Κειµενογράφοι ετικετών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κειµενογράφοι ετικετών"

Transcript

1 ΕΠΛ 012 Γλώσσα Μορφοποίησης HTML

2 Πως κτίζουµε τις Ετικέτες Notepad ή άλλο TEXT editor Πού τα κάνουµε Save? Πώς τα οργανώνουµε Πώς τα βάζουµε δηµόσια online Τα αρχεία να τελειώνουν σε.html ή.htm

3 Πως ξεκινούµε να εργαζόµαστε; Επιλέγουµε πρόγραµµα για να γράψουµε τον HTML κώδικα Χρήση text editor όπως notepad των windows, αφού το HTML είναι text Όχι WordPad ή Word (γιατί?) Μπορεί να γίνει και χρήση προγράµµατος Web Editor Κειµενογράφοι ετικετών WYSWYG: Τότε ότι γράφεις, παίρνεις!!! Μορφοποίητης κειµένων µε µετατροπέα σε HTML

4 Κτίσιµο Χρήση κά οιου βασικού αρχείου σας σηµείο εκκίνησης Μια αράγραφο κάθε φορά The <p> tag and some of it's attributes. The heading tags. <h1>...<h6> Formatting tags & attributes. <h1 style="color= red; font-style= italic"> <! Σηµειώσεις Σχόλια! > Γιατί είναι χρήσιµα;;;; Divide and conquer The <div> tag: καθορίζει κοµµάτια της σελίδας Γιατί να το θέλω αυτό???

5 Κτίσιµο, ως ξεκινούν όλα... Ένα απλό HTML template: <html> <head> <title>title of the page</title> </head> <body> This is my first homepage. <b>this text is bold</b> </body> </html>

6 Ετικέτα <head> Είναι τύπου ενότητας (containment), δηλ. Απαιτεί και </tag> όταν τα περιεχόµενα του τελειώσουν. Παράδειγµα: <head> <title>τίτλος της Ιστοσελίδας: Αθλητικά Νέα</ </title> <meta name="keywords" content="baseball, soccer, tennis"> <meta name="description" content="sports information page"> </head> Ο τίτλος (title) γράφεται στην µπάρα τoυ διαφυλλιστή! <meta> meta>: Οι λέξεις κλειδιά (keywords keywords) προδίδουν το σκοπό της ιστοσελίδας, έτσι ώστε να κατατάσεται πιο εύκολα από µηχανές αναζήτησης (google, yahoo)

7 Ενότητα <body> </body> Τα περιεχόµενα της σελίδας µας Μπορούµε να αραδιάσουµε µέσα ότι θέλουµε σε µορφή απλού κειµένου (text) Αλλά προτιµότερο να τους δώσουµε µια σωστή µορφή και δοµή Απλούστερος τρόπος: Headings!

8 Ετικέτες Ε ικεφαλίδας <h> <h1> Chapter 1</ </h1> <h2> Section 1 </h2> Blah blah blah <h2> Section 2 </h2> <h1> Chapter 2</ </h1> <h2> Section 1 </h2> <h3> Subsection 1 </h3> Blah blah ίνουν µία ιεραρχία στο περιεχόµενο της σελίδας µας, και αλλάζουν την µορφή των τίτλων που φέρουν Ο ακέραιος ν=1..6 στο <Ην> προσδιορίζει το µέγεθος των χαρακτήρων της επικεφαλίδας

9 Το αποτέλεσµα διαφέρει από browser σε browser Αλλά η ουσία µένει!!! Χρήσιµο και από µηχανές αναζήτησης (πως?)

10 Συχνά λάθη: Προσοχή στο nesting!!! <h1> Chapter 11 <h2> section 2 </h1> </h2> Ή <head> <body> </head> </body>

11 Χαρακτηριστικά - Attributes Για διαφοροποίηση του οπτικού αποτελέσµατος κάποιας ετικέτας. Π.χ., για στοίχιση κειµένου <h1 align=center> chapter1 </h1>

12 Στοίχιση της ε ικεφαλίδας Χαρακτηριστικό/παράµετρος: ALIGN=left center right Στοίχιση του κειµένου της επικεφαλίδας αριστερή (left), στο κέντρο (center) ή δεξιά (right) βασική στοίχιση: αριστερή Π.χ., <H1 ALIGN=LEFT> Επικεφαλίδα ύψους 1 </H1> <H2 ALIGN=RIGHT> Επικεφαλίδα ύψους 2 </H2> <H3 ALIGN=CENTER> Επικεφαλίδα ύψους 3 </H3> Π.χ., Ε ικεφαλίδα ύψους 1 Ε ικεφαλίδα ύψους 3 Ε ικεφαλίδα ύψους 2

13 Παράγραφοι <p> <p>this is a paragraph</p> <p>this is another paragraph</p>!!! Βάζει επιπλέον κενή γραµµή πριν και µετά την παράγραφο. Στοίχιση παραγράφου µε το χαρακτηριστικό ALIGN=left center right Αν θέλουµε να αλλάξουµε γραµµή µε το ζόρι; <br> που σηµαίνει line break

14 Παράδειγµα <p>this <br> is a para<br> <br>graph with line breaks</p> This is a para graph with line breaks

15 Προκαθορισµένη παράγραφος Ενότητα ή διπλή ετικέτα <blockquote> </blockquote blockquote> Προκαθορισµένη στοίχιση δεξιότερα από αµέσως προηγούµενο κείµενο

16 Σχόλια στην ιστοσελίδα <!-- This is a comment --> εν πρόκειται ποτέ να εµφανιστεί στην οθόνη Σε τι χρησιµεύει άραγε;

17 Απλές οριζόντιες γραµµές <hr> Επιπλέον βάζει κενή γραµµή πριν και µετά την γραµµή (όπως το <p>, <blockquote>) οκιµάστε το σπίτι...

18 Μορφοποίηση γραµµατοσειρών <font>: καθορίζει τη γραµµατοσειρά στο έγγραφό, καθώς και τη µορφοποίησή της <font face= = γραµµατοσειρά[, γραµµατοσειρά]" size=2 color=red> Π.χ., <FONT FACE="MS SANS SERIF" SIZE=2 COLOR=red> Ο Ήλιος είναι µεγαλύτερος πλανήτης από τη Γη </FONT> <FONT SIZE=5> Ο Ήλιος είναι µεγαλύτερος πλανήτης </FONT SIZE> <FONT SIZE=4> από τη Γη </FONT SIZE> <! fonts.html > Μέγεθος: size = µε το 3 προεπιλεγµένο 1 το µικρότερο και 7 µεγαλύτερο

19 Color names and srgb values Χρώµατα (color): όρισµα από 3 ζεύγη δεκαεξαδικών αριθµών για Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε COLOR="#6F006F (µωβ) Black = "#000000" Green = "#008000" Silver = "#C0C0C0" Lime = "#00FF00" Gray = "#808080" Olive = "#808000" White = "#FFFFFF" Yellow = "#FFFF00" Maroon = "#800000" Navy = "#000080" Red = "#FF0000" Blue = "#0000FF" Purple = "#800080" Teal = "#008080" Fuchsia = "#FF00FF" Aqua = "#00FFFF" <! color.html >

20 Προεπιλεγµένη γραµµατοσειρά <basefont size=ακέραιος> <basefont> ορίζεται στην ενότητα header Π.χ., <HTML> <HEAD> <BASEFONT SIZE=4> </HEAD> <BODY> Πανεπιστήµιο Κύπρου </BODY> </HTML> Με τον ορισµό του basesize to size στην ετικέτα <font size> µπορεί να είναι απόλυτη τιµή 1 7 ή σχετική τιµή -3 +3

21 Παραδείγµατα χρήσης Size <HTML> <HEAD> <BASEFONT SIZE=4> </HEAD> <BODY> Πανεπιστήµιο Κύπρου <FONT SIZE=2> Πανεπιστήµιο Κύπρου </FONT> <br> <FONT SIZE=+1> Πανεπιστήµιο Κύπρου </FONT> <br> <FONT SIZE=-1> Πανεπιστήµιο Κύπρου </FONT> <br> <FONT SIZE=-3> Πανεπιστήµιο Κύπρου </FONT> <br> <FONT SIZE=4> Πανεπιστήµιο Κύπρου </FONT> </BODY> </HTML> <! basesize.html> [δοκίµασε µε διαφορετικούς πλοηγούς]

22 Mορφοποίηση χαρακτήρων Αυτό: italics bold underline Γίνετε έτσι: <i> italics </i> <strong> bold </strong> <u> underline </u> Άλλες διπλές ετικέτες µορφοποίησης χαρακτήρων <b>, </b>: έντονη (bold) γραφή <em>, </em>: έµφασης, π.χ., λάγια γραφή <cite>,</cite>: για αναφορές, πλαγια γραφή <sub>, </sub>: δείκτες (subscript) <sup>,</sup>: εκθέτες (superscript) <tt>, </tt>: γραφή γραφοµηχανής <b> b>ο χηµικός τύπος του νερού</b> </b>: H<sub sub>2</ >2</sub>O <! H2O.html>

23 Κωδικοί Σηµείων Στίξεως & Συµβολών <: < Προσέξτε το ; (γιατί?) >: > &: & ": " ': &appo; : : Αριθµητικές πράξεις: and

24 Κωδικοί Σηµείων Συµβολών : : : :

25 Χαρακτηριστικά οριζοντίων γραµµών <hr size width align color noshade> SIZE= = πάχος σε εικονοστοιχεία (pixels). Εάν δεν καθοριστεί, τότε θα εµφανιστεί µόνο η σκιά της γραµµής. WIDTH= = µήκος σε εικονοστοιχεία "ποσοστό% µήκους οθόνης" ALIGN= left center right COLOR= = "#RRGGBB" NOSHADE Αφαιρει τη σκιά στο κάτω µέρος της γραµµής.

26 Έλεγχος γραµµής <br> νέα γραµµή κενές γραµµές <nobr> Αποτρέπει το σπάσιµο φράσης σε δυο γραµµές Π.χ., <NOBR> <H1> Θέλουµε αυτή η γραµµή κειµένου να εµφανιστεί στη ιδία γραµµή και όχι να σπάσει σε πολλες!</h1> </NOBR>

27 Προδιαµορφωµένο κείµενο Μη αναµόρφωση από διαφυλλιστή, όπως έχει συνταχτεί Π.χ., διατηρεί τα κενά στο κείµενο ιπλή ετικέτα <PRE>, </PRE> Π.χ., <PRE> Είδος Τιµή Έκπτωση Κόστος Α Β Γ </PRE> Όχι: Είδος Τιµή Έκπτωση Κόστος Α Β Γ Όχι

Σχεδίαση ιστοσελίδων

Σχεδίαση ιστοσελίδων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Σχεδίαση ιστοσελίδων Θεώνη Πιτουρά, Γιάννης Κουτσονίκος Σημειώσεις για το Εργαστήριο «Επιχειρηματικές δικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Web-Site για Επιχειρήσεις

Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Web-Site για Επιχειρήσεις Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σηµειώσεις Εργαστηρίου Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Web-Site για Επιχειρήσεις ρ. Χριστοδούλου Σωτήριος 2005-2006 2

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage Τι είναι µια ιστοσελίδα (Web page); Μια ιστοσελίδα (web page) είναι ένα αρχείο που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή από ένα πρόγραµµα που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML

Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML Η HTML και το Internet Κάθε σελίδα που εμφανίζεται στο Internet είναι ένα αρχείο γραμμένο με τη γλώσσα HTML (HyperText Markup Language, Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ-Κειμένου),

Διαβάστε περισσότερα

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 1 Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 2 HTML. H HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE), είναι µία γλώσσα η οποία «λέει» στον υπολογιστή πως θα πρέπει να εµφανίσει µία ιστοσελίδα. Τα αρχεία στα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Εισαγωγή σε HTML και CSS Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Περιεχόμενα Εισαγωγικές έννοιες Ορολογία και σύνταξη Κείμενο σε HTML έγγραφα Σύνδεσμοι Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 2 Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας

ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας ΗTML και XHTML Βασικές έννοιες Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας Η γραμματική της ΗΤML Όπως κάθε γλώσσα έχει μια γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας

Δημιουργία Ιστοσελίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργία Ιστοσελίδας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αργύρης Τζικόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

. Στοιχεία χρήσης του INTERNET

. Στοιχεία χρήσης του INTERNET Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1. Περιήγηση στο ιαδίκτυο Internet...3 1.1 Οδηγίες για το πρόγραµµα Internet Explorer...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ WEB PRESENTATION OF A HOTEL UNIT ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΣΣΙΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ MS FRONTPAGE 2003. Γιάννης Καζανίδης Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Πληροφορικής

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ MS FRONTPAGE 2003. Γιάννης Καζανίδης Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Πληροφορικής ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ MS FRONTPAGE 2003 Γιάννης Καζανίδης Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Πληροφορικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ...2 MS FRONTPAGE 2003...2 1 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ...5 1.1 Έννοια και δομή της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο CSS Από: Λία Βέρου

Εισαγωγή στο CSS Από: Λία Βέρου Εισαγωγή στο CSS Από: Λία Βέρου Τι είναι το CSS (Cascading Style Sheets); To CSS είναι μια απλή γλώσσα που μας βοηθάει να ορίσουμε με σαφήνεια και ιδιαίτερη ευελιξία τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου

Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου Τι είναι το CSS (Cascading Style Sheets); To CSS είναι μια απλή γλώσσα που μας βοηθάει να ορίσουμε με σαφήνεια και ιδιαίτερη ευελιξία τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών για τον Παγκόσµιο Ιστό

Ανάπτυξη εφαρµογών για τον Παγκόσµιο Ιστό Ανάπτυξη εφαρµογών για τον Παγκόσµιο Ιστό Επιµέλεια: Πατερίτσας Χρήστος (pater@softlab.ntua.gr) Βαρλάµης Ηρακλής (varlamis@aueb.gr) TU1.UT TU ιαδίκτυο TU2.UT TUΕισαγωγή TU3.UT TUΜεθοδολογία TU4.UT TUΤεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ V: ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ WEB PUBLISHING

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μαθήματος. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Στόχοι μαθήματος. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #1 η : Οργάνωση & στόχοι μαθήματος, εισαγωγή σε δίκτυα/internet/www, τεχνολογίες προγραμματισμού στο web Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή Εργασία Μεθοδολογία ανάπτυξης εφαρμογών διαδίκτυο με την γλώσσα προγραμματισμού Σπουδάστρια Αλεξανδρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία χρήσης του INTERNET

Βασικά στοιχεία χρήσης του INTERNET Βασικά στοιχεία χρήσης του INTERNET Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηματικής Πληροφορικής. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ!

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word

Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word 6.1. Εκκίνηση Περιβάλλον εργασίας Η εκκίνηση του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου (word) γίνεται είτε µε την χρήση του κουµπιού Έναρξη (Start) Προγράµµατα (Programs)

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar)

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar) Επεξεργασία κειµένου µε το Τα βασικά Microsoft Word 1 ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή Για να ανοίξετε το Word επιλέξτε Start > Microsoft Word ή Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Word. Θα ανοίξει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ιαµόρφωση Φ.Ε. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Ενότητα 3.6 ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να εισάγουν αρίθµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD Περιεχόµενα Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειµένου Word...1 Αρχικά...1 Επιλογή εντολών...3 Προσθήκη Αφαίρεση...5 Γραµµής Εργαλείων & Εικονιδίων...5 Αποθήκευση εγγράφου...7

Διαβάστε περισσότερα

B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003

B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003 B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ Της φοιτήτριας Τσαντοπούλου Βαΐα- Αικατερίνη Επιβλέπων καθηγητής Βασίλης Κώστογλου Αρ. Μητρώου: 04/2557 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Telecommunications με τη χρήση του. "Κατασκευή ιστοσελίδας. προγράμματος Adobe Dreamweaver" Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΙΤ ΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ..._

Telecommunications με τη χρήση του. Κατασκευή ιστοσελίδας. προγράμματος Adobe Dreamweaver Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΙΤ ΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ..._ .. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ...._ ΤΙΤ ΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ "Κατασκευή ιστοσελίδας Telecommunications με τη χρήση του προγράμματος Adobe Dreamweaver" ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΙΓΚΡΙΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage)

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Γραµµή τίτλου Γραµµή µενού Γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση Εικόνα Πίνακες και περιγράµµατα Όταν ανοίγουµε το FrontPage, ανοίγει αυτόµατα µία νέα σελίδα. (Στο FrontPage τα

Διαβάστε περισσότερα

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #4 0 : CSS: Βασικές και προχωρημένες τεχνικές επιλογής, τα στοιχεία και , ψευδο κλάσεις και ψευδο επιλογείς Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr CSS κανόνες στυλ

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες'Σήμανσης' 'Markup' Languages

Γλώσσες'Σήμανσης' 'Markup' Languages Ανασκόπηση Γλώσσες Σήμανσης Γλώσσες'Σήμανσης' 'Markup' Languages Εισαγωγή στην HTML Βασικές έννοιες Σύνταξη Στοιχείων HTML Δομή αρχείων HTML Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφων (DOM) Σημασιολογία Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα