PX750U/PX700W/PX800X. Συσκευή προβολής. Εγχειρίδιο χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PX750U/PX700W/PX800X. Συσκευή προβολής. Εγχειρίδιο χρήσης"

Transcript

1 Συσκευή προβολής PX750U/PX700W/PX800X Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-PX750U, NP-PX750UG, NP-PX700W, NP-PX700WG, NP-PX800X, NP-PX800XG Ο αριθμός μοντέλου του προβολέα που φαίνεται στην ετικέτα του προβολέα είναι NP-PX750U, NP-PX750UG, NP-PX700W, NP-PX700WG, NP-PX800X και NP-PX800XG αντίστοιχα. Κάθε μοντέλο ονομάζεται PX750U, PX700W και PX800X αντίστοιχα, εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό.

2 Έκδ. 4/05/12 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Οι όροι Macintosh, Mac OS X και PowerBook είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι όροι Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer,.NET Framework και PowerPoint είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες. Ο όρος MicroSaver είναι σήμα κατατεθέν του ομίλου Kensington Computer Products Group, ο οποίος ανήκει στην εμπορική επωνυμία ACCO. Οι όροι Adobe, Adobe PDF, Adobe Reader και Acrobat είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Το Virtual Remote Tool χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη WinI2C/DDC, Nicomsoft Ltd. Ο όρος HDMI, το λογότυπο HDMI και ο όρος High-Definition Multimedia Interface είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC. Τα λογότυπα DisplayPort και συμμόρφωσης DisplayPort είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association. Ο όρος Trademark PJLink είναι σήμα κατατεθέν στην Ιαπωνία, στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και περιοχές. Οι όροι Wi-Fi, Wi-Fi Alliance και Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2) είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance. Ο όρος Blu-ray είναι εμπορικό σήμα της Blu-ray Disc Association Οι ονομασίες CRESTRON και ROOMVIEW είναι σήματα κατατεθέντα της Crestron Electronics, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Άλλα προϊόντα και εμπορικές ονομασίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης ίσως είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (1) Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, μερικώς ή εξ ολοκλήρου, χωρίς άδεια. (2) Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. (3) Έχει δοθεί μεγάλη προσοχή κατά την προετοιμασία του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Ωστόσο, αν παρατηρήσετε τυχόν αμφίβολα σημεία, λάθη ή παραβλέψεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. (4) Κατά παρέκκλιση του άρθρου (3), η NEC δεν ευθύνεται για τυχόν αιτήματα αποζημίωσης λόγω απώλειας κέρδους ή λόγω άλλων αιτιών που δεν θεωρείται ότι απορρέουν από τη χρήση της συσκευής προβολής.

3 Σημαντικές πληροφορίες Προειδοποιήσεις ασφαλείας Προφυλάξεις Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή προβολής της NEC και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Για να απενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Η πρίζα θα πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον εξοπλισμό και σε σημείο όπου είναι εύκολη η πρόσβαση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣE ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί το χρήστη ότι στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχουν εξαρτήματα χωρίς μόνωση με αρκετά υψηλή τάση ώστε να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Συνεπώς, είναι επικίνδυνο να αγγίζετε τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής. Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί το χρήστη ότι περιλαμβάνονται σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση αυτής της συσκευής. Οι πληροφορίες θα πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά για την αποφυγή προβλημάτων. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 'Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ 'Η ΥΓΡΑΣΙΑ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΦΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 'Η ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΔΟΥΣ, ΕΑΝ ΟΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΦΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ. Ειδοποίηση Συμμόρφωσης DOC (μόνο για Καναδά) Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του καναδικού κανονισμού για εξοπλισμό που προκαλεί παρεμβολές. Κανονισμός Πληροφοριών Μηχανικών Θορύβων - 3. GPSGV, Η υψηλότερη στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μικρότερη από 70 db (A) σύμφωνα με το EN ISO Απόρριψη χρησιμοποιημένων προϊόντων Η νομοθεσία της ΕΕ, όπως εφαρμόζεται σε κάθε χώρα-μέλος, ορίζει ότι η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων που φέρουν την ένδειξη (αριστερά) πρέπει να γίνεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Αυτό περιλαμβάνει τις συσκευές προβολής και τα ηλεκτρικά τους εξαρτήματα ή λαμπτήρες. Κατά την απόρριψη αυτών των προϊόντων, ακολουθήστε τις οδηγίες των τοπικών αρχών σας ή/και συμβουλευτείτε το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν. Έπειτα από την περισυλλογή των χρησιμοποιημένων προϊόντων, αυτά επαναχρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται καταλλήλως. Αυτή η προσπάθεια θα μας βοηθήσει να μειώσουμε στο ελάχιστο τα απορρίμματα, όπως ο υδράργυρος που περιέχεται σε λυχνίες, καθώς και την αρνητική επίδρασή τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Η ένδειξη στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα ισχύει μόνο για τις τρέχουσες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αν προκληθεί βλάβη στη συσκευή προβολής, μπορεί να διαρρεύσει υγρό ψύξης από το εσωτερικό της. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε αμέσως την παροχή AC της συσκευής προβολής και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. ΜΗΝ αγγίζετε ή πίνετε το υγρό ψύξης. Σε περίπτωση κατάποσης του υγρού ψύξης ή επαφής με τα μάτια, αναζητήστε αμέσως συμβουλή ιατρού. Αν αγγίξετε το υγρό ψύξης με τα χέρια σας, ξεπλύνετέ τα καλά με άφθονο τρεχούμενο νερό. i

4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ: Σημαντικές πληροφορίες Ο χειρισμός των καλωδίων που παρέχονται μαζί με αυτό το προϊόν θα σας εκθέσει σε μόλυβδο, μία χημική ουσία η οποία είναι γνωστή στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί γεννητικές ανωμαλίες ή άλλα αναπαραγωγικά προβλήματα. ΝΑ ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ. Παρεμβολές RF (μόνο για τις Η.Π.Α.) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών δεν επιτρέπει τροποποιήσεις ή αλλαγές της μονάδας ΕΚΤΟΣ από εκείνες που ορίζονται από την NEC Display Solutions of America, Inc. στο παρόν εγχειρίδιο. Η μη συμμόρφωση με αυτόν τον κυβερνητικό κανονισμό μπορεί να ακυρώσει το δικαίωμά σας για χρήση αυτού του εξοπλισμού. Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τους περιορισμούς για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας B, σύμφωνα με το Άρθρο 15 των Κανονισμών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC). Αυτοί οι περιορισμοί έχουν τεθεί για την παροχή λογικής προστασίας από τις βλαβερές παρεμβολές σε κατοικημένη περιοχή. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν τοποθετηθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να εξακριβωθεί θέτοντας εκτός λειτουργίας τον εξοπλισμό και στη συνέχεια θέτοντάς τον πάλι εντός λειτουργίας, ο χρήστης πρέπει να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές, λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης. Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη. Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο όπου είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας ή σε έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια. Μόνο για το H.B.: Στο Η.Β. το εγκεκριμένο καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος BS με διαμορφωμένο βύσμα διαθέτει μαύρη ασφάλεια (5A) εγκατεστημένη για χρήση με αυτόν τον εξοπλισμό. Εάν ο εξοπλισμός δεν συνοδεύεται από καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος, απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας. Σημαντικές προφυλάξεις Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας διασφαλίζουν τη μεγάλη διάρκεια ζωής της συσκευής προβολής σας και αποτρέπουν την πιθανότητα πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Διαβάστε τις προσεκτικά και τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις. Εγκατάσταση Μην τοποθετείτε τη συσκευή προβολής στα παρακάτω σημεία: - πάνω σε ασταθή βάση ή τραπέζι. - κοντά σε νερό, μπάνιο ή δωμάτια με υγρασία. - σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε καλοριφέρ ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα. - σε χώρο με πολλή σκόνη, καπνό ή ατμό. - πάνω σε μια κόλλα χαρτί ή ύφασμα, σε χαλιά ή μοκέτες. Αν θέλετε να τοποθετήσετε τη συσκευή προβολής στο ταβάνι: - Μην επιχειρήσετε μόνοι σας την εγκατάσταση της συσκευής προβολής. - Η συσκευή προβολής πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένους τεχνικούς για να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού. - Επίσης, η οροφή πρέπει να είναι αρκετά δυνατή για να αντέξει τη συσκευή προβολής και η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σε αρμονία με οποιουσδήποτε τυχόν τοπικούς κανονισμούς δόμησης. - Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. ii

5 Σημαντικές πληροφορίες ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην καλύπτετε το φακό με το κάλυμμα ή κάτι αντίστοιχο όταν η συσκευή προβολής είναι ενεργοποιημένη. Αν κάνετε κάτι τέτοιο, το κάλυμμα ενδέχεται να λιώσει λόγω της θερμότητας που εκπέμπεται από την έξοδο φωτισμού. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που επηρεάζονται εύκολα από τη θερμότητα μπροστά από το φακό της συσκευής προβολής. Αν κάνετε κάτι τέτοιο, το αντικείμενο ενδέχεται να λιώσει λόγω της θερμότητας που εκπέμπεται από την έξοδο φωτισμού. Προσανατολισμός και λειτουργία ανεμιστήρα Μην γέρνετε τη συσκευή προβολής προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία. Δεν υπάρχει όριο στη γωνία κλίσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή για τη [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ] ανάλογα με τη γωνία τοποθέτησης. Εάν αλλάξετε τον προσανατολισμό ή τη γωνία τοποθέτησης της συσκευής προβολής, αλλάξτε αντίστοιχα και την επιλογή [ΡΥΘΜΙΣΗ] για τη [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ]. Εάν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στο προϊόν. ( σελίδα 120, 121, 126) Προφυλάξεις για πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εξαερίζεται επαρκώς και ότι ο εξαερισμός δεν εμποδίζεται, ώστε να μη συσσωρεύεται θερμότητα στο εσωτερικό της συσκευής προβολής σας. Φροντίστε να υπάρχει κάποιο κενό μεταξύ της συσκευής προβολής και του τοίχου. ( σελίδα vi) Μην προσπαθήσετε να αγγίξετε την έξοδο εξαερισμού στο πίσω μέρος της κονσόλας, καθώς μπορεί να είναι καυτή όταν η συσκευή προβολής είναι ενεργοποιημένη και αμέσως μετά την απενεργοποίησή της. Ορισμένα εξαρτήματα της συσκευής προβολής ενδέχεται να θερμανθούν προσωρινά, αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή προβολής με το πλήκτρο POWER ή αν διακοπεί η παροχή AC κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας της συσκευής προβολής. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν σηκώνετε τη συσκευή προβολής. Μην επιτρέπετε ξένα αντικείμενα, όπως συνδετήρες ή χαρτιά να πέφτουν μέσα στη συσκευή προβολής. Μην επιχειρήσετε να βγάλετε αντικείμενα που έχουν πέσει μέσα στη συσκευή προβολής. Μην εισάγετε τυχόν μεταλλικά αντικείμενα, όπως σύρμα ή κατσαβίδια, στη συσκευή προβολής. Αν κάτι πέσει μέσα στη συσκευή προβολής, αποσυνδέστε την αμέσως και ζητήστε από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σέρβις να το αφαιρέσει. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή προβολής. Μην αγγίζετε την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Αν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Η συσκευή προβολής είναι σχεδιασμένη για λειτουργία σε παροχή ρεύματος V AC 50/60 Hz (PX750U/PX700W/ PX800X)/ V AC 50/60Hz (PX750UG/PX700WG/PX800XG). Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος συμφωνεί με αυτήν την απαίτηση προτού προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή προβολής. Μην κοιτάζετε μέσα στο φακό όταν η συσκευή προβολής είναι ενεργοποιημένη. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη στα μάτια σας. Κρατήστε αντικείμενα (μεγεθυντικός φακός, κ.λπ.) εκτός της πορείας φωτός της συσκευής προβολής. Η πορεία φωτός που εκπέμπεται από το φακό είναι εκτεταμένη, συνεπώς οποιαδήποτε αντικείμενα που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία του φωτός που εξέρχεται από το φακό μπορούν να προκαλέσουν απρόβλεπτα αποτελέσματα, όπως πυρκαγιά ή βλάβη στα μάτια. iii

6 Σημαντικές πληροφορίες Μην τοποθετείτε αντικείμενα που επηρεάζονται εύκολα από τη θερμότητα μπροστά στην έξοδο εξαερισμού της συσκευής προβολής. Μπορεί να λιώσει το αντικείμενο ή να κάψετε τα χέρια σας από τη θερμότητα που εκπέμπεται από την έξοδο εξαερισμού. Χειριστείτε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος προσεκτικά. Αν το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. - Μη χρησιμοποιείτε κανένα καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος, εκτός από αυτό που παρέχεται με τη συσκευή προβολής. - Μη λυγίζετε ή τεντώνετε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος υπερβολικά. - Μην τοποθετείτε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος κάτω από τη συσκευή προβολής ή κάτω από οποιοδήποτε βαρύ αντικείμενο. - Μην καλύπτετε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος με άλλα μαλακά υλικά, όπως χαλιά. - Μη θερμαίνετε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος. - Μην πιάνετε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος με βρεγμένα χέρια. Απενεργοποιήστε τη συσκευή προβολής, αποσυνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος και ζητήστε από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σέρβις να ελέγξει τη συσκευή προβολής, αν ισχύει κάποιο από τα παρακάτω: - Αν το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος ή η πρίζα είναι κατεστραμμένη ή φθαρμένη. - Αν έχει χυθεί κάποιο υγρό μέσα στη συσκευή προβολής ή αν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό. - Αν η συσκευή προβολής δεν λειτουργεί κανονικά, παρόλο που ακολουθείτε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. - Αν η συσκευή προβολής σας έχει πέσει κάτω ή αν η κονσόλα έχει υποστεί ζημιά. - Αν η συσκευή προβολής παρουσιάζει διακριτή αλλαγή στην απόδοση, υποδεικνύοντας ανάγκη για σέρβις. Αποσυνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος και οποιαδήποτε άλλα καλώδια προτού μεταφέρετε τη συσκευή προβολής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή προβολής και αποσυνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος προτού καθαρίσετε την κονσόλα ή αντικαταστήσετε το λαμπτήρα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή προβολής και αποσυνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος, αν η συσκευή προβολής πρόκειται να μη χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο LAN: Για λόγους ασφαλείας, μην το συνδέετε με το σύνδεσμο για περιφερειακές συσκευές με καλωδιώσεις που ίσως έχουν μεγάλη τάση. ΠΡΟΣΟΧΗ Χρειάζονται τουλάχιστον δύο άτομα για τη μεταφορά της συσκευής προβολής. Διαφορετικά, η συσκευή προβολής μπορεί να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό. Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από το τμήμα στήριξης φακού, όταν βρίσκεται σε λειτουργία η μετατόπιση φακού. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μετακινούμενος φακός μπορεί να παγιδεύσει τα χέρια σας. Μη χρησιμοποιείτε το πόδι με δυνατότητα κλίσης για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται. Η εσφαλμένη χρήση, όπως το σήκωμα του ποδιού κλίσης ή η ανάρτηση στον τοίχο, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή προβολής. Μην αποστέλλετε τη συσκευή προβολής με υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων μέσα σε μαλακή συσκευασία. Μέσα στη μαλακή συσκευασία, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή προβολής. Επιλέξτε [ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ] και [ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ], αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή προβολής για διαδοχικές ημέρες. (Από το μενού, επιλέξτε [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ] [ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ] και [ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΛΑΠΤΗΡΑ].) Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία άμεσης απενεργοποίησης, αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 20 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της συσκευής προβολής και την προβολή εικόνας. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ή από τη συσκευή προβολής, ενώ η συσκευή προβολής τροφοδοτείται με ρεύμα. Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σύνδεσμο AC IN της συσκευής προβολής ή/και στον ακροδέκτη του φις του καλωδίου ρεύματος. Για να διακόψετε την τροφοδοσία AC όταν η συσκευή προβολής είναι ενεργοποιημένη, χρησιμοποιήστε τον κύριο διακόπτη της συσκευής προβολής ή ένα πολύπριζο με διακόπτη και αποζεύκτη. Μην απενεργοποιείτε την παροχή ρεύματος για 60 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση του λαμπτήρα και για όση ώρα αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία POWER με μπλε χρώμα. Αν κάνετε κάτι τέτοιο, μπορεί να προκληθεί πρόωρο τέλος της διάρκειας ζωής του λαμπτήρα. Συνιστάται η χρήση πρίζας με αποζεύκτη 20 Α ή μεγαλύτερο. iv

7 Εκτέλεση βαθμονόμησης φακού μετά την τοποθέτηση του προαιρετικού φακού Σημαντικές πληροφορίες Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει [ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ] μετά την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φακού. ( σελίδα 123) Η βαθμονόμηση διορθώνει το ρυθμιζόμενο ζουμ και το εύρος εστίασης. Οι ακόλουθοι φακοί χρειάζονται βαθμονόμηση: NP16FL, NP17ZL, NP18ZL, NP19ZL, NP20ZL, NP21ZL Προσοχή κατά τη μεταφορά της συσκευής προβολής/το χειρισμό του προαιρετικού φακού Πριν τη μεταφορά της συσκευής προβολής, αφαιρέστε το φακό. Να τοποθετείτε πάντα το καπάκι σκόνης στο φακό, όποτε ο φακός δεν είναι προσαρτημένος στη συσκευή προβολής. Ο φακός και ο μηχανισμός μετατόπισης φακού ενδέχεται να υποστούν ζημιά σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού κατά τη μεταφορά. Προφυλάξεις για το τηλεχειριστήριο Χειριστείτε το τηλεχειριστήριο προσεκτικά. Αν βραχεί το τηλεχειριστήριο, σκουπίστε το αμέσως. Αποφύγετε την υπερβολική θερμότητα και υγρασία. Μη βραχυκυκλώνετε, θερμαίνετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες. Μη ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (+/ ). Μη χρησιμοποιείτε μαζί νέες και παλιές μπαταρίες, ούτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Φροντίστε να γίνεται η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Σημείωση για κατοίκους των Η.Π.Α. Οι λάμπες αυτού του προϊόντος περιέχουν υδράργυρο. Παρακαλούμε απορρίψτε σύμφωνα με την τοπική, πολιτειακή ή ομοσπονδιακή νομοθεσία. Αντικατάσταση λαμπτήρα και χρωματικού κύκλου Χρησιμοποιήστε τον καθορισμένο λαμπτήρα για ασφάλεια και απόδοση. Για να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα και το χρωματικό κύκλο, ακολουθήστε τις οδηγίες της σελίδας 180 και 215 αντίστοιχα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντικαταστήσει το λαμπτήρα όταν εμφανιστεί το μήνυμα [ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 1 ( Η 2). ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ.]. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το λαμπτήρα έπειτα από το τέλος της διάρκειας ζωής του, η λυχνία του λαμπτήρα μπορεί να θρυμματιστεί και μπορεί να σκορπιστούν κομμάτια γυαλιού στη θήκη του λαμπτήρα. Μην τα αγγίξετε, καθώς τα θραύσματα γυαλιού μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για αντικατάσταση του λαμπτήρα. Ένα χαρακτηριστικό του λαμπτήρα Η συσκευή προβολής διαθέτει λαμπτήρα υδραργύρου υψηλής πίεσης ως πηγή φωτός. Ο λαμπτήρας έχει το χαρακτηριστικό ότι η φωτεινότητά του μειώνεται σταδιακά με το χρόνο. Επίσης, όσες περισσότερες φορές αναβοσβήσει, τόσο περισσότερο αυξάνεται η πιθανότητα μείωσης της φωτεινότητάς του. Η πραγματική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το λαμπτήρα, τις συνθήκες περιβάλλοντος και τη χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ή ΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ αμέσως μετά τη χρήση του. Ο λαμπτήρας θα είναι υπερβολικά καυτός. Θέστε τη συσκευή προβολής εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αφήστε να περάσει τουλάχιστον μία ώρα για να κρυώσει ο λαμπτήρας πριν τον πιάσετε. Όταν αφαιρείτε το λαμπτήρα από τη συσκευή προβολής που έχετε τοποθετήσει στην οροφή, βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται κανείς κάτω από τη συσκευή προβολής. Υπάρχει περίπτωση να πέσουν κομμάτια γυαλιού, αν ο λαμπτήρας έχει καεί. v

8 Ελεύθερος χώρος για εγκατάσταση της συσκευής προβολής Σημαντικές πληροφορίες Αφήστε αρκετό ελεύθερο χώρο ανάμεσα στη συσκευή προβολής και τα περιβάλλοντα αντικείμενα, όπως φαίνεται παρακάτω. Αποφεύγετε την εγκατάσταση της συσκευής προβολής σε σημείο όπου κατευθύνεται ο αέρας από κάποια συσκευή θέρμανσης, αερισμού ή κλιματισμού. Ο θερμός αέρας από συσκευές θέρμανσης, αερισμού ή κλιματισμού μπορεί να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό της συσκευής προβολής μέσω της εισόδου εξαερισμού της συσκευής προβολής. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής προβολής θα αυξηθεί υπερβολικά, με αποτέλεσμα η διάταξη προστασίας από υπερθέρμανση να απενεργοποιήσει αυτόματα τη συσκευή προβολής. Παράδειγμα 1 - Αν υπάρχει τοίχος και στις δύο πλευρές της συσκευής προβολής. 50 cm/19,7" ή περισσότερο 30 cm/12" ή περισσότερο ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο σχήμα φαίνεται η σωστή απόσταση που απαιτείται για το μπροστινό, το πίσω και το πάνω μέρος της συσκευής προβολής. Παράδειγμα 2 - Αν υπάρχει τοίχος πίσω από τη συσκευή προβολής. (1) Για εγκατάσταση στο πάτωμα: 70 cm/27,6" ή περισσότερο Φακός ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο σχήμα φαίνεται η σωστή απόσταση που απαιτείται για το πίσω, τα πλαϊνά και το πάνω μέρος της συσκευής προβολής. (2) Για τοποθέτηση σε οροφή: Μονάδα τοποθέτησης σε οροφή 30 cm/12" ή περισσότερο 70 cm/27,6" ή περισσότερο Φακός ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Στο σχήμα φαίνεται η σωστή απόσταση που απαιτείται για το μπροστινό, τα πλαϊνά και το πίσω μέρος της συσκευής προβολής. 2. Αν η συσκευή προβολής απέχει 30 cm από την οροφή, αφήστε αρκετό ελεύθερο χώρο και από τις τέσσερις πλευρές και το κάτω μέρος της συσκευής προβολής. vi

9 Σημαντικές πληροφορίες (3) Προβολή προς τα επάνω ή προς τα κάτω: Όταν έχετε τον προβολέα σε γωνία προβολής προς τα επάνω, να αφήνετε 1 m/40 ίντσες ή περισσότερο ανάμεσα στην έξοδο εξαερισμού και τον τοίχο. Όταν έχετε τον προβολέα σε γωνία κλίσης προς τα κάτω, να αφήνετε 70 cm/27,6 ίντσες ή περισσότερο ανάμεσα στην έξοδο εξαερισμού και τον τοίχο. Σχετικά με τη λειτουργία μεγάλου υψομέτρου Επιλέξτε [ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΣ] στη [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ], όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή προβολής σε υψόμετρο πάνω από περίπου 1600 μέτρα. Η χρήση της συσκευής προβολής σε υψόμετρο 1600 μέτρων περίπου ή μεγαλύτερο χωρίς να έχει ρυθμιστεί η επιλογή [ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΣ] μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής προβολής και επακόλουθη απενεργοποίηση. Εάν συμβεί αυτό, περιμένετε δυο λεπτά και θέστε τη συσκευή προβολής σε λειτουργία. Η χρήση της συσκευής προβολής σε υψόμετρα μικρότερα από 1600 μέτρα, όταν έχει ρυθμιστεί η επιλογή [ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΣ], μπορεί να προκαλέσει υπερβολική ψύξη του λαμπτήρα, κάνοντας την εικόνα να τρεμοσβήνει. Αλλάξτε τη [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ] σε [ΑΥΤΟΜ.]. Η χρήση της συσκευής προβολής σε υψόμετρο περίπου 1600 μέτρων ή μεγαλύτερο μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής των εσωτερικών εξαρτημάτων, όπως ο λαμπτήρας. Σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των προβαλλόμενων εικόνων: Σημειώστε ότι η χρήση αυτής της συσκευής προβολής για εμπορική χρήση ή για την προσέλκυση της προσοχής του κοινού σε κάποιο δημόσιο χώρο, όπως καφετέρια ή ξενοδοχείο, και η χρήση συμπίεσης ή επέκτασης της εικόνας της οθόνης με τις ακόλουθες λειτουργίες μπορεί να εγείρει ανησυχίες σχετικά με την καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Λειτουργία [ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ], [ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ], [D-ZOOM] και άλλες παρόμοιες λειτουργίες. Πληροφορίες τουρκικού RoHS για την τουρκική αγορά EEE Yönetmeliğine Uygundur. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε άμεσο οπτικό πεδίο του περιβάλλοντος εργασίας. Για την αποφυγή ενοχλητικών αντανακλάσεων στο περιβάλλον εργασίας, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τοποθετείται στο άμεσο οπτικό πεδίο. vii

10 Πίνακας Περιεχομένων Σημαντικές πληροφορίες...i 1. Εισαγωγή Τι υπάρχει στο κουτί;...1 Εισαγωγή στη συσκευή προβολής...2 Συγχαρητήρια για την αγορά της συσκευής προβολής σας...2 Χαρακτηριστικά που σας παρέχονται:...2 Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο χρήσης...3 Ονομασίες εξαρτημάτων της συσκευής προβολής...4 Εμπρός/Επάνω...4 Πίσω...5 Ενότητα πίνακα ελέγχου/ενδεικτικών λυχνιών...6 Χαρακτηριστικά πίνακα ακροδεκτών...7 Ονομασίες εξαρτημάτων του τηλεχειριστηρίου...8 Τοποθέτηση μπαταρίας...9 Προφυλάξεις για το τηλεχειριστήριο...9 Εμβέλεια λειτουργίας για το ασύρματο τηλεχειριστήριο...9 Περιβάλλον λειτουργίας για το λογισμικό που περιλαμβάνεται στο CD-ROM Περιβάλλον λειτουργίας Προβολή εικόνας (βασική λειτουργία) Διαδικασία προβολής μιας εικόνας Σύνδεση του υπολογιστή σας/σύνδεση του παρεχόμενου καλωδίου ρεύματος Χρήση του παρεχόμενου αναστολέα καλωδίου ρεύματος Ενεργοποίηση της συσκευής προβολής Εκτέλεση βαθμονόμησης φακού Σημείωση για την οθόνη εκκίνησης (οθόνη επιλογής γλώσσας μενού) Αν η προβαλλόμενη εικόνα έχει αντιστραφεί ή εμφανίζεται ανάποδα Επιλογή πηγής Επιλογή της πηγής υπολογιστή ή βίντεο Ρύθμιση του μεγέθους και της θέσης της εικόνας Ρύθμιση της κάθετης θέσης της προβαλλόμενης εικόνας (Μετατόπιση φακού) Εστίαση Ζουμ Ρύθμιση των ποδιών με δυνατότητα κλίσης Διόρθωση παραμόρφωσης βασικής γραμμής Αυτόματη βελτίωση σήματος υπολογιστή Ρύθμιση της εικόνας με τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης Απενεργοποίηση της συσκευής προβολής Μετά τη χρήση Βολικά χαρακτηριστικά Φραγή του φωτός λαμπτήρων (LENS SHUTTER) Διακοπή εικόνας Πάγωμα εικόνας Μεγέθυνση εικόνας viii

11 Πίνακας Περιεχομένων Αλλαγή οικολογικής λειτουργίας/έλεγχος αποτελέσματος εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση της οικολογικής λειτουργίας [ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ] Έλεγχος αποτελέσματος εξοικονόμησης ενέργειας [ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ]...34 Χρήση του προαιρετικού δέκτη ποντικιού απομακρυσμένης λειτουργίας (NP01MR) Διόρθωση της οριζόντιας και κάθετης παραμόρφωσης βασικής γραμμής [CORNERSTONE] Cornerstone...37 Ταυτόχρονη προβολή δύο εικόνων Λειτουργία ΕΙΚΟΝΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ ή ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ [ΘΕΣΗ] Αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της συσκευής προβολής [ΑΣΦΑΛΕΙΑ] Αποθήκευση αλλαγών για μετατόπιση φακού, ζουμ και εστίαση [ΜΝΗΜΗ ΦΑΚΟΥ] Παράδειγμα χρήσης Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμιζόμενες τιμές σας στο [ΜΝΗΜΗ ΦΑΚΟΥ ΑΝΑΦ.] Για να ανακτήσετε τις ρυθμιζόμενες τιμές σας από το [ΜΝΗΜΗ ΦΑΚΟΥ ΑΝΑΦ.]: Προβολή εικόνας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία [ΜΙΞΗ ΑΚΡΩΝ] Πριν την περιγραφή της χρήσης της λειτουργίας Μίξη άκρων Ρύθμιση της λειτουργίας Ένταση μαύρου χρώματος Τμήματα 9 στοιχείων για τη ρύθμιση της λειτουργίας Ένταση μαύρου χρώματος L Χειρισμός της συσκευής προβολής με χρήση ενός προγράμματος περιήγησης HTTP M Προβολή της εικόνας οθόνης του υπολογιστή σας από τη συσκευή προβολής μέσω δικτύου [ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ] N Χρήση της συσκευής προβολής για χειρισμό του υπολογιστή σας μέσω δικτύου [ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ] Χρήση του Viewer Τι μπορείτε να κάνετε με το Viewer Προετοιμασία υλικού παρουσίασης Προβολή εικόνων αποθηκευμένων σε μια συσκευή μνήμης USB Εκκίνηση του Viewer Έξοδος από το Πρόγραμμα προβολής Ονόματα και λειτουργίες της οθόνης του Viewer Ρυθμίσεις επιλογής του Viewer Προβολή δεδομένων από κοινόχρηστο φάκελο Σύνδεση της συσκευής προβολής στον κοινόχρηστο φάκελο Αποσύνδεση του κοινόχρηστου φακέλου από τη συσκευή προβολής Προβολή δεδομένων από διακομιστή πολυμέσων Ρύθμιση "Media Sharing" (Κοινή χρήση πολυμέσων) στο Windows Media Player Ρύθμιση "Media Sharing" (Κοινή χρήση πολυμέσων) στο Windows Media Player Σύνδεση της συσκευής προβολής στον διακομιστή πολυμέσων...94 Σύνδεση της συσκευής προβολής στον διακομιστή πολυμέσων Περιορισμοί κατά την εμφάνιση αρχείων Μερικοί περιορισμοί για τα αρχεία PowerPoint...96 Μερικοί περιορισμοί για τα αρχεία PDF Χρήση μενού επί της οθόνης Χρήση των μενού Στοιχεία μενού ix

12 Πίνακας Περιεχομένων 3 Λίστα των στοιχείων μενού Περιγραφές και λειτουργίες του μενού [ΠΗΓΗ] COMPUTER 1, 2 και HDMI DisplayPort ΒΙΝΤΕΟ S-ΒΙΝΤΕΟ VIEWER ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΧΗ (για προαιρετική πλακέτα) ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Περιγραφές και λειτουργίες του μενού [ΡΥΘΜΙΣΗ] [ΕΙΚΟΝΑ] [ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ] [ΒΙΝΤΕΟ] Χρήση της λειτουργίας μνήμης φακού [ΜΝΗΜΗ ΦΑΚΟΥ] Περιγραφές και λειτουργίες μενού [ΕΓΚΑΤΑΣΤ] [ΒΑΣΙΚΗ] [ΜΕΝΟΥ] [ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ(1)] [ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ(2)] [ΕΠΙΛΟΓΕΣ(1)] [ΕΠΙΛΟΓΕΣ(2)] [ΜΙΞΗ ΑΚΡΩΝ] Περιγραφές και λειτουργίες του μενού [ΠΛΗΡΟΦ] [ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ] [ΠΗΓΗ(1)] [ΠΗΓΗ(2)] [ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ LAN] [ΑΣΥΡΜΑΤΟ LAN(1)] [ΑΣΥΡΜΑΤΟ LAN(2)] [VERSION(1)] [VERSION(2)] [ΑΛΛΑ] Περιγραφές & Λειτουργίες του Μενού [ΕΠΑΝΑΦ] Επιστροφή στις εργοστασιακές προεπιλογές [ΕΠΑΝΑΦ] Μενού εφαρμογών IMAGE EXPRESS UTILITY ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Σύνδεση με άλλο εξοπλισμό Τοποθέτηση φακού (πωλείται ξεχωριστά) Τοποθέτηση του φακού Αφαίρεση του φακού Συνδέσεις Σύνδεση με αναλογικό σήμα RGB Σύνδεση με ψηφιακό σήμα RGB x

13 Πίνακας Περιεχομένων Σύνδεση Εξωτερικής Οθόνης Σύνδεση Συσκευής Αναπαραγωγής DVD ή Άλλου Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού Σύνδεση Εισόδου Συσκευής Σύνδεση Εισόδου HDMI Σύνδεση σε Ενσύρματο LAN Σύνδεση σε ασύρματο LAN (πωλείται ξεχωριστά) Τοποθέτηση μονάδας ασύρματου LAN Για την αφαίρεση της μονάδας ασύρματου LAN Στοίβαξη συσκευών προβολής Συντήρηση Καθαρισμός των φίλτρων Καθαρισμός του φακού Καθαρισμός της κονσόλας Αντικατάσταση του λαμπτήρα και των φίλτρων Αντικατάσταση των φίλτρων Λογισμικό υποστήριξης χρήστη Εγκατάσταση προγράμματος λογισμικού Εγκατάσταση για το λογισμικό Windows Εγκατάσταση για το λογισμικό Macintosh Προβολή εικόνων ή βίντεο από τη συσκευή προβολής μέσω LAN (Image Express Utility 2.0) Τι μπορείτε να κάνετε με το Image Express Utility Σύνδεση της συσκευής προβολής σε ένα δίκτυο LAN Βασική λειτουργία του Image Express Utility Χειρισμός της συσκευής προβολής μέσω LAN (PC Control Utility Pro 4) Προβολή της εικόνας οθόνης του υπολογιστή Mac από τη συσκευή προβολής μέσω LAN (Image Express Utility 2 for Mac) Τι μπορείτε να κάνετε με το Image Express Utility Περιβάλλον λειτουργίας Σύνδεση της συσκευής προβολής σε ένα δίκτυο LAN Χρήση του Image Express Utility Χειρισμός της συσκευής προβολής μέσω LAN (Virtual Remote Tool) Μετατροπή αρχείων PowerPoint σε διαφάνειες (Viewer PPT Converter 3.0) Παράρτημα Απόσταση προβολής και μέγεθος οθόνης Πίνακες μεγεθών και διαστάσεων οθόνης Τύποι φακών και απόσταση προβολής Εύρος μετατόπισης φακού Αντικατάσταση χρωματικού κύκλου (περιλαμβάνεται) Φύλαξη μη χρησιμοποιημένου χρωματικού κύκλου: Τοποθέτηση προαιρετικής πλακέτας (πωλείται ξεχωριστά) Λίστα συμβατών σημάτων εισόδου Προδιαγραφές Οπτικά χαρακτηριστικά Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά xi

14 Πίνακας Περιεχομένων Μηχανικά χαρακτηριστικά Προαιρετικός φακός Διαστάσεις κονσόλας Εκχωρήσεις ακίδων του συνδέσμου εισόδου D-Sub COMPUTER Αντιμετώπιση προβλημάτων Μηνύματα ενδεικτικών λυχνιών Συνηθισμένα προβλήματα και λύσεις Εάν δεν υπάρχει εικόνα ή εάν η εικόνα δεν εμφανίζεται σωστά Κωδικοί ελέγχου Η/Υ και καλωδιακή σύνδεση Λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων Οδηγός TravelCare ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ! (για κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού) xii

15 1. Εισαγωγή 1 Τι υπάρχει στο κουτί; Βεβαιωθείτε ότι το κουτί σας περιέχει ό,τι περιλαμβάνεται στη λίστα. Αν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. Φυλάξτε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρετε τη συσκευή προβολής σας. Συσκευή προβολής Καπάκι σκόνης φακού (79TM1061) * Η συσκευή προβολής αποστέλλεται χωρίς φακό. Για τους τύπους φακών και τις αποστάσεις προβολής, ανατρέξτε στη σελίδα 211, 212, 213. Τηλεχειριστήριο (7N900961) Αλκαλικές μπαταρίες AA (x2) Καλώδιο ρεύματος (Η.Π.Α.: 79TM1001 για AC 120 V και 79TM1011 για AC 200 V) (Ε.Ε.: 79TM1021) Σημαντικές πληροφορίες (Για τη Βόρεια Αμερική: 7N8N1993) (Για άλλες χώρες, εκτός της Βόρειας Αμερικής: 7N8N1993 και 7N8N2003) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για τη Βόρεια Αμερική: 7N8N2012) (Για άλλες χώρες, εκτός της Βόρειας Αμερικής: 7N8N2012 και 7N8N2022) CD-ROM συσκευής προβολής NEC Εγχειρίδιο χρήσης (PDF) και βοηθητικό λογισμικό (7N951653) Μόνο για τη Βόρεια Αμερική: Περιορισμένη εγγύηση Για πελάτες στην Ευρώπη: Μπορείτε να βρείτε την ισχύουσα Πολιτική Εγγύησης στον ιστότοπό μας: Αντικλεπτική βίδα φακού (79TM1071) Η βίδα αυτή δυσκολεύει την αφαίρεση του φακού που είναι τοποθετημένη στη συσκευή προβολής. ( σελίδα 161) Χρωματικός κύκλος έξι τμημάτων (79TM1081) Βάσεις στοίβαξης (x 3) (79TM1101) Αναστολέας καλωδίου (79TM1111) Αντικλεπτικό καπάκι για τη μονάδα LAN (για προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN) (79TM1091) Τοποθέτηση/αφαίρεση καπακιού σκόνης Για να αφαιρέσετε το καπάκι σκόνης από τη συσκευή προβολής, τραβήξτε το επάνω τμήμα του καπακιού σκόνης σφίγγοντάς το. Για να τοποθετήσετε το καπάκι σκόνης στη συσκευή προβολής, εντοπίστε το δοντάκι στο κάτω μέρος του καπακιού σκόνης και τοποθετήστε το στο άνοιγμα της συσκευής προβολής με το εικονίδιο του τριγώνου ( ) προς τα κάτω (δείτε στο παρακάτω σχήμα) και, στη συνέχεια, σπρώξτε το επάνω τμήμα του καπακιού σκόνης στη συσκευή προβολής για να τοποθετηθούν τα δοντάκια στην υποδοχή, ενώ σφίγγετε τη λαβή (δείτε στο παρακάτω σχήμα) 1

16 2 1. Εισαγωγή Εισαγωγή στη συσκευή προβολής Αυτή η ενότητα σας παρουσιάζει τη νέα σας συσκευή προβολής και περιγράφει χαρακτηριστικά και στοιχεία ελέγχου. Συγχαρητήρια για την αγορά της συσκευής προβολής σας Αυτή η συσκευή προβολής είναι μία από τις καλύτερες συσκευές προβολής που κυκλοφορούν σήμερα στο εμπόριο. Η συσκευή προβολής σας παρέχει τη δυνατότητα να προβάλλετε εικόνες ακριβείας έως 500 ίντσες κατά πλάτος (200 ή 300 ίντσες ανάλογα με τον προαιρετικό φακό) (μετρημένες διαγώνια) από τον Η/Υ σας ή τον υπολογιστή Macintosh (επιτραπέζιο ή notebook), από συσκευή αναπαραγωγής VCR, DVD ή από κάμερα εγγράφων. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή προβολής σε επιφάνεια τραπεζιού ή βάσης και για να προβάλλετε εικόνες από το πίσω μέρος της οθόνης. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε μόνιμα τη συσκευή προβολής στην οροφή* 1. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο ασύρματα. * 1 Μην επιχειρείτε να τοποθετήσετε μόνοι σας τη συσκευή προβολής στην οροφή. Η συσκευή προβολής πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένους τεχνικούς για να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού. Επίσης, η οροφή πρέπει να είναι αρκετά δυνατή για να αντέξει τη συσκευή προβολής και η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σε αρμονία με οποιουσδήποτε τυχόν τοπικούς κανονισμούς δόμησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. Χαρακτηριστικά που σας παρέχονται: Συσκευή προβολής DLP με υψηλή ανάλυση και φωτεινότητα Οθόνη υψηλής ανάλυσης PX750U: WUXGA (1920 x 1200) φυσική ανάλυση (16:10), PX700W: WXGA (1280 x 800) φυσική ανάλυση (16:10), PX800X: WXGA (1024 x 768) φυσική ανάλυση (4: 3) Ευρεία γκάμα προαιρετικών φακών ανάλογα με την τοποθεσία εγκατάστασης Αυτή η συσκευή προβολής υποστηρίζει 6 τύπους* προαιρετικών φακών, παρέχοντας μια ευρεία επιλογή φακών που προσαρμόζονται σε πολλές απαιτήσεις εγκατάστασης. Επιπλέον, οι φακοί μπορούν να τοποθετηθούν και να αφαιρεθούν με μια μόνο κίνηση. Σημειώστε ότι η συσκευή προβολής δεν αποστέλλεται με τοποθετημένο φακό. Αγοράστε ξεχωριστά τους προαιρετικούς φακούς. * 5 τύποι για τα μοντέλα PX700W και PX800X Σύστημα διπλού λαμπτήρα Το σύστημα διπλού λαμπτήρα προσφέρει αυξημένη διάρκεια ζωής και εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με την εφεδρική λειτουργία. Διπλός λαμπτήρας για ενσωματωμένη εφεδρική λειτουργία και απαιτήσεις αυξημένου φωτισμού Οι συσκευές προβολής διπλού λαμπτήρα προσφέρουν αυξημένη φωτεινότητα και ορατότητα. Λειτουργία ΜΙΞΗ ΑΚΡΩΝ Με τη λειτουργία ΜΙΞΗ ΑΚΡΩΝ μια εικόνα πολλαπλών οθονών με υψηλή ανάλυση μπορεί να εμφανιστεί σε μεγάλη οθόνη. Η αυτόματη μετατόπιση φακού, το ζουμ και η εστίαση προσφέρουν ευελιξία σε κάθε τρόπο εγκατάστασης της συσκευής προβολής Η αυτόματη οριζόντια και κάθετη μετατόπιση φακού δίνει τη δυνατότητα προβολής από θέσεις της συσκευής προβολής που δεν κατευθύνονται απευθείας στο κέντρο της οθόνης. Η λειτουργία αυτόματου ζουμ και εστίασης προσφέρει γρήγορη και εύκολη προσαρμογή. 360 γωνία εγκατάστασης (χωρίς κλίση) Ο προβολέας μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε κλίση (360 ). Σημειώστε ωστόσο, ότι η ρύθμιση Λειτουργία ανεμιστήρα πρέπει να αλλάξει σύμφωνα με τη γωνία εγκατάστασης. Επίσης, ο προβολέας δεν μπορεί να εγκατασταθεί με κλίση προς τα αριστερά ή δεξιά. Οι δύο τύποι χρωματικού κύκλου (λευκός 6 τμημάτων και έγχρωμος 6 τμημάτων) είναι εναλλάξιμοι Η συσκευή αποστέλλεται με έναν χρωματικό κύκλο 6 τμημάτων σε λευκό. Μπορείτε να τον αντικαταστήσετε με τον περιλαμβανόμενο χρωματικό κύκλο 6 τμημάτων σε έγχρωμο για να δημιουργήσετε εικόνες με πιο έντονα χρώματα, ώστε να ταιριάζουν με την πηγή. Ευρεία γκάμα συνδέσμων εισόδου/εξόδου (HDMI, DisplayPort, BNC, κ.λπ.) Η συσκευή προβολής διαθέτει πολλούς συνδέσμους εισόδου/εξόδου: υπολογιστή (αναλογικός), 5 BNC, HDMI, DisplayPort, Βίντεο, S-Βίντεο, κ.λπ. (Οι σύνδεσμοι υπολογιστή (αναλογικός) και BNC υποστηρίζουν και εισόδους component.) Οι σύνδεσμοι εισόδου HDMI και DisplayPort της συσκευής προβολής υποστηρίζουν HDCP.

17 Υποδοχή για προαιρετική πλακέτα Η συσκευή προβολής διαθέτει υποδοχή για προαιρετική πλακέτα (SB-01HC ή άλλες πλακέτες της NEC). Κύκλωμα επεξεργασίας εικόνας υψηλής ποιότητας Ο επεξεργαστής βίντεο Reon-VX χρησιμοποιείται για την προβολή εικόνων υψηλής ποιότητας. Σχεδιασμός για εξοικονόμηση ενέργειας με κατανάλωση 0,4 watt ή λιγότερη σε κατάσταση αναμονής 1. Εισαγωγή Όταν η λειτουργία αναμονής του μενού επί της οθόνης έχει οριστεί σε "Εξοικονόμηση ενέργειας", η κατανάλωση ενέργειας στη λειτουργία αναμονής είναι 0,2 W ( V AC)/ 0,4W ( V AC). "Οικολογική λειτουργία" για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και ένδειξη "Μετρητή άνθρακα" Η συσκευή προβολής διαθέτει "οικολογική λειτουργία" για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση. Επιπλέον, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά την ενεργοποίηση της οικολογικής λειτουργίας μετατρέπεται σε ποσότητα μείωσης εκπομπών CO 2 και υποδεικνύεται στο μήνυμα επιβεβαίωσης που εμφανίζεται κατά την απενεργοποίηση καθώς και στις "Πληροφορίες" του μενού επί της οθόνης (ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ). Λειτουργία απρόσκοπτης εναλλαγής για ομαλότερη αλλαγή προβαλλόμενων εικόνων κατά την αλλαγή σήματος (μόνο για το PX750U) Όταν αλλάξει ο σύνδεσμος εισόδου, η εικόνα που εμφανίζεται πριν την αλλαγή διατηρείται, ώστε η συσκευή προβολής να μπορεί να εγγράψει τη νέα εικόνα χωρίς να γίνει μαύρη. Ταυτόχρονη προβολή 2 εικόνων (ΕΙΚΟΝΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ/ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ) Μπορείτε να προβάλετε ταυτόχρονα δύο εικόνες μέσω μίας μόνο συσκευής προβολής. Υπάρχουν δύο είδη διατάξεων για τις δύο εικόνες: "εικόνα σε εικόνα", όπου μια δευτερεύουσα εικόνα προβάλλεται στην κύρια εικόνα, και "εικόνα δίπλα σε εικόνα", όπου η κύρια και η δευτερεύουσα εικόνα προβάλλονται δίπλα δίπλα. Λειτουργία ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης Αυτή η συσκευή προβολής διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες ασφαλείας: - Ασφάλεια με κωδικό πρόσβασης: Όταν ορίζεται ένας κωδικός πρόσβασης στο μενού επί της οθόνης, εμφανίζεται μια οθόνη για την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης όταν η συσκευή προβολής ενεργοποιείται. - Αντικλεπτική κλειδαριά: Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή προβολής ένα καλώδιο ασφαλείας συμβατό με κλειδαριές Kensington. Συμβατότητα ασύρματου/ενσύρματου LAN (η μονάδα ασύρματου LAN πωλείται ξεχωριστά) Η συσκευή προβολής διαθέτει θύρα LAN (RJ-45) για σύνδεση σε ενσύρματο LAN για τη μεταφορά εικόνων από τον υπολογιστή στη συσκευή προβολής, τον έλεγχο της συσκευής προβολής μέσω υπολογιστή, κ.λπ. Επιπλέον, με τη συσκευή προβολής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασύρματο LAN συνδέοντας μια μονάδα ασύρματου LAN η οποία πωλείται ξεχωριστά (NP02LM). Βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού (Λογισμικό υποστήριξης) στο βασικό εξοπλισμό Περιλαμβάνονται τρία βοηθητικά προγράμματα λογισμικού (Image Express Utility 2.0, PC Control Utility Pro 4, Image Express Utility 2 for Mac) στο παρεχόμενο CD-ROM της συσκευής προβολής της NEC. Από τον ιστότοπό μας μπορείτε να κατεβάσετε άλλα δύο βοηθητικά προγράμματα λογισμικού: το Virtual Remote Tool και το Viewer PPT Converter 3.0. Λειτουργία viewer συμβατή με LAN Μπορείτε να προβάλετε με το viewer στατικές και κινούμενες εικόνες που περιέχονται στους κοινόχρηστους φακέλους ενός υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με ενσύρματο ή ασύρματο LAN. - Το viewer υποστηρίζει τη λειτουργία "κοινής χρήσης πολυμέσων" του Windows Media Player 11. Συμβατότητα με το Crestron RoomView Η συσκευή προβολής υποστηρίζει τη λειτουργία CRESTRON ROOMVIEW, επιτρέποντας τη σύνδεση πολλών συσκευών στο δίκτυο ώστε να μπορείτε να τις διαχειρίζεστε και να τις ελέγχετε μέσω υπολογιστή ή ελεγκτή. Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο χρήσης Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ξεκινήσετε είναι να μη βιαστείτε και να τα κάνετε όλα σωστά την πρώτη φορά. Αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης. Έτσι, μπορεί να γλιτώσετε χρόνο αργότερα. Στην αρχή κάθε ενότητας του εγχειριδίου θα βρείτε μια επισκόπηση. Αν η συγκεκριμένη ενότητα δεν ανταποκρίνεται στις απορίες σας, μπορείτε να την παρακάμψετε. 3

18 Ονομασίες εξαρτημάτων της συσκευής προβολής Εμπρός/Επάνω Ο φακός πωλείται ξεχωριστά. Η ακόλουθη περιγραφή ισχύει όταν ο φακός NP18ZL έχει τοποθετηθεί στο PX750U. 1. Εισαγωγή Ενότητα ενδεικτικών λυχνιών ( σελίδα 6) Αισθητήρας τηλεχειρισμού ( σελίδα 9) Πλήκτρο απελευθέρωσης φακού ( σελίδα 161) Ρυθμιζόμενο πόδι με δυνατότητα κλίσης ( σελίδα 25) Φακός Εξαερισμός (είσοδος) Ρυθμιζόμενο πόδι με δυνατότητα κλίσης ( σελίδα 25) Κάλυμμα φίλτρου Πίνακας ακροδεκτών ( σελίδα 7) Αισθητήρας τηλεχειρισμού (βρίσκεται στο μπροστινό και πίσω μέρος) ( σελίδα 9) Πίνακας ελέγχου ( σελίδα 6) Ενσωματωμένη υποδοχή ασφαλείας ( )* Οπή για αναστολέα καλωδίου ρεύματος ( σελίδα 14) Είσοδος AC Συνδέστε εδώ το φις τριών ακίδων του παρεχόμενου καλωδίου ρεύματος και εισάγετε το άλλο άκρο σε μια ενεργή πρίζα τοίχου. ( σελίδα 13) Κύριος διακόπτης * Αυτή η υποδοχή ασφαλείας υποστηρίζει το Σύστημα Ασφαλείας MicroSaver Θύρα USB (LAN) (για προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN) ( σελίδα 170) Καπάκι φακού (Το καπάκι φακού προσαρτάται στο φακό.) 4

19 1. Εισαγωγή Πίσω ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα εξαρτήματα της συσκευής προβολής ενδέχεται να θερμανθούν προσωρινά, αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή προβολής με το πλήκτρο POWER ή αν διακοπεί η παροχή AC κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας της συσκευής προβολής. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν σηκώνετε τη συσκευή προβολής. Βάση (3 θέσεις) Αισθητήρας τηλεχειρισμού (βρίσκεται στο μπροστινό και πίσω μέρος) ( σελίδα 9) Κάλυμμα χρωματικού κύκλου ( σελίδα 215) Εξαερισμός (έξοδος) Ο θερμός αέρας εξέρχεται από εδώ. Κάλυμμα λαμπτήρα (1) ( σελίδα 181, 182) Κάλυμμα λαμπτήρα ( σελίδα 177, 183) Εξαερισμός (είσοδος) Κάλυμμα λαμπτήρα (2) ( σελίδα 181, 182) 5

20 1. Εισαγωγή Ενότητα πίνακα ελέγχου/ενδεικτικών λυχνιών Πλήκτρο (POWER) (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ( σελίδα 17, 29) 2. Ενδεικτική λυχνία POWER (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ( σελίδα 17, 29, 227) 3. Ενδεικτική λυχνία STATUS (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ( σελίδα 227) 4. Ενδεικτική λυχνία LAMP1/LAMP2 (ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ) ( σελίδα 180, 228) 5. Ενδεικτική λυχνία TEMP. (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) ( σελίδα 228) 6. Ενδεικτική λυχνία SHUTTER (ΚΛΕΙΣΤΡΟ) ( σελίδα 228) 7. Πλήκτρο SOURCE (ΠΗΓΗ) ( σελίδα 20) 8. Πλήκτρο AUTO ADJ. (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ) ( σελίδα 28) 9. Πλήκτρο 3D REFORM (ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ( σελίδα 37) 10. Κουμπί ORIENTATION/CALIBRATION (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ/ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ) ( σελίδα 17, 19) 11. κουμπί SHUTTER/HOME POSITION (ΚΛΕΙΣΤΡΟ/ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ) ( σελίδα 22, 31) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η "αρχική θέση" για τη μετατόπιση φακού δεν είναι η κεντρική θέση του εύρους μετατόπισης φακού. Η αρχική θέση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση φακού. 12. Πλήκτρο MENU (ΜΕΝΟΥ) ( σελίδα 97) 13. Πλήκτρα ( σελίδα 97) 14. Πλήκτρο ENTER (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) ( σελίδα 97) 15. Πλήκτρο EXIT (ΕΞΟΔΟΣ) ( σελίδα 97) 16. Πλήκτρα LENS SHIFT (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΑΚΟΥ) ( σελίδα 22) 17. Πλήκτρα FOCUS +/ (ΕΣΤΙΑΣΗ +/ ) ( σελίδα 24) 18. Πλήκτρα ZOOM +/ (ΖΟΥΜ +/ ) ( σελίδα 25) 6

21 1. Εισαγωγή Χαρακτηριστικά πίνακα ακροδεκτών Σύνδεσμος εισόδου COMPUTER 1 IN/ Component (Mini D-Sub 15 ακίδων) ( σελίδα 13, 162, 167) 2. Σύνδεσμος εισόδου COMPUTER 2 IN / Component (Mini D-Sub 15 ακίδα) ( σελίδα 162, 167) 3. Σύνδεσμοι COMPUTER 3 IN/Component (R/Cr, G/Y, B/Cb, H, V) (BNC 5) ( σελίδα 162, 167) 4. Σύνδεσμος HDMI IN (Τύπος Α) ( σελίδα 163, 164, 168) 5. Σύνδεσμος DisplayPort IN (DisplayPort 20P) ( σελίδα 163) 6. Σύνδεσμος MONITOR OUT (COMP 1) (Mini D-Sub 15 ακίδων) ( σελίδα 165) 7. Σύνδεσμος VIDEO IN (BNC) ( σελίδα 166) 8. Σύνδεσμος S-VIDEO IN (Mini DIN 4 Ακίδων) ( σελίδα 166) 9. Θύρα LAN (RJ-45) ( σελίδα 169) 10. Θύρα USB (Τύπος A) ( σελίδα 75) 11. Θύρα PC CONTROL (D-Sub 9 ακίδων) ( σελίδα 232) Αυτή η θύρα χρησιμοποιείται για σύνδεση Η/Υ ή συστήματος ελέγχου. Σας παρέχει τη δυνατότητα να ελέγχετε τη συσκευή προβολής μέσω πρωτοκόλλου σειριακής επικοινωνίας. Αν γράφετε το δικό σας πρόγραμμα, οι τυπικοί κωδικοί ελέγχου Η/Υ αναφέρονται στη σελίδα Σύνδεσμος REMOTE (Stereo Mini) Χρησιμοποιήστε αυτό το σύνδεσμο για ενσύρματο απομακρυσμένο έλεγχο της συσκευής προβολής μέσω του προαιρετικού τηλεχειριστηρίου της NEC. Συνδέστε τη συσκευή προβολής και το προαιρετικό τηλεχειριστήριο χρησιμοποιώντας ένα εμπορικά διαθέσιμο καλώδιο τηλεχειριστηρίου. 13. Θύρα USB (LAN) (για προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN) ( σελίδα 170) 14. Προαιρετική υποδοχή (SLOT) ( σελίδα 218) 7

22 1. Εισαγωγή Ονομασίες εξαρτημάτων του τηλεχειριστηρίου Πομπός υπέρυθρων ακτινών ( σελίδα 9) 2. Πλήκτρο POWER ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ( σελίδα 17) 3. Πλήκτρο POWER OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) ( σελίδα 29) 4, 5, 6. ΠΛΗΚΤΡΟ COMPUTER 1/2/3 (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 1/2/3) ( σελίδα 20) 7. Πλήκτρο AUTO ADJ. (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ) ( σελίδα 28) 8. Πλήκτρο VIDEO (ΒΙΝΤΕΟ) ( σελίδα 20) 9. Πλήκτρο S-VIDEO (S-ΒΙΝΤΕΟ) ( σελίδα 20) 10. Πλήκτρο HDMI ( σελίδα 20) 11. Πλήκτρο DisplayPort ( σελίδα 20) Πλήκτρο VIEWER (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ( σελίδα 20, 71) 13. Πλήκτρο NETWORK (ΔΙΚΤΥΟ) ( σελίδα 20) 14. Πλήκτρο SOURCE (ΠΗΓΗ) ( σελίδα 20) 15. Πλήκτρο PIP (ΕΙΚΟΝΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ) ( σελίδα 20, 40) 16. Πλήκτρο ID SET (ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ) ( σελίδα 125) 17. Πλήκτρα αριθμητικού πληκτρολογίου/πλήκτρο CLEAR (ΔΙΑΓΡΑΦΗ) ( σελίδα 125) 18. Πλήκτρο MENU (ΜΕΝΟΥ) ( σελίδα 97) 19. Πλήκτρο EXIT (ΕΞΟΔΟΣ) ( σελίδα 97) 20. Πλήκτρο ( σελίδα 97) 21. Πλήκτρο ENTER (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) ( σελίδα 97) 22. Πλήκτρο L-CLICK* ( σελίδα 36) 23. Πλήκτρο R-CLICK* ( σελίδα 36) 24. ΠλήκτροVOLUME (+)( ) (ΕΝΤΑΣΗ (+)( )) (Μη διαθέσιμο) 25. Πλήκτρο D-ZOOM (+)( ) (ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΟΥΜ) ( σελίδα 32) 26. Πλήκτρο PAGE / * (Επόμενη/Προηγούμενη σελίδα) ( σελίδα 36) 27. Πλήκτρο PICTURE (ΕΙΚΟΝΑ) ( σελίδα 106, 108) 28. Πλήκτρο ECO (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) ( σελίδα 33) 29. Πλήκτρο ASPECT (ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) ( σελίδα 111) 30. Πλήκτρο AV-MUTE (Σίγαση AV) ( σελίδα 31) 31. Πλήκτρο 3D REFORM ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ( σελίδα 37) 32. Πλήκτρο FREEZE (ΠΑΓΩΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ) ( σελίδα 31) 33. Πλήκτρο SHUTTER (ΚΛΕΙΣΤΡΟ) ( σελίδα 31) 34. Πλήκτρο LENS SHIFT (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΑΚΟΥ) ( σελίδα 22) 35. Πλήκτρο FOCUS/ZOOM (ΕΣΤΙΑΣΗ/ΖΟΥΜ) ( σελίδα 24, 25) 36. Πλήκτρο HELP (ΒΟΗΘΕΙΑ) ( σελίδα 131) * Τα πλήκτρα PAGE /,, L-CLICK και R-CLICK λειτουργούν μόνο όταν έχει συνδεθεί καλώδιο USB στον υπολογιστή σας. 8

23 1. Εισαγωγή Τοποθέτηση μπαταρίας 1 Πατήστε το δοντάκι και αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας. 2 Τοποθετήστε νέες μπαταρίες (AA). Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (+/ ). 3 Ολισθήστε το κάλυμμα των μπαταριών ξανά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή καινούριες και παλιές μπαταρίες Προφυλάξεις για το τηλεχειριστήριο Χειριστείτε το τηλεχειριστήριο προσεκτικά. Αν βραχεί το τηλεχειριστήριο, σκουπίστε το αμέσως. Αποφύγετε την υπερβολική θερμότητα και υγρασία. Μη βραχυκυκλώνετε, θερμαίνετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες. Μη ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (+/ ). Μη χρησιμοποιείτε μαζί νέες και παλιές μπαταρίες, ούτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Φροντίστε να γίνεται η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 7 m 7 m Αισθητήρας τηλεχειρισμού στην κονσόλα της συσκευής προβολής Τηλεχειριστήριο m Εμβέλεια λειτουργίας για το ασύρματο τηλεχειριστήριο Το υπέρυθρο σήμα λειτουργεί με οπτική γραμμή έως απόσταση περίπου 7 μέτρων και σε γωνία 60 μοιρών του αισθητήρα τηλεχειρισμού με την κονσόλα της συσκευής προβολής. Η συσκευή προβολής δεν θα ανταποκριθεί, αν υπάρχουν αντικείμενα ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα ή αν αντανακλάται δυνατό φως στον αισθητήρα. Οι αδύναμες μπαταρίες εμποδίζουν, επίσης, το σωστό χειρισμό της συσκευής προβολής από το τηλεχειριστήριο. 9 7 m

24 1. Εισαγωγή Περιβάλλον λειτουργίας για το λογισμικό που περιλαμβάνεται στο CD-ROM Ονομασίες και χαρακτηριστικά των προγραμμάτων λογισμικού συνολικής χρέωσης Ονομασία του προγράμματος λογισμικού Image Express Utility 2.0 PC Control Utility Pro 4 Image Express Utility για Mac Χαρακτηριστικά Πρόκειται για ένα πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείται για την αποστολή της εικόνας της οθόνης του υπολογιστή σας στη συσκευή προβολής μέσω ενσύρματου/ ασύρματου LAN (Meeting mode). Οι εικόνες που προβάλλονται μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε προσωπικό υπολογιστή. Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία "Meeting Mode", οι εικόνες που προβάλλονται μπορούν να αποσταλούν και να αποθηκευτούν σε προσωπικό υπολογιστή. Οι εικόνες μπορούν να αποσταλούν από προσωπικό υπολογιστή σε μία ή περισσότερες συσκευές προβολής την ίδια στιγμή. ( σελίδα 189) Πρόκειται για ένα πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείται για το χειρισμό της συσκευής προβολής από τον υπολογιστή όταν ο υπολογιστής και η συσκευή προβολής συνδέονται με LAN (ενσύρματο ή ασύρματο) ή με σειριακό καλώδιο. ( σελίδα 200) Πρόκειται για ένα πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείται για την αποστολή της εικόνας της οθόνης του υπολογιστή Mac στη συσκευή προβολής μέσω δικτύου (ενσύρματου ή ασύρματου LAN). Για το λειτουργικό περιβάλλον υπολογιστή Mac, ανατρέξτε στη σελίδα 201. * Για τη χρήση ασύρματου LAN απαιτείται μια μονάδα ασύρματου LAN που πωλείται ξεχωριστά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Image Express Utility for Mac δεν υποστηρίζει τη λειτουργία "Meeting Mode" που παρέχει το Image Express Utility 2.0. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των παρακάτω προγραμμάτων λογισμικού από τον ιστότοπό μας. Ονομασία του προγράμματος λογισμικού Virtual Remote Tool Viewer PPT Converter 3.0 Χαρακτηριστικά Όταν ο υπολογιστής και η συσκευή προβολής έχουν συνδεθεί μέσω δικτύου (ενσύρματο/ασύρματο LAN), μπορείτε να εκτελείτε λειτουργίες, όπως η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής προβολής και η εναλλαγή σήματος. Επίσης, είναι δυνατόν να στείλετε μια εικόνα στη συσκευή προβολής και να την καταχωρίσετε ως λογότυπο φόντου. Μόλις καταχωρηθεί η εικόνα ως λογότυπο, μπορείτε να το ασφαλίσετε ώστε να μην είναι δυνατή η αντικατάσταση του λογότυπου. ( σελίδα 205) Πρόκειται για ένα πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή αρχείων που δημιουργήθηκαν με PowerPoint σε αρχεία JPEG τα οποία μπορείτε να προβάλλετε με το viewer της συσκευής προβολής αφού εισαγάγετε μια συσκευή μνήμης USB στη συσκευή προβολής. ( σελίδα 208) Λήψη υποστήριξης Για λήψη ή ενημέρωση αυτών των προγραμμάτων λογισμικού, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: URL: 10

PX750U2/PX700W2/PX800X2

PX750U2/PX700W2/PX800X2 Συσκευή προβολής PX750U2/PX700W2/PX800X2 Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-PX750U, NP-PX750UG, NP-PX700W, NP-PX700WG, NP-PX800X, NP-PX800XG Κάθε μοντέλο ονομάζεται PX750U2, PX700W2 και PX800X2 αντίστοιχα,

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής PH1000U. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-PH1000U

Συσκευή προβολής PH1000U. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-PH1000U Συσκευή προβολής PH1000U Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-PH1000U Ver. 6 3/15 Ο όρος DLP είναι εμπορικό σήμα της Texas Instruments. Οι όροι Macintosh, Mac OS X και PowerBook είναι σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 4η έκδοση, Φεβρουάριος 2012 Οι όροι Macintosh, Mac OS X και PowerBook είναι σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

M350X/M300X/M260X/M230X/M420X/ M420XV/M300W/M260W/M350XS/ [M350XS/M300XS/M260XS/M300WS/M260WS]

M350X/M300X/M260X/M230X/M420X/ M420XV/M300W/M260W/M350XS/ [M350XS/M300XS/M260XS/M300WS/M260WS] Φορητή συσκευή προβολής M350X/M300X/M260X/M230X/M420X/ M420XV/M300W/M260W/M350XS/ M300XS/M260XS/M300WS/M260WS Εγχειρίδιο χρήσης [M350X/M300X/M260X/M230X/M300W/M260W] [M420X/M420XV] [M350XS/M300XS/M260XS/M300WS/M260WS]

Διαβάστε περισσότερα

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Συσκευή προβολής PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. μοντέλου NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Οι επωνυμίες Apple, Mac, Mac OS, και MacBook

Διαβάστε περισσότερα

P501X/P451X P451W/P401W PE501X

P501X/P451X P451W/P401W PE501X Προβολής P501X/P451X P451W/P401W PE501X Εγχειρίδιο χρήσης Ο PE501X δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου NP-P501X, NP-P451X, NP-P451W, NP-P401W, NP-PE501X Ver. 2 11/14 Οι όροι Apple, Mac, Mac

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W. Εγχειρίδιο χρήσης. Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W

Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W. Εγχειρίδιο χρήσης. Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W Εγχειρίδιο χρήσης Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W Ver.1 07/13 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής UM352W. Εγχειρίδιο χρήσης. Model No. NP-UM352W

Συσκευή προβολής UM352W. Εγχειρίδιο χρήσης. Model No. NP-UM352W Συσκευή προβολής UM352W Εγχειρίδιο χρήσης Model No. NP-UM352W Εκδ. 1 3/15 Οι όροι Apple, Mac, Mac OS, MacBook και imac είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Φορητή συσκευή προβολής UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Εγχειρίδιο χρήσης Τα UM280X και UM280W δεν διανέμονται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου NP-UM330X, NP-UM280X, NP-UM330W, NP-UM280W Ver. 1/09/12 Οι όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

M402W/M362W/M322W/ M402X/M362X/M322X/M282X/ M352WS/M302WS/M332XS/ M402H/M322H

M402W/M362W/M322W/ M402X/M362X/M322X/M282X/ M352WS/M302WS/M332XS/ M402H/M322H Συσκευή προβολής M402W/M362W/M322W/ M402X/M362X/M322X/M282X/ M352WS/M302WS/M332XS/ M402H/M322H Εγχειρίδιο χρήσης Τα M302WS, M402W, M362W και M362X δεν διανέμονται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου NP-M402W,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

V302X/V302W/ V332X/V332W/ V302H

V302X/V302W/ V332X/V332W/ V302H Προβολέας V302X/V302W/ V332X/V332W/ V302H Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-V302X/NP-V302W/NP-V332X/NP-V332W/NP-V302H Έκδ.1 4/15 Οι επωνυμίες DLP, BrilliantColor και DLP Link αποτελούν εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΖΩΝΤΑΝΕΨΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Τα αγαπημένα σας παιχνίδια είναι πιο εντυπωσιακά όταν προβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Sweex Wireless 300N Adapter USB σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD KDL40BX420 Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD www.sonyeurope.com 1 KDL40BX420 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ Epson EB-1400Wi Series ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ Προβάλετε εικόνες έως και: Δημιουργία σχολίων από πολλούς χρήστες Εκτυπώστε, αποθηκεύστε και μοιραστείτε ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την ασφάλεια

Οδηγίες για την ασφάλεια Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες για την ασφάλεια Υποδείξεις ασφαλείας Τα φυλλάδια τεκμηρίωσης και ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιούν σύμβολα γραφικών που δείχνουν πώς να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα με ασφάλεια.

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Sony FY14 Bravia B2B. Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B

Sony FY14 Bravia B2B. Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B Sony FY14 Bravia B2B Λεπτές, διακριτικές οθόνες εξοικονόμησης ενέργειας για οικονομική προβολή εταιρικών παρουσιάσεων, εκπαίδευση και εφαρμογές ψηφιακής σήμανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα