ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής..."

Transcript

1 Έρευνα αγοράς Τοµέας τυροκοµικών προϊόντων στη Γαλλία Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Παρισίων Παρίσι, Απρίλιος

2 Περιεχόμενα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ...3 Εισαγωγή...3 Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3 Καταναλωτικές προτιμήσεις...4 Δίκτυα διανομής...4 Εξαγωγές εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων...4 Παραρτήματα...6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πηγές...6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Πίνακες...7 2

3 Εισαγωγή ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ Η Γαλλία θεωρείται η «χώρα του τυριού» µε το εύρος των ειδών του να υπερβαίνει τα 400. Όσον αφορά τη µέση ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση τυροκοµικών οι Γάλλοι καταλαµβάνουν τη δεύτερη θέση στον κόσµο (το 92% των Γάλλων καταναλώνει τυροκοµικά προϊόντα τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα, και η µέση ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση ανέρχεται σε 24 κιλά), ενώ η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση παγκοσµίως, µε την ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση τυροκοµικών να προσεγγίζει τα 30 κιλά. Η αγορά τυροκοµικών στη Γαλλία εµφάνισε άνοδο κατά τα τελευταία έτη καθώς στηρίζεται σε ισχυρές βάσεις και διαθέτει προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση της τάξεως του 2,2 % σε αξία και 2,5 % σε όγκο. Οι πωλήσεις των τυροκοµικών προϊόντων αυξάνονται µε ταχύτερο ρυθµό (2,5%) συγκριτικά µε το µέσο όρο αύξησης των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (1,9 %). Το 2006 ο κύκλος εργασιών των τυροκοµικών βιοµηχανιών ανερχόταν σε εκατοµµύρια ευρώ και αποτελούσε το 36,1% του συνολικού κύκλου εργασιών των γαλακτοκοµικών βιοµηχανιών της Γαλλίας. Ο κύκλος εργασιών των παραγωγικών µονάδων βόειων τυροκοµικών προϊόντων αυξήθηκε σε εκατοµµύρια ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, ο κύκλος εργασιών των βιοµηχανιών παραγωγής τυριών από πρόβειο γάλα κυµαινόταν σε 587 εκατοµµύρια ευρώ ενώ των τυριών κατσικίσιου γάλακτος σε 490 εκατοµµύρια ευρώ. Η µεγαλύτερη ποικιλία τυροκοµικών ειδών αποτελείται από προϊόντα προερχόµενα από διαδικασία βιοµηχανοποίησης. Επιπλέον, η Ε.Ε επέβαλε την τήρηση ενιαίων υγειονοµικών κανόνων, γεγονός που ευνοεί την βιοµηχανοποίηση των τυροκοµικών προϊόντων. Η µεταβλητότητα της παγκόσµιας πορείας των βιοµηχανοποιηµένων γαλακτοκοµικών προϊόντων επηρεάζει, ωστόσο, την αποδοτικότητα των παραγωγών και εντείνει τον ανταγωνισµό στον εν λόγω τοµέα. Σηµειώνουµε ότι στον τοµέα παρασκευής τυροκοµικών στη χώρα δραστηριοποιούνται τόσο µεγάλοι όµιλοι επιχειρήσεων (όπως για παράδειγµα η εταιρεία Bel), όσο και οικογενειακοί όµιλοι (π.χ η εταιρεία Bongrain) και όµιλοι συνεταιρισµών (π.χ Sodiaal, Eurial). Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών Το 2007 παρήχθησαν στη Γαλλία τόνοι τυροκοµικών (εκτός των τυριών σε κρεµώδη µορφή) εκ των οποίων: τόνοι από αγελαδινό γάλα (εκτός τυριών µε κρεµώδη µορφή), τόνοι από κατσικίσιο γάλα τόνοι από πρόβειο γάλα Το 2008, παρατηρήθηκε ελαφρά αύξηση στην παραγωγή τυροκοµικών και συγκεκριµένα, η ποσότητα παραγωγής κατσικίσιων τυριών αυξήθηκε κατά 2,6% συγκριτικά µε το Τα τυροκοµικά προϊόντα προέλευσης βοείου γάλακτος αποτελούν το 91% της συνολικής παραγωγής, τα κατσικίσια τυριά το 5% και τα τυριά από πρόβειο γάλα το 3%. 3

4 Καταναλωτικές προτιμήσεις Η µεγαλύτερη κατανάλωση τυροκοµικών προϊόντων στη χώρα συγκεντρώνεται κυρίως στις περιοχές της Βόρειας και Ανατολικής Γαλλίας. Οι πωλήσεις τυριών έµµενταλ (emmental) και καµαµπέρ (camembert) είναι οι υψηλότερες στη χώρα. Συγκεκριµένα, τα τυριά καµαµπέρ καταναλώνονται περισσότερο στις περιοχές της υτικής και Βόρειας Γαλλίας και τα τυριά έµµενταλ διατίθενται σε µεγάλες ποσότητες στο βόρειο και στο νότιο-ανατολικό τµήµα της χώρας. Τα κρεµώδη τυριά (fromages fondus) προτιµώνται στην Ανατολική, Κεντρο-Ανατολική και Νοτιο- Ανατολική Γαλλία. Συνολικά, ανά την επικράτεια, τα 6 πλέον δηµοφιλή είδη τυριών είναι τα κάτωθι: - έµµενταλ (emmental) - καµαµπέρ (camembert) - κατσικίσιο τυρί (chèvres) - κρεµώδη τυριά (fromages fondus) - κουλοµιέρ (coulommier) - κοντέ (comté) Τα τυροκοµικά είδη µε ιδιαίτερα έντονη γεύση προτιµώνται από τους άνδρες ενώ τα τυριά µε ήπια γεύση, φρέσκα είτε σε κρεµώδη µορφή καταναλώνονται περισσότερο από τις γυναίκες. Η κατανάλωση τυριών αυξάνεται σταδιακά µε την πάροδο της ηλικίας, ωστόσο στην τρίτη ηλικία αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες, καθώς οι ηλικιωµένοι στρέφονται σε ελαφριά τυριά τύπου «light». Η πλειοψηφία των Γάλλων συνηθίζει να καταναλώνει τυροκοµικά προϊόντα µετά το κυρίως γεύµα, συνοδευόµενα ως επί τω πλείστον µε γλυκό κρασί. Η δαπάνη των γαλλικών νοικοκυριών για τυροκοµικά προϊόντα αντιπροσωπεύει το 7% του συνολικού προϋπολογισµού τους για είδη διατροφής και το 42% του συνολικού προϋπολογισµού τους ως προς το σύνολο δαπανών που αφορούν τα γαλακτοκοµικά είδη. Δίκτυα διανομής Τα σηµαντικότερα δίκτυα διανοµής τυροκοµικών προϊόντων στη Γαλλία αποτελούν κυρίως οι µεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης (υπεραγορές τροφίµων), µε ποσοστό 43,7 % επί του συνολικού όγκου πωλήσεων και ακολουθούν τα σούπερ-µάρκετ µε ποσοστό 34,2 %, τα µεγάλα εκπτωτικά καταστήµατα (hard-discount) µε ποσοστό 18,9 % και τέλος τα µικρά παραδοσιακά εµπορικά καταστήµατα τροφίµων µε ποσοστό µόλις 3,2 %. Εξαγωγές εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της αρµόδιας Υπηρεσίας Τελωνείων της Γαλλίας, η αξία εισαγωγών τυροκοµικών προϊόντων στο διάστηµα , παρουσιάζει µια αύξηση της τάξεως του 9,46%. Συγκεκριµένα, το 2010 η αξία των εισαγωγών ανήλθε σε ευρώ, το 2011 σε ευρώ και το 2012 σε ευρώ. Οι εισαχθείσες ποσότητες διαµορφώθηκαν σε τόνους το 2010, το 2011 και το 2012, αντίστοιχα. Οι σηµαντικότερες χώρες προέλευσης τυροκοµικών ειδών προς τη Γαλλία είναι οι: Ιταλία, Γερµανία, Βέλγιο, Ελβετία, Ιρλανδία και Ισπανία. Ως προς την Ιταλία παρατηρείται αύξηση της αξίας των εξαγωγών της προς τη Γαλλία από το 2010 µέχρι το 2012 της τάξεως του 12,5% ( ευρώ το 2010 σε ευρώ το 2012). Η Γερµανία πραγµατοποίησε εξαγωγές τυροκοµικών αξίας ευρώ προς τη Γαλλία το 2012, το Βέλγιο ευρώ, η Ελβετία ευρώ, η Ιρλανδία ευρώ και η Ισπανία ευρώ την ίδια περίοδο. Η Ελλάδα βρίσκεται χαµηλά στην κατάταξη χωρών εξαγωγής τυροκοµικών προϊόντων προς τη Γαλλία, µε συνολική αξία ευρώ το 2010 και ευρώ το 2012, µε τις 4

5 εξαγωγές της να αυξάνονται κατά 23 %. Συγκεκριµένα, το 2012 οι εξαγωγές της ελληνικής φέτας προς τη Γαλλία παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 30% ( ευρώ) συγκριτικά µε το 2010 ( ευρώ). Επίσης, η αξία εισαγωγών φέτας στη Γαλλία παρουσιάζει αύξηση το 2012 ( ευρώ) σε σχέση µε το 2010 ( ευρώ), εκ της οποίας το µερίδιο της ελληνικής φέτας το 2012 αντιστοιχεί στο 38% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών φέτας, ενώ το 2010 στο 34% περίπου (αύξηση 4%). Σε συνέχεια των κυριότερων εξαγωγών λευκών τυριών τύπου «φέτας», η ανία βρίσκεται στην δεύτερη θέση µε σταδιακή αύξηση σε ευρώ το 2012 σε σχέση µε τα ευρώ το Η Ιταλία θεωρείται ο τρίτος σηµαντικότερος εξαγωγέας λευκών τυριών τύπου «φέτας» προς τη Γαλλία µε την αξία των εξαγωγών της το 2011 να κυµαίνεται σε ευρώ ενώ το 2012 διαπιστώνεται µικρή πτώση στα ευρώ. Η Ελλάδα εξάγει επίσης προς τη Γαλλία κεφαλοτύρι, κεφαλογραβιέρα και κασέρι. Οι εξαγωγές των γαλλικών τυροκοµικών προϊόντων είναι περίπου διπλάσιες από τις αντίστοιχες εισαγωγές στον συγκεκριµένο τοµέα. Το 2010 η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε ευρώ, µε ποσότητες που έφθασαν τους τόνους. Το 2012, η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε ευρώ που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξεως του 7% περίπου, ενώ ως προς την ποσότητα καταγράφθηκε αντίστοιχη αύξηση της τάξεως του 5%, από τόνους το 2010 σε το Οι σηµαντικότερες χώρες προορισµού των γαλλικών τυροκοµικών προϊόντων είναι οι ακόλουθες: Γερµανία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ηνωµένο Βασίλειο. Η αξία των εξαγωγών γαλλικών τυριών προς την Ιταλία αυξήθηκε κατά 2,2% το 2012 συγκριτικά µε το 2010 ( ευρώ και ευρώ αντίστοιχα). Το Βέλγιο αποτελεί τον δεύτερο σηµαντικότερο εισαγωγέα τυροκοµικών προϊόντων από τη Γαλλία αφού για το 2012 η αξία των εισαγωγών του διαµορφώθηκε στα ευρώ σε σχέση µε τα ευρώ του 2010 µε αποτέλεσµα να παρουσιάζει αύξηση της τάξεως του 7%. Στη συνέχεια, το 2012 η αξία των εισαγωγών γαλλικών τυριών στην Ισπανία αυξήθηκε ( ευρώ) κατά 11% συγκριτικά µε την αντίστοιχη αξία του 2010 ( ευρώ). Η Ιταλία εισήγαγε ποσότητες τυριών από τη Γαλλία αξίας ευρώ, το Λουξεµβούργο και το Ηνωµένο Βασίλειο , το Τέλος, σχετικά µε την αξία εισαγωγών και εξαγωγών ορισµένων ειδών τυριών ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το 2012 οι δαπάνες για τις εισαγωγές τυριού τσένταρ (cheddar) αυξήθηκαν στα ευρώ σε σχέση µε τα ευρώ του Παροµοίως, παρατηρείται αύξηση των εξαγωγών ύψους 8,2% το 2012 ( ευρώ) συγκριτικά µε το 2010 ( ευρώ). Επίσης, ως προς τη φέτα η αξία εισαγωγών της Γαλλίας παρουσιάζει αύξηση το 2012 ( ευρώ) σε σχέση µε το 2010 ( ευρώ). Οι εισαγωγές του κεφαλοτυριού το 2010 κυµάνθηκαν στο επίπεδο των ευρώ και το 2012 µειώθηκαν κατακόρυφα στα ευρώ. Αντίθετα, η αξία εξαγωγών κεφαλοτυριού από τη Γαλλία παρουσίασε σταδιακή άνοδο της τάξεως του 23% κατά το διάστηµα , µε την αξία των εξαγωγών να διαµορφώνεται το 2012 σε ευρώ από ευρώ το Όσον αφορά τις εισαγωγές κίτρινων τυριών (κεφαλογραβιέρα και κασέρι) αυτές µειώθηκαν κατά 15% το 2012 ( ευρώ) συγκριτικά µε το 2010 ( ευρώ), ενώ οι εξαγωγές του 2012 υπερδιπλασιάστηκαν ( ευρώ) σε σχέση µε εκείνες του 2010 ( ευρώ). Επίσης, σηµειώνεται µικρή αύξηση της τάξεως του 3% στις εισαγωγές του κίτρινου τυριού γκούντα (gouda) στο διάστηµα (2010: ευρώ και 2012: ευρώ) ενώ διαπιστώνεται αντίστοιχη µείωση στις εξαγωγές του (2010: ευρώ και 2012: ευρώ). Σχετικά µε τις εισαγωγές του κίτρινου τυριού καντάλ (cantal) αυτές αυξήθηκαν εντυπωσιακά το 2012 ( ευρώ) από ευρώ που ήταν το 2010 ενώ οι εξαγωγές το 2012 µειώθηκαν ( ευρώ) συγκριτικά µε το 2010 (

6 ευρώ). Στα τυριά µε κρεµώδη υφή -όπως το καµαµπέρ (camembert) και τo µπρί (brie) - παρατηρούνται αυξοµειώσεις. Συγκεκριµένα, η αξία εξαγωγών του καµαµπέρ κινήθηκε σε υψηλά ποσά το 2012 ( ευρώ) σε σχέση µε το 2010 ( ευρώ), ενώ οι εισαγωγές του µειώθηκαν το 2012 ( ευρώ) συγκριτικά µε εκείνες του 2010 ( ευρώ) κατά 30%. Επιπλέον, οι εισαγωγές του µπρί αυξήθηκαν το 2012 ( ευρώ) σε σχέση µε το 2010 ( ευρώ) και οι εξαγωγές του αυξήθηκαν το 2012 ( ευρώ και 2010: ευρώ). Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πηγές 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Πίνακες 7

8 8

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 23/10/2013 Α.Π. Φ. 2215 / 438. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 23/10/2013 Α.Π. Φ. 2215 / 438. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

H ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ H ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΓΟΡΩΝ 3. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 4. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ - Κρέας, πουλερικά. - Γαλακτοκομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΦΕΤΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΦΕΤΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΦΕΤΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΠΑΡΙΣΙ 2008 1. Παραγωγή τυριού τύπου Φέτας στη Γαλλία. Η παραγωγή του τυριού, τύπου φέτας, συναντάται στην

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΙ ΚΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βαρσοβία Biuro Radcy d/s Ekonomicznych I Handlowych 00071 Warszawa - Poland Tel. +48 22 8264828 Fax +48

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΑΝΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΑΝΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΑΝΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στη Κοπεγχάγη Hammerensgade 4 1267 Copenhagen - Denmark Tel. +45 33148486 Fax +45 33140235 e-mail commercial.greece@mail.dk

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1 Λονδίνο, Αύγουστος 2015 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ. Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ. Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Επιμέλεια Εργασίας: Κανταρτζής Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λονδίνο, Απρίλιος 2015 Στοιχεία της αγοράς αλκοολούχων ποτών (spirits), οίνου και ούζου στο Ηνωμένο Βασίλειο Το Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Mόναχο, 18 εκεµβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. : 430/920/600 Προς: Β4 /νση Β8 /νση Ε.. : Γρ. Γεν. Προξένου κας Κόρκα Κοιν. : - ιπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η κυπριακή αγορά είναι μία μικρή σε μέγεθος αγορά, καθώς ο πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο 1

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο 1 Η αγορά Το τυρί παραμένει ένα από τα βασικά περιεχόμενα του ψυγείου των βρετανικών νοικοκυριών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο τουρισµός είναι ο δυναµικότερος και ανταγωνιστικότερος κλάδος της ελληνικής οικονοµίας σε διεθνές επίπεδο, ενώ εκτιµάται ότι παρουσιάζει σηµαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στην τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Βρυξέλλες, Απρίλιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1. Στοιχεία της αγοράς αλκοολούχων ποτών (spirits) και οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1. Στοιχεία της αγοράς αλκοολούχων ποτών (spirits) και οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1 Λονδίνο, Ιούλιος 2013 Στοιχεία της αγοράς αλκοολούχων ποτών (spirits) και οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 14ο στην παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χαρακτηριστικά της βελγικής αγοράς βιολογικών προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η κυπριακή αγορά είναι µία µικρή σε µέγεθος αγορά, καθώς ο πληθυσµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ (ΒΡΩΣΙΜΩΝ) ΕΛΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ (ΒΡΩΣΙΜΩΝ) ΕΛΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ (ΒΡΩΣΙΜΩΝ) ΕΛΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά... 4 2 Ελιές ΠΟΠ - ΠΓΕ... 5 3 Ποικιλίες Βρώσιµων - Επιτραπέζιων Ελιών στην Ελλάδα:...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Λευκωσία Λεωφόρος Βύρωνος, 8-10 1096 Λευκωσία - Κύπρος Tel. +35722 672219-672604 Fax +35722 672703

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Παραδοσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Χαρακτηριστικά κυπριακής αγοράς Η κυπριακή αγορά είναι μία σχετικά μικρή σε μέγεθος αγορά, καθώς ο αριθμός των κατοίκων της, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων. Ετήσια Έκθεση 2011

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων. Ετήσια Έκθεση 2011 Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 1. Γενικά Χαρακτηριστικά 2 2. Το διεθνές οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και Ευκαιρίες Μάρκετινγκ των ελληνικών παραδοσιακών τυροκομικών προϊόντων: Η περίπτωση της φέτας.

Προβλήματα και Ευκαιρίες Μάρκετινγκ των ελληνικών παραδοσιακών τυροκομικών προϊόντων: Η περίπτωση της φέτας. Προβλήματα και Ευκαιρίες Μάρκετινγκ των ελληνικών παραδοσιακών τυροκομικών προϊόντων: Η περίπτωση της φέτας. Γρηγόρης Λιβάνης 1 Ηλίας Βλάχος 2 Παναγιώτης Πατσής 3 Περίληψη Τα ελληνικά παραδοσιακά τυροκομικά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΓΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά... 4 2 Ελιές ΠΟΠ - ΠΓΕ... 5 3 Ποικιλίες Βρώσιμων - Επιτραπέζιων Ελιών στην Ελλάδα:... 6 4 Ελιές Καλαμών... 9 5 Διάθεση

Διαβάστε περισσότερα