Το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας έχει περάσει από πολλά δεινά. Από της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας έχει περάσει από πολλά δεινά. Από της"

Transcript

1 ΕΟΠΥΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ; ΦΩΤΙΟΣ Ν. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ ε.α. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΑΜΙΑΣ Ι.Σ.Α. Το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας έχει περάσει από πολλά δεινά. Από της υπάρξεώς του χαρακτηρίστηκε από πανσπερµία ασφαλιστικών ταµείων που λειτουργούσαν κάτω από διαφορετικές συνθήκες και έδιναν διαφορετικές παροχές ιδίως στην περίθαλψη και γενικώς στις παροχές για την υγεία. Έτσι προ δεκαετιών φτάσαµε να έχουµε πάνω από 100 ασφαλιστικά ταµεία όταν κάθε φορέας, οµάδα εργαζοµένων ή επιχείρηση και ΕΚΟ είχε το δικό της ασφαλιστικό ταµείο. Μια σηµαντική προσπάθεια για ενοποίηση ασφαλιστικών ταµείων έγινε από την Υπουργό κ.πετραλιά όταν ενοποίησε µικρά και οµοειδή ταµεία µε αποτέλεσµα στις αρχές του 2011 να υπάρχουν ουσιαστικά 15 ασφαλιστικά ταµεία. Το πρόβληµα όµως της διαφοροποίησης των παροχών στον τοµέα Υγείας παρέµενε αφού το κάθε ασφαλιστικά ταµείο είχε τις δικές του παροχές και ιατρούς µε αποτέλεσµα εµφανή την κοινωνική αδικία σε βάρος των ασφαλισµένων. Η ιδέα της ενοποίησης των ταµείων σε ένα ασφαλιστικό ταµείο παροχής υπηρεσιών υγείας έχει προταθεί από τον ΙΣΑ από µακρού και έχει υιοθετηθεί από το σύνολο σχεδόν των Ιατρικών συλλόγων και κλαδικών φορέων. Βασικός κανόνας της ενοποίησης είναι η σωστή διαχείρηση των πόρων των επι µέρους συνιστωσών ασφαλιστικών ταµείων, η σταδιακή και µε σύστηµα ενοποίηση τους και η παροχή υπηρεσιών υγείας στα επίπεδα του καλύτερου από αυτά και όχι η υποβάθµιση του στα κατώτερα, µέσα από περιορισµό της σπατάλης και εξορθολογισµό των πόρων τους. Η δηµιουργία του ΕΟΠΥΥ δεν ακολούθησε δυστυχώς αυτή την γραµµή. Ο νόµος για την δηµιουργία του εκπονήθηκε χωρίς βαθειά σκέψη των προβληµάτων που δηµιουργόντουσαν, µέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα, στην προσπάθεια της τότε ηγεσίας του ΥΥΚΑ να δείξει ότι µπορεί να τον δηµιουργήσει, ο δε µετέπειτα ΕΚΠΥ που εκπονήθηκε βγήκε πρόχειρα και βιαστικά µε αποτέλεσµα φυσικά σε λίγο διάστηµα να τροποποιηθεί. Από τον Φεβρουάριο του 2011 όλοι οι ιατρικοί φορείς είχαµε επισηµάνει στον τότε Υπουργό Υγείας κ.ανδρέα Λοβέρδο το θνησιγενές της δηµιουργίας του ΕΟΠΥΥ λόγω των ατελειών που είχε και της εσπευσµένης δηµιουργίας του, είχαµε δε προτείνει αναστολή της έναρξης λειτουργίας του και πιλοτικό πρόγραµµα εφαρµογής του σε κάποιους µικρούς νοµούς για να διαπιστωθούν οι δυσκολίες και ατέλειες του εγχειρήµατος.

2 Ανάλογα µε τα στοιχεία που θα συλλέγονταν θα άρχιζε και η λειτουργία του σταδιακά και σε άλλους νοµούς µε τελική εφαρµογή του σε όλη την Ελλάδα. Υπ όψιν ότι σε άλλες Ευρωπαικές χώρες αντίστοιχο εγχείρηµα χρειάστηκε πολλά χρόνια για να υλοποιηθεί, πράγµα που δείχνει την αδυναµία δηµιουργίας ενός τέτοιου φορέα (που διαφηµίζεται ότι είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος στην Ευρώπη) σε λίγους µήνες. Η αντίθεση αυτή εκφράστηκε και µε δυναµικές κινητοποιήσεις του συνόλου του ιατρικού σώµατος µε αποκορύφωµα την κατάληψη του Υπουργείου Υγείας τον Φεβρουάριο του 2011 πρωτοστατούντος του ΙΣΑ. Οι κινητοποιήσεις αυτές κατόρθωσαν την ολιγόµηνη καθυστέρηση έναρξης του ΕΟΠΥΥ χωρίς όµως ο τότε υπουργός κ.ανδρέας Λοβέρδος να αντιληφθεί ότι δεν αρκούσε αυτό και χωρίς να υπάρχει ουσιαστική υποδοµή ο ΕΟΠΥΥ ξεκίνησε την λειτουργία του στις 1/1/2012. Τα ταµεία που αρχικά σύστησαν τον ΕΟΠΥΥ ήταν ο ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ο ΟΓΑ. Τους επόµενους µήνες στον ΕΟΠΥΥ προσχώρησαν ο Οίκος Ναύτου και το ΤΑΥΤΕΚΩ, πλην του ταµείου των Τραπεζών (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) το οποίο στις 1/5/2012 µπήκε και µετά από λίγες µέρες απεχώρησε για να καταδείξει την προχειρότητα µε την οποία είχε σχεδιαστεί ο ΕΟΠΥΥ. Σήµερα λοιπόν ο ΕΟΠΥΥ εξυπηρετεί ασφαλισµένους. Στόχος των δηµιουργών του ήταν να έχει περίπου συµβεβληµένους ιατρούς µαζί µε αυτούς των υποδοµών του ΙΚΑ. Αρχικά οι ιατροί που δέχτηκαν να εξυπηρετούν τους ασφαλισµένους ήταν µόλις και σε αυτούς προστίθενται και οι των υποδοµών του ΙΚΑ στα πολυιατρεία του, που είναι άλλοι περίπου σύνολο δηλαδή , 52% περίπου αυτών που χρειάζεται. Εδώ θα πρέπει να διευκρινηστεί ότι όλοι αυτοί οι συµφώνησαν να συνεργαστούν µε τον ΕΟΠΥΥ µέσω ενός fax που έστειλαν ότι αποδέχονται την συνεργασία χωρίς καµµία σύµβαση που και µέχρι τώρα δεν τους έχει αποσταλεί. Σηµειωτέον επίσης ότι και µέχρι τον Μάρτιο του 2012 δεν γνώριζαν ούτε τους όρους συνεργασίας τους µε τον ΕΟΠΥΥ αφού καµµία σύµβαση δεν είχε αναρτηρθεί ούτε στο διαδίκτυο για διαβούλευση. Στην πορεία ανακοινώθηκε διαγωνισµός για πρόσληψη άλλων ιατρών µε µισθό, για την κάλυψη των αναγκών του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος απέβει άκαρπος αφού µόλις εκδήλωσαν επιθυµία, λόγω των χαµηλών παροχών-µισθών, αλλά και της αναξιοπιστίας που είχε δηµιουργηθεί για τον ΕΟΠΥΥ µε τις καθυστερήσεις πληρωµών που είχαν ξεκινήσει και την ανασφάλεια που είχε δηµιουργηθεί. Από τους αρχικούς που συνεργάστηκαν ένα µεγάλο ποσοστό (περίπου 25%) απεχώρησαν µε αποτέλεσµα σήµερα αυτοί που συνεργάζονται να είναι περίπου 4000 και µαζί µε τους ιατρούς του πρώην ΙΚΑ να φτάνουν δηλαδή 45% αυτών που χρειάζονται. Η σηµερινή πραγµατικότητα στον ΕΟΠΥΥ χαρακτηρίζεται τραγική σε όλους τους τοµείς, στον οικονοµικό τοµέα όµως υπάρχει µία µόνο λέξη και αυτή είναι «χρεωκοπία». Ο προυπολογισµός του ΕΟΠΥΥ για το 2012 µετά και από 2 τροποποιήσεις αναφέρει ως έσοδα ευρώ. Από αυτά ευρώ είναι έσοδα υπερ άλλων φορέων (αντικριζόµενος λογαριασµός) τα οποία αποδίδονται άµεσσα σε αυτούς. Άρα τα πραγµατικά έσοδα προς διάθεση του ΕΟΠΥΥ είναι ευρώ. Από αυτά τα ευρώ δίδονται για την φαρµακευτική περίθαλψη και τα ευρώ είναι για τις δαπάνες λειτουργίας του. Από τα υπόλοιπα ευρώ που µένουν, δίδονται για παροχές εκτός ιατρικής περίθαλψης (δηλαδή υγειονοµικά υλικά, επιδόµατα υγείας, µητρότητας, αµοιβές ελευθεροεπαγγελµατιών κλπ.) ευρώ.

3 Το τελικό ποσό που διατίθεται για ιατρική περίθαλψη (ιατροί, εργαστήρια, πολυιατρεία, κρατικά νοσοκοµεία, ιδιωτικές κλινικές, φυσιοθεραπευτήρια, ΚΑΑ) είναι Από αυτά: α)για πρωτοβάθµια περίθαλψη σε ιατρούς-εργαστήρια-πολυιατρεία έχουν προυπολογιστεί δηλαδή µόλις το 4,5% του προυπολογισµού του ΕΟΠΥΥ, έναντι που είχαν προυπολογισθεί για τα αρχικά 3 ταµεία του ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑ -ΙΚΑ-ΟΑΕΕ, εξαιρείται ο ΟΓΑ που δεν είχε ιδιωτική πρωτοβάθµια) το 2011, δηλαδή µείωση 59% το 2012 από το β) Για τα κρατικά νοσοκοµεία προυπολογίστηκαν για το 2012, έναντι για τα αντίστοιχα ταµεία το 2011 δηλαδή µείωση (62% µείωση) γ) Το υπόλοιπο ποσό που αποµένει προυπολογίστηκε για τους λοιπούς παρόχους υγείας (Φυσιοθεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, ΚΑΑ). Εδώ θα πρέπει να γίνει µία σύγκριση για να γίνει κατανοητή η υποχρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ. Βάσει του απολογισµού του ΟΠΑ για το 2011 που παρουσίασε ο τότε πρόεδρος του κ.κυριάκος Σουλιώτης ο ΟΠΑ είχε συνολική δαπάνη το Από αυτά διατέθηκαν για την ιδιωτική πρωτοβάθµια περίθαλψη και σε φαρµακευτική δαπάνη. Τα ανωτέρω ποσά δείχνουν µία µείωση συγκριτικά µε το 2010 για τον ΟΠΑ για παρακλινικές εξετάσεις 16,5% και για φάρµακα 5,7% και προσεγγίζουν τις δαπάνες του 2004 και Και αυτό επετεύχθει µέσα από την συµµόρφωση των ιατρών και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Αν λοιπόν για τον ΟΠΑ που έχει ασφαλισµένους που αντιστοιχούν στο 18% των ασφαλισµένων του ΕΟΠΥΥ(δηλαδη ο ΕΟΠΥΥ έχει 5,5 περιπου φορές περισσότερους ασφαλισµένους από τον ΟΠΑ ) χρειάστηκαν τα ανωτέρω ποσά,και µε τις µειώσεις που επετεύχθησαν, θα έπρεπε αναλογικά να διατεθούν στον ΕΟΠΥΥ για να διατηρηθεί η ποιότητα των παροχών του ΟΠΑ 5,5 φορές περισσότερα χρήµατα και άρα ανά κατηγορία θα έπρεπε να δοθούν: 1)Για πρωτοβάθµια περίθαλψη Χ 5,5= αντί του προυπολογισµού του ΕΟΠΥΥ(µείωση 86%) 2)Για φαρµακευτική δαπάνη Χ 5,5= αντί του προυπολογισµού του ΕΟΠΥΥ(µείωση 6,5%) Από τις 2 αυτές συγκρίσεις φαίνεται καθαρά ότι για να διατηρηθεί η φαρµακευτική δαπάνη σε υψηλά επίπεδα θυσιάστηκε ουσιαστικά η πρωτοβάθµια περίθαλψη και φυσικά η νοσοκοµειακή δαπάνη µε µείωση 62% συγκριτικά µε το 2011 όπως προαναφέρθηκε.και φυσικά η δικαιολογία για περιστολή δαπανών πρέπει να ισχύει για όλα. Μέχρι 16/8/2012 και για τους 4 πρώτους µήνες του 2012 βάσει των επίσηµων στοιχείων του ΕΟΠΥΥ έχουν πληρωθεί για ιδιωτική πρωτοβάθµια περίθαλψη δηλαδή το 45% του προυπολογισµού τους, για φαρµακευτική περίθαλψη δηλαδή 55% του προυπολογισµού τους ενώ για κρατικά νοσοκοµεία δηλαδή 8,5% του προυπολογισµού τους. Αυτή η ανισοκατανοµή έχει δηµιουργήσει την τεράστια ασφυξία από έλλειψη πόρων στα κρατικά νοσοκοµεία και τον στραγγαλισµό των ιδιωτών ιατρών-εργαστηρίων. Τα υπόλοιπα ποσά του προυπολογισµού του ΕΟΠΥΥ επαρκούν ανά κατηγορία για 2-3 µήνες ακόµη. Ακόµη όµως και αυτά δεν πρόκειται να υλοποιηθούν µε δεδοµένο το έλειµµα του ΕΟΠΥΥ το οποίο θα φτάσει τα 2,5 δις ευρώ. Και τα οποία ουσιαστικά θα κοπούν από την ιατρική περίθαλψη, αφού στην φαρµακευτική δαπάνη δίνεται προτεραιότητα στις πληρωµές και οι δαπάνες λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ είναι µάλλον ανελαστικές. Το έλλειµµα αυτό είχε προβλεφθεί και ανακοινωθεί σε οµιλίες του γράφοντος από τον Φεβρουάριο του 2012 στην Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα και σε

4 ανακοινώσεις του ΙΣΑ, χωρίς όµως να τύχουν της προσοχής των ιθυνόντων και οφείλεται ουσιαστικά στην ελάττωση των ασφαλιστικών εισφορών λόγω ανεργίας, υποαπασχόλησης, εισφοροδιαφυγής. Η ελάττωση κατά της κρατικής επιχορήγησης καλύφθηκε δυστυχώς µε ελάττωση της ιατρικής περίθαλψης (Νοσοκοµεία και πρωτοβάθµια) κατά για να φανεί ισοσκελισµένος ο προυπολογισµός του ΕΟΠΥΥ. Ο κάτωθι πίνακας δίνει συνοπτικά και ανάγλυφα το πρόβληµα. Προυπολογισµός ΕΟΠΥΥ έσοδα Μείον είσπραξη εσόδων για άλλους Μείον φαρµακευτική δαπάνη Μείον δαπάνες λειτουργίας Προβλεπόµενο έλλειµµα Υπόλοιπο Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει φορτωθεί και ένα έλλειµµα περίπου των αρχικών 4 ταµείων από το 2011 που σε συνδυασµό µε το προβλεπόµενο έλλειµµα του 2012 θα ανεβάσουν το σύνολο του ελλείµµατος στα 4,5δις. Το εκρηκτικό αυτό µείγµα ισοδυναµεί µε χρεωκοπία του ΕΟΠΥΥ και τον καθιστά µη βιώσιµο αν αναλογιστούµε ότι ανάλογα µεγέθη ελλείµµατος προβλέπονται και για το 2013 αν δεν ληφθούν µέτρα. Η µόνη λύση είναι επανασχεδιασµός του ΕΟΠΥΥ από µηδενική βάση. Οι προτάσεις του ΙΣΑ για τον επανασχεδιασµό και την βιωσιµότητα του ΕΟΠΥΥ είναι οι κάτωθι: Αύξηση κρατικής επιχορήγησης στο 0,6% και µετά 1% τουλάχιστον του ΑΕΠ Ελάττωση λειτουργικών δαπανών ΕΟΠΥΥ Συµµετοχή των ασφαλισµένων σε εξετάσεις φαρµάκων βάσει εισοδηµατικών φορολογικών κριτηρίων και κριτηρίων επιβίωσης. εν είναι δυνατόν να έχει την ίδια συµµετοχή ο χαµηλοσυνταξιούχος(που θα πρέπει να είναι µηδενική) µε τον ασφαλισµένο µε υψηλά εισοδήµατα.το καλλίτερο φυσικά θα ήταν να µην υπάρχει καµµία συµµετοχή σε όλους µόνο που υπό τις παρούσες συνθήκες δεν το βρίσκω ρεαλιστικό. Επανακοστολόγηση Ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων σε επίπεδα πραγµατικών δεδοµένων κόστους οφέλους. Ελάττωση φαρµακευτικής δαπάνης όχι µέσω ελάττωσης του περιθωρίου κέρδους των φαρµακοποιών αλλά µε απευθείας µείωση στις χονδρικές τιµές φαρµάκων και στήριξη της ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας Απευθείας εισφορά ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΟΠΥΥ µέσω νοµοθετικής ρύθµισης ηµιουργία ιαρκούς Επιτροπής ιαχειριστικού Ελέγχου του ΕΟΠΥΥ, µε επιστηµονικούς και υγειονοµικούς φορείς, η οποία θα εξετάζει την διαχείρηση των πόρων και τον καταµερισµό αυτών.

5 Αν δεν ληφθούν δυναµικές αποφάσεις από την πολιτική ηγεσία για τον επανασχεδιασµό του ΕΟΠΥΥ φοβάµαι ότι δυστυχώς ΕΝ υπάρχει µέλλον για τον ΕΟΠΥΥ.

ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1

ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1 ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1 NTUA-LMT-2007-101 24 Φεβ. 2007 Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση

Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση Α. Η κοινωνική ασφάλιση υπό κατάρρευση: αιτίες, αποτελέσματα Οι διαχρονικές πολιτικές υποβάθμισης και ιδιωτικοποίησης Από την οικονομική κρίση του '90, η

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιατρός Ελευθεροεπαγγελματίας ΕΚΛΟΓΕΣ IΣA 12-13 Οκωβρίου 2014 w w w. e e l i a. o r g

ιατρός Ελευθεροεπαγγελματίας ΕΚΛΟΓΕΣ IΣA 12-13 Οκωβρίου 2014 w w w. e e l i a. o r g Ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός ΤΕΥΧΟΣ 40 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΞΑΜHΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ w w w. e e l i a. o r g Ε Ν Ω Σ Η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ω Ν Ι Α Τ Ρ Ω Ν Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του αναπληρωτή προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου στη βουλή. για τον κρατικό προϋπολογισμό 2010

Ομιλία του αναπληρωτή προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου στη βουλή. για τον κρατικό προϋπολογισμό 2010 Ομιλία του αναπληρωτή προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου στη βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό 2010 Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ 1 «Ο Λογ/σμός Επικούρησης» και οι προθέσεις της Διοίκησης της ΕΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατ άρθρο Το 1ο Κεφάλαιο (Άρθρα 1 έως 12) αναφέρεται στο Σύστημα Προμηθειών Υγείας. εθνικό προμηθευτή του ΕΣΥ

Κατ άρθρο Το 1ο Κεφάλαιο (Άρθρα 1 έως 12) αναφέρεται στο Σύστημα Προμηθειών Υγείας. εθνικό προμηθευτή του ΕΣΥ Συνοπτική παρουσίαση και τοποθετήσεις επί του Προσχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Των Φώτη Χρυσικού Σάκη Παπαδόπουλου Δημήτρη Βαρνάβα

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του ευρωπαϊκού φρένου χρέους

Βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του ευρωπαϊκού φρένου χρέους Μια κριτική προσέγγιση του «Φρένου Χρέους» Αν ήθελε κανείς να χαρακτηρίσει τη νέα κατάσταση που διαµορφώνεται στην Ευρώπη σχετικά µε τη δηµοσιονοµική διαχείριση, µια λέξη υπάρχει. Πειθαρχία. Περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR05M2OP001 Τίτλος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Έκδοση 1.2 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός

Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 2015 Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός» Αλλά και η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης ύψους 8 δισ. Στη δημοσιότητα δόθηκε αργά χθες βράδυ η πλήρης πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 81ης Γ.Σ. ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 81ης Γ.Σ. ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ P O S T P R E S S ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Αριθµός Αδείας X+7 P O S T P R E S S ENTYΠO KΛEIΣTO AP. A EIAΣ 1117/1996 KEMΠA Ξενοφώντος 15A 105 57 Aθήνα, Tηλ. 210-32.21.316 Κωδικός 01-2753

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ούτως ή άλλως το θέμα του ασφαλιστικού αφορά όλους τους πολίτες, ασφαλισμένους και μη. Συνδέεται με την ποιότητα ζωής μας και το επίπεδο διαβίωσης.

Ούτως ή άλλως το θέμα του ασφαλιστικού αφορά όλους τους πολίτες, ασφαλισμένους και μη. Συνδέεται με την ποιότητα ζωής μας και το επίπεδο διαβίωσης. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ 3655 / 08 ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ) Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Ασφαλισμένοι, Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ψύχραιμη υπεύθυνη και ειλικρινή προσέγγιση αλλά και εκτίμηση της κατάστασης που δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3655 / 08 ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 )

ΝΟΜΟΣ 3655 / 08 ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ 3655 / 08 ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ) Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Ασφαλισμένοι, Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ψύχραιμη υπεύθυνη και ειλικρινή προσέγγιση αλλά και εκτίμηση της κατάστασης που δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αινείας και Αγχίσης (αγγείο του 5 ου αιώνα π.χ.) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Σεπτέµβριος 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανίχνευση Οµάδας υψηλού κινδύνου για άνοια σε άτοµα των 65 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα