Οδηγιες Για Την Συναρµολογηση Και Την Εγκατασταση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγιες Για Την Συναρµολογηση Και Την Εγκατασταση"

Transcript

1 Bulletin 145-Gr Metric Οδηγιες Για Την Συναρµολογηση Και Την Εγκατασταση ΨΥΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ESW ΓΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EVAPCO Τα προϊόντα EVAPCO κατασκευάζονται σε όλο τον κόσµο: EVAPCO, INC. (World Headquarters) P.O. Box 1300, Westminster, Maryland USA Phone (410) Fax (410) EVAPCO Europe N.V. Heersteveldweg 19 Industriezone, Tongeren-Oost 3700 Tongeren, Belgium Phone: (32) Fax: (32) EVAPCO Europe, S.r.l. Via Ciro Menotti 10 I Passirana di Rho Milan, Italy Phone: (39) Fax: (39) EVAPCO Europe GmbH Bovert 22 D Meerbusch, Germany Phone: (49) Fax: (49)

2 Τροπος φορτωσης Στους ψύκτες ESW το πάνω και το κάτω τµήµα αποστέλλονται χωρισµένα. Τα δύο τµήµατα διαθέτουν φλάντζες έτσι ώστε να είναι στεγανά όταν συνδεθούν όπως περιγράφεται στις ακόλουθες οδηγίες. Αλλα υλικά, όπως ταινίες στεγάνωσης, βίδες και παξιµάδια και οτιδήποτε άλλα απαραίτητα γιά την σύνδεση των δύο τµηµάτων, συσκευάζονται χωριστά και αποστέλλονται µαζί µε τις µονάδες. Αποθηκευση Εάν οι µονάδες πρέπει να αποθηκευτούν προτού εγκατασταθούν, δεν πρέπει το επάνω µέρος τους να καλυφθεί µε πλαστικό ή οποιοδήποτε άλλο τύπο καλύµµατος διότι η υπερβολική θερµότητα είναι δυνατόν να προξενήσει ζηµιά στην κυψελοειδή επιφάνεια εναλλαγής και στους σταγονοσυλλέκτες. Γιά περιόδους αποθήκευσης πέραν των έξι µηνών, περιστρέψατε µε το χέρι τον ανεµιστήρα και τον άξονα της αντλίας (εάν η τελευταία είναι εγκατεστηµένη) σε συχνά χρονικά διαστήµατα, λιπάνατε τα έδρανα και, πριν από την εκκίνηση, αντικαταστήσατε το λιπαντικό. οκοι στηριξης ύο δοκοί στήριξης σχήµατος «Τ» πρέπει να τοποθετηθούν κατά µήκος κάτω από την µονάδα αντίστοιχα µε την εξωτερική φλάντζα (βλ. σχεδ. 1). Στην κάτω φλάντζα υπάρχουν τρύπες δεσίµατος, διαµέτρου 19 mm, έτσι ώστε να βιδωθεί η µονάδα στη σιδερένια βάση (βλ. ειδικό σχέδιο για τη ακριβή θέση των τρυπών). Βιδώστε το κάτω τµήµα στην σιδερένια βάση πρίν τοποθετήσετε το πάνω τµήµα. Το µέγεθος των δοκών πρέπει να ακολουθεί τις αποδεκτές κατασκευαστικές πρακτικές. Η µέγιστη παραµόρφωση των δοκών κάτω από την µονάδα πρέπει να είναι το 1/360 του µήκους της µονάδας αλλά να µην ξεπερνάει τα 13 mm. Η παραµόρφωση µπορεί να υπολογιστεί χρησιµοποιόντας το 55% του βάρους λειτουργίας σαν οµοιόµορφα κατανεµηµένο φορτίο σε κάθε δοκό. (βλ. ειδικό σχέδιο για το βάρος λειτουργίας). Ανύψωση του κάτω τµήµατος Οι γάντζοι τοποθέτησης είναι τοποθετηµένοι στις επάνω γωνίες του στοιχείου όπως απεικονίζονται στο Σχ. 2. Ο γάντζος του γερανού πρέπει να απέχει µία ελάχιστη απόσταση «H» από το πάνω µέρος του στοιχείου προς διευκόλυνση του ανυψωτικού µηχανήµατος. Βλέπε Πίνακα 1 για την ελάχιστη απόσταση «H». Οι γάντζοι τοποθέτησης που προορίζονται για την ανύψωση δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για παρατεταµένη ανύψωση, ή στις περιπτώσεις που υπάρχουν κίνδυνοι, εκτός εάν το τµήµα έχει εφοδιαστεί µε κατάλληλα σαµπάνια. (Βλ. την παράγραφο «Παρατεταµένες ανυψώσεις» για κατάλληλη προετοιµασία.) Βιδώστε το κάτω µέρος στις δοκούς στήριξης πριν ανυψώσετε το επάνω µέρος. Basin Section Length - m Πίνακας 1 Ελάχιστη απόσταση «H» για το κάτω τµήµα MIN. H (Above Coil) - m 2,7 2,1 3,6 3,0 5,4 4,2 Οι δοκοί πρέπει να ευθυγραµµιστούν πριν τοποθετηθεί η µονάδα. Μην αλφαδιάζετε τη µονάδα τοποθετώντας τεµάχια ξύλου µεταξύ αυτής και των δοκών στήριξης δεδοµένου ότι έτσι δεν επιτυγχάνεται επαρκής στήριξη κατά µήκος έδρασή της. Οι δοκοί και οι βίδες έδρασης δεν διατίθενται. Αναφερθείται στο ειδικό σχέδιο για τα βάρη, τις διαστάσεις και τα τεχνικά στοιχεία της µονάδας. Σχέδιο 2 Κάτω τµήµα ESW Σχέδ. 1 οκοί Στήριξης 2

3 Τοποθέτηση στεγανωτικής ταινίας Μετά την τοποθέτηση του κάτω τµήµατος στις δοκούς στήριξης, οι φλάντζες στο επάνω µέρος θα πρέπει να καθαριστούν από βρωµιά ή υγρασία. Η στεγανωτική ταινία πρέπει να τοποθετηθεί σε όλο το µήκος της φλάντζας έτσι ώστε να καλύπτει όλες τις τρύπες στερέωσης. 2 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑ 1 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Στις γωνίες πρέπει να τοποθετηθούν δύο στεγανωτικές ταινίες, έτσι ώστε η µία να επικαλύπτει ένα µέρος της άλλης, όπως φαίνεται στο Σχ. 3. Η στεγανωτική ταινία θα πρέπει να τοποθετείται σε µονοκόµατα κοµµάτια κατά µήκος των φλατζών. Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί από τη στεγανωτική ταινία. ΤΕΛΟΣ ΑΚΡΗ Σχεδιο 3 Τοποθέτηση στεγανωτικής ταινίας Επάνω Τµήµα Τέσσερις γάντζοι ανύψωσης σχήµατος «U» βρίσκονται στις γωνίες του τµήµατος για ανασήκωση ως την τελική θέση. (Βλ. Σχέδιο 4.) Ο γάντζος του γερανού πρέπει να απέχει µία ελάχιστη απόσταση «H» από το πάνω µέρος του τµήµατος, για την αποφυγή ζορίσµατος των γάντζων ανύψωσης. Βλέπε Πίνακα 2 για την ελάχιστη απόσταση «H». UNIT NO. MIN. H - m ESW 72 models 2,7 ESW 96 models 3,6 ESW 142 models 5,1 ESW 144 models 3,6 ESW 216 models 5,1 Πίνακας 2 Ελάχιστη απόσταση «H» επάνω τµήµα Σχέδιο 4 Επάνω Τµήµα ESW Συναρµολόγηση του επάνω τµήµατος µε το κάτω τµήµα Πριν τοποθετήσετε το επάνω τµήµα πάνω στο κάτω τµήµα, αφαιρέστε τα πρόσθετα υλικά που πιθανόν είχαν τοποθετηθεί µέσα στη δεξαµενή. Καθαρίστε τις φλάντζες στο κάτω µέρος του επάνω τµήµατος. Επιβεβαιώστε ότι οι συνδέσεις του διανοµέα νερού είναι στη σωστή θέση σε σχέση µε το τµήµα της λεκάνης. (βλ. πιστοποιηµένο σχέδιο). Επάνω στις µονάδες υπάρχουν ακόµα ειδικές ενδείξεις ταίριαξης (π.χ. το σηµείο Α1 του κάτω τµήµατος της λεκάνης πρέπει να συµπίπτει µε το σηµείο Α1 του επάνω τµήµατος). Χαµηλώστε το επάνω τµήµα µέχρι λίγα εκατοστά πριν το κάτω τµήµα επιβεβαιώνοντας ότι τα δύο τµήµατα δεν ακουµπούν το ένα µε το άλλο και ότι τα στεγανωτικά είναι σωστά τοποθετηµένα. Χρησιµοποιώντας πείρους οδηγούς κατάλληλου µεγέθους για σωστή ευθυγράµµιση, κατεβάστε το πάνω τµήµα πάνω στο κάτω τµήµα. Σφίξτε και τις τέσσερις γωνίες. Μετά τοποθετήστε και τις υπόλοιπες βίδες κινούµενοι από τις γωνίες προς το κέντρο, χρησιµοποιόντας τους πείρους οδηγούς για να ευθυγραµµίσετε τις τρύπες. Βίδες πρέπει να τοποθετηθούν σε κάθε τρύπα στις πλαϊνές φλάντζες αλλά καµία στις ακριανές. Σε γαλβανισµένες µονάδες χρησιµοποιείστε βίδες συνδέσεως (self-tapping screws) 5/16 και στις ανοξείδωτες µονάδες παξιµάδια, βίδες 8 mm και ροδέλες. Βλ. Σχέδιο 5. Σηµείωση: Χρησιµοποιείστε ανοξείδωτα παξιµάδια 8 mm, βίδες και ροδέλες για τα ανοξείδωτα µοντέλα. ΠΕΙΡΟΙ Ο ΗΓΟΙ ΒΙ ΩΣΤΕ ΤΙΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΒΙ ΕΣ (SELF- TAPPING SCREWS) ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ Σχέδιο 5 Ταιριάζοντας το πάνω µε το κάτω τµήµα. 3

4 Παρατεταµένες ανυψώσεις Προσοχή: Οι γάντζοι τοποθέτησης που προορίζονται για την ανύψωση δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για παρατεταµένη ανύψωση, ή στις περιπτώσεις που υπάρχουν κίνδυνοι. Εάν χρησιµοποιηθούν για παρατεταµέµη ανύψωση, το τµήµα θα πρέπει να εφοδιαστεί µε κατάλληλους ιµάντες. Η προτεινόµενη µέθοδος για παρατεταµένες ανυψώσεις είναι να χρησιµοποιούνται ιµάντες κάτω από τη µονάδα. (Βλ. Σχέδια 5, 6, 7) Πάντα πρέπει να χρησιµοποιούνται ειδικές ράβδοι αναµεσα στα συρµατόσχοινα ανάρησης για την αποφυγή ζηµιάς στις φλάντζες στο επάνω µέρος. ΕΙ ΙΚΕΣ ΡΑΒ ΟΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΡΑΒ ΟΙ Σχέδιο 6 Επάνω τµήµα ESW Σχέδιο 7 Παρατεταµένες ανυψώσεις. (Μονάδες µήκους 2,7 & 3,6 m) ΕΙ ΙΚΕΣ ΡΑΒ ΟΙ Σχέδιο 8 Παρατεταµένες ανυψώσεις. (Μονάδες µήκους 5,4 m) Ράβδοι και ιµάντες ασφαλείας πρέπει να αφαιρούνται πριν την τελική τοποθέτηση της µονάδας. 4

5 Τοποθέτηση προφυλακτήρα ανεµιστήρα Μονάδες πλάτους 3,6 m Μερικές φορές οι µονάδες µπορεί να σταλούν µε τον προφυλακτήρα του ανεµιστήρα στη λεκάνη. Σε αυτή την περίπτωση χρηισµοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να τοποθετήσετε τον προφυλακτήρα πάνω στον κύλινδρο εξαγωγής του αέρα. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΑΤΑΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ! 1. Τοποθετήστε τα δύο µισά του προφυλακτήρα στο επάνω µέρος του κυλίνδρου εξαγωγής του αέρα. Κάθε µισό πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ταιριάζει µε τα ειδικά σηµεία του κυλίνδρου. Ευθυγραµµίστε τις τρυπίτσες του προφυλακτήρα µε τις τρύπες που βρίσκονται στην περίµετρο του κυλίνδρου εξαγωγής. 2. Εφαρµόστε τον προφυλακτήρα σε κάθε τρύπα όπως φαίνεται στο Σχέδιο Eνώστε τα δύο µισά του προφυλακτήρα µε τους ειδικούς σφιχτήρες (wire clips) (Σχέδιο 10).Θα πρέπει να υπάρχουν 3 ειδικοί σφιχτήρες (wire clips) σε κάθε πλευρά του προφυλακτήρα. Τοποθετήστε τα τους ειδικούς σφιχτήρες (wire clips) ισοµερώς κατά µήκος της διαµέτρου του προφυλακτήρα όπως φαίνεται στο Σχέδιο 11. ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΗΡΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ Σχέδιο 10 Τοποθέτηση των ειδικών σφιχτήρων (wire clips) ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΗΡΑ ΒΙ ΕΣ 12 mm ΡΟ ΕΛΑ ΡΟ ΕΛΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΠΑΞΙΜΑ ΙA Σχέδιο 9 Εφαρµογή του προφυλακτήρα στον κύλινδρο εξαγωγής. Σχέδιο 11 ιαστήµατα µεταξύ ειδικών σφιχτήρων (wire clips) Τοποθέτηση προφυλακτήρα ανεµιστήρα Μονάδες Πλάτους 3,6 m x Μήκος 5,4 m Σε αυτές τις µονάδες, ο προφυλακτήρας είναι εφοδιασµένος από κάτω µε µία βάση στήριξης σε σχήµα «X». 1. Τοποθετήστε τη βάση στήριξης στο πάνω µέρος του κυλίνδρου εξαγωγής του αέρα. (Βλ. Σχέδιο 12). 2. Τοποθετήστε τα δύο µισά επάνω από τη βάση. Κάθε µισό πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ταιριάζει µε τα ειδικά σηµεία του κυλίνδρου. Ευθυγραµµίστε τις τρυπίτσες του προφυλακτήρα µε τις τρύπες που βρίσκονται στην περίµετρο του κυλίνδρου εξαγωγής. 3. Ενώστε τα δύο µισά του προφυλακτήρα µε τους ειδικούς σφιχτήρες (wire clips) (Σχέδιο 10). Θα πρέπει να υπάρχουν 4 ειδικοί σφιχτήρες (wire clips) σε κάθε πλευρά του προφυλακτήρα. Τοποθετήστε τους ειδικούς σφιχτήρες (wire clips) ισοµερώς κατά µήκος της διαµέτρου του προφυλακτήρα όπως φαίνεται στο Σχέδιο Εφαρµόστε τον προφυλακτήρα σε κάθε τρύπα όπως φαίνεται στο Σχέδιο 9.Στα τέσσερα σηµεία όπου η βάση στήριξης συναντάει τον κύλινδρο, βιδώστε την βάση στον κύλινδρο µαζί µε τον προφυλακτήρα. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Σχέδιο 12 Τοποθέτηση βάσης στήριξης 5

6 Προαιρετικό βίντσι αφαίρεσης κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων Αυτό το εξάρτηµα διατίθεται για την βοήθεια στην αφαίρεση του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων. Το όλο σύνολο περιλαµβάνει ένα βίντσι και µία βάση τοποθετηµένη στη πλαϊνή πλευρά της µονάδας δίπλα στη πόρτα πρόσβασης. Τα δύο αυτά κοµµάτια αποστέλονται ασυναρµολόγητα στο τµήµα της λεκάνης. Υπάρχουν δύο τύποι βίντσι : βίντσι µονού σηµείου το οποίο διατίθεται στις µονάδες µε κινητήρα µίας ταχύτητας (Σχ. 12) και βίντσι δύο σηµείων το οποίο διατίθεται στις µονάδες οι οποίες διαθέτουν προαιρετικά κιβώτιο ταχυτήτων (Σχ. 13). Χρησιµοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να εγκαταστήσετε τη βάση. 1. Τοποθετήστε τη βάση στις βίδες 8 mm που προεξέχουν στο τµήµα του ανεµιστήρα δίπλα στη πόρτα πρόσβασης. 2. Χρησιµοποιήστε ροδέλες και παξιµάδια 8 mm για το δέσιµο της βάσης στη µονάδα. (Βλ. σχέδιο 14). ΒΙΝΤΣΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΒΙΝΤΣΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σχέδιο 13 Βίντσι δύο σηµείων ΒΙΝΤΣΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΙΝΤΣΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΒΑΣΗ ΑΚΡΗ ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΒΙΝΤΣΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΡΟ ΕΛΑ Σχέδιο 12 Βίντσι µονού σηµείου Σχέδιο 14 Εγκατάσταση βάσης Γενικές Πληροφορίες Εκκίνηση & Συντήρηση Λίστα εξαρτηµάτων Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα εξαρτήµατα τα οποία αποστέλλονται µαζί µε τη µονάδα για συναρµολόγηση στο εργοτάξιο, καθώς και κάποια ανταλλακτικά. ESW Model Box Size (m) Self Tappers 1 Στεγανωτική ταινεία Μπεκ ESW 72 Models 2,4 x 2, ESW 96 Models 2,4 x 3, ESW 142 Models 2,4 x 5, ESW 144 Models 3,6 x 3, ESW 216 Models 3,6 x 5, Σηµείωση : 1. 5/16 x 1 Tapper. 2. Στις ανοξείδωτες µονάδες χρησιµοποιούνται παξιµάδια και βίδες 8 mm Πίνακας 5 Εξαρτήµατα 6

7 Εγκατάσταση εξωτερικού κινητήρα Μονάδες πλάτους 2,4 m 1. Πριν την εγκατάσταση της βάσης του κινητήρα στη µονάδα µελετήστε το Σχέδιο Εισάγετε το γάντζο του γερανού στο γάντζο σχήµατος «U» Α της βάσης Β. 3. Σηκώστε την βάση του κινητήρα και βάλτε τη βίδα C στην τρύπα E και τη βίδα F στη τρύπα D. 4. Τοποθετήστε ροδέλα και παξιµάδι (µην παρασφήγκετε) στις βίδες. Τοποθετήστε ειδικό παξιµάδι (jam nut) στη βίδα C. 5. Τοποθετήστε τις βίδες σχήµατος «J» G στις τρύπες H. Τοποθετήστε ροδέλες και ασφάλειες. Τοποθετήστε παξιµάδια και ροδέλες στο νηµάτινο τµήµα των βιδών σχήµατος «J». Αυτές θα είναι πίσω από τη βάση του κινητήρα. 6. Τοποθετήστε βίδες σχήµατος «J» στις τρύπες J της βάσης του κινητήρα. Τοποθετήστε ροδέλες, γκρόβερ και παξιµάδια. Βγάλτε το γάντζο από τη βάση. Τοποθετήστε τη βάση προς τη πλευρά της µονάδας για την εγκατάσταση του ιµάντα. 7. Τοποθετήστε τον ιµάντα K (Σχέδιο 16) γύρω από την τροχαλία του ανεµιστήρα και την τροχαλία του κινητήρα. Τεντώστε τον ιµάντα ρυθµίζοντας τα παξιµάδια στις βίδες σχήµατος «J». Μην τεντώνετε πολύ τον ιµάντα. Το κέντρο του ιµάντα θα πρέπει να αποκλίνει περίπου 19 mm µε µία λογική πίεση από χέρι. 8. Ελέγξτε ότι η απόσταση στο πάνω και το κάτω µέρος της βάσης του κινητήρα από τη πλαινή πλευρά της µονάδας είναι ίδια. Ετσι επιβεβαιώνετε ότι οι τροχαλίες είναι ευθυγραµµισµένες όπως είχαν τοποθετηθεί στο εργοστάσιο. 9. Για τελικό έλεγχο, ακουµπήστε µία ίσια ράβδο πάνω στις τροχαλίες. Θα πρέπει να υπάρχουν τέσσερα σηµεία επφής. (Βλ. Σχέδιο 17). Ρυθµίστε τη θέση του κινητήρα εάν είναι απαραίτητο. 10. Για την εγκατάσταση του προφυλακτήρα L, τοποθετήστε µεντεσέδες και τις βελόνες M. (Βλ. Σχέδιο 16.) 11. Κλείστε τον προφυλακτήρα και τοποθετήστε (2) βίδες N. Σχέδιο 15 Εγκατάσταση εξωτερικού κινητήρα Σχέδιο 16 Εγκατάσταση προφυλακτήρα και ιµάντα ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (µόνο αν είναι απαραίτητο) ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Σχέδιο 17 Ευθυγράµµιση τροχαλίας 7

8 Λεπτοµέρειες εκκίνησης Στηρίγµατα µεταφοράς και βρωµιά Αφαιρέστε ότι στηρίγµατα έχουν τοποθετηθεί µέσα στη µονάδα για τη µεταφορά. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί τα στηρίγµατα ανάµεσα στον ανεµιστήρα και τον προφυλακτήρα εάν υπάρχει. Καθαρίστε ότι βρωµιά υπάρχει στη λεκάνη πριν την εκκίνηση. Ασφαλίστε όλες τις πόρτες πρόσβασης. Σύνδεση αντλίας Συνδέσατε τη σωλήνα του τµήµατος λεκάνης µε τη σωλήνωση του τµήµατος στοιχείου / ανεµιστήρα, µέσω της εύκαµπτης σύνδεσης και του σφιχτήρα της. Στρατσώνα (Bleed-off) Η γραµµή και η βάννα της στρατσώνας είναι εγκατεςτηµένα στη µονάδα όταν αποστέλλεται µε την αντλία. Στις µονάδες οι οποίες αποστέλλονται χωρίς αντλία (εγκαταστάσεις µε αποµακρυσµένη δεξαµενή) βεβαιωθείτε ότι η γραµµή και η βάνα της στρατσώνας έχουν το κατάλληλο µέγεθος και είναι εγκατεστηµένες στην έξοδο της αντλίας και συνδεδεµένες σε κατάλληλη αποχέτευση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η βάνα της στρατσώνας πρέπει να είναι εντελώς ανοικτή. Φίλτρο Ελέγξτε τα φίλτρα στη δεξαµενή νερού ότι βρίσκονται στη σωστή θέση πάνω από την γραµµή εισόδου της αντλίας. (Βλ. Σχέδιο 17.) Ρύθµιση πλωτήρα Ο πλωτήρας είναι προεγκατεστηµένος από το εργοστάσιο, παρ όλα αυτά, πέπει να ρυθµιστεί µετά την τοποθέτηση της µονάδας. Ο πλωτήρας πρέπει να ρυθµιστεί έτσι ώστε το κέντρο της µπάλας να απέχει από το κάτω µέρος της δεξαµενής όπως φαίνεται στον Πίνακα 3. Σηκώστε ή χαµηλώστε τον πλωτήρα χρησιµοποιόντας τις ειδικές βίδες (wing nuts) που βρίσκονται µόνο στην κάθετη ράβδο. Μην ρυθµίζετε την οριζόντια ράβδο. Μήκος µονάδας Πίνακας 3 Ρύθµιση πλωτήρα Στάθµη πλωτήρα (mm) Όλα τα µοντέλα 340 Συντήρηση Αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και η µονάδα έχει µπει σε λειτουργία, είναι σηµαντικό να συντηρείται σωστά. Η συντήρηση δεν είναι δύσκολη ή χρονοβόρα αλλά πρέπει να γίνεται συστηµατικά για την εξασφάλιση αποτελεσµατικής λειτουργίας της µονάδας. Για σωστή συντήρηση µελετήστε τις οδηγίες συντήρησης που αποστέλονται µαζί µε τη µονάδα. Προστασία έναντι παγετού Αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και η µονάδα έχει µπει σε λειτουργία, είναι σηµαντικό να συντηρείται σωστά. Η συντήρηση δεν είναι δύσκολη ή χρονοβόρα αλλά πρέπει να γίνεται συστηµατικά για την εξασφάλιση αποτελεσµατικής λειτουργίας της µονάδας. Για σωστή συντήρηση µελετήστε τις οδηγίες συντήρησης που αποστέλονται µαζί µε τη µονάδα. Σχέδιο 18 Θέση φίλτρου Πλέγµατα Προστατευτικά πλέγµατα του ανεµιστήρα υπάρχουν στο πάνω µέρος του κυλίνδρου εξαγωγής του αέρα σε όλα τα µοντέλα. Ελέγξτε και σφίξτε όλες τις βίδες EVAPCO, Inc. Bulletin 145-Gr Metric

Οδηγιες Για Την Συναρµολογηση Και Την Εγκατασταση

Οδηγιες Για Την Συναρµολογηση Και Την Εγκατασταση Οδηγιες Για Την Συναρµολογηση Και Την Εγκατασταση Bulletin 122-Gr - Metric ΨΥΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ FORCED DRAFT ΓΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πύργοι, ψύκτες και συµπυκνωτές της σειράς LR

Πύργοι, ψύκτες και συµπυκνωτές της σειράς LR Οδηγιες Για Την Συναρµολογηση Και Την Εγκατασταση Bulletin 123-Gr Metric ΨΥΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΨΎΞΕΩΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ LR Τα προϊόντα EVAPCO κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δελτίο 113-E Metric ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Για πύργους ψύξης EVAPCO επαγωγικού και εξαναγκασμένου ελκυσμού AT UAT LSTA LRT Για εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα και σέρβις EVAPCO, επικοινωνήστε με

Διαβάστε περισσότερα

SUMMARIZED EUROPEAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

SUMMARIZED EUROPEAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Bulletin 116R-E Metric SUMMARIZED EUROPEAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Για ψύκτες κλειστού κυκλώματος και εξατμιστικούς συμπυκνωτές EVAPCO επαγωγικού και εξαναγκασμένου ελκυσμού ATC-E / eco-atc eco-atwe LSWA(-H)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ- ΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

UPlift Hydraulic Group ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

UPlift Hydraulic Group ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗ : 01 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 18 / 06 / 2014 ΕΓΚΡΙΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να μεταφραστεί, έστω και εν μέρει, χωρίς προηγούμενη γραπτή

Διαβάστε περισσότερα

Ψύκτης υγρών MH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ψύκτης υγρών MH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης υγρών MH ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ gr_z0876176 Αναθ. A ΕΚΔΟΣΗ 03/2015 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Goulds Pumps. Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH. ITT Austria GmbH Artikel Nr. 771076017 Rev.

Goulds Pumps. Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH. ITT Austria GmbH Artikel Nr. 771076017 Rev. Goulds Pumps el Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH Οδηγίες εκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης el ιαφυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 670680458-00.Av Επίπεδοι συλλέκτες Solar 000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης GR Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΑ EUROSTAR: 120-1-A175/120-1-A200/150-1-A200/150-1-A250/200-1-A200/200-1-A250/200-1-A270/200-2-A175/200-2-A200/300-2-A200/300-2-A250

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης 7 747 005 076.00-.RS Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB0-V / FCC0-V Σύστημα 50/00/00 l Οδηγίες εγκατάστασης 6 70 804 548 (0/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα ЕреоЮгзуз ухмвьлщн кбй хрпдеяоейт буцблеябт...............................

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο... 4 2.2 Τοποθέτηση του μονωτικού υλικού... 5 2.3 Τοποθέτηση των συνδετήρων... 5 2.4 Τοποθέτηση της

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ...6 4.1 Συνδέοντας µε το LPG (υγραέριο)...6 4.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 16 έως 24 x 20

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 16 έως 24 x 20 Εγχειρίδιο οδηγιών Βαλβίδες της σειράς EU και EW Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 16 έως 24 x 20 Περιεχόμενα Εισαγωγή........................................ 1 Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου...................

Διαβάστε περισσότερα

SAMPLE ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP4 BGP4V (4 ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

SAMPLE ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP4 BGP4V (4 ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP4 BGP4V (4 ) ΕΚΔΟΣΗ: Μάρτιος 2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. O.T. 39 A, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Κ. 570 22 Τηλ.: (2310) 79 78 33, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Δεξαμενές ψεκασμού υψηλής πίεσης MSBHI

Δεξαμενές ψεκασμού υψηλής πίεσης MSBHI ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Δεξαμενές ψεκασμού υψηλής πίεσης MSBHI Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση Επίλυση προβλημάτων Άμεση πρόσβαση Ανταλλακτικά και σέρβις (800) 458-1960 (814) 437-6861 www.conairnet.com The Conair

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 WS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 87 575 (205/06) GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΤEΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Μοντέλο Airmax II ( Αµεσης Διαστολής και Brine) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ IM100530 EL 2008-01

ΕΞΑΤΜΙΣΤEΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Μοντέλο Airmax II ( Αµεσης Διαστολής και Brine) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ IM100530 EL 2008-01 ΕΞΑΤΜΙΣΤEΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μοντέλο Airmax II ( Αµεσης Διαστολής και Brine) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ IM100530 2008-01 Πίνακας περιεχοµένων ΓΕΝΙΚΑ o Για το χρήστη... σελίδα 2 o Ασφάλεια... σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ... 7

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ... 7 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 4 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ... 7 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ... 8 5. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ... 9 6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ 5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 5 5. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΙΟ 7

Περιεχόµενα 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ 5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 5 5. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΙΟ 7 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ 5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 5 5. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΙΟ 7 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 10 7.

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστο Βάρος 135 κιλά Για Βιοµηχανική Χρήση LADDER Αρθρωτή Κινητή Σκάλα Πολλαπλών Θέσεων Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΩ : ΛΑΝΤ-ΙΝ ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, διαβάστε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Πριν από τη χρήση του κλιµατιστικού σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό 604 4490 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN.0 / SKE.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 604965.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα Γενικά.....................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 GB260000 Έκδοση 06/2006 11476400 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα