ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2001 Τρίτη, 12 Ιουνίου 2001 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2001 Τρίτη, 12 Ιουνίου 2001 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 Τρίτη, Ιουνίου 00 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η πυρηνική αντίδραση U 56 Ba+ 36Kr ενέργεια παριστάνει: α. διάσπαση β β. διάσπαση γ γ. σύντηξη δ. σχάση Μονάδες 5 Απ. Σωστή απάντηση η δ. Η υπεριώδης ακτινοβοία α. είναι ορατή µε γυµνό µάτι β. δεν προκαεί αµαύρωση των φωτογραφικών πακών γ. συµµετέχει στην µετατροπή του οξυγόνου της ατµόσφαιρας σε όζον δ. δεν προκαεί το φθορισµό σε διάφορα σώµατα Μονάδες 5 Απ. Σωστή απάντηση η γ

2 3. Όταν ακτίνα µονοχρωµατικού φωτός περάσει από τον αέρα σε γυαί, µεταβάεται α. η συχνότητά της β. µόνο το µήκος κύµατός της γ. το µήκος κύµατος και η ταχύτητα διάδοσης της δ. η συχνότητα και η ταχύτητα διάδοσης Μονάδες 5 Απ. Σωστή απάντηση η γ. Αδρόνια είναι α. το πρωτόνιο και το ηεκτρόνιο β. το πρωτόνιο και το νετρόνιο γ. το νετρόνιο και το µιόνιο δ. το µιόνιο και το ηεκτρόνιο Μονάδες 5 Απ. Σωστή απάντηση η β 5. Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακοουθούν µε το γράµµα Σ αν είναι σωστές και µε το γράµµα Λ αν είναι ανθασµένες. α. Σύµφωνα µε το πρότυπο του Rtherford τα άτοµα θα έπρεπε να εκπέµπουν συνεχές και όχι γραµµικό φάσµα. β. Ο Thoso πρότεινε το εγόµενο πανητικό µοντέο για το άτοµο. γ. Σύµφωνα µε το πρότυπο του Bohr, το ηεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου, εκπέµπει ακτινοβοία όταν κινείται σε επιτρεποµένη τροχιά. δ. Το σωµάτιο α είναι ένας πυρήνας ηίου ( He) ε. Η ακτινοβοία γ δεν εκτρέπεται από µαγνητικό πεδίο. Μονάδες 5 Απ. Σωστή επιογές: α-σ β-λ γ-λ δ-σ ε-σ

3 ΘΕΜΑ.. Η ενέργεια σύνδεσης B του πυρήνα A X x Z είναι µεγαύτερη από την ενέργεια σύνδεσης B του πυρήνα A Y y Z. α. Ποιος από τους δυο παραπάνω πυρήνες είναι σταθερότερος; (Μονάδες ) β. Να δικαιοογήσετε την απάντηση σας. (Μονάδες 5) Απ. Η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκεόνιο B A αποτεεί µέτρο της σταθερότητας ενός πυρήνα. Όσο µεγαύτερο το πηίκο, τόσο A σταθερότερος είναι ο πυρήνας. Επειδή > και A A A, έχουµε B A x B x B y x y By >. Άρα, ο πυρήνας A Z X A είναι σταθερότερος από τον πυρήνα Y B A Z.. Να µεταφέρετε συµπηρωµένες στο τετράδιο σας τις παρακάτω αντιδράσεις: α. He + 7 N 7 O + H (Μονάδες ) β. R R +.. (Μονάδες ) Απ. ψ 7 α. Είναι He+ Ν O H. 7 x + Από την αρχή διατήρησης του φορτίου ισχύει + 7 Χ + Χ 8 ο ατοµικός αριθµός του οξυγόνου. Z Ζ, άρα είναι αντιδρ προιον Από διατήρηση του αριθµού νουκεονίων έχουµε + ψ 7 + ψ ο µαζικός αριθµός του αζώτου. A A άρα είναι αντιδρ προιον

4 Άρα 7 He+ Ν O H x A β. Είναι 86 R 86 R+ ZX. Έστω A Z X το στοιχείο στην αντίδραση. Τότε, από αρχή διατήρησης του φορτίου, έχουµε Z Ζ ή Z ή Z 0. αντιδρ προιον Από διατήρηση αριθµού νουκεονίων, έχουµε A A ή + A αντιδρ προιον ή A 0. Οπότε η αντίδραση είναι ραδιενεργός διάσπαση γ και το στοιχείο που είπει είναι φωτόνιο ακτινοβοίας γ, το οποίο εκπέµπεται από τον διεγερµένο πυρήνα που επανέρχεται στη θεµειώδη κατάσταση..3 Να αιτιοογήσετε γιατί ο δείκτης διάθασης ενός οποιουδήποτε οπτικού µέσου για µια µονοχρωµατική ακτινοβοία δεν είναι δυνατόν να είναι µικρότερος από τη µονάδα. (Μονάδες 5) Απ. Από τον ορισµό του δείκτη διάθασης για µονοχρωµατική ακτινοβοία η οποία διαδίδεται µε ταχύτητα c0 (όπως όες) στο κενό και µε ταχύτητα c στο υικό ισχύει c 0 c 0 c < c0 < c c > c 0 c < άτοπο, γιατί η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι η µεγαύτερη ταχύτητα που παρατηρείται στη φύση.. Μονοχρωµατική ακτινοβοία διαδίδεται σε δυο διαφορετικά υικά, µε δείκτες διάθασης, όπου. Να δείξετε ότι, όπου και τα αντίστοιχα µήκη κύµατος. (Μονάδες 5) Απ. Ισχύει < 0 0 > > >

5 Θέµα 3 ο Διεγερµένα άτοµα υδρογόνου αποδιεγείρονται και τα άτοµα επανέρχονται στη θεµειώδη κατάσταση. Η ενέργεια της θεµειώδους κατάστασης είναι Ε -3,6eV. Από τη µεέτη των φασµατικών γραµµών υποογίστηκαν τρεις διαφορές ενεργειών µεταξύ των διεγερµένων καταστάσεων και της θεµειώδους κατάστασης και βρέθηκαν ίσες µε,75ev,,09ev και 0,eV. Α. Να υποογίσετε τις ενέργειες που αντιστοιχούν στις διεγερµένες καταστάσεις των ατόµων υδρογόνου. (Μονάδες 6) A. Nα υποογίσετε τους κβαντικούς αριθµούς στους οποίους αντιστοιχούν οι διεγερµένες καταστάσεις. (Μονάδες 6) Α.3 Να σχεδιάσετε το διάγραµµα των ενεργειακών σταθµών, στο οποίο να φαίνονται οι µεταβάσεις των ηεκτρονίων που πραγµατοποιούνται. (Μονάδες 5) Α. Σε ένα από τα άτοµα του υδρογόνου, που βρίσκεται πέον στη θεµειώδη κατάσταση, προσπίπτει µονοχρωµατική ακτινοβοία, µε συνέπεια το ηεκτρόνιο του ατόµου του υδρογόνου να έχει κινητική ενέργεια Κ6,9eV, σε περιοχή όπου η επίδραση του ηεκτρικού πεδίου του πυρήνα είναι πρακτικά µηδέν. Να υποογίσετε τη συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβοίας. (Μονάδες 8) Δίνονται: η σταθερά του Plack, h6, J.s και η µονάδα ενέργειας ev,6.0-9 J. Λύση A. Κατά την αποδιέγερση των διεγερµένων ατόµων προκύπτουν τρεις διαφορετικές φασµατικές γραµµές που αντιστοιχούν σε τρία διαφορετικά ποσά ενέργειας που εκπέµπονται µέσω φωτονίων από τα άτοµα. Ε Ε Ε,75eV ( 3,6eV ) 0, 85eV Ε,09eV ( 3,6eV ), 5eV Ε3 Ε 3 0,eV 3 ( 3,6eV ) 3 3, ev δηαδή οι ενέργειες είναι: 0, 85eV, 5eV 3 3, ev

6 Α. Οι ενέργειες αυτές αντιστοιχούν σε διεγερµένες καταστάσεις µε κβαντικούς αριθµούς που υποογίζονται από την 3,6 οπότε 0,85 3,6,5 3 3,6 3, δηαδή αντιστοιχούν στην πρώτη διεγερµένη (3), στη δεύτερη διεγερµένη (3) και στη τρίτη διεγερµένη κατάσταση (3). A3. 3 () () (3) 3 H αποδιέγερση () αντιστοιχεί στην εκπεµπόµενη ενέργεια ΔΕ,75eV. Η αποδιέγερση () αντιστοιχεί στην εκπεµπόµενη ενέργεια ΔΕ,09eV. Η αποδιέγερση (3) αντιστοιχεί στην εκπεµπόµενη ενέργεια ΔΕ30,eV. A. Εκτός ηεκτρικού πεδίου πυρήνα το e έχει Κ6,9eV φωτ. h.f () Θεµειώδης κατάσταση

7 Κατά την απορρόφηση φωτονίου συχνότητας f από το άτοµα ( το οποίο βρίσκεται στη θεµειώδη κατάσταση) αυτό ιονίζεται και το ηεκτρόνιο όταν βρεθεί εκτός του ηεκτρικού πεδίου έχει κινητική ενέργεια Κ6,9eV δη. (από την ΑΔΕ): φωτ + Ε Ε h f. + K f K h f (6,9 + 3,6) 6,63.0 Hz 9 5.,6.0, f Hz Θέµα ο Προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη κοιότητας στο εσωτερικό ενός µεταικού αντικειµένου, χρησιµοποιούνται ακτίνες Χ. Στη διάταξη παραγωγής των ακτίνων Χ, η τάση που εφαρµόζεται µεταξύ της ανόδου και της καθόδου είναι 6.575V. Τα ηεκτρόνια ξεκινούν από την κάθοδο µε µηδενική ταχύτητα, επιταχύνονται και προσπίπτουν στην άνοδο. Θεωρούµε ότι η θερµοκρασία της καθόδου είναι σταθερή και ότι η κινητική ενέργεια κάθε ηεκτρονίου µετατρέπεται εξ οοκήρου σε ενέργεια ενός φωτονίου σε µια µόνο κρούση. Α. Να υποογίσετε: Α. την κινητική ενέργεια που έχει κάθε ηεκτρόνιο όταν φθάνει στην άνοδο (Μονάδες 6) Α. το εάχιστο µήκος κύµατος της ακτινοβοίας που εκπέµπεται από το υικό της ανόδου. (Μονάδες 6) Β. Στην παραπάνω διάταξη παραγωγής ακτίνων Χ, µεταβάοντας την τάση µεταξύ ανόδου και καθόδου, η αρχική ισχύς Ρ της δέσµης των ηεκτρονίων τετραπασιάζεται και παίρνει την τιµή ΡΡ, ενώ η θερµοκρασία της καθόδου διατηρείται σταθερή και η ένταση του ρεύµατος των ηεκτρονίων παραµένει η ίδια. Να υποογίσετε: υ Β. το όγο των ταχυτήτων, όπου υ και υ οι ταχύτητες µε τις οποίες τα υ ηεκτρόνια προσπίπτουν στην άνοδο πριν και µετά τον τετραπασιασµό της ισχύος, αντίστοιχα. (Μονάδες 7)

8 Β. το εάχιστο µήκος κύµατος της παραγόµενης ακτινοβοίας, µετά τον τετραπασιασµό της ισχύος και να δικαιοογήσετε είναι περισσότερη διεισδυτική. (Μονάδες 6) Δίνονται: η σταθερά του Plack, h6, J.s, η ταχύτητα του φωτός στο κενό, c /s και η µονάδα ενέργειας ev,6.0-9 J. Λύση (Α) Στον καθοδικό σωήνα του παραπάνω σχήµατος, τα ηεκτρόνια της δέσµης επιταχύνονται από την ηρεµία µεταξύ καθόδου και ανόδου. Εφαρµόζοντας ΘΜΚΕ για το e κατά την κίνηση µεταξύ ανόδου και καθόδου παίρνουµε: (K A) K W K e V K 6575 ev K ( A) (K) F (A) (A) 9 Αφού ev,6 0 J στο SI θα ισχύει 9 9 K ( A) 6575,6 0 K ( A) J K ( A), J (Α) Η ενέργεια κάθε ηεκτρονίου µετατρέπεται σε φωτόνια ακτινών X. Εποµένως: Φ Κ(Α) h fax K(A) h c h c c K(A) i f i K(A) i i i i 3 6,63 0 J sec 3 0 5,65 0 J 7,5 0 7, sec

9 (Β) Η ισχύς της δέσµης δίνεται από τη σχέση P V I. Εποµένως είναι: P P P V I P V V V () P V I P V Από την εξίσωση (Α) του ερωτήµατος (Α) και επειδή παίρνουµε e (A) e V (A) ev e K ( A) e (A) οπότε ev ev V V () V V ( A) e (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) e (Β) Από (Β) και (Α) των προηγουµένων ερωτηµάτων είναι i h c. Άρα e V i i hc ev hc ev i i i V V,875 0 () i i V V i i i 7,5 0 Γνωρίζουµε ότι η διεισδυτικότητα των ακτινών Χ αυξάνεται καθώς µειώνεται το µήκος κύµατος. Στο πρόβηµα µας είναι i > i, εποµένως περισσότερο διεισδυτική είναι η δεύτερη ακτινοβοία.

10 Αξιοόγηση Όπως στη Φυσική κατεύθυνσης έτσι και στην Γενικής Παιδείας οι υποψήφιοι αντιµετώπισαν ένα διαγώνισµα ι) περιέχει διαβαθµισµένα θέµατα ιι) εξέταζε ποιοτικά ευρύ φάσµα της ύης ιιι) απαιτούσε διεξοδική µεέτη της εξεταστέας ύης και ταυτόχρονα ενεργοποιούσε την κριτική και συνθετική ικανότητα του υποψηφίου. Πιστεύουµε ότι τέτοια ποιότητας διαγωνίσµατα ικανοποιούν ταυτόχρονα δυο στόχους. Μέσω των θεµάτων, ικανοποιούν τον στόχο τους απουτήριες εξετάσεις ενώ µέσω των θεµάτων 3, παράγουν εµφανείς διαφοροποιήσεις για την κατάταξη των υποψηφίων στις διάφορες σχοές. Ακόµα πρέπει να τονίσουµε ότι αποτεούν τη βάση για την ποιοτική αναβάθµιση του τρόπου αντιµετώπισης των εξατάσεων από τους υποψηφίους αποκείοντας τη στείρα αναπαραγωγή πηροφοριών ως το µοναδικό τρόπο στόχευσης της επιτυχίας.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπηρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ

Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Πέµπτη, Μαΐου Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Στις ερωτσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστ απάντηση.. Ακτίνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής γενικής παιδείας Γ λυκείου

Θέµατα Φυσικής γενικής παιδείας Γ λυκείου Σιώζος Φώτης Φυσικός Γεννήθηκε στα Γιάννενα το 955. Ολοκληρώνοντας τις βασικές σ ουδές του εκεί, εισάγεται το 973 στη Φυσικοµαθηµατική Σχολή του Πανε ιστηµίου Ιωαννίνων. ιορίστηκε στη Μέση Εκ αίδευση το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 00 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπηρώνει σωστά την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÎÕÓÔÑÁ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÎÕÓÔÑÁ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1. Ο ραδιενεργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. β. ανιχνεύεται με τους φωρατές υπερύθρου.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. β. ανιχνεύεται με τους φωρατές υπερύθρου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Στις ημιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φυσικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φυσικών της Ώθησης 1 Τετάρτη, 20 Μα ου 2015 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ/ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/09/12 ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ/ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/09/12 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 0-03 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ/ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/09/ ΘΕΜΑ ο ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας το αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση 1. Μία μονοχρωματική ακτινοβολία, που ανήκει στο ορατό τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, μεταβαίνει από

Διαβάστε περισσότερα

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Τάξη Μάθημα : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : Φυσική γενικής παιδείας Εξεταστέα Ύλη : Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να βρείτε τη σωστή απάντηση: Α. Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ % «'Λ''' "Γ~ a g M M ^ ρί i\ iisiaii# f.h ι ^Φ & * ty Ι ' 'J ISpfli. * '.' i i i,&λ JW t^-kl '' / ί. Γ' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡνχφβΜΐ^Μϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Βασικές γνώσεις για το άτομο από τη Χημεία της Α Λυκείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Βασικές γνώσεις για το άτομο από τη Χημεία της Α Λυκείου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Μάθημα 1 ο Το ατομικό πρότυπο του Bohr Βασικές γνώσεις για το άτομο από τη Χημεία της Α Λυκείου 1. Ερώτηση: Ποια βασικά φαινόμενα πρέπει να ερμηνεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΜΑΪΟΥ 015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 1. Ένα αυτοκίνητο κινείται με κατεύθυνση από το Νότο προς το Βορρά. Κάποια στιγμή ο οδηγός αντιαμβάνεται ένα εμπόδιο και φρενἀρει. Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει Α.Β.S.,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 MAΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο το φως Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 1. Ποια είναι η συμβολή του φωτός στην ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας; Το φως ήταν και είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος

Ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος Ακτινοβοία µικρού µήκους κύµατος 1 Ακτινοβοία µικρού µήκους κύµατος 1.1.Γενικά Ο Ήιος είναι µια γιγαντιαία µηχανή θερµοπυρηνικής σχάσης. Κάτω από συνθήκες πού υψηών πιέσεων και θερµοκρασιών στο εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

1... Για τη δημιουργία ενός μηχανικού κύματος απαιτείται μόνο η πηγή της διαταραχής. 2... Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται μόνο στα στερεά σώματα.

1... Για τη δημιουργία ενός μηχανικού κύματος απαιτείται μόνο η πηγή της διαταραχής. 2... Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται μόνο στα στερεά σώματα. 1... Για τη δημιουργία ενός μηχανικού κύματος απαιτείται μόνο η πηγή της διαταραχής.... Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται μόνο στα στερεά σώματα. 3... Τα σημεία ενός κύματος που παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 MAΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - Β ΐΚΡί ΐ». Ο -'-*"' ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ * f S 'j ΒΙΒΛΙΟ Κ % -; - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα