1. Η Γαλλική Οικονοµία- Γενικά Στοιχεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Η Γαλλική Οικονοµία- Γενικά Στοιχεία"

Transcript

1 1. Η Γαλλική Οικονοµία- Γενικά Στοιχεία Η Γαλλία είναι η 5 η µεγαλύτερη οικονοµία του κόσµου µετά τις ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερµανία, και την Κίνα. Είναι µια αγορά 63 εκατοµµυρίων καταναλωτών µε υψηλή αγοραστική δύναµη και κατά κεφαλήν εισόδηµα χιλιάδες ευρώ (στοιχεία 2007) που την τοποθετεί στην 17 η θέση σε παγκόσµια κατάταξη. Η Γαλλία αποτελεί την 5 η εξαγωγική χώρα του κόσµου, είναι η 2 η όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα αγροτικά προϊόντα, ενώ αποτελεί τον πρώτο παγκόσµιο τουριστικό προορισµό. Η οικονοµία της στηρίζεται κυρίως στον τριτογενή τοµέα (υπηρεσίες), ο οποίος απασχολεί το 75% του εργατικού δυναµικού και συµµετέχει κατά 76,7% στο ΑΕΠ, ενώ ο πρωτογενής τοµέας (Γεωργία) αντιπροσωπεύει µόλις το 4% του πληθυσµού και συµµετέχει σε ποσοστό 2,2% στο ΑΕΠ. Ο δευτερογενής τοµέας (Βιοµηχανία) αντιπροσωπεύει το 21% τόσο του εργατικού δυναµικού όσο και του ποσοστού συµµετοχής στο ΑΕΠ. Το ΑΕΠ της Γαλλίας ανέρχεται στο ποσό των 1892,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ (Eurostat 2007) και αποτελεί το δεύτερο µεγαλύτερο στην Ε.Ε, µετά την Γερµανία. Συνεπώς είναι µια µεγάλη σε µέγεθος και ιδιαίτερα ανεπτυγµένη αγορά που οποιοσδήποτε επιχειρηµατίας θα ήθελε να την προσεγγίσει για να αποτελέσει προορισµό των προϊόντων του. Αν συνδυασθεί και µε τον πολύ υψηλό ρυθµό γεννητικότητας περίπου 2% σε ετήσια βάση, ο µέσος όρος της Ε.Ε. είναι 1,5%, γίνεται αντιληπτό ότι η γαλλική αγορά αποτελεί ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο περιβάλλον για επενδύσεις και δραστηριότητες σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η γαλλική οικονοµία είναι κυρίως η µείωση, τα τελευταία έτη, της ανταγωνιστικότητας της, η µετεγκατάσταση πολλών παραγωγικών µονάδων, στους κλάδους της κατασκευής αυτοκινήτων και άλλων, στο εξωτερικό, καθώς και η ανελαστική αγορά εργασίας. Η ανατίµηση του ευρώ έναντι του δολαρίου αποτελεί το βασικό αίτιο της πτώσης της ανταγωνιστικότητας, καθώς η γαλλική οικονοµία παράγει κυρίως υπηρεσίες και τελικά καταναλωτικά προϊόντα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε µελέτη της Τράπεζας της Γαλλίας κάθε ανατίµηση του ευρώ πέραν της ισοτιµίας 1 ευρώ προς 1,15 δολάρια συµβάλει στην µείωση της ανταγωνιστικότητας της γαλλικής οικονοµίας και σε πτώση των εξαγωγών της. ΠΙΝΑΚΑΣ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε δις ευρώ σε τρέχουσες τιµές ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ Α ,0 181, ,0 195, ,2 Πηγή: INSEE-ΕΣΥΕ ΠΙΝΑΚΑΣ Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σταθερές τιµές ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ Α Πηγή: INSEE-ΕΣΥΕ 1

2 Ο ρυθµός ανάπτυξης της γαλλικής οικονοµίας το 2007 ανήλθε σε ποσοστό 2,2% του ΑΕΠ, επηρεασθείς αρνητικά από τη σηµαντική αύξηση της τιµής του πετρελαίου και το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου και θετικά από την κατανάλωση των νοικοκυριών. Για το έτος 2008 ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ αναµένεται να παρουσιάσει επιβράδυνση και να κυµανθεί γύρω στο 1%. ΠΙΝΑΚΑΣ Ποσοστιαία µεταβολή του Πληθωρισµού ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ Α ,2 3, ,3 3, ,9 3, ,2 3, ,2 Πηγή: INSEE-ΕΣΥΕ Ο πληθωρισµός το 2007 ανήλθε στο ποσοστό του 2,2%, ενώ για το 2008 αναµένεται να κυµανθεί αρκετά υψηλότερα, πάνω από 3% επηρεασµένος από τις διεθνείς τιµές καυσίµων. Η δηµοσιονοµική πολιτική της γαλλικής κυβέρνησης επιχειρεί να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις ενώ προωθεί πολιτικές απελευθέρωσης των αγορών προκειµένου να δηµιουργήσει συνθήκες υγειούς ανταγωνισµού που θα συµβάλλουν σε συγκράτηση του εισαγόµενου πληθωρισµού. ΠΙΝΑΚΑΣ Ανεργία ως ποσοστό του εργατικού δυναµικού ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ Α ,8 9, , ,9 9, ,9 8, ,3 8,3 Πηγή: INSEE-ΕΣΥΕ Η ανεργία παρουσιάζει σταθερή µείωση τα τελευταία χρόνια, κυρίως µετά το 2005 και ο ετήσιος ρυθµός της κυµάνθηκε στο 8,3% τον εκεµβρίου του 2007, έναντι 10% που κυµαινόταν στα τέλη του Παρόµοια θεαµατική πτώση δεν είχε παρατηρηθεί κατά την τελευταία 20ετία. Η µείωση του ενεργού εργατικού δυναµικού, εξαιτίας πολιτικών πρόωρης συνταξιοδότησης όπως και το εφαρµοσθέν πρόγραµµα για τον εκσυγχρονισµό της ηµόσιας ιοίκησης µε την πρόσληψη ενός υπαλλήλου για κάθε δύο που συνταξιοδοτούνται σε συνδυασµό µε την επιχειρούµενη απελευθέρωση της αγοράς εργασίας θεωρούνται ότι συµβάλουν σε αυτό το αποτέλεσµα. Το αρνητικό στοιχείο της εξέλιξης αυτής είναι ότι το ποσοστό των άνεργων νέων παραµένει ιδιαίτερο υψηλό. Ένας στους πέντε άνεργους είναι κάτω 2

3 των 25 ετών. Συµφωνά µε τα στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας ο αριθµός των ανέργων ανέρχεται σε εκατοµµύρια άτοµα. Η ανεργία πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες καθώς το ποσοστό των γυναικών που αδυνατούν να βρουν απασχόληση ανέρχεται σε 8,9%, έναντι 7,8% των ανδρών. ΠΙΝΑΚΑΣ ηµόσιο Χρέος και ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως ποσοστό του Α.Ε.Π. ηµόσιο Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ΓΑΛΛΙΑ ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ ηµόσιο Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ΕΛΛΑ Α ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ ,4 4,1 107,8 6, ,4 3,6 108,5 7, ,4 2,9 107,5 5, ,6 2,4 104,6 2, ,9 2,7 Πηγή :Eurostat Το δηµόσιο χρέος ανήλθε σε 1209,5 δις ευρώ το 2007, ήτοι ποσοστό 63,9% του ΑΕΠ. Ποσοστό 56% του συνόλου του διαπραγµατεύσιµου δηµοσίου χρέους κατέχουν ξένοι επενδυτές. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι αρµόδιοι φορείς κατέβαλαν προσπάθειες προσέλκυσης αλλοδαπών κεφαλαίων στον τοµέα των τίτλων και οµολόγων του Γαλλικού ηµοσίου µε επιτυχή αποτελέσµατα. Κατευθυντήρια αρχή της δηµοσιονοµικής πολιτικής είναι η ισοσκέλιση του δηµόσιου ελλείµµατος µέχρι το 2012 αντί του 2010 όπως αρχικώς προβλεπόταν. Για να τηρήσει την υποχρέωση αυτή η Γαλλία θα πρέπει να µηδενίσει το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού και να διατηρήσει το δηµόσιο χρέους σε ποσοστό κατώτερο του 60% του ΑΕΠ. Η τήρηση της υποχρέωσης αυτής στηρίζεται στην υπόθεση ότι η συνολική αύξηση του όγκου των δηµοσιών δαπανών δεν θα υπερβαίνει το 1% σε ετήσια βάση. Η κυβέρνηση εκτιµά ότι ο στόχος θα επιτευχθεί µε την µη αντικατάσταση των µισών δηµοσιών υπαλλήλων εξ αυτών που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν και την επανεξέταση όλων των δηµοσίων πολιτικών. Το µεγάλο ερώτηµα είναι κατά πόσο θα µπορέσει να επιτευχθεί συγκράτηση των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης. Προς την κατεύθυνση αυτή, η αναµόρφωση του συστήµατος Υγείας αναµένεται να περιορίσει τις σχετικές δαπάνες και να συµβάλλει στη µείωση του ελλείµµατος. Ο ρυθµός αποταµίευσης των νοικοκυριών παρουσιάζει σταθερή αύξηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και ανήλθε σε 15,8% για το 2007, έναντι 15,1% το 2006 και 14,9% το Επίσης, η κατανάλωση αυξήθηκε µε ετήσιους ρυθµούς της τάξης του 2,5% για το 2007 έναντι 2,3% το προηγούµενο έτος. Οι αλλοδαπές επενδύσεις στη Γαλλία ανήλθαν σε 158 δις δολάρια για το 2007 έναντι 90 δις δολαρίων για το 2006, ενώ οι γαλλικές επενδύσεις στο εξωτερικό ανήλθαν σε 225 εκ. δολάρια έναντι 96 δις δολαρίων το Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Γαλλία αποτελεί τον κυριότερο προορισµό άµεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρώπη µετά το Ηνωµένο Βασίλειο, λόγω της πολύ καλής υποδοµής που διαθέτει, του εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού, της µεγάλης εγχώριας 3

4 αγοράς και της κεντρικής της θέσης στον χώρο της υτικής Ευρώπης, ενώ επίσης κατέχει την τέταρτη θέση σε παγκόσµιο επίπεδο. Το χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον υπήρξε ευνοϊκό κατά το 2007 µε κύριο χαρακτηριστικό τον ιδιαίτερο δυναµισµό του Χρηµατιστηρίου αφού ο δείκτης CAC 40 παρουσίασε σηµαντική άνοδο +10,53%, από τις αρχές του έτους. Τα επιτόκια µακροχρονίων καταθέσεων κυµαίνονται γύρω στο 3,9%, σηµαντικά χαµηλότερα των µεγίστων τιµών τους από τη θέσπιση της ζώνης ευρώ. 2. Εξωτερικό Εµπόριο Γενικά Το εξωτερικό εµπόριο της Γαλλίας ακολουθεί ιδιαίτερα αρνητική πορεία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Κατέστη αρνητικό για πρώτη φορά το 2004 ενώ το 2007 το έλλειµµα έφθασε στο ύψος των 39,1 δισ. ευρώ. Η υποτίµηση του δολαρίου έναντι του ευρώ και η συνεπακόλουθη απώλεια ανταγωνιστικότητος των ευρωπαϊκών προϊόντων καθώς και η αύξηση της τιµής του πετρελαίου υπήρξαν σηµαντικοί παράγοντες αλλά όχι αποκλειστικά υπεύθυνοι. Η µεγάλη συγκέντρωση των γαλλικών εξαγωγών στις ευρωπαϊκές αγορές που αναπτύσσονται µε αργούς ρυθµούς και η απώλεια ευκαιριών εξαγωγών σε νέες, δυναµικά αναπτυσσόµενες αγορές καθώς και η έλλειψη εξειδικευµένων προϊόντων σε πολλούς κλάδους θεωρούνται σηµαντικοί αρνητικοί παράγοντες. ΠΙΝΑΚΑΣ Συνολικές Εξαγωγές Εισαγωγές της Γαλλίας σε δις ευρώ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ή ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ , ,340-39,171 Πηγή: Ministère des Finances et d Economie Το εµπορικό ισοζύγιο του έτους 2007 παρουσίασε παρόµοια εικόνα µε το προηγούµενο έτος, δηλαδή υψηλό έλλειµµα, κυρίως λόγω του αυξηµένου κόστους των εισαγωγών ενεργειακών προϊόντων. Οι γαλλικές εξαγωγές το 2007 ανήλθαν σε 400,169 εκατ. ευρώ, έναντι 389,100 εκατ. ευρώ το 2006, ενώ οι γαλλικές εισαγωγές ανήλθαν σε 439,340 εκατ. ευρώ, έναντι 428,608 εκατ. ευρώ το Το έλλειµµα προσέγγισε κατά συνέπεια τα 39,1 δις το 2007, ενώ το 2006 ανήρχετο σε 40,8 δις. 4

5 Οι 20 πρώτοι προµηθευτές της Γαλλίας Σε δις ευρώ 2007 Γερµανία 74,4 Ιταλία 38,3 Βέλγιο 37,1 Ισπανία 31,3 Κίνα 28,3 ΗΠΑ 25,8 Ηνωµένο Βασίλειο 24,4 Ολλανδία 18,4 Ρωσία 11,1 Ιαπωνία 10,2 Ελβετία 10,0 Ιρλανδία 6,5 Νορβηγία 6,3 Σουηδία 5,8 Πολωνία 5,4 Τουρκία 4,8 Τσεχία 4,5 Πορτογαλία 4,1 Νότιος Κορέα 4,0 Αυστρία 3,9 Ελλάδα 0,7 Οι 20 πρώτοι πελάτες της Γαλλίας Σε δις ευρώ 2007 Γερµανία 56,8 Ισπανία 37,7 Ιταλία 36,1 Ηνωµένο Βασίλειο 33,1 Βέλγιο 29,7 ΗΠΑ 25,0 Ολλανδία 16,7 Ελβετία 10,5 Κίνα 9,1 Πολωνία 6,3 Ιαπωνία 5,8 Ρωσία 5,7 Σουηδία 5,4 Τουρκία 5,2 Πορτογαλία 5,0 Αλγερία 4,2 Ελλάδα* 3,8 Ηνωµένα Αρ. Εµ. 3,7 Αυστρία 3,7 Σιγκαπούρη 3,6 Πηγή: Ministère des Finances et d Economie *η διαφορά που προκύπτει µεταξύ των στατιστικών στοιχείων της ΕΣΥΕ και της Γαλλικής Υπηρεσίας Στατιστικών, οφείλεται κυρίως, στο γεγονός ότι αρκετές φόρες οι γαλλικές εξαγωγές σε βαλκανικές χώρες που πραγµατοποιούνται µέσω Ελλάδας, καταγράφονται από τις γαλλικές στατιστικές ως εξαγωγές προς την χωρά µας, ενώ δεν περιλαµβάνονται στις ελληνικές στατιστικές. Το µεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών και εισαγωγών της Γαλλίας πραγµατοποιείται µε κράτη µέλη της Ε.Ε. Η Γερµανία αποτελεί τον πρώτο εµπορικό εταίρο της χώρας µε ποσοστό 14,52% επί των γαλλικών εξαγωγών και 16,23% επί των γαλλικών εισαγωγών. Η Ισπανία, η Ιταλία, το Βέλγιο και το Ηνωµένο Βασίλειο αποτελούν πέραν της Γερµανίας τους κυριότερους εµπορικούς εταίρους. Σηµειώνεται ότι οι 5 αυτές χώρες κατέχουν το 50% περίπου των γαλλικών εξαγωγών και περίπου το 40% των εισαγωγών της. Η Ελλάδα κατατάσσεται για το 2007 στην 17 η θέση ως πελάτης της Γαλλίας (20 η θέση το 2006) και ως ο 57 ος προµηθευτής (53 ος το 2006), µε ποσοστά 0,89%(0,86% το 2006) επί των γαλλικών εξαγωγών και 0,17% αντίστοιχα (0,17% το 2006) επί των γαλλικών εισαγωγών. 5

6 Οι γαλλικές εξαγωγές αποτελούνται από ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών κυρίως προϊόντων, όπως είναι τα αυτοκίνητα, τα φάρµακα, ενδύµατα, χηµικά προϊόντα, συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας καθώς και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όπως αεροσκάφη και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όσον αφορά της εισαγωγές η πρώτη κατηγορία εισαγόµενου προϊόντος είναι το πετρέλαιο. Η αύξηση της τιµής του οποίου έχει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση στο εµπορικό ισοζύγιο της χώρας, το οποίο κατέστη αρνητικό από το Επιπλέον η ανατίµηση του ευρώ όπως και καθυστερήσεις στην παράδοση των αεροσκαφών της Airbus, επιδεινώνουν το εµπορικό ισοζύγιο της Γαλλίας. 3. Εξωτερικό Εµπόριο Ειδικά Κατά το 2007, οι γαλλικές εξαγωγές προς την Ελλάδα ανήλθαν σε 3,080 δις ευρώ, καθιστώντας την Γαλλία τον 4 ο προµηθευτή της χώρας µας, µετά την Γερµανία, Ιταλία και Ρωσία. Κατά το ίδιο έτος, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία ανήλθαν σε 716 εκ. ευρώ, καθιστώντας την Γαλλία τον 7 ο πελάτη της χώρας µας. Το εµπορικό ισοζύγιο είναι ιδιαίτερα ελλειµµατικό για την Ελλάδα κατά 2,3 δις ευρώ. Τούτο είναι αποτέλεσµα του γεγονότος ότι η Γαλλία εξάγει ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών προϊόντων και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας (εξοπλιστικά συστήµατα), ενώ οι ελληνικές εξαγωγές επικεντρώνονται σε πρώτες ύλες, προϊόντα ελαφράς βιοµηχανίας και τρόφιµα. ΠΙΝΑΚΑΣ ιµερείς Εµπορικές Σχέσεις Ελλάδος Γαλλίας για τα έτη 2005, 2006 και Μεταβολή 2006 συγκριτικά µε Μεταβολή 2007 συγκριτικά µε Eξαγωγές 580, ,289 26% 716,175-2% Εισαγωγές ,006,457 19% 3,080,502 2% Ισοζύγιο -1,940,659-2,273,168 17% -2,364,327 4% Όγκος Εµπορίου 3,101,585 3,739,746 21% 3,796,677 1% Πηγή: ΕΣΥΕ σε χιλ. Ευρώ. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία για το 2007 το διµερές εµπόριο κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε αυτά του προηγούµενου έτους. Οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν µικρή κάµψη κατά 2% συγκριτικά µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2006, και έφθασαν στο ύψος των 716,2 εκατ. ευρώ. Παρόµοια εικόνα εµφανίζουν και οι εισαγωγές από την Γαλλία µε αύξηση κατά 2%. Όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων όπως φαίνεται και στους κατωτέρω πίνακες, παρατηρούµε ότι η πρώτη εξαγόµενη κατηγορία, αυτή των µη σιδηρούχων µετάλλων, παρουσίασε σηµαντική αύξηση και από το 9,28% επί του συνόλου των εξαγοµένων προϊόντων το 6

7 2005, έφθασε στο 12,87% το Τα ιατρικά και φαρµακευτικά προϊόντα που το 2006 αποτελούσαν την πρώτη κατηγορία προϊόντων από 14,22% το 2006, υποχώρησαν και κατέλαβαν για το 2007 την δεύτερη θέση ως κατηγορία µε 11,3%. Υποχώρηση σηµειώθηκε και στην κατηγορία των ενδυµάτων που από 14,45% επί του συνόλου των εισαγωγών το 2005, ανήλθε σε ποσοστό 9,91% για το Οι κατηγορίες ψάρια, πετρελαιοειδή προϊόντα, είδη από µέταλλο, πλαστικά και γαλακτοκοµικά προϊόντα σηµείωσαν αύξηση την τριετία Σηµειώνεται ότι παρατηρούνται τάσεις συγκέντρωσης για τις 10 πρώτες κατηγορίες εξαγοµένων προϊόντων που το ποσοστό τους επί του συνόλου των εξαγωγών φθάνει το 70,76%. Όσον αφορά τα εισαγόµενα προϊόντα, οι κυριότερες κατηγορίες αποτελούν τα οχήµατα που η εισαγωγή τους, παρουσίασε σηµαντική αύξηση την τριετία , καθώς από 10,87% επί του συνόλου το 2005 ανήλθε σε 12,9% για το Τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των εισαγοµένων προϊόντων καταλαµβάνουν τα ιατρικά και φαρµακευτικά προϊόντα µε 11,6% επί του συνόλου, τα είδη ενδυµασίας µε 5,02%, χηµικές ύλες µε 2,53% και γαλακτοκοµικά προϊόντα 2,02%. Οι γαλλικές εξαγωγές παρουσιάζουν ευρύτερη διασπορά σε µεγαλύτερο αριθµό κατηγοριών και προϊόντων Οι δέκα κύριες κατηγορίες των γαλλικών εξαγωγών αθροιστικά ανέρχονται σε ποσοστό 64,74% επί του συνόλου. ΠΙΝΑΚΑΣ Ελληνικές εξαγωγές στην Γαλλία ανά κατηγορία προϊόντος για τα έτη 2005, 2006 και % επι του συνόλου 2006 % επι του συνόλου 2005 % επι του συνόλου (68) ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 92,192, ,678, ,859, (54) ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 80,928, ,614, ,852, (84) ΕΙ Η ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝ ΥΣΗΣ 70,991, ,783, ,387, (03) ΨΑΡΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ), ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ Η, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Υ ΡΟΒΙΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΑΡΙΑ 54,182, ,756, ,320, (28) ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 41,588, ,935, ,945, (99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 41,062, (33) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 40,175, ,971, ,689, (05) ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 32,026, ,657, ,480, (69) ΕΙ Η ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 27,630, ,688, ,750, (66) ΕΙ Η ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 25,991, ,575, ,263, (67) ΣΙ ΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 22,115, ,395, ,354, (55) ΑΙΘΕΡΙΑ ΛΑ ΙΑ, ΡΗΤΙΝΟΕΙ Η ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 21,729, ,838, ,881, (89) ΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 21,405, ,468, ,925, (58) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 17,731, ,421, ,762, (65) ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 17,723, ,345, ,959, (77) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ Η, ΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 17,092, ,000, ,816,

8 (74) ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 10,925, ,847, ,547, (79) ΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8,161, ,389, ,609, (57) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 8,081, ,123, ,412, (11) ΠΟΤΑ 5,965, ,746, ,017, (02) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΥΓΑ ΠΟΥΛΙΩΝ 5,839, ,703, ,884, (78) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΟΜΟΥΣ 4,171, ,366, ,015, (42) ΛΑ ΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΑ 2,429, (12) ΚΑΠΝΟΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ 3,953, ,329, ,390, (59) ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 3,602, ,212, ,219, (27) ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΗΣ 56 ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ) 3,506, ,862, ,897, (53) ΒΑΦΙΚΕΣ, ΕΨΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 3,399, , , (04) ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 3,394, ,494, ,021, (76) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ 2,973, ,001, ,781, (09) ΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 2,771, ,310, ,205, (72) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 2,728, ,360, ,218, (06) ΖΑΧΑΡΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΜΕΛΙ 2,657, ,892, ,059, (61) ΕΡΜΑΤΑ, ΕΙ Η ΑΠΟ ΕΡΜΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ 2,566, ,518, ,591, (87) ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ, Μ.Α.Κ. 1,608, ,231, ,011, (29) ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΕΣ 1,440, ,580, ,495, (01) ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ 1,302, ,815, ,182, (88) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΕΙ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ, ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ 1,296, ,546, ,328, (21) ΟΡΕΣ, ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 1,171, , , (64) ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ Η' ΧΑΡΤΟΝΙ 805, ,897, ,077, (62) ΕΙ Η ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 730, , , (71) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΑ Α 711 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ, ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΚΛΠ. 721, , ,895, (43) ΛΑ ΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΡΙ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΜΗ Ε Ω ΙΜΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ Η' ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΙΠΗ ΕΛΑΙΟΥ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 710, , ,004, (07) KAΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΚΑΚΑΟ, ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΑΠΟ ΑΥΤΑ 605, , , (26) ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙΝΑ ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΜΑΛΛΙ) ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ (ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΕ ΚΛΩΣΤΕΣ Η ΥΦΑΣΜΑΤΑ) 604, ,801, ,035, (22) EΛΑΙΟΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩ ΕΙΣ ΚΑΡΠΟΙ 603, , , (73) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 592, , , (75) ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 482, ,536, ,003,

9 (81) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 455, ,484, , (56) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ , , (82) ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ, ΚΡΕΒΑΤΙΑ, ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 287, , , (51) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ 189, ,656, ,693, (85) ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ 173, , , (83) ΕΙ Η ΤΑΞΙ ΙΟΥ, ΣΑΚΙ ΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙ Η 110, , , (52) ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ 109, , , (63) ΕΙ Η ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΞΥΛΟ (ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ) 68, , , (34) ΦΩΤΑΕΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 24, (08) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ ( ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΕΣΤΑ ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ) 10, , , (96) ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΥΣΑ) 1, (00) ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 03) , Σύνολο 716,174, ,289, ,462, ΠΙΝΑΚΑΣ Εισαγωγές από την Γαλλία ανά κατηγορία προϊόντος για τα έτη 2005, 2006 και % επί του συνόλου 2006 % επί του συνόλου 2005 % επί του συνόλου (78) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΟΜΟΥΣ 398,417, % 313,590, % 274,061, % (54) ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 357,903, % 362,456, % 349,183, % (01) ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ 336,437, % 432,755, % 327,219, % (55) ΑΙΘΕΡΙΑ ΛΑ ΙΑ, ΡΗΤΙΝΟΕΙ Η ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 180,148, % 158,011, % 145,961, % (84) ΕΙ Η ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝ ΥΣΗΣ 154,783, % 137,993, % 114,002, % (77) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ Η, ΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 153,484, % 132,979, % 96,008, % (89) ΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 125,498, % 84,286, % 84,228, % (04) ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 111,659, % 81,491, % 63,602, % (74) ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 98,728, % 84,886, % 61,663, % (59) ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 78,052, % 78,738, % 77,640, % (57) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 63,099, % 47,890, % 48,277, % (02) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΥΓΑ ΠΟΥΛΙΩΝ 62,187, % 56,741, % 51,304, % 9

10 (64) ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ Η' ΧΑΡΤΟΝΙ 59,023, % 70,405, % 47,522, % (05) ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 58,735, % 58,269, % 47,920, % (72) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 58,047, % 55,192, % 43,192, % (33) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 51,687, % 59,981, % 24,721, % (76) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ 50,238, % 45,959, % 70,019, % (69) ΕΙ Η ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 45,591, % 42,103, % 39,765, % (68) ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 44,916, % 48,016, % 31,128, % (51) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ 44,450, % 70,523, % 64,903, % (65) ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 40,473, % 96,708, % 40,714, % (67) ΣΙ ΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 37,017, % 31,267, % 23,854, % (75) ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 36,674, % 34,557, % 30,946, % (87) ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ, Μ.Α.Κ. 32,771, % 32,551, % 30,394, % (09) ΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 27,691, % 21,518, % 23,772, % (53) ΒΑΦΙΚΕΣ, ΕΨΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 27,565, % 24,421, % 17,800, % (83) ΕΙ Η ΤΑΞΙ ΙΟΥ, ΣΑΚΙ ΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙ Η 27,375, % 22,536, % 19,429, % (66) ΕΙ Η ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 27,265, % 23,118, % 19,408, % (11) ΠΟΤΑ 25,786, % 21,786, % 19,819, % (08) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ ( ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΕΣΤΑ ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ) 23,052, % 18,234, % 17,150, % (88) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΕΙ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ, ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ 22,085, % 23,029, % 14,841, % (58) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 18,204, % 15,850, % 14,377, % (82) ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ, ΚΡΕΒΑΤΙΑ, ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 16,916, % 14,702, % 15,694, % (00) ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 03) 16,346, % 18,505, % 19,153, % (85) ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ 15,271, % 13,344, % 11,016, % (07) KAΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΚΑΚΑΟ, ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΑΠΟ ΑΥΤΑ 14,684, % 16,626, % 12,445, % (03) ΨΑΡΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ), ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ Η, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Υ ΡΟΒΙΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΑΡΙΑ 14,250, % 10,470, % 9,153, % (06) ΖΑΧΑΡΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΜΕΛΙ 13,799, % 10,679, % 11,379, % (79) ΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 13,537, % 24,875, % 16,743, % (71) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΑ Α 711 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ, ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΚΛΠ. 12,065, % 27,352, % 21,006, % (81) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 11,396, % 10,780, % 6,814, % 10

11 (61) ΕΡΜΑΤΑ, ΕΙ Η ΑΠΟ ΕΡΜΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ 8,498, % 8,476, % 4,636, % (62) ΕΙ Η ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 8,376, % 6,647, % 6,749, % (63) ΕΙ Η ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΞΥΛΟ (ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ) 7,783, % 7,706, % 7,776, % (52) ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ 7,606, % 8,086, % 7,877, % (12) ΚΑΠΝΟΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ 6,718, % 6,272, % 8,157, % (34) ΦΩΤΑΕΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 6,190, % 5,394, % 4,656, % (29) ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΕΣ 6,053, % 5,611, % 4,903, % (73) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 5,526, % 7,660, % 5,633, % (28) ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 4,344, % 4,353, % 3,493, % (27) ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΗΣ 56 ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ) 3,389, % 2,830, % 3,662, % (56) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 27 2,911, % 1,871, % 1,048, % (23) ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟ 1,598, % 1,285, % 858, % (42) ΛΑ ΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΑ 1,534, % 428, % 401, % (26) ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙΝΑ ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΜΑΛΛΙ) ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ (ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΕ ΚΛΩΣΤΕΣ Η ΥΦΑΣΜΑΤΑ) 925, % 1,201, % 1,201, % (24) ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟΣ 576, % 1,750, % 498, % (43) ΛΑ ΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΡΙ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΜΗ Ε Ω ΙΜΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ Η' ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΙΠΗ ΕΛΑΙΟΥ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 508, % 549, % 694, % (21) ΟΡΕΣ, ΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 247, % 242, % 208, % (25) ΠΟΛΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 156, % 251, % 260, % (22) EΛΑΙΟΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩ ΕΙΣ ΚΑΡΠΟΙ 137, % 364, % 21, % (41) ΛΑ ΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 60, % 131, % 74, % (97) ΧΡΥΣΟΣ, ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ 22, % 2, % % (32) ΑΝΘΡΑΚΑΣ, ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑΣ (ΚΩΚ) ΚΑΙ ΜΠΡΙΚΕΤΕΣ 10, % 57, % 56, % (99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1, % 25, % 6, % Σύνολο 3,080,502, % 3,006,457, % 2,521,122, % 11

12 4. ιεθνείς Εκθέσεις Στη Γαλλία πραγµατοποιούνται µεγάλες εµπορικές και κλαδικές εκθέσεις καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Πλήρη στοιχεία για όλες τις ιεθνείς Εκθέσεις και Συνέδρια που οργανώνονται στην Γαλλία, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αντλήσουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση www. foiresalon.com Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συµµετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων, παρουσιάζουν η Έκθεση Τροφίµων και Ποτών (Salon International de l Alimentation-SIAL), η έκθεση κατασκευαστικού υλικού BATIMAΤ που διοργανώνονται ανά διετία, καθώς και τα Σαλόνια Μόδας και Κοσµήµατος, που πραγµατοποιούνται κυρίως φθινόπωρο και άνοιξη κάθε έτους. Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ιεθνής Έκθεση Οίνων και Ποτών (VINEXPO) που πραγµατοποιείται στο Μπορντό, στην Νοτιοδυτική Γαλλία κάθε δύο χρόνια και αποτελεί την µεγαλύτερη έκθεση οίνων στον κόσµο, όπως επίσης και το ιεθνές Σαλόνι Οίνου (Salon International du Vin-VINISOD) που λαµβάνει χώρα στο Montpellier στην Νότιο Γαλλία. 5. Γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Η Γαλλία αποτελεί τον τέταρτο µεγαλύτερο ξένο επενδυτή στη χώρα µας. Το συνολικό επενδυµένο κεφάλαιο των γαλλικών επιχειρήσεων υπερβαίνει το ποσό του 3 δις. ευρώ. Το 2007 ο αριθµός των θυγατρικών γαλλικών εταιρειών στην Ελλάδα υπερβαίνει τις 150 και απασχολούν περί τους εργαζόµενους. Ορισµένες εξ αυτών θεωρούνται από τις πλέον σηµαντικές στους τοµείς δραστηριότητάς τους. Κυριότερες γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα είναι : - Ο όµιλος CARREFOUR, σε συνεργασία µε τον όµιλο Μαρινόπουλος, ευρίσκεται στην πρώτη θέση της διανοµής και διαθέτει 162 καταστήµατα. - Η εταιρεία τσιµέντου LAFARGE κατέχει ηγετική θέση στον σχετικό κλάδο. - Η τράπεζα CREDIT AGRICOLE εξαγόρασε την Εµπορική Τράπεζα. - Ο µεγάλος γαλλικός ασφαλιστικός όµιλος ΑΧΑ εξαγόρασε την Αlpha Ασφαλιστική. - Η τράπεζα SOCIETE GENERALE κατέχει το 50,1% του κεφαλαίου της Γενικής Τράπεζας. - Η κατασκευαστική εταιρεία VINCI, έχει ιδιαίτερη σηµαντική παρουσία, µέσω της κατασκευής της Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου, και της θυγατρικής της Γέφυρα Α.Ε. - Όµιλοι όπως FNAC, ALCATEL, ALSTOM, κατασκευαστική εταιρεία του ενεργειακού κλάδου, TOTAL, η EDF, που κατασκευάζει αιολικά πάρκα και η θυγατρική της EDISON που µαζί µε την ΕΠΑ κατασκευάζουν τον αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδος- Ιταλίας, DANONE, MEDIAMARKET, PERNOD-RICARD, RHODIA έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδυτικές κινήσεις στους τοµείς που δραστηριοποιούνται. Σηµαντική επίσης είναι και η παρουσία γαλλικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα που επεκτείνονται µε την µέθοδο της ικαιοχρησίας (Franchising). Αξίζει να αναφερθεί η ταχύτατη ανάπτυξη της γαλλικής αλυσίδας στεγνοκαθαριστηρίων 5 à Sec που διαθέτει πάνω από 100 καταστήµατα, της εταιρείας κατασκευής πισινών Piscine Idéale µε 16 καταστήµατα, και της αλυσίδας κοµµωτηρίων Mode s hear µε 15 καταστήµατα. 12

13 Οι γαλλικές επιχειρήσεις δείχνουν ιδιαίτερη εµπιστοσύνη στην αγορά της χώρας µας, προσδοκώντας και υλοποιώντας, παράλληλα, επιχειρηµατικές συνεργασίες στην ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων, όπου οι ελληνικές επενδύσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Οι σηµαντικότερες επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στη Γαλλία έχουν πραγµατοποιηθεί από την Ολυµπιακή, τις εταιρείες τροφίµων ΕΛΤΑ και CARDIGO, ΒΙΟΧΑΛΚΟ στον τοµέα των δοµικών υλικών, LAVIPHARM και FAMAR, η οποία διαθέτει 4 µονάδες παραγωγής, στους τοµείς των φαρµάκων και καλλυντικών, ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ, ΖΟΛΩΤΑΣ, ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ και FOLIE FOLLI στον τοµέα της κοσµηµατοποιίας και ΜΑΪΛΛΗΣ και ΜΟΡΝΟΣ στον τοµέα των υλικών συσκευασίας. 6. υνατότητες Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων στην Γαλλική Αγορά Η Γαλλική αγορά, αποτελεί ένα κατ εξοχήν πεδίο ευρείας απορροφητικότητας που εµπεριέχει και αναγκαία, την ύπαρξη και διαθεσιµότητα ποιοτικών κριτηρίων και στοιχείων στα εισαγόµενα προϊόντα. Είναι αναγκαίο προς τούτο, τα προϊόντα που έχουν σοβαρές δυνατότητες διείσδυσης στην γαλλική αγορά, να συνοδεύονται από συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο προωθητικών παρεµβάσεων, που θα στοχεύουν τόσο στην ανάδειξη των διακριτών πλεονεκτηµάτων, όσο και στην προσέγγιση των επιλεγµένων πεδίων υψηλής καταναλωτικής απορροφητικότητας. Προς τούτο, είναι σκόπιµο να οργανωθούν και µε την συνεργασία του Ελληνικού Οργανισµού Εξωτερικού Εµπορίου, εβδοµάδες προώθησης ελληνικών προϊόντων σε συνεργασία µε µεγάλες αλυσίδες υπεραγορών και µε εστιασµό σε προϊόντα όπως γαλακτοκοµικά, ελαιόλαδο, κονσέρβες, προπαρασκευασµένα εδέσµατα, ενώ σταδιακά οφείλουµε να ενισχύσουµε την ανάδειξη και προώθηση και των συναφών βιολογικών προϊόντων. Η µεγαλύτερη αγορά χονδρικού εµπορίου της Ευρώπης, Rungis, στο Παρίσι αποτελεί ένα προνοµιακό πεδίο µε ενυπάρχουσες δυνατότητες για τοποθέτηση των προϊόντων µας και συνεπώς είναι εύλογο να οργανωθεί συγκροτηµένη προωθητική παρέµβαση προκειµένου να δηµιουργηθούν ερείσµατα για διεύρυνση των εξαγωγών µας µέσα σε αυτό το πολυσήµαντο εισαγωγικό πεδίο. Οι κλάδοι στους οποίους πιστεύουµε ότι υπάρχουν δυνατότητες προβολής στη Γαλλική αγορά είναι οι κλάδοι των τροφίµων και των ενδυµάτων. Το ελαιόλαδο παρουσιάζει σηµαντικές ευκαιρίες για εξαγωγές στη Γαλλία, καθότι το ελληνικό ελαιόλαδο, κυρίως από την Κρήτη, έχει ταυτισθεί στην γαλλική κοινή γνώµη ως ένα από τα καλύτερα διεθνώς. υστυχώς πλην ορισµένων εξαιρέσεων, όπως το ελαιόλαδο ΣΗΤΕΙΑ, το ελληνικό ελαιόλαδο εµπορεύεται κυρίως, ως προϊόν µη επωνύµως τυποποιηµένο από τα µεγάλα σούπερ µάρκετ. Η αγορά της Φέτας θεωρούµε ότι προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες για εξαγωγές στη Γαλλία. Σύµφωνα και µε τα τελευταία στοιχεία του Γαλλικού Ινστιτούτου Στατιστικών Ερευνών, η ζήτηση και κατανάλωση φέτας διαρκώς αυξάνεται, ενώ οι καταναλωτές αρχίζουν να την χρησιµοποιούν πέρα από τις σαλάτες και στην παρασκευή φαγητών και γλυκισµάτων. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η διαφηµιστική καµπάνια που προωθεί η γαλλική γαλακτοβιοµηχανία Lactalis που κυκλοφορεί «Φέτα» µε την εµπορική ονοµασία Salakis και η οποία παράγεται σε περιοχές της Προβηγκίας στην Νότια Γαλλία και θεωρείται ο leader στην αγορά του προϊόντος αυτού. Οι 13

14 ελληνικές επιχειρήσεις δύναται να εισέλθουν στην γαλλική αγορά φέτας, εκµεταλλευόµενες την αντίληψη των καταναλωτών για την ελληνική καταγωγή του προϊόντος αυτού και την πολύ καλή ποιότητα του, συγκριτικά µε την τοπική φέτα, αλλά και εκµεταλλευόµενες ενδεχοµένως την ιδιαίτερα υψηλή τιµή του προϊόντος στην Γαλλία, που είναι διπλάσια ανά κιλό από την τιµή που διατίθεται στην Ελλάδα. Τα ενδύµατα αποτελούν µια ιδιαίτερα σηµαντική κατηγορία εξαγωγών µας στη Γαλλία που επιβάλλουν ανάδειξη του επώνυµου προϊόντος µέσα από συγκεκριµένες προωθητικές παρεµβάσεις. Το εγχείρηµα της θεσµοποιήσης της «Εβδοµάδας της Ελληνικής Μόδας» στην Αθήνα είναι σκόπιµο να εξετάσει η δυνατότητα για την οργάνωση και µεταφορά της και στο Παρίσι, που αποτελεί την καρδία της παρουσίασης των τάσεων στην µόδα. Η υποστηρικτική αυτή παρέµβαση θα προσφέρει την ευκαιρία για ενίσχυση της ταυτότητας και εκσυγχρονισµού του ελληνικού ενδύµατος στη γαλλική και ευρωπαϊκή αγορά, θα προωθήσει τους έλληνες δηµιουργούς και τις παραγωγικές µονάδες ενώ θα ενισχύσει τον κλάδο της µεταποίησης και της κλωστοϋφαντουργίας. Θα ήταν σκόπιµο να εξεταστεί, σε συνεργασία µε τον ΟΠΕ, η δυνατότητα κατάρτισης προγράµµατος παρουσίασης του επώνυµου ελληνικού ενδύµατος. Σηµειώνουµε επίσης, ότι στο Παρίσι υπάρχει διαµέρισµα ιδιοκτησίας του πρώην Ελληνικού Κέντρου Εξωτερικού Εµπορίου, υπό τη διαχείριση του ΟΠΕ, σε κεντρικότατο δρόµο, για το οποίο στο παρελθόν υπήρχαν σκέψεις και ενδιαφέρον των εξαγωγέων ετοίµων ενδυµάτων να δηµιουργήσουν ένα χώρο για µόνιµους δειγµατισµούς και κλείσιµο παραγγελιών σε συνεργασία µε τον ΟΠΕ. 7. Αποτέλεσµα και απήχηση δραστηριοτήτων µας Παρατηρείται πολύ µεγάλη συµµετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια τα οποία πραγµατοποιούνται στη Γαλλία. Ειδικότερα οι ελληνικές επιχειρήσεις συµµετέχουν σε εκθέσεις των κλάδων τροφίµων και ποτών, ένδυσης και µόδας, κατασκευαστικών και δοµικών υλικών. Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξαγωγικού Εµπορίου ΟΠΕ, διοργάνωσε µε επιτυχία την συµµετοχή της χώρας στη ιεθνή Έκθεση ποτών VINEXPO 2007 µε σηµαντικό αριθµό εκθετών, ήτοι δώδεκα εξαγωγικών επιχειρήσεων. Ευρισκόµεθα ήδη σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου για την συµµετοχή γαλλικών επιχειρήσεων στην εκδήλωση Hight Tech Innovators Partenariat που θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη στις 5-6 Οκτωβρίου τ.ε. Ιδιαίτερα µεγάλη επιτυχία σηµείωσε η διοργάνωση επιχειρηµατικής ηµερίδας τον Φεβρουάριο τ.ε., µε συνεργασία του Ελληνο-γαλλικού Εµπορικού Επιµελητηρίου του Επιµελητηρίου του Παρισίου και της Ελληνικής Πρεσβείας. Το συµπέρασµα που προκύπτει από την δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στη γαλλική αγορά µε τις δεδοµένες ιδιαιτερότητες που αυτή παρουσιάζει είναι ότι πρέπει οι ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς να διατηρούν επαφή µε το Γραφείο Ο.Ε.Υ. για περαιτέρω υποστήριξη στις προσπάθειες τους και όχι να περιορίζονται σε ad hoc ενέργειες. 14

15 8. Εικόνα της Ελλάδας στη Γαλλία Η Ελλάδα έχει πολύ θετική εικόνα στη Γαλλία ως χώρα διακοπών. Παρατηρείται κάθε χρόνο σηµαντική αύξηση των γάλλων τουριστών προς Ελλάδα.. Συγκεκριµένα το 2007 επισκέφθηκαν την Ελλάδα γύρω στους 760 χιλ. Γάλλοι. Η Ελλάδα κατατάσσεται µέσα στους 10 πιο δηµοφιλής τουριστικούς προορισµούς για τους Γάλλους τουρίστες. Παράλληλα η µεσογειακή διατροφή θεωρείται από τους γάλλους καταναλωτές ως υγιεινή και προσπαθούν στα πλαίσια του προϋπολογισµού τους, να αγοράζουν ποιοτικά προϊόντα. υστυχώς απουσιάζουν από την γαλλική αγορά επώνυµα ελληνικά προϊόντα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως τα γιαούρτια ΦΑΓΕ, η φέτα Ω ΩΝΗ και το ελαιόλαδο ΣΗΤΕΙΑ. Τα ελληνικά προϊόντα διανέµονται σχεδόν αποκλειστικά µέσω χονδρεµπόρων ελληνικής καταγωγής. Συµπεράσµατα Το υψηλό επίπεδο των παραδοσιακών διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µας καθώς και το δυναµικό υπόβαθρο τους συµπυκνώνουν τον σκληρό πυρήνα που συνέχει τις δύο χώρες και έχουν συντείνει στην αναγνώριση της Γαλλίας σε στρατηγικό οικονοµικό εταίρο µας. Το βάθος και η όσµωση των οικονοµικών σχέσεων µας, αντανακλάται ανάγλυφα στον όγκο των γαλλικών επενδύσεων και του διµερούς εµπορίου µε την χώρα µας. Η έκταση της ποικιλοµορφίας των γαλλικών επενδύσεων (Τράπεζες, Ασφάλειες, Τσιµέντα, Τεχνολογία, Τουρισµός, Τεχνικές Εταιρείες, Έργα ιαθρωτικών Υποδοµών) και η δυναµικότητα των γαλλικών εξαγωγών στην χώρα µας, καθώς και η επίταση του ενδιαφέροντος της γαλλικής βιοµηχανίας εξοπλισµών για διεύρυνση του µεριδίου τους κάλυψης, στις αγορές των οπλικών συστηµάτων µας, σε αντίθεση µε το χαµηλό εύρος των εξαγωγών και επενδύσεων µας στη Γαλλία, οριοθετούν το επίπεδο των διµερών σχέσεων µας, ενώ η υπεροχή της Γαλλίας αποτυπώνει το στίγµα και το ειδικό βάρος στον προσανατολισµό τους. Η τάση αυτή σε άρρηκτη συνάρτηση µε τον στρατηγικό περιφερειακό, οικονοµικό ενεργειακό ρόλο που διαδραµατίζει η χώρα µας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Βαλκανική χερσόνησο, αναδεικνύει τις δυνατότητες και τις αξιοποιήσιµες προοπτικές, ενώ οριοθετεί και το ζωτικό ελκυστικό πεδίο όπου δύναται να ενθαρρύνει την αύξηση των γαλλικών επενδύσεων. Εκ του παραλλήλου, οφείλουµε να εστιάσουµε τις προσπάθειες µας για διείσδυση στην γαλλική αγορά µέσα από στρατηγικό σχέδιο που θα εµπεριέχει δέσµη προωθητικών παρεµβάσεων (τρόφιµα, ενδύµατα) και µέσα από στοχευµένες δράσεις ανάδειξης βιολογικών προϊόντων και τοποθέτηση στην αγορά Rungis, καθώς και µε µεταφορά της εβδοµάδας ελληνικής µόδας στο Παρίσι. Η προώθηση των διµερών µας σχέσεων, οφείλει να επικεντρωθεί στην αξιοποίηση της αµοιβαίας σύζευξης των εµπορικών δικτύων προβολής και εκµετάλλευσης, των πλεονεκτηµάτων που προσφέρει το δίκτυο της ισχυρής τραπεζικής παρουσίας µας, στην ενδοχώρα της Νότιοανατολικής Ευρώπης. Επίσης η ενίσχυση της τεχνολογικής συνεργασίας καθώς και η προτροπή για σύναψη επιχειρηµατικών συζεύξεων, µεταξύ ελληνικών και γαλλικών εταιρειών που θα συνεισφέρουν στην ενσωµάτωση ευρύτερων αντισταθµιστικών ωφελειών στον παραγωγικό ιστό της ελληνικής οικονοµίας θα ισχυροποιήσουν το ρόλο της χώρας µας στην ανάπτυξη των Βαλκανίων αλλά και στην διαγραφοµένη µετεξέλιξη της ευρώ-µεσογειακής συνεργασίας. 15

16 ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - Κατά το 2007, οι γαλλικές εξαγωγές προς την Ελλάδα ανήλθαν σε 3 δις ευρώ, καθιστώντας την Γαλλία τον 4 ο προµηθευτή της χώρας µας, µετά την Γερµανία, Ιταλία και Ρωσία. - Κατά το ίδιο έτος, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία ανήλθαν σε 716 εκ. ευρώ, καθιστώντας την Γαλλία τον 7 ο πελάτη της χώρας µας. - Το εµπορικό ισοζύγιο είναι ιδιαίτερα ελλειµµατικό για την Ελλάδα κατά 2,3 δις ευρώ. Τούτο είναι αποτέλεσµα του γεγονότος ότι η Γαλλία εξάγει ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών προϊόντων και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας (εξοπλιστικά συστήµατα), ενώ οι ελληνικές εξαγωγές επικεντρώνονται σε πρώτες ύλες, προϊόντα ελαφράς βιοµηχανίας και τρόφιµα. - Οι γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σηµαντικές κυρίως στους τοµείς των Τραπεζών, Ασφαλειών, Τσιµέντων, Τεχνολογίας, Τουρισµού, Τεχνικών Έργων, Έργων ιαρθρωτικών Υποδοµών και Υπεραγορών. Οι γαλλικές επενδύσεις εκτιµώνται τα τελευταία χρόνια, περίπου σε 3 δις ευρώ. Η ελληνική επενδυτική παρουσία στη Γαλλία είναι περιορισµένη και επικεντρώνεται κυρίως στους τοµείς των φαρµακευτικών προϊόντων, καλλυντικών και κοσµηµάτων. - Οι ελληνογαλλικές οικονοµικές σχέσεις εξαρτώνται και από την στρατηγική θέση της Ελλάδος. Η διέλευση των αγωγών µεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, αντανακλά το οικονοµικό βάρος της χώρας µας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου, και δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την διεύρυνση της ελληνογαλλικής επιχειρηµατικής συνεργασίας. - (Ιδιαίτερο βάρος συνιστά η συµβολή της γαλλικής αµυντικής βιοµηχανίας στα εξοπλιστικά συστήµατα των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων). 16

17 POINTS D INTERVENTION - Pour l année 2007, les exportations françaises en Grèce ont dépassé les 3 milliards d euros faisant de la France notre quatrième partenaire commercial après l Allemagne, l Italie et la Russie. - D autre part les exportations grecques en France s élèvent à 716 millions d euros, faisant de la France notre 7ème client. - De ce fait, la balance commerciale représente un déficit de 2.3 millions d euros. Ce déficit résulte du fait que la France exporte une large gamme de produits industriels et des produits de haute technologie, tandis que la Grèce a une présence relativement discrète avec des exportations de matières premières, de biens de consommation et de produits alimentaires. - Les investissements français en Grèce sont très importants notamment dans le secteur bancaire, les assurances, les projets d infrastructure, la construction et les cimenteries, la technologie, le tourisme, ainsi que dans le secteur de la grande distribution. Les investissements français sont estimés ces dernières années à environ 3 milliards d euros, tandis que la Grèce a une présence relativement discrète en France, se limitant au domaine pharmaceutique, des cosmétiques, et de la joaillerie. - Le développement des relations économiques franco-helléniques à l avenir est directement lié à la position stratégique de la Grèce : le rôle économique significatif de notre pays dans sa zone géographique et le passage d oléoducs et gazoducs symbolisant et reflétant son poids géoéconomique: l Europe du Sud-Est et de la Méditerranée constituent le champ privilégié dans lequel sont actuellement rassemblées les perspectives favorables au développement de partenariats entre les entreprises de nos deux pays. - Il convient de souligner le poids particulier de la part de l industrie française de la défense, dans les systèmes d équipement des forces armées helléniques. 17

18 ιάγραµµα Οι 10 κύριες κατηγορίες των Ελληνικών Εξαγωγών στην Γαλλία Έτη 2004, 2005, 2006 και 2007 (σε χιλ. ευρώ) 120,000,000 (68) ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 100,000,000 (54) ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (84) ΕΙ Η ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝ ΥΣΗΣ 80,000,000 60,000,000 (03) ΨΑΡΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ), ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ Η, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Υ ΡΟΒΙΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΑΡΙΑ (28) ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 40,000,000 (99) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 20,000,000 (33) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (05) ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ιάγραµµα Οι 10 κύριες κατηγορίες των Γαλλικών Εξαγωγών στην Ελλάδα Έτη 2004, 2005, 2006 και 2007 (σε χιλ. ευρώ) 500,000,000 (78) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΟΜΟΥΣ 450,000,000 (54) ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 400,000, ,000,000 (01) ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ 300,000, ,000,000 (55) ΑΙΘΕΡΙΑ ΛΑ ΙΑ, ΡΗΤΙΝΟΕΙ Η ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 200,000,000 (84) ΕΙ Η ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝ ΥΣΗΣ 150,000, ,000,000 50,000,000 (77) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ Η, ΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) (89) ΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ (04) ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 18

19 (78) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΟΜΟΥΣ (54) ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (01) ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ (55) ΑΙΘΕΡΙΑ ΛΑ ΙΑ, ΡΗΤΙΝΟΕΙ Η ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (84) ΕΙ Η ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝ ΥΣΗΣ (77) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ Η, ΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) (89) ΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ (04) ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (74) ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ (59) ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ (57) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 0 50,000, 100, , , , , , , , , ,000,000,000,000,000,000,000,000,000 19

ΠΙΝΑΚΑΣ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε δις ευρώ σε τρέχουσες τιµές. ΠΙΝΑΚΑΣ Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

ΠΙΝΑΚΑΣ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε δις ευρώ σε τρέχουσες τιµές. ΠΙΝΑΚΑΣ Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1. Η Γαλλική Οικονοµία- Γενικά Στοιχεία Η Γαλλία είναι η 6 η µεγαλύτερη οικονοµία του κόσµου µετά τις ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερµανία, Κίνα και Ηνωµένο Βασίλειο. Είναι µια αγορά 63 εκατοµµυρίων καταναλωτών µε υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Π Α Ρ Ι Σ Ι Ω Ν ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Παρίσι, 29 Σεπτεµβρίου 2010 Α.Π.Φ. 3075/ ΑΣ 458 ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ & ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 Παρίσι, Σεπτέµβριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 38,9 δισ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 38,9 δισ. 1.OIKONOMIA ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2.ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΕΠ 2009 σε σταθερές τιμές 1,6 δισ. Κατά κεφαλή ΑΕΠ 2009 30.648 Μεταβολή ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2008 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959, 9447790, fax: (003592) 9505375 e-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 2. ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2007 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 3 Γενικά στοιχεία για την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2007 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 3 Γενικά στοιχεία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Παρίσι, Ιούνιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009 , ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008 ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μακροοικονομικοί δείκτες. 2. Ισπανική οικονομία. 3. Δημοσιονομική πολιτική. 4. Αγορά εργασίας 5. Γεωργία 6. Μεταποίηση 6.1 Άλλοι σημαντικοί τομείς 6.1.1 Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-Π.Γ.Δ.Μ>>

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-Π.Γ.Δ.Μ>> ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Εμπορικές και Οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας και η συνεργασία στον Τουρισμό

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Εμπορικές και Οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας και η συνεργασία στον Τουρισμό ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εμπορικές και Οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας και η συνεργασία στον Τουρισμό ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΑ ΡΙΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΑ ΡΙΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΑ ΡΙΤΗΣ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ & ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝ ΟΡΑΣ Συντάκτης

Διαβάστε περισσότερα

Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου

Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου Φεβρουάριος 2014 Παράλληλα με τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας έχει αρχίσει να εντείνεται και ο προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Λευκωσία, 6 Μαΐου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛ ΑΒΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΤIIΣ ΕΛΛΗΝΟ--ΜΟΛ ΑΒΙΙΚΕΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΕΣ ΚΑΙΙ ΕΜΠΟΡΙΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. H απασχόληση στην Ελλάδα απειλείται πολύ περισσότερο από την. οικονομική πολιτική ύφεσης και μετακύλισης του βάρους της οικονομικής

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. H απασχόληση στην Ελλάδα απειλείται πολύ περισσότερο από την. οικονομική πολιτική ύφεσης και μετακύλισης του βάρους της οικονομικής Τεύχος 168, Ιανουάριος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ H απασχόληση στην Ελλάδα απειλείται πολύ περισσότερο από την οικονομική πολιτική ύφεσης και μετακύλισης του βάρους της οικονομικής κρίσης στους εργαζόμενους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ο ΗΣΣΟΥ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ο ΗΣΣΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ο ΗΣΣΟΥ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ο ΗΣΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΗΝ Ο ΗΣΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ο ΗΣΣΟΥ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: ecocom-kiev [ecocom-kiev@mfa.gr] Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013 3:11 µµ root@ebeth.gr; evep@pcci.gr; ea@e-a.gr; info@acsmi.gr; info@bep.gr;

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ.: (210 9211200-10), Fax: (210 9228130 & 210 9233977) E-mail: iobe@iobe.gr - URL: http://www.iobe.gr

Tηλ.: (210 9211200-10), Fax: (210 9228130 & 210 9233977) E-mail: iobe@iobe.gr - URL: http://www.iobe.gr Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τµήµα Έρευνας Βιοµηχανίας Τροφίµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Στελίνα Χατζηχρήστου Άγγελος Τσακανίκας Φεβρουάριος 2009 Copyright 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Κίεβο, Ιούνιος 2009

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Κίεβο, Ιούνιος 2009 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΤΗΣΣΙ ΙΑ ΕΚΘΕΣΣΗ ΓΓΙ ΙΑ ΤΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΤΗΣΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣΣ ΚΑΙΙ ΤΤI IΣΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΕΣΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ00- -ΕΜΠΟΡΙΚΕΣΣ ΣΣΧΕΣΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Page1 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 [Η εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής είχε σημαντικές συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές των Ελληνικών Εξαγωγών

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές των Ελληνικών Εξαγωγών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές των Ελληνικών Εξαγωγών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Ιούλιος 2015 Πίνακας περιεχομένων ΡΩΣΙΑ - ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΤIIΣ ΕΛΛΗΝΟ--ΟΥΚΡΑΝΙΙΚΕΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΕΣ ΚΑΙΙ ΕΜΠΟΡΙΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...5 1.1 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...5 1.2 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...7

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010 Ιούνιος 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Ετήσια Έκθεση 2011 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τμήμα Παρακολούθησης Τομέα Τροφίμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Φωτεινή Θωμαΐδου Παρασκευή Βλάχου Φεβρουάριος 2012 Copyright 2012 Ίδρυµα Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα