ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1111/280 "Η ΕΛΠΙΣ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : 28-01-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1111/280 "Η ΕΛΠΙΣ""

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1111/280 "Η ΕΛΠΙΣ" Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΠΑΝ. ΜΕΡΜΠΕΗΣ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7 Τ.Κ.: Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 4.800,00 απαλλαγμένο από ΦΠΑ Κριτήριο κατακύρωσης : Χαμηλότερη τιμή. Έχοντας υπόψη: 1. Ν 2362/ Ν / 05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 3. Π.Δ. 118 / 07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 4. Ν. 3846/2010,άρθρο Ν 3867/ τεύχος Α/128/ ,άρθρο 27,παρ Ν 3897/ ,άρθ Αριθμ. πρωτ / του ΥΥΚΚΑ περί «συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και μελών επιτροπών με κλήρωση». 8. Την αριθμ. πρωτ / αίτηση του Δ/ντή Ακτινολ. Τμήματος. 9. Την αριθμ. 166 / Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού. 10. Το γεγονός ότι η ανωτέρω υπηρεσία, είναι ενταγμένη στο ΠΠΥΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Να υποβάλλουν προσφορά συμμετοχής στον πρόχειρο διαγωνισμό με την διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος μέσω διαδικτύου, για την ανάθεση σε Ακτινοφυσικό της

2 υπευθυνότητας της Ακτινοπροστασίας, για τις ετήσιες ανάγκες του Ακτινολογικού Τμήματος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.800,00 απαλλαγμένο από ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, CPV , ΚΑΕ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα πμ στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, που βρίσκεται επί της οδού Δημητσάνας 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Τ.Κ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο & παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας της διενέργειας του διαγωνισμού & έως την 14:00 μ.μ. 2.Πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική Γλώσσα. 3. Οι προσφορές υποβάλλονται σε έναν κυρίως κλειστό φάκελο και απαραίτητα φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του Υποψηφίου αναδόχου (οδός, αριθμός, πόλη, τ.κ., τηλέφωνα, fax). 4. O παραπάνω κυρίως φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει: έναν (1) υποφάκελο με την Τεχνική Προσφορά (πρωτότυπο και αντίγραφο) της εταιρείας, έναν (1) υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπο ή επικυρωμένα από Αρμόδια Υπηρεσία) και έναν (1) υποφάκελο με την οικονομική προσφορά (πρωτότυπο και αντίγραφο) σε Ευρώ. 5.Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν φάκελοι, οι οποίοι να είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 6.Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 7.Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8.Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 9. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές για την ίδια υπηρεσία και προσφορές για επιμέρους υπηρεσίες.

3 10.Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 11. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. 12. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς). 13. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια. Η παρούσα αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www. elpis.gr 2. ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ακτινοφυσικού ιατρικής. 2. Πιστοποιημένη 5ετής εμπειρία σε ακτινολογικά εργαστήρια Χ3, της ειδικότητάς του, κατά τρόπο επιτυχή και με επιστημονική δραστηριότητα και ευρύτερη εμπειρία σε θέματα ακτινοπροστασίας. (Υπ αριθμ (ΦΟΡ) 94 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 216/ Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας Παράγραφος ). Να αναφερθεί η εμπειρία σε ανάλογα εργαστήρια. 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι διαθέτει ιδιόκτητα όργανα ελέγχου 4.Ενεργά πιστοποιητικά διακρίβωσης, στα οποία να αναφέρεται ότι διαθέτει πρόσφατα βαθμονομημένα όργανα ελέγχου, τα οποία θα περιλαμβάνουν: Πλήρη σειρά ομοιωμάτων για τον έλεγχο διαφόρων παραμέτρων της ασφάλειας κατά τη λειτουργία, όπως: Σύμπτωση φωτεινού πεδίου και πεδίου ακτινοβολίας, επικέντρωση της δέσμης, ευθυγράμμιση και ομοιογένεια Bucky, ολικό φίλτρο, διακριτική ικανότητα HCR και LCR, ενισχυτή εικόνας, κ.λπ. Σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό πρόσφατα βαθμονομημένο από την Ε.Ε.Α.Ε. ή από άλλο πρότυπο ή υποπρότυπο εργαστήριο βαθμονόμησης το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την ΕΕΑΕ και θα περιλαμβάνει ένα μετρητή ακτινοβολίας χώρου, ένα όργανο μέτρησης της υψηλής τάσης ακτινογράφησης και ακτινοσκόπησης (με δυνατότητα παλμικής λειτουργίας), ένα όργανο

4 μέτρησης του ακτινογραφικού χρόνου, ένα όργανο μέτρησης της δόσης, ένα όργανο μέτρησης της οπτικής πυκνότητας. Όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα από Αρμόδια Αρχή. 5. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι αποδέχονται όλους τους όρους της διακήρυξης. Απαραίτητη, είναι η κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης ( περιλαμβάνεται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς ) με τα χαρακτηριστικά των ζητούμενων υπηρεσιών. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των προσφερόμενων υπηρεσιών, σε σχέση με τις ζητούμενες υπηρεσίες του Νοσοκομείου. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πλήρης Συμφωνία ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4. ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χρονική ισχύς της σύμβασης, ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει το χρόνο αυτό για τρεις (3) επιπλέον μήνες, μονομερώς. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Με την υποβολή της υπογεγραμμένης σύμβασης στην Υπηρεσία, ο Ανάδοχος, απαραίτητα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, η οποία ισούται με το 10% της συνολικής καθαρής δαπάνης, άνευ ΦΠΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή της αξίας των ειδών, θα γίνεται κατόπιν εκδόσεως χρηματικού εντάλματος πληρωμής από το Νοσοκομείο, στο όνομα του αναδόχου και την θεώρησή του από την υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και με βάση τα εξής δικαιολογητικά: 1. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά 2. Πρωτόκολλα παραλαβής του Νοσοκομείου. 3. Τιμολόγιο του ανάδοχου. 4. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τις εξής κρατήσεις (εγκύκλιος 7/2012 της ΕΠΥ): Μ.Τ.Π..Υ. 1,5 % Οι παραπάνω κρατήσεις επιβαρύνονται με 2 % χαρτόσημο επί των επιμέρους ταμείων και 20 % Ο.Γ.Α επί των Χαρτοσήμων των ταμείων Φόρος εισοδήματος 8 % επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων

5 Παρακράτηση 2% υπέρ ψυχικής υγείας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1) Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης στην περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων στηρίζεται η υπογραφή της. 2) Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή δεν δικαιούται ο ανάδοχος στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών υπηρεσιών. 3) Η αμοιβή του αναδόχου, παραμένει σταθερή μέχρι τη λήξη της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή ή αναπροσαρμογή ή αυξομείωση, λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των επομένων του. 4) Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του την σύμβαση, είτε να υπαναχωρήσει αυτής εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος του στην περίπτωση που (ενδεικτικά): ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τα συμφωνηθέντα ο ανάδοχος δεν τηρήσει οποιονδήποτε όρο της σύμβασης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών. ο ανάδοχος αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά 5) Σε περίπτωση καταγγελίας ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταλογισμού σε βάρος του αναδόχου, της διαφοράς τιμής άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής ζημίας που τυχόν θα προκύψουν,με βάση απόφασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου σε άλλο ανάδοχο. Περαιτέρω το Νοσοκομείο δικαιούται να αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων 6) Ο ανάδοχος δεν έχει καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Νοσοκομείο. 7) Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την προμήθεια των ειδών, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά: i) Πυρκαγιά ii) Πλημμύρα iii) Σεισμός iv) Πόλεμος 8) Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για, τυχόν, έξοδα, απώλειες, ζημίες και δαπάνες του προμηθευτή που προκλήθηκαν από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

6 9) Η σύμβαση θα εκτελεστεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο, απαγορευμένης της εκχωρήσεώς της σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 10) Η σύμβαση που θα συναφθεί θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που, ενδεχομένως, προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της το Νοσοκομείο και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. 11) Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 12) Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία, που διέπει την παρούσα πρόσκληση, αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, ο οποίος και οφείλει να την εφαρμόσει άμεσα, αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με το αντικείμενο. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, το Νοσοκομείο δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημιάς του και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον 2. Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Νοσοκομείου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Νοσοκομείο με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση. 3. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την ολοκλήρωση του έργου εις το διηνεκές. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

7 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ» Ο Υπεύθυνος Ακτινοπροστασίας θα πρέπει : Να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος ακτινοφυσικού ιατρικής, με πολυετή άσκηση (τουλάχιστον 5ετής σε ακτινολογικά εργαστήρια Χ3, με αποδεδειγμένη εμπειρία) της ειδικότητάς του, κατά τρόπο επιτυχή και με επιστημονική δραστηριότητα και ευρύτερη εμπειρία σε θέματα ακτινοπροστασίας. ( Υπ αριθμ (ΦΟΡ) 94 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 216/ Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας Παράγραφος ). Να αναφερθεί η εμπειρία σε ανάλογα εργαστήρια. Να εφαρμόζει τα γραπτά πρωτόκολλα ελέγχων ποιότητας και ασφαλούς λειτουργίας για κάθε μηχάνημα του εργαστηρίου, τα οποία να είναι σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΕΕΑΕ για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων ( ) σε εφαρμογή της των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας. Να διαθέτει ιδιόκτητα όργανα ελέγχου ( βάσει υπεύθυνης δήλωσης ) Να διαθέτει πρόσφατα βαθμονομημένα (με ενεργά πιστοποιητικά διακρίβωσης) όργανα ελέγχου ( Υπ αριθμ (ΦΟΡ) 94 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 216/ Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας Παράγραφος ) τα οποία θα περιλαμβάνουν: Πλήρη σειρά ομοιωμάτων για τον έλεγχο διαφόρων παραμέτρων της ασφάλειας κατά τη λειτουργία, όπως: Σύμπτωση φωτεινού πεδίου και πεδίου ακτινοβολίας, επικέντρωση της δέσμης, ευθυγράμμιση και ομοιογένεια Bucky, ολικό φίλτρο, διακριτική ικανότητα HCR και LCR, ενισχυτή εικόνας, κ.λπ. Σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό πρόσφατα βαθμονομημένο από την Ε.Ε.Α.Ε. ή από άλλο πρότυπο ή υποπρότυπο εργαστήριο βαθμονόμησης το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την ΕΕΑΕ και θα περιλαμβάνει ένα μετρητή ακτινοβολίας χώρου, ένα όργανο μέτρησης της υψηλής τάσης ακτινογράφησης και ακτινοσκόπησης (με δυνατότητα παλμικής λειτουργίας), ένα όργανο μέτρησης του ακτινογραφικού χρόνου, ένα όργανο μέτρησης της δόσης, ένα όργανο μέτρησης της οπτικής πυκνότητας. Οι επισκέψεις του Υπεύθυνου Ακτινοπροστασίας στους χώρους του ακτινολογικού εργαστηρίου (τακτικές και έκτακτες) κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα γίνονται όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από τη διοίκηση του Νοσοκομείου και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι λιγότερες από δύο το μήνα. Για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία απαιτήσεις για τη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου.

8 O Υπεύθυνος Ακτινοπροστασίας του Νοσοκομείου θα αναλάβει να εκτελεί όλους τους περιοδικούς ελέγχους όπως καθορίζονται από την «εγκύκλιο της ΕΕΑΕ για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων ( ) σε εφαρμογή της των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας». Επιπλέον ο Υπεύθυνος Ακτινοπροστασίας θα πρέπει (Υπ αριθμ (ΦΟΡ) 94 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 216/ Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας Παράγραφοι & 3.4.3): Να συμβουλεύει για τη διαρρύθμιση νέων ακτινολογικών τμημάτων, εργαστηρίων ή χώρων. Να συντάσσει τις μελέτες ακτινοπροστασίας και τις εκθέσεις ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας όπως απαιτούνται για την έκδοση, μετατροπή και ανανέωση της άδειας λειτουργίας των εργαστηρίων. Να παρέχει στο εργαστήριο συμβουλές επί θεμάτων ακτινοπροστασίας οποτεδήποτε χρειασθεί ή ζητηθεί. Να έχει την ευθύνη μαζί με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου έναντι της ΕΕΑΕ επί θεμάτων ακτινοπροστασίας και τήρησης των κανονισμών και κανόνων ακτινοπροστασίας στο εργαστήριο. Να συμμετέχει στην οργάνωση και επιβλέπει τα προγράμματα διασφάλισης ποιότητας στο εργαστήριο που έχουν στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών πράξεων από πλευράς ακτινοπροστασίας, την βελτίωση των διαγνωστικών πληροφοριών και την ελαχιστοποίηση των δόσεων στους εξεταζομένους, εργαζομένους και το κοινό. Να προτείνει νέες μεθόδους ή τροποποίηση των εφαρμοζομένων μεθόδων για τη μείωση της δόσης στους εξεταζομένους και τη βελτιστοποποίηση της απεικονιστικής. Να οργανώνει, επιβλέπει και εκτελεί προγράμματα ποιοτικών ελέγχων που έχουν στόχο τη σωστή και ασφαλή λειτουργία και ικανοποιητική απόδοση των ακτινολογικών συστημάτων και του βοηθητικού εξοπλισμού (αυτομάτων εμφανιστηρίων, Hard Copy camera, κασετών, ενισχυτικών πινακίδων κλπ). Η περιοδικότητα των ελέγχων, τα ελάχιστα σημεία ελέγχου, τα όρια αποδοχής και τα επίπεδα διορθωτικών ενεργειών παρέχονται στις εγκυκλίους της ΕΕΑΕ που εκδίδονται για το σκοπό αυτό. Να ελέγχει, παραλαμβάνει και παραδίδει για κλινική χρήση κάθε ακτινολογικό σύστημα μετά τις απαραίτητες ρυθμίσεις, επισκευές, τροποποιήσεις ή μετά από συντήρηση σε αυτό. Να είναι υπεύθυνος για την τήρηση ημερολογίου λειτουργίας (Log book) κάθε ακτινολογικού συστήματος καθώς και του βοηθητικού εξοπλισμού, το οποίο ενημερώνει για κάθε έλεγχο, επισκευή ή επέμβαση στο σύστημα. Επίσης είναι υπεύθυνος για την τήρηση και ενημέρωση βιβλίου βλαβών κάθε ακτινολογικού συστήματος. Να τηρεί αρχείο δοσιμέτρησης των εργαζομένων κατηγορίας Α και Β. Το αρχείο υπογράφει και ο υπεύθυνος του εργαστηρίου.

9 Να βοηθά στον καθορισμό των ορθών φυσικοτεχνικών παραμέτρων για τις ακτινολογικές εξετάσεις. Να οργανώνει και εκτελεί προγράμματα για τον καθορισμό των δόσεων αναφοράς (Reference level) για κάθε ακτινολογική εξέταση και εισηγείται μέτρα στη Δ/νση ή στον υπεύθυνο του εργαστηρίου για την ελαχιστοποίηση των δόσεων στους εξεταζομένους. Να είναι υπεύθυνος για την επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού του εργαστηρίου για θέματα ακτινοπροστασίας. Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Τηλ

11. Η Αριθμ. 123/26-03-2015 Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού.

11. Η Αριθμ. 123/26-03-2015 Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ : 01-04-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4151 "Η ΕΛΠΙΣ" Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : 24 09-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12093 / 2136 "Η ΕΛΠΙΣ"

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : 24 09-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12093 / 2136 Η ΕΛΠΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : 24 09-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12093 / 2136 "Η ΕΛΠΙΣ" Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ:

Διαβάστε περισσότερα

ορίζονται στην υπ αριθμ.υ4γ/οικ.121672/2009 απόφαση ΥΥΚΑ (ΦΕΚ 2001/Β/2009).

ορίζονται στην υπ αριθμ.υ4γ/οικ.121672/2009 απόφαση ΥΥΚΑ (ΦΕΚ 2001/Β/2009). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 06-02-2013 «Η Ε Λ Π Ι Σ» Αριθ. Πρωτ. 329 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν.Δ. 2362/95,όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : 16 10-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13252 "Η ΕΛΠΙΣ" Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : 16 10-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13252 Η ΕΛΠΙΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : 16 10-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13252 "Η ΕΛΠΙΣ" Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΣΕΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13 12-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 16303 «Η ΕΛΠΙΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13 12-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 16303 «Η ΕΛΠΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13 12-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 16303 «Η ΕΛΠΙΣ» Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Μ. ΣΕΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα : 29-11-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 15820/3986 «Η ΕΛΠΙΣ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα : 29-11-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 15820/3986 «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα : 29-11-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 15820/3986 «Η ΕΛΠΙΣ» Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : 28-12-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17123/3184 "Η ΕΛΠΙΣ"

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : 28-12-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17123/3184 Η ΕΛΠΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ : 28-12-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17123/3184 "Η ΕΛΠΙΣ" Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ» Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Μ. ΣΕΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΥ46904Ν-ΣΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 28-12-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 17118/3180 «Η ΕΛΠΙΣ»

ΑΔΑ: Β4ΜΥ46904Ν-ΣΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 28-12-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 17118/3180 «Η ΕΛΠΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 28-12-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 17118/3180 «Η ΕΛΠΙΣ» Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΥ46904Ν-ΜΣΖ ΑΘΗΝΑ: 22-08-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10652/1819 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: Β4ΓΥ46904Ν-ΜΣΖ ΑΘΗΝΑ: 22-08-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10652/1819 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 22-08-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10652/1819 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «Η ΕΛΠΙΣ» ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διοικητική ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8 /2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΈΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» CPV: 79212200-5

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8 /2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΈΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» CPV: 79212200-5 ` Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α ΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά, 24 Ioυλίου 2013 Αριθ. Πρωτ: 4569 Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Στρατοπέδου Ταχ. Κώδικας: 511 00 Γρεβενά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 13/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. (ΠΠΥΥ 2012- CPV 79212200-5)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 13/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. (ΠΠΥΥ 2012- CPV 79212200-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4025/11 (ΦΕΚ 228/11/2011) «Για την υλοποίηση ελέγχου στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ. του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ. Για την υλοποίηση του έργου

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ. του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ. Για την υλοποίηση του έργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ Για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Η ΕΛΠΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΗΡΕΣΙΑ:Διοικητική ΤΜΗΜΑ : Oικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ.Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ αριθμ. ΓΠ ΔΥ5γ/οικ. 129854 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Την υπ αριθμ. ΓΠ ΔΥ5γ/οικ. 129854 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΓ. ΘΩΜΑ 17 - ΓΟΥΔΗ(Τ.Κ 115 27) ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΕΥΓ. ΣΚΟΥΜΠΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002933538 2015-07-24

15PROC002933538 2015-07-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΝΤΑΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθ 38/ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΑΔΑ:Β45Ν469078-ΚΘΩ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθ 38/ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΑΔΑ:Β45Ν469078-ΚΘΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 118/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 118/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Ταχυδρομική διεύθυνση: Γεωργίου Σεφέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις: 1. Του Π.. 118/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2015

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.10 14:07:52 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Ν314690ΒΣ-14Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Koζάνη 10-06-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΕ2646ΨΧΞ5-7ΘΨ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Η. Φαφούτης Τηλ.:210 74 90 522 Fax : 21074 90 427 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα