ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Φωτιστικά σώµατα ασφαλείας µε λειτουργία autotest ιευθυνσιοδοτούµενα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας 3 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φωτιστικά φθορισµού 8 W, 2 x 8 W εσωτερικού χώρου Φωτιστικά φθορισµού 6 W, 2 x 6W εσωτερικού χώρου µικρού βάθους Φωτιστικά φθορισµού 6 W εσωτερικού χώρου Φωτιστικά φθορισµού 6 W εξωτερικού χώρου Φωτιστικά όδευσης και ασφαλείας 6 1

2 1. Γενικά χαρακτηριστικά Τα φωτιστικά ασφαλείας θα τοποθετούνται σε κτίρια όπου απαιτείται εφεδρικός φωτισµός. Ως εκ τούτου, θα πληρούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Θα διαθέτουν συνολική διάρκεια αυτονοµίας για 1½ τουλάχιστον ώρα, ενώ για 1 ώρα θα διατηρούν το 100 % ττης ονοµαστικής τους φωτεινότητας. Θα τροφοδοτούνται από επιπλέον εφεδρική πηγή ενέργειας όπως µπαταρίες Ni-Cd, ταχείας σύνδεσης µε δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης Θα µπορούν να δεχθούν κατάλληλες ετικέττες σήµανσης προς τις οδεύσεις διαφυγής, µε ευανάγωστες επιγραφές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προεδρικού ιατάγµατος 422/ "Περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας". Θα είναι κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Τα φωτιστικά σωµατα ασφαλείας εσωτερικών χώρων θα διαθέτουν δείκτη προστασίας από σκόνη και υγρασία ΙΡ 42, και η µηχανική αντοχή τους σε κρούσεις θα είναι ΙΚ 04 ή ΙΚ 07. Τα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας εξωτερικών χώρων θα διαθέτουν αντίστοιχα ΙΡ 44 ή ΙΡ 65 και ΙΚ 07. Ο φωτισµός ασφαλείας θα γίνεται µε λαµπτήρες φθορισµού, ενώ θα διαθέτουν ενδεικτικά LED καλής λειτουργίας του φορτιστή και της τάσης της µπαταρίας, καθώς και του λαµπτήρα µόνιµης λειτουργίας εφόσον υπάρχει, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζουν ελάχιστο φωτισµό σήµανσης όταν το φωτιστικό είναι υπό τάση (χρόνος ζωής LED 12 έτη ή ώρες). Θα έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης τηλεχειρισµού, ώστε να διακόπτεται η λειτουργία του φωτιστικού σε περίπτωση ηθεληµένης διακοπής ρεύµατος για λόγους συντήρησης προκειµένου να µη φθείρονται τα στοιχεία του φωτιστικού. Επιπλέον, θα είναι κατάλληλα για χρήση σε εύφλεκτο περιβάλλον και θα είναι κατασκευασµένα µε υλικά ανθεκτικά στην παρουσία φλόγας Φωτιστικά σώµατα ασφαλείας µε λειτουργία autotest Τα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας µε αυτόνοµη λειτουργία autotest θα διαθέτουν την δυνατότητα του «αυτοελέγχου», επισηµαίνοτας µε τη βοήθεια LED την κατάσταση των επιµέρους συστατικών τους (λαµπτήρες, µπαταρίες, ηλεκτρονικά µέρη). Οι αυτοέλεγχοι θα πραγµατοποιούνται περιοδικά, σύµφωνα µε τα παρακάτω: Εβδοµαδιαίος έλεγχος, όπου θα επιβεβαιώνεται η οµαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού µέρους που επιτρέπει την µετάβαση στην κατάσταση ασφαλείας, καθώς και ο σωστός φωτισµός του λαµπτήρα ασφαλείας. 2

3 Τριµηνιαίος έλεγχος, όπου θα επιβεβαιώνεται η αυτονοµία της µπαταρίας. Πέραν του τριµηνιαίου ελέγχου, η αυτονοµία της µπαταρίας θα µπορεί να ελέγχεται και από τον χρήστη την στιγµή επιλογής του, µέσω πίεσης ειδικού µπουτόν επί του φωτιστικού σώµατος ιευθυνσιοδοτούµενα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας Τα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας µε δυνατότητα αυτοελέγχου (τύπου «autotest»), θα µπορούν να εξελιχθούν από αυτόνοµα σε διευθυνσιοδοτούµενα, µεταφέροντας προς πίνακας κεντρικού ελέγχου την κατάσταση λειτουργίας τους. Ο πίνακας κεντρικού ελέγχου θα εκτελεί ελέγχους 4 φορές την ηµέρα σε έως και 1023 φωτιστικά σώµατα αναγνωρίζοντας τις ελαττωµατικές µονάδες, ενώ θα µπορεί να εκτυπώνει αναφορές κατάστασης για το ηµερολόγιο ασφαλείας του κτιρίου. Σε περιπτώσεις όπου η εγκατάσταση περιλαµβάνει άνω των 250 φωτιστικών ασφαλείας θα χρησιµοποιούνται αναµεταδότες. Επιπλέον, οι αναµεταδότες θα χρησιµοποιούνται και στην περίπτωση όπου η γραµµή υπερβαίνει τα 700m από τον πίνακα ελέγχου ή από προηγούµενο αναµεταδότη. Οι πίνακες ελέγχου θα µπορούν να συνδέονται µε υπολογιστή, επιτρέποντας τον έλεγχο από απόσταση της εγκατάστασης. Ο υπολογιστής θα φέρει κατάλληλο λογισµικό του ίδιου κατασκευαστή το οποίο θα είναι συνδεδεµένο µε σχέδιο Autocad, όπου θα απεικονίζονται οι µονάδες φωτισµού ασφαλείας. Με τον τρόπο αυτό, θα υπάρχει µόνιµα στην οθόνη του υπολογιστή ένδειξη των ελαττωµατικών µονάδων και του είδους σφάλµατος το οποίο αυτές παρουσιάζουν (λαµπτήρα, µπαταρία ή ηλεκτρονικά µέρη). Κατά συνέπεια θα εξασφαλίζεται ολοκληρωµένη εικόνα της κατάστασης του συστήµατος από ένα κεντρικό σηµείο, καταργώντας την ανάγκη για επί τόπου επιθεωρήσεις. Η εικόνα θα µπορεί να συµπληρώνεται µε αναφορές ελέγχου που θα µπορούν να προσκοµιστούν ανά πάσα στιγµή. Επιπλέον, το σύστηµα θα µπορεί να αναβαθµιστεί ανά πάσα στιγµή, δεδοµένου ότι θα αρκεί η σύνδεσή του µε κάθε νέο πίνακα ελέγχου που προστίθεται στην εγκατάσταση ή µετα νέα σχέδια Autocad της εγκατάστασης. 2. Εφαρµοζόµενα πρότυπα Θα συνοδεύονται από τα κάτωθι πιστοποιητικά: Σήµα ποιότητας ευρωπαϊκού εθνικού οργανισµού πιστοποίησης. Πιστοποιητικό ποιότητας ΙSO 9001 για τη γραµµή παραγωγής του συγκεκριµένου προϊόντος. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε διεθνείς προδιαγραφές ΕΝ & UNE

4 Σήµα που θα δηλώνει ότι το φωτιστικό ασφαλείας είναι κατάλληλο για απευθείας ανάρτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες (ΕΝ ). 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά Η διάρκεια αυτονοµίας µε διατήρηση του 100 % της ονοµαστικής φωτεινότητας θα είναι 1h, σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΝ Απόδοση του 100% της ονοµαστικής φωτεινότητας σε 60 sec από τη στιγµή πτώσης δικτύου τάσης (ΕΝ ). Τροφοδοσία: 230 V ~ ± 10 %. Ο χρόνος πλήρους φόρτισης των συσσωρευτών Ni-Cd θα είναι 24 h στα 230 V. Ο µέσος χρόνος λειτουργίας θα είναι 4 έτη ή 800 κύκλοι (φόρτιση εκφόρτιση) σύµφωνα µε προδιαγραφή ΕΝ Κατηγορίες αυτόνοµων φωτιστικών ασφαλείας 4.1. Φωτιστικά φθορισµού 8 W, 2 x 8 W εσωτερικού χώρου Θα είναι φωτιστικά σώµατα κατάλληλα για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο, µε δείκτη προστασίας ΙΡ 42 και αντοχή στην κρούση ΙΚ 07. Θα µπορούν να τοποθετηθούν επίτοιχα, ηµιεντοιχισµένα ή πλήρως εντοιχισµένα. Σε περίπτωση ηµιεντοιχισµού ή πλήρους εντοιχισµού, θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν πλαίσια της ίδιας σειράς διαθέσιµα σε 3 χρωµατικές αποχρώσεις, για άψογο αισθητικό αποτέλεσµα. Επιπλέον θα µπορούν να δεχτούν πρισµατικό κάλυµµα, να αναρτηθούν από βραχίονα είτε στην οροφή είτε σε τοίχο Ο φωτισµός σήµανσης θα γίνεται µε 2 πορτοκαλί ενδεικτικά λειτουργίας υψηλής φωτεινότητας, ενώ όταν δεν υπάρχει φωτισµός σήµανσης θα υπάρχει πράσινο ενδεικτικό. Θα είναι διαθέσιµα επιπλέον και ως φωτιστικά σώµατα µε λειτουργία autotest, µετατρέψιµα σε διευθυνσιοδοτούµενα για κεντρικό έλεγχο της εγκατάστασης. Στα φωτιστικά µε λειτουργία autotest, τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα εµφανίζονται µε 2 led στη βάση τους. Θα είναι διαθέσιµα στους 2 παρακάτω τύπους: A. Μη συνεχούς λειτουργίας 8 W 4

5 Θα περιλαµβάνουν ένα µόνο λαµπτήρα, ο οποίος θα λειτουργεί µόνο σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Θα µπορούν να δώσουν φωτεινότητα έως 345 lm. B. ιπλής λειτουργίας 2 x 8W Θα περιλαµβάνουν δύο λαµπτήρες, ο 1 ος θα λειτουργεί όταν υπάρχει τάση και ο 2 ος θα λειτουργεί µόνο σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Θα µπορούν να δώσουν φωτεινότητα 200 lm. Θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand G Φωτιστικά φθορισµού 6 W, 2 x 6W εσωτερικού χώρου µικρού βάθους Θα είναι φωτιστικά σώµατα κατάλληλα για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο, µε δείκτη προστασίας ΙΡ 42 και αντοχή στην κρούση ΙΚ 07. Στην ίδια σειρά θα περιλαµβάνεται και προϊόν µε µπαατρίες Ni-MH, υψηλής θερµοκρασίας και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα µπορούν να τοποθετηθούν επίτοιχα ή πλήρως εντοιχισµένα µε πολύ απλό τρόπο λόγω του πολύ µικρού τους βάθους. Σε περίπτωση επίτοιχης τοποθέτησης θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν επιπλέον ορθογώνια ή στρογγυλά καλύµµατα, ενώ κατά τον πλήρη εντοιχισµό θα χρησιπµοποιούνται πλαίσια της ίδιας σειράς για άψογο αισθητικό αποτέλεσµα. Επιπλέον θα µπορούν να δεχτούν πινακίδα σήµανσης 2 όψεων, η οποία θα φέρει κατάλληλη ετικέττα σήµανσης. Ο φωτισµός σήµανσης θα γίνεται µε 1 πράσινο ενδεικτικό λειτουργίας υψηλής φωτεινότητας, που όταν σβήνει σηµαίνεια απουσία τάσης ή ότι οι µπαταρίες δεν φορτίζουν. Θα είναι διαθέσιµα επιπλέον και ως φωτιστικά σώµατα µε λειτουργία autotest, µετατρέψιµα σε διευθυνσιοδοτούµενα για κεντρικό έλεγχο της εγκατάστασης. Στα φωτιστικά µε λειτουργία autotest, τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα εµφανίζονται µε 2 led στη βάση τους. Θα είναι διαθέσιµα στους 2 παρακάτω τύπους: A. Μη συνεχούς λειτουργίας 6 W Θα περιλαµβάνουν ένα µόνο λαµπτήρα, ο οποίος θα λειτουργεί µόνο σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Θα µπορούν να δώσουν φωτεινότητα έως 200 lm. B. ιπλής λειτουργίας 2 x 6W 5

6 Θα περιλαµβάνουν δύο λαµπτήρες, ο 1 ος θα λειτουργεί όταν υπάρχει τάση και ο 2 ος θα λειτουργεί µόνο σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Θα µπορούν να δώσουν φωτεινότητα 200 lm. Θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand L Φωτιστικά φθορισµού 6 W εσωτερικού χώρου Θα είναι φωτιστικά σώµατα κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο, µε δείκτη προστασίας ΙΡ 42 και αντοχή στην κρούση ΙΚ 04 και µε περίβληµα από υλικό ανθεκτικό στη θερµότητα και την παρουσία φλόγας. Ο φωτισµός σήµανσης θα γίνεται µε 2 ενδεικτικά λειτουργίας υψηλής φωτεινότητας. Θα µπορούν να δώσουν φωτεινότητα έως 315 lm Θα διαθέτουν 5 πιθανές εισόδους καλωδίων, για διευκόλυνση του εγκαταστάτη κατά τη σύνδεση. Θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand U Φωτιστικά φθορισµού 6 W εξωτερικού χώρου Θα είναι φωτιστικά σώµατα κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µε δείκτες προστασίας ΙΡ 44/ΙΡ 65 και αντοχή στην κρούση ΙΚ 07 και µε περίβληµα από υλικό ανθεκτικό στη θερµότητα και την παρουσία φλόγας. Ο φωτισµός σήµανσης θα γίνεται µε 2 ενδεικτικά λειτουργίας υψηλής φωτεινότητας. Θα µπορούν να δώσουν φωτεινότητα έως 165 lm. Θα διαθέτουν 3 πιθανές εισόδους καλωδίων, για διευκόλυνση του εγκαταστάτη κατά τη σύνδεση. Τα φωτιστικά µε δείκτης IP 65 uα είναι διαθέσιµα επιπλέον και ως φωτιστικά σώµατα µε λειτουργία autotest, µετατρέψιµα σε διευθυνσιοδοτούµενα για κεντρικό έλεγχο της εγκατάστασης. Στα φωτιστικά µε λειτουργία autotest, τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα εµφανίζονται µε 2 led στη βάση τους. Θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand Β44 (για ΙΡ 44) και Β65 (για ΙΡ 65) Φωτιστικά όδευσης και ασφαλείας Θα είναι αυτόνοµα φωτιστικά όδευσης και ασφαλείας, µε δείκτη προστασίας ΙΡ 44, αντοχή στην κρούση ΙΚ 07 και φωτεινή ροή 1,5 lm. Θα είναι 6

7 κατασκευασµένα από zamak χρώµατος αλουµινίου, και θα διαθέτουν ακροδέκτες για 2 καλώδια των 1,5 mm 2. Θα µπορούν να εντοιχιστούν µε κατάλληλο κουτί του ίδιου κατασκευαστή, το οποίο θα δέχεται 8 καλώδια των 1,5mm 2, ή σε κοινό κουτί εντοιχισµού στο οποίο θα προστίθεται πλαίσιο του ίδιου κατασκευαστή για άψογο αισθητικό αποτέλεσµα. Ο φωτισµός όδευσης θα γίνεται περιφερειακά ή µπροστά, σε 5 χρώµατα,. µε leds υψηλής φωτεινότητας και µεγάλης διάρκειας ζωής, ενώ ο φωτισµός ασφαλείας θα είναι σε λευκό χρώµα. Θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand Lipso. 7

φωτισμοσ ασφαλειασ νεα προϊοντα 2013 U21NEW KickspotTM Αυτόνομα φωτιστικά

φωτισμοσ ασφαλειασ νεα προϊοντα 2013 U21NEW KickspotTM Αυτόνομα φωτιστικά neo φωτισμοσ ασφαλειασ σ. 339 KickspotTM Φωτιστικά ασφαλείας με LEDs Φωτιστικά ασφαλείας αυτόνομα neo σ. 344 U21NEW Aυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας 6 W Σύστημα LVS2 σ. 347 Φωτιστικά ασφαλείας Autotest / Διευθυνσιοδοτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης www.olympia-electronics.gr

Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης www.olympia-electronics.gr Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης Σκοπός του φωτισμού ασφαλείας. Είναι μόνο για διαφυγή ή και για φωτισμό έκτακτης ανάγκης. Στην περίπτωση της διαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BUS SCS

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BUS SCS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 1.1. Παρεχόµενες λύσεις 4 1.2. Σχεδιασµός του συστήµατος 6 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BUS (SCS) 6 2.1. Γενικά 6 2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 7 2.3. Ταυτοποίηση µηχανισµών και ρελέ ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 2 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Εφαρµοζόµενα πρότυπα 3 2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά και χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες 3 2.3. Eγκατάσταση συστήµατος 4 2.4. Επεκτασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού

Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού Αυτόνομοι ανιχνευτές & ολοκληρωμένα συστήματα ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 R ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΑΡΑΜΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΑΡΑΜΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΜΑ : Μελέτη Σχεδίαση Προµέτρηση Προυπολογισµός των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών και ισχυρών ρευµάτων κτιρίου εγκατεστηµένης ισχύς 400 kva. ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Σελ. 1 από 116 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Οι τεχνικές προδιαγραφές που εκθέτονται παρακάτω µπορεί να µην χρησιµοποιηθούν όλες στο υπό µελέτη έργο. Έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» 4.640.000 ευρώ Απρίλιος 2012 K:\N0900b\cons\tefhi\MAPS.doc N0900b/5154 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας) ΕΡΓΟ : «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή νέου υπογείου δικτύου (Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας) Αρ. Μελέτης : 2 / 2014

(Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας) ΕΡΓΟ : «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή νέου υπογείου δικτύου (Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας) Αρ. Μελέτης : 2 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Περιοχή Αισώπου

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003101765 2015-09-29

15REQ003101765 2015-09-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 13 ο ΗΜ.

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 τυχόν βλάβη τροφοδότησης οπότε επαρκεί διάρκεια εξασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

SALESBOOK. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ. Έ τ ο ς ί δ ρ υ σ η ς : 1 9 7 9

SALESBOOK. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ. Έ τ ο ς ί δ ρ υ σ η ς : 1 9 7 9 SALESBOOK 2014 Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ Έ τ ο ς ί δ ρ υ σ η ς : 1 9 7 9 SALESBOOK 2014 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05 Φωτισμός Ασφαλείας 06 08 08 09 09 10 11 12 12 13 13 15 Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΠΡΩΪ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΠΡΩΪ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29 Νοεμβρίου 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 14767/719437

Διαβάστε περισσότερα

VALENATM LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

VALENATM LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ VALENATM LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ VALENA LIFE Η εξέλιξη που μεταμορφώνει την καθημερινότητα Με την κομψότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ασφαλείας TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 15. Έ τ ο ς ί δ ρ υ σ η ς : 1 9 7 9. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ

Συστήματα Ασφαλείας TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 15. Έ τ ο ς ί δ ρ υ σ η ς : 1 9 7 9. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ Συστήματα σφαλείας TIMOΚΤΛΟΓΟΣ 2015 15 Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΔ Έ τ ο ς ί δ ρ υ σ η ς : 1 9 7 9 Συστήματα σφαλείας ΤΙΜΟΚΤΛΟΓΟΣ 201515 πό το H ΕΤΙΡΕΙ ΜΣ Καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0091/2006 1997/0335(COD) EL 16/03/2006 Κοινή θέση Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 23 Φεβρουαρίου 2006 για την έκδοση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ðáíôá Ýíá âþìá ìðñïóôü Το εγχειρίδιο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η 2η έκδοση της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. σχετικά με την Πυρανίχνευση. Η 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Pop-up κουτιά (σ. 282) DiPac κανάλια διανομής (σ. 269) Mosaic. Σύστημα καναλιών DLP

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Pop-up κουτιά (σ. 282) DiPac κανάλια διανομής (σ. 269) Mosaic. Σύστημα καναλιών DLP nεο σ. 227 Φωτισμός Mosaic σ. 231 Πρίζες 2Π+Γ nεο σ. 234 Πρίζες φόρτισης USB Σύστημα καναλιών DLP σ. 242 Συνέργεια Mosaic με όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης σ. 262 DLP mini κανάλια Βάθους 12,5 mm ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα