 15 Ανάλυση κύκλου ζωής εγκατάστασης 5 Εκτίμηση απαιτούμενου χρόνου υλοποίησης 5 Ένας επιπλέον στόχος του Διαγωνισμού, πέρα από τη συγκέντρωση αξιόλογων προτάσεων για ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών, είναι και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων των ΕΔ. Στα πλαίσια της διεπιστημονικότητας αυτής, ο Διαγωνισμός επιθυμεί να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ στελεχών συναφών ειδικοτήτων με σκοπό την υιοθέτηση στις προτάσεις «πολύπλευρων» βιώσιμων λύσεων. 2.0 ΤΥΠΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.1 Τύπος Διαγωνισμού Προϋποθέσεις Συμμετοχής Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός στη συμμετοχή όλων των στελεχών των ΕΔ, στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες (ανώτατος αριθμός μελών των διαγωνιζομένων ομάδων δεν ορίζεται). Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει άνω της μίας πρότασης. Οι προτάσεις μπορεί να αφορούν σε νέες ή ακόμα και παλαιές εκπονημένες μελέτες-διατριβές, πτυχιακές ή μεταπτυχιακές, όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με την προϋπόθεση ότι έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα για τις ανάγκες των ΕΔ. 2.2 Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο στάδια: Α στάδιο: Εκπόνηση και υποβολή προτάσεων/μελετών των συμμετεχόντων, εντός έξι (6) μηνών από την προκήρυξη του διαγωνισμού.

6 Β στάδιο: Αξιολόγηση και ανάδειξη νικητών, εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη του Α σταδίου, από την Ομάδα Αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού έχει ως εξής: Δημοσιοποίηση Προκήρυξης Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 Έναρξη Α Σταδίου Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 Λήξη Α Σταδίου Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014 Έναρξη Β Σταδίου Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 Λήξη Β Σταδίου Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 Η κατάθεση των συμμετοχών γίνεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και εμφανή τη σφραγίδα ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: «Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/ΥΠ Λεωφ. Μεσογείων ΤΚ 15561, Χολαργός» Στη συσκευασία του φακέλου, θα αναγράφεται υποχρεωτικά η επισήμανση: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ /ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ε.Δ. Να αποσφραγιστεί μόνο από την Ομάδα Αξιολόγησης». Ως τελική ημερομηνία παραλαβής ταχυδρομημένων συμμετοχών ορίζεται η Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου Συμμετοχές που θα φτάσουν στη σημειούμενη διεύθυνση μετά το πέρας της προαναφερόμενης προθεσμίας δε θα λαμβάνονται υπόψη, ανεξαρτήτως σφραγίδας ταχυδρομείου ή λόγου καθυστέρησης. Κατάθεση συμμετοχών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, ή άλλου τρόπου δεν θα γίνει αποδεκτή. Η Ομάδα Αξιολόγησης δε θα εξετάσει συμμετοχές που παραλήφθηκαν μετά την ανωτέρω προθεσμία. Ως ημερομηνία Ανακοίνωσης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 19 Ιανουαρίου Οι τρεις νικητές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στις ιστοσελίδες των ΓΕ την ανωτέρω ημερομηνία. Την ίδια ημέρα ξεκινά και η διαδικασία επιστροφής των συμμετοχών. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα θα αναπροσαρμοστεί κατά την κρίση της Ομάδας Αξιολόγησης του Διαγωνισμού η οποία δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις συνέπειες που η αλλαγή αυτή ενδεχομένως να προκαλέσει - και οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ. 2.3 Υποβολή Ερωτημάτων Ως στοιχεία επικοινωνίας με την Ομάδα Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν: - Η ηλεκτρονική διεύθυνση -Το τηλέφωνο Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 12:00-14:00 (υπεύθυνη κα Πανταζή) και το fax

7 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα σχετικά με τον Διαγωνισμό στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται παραπάνω. Ως καταληκτική ημερομηνία της Προθεσμίας Υποβολής Ερωτήσεων των διαγωνιζομένων, μέσω διαδικτύου, ορίζεται η Δευτέρα 4 Αυγούστου Οποιοδήποτε αίτημα/ διευκρίνηση/ ερώτηση υποβληθεί μετά το πέρας της προαναφερόμενης προθεσμίας δε θα ληφθεί υπόψη και δεν θα λάβει απάντηση. Σημειώνεται πως ερωτήματα που αφορούν συγκεκριμένους κανόνες του διαγωνισμού, πρέπει να παραπέμπουν στη σχετική παράγραφο της προκήρυξης. Ανεπιτυχής δύναται να θεωρηθεί ο Διαγωνισμός σε περίπτωση αριθμού συμμετοχών μικρότερου των πέντε. 2.4 Φάκελος Πρότασης/Μελέτης Οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να υποβάλλουν το συνολικό υλικό της υποψηφιότητας τους σε φάκελο, ο οποίος θα περιέχει δύο επιμέρους κλειστούς φακέλους, ένα με την τεχνικοοικονομική έκθεση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD) και έναν αδιαφανή φάκελο, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του: Στοιχεία Διαγωνιζόμενου/διαγωνιζόμενης ομάδας και στον οποίο θα εσωκλείεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ή κάθε μέλους, εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόμενη ομάδα, με την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν λάβει γνώση των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Επιπλέον, σε περίπτωση διαγωνιζόμενης ομάδας, στο έντυπο της δήλωσης θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται το ποσοστό συμβολής κάθε μέλους στην ομαδική εργασία, ώστε σε περίπτωση νίκης, το χρηματικό έπαθλο να κατανεμηθεί αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση στην υπόψη δήλωση θα αναγράφονται και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των διαγωνιζομένων. Όλοι οι φάκελοι θα αναφέρουν τον τίτλο-θέμα της υποβαλλόμενης μελέτης-πρότασης. Οι αδιαφανείς φάκελοι συμμετοχής των προς βράβευση ομάδων θα αποσφραγιστούν την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου Λόγω της αυστηρής ανωνυμίας του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, να μην παρουσιάσουν οποιοδήποτε στοιχείο ρητής αναγνώρισής τους στο εξωτερικό των φακέλων. Στοιχεία αναγνώρισης των διαγωνιζομένων περιέχονται μόνο μέσα στον αδιαφανή φάκελο συμμετοχής. Προτάσεις που φέρουν οποιοδήποτε διακριτικό στοιχείο, το οποίο ενδέχεται να φανερώνει την ταυτότητα των διαγωνιζομένων ακυρώνονται αυτόματα. Επίσης, σε περίπτωση που αποδειχθεί πως κάποια από τις βραβευθείσες προτάσεις συνοδεύεται από αδιαφανή φάκελο, ο οποίος περιέχει ελλιπή στοιχεία, τότε ακυρώνεται αυτόματα η συμμετοχή και βραβεύεται η επόμενη σε κατάταξη πρόταση. 2.5 Ομάδα Αξιολόγησης Η ομάδα αξιολόγησης αποτελείται από τρία μέλη του ΥΠΕΘΑ (ΓΔΟΣΥ), ένα από κάθε ΓΕ καθώς και καθηγητές διαφόρων ΑΣΕΙ συναφούς αντικειμένου, ως συμβουλευτικά μέλη.

8 2.6 Βραβεία Έπαινοι Χορηγοί Tα βραβεία των νικητών καθορίζονται ως ακολούθως: Α Βραβείο: o Χρηματικό έπαθλο 2.500,00 (σε τραπεζική επιταγή), o Έπαινος κ. ΑΝΥΕΘΑ, και o Συμμετοχή, κατά επιλογή του νικητή, σε ένα εκ των δύο (2) ακόλουθων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (της ΕΕΔΕ): «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» ή «Diploma in Logistics Management» Β Βραβείο: o Χρηματικό έπαθλο 2.300,00 (σε τραπεζική επιταγή), o Έπαινος κ.ανυεθα, και o Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (της ΕΕΔΕ): «Diploma in Environmental Management» Γ Βραβείο: o Χρηματικό έπαθλο 2.200,00 (σε τραπεζική επιταγή), και o Έπαινος κ.ανυεθα. Τα ανωτέρω βραβεία προέρχονται από χορηγίες που εξασφαλίστηκαν αποκλειστικά για τον παρόντα διαγωνισμό. Πιο συγκεκριμένα στο εγχείρημα συμβάλλουν από κοινού οι κάτωθι φορείς, που παρατίθενται κατά αλφαβητική σειρά: α. Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.). β. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛ.ΠΕ.). γ. Ίδρυμα Ευγενίδου. Ο ακριβής τόπος και χρόνος καταβολής των ανωτέρω βραβείων θα γνωστοποιηθεί παράλληλα με την ανακοίνωση των νικητών, οι οποίοι θα ειδοποιηθούν σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει. Το σύνολο των βραβείων (Χρηματικά έπαθλα, Έπαινοι, και Συμμετοχές στα εκπαιδευτικά προγράμματα) των νικητών θα απονεμηθούν από εκπρόσωπο της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ και εκπροσώπους των χορηγών σε ειδική τελετή/ εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση νικήτριας ομάδας (αντί μεμονωμένου ατόμου), τα Χρηματικά βραβεία (ανάλογα με το ποσοστό συμβολής) και οι Έπαινοι θα απονεμηθούν ξεχωριστά σε κάθε μέλος, ενώ οι Συμμετοχές στα εκπαιδευτικά προγράμματα θα απονεμηθούν μόνο στον συμμετέχοντα με το μεγαλύτερο δηλωθέν ποσοστό συμβολής (ή, άλλως, σε αυτόν που θα επιλεχθεί από την ομάδα του).

9 2.7 Επιστροφή Συμμετοχών Oι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη παραλαβή των μελετών τους, καθώς μετά την πάροδο 6μήνου από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας επιστροφής, η Ομάδα Αξιολόγησης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή των μελετών. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν σχετική Βεβαίωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, εφόσον το ζητήσουν, ταχυδρομικά μέσω της Υπηρεσίας. 2.8 Πνευματικά δικαιώματα Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας των προτάσεων (βραβευμένων και μη) παραμένει στους διαγωνιζόμενους. Οι διαγωνιζόμενοι με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι συναινούν ανεπιφύλακτα στην δημοσίευση και χρήση των προτάσεών τους από το ΥΠΕΘΑ με αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση των προτάσεων για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών/ενεργειακών υποδομών και όχι την κερδοσκοπία. 2.9 Υλοποίηση των βραβευμένων μελετών Εφόσον ο Διαγωνισμός κριθεί επιτυχής, το ΥΠΕΘΑ δικαιούται να προχωρήσει στην υλοποίηση της πρότασης του 1ου βραβείου ή μέρους αυτής ή μιας από τις υπόλοιπες βραβευμένες μελέτες. Η επιλογή του μελετητικού φορέα για την εφαρμογή των επιλεγμένων λύσεων έγκειται στην αποκλειστική ευχέρεια του ΥΠΕΘΑ. Σε κάθε περίπτωση υλοποίησης πρότασης ή προτάσεων στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, εκπρόσωποι των φορέων της Ομάδας Αξιολόγησης θα συνδράμουν συμβουλευτικά. Ακριβές Αντίγραφο Σμχος (ΜΕ) Γεώργιος Δρόσος Τμχης ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/ΥΠ Σγός (ΜΕ) Έλενα Παπάζογλου Επιτελής ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/ΥΠ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 5 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8»

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3 ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1427 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πρωτ. οικ. 26804 Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνι σμών και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 1.1 Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι η εταιρεία DOS ENERGY HELLAS Ltd., η οποία είναι και ο κύριος του έργου.

Διαβάστε περισσότερα