μικροκλίμα και υπαίθριοι χώροι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "μικροκλίμα και υπαίθριοι χώροι"

Transcript

1 μικροκλίμα και υπαίθριοι χώροι 2Τ141. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΛΥΦΗ Ι

2 Βιοκλιματικός σχεδιασμός υπαίθριων χώρων Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων: Έχει στόχο τη δημιουργία συνθηκών άνεσης μέσα στα κτίρια με την ελάχιστηδυνατήκατανάλωσηενέργειας Βιοκλιματικός σχεδιασμός υπαίθριων χώρων: Έχει στόχο τη δημιουργία συνθηκών άνεσης για τους πεζούς στους ανοικτούς χώρους της πόλης ανάμεσα στα κτίρια χωρίς κατανάλωση ενέργειας ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ ΑΥΛΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ Ο.Τ. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ...

3 Μικροκλίμα Το μικρόκλιμα χαρακτηρίζεται από τη θερμοκρασία και την υγρασία αέρα, τη ροή του ανέμου (ταχύτητα και διεύθυνση), τις θερμοκρασίες των επιφανειών και το περιβάλλον ακτινοβολίας (ηλιακή και θερμική ακτινοβολία, μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας). Η επίδραση των μικροκλιματικών συνθηκών των υπαίθριων χώρων εστιάζεται στην άνεση των πεζών και στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Τα στοιχεία του αστικού περιβάλλοντος που διαφοροποιούν το μικρόκλιμα των υπαίθριων χώρων συνοψίζονται στην αστική μορφολογία, στα υλικά των επιφανειών, στην παρουσία ή απουσία φύτευσης, στη θερμότητα προερχόμενη από ανθρώπινες δραστηριότητες και στη ρύπανση. αίτια διαφοροποίησης μικροκλίματος αστική μορφολογία αστική μορφολογία υλικά δόμησης υλικά δόμησης φυτεύσεις φυτεύσεις ανθρωπογενής θερμότητα ανθρωπογενής θερμότητα ατμοσφαιρική ρύπανση ατμοσφαιρική ρύπανση μικρόκλιμα υπαίθριων χώρων θερμοκρασία αέρα σχετική υγρασία ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου επιφανειακές θερμοκρασίες μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας επιδράσεις μικροκλίματος άνεση άνεση σε υπαίθριους χώρους σε υπαίθριους χώρους κατανάλωση ενέργειας κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια σε κτίρια αστική θερμική νησίδα κλιματική αλλαγή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ2Τ141. ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Ι. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΩΡΟΙ. ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

4 Αστικό κλίμα Μέσα στην πόλη τα μικροκλίματα δημιουργούνται στους υπαίθριους χώρους ανάμεσα στα κτίρια. Διαφέρουν μεταξύ τους γιατί εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος. Ο συνδυασμός των διαφορετικών μικροκλιμάτων που συνυπάρχουν στον αστικό ιστό διαμορφώνει το αστικό κλίμα. Το αστικό κλίμα διαφέρει σημαντικά από το κλίμα στην ύπαιθρο που περιβάλλει την πόλη. Κλίμακες ανάγνωσης αστικού κλίματος - μικροκλίματος - κλίμακα πόλης (δεκάδες χιλιόμετρα) - κλίμακα γειτονιάς (από 1 ως μερικά χιλιόμετρα) - κλίμακα αστικής χαράδρας (από 1 ως εκατοντάδες μέτρα)

5 Αστικό κλίμα ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ

6 Αστικό κλίμα ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ αέρια θερμοκηπίου

7 Αστικό κλίμα ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ σωματίδια

8 Αστικό κλίμα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΟΓΚΟΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΡΟΗ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΕΡΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

9 Αστικό κλίμα ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΘΕΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ

10 Αστικό κλίμα ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

11 Αστικό κλίμα ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΞΗΡΟ ΧΩΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

12 Αστική θερμική νησίδα ΜΕΓΙΣΤΗΕΝΤΑΣΗΤΗΝΥΧΤΑ ΜΕ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΟΥΡΑΝΟ ΕΝΤΑΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 12 o C ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΕΝΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ Oke, T.R., Boundary Layer Climates

13 Αστική θερμική νησίδα ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΕΝΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ Θερμική νησίδα στη Θεσσαλονίκη

14 Αστική χαράδρα αστικό ενεργειακό ισοζύγιο Q* + Q F = Q H + Q E + ΔQ S + ΔQ A Q* καθαρή ακτινοβολία Q F ανθρωπογενής θερμότητα (προερχόμενη από καύσεις) Q H αισθητή θερμότητα (αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα) Q E λανθάνουσα θερμότητα (εξάτμιση υγρασίας) ΔQ S αποθήκευση θερμότητας στα δομικά υλικά ΔQ A μεταφορά θερμότητας με συναγωγή (με τον αέρα) «Κάτωαπότοεπίπεδοτωνδωμάτωνβρίσκεταιτο στρώμα του αστικού θόλου που παράγεται από μικρής κλίμακας διεργασίες που λειτουργούν μέσα στους δρόμους (αστικές χαράδρες) ανάμεσα στα κτίρια. Το κλίμα αυτού του στρώματος είναι ένα αμάλγαμα μικροκλιμάτων, το κάθε ένα από τα οποία κυριαρχείται από τα χαρακτηριστικά του άμεσου περιβάλλοντός του.» Oke, T.R., Boundary Layer Climates αστική χαράδρα : τοίχοι κτιρίων, δάπεδο δρόμου και όγκος αέρα ενδιάμεσα

15 Αστική χαράδρα ηλιακή πρόσβαση διαφοροποίηση λόγω προσανατολισμού Α-Δ άξονας δρόμου Β-Ν άξονας δρόμου βόρεια όψη : στη σκιά όλη την ημέρα νότια όψη : εκτεθειμένη όλη την ημέρα ανατολική όψη εκτεθειμένη το πρωί δυτική όψη εκτεθειμένη το απόγευμα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 10:00 12:00 14:00 10:00 12:00 14:00

16 Αστική χαράδρα ηλιακή πρόσβαση διαφοροποίηση λόγω αναλογίας ύψους προς πλάτος Δεκεμβριος 12:00 Ιούνιος 12:00 Α-Δ άξονας δρόμου γεωγρ. πλάτος 40 o αναλογία Υ/Π 2 Υ : Υψος κτιρίου αναλογία Υ/Π 1 Π : Πλάτος δρόμου αναλογία Υ/Π ~ 0.5 απαιτούμενο πλάτος δρόμου για πλήρη ηλιασμό νότιας όψης τον χειμώνα

17 Αστική χαράδρα ηλιακή πρόσβαση διαφοροποίηση μέσω πρόσθετων στεγάστρων : μόνιμος, εποχιακός ή προσωρινός σκιασμός

18 Αστική χαράδρα ροή αέρα Με άνεμο παράλληλο στον άξονα του δρόμου Με άνεμο κάθετο στον άξονα του δρόμου Με άνεμο υπό γωνία στον άξονα του δρόμου «κανάλι» κυκλικές δίνες σπειροειδείς δίνες

19 Αστική χαράδρα υλικά και θέαση του ουρανού Η χαμηλή ανακλαστικότητα των επιφανειών και οι υψηλές αναλογίες Υ/Π χαράδρας εγκλωβίζουν την ακτινοβολία στον αστικό ιστό παγίδα ακτινοβολίας οόροςalbedo αναφέρεται στην ημισφαιρική ανακλαστικότητα μεταξύ 0.28 και 2.8μm, δηλαδή ένα φάσμα ακτινοβολίας που περιλαμβάνει την υπεριώδη, την ορατή και ένα τμήμα κοντά στην υπέρυθρη Τυπικό αστικό albedo σε πόλεις στην Ευρώπη και την Αμερική Μια μέση αύξηση του αστικού albedo κατά 0.07 μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία μέχρι και 2 o C το μεσημέρι 0.8% 4% 20% 80% a = 0.2 Υ / Π =1 Τυπικές Τιμές α (αlbedo) άσφαλτος σκυρόδεμα 0.30 τοίχοι από κόκκινο ο- πτόπλινθο τοίχοι από ασβεστόλιθο τοίχοι από λευκό μάρμαρο 0.55 Κόκκινο, καφέ, πράσινο χρώμα λευκός γύψος 0.75 μαύρο χρώμα κυματοειδής λαμαρίνα Ηυψηλήθερμοχωρητικότητα των υλικών επιτρέπει μεγάλη αποθήκευση θερμότητας την ημέρα και η περιορισμένη θέαση του ουρανού εμποδίζει την αποβολή θερμότητας τη νύχτα ξύλο 0.40 χαλίκι 0.72 άμμος 0.24 ξηρό γρασίδι χώμα 0.30 καλλιεργημένο χώμα 0.20 φυλλοβόλα φυτά

20 Αστική χαράδρα υλικά επιφανειών Η υψηλή ανακλαστικότητα των επιφανειών αυξάνει την ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στους πεζούς και επιδεινώνει τις θερμικές συνθήκες όσον αφορά στην άνεση. ψυχρά υλικά υλικά με υψηλή ανακλαστικότητα και υψηλή ικανότητα εκπομπής

21 Αστική χαράδρα υδάτινα στοιχεία ιδιότητες νερού χαμηλή ανακλαστικοτητα 0,05 υψηλή θερμοχωρητικότητα 4180kJ/m 3 K εξάτμιση επίδραση νερού ρυθμίζει τη θερμοκρασία στο άμεσο περιβάλλον του το καλοκαίρι λειτουργεί σαν υπαίθριο σύστημα κλιματισμού μειώνει τη θερμοκρασία αέρα μέσω της εξάτμισης οι επιφάνειες νερού απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία και αποθηκεύουν θερμότητα χωρίς να αυξάνουν τη θερμοκρασία τους εξαιτίας της υψηλής θερμικής αδράνειας του νερού

22 Αστική χαράδρα υδάτινα στοιχεία υδάτινες επιφάνειες (στάσιμο νερό) πίδακες και σιντριβάνια (ροή νερού) ψεκαστήρες (μικρά σταγονίδια)

23 Αστική χαράδρα φυτεύσεις και δέντρα Επίδραση δεντρων σκίαση σε κτίρια: μείωση απαιτήσεων σε ενέργεια μέχρι 35% σε δρόμους : μείωση θερμοκρασίας αέρα μέχρι 2.5oC σε αυλές : μείωση θερμοκρασίας αέρα μέχρι 3oC σε δώματα (πέργκολα) : μείωση θερμοκρασίας αέρα μέχρι 8oC σε αστικά πάρκα : μείωση θερμοκρασίας αέρα μέχρι 4oC σε σχέση με το αστικό περιβάλλον σε κλίμακα πόλης : μέση αύξηση φυτεύσεων κατά 12% μειώνει τη θερμοκρασία αέρα μέχρι 3oC αρνητική επίδραση: στις αστικές χαράδρες τα δέντρα μειώνουν τον παράγοντα θέασης του ουρανού και εμποδίζουν την αποβολή θερμότητας τη νύχτα εξατμισοδιαπνοή ανεμοπροστασία κατακράτηση ρύπων η δροσιστική επίδραση των δέντρων παρατηρείται σε ακτίνα μέχρι και 100μ 2Τ141. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΛΥΦΗ Ι. ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

24 Ενεργειακό ισοζύγιο δέντρου

25 Δέντρα και αστικά πάρκα Σκίαση Εξατμισοδιαπνοή Υγρασία εδάφους

26 Φυτεύσεις σε όψεις Δυο τύποι φυτεμένων όψεων ανάλογα με τον τρόπο ανάπτυξης των φυτών Α. συστήματα στήριξης για αναρριχόμενα φυτά -Οι ρίζες των φυτών βρίσκονται στο έδαφος -Πλήρης ανάπτυξη στην όψη σε 3-5 χρόνια -Συρματόσκοινα στηριγμένα στην όψη με βύσματα -Ειδικοί μεταλλικοί κλωβοί πλέγματα που τοποθετούνται σε απόσταση στην όψη

27 Φυτεύσεις σε όψεις Δυο τύποι φυτεμένων όψεων ανάλογα με τον τρόπο ανάπτυξης των φυτών Β. συστήματα ανάπτυξης βλάστησης επάνω στον τοίχο -Το ριζικό σύστημα αναπτύσσεται επάνω στον τοίχο (επάνω στην όψη ή σε μεταλλικό σκελετό μπροστά από την όψη) -Μπορεί να χρησιμοποιούνται ήδη αναπτυγμένα φυτά (12-18 μηνών) -Μεγάλη βιοποικιλότητα με διάφορα είδη φυτών: θαμνώδη, εποχιακά, φυτά με καρπούς κτλ -Αυξημένες ανάγκες συντήρησης -Αυτόματο σύστημα άρδευσης με σωληνώσεις, μετρητές υγρασίας και αντλίες ανακύκλωσης νερού -Δυο τύποι : -α. Προκατασκευασμένα πετάσματα με εσοχές για την τοποθέτηση του εδαφικού υλικού. -β. Συστήματα με στρώσεις από οργανικά υλικά.

28 Φυτεύσεις σε όψεις Δυο τύποι φυτεμένων όψεων ανάλογα με τον τρόπο ανάπτυξης των φυτών Β. συστήματα ανάπτυξης βλάστησης επάνω στον τοίχο Δυο ειδικές κατηγορίες -Αναπνέοντες τοίχοι : φιλτράρουν τον εξωτερικό αέρα που εισέρχεται στο κτίριο. Τα φυτά αναπτύσσονται σε ειδικές εσοχές στην εξωτερική όψη. Αναπτύσσονται μικροοργανισμοί στο ριζικό σύστημα που συγκρατούν τις αερόφερτες πτητικές οργανικές ουσίες και το φύλλωμα των φυτών συγκρατεί το CO τοco. φιλτραρισμένος αέρας μολυσμένος αέρας ανεμιστήρας -Εγκιβωτισμένοι τοίχοι : χρησιμοποιούνται κυρίως για ηχοπροστασία. Πρόκειται για κεκλιμένες επιφάνειες με μικρή απόκλιση από την κατακόρυφη, με εσοχές για την τοποθέτηση εδαφικού υλικού. αντλία

29 Φυτεύσεις σε δώματα Φυτεμένο δώμα μπορεί να χαρακτηριστεί κάθε κήπος, μεταξύ του οποίου και του εδάφους υπάρχει ένα κτίριο ή μια δομική κατασκευή, ανεξάρτητα από τη στάθμη στην οποία βρίσκεται.

30 Φυτεύσεις σε δώματα Δυο μέρη του φυτεμένου δώματος ΔΟΜΙΚΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΝΤΙΡΙΖΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΛΙΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

31 Φυτεύσεις σε δώματα Τρεις τύποι φυτεμένων δωμάτων ανάλογα με το πάχος του υποστρώματος φύτευσης, την αντοχή της πλάκας σε φορτίο, το είδος των φυτών, τις ανάγκες συντήρησης. - Εκτατικού τύπου -Bάθος υποστρώματος 10-15cm -Χαμηλή φύτευση (χλόη και πόες) -Μικρές απαιτήσεις σε συντήρηση - Ημι-εντατικού τύπου -Βάθος υποστρώματος μέχρι 25cm -Μέση φύτευση (θαμνώδη) -Μέτριες απαιτήσεις σε συντήρηση - Εντατικού τύπου -Βάθος υποστρώματος μέχρι και 100cm -Υψηλή φύτευση (δέντρα) -Μεγάλες ανάγκες συντήρησης

32 Άνεση στους υπαίθριους χώρους Θερμική άνεση ανταλλαγή ενέργειας ανάμεσα στο ανθρώπινο σώμα και το εξωτερικό περιβάλλον ηλιακή και θερμική ακτινοβολία δραστηριότητα ένδυση ταχύτητα ανέμου Predicted Mean Vote Δείκτης θερμικής αίσθησης : εξαρτάται από την υποκειμενική αντίληψη του πεζού 0: ουδέτερες συνθήκες <-3.5: (ψυχρές συνθ.) >3.5 (θερμές συνθ.) υγρασία Physiologically Equivalent Temperature Δείκτης θερμικής έντασης : εξαρτάται από τις θερμοκρασίες σώματος και δέρματος του πεζού 18 ο C 23 ο C: καμία ένταση <4 ο C& >41 ο C: ακραία θερμική ένταση Θερμική αίσθηση (PMV) πάρα πολύ θερμή PMV 3,5 πολύ θερμή PMV 2,5 θερμή PMV 1,5 ελαφρώς θερμή PMV 0,5 ουδέτερη PMV -0,5 ελαφρώς δροσερή PMV -1,5 δροσερή PMV -2,5 ψυχρή PMV -3,5 πολύ ψυχρή Θερμική ένταση (PET o C) ακραία θερμή 41 ο CPET ισχυρή θερμή 35 ο C PET μέτρια θερμή 29 ο C PET ελαφριά θερμή 23 ο C PET καμία ένταση 18 ο C PET ελαφριά ψυχρή 13 ο C PET μέτρια ψυχρή 8 ο C PET ισχυρή ψυχρή 4 ο C PET ακραία ψυχρή ψυχρή - δροσερή ελαφρώς δροσερή ουδέτερη ελαφρώς θερμή θερμή πολύ θερμή Θερμικοί δείκτες κατηγοριοποίηση της θερμικής αντίληψης

33 Άνεση στους υπαίθριους χώρους Θερμική άνεση ανταλλαγή ενέργειας ανάμεσα στο ανθρώπινο σώμα και το εξωτερικό περιβάλλον Οπτική άνεση φωτεινότητα ουρανού θάμβωση Ακουστική άνεση ηχορύπανση από οχήματα ηλιακή και θερμική ακτινοβολία δραστηριότητα ταχύτητα ανέμου ανακλαστικές επιφάνειες έντονες αντιθέσεις μεταξύ σκιασμένων και εκτεθειμένων στον ήλιο επιφανειών ηχοαπορροφητικά υλικά ένδυση υγρασία ηχοπροστασία μέσω διαμορφώσεων

34 Άνεση στους υπαίθριους χώρους - προσαρμογή Οι ουδέτερες συνθήκες στους υπαίθριους χώρους κυμαίνονται από 7.5oC το χειμώνα μέχρι 27oC το καλοκαίρι Προβλεπόμενο και πραγματικό ποσοστό ανικανοποίητων ατόμων σε υπαίθριους χώρους. Σύμφωνα με μελέτες το εύρος της άνεσης στους υπαίθριους χώρους είναι μεγαλύτερο από αυτό στα κτίρια, καιοιάνθρωποιανέχονταιεύκολαποικίλες συνθήκες, οι οποίες με συμβατικά κριτήρια θα χαρακτηρίζονταν δυσάρεστες, εφόσον βρίσκονται σε χώρο με φυσικά χαρακτηριστικά, περιβαλλοντικά ερεθίσματα και έχουν την αντίληψη της δυνατότητας προσαρμογής. Οι αντιδράσεις για προσαρμογή στο περιβάλλον που επιτρέπουν αυτήν την ανεκτικότητα είναι φυσικές ή και ψυχολογικές. Παράμετροι που επηρεάζουν την ψυχολογική προσαρμογή αντίληψη ελέγχου προσδοκίες προηγούμενη εμπειρία Περιβαλλοντικά ερεθίσματα χρόνος έκθεσης «φυσικότητα»

35 Άνεση στους υπαίθριους χώρους - μεταβατικοί χώροι στοές, αυλές, αίθρια, στενά περάσματα Αυτό που επηρεάζει τη θερμική αίσθηση κατά τη διάρκεια απότομων θερμικών μεταβολών είναι ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας του δέρματος και λιγότερο η ίδια η θερμοκρασία. Σε περίπτωση πολύ αργής μεταβολής των περιβαλλοντικών συνθηκών, οι μηχανισμοί του σώματος προσαρμόζονται σταδιακά, συμβαδίζοντας με κάθε διαδοχική αλλαγή, με αποτέλεσμα η επίδραση σχεδόν να μην είναι αντιληπτή και η αλλαγή να γίνεται υποσυνείδητα.

36 Σχεδιασμός αστικών χώρων Ηλιακή πρόσβαση ή ηλιοπροστασία ανάλογα με την εποχή κινητά σκίαστρα για τις εποχιακές μεταβολές πέργκολες με φυλλοβόλα φυτά Αερισμός για δροσισμό και αποβολή θερμότητας ανοίγματα πλατιές χαράδρες ευθυγράμμιση με τη διεύθυνση του ανέμου Ανεμοπροστασία εκτεθειμένων περιοχών και γύρω από ψηλά κτίρια Ιδιότητες επιφανειών και υλικών πετάσματα σκέπαστρα πρόβολοι ψυχρά δάπεδα και ψυχρές στέγες Νερό δεξαμενές σιντριβάνια πίδακες ψεκαστήρες Φυτεύσεις δέντρα χαμηλή φύτευση πράσινες στέγες φυτεμένοι τοίχοι Μεταβατικοί χώροι στοές - περάσματα - αίθρια αυλές ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

37

Ε.2 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Ε.2 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε.1 Γενικά Είναι πλέον γνωστό και κοινά αποδεκτό στις μέρες μας, ότι η ορθή κατανάλωση ενέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας. Τα αέρια του θερμοκηπίου, υπεύθυνα για την μόλυνση και υπερθέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥλικΑ επιστρωσησ εξωτερικων δαπeδων & μικρoκλιμα Αστικων χωρων

ΥλικΑ επιστρωσησ εξωτερικων δαπeδων & μικρoκλιμα Αστικων χωρων ΥλικΑ επιστρωσησ εξωτερικων δαπeδων & μικρoκλιμα Αστικων χωρων Οι ιδιότητες των υλικών επηρεάζουν τις θερμοκρασίες όχι μόνο των ίδιων των επιφανειών αλλά και του περιβάλλοντος, καθώς και τις συνθήκες άνεσης

Διαβάστε περισσότερα

4. Πλατεία Αιγύπτου 49 5. Πλατεία Λαυρίου 53 6. Πλατεία Ομονοίας 57 7. Πλατεία Δημαρχείου ή Κοτζιά 61 8. Πλατεία Κοραή 65 9. Πλατεία Συντάγματος 69

4. Πλατεία Αιγύπτου 49 5. Πλατεία Λαυρίου 53 6. Πλατεία Ομονοίας 57 7. Πλατεία Δημαρχείου ή Κοτζιά 61 8. Πλατεία Κοραή 65 9. Πλατεία Συντάγματος 69 Ευχαριστούμε τον κ. Ευάγγελο Ευαγγελινό για την πολύτιμη καθοδήγησή του σε όλη τη διάρκεια της έρευνάς μας, και την κα. Φλώρα Μπουγιατιώτη για τις πληροφορίες που μας παρείχε ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ (8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων

Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΈΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟN ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟN ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟN ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA. Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ. Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA. Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ. Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ Μάρτιος 2008 Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ευ. Ευαγγελινός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 Δ/ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές τεχνολογίες βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς

Βασικές τεχνικές τεχνολογίες βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίος Θ Κύκλος Σεμιναρίων Μικρής Διάρκειας Τεχνικές Βελτίωσης Ενεργειακής Συμπεριφοράς Υφιστάμενων Κτιρίων Βασικές τεχνικές τεχνολογίες βελτίωσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΤΙΣΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ>>

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΤΙΣΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ>> Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Στην κοινή μας πορεία και σε όσους μας ενέπνευσαν όλα αυτά τα χρόνια με τον τρόπο τους Ευχαριστίες Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής μας εργασίας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον επιβλέποντα καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΦΛΩΡΟΥ Α.Μ.:38739 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Φ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ,2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΤΑ ΝΕΑ http://www.ethnos.gr/article>elife>υγεια ΚΑΙ ΖΩΗ

1 ΤΑ ΝΕΑ http://www.ethnos.gr/article>elife>υγεια ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ: Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΠΑΡΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι Ι. 1. ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

... Φυσικό Δροσισμό και Αερισμό" ,,,... ... ,"'' Στρ ωτός Γ εώ ργ ιο ς. Επιβλέπων Κ αθηγητή ς: ΑΜ: 33766. Αποστολά κη Ελένη.

... Φυσικό Δροσισμό και Αερισμό ,,,... ... ,'' Στρ ωτός Γ εώ ργ ιο ς. Επιβλέπων Κ αθηγητή ς: ΑΜ: 33766. Αποστολά κη Ελένη. ''Εξοικονόμηση Ενέργειας Χρησιμοποιώντας Φυσικό Δροσισμό και Αερισμό" 1 ',.,... ~"",,,.........,"''..... Επιβλέπων Κ αθηγητή ς: Σπουδάστρ ια: Στρ ωτός Γ εώ ργ ιο ς Αποστολά κη Ελένη ΑΜ: 33766 Τόπος Αθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΡΤΕΜΗ ΣΠΑΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Βελτίωσης Ενεργειακής Συμπεριφοράς Υφιστάμενων Κτιρίων

Τεχνικές Βελτίωσης Ενεργειακής Συμπεριφοράς Υφιστάμενων Κτιρίων Τεχνικές Βελτίωσης Ενεργειακής Συμπεριφοράς Υφιστάμενων Κτιρίων Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στο κέλυφός τους Θεόδωρος Θεοδοσίου Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Εργαστήριο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού

Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού ΟΝΟΜΑ : ΝΙΟΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Μ.: 4247 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βιοκλιματική κατοικία σε τρία επίπεδα στο Ο.Τ.39 στη Βούλα.

Θέμα: Βιοκλιματική κατοικία σε τρία επίπεδα στο Ο.Τ.39 στη Βούλα. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑIA ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: Βιοκλιματική κατοικία σε τρία επίπεδα στο Ο.Τ.39 στη Βούλα. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΒΛΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Tο Βιοκλιματικό Οίκημα, Σε Θεωρητική Βάση για τα Ελληνικά Δεδομένα.

Θέμα: Tο Βιοκλιματικό Οίκημα, Σε Θεωρητική Βάση για τα Ελληνικά Δεδομένα. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑIA ΣΧΟΛΗ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα: Tο Βιοκλιματικό Οίκημα, Σε Θεωρητική Βάση για τα Ελληνικά Δεδομένα. Εισηγητής: Βασίλης Γεωργιάννης Σπουδαστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (ΠΜΣ - Ο.ΔΙ.Μ.) ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα