ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής"

Transcript

1 ΑΔΑ: 7ΠΖ2ΩΚΑ-0ΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: ,241,326 Φαξ: Νίκαια :12/12/2014 Αρ.Πρωτ.: ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών της Τεχνικής Μελέτης, η οποία αφορά την εργασία για την Αποτύπωση του δικτύου οδοφωτισμού και έλεγχος δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας, για την ενταγμένη πράξη «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη Νομού Αττικής» με Κωδικό MIS του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική, η οποία πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)», σε βάρος του Κ.Α «Εργασία για την αποτύπωση του υπάρχοντος δικτύου οδοφωτισμού και έλεγχος δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους 2014 και έως του ποσού των 8.610,00 (Οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δέκα Ευρώ ) συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%». Ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ενδιαφέρεται για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών της Τεχνικής Μελέτης, η οποία αφορά την εργασία για την Αποτύπωση του δικτύου οδοφωτισμού και έλεγχος δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας, για την ενταγμένη πράξη «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη Νομού Αττικής» με Κωδικό MIS του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική, η οποία πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)», με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, συνολικής δαπάνης,

2 ποιότητα ζωής για όλους έως ύψους ποσού 8.610,00 (Οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δέκα Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α «Εργασία για την αποτύπωση του υπάρχοντος δικτύου οδοφωτισμού και έλεγχος δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2014, για τον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του, σύμφωνα με τη με αρ. 251/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Εγκρίσεως του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη», τη με αριθ. 7/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη περί «1 ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη», τη με αρ. 52/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Εγκρίσεως 2 ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη», τη με αρ. 86/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Εγκρίσεως 3 ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη», τη με αρ. 115/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Εγκρίσεως 4 ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη», τη με αρ. 152/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Εγκρίσεως 5 ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη», τη με αρ. 181/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Εγκρίσεως 6 ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη», τη με αρ. 261/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Εγκρίσεως 7 ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη», τη με αριθ. 554/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης περί «Έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους ποσού 8.610,00 (Oκτώ χιλιάδων εξακοσίων δέκα Ευρώ) σε βάρος του ως άνω κωδικού, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθ. 498/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ποσού 8.610,00 (συμπ/νου ΦΠΑ 23%), για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εργασία για την Αποτύπωση του υπάρχοντος δικτύου οδοφωτισμού και έλεγχος δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας σε βάρος του Κ.Α «Εργασία για την αποτύπωση του υπάρχοντος δικτύου οδοφωτισμού και έλεγχος δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη,

3 οικονομικού έτους 2014» η οποία αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ : 713ΝΩΚΑ-ΤΜΖ καθώς και στην ιστοσελίδα με Μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑΜ) 14REQ και τη με αρ. ΤΥ/2370/ Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύμφωνα με την οποία θα γίνει η εκπόνηση της αποτύπωσης του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, για τρόπους βελτίωσής του σε ψηφιακό και έγγραφο χάρτη αναφορικά με τα κάτωθι : Α. Τον αριθμό των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων και πιλλάρ Β. Τους χρησιμοποιημένους τύπους λαμπτήρων Γ. Τις δαπάνες ηλεκτροφωτισμού Δ. Τα προκύπτοντα έσοδα και έξοδα από τα ανταποδοτικά τέλη Η εργασία για την Αποτύπωση του δικτύου οδοφωτισμού και έλεγχος δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας, για την ενταγμένη πράξη «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη Νομού Αττικής» με Κωδικό MIS του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής», για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη θα πραγματοποιηθεί με βάση: 1.Tις διατάξεις του Ν. 3688/2008 Άρθρο 12 (ΦΕΚ 163/Α) για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ 186/Α) για τη «Διαφάνεια στην Διαφημιστική Προβολή του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα από τα Έντυπα και τα Ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2.Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 28/80 (ΦΕΚ 11 Α / ) περί «εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.». 3.Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4.Τις διατάξεις του αρ. 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08 5.Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) 6.Το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 7.Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων " 8.Την υπ αριθ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» του Υπουργού Οικονομίας και

4 Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με τις με Α.Π /ΕΥΘΥ 2041/ (ΦΕΚ 1957 Β ) και με Α.Π.28020/ΕΥΘΥ 1212/ (ΦΕΚ 1088 Β ), και Αρ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ Υπουργικές αποφάσεις, 9.Το Ν. 3614/ : Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο (ΦΕΚ 267/ τεύχος Α ), 10.Την υπ αριθμ. 2/45564/01 (ΦΕΚ 1066Β) απόφαση του Υπ. Οικονομικών περί ορίου για τη σύναψη συμβάσεων ετήσιας δαπάνης που αφορά παροχή υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση. 11.Την ΥΑ 35130/739/ περί Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 8, παρ. 4 της υπ αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/οικ (ΦΕΚ 2604/Τ.Β / ) Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η κάθε οικονομική προσφορά θα υποβάλλεται ενιαία από συμπράττοντες των αντίστοιχων φάσεων επικοινωνιακής στρατηγικής και θα αφορά το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού ποσού των αμοιβών της αρ. ΤΥ/2370/ Τεχνικής Περιγραφής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας πραγματοποιείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 8% σύμφωνα με το άρθρο 24 του N.2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43 Α/ ) καθώς και παρακράτηση 0,10% υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ). Η ως άνω κράτηση θα βαρύνει τον μειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η εργασία σχετικά με την την Αποτύπωση του δικτύου οδοφωτισμού και έλεγχος δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας, για την ενταγμένη πράξη «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη Νομού Αττικής» με Κωδικό MIS του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική, η οποία πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)», θα ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας της εργασίας θα πραγματοποιηθεί κατόπιν της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπως αυτή ορίστηκε σύμφωνα με την υπ αριθ. 3/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τη με αρ. 18/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου - Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

5 Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως καταθέσετε τις προσφορές σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα οδός Π. Τσαλδάρη 10, Νίκαια, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (1 ος όροφος Παλαιού Δημαρχείου) στην συνεδρίαση της Oικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, την.../../201 και ώρα..00 π.μ κατά την διάρκεια της οποίας θα γίνει και το άνοιγμα των προσφορών, σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο εκεί που εσωκλείεται, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α.η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα. β.h λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα γ.τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. δ.αφορά: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών της Τεχνικής Μελέτης, η οποία αφορά την εργασία για την Αποτύπωση του δικτύου οδοφωτισμού και έλεγχος δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας, για την ενταγμένη πράξη «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη Νομού Αττικής» με Κωδικό MIS του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική, η οποία πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)». Επισημαίνεται ότι η προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. Οι προσφέροντες υποχρεούνται με την προσφορά τους να υποβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισμένο φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείεται και στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής», στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: α) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης διαφημιστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.3688/2008 που τροποποιεί το ΠΔ.261/1997. (β) δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για τους εξής λόγους: Δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 και συγκεκριμένα εάν σε βάρος υποψηφίων έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: i. σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της , σελ.1). ii. δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της , σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της

6 κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ.2). iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ.48). iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 60/ ΦΕΚ64Α). v. όσοι βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. vi. για όσους κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. vii. όσοι καταδικάσθηκαν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους. viii. όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που έχει διαπιστωθεί αποδεδειγμένα με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές. ix. όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία. x. όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία. xi. όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που έχει διαπιστωθεί αποδεδειγμένα με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές. οι ενώσεις προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει έστω και για ένα μέλος της ένωσης. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις,

7 σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι, δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών τους προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα. (β) Θα συντάξουν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή. (γ) Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της. (δ)αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών. Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Οι τεχνικές προδιαγραφές της παροχής υπηρεσιών της Τεχνικής Μελέτης, η οποία αφορά την εργασία για την Αποτύπωση του δικτύου οδοφωτισμού και έλεγχος δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας, για την ενταγμένη πράξη «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη Νομού Αττικής» με Κωδικό MIS του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική, η οποία πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)», θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών του Δήμου (Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική περιγραφή να αναρτηθούν αμελλητί στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr), από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της για διάστημα επτά (7) ημερών, με ευθύνη της προϊσταμένης του Τμήματος Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΝΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/10/2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Ρηγοπούλου Ειρήνη Προς Τμήμα Προμηθειών υλικών Τηλ.: & Εξοπλισμού Υπηρεσιών Φαξ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη, αφορά στην εργασία αποτύπωσης του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου για τρόπους βελτίωσής του, ειδικότερα αφορά στην δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής και απεικόνισης των φωτιστικών σωμάτων και των πίλλαρ του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, που είναι εγκατεστημένα στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους (δρόμοι, πάροδοι, πεζόδρομοι, πλατείες, πάρκα κλπ.) της πόλης, προκειμένου να υπολογισθεί η καταναλισκόμενη

9 ενέργεια. Επίσης αφορά στην μελέτη της ενεργειακής κατανάλωσης του δικτύου, με την υποθετική χρήση συγκεκριμένων - προδιαγεγραμμένων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τεχνολογίας led, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για την πιθανή εφαρμογή της νέας τεχνολογίας, σε όλο το δημοτικό δίκτυο οδοφωτισμού της πόλης. Στα απαιτούμενα είναι η σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργου αντικατάστασης του συνόλου των υπαρχόντων παλαιών φωτιστικών σωμάτων - λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας, του συνόλου του δημοτικού δικτύου του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Σε ότι αφορά την εργασία αποτύπωσης του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, για τρόπους βελτίωσής του, θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 1. Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης Θα αποτυπωθεί αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε ψηφιακό και έγχαρτο χάρτη αναφορικά με: α/ Τον αριθμό των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων και πίλλαρ. β/ Τους χρησιμοποιούμενους τύπους λαμπτήρων γ/ Τις δαπάνες ηλεκτροφωτισμού δ/ Τα προκύπτοντα έσοδα και έξοδα από τα ανταποδοτικά τέλη. 2. Εκτίμηση του κόστους ενέργειας Με βάση την παραπάνω αποτύπωση θα υπολογισθεί το σημερινό κόστος καταναλισκόμενης ενέργειας καθώς και το αναμενόμενο κόστος, με βάση φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες τεχνολογίας LED. 3. Κόστος συντήρησης Θα εκτιμηθεί το αντίστοιχο κόστος συντήρησης των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων - λαμπτήρων καθώς και των φωτιστικών σωμάτων - λαμπτήρων τεχνολογίας LED. 4. Ετήσια Εξοικονόμηση Με βάση τα στοιχεία των παραγράφων 2 και 3 θα υπολογισθεί η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικού οφέλους, στη διάρκεια ζωής του έργου. 5. Τεχνοοικονομική μελέτη Με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων θα εκπονηθεί τεχνοοικονομική μελέτη εις την οποία θα προσδιορίζονται: α/ Η αναμενόμενη εξοικονόμηση στη διάρκεια του έργου β/ Η απαιτούμενη επένδυση για την εγκατάσταση συστημάτων LED γ/ Η αποδοτικότητα της επένδυσης (μελέτη απόσβεσης κόστους εγκατάστασης νέας τεχνολογίας στο δίκτυο).

10 Τα βασικά κριτήρια επιλογής των προτεινόμενων λύσεων θα είναι η ασφάλεια, η ενεργειακή κατανάλωση, η κάλυψη των απαιτούμενων επιπέδων φωτισμού βάση της νομοθεσίας, η προστασία του περιβάλλοντος (μείωση φωτορύπανσης, μείωση έκλυσης CO2), το κόστος συντήρησης και η αισθητική παρέμβαση. 6. Διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου a. Τρόποι χρηματοδότησης Θα διερευνηθούν εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης του έργου και θα προταθεί το πλέον κατάλληλο για την περίπτωση του Δήμου. b. Ετοιμασίες τευχών δημοπράτησης έργου Με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου, τους κανονισμούς και τα εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή πρότυπα του ΕΛΟΤ ΕΝ 13201(2004) για κάθε κατηγορία οδού, θα συνταχθούν τα κατάλληλα τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση του συνολικού έργου. Όσον αφορά το σύστημα καταγραφής του υπάρχοντος δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου θα αποτελείται από μια βάση δεδομένων και ένα σύστημα πληροφοριών. Η βάση δεδομένων θα δημιουργηθεί διενεργώντας οπτικό έλεγχο στο σύνολο του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου και καταχωρώντας τα παρακάτω στοιχεία: - Τύπος και αριθμός φωτιστικών σωμάτων ανά ιστό - Είδος, αριθμός και ισχύς λαμπτήρων ανά ιστό και φωτιστικό σώμα - Ύψος ιστού φωτιστικού σώματος - Γεωγραφικές συντεταγμένες ιστού - πίλλαρ Το σύστημα πληροφοριών θα απεικονίζει στον χάρτη (ψηφιακό και μη), την θέση των φωτιστικών σωμάτων διαχωρισμένα (διαφορετικό χρώμα και σχήμα) σύμφωνα με τις καταχωρημένες πληροφορίες στην βάση δεδομένων. Το άνω σύστημα θα παρέχει συγκεντρωτικές πληροφορίες ανά τύπο/είδος φωτιστικού σώματος - λαμπτήρα και ανά Δημοτική ενότητα/περιοχή/οδό/πάροδο/πεζόδρομο/πλατεία/πάρκο. Επίσης θα πρέπει να δύναται να χρησιμοποιηθεί και για την συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, καταγράφοντας τις ημερομηνίες αλλαγής λαμπτήρων και λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες ώρες λειτουργίας τους.

11 Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου) στην επιλογή φωτιστικών σωμάτων λαμπτήρων νέας τεχνολογίας, με την χρήση LED, για την αντικατάσταση των υπαρχόντων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Τα φωτιστικά θα είναι κατάλληλα για την άμεση εγκατάσταση τους στις υπάρχουσες κολώνες. Τα προϊόντα που θα προτείνει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά και θα πρέπει να φέρουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις: Για το φωτιστικό σώμα LED οδοφωτισμού: CE, πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα ότι τα προσφερόμενα προϊόντα είναι συμμορφωμένα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες EMC 2004/108/EC και LVD 2006/95/EC και αναλυτικότερα να συμμορφώνονται με τα παρακάτω Standards ασφαλούς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: EN 55015: A1: A2 :2009 EN 61547: 2009 EN : A1: A2 :2009 EN : 2008 EN : A11: 2009 EN : A1:2011 Ο οίκος κατασκευής των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να διαθέτει από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού, σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για Σχεδιασμό και Κατασκευή φωτιστικών Σωμάτων Σήμα πιστοποίησης ROHS βάση του οποίου τα προσφερόμενα προϊόντα δεν χρησιμοποιούν ή περιλαμβάνουν πάνω από τα επιτρεπτά όρια (0,01 έως 0,1%) κανένα από τα ακόλουθα υλικά : Μόλυβδος Υδράργυρος Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDEs) Εξασθενές Χρώμιο Κάδμιο Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει οικονομοτεχνικές μελέτες στην περίπτωση αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας, αντίστοιχης φωτιστικής ικανότητας με την υπάρχουσα φωτιστική ικανότητα και με την ιδεατή για κάθε οδό (πάροδο, πλατεία, κλπ.) σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται, τους κανονισμούς, τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων LED, που θα προτείνει να αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα στο δίκτυό μας, καθώς και όλες τις πιθανές εργασίες υλικά, που θα

12 απαιτηθούν για την αντικατάσταση των παραπάνω, στο υπάρχον δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της πόλης. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται στην επεξεργασία των στοιχείων και στην υποβολή τους, μαζί με τα σχετικά πορίσματα που θα προκύψουν, στην επιβλέπουσα υπηρεσία προκειμένου να αξιολογηθούν στην λήψη αποφάσεως για την συνολική ή μη, αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων λαμπτήρων, του δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού της πόλης. Η σχετική τεχνική έκθεση που θα υποβάλει ο ανάδοχος θα περιλαμβάνει: α. Την συνολική ετήσια δαπάνη ηλεκτροφωτισμού, με βάση τα υπάρχοντα φωτιστικά σώματα. β. Την αναμενόμενη ετήσια δαπάνη ηλεκτροφωτισμού, με βάση τα νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED. γ. Το ύψος της απαιτούμενης επένδυσης για την ανανέωση των φωτιστικών σωμάτων του συνόλου του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού. δ. Την αναμενόμενη επιθυμητή εξοικονόμηση ενέργειας - δαπάνης, για την συνολική διάρκεια ζωής του έργου. Για τον προσδιορισμό της συνολικής δαπάνης λειτουργίας του δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού, θα ληφθεί υπόψη τόσο η δαπάνη της καταναλισκόμενης ενέργειας, όσο και η δαπάνη για την συντήρηση του δικτύου. Ο ανάδοχος θα υποβάλει έκθεση με διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης του συνολικού έργου αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων του δημοτικού δικτύου του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, στο πνεύμα των περιβαλλοντικών απαιτήσεων της εποχής μας. Στην έκθεση αυτή ο ανάδοχος θα προτείνει τον πλέον κατάλληλο τρόπο χρηματοδότησης του προαναφερθέντος έργου και θα υποβάλει τα αντίστοιχα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα διασφαλίζει συνεχώς την ορθή εκτέλεση της εργασίας που του ανατίθεται. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτει για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας (τεχνικό προσωπικό, πιστοποιητικά εμπειρίας, κατάρτισης, πιστοποίησης). Ο ανάδοχος και οι τεχνικοί του θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, τελεί υπό την εποπτεία της αρμόδιας επιβλέπουσας υπηρεσίας του Δήμου (Διεύθυνση

13 Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου), με την οποία θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή και θα συμμορφώνεται στις εντολές, υποδείξεις και οδηγίες της. Η αρμόδια υπηρεσία πιστοποιεί και την ορθή εκτέλεση της εργασίας του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων σε δίκτυα οδωφωτισμού. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα αμείβεται και θα ασφαλίζεται σύννομα από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση πάσης φύσεως ζημιών που πιθανώς θα προκαλέσει κατά την εκτέλεση των εργασιών του. Η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από της υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η Συντάξασα Ο Δ/ντης Τ.Υ. Ειρήνη Ρηγοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Γιαμαλάκης Ανδρέα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Ρηγοπούλου Ειρήνη Τηλ.: Φαξ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) 1 Αποτύπωση του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου μέσω συστήματος καταγραφής και απεικόνισης των φωτιστικών σωμάτων και των πίλλαρ, προκειμένου να υπολογισθεί η καταναλισκόμενη ενέργεια και να προταθεί 7.000,00

15 εξοικονόμησή της με την αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας (LED). Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του αντίστοιχου έργου αντικατάστασης των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων λαμπτήρων. 1 Η Συντάξασα Ειρήνη Ρηγοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Ο Δ/ντης Τ.Υ. Γιαμαλάκης Ανδρέας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Ρηγοπούλου Ειρήνη Τηλ.: Φαξ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΚΟΣΤΟΣ ( ) 1 Αποτύπωση του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου μέσω συστήματος καταγραφής και απεικόνισης των φωτιστικών σωμάτων και των πίλλαρ, προκειμένου να υπολογισθεί η καταναλισκόμενη ενέργεια και να προταθεί ,00

17 εξοικονόμησή της με την αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας (LED). Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του αντίστοιχου έργου αντικατάστασης των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων λαμπτήρων. 1 Φ.Π.Α. (23%) 1.610,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.610,00 Η Συντάξασα Ο Δ/ντης Τ.Υ. Ειρήνη Ρηγοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Γιαμαλάκης Ανδρέας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/10/2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Δ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Ρηγοπούλου Ειρήνη Τηλ.: Φαξ: Προς: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών ΘΕΜΑ: Ανεπάρκεια διαχείρισης υποέργου 4 «Καταγραφή και απεικόνιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης», για την ενταγμένη πράξη, «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη Νομού Αττικής» με κωδικό MIS του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική. «Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)». ΒΕΒΑΙΩΣΗ Με τον κωδικό MIS εντάχθηκε για χρηματοδότηση η πράξη «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη Νομού Αττικής». Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, δε δύναται εξαιτίας της πολυπλοκότητας του προγράμματος και της

19 εξειδικευμένης γνώσης που απαιτείται για την υλοποίησή του, να αναλάβει τη διαχείριση του υποέργου 4 «Καταγραφή και απεικόνιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης». Για το παραπάνω υποέργο έχει συνταχθεί η υπ αριθμ. Τ.Υ. 2370/ μελέτη από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Παρακαλώ η υπηρεσία σας να αναθέσει τη διαχείριση σε εξωτερικό συνεργάτη. Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. Ανδρέας Γιαμαλάκης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Α: Ω5ΩΓΩΚΑ-4ΜΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νίκαια : 19/09/2014 Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Α Α: 6Κ ΣΩΚΑ- Ι0Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091043 2015-09-25

15PROC003091043 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,198,126

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:7ΖΚΥΩΚΑ-ΓΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ:7ΖΚΥΩΚΑ-ΓΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΑΔΑ:7ΖΚΥΩΚΑ-ΓΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ή 34.959,35 (πλέον ΦΠΑ)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ή 34.959,35 (πλέον ΦΠΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση :Πλ. Πύρρου 1, Διοικητήριο 452 21 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091466 2015-09-25

15PROC003091466 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

23%, σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0004 «Προμήθεια οξυγόνου-ατέλασετυλίνη»

23%, σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0004 «Προμήθεια οξυγόνου-ατέλασετυλίνη» ΑΔΑ: ΒΙΦΧΩΚΑ-ΕΨΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065796 2015-09-18

15PROC003065796 2015-09-18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ.: 70/2015 1 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : 717468-5 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΚΠΕΕ Αμφίκλειας Ταχ. Κωδ.: 35002 Τηλ./Fax: 2234 0 23529 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 1 ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Κατηγορίας 1 «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 4/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 4/2015 15PROC002663467 2015-03-26 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 4/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΒΟΤΩΝ-ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Του Υποέργου : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ» της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου Τ.Κ. 7202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Δέσποινα Διαλυνά / Στυλιανή Κορνάρου Τηλέφωνο: 283409779/283409403 Fax: 28340978 Ηράκλειο, 25-02- 205 Αρ.πρ. (περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ BIG»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ BIG» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Κέρκυρα, 29/05/2015 Αριθμός Πρωτ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,22/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26792 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικών Καταστηµάτων και άλλων Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη θα

ηµοτικών Καταστηµάτων και άλλων Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη θα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 0 Ταχ.κώδικας: 8450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 232075-24/398/326

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.) Λ.Καρέα 12, 162 33 Βύρωνας ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210-9945594, 210-7650413 Φαξ : 210-9922481, 210-7650414 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Νο 12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Νο 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού ΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ KAI ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ Α ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. Δ/νση : Λουτρά Υπάτης, Ν. Φθιώτιδας Ταχ. Κωδ. : 35016 Τηλ. : 22310 59007 Fax. : 22310 59007 Email : oiti@otenet.gr Πληροφορίες : Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003068821 2015-09-21

15PROC003068821 2015-09-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μαυριωτίσσης 52100 Καστοριά ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα