1. Η Γαλλική Οικονοµία- Γενικά Στοιχεία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Η Γαλλική Οικονοµία- Γενικά Στοιχεία"

Transcript

1 1. Η Γαλλική Οικονοµία- Γενικά Στοιχεία Η Γαλλία είναι η 5 η µεγαλύτερη οικονοµία του κόσµου µετά τις ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερµανία, και την Κίνα. Είναι µια αγορά 63 εκατοµµυρίων καταναλωτών µε υψηλή αγοραστική δύναµη και κατά κεφαλήν εισόδηµα χιλιάδες ευρώ (στοιχεία 2007) που την τοποθετεί στην 17 η θέση σε παγκόσµια κατάταξη. Η Γαλλία αποτελεί την 5 η εξαγωγική χώρα του κόσµου, είναι η 2 η όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα αγροτικά προϊόντα, ενώ αποτελεί τον πρώτο παγκόσµιο τουριστικό προορισµό. Η οικονοµία της στηρίζεται κυρίως στον τριτογενή τοµέα (υπηρεσίες), ο οποίος απασχολεί το 75% του εργατικού δυναµικού και συµµετέχει κατά 76,7% στο ΑΕΠ, ενώ ο πρωτογενής τοµέας (Γεωργία) αντιπροσωπεύει µόλις το 4% του πληθυσµού και συµµετέχει σε ποσοστό 2,2% στο ΑΕΠ. Ο δευτερογενής τοµέας (Βιοµηχανία) αντιπροσωπεύει το 21% τόσο του εργατικού δυναµικού όσο και του ποσοστού συµµετοχής στο ΑΕΠ. Το ΑΕΠ της Γαλλίας ανέρχεται στο ποσό των 1892,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ (Eurostat 2007) και αποτελεί το δεύτερο µεγαλύτερο στην Ε.Ε, µετά την Γερµανία. Συνεπώς είναι µια µεγάλη σε µέγεθος και ιδιαίτερα ανεπτυγµένη αγορά που οποιοσδήποτε επιχειρηµατίας θα ήθελε να την προσεγγίσει για να αποτελέσει προορισµό των προϊόντων του. Αν συνδυασθεί και µε τον πολύ υψηλό ρυθµό γεννητικότητας περίπου 2% σε ετήσια βάση, ο µέσος όρος της Ε.Ε. είναι 1,5%, γίνεται αντιληπτό ότι η γαλλική αγορά αποτελεί ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο περιβάλλον για επενδύσεις και δραστηριότητες σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η γαλλική οικονοµία είναι κυρίως η µείωση, τα τελευταία έτη, της ανταγωνιστικότητας της, η µετεγκατάσταση πολλών παραγωγικών µονάδων, στους κλάδους της κατασκευής αυτοκινήτων και άλλων, στο εξωτερικό, καθώς και η ανελαστική αγορά εργασίας. Η ανατίµηση του ευρώ έναντι του δολαρίου αποτελεί το βασικό αίτιο της πτώσης της ανταγωνιστικότητας, καθώς η γαλλική οικονοµία παράγει κυρίως υπηρεσίες και τελικά καταναλωτικά προϊόντα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε µελέτη της Τράπεζας της Γαλλίας κάθε ανατίµηση του ευρώ πέραν της ισοτιµίας 1 ευρώ προς 1,15 δολάρια συµβάλει στην µείωση της ανταγωνιστικότητας της γαλλικής οικονοµίας και σε πτώση των εξαγωγών της. ΠΙΝΑΚΑΣ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε δις ευρώ σε τρέχουσες τιµές ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ Α ,0 181, ,0 195, ,2 Πηγή: INSEE-ΕΣΥΕ ΠΙΝΑΚΑΣ Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σταθερές τιµές ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ Α Πηγή: INSEE-ΕΣΥΕ 1

2 Ο ρυθµός ανάπτυξης της γαλλικής οικονοµίας το 2007 ανήλθε σε ποσοστό 2,2% του ΑΕΠ, επηρεασθείς αρνητικά από τη σηµαντική αύξηση της τιµής του πετρελαίου και το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου και θετικά από την κατανάλωση των νοικοκυριών. Για το έτος 2008 ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ αναµένεται να παρουσιάσει επιβράδυνση και να κυµανθεί γύρω στο 1%. ΠΙΝΑΚΑΣ Ποσοστιαία µεταβολή του Πληθωρισµού ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ Α ,2 3, ,3 3, ,9 3, ,2 3, ,2 Πηγή: INSEE-ΕΣΥΕ Ο πληθωρισµός το 2007 ανήλθε στο ποσοστό του 2,2%, ενώ για το 2008 αναµένεται να κυµανθεί αρκετά υψηλότερα, πάνω από 3% επηρεασµένος από τις διεθνείς τιµές καυσίµων. Η δηµοσιονοµική πολιτική της γαλλικής κυβέρνησης επιχειρεί να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις ενώ προωθεί πολιτικές απελευθέρωσης των αγορών προκειµένου να δηµιουργήσει συνθήκες υγειούς ανταγωνισµού που θα συµβάλλουν σε συγκράτηση του εισαγόµενου πληθωρισµού. ΠΙΝΑΚΑΣ Ανεργία ως ποσοστό του εργατικού δυναµικού ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ Α ,8 9, , ,9 9, ,9 8, ,3 8,3 Πηγή: INSEE-ΕΣΥΕ Η ανεργία παρουσιάζει σταθερή µείωση τα τελευταία χρόνια, κυρίως µετά το 2005 και ο ετήσιος ρυθµός της κυµάνθηκε στο 8,3% τον εκεµβρίου του 2007, έναντι 10% που κυµαινόταν στα τέλη του Παρόµοια θεαµατική πτώση δεν είχε παρατηρηθεί κατά την τελευταία 20ετία. Η µείωση του ενεργού εργατικού δυναµικού, εξαιτίας πολιτικών πρόωρης συνταξιοδότησης όπως και το εφαρµοσθέν πρόγραµµα για τον εκσυγχρονισµό της ηµόσιας ιοίκησης µε την πρόσληψη ενός υπαλλήλου για κάθε δύο που συνταξιοδοτούνται σε συνδυασµό µε την επιχειρούµενη απελευθέρωση της αγοράς εργασίας θεωρούνται ότι συµβάλουν σε αυτό το αποτέλεσµα. Το αρνητικό στοιχείο της εξέλιξης αυτής είναι ότι το ποσοστό των άνεργων νέων παραµένει ιδιαίτερο υψηλό. Ένας στους πέντε άνεργους είναι κάτω 2

3 των 25 ετών. Συµφωνά µε τα στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας ο αριθµός των ανέργων ανέρχεται σε εκατοµµύρια άτοµα. Η ανεργία πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες καθώς το ποσοστό των γυναικών που αδυνατούν να βρουν απασχόληση ανέρχεται σε 8,9%, έναντι 7,8% των ανδρών. ΠΙΝΑΚΑΣ ηµόσιο Χρέος και ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως ποσοστό του Α.Ε.Π. ηµόσιο Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ΓΑΛΛΙΑ ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ ηµόσιο Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ΕΛΛΑ Α ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ ,4 4,1 107,8 6, ,4 3,6 108,5 7, ,4 2,9 107,5 5, ,6 2,4 104,6 2, ,9 2,7 Πηγή :Eurostat Το δηµόσιο χρέος ανήλθε σε 1209,5 δις ευρώ το 2007, ήτοι ποσοστό 63,9% του ΑΕΠ. Ποσοστό 56% του συνόλου του διαπραγµατεύσιµου δηµοσίου χρέους κατέχουν ξένοι επενδυτές. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι αρµόδιοι φορείς κατέβαλαν προσπάθειες προσέλκυσης αλλοδαπών κεφαλαίων στον τοµέα των τίτλων και οµολόγων του Γαλλικού ηµοσίου µε επιτυχή αποτελέσµατα. Κατευθυντήρια αρχή της δηµοσιονοµικής πολιτικής είναι η ισοσκέλιση του δηµόσιου ελλείµµατος µέχρι το 2012 αντί του 2010 όπως αρχικώς προβλεπόταν. Για να τηρήσει την υποχρέωση αυτή η Γαλλία θα πρέπει να µηδενίσει το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού και να διατηρήσει το δηµόσιο χρέους σε ποσοστό κατώτερο του 60% του ΑΕΠ. Η τήρηση της υποχρέωσης αυτής στηρίζεται στην υπόθεση ότι η συνολική αύξηση του όγκου των δηµοσιών δαπανών δεν θα υπερβαίνει το 1% σε ετήσια βάση. Η κυβέρνηση εκτιµά ότι ο στόχος θα επιτευχθεί µε την µη αντικατάσταση των µισών δηµοσιών υπαλλήλων εξ αυτών που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν και την επανεξέταση όλων των δηµοσίων πολιτικών. Το µεγάλο ερώτηµα είναι κατά πόσο θα µπορέσει να επιτευχθεί συγκράτηση των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης. Προς την κατεύθυνση αυτή, η αναµόρφωση του συστήµατος Υγείας αναµένεται να περιορίσει τις σχετικές δαπάνες και να συµβάλλει στη µείωση του ελλείµµατος. Ο ρυθµός αποταµίευσης των νοικοκυριών παρουσιάζει σταθερή αύξηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και ανήλθε σε 15,8% για το 2007, έναντι 15,1% το 2006 και 14,9% το Επίσης, η κατανάλωση αυξήθηκε µε ετήσιους ρυθµούς της τάξης του 2,5% για το 2007 έναντι 2,3% το προηγούµενο έτος. Οι αλλοδαπές επενδύσεις στη Γαλλία ανήλθαν σε 158 δις δολάρια για το 2007 έναντι 90 δις δολαρίων για το 2006, ενώ οι γαλλικές επενδύσεις στο εξωτερικό ανήλθαν σε 225 εκ. δολάρια έναντι 96 δις δολαρίων το Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Γαλλία αποτελεί τον κυριότερο προορισµό άµεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρώπη µετά το Ηνωµένο Βασίλειο, λόγω της πολύ καλής υποδοµής που διαθέτει, του εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού, της µεγάλης εγχώριας 3

4 αγοράς και της κεντρικής της θέσης στον χώρο της υτικής Ευρώπης, ενώ επίσης κατέχει την τέταρτη θέση σε παγκόσµιο επίπεδο. Το χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον υπήρξε ευνοϊκό κατά το 2007 µε κύριο χαρακτηριστικό τον ιδιαίτερο δυναµισµό του Χρηµατιστηρίου αφού ο δείκτης CAC 40 παρουσίασε σηµαντική άνοδο +10,53%, από τις αρχές του έτους. Τα επιτόκια µακροχρονίων καταθέσεων κυµαίνονται γύρω στο 3,9%, σηµαντικά χαµηλότερα των µεγίστων τιµών τους από τη θέσπιση της ζώνης ευρώ. 2. Εξωτερικό Εµπόριο Γενικά Το εξωτερικό εµπόριο της Γαλλίας ακολουθεί ιδιαίτερα αρνητική πορεία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Κατέστη αρνητικό για πρώτη φορά το 2004 ενώ το 2007 το έλλειµµα έφθασε στο ύψος των 39,1 δισ. ευρώ. Η υποτίµηση του δολαρίου έναντι του ευρώ και η συνεπακόλουθη απώλεια ανταγωνιστικότητος των ευρωπαϊκών προϊόντων καθώς και η αύξηση της τιµής του πετρελαίου υπήρξαν σηµαντικοί παράγοντες αλλά όχι αποκλειστικά υπεύθυνοι. Η µεγάλη συγκέντρωση των γαλλικών εξαγωγών στις ευρωπαϊκές αγορές που αναπτύσσονται µε αργούς ρυθµούς και η απώλεια ευκαιριών εξαγωγών σε νέες, δυναµικά αναπτυσσόµενες αγορές καθώς και η έλλειψη εξειδικευµένων προϊόντων σε πολλούς κλάδους θεωρούνται σηµαντικοί αρνητικοί παράγοντες. ΠΙΝΑΚΑΣ Συνολικές Εξαγωγές Εισαγωγές της Γαλλίας σε δις ευρώ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ή ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ , ,340-39,171 Πηγή: Ministère des Finances et d Economie Το εµπορικό ισοζύγιο του έτους 2007 παρουσίασε παρόµοια εικόνα µε το προηγούµενο έτος, δηλαδή υψηλό έλλειµµα, κυρίως λόγω του αυξηµένου κόστους των εισαγωγών ενεργειακών προϊόντων. Οι γαλλικές εξαγωγές το 2007 ανήλθαν σε 400,169 εκατ. ευρώ, έναντι 389,100 εκατ. ευρώ το 2006, ενώ οι γαλλικές εισαγωγές ανήλθαν σε 439,340 εκατ. ευρώ, έναντι 428,608 εκατ. ευρώ το Το έλλειµµα προσέγγισε κατά συνέπεια τα 39,1 δις το 2007, ενώ το 2006 ανήρχετο σε 40,8 δις. 4

5 Οι 20 πρώτοι προµηθευτές της Γαλλίας Σε δις ευρώ 2007 Γερµανία 74,4 Ιταλία 38,3 Βέλγιο 37,1 Ισπανία 31,3 Κίνα 28,3 ΗΠΑ 25,8 Ηνωµένο Βασίλειο 24,4 Ολλανδία 18,4 Ρωσία 11,1 Ιαπωνία 10,2 Ελβετία 10,0 Ιρλανδία 6,5 Νορβηγία 6,3 Σουηδία 5,8 Πολωνία 5,4 Τουρκία 4,8 Τσεχία 4,5 Πορτογαλία 4,1 Νότιος Κορέα 4,0 Αυστρία 3,9 Ελλάδα 0,7 Οι 20 πρώτοι πελάτες της Γαλλίας Σε δις ευρώ 2007 Γερµανία 56,8 Ισπανία 37,7 Ιταλία 36,1 Ηνωµένο Βασίλειο 33,1 Βέλγιο 29,7 ΗΠΑ 25,0 Ολλανδία 16,7 Ελβετία 10,5 Κίνα 9,1 Πολωνία 6,3 Ιαπωνία 5,8 Ρωσία 5,7 Σουηδία 5,4 Τουρκία 5,2 Πορτογαλία 5,0 Αλγερία 4,2 Ελλάδα* 3,8 Ηνωµένα Αρ. Εµ. 3,7 Αυστρία 3,7 Σιγκαπούρη 3,6 Πηγή: Ministère des Finances et d Economie *η διαφορά που προκύπτει µεταξύ των στατιστικών στοιχείων της ΕΣΥΕ και της Γαλλικής Υπηρεσίας Στατιστικών, οφείλεται κυρίως, στο γεγονός ότι αρκετές φόρες οι γαλλικές εξαγωγές σε βαλκανικές χώρες που πραγµατοποιούνται µέσω Ελλάδας, καταγράφονται από τις γαλλικές στατιστικές ως εξαγωγές προς την χωρά µας, ενώ δεν περιλαµβάνονται στις ελληνικές στατιστικές. Το µεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών και εισαγωγών της Γαλλίας πραγµατοποιείται µε κράτη µέλη της Ε.Ε. Η Γερµανία αποτελεί τον πρώτο εµπορικό εταίρο της χώρας µε ποσοστό 14,52% επί των γαλλικών εξαγωγών και 16,23% επί των γαλλικών εισαγωγών. Η Ισπανία, η Ιταλία, το Βέλγιο και το Ηνωµένο Βασίλειο αποτελούν πέραν της Γερµανίας τους κυριότερους εµπορικούς εταίρους. Σηµειώνεται ότι οι 5 αυτές χώρες κατέχουν το 50% περίπου των γαλλικών εξαγωγών και περίπου το 40% των εισαγωγών της. Η Ελλάδα κατατάσσεται για το 2007 στην 17 η θέση ως πελάτης της Γαλλίας (20 η θέση το 2006) και ως ο 57 ος προµηθευτής (53 ος το 2006), µε ποσοστά 0,89%(0,86% το 2006) επί των γαλλικών εξαγωγών και 0,17% αντίστοιχα (0,17% το 2006) επί των γαλλικών εισαγωγών. 5

6 Οι γαλλικές εξαγωγές αποτελούνται από ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών κυρίως προϊόντων, όπως είναι τα αυτοκίνητα, τα φάρµακα, ενδύµατα, χηµικά προϊόντα, συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας καθώς και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όπως αεροσκάφη και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όσον αφορά της εισαγωγές η πρώτη κατηγορία εισαγόµενου προϊόντος είναι το πετρέλαιο. Η αύξηση της τιµής του οποίου έχει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση στο εµπορικό ισοζύγιο της χώρας, το οποίο κατέστη αρνητικό από το Επιπλέον η ανατίµηση του ευρώ όπως και καθυστερήσεις στην παράδοση των αεροσκαφών της Airbus, επιδεινώνουν το εµπορικό ισοζύγιο της Γαλλίας. 3. Εξωτερικό Εµπόριο Ειδικά Κατά το 2007, οι γαλλικές εξαγωγές προς την Ελλάδα ανήλθαν σε 3,080 δις ευρώ, καθιστώντας την Γαλλία τον 4 ο προµηθευτή της χώρας µας, µετά την Γερµανία, Ιταλία και Ρωσία. Κατά το ίδιο έτος, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία ανήλθαν σε 716 εκ. ευρώ, καθιστώντας την Γαλλία τον 7 ο πελάτη της χώρας µας. Το εµπορικό ισοζύγιο είναι ιδιαίτερα ελλειµµατικό για την Ελλάδα κατά 2,3 δις ευρώ. Τούτο είναι αποτέλεσµα του γεγονότος ότι η Γαλλία εξάγει ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών προϊόντων και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας (εξοπλιστικά συστήµατα), ενώ οι ελληνικές εξαγωγές επικεντρώνονται σε πρώτες ύλες, προϊόντα ελαφράς βιοµηχανίας και τρόφιµα. ΠΙΝΑΚΑΣ ιµερείς Εµπορικές Σχέσεις Ελλάδος Γαλλίας για τα έτη 2005, 2006 και Μεταβολή 2006 συγκριτικά µε Μεταβολή 2007 συγκριτικά µε Eξαγωγές 580, ,289 26% 716,175-2% Εισαγωγές ,006,457 19% 3,080,502 2% Ισοζύγιο -1,940,659-2,273,168 17% -2,364,327 4% Όγκος Εµπορίου 3,101,585 3,739,746 21% 3,796,677 1% Πηγή: ΕΣΥΕ σε χιλ. Ευρώ. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία για το 2007 το διµερές εµπόριο κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε αυτά του προηγούµενου έτους. Οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν µικρή κάµψη κατά 2% συγκριτικά µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2006, και έφθασαν στο ύψος των 716,2 εκατ. ευρώ. Παρόµοια εικόνα εµφανίζουν και οι εισαγωγές από την Γαλλία µε αύξηση κατά 2%. Όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων όπως φαίνεται και στους κατωτέρω πίνακες, παρατηρούµε ότι η πρώτη εξαγόµενη κατηγορία, αυτή των µη σιδηρούχων µετάλλων, παρουσίασε σηµαντική αύξηση και από το 9,28% επί του συνόλου των εξαγοµένων προϊόντων το 6

7 2005, έφθασε στο 12,87% το Τα ιατρικά και φαρµακευτικά προϊόντα που το 2006 αποτελούσαν την πρώτη κατηγορία προϊόντων από 14,22% το 2006, υποχώρησαν και κατέλαβαν για το 2007 την δεύτερη θέση ως κατηγορία µε 11,3%. Υποχώρηση σηµειώθηκε και στην κατηγορία των ενδυµάτων που από 14,45% επί του συνόλου των εισαγωγών το 2005, ανήλθε σε ποσοστό 9,91% για το Οι κατηγορίες ψάρια, πετρελαιοειδή προϊόντα, είδη από µέταλλο, πλαστικά και γαλακτοκοµικά προϊόντα σηµείωσαν αύξηση την τριετία Σηµειώνεται ότι παρατηρούνται τάσεις συγκέντρωσης για τις 10 πρώτες κατηγορίες εξαγοµένων προϊόντων που το ποσοστό τους επί του συνόλου των εξαγωγών φθάνει το 70,76%. Όσον αφορά τα εισαγόµενα προϊόντα, οι κυριότερες κατηγορίες αποτελούν τα οχήµατα που η εισαγωγή τους, παρουσίασε σηµαντική αύξηση την τριετία , καθώς από 10,87% επί του συνόλου το 2005 ανήλθε σε 12,9% για το Τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των εισαγοµένων προϊόντων καταλαµβάνουν τα ιατρικά και φαρµακευτικά προϊόντα µε 11,6% επί του συνόλου, τα είδη ενδυµασίας µε 5,02%, χηµικές ύλες µε 2,53% και γαλακτοκοµικά προϊόντα 2,02%. Οι γαλλικές εξαγωγές παρουσιάζουν ευρύτερη διασπορά σε µεγαλύτερο αριθµό κατηγοριών και προϊόντων Οι δέκα κύριες κατηγορίες των γαλλικών εξαγωγών αθροιστικά ανέρχονται σε ποσοστό 64,74% επί του συνόλου. ΠΙΝΑΚΑΣ Ελληνικές εξαγωγές στην Γαλλία ανά κατηγορία προϊόντος για τα έτη 2005, 2006 και % επι του συνόλου 2006 % επι του συνόλου 2005 % επι του συνόλου (68) ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 92,192, ,678, ,859, (54) ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 80,928, ,614, ,852, (84) ΕΙ Η ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝ ΥΣΗΣ 70,991, ,783, ,387, (03) ΨΑΡΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ), ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ Η, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Υ ΡΟΒΙΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΑΡΙΑ 54,182, ,756, ,320, (28) ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 41,588, ,935, ,945, (99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 41,062, (33) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 40,175, ,971, ,689, (05) ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 32,026, ,657, ,480, (69) ΕΙ Η ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 27,630, ,688, ,750, (66) ΕΙ Η ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 25,991, ,575, ,263, (67) ΣΙ ΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 22,115, ,395, ,354, (55) ΑΙΘΕΡΙΑ ΛΑ ΙΑ, ΡΗΤΙΝΟΕΙ Η ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 21,729, ,838, ,881, (89) ΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 21,405, ,468, ,925, (58) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 17,731, ,421, ,762, (65) ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 17,723, ,345, ,959, (77) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ Η, ΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 17,092, ,000, ,816,

8 (74) ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 10,925, ,847, ,547, (79) ΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8,161, ,389, ,609, (57) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 8,081, ,123, ,412, (11) ΠΟΤΑ 5,965, ,746, ,017, (02) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΥΓΑ ΠΟΥΛΙΩΝ 5,839, ,703, ,884, (78) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΟΜΟΥΣ 4,171, ,366, ,015, (42) ΛΑ ΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΑ 2,429, (12) ΚΑΠΝΟΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ 3,953, ,329, ,390, (59) ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 3,602, ,212, ,219, (27) ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΗΣ 56 ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ) 3,506, ,862, ,897, (53) ΒΑΦΙΚΕΣ, ΕΨΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 3,399, , , (04) ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 3,394, ,494, ,021, (76) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ 2,973, ,001, ,781, (09) ΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 2,771, ,310, ,205, (72) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 2,728, ,360, ,218, (06) ΖΑΧΑΡΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΜΕΛΙ 2,657, ,892, ,059, (61) ΕΡΜΑΤΑ, ΕΙ Η ΑΠΟ ΕΡΜΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ 2,566, ,518, ,591, (87) ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ, Μ.Α.Κ. 1,608, ,231, ,011, (29) ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΕΣ 1,440, ,580, ,495, (01) ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ 1,302, ,815, ,182, (88) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΕΙ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ, ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ 1,296, ,546, ,328, (21) ΟΡΕΣ, ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 1,171, , , (64) ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ Η' ΧΑΡΤΟΝΙ 805, ,897, ,077, (62) ΕΙ Η ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 730, , , (71) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΑ Α 711 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ, ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΚΛΠ. 721, , ,895, (43) ΛΑ ΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΡΙ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΜΗ Ε Ω ΙΜΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ Η' ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΙΠΗ ΕΛΑΙΟΥ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 710, , ,004, (07) KAΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΚΑΚΑΟ, ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΑΠΟ ΑΥΤΑ 605, , , (26) ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙΝΑ ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΜΑΛΛΙ) ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ (ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΕ ΚΛΩΣΤΕΣ Η ΥΦΑΣΜΑΤΑ) 604, ,801, ,035, (22) EΛΑΙΟΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩ ΕΙΣ ΚΑΡΠΟΙ 603, , , (73) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 592, , , (75) ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 482, ,536, ,003,

9 (81) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 455, ,484, , (56) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ , , (82) ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ, ΚΡΕΒΑΤΙΑ, ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 287, , , (51) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ 189, ,656, ,693, (85) ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ 173, , , (83) ΕΙ Η ΤΑΞΙ ΙΟΥ, ΣΑΚΙ ΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙ Η 110, , , (52) ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ 109, , , (63) ΕΙ Η ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΞΥΛΟ (ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ) 68, , , (34) ΦΩΤΑΕΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 24, (08) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ ( ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΕΣΤΑ ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ) 10, , , (96) ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΥΣΑ) 1, (00) ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 03) , Σύνολο 716,174, ,289, ,462, ΠΙΝΑΚΑΣ Εισαγωγές από την Γαλλία ανά κατηγορία προϊόντος για τα έτη 2005, 2006 και % επί του συνόλου 2006 % επί του συνόλου 2005 % επί του συνόλου (78) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΟΜΟΥΣ 398,417, % 313,590, % 274,061, % (54) ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 357,903, % 362,456, % 349,183, % (01) ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ 336,437, % 432,755, % 327,219, % (55) ΑΙΘΕΡΙΑ ΛΑ ΙΑ, ΡΗΤΙΝΟΕΙ Η ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 180,148, % 158,011, % 145,961, % (84) ΕΙ Η ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝ ΥΣΗΣ 154,783, % 137,993, % 114,002, % (77) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ Η, ΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 153,484, % 132,979, % 96,008, % (89) ΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 125,498, % 84,286, % 84,228, % (04) ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 111,659, % 81,491, % 63,602, % (74) ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 98,728, % 84,886, % 61,663, % (59) ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 78,052, % 78,738, % 77,640, % (57) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 63,099, % 47,890, % 48,277, % (02) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΥΓΑ ΠΟΥΛΙΩΝ 62,187, % 56,741, % 51,304, % 9

10 (64) ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ Η' ΧΑΡΤΟΝΙ 59,023, % 70,405, % 47,522, % (05) ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 58,735, % 58,269, % 47,920, % (72) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 58,047, % 55,192, % 43,192, % (33) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 51,687, % 59,981, % 24,721, % (76) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ 50,238, % 45,959, % 70,019, % (69) ΕΙ Η ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 45,591, % 42,103, % 39,765, % (68) ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 44,916, % 48,016, % 31,128, % (51) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ 44,450, % 70,523, % 64,903, % (65) ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 40,473, % 96,708, % 40,714, % (67) ΣΙ ΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 37,017, % 31,267, % 23,854, % (75) ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 36,674, % 34,557, % 30,946, % (87) ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ, Μ.Α.Κ. 32,771, % 32,551, % 30,394, % (09) ΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 27,691, % 21,518, % 23,772, % (53) ΒΑΦΙΚΕΣ, ΕΨΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 27,565, % 24,421, % 17,800, % (83) ΕΙ Η ΤΑΞΙ ΙΟΥ, ΣΑΚΙ ΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙ Η 27,375, % 22,536, % 19,429, % (66) ΕΙ Η ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 27,265, % 23,118, % 19,408, % (11) ΠΟΤΑ 25,786, % 21,786, % 19,819, % (08) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ ( ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΕΣΤΑ ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ) 23,052, % 18,234, % 17,150, % (88) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΕΙ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ, ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ 22,085, % 23,029, % 14,841, % (58) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 18,204, % 15,850, % 14,377, % (82) ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ, ΚΡΕΒΑΤΙΑ, ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 16,916, % 14,702, % 15,694, % (00) ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 03) 16,346, % 18,505, % 19,153, % (85) ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ 15,271, % 13,344, % 11,016, % (07) KAΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΚΑΚΑΟ, ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΑΠΟ ΑΥΤΑ 14,684, % 16,626, % 12,445, % (03) ΨΑΡΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ), ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ Η, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Υ ΡΟΒΙΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΑΡΙΑ 14,250, % 10,470, % 9,153, % (06) ΖΑΧΑΡΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΜΕΛΙ 13,799, % 10,679, % 11,379, % (79) ΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 13,537, % 24,875, % 16,743, % (71) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΑ Α 711 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ, ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΚΛΠ. 12,065, % 27,352, % 21,006, % (81) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 11,396, % 10,780, % 6,814, % 10

11 (61) ΕΡΜΑΤΑ, ΕΙ Η ΑΠΟ ΕΡΜΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ 8,498, % 8,476, % 4,636, % (62) ΕΙ Η ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 8,376, % 6,647, % 6,749, % (63) ΕΙ Η ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΞΥΛΟ (ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ) 7,783, % 7,706, % 7,776, % (52) ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ 7,606, % 8,086, % 7,877, % (12) ΚΑΠΝΟΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ 6,718, % 6,272, % 8,157, % (34) ΦΩΤΑΕΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 6,190, % 5,394, % 4,656, % (29) ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΕΣ 6,053, % 5,611, % 4,903, % (73) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 5,526, % 7,660, % 5,633, % (28) ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 4,344, % 4,353, % 3,493, % (27) ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΗΣ 56 ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ) 3,389, % 2,830, % 3,662, % (56) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 27 2,911, % 1,871, % 1,048, % (23) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟ 1,598, % 1,285, % 858, % (42) ΛΑ ΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΑ 1,534, % 428, % 401, % (26) ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙΝΑ ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΜΑΛΛΙ) ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ (ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΕ ΚΛΩΣΤΕΣ Η ΥΦΑΣΜΑΤΑ) 925, % 1,201, % 1,201, % (24) ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟΣ 576, % 1,750, % 498, % (43) ΛΑ ΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΡΙ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΜΗ Ε Ω ΙΜΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ Η' ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΙΠΗ ΕΛΑΙΟΥ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 508, % 549, % 694, % (21) ΟΡΕΣ, ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 247, % 242, % 208, % (25) ΠΟΛΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 156, % 251, % 260, % (22) EΛΑΙΟΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩ ΕΙΣ ΚΑΡΠΟΙ 137, % 364, % 21, % (41) ΛΑ ΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 60, % 131, % 74, % (97) ΧΡΥΣΟΣ, ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ 22, % 2, % % (32) ΑΝΘΡΑΚΑΣ, ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑΣ (ΚΩΚ) ΚΑΙ ΜΠΡΙΚΕΤΕΣ 10, % 57, % 56, % (99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1, % 25, % 6, % Σύνολο 3,080,502, % 3,006,457, % 2,521,122, % 11

12 4. ιεθνείς Εκθέσεις Στη Γαλλία πραγµατοποιούνται µεγάλες εµπορικές και κλαδικές εκθέσεις καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Πλήρη στοιχεία για όλες τις ιεθνείς Εκθέσεις και Συνέδρια που οργανώνονται στην Γαλλία, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αντλήσουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση www. foiresalon.com Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συµµετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων, παρουσιάζουν η Έκθεση Τροφίµων και Ποτών (Salon International de l Alimentation-SIAL), η έκθεση κατασκευαστικού υλικού BATIMAΤ που διοργανώνονται ανά διετία, καθώς και τα Σαλόνια Μόδας και Κοσµήµατος, που πραγµατοποιούνται κυρίως φθινόπωρο και άνοιξη κάθε έτους. Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ιεθνής Έκθεση Οίνων και Ποτών (VINEXPO) που πραγµατοποιείται στο Μπορντό, στην Νοτιοδυτική Γαλλία κάθε δύο χρόνια και αποτελεί την µεγαλύτερη έκθεση οίνων στον κόσµο, όπως επίσης και το ιεθνές Σαλόνι Οίνου (Salon International du Vin-VINISOD) που λαµβάνει χώρα στο Montpellier στην Νότιο Γαλλία. 5. Γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Η Γαλλία αποτελεί τον τέταρτο µεγαλύτερο ξένο επενδυτή στη χώρα µας. Το συνολικό επενδυµένο κεφάλαιο των γαλλικών επιχειρήσεων υπερβαίνει το ποσό του 3 δις. ευρώ. Το 2007 ο αριθµός των θυγατρικών γαλλικών εταιρειών στην Ελλάδα υπερβαίνει τις 150 και απασχολούν περί τους εργαζόµενους. Ορισµένες εξ αυτών θεωρούνται από τις πλέον σηµαντικές στους τοµείς δραστηριότητάς τους. Κυριότερες γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα είναι : - Ο όµιλος CARREFOUR, σε συνεργασία µε τον όµιλο Μαρινόπουλος, ευρίσκεται στην πρώτη θέση της διανοµής και διαθέτει 162 καταστήµατα. - Η εταιρεία τσιµέντου LAFARGE κατέχει ηγετική θέση στον σχετικό κλάδο. - Η τράπεζα CREDIT AGRICOLE εξαγόρασε την Εµπορική Τράπεζα. - Ο µεγάλος γαλλικός ασφαλιστικός όµιλος ΑΧΑ εξαγόρασε την Αlpha Ασφαλιστική. - Η τράπεζα SOCIETE GENERALE κατέχει το 50,1% του κεφαλαίου της Γενικής Τράπεζας. - Η κατασκευαστική εταιρεία VINCI, έχει ιδιαίτερη σηµαντική παρουσία, µέσω της κατασκευής της Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου, και της θυγατρικής της Γέφυρα Α.Ε. - Όµιλοι όπως FNAC, ALCATEL, ALSTOM, κατασκευαστική εταιρεία του ενεργειακού κλάδου, TOTAL, η EDF, που κατασκευάζει αιολικά πάρκα και η θυγατρική της EDISON που µαζί µε την ΕΠΑ κατασκευάζουν τον αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδος- Ιταλίας, DANONE, MEDIAMARKET, PERNOD-RICARD, RHODIA έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδυτικές κινήσεις στους τοµείς που δραστηριοποιούνται. Σηµαντική επίσης είναι και η παρουσία γαλλικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα που επεκτείνονται µε την µέθοδο της ικαιοχρησίας (Franchising). Αξίζει να αναφερθεί η ταχύτατη ανάπτυξη της γαλλικής αλυσίδας στεγνοκαθαριστηρίων 5 à Sec που διαθέτει πάνω από 100 καταστήµατα, της εταιρείας κατασκευής πισινών Piscine Idéale µε 16 καταστήµατα, και της αλυσίδας κοµµωτηρίων Mode s hear µε 15 καταστήµατα. 12

13 Οι γαλλικές επιχειρήσεις δείχνουν ιδιαίτερη εµπιστοσύνη στην αγορά της χώρας µας, προσδοκώντας και υλοποιώντας, παράλληλα, επιχειρηµατικές συνεργασίες στην ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων, όπου οι ελληνικές επενδύσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Οι σηµαντικότερες επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στη Γαλλία έχουν πραγµατοποιηθεί από την Ολυµπιακή, τις εταιρείες τροφίµων ΕΛΤΑ και CARDIGO, ΒΙΟΧΑΛΚΟ στον τοµέα των δοµικών υλικών, LAVIPHARM και FAMAR, η οποία διαθέτει 4 µονάδες παραγωγής, στους τοµείς των φαρµάκων και καλλυντικών, ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ, ΖΟΛΩΤΑΣ, ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ και FOLIE FOLLI στον τοµέα της κοσµηµατοποιίας και ΜΑΪΛΛΗΣ και ΜΟΡΝΟΣ στον τοµέα των υλικών συσκευασίας. 6. υνατότητες Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων στην Γαλλική Αγορά Η Γαλλική αγορά, αποτελεί ένα κατ εξοχήν πεδίο ευρείας απορροφητικότητας που εµπεριέχει και αναγκαία, την ύπαρξη και διαθεσιµότητα ποιοτικών κριτηρίων και στοιχείων στα εισαγόµενα προϊόντα. Είναι αναγκαίο προς τούτο, τα προϊόντα που έχουν σοβαρές δυνατότητες διείσδυσης στην γαλλική αγορά, να συνοδεύονται από συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο προωθητικών παρεµβάσεων, που θα στοχεύουν τόσο στην ανάδειξη των διακριτών πλεονεκτηµάτων, όσο και στην προσέγγιση των επιλεγµένων πεδίων υψηλής καταναλωτικής απορροφητικότητας. Προς τούτο, είναι σκόπιµο να οργανωθούν και µε την συνεργασία του Ελληνικού Οργανισµού Εξωτερικού Εµπορίου, εβδοµάδες προώθησης ελληνικών προϊόντων σε συνεργασία µε µεγάλες αλυσίδες υπεραγορών και µε εστιασµό σε προϊόντα όπως γαλακτοκοµικά, ελαιόλαδο, κονσέρβες, προπαρασκευασµένα εδέσµατα, ενώ σταδιακά οφείλουµε να ενισχύσουµε την ανάδειξη και προώθηση και των συναφών βιολογικών προϊόντων. Η µεγαλύτερη αγορά χονδρικού εµπορίου της Ευρώπης, Rungis, στο Παρίσι αποτελεί ένα προνοµιακό πεδίο µε ενυπάρχουσες δυνατότητες για τοποθέτηση των προϊόντων µας και συνεπώς είναι εύλογο να οργανωθεί συγκροτηµένη προωθητική παρέµβαση προκειµένου να δηµιουργηθούν ερείσµατα για διεύρυνση των εξαγωγών µας µέσα σε αυτό το πολυσήµαντο εισαγωγικό πεδίο. Οι κλάδοι στους οποίους πιστεύουµε ότι υπάρχουν δυνατότητες προβολής στη Γαλλική αγορά είναι οι κλάδοι των τροφίµων και των ενδυµάτων. Το ελαιόλαδο παρουσιάζει σηµαντικές ευκαιρίες για εξαγωγές στη Γαλλία, καθότι το ελληνικό ελαιόλαδο, κυρίως από την Κρήτη, έχει ταυτισθεί στην γαλλική κοινή γνώµη ως ένα από τα καλύτερα διεθνώς. υστυχώς πλην ορισµένων εξαιρέσεων, όπως το ελαιόλαδο ΣΗΤΕΙΑ, το ελληνικό ελαιόλαδο εµπορεύεται κυρίως, ως προϊόν µη επωνύµως τυποποιηµένο από τα µεγάλα σούπερ µάρκετ. Η αγορά της Φέτας θεωρούµε ότι προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες για εξαγωγές στη Γαλλία. Σύµφωνα και µε τα τελευταία στοιχεία του Γαλλικού Ινστιτούτου Στατιστικών Ερευνών, η ζήτηση και κατανάλωση φέτας διαρκώς αυξάνεται, ενώ οι καταναλωτές αρχίζουν να την χρησιµοποιούν πέρα από τις σαλάτες και στην παρασκευή φαγητών και γλυκισµάτων. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η διαφηµιστική καµπάνια που προωθεί η γαλλική γαλακτοβιοµηχανία Lactalis που κυκλοφορεί «Φέτα» µε την εµπορική ονοµασία Salakis και η οποία παράγεται σε περιοχές της Προβηγκίας στην Νότια Γαλλία και θεωρείται ο leader στην αγορά του προϊόντος αυτού. Οι 13

14 ελληνικές επιχειρήσεις δύναται να εισέλθουν στην γαλλική αγορά φέτας, εκµεταλλευόµενες την αντίληψη των καταναλωτών για την ελληνική καταγωγή του προϊόντος αυτού και την πολύ καλή ποιότητα του, συγκριτικά µε την τοπική φέτα, αλλά και εκµεταλλευόµενες ενδεχοµένως την ιδιαίτερα υψηλή τιµή του προϊόντος στην Γαλλία, που είναι διπλάσια ανά κιλό από την τιµή που διατίθεται στην Ελλάδα. Τα ενδύµατα αποτελούν µια ιδιαίτερα σηµαντική κατηγορία εξαγωγών µας στη Γαλλία που επιβάλλουν ανάδειξη του επώνυµου προϊόντος µέσα από συγκεκριµένες προωθητικές παρεµβάσεις. Το εγχείρηµα της θεσµοποιήσης της «Εβδοµάδας της Ελληνικής Μόδας» στην Αθήνα είναι σκόπιµο να εξετάσει η δυνατότητα για την οργάνωση και µεταφορά της και στο Παρίσι, που αποτελεί την καρδία της παρουσίασης των τάσεων στην µόδα. Η υποστηρικτική αυτή παρέµβαση θα προσφέρει την ευκαιρία για ενίσχυση της ταυτότητας και εκσυγχρονισµού του ελληνικού ενδύµατος στη γαλλική και ευρωπαϊκή αγορά, θα προωθήσει τους έλληνες δηµιουργούς και τις παραγωγικές µονάδες ενώ θα ενισχύσει τον κλάδο της µεταποίησης και της κλωστοϋφαντουργίας. Θα ήταν σκόπιµο να εξεταστεί, σε συνεργασία µε τον ΟΠΕ, η δυνατότητα κατάρτισης προγράµµατος παρουσίασης του επώνυµου ελληνικού ενδύµατος. Σηµειώνουµε επίσης, ότι στο Παρίσι υπάρχει διαµέρισµα ιδιοκτησίας του πρώην Ελληνικού Κέντρου Εξωτερικού Εµπορίου, υπό τη διαχείριση του ΟΠΕ, σε κεντρικότατο δρόµο, για το οποίο στο παρελθόν υπήρχαν σκέψεις και ενδιαφέρον των εξαγωγέων ετοίµων ενδυµάτων να δηµιουργήσουν ένα χώρο για µόνιµους δειγµατισµούς και κλείσιµο παραγγελιών σε συνεργασία µε τον ΟΠΕ. 7. Αποτέλεσµα και απήχηση δραστηριοτήτων µας Παρατηρείται πολύ µεγάλη συµµετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια τα οποία πραγµατοποιούνται στη Γαλλία. Ειδικότερα οι ελληνικές επιχειρήσεις συµµετέχουν σε εκθέσεις των κλάδων τροφίµων και ποτών, ένδυσης και µόδας, κατασκευαστικών και δοµικών υλικών. Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξαγωγικού Εµπορίου ΟΠΕ, διοργάνωσε µε επιτυχία την συµµετοχή της χώρας στη ιεθνή Έκθεση ποτών VINEXPO 2007 µε σηµαντικό αριθµό εκθετών, ήτοι δώδεκα εξαγωγικών επιχειρήσεων. Ευρισκόµεθα ήδη σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου για την συµµετοχή γαλλικών επιχειρήσεων στην εκδήλωση Hight Tech Innovators Partenariat που θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη στις 5-6 Οκτωβρίου τ.ε. Ιδιαίτερα µεγάλη επιτυχία σηµείωσε η διοργάνωση επιχειρηµατικής ηµερίδας τον Φεβρουάριο τ.ε., µε συνεργασία του Ελληνο-γαλλικού Εµπορικού Επιµελητηρίου του Επιµελητηρίου του Παρισίου και της Ελληνικής Πρεσβείας. Το συµπέρασµα που προκύπτει από την δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στη γαλλική αγορά µε τις δεδοµένες ιδιαιτερότητες που αυτή παρουσιάζει είναι ότι πρέπει οι ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς να διατηρούν επαφή µε το Γραφείο Ο.Ε.Υ. για περαιτέρω υποστήριξη στις προσπάθειες τους και όχι να περιορίζονται σε ad hoc ενέργειες. 14

15 8. Εικόνα της Ελλάδας στη Γαλλία Η Ελλάδα έχει πολύ θετική εικόνα στη Γαλλία ως χώρα διακοπών. Παρατηρείται κάθε χρόνο σηµαντική αύξηση των γάλλων τουριστών προς Ελλάδα.. Συγκεκριµένα το 2007 επισκέφθηκαν την Ελλάδα γύρω στους 760 χιλ. Γάλλοι. Η Ελλάδα κατατάσσεται µέσα στους 10 πιο δηµοφιλής τουριστικούς προορισµούς για τους Γάλλους τουρίστες. Παράλληλα η µεσογειακή διατροφή θεωρείται από τους γάλλους καταναλωτές ως υγιεινή και προσπαθούν στα πλαίσια του προϋπολογισµού τους, να αγοράζουν ποιοτικά προϊόντα. υστυχώς απουσιάζουν από την γαλλική αγορά επώνυµα ελληνικά προϊόντα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως τα γιαούρτια ΦΑΓΕ, η φέτα Ω ΩΝΗ και το ελαιόλαδο ΣΗΤΕΙΑ. Τα ελληνικά προϊόντα διανέµονται σχεδόν αποκλειστικά µέσω χονδρεµπόρων ελληνικής καταγωγής. Συµπεράσµατα Το υψηλό επίπεδο των παραδοσιακών διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µας καθώς και το δυναµικό υπόβαθρο τους συµπυκνώνουν τον σκληρό πυρήνα που συνέχει τις δύο χώρες και έχουν συντείνει στην αναγνώριση της Γαλλίας σε στρατηγικό οικονοµικό εταίρο µας. Το βάθος και η όσµωση των οικονοµικών σχέσεων µας, αντανακλάται ανάγλυφα στον όγκο των γαλλικών επενδύσεων και του διµερούς εµπορίου µε την χώρα µας. Η έκταση της ποικιλοµορφίας των γαλλικών επενδύσεων (Τράπεζες, Ασφάλειες, Τσιµέντα, Τεχνολογία, Τουρισµός, Τεχνικές Εταιρείες, Έργα ιαθρωτικών Υποδοµών) και η δυναµικότητα των γαλλικών εξαγωγών στην χώρα µας, καθώς και η επίταση του ενδιαφέροντος της γαλλικής βιοµηχανίας εξοπλισµών για διεύρυνση του µεριδίου τους κάλυψης, στις αγορές των οπλικών συστηµάτων µας, σε αντίθεση µε το χαµηλό εύρος των εξαγωγών και επενδύσεων µας στη Γαλλία, οριοθετούν το επίπεδο των διµερών σχέσεων µας, ενώ η υπεροχή της Γαλλίας αποτυπώνει το στίγµα και το ειδικό βάρος στον προσανατολισµό τους. Η τάση αυτή σε άρρηκτη συνάρτηση µε τον στρατηγικό περιφερειακό, οικονοµικό ενεργειακό ρόλο που διαδραµατίζει η χώρα µας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Βαλκανική χερσόνησο, αναδεικνύει τις δυνατότητες και τις αξιοποιήσιµες προοπτικές, ενώ οριοθετεί και το ζωτικό ελκυστικό πεδίο όπου δύναται να ενθαρρύνει την αύξηση των γαλλικών επενδύσεων. Εκ του παραλλήλου, οφείλουµε να εστιάσουµε τις προσπάθειες µας για διείσδυση στην γαλλική αγορά µέσα από στρατηγικό σχέδιο που θα εµπεριέχει δέσµη προωθητικών παρεµβάσεων (τρόφιµα, ενδύµατα) και µέσα από στοχευµένες δράσεις ανάδειξης βιολογικών προϊόντων και τοποθέτηση στην αγορά Rungis, καθώς και µε µεταφορά της εβδοµάδας ελληνικής µόδας στο Παρίσι. Η προώθηση των διµερών µας σχέσεων, οφείλει να επικεντρωθεί στην αξιοποίηση της αµοιβαίας σύζευξης των εµπορικών δικτύων προβολής και εκµετάλλευσης, των πλεονεκτηµάτων που προσφέρει το δίκτυο της ισχυρής τραπεζικής παρουσίας µας, στην ενδοχώρα της Νότιοανατολικής Ευρώπης. Επίσης η ενίσχυση της τεχνολογικής συνεργασίας καθώς και η προτροπή για σύναψη επιχειρηµατικών συζεύξεων, µεταξύ ελληνικών και γαλλικών εταιρειών που θα συνεισφέρουν στην ενσωµάτωση ευρύτερων αντισταθµιστικών ωφελειών στον παραγωγικό ιστό της ελληνικής οικονοµίας θα ισχυροποιήσουν το ρόλο της χώρας µας στην ανάπτυξη των Βαλκανίων αλλά και στην διαγραφοµένη µετεξέλιξη της ευρώ-µεσογειακής συνεργασίας. 15

16 ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - Κατά το 2007, οι γαλλικές εξαγωγές προς την Ελλάδα ανήλθαν σε 3 δις ευρώ, καθιστώντας την Γαλλία τον 4 ο προµηθευτή της χώρας µας, µετά την Γερµανία, Ιταλία και Ρωσία. - Κατά το ίδιο έτος, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία ανήλθαν σε 716 εκ. ευρώ, καθιστώντας την Γαλλία τον 7 ο πελάτη της χώρας µας. - Το εµπορικό ισοζύγιο είναι ιδιαίτερα ελλειµµατικό για την Ελλάδα κατά 2,3 δις ευρώ. Τούτο είναι αποτέλεσµα του γεγονότος ότι η Γαλλία εξάγει ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών προϊόντων και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας (εξοπλιστικά συστήµατα), ενώ οι ελληνικές εξαγωγές επικεντρώνονται σε πρώτες ύλες, προϊόντα ελαφράς βιοµηχανίας και τρόφιµα. - Οι γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σηµαντικές κυρίως στους τοµείς των Τραπεζών, Ασφαλειών, Τσιµέντων, Τεχνολογίας, Τουρισµού, Τεχνικών Έργων, Έργων ιαρθρωτικών Υποδοµών και Υπεραγορών. Οι γαλλικές επενδύσεις εκτιµώνται τα τελευταία χρόνια, περίπου σε 3 δις ευρώ. Η ελληνική επενδυτική παρουσία στη Γαλλία είναι περιορισµένη και επικεντρώνεται κυρίως στους τοµείς των φαρµακευτικών προϊόντων, καλλυντικών και κοσµηµάτων. - Οι ελληνογαλλικές οικονοµικές σχέσεις εξαρτώνται και από την στρατηγική θέση της Ελλάδος. Η διέλευση των αγωγών µεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, αντανακλά το οικονοµικό βάρος της χώρας µας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου, και δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την διεύρυνση της ελληνογαλλικής επιχειρηµατικής συνεργασίας. - (Ιδιαίτερο βάρος συνιστά η συµβολή της γαλλικής αµυντικής βιοµηχανίας στα εξοπλιστικά συστήµατα των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων). 16

17 POINTS D INTERVENTION - Pour l année 2007, les exportations françaises en Grèce ont dépassé les 3 milliards d euros faisant de la France notre quatrième partenaire commercial après l Allemagne, l Italie et la Russie. - D autre part les exportations grecques en France s élèvent à 716 millions d euros, faisant de la France notre 7ème client. - De ce fait, la balance commerciale représente un déficit de 2.3 millions d euros. Ce déficit résulte du fait que la France exporte une large gamme de produits industriels et des produits de haute technologie, tandis que la Grèce a une présence relativement discrète avec des exportations de matières premières, de biens de consommation et de produits alimentaires. - Les investissements français en Grèce sont très importants notamment dans le secteur bancaire, les assurances, les projets d infrastructure, la construction et les cimenteries, la technologie, le tourisme, ainsi que dans le secteur de la grande distribution. Les investissements français sont estimés ces dernières années à environ 3 milliards d euros, tandis que la Grèce a une présence relativement discrète en France, se limitant au domaine pharmaceutique, des cosmétiques, et de la joaillerie. - Le développement des relations économiques franco-helléniques à l avenir est directement lié à la position stratégique de la Grèce : le rôle économique significatif de notre pays dans sa zone géographique et le passage d oléoducs et gazoducs symbolisant et reflétant son poids géoéconomique: l Europe du Sud-Est et de la Méditerranée constituent le champ privilégié dans lequel sont actuellement rassemblées les perspectives favorables au développement de partenariats entre les entreprises de nos deux pays. - Il convient de souligner le poids particulier de la part de l industrie française de la défense, dans les systèmes d équipement des forces armées helléniques. 17

18 ιάγραµµα Οι 10 κύριες κατηγορίες των Ελληνικών Εξαγωγών στην Γαλλία Έτη 2004, 2005, 2006 και 2007 (σε χιλ. ευρώ) 120,000,000 (68) ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 100,000,000 (54) ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (84) ΕΙ Η ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝ ΥΣΗΣ 80,000,000 60,000,000 (03) ΨΑΡΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ), ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ Η, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Υ ΡΟΒΙΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΑΡΙΑ (28) ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 40,000,000 (99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 20,000,000 (33) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (05) ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ιάγραµµα Οι 10 κύριες κατηγορίες των Γαλλικών Εξαγωγών στην Ελλάδα Έτη 2004, 2005, 2006 και 2007 (σε χιλ. ευρώ) 500,000,000 (78) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΟΜΟΥΣ 450,000,000 (54) ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 400,000, ,000,000 (01) ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ 300,000, ,000,000 (55) ΑΙΘΕΡΙΑ ΛΑ ΙΑ, ΡΗΤΙΝΟΕΙ Η ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 200,000,000 (84) ΕΙ Η ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝ ΥΣΗΣ 150,000, ,000,000 50,000,000 (77) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ Η, ΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) (89) ΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ (04) ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 18

19 (78) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΟΜΟΥΣ (54) ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (01) ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ (55) ΑΙΘΕΡΙΑ ΛΑ ΙΑ, ΡΗΤΙΝΟΕΙ Η ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (84) ΕΙ Η ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝ ΥΣΗΣ (77) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ Η, ΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) (89) ΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ (04) ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (74) ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ (59) ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ (57) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 0 50,000, 100, , , , , , , , , ,000,000,000,000,000,000,000,000,000 19

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ 2010 2009 2010-2009 Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ 2010 2009 2010-2009 Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 614.655.866 525.271.909 17,02% Ευρωπαϊκή Ένωση 502.092.556 434.280.798 15,61% Ν.Α. Ευρώπη 55.940.419 45.956.249 21,73% Κ.Α.Κ. 50.364.903

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΙΑ 2010 2009 2010-2009 Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΙΑ 2010 2009 2010-2009 Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 51.966.605 21.526.576 141,41% Ανατολική Ασία 38.833.071 17.887.656 117,09% Νότια Ασία 12.045.684 3.545.282 239,77% Μέση Ανατολή

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ/ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ 2010 2009 2010-2009 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ/ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ 2010 2009 2010-2009 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 39.147.101 17.981.294 117,71% Ανατολική Ασία 38.833.071 17.887.656 117,09% Ν.Α. Ασία 314.030 93.638 235,37% 12 ΚΑΠΝΟΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ 16.642.761

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ 2012-2011 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΡΟΚΟΥ 2012/11 (ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2011 72,887,476 68,122,417 61,571,878

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 38,9 δισ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 38,9 δισ. 1.OIKONOMIA ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2.ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΕΠ 2009 σε σταθερές τιμές 1,6 δισ. Κατά κεφαλή ΑΕΠ 2009 30.648 Μεταβολή ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διμερείς Οικονομικές σχέσεις Ελλάδος Χωρών Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης

Διμερείς Οικονομικές σχέσεις Ελλάδος Χωρών Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης Διμερείς Οικονομικές σχέσεις Ελλάδος Χωρών Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης Α. Εμπορικές ανταλλαγές (σε εκατ. ) Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές αγορές για την ελληνική εξαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος 2012) Παρατίθενται πίνακες εμπορικών ανταλλαγών Α εξαμήνου 2012

Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος 2012) Παρατίθενται πίνακες εμπορικών ανταλλαγών Α εξαμήνου 2012 Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος ) Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., κατά το διάστημα του α εξαμήνου οι ελληνικές εξαγωγές (εξαιρουμένων των καυσίμων) ανήλθαν σε 15,7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ...

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... Πίνακας Περιεχομένων ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... 3 1. Αιτήματα ανά Γραφείο ΟΕΥ...3 2. Αιτήματα ανά Γεωγραφική Περιοχή...4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 6 3. Αιτήματα ανά

Διαβάστε περισσότερα

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Κρατίνου 11,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε δις ευρώ σε τρέχουσες τιµές. ΠΙΝΑΚΑΣ Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

ΠΙΝΑΚΑΣ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε δις ευρώ σε τρέχουσες τιµές. ΠΙΝΑΚΑΣ Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1. Η Γαλλική Οικονοµία- Γενικά Στοιχεία Η Γαλλία είναι η 6 η µεγαλύτερη οικονοµία του κόσµου µετά τις ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερµανία, Κίνα και Ηνωµένο Βασίλειο. Είναι µια αγορά 63 εκατοµµυρίων καταναλωτών µε υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών η Ελληνική υδατοκαλλιέργεια, αναπτύχθηκε και ανέδειξε τη χώρα ως τη μεγαλύτερη παραγωγό ιχθύων στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η περιγραφή του εισαγωγικού και εξαγωγικού profile της Κεντρικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες όταν τοποθετηθεί συγκριτικά µε την Αττική και το σύνολο των εισαγωγών-εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Λομβαρδίας 1

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Λομβαρδίας 1 ς 1 Η Λομβαρδία αποτελεί σημαντικό οικονομικό κέντρο της Ιταλίας και τη σημαντικότερη Περιφέρεια, όσον αφορά στο διμερές εμπόριο αγαθών με την Ελλάδα το 2015. Στη Λομβαρδία κατευθύνθηκε το 24% των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43

H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43 H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43 H Ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι συγκεντρωμένη σε: Ολλανδία, Βέλγιο Γαλλία Αυστρία Βρετανία Τσεχία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Ισπανία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΟΚΟΥ.2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ.3 ΕΞΑΓΩΓΕΣ.4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012.5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΟΚΟΥ.2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ.3 ΕΞΑΓΩΓΕΣ.4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012.5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΟΚΟΥ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ...3 ΕΞΑΓΩΓΕΣ...4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012...5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ...6 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ...7 ΚΥΡΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ...8 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ -2009 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Mόναχο, 14.11.2007 Αρ. Πρωτ. : 430/ΑΣ 558 ΘΕΜΑ: 1) Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος-Βάδης Βυρτεμβέργης α εξαμήνου 2007 - - Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010-2009

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010-2009 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 792.274.958 8,7 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ Το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας Βελγίου, καίτοι αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών, εμφανίζει σοβαρή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-2009 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-2009 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθανάσιος Καραπέτσας Σύµβουλος Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων 7 Ιανουαρίου 2014 1 Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192. -2009 α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : H-1063 Budapest, Szegfu ut. 3 Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΜΗΝΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής...

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής... Έρευνα αγοράς Τοµέας τυροκοµικών προϊόντων στη Γαλλία Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Παρισίων Παρίσι, Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ...3 Εισαγωγή...3 Εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

ENΔOKOINOTIKOΥ & EΞΩTEPIKOΥ EMΠOPIOΥ

ENΔOKOINOTIKOΥ & EΞΩTEPIKOΥ EMΠOPIOΥ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ENΔOKOINOTIKOΥ & EΞΩTEPIKOΥ EMΠOPIOΥ [ στοιχεία εισαγωγών-αφίξεων & εξαγωγών-αποστολών ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βουκουρέστι ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ.: FAX: E-mail: Πληρ. Βουκουρέστι, 26 Φεβρουαρίου 2016 004 021 2100748 Α.Π. Φ. 2700/260

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ειδικ ική έκδο ση ενημ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ -3,0 +17,5 +12,2 +38,5 -47,6 +54,6 +15,3 -4,5

ειδικ ική έκδο ση ενημ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ -3,0 +17,5 +12,2 +38,5 -47,6 +54,6 +15,3 -4,5 1.329,0 112,5 31,6 3.635,0 1.426,6 6.047,7 646,2 309,8 117,8 570,4 111,0 3.399,0-2,6 113,6 89,6 79,1 75,5 73,9 190,2 +0,2 11.579,0 Σύνολο εισαγωγών 1.893,1 402,9 2.940,8 +17,5 1.887,4 Αίγυπτος +4,9 1.043,0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΕΤΕΣΠΛΑΝΟΔΡΑΣΗΣΓΙΑΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΕΝΙΣΧΥΣΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΕΞΑΓΩΓΩΝΑΝΑ ΚΛΑΔΟ& ΑΓΟΡΑ

ΤΡΙΕΤΕΣΠΛΑΝΟΔΡΑΣΗΣΓΙΑΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΕΝΙΣΧΥΣΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΕΞΑΓΩΓΩΝΑΝΑ ΚΛΑΔΟ& ΑΓΟΡΑ ΤΡΙΕΤΕΣΠΛΑΝΟΔΡΑΣΗΣΓΙΑΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΕΝΙΣΧΥΣΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΕΞΑΓΩΓΩΝΑΝΑ ΚΛΑΔΟ& ΑΓΟΡΑ Αναστάσιος Αλεξανδρίδης Δημήτρης Αστερίου Μαρία Κεχαγιά ΣΕΒΕ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΣΕΒΕ Εισαγωγή ΕνίσχυσητωνΕξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ENΔOKOINOTIKOΥ & EΞΩTEPIKOΥ EMΠOPIOΥ

ENΔOKOINOTIKOΥ & EΞΩTEPIKOΥ EMΠOPIOΥ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ENΔOKOINOTIKOΥ & EΞΩTEPIKOΥ EMΠOPIOΥ [ στοιχεία εισαγωγών-αφίξεων & εξαγωγών-αποστολών ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ

ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ 460.726.435 7,71 426.299.305 7,19 8,08 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ & ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ 409.678.251 6,85 362.551.770 6,12 13,00 3 684 ΑΡΓΙΛΙΟ. 282.705.357 4,73

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλα, οι ιταλικές εισαγωγές ανήλθαν σε 6,918 δισ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση ύψους 6,98%, σε σχέση µε το 2007.

Παράλληλα, οι ιταλικές εισαγωγές ανήλθαν σε 6,918 δισ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση ύψους 6,98%, σε σχέση µε το 2007. ιµερές Εµπόριο Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η αξία των εµπορικών ανταλλαγών Ελλάδος-Ιταλίας, για το 2008, ανήλθε σε 8,920 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση κατά 7,37,

Διαβάστε περισσότερα

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΕΜΠΡΙΥ ι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται παρακάτω. ΕΠΙΛΕΞΙΜΙ ΚΩΔΙΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΑΣ (νέοι Κωδικοί ΚΑΔ του 2008), είναι οι παρακάτω 4ψήφιοι κωδικοί με την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 4ΜΗΝΟ 2015 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ KATA +19,03% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ.

ΘΕΜΑ: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 4ΜΗΝΟ 2015 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ KATA +19,03% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤO BOYΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βουκουρέστι 21 Αυγούστου 2015 Τηλ.: +40-21-210 07 48/ 211 57 24 Α.Π.: Φ. 2600/ 1427 Email: ecocom-bucharest@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής οικονομίας και αγοράς ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΡΟΝΙΑΣ Σύμβουλος ΟΕΥ Α Ιστορικό εξέλιξης της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Οι εµπορικές συναλλαγές της Ελλάδος µε τις χώρες της Μεσογείου στη νέα δεκαετία ( )

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Οι εµπορικές συναλλαγές της Ελλάδος µε τις χώρες της Μεσογείου στη νέα δεκαετία ( ) Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο.47 Ιούλιος 2009 Οι εµπορικές συναλλαγές της Ελλάδος µε τις χώρες της Μεσογείου στη νέα δεκαετία (2000-2008) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν.: ΥΠΕΞ Β5 Δ/νση (χ.σ.) Ε.Δ. Ελληνική Πρεσβεία (χ.σ.) ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν.: ΥΠΕΞ Β5 Δ/νση (χ.σ.) Ε.Δ. Ελληνική Πρεσβεία (χ.σ.) ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Πεκίνο, 12 Απριλίου 2012 Α.Π.: Φ 2705/366 Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν.: ΥΠΕΞ Β5 Δ/νση (χ.σ.) ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές εμπόριο Ελλάδας Βελγίου Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου αναπτύσσονται σχετικά ομαλά, σημειώνοντας περίπου σταθερά αυξητική

Διμερές εμπόριο Ελλάδας Βελγίου Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου αναπτύσσονται σχετικά ομαλά, σημειώνοντας περίπου σταθερά αυξητική Διμερές εμπόριο Ελλάδας Βελγίου Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου αναπτύσσονται σχετικά ομαλά, σημειώνοντας περίπου σταθερά αυξητική πορεία όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές, με εξαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία: EUROSTAT για το 2005

Στοιχεία: EUROSTAT για το 2005 Ηµερίδα: Το αγροτικό µάρκετινγκ της ανάπτυξης. Η πορεία και οι προοπτικές των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων Καινοτοµώντας στις εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων Βασίλης Θωµαΐδης Πρόεδρος Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 15 Απριλίου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στην Κύπρο (α) Ανάγκες Κύπρου σε προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο

Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο A) Γενικές Πληροφορίες: Στην Αίγυπτο υπάρχει µεγάλη κατανάλωση τυροκοµικών προϊόντων. Οι Αιγύπτιοι παράγουν πολλά είδη λευκών τυριών (από αγελαδινό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΝΩ-ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Ι. Βασικά στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Πορτογαλίας και διμερούς εμπορίου Ελλάδος-

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά Γενικά Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της μετά το 1990, ενώ ακολουθώντας σχεδιασμένη πολιτική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΩΣΙΑΣ 2002-2010

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΩΣΙΑΣ 2002-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΩΣΙΑΣ 2002-2010 Στατιστική επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Β4 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α Ο.Ε.Υ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο.Ε.Υ. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Έκταση: 450.295 τετρ.χλμ. Πληθυσμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠ Φ.2152.1 / ΑΣ 31 Προς: ΥΠΕΞ - Β4 Δ/νση Κοιν.: ΥΠΕΞ - Δ. Γ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Π. Δούκα

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας, ES

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας, ES ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. Το πρώτο 6μηνο 2015, ανεκόπη η πτωτική τάση που εμφάνιζε ο κατασκευαστικός κλάδος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών Oκτώβριος 2012 Eξωτερικό Επιδείνωση εμπόριο εμπορικών Τουρκίας σχέσεων ( Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό Ισοζύγιο τροφίμων

Εμπορικό Ισοζύγιο τροφίμων Εμπορικό Ισοζύγιο τροφίμων Παρουσίαση συνεδρίου ΕΥΡΩΖΩΝΗ, ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Εισήγηση 16/01/2016 Εμπορικό Ισοζύγιο Στο Διάγραμμα Ι παρουσιάζονται οι συνολικές ετήσιες Πληρωμές και Εισπράξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας 02.10.2014 Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Πληθυσμός (2013) 5.451.270 Έκταση 303.891 χλμ 2 Κάτοικοι ανά χλμ

Διαβάστε περισσότερα