ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κρέμας περιέχει 7,5 mg μετρονιδαζόλης (0,75% β/β) Για τα έκδοχα, βλέπε ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Κρέμα Ομοιόμορφη λευκή έως υπόλευκη κρέμα 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1.Θεραπευτικές ενδείξεις Για την τοπική θεραπεία των φλεγμονωδών βλατίδων-φλυκταινών που σχετίζονται με τη ροδόχρου ακμή. 4.2.Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Δερματική χρήση Ενήλικες και ηλικιωμένοι Εφαρμόστε μια λεπτή στοιβάδα κρέμας και τρίψτε την απαλά στην πάσχουσα περιοχή του προσώπου 2 φορές ημερησίως για το συνηθισμένο χρονικό διάστημα της θεραπείας διάρκειας 6 έως 12 εβδομάδων. Εάν κριθεί απαραίτητο, η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί (βλ. παράγραφο 4.4). Σε απουσία οποιασδήποτε κλινικής βελτίωσης η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται. Παιδιά και έφηβοι Δεν υπάρχουν επαρκή κλινικά δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της Rosiced κρέμας σε παιδιά επομένως, η Rosiced κρέμα δεν πρέπει να εφαρμόζεται στα παιδιά. Οι περιοχές υπό θεραπεία πρέπει να καθαρίζονται πριν την εφαρμογή της κρέμας. Οι ασθενείς μπορούν να χρησιμοποιούν μη-φαγεσωρογόνα και μη-στυπτικά καλλυντικά μετά την εφαρμογή της κρέμας. 4.3.Αντενδείξεις Η ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα αντενδείκνυται κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης. Η ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα δεν πρέπει να λαμβάνεται από ασθενείς με υπερευαισθησία σε φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν μετρονιδαζόλη ή άλλες 5- νιτροϊμιδαζόλες, όπως περιέχει η ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις απειλητικών για τη ζωή λοιμώξεων και αναποτελεσματικότητας των άλλων φαρμάκων. Η ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπερευαισθησία σε οποιαδήποτε από τα έκδοχα. ROSICED_CREAM_0,75%_SPC_ doc 1

2 Σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική βλάβη, αιμοποιητικές διαταραχές και παθήσεις του κεντρικού ή του περιφερικού νευρικού συστήματος είναι απαραίτητο να γίνεται προσεκτική εκτίμηση οφέλους - κινδύνου πριν τη θεραπεία με ROSICED 7,5 mg/g Kρέμα. 4.4.Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια ή η βλεννογονοδερματική εφαρμογή. Αν συμβεί επαφή, η κρέμα πρέπει να εκπλένεται προσεκτικά με νερό. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, ο ασθενής πρέπει να συμβουλεύεται να χρησιμοποιεί τη Rosiced κρέμα λιγότερο συχνά ή να σταματήσει προσωρινά και να αναζητήσει ιατρική συμβουλή, αν χρειαστεί. Η έκθεση σε UV (φωτόλουτρο, σολάριουμ, λυχνίες μαυρίσματος) πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Rosiced κρέμα. Η συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας δεν πρέπει να υπερβαίνεται. Αν χρειάζεται, η θεραπεία θα μπορούσε να επαναληφθεί ωστόσο, πρέπει να εξετάζεται η μεσολάβηση διαστήματος 6 εβδομάδων. Δεν υπάρχουν επαρκή κλινικά δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της Rosiced κρέμας σε παιδιά επομένως, η Rosiced κρέμα δεν πρέπει να εφαρμόζεται στα παιδιά. Η ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς που παρουσιάζουν ή έχουν ιστορικό αιματολογικών δυσκρασιών. Η άσκοπη ή παρατεταμένη χρήση του φαρμάκου αυτού πρέπει να αποφεύγεται. Υπάρχουν αποδείξεις που υποδεικνύουν ότι η μετρονιδαζόλη είναι καρκινογόνος σε κάποια είδη ζώων. Δεν υπάρχουν αποδείξεις μέχρι σήμερα για καρκινογόνο δράση στον άνθρωπο. Η ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα περιέχει προπυλενογλυκόλη, η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. 4.5.Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Αλληλεπιδράσεις με άλλα τοπικώς εφαρμοζόμενα φαρμακευτικά προϊόντα δεν είναι γνωστές. Η αλληλεπίδραση με συστηματικά φάρμακα είναι απίθανη καθώς η απορρόφηση της μετρονιδαζόλης μετά από δερματική εφαρμογή της Rosiced κρέμας είναι μικρή. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν αναφερθεί αντιδράσεις τύπου δισουλφιράμης σε μικρό αριθμό ασθενών που λάμβαναν ταυτόχρονα μετρονιδαζόλη και oινόπνευμα. Έχει αναφερθεί ότι η από του στόματος μετρονιδαζόλη ενισχύει τη δράση της βαρφαρίνης και άλλων κουμαρινικών αντιπηκτικών, οδηγώντας σε παράταση του χρόνου προθρομβίνης. Η επίδραση της τοπικώς εφαρμοζόμενης μετρονιδαζόλης στον χρόνο προθρομβίνης είναι άγνωστη. 4.6.Κύηση και γαλουχία Η ασφάλεια της χρήσης της μετρονιδαζόλης κατά τη διάρκεια της κύησης δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς. Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές που σχετίζονται ιδιαίτερα με τα πρώιμα στάδια της κύησης. Κάποιες μελέτες έχουν παράσχει ενδείξεις ROSICED_CREAM_0,75%_SPC_ doc 2

3 για αυξημένη συχνότητα δυσπλασιών. Ο κίνδυνος των πιθανών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου καρκινογένεσης, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. Στην περίπτωση μη ελεγχόμενης χρήσης νιτροϊμιδαζολών από τη μητέρα, το έμβρυο και/ή το νεογνό εκτίθενται σε κίνδυνο καρκινογένεσης ή γονοτοξικότητας. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σαφής απόδειξη για βλάβη στο έμβρυο ή στο κύημα. Σε πειραματικές μελέτες σε ζώα, η μετρονιδαζόλη δεν επέδειξε οποιεσδήποτε τερατογόνες ιδιότητες (βλέπε 5.3). Η ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα αντενδείκνυται κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τελευταίου τριμήνου της κύησης η ROSICED 7,5 mg/g Kρέμα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν οι άλλες θεραπείες ήταν αναποτελεσματικές. Η μετρονιδαζόλη περνά στο μητρικό γάλα. Μετά από του στόματος χορήγηση, μπορεί να επιτευχθούν συγκεντρώσεις έως και 100% αυτών στο πλάσμα. Μετά από τοπική εφαρμογή ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα τα επίπεδα στο πλάσμα είναι χαμηλότερα από αυτά μετά από του στόματος χορήγησης μετρονιδαζόλης. Παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια της γαλουχίας, θα πρέπει ή να διακόπτεται ο θηλασμός ή να διακόπτεται η θεραπεία με ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα. 4.7.Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Βάσει του προφίλ φαρμακοδυναμικής της μετρονιδαζόλης και της κλινικής εμπειρίας, η απόδοση στην οδήγηση και τον χειρισμό μηχανών δεν πρέπει να επηρεάζεται. 4.8.Ανεπιθύμητες ενέργειες Έχουν αναφερθεί οι παρακάτω αυθόρμητες ανεπιθύμητες ενέργειες και, εντός κάθε κατηγορίας οργανικού συστήματος, κατατάσσονται ανά συχνότητα χρησιμοποιώντας την ακόλουθη συνθήκη: Πολύ συχνές ( 1/10) Συχνές ( 1/100, <1/10) Όχι συχνές ( 1/1.000 <1/100) Σπάνιες ( 1/ <1/1.000) Πολύ σπάνιες (<1/10.000), συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων αναφορών Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Σπάνιες: αναφυλαξία Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Συχνές: δερματίτιδα από επαφή, ξηροδερμία, ερύθημα, κνησμός, εξάνθημα, δυσανεξία δέρματος (καύσος και δήγμα), ερεθισμός δέρματος, επιδείνωση της ροδόχρου ακμής Σπάνιες: αγγειοοίδημα Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Όχι συχνές: υπαισθησία, παραισθησία Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: Συχνές: άλγος Διαταραχές του γαστρεντερικού: Σπάνιες: μεταλλική γεύση, ναυτία 4.9.Υπερδοσολογία ROSICED_CREAM_0,75%_SPC_ doc 3

4 Υπερδοσολογία είναι εξαιρετικά απίθανο να συμβεί. Η κρέμα πρέπει να απομακρύνεται με έκπλυση με ζεστό νερό. Δεν υπάρχουν δεδομένα για υπερδοσολογία στον άνθρωπο. Μελέτες οξείας από του στόματος τοξικότητας με τοπικώς εφαρμοζόμενη γέλη που περιέχει μετρονιδαζόλη 0,75% w/w σε αρουραίους δεν έδειξαν τοξική δράση με δόσεις έως 5 g τελικού προϊόντος ανά κιλό σωματικού βάρους, την υψηλότερη δόση που χρησιμοποιήθηκε. Η δόση αυτή είναι ισοδύναμη με από του στόματος λήψη 12 σωληναρίων των 30 g κρέμας μετρονιδαζόλης 0,75% για έναν ενήλικα βάρους 72 kg και 2 σωληναρίων κρέμας για ένα παιδί βάρους 12 kg. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.1.Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Χημειοθεραπευτικά για τοπική χρήση Κωδικός ATC: D06BX01 Όταν η μετρονιδαζόλη εφαρμόζεται τοπικά είναι δραστική στη φλεγμονώδη μορφή της ροδόχρου ακμής. Η μετρονιδαζόλη ανήκει στην ομάδα των νιτροϊμιδαζολών. Αποικοδομείται στα ευαίσθητα πρωτόζωα και στα αυστηρώς αναερόβια βακτήρια με τον σχηματισμό ακεταμιδίου και Ν-(2-hydroxyethyl)-oxamid acid. Η αλληλεπίδραση με το DNA οδηγεί σε αναστολή της σύνθεσης των νουκλεϊκών οξέων των εν λόγω μικροοργανισμών, οδηγώντας στον θάνατο αυτών. Δεν εμφανίζεται παράλληλη αντοχή με άλλες αντιβακτηριδιακές ουσίες. 5.2.Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Η συγκέντρωση της μετρονιδαζόλης στη συστηματική κυκλοφορία μετά από τοπική εφαρμογή ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα σε 18 υγιείς εθελοντές κυμάνθηκε από 19 ng/ml έως 107 ng/ml με μια μέση μέγιστη συγκέντρωση C max 49 ng/ml, δηλαδή 600 φορές χαμηλότερη μετά την από του στόματος χορήγηση 2 gr. O μέγιστος χρόνος (t max ) του σκευάσματος για τοπική χρήση ήταν 8,9 ώρες. O χρόνος ημίσειας ζωής της μετρονιδαζόλης με ελεγχόμενο ρυθμό απορρόφησης είναι 33 ώρες. O χρόνος ημίσειας ζωής της από του στόματος χορηγούμενης μετρονιδαζόλης είναι περίπου 8 ώρες. Μετά την από στόματος χορήγηση, η μετρονιδαζόλη απορροφάται ταχέως και σχεδόν πλήρως, επιτυγχάνοντας μέγιστα επίπεδα στον ορό μετά από 1-2 ώρες. Σε ορθική χορήγηση, περίπου 80% της ουσίας είναι διαθέσιμο στη συστηματική κυκλοφορία και τα μέγιστα επίπεδα στον ορό επιτυγχάνονται μετά από περίπου 4 ώρες. Μετά από κολπική χορήγηση μόνο το 20% περίπου βρέθηκε στον ορό. Σε αυτή την περίπτωση η μέγιστη συγκέντρωση επιτυγχάνεται αργότερα, μετά από 8-24 ώρες. O χρόνος ημίσειας ζωής στον ορό είναι περίπου 8 (6 έως 10) ώρες. Αρκετοί μεταβολίτες σχηματίζονται στον ανθρώπινο οργανισμό, ο υδροξυ-μεταβολίτης (1-(2- hydroxyethyl)-2-hydroxymethyl-5-nitroimidazole) και ο «όξινος» μεταβολίτης (2- methyl-5-nitroimidazole-1-yl-acetic acid) είναι οι κύριοι μεταβολίτες. Περίπου 80% της ουσίας απεκκρίνεται από τους νεφρούς, με το αμεταβόλιστο κλάσμα να αποτελεί λιγότερο από 10%. Μικρές ποσότητες (περίπου 6%) απεκκρίνονται επίσης μέσω του ήπατος. Η νεφρική ανεπάρκεια δεν παρατείνει σημαντικά την απέκκριση. Σε περίπτωση σοβαρής ηπατικής ανεπάρκειας πρέπει να ROSICED_CREAM_0,75%_SPC_ doc 4

5 αναμένεται μια καθυστέρηση στην απομάκρυνση. Σε ασθενείς με μεγάλη μείωση στην ηπατική τους λειτουργία ο χρόνος ημίσειας ζωής μπορεί να παραταθεί σε 30 ώρες. Η πρωτεϊνική σύνδεση είναι μικρότερη από 20%. Ο φαινόμενος όγκος κατανομής είναι περίπου 36 l. 5.3.Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια α) Οξεία τοξικότητα Η οξεία τοξικότητα ελέγχθηκε σε ποντίκια με χορήγηση από δύο διαφορετικές οδούς. Οι τιμές της LD 50 ήταν mg/kg σωματικού βάρους μετά από χορήγηση από του στόματος και mg/kg σωματικού βάρους σε ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση. Συνεπώς, η οξεία τοξικότητα είναι πολύ χαμηλή. Δεν είναι γνωστές περιπτώσεις οξείας τοξικότητας σε ανθρώπους. Ως τοξικά επίπεδα στο πλάσμα ορίζονται τα 200 μg/ml, που είναι 10 φορές υψηλότερα από την ποσότητα που λαμβάνεται μετά από την προοριζόμενη για από του στόματος χρήση. β) Υποξεία τοξικότητα Σε μελέτες χρόνιας τοξικότητας, δεν ήταν δυνατό να παρατηρηθούν ανεπιθύμητες ενέργειες σε αρουραίους μετά από χορήγηση μετρονιδαζόλης για χρονικό διάστημα 26 έως 80 εβδομάδες. Μόνο με δόσεις από 300 έως 600 mg/kg σωματικού βάρους, χορηγούμενες ημερησίως, παρουσιάστηκαν δυστροφία των όρχεων και ατροφία προστάτη. Τοξικές επιδράσεις σε σκυλιά που ελάμβαναν 75 mg/kg σωματικού βάρους ημερησίως εκδηλώθηκαν ως αταξία και τρόμος. Έρευνες σε πιθήκους έδειξαν δοσοεξαρτώμενη αύξηση της εκφύλισης των ηπατικών κυττάρων μετά από χορήγηση 45, 100 και/ή 225 mg/kg σωματικού βάρους, ημερησίως για ένα χρόνο. Ως χαμηλότερη τοξική δόση μετά από συνεχή από του στόματος χορήγηση διάρκειας 8 εβδομάδων σε ανθρώπους ορίστηκαν τα 18 mg/kg/ημέρα. Η χολοστατική ηπάτωση και η περιφερική νευροπάθεια είναι γενικά σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες. γ) Δυναμικό μεταλλαξιογόνου και ογκογόνου δράσης Μεταλλαξιογόνος δράση Μετά την αναγωγή του αζώτου, η μετρονιδαζόλη δρα ως μεταλλαξιογόνος στα βακτήρια. Μεθοδολογικά έγκυρες έρευνες δεν αποκάλυψαν κάποια ένδειξη μεταλλαξιογόνου δράσης στα κύτταρα των θηλαστικών in vitro και in vivo. Μελέτες σε λεμφοκύτταρα ασθενών υπό θεραπεία με μετρονιδαζόλη δεν αποκάλυψαν σημαντικές ενδείξεις για βλαπτικές επιδράσεις στο DNA. Καρκινογόνος δράση Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μετρονιδαζόλη έχει ογκογόνες δράσεις σε αρουραίους και ποντίκια. Η αυξημένη συχνότητα όγκων του πνεύμονα μετά από του στόματος χορήγηση σε ποντίκια αξίζει ιδιαιτέρως να αναφερθεί. Δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση με γονιδιοτοξικό μηχανισμό δράσης, αφού δεν εμφανίζεται αύξηση στη συχνότητα των μεταλλάξεων που παρατηρούνται σε διάφορα όργανα, συμπεριλαμβανομένου του πνεύμονα σε διαγονιδιακά ποντίκια, μετά από χορήγηση υψηλών δόσεων μετρονιδαζόλης. Μετά από ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση μετρονιδαζόλης (15 μg/g σωματικού βάρους) σε «άτριχα» ποντίκια για 4 εβδομάδες παρουσιάστηκε αύξηση των όγκων του δέρματος που επάγονται από υπεριώδη ακτινοβολία (UV). ROSICED_CREAM_0,75%_SPC_ doc 5

6 Η σημασία αυτών των ευρημάτων καρκινογόνου δράσης όσον αφορά στη δερματική θεραπεία της ροδόχρου ακμής με ROSICED 7,5 mg/g Kρέμα σε ανθρώπους παραμένει ασαφής, ειδικότερα, αφού μετά από δεκαετίες συστηματικής χρήσης της μετρονιδαζόλης σε ανθρώπους δεν έχουν αποδειχθεί ενδείξεις κάποιας αύξησης του κινδύνου για καρκίνο. Παρόλα αυτά, πρέπει να δίνονται συμβουλές στους ασθενείς ώστε να αποφεύγουν την άμεση έκθεση στον ήλιο των υπό θεραπεία περιοχών του δέρματος, εάν αυτό είναι εφικτό. δ) Τοξικότητα στην αναπαραγωγή Πειράματα σε ζώα δεν έχουν καταδείξει τερατογόνες ή εμβρυοτοξικές δράσεις σε αρουραίους σε δόσεις έως και 200 mg/kg σωματικού βάρους και σε κουνέλια σε δόσεις έως 150 mg/kg σωματικού βάρους ανά ημέρα. ε) Τοπική ανοχή Σε μια μελέτη τοπικής ανοχής η ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα βρέθηκε να προκαλεί ελαφρύ ερεθισμό, χωρίς οποιαδήποτε συστηματική τοξικότητα. Η ικανότητα ευαισθητοποίησης του δέρματος από τη ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα βρέθηκε πολύ χαμηλή και δεν έχουν παρατηρηθεί φωτοτοξικότητα ή φωτοευαισθητοποίηση. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1.Κατάλογος εκδόχων Γλυκερόλης μονολαουρικός εστέρας Γλυκερόλης μονομυριστικός εστέρας Προπυλενογλυκόλη Κιτρικό οξύ άνυδρο (ρυθμιστής ph) Νατρίου υδροξείδιο (ρυθμιστής ph) Καρβομερή Ύδωρ κεκαθαρμένο 6.2.Ασυμβατότητες Δεν εφαρμόζεται 6.3.Διάρκεια ζωής 24 μήνες Μετά το πρώτο άνοιγμα: 8 εβδομάδες 6.4.Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30 C. Μην ψύχετε ή καταψύχετε. 6.5.Φύση και συστατικά του περιέκτη Σωληνάρια MDPE που είναι σφραγισμένα με πώματα πολυπροπυλενίου τα οποία περιέχουν κρέμα σε ποσότητες 25 g, 30 g, 40 g ή 50 g. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6.Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις. ROSICED_CREAM_0,75%_SPC_ doc 6

7 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ PIERRE FABRE HELLAS AE Λ. Μεσογείων Αγία Παρασκευή Τηλ.: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 53976/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Πρώτη έγκριση: Ανανέωση: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ROSICED_CREAM_0,75%_SPC_ doc 7

Παραρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

Παραρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και Φύλλο Οδηγιών Χρήσης Παραρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και Φύλλο Οδηγιών Χρήσης Σημείωση: Αυτή η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η επισήμανση και το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Calcitriol 3mcg/g. Methylprednisolone aceponate 0,1% Salicylic acid. Δερματικό διάλυμα 50ml. Αλοιφή 100g. Δερματικό διάλυμα 100ml

Calcitriol 3mcg/g. Methylprednisolone aceponate 0,1% Salicylic acid. Δερματικό διάλυμα 50ml. Αλοιφή 100g. Δερματικό διάλυμα 100ml Methylprednisolone aceponate 0,1% Δερματικό διάλυμα 50ml Calcitriol 3mcg/g Αλοιφή 100g Salicylic acid 10% 21 Δερματικό διάλυμα 100ml περιεχόμενα χαρακτηριστικά & εφαρμογές 4 εφαρμογές 6 εφαρμογές συνδυαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arixtra 1,5 mg/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών & Κωδ. Αποφάσεων ΑΘΗΝΑ, 3-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aldara 5% κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει 12,5 mg imiquimod σε 250 mg κρέμας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 22,5 μικρογραμμάρια tiotropium bromide monohydrate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Modiodal δισκία 100 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 100mg modafinil Έκδοχο: Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Octegra 400mg / 250ml διάλυμα για έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Moxifloxacin 1.6mg/ml

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 150mg βενλαφαξίνης.

Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 150mg βενλαφαξίνης. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Efexor XR 37,5 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης. Efexor XR 75 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης. Efexor XR 150 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Octegra 400 mg δισκία επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Canesten Dermal

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Canesten Dermal ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Canesten Dermal 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CANESTEN Kρέμα εξωτερικής χρήσης 1% CANESTEN CANESTEN CANESTEN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 200 mg/vial GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 1000 mg/vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

[Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

[Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ [Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Glypressin 1 mg, κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ref.: SmPc Zemaros. Ref.: Osteoporos Int 2008; 19: 399-428.

Ref.: SmPc Zemaros. Ref.: Osteoporos Int 2008; 19: 399-428. ΑΛΕΝΔΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ Το αλενδρονικό οξύ, η δραστική ουσία του Zemaros, είναι ένας διφωσφονίτης, ο οποίος εμποδίζει την οστική απορρόφηση στους οστεοκλάστες. Ref.: SmPc Zemaros ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Bondapen «µια φορά την εβδοµάδα» 35mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lantus 100 μονάδες/ml ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml περιέχει 100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ NIMOTOP I.V.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ NIMOTOP I.V. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ NIMOTOP I.V. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nimotop 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Φιάλη των 50ml που περέχει 10mg nimodipine σε 50ml αλκοολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EPANUTIN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EPANUTIN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EPANUTIN 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: EPANUTIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: Κάθε καψάκιο περιέχει 100 mg νατριούχου

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος ΔΔΥΕΠ-Ε.4250-13/2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Regaine Foam:

Το νέο Regaine Foam: Νέα εξελιγµένη πατενταρισµένη σύνθεση αφρού Η µοναδική θεραπεία µε Μινοξιδίλη κατά της τριχόπτωσης σε µορφή αφρού, για άνδρες και γυναίκες Το νέο Regaine Foam: Περιέχει Μινοξιδίλη 5% και ενδείκνυται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Formopen Κόνις για εισπνοή σε ταινίες μιας δόσης (blister). 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ,21-1-2010 Πληροφορίες Μ. ΣΑΡ ΜΟΥΣΑΚΗ ΑΡ. ΓIΡΩΤ.: 3697 Τηλέφωνο: 210-6507200 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΘΗΝΑ,21-1-2010 Πληροφορίες Μ. ΣΑΡ ΜΟΥΣΑΚΗ ΑΡ. ΓIΡΩΤ.: 3697 Τηλέφωνο: 210-6507200 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΔYEn-E.42S0-] 3/3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕ/Ο ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δινση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων ΑΘΗΝΑ,21-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MEPACT 4 mg κόνις για εναιώρημα προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο περιέχει 4 mg

Διαβάστε περισσότερα

1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml

1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Κράτος μέλος Κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το HUMAN ALBUMIN 50g/l Baxter

Διαβάστε περισσότερα