Βασιλική ΙΩΑΝΝΙΔΗ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2004, τχ. 137, σσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασιλική ΙΩΑΝΝΙΔΗ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2004, τχ. 137, σσ. 91-100"

Transcript

1 Η πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας στην Ελλάδα. Το τέλος τής ιδρυματοποίησης: Μία άλλη πρόταση με προσανατολισμό την προαγωγή τής υγείας των ανήλικων παραβατών Βασιλική ΙΩΑΝΝΙΔΗ Περίληψη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2004, τχ. 137, σσ Ο ορίζοντας της προβληματικής τού παρόντος άρθρου προσδιορίστηκε από την ιδιαιτερότητα του θεσμού των Αναμορφωτικών Καταστημάτων/ Ιδρυμάτων Αγωγής ως φορέα πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας στη χώρα μας. Ο συγκεκριμένος φορέας συσχετίστηκε με παιδαγωγικές προτεραιότητες και εκπαιδευτικές πρακτικές. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές πρακτικές τού θεσμού ατόνησαν κάτω από το βάρος μηχανισμών τού επίσημου κοινωνικού ελέγχου. Στο παρόν άρθρο, αρχικά, κάνουμε έναν απολογισμό με βάση τα ευρήματα εμπειρικής έρευνας που πραγματώσαμε μέσα στα τρία τελευταία Ιδρύματα Αγωγής τής χώρας μας τα Ιδρύματα Αγωγής αρρένων Κορυδαλλού και Βόλου και το Ίδρυμα Αγωγής θηλέων Παπάγου. Στη συνέχεια, προτείνουμε έναν άλλο θεσμό με φιλοσοφία προσανατολισμένη στις νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις με βάση την προαγωγή τής υγείας των ανήλικων παραβατών θέμα επίκαιρο, εφόσον στις ημέρες μας έχουν διακόψει τη λειτουργία τους τα δύο από τα τρία Ιδρύματα Αγωγής τής χώρας μας και συζητείται η μετεξέλιξη του θεσμού με νέα νομοθετική ρύθμιση. Ιδρύματα Αγωγής ανηλίκων (πρώην Αναμορφωτικά Καταστήματα): Χρονικά ορόσημα στην ιστορική πορεία του θεσμού Η ιδρυματική μεταχείριση των ανηλίκων στη χώρα μας ξεκινά στις αρχές τού 20ού αιώνα με τη μορφή ασύλων (Korsten, 1967, σελ. 214). Η σύνταξη των νόμων 1681/1919, 1682/1919 και 2018/1920 γίνεται από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η αλητεία και η επαιτεία τιμωρούνται από το νόμο και λαμβάνονται μέτρα προστασίας ιδιαίτερα για τους ανηλίκους. Ειδικότερα, ο Έλληνας νομοθέτης θεσμοθέτησε την ίδρυση και πραγμάτωσε την οργάνωση και τη λειτουργία των Αναμορφωτικών Καταστημάτων (βλ. αναφορικά Τρωιάνου- Λουλά, 1995, σελ. 207 κ. εξ. και 413 κ. εξ. Σπινέλλη, Τρωιάνου, 1992, σελ. 415 κ. εξ.) με το π.δ και αργότερα με τον α.ν. 2724/1940, ο οποίος υπήρξε και το βασικό νομοθέτημα για τη λειτουργία τους. Τα Αναμορφωτικά Καταστήματα, αργότερα με το π.δ. 602/ , μετονομάστηκαν σε Ιδρύματα Αγωγής. Αξίζει να σημειώσουμε ότι από τα μέσα τής τρίτης Η Β. Ιωαννίδη είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας στο γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Π.Δ. 407/1980 στη βαθμίδα τού Λέκτορα. Επίσης, έχει διδάξει στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. 1

2 δεκαετίας τού 20ού αι. (Στασινός, 1991, σελ ) και ύστερα συναντάμε τα Αναμορφωτικά Καταστήματα ως επίσημο θεσμό τού κράτους, αν και μέχρι το 1940 λειτουργούν περισσότερο ως άσυλα αλητοπαίδων. Ο όρος «άσυλο» συμβολίζει τον ολοκληρωτικό χαρακτήρα του ιδρύματος ως τόπο κατοικίας και εργασίας μιας ομάδας ανθρώπων, που είναι αποκομμένοι από την ευρύτερη κοινωνία και κατευθύνονται από προγραμματισμένη συμπεριφορά και τρόπο ζωής μέσα στον ιδρυματικό χώρο (Μαραγκοπούλου-Τζαννετάκη, 1987, σελ. 207). Σχετικά με το σύγχρονο νομοθετικό καθεστώς, είναι χαρακτηριστικό ότι ο ν. 2298/1995 περιλαμβάνει διατάξεις που αναφέρονται στα Ιδρύματα Αγωγής με σωφρονιστικό, ωστόσο, χαρακτήρα (βλ. αναφορικά Αλεξιάδης, Πανούσης, 1996, σελ ). Επίσης, η λειτουργία των Ιδρυμάτων Αγωγής ανηλίκων αρρένων Κορυδαλλού και θηλέων Παπάγου έπαψε με το π.δ. 180/ , ενώ συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία τού Ιδρύματος Αγωγής ανηλίκων αρρένων Βόλου. Σκοπό τής παραπάνω διακοπής αποτελεί η μετεξέλιξη των Ιδρυμάτων Αγωγής, μέσα από τη νομοθετική τροποποίηση, την υλικοτεχνική αναδόμηση και τη συνολικότερη δημιουργία «Μονάδων Μέριμνας Νέων» (Φωτοπούλου, 2003), οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, όσον αφορά σε νεαρά άτομα που αναπτύσσουν παραβατική συμπεριφορά. Η συγκεκριμένη θεσμική παρέμβαση προβλέπει: α) Στέγες Φιλοξενίας, στις οποίες θα παρέχεται διαμονή και διατροφή σε νέους που διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να γίνουν δράστες αξιόποινης πράξης, β) Θεραπευτικές Μονάδες για τη διάγνωση, την περίθαλψη, την πρόληψη και την αποκατάσταση ψυχικών διαταραχών σε ανηλίκους, γ) Ειδικό Τμήμα Απεξάρτησης Ανηλίκων στα Κέντρα Απεξάρτησης Τοξικομανών και δ) Μονάδες Αποκατάστασης Νέων, οι οποίες και θα αντικαθιστούν τα Ιδρύματα Αγωγής ανηλίκων. Η έρευνα και τα ευρήματα Στη συγκεκριμένη έρευνα το επίκεντρο του επιστημονικού μας ορίζοντα οριοθετήθηκε από την παιδαγωγική διάσταση της οργάνωσης και της αποτελεσματικότητας των Ιδρυμάτων Αγωγής, σχετικά με την προσφερόμενη αγωγή στους ανηλίκους των Ιδρυμάτων. Έτσι, η έρευνα αυτή πραγματώθηκε υπό το σκεπτικό μιας όσο το δυνατόν καλύτερης απεικόνισης της υπάρχουσας πραγματικότητας μέσα στα τρία τελευταία Ιδρύματα Αγωγής ανηλίκων, το έτος 1997 (Ιωαννίδη-Ψυχογυιού, 2001, σελ. 221 κ. εξ.). Πιο συγκεκριμένα, σκοπός τής έρευνας ήταν η διερεύνηση των συνθηκών που επικρατούσαν και των αναγκών που διαφαίνονταν μέσα από την πράξη και τους προβληματισμούς τού επιστημονικού προσωπικού. Κύρια έμφαση δόθηκε στη διερεύνηση παραγόντων, σχετικά με την ποιότητα της προσφερόμενης αγωγής στους ανηλίκους των Ιδρυμάτων Αγωγής. Κριτήριο για την επιλογή τού πληθυσμού υπήρξε η συνάφεια του προσωπικού με το σύστημα αγωγής ανηλίκων. Έτσι, ως στατιστικός πληθυσμός επιλέχθηκε το επιστημονικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Αγωγής. Στο προσκαλούμενο δείγμα μας περιλήφθηκε ο στατιστικός πληθυσμός στο σύνολό του. Ως όργανο συλλογής των δεδομένων επιλέχθηκε η δομημένη συνέντευξη. Η περιγραφική ανάλυση των ευρημάτων στηρίχθηκε στη διερεύνηση των πεποιθήσεων και των απόψεων του επιστημονικού προσωπικού των Ιδρυμάτων Αγωγής ανηλίκων και όχι στην εξαγωγή συμπερασμάτων (Παρασκευόπουλος, 1 ος, 1993, σελ ). Από τη γενική περιγραφή των ευρημάτων έγινε φανερό ότι: α) Οι ελλείψεις σε επίπεδο υλικο-τεχνικής υποδομής είναι σοβαρές, γεγονός που δυσχεραίνει την αγωγή των ανηλίκων. β) Επίσης, αν και εφαρμόζονται όλα τα παιδαγωγικά μέσα, η εφαρμογή των περισσοτέρων από αυτά καθίσταται δύσκολη. Π.χ. Η σχολική εκπαίδευση εφαρμόζεται σε 2

3 χαλαρό επίπεδο. γ) Η επαγγελματική κατάρτιση γίνεται μόνο σε επίπεδο εργασιοθεραπείας. δ) Δεν υπάρχουν αθλοπαιδιές, εφόσον οι εξωτερικοί χώροι είναι ανεκμετάλλευτοι. ε) Μόνο η παροχή θρησκευτικής αγωγής είναι ικανοποιητική. στ) Εκτός από τις ελλείψεις σε κονδύλια, η εφαρμογή των μέσων αγωγής δυσχεραίνεται και από έναν επιπλέον λόγο: τη νοοτροπία συνήθως του φυλακτικού προσωπικού, η μετάθεση του οποίου από τις φυλακές στα ιδρύματα θεωρείται δυσμενής. Συνολικά, η αναφορά στις δυσχέρειες εφαρμογής των παιδαγωγικών μέσων έχει μεγάλη σημασία, εφόσον οι δυσχέρειες αποτελούν σοβαρό παράγοντα ανάσχεσης του εκσυγχρονιστικού χαρακτήρα των Ιδρυμάτων Αγωγής. Επίσης, κάνουμε λόγο για: α) την έλλειψη κατάλληλου και εξειδικευμένου προσωπικού, β) την έλλειψη απαραίτητων χώρων και μέσων για την εφαρμογή προγραμμάτων απασχόλησης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης των ανηλίκων, γ) το δύσκολο χαρακτήρα των ίδιων των ανηλίκων μέσα στα ιδρύματα, και δ) τη διαφορετική αντιμετώπιση των ανηλίκων μεταξύ επιστημονικού και φυλακτικού προσωπικού. Κατόπιν, η ημιελεύθερη διαβίωση εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, με σκοπό την επαφή των ανηλίκων με το οικογενειακό περιβάλλον και τη μη αποκοπή από το κοινωνικό περιβάλλον. Η επαφή των ανηλίκων, όμως, γίνεται συχνά με το ίδιο νοσηρό περιβάλλον, εφόσον η οικογένεια δεν διαθέτει κοινωνική στήριξη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στον τομέα τής επαφής των ανηλίκων με το κοινωνικό σύνολο έχει διαπιστωθεί ότι είναι θετική η προσφορά των εθελοντικών ομάδων μέσα στο ίδρυμα π.χ. Αντλεριανή ομάδα, Άρσις κ.λπ. Επίσης, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, σημαντικός λόγος που δεν επιτυγχάνεται η κοινωνική ένταξη των ανηλίκων είναι η στάση δυσπιστίας και καχυποψίας που εκφράζει το κοινωνικό σύνολο για την προσωπικότητα αυτών των παιδιών. Για τον παραπάνω λόγο, παρατηρήθηκαν διισταμένες απόψεις για το εάν έχει νόημα η αλλαγή τής ονομασίας τού θεσμού από «Αναμορφωτικό Κατάστημα» σε «Ίδρυμα Αγωγής», εφόσον η κοινωνική αντίληψη και νοοτροπία δεν αλλάζει ουσιαστικά. Στο σημείο αυτό είναι σημαντική η πρόταση πολλών συμμετεχόντων για Στέγες ανηλίκων, οι οποίες θα διαθέτουν ειδικό προσωπικό, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Συνολικά, το επιστημονικό προσωπικό πρότεινε δημιουργία Επαγγελματικής Σχολής, πλήρες πρόγραμμα ψυχαγωγίας, εφαρμογή προγραμμάτων απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης με τη συνεργασία άλλων φορέων, στάδια κλειστής και ανοικτής διαβίωσης των ανηλίκων και συνεχή επαφή αυτών με το κοινωνικό σύνολο, νέα υλικο-τεχνική υποδομή, στελέχωση των ιδρυμάτων με επιστημονικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και ιδιαίτερα παιδαγωγών, δημιουργία χώρων θεραπείας για άτομα με ψυχικά νοσήματα και μεγαλύτερη οικονομική επιχορήγηση από την πολιτεία. Κατά την άποψή μας, αρκετά προβλήματα θα μπορούσαν -στο μέτρο του δυνατού- να ξεπεραστούν μέσα στα Ιδρύματα Αγωγής με πρωτοβουλία του ίδιου του προσωπικού. Π.χ. θα ήταν θετικό να δοθούν κίνητρα στους ανηλίκους για τη διαμόρφωση κήπου, το βάψιμο των τοίχων κ.λπ. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ενισχυτικό παράγοντα για ανάληψη ευθύνης μέσα στο ίδρυμα. Η τόνωση της διάθεσης των ανηλίκων για ατομική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει το αίσθημα του απομονωτισμού, της εγκατάλειψης και της ιδρυματοποίησής τους μέσα στο κλειστό περιβάλλον. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησε ότι οι λόγοι επανεισαγωγής των ανηλίκων στο ίδρυμα είναι οι λόγοι για τους οποίους οι ανήλικοι είχαν πρωτοεισαχθεί. Και σε αυτό, βέβαια, προστίθεται και η έλλειψη μεταϊδρυματικής υποστήριξης. Τέλος, η αναποτελεσματικότητα της ιδρυματικής μεταχείρισης των ανηλίκων στη χώρα μας ενισχύεται, εφόσον η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιστημονικών κλάδων στην πράξη δεν υφίσταται (Τρωιάνου-Λουλά, 1999). Άσχετα από τους επίσημους στόχους τού θεσμού, όπως αυτοί καθορίστηκαν από το νομοθέτη, έχει ενδιαφέρον να σχολιάσουμε τη λογική τού θεσμού, όπως αυτή εκφράζεται, 3

4 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Οι αρχές που πρυτανεύουν σήμερα στο Δίκαιο Ανηλίκων (Βλ. Σπινέλλη, Τρωιάνου, ό.π., σελ ) επιδρούν στον παιδευτικό χαρακτήρα τού αναμορφωτικού μέτρου τής εισαγωγής τού ανηλίκου σε Ίδρυμα Αγωγής. Έτσι, η παιδευτική επίδραση του συγκεκριμένου αναμορφωτικού μέτρου είναι ανάλογη με το βελτιωτικό και τον αγωγικό του χαρακτήρα στην προσωπικότητα του ανήλικου παραβάτη του νόμου. Και αυτό γιατί στην αγωγική επίδραση βασίζεται ο ενστερνισμός τού συστήματος κοινωνικών αξιών από τον ανήλικο. Μόνο, έτσι, θα μπορούμε να μιλάμε για ολοκληρωμένη παιδαγωγική δραστηριότητα στην εφαρμογή τού συγκεκριμένου μέτρου. Συμβαίνει όμως αυτό; Σύμφωνα με αυτά που έχουν λεχθεί παραπάνω, θεωρούμε ότι δεν συμβαίνει. Γενικά συμπεράσματα: Προβλήματα του υπάρχοντος καθεστώτος Γενικά, το σωφρονιστικό σύστημα μιας χώρας το συνθέτουν το νομοθετικό πλαίσιο, η υλικοτεχνική υποδομή και το σωφρονιστικό προσωπικό (Σπινέλλη, Τσήτσουρα, 1996, σελ. 27). Το επιστημονικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Αγωγής ανηλίκων της χώρας μας έκανε λόγο για ελλείψεις και στους τρεις παραπάνω τομείς. Συγκεκριμένα, ανέφερε την ανυπαρξία κονδυλίων για υλικο-τεχνική υποδομή, την έλλειψη σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων, την έλλειψη ελέγχου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο παραγόμενο έργο των Ιδρυμάτων Αγωγής, καθώς και την έλλειψη γενικότερου ενδιαφέροντος από την Πολιτεία και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Χάιδου, 1990, σελ Σπινέλλη, 1992, σελ Σπινέλλη, Τρωιάνου, ό.π., σελ ). Ο νομοθέτης κάνει λόγο για την κοινωνική ένταξη των ανηλίκων, ενώ η πραγματικότητα, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την έρευνα που πραγματώσαμε, υποδηλώνει ένα μηχανισμό κοινωνικού ελέγχου, μέσω του οποίου διαμορφώνεται σταδιακά ένας παράλληλος μηχανισμός κοινωνικού στιγματισμού. Το επιστημονικό προσωπικό συγκλίνει στην άποψη της αλλαγής τού συστήματος που επικρατεί π.χ. οι ακατάλληλοι χώροι και η ανεπάρκεια χώρων αγωγής δημιουργούν ιδρυματοποίηση. Γι αυτόν, ακριβώς, το λόγο το επιστημονικό προσωπικό προτείνει ίδρυμα ανοικτής διαβίωσης των ανηλίκων, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Ιδιαίτερα, μας έκανε εντύπωση η επιθυμία τού προσωπικού για αλλαγή τού ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Η λειτουργία μονάδων ιδρυματικής μεταχείρισης προϋποθέτει πολυδάπανα προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και αρμονική συνεργασία μεταξύ επιστημονικού και φυλακτικού προσωπικού (Κουράκης, 1991, σελ. 146), γεγονός όμως που, όπως απέδειξε η έρευνά μας, δεν συμβαίνει μέσα στα Ιδρύματα Αγωγής. Και αυτό, διότι υφίσταται και το πρόβλημα της διαφοροποίησης στην αντιμετώπιση των ανηλίκων μέσα στα Ιδρύματα Αγωγής μεταξύ φυλακτικού και επιστημονικού προσωπικού. Επιπλέον, απαιτείται βοήθεια διεπιστημονικού χαρακτήρα προς τον ανήλικο παραβάτη, δηλαδή ενασχόληση και μέριμνα από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, όπως εγκληματολόγους, ψυχολόγους, παιδαγωγούς, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.λπ. Ιδιαίτερα, η συμβολή τού φυλακτικού προσωπικού είναι σημαντική, εξαιτίας της καθημερινής επαφής του με τους ανηλίκους. Η ποιότητα αυτής της καθημερινής επικοινωνίας εξαρτάται από την οργάνωση και τους στόχους τού ιδρύματος, καθώς και από την προθυμία του ίδιου του προσωπικού να ακούσει, να εξυπηρετήσει και να ικανοποιήσει τα αιτήματα των ανηλίκων μέσα στο ίδρυμα (Λαπαντζή, 1990, σελ. 287). Οι ανάγκες που καλύπτουν σήμερα τα Ιδρύματα Αγωγής είναι διαφορετικές απ ότι ήταν πριν από σαράντα χρόνια, όπου τα Αναμορφωτικά Καταστήματα λειτουργούσαν υπό το πρίσμα ενός προστατευτικού και αυταρχικού τρόπου διαπαιδαγώγησης. Σήμερα, η «μικροκοινωνία» των Ιδρυμάτων Αγωγής διαφαίνεται κλειστή και ο τρόπος διαπαιδαγώγησης 4

5 των ανηλίκων πολύ περιορισμένος για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σε μια κοινωνία εξειδίκευσης και τεχνολογικής ανάπτυξης. Κατ ακολουθίαν, οδηγούμαστε στο εξής συμπέρασμα: Όταν η βελτίωση του ανηλίκου καλείται να επιτευχθεί με μέσα που ανταποκρίνονται σε παλαιότερες εποχές, τότε η ύπαρξη και η λειτουργία των Ιδρυμάτων Αγωγής καθίσταται «προβληματική», εφόσον η οργάνωση και η δομή αυτών δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα των καιρών μας. Επιπλέον, η παρέμβαση του επίσημου κοινωνικού ελέγχου και ιδίως η επιβολή μέτρων ιδρυματικού χαρακτήρα στον ανήλικο συμβάλλει στην υποτροπή του σε μια περαιτέρω «εγκληματική» σταδιοδρομία, εφόσον η εμπλοκή τού ατόμου στο σύστημα απονομής τής ποινικής δικαιοσύνης είναι γεγονός καθοριστικής σημασίας λόγω της ηλικιακής φάσης που βρίσκεται (Πλατή, 1990, σελ. 273 Χάιδου, ό.π., σελ. 9, 39 και 86). Ο εγκλεισμός τού ανηλίκου σε ίδρυμα, εφόσον αποτυγχάνει να του προσφέρει την κατάλληλη ηθική και επαγγελματική διαπαιδαγώγηση (Κουράκης, 1986, σελ. 177), αποτελεί αποδεικτικό γεγονός τού ότι η προσπάθεια σύνδεσης των παιδαγωγικών λειτουργιών στην ποινική δικαιοσύνη δεν έχει πετύχει (Μαργαρίτης, Παρασκευόπουλος, 1989, σελ. 80). Συνεπώς, το σωφρονιστικό (επαν)εκπαιδευτικό σύστημα αποτυγχάνει να εκπληρώσει τον κυριότερο στόχο του, την επανόρθωση των λειτουργιών τής κοινωνικής εκπαίδευσης (Πανούσης, 1985, σελ. 241). Και αυτή η αποτυχία συνδέεται με το γενικότερο θέμα τής μεταρρύθμισης του σωφρονιστικού συστήματος, πρωτίστως, σε ιδεολογικό και, στη συνέχεια, σε θεσμικό και οργανωτικό επίπεδο. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας ιδεολογικής προοπτικής θα επιτυγχανόταν και η εξαφάνιση του στιγματιστικού χαρακτήρα τής ποινής, εφόσον η παράβαση δεν θα θεωρείτο ως προσβολή τού κοινωνικά ηθικού, επιθυμητού και νόμιμου, αλλά ως αντίθεση στους κανόνες τού κοινωνικού συστήματος και παρενόχληση της ομαλής λειτουργίας αυτού (Δασκαλάκης, 1988, 68Α, σελ. 34). Συμπερασματικά, η διαδικασία τής επαγγελματικής και της κοινωνικής αποκατάστασης των ανηλίκων μέσα στα Ιδρύματα Αγωγής αποτελεί διαδικασία άσκησης κοινωνικού αποκλεισμού νεαρών ατόμων, των οποίων η παρεκκλίνουσα από τις κοινωνικές νόρμες συμπεριφορά αναγνωρίζεται και καθιερώνεται μέσα στα ιδρύματα ως κοινωνικά απόβλητη. Και αυτό συμβαίνει μέσα από την εξής λειτουργία: «...η εργασία της επανεκπαίδευσης που ασκείται από τα ιδρύματα αυτά ενεργοποιεί ένα μηχανισμό με διπλό αποτέλεσμα: ένα θεατό στιγματισμό και μια αναπηρία του υποκειμένου το οποίο ενσωματώνει την υποβάθμισή του, την υποτίμησή του. Αυτή η διπλή επίδραση πραγματοποιείται από τη συνδυασμένη δράση από ένα μηχανισμό συγκεκριμένο και θεατό και από τα μέσα συμβολικής πίεσης που ασκούν, στο εξωτερικό επίπεδο η δημόσια ντροπή και, κυρίως, στο εσωτερικό επίπεδο, από την υποτίμηση της εικόνας του εαυτού που συνεπιφέρει η αναγνώριση των παρεκκλίσεων» (Παναγιωτόπουλος, 1999, σελ. 418). Το τέλος της ιδρυματοποίησης: Προϋποθέσεις ενός νέου καθεστώτος Τα προβλήματα του σωφρονιστικού χώρου υπήρξαν ανέκαθεν όχι μόνο σημαντικά αλλά και δυσεπίλυτα. Καμιά από τις οργανωμένες κοινωνίες μέχρι σήμερα δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι τα αντιμετώπισε επιτυχώς, παρότι υπήρξαν εμπνευσμένες προσπάθειες τόσο των ανθρώπων τής πράξης όσο και αυτών της θεωρίας. Είναι αναμφισβήτητη αφενός η ποικιλία θέσεων και προσεγγίσεων (βλ. αναφορικά Μπεζέ, 1990) 1, σχετικά με τη γενική 1 Πρόκειται για το πρώτο στην Ελλάδα επιστημονικό συμπόσιο με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων μέσα από τη διεπιστημονική προσέγγιση του φαινομένου, αποβλέποντας έτσι στην ποιότητα της δικαστικής και της αναμορφωτικής παρέμβασης. 5

6 αντιμετώπιση του σωφρονιστικού ζητήματος, αφετέρου η πρακτική εφαρμογή μοντέλων σωφρονισμού. Έτσι, ως αποτέλεσμα έχουμε ένα πραγματικά ευρύ φάσμα θεωρητικών προτάσεων και πρακτικών εφαρμογών. Ωστόσο, η σύγχυση δημιουργείται από τη στιγμή που η ίδια η σωφρονιστική πραγματικότητα αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη, αντιφατική και η αποτελεσματικότητα των σωφρονιστικών πρακτικών κρίνεται ανεπιτυχής. Αυτό, ακριβώς, οδηγεί σε κρίση όλη τη «σωφρονιστική λογική» των οργανωμένων κοινωνιών. Η κρίση αυτή επιτείνεται κάτω από τη νέα κοινωνική πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης, όπου οι μορφές τού εγκλήματος μεταλλάσσονται με ρυθμούς που καθιστούν δυσκολότερη τη μελέτη και την κατανόηση του σύγχρονου εγκλήματος. Με βάση την παραπάνω συλλογιστική, προτείνουμε μία διαφορετική λογική, η οποία προϋποθέτει την ένταξη της Αγωγής Υγείας ως φιλοσοφίας στην ιδρυματική πραγματικότητα και την αξιοποίηση αυτής ως παιδαγωγικής στρατηγικής για ανήλικους παραβάτες με σκοπό την προαγωγή τής υγείας τους σε σωματικό, ψυχικό και κοινωνικό επίπεδο. Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι στη βάση αυτή η έννοια της Αγωγής Υγείας εκλαμβάνεται ως ένα σύνολο ερεθισμάτων και επιρροών που αθροιστικά καθορίζουν γνωστικά, συναισθηματικά και τελικά σε επίπεδο συμπεριφοράς το άτομο (Horner, 1980). Θεωρούμε καίριας σημασίας το γεγονός ότι η μεγαλύτερη δυσκολία στη σωφρονιστική πραγματικότητα είναι η αδυναμία να συνδέσει κανείς νέες τάσεις, μεθόδους και τεχνικές με την καθημερινή πραγματικότητα ενός έγκλειστου περιβάλλοντος ή και ενός περιβάλλοντος ημιελεύθερης διαβίωσης. Ωστόσο, παράλληλη πεποίθησή μας είναι ότι σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο κάθε προσπάθεια για τη χάραξη μιας πολιτικής ή στρατηγικής θα πρέπει να συμπεριλάβει σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό και μια σειρά από παραμέτρους, όπως: 1) Τη δημιουργία ευέλικτων και ευπροσάρμοστων προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, που θα επαναπροσδιορίζουν το ρόλο τού ιδρύματος και της αγωγής που θα παρέχεται σε αυτό, 2) Τη διάχυση νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων παράλληλα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στο βασικό κορμό τής εκπαίδευσης και της κατάρτισης των τροφίμων. Στον τομέα αυτό χρήσιμες μπορούν να είναι δραστηριότητες και προγράμματα με έμφαση στη βιωματική μάθηση π.χ. Αγωγή Υγείας και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 3) Την επιμόρφωση του προσωπικού των ιδρυμάτων. Η στρατηγική μιας τέτοιας φιλοσοφίας αφορά στη σταδιακή εγκατάλειψη του σημερινού ιδρυματικού μοντέλου και την υιοθέτηση υπηρεσιών ανοικτής παιδαγωγικής και θεραπευτικής φροντίδας για άτομα που κάνουν χρήση τοξικών ουσιών και χρειάζονται θεραπευτική αγωγή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αφενός με την ενίσχυση μορφών ελεύθερης ή ημιελεύθερης διαβίωσης για άτομα με ειδικές κοινωνικές δυσκολίες ή ιδιαίτερες ανάγκες κοινωνικής ένταξης και αφετέρου με τη δημιουργία ενός ανοικτού κοινοτικού δικτύου πρόληψης και συμβουλευτικής για τα άτομα που πλήττονται ή απειλούνται με κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό αποκλεισμό. Έτσι, διαπιστώνουμε την αναγκαιότητα παρεμβάσεων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή δράσεων διαβίου κατάρτισης, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς. Η αποτελεσματική υλοποίηση τέτοιων δράσεων απαιτεί: α) το συνδυασμό οργανωτικών, διοικητικών και λειτουργικών αλλαγών, β) την ενίσχυση της απασχόλησης, γ) την ισότητα των δύο φύλων και την ισότητα ευκαιριών για όλους, δ) την προστασία τού κοινωνικού και του φυσικού περιβάλλοντος. Με βάση τις παραπάνω θέσεις, η αποϊδρυματοποίηση ατόμων που διαβιούν σε κλειστές δομές χρειάζεται ανάπτυξη ανοικτών κοινοτικών δομών πρόληψης και θεραπείας 6

7 και υλοποίηση ενεργειών κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης. Έτσι, η Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές κοινωνικές δυσκολίες απαιτεί τις ακόλουθες δομές, κατά την άποψή μας: α) Αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού σχολικών μονάδων με παράλληλη δημιουργία ανοικτών κοινοτήτων για άτομα με δυσκολίες κοινωνικής ένταξης. Πιο αναλυτικά, εκτιμάμε ότι απαιτούνται μικρές Ανοικτές Κοινότητες, μέσα στις υπάρχουσες σχολικές μονάδες, με δομημένα προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Ο έφηβος θα συμμετέχει στα διάφορα επίπεδα και εάν είναι δυνατόν και η οικογένειά του. Έτσι, έχουμε σημαντική αντιμετώπιση της δυσλειτουργικής κατάστασης μέσα στο πλαίσιο των σχέσεων που ζει και αναπτύσσεται ο έφηβος. Το δυσ-λειτουργικό σύμπτωμα του παιδιού αποτελεί και το κίνητρο για τη λειτουργική ένταξή του. β) Δημιουργία ενός νέου θεσμού για νέους με παραβατική συμπεριφορά, η φιλοσοφία του οποίου θα στηρίζεται στην οργάνωση μικρών μονάδων απο-ιδρυματοποίησης, οι οποίες θα λειτουργούν ως Εστίες Παιδαγωγικής Υποστήριξης νέων με ιδιαίτερες ανάγκες κοινωνικής ένταξης. Οι μονάδες αυτές θα είναι ημιελεύθερης διαβίωσης και ανοικτής προστασίας. Σκοπός τους θα είναι: (α) Η πρόληψη νέων με προ-παραβατική συμπεριφορά από την τέλεση αξιόποινων πράξεων, και (β) η κοινωνική αποκατάσταση ατόμων που έχουν τελέσει αξιόποινη πράξη, μέσα από την παροχή: ⑴ Συμβουλευτικής, ⑵ Εκπαίδευσης, ⑶ Επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης στην εργασία, ⑷ Στέγασης, ⑸ Επίβλεψης, ⑹ Μεταϊδρυματικής αρωγής (Ιωαννίδη- Ψυχογυιού, ό.π., σελ ). Συνολικά, η ένταξη σε εκπαιδευτικές διαδικασίες και σε υποστηρικτικές υπηρεσίες για να είναι αποτελεσματική χρειάζεται έμφαση στην επικοινωνία, γεγονός που σημαίνει ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, συγκεκριμενοποίηση ρεαλιστικών στόχων στο άτομο και ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων. Αυτά, ακριβώς, ενισχύουν μια πορεία αυτογνωσίας στο νεαρό άτομο. Θεωρούμε ότι τα παραπάνω δεν μπορούν να υλοποιηθούν έξω από κέντρα, προγράμματα, οργανώσεις, υπηρεσίες με ειδίκευση των επαγγελματιών τους σε τεχνικές προσέγγισης, υποστήριξης και επικοινωνίας. Π.χ. οι Σχολές Γονέων δύνανται να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου για την οργάνωση μιας προληπτικής αγωγής που θα βασίζεται στην ανάδειξη και την ικανοποίηση εκπαιδευτικών, μορφωτικών και θεραπευτικών αναγκών ατόμων με δυσλειτουργικές οικογένειες (Ιωαννίδη, ). Η προστασία τής παιδικής ηλικίας ως έννομο αγαθό μπορεί και πρέπει να περιέχει την παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στο πλαίσιο τόσο της κοινωνικής όσο και της νομικής προστασίας τού ανηλίκου. Η κοινωνική προστασία δύναται να περιλαμβάνει μια πολιτική σχεδιασμού σε επίπεδο πρόληψης, ενώ παράλληλα η νομική προστασία μια πολιτική επιτήρησης, πάντα όμως σε πλαίσιο διαπαιδαγώγησης των ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά. Η διαπαιδαγώγηση αυτή θα ενισχύεται και θα τροφοδοτείται από το πνεύμα μιας σύγχρονης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της οποίας μπορεί να είναι και η συνεργασία Γονέων Εκπαιδευτικών Επιμελητών Ανηλίκων. Και όλα αυτά σε μια προσπάθεια συνειδητοποίησης της ευθύνης καθενός μας, ειδικού και μη, σε μια σύγχρονη διαπολιτισμική κοινωνία (Γιαννίκας, Καρέλος, Χατζάκη, 2002, σελ. 622). Τέλος, εκτίμησή μας είναι ότι οι σύγχρονες συνθήκες ζωής και οι πολύμορφες κοινωνικές ανάγκες, καθώς και οι προτεραιότητες της νέας χιλιετίας επιβάλλουν την αναμόρφωση του εσωτερικού κανονισμού των Ιδρυμάτων Αγωγής ανηλίκων σε όλο το φάσμα τής ιδρυματικής και της σωφρονιστικής αγωγής, μέσα από το πρίσμα μιας νέας φιλοσοφίας, που θα δώσει καινούρια ώθηση στη διαχείριση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Σε αυτό μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα η φιλοσοφία και η πρακτική τής Αγωγής Υγείας, 7

8 μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών προτεραιοτήτων ως μια νέα οπτική στην εκπαιδευτική διαδικασία ιδρυματικών χώρων. Η Αγωγή Υγείας μπορεί να δημιουργήσει το υπόβαθρο με απώτερο στόχο την ανάπτυξη μιας άλλης προσωπικής και κοινωνικής αντίληψης για άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες κοινωνικής ένταξης βασισμένης στην ευεξία τού νέου ανθρώπου (Ιωαννίδη, ). Με άλλα λόγια, μπορεί να δημιουργηθεί ένα διευκολυντικό εκπαιδευτικό περιβάλλον για άτομα με προβλήματα κοινωνικοποίησης. Μια τέτοια κοινωνική αντίληψη και πρακτική δεν μπορεί να πραγματωθεί χωρίς την παροχή επαρκούς επιπέδου εκπαίδευσης, υγείας και απασχόλησης. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται επικέντρωση προσπαθειών στον οργανωτικόδιοικητικό και θεσμικό τομέα στη λειτουργική ένταξη ατόμων με ειδικές κοινωνικές δυσκολίες, μέσα από την παιδευτική τους ολοκλήρωση, την επαγγελματική τους κατάρτιση, την οικονομική τους ανεξαρτησία, την ανεξάρτητη διαβίωσή τους (Ιωαννίδη, 1999, σελ. 323). Κύριος προσανατολισμός σε μια τέτοια πορεία θα είναι η Προαγωγή τής Υγείας των ανήλικων παραβατών, η προώθηση δηλαδή της σωματικής, της ψυχικής, της συναισθηματικής, της πνευματικής και της κοινωνικής τους υγείας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλεξιάδης, Στ., Πανούσης, Γ. (1996²). Σωφρονιστικοί κανόνες. Κώδικες Βασικών Κανόνων για τη μεταχείριση των Κρατουμένων (Νόμος 1851/1989 όπως τροποποιήθηκε). Παραρτήματα με ελληνικά σωφρονιστικά νομοθετήματα και διεθνείς σωφρονιστικούς κανόνες. Εγκληματολογικά. Ειδική έκδοση. Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Γιαννίκας, Αθ., Καρέλος, Δ., Χατζάκη, Στ. (2002). Η παιδική εγκληματικότητα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Η ελληνική διάσταση. Στο ανθολόγιο: Παπάς, Αθ., Τσιπλητάρης, Αθ., Πετρουλάκης, Ν. Β., Νικόδημος, Σ., Χάρης, Κ., Ζούκης, Ν. Δ. (Επιμέλεια), Πρακτικά του 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Ελληνικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας, τ. Α, σελ Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα: εκδ. Ατραπός. Δασκαλάκης, Η. (1988). Ο θεσμός της φυλακής» (Συλλογική έρευνα). Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, (68Α), Horner, J. W. (1980). Health Education and Public Policy in the United Kingdom. Community Medicine, 2 (3), pp Ιωαννίδη, Β. Σ. (1999). Τα Ιδρύματα Αγωγής ανηλίκων στην Ελλάδα (Πρ. Αναμορφωτικά Καταστήματα ). Διερεύνηση παραγόντων για την ποιότητα της προσφερόμενης αγωγής. Οι παιδαγωγικές προτεραιότητες στο πλαίσιο του θεσμού των Αναμορφωτικών Καταστημάτων/ Ιδρυμάτων Αγωγής. Παρνασσός, ΜΑ, Ιωαννίδη, Β. Σ. ( ). Αγωγή Υγείας και νεανική παραβατικότητα. Η αγωγή και η προαγωγή της υγείας ως μέσα πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας. Παρουσία, ΙΓ - ΙΔ, Ιωαννίδη-Ψυχογυιού, Β. (2001). Ο θεσμός των Αναμορφωτικών Καταστημάτων/ Ιδρυμάτων Αγωγής. Παιδαγωγική θεμελίωση και πράξη. Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Ιωαννίδη, Β. ( ). Η ανάγκη εκπαίδευσης της οικογένειας του νεαρού παραβάτη στο πλαίσιο δομών πρόληψης και προαγωγής της υγείας: Η περίπτωση των Σχολών Γονέων. Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΛΔ, Κουράκης, Ν. Ε. (1991). Φυλακή και Βία: Βίοι παράλληλοι. Ποινικά Χρονικά, ΜΑ,

9 Κουράκης, Ν. Ε. (1986). Ανήλικοι παραβάτες και ποινική δικαιοσύνη. Νομικό Βήμα, 6, Korsten, Η. (1967). Αναμορφωτήρια. Μ.Π.Ε., τ. 1 ος, 214. Αθήνα: εκδ. Ελληνικά Γράμματα- Ηerder. Λαπαντζή, Ε. (1990). Αλληλοεπιδράσεις και αμυντικές αντιδράσεις των ομάδων στα κλειστά Καταστήματα Αγωγής. Στο συμπόσιο: Μπεζέ Λουκία (επιμελήτρια έκδοσης), Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων (Επανεκπαίδευση-Ένταξη), σελ Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Μαραγκοπούλου, Α. Γ., Τζαννετάκη, Χ. Π. (1987). Αντικείμενα και χώρος σε ολοκληρωτικά ιδρύματα. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 67, Μαργαρίτης, Λ., Παρασκευόπουλος, Ν. (1989²). Ποινολογία. Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα. Μπεζέ Λουκία (επιμελήτρια έκδοσης). (1990). Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων (Επανεκπαίδευση-Ένταξη). Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Παναγιωτόπουλος, Ν. (1999²). Θεσμική διαχείριση της παραβατικότητας και κοινωνικός αποκλεισμός: Ιδρύματα Αγωγής ανηλίκων. Στην έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα. Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής, τ. Α, σελ Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε. Πανούσης, Γ. Α. (1985). Η εκπαίδευση των κρατουμένων. Αστυνομική Επιθεώρηση, 17-18, χρόνος Β, Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (1993). Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας, τόμος 1 ος. Αθήνα. Πλατή, Ζ. (1990). «Άσκηση αναμορφωτικών μέτρων (Εκτός Ιδρυμάτων)». Στο συμπόσιο: Μπεζέ Λουκία (επιμελήτρια έκδοσης), Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων (Επανεκπαίδευση-Ένταξη), σελ Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Σπινέλλη, Κ. Δ. (1992). Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων Δραστών και Θυμάτων. Ένας κλάδος υπό διαμόρφωση. Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Σπινέλλη, Κ. Δ., Τρωιάνου, Α. (1992²). Δίκαιο ανηλίκων. Ποινικές ρυθμίσεις και εγκληματολογικές προεκτάσεις. Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Σπινέλλη, Κ. Δ., Τσήτσουρα, Α. (υπεύθυνες έκδοσης). (1996). Κρατούμενοι και Δικαιώματα του ανθρώπου. Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αθήνα- Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Στασινός, Δ. Π. (1991). Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αντιλήψεις, θεσμοί και πρακτικές. Κράτος και ιδιωτική πρωτοβουλία ( ). Αθήνα: εκδ. Gutenberg. Τρωιάνου-Λουλά, Α. (1995). Η ποινική νομοθεσία των ανηλίκων. Κείμενα-Βιβλιογραφία- Νομολογία-Σχόλια. Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Τρωιάνου-Λουλά, Α. (1999). Η Υπηρεσία Επιμελητών των Δικαστηρίων Ανηλίκων. Αθήνα- Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Φωτοπούλου, Β. (2003, Μαΐου 8). Παραβατικότητα ανηλίκων: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο: Αναμορφωτήρια τέλος. Εφημερίδα Ελευθεροτυπία,σελ. 47. Χάιδου, Α. (1990). Η ιδρυματική και εξωιδρυματική μεταχείριση των ανηλίκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. 9

Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας

Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας Ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής χαράσσει τις γραμμές της σωφρονιστικής πολιτικής του Υπουργείου στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : Νέες παράμετροι στην ανάπτυξη της πολιτικής για τη μεταχείριση του νεαρού παραβάτη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : Νέες παράμετροι στην ανάπτυξη της πολιτικής για τη μεταχείριση του νεαρού παραβάτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νέστωρ Κουράκης, Πρoλεγόμενα... 13 Πάρη Ζαγούρα, Εισαγωγή... 17 ΜΕΡΟΣ Α : Νέες παράμετροι στην ανάπτυξη της πολιτικής για τη μεταχείριση του νεαρού παραβάτη Κ.. Σπινέλλη, Από την αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ»

«ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ» «ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ» Μουδάτσου Μαρία, Ψυχολόγος, PRAKSIS, m.moudatsou@praksis.gr Λίγα λόγια για την PRAKSIS Η Praksis (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας), είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17 Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ Προληπτική παρέμβαση Η ποινική δικαιοσύνη ασχολείται με τον ανήλικο παραβάτη κυρίως εφόσον έχει προβεί σε παράβαση του ποινικού κώδικα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΑΔΝΗ. θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων

ΑΡΙΑΔΝΗ. θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων ΑΡΙΑΔΝΗ θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων Θησέας Λαβύρινθος Μινώταυρος Αριάδνη O MYΘΟΣ Η ανθρωπότητα, ο καθένας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Επιμελητών... 13. Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17

Πρόλογος Επιμελητών... 13. Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος Επιμελητών... 13 Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17 MEΡΟΣ Α: ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Παραμέληση παιδιού: η κυρίαρχη μορφή κακοποίησης... 21 Παπαδομαρκάκη Ελένη, Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚ/ΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ Το ερευνητικό αυτό σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της οικονομικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, συνίσταται στη συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι κύριοι βουλευτές,

Αξιότιμοι κύριοι κύριοι βουλευτές, Αθήνα : 24/06/2011 Αρ. Πρωτ : 1213 Προς : Διακομματική Επιτροπή για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας & των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων Γραφείο 148 Υπόψη κυρίας Καμηλάκη Βασιλίσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα. Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης

Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα. Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης www.torapaizoume.gr Xαίρετε!! Είμαστε ένας νέος κοινωνικός συνεταιρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Στο πλαίσιο της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, η συζήτηση η οποία αφορά στην εκπόνηση πολιτικών προστασίας του παιδιού και της οικογένειας εστιάζει,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα Κ.Υ. ΥΔΔΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις. Τποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Τγείας. Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών

Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις. Τποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Τγείας. Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις Τποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Τγείας Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις Περιλαμβάνει: Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΨΚ-Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΓΨΚ-Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΨΚ-Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Τίτλος ομιλίας: «Εκφοβισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ»

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ» «Κ Α Ν Ε Ι Σ Δ Ε Ν Μ Ε Ν Ε Ι Ε Κ Τ Ο Σ» π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ό λ η ψ η ς κ α ι π α ρ έ μ β α σ η ς γ ι α ν έ ο υ ς σ ε κ ί ν δ υ ν ο έ λ λ ε ι ψ η ς σ τ έ γ η ς φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς με την

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Άξονας Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΘΕΤΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΕ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΘΕΤΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΕ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΙΖΕΣ ΑμΚΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για ΑΝΑΔΟΧΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ και ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΘΕΤΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Επαγγελμάτων σχετικών με τις Νέες Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας: το μοντέλο της «Επανόδου»

Συμβουλευτική Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας: το μοντέλο της «Επανόδου» Συμβουλευτική Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας: το μοντέλο της «Επανόδου» Δήμητρα Αντωνοπούλου Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στο Ν.Π.Ι.Δ «Επάνοδος» ΦΥΛΟ αποφυλακιζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία της διατροφής

Ψυχολογία της διατροφής ΚαλλιOΠη ΕμμανουηλIδου Ψυχολογία της διατροφής Πώς οι διατροφικές συνήθειες αντανακλούν τον συναισθηματικό μας κόσμο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος Εισαγωγή Η διατροφή στη ζωή μας Πώς σχετίζεται η επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες. Δομές και Μοντέλα στήριξης της Οικογένειας από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας»

«Σύγχρονες. Δομές και Μοντέλα στήριξης της Οικογένειας από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας» «Σύγχρονες Δομές και Μοντέλα στήριξης της Οικογένειας από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εισηγήτρια: Ιωάννα Ζαχαράκη, Δημοτική Σύμβουλος Solingen,

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική.

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική. Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΘΡΑΚΗΣ 19, 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α) 2109329890

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14.9.2011 Α. Π. 25/14.9.11 Τηλ. επικοινωνίας: 210-7289703

Αθήνα, 14.9.2011 Α. Π. 25/14.9.11 Τηλ. επικοινωνίας: 210-7289703 Αθήνα, 14.9.2011 Α. Π. 25/14.9.11 Τηλ. επικοινωνίας: 210-7289703 Προς κο Μαρίνο Σκανδάµη Ειδικό Γραµµατέα Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Θέµα: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτησιογόνες ουσίες

Εξαρτησιογόνες ουσίες Ναρκωτικά Ναρκωτικά-Εξάρτηση Ο όρος ναρκωτικά χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει όλες τις τοξικές ψυχοτρόπες ουσίες που διακινούνται παρανόµως και προκαλούν σοβαρή διαστρέβλωση της προσωπικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής:

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ιάγνωση ιαταραχή Προσωπικότητας Σηµειώστε: Τίτλος Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES

INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΡΓΩ Η οικονομική κρίση και η νεανική εγκληματικότητα: Εναλλακτικές Λύσεις 6/11/2011 Dr. Theo Gavrielides, Ιδρυτής και ιευθυντής Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25. Κεφάλαιο 2. Είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας... 51. Πρόλογος... 19

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25. Κεφάλαιο 2. Είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας... 51. Πρόλογος... 19 Περιεχόμενα Πρόλογος... 19 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25 Ορισμός... 25 Ιστορική εξέλιξη... 30 Η ανάπτυξη της συμβουλευτικής ψυχολογίας στην Ελλάδα... 40 Θέματα που απασχολούν τη συμβουλευτική ψυχολογία...

Διαβάστε περισσότερα

12o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ δικαστικών λειτουργών της πολιτικής-ποινικής δικαιοσύνης. Κομοτηνή 11 μέχρι και 14 Οκτωβρίου 2005

12o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ δικαστικών λειτουργών της πολιτικής-ποινικής δικαιοσύνης. Κομοτηνή 11 μέχρι και 14 Οκτωβρίου 2005 12o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ δικαστικών λειτουργών της πολιτικής-ποινικής δικαιοσύνης. Κομοτηνή 11 μέχρι και 14 Οκτωβρίου 2005 Θέμα: «Οικογενειακές Σχέσεις στη Σύγχρονη έννομη τάξη. Τα προβλήματα επιμέλειας-απαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 400 ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 400 ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 400 ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ. Μετά από πολυπληθή αιτήματα των φοιτητών μας που συμμετέχουν σε όλο το εύρος των εκπαιδευτικών μας δράσεων, η Ακαδημία των Πολιτών προαναγγέλλει

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2013-14 Α εξάμηνο Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Υπεύθυνος καθηγητής: Μαυρικάκης Εμμανουήλ Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη ΗπόληSolna

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Υπουργείο Υγείας- Διοίκηση 1 ης ΥΠΕ Αττικής Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ Ν.Π.Δ.Δ. Μπαρδάνη Ειρήνη, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Σ. Δ/ντρια Μαυραντώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ίλιον, Iανουάριος 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ» ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για τις Υπηρεσίες του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ανήλικη Παραβατικότητα: Από τη θεωρία στην πράξη

Ανήλικη Παραβατικότητα: Από τη θεωρία στην πράξη Ανήλικη Παραβατικότητα: Από τη θεωρία στην πράξη Σημειώσεις από τη Διάλεξη στο Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο της Ακαδημίας των Πολιτών χειμ. εξάμηνο 2012 Χ. Μουτσοπούλου Ψυχολόγος - Επιμελήτρια Ανηλίκων Δικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Π. Τσαχαγέας, 2006, «Η ανθρωπότητα σε κρίση θεσμών και αξιών», Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα (Διασκευή).

Ιωάννης Π. Τσαχαγέας, 2006, «Η ανθρωπότητα σε κρίση θεσμών και αξιών», Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα (Διασκευή). ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο;

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο; Εισαγωγή Τι είναι ''social media''; Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ορίζονται τα μέσα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ ομάδων ανθρώπων μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων. Υπάρχουν διάφορες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Αποτελεί νέο στοιχείο στη ζωή μας η συνειδητοποίηση ότι ο φυλακισμένος, «εχθρός» της κοινωνίας, ο εκτός νόμου άνθρωπος του υπόκοσμου είναι μια ανθρώπινη οντότητα, που αντί να

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ψυχοθεραπεία;

Τι είναι ψυχοθεραπεία; (M. HERSEN και W. SLEDGE, Encyclopedia of Psychotherapy Academic Press, 2002) 1 Τι είναι ψυχοθεραπεία; Ψυχοθεραπεία είναι η λεκτική επικοινωνία μεταξύ θεραπευόμενου και ψυχοθεραπευτή με σκοπό : Την διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ημερομηνία διεξαγωγής της έρευνας Ημερομηνία παραλαβής της αναφοράς/ εισαγγελικής εντολής από τον κοινωνικό λειτουργό Στοιχεία κοινωνικής υπηρεσίας -διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email Κοινωνικός Λειτουργός-

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος

Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Ηβραχείαςµορφής Συµβουλευτική διαδικασία Η εφαρµογή του Γνωσιακού-Συµπερι φοριστικού µοντέλου ψυχοθεραπείας στη διακοπή του καπνίσµατος Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Το διαθεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Τι είναι η Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία - Επάγγελμα. Ανάλυση 1 εννοιών

Εργασία - Επάγγελμα. Ανάλυση 1 εννοιών Εργασία - Επάγγελμα Ανάλυση 1 εννοιών Τι είναι εργασία επάγγελμα Εργασία : Η σωματική και πνευματική απασχόληση του ανθρώπου που αποβλέπει σε παραγωγικό σκοπό. Όλα τα καταναλωτικά αγαθά είναι προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες πώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 19, ΑΘΗΝΑ, 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ Τηλέφωνο (-α) 2109329890, 6948595973 Διεύθυνση E-mail mpsarrakou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων ΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων Η Πράξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.» υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα