ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού Τα προγράμματα σπουδών μπορούν να προσφέρονται: Από κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου χωριστά Από δύο ή περισσότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου, με συγκατάθεση των εμπλεκόμενων Τμημάτων και των οικείων Σχολών Σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε χειμερινό και εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο Κάθε εξάμηνο καλύπτει: Περιόδους διδασκαλίας Περιόδους προετοιμασίας για εξετάσεις Περιόδους εξετάσεων Κατά τη θερινή περίοδο, μετά το πέρας του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου, ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί μόνο σε ερευνητικά και συγγραφικά στάδια του προγράμματος σπουδών καθώς και σε εκπόνηση διατριβής ή σε ανεξάρτητη μελέτη ή σε πρακτική άσκηση με τη σύμφωνη πάντα γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή. Η θερινή περίοδος θα αρχίζει στα μέσα Ιουνίου και θα έχει διάρκεια 7 βδομάδες. Ο μέγιστος διδακτικός φόρτος που μπορεί να περιλαμβάνει είναι 17 π.μ. για κάθε φοιτητή. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 1. Τίτλος 1.1 Με τη συμπλήρωση όλων των απαιτήσεων ενός προγράμματος επιπέδου Μάστερ στο φοιτητή απονέμεται ο τίτλος Magister Artium ή Magister Scientiae ή Magister Engineering. 2. Πιστωτικές Μονάδες Προγράμματος 2.1. Τα προγράμματα σπουδών βασίζονται στο σύστημα των ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (π.μ.). Μία π.μ. αντιπροσωπεύει ώρες εργασίας του διδασκομένου. Κάθε φοιτητής μπορεί να εγγράφεται σε μαθήματα τα οποία δεν υπερβαίνουν το μέγιστο όριο των 30 π.μ. ανά εξάμηνο Ο συνολικός φόρτος εργασίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων επιπέδου Μάστερ κυμαίνεται από 90 έως 120 π.μ. όπου μια π.μ. αντιπροσωπεύει ώρες εργασίας του διδασκόμενου. 1

2 2.3. Μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου μάστερ μπορεί να έχουν συνολικό φόρτο εργασίας πέραν των 120 π.μ. μόνο σε περίπτωση που περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση. 3. Διάρκεια Φοίτησης 3.1 Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ είναι τρία (3) εξάμηνα. 3.2 Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ είναι οκτώ (8) εξάμηνα. 3.3 Εξάμηνα στα οποία ο φοιτητής έχει τύχει αναστολής φοίτησης ή προσωρινής διακοπής φοίτησης ή άδειας μητρότητας ή πατρότητας δεν προσμετρούνται στην κανονική διάρκεια σπουδών. 4. Μαθήματα 4.1 Τα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι διακριτά από τα προπτυχιακά μαθήματα ως προς το επίπεδο και τον κωδικό τους. 4.2 Ένα πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο είδη μαθημάτων. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα περιορισμένης επιλογής. Στη δεύτερη κατηγορία εμπίπτουν μαθήματα για τα οποία ο φοιτητής μπορεί να διαμορφώσει επιλογές από ένα περιορισμένο σύνολο μαθημάτων. 4.3 Μέχρι ένα από τα μαθήματα του προγράμματος επιπέδου μάστερ μπορεί να είναι προπτυχιακό μάθημα άλλου Τμήματος, το οποίο αναμένεται να είναι προχωρημένου επιπέδου και θα προσμετρείται ως προς την ικανοποίηση των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων του μεταπτυχιακού προγράμματος. 4.4 Μέρος των μαθημάτων σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μπορούν να βαθμολογoύνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δεν θα προσμετρούνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος σπουδών, εκτός της διπλωματικής. Ο τρόπος βαθμολογίας θα πρέπει να αναφέρεται στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και δεν μπορεί να αλλάζει χωρίς αλλαγή του προγράμματος. 4.5 Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να είναι διακριτό από κάθε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου. Για να μπορούν δύο προγράμματα σπουδών να χαρακτηρισθούν διακριτά θα πρέπει τουλάχιστον το 40% των π.μ. που αντιστοιχούν σε μαθήματα να αφορά σε διαφορετικά μαθήματα. 5. Εκπόνηση Διπλωματικής 5.1 Ένα πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ μπορεί να προσφέρεται: Χωρίς εκπόνηση διπλωματικής Με εκπόνηση διπλωματικής. 5.2 Ο φόρτος εργασίας που αναλογεί σε ενδεχόμενη διπλωματική δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του συνολικού φόρτου εργασίας του προγράμματος. 5.3 Οι διπλωματικές επιπέδου Μάστερ βαθμολογούνται με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς ή Αποτυχία. 5.4 Στα μεταπτυχιακά διπλώματα δεν αναγράφεται βαθμός. 2

3 5.5 Το κείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής μπορεί να γράφεται σε μία διεθνή γλώσσα. Σε αυτή την περίπτωση, η περίληψη δίνεται και στα ελληνικά. 5.6 Η συνεταιριστική συγγραφή διπλωματικής δεν είναι επιτρεπτή. 6. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η πρόταση για την έγκριση προσφοράς νέου προγράμματος Μάστερ που θα σταλεί στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών: Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών εγκρίνει το ακαδημαϊκό σκέλος προτεινόμενου προγράμματος σπουδών. Η πρόταση νέου προγράμματος υποβάλλεται επίσης προς έγκριση στην Επιτροπή Προγραμματισμού Ανάπτυξης με ευθύνη του Τμήματος. Για κάθε νέο πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να σταλούν στη Σχολή οι ακόλουθες πληροφορίες: 6.1 Ονομασία προγράμματος σπουδών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 6.2 Αιτιολόγηση της Πρότασης: Περιγραφή των βασικών σκοπών και στόχων του προγράμματος σπουδών Ποιες ανάγκες αναμένεται να καλύψει το πρόγραμμα σπουδών, ποιες ανάγκες θα καλύψει στην έρευνα και πώς συνδέεται με την κοινωνία Μελέτη βιωσιμότητας του προγράμματος. Κοστολόγηση, διδακτικός φόρτος και πρόσθετες ανάγκες Εάν υπάρχει η υφιστάμενη τεχνογνωσία στο Τμήμα για να προσφερθεί το πρόγραμμα. 6.3 Αριθμός φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα σπουδών. 6.4 Αριθμός πιστωτικών μονάδων προγράμματος. 6.5 Ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών. 6.6 Το πρόγραμμα θα πρέπει να αναφέρει τον τίτλο στον οποίο οδηγεί η συμπλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών, π.χ. Magister Artium, Magister Scientiae, Magister Engineering. 6.7 Κριτήρια - Όροι Εισδοχής φοιτητών στο πρόγραμμα σπουδών. Θα πρέπει να καθορίζονται και να συγκεκριμενοποιούνται τα κριτήρια που θα πληρούν οι φοιτητές για να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα (π.χ. εάν απαιτείται ελάχιστη βαθμολογία βασικού πτυχίου, εάν ο προαπαιτούμενος πανεπιστημιακός τίτλος θα πρέπει να είναι σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, εάν απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας ή επαγγελματική εμπειρία, κ.λπ). 6.8 Διαδικασία εισδοχής φοιτητών: Θα πρέπει να καθορίζεται ο τρόπος επιλογής των φοιτητών για εισδοχή στο πρόγραμμα (π.χ. προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση). 6.9 Εάν η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική για το πρόγραμμα σπουδών Δομή του προγράμματος σπουδών ανά εξάμηνο σπουδών Για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών θα πρέπει να δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 3

4 Τίτλος μαθήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα Περιγραφή μαθήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα Κωδικός μαθήματος για το ωρολόγιο πρόγραμμα Είδος μαθήματος (π.χ υποχρεωτικό ή περιορισμένης επιλογής) Τρόπος βαθμολογίας (αριθμητικός ή χαρακτηρισμός) Αριθμός πιστωτικών μονάδων Δικαιολόγηση των πιστωτικών μονάδων Εάν το μάθημα έχει προαπαιτούμενα άλλα μαθήματα 7. Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Σπουδών 7.1 Για τα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών ισχύουν οι Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης όπως ισχύουν και για τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 7.2 Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών προσφέρονται κατά κανόνα σε μεταπτυχιακό επίπεδο Μάστερ και μόνο αν εμπλέκονται τουλάχιστον δύο Τμήματα ή δύο Πανεπιστήμια για εξυπηρέτηση των διδακτικών αναγκών προς ικανοποίηση συγκεκριμένης επιστημονικής ανάγκης. 7.3 Κάθε Τμήμα δύναται να προσφέρει μόνο ένα πρόγραμμα σπουδών σε αυτοχρηματοδοτούμενη βάση νοουμένου ότι στο Τμήμα λειτουργεί ήδη το ίδιο ή άλλο συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 7.4 Αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα σπουδών εγκρίνεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για διάρκεια πέντε χρόνων εάν πρόκειται για πρόγραμμα επιπέδου μάστερ και για διάρκεια οκτώ χρόνων εάν πρόκειται για πρόγραμμα διδακτορικού επιπέδου. Με τη λήξη τους τα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών επαναξιολογούνται. 7.5 Πριν από την υποβολή της πρότασης για την προσφορά αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος σπουδών, υποβάλλεται στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών επαρκής τεκμηρίωση για την ανάγκη λειτουργίας του προγράμματος σπουδών ως αυτοχρηματοδοτούμενου και όχι ως συμβατικού με έμφαση στους λόγους που το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν μπορεί ή δεν θα έπρεπε να λειτουργήσει ως συμβατικό. Στην αιτιολόγηση αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν την προσφορά του προγράμματος ως αυτοχρηματοδοτούμενου και οι συγκεκριμένες ανάγκες της κοινωνίας που αναμένεται ότι το πρόγραμμα θα εξυπηρετήσει. 7.6 Μαζί με την πλήρη πρόταση για την προσφορά του προγράμματος υποβάλλονται τα ακόλουθα επιπρόσθετα στοιχεία: προϋπολογισμός για το πρόγραμμα μελέτη βιωσιμότητας του προγράμματος. Κοστολόγηση, διδακτικός φόρτος και πρόσθετες ανάγκες. Να συνυπολογίζεται επίσης το κόστος του χρόνου, των κτηρίων και του ονόματος του Πανεπιστημίου Κύπρου που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα. 7.7 Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για ένα αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ είναι τρία (3) εξάμηνα και η μέγιστη οκτώ (8) εξάμηνα. 7.8 Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για ένα αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα σπουδών Διδακτορικού επιπέδου είναι έξι (6) εξάμηνα και η μέγιστη δεκαέξι (16) εξάμηνα. 4

5 7.9 Οι πλήρους απασχόλησης φοιτητές του προγράμματος επιπέδου Μάστερ μπορούν να εκπονήσουν τη διπλωματική τους κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση η διάρκεια σπουδών του προγράμματος δύναται να είναι ένα ημερολογιακό έτος Ένα αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα σπουδών δεν μπορεί να αντλεί πόρους από τον δημόσιο προϋπολογισμό Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού προσφέρουν διδακτικό έργο επιπλέον του κανονικού διδακτικού φόρτου των έξι διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα κάθε εξάμηνο, με επιπρόσθετη αμοιβή Τα μαθήματα του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος δεν προσμετρούνται στον υπολογισμό των FTE s Τα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα τυγχάνουν της στήριξης των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Η διοικητική στήριξη περιλαμβάνει μηχανισμούς εγγραφής σε μαθήματα, αίθουσες διδασκαλίας, υπηρεσίες Βιβλιοθήκης και Λογιστηρίου, κλπ. Το κόστος αυτών των υπηρεσιών που προσφέρονται στα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα καλύπτονται από τα διαχειριστικά έξοδα που παρακρατούνται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου Η αμοιβή του διοικητικού προσωπικού που απασχολείται ειδικά για υποστήριξη των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καταβάλλεται από τα ίδια έσοδα του κάθε αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επαναξιολογεί ένα αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα σπουδών με τη λήξη του. Κατά τη διαδικασία επαναξιολόγησης εξετάζεται η προοπτική μετατροπής του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος σπουδών σε συμβατικό. Σε περίπτωση συνέχισης της ανάγκης για προσφορά του προγράμματος σπουδών ως αυτοχρηματοδοτούμενου υποβάλλεται στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών αιτιολογημένη πρόταση. Κατά τη διάρκεια της επαναξιολόγησης επανεξετάζεται και το ποσοστό που παρακρατείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως διαχειριστικά έξοδα Αποκλίσεις από τα πιο πάνω ζητούμενα εφόσον αυτές απαιτούνται από τη συνεργασία, πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένες. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1. Γενικά 1.1 Με τη συμπλήρωση των απαιτήσεων ενός προγράμματος διδακτορικού επιπέδου, στο φοιτητή απονέμεται ο τίτλος του Διδάκτορος. 2. Πιστωτικές Μονάδες Προγράμματος 2.1 Τα προγράμματα σπουδών βασίζονται στο σύστημα των ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (π.μ.). Μία π.μ. αντιπροσωπεύει ώρες εργασίας του διδασκομένου. Κάθε φοιτητής μπορεί να εγγράφεται σε μαθήματα τα οποία δεν υπερβαίνουν το μέγιστο όριο των 30 π.μ. ανά εξάμηνο. 2.2 Ένα διδακτορικό πρόγραμμα αποτελείται από 240 π.μ. ως εξής: τουλάχιστον 60 π.μ. αφορούν στο διδακτικό μέρος του προγράμματος τουλάχιστον 120 π.μ. αφορούν στο ερευνητικό μέρος του προγράμματος. 5

6 2.2.3 ο υπόλοιπος φόρτος εργασίας αφορά στην περιεκτική εξέταση, την ετοιμασία και παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης και τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής. 2.3 Διδακτορικός φοιτητής που σε δεδομένο εξάμηνο βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο ή σε στάδιο συγγραφής της διδακτορικής διατριβής του, θεωρείται ότι το συγκεκριμένο εξάμηνο έχει φόρτο εργασίας που ισοδυναμεί σε 30 π.μ. 3. Διάρκεια Φοίτησης 3.1 Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών το οποίο οδηγεί σε απονομή διδακτορικού τίτλου είναι έξι (6) εξάμηνα. 3.2 Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διδακτορικού επιπέδου είναι δεκαέξι (16) εξάμηνα. 3.3 Εξάμηνα στα οποία ο φοιτητής έχει τύχει αναστολής φοίτησης ή προσωρινής διακοπής φοίτησης ή άδειας μητρότητας ή πατρότητας δεν προσμετρούνται στην κανονική διάρκεια σπουδών. 4. Μαθήματα 4.1 Τα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι διακριτά από τα προπτυχιακά μαθήματα ως προς το επίπεδο και τον κωδικό τους. 4.2 Ένα πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο είδη μαθημάτων. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα περιορισμένης επιλογής. Στη δεύτερη κατηγορία εμπίπτουν μαθήματα για τα οποία ο φοιτητής μπορεί να διαμορφώσει επιλογές από ένα περιορισμένο σύνολο μαθημάτων. 4.3 Στα απαιτούμενα μαθήματα των διδακτορικών προγραμμάτων μπορούν να περιλαμβάνονται μέχρι δύο προπτυχιακά μαθήματα από οποιοδήποτε άλλο Τμήμα. 4.4 Μέρος των μαθημάτων σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών μπορούν να βαθμολογoύνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δεν θα προσμετρούνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος σπουδών, εκτός της διδακτορικής διατριβής. Ο τρόπος βαθμολογίας θα πρέπει να αναφέρεται στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και δεν μπορεί να αλλάζει χωρίς αλλαγή του προγράμματος. 4.5 Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να είναι διακριτό από κάθε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου. Για να μπορούν δύο προγράμματα σπουδών να χαρακτηρισθούν διακριτά θα πρέπει τουλάχιστον το 40% των π.μ. που αντιστοιχούν σε μαθήματα να αφορά σε διαφορετικά μαθήματα. 5. Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 5.1 Το κείμενο της διατριβής μπορεί να γράφεται σε μια διεθνή γλώσσα. Σε αυτή την περίπτωση η περίληψη δίνεται και στα ελληνικά. 5.2 Η υποβολή διδακτορικής διατριβής και ακολούθως η δημόσια παρουσίαση της διατριβής του φοιτητή μπορούν να ολοκληρωθούν το νωρίτερο κατά τη διάρκεια του 6 ου εξαμήνου από την εισαγωγή του φοιτητή στο διδακτορικό πρόγραμμα. 6. Περιεκτική Εξέταση 6

7 6.1 Ο διδακτορικός φοιτητής θα πρέπει να πετύχει σε περιεκτική εξέταση μέχρι και το 6 ο εξάμηνο των σπουδών του. 6.2 Η φύση, το περιεχόμενο και η διαδικασία οργάνωσης και αξιολόγησης της περιεκτικής εξέτασης περιγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Η περιεκτική εξέταση μπορεί να είναι γραπτή ή/και προφορική. 6.3 Την ευθύνη προγραμματισμού των περιεκτικών εξετάσεων έχει το Τμήμα. Κάθε Τμήμα θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα περιεκτικής εξέτασης τουλάχιστον μία φορά το ακαδημαϊκό έτος. Κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει δύο ευκαιρίες μέχρι και το 6 ο εξάμηνο των σπουδών του για να πετύχει στην περιεκτική εξέταση. 6.4 Η περιεκτική εξέταση βαθμολογείται με επιτυχία ή Αποτυχία. 6.5 Στην περιεκτική εξέταση δεν καταχωρείται Ασυμπλήρωτος βαθμός. 7. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η πρόταση για έγκριση προσφοράς νέου Διδακτορικού προγράμματος που θα σταλεί στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών εγκρίνει το ακαδημαϊκό σκέλος προτεινόμενου προγράμματος σπουδών. Η πρóταση νέου προγράμματος υποβάλλεται επίσης προς έγκριση στην Επιτροπή Προγραμματισμού Ανάπτυξης με ευθύνη του Τμήματος. 7.1 Ονομασία προγράμματος σπουδών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 7.2 Αιτιολόγηση της Πρότασης: Περιγραφή των βασικών σκοπών και στόχων του προγράμματος σπουδών Ποιες ανάγκες αναμένεται να καλύψει το πρόγραμμα σπουδών, ποιες ανάγκες θα καλύψει στην έρευνα και πώς συνδέεται με την κοινωνία Μελέτη βιωσιμότητας του προγράμματος. Κοστολόγηση, διδακτικός φόρτος και πρόσθετες ανάγκες Εάν υπάρχει η υφιστάμενη τεχνογνωσία στο Τμήμα για να προσφερθεί το πρόγραμμα. 7.3 Αριθμός φοιτητών που θα γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα σπουδών. 7.4 Κριτήρια - Όροι Εισδοχής φοιτητών στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. Θα πρέπει να καθορίζονται και να συγκεκριμενοποιούνται τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι φοιτητές για να γίνουν δεκτοί στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (π.χ. εάν απαιτείται η κατοχή διπλώματος μάστερ ή εάν μπορεί φοιτητής με προπτυχιακό τίτλο σπουδών να υποβάλει αίτηση, εάν το πρώτο πτυχίο ή το δίπλωμα μάστερ θα πρέπει να είναι σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, εάν απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας ή επαγγελματική εμπειρία, κ.λπ). 7.5 Διαδικασία εισδοχής φοιτητών: Θα πρέπει να καθορίζεται ο τρόπος επιλογής των φοιτητών για εισδοχή στο πρόγραμμα (π.χ. προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση). 7.6 Δομή του προγράμματος σπουδών ανά εξάμηνο σπουδών. 7.7 Για κάθε μάθημα θα πρέπει να αναφέρονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 7

8 Τίτλος μαθήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα Περιγραφή μαθήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα Κωδικός μαθήματος για το ωρολόγιο πρόγραμμα Είδος μαθήματος (π.χ υποχρεωτικό ή περιορισμένης επιλογής) Τρόπος βαθμολογίας (αριθμητικός ή χαρακτηρισμός) Αριθμός πιστωτικών μονάδων Δικαιολόγηση πιστωτικών μονάδων Εάν το μάθημα έχει προαπαιτούμενα 7.8 Δομή και περιεχόμενο της περιεκτικής εξέτασης. 7.9 Κριτήρια αξιολόγησης διδακτορικών διατριβών Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σε διδακτορικό επίπεδο εγκρίνονται σε απόλυτα εξαιρετικές περιπτώσεις. 8

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Σπουδών και Ειδικότητες σε σχέση με τα επίπεδα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Τίτλοι Σπουδών και Ειδικότητες σε σχέση με τα επίπεδα ακαδημαϊκής αναγνώρισης Τίτλοι Σπουδών και Ειδικότητες σε σχέση με τα επίπεδα ακαδημαϊκής αναγνώρισης Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Φεβρουάριος 2007 Περίληψη Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους είναι επίσημα εγγεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2780 16 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11790 Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4420 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα