Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011"

Transcript

1 Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 1

2 Οικονοµικοί Στόχοι Το 2009 οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνηση ξεπέρασαν τα 7 δισ. ευρώ (1/2 αµοιβέςεσυ, 1/6 ΟΠΑ, 1/6 Πρόνοιακαι 1/6 λοιποίφορείς), πλέον 3 δισ. ευρώπερίπουλειτουργικόκόστοςεσυ. Το 2010 οιανάλογεςδαπάνεςξεπέρασανµόλιςτα 6 δισ. ευρώκαι 2,6 δισ. ευρώαντιστοίχως. Επιπλέον, το 2010 ρυθµίστηκανχρέηπλησίοντων 7 δισ. ευρώ (ΝοσοκοµείαΕΣΥ). Το 2010 χαρτογραφήθηκε και παρακολουθείται η οικονοµική λειτουργία του Υπουργείου Υ.Κ.Α. και του ΕΣΥ. Στόχοςτου 2011 είναιηπεραιτέρωµείωσηκαισταδύο (5,5 δισ. ευρώκαι 2,3 δισ. ευρώ, αντιστοίχως). Οι ράσεις του MoU στα ανωτέρω είναι (6) στους µηχανισµούς ελέγχου εσόδων εξόδων Κεντρικής ΓενικήςΚυβέρνησης, (16) στο διπλογραφικό και τη µηχανοργάνωση (ESY.net) και (20) στοφάρµακο (πολιτικές, τιµή, ηλεκτρονικήσυνταγογράφηση). Τα ανωτέρω υπολογίζονται να δώσουν : εκατ. ευρώ στις οριζόντιες περικοπές Γενικής και Κεντρικής Κυβέρνησης, εκατ. ευρώσταλειτουργικάτωννοσοκοµείων, εκατ. ευρώστιςπολιτικέςφαρµάκων. 2

3 ΕξέλιξηΜνηµονίου (MoU) 1. ΕπιτυχίεςΑυγούστου 2010:στοχοθεσία, παρακολούθηση,διαδικασίες, σύστηµαπροµηθειών-χρέη (Ν. 3867), ολοήµερηλειτουργίανοσοκοµείων (Ν. 3868), κ.λπ. 2. Επιτυχίες εκεµβρίου 2010: αποπληρωµή χρεών , τελική µείωση τιµών 20%, έναρξη ολοήµερης, µνηµόνιο συνεργασίας µε τα νοσοκοµεία για τα υπόλοιπα, κ.λπ. 3. Επιτυχίες Φεβρουαρίου 2011: esy.net, ισολογισµοί 2009, οικον. κλείσιµο 2010, 5, SLAs σε όλα τα νοσοκοµεία, παρακολούθηση προϋπολογισµών µε λογαριασµούς τάξεως και δεσµεύσεις ΓΛΚ, κ.λπ. 4. σεεξέλιξηέως 30/6/11): δράσειςεπυ & προµήθειες-διαγωνισµοί, ολοκλήρωση ΟΠΣΥ (ERPs) και διπλογραφικού, έναρξη ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, πολιτικής-τιµολόγησης φαρµάκου και διαλόγου για µεταρρυθµίσεις-αναδιαρθρώσεις. Συµπέρασµα:καλήδουλειά & αρκετάπροβλήµαταστο 1 ο 8µηνο 2010, εντατικοποίηση, αποτελέσµατα & συνέχεια στο τελευταίο 6µηνο.

4 Πίνακας 1 (ESY.net) Πίστωση προϋπολογισµού Ιαν-Μάι 2011 και αγορές Ιαν-Μαΐου

5 Πίνακας 2 (ESY.net) ΜέσηµηνιαίασυνολικήδαπάνηΙαν-Μαΐου 2011 (ESY.net) , MO 2010 MO Ιαν-Μάι 2010 MO Ιαν-Μάι 2011 (µείωση 13% σεσχέσηµετονμοτου 2010) (µείωση 6% σεσχέσηµετοιαν-μάιτου 2010) 5

6 Πίνακας 11 (ESY.net) Μέσος Μηνιαίος Αριθµός Νοσηλευθέντων Ιαν-Μαΐου MO 2010 MO Ιαν-Μάι 2010 MO Ιαν-Μάι 2011 (αύξηση 10% σεσχέσηµετονμοτου 2010) (αύξηση 10% σεσχέσηµετοιαν-μάιτου 2010) 6

7 Πίνακας 12 (ESY.net) Μέσος Μηνιαίος Αριθµός Εργαστηριακών Εξετάσεων Ιαν-Μαΐου MO 2010 MO Ιαν-Μάι 2010 MO Ιαν-Μάι 2011 (αύξηση 18% σεσχέσηµετονμοτου 2010) (αύξηση 12% σεσχέσηµετοιαν-μάιτου 2010) 7

8 Πίνακας 12 (ESY.net) Μέσος Μηνιαίος Αριθµός Χειρουργείων Ιαν-Μαΐου MO 2010 MO Ιαν-Μάι 2010 MO Ιαν-Μάι 2011 (αύξηση 5% σεσχέσηµετονμοτου 2010) (αύξηση 6% σεσχέσηµετοιαν-μάιτου 2010) 8

9 Στόχος 1. Ολοκλήρωσηκεντρικοποίησης διασφάλισηςπληροφοριώνγιανοσοκοµεία -Κ.Υ. (ESY.net) (31/3/11) και ΟΠΣΥ (e-health) (31/7/11). Αριθµός Νοσοκοµείων ανά Υποσύστηµα σε λειτουργία Επίλυση λειτουργικών ατελειών και ολοκλήρωση µέχρι 31/7/2011 ΜεδύοήδηενταγµέναέργαστοΕ.Π «ΨηφιακήΣύγκλιση»τουΕΣΠΑ (MIS, κεντρικό BI), θα υποστηριχθεί βαθµιαία η πλήρης διαλειτουργικότητα των Ο.Π.ΣΥ. των Νοσοκοµείων.Υ.Πε.- Υ.Υ.Κ.Α. 9

10 Στόχος 2. Ολοκλήρωση διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος (λογαριασµοί τάξεως και γενικής λογιστικής έως 31/7/2011 και αναλυτικής λογιστικής έως τέλος 2011) και Ισολογισµοί χρήσης 2010 (1/2) 1ος Στόχος: Οι ηµόσιες Μονάδες Υγείας να παράγουν οικονοµικά δεδοµένα µε βάση το διπλογραφικό σύστηµα Αξιολόγηση της υλοποίησης του Στόχου

11 Στόχος 2. Ολοκλήρωση διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος (λογαριασµοί τάξεως και γενικής λογιστικής έως 31/7/2011 και αναλυτικής λογιστικής έως τέλος 2011) και Ισολογισµοί χρήσης 2010 (2/2) 2 ος Στόχος: ΗπαρακολούθησητηςεκτέλεσηςτουΠροϋπολογισµούναδιενεργείται µε βάση το διπλογραφικό Αξιολόγηση της υλοποίησης του Στόχου 3 ος Στόχος: ηµοσίευσηοικονοµικώνκαταστάσεωναπόόλεςτις ηµόσιες Μονάδες Υγείας µέχρι ος Στόχος: ΜετάβασηστηΑναλυτικήΛογιστικήµέχρι (προϋποθέτει επίτευξη των προηγούµενων στόχων)

12 Στόχος 3. Ενιαίακωδικοποίησηυλικών, φαρµάκων, κ.λ.π. (ΕΠΥ-ΕΚΕΒΥΛ-ΕΟΦ), παρακολούθηση αποθεµάτων - αναλώσεων κατ είδος (ΕΠΥ) Η Ενιαία Κωδικοποίηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων έχει ολοκληρωθεί στο 80% (106 από 132 νοσοκοµεία), ενώγιαταφάρµακαστο 93% (123 από 132 νοσοκοµεία). Παρακολουθούνται τα Αποθέµατα και οι Αναλώσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντωνφαρµάκων κατ είδος από την ΕΠΥ. Μέχρι το πρώτο πενθήµερο του εκάστοτε µήνα υποβάλλονται τα στοιχεία στην ΕΠΥ. 12

13 Στόχος 4. Νέα τιµολόγηση Κ.Ε.Ν. - DRGs ιαδικασίαυλοποίησηςτιµολόγησηςµεβάσητακεν: Ενηµέρωση του ιατρικού προσωπικού για την κωδικοποίηση ICD-10 και ΚΕΝ: υποχρεωτική χρήση ICD-10 από 1/7/2011 και ΚΕΝ από 1/10/11, για την έκδοση εισιτηρίουκαιεξιτηρίου, Ένταξη της κωδικοποίησης ICD-10 στα πληροφοριακά συστήµατα και τις διαδικασίες του νοσοκοµείου, ιαµόρφωση της εφαρµογής λογισµικού του Γραφείου κίνησης Ασθενών, ιαµόρφωση της εφαρµογής λογισµικού του Λογιστηρίου Ασθενών: ICD-10 άµεσα, ΚΕΝ εντός 3µήνου ΣυγκρότησηοµάδαςκωδικοποιητώνΚΕΝ (ICD-10) στανοσοκοµεία:έως1/7/2011 Η εκκαθάριση των νοσηλίων και οι απαιτήσεις από τα Ασφαλιστικά Ταµεία θα γίνεται µε το σηµερινό τρόπο, αλλά και µε τη χρήση του κωδικού ΚΕΝ έως 30/9/2011. Τα στοιχεία της αντιστοίχησης θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά µηνιαίως στα Ασφαλιστικά Ταµεία και την Οµάδα Εργασίας για την παρακολούθηση της εφαρµογής των Κλειστών Ενοποιηµένων Νοσηλίων του Ε.Σ.Υ. Οµοιογενείς ιαγνωστικές Κατηγορίες (ΚΕΝ-DRGs) πιλοτικά από και οριστικά από 1/10/2011. Στόχοι: Ο στόχος των KEN («µεσοπρόθεσµο») είναι να µειώσουν 50 εκατ. ευρώ ανά έτος ( ), τις λειτουργικές δαπάνες των Νοσοκοµείων, µε στόχο την εξοµοίωσή τουςµετααντίστοιχαέσοδα. Ανάπτυξη DRG s για την Π.Φ.Υ. µε βάση το ICPC-2 από Σεπτέµβριο 13

14 Στόχος 5. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Εσωτερικών Ασθενών ΕΣΥ Εφαρµογή ατοµικού συνταγολογίου και ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ, µε ενσωµάτωση σχετικών κωδικοποιήσεων στα ΟΠΣΥ. Λειτουργία Μηχανογραφικών Συστηµάτων κατά κατηγορία και ΥΠΕ στα Νοσοκοµεία ΕΣΥ (2ο Τρίµηνο 2011) Μηχανογραφικά Συστήµατα ιαχείριση Φαρµάκων 1ηΥΠΕ (Ν=24) 24 2 η ΥΠΕ (Ν=21) 20 3ηΥΠΕ (Ν=17) 17 4 η ΥΠΕ (Ν=15) 12 5 η ΥΠΕ (Ν=13) 13 6 η ΥΠE (Ν=31) 29 7 η ΥΠE (Ν=9) 9 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (130) Η/Υ Υποστήριξη κατά κατηγορία σε % (89)* 95 Παραγγελίες Φαρµάκων (85) 92 Ατοµικό/ Γενικ Συνταγολόγιο (72) 79 ιασυνδεση Φαρµακ µε ιατρικ τµήµατα (Η/Υ) (65) 70 Η/Υ Συνταγο/φηση (52) 52 Κωδικοποίηση φαρµάκων (ΕΠΥ-ΕΟΦ) (58) 79 Μέση Συνολική λογισµ υποστήριξη σε % (88) 88 (75) 81 (65) 71 (60) 60 (77) 85 (55) 77 (78) 99 (70) 78 ( )= 1 ο Τρίµηνο 2011 Ν= Αριθµός Νοσοκοµείων

15 Στόχος 5. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (ΟΓΑ) Μονάδων ΠΦΥ ΕΣΥ 1/4/2011: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των θέσεων συνταγογραφίας σε όλες τις δοµές ΠΦΥ του ΕΣΥ, του υφιστάµενου εξοπλισµού, καθώς και των θέσεων µε πρόσβαση στο διαδίκτυο ΤέλοςΑπριλίου 2011:Επιχορήγησητωννοσοκοµείωνµετοσυνολικόποσότων Ευρώ, γιατηνπροµήθειαεξοπλισµού (Η/Υ, εκτυπωτές) Μάιος-Ιούνιος 2011: Σταδιακή ένταξη των δοµών ΠΦΥ του ΕΣΥ ανάλογα µε τον βαθµό ενσωµάτωσης του εξοπλισµού ΜέχρισήµεραέχουνενταχθείσταµητρώατηςΗ ΙΚΑ 2.413ιατροίΤΕΙΝοσοκοµείων & ΚΥ/ΠΠΙ/ΠΙ. Σταδιακά γίνεται η πιστοποίηση των ιατρών χρηστών µε την προσωπική εγγραφή τους στο σύστηµα ΗΚΕΣ, µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://register.e-syntagografisi.gr 21/7/2011: Ο προγραµµατισµός του ΥΥΚΑ για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των ασφαλισµένων του ΟΓΑ περιλαµβάνει: ένταξη ΤΕΙ σε διασύνδεση µε τα Ο.Π.Σ.Υ. των νοσοκοµείων, µε τουλάχιστον 1-2 θέσεις συνταγογράφησης ένταξη ιατρών ΚΥ και ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου ΠΠΙ/ΠΙ σύµφωνα µε την παρακάτω καταγραφή ανά.υ.πε.: 15

16 Στόχος 6. Χρήση και παρακολούθηση γενοσήµων & off-patents Με βάση τα παρακάτω στοιχεία δαπάνης του πρώτου 4µηνού (ESY.net), σε περίπτωση αύξησης των γενοσήµων κατά 15% επέρχεται ετησίως µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης κατά 11%, ενώ σε µείωση της κατανάλωσης πρωτοτύπων κατά 20% σε ετήσια βάση συνάγεται µείωση της συνολικής φαρµακευτικής δαπάνης κατά 14% (προτιµητέο το 2 ο ). Υπό έκδοση εγκύκλιος για την αύξηση της ανάλωσης των γενοσήµων & των off-patents φαρµάκων, µε επιλογή για χρήση εντός του νοσοκοµείου µέχρι δύο σκευασµάτων ανά δραστικήουσίαµεβάσητηνχαµηλότερητιµή. 100% 80% 86% 89% 82% 90% 81% 81% 84% 86% 60% 40% 20% 14% 11% 18% 10% 19% 19% 16% 14% 0% 1η Υ.Πε. 2η Υ.Πε. 3η Υ.Πε. 4η Υ.Πε. 5η Υ.Πε. 6η Υ.Πε. 7η Υ.Πε. Σύνολο Πρωτότυπα Γενόσηµα

17 Υπάρχουσα κατάσταση: σε σύνολο οργανικών κλινών, σήµερα λειτουργούν (σε 2000 κλινικές), µε κάλυψη 70% (στοιχεία 2010) Κριτήρια αναδιάταξης: Πληθυσµιακά και γεωγραφικά κριτήρια ανά νοµό και περιφέρεια Εισροές (κλίνες, προσωπικό κλπ) Στόχος 7. Πρόταση Αναδιάταξης Μονάδων Υγείας ΕΣΥ Εκροές (νοσηλευθέντες, εξετασθέντες, Μ Ν, κάλυψη κλπ) υνατότητες συνεργασιών εντός και εκτός νοσοκοµείων Ελαχιστοποίηση δυσκολιών βαθµού υλοποίησης Τελικοί στόχοι εγχειρήµατος: η συν διοίκηση Νοσοκοµείων (µε κοινό ιοικητή ή/και ιοικητικό Συµβούλιο) η συνένωση οµοειδών κλινικών, εργαστηρίων, µονάδων, εντός του ίδιου Νοσοκοµείου ή/και Νοσοκοµείων που γειτνιάζουν Στόχος είναι οι κλινικές να πλησιάσουν τις 25 κλίνες µ.ο. από που είναι σήµερα Επίτευξη βέλτιστων αναλογιών ιατρών (0.7)/νοσηλευτών (1.1)/λοιπού προσωπικού (0.8) ανά κλίνη η µετατροπή µικρών µονάδων (Γ.Ν. Κ.Υ. ή εξειδικευµένων) σε αντίστοιχες µονάδες Π.Φ.Υ. ή/και βραχείας εξειδικευµένης νοσηλείας η µελλοντική συγχώνευση οµοειδών δραστηριοτήτων σε υποστηρικτικές υπηρεσίες (διοικητικές, τεχνικές, ξενοδοχειακές, κ.λπ) Η ορθολογική κατανοµή προσωπικού και άλλων πόρων του συστήµατος

18 Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας Διακυβέρνηση- Χρηματοδότηση Τιμολόγηση των φαρμάκων και των ιατρικών υπηρεσιών Συνταγογράφηση και παρακολούθηση Αύξηση της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων Παροχή υπηρεσιών ΕΣΥ Λογιστικός έλεγχος Μηχανοργάνωση Νοσοκομείων και σύστημα παρακολούθησης Κεντρικές προμήθειες Π.Φ.Υ. Μεσοπρόθεσµο πρόγραµµα

Έκθεση Αποτελεσµάτων ΥΥΚΑ και των Μονάδων του ΕΣΥ 2011

Έκθεση Αποτελεσµάτων ΥΥΚΑ και των Μονάδων του ΕΣΥ 2011 Έκθεση Αποτελεσµάτων ΥΥΚΑ και των Μονάδων του ΕΣΥ 2011 Η συµπληρωµατικότητα εθνικών πολιτικών µε τις συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεννόησης. στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής

Μνηµόνιο Συνεννόησης. στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_2_ΕΛΛ 1 ΕΛΛΑΣ Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Οι εκταµιεύσεις της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICT FORUM 25/7/2012

1 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICT FORUM 25/7/2012 1 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICT FORUM 25/7/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 1.1 Βασικές Κατηγορίες Ενότητες Πληροφοριών... 3 1.1.1 Βασικές Ενότητες Πληροφοριών Εσωλογιστικής Προέλευσης... 3 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ...

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ... 1) A ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ.:I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002429605 2014-11-26

14PROC002429605 2014-11-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών Πληρ. : Τολιάδου Ελευθερία Τηλ : 24673 50621

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Την υπ. αριθ. 17/ πρκ 5/ 20-03-2013 Απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου.

1. Την υπ. αριθ. 17/ πρκ 5/ 20-03-2013 Απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ανιά, 16-04-2013 Αρ. πρωτ. 5882 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Πληροφορίες : Συµνιανάκη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ÏÉ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÕÃÅÉÁÓ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ

ÏÉ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÕÃÅÉÁÓ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÃÉÁÍÍÇÓ ÔÏÕÍÔÁÓ ÊÁÉ ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ ÏÉ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÕÃÅÉÁÓ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ 1996-2006 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2008 fylladio.indd

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπόµνηµα τρόικας Μνηµόνιο 2

Υπόµνηµα τρόικας Μνηµόνιο 2 Υπόµνηµα τρόικας Μνηµόνιο 2 23 Ιανουαρίου 2012 Ελλάδα: Προσδιορίζοντας το νέο Πρόγραµµα Τα υποµνήµατα του υπάρχοντος προγράµµατος, και ιδιαιτέρως της 5ης αναθεώρησης του Μνηµονίου, αναµένεται να αποτελέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα)

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αλέξανδρος Δαβαρίας 1, Θωμάς Λάζαρης 2 Μέχρι σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πασχάλη Καλλιρρόη

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πασχάλη Καλλιρρόη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή και εφαρμογή του ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στα Νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, με εκτενέστερη αναφορά στους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ... 1 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 4. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011... 4 4.1 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα