Οι Ενότητες της Ημερίδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Ενότητες της Ημερίδας"

Transcript

1 Βασικά Συμπεράσματα της ημερίδας του ΣΕΒ με τίτλο: ''H Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων, Ποιες Λύσεις - Ποια Προοπτική'', 15 Ιανουαρίου 2014, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Στην Ελλάδα μέσω του PSI μια δημοσιονομική κρίση εξελίχτηκε σε μια οξεία κρίση χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν αθροιστικά τις αρνητικές επιπτώσεις της ύφεσης που έφερε η πολιτική της λιτότητας, του δημοσίου που από τη μία μεριά απορροφά πόρους ενώ από την άλλη δεν πληρώνει και του τραπεζικού συστήματος που στερείται ρευστότητας. Δημιουργήθηκε έτσι ένας φαύλος κύκλος αιτίων που βαθαίνουν πολλαπλασιαστικά την κρίση και που οδηγεί ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων αναίτια στην τελική πτώση. Λόγω της ανάγκης απομόχλευσης που δημιούργησε το PSI και της αύξησης των επισφαλειών που έφερε η λιτότητα, οι τράπεζες προσπαθούν να διαθέτουν τις λιγοστές πιστώσεις τους στις πλέον υγιείς επιχειρήσεις με τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, προκειμένου να αποκτήσουν επάρκεια κεφαλαίων με βάση τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι υποχρεωμένες, μεταξύ άλλων, να προχωρήσουν στην παραπέρα απομόχλευση και ρευστοποίηση στοιχείων ενεργητικού. Αυτό σημαίνει ότι σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων που μέχρι σήμερα κρατιόταν στη ζωή με μικρές δανειακές ενέσεις ή με τυπικές αναδιαρθρώσεις δανείων θα οδηγηθεί στο κλείσιμο. Η Ελλάδα, ακόμα περισσότερο από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, στήριζε μέχρι σήμερα τη χρηματοδότηση της οικονομίας κυρίως στο τραπεζικό σύστημα, και συνεπώς στην παρούσα συγκυρία η τραπεζική απομόχλευση έχει αυξημένη επίπτωση στην πραγματική οικονομία. Αντίστοιχα, κάτω από τις συνθήκες αυτές αναδεικνύεται περισσότερο το γεγονός ότι η χώρα δεν έχει αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται βήματα αλλά βρίσκονται ακόμα σε πρωτόλειο στάδιο, ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από το κράτος με τις γνωστές οργανωτικές αδυναμίες και, τουλάχιστον στην παρούσα μορφή τους, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις εκτεταμένες ανάγκες που έχει δημιουργήσει η πενταετής βαθιά ύφεση, το PSI, ο αυξημένος για πολλά χρόνια κίνδυνος χώρας και οι θεσμικές εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό τραπεζικό πεδίο. 1

2 Μετά τη σημαντική βλάβη που έχει ήδη υποστεί ο παραγωγικός ιστός της χώρας, το θέμα είναι πώς από τώρα και στο μέλλον θα αναστραφούν οι αρνητικές επιπτώσεις από αυτήν τη διαδικασία απομόχλευσης στην παραγωγή, την απασχόληση και στην προοπτική ανάπτυξης της χώρας. Αδιαμφισβήτητα αν δεν υπάρξει οργανωμένο σχέδιο προς την κατεύθυνση αποκατάστασης ομαλών συνθηκών χρηματοδότησης της παραγωγικής οικονομίας το κύριο σώμα των ελληνικών επιχειρήσεων θα αντιμετωπίσει ένα λουτρό αίματος. Και η χώρα θα υποστεί ανήκεστο βλάβη στο παραγωγικό της δυναμικό. Ορισμένες, λίγες και πρωταρχικά μεγάλες, επιχειρήσεις με τη δυνατότητα διεθνών διασυνδέσεων προσέφυγαν σε κυρίως ομολογιακό δανεισμό από το εξωτερικό. Τα κεφάλαια που συγκέντρωσαν, όμως, δεν αφορούσαν νέες επενδύσεις αλλά την αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων. Οι κινήσεις τους είναι, για την ώρα τουλάχιστον, ουσιαστικά αμυντικές. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις εντείνουν τις προσπάθειες τους να μειώσουν τα κόστη τους, να οργανώσουν την λειτουργία τους με σύγχρονα πρότυπα, να στραφούν προς το εξωτερικό, να δημιουργήσουν διεθνείς συνεργασίες, να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης από ξένες τράπεζες, σταδιακά να ανοίξουν και πάλι εμπορικές πιστώσεις με προμηθευτές και να αποκτήσουν ξανά ασφαλιστική κάλυψη για τις εμπορικές συναλλαγές τους. Στην προσπάθεια τους αυτή, όμως, εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται υπό το πρίσμα του ελληνικού κρατικού πιστωτικού κινδύνου. Έτσι, το κόστος του χρήματος γι αυτές παραμένει σε απαγορευτικά επίπεδα περίπου τριπλάσιο από το ευρωπαϊκό κι αυτό σημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα τους υποφέρει. Πέρα του μικρού αριθμού των επιχειρήσεων που συνεχίζουν παρά την πολυετή βαθειά ύφεση να έχουν ισχυρές χρηματοροές και ισολογισμό, υπάρχει και ένα μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που έχει αποδυναμωθεί από την κρίση αλλά μπορεί ακόμα να κερδίσει την επιβίωση ετοιμάζοντας και υποβάλλοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης του συνόλου της επιχείρησης και όχι μόνο των δανείων της. Για κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις αυτό μπορεί να απαιτεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ίδιους πόρους και την μεγαλύτερη εξάρτηση από εσωτερικούς πόρους. Για άλλες η επιβίωση εξαρτάται από την αναδιάρθρωση τους με τη συμμετοχή ξένων κεφαλαίων γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια του ελέγχου της επιχείρησης από τους αρχικούς μετόχους, στην πώληση με απόσχιση μέρους της εταιρείας ακόμη και στην τελική ρευστοποίηση της αν το σχέδιο δεν πετύχει. Οι αναδιαρθρώσεις αυτής της μορφής απαιτούν ειδική τεχνογνωσία στην κατηγοριοποίηση και γενικά στη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης. Μένει να αποφασιστεί αν οι τράπεζες θα ιδρύσουν ειδικά τμήματα που θα ασχοληθούν με αυτές τις περιπτώσεις, αν τρίτοι ειδικοί θα αναλάβουν αυτή τη διαχείριση ενώ οι τράπεζες θα κρατήσουν την εποπτεία ή αν τα δάνεια αυτά θα πωληθούν σε εξειδικευμένα προς τούτο διεθνή επενδυτικά/διαχειριστικά σχήματα. 2

3 Όποια κι αν είναι η εξέλιξη, όμως, προαπαιτούμενο επιτυχίας είναι ορισμένες στρατηγικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο. Πέρα από το πρωταρχικό θέμα του φορολογικού καθεστώτος (που πρέπει να αποκτήσει σταθερότητα, διαφάνεια και ανταγωνιστικότητα) η ανάγκη μεταρρύθμισης επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό της φορολογίας ώστε να μπορεί να συμβαδίσει με τις σύγχρονες χρηματοπιστωτικές πρακτικές σε τέτοιες αναδιαρθρώσεις, στο πτωχευτικό δίκαιο και στις ευρύτερες νομικές διαδικασίες και νομολογίες που διέπουν τις δανειακές συμβάσεις και τις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου αντίθετα με άλλες χώρες ιδιαίτερα μεγάλο μέρος των μη κανονικά εξυπηρετούμενων δανείων αφορά δάνεια επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από μια οξεία κρίση ρευστότητας και πολυετή βαθειά ύφεση η ανάπτυξη των οργανωτικών δομών και των θεσμών που θα επιτρέψουν την ανάκαμψη τους και την επαναφορά τους σε χρηματοοικονομική υγεία έχει αυξημένη και κρίσιμη σημασία όχι μόνο για την υποστήριξη της ανάκαμψης όλης της χώρας αλλά και ειδικότερα για τη διάσωση θέσεων εργασίας. Συνεπώς ένα οργανωμένο σχέδιο προς την κατεύθυνση αποκατάστασης ομαλών συνθηκών χρηματοδότησης της παραγωγικής οικονομίας πρέπει να στοχεύει: Α. Στην διευκόλυνση πρόσβασης των επιχειρήσεων που έχουν ακόμα υγιή θεμελιώδη, σε ενδιαφερόμενα κεφάλαια και με όρους που θα τους επιτρέψουν να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές. Β. Ειδικά, στην αντιμετώπιση των ειδικών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων που θα επιτρέψουν τον μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που μετά από 5 χρόνια βαθειάς και οξείας ύφεσης πλέον έχουν αποδυναμωμένα θεμελιώδη, αλλά που διαθέτουν παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να διασωθούν, να αποκτήσουν και αυτές πρόσβαση σε μη τραπεζικά κεφάλαια που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην προοπτική ανάκαμψης τους, αλλά που θέτουν οργανωτικές και θεσμικές προϋποθέσεις για να επενδύσουν. 3

4 Οι Ενότητες της Ημερίδας α. Γεγονότα οικονομία. Στη χώρα μας η δημοσιονομική κρίση μέσω του PSI έγινε μία τραπεζική κρίση με ιδιαίτερα αυξημένες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία λόγω της παραδοσιακά μεγάλης εξάρτησης των επιχειρήσεων από τον τραπεζικό δανεισμό και, αντίστοιχα, της απουσίας σημαντικών εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Η κρίση ρευστότητας στην Ελλάδα, επιβαρύνθηκε επιπλέον από: Την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου την ώρα που το ίδιο αυξάνει τη φορολογία, δεν συμψηφίζει απαιτήσεις και επιβάλλει ακόμα και την προκαταβολή του ΦΠΑ για επισφαλείς πωλήσεις Την αποχώρηση των ξένων τραπεζών καθώς και τη διακοπή της λειτουργίας των υπερεθνικών τραπεζών στην Ελλάδα -- όπως για παράδειγμα η διακοπή των δράσεων της EIB στο βαθύτερο σημείο της ύφεσης. Την επιταχυνόμενη απομόχλευση των χαρτοφυλακίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς η μεγάλη εξάρτηση τους από το ευρωσύστημα θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά έτι περαιτέρω (το 2015 είναι η λήξη αποδοχής από ΕΚΤ ενέχυρων ομολόγων με εγγύηση δημοσίου) ενώ υπάρχει και επιπλέον φιλόδοξος στόχος παραπέρα μείωσης της εξάρτησης από το ευρωσύστημα μέχρι το Την υποχρέωση συμμόρφωσης των τραπεζών με αυξημένους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στα πλαίσια του νεόυ ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που ενθαρρύνει τη μείωση της τραπεζικής διαμεσολάβησης στην οικονομία. Την πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα που κατά περιόδους ανακόπτει την επιστροφή καταθέσεων στην Ελλάδα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η κάλυψη των υψηλών και αλλεπάλληλων φορολογικών υποχρεώσεων γίνεται με απομείωση των αποταμιεύσεων. Πρέπει να τονιστεί ότι καταγράφεται μία σχετική, συγκριτικά με το ύψος των προκλήσεων, ανθεκτικότητα της χρηματοδότησης της οικονομίας από το χρηματοπιστωτικό σύστημα η οποία πρέπει να σημειωθεί υποστηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό από το ευρωσύστημα. Στο περιβάλλον αυτό συγκεκριμένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με όραμα και καινοτόμα σχέδια χρηματοδοτήθηκαν από τις ελληνικές τράπεζες για επενδύσεις και ανάπτυξη, παρά την πρωτοφανή κρίση και τις τόσο αντίξοες συνθήκες. Όμως μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, ειδικά όταν η χρηματοοικονομική τους υγεία έχει πληγεί λόγω της παρατεταμένης και βαθειάς κρίσης, πλέον δεν μπορεί να αντλήσει την χρηματοδότηση που είναι απαραίτητη για την απρόσκοπη λειτουργία και ανάπτυξη τους. 4

5 Επιπλέον, ειδικά στη χώρα μας υπάρχουν συγκεκριμένες στρεβλώσεις που, πέρα των παραδοσιακών επιπτώσεων που δημιουργεί μία γενικότερη κρίση χρηματοδότησης, οδήγησε συχνά στην αποσύνδεση του κόστους χρήματος από την πιστοληπτική ικανότητα επιχειρήσεων. Έτσι, υγιείς επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να περιορίσουν τη δραστηριότητα τους πολύ πέρα του επιπέδου που θα δικαιολογούσε η ύφεση ενώ μη υγιείς επιχιερήσεις συνέχιζαν να αντλούν ρευστότητα κάτω από συγκριτικά ευνοϊκούς όρους. β. Η πραγματικότητα της πιστωτικής ασφυξίας για τις επιχειρήσεις. Η πιστωτική ασφυξία που βιώνει η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων, σε όποιο τομέα και να δραστηριοποιούνται περιγράφεται συνοπτικά ως εξής: Δραστική μείωση των παραγωγικών επενδύσεων. Αδυναμία δανειοδότησης υφιστάμενων δραστηριοτήτων λόγω μείωσης ή και διακοπής γραμμών χρηματοδότησης. Μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων που μπορούν να αναπτυχθούν. Διεύρυνση των χρονικών ορίων των εμπορικών πιστώσεων. Μη αποδοχή των εγγυητικών επιστολών των ελληνικών τραπεζών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός Ελλάδος. Αυξημένο κόστος ή και απαίτηση από αλλοδαπές τράπεζες για κατάθεση μετρητών προκειμένου να εκδοθούν εγγυητικές επιστολές για αγορές πρώτων υλών ή εξοπλισμού. Απόσυρση από την Ελλάδα διεθνών ασφαλιστικών οργανισμών που παρείχαν ασφάλιση πιστώσεων με αποτέλεσμα την αναστολή σχεδόν κάθε εμπορικής πίστωσης από το εξωτερικό και, επιπλέον, τη μη δυνατότητα χρήσης εμπορικών πιστώσεων ως ενέχυρο. Μη αποδοχή ελληνικών τραπεζών ως μέλη σε σχήματα κοινής χρηματοδότησης. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης τη στιγμή που υπήρχε μια πρωτοφανής μείωση των διαθεσίμων. Με τις συνθήκες αυτές η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων αναζήτησε λύσεις ως εξής: Χρήση εσωτερικών πόρων για τις επενδύσεις, την έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών. Όμοια, για τη μείωση των πλαφόν των υφιστάμενων δανείων. Σχέδια στρατηγικής αναδιάρθρωσης και περικοπή δαπανών, συχνά στα όρια διασφάλισης της απαιτούμενης ασφάλειας και ποιότητας και με ταυτόχρονη μείωση του εργατικού κόστους. Προσπάθεια αναχρηματοδότησης δανείων, μείωσης επιτοκίων δανεισμού και πίεση για την εξασφάλιση εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων. Υιοθέτηση πολιτικών αντιστάθμισης χρηματοοικονομικών κινδύνων. 5

6 Δημιουργία νέων διεθνών συνεργασιών με προμηθευτές, πελάτες, δανειστές και επενδυτικά κεφάλαια. Πίεση για την επανέναρξη συνεργασία με διεθνείς ασφαλιστικούς οργανισμούς και αποκατάστασης πιστώσεων από διεθνείς προμηθευτές που είχαν διακοπεί. Αύξηση συνεργασιών με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξωτερικού ειδικά στον βαθμό που μπορεί να υπάρξει διεθνοποίηση δραστηριοτήτων. Αναζήτηση αναχρηματοδότησης υφιστάμενων υποχρεώσεων σε διεθνείς κεφαλαιαγορές και διατύπωση σωστά δομημένων προτάσεων νέων επενδύσεων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ειδικά, σταδιακή αύξηση εκδόσεων εταιρικών ομολόγων, στο βαθμό που οι αγορές εμπιστεύονται τις συγκεκριμένες ελληνικές επιχειρήσεις που το επιχειρούν. Πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και για αναπτυσσόμενες και υγιείς επιχειρήσεις η αναζήτηση χρηματοδότησης από επενδυτές του εξωτερικού αναδεικνύει σημαντικές προκλήσεις που αφορούν τις γνώσεις που απαιτούνται στην συνδιαλλαγή με κεφάλαια που επιδιώκουν την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο, ειδικά όταν επιδιώκεται να μην τεθεί σε κίνδυνο ο μελλοντικός έλεγχος της επιχείρησης. Δυστυχώς, αυτές οι δράσεις δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας των περισσότερων επιχειρήσεων, καθώς δεν αρκούν για να καλύψουν το μεγάλο ανταγωνιστικό μειονέκτημα που προκύπτει όταν το χρηματοοικονομικό κόστος των διεθνών ανταγωνιστών είναι στο 1/3 του ελληνικού και όταν αυτοί έχουν πρόσβαση σε ιστορικά ψηλά επίπεδα ρευστότητας. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο όταν αναφερόμαστε σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις που πλήττονται επιπλέον από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας. Με τέτοια διαφορά κόστους χρηματοδότησης οι ελληνικές επιχειρήσεις απλά δεν μπορούν να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές και συνεπώς πολλές δεν θα επανέλθουν σε αναπτυξιακή τροχιά αν δεν υπάρξει σύντομα μία ουσιαστική αλλαγή στο κόστος χρηματοδότησης της ιδιωτικής οικονομίας. γ. Γενικές προϋποθέσεις αντιμετώπισης του προβλήματος και πέρα των ειδικών μέτρων. Συνοπτικά, οι γενικές αυτές προϋποθέσεις περιλαμβάνουν: 1. Αναβάθμιση αξιόχρεου χώρας με εδραίωση δημοσιονομικής σταθερότητας, προώθηση μεταρρυθμίσεων που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και μια χωρίς προκαταλήψεις αναζήτηση εφικτών τεχνικών λύσεων για το δημόσιο χρέος που θα απομακρύνουν τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του. Αθροιστικά τα μέτρα αυτά θα εξασφαλίσουν την ικανότητα του τραπεζικού συστήματος και της χώρας να προσελκύσουν ρευστότητα με πιο ανταγωνιστικούς όρους. 2. Ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και ταχύτερη πλήρη αποκατάσταση του ιδιωτικού τους χαρακτήρα με την αξιοποίηση 6

7 σχετικού ενδιαφέροντος ξένων κεφαλαίων για μόνιμη συμμετοχή σε αυτές. 3. Μείωση του κόστους ενέργειας για την παραγωγική οικονομία. 4. Συγχρηματοδότηση επενδύσεων από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) με την ΕΕ και τον ιδιωτικό τομέα (ελληνικό και διεθνή) για επενδύσεις υποδομών έργων και υπηρεσιών ώστε: Να μπουν χρήματα στην αγορά. Να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση ΣΔΙΤ. Να μειωθεί ο κίνδυνος που έχει ο ιδιώτης με το δημόσιο αντισυμβαλλόμενο. Να αντιμετωπιστεί ειδικά ο κίνδυνος έναντι πληρωμών διαθεσιμότητας στα ΣΔΙΤ που έχουν το δημόσιο ως αντισυμβαλλόμενο. Να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα τραπεζικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση έργων υποδομών. Να διαμορφωθούν οι συνθήκες συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών και τραπεζικής χρηματοδότησης για τα έργα υποδομής. Να εκπληρωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση έργων υποδομών από τις κεφαλαιαγορές. Να αρθούν θεσμικά εμπόδια όπως η μη ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Σημειώνεται επίσης ότι επικουρικές δράσεις χρηματοδότησης από υπερεθνικές τράπεζες (ΕΙΒ, EIF) καθώς και τα προγράμματα για ΜμΕ, μπορεί να έχουν μια ικανοποιητική πορεία, καθώς δίνουν σε ΜμΕ κεφάλαια με επιτόκιο χαμηλότερο της αγοράς, αν και συχνά τα κριτήρια είναι υπερβολικά αυστηρά. Τονίζεται ότι οι δράσεις αυτές στη χώρα μας χρειάζονται θεσμική στήριξη με την επίλυση ορισμένων θεμάτων συνεργασίας των ιδρυμάτων αυτών με την Ελληνική κυβέρνηση, για να μπορέσουν να διεισδύσουν με περισσότερη αποτελεσματικότητα στο κομμάτι της οικονομίας που επιδιώκουν να στηρίξουν. Επιπλέον η επιχειρηματολογία ότι οι φόροι στην Ελλάδα συγκρίνονται τώρα με τους φόρους που καταβάλλονται σε άλλες αναπτυγμένες χώρες του πυρήνα της ζώνης του ευρώ είναι ανακριβής γιατί στις χώρες αυτές οι επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τις ελληνικές επιχειρήσεις, καταβάλλουν τους φόρους αυτούς χωρίς να βαρύνονται από: Κατάρρευση εγχώριας ζήτησης. Ψηλό κόστος λειτουργίας λόγω θεσμικών ατελειών και αβεβαιοτήτων. Υψηλό κόστος χρήματος και ανεπάρκεια κεφαλαίων. Μη ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας. Απόλυτη προτεραιότητα δημοσίου στην είσπραξη απαιτήσεων χωρίς δυνατότητα συμψηφισμού. Ασάφεια και αστάθεια φορολογικού πλαισίου. 7

8 Σχετικά, ειδική μνεία πρέπει να γίνει για το φορολογικό πλαίσιο. Πέρα από το ύψος των συντελεστών, χρειάζονται οπωσδήποτε μέτρα όπως ο εξορθολογισμός και η σταθερότητα των φορολογικών διατάξεων, καθώς αποτελούν προϋπόθεση για την προσέλκυση σοβαρών επενδυτικών κεφαλαίων. Η εδραίωση της φορολογικής σταθερότητας στο μέλλον πρέπει να περιλαμβάνει και την οριστική απομάκρυνση της φορολογικής αβεβαιότητας για χρήσεις του παρελθόντος, μέσω μιας οριστικής περαίωσης περιουσίας. Μόνο έτσι τα κεφάλαια που θα επενδυθούν, ειδικά για την ανακεφαλαιοποίηση επιχειρήσεων, δεν θα βαρύνονται από το κόστος της αβεβαιότητας από απρόβλεπτες συνέπειες που μπορεί να δημιουργήσει στο μέλλον η αναδρομική εφαρμογή του στρεβλού, αβέβαιου και ασαφούς φορολογικού πλαισίου του παρελθόντος στα κεφάλαια αυτά. δ. Η τραπεζική απομόχλευση στην Ευρώπη και η αναζήτηση άλλων πηγών χρηματοδότησης αναζήτηση χρηματοδότησης από υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις στο νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό περιβάλλον. Παρόλο που η τραπεζική χρηματοδότηση είναι βασική για επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, και παρότι η κρίση έχει οδηγήσει σε διάσπαση της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και σε μεγάλη απόκλιση των όρων χρηματοδότησης ανάμεσα στον Νότο και τον Βορρά στην Ευρώπη, η δομή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου ενισχύει πανευρωπαϊκά τον περιορισμό της διαμεσολάβησης και αναμένεται να οδηγήσει σε αυξημένη απευθείας σχέση δανειστών και δανειοληπτών π.χ. με τη διόγκωση της αγοράς εταιρικών ομολόγων, είτε αυτή είναι οργανωμένη είτε όχι. Η αλλαγή αυτή στη δομή χρηματοδότησης της παραγωγικής οικονομίας στην Ευρώπη, εκτός του ότι δρομολογείται σε συνθήκες χρηματοδότησης που δεν είναι ομαλές σε πολλές χώρες, αναδεικνύει και κρίσιμα ερωτήματα όπως ποια θα είναι η στρατηγική διαμόρφωσης των θεσμικών συνθηκών που θα κάνουν το τραπεζικό σύστημα πιο προσβάσιμο ειδικά σε μικρότερες επιχειρήσεις. Ήδη σε πολλές περιπτώσεις, λόγω του νέου πλαισίου, η δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος να προσφέρει κεφάλαια σε κόστος χαμηλότερο του κόστους εταιρικών ομολόγων έχει πάψει να υφίσταται. Έτσι, ειδικά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα απευθείας προσέγγισης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, αποκλείονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τη δυνατότητα άντλησης χρηματοδότησης με ανταγωνιστικό κόστος, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι συχνά έχουν τη δυνατότητα προσέγγισης άλλων επικουρικών πηγών χρηματοδότησης όπως είναι τα ειδικά προγράμματα για ΜμΕ. Η τάση αυτή αναδεικνύει τη σημασία υιοθέτησης τόσο από τις υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις όσο και από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και το κράτος στρατηγικών ενδυνάμωσης των διαύλων άμεσης συνεργασίας επιχειρήσεων και κεφαλαίων χρηματοδότησης με μακροχρόνια ορίζοντα. Ενδεικτικά: Η ανάπτυξη αγορών με γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες και χαμηλά εμπόδια εισόδου για την έκδοση εταιρικών ομολόγων, που θα δέχονται τη συμμετοχή ειδικά και μεσαίων και μικρότερων επιχειρήσεων. 8

9 Η αναζήτηση χρηματοδότησης από εξειδικευμένες και με χαμηλή ρύθμιση και εποπτεία υφιστάμενες αγορές, όπως των Γερμανικών Schuldschein, μπορεί να αποτελεί λύση για κάποιες εταιρείες. Η χρήση συνδιαστικών χορηγητικών προιόντων που ξεπερνάνε τα στενά όρια της δανειακής χρηματοδότησης και διαμορφώνουν κύκλους σταθερής ροής χρήματος μεταξύ περισσότερων επιχειρήσεων μπορεί να προσφέρουν λύσεις σε αρκετές περιπτώσεις. ε. Ειδικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής κρίσης ρευστότητας και ειδικά εμπόδια στην αναζήτηση λύσεων. Καταγράφονται ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL s) στην Ελλάδα όπως: Ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό των NPL είναι από επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία όμως έχουν κάλυψη από προβλέψεις σε ποσοστό άνω του 50%. Υπάρχουν μικρά σε αριθμό, αλλά με μεγάλο ποσοστό επισφαλειών, δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση π.χ. στην Ισπανία ή Ιρλανδία, ο μεγάλος αριθμός των NPL s προήλθε από στεγαστικά δάνεια στα οποία υπήρξε μη αναστρέψιμη απόκλιση της τιμής ακινήτου κατά τη διάρκεια της δανειοδότησης και της τιμής του ακινήτου κατά την μετάπτωση του δανείου σε NPL. Έτσι, η φύση των NPL s στην Ελλάδα διαφοροποιείται ως προς ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό από την πραγματικότητα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών που μετά την χρηματοοικονομική κρίση περιήλθαν σε ύφεση: η ανάκτηση αξίας και πιθανή επαναφορά τους σε καθεστώς ομαλής εξυπηρέτησης μπορεί να υποστηριχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό εφόσον υπάρξει μια αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης των υφιστάμενων προβλημάτων, και οι απώλειες σε πολλές περιπτώσεις δεν αποτελούν νομοτέλεια. Στο προαναφερόμενο ευρωπαϊκό περιβάλλον που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να στραφούν σε αυξανόμενο βαθμό απευθείας σε πηγές χρηματοδότησης, η δημιουργία της αποτελεσματικής διαχείρισης αυτών των περιπτώσεων αποτελεί προϋπόθεση ώστε να μπορέσει να προσεγγίσει ένας μεγάλος αριθμός, κατά βάση βιώσιμων αλλά αποδυναμωμένων από την κρίση, επιχειρήσεων αυτές τις εναλλακτικής πηγές χρηματοδότησης. Συνεπώς η γενικότερη ενθάρρυνση της χρηματοδότησης επιχειρήσεων εκτός του τραπεζικού συστήματος πρέπει να ειδικά στη χώρα μας να αντιμετωπίσει τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις, ώστε να τεθούν οι προϋποθέσεις που θέτουν τα ενδιαφερόμενα κεφάλαια για να επενδύσουν σε τέτοιες περιπτώσεις ή σε χαρτοφυλάκια που αποτελούνται από τέτοιες περιπτώσεις. Όμως αυτή η αποτελεσματική διαχείριση σήμερα εμποδίζεται από Α. θεσμικά και Β. οργανωτικά προσχώματα. 9

10 Α. Σε θεσμικό επίπεδο, υπάρχουν αδυναμίες οι οποίες: Υπονομεύουν την εκτέλεση συμβολαίων. Υπονομεύουν τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης/εξυγίανσης ειδικά μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μακράς περιόδου. Αποτρέπουν την υιοθέτηση διεθνώς δοκιμασμένων πρακτικών διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού που στην παρούσα συγκυρία δεν καταφέρνουν να εξυπηρετήσουν ομαλά τις υποχρεώσεις που τα συνοδεύουν, αλλά που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να ανακάμψουν πλήρως ή έστω μερικώς. Ειδικά στην παρούσα συγκυρία αυτά τα θεσμικά θέματα είναι κρίσιμα, κι αυτό αφορά ειδικά αδυναμίες που συνεπάγονται: Τη δυνατότητα κατάχρησης νομοθετικών διευκολύνσεων από δανειολήπτες ικανούς να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υποκεφαλαιοποίησης εταιρειών και όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα να πιεστούν οι μέτοχοι να ενισχύσουν τα ίδια κεφάλαια, να υπάρξει έλεγχος κόστους και να γίνει μια γενναία αναδιάρθρωση της επιχείρησης. Β. Σε οργανωτικό επίπεδο, για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων υπάρχουν δοκιμασμένες διεθνείς πρακτικές αναδιάρθρωσης και διαχείρισης ενεργητικού που μπορούν να υιοθετηθούν. Είναι εργαλεία που έχουν εφαρμοστεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υποστεί τις συνέπειες της παρούσας κρίσης (Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία), αλλά και παλαιότερα σε άλλες χώρες (π.χ. στη Σουηδία). Η εμπειρία αυτή πρέπει να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην προσπάθεια της χώρας μας να δημιουργήσει την εξειδικευμένη υποδομή που απαιτεί η διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Από τη διεθνή εμπειρία προκύπτει ότι στα σχήματα διαχείρισης των μη κανονικά εξυπηρετούμενων δανείων που προκύπτουν στα πλαίσια τραπεζικών κρίσεων δύο παράμετροι είναι κρίσιμες, ανεξάρτητα του αν τα σχήματα διαχείρισης είναι κεντρικά ή αποκεντρωμένα: 1. Ο χρόνος εγγραφής ζημιών σε συνδυασμό με το βαθμό άμεσης ή σε βάθος χρόνου ανάληψης αυτών (ή μέρους αυτών) από τους φορολογούμενους. 2. Η εμπειρία και αξιοπιστία αυτών που αναλαμβάνουν την κατηγοριοποίηση και τη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού τα οποία μπορούν να ανακτήσουν αξία. Είναι σημαντικό αυτός που αναλαμβάνει αυτήν τη διαχείριση να διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, θεσμική ικανότητα, προστασία από σύγκρουση συμφερόντων και κίνητρα για να μεγιστοποιήσει την αξία των στοιχείων ενεργητικού που μπορεί να διασωθούν και να αξιοποιηθούν. 10

11 Σε πολλές περιπτώσεις οι συστημικές τράπεζες θα πρέπει να λειτουργήσουν ως φορείς ρευστοποίησης και να: 1. Φτιάξουν εξειδικευμένα τμήματα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων και μη κανονικά εξυπηρετούμενων δανείων ή να εκχωρήσουν την υπηρεσία ανάκτησης (για τμήμα) του χαρτοφυλακίου αυτών των δανείων αλλά να διατηρήσουν την εποπτεία της διαδικασίας. 2. Πουλήσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην αγορά και να αποδεσμεύσουν ρευστότητα. Ανεξάρτητα του ποιος θα υλοποιήσει αυτό το εγχείρημα αναδιάρθρωσης, είτε βρίσκεται εντός είτε εκτός των τραπεζών, η διαλογή, κατηγοριοποίηση, αναδιάρθρωση και ανάκτηση είναι μια εξειδικευμένη εργασία που χρειάζεται υποδομές αφιερωμένες αποκλειστικά στον ρόλο αυτό. Ανάλογα με την κατάσταση της κάθε επιχείρησης και τις προοπτικές του κάθε κλάδου, που σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν σοβαρά προβλήματα ήδη πριν την εκδήλωση της κρίσης, θα πρέπει να εξεταστούν κατά περίπτωση, και να υιοθετηθούν λύσεις όπως η κεφαλαιακή ενίσχυση, η μετοχοποίηση δανείων, οι συγχωνεύσεως και εξαγορές και η αναζήτηση χρηματοδότησης από επενδυτικά σχήματα που εξειδικεύονται σε τέτοιες συμμέτοχες. Πρέπει να προστεθεί στο σημείο αυτό ότι το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο δεν διευκολύνει τη συγκέντρωση κεφαλαίου σε επιχειρήσεις που αναδιαρθρώνονται στα πλαίσια εξαγορών, συγχωνεύσεων και απόσχισης κλάδων, και που απαιτούν ενεργητική διαχείριση αυτών των εξελίξεων. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να υπάρξουν ειδικές φορολογικές προβλέψεις για εταιρείες χαρτοφυλακίου που είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές και οι οποίες χρηματοδοτούν μέσο-μακροπρόθεσμα ή εξυγιάνουν με κεφάλαια τους τις επιχειρήσεις. Τέτοιες ρυθμίσεις θα διευκολύνουν την ειδικά άντληση κεφαλαίων για άμεση χρηματοδότηση επιχειρήσεων που τους λείπει η ρευστότητα και πρέπει να τη βρουν χωρίς να υπάρξει νέος δανεισμός. στ. Ειδικές λύσεις για το πρόβλημα της Ελληνικής κρίσης ρευστότητας αναζήτηση χρηματοδότησης από δοκιμαζόμενες ελληνικές επιχειρήσεις στο νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό περιβάλλον. Η διατήρηση των προαναφερόμενων θεσμικών και οργανωτικών αδυναμιών κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσεις οδηγεί πλέον σε μια συνεχή και αναίτια αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ειδικά για τα επιχειρηματικά δάνεια όπου οι αβεβαιότητες, το αναποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο για αναδιαρθρώσεις και οι χρονοβόρες διαδικασίες εκκαθάρισης / εκπληστηριασμού λειτουργούν ιδιαίτερα αρνητικά για την αξία που μπορεί να ανακτηθεί. Καθώς οι προκλήσεις αυτές αφορούν πολλές επιχειρήσεις, οι λύσεις δεν μπορούν να περιμένουν. 11

12 Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο θεσμικό πλαίσιο οφείλουν να εισάγουν τη θεσμοθέτηση σύγχρονων διαδικασιών και μεθόδων αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης μεγάλων και μεσαίων κυρίως επιχειρήσεων, ειδικά όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μεγάλης περιόδου. Οι δανειστές θα πρέπει, υπό προϋποθέσεις, να έχουν τη δυνατότητα να επιταχύνουν διαδικασίες με στόχο της διάσωση δραστηριοτήτων και θέσεων απασχόλησης αλλά και την μετάπτωση μη κανονικά εξυπηρετούμενων δανείων σε κανονικά εξυπηρετούμενα. Η ανησυχία για τους κινδύνους απώλειας ελέγχου σε επιχειρήσεις, ειδικά όταν έχουν αυξημένο δανεισμό, είναι εύλογα αυξημένη αυτήν την περίοδο και είναι ένα θέμα που αφορά τόσο υγιείς επιχειρήσεις όσο και επιχειρήσεις που δοκιμάζονται λόγω της κρίσης ρευστότητας ή λόγο της συνδυασμένης επίπτωσης της κρίσης ρευστότητας και των δομικών αδυναμιών επιχειρήσεων ή κλάδων. Η διατύπωση αυτών των εύλογων ανησυχιών καλόπιστων επιχειρηματιών από τη μία και η ανάγκη απομάκρυνσης ευκαιριών κακόπιστης κατάχρησης του θεσμικού πλαισίου από την άλλη πρέπει να σταθμιστεί με γνώμονα κυρίως την ανάγκη να προωθηθεί η διάσωση επιχειρήσεων που μπορούν να επιβιώσουν. Συνεπώς, η αναζήτηση μιας καλά δουλεμένης τόσο στις βασικές παραμέτρους όσο και στις λεπτομέρειες υλοποίησης ισορροπημένης αλλά λειτουργικής λύσης πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Καθώς τα επιμέρους χαρακτηριστικά των λύσεων μπορεί να διαφοροποιούνται, και καθώς αυτά πρέπει να προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας και κρίσης, είναι σημαντικό η προτεινόμενη οργανωτική και θεσμική υποδομή να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη διεθνή εμπειρία όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς στην παρούσα συγκυρία. Η υλοποίηση μιας τέτοιας στρατηγικής μπορεί να εξασφαλίσει την εισροή σημαντικής ρευστότητας στην Ελληνική αγορά και να συνεισφέρει ουσιαστικά στην έξοδο από την κρίση. Διεθνώς υπάρχει ζήτηση για τη χρηματοδότηση τέτοιων εγχειρημάτων αλλά, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, προϋπόθεση για την προσέλκυση αυτών των κεφαλαίων είναι: Α. Να διαμορφωθεί το επαρκές προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο. Β. Να δημιουργηθεί ο μηχανισμός διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού. Γ. Να διευκολυνθεί η δημιουργία των προϊόντων και χαρτοφυλακίων στα οποία θα ζητηθεί να επενδύσουν αυτά τα κεφάλαια. Δ. Να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα αντικίνητρα που εισάγει το φορολογικό σύστημα. Η διαμόρφωση των προϋποθέσεων που θα ενθαρρύνουν επενδυτικά κεφάλαια, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, να προσεγγίσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα ελληνικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν βάσιμες ελπίδες ανάκαμψης και ανάκτησης αξίας, πρέπει να προωθηθεί κατά προτεραιότητα ειδικά για την Ελλάδα ως κρίσιμο μέρος της εθνικής στρατηγικής προσαρμογής στη συνολικότερη, πανευρωπαϊκή τάσης για μείωση της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης. Μόνο έτσι μπορέσει ένας, ιδιαίτερα μεγάλος, αριθμός Ελληνικών επιχειρήσεων, που υπό τις παρούσες συνθήκες 12

13 δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που θέτουν οι αγορές εταιρικών ομολόγων και οι εναλλακτικής πηγές χρηματοδότησης που σταδιακά αυξάνουν σε ειδικό βάρος στην Ευρώπη, να προσεγγίσουν τα εξειδικευμένα επενδυτικά κεφάλαια που είναι διατεθειμένα να στηρίξουν την προοπτική ανάκαμψης τους. Η προώθησης αυτού του εγχειρήματος, ειδικά στη χώρα μας, έχει τόσο μεγάλη σημασία γιατί ο συγκριτικά μεγάλος αριθμός επιχειρηματικών δανείων που δοκιμάζονται ειδικά λόγω της κρίσης ρευστότητας δείχνει ότι: Α. Ένα μεγάλο μέρος του παραγωγικού ιστού που δοκιμάζεται από την κρίση ρευστότητας μπορεί να ανακάμψει και να διασωθεί δηλαδή αν ληφθούν άμεσα οι απαραίτητες πρωτοβουλίες μεγάλο μέρος των σήμερα μη κανονικά εξυπηρετούμενων δανείων δεν χρειάζεται να καταλήξει σε ρευστοποίηση. Β. Η προαναφερόμενη διάσωση μεγάλου μέρους του παραγωγικού ιστού της χώρας μπορεί να συμβάλλει κρίσιμα στη μείωση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και να οδηγήσει στην αύξηση αξίας στοιχείων ενεχύρου οπότε και στη συνολική βελτίωση των θεμελιωδών δεδομένων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και κατά προέκταση στην ευρύτερη και ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης στην οικονομία. 13

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο δρόµος µπροστά µας

Ο δρόµος µπροστά µας 1 Ο δρόµος µπροστά µας Κυρίες και Κύριοι, Το 2013 ήταν µια ενδιαφέρουσα χρονιά για την ελληνική οικονοµία. Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος στη διαχείριση των οικονοµικών του δηµοσίου, σε συνδυασµό

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική»

Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική» Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική» Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2014 Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ Κυρίες και Κύριοι, Κατ αρχήν εύχομαι σε όλους καλή χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Ομιλία της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, στο 10 ο Συνέδριο του Economist

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά «Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ «Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΕΤ κ. Γιώργου Ζανιά στην εκδήλωση του Ελληνογαλλικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα: Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ Τεηάρηη, 10 Ιοσλίοσ 2013 1 Ελλάδα: Από την Κρίση στην Ανάκαμψη;

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 8 Ιουνίου, 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διαστάσεις της κρίσης Γενεσιουργές Αιτίες & Συστημικές Αδυναμίες Προσπάθειες Επίλυσης Γιατί η ύφεση είναι τόσο βαθειά & παρατεταμένη;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ Λεωφόρος Λεμεσού 23, Γραφείο 204, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία Τηλ: 22522229, Φαξ:22522259 Email: symeainfo@cytanet.com.cy Website: www.symea.org 7 Απριλίου 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, Η ετήσια γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας γίνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ Ιύ Ιούνιος 2010 1 Πίνακας Περιεχομένων Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Dr. jur. 30 Νοεμβρίου 2012 1 Η κεφαλαιουχική κατάσταση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Κοινό Υπόμνημα Θέσεων και Προτάσεων Επιμελητηρίου Ηρακλείου Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου - Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Πρόγραμμα διευκόλυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιγονιδών 2, τ.κ. 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310.270027 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Ε1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Κύπρος χρειάστηκε διεθνή οικονομική βοήθεια; Τι προκάλεσε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα;

Ε1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Κύπρος χρειάστηκε διεθνή οικονομική βοήθεια; Τι προκάλεσε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα; Πρόγραμμα για τον Χρηματοοικονομικό Τομέα της Κύπρου Μνημόνια Συναντίληψης με την ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τον χρηματοοικονομικό τομέα Μέρος A: Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαµπος Γκότσης (/blogger/haralamposgkotsis)

Χαράλαµπος Γκότσης (/blogger/haralamposgkotsis) ower Saver Start Flash Plug-in 28 Ιούλιος 2013 12:28 Χαράλαµπος Γκότσης (/blogger/haralamposgkotsis) Καθηγητής Οικονοµικών του πανεπιστηµίου Πειραιώς Nέα εποχή για τις τράπεζες Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων 1 Θέματα παρουσίασης Η Παγκόσμια Αγορά ο κύκλος της οικονομίας και των επενδύσεων Το Τρίπτυχο της Επένδυσης : Κατανομή Διασπορά Χρονικός Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

Επί των άρθρων 1 και 2:

Επί των άρθρων 1 και 2: Επί των άρθρων 1 και 2: Η οικονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και οι μεγάλες μειώσεις εισοδημάτων, η απώλεια εργασίας, τα υψηλά επιτόκια της στεγαστικής/επιχειρηματικής και καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. «1ο Eurobank Greek Exports Convention»

Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. «1ο Eurobank Greek Exports Convention» 26.11.2014 Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών «1ο Eurobank Greek Exports Convention» Αθήνα, 26.11.2014 Ξενοδοχείο Intercontinental 1. Εισαγωγή Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican. Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, καλή σας μέρα,

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican. Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, καλή σας μέρα, ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican Έκτακτη Γενική Συνέλευση 28 Αυγούστου 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, καλή σας μέρα, Αυτή είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Συμπληρωματική πρόταση για την προστασία των συναλλαγών, την επιστροφή της ρευστότητας στην αγορά, την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 2009, οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας Η Eurobank, από τον

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέγαρο Μουσικής Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

Μέγαρο Μουσικής Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 Οµιλία του ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Α. Προβόπουλου στην Ηµερίδα του ΣΕΒ: «Η χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων ποιες λύσεις ποια προοπτική» µε θέµα: Χρηµατοδότηση και οικονοµική ανάπτυξη: Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΕΤΕ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Τραπεζιτική 648 Για να έχουμε πραγματικά στο μέλλον ένα υγιές

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα