Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ"

Transcript

1 Page 1 of 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ΤΜ. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Δ/νση: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ Αρμόδιος: ΠΥ ΔΕ Β ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο: P.o.l Φαξ: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7231Α/ 14/ ΑΘΗΝΑ, 18/01/2014 Γ.Φ./Ε.Φ. Θεματολογίου: (6512/6) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Εκπαίδευση αστυνομικών και ειδικών φρουρών, ως εκπαιδευτές θεμάτων ʹʹΑστυνομικής αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής αμυντικής σκοποβολής, δίκυκλης αστυνόμευσης, μεταγωγών κρατουμένων και φρούρησης στόχωνʹʹ Διορισμός διδακτικού προσωπικού». Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπ όψιν : 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 41 του ν.1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α 152)«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης». β. Του ν.2800/2000 (Φ.Ε.Κ. Α 41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις». γ. Του άρθρου 45 του π.δ.190/1996 (Φ.Ε.Κ. Α 153) «Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1 και 2 του π.δ. 319/1995, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 3 παρ.1 του π.δ. 113/2008. δ. Του π.δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 141 ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών». ε. Της υπ αριθ. 2/46142/0022 από (Φ.Ε.Κ. Β 1490) Κοινής Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης του διδακτικού προσωπικού των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 2/32671/0022 από 5/7/2006 (Φ.Ε.Κ. Β 1070) Κοινή Απόφαση του

2 Page 2 of 12 Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. στ. Της υπ αριθ.7004/3/60 από 6/09/2012 Απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την υπ αριθ Α/13/ από 31/12/2013 διαταγή Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. 3. To υπʹ αριθ /14/72803 από 14/1/2014 έγγραφο Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας. 4. Το υπ αριθ /14/79853 από 15/1/2014 έγγραφο Αστυνομικής Ακαδημίας. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Διορίζουμε τους κατωτέρω, ως διδακτικό προσωπικό, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να διδάξουν τα έναντι του ονόματός των γνωστικά αντικείμενα, κατά την αναγραφόμενη στο θέμα εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί από έως 22/2/2014 (και Σάββατα), ήτοι: Α/Α ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σκοπός Στόχοι Περιεχόμενο Προγράμματος. Ο εκπαιδευτής ως μοχλός αναβάθμισης του εκπαιδευτικού αστυνομικού συστήματος. Ατομικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα εκπαιδευτή. Καθήκοντα και υποχρεώσεις του εκπαιδευτή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Διαχείριση προσωπικού. Ρολόι και ικανότητες εκπαιδευτή στη μαθησιακή οργάνωση. Η τέχνη άσκησης της διοίκησης στον εκπαιδευτικό τομέα. Το πρότυπο του αστυνομικού ως εκπαιδευτή. Γενικοί κανόνες επαγγελματικής αγωγής και συμπεριφοράς. Τ. Υποστράτηγος Ευάγγελος ΒΕΝΕΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Τ. Α/Δ ΡΩΜΑΪΔΗΣ Παναγιώτης ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Α. Α/Α ΜΑΝΤΖΙΩΡΗΣ Κων/νος Α. Υ/Α ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Θωμάς 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΧΕΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μάθηση Μαθησιακό Περιβάλλον: Ορισμοί, Αρχές, Τρόποι Μάθησης, Παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση, σύγκριση Παραδοσιακής, Σύγχρονης αντίληψης για τη μάθηση. Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. T. Α/Α ΚΡΙΕΡΗΣ Δημήτριος T. Α/Β ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κλεάνθης, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ/CEPOL Κίνητρα, γνώση και εμπέδωση ενηλίκων. Μεθοδολογία Σχεδιασμού Διδακτικής Ενότητας.

3 Page 3 of 12 Διαχείριση Τάξης, Πειθαρχία, Σύγκρουση. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι Ενηλίκων: Πρακτική Εφαρμογή. Ομάδες Εργασίας. 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Α Γνωριμία με εκπαιδευόμενους. Παρουσίαση εκπαιδευτικών γνωστικών αντικειμένων. Δημιουργία θετικής ατμόσφαιρας στην αίθουσα διδασκαλίας. Στοιχεία αποτελεσματικής επικοινωνίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Οι διαστάσεις της αποτελεσματικής διδασκαλίας. Τ. Α/Δ ΡΩΜΑΪΔΗΣ Παναγιώτης Τ. Α/Β ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Κων/νος ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ T. Α/Α ΜΑΝΤΖΙΩΡΗΣ Κων/νος Διαδικασία μάθησης. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. Β Εκπαιδευτικά βοηθήματα. Χρήση Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού. Πρόγραμμα Power point Σχέδιο μαθήματος. Προετοιμασία εκπαιδευομένων για εξάλεπτη παρουσίαση στο πλαίσιο πρακτικής Εξάσκησης στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα. Εξάλεπτη παρουσίαση από εκπαιδευόμενους. Αξιολόγηση Παρουσιάσεων, βιντεοσκόπηση παρουσιάσεων των εκπαιδευομένων και της αξιολόγησης αυτών, παρουσία όλων των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών. Τ. Α/Δ ΡΩΜΑΪΔΗΣ Παναγιώτης Τ. Α/Β ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Κων/νος ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Τ. Α/Α ΜΑΝΤΖΙΩΡΗΣ Κων/νος Τ. Αρχ/κας ΦΡΟΥΝΤΑΣ Λουκάς T. Α/Α ΚΡΙΕΡΗΣ Δημήτριος T. Α/Β ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κλεάνθης, 4 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ α. Αυτοάμυνα Ανάπτυξη και παρουσίαση μέσων άσκησης ελέγχου Κλιμάκωση των μέσων άσκησης ελέγχου Τακτικές τοποθετήσεις (στάσεις) απέναντι στους υπόπτους. Τεχνάσματα άνω και κάτω άκρων. Τεχνικές ορθοστάδην παγκρατίου. Τεχνικές παγκρατίου στο έδαφος. Τεχνική εξάρθρωσης ακινητοποίησης καρπών εφαρμογή από δύο άτομα. Τεχνική εξάρθρωσης ακινητοποίησης αγκώνα εφαρμογή από δύο άτομα. Τεχνική πνιγμού ακινητοποίησης σε άτομο που αντιστέκεται ή προβάλλει παθητική αντίσταση. Τρόπος και μέθοδος εφαρμογής των ανωτέρω τεχνικών. Πως στεκόμαστε απέναντι στον αντίπαλο πως μετακινούμαστεπως κρατάμε τον αντίπαλο και πως χαλάμε την ισορροπία του ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ/CEPOL T. Α/Υ ΤΣΙΤΟΣ Θεοδόσιος Τ. Α/Β ΖΗΣΗΣ Κωνσταντίνος Τ. A/B ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος Τ. Υ/Β ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ Γεώργιος Τ. Υ/Β ΘΕΟΔΩΡΗΣ Βησσαρίων Τ. Υ/Β ΚΑΤΣΑΣ Θεόδωρος Τ. Υ/Β ΜΑΡΤΣΗΣ Αντώνιος Τ. Ανθ/μος ΣΑΜΠΑΝΗΣ Χαρίτων Τ. Υ/Α ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Θωμάς

4 Page 4 of 12 αντιπάλου. Τεχνικές πτώσεων πίσω και πλάγια για προστασία των εκπαιδευομένων. Τεχνική ανατροπή κάτω άκρων σε άτομο μη συνεργάσιμο. Τεχνική ανατροπή παραλλαγής σε άτομο μη συνεργάσιμο. Κατάληξη των ανωτέρω τεχνικών σε θέση για πέρασμα χειροπεδών. Εκμάθηση τεχνικών αποκρούσεων με χέρια και πόδια. Εκμάθηση τεχνικών κτυπημάτων με χέρια [πυγμές]. Εκμάθηση τεχνικών μπροστινών λακτισμάτων. [επιθετικά και αμυντικά]. Εκμάθηση τεχνικών πλάγιων λακτισμάτων. [επιθετικά και αμυντικά]. Αποφυγές Αποκρούσεις κτυπημάτων αντιπάλου με χέρια, πόδια και άμεση αντεπίθεση με χέρια και πόδια (αντίδραση σε 1 ο και 2 ο χρόνο μεταβάλλοντας την κατάσταση από αμυνόμενο σ επιτιθέμενο). Ελεύθερο «παιχνίδι», συμπλοκές και εφαρμογή στην πράξη των διδαχθεισών τεχνικών «επαφή και απόσταση». Α. Ανθ/μος ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Α. Ανθ/μος ΤΣΙΒΚΙΝΟΓΛΟΥ Ιορδάνης Α. Ανθ/μος ΝΤΟΛΙΑ Βασιλική Α. Ανθ/μος ΑΠΑΤΖΗΣ Θεόδωρος Α. Ανθ/μος ΛΟΥΚΕΡΗΣ Παναγής Α. Ανθ/μος ΣΑΡΡΗΣ Αθανάσιος Α. Ανθ/μος ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Τ. Ανθ/μος ΜΑΝΕΣΗΣ Ιωάννης Α. Αρχ/κας ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος Α. Αρχ/κας ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριστείδης Α. Αρχ/κας ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Γρηγόριος Α. Αρχ/κας ΡΟΥΤΣΗΣ Παναγιώτης Α. Υπαρχ/κας ΧΑΛΑΡΗΣ Ιωάννης Α. Αστ/κας ΤΟΥΛΟΥΜΤΣΗΣ Χαράλαμπος Τεχνική εξουδετέρωσης αντιπάλου ο οποίος μας κρατά το ένα ή τα δύο χέρια ή τα πέτα. Tεχνική εξουδετέρωσης αντιπάλου που μας έχει «αγκαλιάσει» μπροστά αφήνοντας τα χέρια μας ελεύθερα. Τεχνική εξουδετέρωσης αντιπάλου που μας έχει «αγκαλιάσει» μπροστά εγκλωβίζοντας μας τα χέρια. Τεχνική εξουδετέρωσης αντιπάλου που μας έχει εφαρμόσει «κεφαλοκλείδωμα». Τεχνική εξουδετέρωσης αντιπάλου που μας κρατά από την πλάτη αφήνοντας τα χέρια μας ελεύθερα. Τεχνική εξουδετέρωση αντιπάλου που μας κρατά από τη πλάτη εγκλωβίζοντας μας τα χέρια. Τεχνική εξουδετέρωσης αντιπάλου που μας κρατά από τον λαιμό (από την πλάτη). Χρήση αστυνομικής ράβδου Είδη αστυνομικής ράβδου. Τρόπος μεταφοράς αστυνομικής ράβδου. Σημεία χρήσης αστυνομικής ράβδου στο ανθρώπινο σώμα. Σημεία που απαγορεύεται η χρήση της αστυνομικής ράβδου στο ανθρώπινο σώμα. Θέσεις ετοιμότητας και όπλισης της αστυνομικής ράβδου. Τεχνικές χρήσης της αστυνομικής ράβδου. Συνδυασμοί τεχνικών χρήσης αστυνομικής ράβδου. Χρήση χειροπεδών.

5 Page 5 of 12 Θέση χειροπεδών. Εντολές που δίνουμε στον ελεγχόμενο κατά την τοποθέτηση των χειροπέδων. Δέσιμο πέρασμα χειροπεδών στην όρθια θέση. Δέσιμο πέρασμα χειροπεδών στην γονυπετή θέση. Δέσιμο πέρασμα χειροπεδών στην πρηνή θέση. Ασφαλής αφαίρεση χειροπεδών. Θέση συνέντευξης. Κλίμακα ελέγχου χέρια ελεγχόμενου. Σημεία πίεσης. Σωματική έρευνα Βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται πριν τη σωματική έρευνα. Εντολές που δίνουμε στον ελεγχόμενο κατά τη διενέργεια σωματικής έρευνας. Σωματική έρευνα σε αδέσμευτα άτομα σε τοίχο. Σωματική έρευνα σε αδέσμευτα άτομα στην όρθια θέση. Σωματική έρευνα σε δεμένα άτομα στην όρθια θέση. Σωματική έρευνα σε δεμένα άτομα στην πρηνή θέση στο έδαφος. Έλεγχος υπόπτου, απλός συνεργάσιμος (ορθή γωνία, ένας ύποπτος ομιλία). 5 ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γενικό Μέρος Ύποπτοι και Αστυνομικοί. Τρίγωνο επιβίωσης. Ενδείξεις κινδύνου [συναισθηματικοί δείκτες κινδύνου και προεπιθετικές στάσεις υπόπτων]. Κατανόηση της γλώσσας του σώματος των υπόπτων. Παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα μιας ένοπλης σύγκρουσης. Πότε πυροβολούν οι ύποπτοι. Αντιδράσεις του Αστυνομικού στον κίνδυνο. ΣΤΡΕΣ (φόβος) και οι επιπτώσεις του πριν και μετά την ένοπλη συμπλοκή. Πλησιάζοντας τον κίνδυνο. Φάσμα ετοιμότητας. Διανοητική προετοιμασία. Διανοητικές διαδικασίες. Ειδικό Μέρος T. Α/Υ ΤΣΙΤΟΣ Θεοδόσιος Τ. Α/Β ΖΗΣΗΣ Κωνσταντίνος Τ. A/B ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος Τ. Υ/Β ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ Γεώργιος Τ. Υ/Β ΘΕΟΔΩΡΗΣ Βησσαρίων Τ. Υ/Β ΚΑΤΣΑΣ Θεόδωρος Τ. Υ/Β ΜΑΡΤΣΗΣ Αντώνιος Τ. Ανθ/μος ΣΑΜΠΑΝΗΣ Χαρίτων Α. Ανθ/μος ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Α. Ανθ/μος ΤΣΙΒΚΙΝΟΓΛΟΥ Ιορδάνης Α. Ανθ/μος ΝΤΟΛΙΑ Βασιλική Α. Ανθ/μος ΑΠΑΤΖΗΣ Θεόδωρος Α. Ανθ/μος ΛΟΥΚΕΡΗΣ Παναγής Α. Ανθ/μος ΣΑΡΡΗΣ Αθανάσιος Α. Ανθ/μος ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

6 Page 6 of 12 (1) Διαδικασίες περιπολίας Αυτοπειθαρχία. Περιπολία. Επιβλητική παρουσία. Πειθαρχία στην περιπολία. Γενικές αρχές περιπολίας. Τρόπος χρήσης F/S ασυρμάτων κώδικες. Έλεγχος ατόμων που οπλοφορούν νόμιμα. Αντιδράσεις ενόπλου υπόπτου. Πότε πρέπει να έχεις τραβηγμένο το όπλο σου. Πιθανές συνέπειες κάποιων ενεργειών σου. Οι συνέπειες του αιφνιδιασμού σε μία ένοπλη αντιπαράθεση. Πρακτική άσκηση. (2)Kανόνες τρόποι αυτοπροστασίας στη δίκυκλη αστυνόμευση (ΔΙ.ΑΣ.) (3) Πριν και μετά την εξέλιξη της αντιπαράθεσης Κίνηση μέσα στη φονική ζώνη. Προσέγγιση εκτίμηση προβληματικής περιοχής. Τ. Ανθ/μος ΜΑΝΕΣΗΣ Ιωάννης Α. Αρχ/κας ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος Α. Αρχ/κας ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριστείδης Α. Αρχ/κας ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Γρηγόριος Α. Αρχ/κας ΡΟΥΤΣΗΣ Παναγιώτης Α. Υπαρχ/κας ΧΑΛΑΡΗΣ Ιωάννης Α. Αστ/κας ΤΟΥΛΟΥΜΤΣΗΣ Χαράλαμπος Α. Υ/Α ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Θωμάς Α. Ανθ/μος ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ Ευστάθιος Τ.Ε.Ι.Δ.Α.Ε. Αποχώρηση από τον τόπο του επεισοδίου. Διαφύλαξη προστασία του χώρου εγκλήματος. Έρευνα για τα όπλα σε ύποπτα άτομα. Προστασία του όπλου σου από αρπαγή. Πρακτική άσκηση. (4)Έλεγχος οχημάτων Κανόνες ασφαλείας. Τακτικές ελέγχου προσεγγίσεις. Προσέγγιση οχήματος αγνώστου κινδύνου. Προσέγγιση οχήματος υψηλού κινδύνου. Έξοδος επιβατών από ύποπτο όχημα. Έρευνα οχημάτων για όπλα ναρκωτικά κ.λ.π. Πρακτική άσκηση. Καταδίωξη οχημάτων. Χρήση όπλου κατά την καταδίωξη. Μονάδες ελέγχου (ΜΠΛΟΚΑ). (5) Εγκλήματα σε εξέλιξη Ανταπόκριση άφιξη. Προσέγγιση Αστυνομικών. Επικίνδυνες κλήσεις. Ενέργειες Αστυνομικών στον τόπο περιστατικού σε εξέλιξη. Άμεση συγκέντρωση στοιχείων αναζητήσεις. Έρευνα κτιρίων. Πρακτική άσκηση. [6] Πεζή καταδίωξη. Γενικές αρχές, προϋποθέσεις, βασικές αρχές και τεχνικές για ασφαλή πεζή καταδίωξη κ.λ.π. (7) Πρότυπα συμπλοκών. Χρηματαποστολές. Οικογενειακά προβλήματα.

7 Page 7 of 12 Επεισόδια σε ΜΠΑΡ Δημόσιους χώρους κ.λ.π. Πρακτική άσκηση. [8] Ανάλυση κριτική αστυνομικών ενεργειών επί πραγματικών περιστατικών. Ανάλυση πραγματικών περιστατικών που έχουν συμβεί μέχρι σήμερα. Ενέργειες Αστυνομικών. Παραλείψεις Αστυνομικών. Εντοπισμός λαθών. Μοιραία λάθη που έχουν σκοτώσει έμπειρους Αστυνομικούς. (9) Ασκήσεις διαχείρισης κρισίμων αστ/κών καταστάσεων στον εξομοιωτή (LASER). (10) Μεταγωγές Κρατουμένων. 6 ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ α. Ανάλυση Ν 3169/03 Περί Οπλοφορίας χρήσης πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς κ.λπ. Προσαγωγές και έλεγχος υπόπτων (Π.Δ.141/91) β. (1) Εισαγωγή (σκοπός μαθήματος) (2) Περίστροφα Πιστόλια Ασφάλεια και ασφαλής χρήση όπλων. Προετοιμασία περιστρόφων και πιστολιών για άμεση χρήση και τρόπος μεταφοράς και ετοιμότητας αυτών. Διαμετρήματα περιστρόφων και πιστολιών. Τεχνική σκόπευσης. Γέμιση απογέμιση όπλων. Μονή και διπλή λαβή για το κράτημα πιστολιού. Τεχνική πίεση σκανδάλης. Τ. Α/Α ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ Ιωάννης Α. Α/Α ΑΡΓΥΡΟΣ Σπυρίδων Δ.Ο.Ν./Α.Ε.Α. T. Α/Υ ΤΣΙΤΟΣ Θεοδόσιος Τ. Α/Β ΖΗΣΗΣ Κωνσταντίνος Τ. A/B ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος Τ. Υ/Β ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ Γεώργιος Τ. Υ/Β ΘΕΟΔΩΡΗΣ Βησσαρίων Τ. Υ/Β ΚΑΤΣΑΣ Θεόδωρος Τ. Υ/Β ΜΑΡΤΣΗΣ Αντώνιος Τ. Ανθ/μος ΣΑΜΠΑΝΗΣ Χαρίτων Θέσεις βολής. Γρήγορη βολή Χονδρική σκόπευση. Πυρομαχικά και αποτελεσματικότητα αυτών. Συντήρηση όπλων και πυρομαχικών. (3) Πρακτική Άσκηση Ξηρά προπόνηση στο περίστροφο και στο πιστόλι με πυρομαχικά χωρίς καψύλλιο σε όλες τις τεχνικές και τακτικές της σκόπευσης Αυτοπροστασίας, αντίστοιχα. Τράβηγμα του όπλου από τη θήκη. Πρακτική άσκηση στο πεδίο βολής με φυσίγγια Νο 0,38 SPL (100 φυσίγγια ανά εκπαιδευόμενο) σε σκοπευμένη και γρήγορη βολή σε στάση και μετά από κίνηση, από διάφορες θέσεις και αποστάσεις (στίβος μάχης). (4) Υποπολυβόλο MP5 A3. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Λύση αρμολόγηση. Λειτουργία. γέμιση απογέμιση υποπολυβόλου και οπτικός έλεγχος. Τ. Αρχ/κας ΦΟΒΑΚΗΣ Παντελής Α. Ανθ/μος ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Α. Ανθ/μος ΤΣΙΒΚΙΝΟΓΛΟΥ Ιορδάνης Α. Ανθ/μος ΝΤΟΛΙΑ Βασιλική Α. Ανθ/μος ΑΠΑΤΖΗΣ Θεόδωρος Α. Ανθ/μος ΛΟΥΚΕΡΗΣ Παναγής Α. Ανθ/μος ΣΑΡΡΗΣ Αθανάσιος Α. Ανθ/μος ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Τ. Ανθ/μος ΜΑΝΕΣΗΣ Ιωάννης Α. Αρχ/κας ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος Α. Αρχ/κας ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριστείδης

8 Page 8 of 12 Ενέργειες Αστυνομικών κατά την παραλαβή και την παράδοση. Προετοιμασία του υποπολυβόλου για άμεση χρήση. Τρόπος μεταφοράς υποπολυβόλου. Τεχνική σκόπευσης. Θέσεις βολής. Γρήγορη βολή Χονδρική σκόπευση από το ύψος του ώμου. Α. Αρχ/κας ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Γρηγόριος Α. Αρχ/κας ΡΟΥΤΣΗΣ Παναγιώτης Α. Υπαρχ/κας ΧΑΛΑΡΗΣ Ιωάννης Α. Αστ/κας ΤΟΥΛΟΥΜΤΣΗΣ Χαράλαμπος Πυρομαχικά. Εμπλοκές αίτια και θεραπεία εμπλοκών. Α. Ανθ/μος ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ Ευστάθιος (5) Πρακτική Άσκηση Τ.Ε.Ι.Δ.Α.Ε. Ξηρά προπόνηση με πυρομαχικά των 9 ΜΜ. Χωρίς καψύλλια σε όλες τις τεχνικές χρήσης του MP5, A3. Πρακτική άσκηση στο πεδίο βολής με 200 φυσίγγια των 9 ΜΜ και 100 φυσίγγια περιστρόφου 0,38 SPL ανά εκπαιδευόμενο. Σε σκοπευμένη και γρήγορη βολή από διάφορες θέσεις και αποστάσεις (στίβος μάχης). Διδακτική μεθοδολογία. Η ψυχολογία του εγκληματία και η διαδικασία προσέγγισής του (6) Ασκήσεις διαχείρισης κρίσιμων Αστυνομικών καταστάσεων στον εξομοιωτή (LASER). γ. Διορθωτικές τεχνικές στο σκοπευτή σκοποβολής. Κανόνες ασφαλείας Διεξαγωγή εξομοιωτικών ασκήσεων. Μνημόνιο ενεργειών. Προετοιμασία βολών. 7 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ Εκρηκτικοί Μηχανισμοί, Εξουδετέρωση αυτοσχεδίων βομβών, εκρηκτικών μηχανισμών. Έλεγχοι για εντοπισμό αυτών Ενέργειες σε περίπτωση εντοπισμού και ειδικότερα σε περιπτώσεις ανεφοδιασμού των εγκαταστάσεων και διακίνησης αλληλογραφίας. 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΊΑΣ Ψυχολογία και εκπαίδευση. Δυναμική ομάδας. Έλεγχος της ομάδας. Διαχείριση εργασιακού στρες. Διαχείριση του θυμού. Γενικές αρχές συμπεριφοράς με εκπαιδευόμενους δυσπροσάρμοστους ενήλικες. 9 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ T. ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ Μιχαήλ, Σύμβουλος Ασφαλείας Α. A/B ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος, Τ. Α/Α ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Α. Α/Α ΖΩΝΟΥΔΑΚΗΣ Νικόλαος Δ.Α.Α./Υ.Κ.Α./Τ.Ε.Ε.Μ. Τ. Α/Υ (Ε.Κ.) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος Α. Α/Β (Ε.Κ.) ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΣ Ιωάννης Δ ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/Α.Ε.Α. Τ. Α/Α (ΥΓ) ΜΑΡΟΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος Α. Α/Β (ΥΓ) ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ιωάννης Δ ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/Α.Ε.Α. 10 Θεωρητική & Πρακτική παρουσίαση από τους Εκπαιδευόμενους 10α Θεωρητική & Πρακτική παρουσίαση της Αστυνομικής Αυτοάμυνας από τους Εκπαιδευόμενους, βιντεοσκόπηση παρουσιάσεων των εκπαιδευομένων και της αξιολόγησης αυτών, παρουσία όλων των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών. T. Α/Υ ΤΣΙΤΟΣ Θεοδόσιος Τ. Α/Β ΖΗΣΗΣ Κωνσταντίνος Τ. A/B ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος Τ. Υ/Β ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ Γεώργιος

9 Page 9 of 12 Τ. Υ/Β ΘΕΟΔΩΡΗΣ Βησσαρίων Τ. Υ/Β ΚΑΤΣΑΣ Θεόδωρος Τ. Υ/Β ΜΑΡΤΣΗΣ Αντώνιος Τ. Ανθ/μος ΣΑΜΠΑΝΗΣ Χαρίτων Τ. Υ/Α ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Θωμάς Τ. Αρχ/κας ΦΡΟΥΝΤΑΣ Λουκάς 10β Θεωρητική & Πρακτική παρουσίαση των Τακτικών Αυτοπροστασίας από τους Εκπαιδευόμενους, βιντεοσκόπηση παρουσιάσεων των εκπαιδευομένων και της αξιολόγησης αυτών, παρουσία όλων των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών. Α. Ανθ/μος ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Α. Ανθ/μος ΤΣΙΒΚΙΝΟΓΛΟΥ Ιορδάνης Α. Ανθ/μος ΝΤΟΛΙΑ Βασιλική Α. Ανθ/μος ΑΠΑΤΖΗΣ Θεόδωρος Α. Ανθ/μος ΛΟΥΚΕΡΗΣ Παναγής Α. Ανθ/μος ΣΑΡΡΗΣ Αθανάσιος Α. Ανθ/μος ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Τ. Ανθ/μος ΜΑΝΕΣΗΣ Ιωάννης Α. Αρχ/κας ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος Α. Αρχ/κας ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριστείδης Α. Αρχ/κας ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Γρηγόριος Α. Αρχ/κας ΡΟΥΤΣΗΣ Παναγιώτης Α. Υπαρχ/κας ΧΑΛΑΡΗΣ Ιωάννης Α. Αστ/κας ΤΟΥΛΟΥΜΤΣΗΣ Χαράλαμπος T. Α/Υ ΤΣΙΤΟΣ Θεοδόσιος Τ. Α/Β ΖΗΣΗΣ Κωνσταντίνος Τ. A/B ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος Τ. Υ/Β ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ Γεώργιος Τ. Υ/Β ΘΕΟΔΩΡΗΣ Βησσαρίων Τ. Υ/Β ΚΑΤΣΑΣ Θεόδωρος Τ. Υ/Β ΜΑΡΤΣΗΣ Αντώνιος Τ. Ανθ/μος ΣΑΜΠΑΝΗΣ Χαρίτων

10 Page 10 of 12 Τ. Υ/Α ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Θωμάς Τ. Αρχ/κας ΦΡΟΥΝΤΑΣ Λουκάς 10γ Θεωρητική & Πρακτική παρουσίαση της Αστυνομικής Αμυντικής Σκοποβολής από τους Εκπαιδευόμενους, βιντεοσκόπηση παρουσιάσεων των εκπαιδευομένων και της αξιολόγησης αυτών, παρουσία όλων των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών. Α. Ανθ/μος ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Α. Ανθ/μος ΤΣΙΒΚΙΝΟΓΛΟΥ Ιορδάνης Α. Ανθ/μος ΝΤΟΛΙΑ Βασιλική Α. Ανθ/μος ΑΠΑΤΖΗΣ Θεόδωρος Α. Ανθ/μος ΛΟΥΚΕΡΗΣ Παναγής Α. Ανθ/μος ΣΑΡΡΗΣ Αθανάσιος Α. Ανθ/μος ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Τ. Ανθ/μος ΜΑΝΕΣΗΣ Ιωάννης Α. Αρχ/κας ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος Α. Αρχ/κας ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριστείδης Α. Αρχ/κας ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Γρηγόριος Α. Αρχ/κας ΡΟΥΤΣΗΣ Παναγιώτης Α. Υπαρχ/κας ΧΑΛΑΡΗΣ Ιωάννης Α. Αστ/κας ΤΟΥΛΟΥΜΤΣΗΣ Χαράλαμπος T. Α/Υ ΤΣΙΤΟΣ Θεοδόσιος Τ. Α/Β ΖΗΣΗΣ Κωνσταντίνος Τ. A/B ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος Τ. Υ/Β ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ Γεώργιος Τ. Υ/Β ΘΕΟΔΩΡΗΣ Βησσαρίων Τ. Υ/Β ΚΑΤΣΑΣ Θεόδωρος Τ. Υ/Β ΜΑΡΤΣΗΣ Αντώνιος Τ. Ανθ/μος ΣΑΜΠΑΝΗΣ Χαρίτων Τ. Υ/Α ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Θωμάς Τ. Αρχ/κας ΦΡΟΥΝΤΑΣ Λουκάς

11 Page 11 of 12 Α. Ανθ/μος ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Α. Ανθ/μος ΤΣΙΒΚΙΝΟΓΛΟΥ Ιορδάνης Α. Ανθ/μος ΝΤΟΛΙΑ Βασιλική Α. Ανθ/μος ΑΠΑΤΖΗΣ Θεόδωρος Α. Ανθ/μος ΛΟΥΚΕΡΗΣ Παναγής Α. Ανθ/μος ΣΑΡΡΗΣ Αθανάσιος Α. Ανθ/μος ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Τ. Ανθ/μος ΜΑΝΕΣΗΣ Ιωάννης Α. Αρχ/κας ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος Α. Αρχ/κας ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριστείδης Α. Αρχ/κας ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Γρηγόριος Α. Αρχ/κας ΡΟΥΤΣΗΣ Παναγιώτης Α. Υπαρχ/κας ΧΑΛΑΡΗΣ Ιωάννης Α. Αστ/κας ΤΟΥΛΟΥΜΤΣΗΣ Χαράλαμπος 11 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ (Σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο ) Τ. Α/Υ ΤΣΙΤΟΣ Θεοδόσιος Τ. Υ/Α ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Θωμάς ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 12 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Άπαντες οι διορισμένοι ως τακτικό και αναπληρωματικό διδακτικό προσωπικό στα ανωτέρω πρακτικά αντικείμενα. Τ. Υ/Α ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Θωμάς Α. Ανθ/μος ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ Ευστάθιος 13 ΛΗΞΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ Τ. Υ/Α ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Θωμάς Α. Ανθ/μος ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ Ευστάθιος

12 Page 12 of Στους δικαιούμενους, σύμφωνα με την υπ αριθ. 2/46142/0022 από 27/9/2004 Κοινή Απόφαση Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης του διδακτικού προσωπικού των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 2/32671/0022 από 5/7/2006 ομοία, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διαταγή εκπαίδευσης, παρέχεται ωριαία αποζημίωση. 3. Η Διεύθυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α., να καλύψει την δαπάνη που προκαλείται, από την ωριαία αποζημίωση του διδακτικού προσωπικού που δικαιούται (εκατό (100) περίπου διδακτικών ωρών), από εγγεγραμμένες στο προϋπολογισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, πιστώσεις, έτους Η παρούσα ισχύει για το από έως 22/2/2014, χρονικό διάστημα. 5. Την ειδοποίηση των διοριζομένων αναθέτουμε στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας. O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Ο διπλωματούχος της ειδικότητας Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1715 17 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΓΠ/7630 Έγκριση νέας ειδικότητας: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Το Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Χωρίς αμφιβολία, η εξασφάλιση της τάξης, της ομαλότητας και της κοινωνικής συνοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Προσωπικό Ασφαλείας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Προσωπικό Ασφαλείας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Προσωπικό Ασφαλείας Βάσει της τροποποίησης του Νόμου 2518/1997 που αφορά στο Προσωπικό Ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, σε επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ: 9-3-07 ΑΡ..ΠΡΩΤ:8343 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ: Α) ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΚΕ [ 22 ] ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΟΠΚΕ [ 22 ] ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΠΚΕ [ 22 ] ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΙΟΜΑΔΕΣΠΡΟΛΗΨΗΣ &ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΚΗΡΥΧΤΟΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝΕΛΛΗΝΙΚΩΝΠΟΛΕΩΝ Συνοδεύουμε τις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) στις «καυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας Άρθρο 1 Αποστολή 1. Η Ελληνική Αστυνομία είναι Σώμα Ασφάλειας, με τοπική αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 (ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)... 3 2. Ανάλυση Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας»

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την διδασκαλία της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» Επιμέλεια Εργασίας: Χαρκιολάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α ΣΧΟΛΗ Α Σ Τ Υ Φ Υ Λ Α Κ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθ. πρωτ.: 5768/21-7-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθ. πρωτ.: 5768/21-7-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθ. πρωτ.: 5768/21-7-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 13/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Τρόπος Εκπαίδευσης 5.

1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Τρόπος Εκπαίδευσης 5. 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Τρόπος Εκπαίδευσης 5. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 6. Συγγραφείς του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ : ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Ο κάτοχος διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εργασιακού Χώρου... 3 Εισαγωγή... 4

Στοιχεία Εργασιακού Χώρου... 3 Εισαγωγή... 4 Περιεχόμενα Στοιχεία Εργασιακού Χώρου... 3 Εισαγωγή... 4 Ενέργειες Πριν τον Σεισμό Αντισεισμικός Σχεδιασμός Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης στον εργασιακό χώρο... 5 1. Καθορισμός Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Vellum Certificate in Adult Education SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Vellum Certificate in Adult Education SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

FISIKI AGOGI FINALCOVER.ai 1 7/6/12 12:43 PM FISIKI AGOGI FINALCOVER.ai 1 7/6/12 12:43 PM C M Y CM MY CY CMY K

FISIKI AGOGI FINALCOVER.ai 1 7/6/12 12:43 PM FISIKI AGOGI FINALCOVER.ai 1 7/6/12 12:43 PM C M Y CM MY CY CMY K FISIKI AGOGI FINALCOVER.ai C M Y CM MY CY CMY K 1 7/6/12 12:43 PM Φυσική Αγωγή για το Γυμνάσιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Φυσική Αγωγή Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Σ Χ Ο Λ Η Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Σ Χ Ο Λ Η Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Σ Χ Ο Λ Η Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ Β 2357 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (FPC) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Οι Εξοµοιωτές στον Στρατό Ξηράς

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Οι Εξοµοιωτές στον Στρατό Ξηράς ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 0 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ - Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 Οι Εξοµοιωτές στον Στρατό Ξηράς ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα