Λεμεσός, μία νέα εποχή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λεμεσός, μία νέα εποχή"

Transcript

1 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Λεμεσός, μία νέα εποχή Δήμος Λεμεσού Φ.Ε.Κ. Τμήμα Λεμεσού Ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (ΦΕΚ) - τμήμα Λεμεσού προκηρύσσουν τον φωτογραφικό διαγωνισμό με τίτλο Λεμεσός, μία νέα εποχή. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η φωτογραφική απεικόνηση των Έργων που έχουν ενταχθεί στην προγραμματική περίοδο , στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με άξονα προτεραιότητας την ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. Τα Έργα και ο Φωτογραφικός Διαγωνισμός συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους Εθνικούς Πόρους και το Δημοτικό Ταμείο. Τα πιο κάτω έργα αποτελούν τα ΘΕΜΑΤΑ του διαγωνισμού: 1. H Aνάπλαση του Κέντρου Πόλης 2. Το Γραμμικό Πάρκο κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Γαρύλλη 3. Η Ανακαίνιση του Παττίχειου Δημοτικού Θεάτρου 4. Το Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2 Πληροφορίες και τοπογραφικά σχέδια για τα πιο πάνω έργα είναι αναρτημένα στο οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού, στην ιστοσελίδα της ΦΕΚ, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν ΠΡΕΠΕΙ να είναι παρμένες μέσα στα όρια των έργων όπως σημειώνονται στα αντίστοιχα τοπογραφικά σχέδια, και αφορούν αποκλειστικά τα συγκεκριμένα έργα. Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο ηλικιακές ομάδες: Α. Φωτογράφοι μέχρι 24 ετών Β. Φωτογράφοι άνω των 24 ετών Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι που αποδέχονται και τηρούν τους πιο κάτω όρους και κανονισμούς: 1. Κατηγορίες Οι φωτογραφίες θα πρέπει αποκλειστικά να είναι παρμένες από τα τέσσερα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανά θέμα: Α. Γενικές απόψεις των έργων που να αποτυπώνουν τον χώρο, κατασκευή και την χρήση των έργων από τους πολίτες. Β. Αντιπροσωπευτικές λεπτομέρειες των έργων που χαρακτηρίζουν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την κατασκευή τους. Σημειώνεται ότι οι φωτογραφίες στην κατηγορία αυτή δεν θα πρέπει να είναι πολύ μικρές λεπτομέρειες (πολύ κοντινές λήψεις) που θα μπορούσαν να ανήκουν σε οποιοδήποτε άλλο έργο. 2. Οι φωτογραφίες Οι φωτογράφοι της ηλικιακής Ομάδας Α μπορούν να υποβάλουν για το κάθε θέμα μέχρι 3 φωτογραφίες. Για την ηλικιακή ομάδα αυτή δεν ισχύει η υποδιαίρεση των θεμάτων σε κατηγορίες. Συνολικά οι φωτογράφοι της ομάδας αυτής μπορούν να υποβάλουν μέχρι 12 φωτογραφίες με συμμετοχή που καλύπτει όλα τα θέματα. Θα επιλεγούν για εκτύπωση και παρουσίαση στην Έκθεση μέχρι 4 φωτογραφίες, μία για κάθε θέμα. Οι φωτογράφοι της ηλικιακής Ομάδας Β μπορούν να υποβάλουν μέχρι 3 φωτογραφίες για την κατηγορία Γενικές απόψεις και μέχρι 3 φωτογραφίες για την κατηγορία Λεπτομέρειες σε κάθε θέμα. Συνολικά οι φωτογράφοι τη Ομάδας Β μπορούν να υποβάλουν μέχρι 24 φωτογραφίες με συμμετοχή που καλύπτει και τις δύο κατηγορίες του κάθε ενός από τα 4 θέματα. Θα επιλεγούν για εκτύπωση και παρουσίαση στην Έκθεση μέχρι 8 φωτογραφίες, μία ανά κατηγορία του κάθε θέματος. 2 / 6

3 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει αρχικά να υποβάλουν την συμμετοχή τους σε ψηφιακό δίσκο (CD) με φωτογραφίες σε αρχείο τύπου JPG. Πάνω στον ψηφιακό δίσκο θα πρέπει να αναγράφεται μόνο ο τίτλος του διαγωνισμού και ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός του φωτογράφου. Η κάθε φωτογραφία πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης, αλλά το μέγεθος του κάθε ηλεκτρονικού αρχείου να μην ξεπερνά τα 10Mbytes. Οι φωτογραφίες που θα βραβευθούν / επιλεγούν για την έκθεση πρέπει να τυπωθούν από τους δημιουργούς τους σε διαστάσεις 30 Χ 40cm ή 30 X 45cm και να παραδοθούν στο οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού το αργότερο μέχρι τις 16 Μαΐου Ονομασία ηλεκτρονικών αρχείων Το όνομα κάθε φωτογραφικού αρχείου, θα πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη με την σειρά που αναφέρονται: 1. Την ηλικιακή ομάδα του φωτογράφου Α ή Β 2. Τον πενταψήφιο κωδικό αριθμό του φωτογράφου που θα δώσει ο ίδιος. 3. Τον αριθμό του θέματος (1, 2, 3, 4) 4. Την κατηγορία του θέματoς (Α=Γενικές απόψεις ή Β=Λεπτομέρειες) 5. Τον αύξοντα αριθμό της φωτογραφίας για το θέμα / κατηγορία 6. Τον τίτλο της φωτογραφίας με λατινικούς χαρακτήρες. Τα παραπάνω μέρη να χωρίζονται μεταξύ τους με παύλα (-). Για παράδειγμα για την τρίτη (3) φωτογραφία με τίτλο Το Θέατρο ένός φωτογράφου άνω των 24 ετών (Β) με κωδικό αριθμό 89967, για το θέμα 3 (Ανακαίνιση Παττιχείου Δημοτικού Θεάτρου στη Λεμεσό) με κατηγορία θέματος Α (Γενικές απόψεις), το φωτογραφικό αρχείο θα πρέπει να έχει το όνομα: Β A3-To theatro.jpg Η ονομασία του φωτογραφικού αρχείου πρέπει να αναγράφεται ΜΟΝΟ με λατινικούς χαρακτήρες. Οι συμμετέχοντες στην ηλικιακή Ομάδα Α (φωτογράφοι μέχρι 24 ετών) θα πρέπει να ακολουθούν τις πιο πάνω οδηγίες όσον αφορά την ονομασία των αρχείων, αλλά στην ονομασία δεν θα περιλαμβάνουν την κατηγορία του θέματος, εφόσον δεν ισχύει. Δηλαδή αν ο φωτογράφος στο παράδειγμα πιο πάνω ήταν κάτω των 24 ετών, το όνομα του αρχείου θα ήταν: A To theatro.jpg Στο δελτίο συμμετοχής ο τίτλος της φωτογραφίας να είναι γραμμένος στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. 3 / 6

4 Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες πως, ο τίτλος, πρέπει να είναι σύντομος. Τίτλοι φωτογραφιών του τύπου: Άτιτλο, Χωρίς τίτλο ή ακόμα όλες οι φωτογραφίες που έχουν τον ίδιο τίτλο με ένα αύξοντα αριθμό, θα απορρίπτονται. 4. Ο φωτογράφος πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός των φωτογραφιών που θα υποβληθούν. Ο φωτογράφος έχει την ευθύνη για λήψη άδειας φωτογράφησης προσώπων που τυχόν περιλαμβάνονται στις φωτογραφίες που θα υποβληθούν. Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου ή / και ο Δήμος Λεμεσού δεν φέρουν καμιά ευθύνη για τυχόν παράβαση των παραπάνω όρων. 5. Φωτογραφίες που έχουν αλλοιωθεί με λογισμικά προγράμματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές δεν θα γίνονται αποδεκτές. 6. Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να παραδώσει μαζί με το CD, που θα περιλαμβάνει τις φωτογραφίες της συμμετοχής του, το ανάλογο συμπληρωμένο Δελτίο Συμμετοχής και το συμπληρωμένο δελτίο Στοιχεία Φωτογράφου και να εσωκλείσει το τελευταίο σε ξεχωριστό φάκελλο. Πάνω στον φάκελο αυτό να αναγράφεται μόνο ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός. Οι φωτογράφοι της ηλικιακής Ομάδας Α θα πρέπει να συμπληρώσουν το δελτίο συμμετοχής Α και οι φωτογράφοι της ηλικιακής Ομάδας Β το δελτίο συμμετοχής Β. 7. Ημερομηνία υποβολής συμμετοχών Η τελευταία ημερομηνία υποβολής συμμετοχών σε CD, είναι την Τετάρτη 29 Απριλίου Οι συμμετοχές να παραδίδονται στο οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού, οδός Αγκύρας 120 (πάνω από την ΣΠΕ Μόρφου), τηλ.: , κάθε Τετάρτη και Σάββατο από τις 4.00μμ μέχρι τις 8.00μμ. 8. Μέγεθος εκτύπωσης φωτογραφίων Μετά την απόφαση της κριτικής επιτροπής, θα ενημερωθούν οι φωτογράφοι για να τυπώσουν σε φωτογραφικό χαρτί μόνο τις φωτογραφίες τους που έχουν επιλεγεί, σε διαστάσεις 30Χ40cm ή 30Χ45cm. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι κολλημένες σε χαρτόνι ή οποιοδήποτε άλλο υλικό. Σε περίπτωση που οι φωτογραφίες είναι πανοραμικές ή τετράγωνες τότε θα πρέπει να εκτυπωθούν σε φωτογραφικό χαρτί των πιο πάνω διαστάσεων και ο κενός χώρος στη φωτογραφία να είναι λευκού χρώματος. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) Ηλικιακή Ομάδα (Α ή Β) β) Πενταψήφος κωδικός αριθμός συμμετέχοντα γ) Θέμα (1, 2, 3, ή 4) 4 / 6

5 δ) Κατηγορία φωτογραφίας (Α ή Β) ε) Τίτλος φωτογραφίας ζ) Αύξων αριθμός φωτογραφίας 9. Ο Δήμος Λεμεσού καθώς και η ΦΕΚ Λεμεσού θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν σε έντυπη ή ηλεκρονική μορφή οποιεσδήποτε από τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν στον διαγωνισμό αυτό, αναφέροντας πάντα το όνομα του φωτογράφου. Οι φωτογραφίες που θα βραβευτούν θα παραδοθούν στο Δήμο Λεμεσού και δεν θα επιστραφούν στους φωτογράφους. 10. Βραβεία Για την ηλικιακή Ομάδα φωτογράφων Α (μέχρι 24 ετών): Για το κάθε θέμα θα δοθούν βραβεία ως ακολούθως: 1 0ν βραβείο 200,00 2 ον βραβείο 100,00 3 ον βραβείο 50,00 Τρείς επαίνοι με τιμητικό δίπλωμα Βραβείο 300,00 θα δοθεί στον φωτογράφο με την ψηλότερη συγκεντρωτική βαθμολογία σε όλα τα θέματα φωτογραφιών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε φωτογράφος της ηλικιακής Ομάδας Α μπορεί να κερδίσει ΕΝΑ μόνο βραβείο και μέχρι τρείς επαίνους σε κάθε θέμα. Επιπρόσθετα θα μπορεί να αναδειχθεί και ο φωτογράφος με την ψηλότερη συγκεντρωτική βαθμολογία και να κερδίσει το αντίστοιχο χρηματικό έπαθλο. Για την ηλικιακή Ομάδα φωτογράφων Β (άνω των 24 ετών): Για την κάθε κατηγορία του κάθε θέματος θα δοθούν ξεχωριστά βραβεία ως ακολούθως: 1 0ν βραβείο 500,00 2 ον βραβείο 300,00 3 ον βραβείο 200,00 Τρείς επαίνοι με τιμητικό δίπλωμα Βραβείο 1000,00 θα δοθεί στον φωτογράφο με την ψηλότερη συγκεντρωτική βαθμολογία σε όλα τα θέματα και κατηγορίες φωτογραφιών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε φωτογράφος της ηλικιακής Ομάδας Β μπορεί να κερδίσει ΕΝΑ μόνο βραβείο και μέχρι τρείς επαίνους σε κάθε κατηγορία 5 / 6

6 κάθε θέματος. Επιπρόσθετα θα μπορεί να αναδειχθεί και ο φωτογράφος με την ψηλότερη συγκεντρωτική βαθμολογία και να κερδίσει το αντίστοιχο χρηματικό έπαθλο. 11. Δικαίωμα συμμετοχής Η συμμετοχή στο φωτογραφικό διαγωνισμό για μέλη της ΦΕΚ (με πληρωμένες τις συνδρομές τους τα τελευταία δύο χρόνια) και φωτογράφους μέχρι 24 ετών είναι 5,00 (πέντε ευρώ) Η συμμετοχή για μη μέλη της ΦΕΚ είναι 10,00 (δέκα ευρώ). 12. Εγκαίνια έκθεσης Τα εγκαίνια της έκθεσης των φωτογραφιών που θα επιλεγούν από την Κριτική Επιτροπή και η βράβευση των νικητών θα γίνουν στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολωμονίδης στη Λεμεσό, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα. 13. Η φωτογράφηση των εσωτερικών χώρων του θέματος (3) Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο μπορεί να γίνει στις ακόλουθες μέρες και ώρες: Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015, μμ Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015, πμ Πέμπτη 2 Απριλίου 2015, μμ Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, 9.00 πμ 5.00 μμ 14. Oι φωτογραφίες, εκτός των βραβευμένων καθώς και τα CDs θα επιστραφούν στους φωτογράφους μετά την έκθεση. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια εκ μέρους των διοργανωτών να μη χαθεί ή καταστραφεί οποιαδήποτε φωτογραφία. Σε περίπτωση όμως καταστροφής ή απώλειας, η ΦΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ και ο ΔΗΜΟΣ Λεμεσού δεν φέρουν καμία ευθύνη. 15. Κριτική Επιτροπή Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από γνωστούς και διακεκριμένους φωτογράφους, αντιπροσώπους του ΔΗΜΟΥ Λεμεσού και της ΦΕΚ Λεμεσού. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής θα είναι οριστική και αμετάκλητη. 16. Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες, κανονισμούς και αιτήσεις συμμετοχής, επικοινωνείτε με την ΦΕΚ Λεμεσού, οδός Αγκύρας 120 (πάνω από την ΣΠΕ Μόρφου), Τηλ ( Τετάρτη & Σάββατο 4μμ 8μμ) ή από τις ιστοσελίδες της ΦΕΚ και του Δήμου Λεμεσού 6 / 6

7 17. Η υποβολή φωτογραφιών στο διαγωνισμό σημαίνει την αποδοχή των πιο πάνω όρων. Μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τους πιο πάνω κανονισμούς συνεπάγεται αποκλεισμό του φωτογράφου από τον διαγωνισμό. 7 / 6

8 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Λεμεσός μιά νέα εποχή ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Α Ηλικιακή Ομάδα Α - Φωτογράφοι μέχρι 24 ετών 5-ψήφιος Κωδικός Αριθμός Θέματα 1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ Α/Α Τίτλος Φωτογραφίας ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ (ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΑΡΥΛΛΗ) Α/Α Τίτλος Φωτογραφίας ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΤΤΙΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Α/Α Τίτλος Φωτογραφίας ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ Α/Α Τίτλος Φωτογραφίας 1 2 3

9 5-ψήφιος Κωδικός Αριθμός ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Λεμεσός μιά νέα εποχή» ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Β Ηλικιακή Ομάδα Β - Φωτογράφοι άνω των 24 ετών Μέλος της ΦΕΚ- Τμήμα... Ναί Όχι 1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ Α Γενικές απόψεις Β - Λεπτομέρειες Α/Α Τίτλος Φωτογραφίας Α/Α Τίτλος Φωτογραφίας ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ (ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΑΡΥΛΛΗ) Α Γενικές απόψεις Β - Λεπτομέρειες Α/Α Τίτλος Φωτογραφίας Α/Α Τίτλος Φωτογραφίας ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΤΤΙΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Α Γενικές απόψεις Β - Λεπτομέρειες Α/Α Τίτλος Φωτογραφίας Α/Α Τίτλος Φωτογραφίας ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ Α Γενικές απόψεις Β - Λεπτομέρειες Α/Α Τίτλος Φωτογραφίας Α/Α Τίτλος Φωτογραφίας

10 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δήμος Λεμεσού ΦΕΚ-Τμήμα Λεμεσού Λεμεσός μιά νέα εποχή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ Το δελτίο αυτό να συμπληρώνεται και να μπαίνει σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο. Έξω από το φάκελο να αναγράφεται ΜΟΝΟ ο 5-ψήφιος κωδικός αριθμός. 5-ψήφιος Κωδικός Αριθμός Ονοματεπώνυμο Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πόλη Τηλέφωνο Μέλος της ΦΕΚ- Τμήμα... Ναί Όχι

11

12

13