ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Νοµαρχιακή Επιτροπή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Νοµαρχιακή Επιτροπή"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Α Σ Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.:.ΑΝΑΠΤ. 919/ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Α Ν.Ε. 2/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Ανοικτός ιαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί η ιαφηµιστική Εκστρατεία στα Μ.Μ.Ε. για την Τουριστική Προβολή του Νοµού Λευκάδας στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό για το έτος 2006.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η Νοµαρχιακή Επιτροπή Έχοντας υπόψη : 1.Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και ισχύει. 2.Τις διατάξεις του Οργανισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Λευκάδας (ΦΕΚ 1747/τ.Β / ). 3.Τις διατάξεις του άρθρου 100 παραγρ.3 του Π.. 30/96. 4.Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 που αφορά προµήθειες του ηµ. Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. 5.Τις διατάξεις του Π.. 394/ (ΦΕΚ 266/τ.Α / ) που αφορά στο κανονισµό προµηθειών του ηµοσίου και Ν.Π... 6.Την αριθµ /519/0026/89 απόφαση Υπ. Οικονοµικών που αφορά στη ρύθµιση διαδικασιών συµβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών από το ηµόσιο και τα Ν.Π... (ΦΕΚ 388/Β/89) και κυρώθηκε µε το άρθρο 11 του Ν. 1881/90. 7.Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/99. 8.Την αριθµ.2/45564/0026(φεκ 1066/τ.Β /2001) απόφαση Υπ.Οικονοµικών «Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παραγρ.1 του Ν.2362/95». 9.Τις διατάξεις του Π.. 261/ (ΦΕΚ 186/τ.Α / ) που αφορά στη διαφάνεια, στη διαφηµιστική προβολή του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης. 1

2 10.Την αριθµ 124/ απόφαση του Ν.Σ. Λευκάδας «έγκριση προγράµµατος τουριστικής προβολής Ν.Λευκάδας έτους 2006». 11.Την αριθµ 65/ απόφαση Ν.Ε.Τ.Π. Ν.Λευκάδας «κατάρτιση προγράµµατος τουριστικής προβολής Ν.Λευκάδας 2006». 12.Την ανάγκη υλοποίησης προγράµµατος διαφηµιστικής εκστρατείας στα Μ.Μ.Ε. για την τουριστική προβολή του Νοµού Λευκάδας το έτος ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο την συµφερότερη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου στον οποίο θα ανατεθούν α)ο σχεδιασµός και η παραγωγή του δηµιουργικού µέρους της διαφηµιστικής εκστρατείας του Νοµού Λευκάδας στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό β)ο σχεδιασµός και η αγορά χώρου/χρόνου στα Μ.Μ.Ε. και γ)οι απαραίτητες αναπαραγωγές του δηµιουργικού υλικού για την υλοποίηση της διαφηµιστικής εκστρατείας του Νοµού στα Μ.Μ.Ε. Εσωτερικού και Εξωτερικού για το έτος ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ορίζεται στο ποσό µέχρι ,00 (εκατόν τριάντα χιλιάδες Ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Στον προϋπολογισµό συµπεριλαµβάνονται το κόστος για σχεδιασµό και παραγωγή του δηµιουργικού µέρους της διαφήµισης, το κόστος για σχεδιασµό και αγορά χρόνου/χώρου στα Μ.Μ.Ε. Εσωτερικού και Εξωτερικού και το κόστος για τις αναπαραγωγές του δηµιουργικού υλικού. Ο προϋπολογισµός αναλύεται ως εξής: 1. Το κόστος για σχεδιασµό και παραγωγή του δηµιουργικού µέρους της διαφήµισης, για σχεδιασµό και αγορά χρόνου/χώρου στα Μ.Μ.Ε. και για τις αναπαραγωγές του δηµιουργικού υλικού στο Εσωτερικό, µέχρι ποσού ,00 (Εκατόν εννέα χιλιάδες Ευρώ). Εκ του ανωτέρω ποσού, ποσοστό 50% θα διατεθεί για την προβολή στην Τηλεόραση, ποσοστό 40% για την προβολή στα Έντυπα Μέσα και ποσοστό 10% για την προβολή στο Ραδιόφωνο. 2. Το κόστος για διαφήµιση στο διαδίκτυο µέχρι ποσού 6.000,00 (έξι χιλιάδες Ευρώ) 3. Το κόστος για σχεδιασµό και παραγωγή του δηµιουργικού µέρους της διαφήµισης, για σχεδιασµό και αγορά χώρου στα Έντυπα Μέσα και για τις αναπαραγωγές του δηµιουργικού υλικού στο Εξωτερικό (Ιταλία), µέχρι ,00 (δέκα πέντε χιλιάδες Ευρώ). ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κύριος στόχος του έργου είναι ο σχεδιασµός της διαφηµιστικής εκστρατείας για την τουριστική προβολή του Νοµού Λευκάδας σε όλη την Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Ιταλία) µε πρωτοποριακά και καινοτόµα διαφηµιστικά spots. Η προβολή του Νοµού αποσκοπεί στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισµού την περίοδο των 2

3 θερινών διακοπών και στην προβολή της απαράµιλλης οµορφιάς του νησιού τόσο στο Εσωτερικό όσο και στην γείτονα Ιταλία από την οποία η µετάβαση στην Λευκάδα είναι ιδιαίτερα εύκολη και γρήγορη µέσω των Λιµένων Ηγουµενίτσας και Πάτρας. Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί το πλεονέκτηµα της Λευκάδας ως στεριανό νησί λόγω της σύνδεσης της µε την στεριά µέσω της πλωτής κινητής γέφυρας µήκους 50µ. Η τουριστική εκστρατεία πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις απαράµιλλα όµορφες και βραβευµένες αµµώδεις παραλίες (Πόρτο Κατσίκι, Εγκρεµνοί, Κάθισµα κ.λ.π.) και στην απίστευτη ποικιλία της φύσης που αποτελούν ένα οικολογικό παράδεισο. Οι αθλητικές και άλλες δραστηριότητες όπως Kite Surf, Wind Surf, Ιστιοπλοΐα, κ.λ.π πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της διαφηµιστικής εκστρατείας. Στόχος του έργου επίσης είναι η προβολή της υψηλής πολιτιστικής παράδοσης (των εκδηλώσεων Λόγου και Τέχνης και του ιεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ) και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που κάνουν πολλούς να επισκέπτονται τη Λευκάδα επί σειρά ετών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Με τον παρόντα διαγωνισµό προκηρύσσεται έργο για το έτος 2006, για το σχεδιασµό και την παραγωγή του δηµιουργικού µέρους της διαφηµιστικής εκστρατείας του Νοµού Λευκάδας, για το σχεδιασµό και την αγορά χρόνου/χώρου στα Μ.Μ.Ε. Εσωτερικού και Εξωτερικού και για τις αναπαραγωγές του δηµιουργικού υλικού. Η χρονική περίοδος της διαφηµιστικής εκστρατείας ορίζεται από αρχές Μαΐου 2006 έως τέλος Ιουλίου Για την αξιολόγηση τους στον διαγωνισµό οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν προς επιλογή τρεις (3) δηµιουργικές εναλλακτικές προτάσεις, στην αρτιότερη δυνατή µορφή, για κάθε ένα από τα παρακάτω Μ.Μ.Ε.. Τεχνικές Προδιαγραφές ηµιουργικού Υλικού Για την Τηλεόραση: Οι συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν story boards (εικόνα-κείµενα-ηχητικά) για ένα (1) κεντρικό τηλεοπτικό spot διάρκειας µέχρι 30 sec. Η παραγωγή του δηµιουργικού µέρους και ειδικότερα του τηλεοπτικού spot πρέπει να είναι υψηλής αισθητικής, σύγχρονο, µε χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία. Σηµειώνεται ότι το υλικό για την τηλεοπτική προβολή, στην τελική του µορφή θα παραδοθεί σε format 4:3. Για το Ραδιόφωνο: Οι συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν τελικό δείγµα (εκφώνηση-ηχητικά) για ένα (1) ραδιοφωνικό spot διάρκειας µέχρι 30 sec. Η παραγωγή του ραδιοφωνικού spot πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία µε ιδιαίτερη έµφαση στην πρωτοτυπία και την καινοτοµία. Για τα Έντυπα Μέσα: Οι συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν προσχέδια και προσαρµογές (ενσωµατωµένα προτεινόµενα κείµενα και εικαστικό) κάθετα και οριζόντια, σε διάφορες διαστάσεις όπως εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, β εξώφυλλο, β οπισθόφυλλο, αριστερή/δεξιά σελίδα, ολοσέλιδη καταχώριση, σαλόνι, ½ σελίδα, κ.λ.π.. 3

4 Για το Internet: Οι συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν τελικά προσχέδια για Internet banner (οριζόντια και κάθετα, µικρά και µεγάλα) µε και χωρίς animation, text links και links µε την ιστοσελίδα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας Για τα παραπάνω αναφερόµενα Μέσα υπογραµµίζεται ότι το δηµιουργικό υλικό (δοκίµια) που θα προκριθεί, θα διαµορφωθεί στην τελική του µορφή από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας, χωρίς περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση της Ν.Α. Λευκάδας πριν την δηµοσίευσή του. Όλο το υλικό που θα παραχθεί, (φωτογραφικό, εικαστικό, ηχητικό, τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό, κ.λ.π) θα παραδοθεί στην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας από τον Ανάδοχο ταυτόχρονα µε την λήξη της σύµβασης. Πρόταση Μέσων Αναλυτικά η πρόταση Μέσων πρέπει να περιλαµβάνει: Πρόταση προγράµµατος Μέσων (Media Plan). Η πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει καθορισµό των διάφορων κοινωνικών οµάδων (target groups) στα οποία απευθύνεται η διαφηµιστική εκστρατεία, στοιχεία για τις προτιµήσεις των εσωτερικών τουριστών, προτάσεις σχετικά µε την προσέλκυση ειδικών κοινών. Στόχοι και Στρατηγική Μέσων, Media Mix. Media Buying. Εκτίµηση της αναµενόµενης απόδοσης του διαφηµιστικού προγράµµατος. Παρουσίαση των πρόσφατων επίσηµων µετρήσεων ακροαµατικότητας για όλα τα Μέσα σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π.. 261/ (ΦΕΚ 186/τ.Α / ). Επιπλέον παροχές ανά Μέσο. Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι πλήρεις, αναλυτικές, σύµφωνα µε την προτεινόµενη από τους υποψήφιους κατανοµή ανά κοινό στόχο, τεκµηριωµένες µε όλους τους απαραίτητους δείκτες αποτελεσµατικότητας και τα στοιχεία που θα αποδεικνύουν την ισχύ της πρότασης και θα προκύπτουν από ανεξάρτητες πηγές και η οποία θα τεκµηριώνει την προτεινόµενη κατανοµή, ανά Μέσο. ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε το πέρας της σύµβασης να παραδώσει, στην τελική του µορφή το υλικό, ως εξής : 1. Τηλεοπτικό spot. Για το τηλεοπτικό spot ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει τα εξής: ύο (2) Tapes Master BETA SP PAL και δύο (2) Master BETA DIGITAL µε εγγραφή ήχων, µουσική και αφήγηση για ένα (1) τηλεοπτικό spot. ύο (2) Τapes Master BETA SP PAL και δύο (2) Master BETA DIGITAL µόνο µε εικόνα απαλλαγµένο από µουσική, φυσικούς ήχους και αφήγηση. ύο (2) DVD µε εγγραφή ήχων, µουσική και αφήγηση για ένα (1) τηλεοπτικό spot. 4

5 2. Ραδιοφωνικό spot. Για το ραδιοφωνικό spot ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει δύο (2) CDς µε ένα (1) ραδιοφωνικό spot διάρκειας µέχρι 30sec. 3. Καταχωρήσεις στα Έντυπα Μέσα. Για τις καταχωρήσεις στα Έντυπα Μέσα ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει τρεις (3) διαφορετικές επιλογές σε τέτοια µορφή, ούτως ώστε να µπορεί, κάθε παραδοτέο θέµα να προσαρµοσθεί σε όλες τις δυνατές διαστάσεις και format (όπως εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, β εξώφυλλο, β οπισθόφυλλο, αριστερή/δεξιά σελίδα, ολοσέλιδη καταχώριση, σαλόνι, ½ σελίδα, κ.λ.π.). Τα ως άνω εικαστικά θέµατα θα παραδοθούν στην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας στην τελική µορφή σε ψηφιακό αρχείο κατάλληλο για αναπαραγωγές και για περιβάλλοντα PC και MAC, σε υψηλή ανάλυση 300dpi µε διαστάσεις Α3 σε αρχείο Photoshop (psd) ανά θέµα. 4. Internet. Για την προβολή στο διαδίκτυο ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει το τελικό υλικό για Internet banner (οριζόντια και κάθετα, µικρά-µεγάλα), µε ή χωρίς animation, text links και links µε την ιστοσελίδα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας, κ.λ.π σε ψηφιακή µορφή. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα γίνει κατά την 29 η του µηνός Μαρτίου του έτους 2006, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, επί της οδού Υποσµ. Αθαν. Κατωπόδη, Λευκάδα, κτίριο ιεύθυνσης Ανάπτυξης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας. Εάν ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την 05 η του µηνός Απριλίου, ηµέρα Τετάρτη, του έτους 2006 χωρίς τροποποίηση των όρων της παρούσης διακήρυξης στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 1. Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα 2. Συνεταιρισµοί 3. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Ειδικά οι Έλληνες πολίτες και τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 & 3 του 2 ου άρθρου του Π.. 261/97 και να συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις των αιτήσεων για την εγγραφή τους στο Μητρώο ιαφηµιστών του ηµοσίου και των αιτήσεων που τηρούνται στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την εγγραφή τους στο Μητρώο ιαφάνειας (η ως άνω τιθέµενη από το Π.. 261/97 προϋπόθεση αφορά Εταιρείες µε έδρα στην Ελλάδα) 5

6 Α.2. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις 2. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Εµπορίου. Α.3. ικαιολογητικά συµµετοχής: Οι δικαιούµενοι για να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν µαζί µε την προσφορά να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α) Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π 394/96 µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά ένα µήνα από το χρόνο ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη. Εγγυήσεις που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Β) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασης, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Την παραπάνω υποχρέωση δεν έχουν τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά. Γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελµά τους, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ` αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από ηµόσια Αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού και προκειµένου για Αλλοδαπούς Πιστοποιητικό της Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις. ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Ε) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραγράφων δ και ε, εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία της Χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. ΣΤ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά και οι Συνεταιρισµοί θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παράγραφο Α.3 ως ικαιολογητικά συµµετοχής εκτός του αποσπάσµατος Ποινικού Μητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου και δικαιολογητικά σύστασής τους καθώς και εξουσιοδότηση εκπροσώπησής τους στο διαγωνισµό. Οι Συνεταιρισµοί, θα πρέπει να καταθέσουν και βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Ζ) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. 6

7 Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Η) ήλωση ότι ο συµµετέχων πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 & 3 του 2 ου άρθρου του Π.. 261/97 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Α.4. Άλλα δικαιολογητικά συµµετοχής: Οι προµηθευτές οφείλουν για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό εκτός από τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, να καταθέσουν: 1. ήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση. 2. ήλωση ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 3. ήλωση ότι δεν θα διεκδικηθούν πνευµατικά δικαιώµατα για το παραγόµενο υλικό και οποιαδήποτε απαίτηση τρίτων βαρύνει αποκλειστικά την κατασκευάστρια εταιρία. 4. ήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς του ηµοσίου. 5. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, ο εκπρόσωπός του πρέπει να προσκοµίσει εξουσιοδότηση που να του δίνει το δικαίωµα να παραβρεθεί στο διαγωνισµό. Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση δικαιολογητικών, πλην της εγγύησης συµµετοχής και οι προµηθευτές υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε χρόνο που θα ζητηθεί από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή, δεν συµπληρωθούν µέσα στην παραπάνω προθεσµία, η προσφορά θα απορρίπτεται. 7

8 Β) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Β.1. Οι προσφορές υποβάλλονται υπογεγραµµένες µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Ο αριθµός της προκήρυξης Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα Β.2. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία ως εξής: Β.2.α). Στον κυρίως φάκελο προσφοράς, τοποθετούνται µέσα σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στην παράγραφο Α3-Α4) και η εγγύηση συµµετοχής. Β.2.β). Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Περιεχόµενα Φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», διαιρείται στις παρακάτω ενότητες, τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στην συνέχεια: 1. Χαρακτηριστικά του Προσφέροντος. 2. Τεκµηρίωση της εµπειρίας του Προσφέροντος. 3. Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου α)στρατηγικός Σχεδιασµός και ηµιουργική Ιδέα β)προτάσεις Μέσων Η ενότητα Χαρακτηριστικά του Προσφέροντος περιέχει τουλάχιστον τα εξής επιµέρους στοιχεία: 1. Βασικά στοιχεία του Προσφέροντος (Επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνα, fax, e- mail, όνοµα του αρµοδίου προσώπου για την Προσφορά). 2. Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής και του συνόλου των δραστηριοτήτων του Προσφέροντος (νοµική µορφή, έτος ίδρυσης, οργάνωση, εύρος δραστηριοτήτων). 3. Περιγραφή οικονοµικών µεγεθών του Προσφέροντος (µετοχικό κεφάλαιο, κύκλος εργασιών, κέρδη) κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, αντίγραφα αντίστοιχων ισολογισµών στις περιπτώσεις που η δηµοσίευση τους, απαιτείται σύµφωνα µε την περί εταιριών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο Προσφέρων. 8

9 4. Περιγραφή των µέτρων που λαµβάνει ο Προσφέρων για να εξασφαλίσει την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών καθώς και περιγραφή των µέσων µελέτης και έρευνας της επιχείρησής του. 5. Περιγραφή του προσωπικού του υποψηφίου (ετήσιος µέσος όρος προσωπικού, κατηγορία και αριθµός προσωπικού ανά ειδικότητα κ.λ.π.). Στελέχωση δηµιουργικού τµήµατος και τµήµατος media buying και media planning (Οργάνωση και στελέχωση εταιρείας υποψηφίου). 6. Αναλυτικό Οργανωτικό σχήµα της Οµάδας Εργασίας που θα συστήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου 7. Γενική περιγραφή των λειτουργιών που θα επιτελέσουν τα επιµέρους όργανα ή ενότητες που θα εµφανίζονται στο οργανωτικό σχήµα. 8. Κατάλογο στελεχών που θα αποτελέσουν την Οµάδα Έργου του Αναδόχου, σύντοµα βιογραφικά τους στοιχεία, αναφορά ετών επαγγελµατικής εµπειρίας σε ανάλογα έργα και επισήµανση της θέσης τους στο οργανωτικό σχήµα των έργων αυτών. Όσα στελέχη της Οµάδας Έργου του Προσφέροντος δεν αποτελούν µόνιµα στελέχη του (δηλ. δεν είναι υπάλληλοι ή µόνιµοι συνεργάτες του) αλλά πρόκειται να απασχοληθούν µε Σύµβαση Έργου ειδικά για το Έργο αυτό, πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας µε τον Προσφέροντα που καλύπτει όλη τη διάρκεια του Έργου. 9. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την επιχειρηµατική επάρκεια του Προσφέροντος για την υλοποίηση του Έργου. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης προσώπων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε µέλος της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Η ενότητα Τεκµηρίωση της Εµπειρίας του Προσφέροντος περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 1. Περιγραφή της γενικής εµπειρίας του Προσφέροντος 2. Αναλυτική περιγραφή των έργων που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο Προσφέρων και που θεωρεί ότι παρουσιάζει σηµαντικές οµοιότητες µε το προκηρυσσόµενο κατά τον παρόντα διαγωνισµό έργο. Τα ανωτέρω θα πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία. Εάν οι πελάτες είναι ηµόσιες Αρχές, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν πιστοποιητικά συντασσόµενα ή θεωρούµενα από την Αρµόδια Αρχή. Εάν είναι ιδιωτικοί φορείς, πιστοποιητικά που θα συνταχθούν από τους ιδιωτικούς φορείς. Σε περίπτωση που είναι ανέφικτη η προσκόµιση των πιστοποιητικών αυτών µπορεί να υποβληθεί αντί γι αυτά Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86. εδοµένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Προσφερόντων, θα πρέπει τα σχετικά στοιχεία να είναι όσον το δυνατόν πιο αναλυτικά και εµπεριστατωµένα ώστε να δίνουν σαφή εικόνα της εµπειρίας του Προσφέροντος σε παρόµοιες µε τις ζητούµενες υπηρεσίες. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης προσώπων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε µέλος της Κοινοπραξίας ή 9

10 Ένωσης Εταιρειών, και αναλόγως του τµήµατος του έργου στο οποίο συµµετέχει το κάθε µέλος. Η Ενότητα Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο Προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο και ειδικότερα : α) Αναλυτική παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασµού και της ηµιουργικής Ιδέας της διαφηµιστικής εκστρατείας. Παρουσίαση της επικοινωνιακής στρατηγικής, της ευρηµατικότητας των πρωτότυπων εφαρµογών και των γενικών αρχών που την διέπουν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης. β) Αναλυτικές Προτάσεις Μέσων. Παρουσίαση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης για την Στρατηγική και τον Σχεδιασµό των Μέσων (Media Plan) και (Media Mix) και προγραµµατισµός ολοκλήρωσης των επιµέρους παραδοτέων. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. Β.2.γ). Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η Οικονοµική Προσφορά για τον σχεδιασµό και την παραγωγή του δηµιουργικού µέρους της διαφηµιστικής εκστρατείας του Νοµού Λευκάδας στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό για τον σχεδιασµό και την αγορά χώρου/χρόνου στα Μ.Μ.Ε. και τις απαραίτητες αναπαραγωγές του δηµιουργικού υλικού για την υλοποίηση της διαφηµιστικής εκστρατείας του Νοµού στα Μέσα Εσωτερικού και στο Εξωτερικό πρέπει να περιλαµβάνει: Κατανοµή συνολικού προϋπολογισµού της διαφηµιστικής εκστρατείας στα Μ.Μ.Ε. µέχρι ποσού ,00 Ευρώ (εκατόν τριάντα χιλιάδες Ευρώ) ανά κατηγορία Μέσων σύµφωνα µε την ενότητα της παρούσης προκήρυξης <<Συνολικός Προϋπολογισµός Έργου>> και αναλυτική κοστολόγηση ανά Μέσο για το έτος 2006 Όλες τις προσφερόµενες τιµές αναλυόµενες σε στήλες ως εξής: 1. Τιµή ανά Μέσο, αναλυτικά στην Τηλεόραση (Ζώνη/Χρονοδιάγραµµα προβολής) στα Έντυπα Μέσα (διάσταση καταχώρησης, εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, β εξώφυλλο, β οπισθόφυλλο, αριστερή/δεξιά σελίδα, σαλόνι, 1/2 σελίδα κ.λ.π) στο Ραδιόφωνο (Ζώνη/Χρονοδιάγραµµα εκποµπών) στο Internet (πύλες, µηχανές αναζήτησης, σηµείο τοποθέτησης banner σε συσχετισµό µε συγκεκριµένο target group κ.λπ) 10

11 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να περιλαµβάνονται στον κυρίως φάκελο της προσφοράς και όχι στον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς που δεν µπορεί να αποσφραγιστεί πριν το τέλος της τεχνικής αξιολόγησης. Προσφορές οι οποίες δεν τηρούν τους παραπάνω όρους, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Β.3. Χρόνος υποβολής προσφορών. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στο Τµήµα Τουρισµού της /νσης Ανάπτυξης Νοµ/κής Αυτ/σης Λευκάδας, Υποσµ. Αθαν. Κατωπόδη, Λευκάδα, µε οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω διεύθυνση, µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή στις 28 Μαρτίου 2006 και ώρα 14:00 µ.µ. µε ευθύνη του προσφέροντος. εν λαµβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο ανωτέρω αρµόδιο Γραφείο, στην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. Β.4. ιευκρινίσεις διακήρυξης προσφορών Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν έγγραφα διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης µέσα σε 5 ηµέρες από την παραλαβή της. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς. Η Επιτροπή όµως έχει το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τον προµηθευτή την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προµηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις αυτές πρέπει να παραδίδονται στην Επιτροπή µέσα στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται απ` αυτήν, µε ποινή αποκλεισµού. Οι προµηθευτές οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην προκήρυξη αυτή και που κατά την εκτίµησή τους κρίνονται ουσιώδεις. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται µέσα σε πέντε (5) συνεχείς µέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και 11

12 εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας µέσα στην προαναφερόµενη προθεσµία των 5 ηµερών και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορά η οποία δίνεται για µέρος της ποσότητας του κάθε είδους που προκηρύχθηκε απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Β.5 Εγγυήσεις Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, από εγγύηση συµµετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α. του προσφερόµενου είδους. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται σ` αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ στους λοιπούς προµηθευτές µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού µε δική τους φροντίδα. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η προκήρυξη. Στην περίπτωση της Ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγύηση που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., µε χρόνο ισχύος πλέον δύο (2) µηνών από το συµβατικό χρόνο παράδοσης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόµιµο τέλος χαρτοσήµου. Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ`αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι: 1. η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 12

13 2. ο αριθµός της προκήρυξης. 3. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 4. η ηµεροµηνία έκδοσής της. 5. τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π.. 394/96. Β.6. Τιµές Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ για την εκτέλεση των εργασιών και την προµήθεια των ειδών, η δε συνολική τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Οι τιµές θα περιλαµβάνουν τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη προκήρυξη. Θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τις % στο οποίο υπάγεται το υπό προµήθεια είδος. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Οι τιµές θα αναφέρονται για κάθε ένα είδος χωριστά και στο σύνολό τους. Επισηµαίνεται ότι εφόσον η προσφερόµενη τιµή δεν προκύπτει µε σαφήνεια, όπως ορίζεται στη προκήρυξη, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Β.7. Χρόνος ισχύος προσφορών Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 90 (ενενήντα) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη προκήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται. Γ) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, παρουσία των τυχόν παρισταµένων εκπροσώπων των διαγωνιζοµένων. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σ` ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία προκειµένου να αποσφραγισθεί από την Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού. 13

14 Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλλαν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν σε πρακτικό, το υπογράφει και σφραγίζει. Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς θα αποσφραγιστεί αµέσως µετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για το διαγωνισµό είναι η συµφερότερη προσφορά. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός εάν ζητούνται από την Επιτροπή. ιευκρινήσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή αντιφατικές ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Απορρίπτονται οπωσδήποτε ως απαράδεκτες και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια προς τούτο Επιτροπή διαγωνισµού. Για την επιλογή του αναδόχου θα γίνουν αξιολόγηση, αριθµητική βαθµολόγηση και υπολογισµός του τελικού βαθµού της κάθε προσφοράς µε βάση τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς του κάθε προσφέροντος. Προσφορές που αποκλείστηκαν διότι δεν πληρούσαν τους τυπικούς όρους του διαγωνισµού, αποκλείονται από τη φάση της αξιολόγησης. Εφ όσον η Οικονοµική Προσφορά είναι διατυπωµένη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προκήρυξη και δεν υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισµό του έργου ή δεν είναι µικρότερη του 80% του προϋπολογισµού του έργου, καταγράφεται από την Επιτροπή η τιµή της συνολικής οικονοµικής προσφοράς του Προσφέροντος. Στην περίπτωση που η προτεινόµενη τιµή της προσφοράς είναι µεγαλύτερη του προϋπολογισµού του έργου, ή χαµηλότερη του 80% του προϋπολογισµού, η προσφορά θα απορρίπτεται. Ο διαγωνισµός θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα µε τη συµφερότερη προσφορά. Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται ως εξής: Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 120 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 14

15 προδιαγραφές. Επίσης µειώνεται µέχρι 80 βαθµούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. Αρχικά γίνεται βαθµολόγηση µε βάση όλα τα επιµέρους κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω και µε κλίµακα τους 100 βαθµούς. Ειδικότερα, 100 βαθµούς παίρνουν όσες προσφορές καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές όπως αυτές προκύπτουν από τα κριτήρια αξιολόγησης. Στη συνέχεια, κάθε οµάδα κριτηρίων σταθµίζεται µε βάση το συντελεστή στάθµισης που αναλογεί στην οµάδα. Έτσι η βαθµολογία προκύπτει ως το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµών στα παρακάτω κριτήρια της προκήρυξης..1. Αξιολόγηση Τεχνικών και Οικονοµικών Κριτηρίων Προσφοράς Θα προηγηθεί η βαθµολόγηση των τεχνικών κριτηρίων των προσφορών σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά του τελικού βαθµού: Λ = 0,80 * (Βi/ Bmax) + 0,20 * (Kmin/Ki) όπου: Bi = η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i Βmax = η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά Kmin = το συνολικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή Κi = το συνολικό κόστος της Οικονοµικής Προσφοράς i Σε περίπτωση ισοβαθµίας, οι προσφορές που ισοβαθµούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθµού τεχνικής αξιολόγησης (Β). Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ. Στις τιµές που θα χρησιµοποιηθούν στον τύπο δεν θα συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν µε ποσοστά επί τοις εκατό (%) σύµφωνα µε τον κατωτέρω πίνακα : 15

16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ α) Στρατηγικός Σχεδιασµός & ηµιουργική Ιδέα (Επικοινωνιακή Στρατηγική, Ευρηµατικότητα, Πρωτότυπες Εφαρµογές, Στόχευση) β) Προτάσεις Μέσων Στρατηγική και Σχεδιασµός Μέσων (Media Plan) και (Media Mix). Κατανοµή ανά Κοινό-Στόχο. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 40% 30% ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 20% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 10% ΣΥΝΟΛΟ 100% Ε) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ειδικοί όροι ανάθεσης Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να πιστοποιεί την προβολή ανά Μέσο ως εξής : 1. Τηλεόραση: η πιστοποίηση θα γίνεται από αναγνωρισµένη εταιρεία καταγραφής και µέτρησης διαφηµιστικής δαπάνης (εταιρεία monitoring, ή όπου δεν είναι εφικτό, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 των Νοµίµων Εκπροσώπων του καναλιού, αντίγραφο ηµερολογίου διαφήµισης και αντίγραφο ροής προγράµµατος. 2. Ραδιόφωνο: η πιστοποίηση θα γίνεται µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 των Νοµίµων Εκπροσώπων των ραδιοφωνικών σταθµών. 3. Σε ότι αφορά τις διαφηµιστικές καταχωρίσεις στα Έντυπα Μέσα, θα πρέπει να αποστέλλεται εις διπλούν από τον Ανάδοχο στην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας το τεύχος του εντύπου όπου πραγµατοποιήθηκε η καταχώριση, εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία κυκλοφορίας του. 4. Internet: η πιστοποίηση θα γίνεται µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 των Νοµίµων Εκπροσώπων των ηλεκτρονικών σελίδων. Στη σύµβαση ανάθεσης που θα υπογραφεί µεταξύ Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας και του Αναδόχου θα ισχύσουν οι παρακάτω όροι, ακόµη και αν δεν περιληφθούν στο κείµενο της σύµβασης : 1. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι της Ν.Α Λευκάδας. για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, οι οποίες θα είναι σύµφωνες µε τους κανόνες της διαφηµιστικής τεχνικής αλλά θα ευθύνεται και για την νοµιµότητα της διαφήµισης ή της διαφηµιστικής εκστρατείας και η παροχή του πρέπει να εξασφαλίζει την ποιότητα της διαφήµισης, όσο και την νοµιµότητα της, άλλως, µπορεί να καταπέσει υπέρ της Ν.Α Λευκάδας η 16

17 εγγύηση της καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα υπέρ της Ν.Α Λευκάδας και σε βάρος του Αναδόχου, ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον σε πλήρη αποζηµίωση της Ν.Α Λευκάδας για οποιοδήποτε είδος ζηµίας ήθελε υποστεί. 2. Από τις συµβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του Αναδόχου µε τους τρίτους που αφορούν άµεσα ή έµµεσα την εκτέλεση της σύµβασης µε την Ν.Α Λευκάδας, ουδεµία υποχρέωση ή δέσµευση ή ευθύνη θα έχει η Ν.Α Λευκάδας, έναντι των τρίτων αυτών, του Αναδόχου βαρυνοµένου αποκλειστικά µε κάθε φύσεως δαπάνη δική του ή τρίτων που θα αφορά µε οποιοδήποτε τρόπο την εκτέλεση της συµβάσεως µε την Ν.Α Λευκάδας,. Στις αναθέσεις στα διαφηµιστικά Μέσα από τον Ανάδοχο, ο τελευταίος θα περιλαµβάνει σχετικό όρο ότι η Ν.Α Λευκάδας, σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται για την πληρωµή της διαφήµισης ή της καταχώρισης έναντι του τρίτου, ο οποίος καταχωρεί διαφηµιστική ανακοίνωση της Ν.Α Λευκάδας, ή γενικά διαφηµίζει τον Ελληνικό Τουρισµό, που του ανατίθεται, αλλά για την πληρωµή θα ευθύνεται αποκλειστικά και µόνο ο Ανάδοχος. Σε περίπτωση παράλειψης του όρου αυτού, ο Ανάδοχος υπέχει έναντι της Ν.Α Λευκάδας, υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζηµία της Ν.Α Λευκάδας, αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά της Ν.Α Λευκάδας, παράλληλα δε ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασκήσει πρόσθετη παρέµβαση υπέρ της Ν.Α Λευκάδας, σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να καταβάλει στην Ν.Α Λευκάδας, όλες τις δαπάνες για τη δίκη της Ν.Α Λευκάδας, στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή. Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο Ανάδοχος έναντι της Ν.Α Λευκάδας, και για οποιαδήποτε ζηµία σε πρόσωπα ή πράγµατα ήθελε προκληθεί από τον Ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της συµβάσεως του µε την Ν.Α Λευκάδας, ή µε αφορµή αυτή, ευθυνόµενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµίας περιλαµβανοµένης και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντι της Ν.Α Λευκάδας, θα συνεπάγεται σε βάρος του την καταγγελία της σύµβασης από την Ν.Α Λευκάδας, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την αποκατάσταση από τον Ανάδοχο κάθε είδους ζηµίας της Ν.Α Λευκάδας,. 3. Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να εκτελέσει το έργο σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την προσφορά του, όπως αυτή θα γίνει δεκτή µε απόφαση του Αρµοδίου Οργάνου της Ν.Α Λευκάδας, και µε τους κανόνες της Επιστήµης και της Τέχνης, κατά τρόπο που να εξυπηρετούνται τα συµφέροντα της Ν.Α Λευκάδας, και να εκπληρώνεται µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης. 4. Η Ν.Α Λευκάδας, δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη διαφηµιστική ενέργεια του Αναδόχου πέραν του προγράµµατος που θα καθοριστεί µε την σύµβαση. 5. Κατ εξαίρεση και για λόγους που δεν θα οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και υπό τον όρο ότι δεν µεταβάλλεται η αποτελεσµατικότητα και το σχετικό οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης, µπορούν, εάν αντικειµενικές συνθήκες το επιβάλλουν και µετά από σχετική έγγραφη έγκριση του Αρµοδίου Οργάνου της Ν.Α Λευκάδας να επέρχονται ορισµένες διαφοροποιήσεις περιορισµένης έκτασης από το εγκεκριµένο πρόγραµµα του Media Plan.(αντικατάσταση Μέσου, τροποποίηση ως προς τον χρόνο υλοποίησης διαφηµιστικών ενεργειών κ.λπ) 6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµβάλλεται µε τους υπεργολάβους που έχει περιλάβει δεσµευτικά στις αρχικές προτάσεις του. 17

18 7. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον Τύπο θα βαρύνουν τις πιστώσεις της χρηµατοδότησης του Ε.Ο.Τ. για το Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής Ν.Λευκάδας έτους 2006 ή / και τις πιστώσεις του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας έτους 2006, Έκπτωση Αναδόχου. Σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οποιουδήποτε από τους όρους της προκήρυξης και της σχετικής σύµβασης ή πληµµελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Ν.Α. Λευκάδας δικαιούται να κηρύξει µε απόφασή του τον Ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύµβαση αζηµίως για την Ν.Α. Λευκάδας. Στην περίπτωση αυτή θα επέρχονται σε βάρος του Αναδόχου οι συνέπειες της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και θα ευθύνεται αυτός για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµίας της Ν.Α. Λευκάδας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση κ.λπ. ΣΤ) ΡΗΤΡΕΣ, ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση µεταµέλειας του επιλεγέντος Αναδόχου και γενικά στην περίπτωση υπαναχώρησής του για οποιοδήποτε λόγο και πριν υπογραφεί η σχετική σύµβαση, ο επιλεγείς κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, υποχρεούται και βαρύνεται µε τα έξοδα επανάληψης του διαγωνισµού ενώ καταπίπτει ποινική ρήτρα υπέρ της Ν.Α. Λευκάδας και σε βάρος του επιλεγέντος Αναδόχου ύψους ισόποσου µε το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό και καταπίπτει ταυτόχρονα υπέρ της Ν.Α. Λευκάδας και σε βάρος του επιλεγέντος Αναδόχου και η εγγύηση συµµετοχής για την είσπραξη της ποινικής ρήτρας, χωρίς να αποκλείεται στην Ν.Α. Λευκάδας να αξιώσει επιπλέον θετική η αποθετική ζηµία που τυχόν θα υποστεί από αυτή την αθέτηση. Στην περίπτωση αυτή η Ν.Α. Λευκάδας έχει και την δυνατότητα να κατακυρώσει τον διαγωνισµό στον αµέσως επόµενο κατά σειρά βαθµολόγησης συµµετέχοντα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραµείνει κατατεθειµένη στην Ν.Α. Λευκάδας µέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύµβασης που θα συναφθεί καθώς και σε περίπτωση πληµµελούς άσκησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, η Ν.Α. Λευκάδας διατηρεί το δικαίωµα της αζηµίως γι αυτήν καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του Αναδόχου εκπτώτου ως και αντικατάστασης του Αναδόχου, ενώ ταυτόχρονα δικαιούται να απαιτήσει κάθε άλλη θετική και αποθετική ζηµία από τον Ανάδοχο. Στην πιο πάνω περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Ν.Α. Λευκάδας, και σε βάρος του Αναδόχου, λόγω ποινικής ρήτρας χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αξίωση της Ν.Α. Λευκάδας κατά του Αναδόχου για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµίας. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί το έργο της διαφήµισης, υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών, από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του, να προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, προσκοµίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και την σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, υφιστάµενος, σε περίπτωση άρνησής του, τις παραπάνω προβλεπόµενες κυρώσεις και συνέπειες. 18

19 Στην περίπτωση που το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισµού, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά και κατά την κρίση της, τις πιο κάτω κυρώσεις: Α) Έκπτωσή του από την κατακύρωση του διαγωνισµού και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από την κατακύρωση αυτή. Β) Κατάπτωση, µερική ή ολική, της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια. Γ) Κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σε άλλο προµηθευτή που θα εκλεγεί από τον πίνακα κατατάξεως των προσφορών και καταλογισµό εις βάρος του της τυχόν επιπλέον διαφοράς µεταξύ της τιµής κατακύρωσης και της τιµής στην οποία το ηµόσιο θα προµηθευτεί το κατακυρωθέν είδος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις Περί Κρατικών Προµηθειών. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων, δύνανται να ασκηθούν τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις ένδικα µέσα. Ζ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλο το υλικό που θα παραχθεί και θα χρησιµοποιηθεί από τον Ανάδοχο για τον δηµιουργικό σχεδιασµό και για την εκτέλεση γενικότερα του έργου της παρούσας προκήρυξης, θα παραδοθεί στην Ν.Α. Λευκάδας από τον Ανάδοχο ταυτόχρονα µε τη λήξη ή την λύση της οικείας σύµβασης και θα αποτελεί ιδιοκτησία της Ν.Α. Λευκάδας. Οι κάθε είδους εφαρµογές των δηµιουργικών ιδεών καθώς και όλο το σχετικό υλικό παραγωγής (µακέτες καταχωρήσεων, τηλεοπτικό spot, ραδιοφωνικό spot, internet banners κ.λ.π) θα αποτελέσουν περιουσιακό στοιχείο της Ν.Α. Λευκάδας, η οποία θα έχει το δικαίωµα να το επαναχρησιµοποιεί ελεύθερα και για απεριόριστο χρόνο χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση ή υποχρέωσή της, πέραν των οριζοµένων στη παρούσα, έναντι του αναδόχου και έναντι παντός τρίτου. Τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα για τον δηµιουργικό σχεδιασµό και την µε οποιοδήποτε τρόπο χρήση και εκµετάλλευση του σχετικού υλικού θα ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικά στην Ν.Α. Λευκάδας, στην οποία θα τα εκχωρήσει µε την οικεία σύµβαση ο Ανάδοχος χωρίς οποιοδήποτε πρόσθετο αντάλλαγµα προς αυτήν ή τρίτους εκ µέρους της Ν.Α. Λευκάδας, θεωρουµένου ότι ο Ανάδοχος παραιτείται σε κάθε περίπτωση παντός επί των παραπάνω σχετικού δικαιώµατος. Ο ανάδοχος θα υποσχεθεί ρητώς στην οικεία σύµβαση, ότι το δηµιουργικό που θα παραδώσει στην Ν.Α. Λευκάδας και το σχετικό υλικό παραγωγής του είναι ελεύθερα οικονοµικών υποχρεώσεων για πληρωµή των σχετικών πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων και για την ελεύθερη και απεριόριστη, ως προς τον τρόπο και τη χρονική διάρκεια χρήση και εφαρµογή αυτών (δηµιουργικού και υλικού) από την Ν.Α. Λευκάδας οποιαδήποτε δε τυχόν υποχρέωση ανακύψει για πληρωµή τέτοιων δικαιωµάτων θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο που θα αναλάβει τις υποχρεώσεις αυτές µε την οικεία σύµβαση. 19

20 Η) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής σ αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του φορέα, ως εξής: 1. Kατά της προκήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της προκήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό αυτής της προθεσµίας συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 2. Κατά της συµµετοχής υποβάλλοντος προσφορά σε αυτόν ή της νοµιµότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά την γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής υποβάλλοντος προσφορά σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 3. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση µέσα στο χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών από την καταχώρηση των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσµία των δέκα (10) εργασίµων ηµερών µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του αρµοδίου Οργάνου της Ν.Α. Λευκάδας. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση των σχετικών αποφάσεων µε φροντίδα τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα διαλαµβάνονται στο άρθρο 15 του Π 394/96. Θ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της τα στοιχεία των φακέλων των προσφορών, τον τρόπο και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των προσφορών και τη συµφωνία των προσφορών µε τους όρους της διακήρυξης προβαίνει στην οριστική κατάταξη των προσφορών και γνωµοδοτεί για την κατακύρωση του διαγωνισµού υπέρ του τελικά επικρατέστερου προµηθευτή. Η αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει στο σύνολό της. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει: Α). Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 20

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ μέχρι 35.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 30 ημέρες από την δημοσίευσή της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ μέχρι 35.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 30 ημέρες από την δημοσίευσή της Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Α Ν.Ε. 55/22-5-2009 Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Τ.Π.Ε. 1696/22-5-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ μέχρι 30.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Η Χαμηλότερη τιμή. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 10 Ημέρες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ μέχρι 30.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Η Χαμηλότερη τιμή. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 10 Ημέρες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Α Ν.Ε. 106/ 2-7-2008 Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Τ.Π.Ε.2289/2-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ 80.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 17 Ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.10 του Π.Δ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ 80.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 17 Ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.10 του Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Α Ν.Ε. 156/26-09 -2008 Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Τ.Π.Ε.3296/ 26-09

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ 72.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ 72.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Α Ν.Ε. 124 / 18-09-2009 Αριθµ. Πρωτ.:.Τ.Π.Ε. 3055./ 22-09-2009 Πληρ.: Κ.Κωστόπουλος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:7921

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.4 75% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 25% ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες Ταχ. Κώδικας:723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360 Fax: 2843025352 E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 964 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002455252 2014-12-05

14PROC002455252 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 03/12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:oικ.485079/6228 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 29/10/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 60694/22986 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8356/24-11-2009 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (ανυψωτικό µηχάνηµα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 19 Δεκεμβρίου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502679 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ:6436/13/03.12 Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

/νση Οικονοµικού-Τµήµα Προµηθειών, Βασ. Ηρακλείου 12, 54624 Θεσ/νίκη 08 /09/2011 ΠΕΜΠΤΗ 11:00 π.µ. Αίθουσα Συνεδριάσεων, 8 ος όροφος

/νση Οικονοµικού-Τµήµα Προµηθειών, Βασ. Ηρακλείου 12, 54624 Θεσ/νίκη 08 /09/2011 ΠΕΜΠΤΗ 11:00 π.µ. Αίθουσα Συνεδριάσεων, 8 ος όροφος Α Α 4 Α5Χ7ΛΛ-3ΩΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 27-07-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 152197/8452 Ταχ. /νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και

Έργο: «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98) ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001612482 2013-09-10

13PROC001612482 2013-09-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 6 Σεπτεμβρίου 203 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 328966(054) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΚΟΗ-ΛΡ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Πρόεδρος, λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΚΟΗ-ΛΡ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Πρόεδρος, λαµβάνοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Νέα Ιωνία 19/3/13 Ν.Π... Αρ. Πρωτ. 09 Αγίου Γεωργίου 40 Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής Τηλ.: 213 2000 406 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα