Οι Ενότητες της Ημερίδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Ενότητες της Ημερίδας"

Transcript

1 Βασικά Συμπεράσματα της ημερίδας του ΣΕΒ με τίτλο: ''H Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων, Ποιες Λύσεις - Ποια Προοπτική'', 15 Ιανουαρίου 2014, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Στην Ελλάδα μέσω του PSI μια δημοσιονομική κρίση εξελίχτηκε σε μια οξεία κρίση χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν αθροιστικά τις αρνητικές επιπτώσεις της ύφεσης που έφερε η πολιτική της λιτότητας, του δημοσίου που από τη μία μεριά απορροφά πόρους ενώ από την άλλη δεν πληρώνει και του τραπεζικού συστήματος που στερείται ρευστότητας. Δημιουργήθηκε έτσι ένας φαύλος κύκλος αιτίων που βαθαίνουν πολλαπλασιαστικά την κρίση και που οδηγεί ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων αναίτια στην τελική πτώση. Λόγω της ανάγκης απομόχλευσης που δημιούργησε το PSI και της αύξησης των επισφαλειών που έφερε η λιτότητα, οι τράπεζες προσπαθούν να διαθέτουν τις λιγοστές πιστώσεις τους στις πλέον υγιείς επιχειρήσεις με τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, προκειμένου να αποκτήσουν επάρκεια κεφαλαίων με βάση τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι υποχρεωμένες, μεταξύ άλλων, να προχωρήσουν στην παραπέρα απομόχλευση και ρευστοποίηση στοιχείων ενεργητικού. Αυτό σημαίνει ότι σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων που μέχρι σήμερα κρατιόταν στη ζωή με μικρές δανειακές ενέσεις ή με τυπικές αναδιαρθρώσεις δανείων θα οδηγηθεί στο κλείσιμο. Η Ελλάδα, ακόμα περισσότερο από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, στήριζε μέχρι σήμερα τη χρηματοδότηση της οικονομίας κυρίως στο τραπεζικό σύστημα, και συνεπώς στην παρούσα συγκυρία η τραπεζική απομόχλευση έχει αυξημένη επίπτωση στην πραγματική οικονομία. Αντίστοιχα, κάτω από τις συνθήκες αυτές αναδεικνύεται περισσότερο το γεγονός ότι η χώρα δεν έχει αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται βήματα αλλά βρίσκονται ακόμα σε πρωτόλειο στάδιο, ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από το κράτος με τις γνωστές οργανωτικές αδυναμίες και, τουλάχιστον στην παρούσα μορφή τους, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις εκτεταμένες ανάγκες που έχει δημιουργήσει η πενταετής βαθιά ύφεση, το PSI, ο αυξημένος για πολλά χρόνια κίνδυνος χώρας και οι θεσμικές εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό τραπεζικό πεδίο. 1

2 Μετά τη σημαντική βλάβη που έχει ήδη υποστεί ο παραγωγικός ιστός της χώρας, το θέμα είναι πώς από τώρα και στο μέλλον θα αναστραφούν οι αρνητικές επιπτώσεις από αυτήν τη διαδικασία απομόχλευσης στην παραγωγή, την απασχόληση και στην προοπτική ανάπτυξης της χώρας. Αδιαμφισβήτητα αν δεν υπάρξει οργανωμένο σχέδιο προς την κατεύθυνση αποκατάστασης ομαλών συνθηκών χρηματοδότησης της παραγωγικής οικονομίας το κύριο σώμα των ελληνικών επιχειρήσεων θα αντιμετωπίσει ένα λουτρό αίματος. Και η χώρα θα υποστεί ανήκεστο βλάβη στο παραγωγικό της δυναμικό. Ορισμένες, λίγες και πρωταρχικά μεγάλες, επιχειρήσεις με τη δυνατότητα διεθνών διασυνδέσεων προσέφυγαν σε κυρίως ομολογιακό δανεισμό από το εξωτερικό. Τα κεφάλαια που συγκέντρωσαν, όμως, δεν αφορούσαν νέες επενδύσεις αλλά την αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων. Οι κινήσεις τους είναι, για την ώρα τουλάχιστον, ουσιαστικά αμυντικές. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις εντείνουν τις προσπάθειες τους να μειώσουν τα κόστη τους, να οργανώσουν την λειτουργία τους με σύγχρονα πρότυπα, να στραφούν προς το εξωτερικό, να δημιουργήσουν διεθνείς συνεργασίες, να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης από ξένες τράπεζες, σταδιακά να ανοίξουν και πάλι εμπορικές πιστώσεις με προμηθευτές και να αποκτήσουν ξανά ασφαλιστική κάλυψη για τις εμπορικές συναλλαγές τους. Στην προσπάθεια τους αυτή, όμως, εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται υπό το πρίσμα του ελληνικού κρατικού πιστωτικού κινδύνου. Έτσι, το κόστος του χρήματος γι αυτές παραμένει σε απαγορευτικά επίπεδα περίπου τριπλάσιο από το ευρωπαϊκό κι αυτό σημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα τους υποφέρει. Πέρα του μικρού αριθμού των επιχειρήσεων που συνεχίζουν παρά την πολυετή βαθειά ύφεση να έχουν ισχυρές χρηματοροές και ισολογισμό, υπάρχει και ένα μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που έχει αποδυναμωθεί από την κρίση αλλά μπορεί ακόμα να κερδίσει την επιβίωση ετοιμάζοντας και υποβάλλοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης του συνόλου της επιχείρησης και όχι μόνο των δανείων της. Για κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις αυτό μπορεί να απαιτεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ίδιους πόρους και την μεγαλύτερη εξάρτηση από εσωτερικούς πόρους. Για άλλες η επιβίωση εξαρτάται από την αναδιάρθρωση τους με τη συμμετοχή ξένων κεφαλαίων γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια του ελέγχου της επιχείρησης από τους αρχικούς μετόχους, στην πώληση με απόσχιση μέρους της εταιρείας ακόμη και στην τελική ρευστοποίηση της αν το σχέδιο δεν πετύχει. Οι αναδιαρθρώσεις αυτής της μορφής απαιτούν ειδική τεχνογνωσία στην κατηγοριοποίηση και γενικά στη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης. Μένει να αποφασιστεί αν οι τράπεζες θα ιδρύσουν ειδικά τμήματα που θα ασχοληθούν με αυτές τις περιπτώσεις, αν τρίτοι ειδικοί θα αναλάβουν αυτή τη διαχείριση ενώ οι τράπεζες θα κρατήσουν την εποπτεία ή αν τα δάνεια αυτά θα πωληθούν σε εξειδικευμένα προς τούτο διεθνή επενδυτικά/διαχειριστικά σχήματα. 2

3 Όποια κι αν είναι η εξέλιξη, όμως, προαπαιτούμενο επιτυχίας είναι ορισμένες στρατηγικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο. Πέρα από το πρωταρχικό θέμα του φορολογικού καθεστώτος (που πρέπει να αποκτήσει σταθερότητα, διαφάνεια και ανταγωνιστικότητα) η ανάγκη μεταρρύθμισης επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό της φορολογίας ώστε να μπορεί να συμβαδίσει με τις σύγχρονες χρηματοπιστωτικές πρακτικές σε τέτοιες αναδιαρθρώσεις, στο πτωχευτικό δίκαιο και στις ευρύτερες νομικές διαδικασίες και νομολογίες που διέπουν τις δανειακές συμβάσεις και τις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου αντίθετα με άλλες χώρες ιδιαίτερα μεγάλο μέρος των μη κανονικά εξυπηρετούμενων δανείων αφορά δάνεια επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από μια οξεία κρίση ρευστότητας και πολυετή βαθειά ύφεση η ανάπτυξη των οργανωτικών δομών και των θεσμών που θα επιτρέψουν την ανάκαμψη τους και την επαναφορά τους σε χρηματοοικονομική υγεία έχει αυξημένη και κρίσιμη σημασία όχι μόνο για την υποστήριξη της ανάκαμψης όλης της χώρας αλλά και ειδικότερα για τη διάσωση θέσεων εργασίας. Συνεπώς ένα οργανωμένο σχέδιο προς την κατεύθυνση αποκατάστασης ομαλών συνθηκών χρηματοδότησης της παραγωγικής οικονομίας πρέπει να στοχεύει: Α. Στην διευκόλυνση πρόσβασης των επιχειρήσεων που έχουν ακόμα υγιή θεμελιώδη, σε ενδιαφερόμενα κεφάλαια και με όρους που θα τους επιτρέψουν να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές. Β. Ειδικά, στην αντιμετώπιση των ειδικών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων που θα επιτρέψουν τον μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που μετά από 5 χρόνια βαθειάς και οξείας ύφεσης πλέον έχουν αποδυναμωμένα θεμελιώδη, αλλά που διαθέτουν παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να διασωθούν, να αποκτήσουν και αυτές πρόσβαση σε μη τραπεζικά κεφάλαια που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην προοπτική ανάκαμψης τους, αλλά που θέτουν οργανωτικές και θεσμικές προϋποθέσεις για να επενδύσουν. 3

4 Οι Ενότητες της Ημερίδας α. Γεγονότα οικονομία. Στη χώρα μας η δημοσιονομική κρίση μέσω του PSI έγινε μία τραπεζική κρίση με ιδιαίτερα αυξημένες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία λόγω της παραδοσιακά μεγάλης εξάρτησης των επιχειρήσεων από τον τραπεζικό δανεισμό και, αντίστοιχα, της απουσίας σημαντικών εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Η κρίση ρευστότητας στην Ελλάδα, επιβαρύνθηκε επιπλέον από: Την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου την ώρα που το ίδιο αυξάνει τη φορολογία, δεν συμψηφίζει απαιτήσεις και επιβάλλει ακόμα και την προκαταβολή του ΦΠΑ για επισφαλείς πωλήσεις Την αποχώρηση των ξένων τραπεζών καθώς και τη διακοπή της λειτουργίας των υπερεθνικών τραπεζών στην Ελλάδα -- όπως για παράδειγμα η διακοπή των δράσεων της EIB στο βαθύτερο σημείο της ύφεσης. Την επιταχυνόμενη απομόχλευση των χαρτοφυλακίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς η μεγάλη εξάρτηση τους από το ευρωσύστημα θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά έτι περαιτέρω (το 2015 είναι η λήξη αποδοχής από ΕΚΤ ενέχυρων ομολόγων με εγγύηση δημοσίου) ενώ υπάρχει και επιπλέον φιλόδοξος στόχος παραπέρα μείωσης της εξάρτησης από το ευρωσύστημα μέχρι το Την υποχρέωση συμμόρφωσης των τραπεζών με αυξημένους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στα πλαίσια του νεόυ ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που ενθαρρύνει τη μείωση της τραπεζικής διαμεσολάβησης στην οικονομία. Την πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα που κατά περιόδους ανακόπτει την επιστροφή καταθέσεων στην Ελλάδα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η κάλυψη των υψηλών και αλλεπάλληλων φορολογικών υποχρεώσεων γίνεται με απομείωση των αποταμιεύσεων. Πρέπει να τονιστεί ότι καταγράφεται μία σχετική, συγκριτικά με το ύψος των προκλήσεων, ανθεκτικότητα της χρηματοδότησης της οικονομίας από το χρηματοπιστωτικό σύστημα η οποία πρέπει να σημειωθεί υποστηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό από το ευρωσύστημα. Στο περιβάλλον αυτό συγκεκριμένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με όραμα και καινοτόμα σχέδια χρηματοδοτήθηκαν από τις ελληνικές τράπεζες για επενδύσεις και ανάπτυξη, παρά την πρωτοφανή κρίση και τις τόσο αντίξοες συνθήκες. Όμως μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, ειδικά όταν η χρηματοοικονομική τους υγεία έχει πληγεί λόγω της παρατεταμένης και βαθειάς κρίσης, πλέον δεν μπορεί να αντλήσει την χρηματοδότηση που είναι απαραίτητη για την απρόσκοπη λειτουργία και ανάπτυξη τους. 4

5 Επιπλέον, ειδικά στη χώρα μας υπάρχουν συγκεκριμένες στρεβλώσεις που, πέρα των παραδοσιακών επιπτώσεων που δημιουργεί μία γενικότερη κρίση χρηματοδότησης, οδήγησε συχνά στην αποσύνδεση του κόστους χρήματος από την πιστοληπτική ικανότητα επιχειρήσεων. Έτσι, υγιείς επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να περιορίσουν τη δραστηριότητα τους πολύ πέρα του επιπέδου που θα δικαιολογούσε η ύφεση ενώ μη υγιείς επιχιερήσεις συνέχιζαν να αντλούν ρευστότητα κάτω από συγκριτικά ευνοϊκούς όρους. β. Η πραγματικότητα της πιστωτικής ασφυξίας για τις επιχειρήσεις. Η πιστωτική ασφυξία που βιώνει η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων, σε όποιο τομέα και να δραστηριοποιούνται περιγράφεται συνοπτικά ως εξής: Δραστική μείωση των παραγωγικών επενδύσεων. Αδυναμία δανειοδότησης υφιστάμενων δραστηριοτήτων λόγω μείωσης ή και διακοπής γραμμών χρηματοδότησης. Μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων που μπορούν να αναπτυχθούν. Διεύρυνση των χρονικών ορίων των εμπορικών πιστώσεων. Μη αποδοχή των εγγυητικών επιστολών των ελληνικών τραπεζών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός Ελλάδος. Αυξημένο κόστος ή και απαίτηση από αλλοδαπές τράπεζες για κατάθεση μετρητών προκειμένου να εκδοθούν εγγυητικές επιστολές για αγορές πρώτων υλών ή εξοπλισμού. Απόσυρση από την Ελλάδα διεθνών ασφαλιστικών οργανισμών που παρείχαν ασφάλιση πιστώσεων με αποτέλεσμα την αναστολή σχεδόν κάθε εμπορικής πίστωσης από το εξωτερικό και, επιπλέον, τη μη δυνατότητα χρήσης εμπορικών πιστώσεων ως ενέχυρο. Μη αποδοχή ελληνικών τραπεζών ως μέλη σε σχήματα κοινής χρηματοδότησης. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης τη στιγμή που υπήρχε μια πρωτοφανής μείωση των διαθεσίμων. Με τις συνθήκες αυτές η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων αναζήτησε λύσεις ως εξής: Χρήση εσωτερικών πόρων για τις επενδύσεις, την έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών. Όμοια, για τη μείωση των πλαφόν των υφιστάμενων δανείων. Σχέδια στρατηγικής αναδιάρθρωσης και περικοπή δαπανών, συχνά στα όρια διασφάλισης της απαιτούμενης ασφάλειας και ποιότητας και με ταυτόχρονη μείωση του εργατικού κόστους. Προσπάθεια αναχρηματοδότησης δανείων, μείωσης επιτοκίων δανεισμού και πίεση για την εξασφάλιση εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων. Υιοθέτηση πολιτικών αντιστάθμισης χρηματοοικονομικών κινδύνων. 5

6 Δημιουργία νέων διεθνών συνεργασιών με προμηθευτές, πελάτες, δανειστές και επενδυτικά κεφάλαια. Πίεση για την επανέναρξη συνεργασία με διεθνείς ασφαλιστικούς οργανισμούς και αποκατάστασης πιστώσεων από διεθνείς προμηθευτές που είχαν διακοπεί. Αύξηση συνεργασιών με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξωτερικού ειδικά στον βαθμό που μπορεί να υπάρξει διεθνοποίηση δραστηριοτήτων. Αναζήτηση αναχρηματοδότησης υφιστάμενων υποχρεώσεων σε διεθνείς κεφαλαιαγορές και διατύπωση σωστά δομημένων προτάσεων νέων επενδύσεων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ειδικά, σταδιακή αύξηση εκδόσεων εταιρικών ομολόγων, στο βαθμό που οι αγορές εμπιστεύονται τις συγκεκριμένες ελληνικές επιχειρήσεις που το επιχειρούν. Πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και για αναπτυσσόμενες και υγιείς επιχειρήσεις η αναζήτηση χρηματοδότησης από επενδυτές του εξωτερικού αναδεικνύει σημαντικές προκλήσεις που αφορούν τις γνώσεις που απαιτούνται στην συνδιαλλαγή με κεφάλαια που επιδιώκουν την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο, ειδικά όταν επιδιώκεται να μην τεθεί σε κίνδυνο ο μελλοντικός έλεγχος της επιχείρησης. Δυστυχώς, αυτές οι δράσεις δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας των περισσότερων επιχειρήσεων, καθώς δεν αρκούν για να καλύψουν το μεγάλο ανταγωνιστικό μειονέκτημα που προκύπτει όταν το χρηματοοικονομικό κόστος των διεθνών ανταγωνιστών είναι στο 1/3 του ελληνικού και όταν αυτοί έχουν πρόσβαση σε ιστορικά ψηλά επίπεδα ρευστότητας. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο όταν αναφερόμαστε σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις που πλήττονται επιπλέον από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας. Με τέτοια διαφορά κόστους χρηματοδότησης οι ελληνικές επιχειρήσεις απλά δεν μπορούν να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές και συνεπώς πολλές δεν θα επανέλθουν σε αναπτυξιακή τροχιά αν δεν υπάρξει σύντομα μία ουσιαστική αλλαγή στο κόστος χρηματοδότησης της ιδιωτικής οικονομίας. γ. Γενικές προϋποθέσεις αντιμετώπισης του προβλήματος και πέρα των ειδικών μέτρων. Συνοπτικά, οι γενικές αυτές προϋποθέσεις περιλαμβάνουν: 1. Αναβάθμιση αξιόχρεου χώρας με εδραίωση δημοσιονομικής σταθερότητας, προώθηση μεταρρυθμίσεων που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και μια χωρίς προκαταλήψεις αναζήτηση εφικτών τεχνικών λύσεων για το δημόσιο χρέος που θα απομακρύνουν τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του. Αθροιστικά τα μέτρα αυτά θα εξασφαλίσουν την ικανότητα του τραπεζικού συστήματος και της χώρας να προσελκύσουν ρευστότητα με πιο ανταγωνιστικούς όρους. 2. Ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και ταχύτερη πλήρη αποκατάσταση του ιδιωτικού τους χαρακτήρα με την αξιοποίηση 6

7 σχετικού ενδιαφέροντος ξένων κεφαλαίων για μόνιμη συμμετοχή σε αυτές. 3. Μείωση του κόστους ενέργειας για την παραγωγική οικονομία. 4. Συγχρηματοδότηση επενδύσεων από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) με την ΕΕ και τον ιδιωτικό τομέα (ελληνικό και διεθνή) για επενδύσεις υποδομών έργων και υπηρεσιών ώστε: Να μπουν χρήματα στην αγορά. Να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση ΣΔΙΤ. Να μειωθεί ο κίνδυνος που έχει ο ιδιώτης με το δημόσιο αντισυμβαλλόμενο. Να αντιμετωπιστεί ειδικά ο κίνδυνος έναντι πληρωμών διαθεσιμότητας στα ΣΔΙΤ που έχουν το δημόσιο ως αντισυμβαλλόμενο. Να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα τραπεζικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση έργων υποδομών. Να διαμορφωθούν οι συνθήκες συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών και τραπεζικής χρηματοδότησης για τα έργα υποδομής. Να εκπληρωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση έργων υποδομών από τις κεφαλαιαγορές. Να αρθούν θεσμικά εμπόδια όπως η μη ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Σημειώνεται επίσης ότι επικουρικές δράσεις χρηματοδότησης από υπερεθνικές τράπεζες (ΕΙΒ, EIF) καθώς και τα προγράμματα για ΜμΕ, μπορεί να έχουν μια ικανοποιητική πορεία, καθώς δίνουν σε ΜμΕ κεφάλαια με επιτόκιο χαμηλότερο της αγοράς, αν και συχνά τα κριτήρια είναι υπερβολικά αυστηρά. Τονίζεται ότι οι δράσεις αυτές στη χώρα μας χρειάζονται θεσμική στήριξη με την επίλυση ορισμένων θεμάτων συνεργασίας των ιδρυμάτων αυτών με την Ελληνική κυβέρνηση, για να μπορέσουν να διεισδύσουν με περισσότερη αποτελεσματικότητα στο κομμάτι της οικονομίας που επιδιώκουν να στηρίξουν. Επιπλέον η επιχειρηματολογία ότι οι φόροι στην Ελλάδα συγκρίνονται τώρα με τους φόρους που καταβάλλονται σε άλλες αναπτυγμένες χώρες του πυρήνα της ζώνης του ευρώ είναι ανακριβής γιατί στις χώρες αυτές οι επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τις ελληνικές επιχειρήσεις, καταβάλλουν τους φόρους αυτούς χωρίς να βαρύνονται από: Κατάρρευση εγχώριας ζήτησης. Ψηλό κόστος λειτουργίας λόγω θεσμικών ατελειών και αβεβαιοτήτων. Υψηλό κόστος χρήματος και ανεπάρκεια κεφαλαίων. Μη ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας. Απόλυτη προτεραιότητα δημοσίου στην είσπραξη απαιτήσεων χωρίς δυνατότητα συμψηφισμού. Ασάφεια και αστάθεια φορολογικού πλαισίου. 7

8 Σχετικά, ειδική μνεία πρέπει να γίνει για το φορολογικό πλαίσιο. Πέρα από το ύψος των συντελεστών, χρειάζονται οπωσδήποτε μέτρα όπως ο εξορθολογισμός και η σταθερότητα των φορολογικών διατάξεων, καθώς αποτελούν προϋπόθεση για την προσέλκυση σοβαρών επενδυτικών κεφαλαίων. Η εδραίωση της φορολογικής σταθερότητας στο μέλλον πρέπει να περιλαμβάνει και την οριστική απομάκρυνση της φορολογικής αβεβαιότητας για χρήσεις του παρελθόντος, μέσω μιας οριστικής περαίωσης περιουσίας. Μόνο έτσι τα κεφάλαια που θα επενδυθούν, ειδικά για την ανακεφαλαιοποίηση επιχειρήσεων, δεν θα βαρύνονται από το κόστος της αβεβαιότητας από απρόβλεπτες συνέπειες που μπορεί να δημιουργήσει στο μέλλον η αναδρομική εφαρμογή του στρεβλού, αβέβαιου και ασαφούς φορολογικού πλαισίου του παρελθόντος στα κεφάλαια αυτά. δ. Η τραπεζική απομόχλευση στην Ευρώπη και η αναζήτηση άλλων πηγών χρηματοδότησης αναζήτηση χρηματοδότησης από υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις στο νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό περιβάλλον. Παρόλο που η τραπεζική χρηματοδότηση είναι βασική για επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, και παρότι η κρίση έχει οδηγήσει σε διάσπαση της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και σε μεγάλη απόκλιση των όρων χρηματοδότησης ανάμεσα στον Νότο και τον Βορρά στην Ευρώπη, η δομή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου ενισχύει πανευρωπαϊκά τον περιορισμό της διαμεσολάβησης και αναμένεται να οδηγήσει σε αυξημένη απευθείας σχέση δανειστών και δανειοληπτών π.χ. με τη διόγκωση της αγοράς εταιρικών ομολόγων, είτε αυτή είναι οργανωμένη είτε όχι. Η αλλαγή αυτή στη δομή χρηματοδότησης της παραγωγικής οικονομίας στην Ευρώπη, εκτός του ότι δρομολογείται σε συνθήκες χρηματοδότησης που δεν είναι ομαλές σε πολλές χώρες, αναδεικνύει και κρίσιμα ερωτήματα όπως ποια θα είναι η στρατηγική διαμόρφωσης των θεσμικών συνθηκών που θα κάνουν το τραπεζικό σύστημα πιο προσβάσιμο ειδικά σε μικρότερες επιχειρήσεις. Ήδη σε πολλές περιπτώσεις, λόγω του νέου πλαισίου, η δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος να προσφέρει κεφάλαια σε κόστος χαμηλότερο του κόστους εταιρικών ομολόγων έχει πάψει να υφίσταται. Έτσι, ειδικά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα απευθείας προσέγγισης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, αποκλείονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τη δυνατότητα άντλησης χρηματοδότησης με ανταγωνιστικό κόστος, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι συχνά έχουν τη δυνατότητα προσέγγισης άλλων επικουρικών πηγών χρηματοδότησης όπως είναι τα ειδικά προγράμματα για ΜμΕ. Η τάση αυτή αναδεικνύει τη σημασία υιοθέτησης τόσο από τις υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις όσο και από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και το κράτος στρατηγικών ενδυνάμωσης των διαύλων άμεσης συνεργασίας επιχειρήσεων και κεφαλαίων χρηματοδότησης με μακροχρόνια ορίζοντα. Ενδεικτικά: Η ανάπτυξη αγορών με γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες και χαμηλά εμπόδια εισόδου για την έκδοση εταιρικών ομολόγων, που θα δέχονται τη συμμετοχή ειδικά και μεσαίων και μικρότερων επιχειρήσεων. 8

9 Η αναζήτηση χρηματοδότησης από εξειδικευμένες και με χαμηλή ρύθμιση και εποπτεία υφιστάμενες αγορές, όπως των Γερμανικών Schuldschein, μπορεί να αποτελεί λύση για κάποιες εταιρείες. Η χρήση συνδιαστικών χορηγητικών προιόντων που ξεπερνάνε τα στενά όρια της δανειακής χρηματοδότησης και διαμορφώνουν κύκλους σταθερής ροής χρήματος μεταξύ περισσότερων επιχειρήσεων μπορεί να προσφέρουν λύσεις σε αρκετές περιπτώσεις. ε. Ειδικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής κρίσης ρευστότητας και ειδικά εμπόδια στην αναζήτηση λύσεων. Καταγράφονται ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL s) στην Ελλάδα όπως: Ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό των NPL είναι από επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία όμως έχουν κάλυψη από προβλέψεις σε ποσοστό άνω του 50%. Υπάρχουν μικρά σε αριθμό, αλλά με μεγάλο ποσοστό επισφαλειών, δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση π.χ. στην Ισπανία ή Ιρλανδία, ο μεγάλος αριθμός των NPL s προήλθε από στεγαστικά δάνεια στα οποία υπήρξε μη αναστρέψιμη απόκλιση της τιμής ακινήτου κατά τη διάρκεια της δανειοδότησης και της τιμής του ακινήτου κατά την μετάπτωση του δανείου σε NPL. Έτσι, η φύση των NPL s στην Ελλάδα διαφοροποιείται ως προς ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό από την πραγματικότητα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών που μετά την χρηματοοικονομική κρίση περιήλθαν σε ύφεση: η ανάκτηση αξίας και πιθανή επαναφορά τους σε καθεστώς ομαλής εξυπηρέτησης μπορεί να υποστηριχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό εφόσον υπάρξει μια αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης των υφιστάμενων προβλημάτων, και οι απώλειες σε πολλές περιπτώσεις δεν αποτελούν νομοτέλεια. Στο προαναφερόμενο ευρωπαϊκό περιβάλλον που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να στραφούν σε αυξανόμενο βαθμό απευθείας σε πηγές χρηματοδότησης, η δημιουργία της αποτελεσματικής διαχείρισης αυτών των περιπτώσεων αποτελεί προϋπόθεση ώστε να μπορέσει να προσεγγίσει ένας μεγάλος αριθμός, κατά βάση βιώσιμων αλλά αποδυναμωμένων από την κρίση, επιχειρήσεων αυτές τις εναλλακτικής πηγές χρηματοδότησης. Συνεπώς η γενικότερη ενθάρρυνση της χρηματοδότησης επιχειρήσεων εκτός του τραπεζικού συστήματος πρέπει να ειδικά στη χώρα μας να αντιμετωπίσει τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις, ώστε να τεθούν οι προϋποθέσεις που θέτουν τα ενδιαφερόμενα κεφάλαια για να επενδύσουν σε τέτοιες περιπτώσεις ή σε χαρτοφυλάκια που αποτελούνται από τέτοιες περιπτώσεις. Όμως αυτή η αποτελεσματική διαχείριση σήμερα εμποδίζεται από Α. θεσμικά και Β. οργανωτικά προσχώματα. 9

10 Α. Σε θεσμικό επίπεδο, υπάρχουν αδυναμίες οι οποίες: Υπονομεύουν την εκτέλεση συμβολαίων. Υπονομεύουν τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης/εξυγίανσης ειδικά μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μακράς περιόδου. Αποτρέπουν την υιοθέτηση διεθνώς δοκιμασμένων πρακτικών διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού που στην παρούσα συγκυρία δεν καταφέρνουν να εξυπηρετήσουν ομαλά τις υποχρεώσεις που τα συνοδεύουν, αλλά που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να ανακάμψουν πλήρως ή έστω μερικώς. Ειδικά στην παρούσα συγκυρία αυτά τα θεσμικά θέματα είναι κρίσιμα, κι αυτό αφορά ειδικά αδυναμίες που συνεπάγονται: Τη δυνατότητα κατάχρησης νομοθετικών διευκολύνσεων από δανειολήπτες ικανούς να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υποκεφαλαιοποίησης εταιρειών και όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα να πιεστούν οι μέτοχοι να ενισχύσουν τα ίδια κεφάλαια, να υπάρξει έλεγχος κόστους και να γίνει μια γενναία αναδιάρθρωση της επιχείρησης. Β. Σε οργανωτικό επίπεδο, για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων υπάρχουν δοκιμασμένες διεθνείς πρακτικές αναδιάρθρωσης και διαχείρισης ενεργητικού που μπορούν να υιοθετηθούν. Είναι εργαλεία που έχουν εφαρμοστεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υποστεί τις συνέπειες της παρούσας κρίσης (Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία), αλλά και παλαιότερα σε άλλες χώρες (π.χ. στη Σουηδία). Η εμπειρία αυτή πρέπει να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην προσπάθεια της χώρας μας να δημιουργήσει την εξειδικευμένη υποδομή που απαιτεί η διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Από τη διεθνή εμπειρία προκύπτει ότι στα σχήματα διαχείρισης των μη κανονικά εξυπηρετούμενων δανείων που προκύπτουν στα πλαίσια τραπεζικών κρίσεων δύο παράμετροι είναι κρίσιμες, ανεξάρτητα του αν τα σχήματα διαχείρισης είναι κεντρικά ή αποκεντρωμένα: 1. Ο χρόνος εγγραφής ζημιών σε συνδυασμό με το βαθμό άμεσης ή σε βάθος χρόνου ανάληψης αυτών (ή μέρους αυτών) από τους φορολογούμενους. 2. Η εμπειρία και αξιοπιστία αυτών που αναλαμβάνουν την κατηγοριοποίηση και τη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού τα οποία μπορούν να ανακτήσουν αξία. Είναι σημαντικό αυτός που αναλαμβάνει αυτήν τη διαχείριση να διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, θεσμική ικανότητα, προστασία από σύγκρουση συμφερόντων και κίνητρα για να μεγιστοποιήσει την αξία των στοιχείων ενεργητικού που μπορεί να διασωθούν και να αξιοποιηθούν. 10

11 Σε πολλές περιπτώσεις οι συστημικές τράπεζες θα πρέπει να λειτουργήσουν ως φορείς ρευστοποίησης και να: 1. Φτιάξουν εξειδικευμένα τμήματα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων και μη κανονικά εξυπηρετούμενων δανείων ή να εκχωρήσουν την υπηρεσία ανάκτησης (για τμήμα) του χαρτοφυλακίου αυτών των δανείων αλλά να διατηρήσουν την εποπτεία της διαδικασίας. 2. Πουλήσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην αγορά και να αποδεσμεύσουν ρευστότητα. Ανεξάρτητα του ποιος θα υλοποιήσει αυτό το εγχείρημα αναδιάρθρωσης, είτε βρίσκεται εντός είτε εκτός των τραπεζών, η διαλογή, κατηγοριοποίηση, αναδιάρθρωση και ανάκτηση είναι μια εξειδικευμένη εργασία που χρειάζεται υποδομές αφιερωμένες αποκλειστικά στον ρόλο αυτό. Ανάλογα με την κατάσταση της κάθε επιχείρησης και τις προοπτικές του κάθε κλάδου, που σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν σοβαρά προβλήματα ήδη πριν την εκδήλωση της κρίσης, θα πρέπει να εξεταστούν κατά περίπτωση, και να υιοθετηθούν λύσεις όπως η κεφαλαιακή ενίσχυση, η μετοχοποίηση δανείων, οι συγχωνεύσεως και εξαγορές και η αναζήτηση χρηματοδότησης από επενδυτικά σχήματα που εξειδικεύονται σε τέτοιες συμμέτοχες. Πρέπει να προστεθεί στο σημείο αυτό ότι το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο δεν διευκολύνει τη συγκέντρωση κεφαλαίου σε επιχειρήσεις που αναδιαρθρώνονται στα πλαίσια εξαγορών, συγχωνεύσεων και απόσχισης κλάδων, και που απαιτούν ενεργητική διαχείριση αυτών των εξελίξεων. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να υπάρξουν ειδικές φορολογικές προβλέψεις για εταιρείες χαρτοφυλακίου που είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές και οι οποίες χρηματοδοτούν μέσο-μακροπρόθεσμα ή εξυγιάνουν με κεφάλαια τους τις επιχειρήσεις. Τέτοιες ρυθμίσεις θα διευκολύνουν την ειδικά άντληση κεφαλαίων για άμεση χρηματοδότηση επιχειρήσεων που τους λείπει η ρευστότητα και πρέπει να τη βρουν χωρίς να υπάρξει νέος δανεισμός. στ. Ειδικές λύσεις για το πρόβλημα της Ελληνικής κρίσης ρευστότητας αναζήτηση χρηματοδότησης από δοκιμαζόμενες ελληνικές επιχειρήσεις στο νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό περιβάλλον. Η διατήρηση των προαναφερόμενων θεσμικών και οργανωτικών αδυναμιών κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσεις οδηγεί πλέον σε μια συνεχή και αναίτια αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ειδικά για τα επιχειρηματικά δάνεια όπου οι αβεβαιότητες, το αναποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο για αναδιαρθρώσεις και οι χρονοβόρες διαδικασίες εκκαθάρισης / εκπληστηριασμού λειτουργούν ιδιαίτερα αρνητικά για την αξία που μπορεί να ανακτηθεί. Καθώς οι προκλήσεις αυτές αφορούν πολλές επιχειρήσεις, οι λύσεις δεν μπορούν να περιμένουν. 11

12 Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο θεσμικό πλαίσιο οφείλουν να εισάγουν τη θεσμοθέτηση σύγχρονων διαδικασιών και μεθόδων αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης μεγάλων και μεσαίων κυρίως επιχειρήσεων, ειδικά όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μεγάλης περιόδου. Οι δανειστές θα πρέπει, υπό προϋποθέσεις, να έχουν τη δυνατότητα να επιταχύνουν διαδικασίες με στόχο της διάσωση δραστηριοτήτων και θέσεων απασχόλησης αλλά και την μετάπτωση μη κανονικά εξυπηρετούμενων δανείων σε κανονικά εξυπηρετούμενα. Η ανησυχία για τους κινδύνους απώλειας ελέγχου σε επιχειρήσεις, ειδικά όταν έχουν αυξημένο δανεισμό, είναι εύλογα αυξημένη αυτήν την περίοδο και είναι ένα θέμα που αφορά τόσο υγιείς επιχειρήσεις όσο και επιχειρήσεις που δοκιμάζονται λόγω της κρίσης ρευστότητας ή λόγο της συνδυασμένης επίπτωσης της κρίσης ρευστότητας και των δομικών αδυναμιών επιχειρήσεων ή κλάδων. Η διατύπωση αυτών των εύλογων ανησυχιών καλόπιστων επιχειρηματιών από τη μία και η ανάγκη απομάκρυνσης ευκαιριών κακόπιστης κατάχρησης του θεσμικού πλαισίου από την άλλη πρέπει να σταθμιστεί με γνώμονα κυρίως την ανάγκη να προωθηθεί η διάσωση επιχειρήσεων που μπορούν να επιβιώσουν. Συνεπώς, η αναζήτηση μιας καλά δουλεμένης τόσο στις βασικές παραμέτρους όσο και στις λεπτομέρειες υλοποίησης ισορροπημένης αλλά λειτουργικής λύσης πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Καθώς τα επιμέρους χαρακτηριστικά των λύσεων μπορεί να διαφοροποιούνται, και καθώς αυτά πρέπει να προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας και κρίσης, είναι σημαντικό η προτεινόμενη οργανωτική και θεσμική υποδομή να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη διεθνή εμπειρία όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς στην παρούσα συγκυρία. Η υλοποίηση μιας τέτοιας στρατηγικής μπορεί να εξασφαλίσει την εισροή σημαντικής ρευστότητας στην Ελληνική αγορά και να συνεισφέρει ουσιαστικά στην έξοδο από την κρίση. Διεθνώς υπάρχει ζήτηση για τη χρηματοδότηση τέτοιων εγχειρημάτων αλλά, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, προϋπόθεση για την προσέλκυση αυτών των κεφαλαίων είναι: Α. Να διαμορφωθεί το επαρκές προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο. Β. Να δημιουργηθεί ο μηχανισμός διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού. Γ. Να διευκολυνθεί η δημιουργία των προϊόντων και χαρτοφυλακίων στα οποία θα ζητηθεί να επενδύσουν αυτά τα κεφάλαια. Δ. Να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα αντικίνητρα που εισάγει το φορολογικό σύστημα. Η διαμόρφωση των προϋποθέσεων που θα ενθαρρύνουν επενδυτικά κεφάλαια, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, να προσεγγίσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα ελληνικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν βάσιμες ελπίδες ανάκαμψης και ανάκτησης αξίας, πρέπει να προωθηθεί κατά προτεραιότητα ειδικά για την Ελλάδα ως κρίσιμο μέρος της εθνικής στρατηγικής προσαρμογής στη συνολικότερη, πανευρωπαϊκή τάσης για μείωση της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης. Μόνο έτσι μπορέσει ένας, ιδιαίτερα μεγάλος, αριθμός Ελληνικών επιχειρήσεων, που υπό τις παρούσες συνθήκες 12

13 δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που θέτουν οι αγορές εταιρικών ομολόγων και οι εναλλακτικής πηγές χρηματοδότησης που σταδιακά αυξάνουν σε ειδικό βάρος στην Ευρώπη, να προσεγγίσουν τα εξειδικευμένα επενδυτικά κεφάλαια που είναι διατεθειμένα να στηρίξουν την προοπτική ανάκαμψης τους. Η προώθησης αυτού του εγχειρήματος, ειδικά στη χώρα μας, έχει τόσο μεγάλη σημασία γιατί ο συγκριτικά μεγάλος αριθμός επιχειρηματικών δανείων που δοκιμάζονται ειδικά λόγω της κρίσης ρευστότητας δείχνει ότι: Α. Ένα μεγάλο μέρος του παραγωγικού ιστού που δοκιμάζεται από την κρίση ρευστότητας μπορεί να ανακάμψει και να διασωθεί δηλαδή αν ληφθούν άμεσα οι απαραίτητες πρωτοβουλίες μεγάλο μέρος των σήμερα μη κανονικά εξυπηρετούμενων δανείων δεν χρειάζεται να καταλήξει σε ρευστοποίηση. Β. Η προαναφερόμενη διάσωση μεγάλου μέρους του παραγωγικού ιστού της χώρας μπορεί να συμβάλλει κρίσιμα στη μείωση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και να οδηγήσει στην αύξηση αξίας στοιχείων ενεχύρου οπότε και στη συνολική βελτίωση των θεμελιωδών δεδομένων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και κατά προέκταση στην ευρύτερη και ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης στην οικονομία. 13

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ομιλίας του κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών στο Eurobank Investor Forum

Σημεία Ομιλίας του κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών στο Eurobank Investor Forum Σημεία Ομιλίας του κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών στο Eurobank Investor Forum Αθήνα 8 Ιουλίου 2014 «Σήμερα βλέπουμε φώς στην άκρη του τούνελ». Μετά από 6 συνεχή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΟΜΙΛΙΑ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Φίλες και Φίλοι Χαίρομαι που σας καλωσορίζω ξανά σ αυτό τον χώρο, μετά από πεντέμισι περίπου χρόνια. Ο Βασίλης και

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής: Η Επόμενη Μέρα για τις Τράπεζες. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής: Η Επόμενη Μέρα για τις Τράπεζες. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012 Ομιλία του Νικολάου Χ. Γκαργκάνα στη Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής: Η Επόμενη Μέρα για τις Τράπεζες Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012 Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα επέδειξε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs»

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» 20 06 2014 «Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έχει σταθεροποιηθεί. Η εμπιστοσύνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Γραπτή δήλωση του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη συνάντηση της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής Λευκωσία, 2 Απριλίου 2009 Εξακολουθούμε,

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση χρέους, φόροι, μειώσεις συντάξεων - Τα ηχηρά μηνύματα που στέλνει το ΔΝΤ για την Ελλάδα

Ελάφρυνση χρέους, φόροι, μειώσεις συντάξεων - Τα ηχηρά μηνύματα που στέλνει το ΔΝΤ για την Ελλάδα ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ελάφρυνση χρέους, φόροι, μειώσεις συντάξεων - Τα ηχηρά μηνύματα που στέλνει το ΔΝΤ για την Ελλάδα Στην ανακοίνωσή του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 Ερ.: Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία για τις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 Κρατικές ενισχύσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Κερασίνα Ραυτοπούλου Σύµβουλος Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στον Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα 1 Εισαγωγή Στην Ελλάδα η οικονοµική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική

Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική 15 Ιανουαρίου 2014 Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος ΔΣ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική»

Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική» Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική» Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2014 Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ Κυρίες και Κύριοι, Κατ αρχήν εύχομαι σε όλους καλή χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η τραπεζική κρίση στην Κύπρο και οι προεκτάσεις της

Η τραπεζική κρίση στην Κύπρο και οι προεκτάσεις της Η τραπεζική κρίση στην Κύπρο και οι προεκτάσεις της Η πρωτοφανής τραπεζική κρίση στην Κύπρο έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για τους καταθέτες οι οποίοι προσπαθούν να αξιολογήσουν τις περιορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε συνέχεια της κατάθεσης του σχεδίου του νέου αναπτυξιακού νόμου στη Βουλή, απέστειλε στον υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

5188/17 ΣΠΚ/νικ 1 DGG 1A

5188/17 ΣΠΚ/νικ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5188/17 ECOFIN 11 UEM 6 SOC 7 EMPL 4 COMPET 10 ENV 20 EDUC 5 RECH 6 ENER 5 JAI 17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. στην εκδήλωση του Economia Business Tank. και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. με θέμα :

Ομιλία κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. στην εκδήλωση του Economia Business Tank. και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. με θέμα : Ομιλία κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου στην εκδήλωση του Economia Business Tank και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα : «Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η Ελλάδα» Αμφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά, Αιόλου 82-84

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 61εκ., μειωμένα κατά 24% έναντι του περυσινού Α τριμήνου και 16εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά Καθαρά έσοδα προ προβλέψεων 411εκ., αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του εννεαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 6,8 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΕΤΕ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Βασικές προϋποθέσεις συγχωνεύσεων: Η μη αλλοίωση της μετοχικής

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Οι Δήμοι της Χώρας, σε σχέση με όλους τους άλλους φορείς της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο δρόµος µπροστά µας

Ο δρόµος µπροστά µας 1 Ο δρόµος µπροστά µας Κυρίες και Κύριοι, Το 2013 ήταν µια ενδιαφέρουσα χρονιά για την ελληνική οικονοµία. Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος στη διαχείριση των οικονοµικών του δηµοσίου, σε συνδυασµό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 17 Νοεµβρίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη να επανέλθει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά Α. Η κατάσταση της οικονοµίας σήµερα 1. Η χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010

Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010 Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010 Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Κωνσταντίνος Βενετσάνος, Διευθυντής Μεγάλων Έργων

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Κωνσταντίνος Βενετσάνος, Διευθυντής Μεγάλων Έργων ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Κωνσταντίνος Βενετσάνος, Διευθυντής Μεγάλων Έργων Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013 1 Αλλαγή risk profile έργων λόγω: Μείωσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση στην Ευρωζώνη. Συνέπειες για τη στρατηγική θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη.

Κρίση στην Ευρωζώνη. Συνέπειες για τη στρατηγική θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη. Κρίση στην Ευρωζώνη. Συνέπειες για τη στρατηγική θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη. Ιωάννης Τσαμουργκέλης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών, Οικονομική Διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EF 162 ECOFIN 638 UEM

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. 6 Ιουνίου Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Μαρτίου 2017

Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. 6 Ιουνίου Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Μαρτίου 2017 Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Μαρτίου 2017 6 Ιουνίου 2017 Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016 Οικονομικά Στοιχεία Έτους Καθαρά Κέρδη 230εκ. το έναντι ζημιών 1,2δισ. το Αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 26,8% 1 το και κατά 5,0% το Δ τρίμηνο του έτους Καθαρά έσοδα από τόκους αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ως η τράπεζα της ΕΕ, παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την υλοποίηση υγιών και βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1 Ετήσια Έκθεση 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 2 Περίληψη 3 Περιεχόμενα 1 Πρόλογος Mario Draghi, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Στη διάρκεια του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 1 Εισαγωγή στις Μ.Μ.Ε. Οι Μ.Μ.Ε αποτελούν θεμελιώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα